P3 (Prema,Paga,Poratam)

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 18 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) - 18 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 18 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

SRD79

P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
 
లోపలికి వెళ్ళగానే తలుపు కొట్టిన చప్పుడు వినపడింది. జయ వెళ్ళి తలుపు తీసింది. మణిని చూసి సరళ అతని దేగ్గరకి వెళ్లింది. తనని తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళాడు.

ఇంటి దేగ్గర
      ఇంటికి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి కిందకి వచ్చాను చెల్లి కూడా రెడీ అయ్యి కిందకి వచ్చింది. ఇద్దరకి అమ్మ టిఫిన్ పెట్టింది. నేను నా ప్లేట్ తీసుకుని తాత రూమ్ కి వెళ్ళి టిఫిన్ చేస్తూ తాత తో మాట్లాడుతున్నాను. టిఫిన్ పూర్తి చేసి బయటకి వచ్చాను చెల్లి బ్యాగ్ తగిలించుకుని సిద్దంగా ఉంది.
బండి మీద ఎక్కించుకుని స్కూల్ వైపు బయలుదేరాను. దారిలో 
చెల్లి-ఏంటి వాళ్ళతో అలా చెప్పవంటా?
*ఎవరితో?
చెల్లి-అదే కుసుమ్,ముబీనతో 
*తెలిసిపోయిందా. ఎవరు చెప్పారు?
చెల్లి-పావని చెప్పింది. ఐనా అలా చెప్తారా? వాళ్ళకి ఇప్పటి అర్దం కాలేదు.రోజంతా వాళ్ళు నీ గురించి అడుగుతున్నారు.
*వాళ్ళకి ప్రేమకి,ఆకర్షణకి తేడా తెలుసుకున్నతరువాత అప్పుడు అర్దం అయ్యిద్ది.
చెల్లి-ఏంటి ప్రేమ, అని పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తున్నావు. ఎవరి నైనా ప్రేమించావా?
*నేనైతే ఎవరిని ప్రేమించలేదు. నువ్వు ప్రేమ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు? ఎవరినైనా ప్రేమించావా చెప్పు అమ్మకి చెప్పి దారి క్లియర్ చేస్తాను.
చెల్లి-ఒక్క నిమిషం ఆలోచించి నేను ఎవరిని ప్రేమించలేదు. ప్రేమిస్తే నీకే చెప్తాను.
*అంటే మనసులో ఎవరో ఉన్నారు అన్నమాట. అంటే తొందర్లో చెపుతావనిమాట.
చెల్లి-(వెనుక నుండి కొడుతూ) ఆపు అన్నయ్య 
*నీ ప్రేమకద ఎంతవరుకు వచ్చింది.
చెల్లి-నేను చూడ్డం వరుకు వచ్చింది.(సిగ్గుపడుతూ)
*(స్కూల్ వచ్చేసింది. చెల్లి బండి దిగింది ) మా చెల్లి ప్రేమించిన అదృష్టవంతుడు ఎవరో చెప్పవా(ఉత్సుకతో)
చెల్లి-నాకు నేనుగా చెప్పేంతవారుకు నన్ను అడగవద్దు.(నవ్వుతూ తిరిగి వెళ్ళబోతే)
*ఎలా ఉంటాడు?
చెల్లి-సూపర్ గా ఉంటాడు.(అంటూ వెళ్లిపోయింది.)
        నవ్వుకుంటూ ఇంటిదారి పట్టాను. ఇంటికి వెళ్ళి తాతతో మాట్లాడి నా రూమ్ కి వచ్చి చదువుకుని నిద్రపోయాను. సాయంత్రం లేచి స్కూల్కి వెళ్ళి చెల్లిని ఎక్కించుకుని ఇంటికి వచ్చాను. దారిలో చెల్లి నన్ను అంటుకుని కూర్చుని కబుర్లు చెపుతుంది. ఇంటికి వచ్చిన తరువాత తాతతో మాట్లాడి రూమ్కి వెళ్ళి రెడీ అయ్యి కిందకి వచ్చి భోజనం చేసి షెడ్ కి వెళ్ళాను ఇవ్వాళ సరళ వచ్చే ఆఖరి రోజు  అందుకని వళ్లంతా అలసిపోయేలా, మూడు బొక్కలు కందిపోయేలా రాత్రి తెల్లవార్లు పడుకొనివ్వకుండా కామకేళి జరిగింది.సరళ పూర్తిగా సహకరించాలాని ట్రై చేసి మద్యలో చేతులు ఎత్తేసింది. పొద్దున్నే భాను సహాయంతో ఇంటికివేళ్లింది. ఇంటికి వెళ్ళి టిఫిన్ చేసి మంచం ఎక్కను అలసట వల్ల నాకు నిద్ర పట్టేసింది. ఎంత సేపు నిద్ర పోయానో నాకు తెలియదు. చెల్లి వచ్చి నిద్ర లేపి భోజనం పెట్టింది. తినేసి మళ్ళీ నిద్రపోయాను. మళ్ళీ రాత్రికి గానుమెలకువ వచ్చింది.లేచి కిందకి వచ్చాను. అమ్మ అప్పుడే వంట పూర్తి చేసింది. చెల్లి టి‌వి చూస్తుంది. రిమోట్ లాక్కుని పాటలు పెట్టి 
*(అమ్మకి వినపడకుండా) ఎంత వరుకు వచ్చింది నీ ప్రేమకద?
చెల్లి-చెప్పనుగా అక్కడనుండి ముందుకు వెళ్లలేదు. 
*నేను ఒక ఐడియా ఇవ్వన?
చెల్లి-(నవ్వుతూ)ఇవ్వు.
*ముందు అతనితో ఫ్రెండ్ షిప్ చెయ్యి తరువాత నీ మనసులో మాట చెప్పేయి. అప్పటికి వినలేదనుకో నాకు చెప్పు అతన్ని నేను మెత్తగా చెపుతాను.
చెల్లి-ఏది మా ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పినట్టుగానా?.
*కుదిరితే అలాగే చేద్దాం.
అమ్మ-(భోజనాలు పెడుతూ) మాట్లాడుకుంది చాలు కానీ రండి భోజనం చేద్దూరుగానీ.
             ఇద్దరం వెళ్ళి భోజనాలు చేసి రూమ్ వెళ్ళి పడుకున్నాను. పగలు మొత్తం నిద్రపోవడం వల్ల తొందరగా నిద్రపట్టటం లేదు డాబా పైకి వెళ్ళి అటుఇటు తిరుగుతున్నాను. దూరంగా ఒక ముసుగు ఎవరికి కనపడకుండా దాక్కుంటూ దాక్కుంటూ ఒక ఇంట్లోకి వెళ్లింది. టైమ్ రాత్రి 11 గం!! అయ్యింది. ఇప్పుడు ఎవరా అనుకుంటూ ఆ ఇల్లు ని గుర్తుపెట్టుకుని  రూంలోకి  వెళ్ళి నిద్ర పోయాను. 
                 మరుసటిరోజు ఆదివారం ఎక్కడకి వెళ్లకుండా రూంలోపల చదువుకుంటూ ఉండిపోయాను. తరువాత రోజు ఉదయాన్నే లేచి జిమ్ చేసి ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చను. చెల్లి బ్యాగ్ తగిలించుకునినవ్వుతూ నా వైపే చూస్తుంది. 
*ఏంటి నవ్వుతున్నా?
చెల్లి-(నవ్వుతూ)నువ్వు కాలేజ్ కి వెళ్ళుతున్నావు కదా నన్ను స్కూల్ దేగ్గర దింపి నువ్వు వెళ్ళు.
*నిన్ను దింపితే కాలేజ్ కి లేట్ అవ్వుతుంది.
చెల్లి-ఏమవ్వదు. వచ్చేటప్పుడు…
*వచ్చేటప్పుడు?
చెల్లి-వచ్చేటప్పుడు నేను బస్సులో వచేస్తాను.
*రా ఎక్కు లేట్ అవ్వుతుంది.(స్కూల్ దగ్గర దింపి కాలేజ్ వెళ్ళితే 15ని!! లేట్ అవ్వుతుంది.)
   చెల్లి బండి ఎక్కింది. స్కూల్ దార్లో నడుపుతూ 
*నన్ను గట్టిగా పట్టుకో స్పీడుగా పోనిస్తాను. లేకపోతే నాకు లేట్ అయ్యిద్ది.
   నన్ను గట్టిగా పట్టుకుని వీపు మీద తల పెట్టి కూర్చోంది. కొద్దిసేపటికి స్కూల్ వచ్చేసింది. తనని దింపి బాయ్ చెప్పి కాలేజ్ కి వచ్చాను. సరిగ్గా ఎగ్సామ్ టైమ్ కి వచ్చాను. లోపలికి వెళ్ళి కూర్చోగానే పరీక్ష మొదలైంది. నేను ఎవరి వైపు చూడకుండా పేపర్ రాస్తున్నాను. కానీ కరుణ,మాధురి, హీన నా వైపే చూస్తున్నారు. వాళ్ళు పేపర్ రాశి వెళ్ళిపోయారు. నా పేపర్ అయ్యిపోగానే నేను ఇచ్చేసి కాంటిన్ కి వెళ్ళి టీ తాగుతున్నాను. కరుణ, హీన, మాధురి ఒక టేబుల్ మీద కూర్చొనిఉన్నారు. నేను వేరే టేబుల్ మీద కూర్చొని టీ తాగుతుంటే మాధురి నా దేగ్గరకి వచ్చింది.
హీన-రాజా కరుణ నీతో మాట్లాడలంటుంది వస్తావా.
*సారి. కరుణ ఎవరో నాకు తెలియదు. ఇంతకీ మీరెవరు?
హీన వల్లదేగ్గరకి వెళ్ళి ఏదో చెప్పింది.ముగ్గురు నా దేగ్గరకి వచ్చి ఏదో చెప్పబోతుంటే గుణ చూసి ఆగిపోయారు. గుణ నా దేగ్గరకి వచ్చాడు.
*గుణ పేపర్ ఎలా రాశావు?
గుణ-బాగా రాశాను. నువ్వు చెప్పినవే వచ్చాయి.
*సరే రేపటి ఎగ్సమ్ కి వెళ్ళి చదువు. 
గుణ-సరే నేను వెళతాను.(వెళ్లిపోయాడు)
మాధురి ఏదో చెప్పబోతుంటే ఆపి 
*తెలియని వాళ్ళతో నేను మాట్లాడను. కాబట్టి మీరు వెళ్లవచ్చు.
హీన-మేము తెలియని వాళ్ళామా? మనం ఫ్రెండ్స్ 
*ఫ్రెండ్స్ అని  మీరు అనుకుంటే సరిపోదు ఎదుటివాళ్లు కూడ అనుకోవాలి 
మాధురి-అంటే మేము నీ ఫ్రెండ్స్ కాదా?
*కచ్చితంగా కాదు ఎందుకంటే నేను మిమ్మల్ని ఫ్రెండ్స్ అనుకున్నాను. కానీ మీరు నన్ను ఎప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ అని ఒక్క ని!! అనుకోలేదు. అందుకే మీరు నా ఫ్రెండ్స్ కాదు.(నా మాటలకి కరుణ ఏడవటం మొదలుపెట్టింది.)
మాధురి- అంత తప్పు మీమెంచేసాము?
*(కోపంగా)నా స్నేహంలో అబద్దాలు ఉండకూడదు. నా దృష్టిలో అబద్దం చెప్పడం ఎంత తప్పో నిజం దాచడం అంతే తప్పు. అలాంటిది మీరు నా దేగ్గర 3నెలలు నిజాన్ని దాస్తు వచ్చారు. నాకు నిజాయితీ లేని స్నేహం అవసరం లేదు.
కరుణ-(ఏడుస్తూ) నన్ను క్షమించు రాజా  నిజం చెపితే నువ్వు ఏమనుకుంటావోనని చెప్పలేదు.
*అలా అనుకునేవాడిని అయితే మీకు చదువురాదని నాకు తెలిసిన తరువాత మీకు దూరం అయ్యేవాడిని. మిమ్మల్ని కూర్చోపెట్టి చదివేంచేవాడిని కాదు.
కరుణ- ఇప్పుడు చెపుతున్నాను మా అమ్మానాన్నకి నేనంటే ఇష్టం లేదు.వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండటంకూడా ఇష్టం లేదు. నా పెళ్లి అయ్యేంతవరుకు నీను ఔట్ హౌస్ లో ఉండమని చెప్పారు. నేనే వాళ్ళని చెప్పవద్దు అని చెప్పాను.
మాధురి-అంతే రాజా అందుకే మేము చెప్పలేదు.  
హీన- అదే నిజం. తనని క్షమించానని చెప్పు లేకపోతే తను మామూలుగా అవ్వదు. ఆరోజు నువ్వు వెళ్ళిన నుండి భయపడుతుంది.
మాధురి-తనని క్షమించు రాజా.
*క్షమించడం కుదరదు.
హీన-ప్లీజ్………
*ఐతే ఒక్క ని!!(చాటాక్)చెంప దెబ్బ ఒక్కటి ఇచ్చాను. కరుణ చెంపని పట్టుకుని కూర్చుంది. వాళ్ళిద్దరూ షాక్ అయ్యి నావైపు చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు నేను క్షమించాను.
మాధురి-దానికి కొట్టలా?
కరుణ-ఏదో ఒకటి చేశాడు వదిలేయి, నన్ను క్షమించాడు అది చాలు.
*పేపర్ ఎలా రాశారు?
బాగా రాసము.
*రేపటి పేపర్ కి వెళ్ళి చదవండి.
కరుణ-మీరు వెళ్ళండి నేను రాజాతో మాట్లాడివస్తాను.
వాళ్ళిద్దరూ సరే చెప్పి నన్ను,కరుణాని చూసి ఇళ్ళకి  వెళ్ళిపోయారు.
కరుణాని బండి మీద ఎక్కించుకుని బస్ స్టాప్ లో దింపి 
*ఇంకేమైనా దాచావా? తరువాత నాకు తెలిస్తే మామూలుగా ఉండదు.
కరుణ-(ఒక్క ని!! ఆలోచించి గట్టిగా వాటేసుకుని) I LOVE YOU 
*వావ్ లవ్ బాగుంది. ఎప్పుడు మొదలైంది?
కరుణ-(సిగ్గుపడుతూ) అదే ఆరోజు నల్లోడితో నువ్వు నన్ను పెళ్ళాం అనిచెప్పవే ఆరోజు నుండి. ఈ సం!! తరువాత ఎవడోవొకడితో నా పెళ్లి చేస్తారు. నీకు చెప్పకుండా తరువాత భాదపడటం కంటే ఇప్పుడు చెప్పడం మంచిది. ఇంత చిన్న దానికే నువ్వు కాంటీన్ లో అందరిముందు కొట్టావు. నిన్ను ప్రేమించానని విషయం వేరేవిధంగా తెలిస్తే ఏమి చేస్తావోనని అనిపించింది. అందుకే చెపుతున్నాను.
*నేను మరొకరిని ప్రేమిస్తున్నానంటే ?
కరుణ- నేను ఏమి భాడపదను. కానీ నీ కాళ్ళ దేగ్గిర చిన్న స్థలం ఇస్తే చాలు.
*నువ్వు ఉండేది కాళ్ళ దేగ్గర కాదు. గుండెలోపల. (గట్టిగా హత్తుకుంటూ ) మనం పెళ్లి చేసుకుందామా?
కరుణా-ఇప్పుడు వద్దు చదువు అయ్యిన తరువాత.
          రోడ్డుమీద ఎవ్వరూ లేక పోవడంతో కరుణని హత్తుకుని అలాగే నిలబడి ఉన్నాం. కొద్దిసేపు తరువాత ఇద్దరం విడిపోయి బస్సు కోసం చూస్తూ మాట్లాడుకుంటున్నం. దూరం నుండి కారు లోపల రెండు కళ్ళు మమ్మల్ని చూస్తూ ఎరుపెక్కాయి. కోపంతో సీట్ కవర్ ని చింపేశాయి. బస్సు రావటంతో కరుణ వెళ్లిపోయింది. 
        నేను అక్కడే కూర్చుని ఒకటి అయ్యిపోయింది. ఇప్పుడు రీమా మేడమ్ గురించి ఆలోచించాలి. టైమ్ చూస్తే 3గం!! అయ్యింది. ఒకసారి ఆఫీసుకి వెళ్ళటం మంచిది.అనుకుని ఆఫీసుకి వెళ్ళాను. మానేజర్ని కలసి మానస కేబిన్ కి వెళ్ళాను లోపల లేకపోవటంతో వెనకి తిరిగి వెళ్ళేలోపు మానస ఏదో ఫైల్ చదువుతూ లోపలికి వచ్చి నన్ను గుద్దుకుంది. తను కింద పడబోతుంటే చేతులు నడుముని పట్టుకుని  నిలబెట్టాను. మానస నిలబడేలోపు బలాన్స్ తప్పి కింద పడింది. తనతో పాటు నేను తన మీద పడిపోయాను. తన ఎద పొంగులు నా ఛాతికింద నాలుగుతూ రాళ్ళ లాగా నాకు గుచ్చుకుంటుంది. మానస తనకి తెలియకుండా తమకం తో కళ్ళు మూసుకుని  నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుంది. తన కౌగిలి బిగింపు పెరుగుతూ వస్తుంది. నేను తనలో ఇమిడిపోతు “మానస” అనిపిలిచాను. తను కళ్ళు తెరిచి నన్ను చూసింది. తన కళ్ళు ఎర్రగా మారిపోయాయి. ఒకసారి చుట్టూ చూసి నామీద చేతులు తీసెసింది. నేను పైకి లేచాను, నాతో పాటు మానస పైకి లేచింది. తను తల దించుకునిఉంది. కాళ్ళు,చేతులు వణుకుతున్నాయి. 
*15ని!! తరువాత నా కేబిన్ కి రా.(అని నేను వచ్చేశాను)  
      నా కాబిన్ లోపల కూర్చుని రీమా మాడమ్ గురించి లేట్ చేస్తే చాల చేసిద్ది. వాళ్ళు రాసిన పాపర్స్ ని ఏమైనా చేయవచ్చు. రేపు మొదలు పెట్టేయాలి. అనుకుంటుండంగా తలుపు చప్పుడైంది.
*కమిన్.(మానస లోపలికి వచ్చింది.) 
15ని!! తరువాత నా కేబిన్ కి రా.(అని నేను వచ్చేశాను)

      నా కాబిన్ లోపల కూర్చుని రీమా మాడమ్ గురించి లేట్ చేస్తే చాల చేసిద్ది. వాళ్ళు రాసిన పాపర్స్ ని ఏమైనా చేయవచ్చు. రేపు మొదలు పెట్టేయాలి. అనుకుంటుండంగా తలుపు చప్పుడైంది.
*కమిన్.(మానస లోపలికి వచ్చింది.)
*మానస రా కూర్చో, ఇందాక జరిగినదానికి సారి. రౌండ్స్ కి వెళ్దామని వచ్చను.
మానస- నా వల్లే పొరపాటు జరిగింది. నేనే చూసుకోలేదు దానికి మీరు సారి చెప్పటం ఎందుకు?
*సరే మీ ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడు?
మానస-తెలియదు సర్ ఫోన్ లో ఏమి చెప్పలేదు.కానీ టైమ్ పట్టిద్ది అంటున్నాడు.
*ఆఫీసు విషయాలు ఏమైనా ఉన్నాయా?
మానస-ఏమీలేవు సర్ అంతా నార్మల్ గానే ఉంది. 
*ఆర్డర్స్,వర్కర్స్,జీతాలు,అక్కౌంట్స్ అన్నీ బాగానే ఉన్నాయా?
మానస-అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి సర్, అక్కౌంట్స్ నజీరా చూస్తుంది. అవి నేను చెక్ చేస్తున్నాను.
*సరే మానస నేను ఇంటికి వెళతాను. చూసుకో అని ఇంటికి వచ్చేశాను. చెల్లి ఇంకా ఇంటికి రాలేదు. నేను ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకుని రేపటి కోసం కొన్ని ఫోటోలు తీసి కవర్ లోపల పెట్టి కిందకి వచ్చను. చెల్లి వచ్చి టి‌వి చూస్తుంది. తనతో కొద్దిసేపు మాట్లాడి అమ్మ భోజనం పెట్టింది. భోజనం చేస్తుండగా 4 అత్త నుండి ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. 
*హలో అత్త ఏంటి చాలా రోజులు తరువాతా?
4అత్త-ఎక్కడున్నావ్?
*ఇంట్లో,భోజనం చేస్తున్న.
4అత్త-అమ్మకి ఫోన్ ఇవ్వు.
*సరే అని అమ్మకి ఇచ్చాను.
  కొద్దిసేపు అమ్మ మాట్లాడి ఫోన్ పెట్టేసి నాకిస్తూ “అత్త నిన్ను పడుకుంటానికి ఇంటికి రమ్మంటుంది. వెళ్ళు”
*సరే అమ్మ 
అమ్మ-భోజనం చేయగానే వెళ్ళు.
*అలాగే అమ్మ.
  భోజనం చేసి 4అత్త ఇంటికి వెళ్ళాను. తలుపు కొట్టగానే 4అత్త తలుపు తీసింది. బాగా అలంకరించుకుని ఉంది. లోపలకి వస్తు 
*ఏంటి అత్త అందాలతో చంపేసేలాగా ఉన్నావ్?
4అత్త-ఎవరినో ఎందుకు మిమ్మల్నే . ఇన్ని రోజులు ఎందుకు రాలేదు?
*వచ్చిన ప్రతి సారి నీకు వొంట్లో బాగాలేదు. ఇంకా వచ్చి ఏమి చేయను?
4అత్త-ఇవాళ మీకు ఒక మాట చెప్పాలి. దానికి ముందు మనం ఒక పని చేయాలి.(అంటూ నా ఒళ్ళో కూర్చుంది.)
*మావయ్య లేడా?
4అత్త-లేడు.
           అత్తని ఎత్తుకుని బెడ్ రూమ్ లోపలికి తీసుకువెళ్లి దింపాను అత్త వెంటనే కింద కూర్చుని మొడ్డని తీసి నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతుంది.
*ఏంటి ఇవాళ వేడి మీద ఉన్నావ్?
4అత్త- ఇప్పుడు చెప్పను తరువాత…….. అంటూ మళ్ళీ చీకుతుంది.
            నేను తల పట్టుకుని మొడ్డని లోపలకి తోస్తున్నాను. అది గొంతులోకి వెళ్ళి వస్తుంది. మొడ్డ మొత్తం నోటి తడివల్ల మెరుస్తుంది. అత్త  చీకడంతో పాటు చేతితో ఆడిస్తుంది. నా మొడ్డ తన చీకుడుకి గట్టిగా రాడ్డు మాదిరి అయ్యింది. అత్త పైకి లేచి ఒక్కసారిగా బట్టలు మొత్తం తీసేసి నగ్నంగా మారి మంచం మీదకి వచ్చింది. నేను బట్టలు తీసేసి మంచం మీద పడుకున్నాను. అత్త మళ్ళీ చీకడం మొదలుపెట్టింది. చీకడంలో ప్రేమని,కోరికని,ఆనందాన్ని మొత్తం చూపిస్తుంది. కొద్దిసేపు తరువాత చీకడం ఆపి రెండు కాళ్ళు  అటు ఇటు వేసి మొడ్డని పూకూ మీద రాసుకుని బొక్క దేగ్గర పెట్టుకుని   మెల్లగా మొడ్డ మీద కూర్చుంటు అతికష్టం మీద మొత్తం మొడ్డని లోపల పెట్టుకుని కూర్చుని నొప్పిని భరిస్తుంది. నొప్పి తగ్గిన తరువాత ముందుకు వొంగి నాకు ముద్దు పెడుతూ మెల్లగా  ముందుకు వెనక్కి  మొదలుపెట్టింది .  నేను పేదలని చీకుతూ నాలుకని తన నోట్లోకి పోనిచ్చను తను నా నాలుకని చీకుతూ నేను తన నాలుకని చీకుతూ ఒకరి ప్రేమని మరొకరు జుర్రుకుంటున్నాము. తను వేగంగా కదులుతూ అలసట తో ముద్దుని వదిలి పైకి లేచి ఎగరటం మొదలు పెట్టింది.నేను అత్త సల్లని పట్టుకుని పిసికుతూ ముచ్చికని నలుపుతున్నాను.ముచ్చికని నలపడంవల్ల తనలో వేగం పెరుగుతుంది. వదలగానే వేగం తగ్గుతుంది. నేను ఒకచేత్తో సళ్ళని వదిలి నడుముని పట్టుకునినొక్కుతూ సళ్ళని పిసికుతున్నాను. అత్తలో వేగం పెరిగి కార్చేసి నా మీద పడిపోయింది. ఆయాసం తగ్గిన తరువాత పక్కకి జరిగి ఒంగుని ఉంది. వెనక్కి చెరీ పూకులోపల మొడ్డని సెట్ చేసుకుని ఒక్కసారిగా దిగపడ్డాను. అత్త బిగపట్టి మొడ్డపోటుని తట్టుకుంటుంది. నేను నడుం పట్టుకుని డెంగటం మొదలుపెట్టాను. అత్త “రాజా…………అలాగే ……… గట్టిగా…… ఇంకా…. గట్టిగా…..”. “అత్త ఎన్నిసార్లు………దెంగిన……నీ….పూకూ……..టైట్ గా ………ఉంటుంది…………..”. “నా పూకూ…..కాదు…..మీ….. మొడ్డ….. ప్రతిసారి నా పూకుని చింపేస్తుంది.” అంటూ అత్త మళ్ళీ కార్చేసింది. ముందుకు పడిపోయింది తన వెనుకే పడుకుని ఒక కాలు ఎత్తి పూకులో మొడ్డని పెట్టి మెల్లగా లోపలికి తోసి ఒక చేత్తో మెడని పట్టుకుని ముద్దు పెడుతూ డెంగటం మొదలు పెట్టాను.  అప్పుడప్పుడు సన్ను పిసుకుతూ గట్టిగా పట్టుకుని దెంగుతున్నాను. కొద్దిసేపటికి అత్త మళ్ళీ కర్చేసింది.తనని అలాగే పడుకోపెట్టి పైకి చెరీ ఒక కాలుని ఎత్తిపట్టుకుని నా చేతిని తన చేతిలో తీసుకుని మొడ్డని పూకులోపల తోశాను.  ముందుకు వొంగి పెదాల మీద ముద్దు పెడుతూ దెంగుతున్నాను.నా మొడ్డ ప్రతిసారి పూకూ అంచులని తాకుతుంది. అత్త ఆనందంతో కళ్లుమూసుకుని పరవశించిపోతుంది.అత్త సళ్ళని చీకుతూ దెంగుతున్నాను. నన్ను గట్టిగా పట్టుకుని కార్చేసింది. అత్తని వెలికిల్ల పడుకోపెట్టి పూకులో మొడ్డని కస్సుమంటూ తోశాను. పూకునిండా రసలుండటంవల్ల లోపలకంట దిగపడింది. ఇంకా ఆపకుండా ధనాధన్ మంటూ దెంగుడు మొదలు పెట్టాను.  
అత్త అందంతో నా పెదాలని చీకుతూ నాకు సపోర్ట్ ఇస్తూ గుద్దని పైకి లేపుతుంది.నాకు ఆయిపోవచ్చింది.నేను ఇంకా గట్టిగా దెంగుతున్నాను. గదిలో టాప్…. తప్ ……మని శబ్దాలతో నిండిపోయింది. నేను నాలుగు కుమ్ములు కుమ్మి లోపల కర్చేశాను. అత్త నాతో పాటు కార్చేసింది. నేను అత్త మీద పడిపోయి గట్టిగా హత్తుకుని ఉండిపోయాను. ఇద్దరి శరీరాలు చెమటతో తడిచిపోయాయి. 
4అత్త-మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి.
*అవును వచ్చినప్పటి నుండి చెప్తున్నావు ఏమిటది?
4ఆత్త-మీరు తండ్రి కాబోతున్నారు.
*(అత్త చెప్పింది నాకు అర్దం కాలేదు)ఏంటి?
4అత్త-నేను తల్లిని అవ్వబోతున్నాను. నీ బిడ్డ నాలో పెరుగుతున్నాడు.
*(సంతోషంతో గట్టిగా హత్తుకుని నోక్కెస్తున్నాను. అత్తసళ్ళు నా ఛాతికి అంటుకుపోయాయి.)నిజమా?ఎప్పుడు, ఎలా తెలిసింది?
4అత్త-పోయిన వారం అంతా వొంట్లో నలతగా ఉంటే ఇవాళ హాస్పిటల్ కి వెళ్ళి చూపించుకున్నాను. డాక్టర్ చూసి నేను 3 నెల ప్రెగ్నెంట్ అని చెప్పారు.ఎవ్వరికీ చెప్పలేదు మీకే ముందు చెపుతున్నాను. తెలసిన వెంటనే మీ దగ్గరకి వచ్చేద్దాం అనుకున్నాను. కానీ ఆలోచించి ఈ రాత్రికి ఇక్కడే ఉండేలా చేశాను.
*మొదట నాకే చెప్పవా? నచ్చావ్ అత్త. ఈ రాత్రి నా గుర్తుండిపోయిద్ది.
4అత్త-అవును అందుకే ఇవాళ నేను వెనుక చేయించుకుందాం అనుకుంటున్నాను.
*(నాకు అర్ధమైంది) వెనుక అంటే?
4అత్త-మీకు తెలుసు. ఐనా ఎందుకు అడుగుతారు?
*నీ నోటి నుండి వినాలని.
4అత్త-(సిగ్గుపడుతూ) అదే గుద్ధ
*గుద్ధ ఏంటి?
4అత్త-(ఛాతీ మీద చిన్నగా కొడుతూ )ఇవాళ నా గుద్ధ దెంగండి. చాలా.
*ఇది చాలు నా మొడ్డ నిగిడి రాడ్డులాగా అవ్వడానికి.
4అత్త-అవును నాకు లోపల తెలుస్తుంది.
*ఇంకెందుకు మొదలు పెడదామా?
4అత్త సరే అని తల ఊపింది.
         తండ్రిని అవ్వబోతున్నాని కొత్త ఉత్సాహంతో మొడ్డ ఆడించడం మొదలు పెట్టాను. సళ్ళని చీకుతూ దెంగుతున్నాను. అత్త నా తల మీద చెయ్యివేసి సల్లా మీదకి నొక్కుతుంది. నేను చీకుతూ మెల్లగా కోరుతున్నాను. అత్త అన్నీ వైపుల దాడి తట్టుకోలేక కార్చేసింది. తనని ఒంగో బెట్టబోతుతుంటే అత్త “ఒక్క ని!! ఆగండి”. “సరే అని మొడ్డని పూకులోపలినుండి తీశాను. లోపల ఉన్న నా వీర్యం,తన రసాలు ఒక్కసారిగా పక్కని తడిపెసాయి. అత్త మంచం దిగి వెళుతుంటే చేయి పట్టుకుని మంచం మీదకి లాగేశాను. అత్త “వెళ్ళి కడుక్కుని వస్తాను”. “తరువాత కడుకోవచ్చులే”
ఒంగోపెట్టి పూకులో మొడ్డని పెట్టి దెంగుతూ ఒక వెలుని మొడ్డతో పాటు పూకులో ఆడిస్తు గొల్లిని బొటనవేలుతో ఆడిస్తున్నాను. రసాలతో ఉన్న వేలును తీసి గుద్ధ బొక్కలో పొడిచాను వేలు అతికష్టం మీద లోపలికి వెళ్లింది. అత్త పూకులో మొడ్డ చూపే ఆనందం, గుద్ధలో వేలు చూపేభాదని రెండు ఒకేసారి అనుభవిస్తుంది. అలాగే వెలుని ఆడిస్తు వెనుకనుండి దెంగుతున్నాను. ఈసారి రెండు వెళ్లని గుద్దలో ఆడిస్తున్నాను. అత్త బిగబట్టి భాదని తట్టుకుంటుంది. లోపల వెళ్లని ఆడిస్తు బొక్కని వెడల్పు చేస్తున్నాను. కొద్దిసేపటికి గుద్ధ తెరచుకుంది. నా మొడ్డ ధాటికి పూకులోపల రసాలు తీగల్లగా కిందకి కారుతుంది. అత్తా కాళ్లలో వణుకు మొదలైంది.నేను వెంటనే మొడ్డని తీసి గుద్ధలో మెల్లగా తోశాను. గుండు వెల్లి లోపల ఇరుక్కుపోయింది. ఒక చేత్తో పూకూ మీద ఆడిస్తున్నాను.   మొడ్డని కొద్దిగా లోపలికి నేట్టాను. రెండు అంగుళాలు లోపలికి వెళ్లింది. అత్త భాదతో విలవిల లాడుతుంది. ముందుకు వొంగి ఒక చేత్తో సాన్ను పిసుకుతూ, మరో చేత్తో గొల్లిని నలుపుతున్నాను నా శ్రమ మొత్తానికి ఫలించింది. అత్త మూలుగుతూ కార్చేసింది. నేను అదును చూసి 3 దఫాల్లో మొడ్డని గుద్ధలో దింపేశాను. అత్తలో సంతోషాన్ని భాద కమ్మెసింది. అత్త ముందుకు పడిపోతుంటే గట్టిగా పట్టుకుని మెల్లగా పడుకోపెట్టాను. అత్త “చిరిగిపోయింది……..నొప్పిగా…….ఉంది……. తీసేయండి………”.  “అంతా వెళ్లిపోయింది. తీసేస్తే మళ్ళీ నొప్పి వస్తుంది. తియ్యమంటావా?”. “వద్దు….వద్దు…..కొద్ది…..సేపు….కదలకుండా……. ఉండండి.” నేను అలాగే ఉండిపోయాను. కొద్దిసేపు తరువాత మొడ్డని మెల్లగా ఆడిస్తున్నాను. అత్త “మెల్లగా.. నొప్పిగా….ఉంది….”.నేను మెల్లగా అడిస్తూ వేగాన్ని మెల్లమెల్లగా పెంచుతున్నాను. అత్తలో కూడా వేడి రాజుకుంది. నా దెంగుడుకు అనుగుణంగా గుద్దని ఆడిస్తుంది. నేను ఇంకా వేగంగా దెంగుతూ గుద్ధ నరాల ఒత్తిడికి నా మొడ్డ వీర్యాన్ని గుద్ధలో కార్చేసింది. మొడ్డని బయటకి తీసి చూస్తే దాని మీద రక్తం మరకలు ఉన్నాయి. అత్త అలానే పడుకుని ఉంది నేను పైకి లేచి పిర్ర మీద ముద్దు పెట్టాను.4అత్త నన్నే చూస్తుంది. “నీ గుద్దకి తిరుగు లేదు”  బుగ్గ మీద ముద్దుపెట్టి బాత్రూంకి వెళ్ళాను.నేను ఫ్రెష్ అయ్యి లోపల వేడినీళ్లు పెట్టి బయటకి వచ్చాను. 4అత్త పడుకునిఉంది. వెళ్ళి ఎత్తుకుని బాత్రూమ్ లోపలికి తీసుకువెళ్లి దింపాను. అత్త- మీరు బయటకి వెళ్ళండి.
నవ్వుతూ బయటకి వచ్చి పక్క మార్చేసి పడుకుని అత్తాకోసం చూస్తున్నాను. 20ని!! తరువాత అత్త కుంటుకుంటూ వచ్చి మంచం మీద నా పక్కనే పడుకుంది. తన పొట్టమీద ముద్దుపెట్టి  పైకి లేచి తనని గట్టిగా హత్తుకుని “ఇంకో రౌండ్ వేద్దామా?” 4అత్త ఏమి మాట్లాడకుండా అలానే చూస్తుంది.
*నాకు తెలుసు నువ్వు వద్దు అని చెప్పవు. కానీ నీలో ఓపిక లేదు. అందుకే వదిలేస్తున్నాను. అలాగే వాటేసుకుని నిద్ర పోయాము. మరుసటి రోజు పొద్దున్నే లేచి 4అత్తకి ముద్దుపెట్టి బట్టలు వేసుకుంటుంటే 4అత్త లేచింది.
4అత్త-ఏంటి పొద్దునే వెళ్తున్నారు?
*నాకు పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. అందుకే వెళ్తున్నాను. ఏంటి ఇవాళ ప్రోగ్రాం?
4అత్త-ఏమీలేదు నేను ప్రెగ్నెంట్ అని అందరికీ చెప్పడం.సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చి మీ అమ్మకి చెపుతాను.
*సరే సాయంత్రం కలుద్దాం. జాగ్రత్త.
    ఇంటికి వచ్చి ఫ్రెష్ అయ్యి టిఫిన్ చేసి బ్యాగ్ ని తగిలుంచుకుని  కాలేజ్ కీ అని బయటకి వచ్చను. నిన్నటి లాగానే చెల్లి రెడీగా ఉంది బండి ఎక్కించుకుని స్కూల్ దేగ్గర దింపి కాలేజ్ కి వచ్చాను. దారిలోనాకు ఒక సిమ్ కనిపించింది. దానిలో బాలన్స్ వేసి కాలేజీలో పరీక్ష టైమ్ అవ్వటం వల్ల రూమ్ కి వెళ్లిపోయాను. ఇవాళ ఇన్విజీలేటర్ రీమా మేడమ్. నేను నవ్వుకుంటూ వెళ్ళి పరీక్ష పేపర్ రాయడం మొదలుపెట్టాను. నా పక్కనే కరుణ తనని చూస్తూ అందరికంటే ముందు  పేపర్ రాసి  ఇచ్చేసి వచ్చేశాను.నేను వస్తుంటే రీమా మేడమ్ నన్ను అలాగే చూస్తుంది. నేను వెళ్ళి కాంటిన్ కి వెళ్ళి కూర్చుని వాళ్ళ కోసం చూస్తున్నాను. టైమ్ చూస్తే ఇంకా చాలా ఉంది. దూరం నుండి గేట్ లోపలికి పోస్టుమాన్ కొన్ని లెటర్స్,కవర్స్ తో లోపలికి వస్తున్నాడు. నేను బ్యాగ్ తీసుకుని అతని దేగ్గరకి వెళ్ళాను. పరీక్ష టైమ్ అవ్వడం వల్ల ఎవ్వరూ చుట్టుపక్కల లేరు. నేను వెళ్ళి అతనిని గుద్దాను. దానితో అతని చేతిలో లెటర్స్,కవర్స్ అన్నీ కింద పడ్డాయి. నా బ్యాగులోపల కవర్ తీసి వాటిలో కలిపేశాను. మొత్తం సర్ది “చూసుకోండి” అంటూ పోస్టుమాన్ కి ఇచ్చాను. “థాంక్స్ బాబు” అంటూ తీసుకుని లోపలికి వెళ్లిపోయాడు. నేను వెళ్ళి కాంటిన్ లోపల కూర్చుని జరగబోయేదానిని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండగా బెల్లు కొట్టారు. కరుణ,మాధురి, హీన, గుణ నా దేగ్గరకి  వచ్చారు. దూరం నుండి స్టాఫ్ రూమ్ ని గమనిస్తూ ఉన్నాను. వాళ్ళు నాదేగ్గరకి వచ్చి కూర్చోన్నారు. 
మాధురి-ఏంటి ఇంకా ఏమైనా క్లాస్ పీకెదేమైనా ఉందా?
హీన- ఎవరినైనా ప్రేమిస్తే అదికూడా చెప్పలేదని కోప్పడతావేమో?
*ఫ్రెండ్ షిప్ లో కష్టాలు,సంతోషాల్లో దాపరికాలు ఉండకూడదు పక్క వాళ్ళతో పంచుకోవాలి. అదే ప్రేమ ఐతే మొత్తం పర్సనల్ చెప్పక పోవడం,చెప్పడం తన ఇష్టం.
మాధురి- నువ్వు నీ రూల్స్.
*సరే నాకు పని ఉంది మీరు వెళ్ళండి
కరుణ-ఏంపని?
*(నవ్వుతూ)ఏంటి నిజంగానే పెళ్ళాం పోస్టు తీసుకున్నవా?
కరుణ-సిగ్గుపడుతూ తలదించుకుంది. 
మాధురి-నాకు ఇంట్లో పని ఉంది నేను వెళ్తాను. కరుణ వస్తావా?
కరుణ-వస్తాను.(వెళ్తాను అని అని కంటి సైగ చేసింది)
గుణ,హీన వాళ్ళతో పాటు వెళ్లిపోయారు.
         స్టాఫ్ రూము లో రీమా మేడమ్ నాకు కనిపించేవిదంగా దూరంగా గ్రౌండ్ లో కూర్చుని   పొద్దున దోరికిన సిమ్ ని వేరే ఫోన్లో వేసి రీమా మేడమ్ ని చూస్తున్నాను. 
      రీమా మేడమ్ స్టాఫ్ రూమ్ కి వెళ్లింది. స్టాఫ్ రూమ్ లో ఉన్న రీమా మేడమ్ దేగ్గరకు ప్యూన్ వచ్చి “మేడమ్ మీకు  ఒక కవర్ వచ్చింది” అని చెప్పి కవర్ ఇచ్చి వెళ్లిపోయాడు.  మేడమ్ కవర్ ఓపెన్ చేయగానే మొహం మీద నవ్వు ఎగిరిపోయింది,వళ్లు మొత్తం చెమట తో తడిసిపోయింది.  
please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

P3 (Prema Paga Poratam) – 13 , P3 (ప్రేమ పగ పోరాటం) , Telugu Boothu Kathalu

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: