P3 (Prema,Paga,Poratam)

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 15 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) - 15 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 15 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

SRD79

P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
తరువాత పేజీలు అన్నీ కాళిగా కనిపించాయి. ఆఖరి పేజీలో
రాజరుద్ర నువ్వు ఇది చదువుతున్నావు అంటే సమస్య ఏంటో,నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటో నీకు అర్ధమైఉంటుంది. అది కాకుండా నాకు 2 పనులు చేసి పెట్టాలి ఒకవిధం గా ఇవి నా ఆఖరి కోరికలు అనుకో.
1 నా కుటుంబాన్ని ఒక్కటి చేయి. 2 రతి,భారతి జీవితంలో సంతోషపడింది  వెళ్లమీద లెక్క పెట్టవచ్చు. తనని సంతోషంగా ఉంచు. 3 ఇది చదివిన తరువాత డైరీని కాల్చి బూడిద చేసెయి.  ఇట్లు ప్రేమతో……నీ……
తరువాత ఇంకా ఏమీలేదు.
డైరీ చదువుతున్నంత సేపు నాకు తెలియకుండా నేను ఏడుస్తున్నాను. డైరీని తీసుకుని బయటకి వచ్చి కాల్చేశాను. అది కాలుతున్నంత సేపు తాత చెప్పిన మాటలు గుర్తుకు వస్తున్నాయి. కుటుంబం,అమ్మ. నేను లోపలికి వచ్చి రేపు ఎలా మొదలుతుందో అనుకుంటూ నిద్ర పోయాను.
మరుసటి ఉదయం అంతా కొత్తగా అనిపిస్తుంది. ఇంటికి వెళ్లే దారిలో భాను కనిపించింది.
భాను-రాజా రాత్రి ఒంటరిగా గడిచినట్టు ఉంది.
*ఇది నేను ముందే ఊహించాను.
భాను- పిలిస్తే వచ్చేదానిగా.
*అది సరే సరళా ఎలా ఉంది?
భాను-ఉంది బాగానే ఉంది. అయిన పూకే బాగాలేదు. బహుశా ఇవాళ కూడా రాదేమో.(నవ్వుతూ)
*నేను మానేజ్ చేసుకుంటానులే. (భాను ఇల్లు రావడంతో తను వెళ్లిపోయింది.)
నేను ఇంటికి వచ్చేశాను. రూమ్ కి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి కిందకి వచ్చాను. అమ్మ టిఫిన్ పెట్టి నాతో ఏదో మాట్లాడుతుంది.నేను అమ్మని చూస్తూ ఉండిపోయాను. అమ్మ మాటలు నాకు ఏమి వినపడటంలేదు. తరువాత అమ్మ నన్ను కదిపి “రాజా బాగానే ఉన్నవా?”
*బాగానే ఉన్నాను అమ్మ.
అమ్మ-మరీఎంటి నన్ను అలాగే చూస్తున్నావు?
*రాత్రి ఎక్కువ సేపు చదివాను. అందుకే పరద్యానంలో ఉన్నాను. వెళ్ళి పడుకుంటే సరి పోతుంది.
అమ్మ-సరే తినేసి వెళ్ళి పడుకో.
అలాగే అనిచెప్పి టిఫిన్ తినేసి నా రూంకి వెళ్ళి పడుకున్నాను. డైరీలో ఉన్నవన్నీ కలలో నా కళ్ల ముందు తిరుగుతు తాత దేగ్గరకి వచ్చి ఆగిపోయింది. తాతకి గుండెపోటు రావటం నార్మల్ లేనా లేక దాని వెనుక కుట్ర ఏమైనా ఉందా?  ఒక్కసారి నిద్ర లేచాను. కిందకి వెళ్ళాను చెల్లి స్కూల్ కి వెళ్లిపోయింది. అమ్మ ఒక్కతే బుక్ చదువుతూ ఉంది. నేను అమ్మ దేగ్గర్కి వెళ్ళి “అమ్మ బిజినా?”
అమ్మ-లేదు నాన్న చెప్పు ఏమైనా పని ఉందా?
*తాత ఎక్కడ అమ్మ? నాకు కలవాలి అని ఉంది.(అమ్మ వైపు చూస్తూ)
అమ్మ-(రంగులు మారిపోయాయి) హాస్పటల్లో ఉన్నాడు నాన్న.ఒంట్లో బాగాలేదుకదా.
*తాతని ఇక్కడికి తీసుకుని వచ్చేయి. కుటుంబం తో ఉంటే మంచిది. లేక పోతే నాకు చెప్పు నేను తీసుకువస్తాను.
అమ్మ-(కొద్ది సేపు ఆలోచించి) నేనే తీసుకుని వస్తాను, సాద్యమైనంత తొందరగా. అంతవరుకు విషయం నా ముందుకు తీసుకురామకు.
*(సంతోషం పట్టలేక అమ్మని గట్టిగా వాటేసుకుని ) చాలా చాలా థాంక్స్ అమ్మ (అని చెప్పి ఇంటి నుండి వచ్చేసి 4ఆత్త ఇంటికి వెళ్ళాను.)
అమ్మ ఎవరికో ఫోన్ చేసి పెట్టేసింది. 4అత్త ఇంటి తలుపు తట్టగానే 4అత్త వచ్చి తలుపు తీసింది. చూడడానికి కొద్దిగా నీరసంగా ఉంది.
*ఏంటి4అత్త ఒంట్లో బాగాలేదా?
4అత్త- కొద్దిగా నీరసం గా ఉంది.
*మద్యాహ్నం అయ్యింది భోజనం చేశావా?
4అత్త- లేదు కొద్దిసేపు తరువాత చేస్తాను.
*మామయ్య ఎడి?
4అత్త-ఆఫీసుకి వెళ్ళాడు.
*నువ్వు వెళ్ళి బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళు నేను వస్తాను.
4అత్త-(ఒకసారి నావైపు చూసి )తల దించుకుని లోపలికి వెళ్లిపోయింది.
*(వంట గదిలోకి వెళ్ళి పళ్ళెంలో అన్నం కూర పెట్టుకుని మంచినీళ్లు తీసుకుని బెడ్ రూమ్ కి వెళ్ళాను.లోపల అత్త కూర్చుని ఏదో ఆలోచిస్తుంది తన పక్కనే కూర్చొని అన్నాన్ని కలుపుతూ) రూమ్ లోకి వెళ్లమనగానే నేను వచ్చి పూకూ దెంగుతాను అనుకున్నావు కాదు.(ముద్ద పెడుతూ)
4అత్త-(ముద్ద నములుతూ, అవును అని తల ఊపి) ఎలా తట్టుకోవాలో అని ఆలోచిస్తున్నాను.
*నేను అంతా రాక్షసుడుని కాదు 4అత్త.
4అత్త-తెలుసు.కానీ అడిగితే అడ్డు చేపటానికి కారణం కూడా లేదు.
*సరే ఆవిఅన్ని పక్కన పెట్టు. ముందు భోజనం చేయి.(ప్రేమగా ముద్దలు పెడుతున్నాను.)
4అత్త సంతోషంతో భోజనం చేసింది.
*4అత్త నువ్వు పడుకో నేను 3అత్త ఇంటికి వెళ్ళి వస్తాను.
4అత్త-సరే మీరుకూడా భోజనం చేయండి.
*వద్దులే ఎలాగూ 3అత్త ఇంటికి వెళ్తున్నానుగా అక్కడ చేస్తాను.
4అత్త-సరే అని పడుకుంటానికి ట్రై చేస్తుంది.
నేను పైకి వెళ్ళి టెర్రస్ గోడ దూకి అటువైపు వెళ్ళాను. అక్కడ గేట్ కి తాళం వేసిఉంది. 4అత్త ఇంటీ నుండి వచ్చేసి 3అత్త మైన్ డోర్ కొట్టాను. కొద్ది సేపు తరువాత 3అత్త తలుపు తీసింది. నన్ను చూడగానే షాక్ అయ్యింది (వస్తానని ఊహించలేదు).
*ఏంటి 3అత్త లోపలికి రానివ్వా?
3అత్త- రా లోపలికి రా.
*లోపలికి వెళ్ళి సోఫాలో కూర్చుని 3అత్త కోమలి ఎక్కడ?
3అత్త-(నా పక్కనే కూర్చొని)కోమలి శనివారం వస్తుంది.ఏంటి ఏమైనా పనిఉందా?కోమలితో .
*పని మీతోనే. సగం ఆకలితో వచ్చాను.మీరు ఏమైనా ఆకలి తీరుస్తారుఏమో అని.
3అత్త-(నిన్న జరిగింది గుర్తుకువచ్చి) అది….రాజ…..
*మామయ్య ఎప్పుడు వస్తాడు?
3అత్త-ఇంకో 6 నెలలు పడుతుంది.
*ఐనా మామయ్యకి తెలివి లేదు అత్తా.
3అత్త-ఏం నువ్వు ఎందుకు అలా అనుకుంటున్నావు?
*లేకపోతే ఇంత అందమైనా,అప్సరస లాంటి పెళ్ళాన్ని వదిలి అంతా దూరంగా ఉంటాడా?
(పొగడ్తలకి పడని వారు ఎవరు ఉంటారు. అత్తకూడా పడిపోయింది.)
3అత్త-నేను అంతా అందంగా ఉంటానా?
*నువ్వు ఎంత అందంగా ఉంటావో నిన్ననే చూశాను.(తొడల మీద చేయి వేసి మెల్లగా పిసుకుతూ) రుచి చూపించి వదిలేశావు మళ్ళీ ఒకసారి రుచి చూడనిస్తావా అత్త?
3అత్త-అది…..అదీ…..(ఏదో మూలుగుతుంది).
3అత్తని ఎత్తుకుని సోఫా మీదకి తీసుకు వెళ్ళి పడుకో పెట్టి ముద్దు పెట్టాను. 3అత్త పెదాలు మెత్తగా,ఎర్రటి రసగుల్లాల ఉన్నాయి. కింద పెదాన్ని అందుకుని చీకుతున్నాను. చీకినకొందుకు పెదాలలో నుండి రసం వస్తుంది. 3అత్త లో వేడి రాజుకుంది. నాకు పూర్తిగా సహకరిస్తుంది. 3అత్త నాకు సమానం గా తను కూడా పెదాలని చీకుతుంది. ముద్దు పెడుతూ పైట తప్పించి  బొడ్డు దేగ్గరకి వచ్చి దాని అందము లో మునిగిపోయాను. ఇక తట్టుకోలేక బొడ్డు మీద ముద్దు పెట్టాను.

3అత్త తట్టుకోలేక “ఆ……..హః……… ఆ…..మ్మా……”అని మూలుగుతుంది. నేను  బొడ్డు చుట్టూ నాలికతో రాస్తూ లోపలికి పొడిచాను. “అమ్మహ్…….అహ్…….ఆ…హామ్…….”అరుస్తూ మూలుగుతూ మెలికలు తిరుగుతుంది.  నేను నాలుకతో తో బొడ్డు లోతు కొలుస్తూ  మెల్లగా కోరుకుతున్నాను. నేను చేసే ప్రతిసారి  “అహ్…..ఆ …….హ్……” ఏదో అరుస్తుంది. కొద్ది గాపైకి జరిగి జాకిట్ మీదనుండి సళ్ళనిపిసికి రెండు హుక్స్ తెసేసి లోపల బ్రా ని తప్పించి ఒకదాన్ని బయటకి లాగి దాన్ని చూడగానే కళ్ళు చెదిరిపోయింది. గుండ్రంగా,పెద్దగా మద్యలో బుడుపే దాని చుట్టూ ముదురు గోదుమ రంగు  వలయం చూస్తుంటే ముద్దు వచ్చి ఆగలేక ఒకసారి నాలుకతో నాకీ ముచ్చిక మీద దాడి చేశాను. నాలుకతో మొత్తాన్నీ నాకీ నోటితో గట్టిగా పట్టుకుని లాగుతున్నాను. 3అత్త తిమ్మిరితో నా నోటికి అంగుణంగా చాతిని ఎత్తీ అందిస్తు కళ్ళు మూసుకుని ఆస్వాదిస్తుంది
.
అలా చీకుతూ మరిదాన్ని జాకిట్ పై నుండే నలుపుతున్నాను. అత్త నొప్పిని ,సంతోషాన్ని కలపి “నో…….ప్పి…….మెల్లగా……..అలాగే……వద్దు…..” అని  మూలుగుతూ నా తలలో చేయి పోనిచ్చి నిమురుతుంది.
*3అత్త ఇవి చాలా రుచిగా ఉన్నాయి . అని మళ్ళీ నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతూ మరోదాని ముచ్చికని వేళ్ళతో జాకిట్ పైనుండి నలుపుతున్నాను. మద్య మద్యలో ముచ్చికని ముని పంటితో పట్టుకుని మెల్లగా కోరుకుతూ, లాగుతున్నాను. 3అత్త పిడికిలి బిగించి నా చేతలనీ తట్టుకుంటుంది. ఇంకోదాన్ని

కూడా బయటకి లాగి రెండిటినీ కలపి ఒకదానితో మరొకటి నొక్కుతూ వాటిని పిసుకుతున్నాను. 3అత్త సళ్లు 4అత్త సళ్లు కంటే పెద్దవిగా,తెల్లగా ఉన్నాయి. వాటిని చూస్తుంటే మనసు ఆగట్లేదు. వాటిని పిసుకుతూ చీకుతున్నాను. 3అత్త- రాజా అలాగే పిసికు,వాటిని నలుపు, ఇవి చాలా గట్టిగా బరువుగా ఉన్నాయి. ఆ బరువు నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను. వాటిని పిసుకు….., నలుపు……,కొరుకు…….. అని ఏదో అరుస్తుంది. నేను జాకిట్,బ్రా తీసి పక్కన పడేసి రెండు కలపి పిండి పిసికినట్టు పిసుకుతు వాటిని మార్చి మార్చి చీకుతున్నాను. 3అత్త “అలాగే…….నొప్పి…..మెల్లగా..”
నేను వాటిని వదిలి కిందకి జరిగి చీర,లంగా తెసేసి పక్కన పడేసి  తొడలని చూస్తూ ఉండిపోయాను. ఒక్కొకటి అరటి బోదెలుగా తెల్లగా మెరుస్తున్నాయి. తొడల మీద ముద్దు పెట్టి  నాలుక తో నాకుతూ పిసుకుతున్నాను. అలకొద్ది సేపు చేసి పాంటి దేగ్గరకు చేరుకున్నాను. అది  మొత్తం తెమ,తడితో తడిసిపోయి పూకుకి అతుక్కునిపోయింది. దానిలో నుండి పూకూ పెదాల ఆకారం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. నను ఆగలేక పాంటి పైనుండి పూకుని చీకడం మొదలుపెట్టి దానిలో ఉన్న రసాలని తాగేస్తున్నాను. నేను చేసిన కొందుకి దానిలో రసాలు ఊరి వస్తున్నాయి వాటిని మొత్తం తాగేసి పాంటి పైనుండి చిన్నగా కొరికాను. 3అత్త “అహ్……” అంటూ కార్చేసింది. పూకునుండి వస్తున్న మొత్తాని తాగేశాను. 3అత్త పడిపోయి సేదతీరుతుంది. రెండు చేతులతో పట్టుకుని పాంటినీ కిందకి లాగాను 3అత్త గుడ్డ ఎత్తి సహాయం చేసింది. అత్త పూకూ అద్దంలాగా మెరిసిపోతుంది. అక్కడ వెంట్రుకల ఆనవాలు ఏమాత్రం కనపడట్లేదు. పంగ చీల్చి అక్కడచిన్నగా ముద్దుపెట్టి పూకూ బొక్కలోకి నాలుకని తోశాను. 3అత్త నా తల మీద చేయి వేసి గట్టిగా అదుముకుంటుంది. నాలుకతో లోపల గట్టిగా పొడుస్తూ పంటితో గొల్లి ని చిన్నగా కొరికాను “వద్దు.. కొరక..మాకు… అక్కడ” 3అత్త తట్టుకోలేక కర్చేసింది.మొత్తం తాగేసి పైకి లేచి జిప్ తీసి మొడ్డని బయట పెట్టాను 3అత్త కళ్ళు మూసుకుని సేద తీరుతుంది. మెల్లగా వెళ్ళి మొడ్డని అత్త పెదాలకి అంటించాను.అత్త కళ్ళు తెరవకుండా నోరు తెరచింది. మెల్లగా లిపలికి తోశాను. 3అత్త కంగారుగా కళ్ళు తెరచి నా వంక నామొడ్డ వంకచూసి మెల్లగా చీకడం స్టార్ట్ చేసి వేగం పెంచింది. నేను పైన ఉన్న షర్ట్ బన్నీ తీసి పక్కన పడేశాను. 3అత్త తల మీద చేయి వేసి మెల్లగ ఆడిస్తున్నాను. 3అత్త  కంగారూ పడకుండా మెల్లగా చీకుతుంది అప్పుడప్పుడు గొంతులోనికి పెట్టుకోవడానికి చాలా ట్రై చేస్తుంది కానీ నా మొడ్డ సగం మాత్రమే వెళ్ళి ఆగిపోతుంది. 3అత్త నోటి వేడికి, చీకుడుకి నా మొడ్డ నరాలు ఉబ్బి మొడ్డ లావుగా కనిపిస్తూ ఇనప రాడ్డు లాగా తయారయ్యింది. 3అత్త నోట్లోనుండి మొడ్డ తీయగానే “పిల్లల ఇష్టమైన ఆట బొమ్మని చేతి నుండి లాగేసినట్టు” నన్ను చూసింది. నేను నవ్వి 3అత్త కాళ్ళ మద్యలో చెరీ పూకుని అందుకుని చీకడం మొదలు పెట్టాను. 3అత్త “అహ్….రాజ……స్వర్గం…….చూపిస్తున్నావ్ …..రా……” .అలా చీకుతూ ఒక వెలిని లిపలికి తోశాను. 3అత్త నొప్పితో నన్ను కాళ్లతో చుట్టివేసింది. పూకులోపల వేలుని ఆడిస్తు  గొల్లిని చీకుతూ చిన్న చిన్నగా కోరుకుతున్నాను. 3అత్త “హక్.. అలాగే…అహ్…… అమ్మాహ్……..” మూలుగుతుంది. నేను వేలు వేగాన్ని పెంచాను. 3అత్తకి గుద్దని పైకి లేపి “నాకు… కారిపోతుంది…….”అని కర్చెసే లోపు నేను వేలుని తీసేశాను. అత్త మళ్ళీ నావైపు కోపంగా చూసి “ఎందుకు తీసేశావు పెట్టు మళ్ళీ”. 3అత్తని చూసి “పెడతాను పెట్టాలసిందే పెడతాను” అని అత్త పెదాలకి మొడ్డని అందించాను. 3అత్త అప్రయత్నం గా నోరు తెరచింది . లోపల పెట్టగానే ఒక చేత్తో మొడ్డని పట్టుకుని ఆత్రంగా చీకుతుంది. నేను తన తాలని పట్టుకుని నేను ఆడిస్తున్నాను. 3అత్త తన లాలజాలంతో నా మొడ్డని తడిపేసింది . నేనునోటినుండి మొడ్డని లాగేశాను.
ఈసారి అత్తకి పట్టలేని కోపం వచ్చింది “ఎందుకు……రా……తెశేసావు?”. “పెడతానికే తీసేశాను”అని పెదాల మీద ముద్దు పెట్టి “3అత్త  నువ్వు కోపంలో చాలా అందంగా ఉన్నావ్” అని కాళ్ళ మద్యలోకి వచ్చి పూకూ మీద 4,5 సార్లు మొడ్డతో కొట్టి పూకూ పైన 2,3 సార్లు రాశాను. “ఇంకా నేను ఆగలేను పే…….”పూర్తి అయ్యేలోపు నా మొడ్డ 4అంగుళాలు లోపలికి వెళ్ళి ఇరుక్కుపోయింది. “ఒరేయ్…. సచ్చినోడ……చెప్పి….. పెట్టవచ్చుగా …..” “సరే ఈ సారి చెప్తాను ఇంతకీ ఏమని చెప్పాలో చెప్పలేదు?”. “ ఏమని అంటే నేను పెడు ……” పూర్తి అయ్యేలోపు ఇంకో 3 అంగుళాలు లోపలికి వెళ్లిపోయింది. 3అత్త మాట గొంతులోనే ఆగిపోయింది.మాట రావటంలేదు కళ్ల వెంట నీళ్ళు వస్తున్నాయి. ముందుకు వంగి పెదాలని అందుకుని చీకుతూ సళ్ళని పిసుకుతు “3అత్త పెట్టేశాను” 3అత్త గుండెల మీద కొడుతూ “సచ్చినోడ చంపేశావు.  పూర్తిగా వెళ్లిపోయింద?”. “ వెళ్లిపోయింది (ఉందని చెపితే చంపేసిద్ది) అయిన 3అత్త నువ్వు నా అంచనాలు మొత్తం తప్పు అని నిరూపించావు” మొడ్డని మెల్లగా ఊపుతూ . నొప్పి మంటతో “మెల్లగా మెల్లగా కదులు” . పూకూ నరాలు మొడ్డని పట్టిఉంచాయి. “అలాగే 3అత్త” మెల్లగా ఊగుతూ అత్త లైన్లో పడింది. కొద్దిగా వేగం పెంచి పెదాల మీద ముద్దు పెడుతూ ఒక చేత్తో సల్లని పిసుకుతున్నాను. “అలాగే……. ఇంకా…..గట్టిగా………”ఆరుస్తుంది. 3అత్త కాళ్ళు రెండు భుజాల మీద వేసికుని డెంగటం మొదలుపెట్టాను. కాళ్ళు దేగ్గర అవ్వడం వల్ల మొడ్డమీద రాపిడి ఎక్కువ అయ్యింది. 3అత్త ఆనందంతో “ అహ్…..అలగే…..ఇంకా గట్టిగా…..కొట్టు…… కొట్టు……నా…….కు……వచ్……. ” అనేలోపు నా మొడ్డ ని పూర్తిగా లోపలికి నెట్టేశాను. అత్తకి ఏమిజరిగిందో అర్దం కాలేదు మళ్ళీ బిగీసుకుపోయింది. ఆకాశం లో తేలుతున్న తనని ఒక్కసారి నేల మీదకి తీసుకువచ్చింది. కర్చేసిన రసాలు నా మొడ్డని తడిపెస్తే నా మొడ్డ పూకులోపల మొత్తంగా దిగపడిపోయింది. కొంత సేపటికి తను నెమ్మదించి “ఏంచేసవు …. సచ్చినోడ…..గుండెలకి తగులుతుంది”. “సారి అత్త ఇప్పుడు మొత్తం వెళ్లింది.” కాళ్ళు రెండు పక్కన పెట్టి ఒక చేత్తో సన్నుని పిసుకుతూ దెంగుతున్నాను. వేసే పరి పోటుకు 3అత్త పైకి వెళుతుంటే సన్ను పట్టుకుని కిందకి లాగుతున్నాను. అత్త “ అలాగే…. దెంగు……  గట్టిగా……  ఇంకా………  గట్టిగా…….” అరుస్తుంది. “3అత్త నీ పూకూ లోపల వేడిగా ఉంది.” పిర్ర మీద చరుస్తూ. “అహ్ …… వేడి మొత్తం దించేయాలి…….నూవ్వు……..”రొప్పుతూ . 3అత్త మళ్ళీ కర్చేసింది. 3 అత్త పక్కన  పడుకుని వెనుకానుండి వాయిస్తూ సళ్లు పిసుకుతూ పెదాలని చీకుతున్నాను. నా పిసుకుడుకి సళ్లు ఎర్రగా మారిపోయాయి.  అప్పుడప్పుడు పెదాలని వదిలి చెవిని చీకుతూ మెల్లగా కోరుకుతున్నాను. దానితో అత్త మూలుగుతూ మళ్ళీ కర్చేసింది. 3అత్తని ఒంగో పెట్టి వెనుకానుండి వాయిస్తున్నాను. నా గుద్దుడుకి పిర్రలు రెండు విడిపోయి లోపల గుద్ద బొక్కని చూపిస్తూ ఊరిస్తుంది. నేను ఒక వెలుని తడి చేసి గుద్ధ బొక్కలో పొడిచాను. 3అత్త “ఒరేయ్….ఏమిచేస్తున్నావ్ ……. ఒకదాన్ని…….ఎలాగో …… వాడుతున్నావు……… ఇంకో….. దాన్ని…… ఎందుకు……. కెలుకుతావు……..”. నేను “3అత్త రెండు ఒకేసారి వాడదామని అనుకుంటున్నాను”వెలుని ఆడిస్తు. 3అత్త  “ ఇప్పుడు కాదు తరువాత తీసేయ్యి…… మంటగా…… ఉంది…..”. “సరే” అత్త అని వదిలి అత్తని పైకి లేపి ఒక చేత్తో సళ్లు పిసుకుతూ మరోచేత్తో కింద గొల్లిని నలుపుతూ దెంగుతున్నాను. 3అత్త తల వెనక్కి తిప్పి నా పెదాలని చీకుతుంది. అన్నీ వైపులా దాడి 3అత్త తట్టుకోలేకపోయింది. 3అత్త “ ఒరేయ్ రాజా నాకు అయ్యిపోతుంది ఇంకా గట్టిగా ”. నేను “అత్త… నాకు…..అయ్యిపోతుంది….కొద్దిగా……తట్టుకో……” అంటూ నేను బలంగా గుద్దుతూ. 3అత్త “నా……వల్ల…….కా…..దూ….” అంటూ కార్చేసింది. నేను తట్టుకోలేక అత్త పూకులో నా మొడ్డ కక్కెసి వీర్యాన్ని పూకులో నింపేసింది. ఇద్దరం ఆయాసంతో సోఫాలో కూలబడిపోయాము.  కొద్ది సేపు తరువాత నేను లేచి పూకులోనుండి మొడ్డని తీయగానే తన రసాలు, నా వీర్యం కలసి తొడలమీదుగా కిందకి వచ్చి నేలని తడుపుతుంది. నేను బాత్రూంకి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చి చూడగానే అత్త అలాగే మోకాళ్ళ మీద ఒంగుని ఉంది. నేను వెళ్ళి అత్త పిర్ర మీద కొట్టి “3అత్త వెళ్ళి ఫ్రెష్ అవ్వు”. 3అత్త “ఒరేయ్ కొట్టామాకు ఒళ్ళంతా పచ్చిపుండులాగా అయ్యింది ”. కూర్చుంది. నేను “అత్త వెళ్తావా? లేదా?”. “వెళ్తాను”. అని కుంటుకుంటూ బాత్రూమ్ వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి టవలు కట్టుకుని వచ్చి నా పక్కనే కూర్చుంది. 3అత్త వచ్చేలోపు నేను బట్టలు వేసుకుని ఉన్నాను.
3అత్త-నీ దానిలో దమ్ము ఎక్కువ ఉంది. ఇంతకు ముందు ఒకసారి.రెండుసార్లు. ఇప్పుడు నువ్వు నా బావి లో మొత్తం తోడేశావు.
*-అందుకేగా మళ్ళీ నీ బావిని  నింపేశాను.(కానీ మనసులో ఒక ప్రశ్న అది అడగాల,వద్దా అనే సంశయం.) 3అత్త నేను ఇంటికి వెళ్తాను. అని చెప్పి లేచి వెళ్తుంటే
3అత్త- డోర్ లాక్ చేసి వెళ్ళు. నాలో ఓపిక లేదు.
సరే ఇంటికి వచ్చి అమ్మతో మాట్లాడి వెళ్తుంటే పక్కనే చెల్లి సోఫాలో  TV చూస్తుంది. చెల్లి దేగ్గరకి వెళ్ళి ఏంటి చాలా బిజీ ఉన్నావ్?
చెల్లి-ఎవరో నాతో ఆడుకుంటానని చెప్పి అసలు నన్ను చూడడంలేదు.(అలిగినట్టు ఫేస్ పెట్టి)
*సారి…సారి… ఏదో పని,పరీక్షలు  హడావిడిలో మర్చిపోయాను.
చెల్లి-అయితే నన్ను ఏమి చేయమంటావు?
*ఒక పని చేద్దాం. రేపు నీ స్కూల్ పికప్,డ్రాప్ నేనే చేస్తాను. పనిలోపని మీ స్కూల్ చూసినట్టు ఉంది.
చెల్లి-వావ్ బైక్ మీద నా స్కూల్ కి చాలా బాగుంది.(సంతోషంతో)
*కానీ చిన్న సమస్య ఉంది.
చెల్లి-(డల్ గా)  ఏంటది.
*రెపొద్దున నువ్వే నన్ను ఫోన్ చేసి నిద్ర లేపాలి.
చెల్లి-ఒస్ ఇంతేనా నేను చేస్తాను.
*నవ్వుతూ) మంచిదమ్మ.
అమ్మ- (భోజనం పెట్టి ) ఇద్దరూ రండి భోజనం చేద్దూరు.
ముగ్గురం కలసి వెళ్ళి భోజనం చేస్తూ ఏదో మాట్లాడుకుంటూ భోజనాలు పూర్తి చేశాము. చెల్లి వెళ్ళి పడుకుంది. నేను లేచి వెళ్లబోతుంటే అమ్మ ఆపింది.
అమ్మ- రాజా మీ తాత రెండు రోజుల్లో ఇక్కడ ఉంటారు.
*చాలా థాంక్స్ అమ్మ (గట్టిగా వాటేసుకున్నాను)
అమ్మ-వెళ్ళి చదువుకో.
*సరే చెప్పి
షెడ్ కి వెళ్ళి పుస్తకం తీసి పడుకుని చదువుతూ మద్యాహ్నం కుస్తీ వల్ల నిద్ర పట్టేసింది.  నిద్రలో ఉన్న నాకు ఎక్కడో తలుపు చప్పుడు వినపడుతుంది. కళ్ళు తెరచి చూస్తే తలుపుని ఎవరో నిజంగానే కొడుతున్నారు. కళ్ళు నలుపుకుంటు వెళ్ళి తలపు తీశాను. ఎదురుగా భాను,సరళ కనిపించారు. నేను లోపలికి వచ్చి బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళాను. భాను సరళాని లోపలికి తోసి జాగర్తచెప్పి వెళ్లబోతుంటే
సరళ-భాను నువ్వు కూడా ఉండవచ్చుగా.

షెడ్ కి వెళ్ళి పుస్తకం తీసి పడుకుని చదువుతూ మద్యాహ్నం కుస్తీ వల్ల నిద్ర పట్టేసింది.  నిద్రలో ఉన్న నాకు ఎక్కడో తలుపు చప్పుడు వినపడుతుంది. కళ్ళు తెరచి చూస్తే తలుపుని ఎవరో నిజంగానే కొడుతున్నారు. కళ్ళు నలుపుకుంటు వెళ్ళి తలపు తీశాను. ఎదురుగా భాను,సరళ కనిపించారు. నేను లోపలికి వచ్చి బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళాను. భాను సరళాని లోపలికి తోసి జాగర్తచెప్పి వెళ్లబోతుంటే
సరళ-భాను నువ్వు కూడా ఉండవచ్చుగా.
భాను-ఉండవచ్చు. కానీ రాజా సగం నిద్రలో ఉన్నాడు. నువ్వు ఉంటే కొద్దిసేపు అయిన పడుకుంటాడు. నీకు నీను తోడైతే ఈ రాత్రి నిద్ర పోడు. మరుసటి రోజు రాజకి ఇబ్బంది అయ్యిద్ది. పొద్దున పూట అయ్యితే ఒప్పుకునేదానిని. ఇంకా తలుపు వేసుకో పొద్దునే వస్తాను అని చెప్పి వెళ్లిపోయింది.
సరళ లోపలికి వచ్చి మంచం మీద కూర్చుంది. నేను బాత్రూమ్ నుండి బయటకి వచ్చి సరళ పక్కనే కూర్చుని
*నువ్వు ఇవాళ కూడా రావని అనుకున్న.
సరళ-నేను అలాగే అనుకున్న కానీ నా మనసు, కోరిక ముందు తల వంచి రాక తప్పలేదు.
*మరెంటి మొదలు పెడదామా?
సరళ-నేను మొదలు పెడతాను అని జిప్ తీసి మొడ్డని బయటకి లాగి దీని వల్ల నేను ఒకరోజు మంచం పట్టవలసి వచ్చింది. ఇవాల్టి తరువాత ఎన్ని రోజులో పడుకోవాలో తెలియటం లేదు. చీకడం మొదలు పెట్టింది.
*దాన్ని ఎంత మచ్చిక చేసుకుంటే అంతా మంచిది. తాలని కిందకి నొక్కుకుంటూ. ఒక్కరోజులో తనలో చాలా మార్పు వచ్చింది. మొడ్డని బాగా చీకుతుంది. నేను కిందకి వొంగి జాకిట్ పైనుండి సల్లని పిసుకుతున్నాను లోపల బ్రా లేదు. తన తల పట్టుకుని నా మొడ్డని లోపలికి నెట్టుతున్నాను. నా మొడ్డ సగం వరుకు తన గొంతులోకి వెళ్లింది. తనకి ఊపిరి అందక నా తొడల మీద కొట్టడంతో తలని వదిలీ పక్కకి వచ్చను. పక్కకి వచ్చి నేను ఫాంట్ షర్ట్ తీసేశాను. నా మొడ్డమీద తన ఆంగిట్లో రసాలతో నిడిపోయింది. తనని పైకి లేపి జాకిట్ పైనుండే గట్టిగట్టిగా పిసుకుతూ నా పెదాలతో తన పెదాలని మూసేశాను. తను నేను చేసే దానికి తట్టుకుంటూ నా తలలో వేళ్లు పోనిచ్చి నన్ను కదలనివ్వకుండా అలాగే ముద్దులో పూర్తిగా సహకరిస్తుంది. నా మొడ్డ తన బొడ్డుకి తగిలి తనకి గిలిగింతలు పుడుతున్నాయి. తను మెలికలు తిరుగుతూ నా పెదాలని మాత్రం వదలటం లేదు. నేను జాకిట్ పైనుండే పిసుకుతూ హుక్స్ తెంపేసి సళ్ళకి స్వేచ్చని ఇచ్చాను.   ఒక్కసారిగా అవి బయట పడ్డాయి  వాటిని పిసుకుతూ సళ్ళని పిడికిలో బిగించి గట్టిగా పిసుకుతున్నాను నా పిసుకుడుకి సళ్లు ఎర్రగా కండిపోయి చారలు కనపడుతున్నాయి. సళ్ళ మద్య నా మొడ్డని పెట్టి వాటితో నొక్కుతూ మొడ్డని ఆడిస్తున్నాను. సరళ నొప్పి తిమ్మిరిలో “అలాగే…. పిసుకు…… ఆగు….. నొప్పి…..” అరుస్తుంది. కొద్దిసేపు తరువాత కిందకి జరిగి లంగాని లాగేశాను. లోపల పంటి లేదు. పూకూ తళతళ మెరుస్తుంది. కాళ్ళ మద్యలో వచ్చి రసాలూరుతున్న పూకుని నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతూ గొల్లి మీద నాలుకతో ఆడిస్తు చిన్నచిన్నగా కోరుకుతుండటంతో సరళ చంపేశావురా……..అంటూ కార్చేసింది. కార్చేసిన దానిని మొత్తం తాగేసి లోపల ఏమైనా ఉన్నాయో నని నాలుకని లోపలికంట పెట్టి తిప్పాను. నా చేతలకి తను ఒక్కసారి గుద్ధ పైకి ఎత్తి కింద పడిపోయింది నేను తన పైకి ఎక్కి 69 లా మారి నా మొడ్డని తన నోట్లో పెట్టి వొంగి పూకుని అందుకుని మళ్ళీ చీకడం మొదలు పెట్టాను. తను కూడా ఎంతో శ్రేద్ధతో నా మొడ్డని చీకుతుంది. పూకుని చీకుతూ ఒక వెలిని లిపలికి పొడిచాను తేలిగ్గా లోపలికి వెళ్లిపోయింది. ఈసారి రెండు వేళ్లు పొడిచాను తను కదిలింది. నేను చీకుతూ వెళ్లని ఆడిస్తున్నాను. పూకూ రసాలు జారుతూ గుద్ధ బొక్క మీదుగా పక్కని తడిపేస్తున్నాయి. నా మొడ్డ తన చీకుడుకి రాడ్డులాగా తయారయింది. మొడ్డని నోట్లో నుండి తీసి కాళ్ళ మద్యలో వచ్చి రసాలూరుతున్న పూకు బొక్క దేగ్గర పెట్టి లోపలికి తోశాను. కస్సు మంటూ ¾ లోపలికి వెళ్లిపోయింది. తను పైకి లేచి నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుని పెదాల్ని చీకుతుంది. ఇంకో దెబ్బతో లోపలికంటా వెళ్లిపోయింది. నా వట్టలు తన గుద్ధకి తగులుతున్నాయి. నేను  ముద్దు పెడుతూ నాలుకని లోపలికి తోశాను సరళ నాకు దారి ఇచ్చింది.       లోపల మా రెండు నాలుకలు ఒకదానితో మరొకటి యుద్దం చేసుకుటుంటే కింద మొడ్డ పూకుతో యుద్దం చేస్తుంది. సరళ తన రెండు కాళ్లని పెనవేసి మెల్లగా గుద్దని కడుపుతుంది. నేను మెల్లగా దెంగుడు మొదలుపెట్టి వేగం పెంచాను. నా మొడ్డ ప్రతి సారి తన గర్బంలోకి వెళుతుంది ఆ స్పర్శకి సరళ ఆనందంలో మునిగి తేలుతుంది.   కాళ్ళు రెండు భుజాల మీద వేసుకుని ముందుకు వొంగి పెదాల మీద ముద్దు పెడుతూ దెంగుతున్నాను. తను కూడా ముద్దుపెడుతుంది .నేను పెదాలని వదిలి తన కళ్ళలో చూస్తూ దెంగుడులో వేగం పెంచాను. సరళా నా కళ్ళలో చూస్తూ నా తలలో వేళ్ళతో ఆడిస్తుంది. నా దెంగుడు తనలో వేడిని తారాస్తాయికి చేర్చింది. సరళా నా తలనీ కిందకి లాగి ముద్దు పెడుతూ కార్చేసింది. నేను మొడ్డని తీసేసి పక్కనే పడుకున్నాను. సరళ సేదతీరిన తరువాత లేచి రసాలూరుతున్న నా మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతుంది. నా మొడ్డ మల్లిగట్టిపడింది. సరళ ని పట్టుకుని పైకి లేపాను. తను రెండు కాళ్ళు విడదీసి నా మొడ్డ మీద కూర్చుంది. అది మెల్లగా తన పూకులో మాయమైంది. కొద్దిసేపు తన పూకులో నా మొడ్డ స్పర్శని ఆస్వాదిస్తూ నవ్వుతూ ముందుకు వొంగి నా పెదాల మీద ముద్దు పెట్టి పైకి లేచి “నీ మొడ్డ ఎక్కడో తగులుతుంది” అని వెనక్కి ఒంగి నా కాళ్ళ మీద చేతులు మెల్లగా ఊగుతుంది. లోపల నా మొడ్డ కదిలే ప్రతి అంగుళాన్ని తను కళ్ళు మూసుకుని ఆస్వాదిస్తుంది. తన కదిలికలో వేగం పెరిగింది. నేను “అలాగే….ఇంకా…స్పీడుగా……” తను ఇంకా వేగం పెంచి ఊగుతుంది.  ముందుకు వొంగి  నన్ను చూస్తూ నవ్వుతూ స్వారీ చేస్తుంది.  కొద్దిసేపు తరువాత తను పైకి కిందకి ఎగురుతుంది. తను ఎగిరినా ప్రతి సారి మొడ్డ గర్బం అంచులకి తగిలి వస్తుంది. తను ఎగిరి ఎగిరి అలసిపోయింది. తన రెండు పిర్రల్ని ఎత్తి పట్టుకుని కింద నుండి నేను  దెంగుతూ స్పీడు పెంచాను. తను స్పీడ్ కి  తట్టుకోలేక  ముందుకు ఒంగి అరుస్తూ నా పెదాలమీద గడ్డం మీద “అః…..అహ్…..” అరుస్తు కార్చేసింది. తను నా మీద పడిపోయి ఆయాసాన్నీ తగ్గించుకుంటుంది. తనని కింద పడుకోపెట్టి నేను పైకి వచ్చి ధన……ధన…..దెంగుడు స్టార్ట్ చేశాను తనలో  మళ్ళీ  వేడిరాజుకుని నా దెంగుడుకి అనుగుణంగా గుద్దని కదుపుతుంది. తను మళ్ళీ తారాస్తాయి రావటంతో తను “నాకు…… మళ్ళీ….. అయిపోవచ్చింది………”  కార్చేసింది. నాకు అయిపోవచ్చింది నేను 4 బలమైన కుమ్ముళ్ళు కుమ్మి తన పూకులో కార్చేశాను అది పూకుతో పాటు గర్బాన్ని కూడా నింపేసింది. తన పక్కనే పడుకుని రొప్పుతూ నెమ్మదిస్తున్నాను. తన పరిస్తితి అలాగే ఉంది. రొప్పుతూ నా వైపు చూసి బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టి “థాంక్స్.” నేను కళ్ళు మూసుకుని ఉన్నాను. సరళ లేచి బాత్రూంకి వెళ్ళి కొద్దిసేపు ఉండి ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చింది. నేను అలాగే నిద్ర పోతున్నాను. నన్ను చూసి నవ్వి బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టి నా మొడ్డ చూసి నవ్వుకుంటూ నా మొడ్డని పట్టుకుని చూస్తుంది. దానిమీద ఇంకా రసాలు వీర్యం అలాగే ఉన్నాయి. నాలికతో మొడ్డని కింద నుండి పై వరుకు ఐస్ ఫ్రూట్ లాగా చీకుతూ మొత్తాన్ని చీకెసింది. తనచీకూడుకు నాకు మెలకువ వచ్చి కళ్ళు తెరచి తననే చూస్తున్నాను. తన చీకుడుకి ముడుచుకుపోయిన నా మొడ్డకి ప్రాణం పోస్తుంది. నా మొడ్డకి పూర్తిగా ప్రాణం వచ్చి భీతి గొలిపేలా ఉంది. తన తల మీద చేయివేసి కిందకి నొక్కుతూ నా మొడ్డని లోపలికి తోస్తున్నాను. తను ఓరకంటితో నన్ను చూస్తూ నవ్వుతూ చీకుతుంది. నేను తన పిర్రల మీద చేయి వేసి నిమురుతు “టప్…..టప్….”మని కొడుతు సైగ చేశాను. తను అలాగే చీకుతూ మోకాళ్ళ మీద తిరుగుతూ తన పూకుని నా మొహం దేగ్గరకి తీసుకువచ్చింది. తన పూకూని శుభ్రముగా కడిగి వచ్చినట్టుంది.తళతళ మెరిసిపోతుంది. నేను తన పూకుని నోటితో కరుచుకుని చీకుతూ పూకులోకి నాలుకని చొప్పించాను. తన చీకుడులో వేగం పెరిగింది. గుద్ధ బొక్క చూడగానే కింద చీకుతూ  వెలుని తడి చేసుకుని గుద్ధ బొక్కలో పొడిచాను. తను చీకుడు ఆపి ఒకసారి నావైపు చూసి మళ్ళీ చీకడం మొదలుపెట్టింది. నేను వెలుని ఆడిస్తు పూకుని చీకుతున్నాను. అలచీకుతూ ఈసారి రెండు వెళ్లని లోపలికి తోశాను. తను నొప్పితో చీకుడు ఆపి చేత్తో మొడ్డని ఆడిస్తు “అహ్…..హమ్మా….” అరుస్తుంది. నా వెళ్ళు కొద్దిసేపు తరువాత తేలిగ్గా జారుతు కదులుతున్నాయి. నా మొడ్డ పూర్తిగా నిగిడి పోయి నొప్పి పుడుతుంది. తన పిర్ర మీద కొట్టగానే చీకడం ఆపి పైకి వచ్చి నా పెదాల మీద ముద్దు పెట్టి నవ్వుతూ ముందుకు మోకాళ్ళ మీద వొంగింది. నేను నవ్వుతూ తన వెనక్కి వచ్చి పిర్రల మీద రెండుసార్లు కొట్టి ఎర్రగా చేశాను. “సరళ నువ్వు సిద్దంగా ఉన్నవా?”. తను ఏమి మాట్లాడలేదు  తనని కిందకి వంచానూ దానితో గుద్ధ బొక్క కనపడుతుంది. గుద్ధ బొక్క మీద రెండు సార్లు రాసి నెట్టబోయే సరికి తను ముందుకు వెళ్లింది. తనని చూశాను తను “ఒక ని!”అని ముందుకు ఒంగి గుడ్డ ని తీసుకుని ఉండ చేసి నోట్లో కుక్కుకుంది. మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి నా ముందు ఒంగుని ఉంది. నేను ఎందుకైనా మంచిది అని కిందకి దిగి ఆయిల్ తీసుకుని తన గుద్దబొక్క మీదపోసి రెండు వెళ్ళు పోనిచ్చి ఆడిస్తున్నాను.  నోట్లో గుడ్డ ఉండటం వల్ల తన మూలుగులు వినపడటం లేదు. నేను నా మొడ్డమీద ఆయిల్ రాసి చిక్కగా చేశాను. పొజిషన్ కి వచ్చి మొడ్డని గుద్దబోక్కలో పెట్టి తోశాను. ఆయిల్ వల్ల మొడ్డ జారిపోయింది. ఈసారి మొడ్డని పట్టుకుని సరిగ్గా పెట్టి లోపలకి నెట్టను. మొడ్డ గుండు లోపలికి వెళ్ళి ఇరుక్కుపోయింది. ఇంకా గట్టిగా లోపలికి నెట్టాను. ఇంకో రెండంగుళాలు లోపలికి వెళ్లింది. తన కాళ్ళు వనుకున్నాయి, కొద్దికొద్దిగా ములుగులు వినపడుతున్నాయి కళ్ల వెంట నీరు వస్తుంది.  కిందకి వొంగి పూకూ అందుకుని లోపలికి వెళ్ళు తోసి ఆడిస్తు గొల్లిని నలుపుతున్నాను. పూకులో వెళ్ళు తన పనితనాన్ని చూపించాయి తను తొందరగా తెరుకుంది. మెల్లగా అడిస్తూ వెళ్లని ఆడిస్తున్నాను. తను కూడా గుద్దని కదపడంతో ఒక అంగుళం బయటకి లాగి బలంగా లోపలికి నెట్టాను. సగం లోపలికి వెళ్ళి ఇరుక్కుపోయింది. నరాలు  నా మొడ్డని కదలనివ్వకుండా పట్టిఉంచింది. తనలో మళ్ళీ వణుకు మొదలైంది. నేను మళ్ళీ వెళ్ళకి పని చెప్పాను చాలా సేపు తరువాత తను మామూలు అయ్యింది. నేను మొడ్డని మెల్లగా ఆడిస్తున్నాను. గుద్దనరాలు నా మొడ్డని కడాల్నివ్వకుండా పట్టిఉంచింది. అతికష్టం మీద కదులుతుంది. కొద్ది సేపు తరువాత తను నార్మల్ అయ్యి గుద్దని కదుపుతుంది. నేను తన నడుం పట్టుకుని మెల్లగా ఆడిస్తు వేగం పెంచాను. తను లో వేడి రాజుకుంది కొద్దిసేపు తరువాత సరళ తన గుద్దని నా దెంగుడుకి అనుగుణంగా కదుతుపుతుంది. నేను కొద్దిగా బయటకి లాగి నా బలాన్ని మొత్తం ఉపయోగించి ఒక్క షాట్ వేశాను. నా మొడ్డ పూర్తిగా లోపలికి వెళ్లిపోయింది తనలో మళ్ళీ వణుకు,కళ్ళలో నీళ్ళు  ముందుకు వొంగి సళ్లు పట్టుకుని నలుపుతూ ముచ్చికని పట్టుకుని నలుపుతూ మెడ మీద ముద్దు పెట్టి చిన్నగా కోరుకుతున్నాను. తను నార్మల్ అయ్యింది. నేను మెల్లగా డెంగటం మెల్లగా మొదలు పెట్టి మెల్లమెల్లగా వేగం పెంచాను.తను మూలుగుతూ కార్చేసింది. తనకి ఓపికలేక ముందుకు పడిపోయింది.
తనని అలాగే  పడుకోపెట్టి డెంగటం కొనసాగించాను. తన గుద్దముందు నా మొడ్డ ఎక్కువ సేపు నిలవలేదు.తన గుద్దలో నా వీర్యంతో నింపేశాను. మొడ్డని తీసి చూడగానే రక్తం మరకలు కనిపించాయి.తన గుద్దబోక్కలోనుండి రక్తం,వీర్యం రెండు కలసి వస్తుంది. తను అలాగే బోర్లా పడుకుని ఉంది నేను లేచి బాత్రూమ్ వెళ్ళి వేడినీళ్లు పెట్టి ఫ్రెష్ అయ్యి బయటకి వచ్చి తను ఇంకా  అలానే పడుకుని ఉంది. కానీ నోట్లో గుడ్డ తీసి కళ్ళు తెరచి నావైపే చూస్తుంది. నేను తన దేగ్గరకి వెళ్ళి పిర్రమీద కొట్టబోతే చేయి చూపించి ఆపింది మళ్ళీ తను బాత్రూమ్ వైపు చూపించింది. నేను నవ్వుతూ పిర్ర మీద ముద్దు పెట్టి “దీనికి తిరుగు లేదు” తనని వేలికిల్ల పడుకోపెట్టి చేతుల మీద ఎత్తుకుని బాత్రూమ్ తీస్కుని వెళ్ళాను. లోపల వేడి నీళ్ళు చూసి “థాంక్స్, ఇంకా వెళ్ళండి నేను చూసుకుంటాను” సిగ్గుతో తల దించుకుని.
*అయ్యిపోయిన తరువాత నన్ను పిలువు
సరళ-అలాగే
నేను  మంచం మీద పక్క మార్చి పడుకునినిక్కరు వేసుకుని  ఏదో ఆలోచిస్తూ నిద్రలోకి జారుకున్నాను. మళ్ళీ తలుపు చప్పుడుకు నాకు మెలకువ వచ్చింది. టైమ్ చూస్తే 4గం!! అయ్యింది. అప్పుడు గుర్తుకువచ్చింది బాత్రూమ్ వైపు చూస్తే గడియ పెట్టి ఉంది. పక్కన చూస్తే సరళ బట్టలు వేసుకుని నిద్రలో ఉంది. నేను వెళ్ళి తెలుపు తీయగానే భాను లోపలికి వచ్చి రాత్రి బాగా నిద్ర పట్టిందా?
*బాగానే పట్టింది.
భాను లోపలికి వచ్చి సరళాని నిద్ర లెపింది. వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుకుని నవ్వుకుంటున్నారు. నేను తన పక్కనే  కూర్చోన్నాను. తను నడవడానికి చాలా చాలా కష్టపడుతుంది. మంచం నుండి తలుపు దేగ్గరకి వెళ్ళటానికి 10ని!! పట్టింది. సరళ చాలా కష్టపడుతుంది, భాను తనని చూసి నవ్వుతుంది. నేను బట్టలు వేసుకుని గుమ్మం దాటిన సరళ ని చేతుల మీద ఎత్తుకుని నిలబద్దను.
*భాను తలుపు గడియ పెట్టు. భాను తలుపు గడియ పెట్టింది. ఇంకా పదండి వెళ్దాం.
చుట్టూ పొగమంచు ఎదర ఏమీఉందో కనిపించట్లేదు. సరళాని ఎత్తుకుని పొలాల మద్య నడుస్తున్నాను భాను ముందు ఉండి మాకు దారి చూపిస్తుంది.
*భాను,సరళ అంతా బరువుగా ఏమి లేదు. నీ కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంది అంతే.
భాను-(నవ్వుతూ) ఈ సారి కొత్తగా ఏమైనా ట్రై చేయండి.
*ఖచ్చితంగా చేద్దాం అప్పటికి తను బాగవ్వలికదా.
ఇలా మాట్లాడుకుంటూ జయా ఇంటికి వచ్చేశాము. భాను వెళ్ళి తలుపు కొట్టింది. జయా తలుపు తియ్యగానే నన్ను, నా చేతిలో సరళాని చూసి ఆశ్చర్యపోయింది. భాను జయాని పక్కకి తోసింది. నేను సరళాని తీసుకుని లోపల మంచం మీద పడుకోపెట్టి
*భాను నాకు నిద్ర వస్తుంది. నేను వెళ్తాను. తనని కొద్ది చూసుకో.
భాను-అలాగే వెళ్ళు, తన సంగతి జయా చూసుకునిద్ది.
*సరే. జాగ్రత్త సరళ,బాయ్ జయా
చెప్పి పొలం దారిలో పడి షెడ్ కి వచ్చి పడుకుండీ పోయాను.
జయా ఇంట్లో
జయ- ఏమిజరిగిందే సరళ ఏంటి? రాజా చేతుల్లో ఏంటి? నాకు ఏమి అర్దం కావటం లేదు.అసలు ఏమి జరిగింది?.
భాను-ఇది జరుగింది.(అని పిర్ర మీద గట్టిగా చరిచింది)
జయ-అబ్బాహ్…….(పిర్రమీద రుద్దుకుంటు) ఇది ఎంటే?
భాను- మనం చేయలేని సాహసం నిన్న సరళ చేసిందే.
జయ-సరళ ఏదో చేస్తే రాజా తనని ఎందుకు మోసుకొస్తాడు?
భాను- ఒసేయ్ మట్టి బుర్ర సరళ వెనుక తలుపు తెరచుకుంది. ఇంకా పచ్చిగా చెప్పాలంటే రాజా సరళ గుద్ద దెంగాడు.
జయ-నిజమా??? అందుకేనా తన మొహంలో లైట్లు వెలుగున్నాయి. ఐనా నీకు చాలా దైర్యం ఎక్కువ సరళ ఆ మొడ్డని నీ గుద్దలో పెట్టుకున్నవంటే.
భాను- ఈ దెబ్బతో సరళ మనకంటే ఒక మెట్టు పైన ఉంది.
అప్పటి వరుకు వాళ్ళ మాటలు విని సరళ సిగ్గుతో ఎర్రగా మారిపోయి చీర కొంగుతో తన మొహాన్ని కప్పెసుకుంది. కొద్ది సేపు తరువాత తలుపు చప్పుడు అయ్యింది. జయ వెళ్ళి తలుపు తియ్యగానే మణి కనిపించాడు. లోపలికి రమ్మని దారిచ్చింది.
భాను- తను నడవలేదు ఎత్తుకుని ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళు. (సరళ మొహం కప్పి ఉండడం చూసి ) తను నిద్ర పోతుంది లేపకుండా తీసుకుని వెళ్ళు.
మణి ఏమి మాట్లాడకుండా సరళాని ఎత్తుకుని వెళ్లిపోయాడు. భాను జయ ఒకళ్లని ఒకల్లు చూసుకుని నవ్వుకుంటూన్నారు.
పొద్దున్నే 6గం!కి ఫోన్ మొగటంతో ఎత్తాను.
చెల్లి-హలో అన్నయ్య  నన్ను స్కూల్ కి తీసుకుని వెళతానని చెప్పావు గుర్తుందా?
*గుర్తుంది. వస్తున్నాను. అని లేచి ఇంటికి వెళ్ళాను.
అమ్మ- ఏంటి ఇంత తొందరగా?
*చెల్లిని స్కూల్ కి తీసుకుని వెళతానని చెప్పాను. అందుకే పొద్దునే ఫోన్ చేసింది.
నేను టెర్రస్ పైకి వెళ్ళి జిమ్ చేసి తరువాత నా రూమ్కి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి కిందకి వచ్చను. అమ్మ టిఫిన్ ప్లేట్ లతో సిద్దంగా ఉంది. నేను వెళ్ళి టిఫిన్ చేస్తుంటే చెల్లి రెడీ అయ్యి కిందకి వచ్చి నా తో పాటు టిఫిన్ చేస్తుంది. టిఫిన్ అయ్యిన తరువాత బండి స్టార్ట్ చేసి హారన్ కొట్టగానే చెల్లి వచ్చి బండి ఎక్కింది. స్కూల్ దారిలో రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాము. చెల్లి తన స్కూల్ గురించి,టీచర్స్ గురించి చెపుతుంది. చెల్లి అలా మాట్లాడుతుంటే టైమ్ తెలియలేదు. స్కూల్ వచ్చేసింది.స్కూల్ పక్క ఊరిలో ఉంది. అనుకున్న దానికన్న తొందరగా స్కూల్కి వచ్చేశాము. తను లోపలికి వెళ్లకుండా బండి దిగి నాతో మాట్లాడుతుంది. లోపలికి వెళ్ళే మగపిల్లలు,ఆడపిల్లలు,టీచర్స్ నన్నే చూస్తున్నారు. ఒక టీచర్ మా దేగ్గరకి వచ్చి “పల్లవి ఎంటిక్కడ ఉన్నావ్?ఎవరు ఇతను?
చెల్లి- ఇతను మా అన్నయ్య రాజ . ఫ్రెండ్స్ కోసం చూస్తున్నాను మేడమ్.
టీచర్-it’s ok అని వెళ్లిపోయింది.
please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

P3 (Prema Paga Poratam) – 13 , P3 (ప్రేమ పగ పోరాటం) , Telugu Boothu Kathalu

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: