P3 (Prema,Paga,Poratam)

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 32 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) - 32 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 32 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

SRD79

P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories

మరుసటి రోజు.

మానస నాకు దొరక్కుండ ఉండానికి చాలా ట్రై చేసింది. కానీ చివరికి ఆఫీసుకి వెళ్ళంటే నాతోడు కావాల్సిందే . ఆఫీసు డ్రస్ లో ఇంకా సెక్సీగా ఉంది. రాత్రి జరిగినడానికి కచ్చితంగా ఆన్సర్ చెప్పాలి. అనుకుని తనని గట్టిగా హత్తుకుని ముద్దుపెట్టాశాను. తను గింజు కుంటూనే నా ముద్దుకు సహకరిస్తుంది. ఇంతలో నా ఫోన్ మోగింది. ముద్దుని ఆపి “ఈ ఫోన్ కచ్చితంగా అమ్మ చేసింది కావాలంటే చూడు”. 
మానస-ఎలా చెప్తున్నావు?
* నాకు షాక్ లు ఇవ్వడం అమ్మకి బాగా తెలుసు.(ఫోన్ తీసి చూశాను అది అమ్మ ఫోనే) చూడు నేను చెప్పనా (మానసకి చూపిస్తూ ఫోన్ ఎత్తి )
అమ్మా చెప్పు ఏంటి?
అమ్మ-ఎక్కడ మీరు తొందరగా రండి.
*అమ్మ దారిలో ఉన్నాం. వచ్చేస్తున్నాం.
అమ్మ-తొందరగా రండి మీతో మాట్లాడాలి.
*ఆలాగే వచ్చేస్తున్నాం. ఫోన్ పెట్టేశాను.
*పద మనం తొందరగా వెళ్ళాలి అని ఇద్దరం కారు ఎక్కి ఆఫీసుకి వెళ్లాము.
   ఆఫీసులో  
 అమ్మ-ఏంటి లేట్?
*అంటే జూస్ తాగాలనుకున్నాను కానీ నువ్వు ఫోన్ చేయడంతో వద్దనుకున్నాను.
అమ్మ-ఐతే ఇప్పుడు తాగు.
*మానస వైపు చూస్తూ) తాగుతాను అమ్మ.(మానస సిగ్గుపడుతూ ఉంది.)
అమ్మ- నేను చెప్పేది ఇద్దరు వినండి.
ఇద్దరం “అలాగే 
అమ్మ-నిన్న వెళ్తూ వెళ్తూ ఒకసారి మీ ముగ్గురి పేరు బలాలు మన పంతులు గారికి చూపించాను.
*మళ్ళీ ఏదో బాంబ్ పేల్చబోతుంది అని నాకు అనిపిస్తుంది.) ఏం చెప్పారమ్మ?
అమ్మ-కరుణా నీది బాగానే ఉంది. కానీ మానస నీది కొద్దిగా తేడాగాఉంది.
*ఇద్దర్లో టెన్షన్ మొదలైంది.)ఐతే?
అమ్మ-ఇందులో భయపడాలసంది ఏమి లేదు. కానీ ఒక సం!! మీ ఇద్దరు  కలవకూడదు, మాట్లాడకూడదు. ఒకే ఇంట్లో ఉండకూడదు.
*కలవకూడదా?, మాట్లాడకూడదా?, ఒకే ఇంట్లో ఉండకూడదా? (ఒక్కో మాట ఒక్కో సుత్తి దెబ్బ నెత్తి కొట్టినట్టు ఉంది. ) తల రుద్దుకుంటు మానసాని చూశాను. తను మూసిముసిగా నవ్వుకుంటుంది.
*ఒక సం!! అంటే చాలా కష్టం. ఏమైనా డిస్కౌంట్ లేదా?
అమ్మ-నవ్వుతూ)మాట్లాడవచ్చు అది ఫోన్లో, ఇవాల్టినుండి మానస మన ఇంట్లో ఉండిద్ది. అక్కడనుండి ఆఫీసుకి వచ్చిద్ది. నువ్వు ఆఫీసు నుండి డైరెక్టుగా మానస ఇంటికి వెళ్ళు అక్కడే ఉండు. నీ collage ఎప్పుడు?
*అమ్మా అది…. ఇంకో 1,2 నెలల్లో
అమ్మ-ఒక సం!! అక్కడే ఉండు. ఆఫీసుకి కూడా రావద్దు. ఏమైనా ఉంటే నేను పిలుస్తాను. అమ్మ వెళ్లిపోయింది.
*నేను గాలి తీసిన బెలూన్ లాగా ఒంగిపోయి పక్కన మానసాని దీనంగా చూసి నడుచుకుంటూ  నా కేబిన్ లోకి వెళ్ళాను.
మానస నవ్వుకుంటూ తన కేబిన్లోకి వెళ్లిపోయింది.
నా కుర్చీలో  పడుకుని ఆలోచిస్తున్న నాకు ఫోన్ వచ్చింది. ఎత్తగానే 4మావయ్య “రాజా మీ అత్తకి నొప్పులు వస్తున్నాయి.ఇప్పుడే ####  హోస్పటల్ తీసుకుని వెళ్తున్నాను. అమ్మకి చెప్పాను.”
*నేను కంగారుగా బయటకి వచ్చి చూడగానే  అమ్మ కనపించింది.)అమ్మ అది….
అమ్మ-నాకు ఫోన్ వచ్చింది.నువ్వు ఇప్పుడే వెళ్ళు. నాకు రావడం కుదరదు. నేను మానస ఆఫీసు పని చూసుకోవాలి. నీకు తెలుసుగా ఇక్కడ పరిస్తితి.
*అలాగే అమ్మ నేను ఇప్పుడే వెళ్తాను.
అమ్మ-జాగ్రత్త ఏమైనా సమస్యగా ఉంటే నాకు చెప్పు. వెళ్ళు.
నేను బండి తీసుకుని తొందరగా 4అత్తని జాయిన్ చేసిన హాస్పిటల్ కి వెళ్ళాను. లోపల డెలివరీ జరుగుతుంది. మావయ్య బయట అటుఇటు తిరుగుతున్నాడు. నేను వెళ్ళగానే 4అత్త పెద్ద కేక,ఏడుపు వినిపించాయి. డాక్టర్ బయటకి వచ్చింది. “congrats మీకు బాబు పుట్టాడు.”
*4అత్తని చూడవచ్చా?
డాక్టర్- వెళ్లవచ్చు కానీ డిస్ట్రాబ్ చేయవద్దు.
చాలా నెలలు తరువాత 4అత్తని చూస్తున్నాను. ఆతృత తో మావయ్యని వెనక్కి నెట్టి లోపలికి వెళ్ళాను.నావెనుకే మావయ్య అమ్మ,నాన్న వచ్చి చూశారు.4అత్త చిన్నగా కళ్ళు తెరచి అందర్నీ చూస్తూ నాదేగ్గరకి వచ్చింది.నన్ను చూసి నవ్వింది. నేను నవ్వాను. తరువాత అత్త కళ్ళు మూసుకుని పడుకుంది.అందరూ అత్తని చూడకుండా బాబుని చూస్తున్నారు. నేను వెళ్ళి బాబుని చూసి నేను ఒక విదంగా తండ్రి అయ్యాను. అనుకుంటూ బయటకి వచ్చాను.నాతో పాటు 4మావయ్య వచ్చి దూరంగా వెళ్ళి ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాడు.  నేను 4మావయ్యనే చూస్తున్నాను.  నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నాడు. ఫోన్ పెట్టేసి  లోపలికి వెళ్ళి అమ్మానాన్నని తీసుకుని బయటకి  వెళ్ళి ఏదో చెప్పాడు తరువాత వాళ్ళు నా వైపు చూస్తూ మాట్లాడుకుంటున్నారు. తన అమ్మ నాన్న 4అత్త దేగ్గరకి వెళ్లారు 4మావయ్య నాదేగ్గరకి వచ్చి “రాజా  నువ్వు ఒక పని చేయాలి”
*చెప్పు మావయ్య.
4మావయ్య-అది నేను కాంప్ వెళ్ళాలి. అర్జెంట్….. వెళ్తే pramotionవచ్చిద్ది. నేను వచ్చేవరుకు ఇక్కడ చూసుకోవాలి.నేను అమ్మ వాళ్ళకి చెప్పాను. నువ్వు ఉంటే అన్నీ చూసుకుంటావాని.
*పురిటిలో బిడ్డని,పెళ్ళాన్ని వదిలి ఎలా వెళ్ళబుద్ది అవ్వతుంది.వెదవ) అలాగే మావయ్య ఇక్కడే ఉంటాను.
4మావయ్య-సరే నేను వెళ్తాను. వాళ్ళకి చెప్తాను.
*అది ఐనా చేసి చావు.)అలాగే మావయ్య
లోపలికి వెళ్ళాడు అత్త నిద్రపోతుంది. తన అమ్మానాన్నకి చెప్పి వెళ్లిపోయాడు. కొద్దిసేపు తరువాత 4అత్తమావయ్య ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. వెళ్తూ నన్ను చూసుకోమని చెప్పారు. నర్సు వచ్చి కొన్ని మందుల చీటి ఇచ్చింది మందులు తీసుకొచ్చి ఇచ్చాను. రాత్రి అయ్యింది. నేను గాడి బయట కుర్చీలో పడుకున్నాను. లోపల అత్త ఒంటరిగానే పడుకుంది. నర్స్ ఉంది కాబట్టి తనకి ఇబ్బంది తక్కువగా ఉంది.
మరుసటి రోజు
కుర్చీలో పడుకోవటం వల్ల ఒళ్ళంతా నొప్పులుగా ఉంది. లేచి లోపలికి వెళ్ళి అత్తని చూశాను.పడుకుని ఉంది. పక్కన నర్స్ కూర్చుని అన్నీ చూసుకుంటుంది.
*మేడమ్ రాత్రి బాగానే ఉందా?
నర్స్-బాగానే ఉంది. బాబు రాత్రి కొద్దిగా ఎడ్చాడు. పాలుపట్టగానే నిద్ర పోయాడు. 
*డాక్టర్ ఎప్పుడు వస్తారు?
నర్స్- కొద్దిసేపట్లో వస్తారు.
*ఓకే నేను కొద్దిగా ఫ్రెష్ అయ్యి వస్తాను. ఏమైనా కావాలంటే చెప్పండి.
నర్స్-ఏమి అవసరం లేదు.
నేను వెళ్ళి కొద్దిగా ఫ్రెష్ అయ్యి రాగానే డాక్టర్ రూమ్ లోనుండి బయటకి వస్తు కనిపించారు.
డాక్టర్-ఈమెకి సంభందించినవారు ఎవరున్నారు?
*నేనే డాక్టర్.
డాక్టర్-తనని వార్డులోకి షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం.
*ఇక్కడ రూమ్స్ లేవా మేడమ్.
డాక్టర్-ఉన్నాయి.కానీ మీరు రెంట్ పెట్టగలరా?
*పెట్టగలను.మీరు మంచి రూమ్ చూడండి.
డాక్టర్ నర్స్ ని పిలచి ఏదో చెప్పి వెళ్లిపోయింది.
నర్స్-తనని షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం.మీరు సామాన్లు తీసుకుని రండి. వెళ్లిపోయింది.
నేను లోపలికి వెళ్ళి బాబు పాలు పడుతున్న 4అత్త నుదుటి మీద ముద్దు ,బాబుకి ఒకముద్దు పెట్టాను.
*4అత్త అది మావయ్య….
4అత్త-మద్యలో ఆపి వదిలేయండి. మీరు ఉన్నారు అది చాలు.
నర్స్ తో పాటు ఇద్దరి వార్డ్ బాయ్స్ వచ్చి 4అత్తని రూంలోకి షిఫ్ట్ చేశారు. నేను వాళ్ళ వెనకే సామాన్లు తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళాను.
రూమ్ బాగానే ఉంది.
నర్స్-నేను నా కేబిన్లో ఉంటాను. ఏమైనా కావాలంటే  రండి.
*అలాగే. 
ఒక గంట తరువాత 4అత్త వాళ్ళ అత్త మామయ్యలు వచ్చారు. నేను బయటకి వచ్చి కూర్చున్నాను. ఇక మెల్లగా  చుట్టాలు రావడం మొదలుపెట్టారు. ముందుగా అమ్మ,3అత్త,కోమలి,చెల్లి వచ్చారు. అందరూ వెళ్ళి లోపల 4అత్తని బాబుని చూశారు. చెల్లి బయటకి వచ్చి నాతో 
చెల్లి-ఇంటికి రావటమే మానేశావు.
(ఒక బాగ్ నాచేతిలో పెట్టింది. చూస్తే నా బట్టలు ఉన్నాయి)
*టైమ్. చెల్లి టైమ్ .
కోమలికూడా వచ్చింది. ముగ్గురం కలసి కాంటీన్కి వెళ్ళి నేను టీ తాగుతున్నాను వాళ్ళు నాతో మాట్లాడుతున్నారు. నేను  అమ్మకి ఫోన్ చేసి “అమ్మ కొద్ది సేపు అక్కడుండు నేను ఫ్రెష్ అయ్యివస్తాను.”
అమ్మ-అలాగే 
నేను అక్కడే బాత్రూంలో ఫ్రెష్ అయ్యి బట్టలు వేసుకుని వచ్చి టిఫిన్ చేసి 4అత్త దేగ్గరకి వెళ్ళాను. అమ్మ బాబు ఎత్తుకుని ఆడుకుంటుంది. అత్తలు ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు.
*ఎవరు రాలేదా?
3అత్త- వచ్చారు వెళ్లారు.
అమ్మ-నీకోసమే చూస్తున్నాను. నువ్వస్తే మేము వెళ్తాం. ఇదిగో బాబుని ఎత్తుకో 
*ఇంతకీ చెప్పలేదు బాబు ఎవరిపోలికో.
బాబు నాకిస్తూ అచ్చు మీ అత్తలా ఉన్నాడు.
4అత్త-కాదు….కాదు….అచ్చం రాజా లాగానే ఉన్నాడు.
3అత్త-అవునే గీతా.అచ్చం రాజా లాగా ఉన్నాడు. నేను చూడనే లేదు.
అమ్మ-గీతా మేము వెళ్తాము.ఒంట్లో జాగ్రత్త నువ్వు పూర్తిగా కోలుకున్న తరువాత ఇక్కడనుండి వెళ్ళు. నేను మీ అత్త మావలకి చెప్పి వెళ్తాను. అన్నట్టు…..
*అమ్మ మీకు టైమ్ అవ్వుతుంది. పదండి.
సరే బాయ్ చెప్పి నన్ను తీసుకుని  బయటకి వచ్చింది.
*అమ్మ అది మావయ్య ఏదో ఆఫీసు పనిమీద వెళ్లారు.
అమ్మ-ఏంటో ఈయన పనులు. సరే అన్నీ దేగ్గరుండి. మొత్తం చూసుకో.
*అలాగే అమ్మ.
  అందరూ వెళ్ళిపోయారు.నేను లోపలికి వెళ్ళగానే అత్తమావలు 4అత్తకి ,బాబుకి సేవలు చేస్తున్నారు. వాళ్ళని చూస్తేనాకు కొద్దిగా సంతోషం వేసింది.
దమయంతి-చాలా థాంక్స్ బాబు.నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో రాత్రి ఇక్కడ ఉందువుగాని. ఎందుకంటే రాత్రిళ్ళు ఇక్కడ అంటే మాకు ఇబ్బంది అందుకే పగలు మేము ఉంటాము.రాత్రి నువ్వు ఉందువుగాని.
*అలాగే ఆండీ మీరు ఎలాగంటే అలాగే. కాకపోతే ఇప్పుడు కాదు రేపు వెళ్తాను.
దమయంతి-అలాగే బాబు.
అక్కడ తాత మానవళ్ళ ఆటలు మొదలయ్యాయి.వాటిని చూస్తూ పక్కనే కూర్చున్నాను. అప్పుడప్పుడు నర్స్ వచ్చి చెక్ చేసి వెళ్తుంది. రాత్రి 8 గం!! శంకర్రావు దమయంతి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. బాబు ఎడిస్తే 4అత్తపక్కన పడుకోబెట్టను.అత్త పాలు పడుతుంది.కొద్దిసేపు తరువాత బాబు నిద్ర పోయాడు. నేను బాబుని ఉయ్యాల వేసి వచ్చాను. అత్త నవ్వుతూ నన్ను చూసింది.నేను వెళ్ళి అత్త పక్కన పడుకున్నాను. అత్త నా చేయి పట్టుకుని తన మీద వేసుకుంది. నా కళ్లలోకి చూస్తుంది. 
*అత్త అలా చూడబాకు కష్టంగా ఉంది.
4అత్త-ఎమెయ్యింది.
*నేను కామంతో కళ్ళు మూసుకుపోతున్నాయి. కావాలంటే నువ్వే చూడు.(చేయి తీసుకుని ఫాంట్ మీద పెట్టాను.)
4అత్త-అవును తెలుసుతుంది. గట్టిపడిపోయింది. పట్టుకుని చూస్తుంది.
*అహ్ నొక్కమాకు ఆత్త ఎక్కడ పెట్టాలో అర్దం కావటం లేదు.
ఇంతలో తలుపు తెరుచుకుని డాక్టర్ లోపలికి వచ్చారు. నేను చటుక్కున లేచి నిలబడ్డాను.  డాక్టర్ వచ్చి అత్తని చెక్ చేస్తూనే నన్ను నాఫాంటుని చూస్తుంది.అంతా అయిన తరువాత “బాగానే ఉంది. మీకు బాగా రెస్ట్ అవసరం ఒకసారి మీరు నా కేబిన్ కి రండి మీతో మాట్లాడాలి.” అని వెళ్లిపోయింది. నేను తల కొట్టుకుని నవ్వుతూ అత్తని చూశాను తను నవ్వుతుంది. డాక్టర్ కేబిన్ లోకి వెళ్ళాను. చిన్నగది ఒకబెడ్,బాత్రూమ్ఉన్నాయి
డాక్టర్- రండి కూర్చోండి.
* డాక్టర్ అది.
డాక్టర్-నేను అర్దం చేసుకోగలను.కానీ మీరు అప్పుడే సెక్స్ చేయకూడదు.
*నాకు తెలుసు మేడమ్ అందుకే వద్దు అన్నాను. 
డాక్టర్-ఎందుకు వద్దన్నారు?
*ఒక్కసారి లేస్తే పడుకోవడానికి చాలా టైమ్ పట్టిద్ది అందుకనే వద్దు అన్నాను. పైగా ఇక్కడ ఎలాంటి అవకాశం లేదు.
డాక్టర్-అవకాశాలు రావు మీరే తీసుకోవాలి.(నవ్వుతూ) ఇక్కడ మీలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు.
*బిడ్డ లైన్లోకి వచ్చేటట్టు ఉంది.)అంటే మగ వాళ్ళ?
డాక్టర్-ఆడవాళ్లుకూడ.
*చిన్న హింట్ ఇవ్వండి. 
డాక్టర్-అందులో ఒక డాక్టర్కూడా ఉంది.
*ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉందా?
డాక్టర్-ఉంది. 
*నేను కొద్దిగా ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాను.)
డాక్టర్-ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు?
*నేను ఇక్కడ ఉంటే అక్కడ ఒంటరిగా ఉంటుంది.
డాక్టర్-అలాగా. బెల్ నోక్కింది. ఒక నర్స్ వచ్చింది.)నువ్వు వెళ్ళి ఆమె దేగ్గర ఉండు. అలాగే అని నర్స్ వెళ్లిపోయింది.)ఇప్పుడు ఎ టెన్షన్ లేదుగా. 
*ఉంది అది నువ్వే తీర్చాలి.అంతకు ముందు మన పరిచయాలు చేసుకుంటే మంచిది.
డాక్టర్-హర్షిణి. అది చాలు.
*రాజ. ఇది చాలు.(చూడ్డానికి 30 లోపే ఉంది. మంచి రంగు,ఆకారం నాకన్నా ఎత్తు తక్కువ ) మరి మొదలుపెడదామ?
డాక్టర్-పూర్తి చేయగలవా?
*అలా అన్నవాళ్లు మళ్ళీ నోరు ఎత్తలేదు.
డాక్టర్-చూద్దాం కోటు తీసి పక్కన తగిలించి బెడ్ దేగ్గరకి వెళ్ళి చీర తీసి మడత పెట్టి పక్కన పెట్టింది.
*అబ్బా ఏముంది బిడ్డ fitness freek అనుకుంటా. ఎక్కడ ఉండాలసింది.అక్కడ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది. తనని చూడగానే ఒక్కసారి ఎగురింది.
డాక్టర్-చూడటమేన చేయడం ఉందా?
*చూడని చూడని అందం మొత్తం చూడని.అన్నీ పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాయి. తన నడుం పట్టుకుని దేగ్గరకి లాగి ముద్దులు పెడతాం మొదలుపెట్టాను.తను పూర్తిగా సహకరిస్తుంది. తన పెదల్ మీద lipsticమొత్తం చీకేశాను. కొద్దిసేపటకి ముద్దుని వదిలాము.
*ఇక్కడ sefeనా ?
డాక్టర్-అంతా డౌట్ ఉంటే నాతో రా (అని ఒక తలుపు తీసి గదిలోకి తీసుకుని వెళ్లింది. అక్కడ చిన్న ఇల్లులాగా అన్నీ సదుపాయాలు ఉన్నాయి.) ఇది సరిపోద్దా.
*కచ్చితంగా సరిపోద్ది.
    ఇద్దరం బట్టలు మొత్తం తీసి మంచం మీదకి చేరాము. నా మొడ్డని చూసి బిత్తరపోయింది. “అది…అది ఏంటి?”. “అది ఏంటో ముందు ముందు తెలిసిద్ది.” మంచం మీద పడుకోబెట్టి కిస్సింగ్ మొదలుపెట్టాను.తను కూడా పూర్తిగా సహకరిస్తుంది. కిందకి జరిగి గడ్డం మీద ముద్దు పెట్టి మెడ మీద ముద్దు పెట్టి సళ్ళని పట్టుకున్నాను గుండ్రంగా గట్టిగా ఉన్నాయి. తను ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. పైపైన నిమురుతు ఒకదాన్ని నోటికందుకున్నాను. “అహ్….అహ్….బాగుంది. అలాగే…చీకు….” సళ్లు మొత్తాని నాలుకతో అడిస్తూ ముచ్చికని నోట్లోపెట్టుకుని చీకుతున్నాను. తను మెలికలు తిరుగుతూ నన్ను అదుముకుంటుంది. దాన్ని వదిలి మరోదాన్ని అందుకున్నాను దాన్నికూడా అలాగే చీకుతూ మిచ్చికని నోట్లోపెట్టుకుని చీకుతూ 
కిందకి జరిగి చేతుల్లో ఇముడుపోయే నడుం పట్టుకుని గట్టిగా బొడ్డుమీద ముద్దు పెట్టాను. తను తల అటుఇటు ఆడిస్తుంది. నాలుకతో బొడ్డు చుట్టూ తడిచేసి బొద్దులోకి పొడిచాను. “హ…. అమ్మ…..చంపేశావు……..అహ్…అహ్…. బాగుంది….ఎక్కడ….ఉన్నావు….ఇంత కాలం……”అని అదో మాట్లాడుతుంది. కొద్దిసేపు అక్కడ నాలుకతో ఆడించి. కిందకి వచ్చను పూకూ అద్దంలా మెరుస్తుంది. పూకూ పెదాలు రెండు అంటుకుని ఉన్నాయి. వాటిని విడదీసి అందుకున్నాను. నరాలు మొత్తం ఒక్కసారిగా జలదరించి లేచి కూర్చుని నేనెంచేస్తున్నానో చూసి పడిపోయింది. నాలుకని లోపల పొడుస్తూ చీకుతున్నాను. వేళ్ళతో గొల్లిని నలుపుతూ పూకుని చీకుతున్నాను. తను ఒక్కసారిగా బిగపట్టి కార్చేసింది. మొత్తాన్ని తాగేశాను. తను పడుకుని ఆయాసపడుతూ “ఇంత….కాలం ఎక్కడున్నావు ……స్వర్గం చూపించావు”. “అప్పుడెనా ఇంకా చాల ఉంది.”అని మొడ్డని పట్టుకుని తన నోటిదేగ్గర పెట్టి “దీన్ని చీకితే ఇంకా బాగుంటుంది.” “ఇది చాలా పెద్దగా ఉంది పొడుగ్గా ఉంది. కొద్దిగా భయంగా ఉంది.” “భయాన్ని ఒడిస్తేనే గెలుపు దొరికేది.” “అలాగే…చూద్దాం…..” నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతుంది. గుండు మొత్తాన్ని నోట్లో పెట్టుకుని lolypop లాగా చీకుతుంది. మెల్లగా లోపలికి నేట్టాను.
తను అందరిలా కాకుండా కొన్ని పట్లు తెలినట్టు ఉంది. అది క్షణాల్లో నిగిడిపోయి గట్టిపడి ఇనప రాడ్డులాగా అయ్యిన మొడ్డని చూస్తుంటేనే తెలిసిపోయింది. తన కాళ్ళ మద్యలోకి వచ్చి గుద్దకింద దిండు పెట్టాను. దానితో పూకూ పైకి వచ్చింది. పూకూ పెదాలు విడదీసి మొడ్డని ఆడిస్తు గొల్లి మీద కొడుతున్నాను. తను ఎగిరెగిరి పడుతుంది. పూకులో మొడ్డని సెట్ చేసి లోపలికి తోశాను. టైటుగా పూకుని చీల్చుకుంటూ సగం లోపలికి వెళ్లిపోయింది. “అమ్మ…..మెల్లగా….చచ్చాను……పూకూ……. చిరిగిపోయింది……..”  అంటూ గింజుకుంటూ ఏడుస్తుంది. నేను సళ్ళని అందుకుని వాటిని చీకుతూ ముచ్చికలని కోరుకుతూ మునిపంటితో లాగుతున్నాను. నేను కొద్దిసేపు అలాగే ఉన్నాను. తను తొందారాగానే తెరుకుంది. నేనుమెల్లగా మొడ్డని బయటకి తీసి లోపలికి ఆడించాను. “అహ్…..మెల్లగా……మెల్లగా….” మెల్లగా ఆడిస్తు మెల్లగా వేగం పెంచాను. తను నన్ను గట్టిగా పట్టుకుని “అహ్….అలాగే…గట్టిగా…గట్టిగా….” నేను సగం మొడ్డని వేగంగా ఆడిస్తున్నాను. కొద్దిసేపటికి తను మళ్ళీ బిగుసుకుపోయింది. మళ్ళీ కార్చబోయే సరికి మొడ్డని బలంగా గుద్దాను. పాపం తనకి ఏంచేయాలో పాలుపోలేదు. మరో దెబ్బకి తను కార్చేసింది. అటు నొప్పి ఇటు స్వర్గం తను రెండుకళ్లతో చూస్తుంది. ఇంకా బలమైన గుద్దుళ్ళు మొదలుపెట్టాను. “హమ్మా….అమ్మ…..మెల్లగా…మెల్లగా……నొప్పి…..”´అరుస్తుంది. నాకు అవి ఏమి వినపడటం లేదు. నాకు వినపడటంలేదని వినిపించుకొనని తనని అర్దం అయ్యి నోరు మూసుకుని ఉంది. తను మళ్ళీ కార్చేసింది. తనని ఒంగో బెట్టి మొడ్డని ఒక్కసారిగా తోశాను. తన నోటికి అడ్డంగా చేయిపెట్టుకోవడం వల్ల నేను అదే వేగంతో డెంగటం మొదలుపెట్టాను. తంలో నొప్పి తగ్గిపోయి సంతోషంలో మునిగితేలుతుంది. తనని అలాగే పట్టుకుని పైకి లేపి “నువ్వు చెప్పిన మాటలకి, నీ పూకూ చెప్పే మాటలకి ఎక్కడ connection లేదు?”. చెవిని నోట్లో తీసుకుని చిన్నగా కోరుకుతున్నాను. “నాకు పెళ్ళయి 5సం!!అయ్యింది. నేను డాక్టర్, ఆయన softwear engg . నాకు రాత్రి అయితే తను పగలు పని చేస్తాడు. మాకు దొరికేది 1,2 గంటలే ఆయనకి మూడ్ వస్తే చేస్తారు లేకపోతే పస్తే. ఒక వారం నుండి ఆయన చేయటం లేదు. నాకు వేడి ఎక్కువ అలాగే తట్టుకున్నాను. దానికి తోడు ఒకడు రోజు నన్ను దెంగాలని ట్రై చేస్తున్నాడు. వాడేవాడో కాదు నా మరిది. అటు నామొగుడు ఆకలి పెంచేశాడు. ఇటు మరిది నన్ను ఊరిస్తున్నాడు. ఆ ఆలోచనలతో మీ రూంలోకి  వచ్చాను. తను నీ మొడ్డని పట్టుకుంటం చూశాను.సగం శృతి తప్పాను. నువ్వు లేచి నిలబడ్డప్పుడు నీ మొడ్డా ఆకారాన్ని చూసి పూర్తిగా తప్పాను.”. “అందుకేనా ఇంత taightగా ఉంది. తనని వెలికిల్ల పడుకోబెట్టి ఒక్కసారిగా లోపలికి తోశాను. “ఇదివెళ్లిన ప్రతిసారి నా పూకుని కొస్తుంది.” “పాప తట్టుకో” అని బలమైయన కుమ్ముళ్ళు కుమ్ముతున్నాను. కొద్ది సేపటికి నేను పూకులో కార్చేశాను. అది కొన్ని నెలలుగా ఉన్న స్టాక్ మొత్తం  తన పూకూ మొత్తం నింపేశాను. పూకూ నిండిన తరువాత వీర్యం బయటకి చిమ్ముతుంది.న్నెఊ అలాగే 10,15 పాట్లు వేసి తన మీద పడుకుని పోయాను.తన సళ్లు నా ఛాతికింద నలిగిపోతున్నాయి.  కొద్దిసేపు తర్వాత నేను లేచి బాత్ రూమ్ వెతికి దానిలో ఫ్రెష్ అయ్యి బయటకి వచ్చాను. తను మంచం మీద కూర్చుని కారిన రసాల్ని వీర్యాన్ని,చూసి అవాక్కయ్యంది. అంతకంటే ముందు పూర్తిగా విడిపోయిన పూకూ పెదాలని చూసింది. కాలు కదపటం కూడా కష్టం గా ఉంది. బయటకి వచ్చిన నన్ను చూసి “చూడు నీ మొడ్డా ఏం చేసిందో”. “ఏం చేసింది” “ఇంతకు ముందు కవలలు లాగా అతుక్కుని ఉన్నాయి. ఇప్పుడేమో ఆస్తికోసం కొట్టుకున్న అన్నదమ్ముల్లాగా కలవకుండా ఉన్నాయి. ఐనా ఇంత కార్చావెంటీ పక్క మొత్తం తడిచిపోయింది. నాకు కొద్దిగా సాయం చేయి ”
“అలగే” తనని తీసుకుని బాత్రూమ్ వైపు తీసుకునివెళ్ళాను. తను కుంటుకుంటూ నడుస్తుంది. బాత్ టబ్లో పడుకుని “నువ్వు నా శోభనాన్ని మర్చిపోయేలా చేశావు. ఇంకా నువ్వు వెళ్ళు”. సరే అని నేను వచ్చేశాను.
నేను వచ్చి 4అత్త గదిలో పడుకున్నాను.   నేను రావటంతో నర్స్ వెళ్లిపోయింది. రాత్రుళ్లు బాబు ఏడవటం నేను 4అత్తదేగ్గర పెట్టడం మళ్ళీ ఉయ్యాలలో పెట్టడం అలా రెండుసార్లు చేశాను. ఉదయం అవ్వటంతో శంకర్రావు దంపతులు వచ్చారు.
దమయంతి-బాబు నువ్వు ఇంటికివెల్లి కొద్దిగా రెస్ట్ తీసుకో 
*అలాగే అని 4అత్తకి బాయ్ చెప్పి ఇంటి అద్రెస్స్ కనుక్కుని దారిన పడ్డాను.
           ఇల్లు బాగానే ఉంది. నేను లోపలికి వెళ్ళి తలుపు కొట్టగానే ఒక ఆంటీ వచ్చి తలుపు తీసింది.
ఆంటీ-నువ్వు గీతా వాళ్ళ అల్లుడువా?
*అవును
ఆంటీ-లోపలికి రా. నేను మీ మావయ్య వాళ్ళ అక్కని 
*ఓహ్ అలాగా.
  ఆంటీ చీరకట్టులోనే చాలా సెక్సీగా ఉంది.చీర తీస్తే ఎంకెంత లా ఉంటుందో?  కొబ్బరి బోండాల్లాంటి సళ్లు వెనక్కి వచ్చిన గుద్దని చూస్తే ఆంటీ మంచి player అనుకుంటా. లోపలికి నడిచాను.
*రూమ్ ఉంటే చెప్పండి ఫ్రెష్ అయ్యి రెస్ట్ తీసుకోవాలి.
ఆంటీ-అదిగో ఆరూమ్ లోకి వెళ్ళు 
*అలాగే అని రూమ్లోకి వచ్చి మంచం మీద బాగ్ పెట్టి ఫ్రెష్ అవ్వడానికి బాత్ రూమ్లోకి వెళ్ళాను.
ఫ్రెష్ అయ్యి టవల్ మీద మొత్తం రూముని చూస్తున్నాను. ఒక చోట ఫ్యామిలి ఫోటో ఉంది. అక్కడ అందరూ ఉన్నారు. ఈ ఆంటీ పక్కన ఒక అమ్మాయి ఉంది. తన కూతురు కాబోలు. అలా కొద్దిసేపు అలా తిరిగి షార్ట్ వేసుకోబోతు తలుపు వైపు చూశాను.ఎప్పుడు వచ్చిందో తెలియదు ఆంటీ అక్కడ నిలబడి నన్నే చూస్తుంది. నాకు ఎందుకో ఆంటీ ఆలోచనలు సరిగ్గా లేవు అని పించింది. బట్టలు వేసుకుని “ఆంటీ” పిలిచాను.
ఆంటీ-ఒరగా నన్నే చూస్తూ “టిఫిన్ పెట్టాను వచ్చి తిను” వెళ్లిపోయింది.
తన వెనుకే వెళ్ళి టేబల్ మీదా కూర్చుని టిఫిన్ తినేశాను. తింటున్నత సేపు ఆంటీ నన్నే చూస్తుంది.
నేను టిఫిన్ తినేసి కొద్దిగా బయటకి వెళ్ళి తిరిగి  మళ్ళీ నారూమ్ కి వెళ్ళి పడుకున్నాను. నిద్రలో ఉన్న నాకు నాగదిలోకి ఎవరో వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది. నా మాచమ్ దేగ్గర నిలబడి కొద్దిసేపు నన్ను నా మొహాన్ని చూస్తూ మంచం మీద కూర్చుంది మెల్లగా నా షార్ట్ తీసి మొడ్డని చేత్తో పట్టుకుని పిసుకుతుంది. నాకు మెళుకువ వచ్చి చిన్నగా కళ్ళు తెరచి చూశాను. ఆంటీ నా మొడ్డనే చూస్తూ పిసుకుతుంది. నేను మళ్ళీ కళ్ళు మూసి ఏం జరిగిద్దో చూద్దాం అనుకుని అలానే ఉన్నాను. ఆంటీ కొద్దిసేపు పిసికి మొడ్డని నోటికి అందుకుంది. వెచ్చటి స్పర్శ తగలగానే మెల్లగా ఊపిరి పోసుకుంటుంది. ఆంటీ పైట తప్పించి జాకిట్ మీదనుంది సళ్ళని పిసుకుంటూ మొడ్డని చీకుతుంది. కొద్దిసేపు చీకి తను తట్టుకోలేక హుక్కులు విప్పి బోండాలకి స్వేచ్చ ఇచ్చింది. అవి బోండాలు కాదు గుమ్మడి కాయలు. వాటి మద్యలో ముచ్చికని నలుపుతూ మొడ్డని చీకుతుంది. నా మొడ్డా మొత్తం మెరిసిపోతుంది. నేను ఒక్కసారిగా లేచి కూర్చున్నాను. ఆంటీ నన్నే చూస్తూ ఆగిపోయింది. ఒక్కసారిగా పారిపోవాదానికి లేచింది. నేను చీర,లంగా నడుం పట్టుకుని ఒక్కసారిగా లాగాను ఆంటీ మంచం మీద పడిపోయింది. ఏదో చెప్పాలని నోరు తెర్చింది. మొడ్డని నోట్లోకి తోశేశాను. ఇంకా డెంగటం మొదలుపెట్టాను.మొడ్డా సగం పైగా లోపలికి వెళ్తుంది. నాకు స్వర్గంలో తెలినట్టు ఉంది. కొద్దిసేపు తరువాత మొడ్డని తీశాను. ఆంటీ దగ్గడం మొదలుపెట్టింది. నేను కళ్ళముందు ఉన్న బోడాల మీద దాడి చేశాను. తను ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతుంది. అవి చేతుల్లో సరిపోవడంలేదు. వాటిని పిండి పిసికినట్టు పిసుకుతున్నాను. నల్లగా నిక్కపొడుచుకున్న ముచ్చికలని చీకుతూ వాటిని కోరుకుతున్నాను. ఒకచేతిని కిందకి పోనిచ్చి లంగా బొందు లాగాను. తను మళ్ళీ విడిపింహుకోవడానికి ట్రై  చేసింది. లంగా లూస్ అవ్వగానే చీరమొత్తం లూస్ అయ్యింది. మళ్ళీ సళ్లమీద దాడి మొదలు పెట్టాను. వాటిని పట్టుకుని కిందకి లాగుతూ ముచ్చికని కోరుతున్నాను. ఆంటికి ఊపిరి తీసుకోవటం కష్టంగా ఉంది. నేను సళ్ళని వదిలి చీరని,లంగాని పట్టుకుని కిందకి లాగాను. ఆంటీ తెలియకుండానే మొత్తాని పైకి లేపింది. లంగా చీరని పక్కన పడేశాను. పూకూ నిండా అడివి పూకులోని వరదకి అవి తడిచి పోయాయి. నేను  బయట నుండి  తెచ్చిన కొండోమ్ తీసి పెట్టుకుని పూకులో సర్ది ఒక్కసారిగా తోశాను. సగం పైన లోపలికి వెళ్లిపోయింది. ఆంటీ నోటికి అడ్డంగా చేయిపెట్టుకుని అరుపుని ఆపుకుంది.కానీ కంటినీరుని ఆపలేక పోయింది. నేను అదే అదునుగా ఇంకో రెండు పోట్లాల్లో మొత్తం దింపేశాను. ఆంటీ కంటినీరు ధారాగా కారుతుంది. నేను కొద్దిసేపు కదలకుండా అలానే ఉంటూ సళ్లమీద దాడి చేసి వాటిని పిసుకుతూ కోరుకుతున్నాను. ఆంటీ కంటినీరు తగ్గింది. నేను మొడ్డని గుండు వరుకు తీసి ఒక్క్సారిగా లోపలికి తోశాను. నేను ఇంకా బలమైన కుమ్ముళ్ళు కుమ్ముతున్నాను. ఆంటీ “ఆగు….ఆగు….మెల్లగా……మెల్లగా……నేను ఎక్కడకి పారిపోను…..”. తన మాటలు నా చెవికి ఎక్కడం లేదు.నేను లనే కుమ్ముతున్నాను ఆంటీ పూకూ తట్టుకోలేక దద్దరిల్లిపోతుంది. నా దెబ్బలకి తట్టుకోలేక ఆంటీ ఒళ్ళు విరదీసుకుని ఒక్కసారిగా భళ్ళ్ మంటూ కార్చేసింది. ఆంటీ పడిపోయింది. మొడ్డని తీసి తనని ఒంగోబెట్టి వెనుక నుండి ఒక్కసారిగా తోసి కసితీరా దెంగుతున్నాను. నా దెంగుడుకి మంచం మొత్తం ఊగిపోతుంది. ఎదురుగా ఉన్న పిర్రల్ని విడదీసి చూశాను. వెలుని తడి చేసుకుని గుద్దబోక్కలో తోశాను. చాలా టైట్ గా వెళ్లింది. ఆంటీ ఒక్కసారిగా పైకి లేచింది. నేను మళ్ళీ ఒంగోబెట్టి వెలుని ఆడిస్తున్నాను. ముందు వెనుకదాడిని తట్టుకోలేక ఒక్కసారిగా మళ్ళీ కార్చేసింది. నేను స్పీడ్ అందుకుని బలంగా కుమ్ముతున్నాను. తను బిగపట్టి తట్టుకుంటు మళ్ళీ కార్చేసింది. వెంటనే నేను తనని పక్కకి తోసి కొండోమ్ తీసి మొడ్డని నోట్లో తోసి నోటిని దెంగుతూ నోట్లో కార్చేశాను. ఆంటీ తాగినంత తాగి మిగతాది కిందకి కార్చేసింది. నేను మంచం దిగి బాత్రూంకి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చి షార్ట్ వేసుకుని దిండు కింద వేసుకుని పడుకుని కళ్ళు మూయగానే నిద్ర పట్టేసింది. 
     నేను నిద్ర లేచే టైమ్ కి ఆంటీ మంచం మీదలేదు. నేను 4గం!! వరుకు పడుకున్నాను. బయటకి వచ్చాను. ఆంటీ వంటగదిలో పని చేసుకుంటుంది. వెనుకనుండి చూడగానే గుద్దకనిపించింది. దాన్ని చూడగానే మొడ్డామళ్ళీ ఊపిరి పోసుకుతుంది. వంట గదిలోకి వెళ్ళాను ఆంటీ నన్ను చూసి నవ్వి మళ్ళీ పని చేసుకుంటుంది. నేను వెనక నిలబడ్డాను. లేచిన మొడ్డని ఆంటికి తగిలేల నిలబడ్డాను. ఆంటీ చేసే పని ఒక్క ని!! ఆపి 
మళ్ళీ పనిచేసుకుంటుంది. నాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ దొరికింది. ఒక్క అడుగు ముందుకు జరిగి మొడ్డని చీర మీదనుండి లోపలికి తోస్తు చేతులతో సళ్ళని  అందుకుని మెల్లగా పిసుకుతున్నాను. ఆంటీ చేసే పని నెమ్మది అయ్యింది. నేను అలా పిసుకుతూ వాటిని విడుదల చేశాను. ఒక్కసారిగా బయట పడ్డాయి. వాటిని పట్టుకుని ముచ్చికని నలుపుతూ మెడ మీద ముద్దులు పెడుతున్నాను. ఆంటీ పట్టు తప్పుతుంది. పని ఆపేసి అలాగే నిలబడిఉంది. చీర లాగి కిందకి పడేశాను. ఆంటీ తెరచిన జాకిట్ లంగా మీద ఉంది లాన్గాని కూడా కిందకి పడేశాను.కొండోమ్ పెట్టుకుని మొడ్డని పట్టుకుని గుద్దమీద రాస్తూ ఉన్నాను.ఆంటికి నేను ఏం చేస్తునానో అర్దం అయ్యింది. వెనక్కి చూసి “ఒకసారి పూకూ డెంగు తరువాత నీ ఇష్టం.” నేను చేతులు ముందుకు పోనిచ్చి పూకుని తాకాగానే అక్కడా బాగా తడిగా ఉంది. వేళ్ళతో విడదీసి మొడ్డని ఒక్కసారిగా లోపలికి దించాను. మొడ్డా లోతుకు దిగపడిపోయింది. ఆంటీ “అమ్మ…..మెల్లగా…మే..ల్ల…గా…”. ఇంకా రెండు అంగు!! ఉంది. దాన్ని కూడా 3 అంగు!! లాగి ఒక్కసారిగా కుమ్మాను. ఏమాత్రం కాళి లేకుండా లోపలికి వెళ్లిపోయింది. నడుం పట్టుకుని దానాదన్ అంటూ కుమ్మడం మొదలుపెట్టాను. ఆంటీ ఏదో ఏదో మాట్లాడుతుంది. నేను అవీమి పట్టించుకోకుండా తనకి కర్చే పనిలో ఉన్నాను. కొద్దిసేపటికి ఆంటీ కాళ్లని వణికిస్తూ కార్చేసి నేలమీద పడిపోయింది. అలా పడిపోవటంలో నా మొడ్డా బయటకి వచ్చింది. తను నేలమీద మోకళ్లమీద ఉంది ఆయాసం తీర్చుకుంటుంది. మొడ్డని పట్టుకుని తన వెనక్కి వెళ్ళి పిర్రలు విడదీసి గుద్దబోక్కలో సెట్ చేసి ఒక్క తోపు తోశాను మొడ్డా గుద్దని చీల్చుకుంటూ లోపలికి వెళ్లింది. ఆంటీ లేవబోతే నడుం పట్టుకుని కింద ఉంచాను. ఆంటీ “అహ్…అమ్మా….నొప్పి…అహ్…నొప్పి….” అరుస్తుంది. నడుం పట్టుకుని బలంగా కుమ్ముతు మొడ్డని మొత్తం దింపేశాను. తన నోటి మాట రావటంలేదు. ముందు వొంగి సళ్లు పిసుకుతూ మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ చిన్నగా కోరుకుతున్నాను. మొత్తానికి ఆంటీ నార్మల్ అయ్యింది. ఇంకా వేగం అందుకుని డెంగటం మొదలుపెట్టాను. ఆంటిఎదో అరుస్తూ ఉంది. నేను దెంగెదెంగుడుకి ఆంటీ కాళ్లలో సత్తువలేక అలానే పడిపోయింది .నేను ఆంటీ వేపు మీద చేతులు వేసి బరువు మొత్తం ఆంటీ వీపు మీద పడుతుంది. [] దాంతో ఆంటీ సళ్లు నేలమీద పడి నా బరువుకు పూర్తిగా అనిగిపోతున్నాయి. నాకుమ్ముడుకి గుద్దమొత్తం ఎర్రగా కందిపోయింది. సళ్ళ పరిస్తితి కూడా అలానే ఉంది.  ఆంటీ మళ్ళీ కార్చేసింది. ఆంటిని వంట టేబల్ కి ఆనిచ్చి  ఒక కాలు పైకి లేపి డెంగటం మొదలుపెట్టాను. ఆంటికి ఎక్కడలేని ఆనందం కలుగుతుంది. నాకు అయ్యిపోయే టైమ్ రావటంతో కాలు దించి బలమైన కుమ్ముళ్లతో పాటు వేగంపెంచాను. నాకు కారిపోతుంది అనగా ఆంటీ కార్చేసి కింద కూర్చుండిపోయింది. నేను కొండోమ్ తీసి మొడ్డని నోట్లోకి తోసి నోటిని డెంగటం మొదలుపెట్టాను.మొడ్డని గొంతులోకి తోసి కార్చేశాను. మొత్తం కడుపులోకి వెళ్ళి మిగిలింది కింద పడిపోయింది. కొండోమ్ చెత్త బుట్టలో పడేసి అలాగే నడుచుకుంటూ నా గదిలోకి వెళ్తున్నాను. ఇంట్లో గుమ్మం దేగ్గర ఆ ఫోటోలో ఉన్న అమ్మాయి కనిపించింది. నన్ను ఆంటీ ఎంగిలితో మెరుస్తున్న నా మొడ్డని అలానే చూస్తుంది. నేను అదేమీ పట్టించుకోకుండా లోపలికి వెళ్ళాను. తను కొద్దిగా ముందుకు వచ్చి వంట గదిలో కింద కూర్చుని సళ్లమీద పడ్డ వీర్యాన్ని వేలితో అందుకుని చీకుతుంది. అది చూసి తను వెనక్కి వెళ్లిపోయింది. కోపంగా ఇంటి నుండి బయటకి వెళ్లింది.

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

P3 (Prema Paga Poratam) – 13 , P3 (ప్రేమ పగ పోరాటం) , Telugu Boothu Kathalu

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: