ad
P3 (Prema,Paga,Poratam)

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 20 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) - 20 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 20 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

SRD79

P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
లేదు. థాంక్స్ మళ్ళీ నన్ను నన్నూగా మార్చినందుకు.  అంటూ తనని మళ్ళీ తనని లాక్కుని ముద్దు పెట్టాను. కొద్ది సేపు తరువాత ఎవరో వస్తున్న అలికిడి వినపడింది. ఇద్దరం మామూలుగా కూర్చుని ఉన్నాం. వేయిటర్ వచ్చి బిల్లు ఇచ్చాడు. కట్టేసి బయటకి వచ్చేశాను. కరుణని ఇంటిదేగ్గర దింపి నేను ఇంటి దారి పట్టాను. దారిలో నన్ను ఒక లారీ ఫాలో చేస్తుంది. అది పట్టించుకోకుండా నేను బండి ముందుకు పోనిచ్చాను. మా ఊరిలోకి రాగానే లారి అక్కడ వరుకు వచ్చి వెళ్లిపోయింది. ఆ లారి మా తాతలకాలం నాటిది లాగా ఉంది. ఇప్పుడు ఎవరు వాడుతున్నారో అనుకుని ఇంటి ముందు అక్కడ కొత్త ఇన్నోవా కారు కనిపించింది దాన్ని చూస్తూ  బండి ఆపి లోపలికి వెళ్లిపోయాను. ఇవాళ పరీక్షలు అయ్యిపోయాయి. అనుకుని రూమ్ లోపలికి వెళ్ళి నిద్ర పోయాను. సాయంత్రం లేచి ఊరి మీద పడ్డాను. నడుస్తూ పొలంలోకి వెళ్ళాను. అప్పుడే రజియా,భాను ఇళ్ళకి వెళ్తున్నారు. నన్ను చూడగానే భాను సంతోషంతో నా దేగ్గరకి వచ్చి మాట్లాడుతుంది.

*ఏమైనా పని ఉందా?
భాను-ఉందటే ఉంది. వద్దంటే ఆగిపోతాను.
*ఎంపని? 
భాను-రజియా ఇంటికి రమ్మంది. 
*ఓహ్ అలాగా ఐతే వెళ్ళు.
భాను- నువ్వు రావచ్చు కాళిగా ఉంటే. 
*లేదు మీరు వెళ్ళండి.వాళ్ళని పంపించి  నేను ఇంటికి వచ్చి 4అత్త గదిలో ఉంటే వెళ్ళాను. 
*అత్త ఒక విషయం చెప్పు.
4అత్త-ఏంటండీ?
*3అత్త గురించి చెప్పు.
4అత్త- ఏంటి అక్క గురించా? అక్కమీద కన్ను పడిందా?(నవ్వుతూ)
*అదికాదు.3అత్తని ఈ ఇంటికి తెద్దాము అనుకుంటున్నాను.
4అత్త-అలాగా. అక్క దేనికి లొంగదు. కానీ కోమలి అంటే కొద్దిగా ఆలోచించిద్ది.
*(అంటే కోమలిని అడ్డం పెట్టి 3అత్త ని తీసుకుని రావాలి) ok నేను చూసుకుంటాను. మందులు వేసుకుంటున్నావా?
4అత్త-వేసుకుంటున్నాను.
*(అత్త పొట్ట మీద చేయి వేసి నిమురుతు )ఏమంటుంది.పాప?
4అత్త- మీకు పాప కావాలా? ఇంకా బాబు అంటారేమో అనుకున్నాను.
*బాబు సంగతి తరువాత చూద్దాం. ఇప్పుడు పాప కావాలి. అది నీకులాగా ముద్దుగా ఉండాలి.
4అత్త-అలాగే చూద్దాం.
*జాగ్రత్త అని పొట్టమీద ఒకటి, తల మీద ఒకటి ముద్దు పెట్టి బయటకి వచ్చేశాను. రాత్రి అవ్వడంతో అందరం కలసి భోజనం చేశాము. నేను అందరిలో కలవడంతో అమ్మ సంతోషంగా ఉంది. రాత్రికి నా రూముకి వెళ్ళి నిద్ర పోయాను. మరుసటి రోజు ఆదివారం కొత్తగా ఏమి జరగలేదు.
      సోమవారం పొద్దున్నే లేచి జిమ్ చేసి ఫ్రెష్ అయ్యి బ్యాగ్ తగిలించుకుని కిందకి వచ్చాను. టిఫిన్ చేసి బయటకు వచ్చి బండి తీయగానే చెల్లి బ్యాగ్ తగిలించికుని సిద్దంగా ఉంది. నేను నవ్వుతూ బండి ఎక్కమని సైగ చేశాను. వెంటనే బండి ఎక్కి కూర్చుంది. బండి నడుపుతూ 
*ఎంత వరుకు వచ్చింది నీ లవ్ స్టోరీ?
చెల్లి-చెప్పనుగా అక్కడ నుండి ముందుకు కదలట్లేదు.
*పోనీ నేను మాట్లాడనా?
చెల్లి- వద్దు..వద్దు..నేను చూసుకుంటాను.
*(స్కూల్ వచ్చింది బండి ఆపి) ఏమి చూస్తావో ఏంటో? చెల్లి బండి దిగి నవ్వుకుంటూ వెళ్లిపోయింది.
     నేను కాలేజీ కి వచ్చాను. క్లాస్ start అవ్వడంతో కాంటీన్లో కూర్చొని అలచూస్తూ ఉంటే రీమా మేడమ్ పేపర్స్ తీసుకువెళ్తూ కనిపించింది. తాతగొడవలో పడి దీని సంగతే మర్చిపోయాను. రీమా మేడమ్ పేపర్సుని స్టాఫ్ రూంలో పెట్టి వైస్ ప్రిన్సిపల్ మూర్తిని కలవడానికి వెళ్లింది. స్టాఫ్ రూంలో ఎవరులేరు. కొంతమంది ఇంకా రాలేదు,వచ్చిన వాళ్ళు క్లాస్సులకి వెళ్లారు. ఇదే సరైన టైమ్ అనుకుని speeduగా స్టాఫ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి పేపర్స్ చూశాను. కొన్ని మార్కులు వేసి ఉన్నాయి.కొన్ని ఇంకా కరెక్ట్ చేయలేదు. ఇదేంటి కరుణ,హీన,మాధురి వాళ్ళకి తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి. అంటే దీని ఆలోచనలు మారలేదు. స్టాఫ్ రూమ్ నుండి బయటకి వచ్చి కాంటీన్ లో కూర్చుని దీన్ని ఎలాగైనా కెలికేయాలి. ఇప్పుడు కొన్ని పేపర్స్ కరెక్ట్ చేసింది రేపటికల్లా మొత్తం కరెక్ట్ చేసిద్ది. అనుకుంటుండంగా రీమా మేడమ్ నవ్వుతూ స్టాఫ్ రూముకి వచ్చింది. దాని నవ్వు చూస్తుంటే నాకు ఎక్కడో కాలుతుంది. 2nd పీరియడ్ టైమ్ అవ్వటంతో క్లాస్సుకి వెళ్లిపోయాను. ఆరోజు మొత్తం చిరాకుగా గడిచింది. సాయంత్రం ఒక సారి ఆఫీసుకి వెళ్ళాను. అక్కడ మానస తో కొద్ది సేపు మాట్లాడి అపార్ట్మెంట్ వెళ్లాము. నేను లోపలికి వెళ్ళి మంచం మీద పడుకోగానే నిద్ర పట్టేసింది. నిద్రలో ఎవరో కడపటంతో మెలకువ వచ్చిచూస్తే మానస ఉంది.లేచి టైమ్ చూశాను. 7గం!! అయ్యింది. 
*ఏంటి మానస నిద్ర లేపొచ్చుగా చూడు ఇప్పుడు ఆలస్యం అయ్యింది. 
మానస-నిద్ర పోతున్నారు కదా అని దిస్ట్రబు చేయలేదు. రాత్రి అవ్వడంతో లేపల్సివచ్చింది.
*సరే ఒకసారి ఇంటికి ఫోన్ చెప్పి బయలుదేరతాను. (అమ్మకి ఫోన్ చేసి చెప్పాను. తరువాత మానసకి బాయ్ చెప్పి బయటకి వచ్చేశాను.)
దారిలో కొంత దూరం తరువాత ఒక షాప్ ముందు రీమా మాడమ్ కారు కనిపించింది. షాప్ లోపల ఏదో కొనుక్కుని బయటకి వచ్చి కారు ఎక్కి వెళ్లిపోయింది.సరిగ్గా అప్పుడే కరెంట్ పోయింది. దారి మొత్తం చీకటిగా ఉంది. నాకు తెలియకుండా నేను మేడమ్ ని ఫాలో అవ్వుతున్నాను. కొద్దిసేపటికి మేడమ్ కారు ఒక ఇంట్లోకి వెళ్లింది. ఇల్లు చూడటానికి బాగానే ఉంది 2స్టేర్స్ ఇల్లు మొత్తం చీకటిగా ఉంది. అంటే ఇంట్లో ఎవరు లేరు. నేను దూరం నుండి ఇంటిని గమనిస్తూ ఉన్నాను. చుట్టూ అక్కడక్కడ ఇల్లు ఉన్నాయి. నేను వీధి చివర బండిని ఆపి నడుచుకుంటూ మేడమ్ ఇంటికి వెళ్ళాను. మొహానికి ముసుగు,చేతులకి గ్లౌస్ వేసుకుని తలుపుకొట్టాను. ఏదో ఆలోచలనలో మేడమ్ వచ్చి తలుపు తీసింది బహుశా తన కూతురు అనుకుందేమో . తలుపు తీయ్యగానే ఒక్కసారిగా లోపలికి వచ్చి తలుపు వేసి తన నోరు మూసి కూర్చోపెట్టాను. ఒక్కసారిగా జరిగింది తనకి అర్దంకాలేదు. తనకి స్పృహలోకి వచ్చి మాట్లాడేలోపు నోట్లో గుడ్డలుపెట్టి తన చీర తీసుకుని కళ్ళకి కట్టేశాను. ఒకసారి చుట్టూ పరీక్షించి చూశాను. గదిలో ఒక టేబల్ లాంప్ వెలుగుతుంది. తనని అలాగే తీసుకుని వెళ్ళి కుర్చీలో కూర్చోపెట్టి చేతులు రెండు వెనక్కిపెట్టి కట్టేశాను. తన ఒళ్ళు మొత్తం భయంతో చెమట్లు పట్టి మొత్తం తడిసిపోయింది.
*(మేడమ్ నోట్లో గుడ్డ తీసి గొంతు మార్చి) గుర్తుపట్టరా?
రీమమేడమ్-ను……ను…..నువ్వు……అతనే…..కదా……
*పర్లేదు బాగానే గుర్తుపెత్త్కున్నావు, మర్చిపోయావు అనుకున్నాను.
రీమమేడమ్-ఎందుకొచ్చావు?
*చెప్తాను.నీ కూతురుఎక్కడ?
రీమమేడమ్-నా……కూతురు…నీకెందుకు.?
*నా పని అయ్యేలోపు వస్తే తన పని మొదలుపెడదామని. చెప్పు ఎక్కడ?
రీమమేడమ్-(వీడి పనిఏంటో త్వరగా చేసి పంపించేయాలి) ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్లింది.
*అంటే వచ్చేసిద్ది అన్నమాట.
రీమమేడమ్-(వీడి పని చేసి పంపించేయాలి) ఎందుకొచ్చావు?
*చూసి చాలా రోజులు అయిందికదా, అవును నేను ఇంకా రానని అనుకున్నావు కదా.
అటునుండి ఏ సమాధానం రాలేదు.
*చూడు నేను అడిగిన దానికి సమాధానం రాలేదో అంటూ మెడ మీద చేసి కిందకి రాస్తూ భుజాన్ని నోక్కాను. 
రీమమేడమ్-(భయంతో వళ్ళు జలదరించి) చెప్తాను….చెప్తాను.
*నేను రానని అనుకున్నావుకదా?
రీమమేడమ్-అవును.
*నేను వద్దన్నా ఆ ఆపని చేస్తున్నావుకదా?
రీమమేడమ్-అవును.
*ఆడపిల్లలని ఎక్కడకి? పంపిస్తావు?(చేయిని భుజమ్మీద నుండి కిందకి సన్ను పైకి తీసుకుని వచ్చను.)
రీమమేడమ్-అది…అది…ఒక గెస్ట్ హౌస్ కి 
*ఎవరి గెస్ట్ హౌస్? ఎవరు దేగ్గరకి? (సన్ను పట్టుకుని ముచ్చిక మీద రాస్తూ)
రీమమేడమ్-ము……మూ……..మూర్తి. వైస్ ప్రిన్సిపల్.
           నాచేతలకి సళ్లు బిరుసెక్కి ముచ్చికలు నిక్క పొడుచుకొచ్చాయి
*ఎంత మందిని పంపించావు? (ముచ్చికని పట్టుకుని నలుపుతూ)
రీమమేడమ్- 7…..7గురు.
*ఎలా చేసేదానివి?
రీమమేడమ్-…………..
*ఎలా?(సన్నుని గట్టిగా పిసికాను)
రీమమేడమ్-అది …..అది…… పరీక్షల్లో మార్కులు తక్కువ వేసి  ఫైయిల్ చేస్తానని బయపెట్టి చేసేదాన్ని.
        కరంట్ వచ్చేసింది. ఇల్లు మొత్తం బాగా కాస్ట్లీగా ఉంది. జాకిట్ చెమటతో తడిచిపోయి ముచ్చికలు బాగా కనిపిస్తున్నాయి. 
*పరీక్ష పేపర్లు ఎక్కడ?(జాకిట్ హుక్కులని తీసి లోపలి వాటికి స్వేచ్చని ఇచ్చాను. అవి అనుకున్న దానికన్న పెద్దగా ఉన్నాయి.)
 
రీమమేడమ్-అక్కడ…..అక్కడ….టేబల్ మీద.
*(పేపర్లు తీసుకుని చూశాను మొత్తం కరెక్ట్ చేసి ఉన్నాయి. అనుకున్నట్టే కొంత మందికి తక్కువ మార్కులు ఉన్నాయి దానిలో నా పేపర్ కూడా ఉంది.) వీటిల్లో ఎవరికి తక్కువ మార్కులు వేశావు.
రీమమేడమ్-కొంత…….. మందికి…….. 
*అదే వాళ్ళ పెర్లెంటి?(చీరని పైకి తొడల వరుకు లేపి తొడల మీద రాస్తూ. ఒక సన్నుని చీకుతున్నాను. ) 
      మేడమ్ నా చేతలు తట్టుకోలేక పిడికిలి బిగించి తట్టుకుని ఆలోచిస్తుంది. నేను తొడల మీద చేయిని ముందుకు పోనిచ్చి పూకుని తాకాను పాంటి మొత్తం తడిచిపోయింది. తనకి ఒక్కసారి ఒళ్ళు జలదరించి “అహ్……చెప్తాను…..చెప్తాను……”.  వెలుతో పాంటిని తప్పించి వెలుని పూకులోకి తోసి ఆడిస్తున్నాను  “చెప్పు వింటున్నాను”. “అహ్….అహ్….రాజ్..రుద్ర……….., గుణహ్……….,ఇంకా 4,5 పేర్లు చెప్పింది. వాటిలో ముగ్గురి పేర్లు లేవు. ఈసారి సన్నుని గట్టిగా పిసుకుతూ ముచ్చికని కొరికాను కింద రెండు వేళ్ళని పూకులో తోసి ఆడించాను. మేడమ్ నొప్పిని భరించలేక  “మాధురి….., హీన………,కరుణా……..”. కరుణ పేరు వినగానే సన్ను పైన గాట్లు పడేలా కొరికాను. సన్నుని వదిలి “ఇంకా ఎవరు?”. బాదతో కళ్ల నీళ్ళు పెట్టుకుని “లేరు….ఇంకా…ఎవరు లేరు”.
*ఆర్రేర్రే నేను ముందే వచ్చేశాను. నువ్వు వాళ్ళని బయపెట్టి లొంగదీసుకునే టైమ్ లో వచ్చిఉంటే నీ కూతురిని నేను లొంగదీసుకునేవాడిని.(వెళ్లని వేగంగా ఆడిస్తు)
రీమమేడమ్-నా కూతురి జోలికి వెళ్లవద్దు. దానికి ఏమి తెలియదు. 
*అలా జరగకూడదు అంటే తక్షణం నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటో తెలుసా?
        నా వేళ్ళ ముందు తను ఓడిపోయింది. మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ కర్చేసింది.    
రీమమేడమ్-తెలుసు…..తెలుసు నేను ఈ పని మానేయాలి.
*మంచిది.తొందరగానే తెలుసుకున్నావు. కానీ జరిగినదానికి నీకు శిక్ష పడాలి.
రీమమేడమ్-ఏంటి శిక్ష? (భయపడుతూ)
*నువ్వు దెంగిచ్చుకోవాలి.
 రీమమేడమ్-నీతోనా?
*కచ్చితంగా కాదు ఎందుకంటే నా టేస్ట్ నువ్వుకాదు. నీ కూతురు కానీ ఏంచేస్తాం ఏదో ఆపేస్తుంది.
రీమమేడమ్-ఎవరు?
*అది నేను చెపుతాను. వాడికి నీమీద కోరిక తీరేవరుకు,వాడు చెప్పినట్టు చేయాలి. అది ఎవరైనా సరే.లేక పోతే నీ కూతురుని నేను చూసుకుంటాను.
ఒక తాడును ఒక చేతిలో,మరో చేతిలో ఫోన్ పెట్టి బయటకి వచ్చేశాను. తలుపు చప్పుడుకి మేడమ్ కట్లు విప్పమని చెపుతుంది. బయటకి వచ్చి మేడమ్ కి ఫోన్ చేశాను. మేడమ్ లిఫ్ట్ చేసీంది.
రీమమేడమ్- హలో ఎవరు?
*(స్పీడ్ గా నడుస్తూ)నేనే అప్పుడే మర్చి పోయావా?
రీమమేడమ్-కట్లు విప్పకుండా వెళ్లిపోతే ఎలా?
*నీ చేతిలో తాడు ఉంది కదా దాన్ని లాగు. మొత్తం ఊడిపోయిద్ది. ఫోన్ పెట్టేశాను.
      మేడమ్ ఫోన్ పెట్టి తాడు లాగగానే మొత్తం ఊడిపోయింది. కళ్ళ గంతలూ తీసి చూసుకుంది. సళ్లు మారిన రంగు,పంటి గాటు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కింద కార్చిన రసాలు చూసి షాక్ అయ్యింది. కూతురు ఎప్పుడైనా రావచ్చు అనుకుని లేచి మొత్తం సర్దుకుని వెళ్ళి ఫ్రెష్ అవ్వడానికి బాత్ రూమ్ వెళ్లింది. పంటిగాటుబాగా నొప్పి చేస్తుంది. అది చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. దాన్ని కవర్ చేసే బట్టలు వేసుకుంది.
      నేను వేగంగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి బండి తీసుకుని వెళ్తూ మలుపుతిరగగానే ఒక అమ్మాయిని ఇద్దరు కుర్రాళ్ళు ఎడిపిస్తున్నారు. చీకటిగా ఉండటం వల్ల మొహాలు కనిపించడంలేదు. నేను బండి దిగి వాళ్ళ దేగ్గరకి వెళ్ళాను. 
*ఏంటి బాబు ? అమ్మాయిని ఇబ్బందిపెడతారు వదిలేయండి ?.
అబ్బాయి1-ఏంటి హీరో అవ్వడానికి వచ్చవా?
అమ్మాయి-సర్ నన్ను కాపాడండి.
అబ్బాయి2-పక్కన ఉంటే మాతరువాత నీ వంతు వచ్చిద్ది. పక్కన ఉండు.
*సారీ బాబు. నాకు టైమ్ లేదు ఇంటికి వెళ్ళాలి అమ్మాయిని వదిలితే తీసుకుని వెళ్తాను.
అబ్బాయి1-వీడు మాటలతో వినేటట్టు లేదు రేయ్ వాడిని వేసేయ్.
        రెండోవాడు కొట్టబోతే చేయి పట్టుకుని మెలితిప్పి జుట్టు పట్టుకుని తలనీ పక్కనేఉన్న గోడకి గుద్దాను. వాడు అబ్బా అని అరుస్తూ పడిపోయాడు. అది చూసి రెండో వాడుఅమ్మాయిని వదిలి మీదకి దూకాడు. వాడికి కరాటే వచ్చినట్టు ఉంది. చేత్తో కొట్టబోతే దాన్ని పట్టుకుని ముందుకు లాగి దవడమీద గట్టిగా గుద్దాను. వాడు అరుస్తూ కింద పడిపోయాడు. ఇద్దరు లేచే పరిస్తితిలో లేరు. నేను బండి ఎక్కి అమ్మాయిని ఎక్కమన్నాను. లైట్ వెలుతురులో తన మోహన్ని చూశాను. తను రీమా మేడమ్ కూతురు  రెండోవాడు కొట్టబోతే చేయి పట్టుకుని మెలితిప్పి జుట్టు పట్టుకుని తలనీ పక్కనేఉన్న గోడకి గుద్దాను. వాడు అబ్బా అని అరుస్తూ పడిపోయాడు. అది చూసి రెండో వాడుఅమ్మాయిని వదిలి మీదకి దూకాడు. వాడికి కరాటే వచ్చినట్టు ఉంది. చేత్తో కొట్టబోతే దాన్ని పట్టుకుని ముందుకు లాగి దవడమీద గట్టిగా గుద్దాను. వాడు అరుస్తూ కింద పడిపోయాడు. ఇద్దరు లేచే పరిస్తితిలో లేరు. నేను బండి ఎక్కి అమ్మాయిని ఎక్కమన్నాను. లైట్ వెలుతురులో తన మోహన్ని చూశాను. తను రీమా మేడమ్ కూతురు వచ్చి బండి ఎక్కింది.

*ఎక్కడకి వెళ్ళాలి?
రీమా కూతురు-ఒక వీధి అవతల 3 ఇల్లు.
రెండు నిమిషాల్లో ఇంటిముందు నిలిపాను. తను బండి “దిగి లోపలికి రండి”.
*లేదు ఇప్పటికే నాకు చాలా లేట్ అయ్యింది. నేను వెళ్తాను.
రీమా కూతురు-మీ పేరు చెప్పలేదు.
*లక్ ఉంటే మనం మళ్ళీ కలుస్తాము. చెప్పి బండి పోనిచ్చాను.
తను ఇంట్లోకి వెళ్లిపోయింది. రీమా “ఎంటమ్మ లేట్ అయ్యింది?”. కూతురు “వచ్చేటప్పుడు వేదవలు అడ్డుపడ్డారు. వాళ్లనుండి ఒక అబ్బాయి కాపాడి తీసుకు వచ్చాడు.” రీమా “అయ్యో ఏమైనా అయ్యిందా నీకు?చూడని”. కూతురు “ నాకు ఏమి కాలేదు.” రీమా “అతన్ని లోపలికి పిలవపోయావా?”.కూతురు “పిలిచాను కానీ టైమ్ లేదని వెళ్లిపోయాడు.” రీమా “ఇంతకీ అతనెవరో ఎంతో కనుక్కున్నవా?” కూతురు “లేదమ్మ తెలియదు”. రీమా “(మంచిది నువ్వు ముందు రాలేదు లేకపోతే ఆ రక్షషుడి చేతిలో పడేదానివి ముందు ఆ పేపర్స్ ని కరెక్ట్ చేస్తాను)” రా మనం భోజనం చేద్దాం.
నేను ఇంటికి వెళ్ళే సరికి టైమ్ 9.30 అయ్యింది. హల్లో అందరూ నాకోసం ఎదురు చూస్తున్నారు.
*నేను అమ్మకి ఫోన్ చేసి చెప్పనుగా లేట్ అయ్యిద్దని. ఎందుకు ఉన్నారు. 4అత్త మెయిన్ నువ్వు ఇంకా భోజనం చేయకుండా ఉన్నవా? చెల్లి నువ్వు ?(అమ్మ భోజనం పెడితే తింటూ.)
4అత్త-మేము అందరం తినేశాము.
చెల్లి-నువ్వు రాలేదని కూర్చున్నాము.
*అన్నం తింటూ. పళ్ళెం పట్టుకుని అమ్మకి ఒక ముద్ద పెట్టి హాల్లోకి వచ్చి చెల్లికి ఒక ముద్ద పెట్టాను.చెల్లి నవ్వుతూ తినేసింది. ఇంకో ముద్ద 4అత్త నోటికి అందించాను 4అత్త సిగ్గు పడుతూ నోరు తెరిచింది. అలా అందరికీ ముద్దలు పెడుతూ నేను తినేశాను.వాళ్ళు ఎవరి రూముకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు  లేట్ అవ్వడంతో నేను వెళ్ళి నిద్ర పోయాను.
మరుసటి రోజు
పొద్దున్నే లేచి జిమ్ము గట్రా చేసి ఫ్రెష్ అయ్యి కిందకి వచ్చాను. టిఫిన్ చేసి బ్యాగ్ తగిలించుకుని బయటకి రాగానే చెల్లి సిద్దంగా ఉంది. ఒక్క ని!! అని లోపలికి వెళ్ళి 4అత్త రూములోకి వెళ్ళాను. 4అత్త మంచం మీద కూర్చుని టీ తాగుతుంది. రూమ్ బయట ఎవరులేరని చూసి లోపలికి వెళ్ళి టీ కప్పు లాగి పక్కన పెట్టాను.4అత్త నన్ను ప్రశ్నార్దకంగా చూస్తుంది. తనని నిలబెట్టి పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాను. 4అత్త కంగారూ పడుతూ తెరచిన తలుపుని చూస్తుంది. కిందకి ఒంగి చీర తప్పించి పొట్ట మీద ముద్దు పెట్టి బయటకి వచ్చి నేను చెల్లి బండి ఎక్కి కాలేజీకి బయలుదేరాను.  స్కూల్ రావడంతో చెల్లిని దింపి నేను కాలేజీ కి వెళ్ళాను. కొద్దిసేపటికి కాలేజ్ లో వచ్చాను. కాంటీన్ లో గ్యాంగ్ కూర్చొని ఉంది. వాళ్ళ దేగ్గరకి వెళ్ళి మాట్లాడుతూ క్లాస్ లోపలికి వెళ్ళాము. రీమా మేడమ్ క్లాస్ లోకి వచ్చింది చేతిలో పేపర్స్ ఉన్నాయి. అందరికీ పేపర్స్ ఇచ్చింది. అన్నీమార్కులు  నిజాయితీగా ఉన్నాయి. అందరి ముందు రీమా మేడమ్ నన్ను పైకి లేపి తన సబ్జెక్టులో టాపర్ అని డిక్లేర్ చేసింది. నా ఎదురు బల్ల లో ఆనందానికి హద్దులు లేవు.పక్కన గుణ పరిస్తితి  అందుకు విరుద్దంగా ఏడుస్తున్నాడు అక్కడ లీజ పరిస్తితి షాకింగ్ ఉంది. క్లాస్సులకి వచ్చి అందరూ టీచర్స్ వచ్చి పేపర్స్ ఇచ్చారు అన్నీటిల్లో నేనే టాప్. అలా ఇంటికి వెళ్ళే టైమ్  వచ్చింది. అందరం బయటకి వచ్చాము. కంటీన్ లో అందరూ నాకు థాంక్స్ చెపుతున్నారు. నువ్వు చెప్పటం వల్లే మేము పాసయ్యాము. లేక పోతే అంటూ గుణ ఒకటే ఏడుపు.
*నేను (వెళ్ళి అందరికీ సమోసా టీ తీసుకుని వచ్చింది)
మాదూరి-రీమా మేడమ్ నిన్ను లేపి టాపర్ అనగానే ఆ లీజ మొహం చూడాలి
హీన-అవును పాపం మాడిపోయింది.
*అది సరే మీలో టాపర్ ఎవరు?
నలుగురు డిస్కస్ చేసి
మాధురి-1st కరుణ,2nd నేను,3rd హీన,4th గుణ.
*మీలోమీరు పోటీ పడవద్దు. మార్కులు కోసం కష్టపడండి చాలు.
అందరూ –అలాగే
*అంటే నాకు ఇంకా 3 పార్టీలు రావాలి.
అందరూ కచ్చితంగా
హీన-ఎవరో అమ్మాయి ఇందాకటినుండి చేయి ఊపుతుంది. ఇప్పుడు ఇటు వస్తుంది.
*రానివ్వండి. చూద్దాం.
తను నాదేగ్గరకి వచ్చి   “నువ్వు అతనే కదా నన్ను రాత్రి ఇంటిదేగ్గర దింపింది.”
*అవును.
నా పేరు నిరుపమ, నిరు. రీమా మేడమ్ వాళ్ళ కూతురిని.
రీమా మేడమ్ పేరు వినగానే అందరూ నోరువెళ్లబెట్టారు.
*హాయ్ నేను రాజ. వీళ్ళు కరుణ,మాధురి,హీన,గుణ. రా కూర్చో.
నిరు-వీళ్ళు ఏంటి నన్ను అలచూస్తున్నారు.
*వీళ్ళకి మీ అమ్మతో మంచి అనుభవం ఉంది.
నిరు-అలాగా.
*అవును రాత్రి ఎవరు వాళ్ళు.
నిరు-వాళ్ళు నా సీనియర్స్ 3rd ఇయర్
*ఏ బ్రాంచ్?
నిరు-cse
నిరు నాతో మాట్లాడడం దూరం నుండి కొంత మంది చూస్తున్నారు. నేను అవేమీ పట్టించుకోకుండా
*సరే ఫ్రెండ్స్ నేను ఇంటికి వెళ్తాను. పార్కింగ్ దేగ్గరకి రాగానే కరుణ వచ్చి బండి మీద కూర్చుంది. ఇద్దరం వెళ్ళి ఐస్ క్రీమ్ తిని ఎవరి ఇళ్ళకి వాళ్ళు వెళ్లిపోయాము. ఇంటికి వెళ్ళిన తరువాత బ్యాగ్ ఇంట్లో పడేసి బయటకి వచ్చి పొలంలోని షెడ్ వైపు వెళ్ళాను.అక్కడ భాను ఒక్కటే ఉంది దేగ్గరకి వెళ్ళి
*ఏంటి ఒక్కదానివే ఉన్నావు?రజియా ఏది?
భాను-ఇవాళ రాలేదు ఒంట్లో బాగాలేదు.(ఒకసారి లంగా మీదనుండి పూకుని రుద్దుకుంటు)
*బాగా వేడి మీద ఉన్నావు.
భాను-అవును చాలా రోజులైంది. నిన్ను చూడగానే లోపల ఏదో మొదలైంది.
*పద మొత్తం తెర్చేస్తాను.
ఇద్దరం కలసి షెడ్ లోపలికి వెళ్ళమూ. తలుపు వేసి ముద్దు పెట్టుకుంటూ నన్ను మంచమీదకి తోసింది. తను ఒక్కసారిగా బట్టలు మొత్తం తీసి మీదకి దూకి జిప్ తీసి మొడ్డని గుప్పెట పట్టుకుని చూస్తు నవ్వుతుంది. ముద్దు వేడికి నా మొడ్డ గట్టిపడింది.
నిన్ను చాలా రోజులు అయ్యీంది చూసి . మొడ్డని ముద్దు పెట్టుకుని సి గుండుని నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతుంది. మెల్లగా నోట్లోపెట్టుకుని మొత్తాన్ని చీకడానికి try చేస్తుంది. తన నోటి మహిమాకి నా మొడ్డ ఇంకా లావు అయినట్టు కనిపిస్తుంది. తనని మంచం మీద పడుకో పెట్టి నేను నగ్నంగా మారి తన కళ్ల మద్యలోకి వచ్చి మొడ్డని పూకుమీద రాశి పైకి జరిగి తన పెదాలని అందుకుని చీకుతూ కింద నా మొడ్డని పూకూ పై రాస్తూ మెల్లగా లోపల నెట్టుకుంటూ మొత్తంగా లోపలికి దింపేశాను. పూకులోపల రసాలు ఉండటం వల్ల ఘర్షణ ఎక్కువ లేకుండా వెళ్లిపోయింది. ఇంకేముంది ముద్దు పెడుతూ ఒక సన్ను పిసుకుతూ మొడ్డని మెల్లగా ఆడిస్తున్నాను. భాను కింద నుండి నడుం కడుపుతూ పచ్చజండ ఊపింది. దెంగుడు మెల్లగా స్టార్ట్ చేసి వేగం పెంచాను.
కాళ్ళు రెండు పైకి లేపి పాదాలు పట్టుకోవడంతో పూకూ పెదాలు దేగ్గరగా వచ్చి మొడ్డని బిరుసుగా పట్టి ఉంచి స్వర్గాన్ని చూపిస్తుంది.    ఇంకా దెంగండం మొదలు పెట్టాను. నా మొడ్డ ప్రతిసారి పూకూ అంచులకి తగులుతుంది.  అహ్….మెల్లగా…. నొప్పి….. నేను అవి ఏమి పట్టించుకోకుండా దెంగుడులో నిమగ్నమయ్యాను. గదిలో తన మూలుగులు,తప్…తప్ మని sounds తో నిడిపోయింది. రాజా…..ఇంకా…..ఇంకా….అని అరుస్తూ కార్చేసింది. మొడ్డ తేలిగ్గా కదులుతుంది. మొడ్డ మొత్తం లోపలికి వెల్లుతుంది. తను తమకంతో సల్లు పిసుకుంటూ ఇంకా డెంగు…..డెంగు…..అని అరుస్తుంది. తనని ఒంగో పెట్టి మొడ్డని ఒక్కసారిగా పూకులో తోశాను. భాను ఆఃహ్…..మెల్లగా….నొప్పి..” “ఎన్నిసార్లు దెంగిన నీ పూకూ టైట్ గా ఉంది పిర్రల మీద కొడుతూ. “అహ్….కొట్టమాకు ….. నొప్పిగా ఉంది. పిర్రల్ని విడదీసి గుద్ధ బొక్క మీద రాస్తూ. దెంగుతున్నాను. నా వేలు అక్కడ తగలగానే భాను కాళ్లని వణికిస్తూ కార్చేసింది. తన మెడ పట్టుకుని పైకి లేపి సల్లు పిసుకుతూ డింగుతున్నాను. ఆహ్ డెంగు…..అలాగే…..దెంగూ  చెవిని చీకుతూ చిన్నగా కోరుకుతూ దెంగుతున్నాను. భాను నాకు కారిపోతుంది. అని ఆరుస్తూ కర్చేసింది.  నేను మంచం మీద పడుకున్నాను. తను నా మొడ్డమీద కూర్చుని మెల్లగా నా మొడ్డని లోపల దింపేసుకుంది.
ఎగరడం మొదలు పెట్టింది. పూకూ నరాలు విచ్చుకుని మొడ్డకి దారిని ఇస్తుంది. తను ఎగిరి ఎగురుతు అలసిపోయింది. కూర్చుని ముందుకు వెనక్కి ఊగుతుంది. గొల్లి మీద రాపిడి ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల కార్చేసింది. కొద్దిసేపు అలాగే ఉంది. నేను భాను పిర్రలు పట్టుకుని పైకి లేపి జెట్ స్పీడులో దెంగుతున్నాను. నా వేగం తట్టుకోలేక తను మళ్ళీ కార్చేసి నా మీద పడిపోయింది.తనని కింద పడుకో పెట్టి నోట్లో మొడ్డని పెట్టి దెంగుతూ  నాకు తారాస్తాయి రావడం తో    నోట్లోనే కార్చేశాను. భాను తాగినంత తాగి నోట్లోనుండి కిందకి కారుతుంది. నేను మంచం దిగి బాత్ రూమ్ వెళ్తుంటే భాను ఫోన్ మోగింది. నేను ఫ్రెష్ అయ్యి బయటకి వచ్చి భాను పక్కనే కూర్చున్నాను.
భాను-వళ్ళు అలిసిపోయింది కదిపేసావు.
తలుపు ఎవరో కొట్టారు నేను టవల్ కట్టుకునివెళ్ళబోతే భాను ఆపి నేను వెళ్తాను. అని  అలాగే నడుచుకుని వెళ్ళి తలుపు తీసింది. తలుపుతీసి బయట ఉన్నవాళ్లని లోపలికి లాగింది. ఒక్కసారిగా వచ్చి నా ముందు నిలబడింది చూస్తే లంగా ఓణి వేసుకుని కమల. భాను తలుపు వేసి కమల దేగ్గరకి వచ్చి కమలాని  తోసింది. కమల వచ్చి నా ఒళ్ళో పడింది. వెంటనే లేచి పక్కన కూర్చుంది. భాను వెళ్ళి కమల పెదాలని తన పెదాలతో మూసి ముద్దు పెడుతుంది భాను కమల పై పెదాన్ని చీకుతుంది.కమల భాను కింద పెదాన్ని చీకుతుంది. నేను పక్కన కూర్చుని చూస్తున్నాను. నాకు ఇది ఫస్ట్ టైమ్ ఇద్దరమ్మాయిలు ముద్దులుపెట్టుకోవడం ఇంత దేగ్గర నుండి. భాను కమల నోట్లో తన నాలుకని తోసి తన నాలుకతో యుద్దం చేస్తుంది. భాను తన పెదాలు వదిలి “టెస్ట్ బాగుదికద” కమల ఏమి మాట్లాడలేదు. మళ్ళీ పెదాలు కలిశాయి ఈ సారి కమల కూడా అలానే చేస్తూ భాను నోట్లో చొప్పించి నాలుకతో మొత్తం వెతుకుతుంది. తనకి కావలసినది కాకుండా ఇంకేదో దొరికింది. కమల ఆ పనిలో ఉండగా భాను కమల పైట తెసేసి పక్కకి విసిరేసింది,జాకిట్ హుక్స్ తీసి లోపల వాటికి స్వేచ్చ నిచ్చింది. కమల సళ్లు భాను కంటే కొద్దిగా చిన్నవిగా ఉన్నాయి. కానీ తెల్లగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. భాను పెదాల్ని వదిలి “ఇంకా కావాలా?” కమల కళ్ళు కోరికతో ఎర్రగా మారాయి తనకి తెలియకుండా అవును అని తల ఊపింది. నే మంచం మీద కొర్చుని ఉన్న నా దేగ్గరకి వచ్చారు. భాను నా టవల్ తెసేయంగానే కమల కళ్ళు ఆశ్చర్యం పెద్దవైయ్యాయి. భాను నా మొడ్డ పట్టుకుని చీకుతుంది.  కమల మొడ్డని గట్టిగా పట్టుకుని లావుని కొలుస్తుంది. భాను చీకడం ఆపి కమలాకి దారినిచ్చింది. కమల ఒకసారి మొడ్డ మొత్తాన్ని చూసి ఒకసారి పైకి కిందకి ఆడించిఎర్రటి గుండుని నోట్లో పెట్టుకుని నాలుకతో ఆడిస్తుంది.   కొద్దిసేపు తరువాత మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకుని తీస్తుంది. తరువాత భాను   ఇద్దరు తన్మయత్వంతో మొడ్డని చూకుతున్నారు. కొద్ది సేపు తరువాత భానుని పైకి లాక్కుని తన పెదాల నా పెదాలతో భందించి చీకుతున్నాను. కమల మొడ్డని చీకుతుంది. ఒక చేత్తో కమల తలనీ కిందకి నొక్కుతూ భాను పెదాల్ని చీకుతున్నాను. కమల ఎక్కువసేపు ఉండలేక పోయింది. తలనీ విదిలించుకుని పక్కన పడుకుని దగ్గుతుంది. ఆ దగ్గు విని భాను నన్ను వదిలి కమల దేగ్గరకి వెళ్ళి తన పెదాల్ని చీక్తుంది. నేను లేచి కమల లంగా బొందుని ఊదతీసి కింద పడేశాను. పాంటి మొత్తం తడిచిపోయి చర్మానికి అతుక్కుని ఉంది.  పాంటి మీద ముద్దు పెట్టుకుని  పాంటిని తీసేశాను. పూకూ చూస్తు అలా ఉండిపోయాను. కొద్దిగా తెరుచుకుని ఉంది తడిచిన రసాలతో మెరుస్తుంది. పూకూ మీద వేళ్ళతో ఆడించి చిన్నగా ముద్దు పెట్టాను. కమల ఒళ్ళు ఒకసారి కంపించింది.రసాలు రావడం మొదలు పెట్టాయి. నాలుక తో ఆడిస్తు ఒక వెలుని లోపలికి పొడిచాను. కమల నడుం పైకి ఎత్తి కడుపుతుంది. భాను కమల పెదాల్ని మూయడం వల్ల  గు…..గు….అని మూలుగులు మాత్రమే వస్తుంది. భాను పదాల్ని వదిలి తన నోటి మీద కూర్చుని పూకుని పెదాల మీద పెట్టింది. కమల భాను పూకూ నాకడం మొదలు పెట్టింది.  కమల పూకులో ఒక వెలుని ఆడిస్తు రెండో వేలుని లోపలికి తోశాను. దాని రియాక్షన్ భాను మీద పడింది.  నా వేలు కమల పూకులోకి వెళ్ళగానే కమల, భాను పూకుని చిన్నగా కొరికింది దాంతో భాను చిన్నగా “కమలా…..కొరక…..మాకు….” నేను వెళ్లని speed గా ఆడిస్తుంటే కమల భాను పూకూ మీద speedగా అడిస్తుంది. ఇద్దరు ఒకేసారి కర్చేశారు. కమల కార్చిన రసం రుచి వగరుగా ఉప్పగా ఉంది. కమల కార్చింది.నేను తాగితే,భాను కార్చింది కమల తాగింది. భాను వచ్చి కమల పక్కనే పడుకుని నవ్వుతూ నా వైపు చూస్తుంది. నేను నవ్వుతూ కన్ను కొట్టి మొడ్డ పట్టుకుని కమల పూకూ మీద కొడుతూ చూపించాను. నేను డెంగబోతున్నాను అని తెలిసి మళ్ళీ కమల దేగ్గరకి వెళ్ళి తనకి ముద్దు పెడుతు సళ్లు పిసుకుతుంది. మొడ్డని పూకూ మీద రాస్తూ లోపలికి నెట్టను. గుండు లోపలికి వెళ్ళి ఇరుక్కుపోయింది. కమల భానుని గట్టిగా హత్తుకుంటుంది. ఇంకో షాట్ వేయగానే సగంపైన  వెళ్ళి ఆగిపోయింది.  దానితో కమల భాను పెదాన్ని కొరికింది. భాను కమలాని వదిలి పక్కన పడుకుని పెదాన్ని చూసుకుంటుంది. వేడి మీద ఉన్నపుడు ఇంకో రెండు దెబ్బల్లో మొడ్డని మొత్తం దింపేశాను. కమల విలవిల లాడుతుంది. ముందుకు ఒంగి కమల సల్లు పిసుకుతూ  పెదాలు చీకుతూ కదలకుండా అలానే ఉన్నాను. కాసేపు తరువాత కమల కళ్ళలో నీళ్ళు అగాయి. సళ్లు చాలా మెత్తగా ఉన్నాయి. వాటిని గట్టిగా పిసుకుతూ మెల్లగా కదులుతున్నాను. కాసేపు తరువాత కమల నడుము కడుపుతూ పచ్చ జండ ఊపింది.  పక్కనే భాను సళ్లు పిసుక్కుంటూ అలానే చూస్తుంది. భాను కాలు పట్టుకుని లాగి ఒంగో పెట్టి పిర్ర మీద కొట్టాను. భాను ఒంగో పెట్టడం వల్ల కమల సళ్లు పిసుకుతుంది. ఒక వేలుని భాను పూకులో పెట్టి ఆడిస్తు కమలాని దెంగుతున్నాను. భానులో వేడి పుట్టి కమల సళ్లు పిసుకటంలో బలం పెరిగి ఇంకో దాన్ని చిన్నగా కోరుకుతుంది. నేను ఇంకో వేలుని భాను గుద్దలో తోశాను. ఈ సారి కమల సన్ను మీద భాను పంటి గాట్లు పడ్డాయి. కమల “ఒసేయ్….అక్క…. కొరక…..మాకు….” కర్చేసింది. భాను “నా చేతిలో ఏమి లేదు అంతా అక్కడే”. నేను దెంగుడులో వేగం పెంచాను, అటువైపు భానుకి ఒకేసారి పూకూ,గుద్దలో అలజడి ఎక్కువైంది. కాసేపు తరువాత ఇద్దరు వణుకుతూ కార్చేశారు. భాను నడుం పట్టుకుని పైకి లేపి నాకు అనుగుణంగా ఒకరి మీద ఒకరిని పడుకోపెట్టాను. దానితో భాను ఒంగుని ఉంది. మొడ్డని కమల పూకులో నుండి తీసి ఒక్కసారిగా భాను పూకులో దింపేశాను. భాను “అమ్మ……హ……”అరుస్తూ కమలాని గట్టిగా వాటేసుకుంది. నేను ఎక్స్ ప్రెస్ వేగాన్ని అందుకుని దెంగుడు మొదలుపెట్టాను. నా వట్టలు కింద ఉన్న కమల పూకుని చరుస్తుంది. ఒక వైపు భాను నా దెంగుడుకి ఎగురుతు కార్చేసింది, కమల పూకూ మొత్తం భాను రసాలతో కడిగేసింది. నేనుభాను పిర్ర మీద కొట్టాను భాను లెచి మంచం మీద పడుకుని ఆయాసపడుతుంది.  మొడ్డని కమల పూకులో ఒక్కసారిగా తోశాను. ¾ వెళ్ళిపోయింది నేను కమల నడుం పట్టుకుని పైకి లేపి నేను కింద పడుకున్నాను. కమల మెల్లగా కూర్చొని మొడ్డని పూకులో దాచేసింది. ఇంకా మెల్లగా ఎగరటం మొదలుపెట్టింది. అలా ఎగరటం వల్ల కమల సళ్లు ఎగురుతున్నాయి వాటిని పట్టుకుని పిసుకుతూ కిందనుండి దెంగుతున్నాను. నను కమల కళ్లలోకే చూస్తున్నాను కమల బుగ్గలు సిగ్గుతో ఎర్రబడ్డాయి అలాగే తల దించుకుని ఎగురుతుంది. కాసేపు తరువాత కమలాని వెనక వైపు తిప్పాను. తను నా తోడల మీద చేతులు వేసి ఎగురుతుంది. నేను పిర్రల మీద కొడుతూ పిర్రల్ని పట్టుకుని విడదీస్తు గుద్దనే చూస్తున్నాను. భాను లేచి నా కాళ్ళ మద్యలోకి వచ్చి కదులుతున్న కమల పూకుని చీకుతూ ఉండటం వల్ల కమల మళ్ళీ కార్చేసింది. నా మొడ్డని నాకుతుంది. కొద్ది సేపు తరువాత నా మొడ్డలో అలజడి మొదలై పూకులో నుండి మొడ్డని తీసి కమల నోట్లో తోసి దెంగడం మొదలు పెట్టాను 2,3 shots తరువాత కమల నోట్లో కార్చేశాను. కమల తాగినంత తాగి మిగతాది నోట్లోనుండి తన సళ్లమీద, పొట్టమీద పడింది. నేను పక్కనే పడుకుని ఆయాసాన్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాను. భాను ముందుకు జరిగి నా మొడ్డ మీద ఉన్న ఆఖరి వీర్యపు బొట్టూని తాగి, నాలుకతో శుభ్రం చేసి కమల దేగ్గరకి వెళ్లింది. నేను మంచం దిగి బాత్ రూమ్ వెళ్ళాను. భాను “టేస్ట్ ఎలా ఉంది? బాగుందా?” “నచ్చినట్టు తల ఊపింది” సళ్ళ మీద ఉన్న వీర్యాన్ని నాకుతూ పైకి వచ్చి కమల పెదాల్ని అందుకుని చీకుతూ వీర్యాన్ని ఎంగిలిని పంచుకుంటున్నారు. నేను బయటకి వచ్చి బట్టలు వేసుకుని వాళ్ళనే చూస్తున్నాను. వాల్ల ఆటని చూస్తుంటే మొడ్డలో కదలిక మొదలైంది.
*ఏంటి ఇంకో రౌండ్ వేద్దామా?
ఇద్దరు ఒకసారి నా వైపు చూశారు.నేను కింద నా ఫాంట్ వైపు చూపించాను. మెల్లగా లేస్తున్న నా మొడ్డని చూసి కంగారూ పడి మంచం దిగారు. కమల అడుగు వేసి రెండో అడుగు వేసెలోపు కింద పడబోయింది. నేను వెళ్ళి పట్టుకుని పైకి లేపి మంచం మీద కూర్చోపెట్టాను.
*నేను అలా బయటకి వెళ్ళి వస్తాను. మెల్లగా రెడీ అవ్వండి. అని బయటకి వచ్చేసి టైమ్ చూసి 7గం!! అయ్యింది అనుకుని పొలాల్లోకి వెళ్ళాను.
కమల ఒకసారి తన పూకుని చూసుకుని నోరువేళ్ల బెట్టింది.
భాను-ఏంటి చూస్తున్న రాజా చేస్తే అలానే ఉంటుంది.
కమల-ఏంటి ఇంతలానా? రెండిటి మద్య ఇంతా కాళి వచ్చిందేంటి. నాకు నొప్పిగా ఉంది.
భాను-అక్కడ మందులు ఉన్నాయి అవి వేసుకో మెల్లగా నడువు లేకపోతే కష్టం.
కమల- అలా కుంటుకుంటూ  భాను సాయం తో బాత్ రూమ్ వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి బయటకి వచ్చి బట్టలు వేసుకుని కమల మందులు వేసుకుని  నా కోసం చూస్తున్నారు. నేను కొద్దిసేపు తరువాత అక్కడకి వచ్చాను.ఇద్దరు బట్టలు వేసుకుని బయట ఉన్నారు. నేను వెళ్ళినతరువాత ముగ్గరామ్ కలసి వెళ్తుంటే నేను ముందు వెళ్లిపోయాను దారిలో భాను వాళ్ళ అమ్మ రంగమ్మ కనిపించింది.
రంగమ్మ-ఎంటే కమల అలా కుంటుకుంటూ నడుస్తుంది?
కమలాకి చెమటలు పట్టాయి

please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

P3 (Prema Paga Poratam) – 13 , P3 (ప్రేమ పగ పోరాటం) , Telugu Boothu Kathalu

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker

HOT Desi girls DAnce
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo

%d bloggers like this: