ad
P3 (Prema,Paga,Poratam)

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 19 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) - 19 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 19 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

SRD79

P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
రీమా మేడమ్ స్టాఫ్ రూమ్ కి వెళ్లింది. స్టాఫ్ రూమ్ లో ఉన్న రీమా మేడమ్ దేగ్గరకు ప్యూన్ వచ్చి “మేడమ్ మీకు  ఒక కవర్ వచ్చింది” అని చెప్పి కవర్ ఇచ్చి వెళ్లిపోయాడు.  మేడమ్ కవర్ ఓపెన్ చేయగానే మొహం మీద నవ్వు ఎగిరిపోయింది,వళ్లు మొత్తం చెమట తో తడిసిపోయింది. ఆ కవర్ లో రీమా మేడమ్,వైస్ ప్రిన్సిపల్ నగ్నంగా మంచి ఫోస్సుల్లో ఉన్నారు. అది చూసిన మేడమ్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ కి ఫోన్ చేయడాని ట్రై చేసింది వాడు ఎత్తలేదు.  రీమా మేడమ్ కి ఫోన్ చేశాను. తన ఫోన్ మ్రోగగానే భయంగా తను ఫోన్ ఎత్తింది.

రీమా మేడమ్-హలో….. ఎవరు…………?
*హల్లో…….. మేడం…….గుర్తు పట్టారా……..?
రీమా- ఎవరు…..?గుర్తు పట్టలేదు……….ఎవరు మీరు…………….?
*అదే మేడం……….. కవర్ ఇచ్చానుగా. గుర్తు వచ్చిందా?
రీమా- ఎవరు నువ్వు?…………ఏమి కావాలి……….?
*అవి ముందు ముందు అన్నీ తెలుస్తాయి. ప్రస్తుతం నేను చెప్పినట్టు చేయాలి.
రీమా-ఏంచేయాలి?
*1st మన మధ్య జరిగేది మూడో మనిషికి తెలియకూడదు. 2nd ఇప్పటి నుండి నేను చెప్పినట్టు నువ్వు చేయాలి. లేక పోతే?
రీమా-లేక పోతే …….లేకపోతే….? ఏం చేస్తవ్? నేను తలుచుకుంటే నేను నిన్ను ఏమి చేస్తానో తెలుసా?
*లేకపోతే…………ఏమి జరగదు. మహా ఐతే నన్ను పోలీసులకి పట్టిస్తావు అంతేగా, నేను వెళ్ళే ఒక్కనిముషం ముందు నీ చరిత్రని కాలేజీలో అందరికీ పంచేస్తాను. నా దేగ్గర ఫోటోలు మాత్రమే కాదు ఫుల్లు సినిమా ఉంది. కావాలంటే రేపు పంపిస్తాను. అది నీ చేతుల్లోకి వస్తుందో లేక వేరే చేతుల్లోకి వెళుతుందో అది నువ్వే చూసుకోవాలి.
రీమా మేడమ్- మర్యాదగా అవి నాకు ఇచ్చేయి.
*(కోపంగా)మేడమ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పేస్థానంలో,నేను వినేస్తితిలో లేను. నేను చెప్పే స్థానంలో నువ్వు వినే స్తితిలో ఉన్నావు అది గుర్తు పెట్టుకోండి.
 రీమా మేడమ్-ఏమికావాలి?…. ఎవరు నువ్వు?
*నేను నువ్వు చేసిన తప్పులవల్ల నష్టపోయిన వాడిని,కోల్పోయిన వాడిని. గుర్తుకు తెచ్చుకోండి.నన్ను కనుక్కోండి. అప్పటి వరుకు నేను చెప్పినట్టు చేయాలి.
రీమా మేడమ్-ఏమి చేయాలి?
*చెప్తాను…..చెప్తాను…. ఒక గంట తరువాత  #### పార్కుకి రా. అక్కడ చెప్తాను. అని ఫోన్ పెట్టేశాను.
రీమా మేడమ్- నేను చేసిన తప్పులా? నష్టపోయాడా? కోల్పోయాడ?…… ఎవరు? ఎవరు నువ్వు? ఒక వేళ మూర్తికి చెపితే….. వద్దు  వద్దు అతని దేగ్గర ఇంకేమీ ఉన్నాయో ఏదైనా ఆలోచించి అడుగు వెయ్యాలి. పార్కు రమ్మన్నాడుగా చూద్దాం.
          ఫోన్ పెట్టేసి నేను పార్కుకి వెళ్ళాను. పార్కులో అక్కడక్కడ జనం ఉన్నారు.  అక్కడ ఒక కుర్చీ, దాన్ని మొత్తం  పొదలు కప్పెసి ఉన్నాయి. కూర్చుంటే బయటకి ఎవ్వరూ కనిపించరు. నేను అక్కడ కూర్చుని మొత్తం పరిశీలించి చూస్తే ఎదురు దూరంగా ఇంకో పొద కనిపించింది. అక్కడకి వెళ్ళి చూస్తే పక్క పొదల్లో ఉన్న కుర్చీ బాగా కనిపిస్తుంది. మళ్ళీ కుర్చీ దేగ్గరకి వెళ్ళి రెండు కవర్లు తీసి కూర్చికి కుడి, ఎడమల వైపు కింద అంటించి వచ్చేసి ఎదురు పొదలో కూర్చునిసిమ్ములు మార్చి హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని పాటలు వింటూ రీమా మేడమ్ కోసం వేచి చూస్తున్నాను. నా శ్రమ ఫలించింది. తనని  రమ్మన్నా టైమ్ కంటే ముందు వచ్చింది. ఒకసారి పార్కు మొత్తం తిరిగింది. నేను తనకి కనపడకుండా దాక్కున్నాను.అందువల్ల నన్ను చూడలేదు. సరిగ్గా టైమ్ నేను రీమా మేడమ్ కి ఫోన్ చేశాను.
రీమా మాడమ్- ఎక్కడ ఉన్నావు నువ్వు?(కోపంగా)
*నీకు చాలా ఎక్కువ
రీమా మాడమ్-ఏంటి ఎక్కువ ?
*అదే దూకుడు, పంచువాలిటీ. 
రీమా మేడమ్-(నేను ముందే వచ్చానని తెలిసిపోయిందా ఏంటి) ఎక్కడ నువ్వు?
*నన్ను చూడాలని చాలా ఆశగా ఉన్నట్టు ఉంది. కానీ నన్ను చూడకపోవడమే మీకు మంచిది. 
రీమా-ఎందుకు రమ్మన్నావు?
*చెప్తాను అక్కడ పొదల పక్కన  కుర్చీలో కూర్చోండి.
రీమా- (అక్కడకి వెళ్ళి కూర్చొని) ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పు.
*(మేడమ్ నాకు క్లియరుగా కనీపిస్తుంది, నేను తనకి కనపడను) మీమీద కోపం,పగని ఏదో అడ్డుపడుతుంది అందువల్ల నిన్ను చంపలేకపోతున్నాను.
రీమా-ఏమిటది?
*కామం. నిన్ను రుచి చూసి అప్పుడు ఆలోచిస్తాను. నువ్వు సెక్స్ బాంబ్ ల ఉంటావ్. కాబట్టి ఒకసారి నీ పూకూ దర్శనం ఇస్తావా?
రీమా-ఏంటి? వళ్ళు తిక్కతిక్కగా ఉందా?నేను చేయను. నా గురించి తెలుసా నీకు?
*సమాధానం నేను ఊహించిందే. అందుకని ఒకసారి మీ కుడి చేతితో కుర్చీ అడుగు వెతకు.
రీమా-(వెతికితే ఒక కవర్ తగిలింది దాన్ని తీసుకుని తెరచిచూస్తే లోపల వైస్ ప్రిన్సిపల్,తన కామకేళి ఫోటోస్ ఉన్నాయి.) ఏంటి ఇవి?
*అందులో నీ నగ్న సౌందర్యం చూసినప్పటినుండి నాకు నిద్ర ఎగిరిపోయింది. వాటిని ముట్టుకోవాలని,పట్టుకోవాల్ని, పిసకాలి,పెట్టాలని చాలా అనిపిస్తుంది.
రీమా-నేను అందరిలాంటిదాన్ని కాదు, నువ్వు చెప్పిందల్లా చేయడానికి ….
*నాకు మసాలా,కారం చాలా ఇష్టం.
రీమా-మర్యాదగా ఫోటోస్ ఇచ్చేయి లేక పోతే నేను పోలీసులని చెప్తాను.
*పోలీసులు అంటే 3 మనిషిని మన మద్యలోకి తీసుకొస్తున్నావు. అందుకే నీ ఎడమ చేతిని కూర్చికింద పెట్టిచూడు.
రీమా-కూర్చికింద చేయి పెట్టి ఒక కవర్ తీసింది. దాన్ని తెరచి చూడగానే మొహంలో నెత్తురు చుక్కలేదు, నోటి మాట రావటంలేదు.
*గుర్తు పట్టావా? నీ కూతురు! మీ కాలేజీలో 1stఇయర్ చదువుతుంది. ట్రై  చేయమంటావా నీ కంటే కారం ఎక్కువుందో లేదో?
 రీమా-ఏడుస్తూ) వద్దు….వద్దు….. ఏమి కావాలి నీకు?
*ప్రస్తుతానికి నీ పూకూ చూపించు.
రీమా- నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నవా?
*ఉన్నాను అంటే ఉన్నాను,లేను అంటే లేను.
రీమా-నేను చేయలేను. ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు.
*చూడు ఇక్కడనిన్ను ఎవరు బ్రతిమాలటం లేదు. నేను ఫోన్ పెట్టేస్తున్నాను. 5ని!!లో నువ్వు చూపియ్యకపోతే తరువాత జరిగేది నువ్వు ఊహించలేవు.(ఫోన్ పెట్టేశాను)
రీమా-కొద్ది సేపు తలదించుకుని ఆలోచిస్తూ తల పైకి ఎత్తి చుట్టూ చూసింది. చుట్టూ ఎవరు లేరు అని నిర్దారించుకుని నిలబడి చీర పైకి ఎత్తి పాంటిని తొడలు వరుకు లాగింది. ఒక ని!!పూకుని చూపిస్తూ  అలాగే నిలబడి ఎవరో వస్తున్నారు అనిపించి చీర దించేసి పాంటి వేసుకుని కూర్చోండిపోయింది.
మళ్ళీ ఫోన్ మోగింది. ఎత్తి హాలో.
*నీ పూకూ చాలా బాగుంది. 
రీమా-నాకూతురిని ఇందులోకి లాగవద్దు.
*లాగను. కానీ నువ్వు కొంత ఫైన్ కట్టాలి.
రీమా-ఏంటది?
*ఇప్పుడు నువ్వు సళ్లు చూపించాలి. చూపిస్తే నీకు నా గురించి  ఒక క్లూ ఇస్తాను.
రీమా-ఏంటి ఆ క్లూ ?
*ముందు చూపించు. తరువాత చెప్తాను.
రీమా-చీర లోనుండి జాకిట్ హుక్స్ తీసి  చుట్టూ గమనించి పైట తప్పించి బ్రా పైకి జరిపింది. ఒక్కసారిగా రెండు బోండాలు బయట పడ్డాయి. 
*వాటిని చూస్తుంటే నోరూరుతుంది.వాటిని పిసకాలి అని కొరకాలి అని.
రీమా-అదో అలికిడి వినపడి వెంటనే మొత్తం సర్దుకుని కూర్చుంది.(ఫోన్ తీసుకుని) ఇప్పుడు చెప్పు ఏంటి ఆ క్లూ?
*క్లూ ….క్లూ ఏంటంటే నాకు సంభందించిన అమ్మాయిని నువ్వు పరీక్షలు, మార్కులు అని చెప్పి ఒకడి కింద పడుకో పెట్టవు. తను మాకు దూరం అయ్యింది. అప్పుడు జరిగినాదానికి ఎలాంటి ఆధారం లేదు. ఇప్పుడు ఆధారం కోసం చూస్తున్నాను. నీ మీద పూర్తి నిఘా పెట్టాను. ఇంకా నువ్వు వెళ్లవచ్చు.(ఫోన్ పెట్టేసి సిమ్ములు మార్చేసి కరుణ కి ఫోన్ చేశాను.)
రీమా మాడమ్ ఏదో ఆలోచించుకుంటూ పార్కులో నుండి వెళ్లిపోయింది.
*రెండు రింగులు తరువాత కరుణ ఫోన్ ఎత్తింది. హలో పెళ్ళాం?
కరుణ-ఏంటండీ మొగుడుగారు? చెప్పండి.
*ఏంటి మంచి ఉత్సాహంగా ఉన్నావు దాన్ని ఆలాగే ఉంచుతూ ఇక్కడికి  వచ్చేయి.
కరుణ-ఎక్కడికి? ఎందుకు?
*ఇక్కడకే కాలేజ్ దేగ్గరకి , ఇక్కడ కొన్ని దారుణాలు చూశాను, అందులో మనం పాల్గొందామని.
కరుణ-(నవ్వుతూ)ఇంతకీ ఏమి చూసావు?
*అవి చెప్పవి కాదు, చేసేవి. వస్తే మొదలుపెడదాం.
కరుణ-ఇంతకీ ఎంచూసావు?
*ఇక్కడ లవర్స్ వోళ్ళో కూర్చుని ముద్దులు పెట్టుకుంటూ,పెదాల్ని చీకుతూ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. వస్తే మొదలు పెడదాం.
కరుణ-ఆవి అన్నీ ఇప్పుడు కాదు, పెళ్లి తరువాత.
*చూద్దాం,చూద్దాం ఎన్ని రోజులు తప్పించుకుంటావో? సరే ఏమి చేస్తున్నావు?
కరుణ-చదువుకుంటున్నాను.
*చదువుకో ఒకే (ఫోన్ పెట్టేశాను)
          ఇంటికి వెళ్ళే దారిలో అత్తని తీసుకువెళ్లిన బట్టల షాప్ కనిపించింది. లోపలికి వెళ్ళగానే సేల్స్ గర్ల్ నన్ను చూసి నా దేగ్గరకి వచ్చింది.
సేల్స్ గర్ల్-హాయ్ సార్ బాగున్నారా?
*హాయ్.
సేల్స్ గర్ల్-చెప్పండి సార్ ఏం కావాలి?
*మంచి చీర ఒకటి చూపించు.
సేల్స్ గర్ల్-రండి సర్ (మంచివి 4,5 చీరలు తీసింది.)
*దానిలో ఒకటి తీసి బిల్లు రెడీ చేయమని చెప్పాను.
          ప్యాక్ చేసి తీసుకువచ్చింది. దానిని తీసుకుని బ్యాగ్ లో పెట్టుకుని వెళ్తూ తనకి బాయ్ చెప్పి వెళ్లిపోయాను.
రీమా మేడమ్ ఇంట్లో
 రీమా- వాడు నాకు ఒక క్లూ ఇచ్చాడు దాని బట్టి చూస్తే తనకి సంభందించిన అమ్మాయిని మూర్తి కింద పడుకో పెట్టాను. అందువల్ల ఇది చేస్తున్నాడు. కానీ దానికి సంభందించిన ఆధారం వాడి దేగ్గర లేదు. అంటే నాకు,మూర్తికి ఉన్నది వాడికి మాత్రం తెలుసు. ఇప్పుడు పరీక్షలు నేను ఏదొక తప్పు చేస్తాను. దానికోసం వాదుచూస్తున్నాడు అప్పుడు నన్ను ఇంకా ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. వాడికి దొరక్కుండ ఉండాలంటే నేను ఎలాంటి తప్పు చేయకూడదు. ఇంకా నేను ఆపని చేయను లేకపోతే వాడు నాతో పాటు నా కూతురిని ఏదో ఒకటి చేయవచ్చు.        
  ఇంటి దేగ్గర             
 ఇంటికి వెళ్ళగానే అంతా పండగ వాతావరణం ఉంది. ఇంట్లో 3అత్త, 4అత్త మావయ్య,అమ్మ, చెల్లి అందరి మొహాల్లో సంతోషం. 4మావయ్య ఆనందానికి హద్దులు లేవు.అందరికీ స్వీట్స్ డ్రింక్స్ ఇస్తున్నారు. ఒక పక్కన భాను,రజియా ఇద్దరు తింటూ కనిపించారు. ఇంట్లో మొత్తానికి ఒక చిన్న పార్టీ లా ఉంది. నేను వెళ్ళగానే 4మావయ్య వచ్చి స్వీట్ నోట్లో పెట్టి  “రాజా! మీ అత్త తల్లి కాబోతుంది”.
*కాంగ్రాట్స్ మావయ్య. ఎప్పుడు వచ్చారు మీరు?
4మావయ్య-నాకు పొద్దున చెప్పింది. సాయంత్రానికి వచ్చేశాను. 
*మంచిది. (నేను 4అత్తకి కంగ్రాట్స్ చెప్పాను.)
       4అత్త కళ్ళలో సంతోషం కనిపిస్తుంది. 3అత్త ఎవరికి కనపడకుండా నన్ను చూస్తుంది. నేను 3అత్తని చూసినవ్వుకుంటూ  నేను నా రూమ్ కి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి బట్టలు వేసుకుని కిందకి వచ్చాను. పార్టీ ఇంచుమించు అయిపోయింది. అమ్మ చెల్లి సామాన్లు సర్దుకుంటున్నారు. వాళ్ళకి భాను,రజియా వాళ్ళకి సహాయం చేస్తున్నారు. 3అత్త నన్ను చూడగానే వెళ్లిపోయింది. 4మావయ్య ఫోన్లో మాట్లాడుతూ బిజీగా ఉన్నాడు. 4అత్త ని పైకి రమ్మని చెప్పి నేను వెళ్ళాను. నా వెనుకే 4అత్త వచ్చింది. 
4అత్త-ఏంటి రమ్మనారు?
*నేను ఒక మాట చెప్తాను. దాన్ని నువ్వు ఆదేశం అనుకుంటావ లేక అవసరం అనుకుంటావా   
4అత్త-ముందు చెప్పండి.
*ఇక నుండి నువ్వు,మావయ్య ఇక్కడే ఈ ఇంట్లో ఉండాలి.
4అత్త-నేను ఒప్పుకుంటున్నాను కానీ మీ మావయ్య……
*నేను మాట్లాడతాను. ఇద్దరం కిందకి వచ్చేశాము. అంతా సర్దేసి హాల్లో కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు. నేను 4అత్త వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళి కూర్చుని 4మావయ్య సంతోషంగా ఉన్నారు.
*మావయ్య మీతో మాట్లాడాలి.
4మావయ్య-చెప్పు రాజా 
*ఇప్పటి నుండి మీరు ఇక్కడే ఈ ఇంట్లో ఉండాలి.
 4మావయ్య-ఎందుకు?మా ఇల్లు బాగానేఉందిగా. 
*మీరు ఎప్పుడు క్యాంపులుకు వెళ్తారు. 4అత్త ఒంటరిగా ఉండిద్ది. ఏమి జరిగిన వెంటనే ఏమి చేయలేము.ఇక్కడ ఉంటే అమ్మ ఉండిద్ది ఎప్పుడు 4అత్తని చూసుకునిద్ది.
అమ్మ-అవును వాసు. రాజా చెప్పింది బాగానేఉంది. గీతాని ఇక్కడే ఉంచు.
4మావయ్య-కొద్ది సేపు ఆలోచించి  అలాగే అక్క. నేను పని మీద అటు ఇటు తిరుగుతాను. అలాగే చేద్దాం. గీతా రేపటి నుండి మనం ఇక్కడే ఉందాం.
*మంచిది మావయ్య. రేపే సమన్లు అన్నీ మార్చేద్దాము.
4మావయ్య-ఆ ఇంట్లో ఎవరు ఉంటారు?
*అది నేను చూసుకుంటాను. ఎవరికో ఒకరికి ఇవ్వడమో,ఆద్దెకి ఇవ్వడమో చేస్తాను.
4మావయ్య-ఈ రాత్రి నువ్వు ఇక్కడే ఉండు గీతా నేను వెళ్ళి సామాన్లు సర్ది ఉంచుతాను. రేపు నాకు కాంప్ ఉంది.పొద్దున్నే అటు వెళ్లిపోతాను.
*సాయంత్రం వచ్చి నేను సదిరేస్తాను.
4మావయ్య-నేను ఇంకా వెళ్తాను.
*(4మావయ్య వెళ్లిపోయాడు అమ్మ వెళ్ళి అత్తకి కిందగదిని సర్దుతుంది.చెల్లి అత్త మాట్లాడుకుతున్నారు. నేను తాత రూంకి వెళ్ళి చేయిని పట్టుకుని )తాత ఒక కుటుంబాన్ని ఇంటికి తీసుకు వచ్చాను. మెల్లగా అందరినీ తీసుకువస్తాను.
తాత-(నవ్వుతూ)నీ ఇష్టం.
*(కొద్దిసేపు మాట్లాడి )నా రూమ్ కి వెళ్లిపోయాను.  
ఆ రాత్రి అందరి మోహల్లో సంతోషం వెల్లి విరిసింది. అందరూ ఎవరి గదుల్లో వారు నిద్రపోతున్నారు. మద్య రాత్రిలో నేను లేచి నా బ్యాగ్ తీసుకుని బయటకి వచ్చాను. అన్నీ తలుపులు వేసి ఉన్నాయి అంతా చీకటిగా ఉంది. నేను వెళ్ళి 4అత్త తలుపు తట్టాను. కొద్ది సేపటికి తలుపు తెరచుకుంది. నేను లోపలికి వెళ్ళి తలుపు వేసి తనని హత్తుకున్నాను.
4అత్త-(బెడ్ లైట్ వేసి)ఏంటి ఇంత రాత్రి వచ్చారు. 
*(మంచం మీద కూర్చుని)నీకు గిఫ్ట్ తెచ్చాను.
4అత్త-ఏంటి? 
*బ్యాగ్ లో కవర్ తీసి ఇచ్చాను.)ఓపెన్ చేయి.
4అత్త-(ఓపెన్ చేసి )చీర ,జాకిట్ 
*వేసుకో 
4అత్త-ఇప్పుడా?
*ఇప్పుడే.అది ఇక్కడే 
4అత్త- సరే 
       బట్టలు మొత్తం తీసి నగ్నంగా నిలబడి సిగ్గు పడుతుంది.
*ఎందుకు సిగ్గు పడుతున్నావు అత్త
4అత్త-ఎందుకో తెలియదు. 
*సరే బట్టలు వేసుకో 
4అత్త- మెల్లగా బట్టలు వేసుకుని నిలబడి ఉంది.
      4అత్త ఎదురు నిలబడి ముద్దు పెట్టుకుని పెదాల్ని చీకుతూ పైట తప్పించి జాకిట్ పైనుండి సళ్లు పిసుతుకు “అత్త నలగనీ బట్టలు నీ దేగ్గర ఉండకూడదు”. ముచ్చికలని నలుపుతూ. “అందుకనే నా అనీ నలుపుతున్నారు”. “అవును”.అని పాంట్ ని కిందకి జరిపి అత్తని కింద కూర్చోబెట్టి నోట్లో మొడ్డని నోటికి అందించాను. అత్త లాలి పాప్ చీకినట్టు ఆత్రంగా చీకుతుంది. నా మొడ్డ పూర్తిగా నిగిడిపోయింది. అత్తని మంచం అంచున  వొంగో బెట్టి చీర నడుం వరుకు లేపి చూడగానే పూకూ రసాలతో నిడిపోయింది. ముందుకు ఒంగి రసాలూరుతున్న పూకూ పెదాలని చీకుతూ ఒక వెలుని ఆదిస్తూ మొత్తం రొచ్చు రొచ్చు చేశాను. కిందకి దింపి ఒంగో పెట్టి ఒక్కసారిగా మొడ్డని పూకులో దింపేశాను. పూకులో వేడిని ఆస్వాదిస్తూ మెల్లగా మొడ్డని ఆడిస్తున్నాను. అత్త “అలాగే…..మెల్లగా………మెల్లగా…….అంటూ చిన్నగా మూలుగుతుంది. జాకిట్ లోపల నుండి సళ్ళని బయటకి లాగి వాటిని మెల్లగా పిసుకుతూ దెంగుతున్నాను. నా దెంగుడుకి అత్త కాళ్లని వణికిస్తూ కార్చేసింది. అత్తని మామూలుగా పడుకోపెట్టి చీర నడుం వరుకు లేపి కాళ్ళ మద్యలో చెరీ పూకులో మొడ్డని పెట్టి దెంగుతూ సళ్ళని చీకుతూ దెంగుడు మొదలు పెట్టాను. సళ్లు చీకుతున్న నన్ను అత్త నాతల పట్టుకుని పైకి లేపి నా పెదాల్ని తన పెదాలతో మూసేసి లోపల రసాల్ని జుర్రుకుంటుంది. కొంత సమయానికి నేను అత్త పూకులో కార్చేశాను.
*బాత్రూంలో నీళ్ళు పెట్టనా?
4అత్త-నాకు ఓపిక లేదు,నిద్ర వస్తుంది.
*నా మొడ్డని బయటకి తీసి తన నోటికి అందించాను. 
4అత్త-తన రసాలు,నా వీర్యం తో నిండిన నా మొడ్డని చూసి నవ్వుతూ మొత్తం చీకుతూ శుభ్రం చేసింది.        
*నాకు శుభ్రం అవ్వాలసిన అవసరం లేదు. 
    మంచం దిగి 4అత్త మీద దుప్పటి కప్పి ఫ్యాన్ వేసి తలుపు దేగ్గరవేసి నేను వచ్చేశాను. 4అత్త కొద్ది ని!!లో నిద్రలో జరుకుంది. నాకు నిద్ర రాక పోవడంతో కొద్దిసేపు హాల్లో కూర్చుని ఉంటే తాత గది లోనుండి చిన్న శబ్దం వినిపించింది తాత ఇంకా మెలకువగా ఉన్నాడా అనుకుని తాత గదిలోకి వెళ్ళాను. లోపల తాతకి వళ్ళుంత చెమటలు పట్టి ఉన్నాయి.చాలా భారంగా గాలి పీలుస్తున్నారు. నాకు భయం వేసి వెంటనే అమ్మ గదికి వెళ్ళి తలుపు కొట్టాను.
*అమ్మా….అమ్మా.. లే..
 కొద్దిసేపు తరువాత తలుపు తెరుచుకుంది. 
అమ్మ-(కంగురుగా) ఏంటి….రాజ? ఇంత రాత్రి నువ్వు ఇక్కడ?
*అమ్మ తాతకి ఒంట్లో బాగాలేదు.
మంచం దిగి 4అత్త మీద దుప్పటి కప్పి ఫ్యాన్ వేసి తలుపు దేగ్గరవేసి నేను వచ్చేశాను. 4అత్త కొద్ది ని!!లో నిద్రలో జరుకుంది. నాకు నిద్ర రాక పోవడంతో కొద్దిసేపు హాల్లో కూర్చుని ఉంటే తాత గది లోనుండి చిన్న శబ్దం వినిపించింది తాత ఇంకా మెలకువగా ఉన్నాడా అనుకుని తాత గదిలోకి వెళ్ళాను. లోపల తాతకి వళ్ళుంత చెమటలు పట్టి ఉన్నాయి.చాలా భారంగా గాలి పీలుస్తున్నారు. నాకు భయం వేసి వెంటనే అమ్మ గదికి వెళ్ళి తలుపు కొట్టాను.

*అమ్మా….అమ్మా.. లే..
కొద్దిసేపు తరువాత తలుపు తెరుచుకుంది.
అమ్మ-(కంగురుగా) ఏంటి….రాజ? ఇంత రాత్రి నువ్వు ఇక్కడ?
*అమ్మ తాతకి ఒంట్లో బాగాలేదు.
ఇద్దరం కలసి తాత రూమ్ కి వెళ్లబోతుంటే నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చి “అమ్మ నువ్వు ఉండు నేను ఇప్పుడే వస్తాను”. అమ్మ సరే అనడంతో నేను బయటకి వచ్చి బండి తీసుకుని జయ ఇంటికి వెళ్ళాను. స్పీడ్గా పోనిస్తూ జయ ఇంటిముందు ఆపి పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళి ధబ….ధబ….మని తలుపు ని బాడుతూ “జయ…..జయ…..తలుపు  తియ్యి……” కొద్దిసేపు తరువాత జయ తలుపు తెరుచుకుంది.
జయ-ఏంటి రాజా? ఇంత రాత్రి? అంతా బాగానే ఉందా?
*లేదు బాగాలేదు.తాతకి బాగాలేదు. వెళ్ళి మెడికల్ కిట్ తీసుకుని రా.నేను బండి దేగ్గర ఉంటాను.
జయ-ఒక్క ని!!(లోపలికి వెళ్ళి ఒక బ్యాగ్ తో వచ్చి బండి ఎక్కింది) పద వెళ్దామ్.
జయాని తీసుకుని బండిని గాల్లో నడుపుతూ ఇంటికి వచ్చాము. ఇంట్లోకి రాగానే తాత పక్కనే అమ్మ చెల్లి ఏడుస్తూ ఉన్నారు. జయలోపలకి వెళ్ళి అమ్మ చెల్లిని నన్ను బయటకి పంపించి తాతని చెక్ చేయడం మొదలుపెట్టింది. 2ని!! తరువాత వచ్చి
జయ- రాజా సీరియస్ గా ఉంది. హాస్పటల్ కి తీసుకువెళ్లాలి. బండిని చూడు ఆలోపు నేను చూసుకుంటాను.
*అమ్మ ఈ ఊరిలో ఎవరింట్లోనైనా కారు ఉందా?
అమ్మ-లేదు.
ఒక ని!! ఆలోచించి ఫోన్ తీసి కాల్ చేశాను. వెంటనే ఫోన్ ఎట్టారు.
*హలో రాము?
రాము-అవును నేనే. మీరెవరు?
*నేను రాజని.
రాము-రాజా? ఎవరు రాజా?
*అదే కిరాయి,ఆక్సిడెంట్,కిడ్నాపర్స్, అమ్మాయి. గుర్తుకు వచ్చిందా?
రాము-మీరా గుర్తుకువచ్చారు. ఏంటి సార్?
*ఎక్కడున్నావ్?
రాము-కిరాయి దింపి ఇంటికి వెళ్తున్నాను.
*ఇంటికి రాగలవా? అర్జెంట్,సీరియస్.
రాము-వస్తాను సర్. మీ ఊరికి దేగ్గరలో ఉన్నాను. 10ని!! ఇంటి దేగ్గర ఉంటాను.
*మంచిది. త్వరగరా?
రాము-అలాగే సార్. ఫోన్ పెట్టేశాడు.
*(జయ దేగ్గరకి వెళ్ళి) 10ని!!లో కారు వస్తుంది.మానేజ్ చేయగలవా?
జయ- చేయగలను.
నేను బయటకి వచ్చి కార్ కోసం చూస్తున్నాను. 10ని!! తరువాత రాము కారుతో వచ్చాడు. నేను అతని వద్దకి వెళ్ళి
*రాము! తాతకి సీరియస్ గా ఉంది. హాస్పిటల్ కి వెళ్ళాలి.
రాము-నేను రివర్స్ చేసి ఉంచుతాను. మీరు వెళ్ళి అతన్ని తీసుకుని రండి.
*సరే అని లోపలికి వెళ్ళి తాతని చేతుల మీద ఎత్తుకుని బయటకి వచ్చాను.
రాము సిద్దంగా ఉన్నాడు. అమ్మలోపల కూర్చుని ఉంది.తాతని కూర్చోపెట్టి. చెల్లి ఎక్కబోతుంటే ఆపి
*అత్త ఒక్కతే ఉంది ఎవరు లేకపోతే కంగారూ పదిద్ది. నువ్వు చూసుకో. (చెల్లి దిగి లోపలికి వెళ్లింది)చెల్లి దిగగానే జయ ఎక్కి కూర్చోంది.
జయ-నేను వస్తాను.
*రాము పోనియ్యి.
రాము-అలాగే భయ్యా.(బండి పోనిచ్చాడు. వెనుక నేను బండి వేసుకుని బయలుదేరాను.)
రాము 30ని!! తర్వాత హాస్పిటల్ ముందు ఆపాడు. తాతని తీసుకుని వెళ్ళగానే డాక్టర్ వచ్చి చూసి ఆపరేషేన్ గదికి తీసుకునివెల్లి ఆపరేషన్ మొదలుపెట్టారు. ఈలోపు నేను రాముకి డబ్బులు ఇచ్చి పంపించేశాను. ఒక గంట తరువాత డాక్టర్ వచ్చి నన్ను తన రూంకి రమ్మన్నారు.
*డాక్టర్ వెళ్ళి చూడవచ్చా?
డాక్టర్-వెళ్లవచ్చు,కానీ పెషంటుని డిస్ట్రాబు చేయవద్దు.
*థాంక్స్ డాక్టర్. అమ్మ నువ్వు వెళ్ళి తాత దేగ్గర ఉండు. నేను వెళ్ళి మాట్లాడివస్తాను.
అమ్మ ఏమి మాట్లాడకుండా లోపలికి వెళ్లిపోయింది. నేను జయ డాక్టర్ తో పాటు వెళ్లాము.
డాక్టర్ రూములో
డాక్టర్-ఆయన మీకు ఏమి అవుతారు ?
*మా తాతగారు.ఎలా ఉంది. ఇప్పుడు?
డాక్టర్-ఇప్పుడు బాగానే ఉంది. అతనికి శ్వాసతీసుకునేందుకు ఇబ్బందిగా ఉంది.ఇంతకు ముందు తలకి తగిలిన దెబ్బ వల్ల ఇప్పుడు అతను కోమాలోకి వెళ్లారు. మాట్లాడలేరు,మీరు మాట్లాడితే రెస్పోండ్ అవ్వవచ్చు లేక అవ్వకపోవచ్చు.ఇంకా అంతా బెడ్ మీదే ఉంటారు. అతను ఎక్కువ కాలం ఉండరు. అతను ఎంత సంతోషంగా ఉంటే అంతా ఎక్కువ కాలం బ్రతుకుతారు. రేపు సాయంత్రం డిశ్చార్జ్ చేస్తాం.
*(కళ్ల నీళ్ళు తుడుచుకుని ) థాంక్స్ డాక్టర్. ఇద్దరం తాత రూంకి వచ్చాం జయని బయట కూర్చోపెట్టి లోపలికి వెళ్లని. లోపల అమ్మ తాతని చూస్తుంది. నేను వెళ్ళి డాక్టర్ చెప్పింది మొత్తం చెప్పాను.
అమ్మ-నేను ఇక్కడే ఉంటాను.నువ్వు ఆ అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్ళండి.
*సరే అమ్మ అని చెప్పి జయాని బండి ఎక్కించుకుని తన ఇంటి దేగ్గర దింపాను. జయా వెళ్తుంటే ఆపి “నీకు తెలిసిన నర్సు ఎవరైనా ఉంటే చూడు.”
జయ-ఎందుకు?
*ఇంట్లో పనిచేయడానికి. 4అత్త ప్రెగ్నెంట్, తాతకి బాగాలేదు వాళ్ళని చూసుకోవాలి.
జయ-ఆలోచించి రేపు చెప్తాను.
*మంచిది నేను వెళ్తాను.చెప్పి ఇంటికి వచ్చాను.
ఇంటిలో చెల్లి ఒక్కటే కూర్చుని ఉంది. లోపలికి వెళ్ళగానే తాతకి ఎలాఉంది?
*బాగానే ఉంది కంగారూ పడవలసిన అవసరం లేదు. టైమ్ ఉదయం 3గం!! నువ్వు వెళ్ళి పడుకో అని చెప్పిన చెల్లి వెళ్లకుండా నాతో పాటు కూర్చుని ఉంది. చెల్లి ఏదో మాట్లాడుతుంది. నాకు అలసట వల్ల అలాగే సోఫాలో నిద్రపోయాను. పొద్దున్నే నన్ను ఎవరో కదపటం వల్ల కళ్లుతెరచాను ఎదురుగా చెల్లి నవ్వుతుంది. నా తల చెల్లి ఒళ్ళో ఉంది. లేచి కూర్చుని నువ్వు ఏంటి ఇక్కడ? వెళ్ళి పడుకోలేదా?
చెల్లి-ఇక్కడే పడుకున్నాను. నువ్వు నా ఒళ్ళో తల పెట్టి నిద్రపోయావు.
*ఇవాళ స్కూల్ కి వెళ్లవద్దు. అమ్మ వచ్చేంతవారుకు ఇంట్లోనే ఉండు.
చెల్లి-అలాగే అన్నయ్య.
ఇంతలో 4అత్త కళ్ళు నలుపుకుంటు బయటకి వచ్చింది. నన్ను చెల్లిని చూసి
4అత్త-ఏంటి మీరు అప్పుడే లేచారా?
*చెల్లిని టీ తీసుకురమ్మని చెప్పి పంపించేశాను. 4అత్తని కూర్చోపెట్టి మెల్లగా రాత్రి జరిగింది చెప్పాను. తాతని ఇవ్వాళ డిశ్చార్జ్ చేస్తారని చెప్పడంతో 4అత్త మనసు కుదుట పడింది. నాకు పరీక్ష ఉంది నేను కాలేజీకి వెళ్తాను. చెల్లి ఇంట్లోనే ఉంటుంది. అన్నీ చూసుకునిద్ది. నేను వెళ్ళి రెడీ అయ్యి కిందకి వచ్చను. చెల్లి 4అత్త కలసి టిఫిన్ రెడీ చేశారు. నేను టిఫిన్ తిని కాలేజీకి వెళ్ళాను.కరుణ నాకోసం ఉంది. ఇద్దరం లోపలికి వెళ్ళి నేను పరీక్ష తొందరగా రాసిబయటకి వచ్చేసి ఆఫీసుకి వెళ్ళాను. ఆఫీసులో తిన్నగా మానేజర్ కేబిన్లోకి వెళ్ళాను. అక్కడ మానేజర్ ఏదో పనిచేసుకుంటున్నారు. నన్ను చూసి.
మానేజర్-ఏంటి బాబు ఏమైనా కావాలా?
*అవును కావాలి.నాకు ఒక కారు కావాలి. అది అర్జెంటుగా.ఎప్పట్లో ఇస్తారు.
మానేజర్-2రోజుల్లో మీ ఇంట్లో ఉండిద్ది. దానికి డ్రైవరు కావాలిగా?
*నాకు వచ్చు డ్రైవింగ్.
మానేజర్-ఇంత అర్జెంటుగా అంటే ఎందుకు బాబు?
*రాత్రి తాతకి సీరియస్ అయ్యింది. వెళ్ళటానికి ఒక్క వెహికల్ లేదు. అందుకే ఒకటి కొని ఇంట్లో పడేస్తే మంచిది అనిపించింది.
మానేజర్-ఇప్పుడు ఎలాఉంది?
* వయసు పైబడుతుందికదా, తలకి తగిలిన దెబ్బ వల్ల తాత కోమాలోకి వెళ్లారు. ఇంకా అన్నీ బెడ్డుమీదే.(నా ఫోన్ మోగింది.) సరే మీరు కారు సంగతి చూడండి. నేను వెళ్తాను. అని బయటకి వచ్చి ఫోన్ ఎత్తాను.
*హలో చెప్పు కరుణ.
కరుణ-ఏంటి ఎక్కడికి వెళ్లిపోయావు.
*ఆఫీసుకి వచ్చాను. తాతకి బాగాలేదు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. ఆపని మీద ఉన్నాను.
కరుణ-తాతకి బాగాలేదా? ఈ విషయం ముందే చెప్పవచ్చుగా?
*చెపితే నువ్వు పేపర్ రాయకుండా వచ్చేస్తావు. అందుకే చెప్పలేదు.
కరుణ-ఇప్పుడు తెలిసిందిగా నేను తాతని చూడాలి.నన్ను తీసుకెళ్లు.
*సరే, మన కాలేజ్ ముందు ఒక ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ ఉందిగా అక్కడకి రా. నేను తీసుకుని వెళతాను.
కరుణ-సరే వస్తున్నాను.
*10ని!!లో అక్కడ ఉంటాను. ఫోన్ పెట్టేశాను.
అక్కడకి వెళ్ళగానే కరుణతో పాటు మొత్తం గ్యాంగు ఉంది. వాళ్ళని ఉండమని చెప్పి కరుణని బండి ఎక్కించుకుని హాస్పిటల్ తీసుకువెళ్లను. హాస్పిటల్లో 4అత్త తప్పించి అత్తమావలు, పిన్ని బాబాయి బయట ఉన్నారు. కరుణని లోపలికి తీసుకునివేళ్ళను. కరుణ వాళ్ళ అమ్మానాన్నని చూడగానే తల దించుకుని నావెనుకే లోపలికి వచ్చింది. లోపల అమ్మ ఒక మూలాన నిలబడి చూస్తుంది. కరుణ తాత చేయి పట్టుకుని ఏడుస్తూ చెవిలో ఏదో చెపుతుంది. నర్సు వచ్చి డాక్టర్ వచ్చే టైమ్ అయ్యింది. మీరు అందరూ బయటకి వెళ్ళండి. చెప్పింది. అమ్మ,నేను, కరుణ బయటకి వచ్చేశాము. 2ని!! తరువాత డాక్టర్ లోపలికి వెళ్ళి తాతని చెక్ చేస్తున్నారు. బయట అందరూ ఉండడంతో
అమ్మ-అందరూ వినండి. మావయ్య కి మంచి ట్రీట్మెంట్ కోసం వేరే ఊరికి పంపిస్తున్నాను. అక్కడైతే బాగా చూసుకుంటారు. కొద్దిసేపు తరువాత డిశ్చార్జ్ చేస్తారు. ఇటునుండి మావయ్యని తీసుకుని వెళిపోతాను.
అటునుండి ఏ సమాధానం లేదు. నేను ఏదో చెప్పాలని అనిపించి ఎందుకో ఆగిపోయాను.
డాక్టర్ బయటకి వచ్చి డిశ్చార్జ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పడంతో అమ్మ పక్కకి వెళ్ళి ఏదో ఫోన్ చేసి వచ్చింది. మెల్లగా ఒకరి తరువాత ఒకరు అందరూ వెళ్ళిపోయారు.
అమ్మ నాదేగ్గరకి వచ్చి “నాకు తెలుసు నీకు ఇది ఇష్టం లేదని. కానీ ఇది మీ తాత ఇష్టం.”
నేను తల దించుకుని కొద్దిసేపు ఉండి. ఆఫీసులో జరిగింది చెప్పాను.(ఏదో వ్యాన్ వచ్చింది)
అమ్మ-ఇంటిలో జగర్త నేను పొద్దునే వస్తాను. తాత గురించి భాద పద పడవద్దు. కొద్దిగా సహాయం చేయి
*సరే అని తాతని వార్డ్ బాయ్స్ సహాయంతో వ్యానులోకి ఎక్కించాను.వ్యాన్ లోపల అన్నీ మెడికల్ సదుపాయాలు ఉన్నాయి.
అమ్మ లోపల కూర్చోవడంతో వ్యాన్ వెళ్లిపోయింది. నేను కరుణని ఎక్కించుకుని తన ఇంటి దేగ్గర దింపి వెళ్లిపోయాను. నేను ఇంటికి వెళ్లిపోయాను. ఇంట్లో చెల్లి 4అత్త మాట్లాడుకుంటూ కనిపించారు. నేను వెళ్ళి హాస్పిటల్లో జరిగింది చెప్పాను. కొద్ది సేపు తరువాత జయాని కలుస్తానికి వెళ్ళబోతుంటే జయా ఫోన్ చేసింది.
*చెప్పు జయ?
జయ-నిన్న నర్స్ కావాలని అడిగావు కదా.
*ఇప్పుడు అవసరం లేదు తాతని వేరే హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు.
జయ-మంచిది
*సరే నేను చదువుకోవాలి.ఫోన్ పెట్టేయి.చెప్పి నా రూమ్ లోకి ఎల్లి చదుకుంటం  మొదలు పెట్టాను బుర్రలో మొత్తం తాత ఆలోచనలు.రాత్రి అవ్వడం తో చెల్లి భోజనాలకి పిలచింది. తినాలని లేదు అని చెప్పి పంపించేశాను. చదువుకుంటూ నిద్ర పోయాను.
మరుసటి రోజు ఉదయం నేను లేచేసరికి అమ్మవచ్చింది. రెడీ అయ్యి కాలేజ్ కి వెళ్ళాను. ఎవరితో మాటల్లేవు ఏదో మరమనిషిలా నా పని నేను   చూసుకుంటున్నాను. నా పరిస్తితి కరుణాకి అర్ధమైంది.
కరుణ-నాకు తెలుసు నీకు కొంత సమయం కావాలి మామూలు అవ్వటానికి. నువ్వు ఇలా ఉండటం చూడలేక పోతున్నాను. తొందరగా మామూలు అవ్వు.
నేను ఏమి మాట్లాడకుండా వెళ్లిపోయాను. ఆ మౌనంలోనే నా పరీక్షలు అయ్యిపోయాయి. ఇంటికి వెళ్లబోతుంటే కరుణ ఆపి బండి మీద కూర్చుని.
కరుణ-రాజా నన్ను ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ తీసుకుని వెళ్ళు.
ఇంతకు ముందు వెళ్ళిన చోటుకే వెళ్లాము. చుట్టూ కాబిన్ ఉండటం వల్ల చుట్టూ ఎవరు కనిపించరు. లోపలికి వెళ్ళగానే ఒక ఐస్ క్రీమ్ ఆర్డర్ చేసింది.వేయిటర్ తొందరగానే తీసుకుని వచ్చాడు. వెళ్లబోతుంటే కరుణ ఆపి.
కరుణ- డిస్ట్రబ్ చేయవద్దు.1/2గం!! తరువాత ఇక్కడికి రా.
వేయిటర్-అలాగే మేడమ్. అని వెళ్లిపోయాడు.
వేయిటర్ వెళ్లిపోగానే కరుణ లేచి నా ఒళ్ళో కూర్చుంది. నా పెదాలని తన పెదాలతో మూసివేసింది. ఒక పెదాన్ని చీకుతూ చిన్నగా కోరుకుతుంది. కొద్ది సేపు తరువాత నాలో ప్రతిచర్య మొదలైంది. తన తలమీద చేయి వేసి మెల్లగా నిమురుతు తన ప్రేమలో మునిగిపోతున్నాను. అలాంటిది ఒక్కసారిగా పెదాలని వదిలి తను లేచి పక్కన కూర్చోంది. అంతే నా మనసులో అన్నీ ప్రశ్నలు. కరుణ నవ్వుతూ ఎలాఉంది అని సైగ చేసింది. ఒక్కసారి చుట్టూ చూసి పరిస్తితి అర్ధం చేసుకుని నవ్వు వచ్చింది.
కరుణ-కోపం వచ్చిందా?(ఐస్ క్రీమ్ తింటూ)
*లేదు. థాంక్స్ మళ్ళీ నన్ను నన్నూగా మార్చినందుకు.  అంటూ తనని మళ్ళీ తనని లాక్కుని ముద్దు పెట్టాను. కొద్ది సేపు తరువాత ఎవరో వస్తున్న అలికిడి వినపడింది. ఇద్దరం మామూలుగా కూర్చుని ఉన్నాం. వేయిటర్ వచ్చి బిల్లు ఇచ్చాడు. కట్టేసి బయటకి వచ్చేశాను. కరుణని ఇంటిదేగ్గర దింపి నేను ఇంటి దారి పట్టాను. దారిలో నన్ను ఒక లారీ ఫాలో చేస్తుంది. అది పట్టించుకోకుండా నేను బండి ముందుకు పోనిచ్చాను. మా ఊరిలోకి రాగానే లారి అక్కడ వరుకు వచ్చి వెళ్లిపోయింది. ఆ లారి మా తాతలకాలం నాటిది లాగా ఉంది.
please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

P3 (Prema Paga Poratam) – 13 , P3 (ప్రేమ పగ పోరాటం) , Telugu Boothu Kathalu

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: