P3 (Prema,Paga,Poratam)

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 40 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) - 40 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 40 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

SRD79

P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories

భాను-నలిగితే తగ్గవు……..(ఆగిపోయి) నీకు ఎలా తెలుసు రాజా గురించి.

రజియా-రాజనా నాకేం తెలియదు….బుకాయిస్తు
భాను-నాకు తెలుసు రాజా పేరువచ్చింది నలిగావు అని కూడా అన్నావు. రెట్టించి
రజియా-లేదు నేను అమీ అనలేదు.తడబడుతు
భాను-అలాగే ఏమి చెప్పమాకు నేను వెళ్ళి రాజాకి చెప్తాను. అతనే వచ్చి అడిగితే అప్పుడు చెప్పు. (చివరి అస్త్రం వాడుతూ)
రజియా-రాజా పేరు వినగానే టెన్షన్ పెరిగిపోయింది) వద్దు వద్దు.
భాను- చెప్పు మరి.
రజియా-అది…..అది….నిన్న నేను నిన్ను వెతుక్కుంటూ షెడ్ లోపలికి వచ్చాను. మీ మాటలు వినిపించాయి. నాకు భయం వేసి బాత్ రూంలో దాక్కున్నాను. నువ్వు వచ్చి తలుపుకి తాళం వేసి వెళ్లిపోయావు. ఇంకా నేను లోపలే ఉండవలసి వచ్చింది.
భాను-అంటే మొత్తం విన్నావా?
రజియా-విన్నాను. నా గురించి మాట్లాడుకుంటంకూడ విన్నాను.
భాను-నీకు చెడుగా అనిపించిన సరే నేను రాజా కోసం చేసేదంతా కృతజ్ఞత కోసం. నేను జీవితం మొత్తం చెప్పుకుంటాను,గుర్తుపెట్టుకుంటాను. నన్ను,నాజీవితాన్ని కాపాడింది, సరిద్దిద్దింది రాజనే.ఆ చీకట్లో నుండి వెలుగులోకి తీసుకొచ్చాడు. అతని కోసం నేను చేయగలిగింది చేస్తాను. ఈ వేషం కూడా అతనికోసమే.
 రజియా-ఎందుకు?…..ఈ వేషం……?
భాను-మొత్తం విన్నవుగా ఎందుకు అడుగుతావు?
రజియా-అది….అది….
భాను- తన భుజం మీద చేయి వేసి)రజియా నీ మనసులో ఉన్నది చెప్పు దేనికి భయపడమాకు. ఇప్పుడు కాక పోతే ఇంకెప్పుడూ చెప్పలేవు 
రజియా-అది…ఎలా చెప్పాలో అర్ధం కావడంలేదు.
భాను-నీ మనసులో ఉంది ఉన్నట్టుగా చెప్పు.
రజియా-నువ్వు ఇంత సంతోషంగా ఎలా ఉంటున్నావు? వాళ్ళు ముగ్గురు వల్ల నష్టపోయావు కదా. 
భాను-నువ్వు చెప్పింది నిజమే వాళ్ళవల్ల నేను నష్టపోయాను. అది గతం  ఇప్పుడు  దాని ప్రస్తావన కూడా వేస్ట్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి శిక్ష పడింది. జరిగిపోయింది. కానీ ఆ చీకటి ముళ్ళకంపలో నుండి బయటకి రాజనే తీసుకుని వచ్చాడు. కానీ ముందుఅడుగు నేనే వేయాలి, వేశాను. కానీ అడుగులు వేసేటప్పుడు ఆ ముళ్ళు గుచ్చుకుంటాయి. నొప్పిని భరిస్తూ ముందుకు వెళ్తేనే అందమైన జీవితం మన చెంతకి తీసుకునివస్తాడు.రాజా. ఆ తరువాత రాజా నన్ను ఎప్పుడు బలవంతం చేయలేదు,నాయిష్టానికి అడ్డు చెప్పలేదు. 
        భాను చెప్తున్నంత సేపు రజియా ఏడుస్తూనే ఉంది. తనకి జరిగిన అన్యాయం గుర్తుకు వచ్చి.
రజియా-భానుని పట్టుకుని ఏడుస్తూ) నేను సంతోషంగా ఉండాలనుకుంటున్నాను. నాకు నీ అంత ధైర్యం లేదు. అడుగు ముందుకు వేయలేకపోతున్నాను. తలుచుకున్న ప్రతిసారి నాకు వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది. భయంతో చచ్చిపోదాం అనిపించేది. కానీ నిన్ను, కమలా, జయాని చూస్తే మీకులాగా నేను సంతోషంగా ఉండాలి అనుకుంటున్నాను. నన్నెంచేయమంటావు చెప్పు? 
భాను-ఒక దారి ఉంది. కానీ అదినీకు చాలా కష్టమైనది. ముందడుగు నువ్వే వేసి వెళ్ళాలి. వెళ్తావా?
రజియా-అలాగే అని తల ఊపింది.
భాను-ఐతే ఇంకో కొద్ది సేపట్లో రాజా వస్తాడు. నీకు తెలుసు నేను వెళ్తానని.
రజియా-అవును అని తల ఊపింది.
భాను-నా బదులు నువ్వేళ్ళు.
రజియాకి మళ్ళీ చెమటలు పట్టడం మొదలైయ్యాయి.కళ్ళలో నుండి నీళ్ళు రావడం మొదలు అయ్యాయి.
భాను-రజియా నీ జీవితంలో ఉన్న ఓపికని,సహనాన్ని, ధైర్యాన్ని ఇప్పుడు వాడు వాటి సాయంతో ముందడుగు వేసి రాజా చేయిని పట్టుకో తను నిన్ను మరో కొత్త జీవితం ఇస్తాడు. అందులో సంతోషం మాత్రమే ఉంటుంది.
రజియా చాలా సేపుతారువాత వెళ్తాను అని చెప్పింది.
భాను –లేచి ఈ బట్టలు కట్టుకో.
రజియా-లేదు నేను వేసుకొను
భాను-ఎందుకు?
రజియా-అవి నాకు పట్టవు అవి ఎప్పుడో 2సం!! పాతవి.
భాను-అలాగా. ఒకసారి నీ బుజ్జిముండని చూపించు.
రజియా-ఏంటి?
భాను-అదే నీ పూకూ ని చూపించు.
రజియా-సిగ్గులేనిదానా ఏమి మాట్లాడుతున్నావు. ఎందుకు చూపియాలి? నేను చూపియ్యను.
భాను-నేను దాన్ని ఏమి కోరుక్కుతిననులే చూపించు.
రజియా-నాకు సిగ్గు,భయం గా ఉంది.
భాను-ఐతే నువ్వు నిలబడు నేనే చూసుకుంటాను.
రజియా-సిగ్గు పడుతూ లేచి నిలబడింది.
     భాను రజియా కాళ్ళ దేగ్గర కూర్చుని టాప్ పైకి ఎత్తి నాడా లాగి ఊడదీసింది ఫాంట్ కిందకి లాగి తెల్లని తొడలు దర్శనమిచ్చాయి. పాంటిని కిందకి లాగింది.ఒక్కసారిగా అడివి బయటకి వచ్చింది. మనసులో అప్పటినుండి దీని మీద శ్రద్ధ లేదనుకుంటా పైకి లేచి ఒక్క ని!! ఇలాగే ఉండు నేను ఇప్పుడే వస్తాను. రజియా పిలిస్తున్న బయటకి వచ్చేసింది. తిన్నగా షెడ్ లోపలికి వెళ్ళిఏదో తీసుకుని మళ్ళీ వచ్చింది.
రజియా-పిలుస్తున్న పట్టించుకోకుండా ఎక్కడకి వెళ్లిపోయావు.ఇలా ఉండటం ఎదోలా ఉంది. 
   రజియా మాటలు పట్టించుకోకుండా తన ఫాంట్ పట్టుకుని కిందకి జరిపి చేతిలో ఉన్నవి చూపిస్తూ వీటి కోసం అని చేతిలో ఉన్న రేజర్,షేవింగ్ క్రీమ్ చూపిస్తూ. 
రజియా-ఇప్పుడు ఇవి ఎందుకు?  
భాను-ఇప్పుడు చూడు. అని క్రీమ్ రాసి  రేజర్ తో మొత్తం షేవ్ చేసింది. దాన్ని చూడగానే భానుకే ముచ్చట వేసింది. తెల్లగా చాలా అందంగా ఉంది. షేవ్ చేస్తున్నంత సేపు రజియా కళ్ళు మూసుకుని పిడికిలి బిగపట్టి కూర్చుంది. ఒకసారి రజియాని చూసి  “అయిపోయింది ఇంకా కళ్ళు తెరుచుకోవచ్చు అయ్యిపోయింది” 
రజియా ఒకసారి దాన్ని చూసుకుని ఏమి మాట్లాడకుండా  పాంటి,ఫాంట్ పైకి లాక్కుని సరిచేసుకుంటుంది.
భాను-మనకి ఇష్టం లేకపోయిన దానిమీద కొద్దిగా శ్రద్ధ పెట్టాలి.
రజియా-ఏమో నాకు అసలు గుర్తుండదు. 
భాను- రాజ వచ్చే టైమ్ అయ్యింది. నువ్వు వెళ్ళు.
రజియా-నువ్వు రా వచ్చుగా.
భాను-లేదు నేను రాను మంచి ఐనా చెడు ఐనా నువ్వే ఎదురుకోవాలి. వెళ్ళు. తాళం ఇదిగో అని తాళం ఇచ్చింది.
             రజియా భయం భయంగా అడుగులు వేసుకుంటూ బయటకి వచ్చింది. పంప్ రూముకి, షెడ్ మద్యన ఉన్న 10 అడుగుల దూరం తనకి 10 km లాగా కనిపిస్తుంది. 2అడుగులు వేసి వెనక్కి చూసింది. గుమ్మం దేగ్గర భాను నువ్వు చేయగలవు అన్నట్టు చేయి ఊపుతుంది. రజియా ముందుకు నడక సాగించింది. మొత్తానికి షెడ్ దేగ్గరకి వచ్చి మెల్లగా తాళం తీసి లోపలికి వెళ్లింది. వెళుతున్నంత సేపు తనకి కాళ్ళు వణకడం మొదలుపెట్టాయి. అలాగే వెళ్ళి జరగబోయే దాని గురించి ఆలోచిస్తూ  మంచం మీద కూర్చుంది. 
             ఒక 5ని!! తరువాత నా బుల్లెట్ తో లోపలికి వచ్చాను. బండి సౌండ్ వినగానే రజియా గుండె చప్పుడు పెరిగిపోయింది. నేను బండి పక్కన పెట్టి చూస్తే తలుపు తెరచే ఉంది. “భాను అప్పుడే వచ్చేసింది అనుకుంటా” అని తలుపులు తెరచుకుని లోపలికి వెళ్ళి గోళ్ళెం పెట్టి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే మంచం మీద అటు తిరిగి కూర్చుని ఉంది.
*ఏంటి భాను, తల మీద ముసుగు, పంజాబీ డ్రెస్సు, అచ్చం రజియాలా ఉన్నావు.
అటునుండి ఏమి మాటలు రాలేదు.
*సరే నేను మొహం కడుక్కుంటాను కొద్దిగా మంచినీళ్లు ఇవ్వు. అని బాత్ రూమ్లోకి వెళ్ళి మొహం కడుక్కుని బయటకి రాగానే భాను అక్కడే కూర్చుని ఉంది. టేబల్ మీద నీళ్ళ గ్లాస్ ఉంది. నేను నీళ్ళు తాగి మంచం మీద కూర్చున్నాను. రజియా గుండె వేగం ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది.
*భాను భోంచేశావా?
రజియా-“ఊ” (టెన్షన్,భయంతో మాటరాక పెదాలు తడబడుతు ఊ అని మాత్రమే వచ్చింది.
*రజియా కూడా భోంచేసిందా?
రజియా-ఊ (అందరి బాగోగులు తెలుసుకుంటున్నావు అందుకే వాళ్ళకి నువ్వు అంటే ఇష్టం)
*(ఏంటి అన్నీ ఊ ఊ అని చెప్తుంది. భాను ఐతే ఇంతసేపు అలా సైలెంట్ గా ఉండదు. ఒకసారి ట్రై చేద్దాం.)భాను……?
రజియా-ఊ…
*భాను…..?
రజియా-ఊ..
*ర….జి….యా……?
రజియా-హూం….  (ఒక్కసారిగా గుండె వేగం పెరిగిపోయింది తడబడుతు) 
*సౌండ్ మారి రావడంతో అక్కడ ఉన్నది భాను కాదని కొన్ఫోర్మ్ అయ్యిపోయింది.  “హూం”అంటే అక్కడ ఉన్నది రాజీయనే.
             నేను మంచం దిగి తనకి ఎదురుగా నిలబడ్డాను. తను నా కాళ్లని చూసి తల దించుకుంది. నేను తన గడ్డంకింద చేయి పెట్టి పైకి లేపాను. కళ్ళలో  తడితో  నన్ను చూసింది. ఆ కళ్ళలో  తడిని చూడగానే నాకు జాలి వేసింది. తన పక్కన కూర్చుని “భాను ఎక్కడ?” తను పంప్ రూంలో అని వేలితో చూపించింది. “ఇక్కడకి ఎందుకొచ్చావో తెలుసా?” తెలుసు అని తల ఊపింది. “భానుకి తెలుసా?” తెలుసు అని తల ఊపింది. “నేను ఒకసారి భానుతో మాట్లాడివస్తాను” అని లేవబోతుంటే చేయి పట్టుకుంది. నావైపే చూస్తూ  “హెల్ప్ మీ నాకు సాయం చేయి. “అది నా బుర్రలోనే ఉండినన్ను చంపేస్తుంది.సేవ్ మీ .ప్లీజ్” అంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది.తన పక్కనే కూర్చుని “నువ్వు సిద్దపడే ఇక్కడకి వచ్చవా?” అవును అని తల ఊపింది “సరే వెళ్ళి నీళ్ళు తీసుకుని రా.” తను వెళ్ళి నీళ్ళు తీసుకుని వచ్చింది.
*తాగు. రజియా “నాకు దాహం లేదు”. “ఐనా సరే తాగు”. తను తాగేసి కూర్చుంది.  నేను తనకి ఎదురుగా నిలబడి చేతులు పట్టుకుని పైకి లేపాను. తను లేచి నాకళ్లలోకి చూస్తుంది. అలానే చూస్తూ తన పెదాలని అందుకుంటానికి ముందుకు వెళ్ళాను. తను వెనక్కి వెళ్లిపోయింది. తన కళ్ళలోకి చూస్తున్నాను. ఈసారి కళ్ళు మూసుకుని ఉంది. నేను మెల్లగా ముందుకు వెళ్ళి పెదాలని అందుకున్నాను. గులాబీ రేకుల్లాంటి పెదాలని చీకుతుంటే నా రక్తం మరిగిపోతుంది.కానీ అటునుండి చలనం లేదు. నేను  అలాగే పెదాలని చీకుతున్నాను. నాలుకతో పెదాలమీద రాస్తూ  చీకుతున్నాను.  కొద్దిసేపటికి తన పెదాలు తెరచింది. సప్ మని లోపలికి తోశాను. లోపల నాలుక కూడా నిద్ర పోతున్న పాములాగా కదలకుండా అలానే ఉంది. నేను నాలుకతో తన నాలుకని తాకుతూ దాన్ని రెచ్చగొడుతూ లోపల అమృతాన్ని జుర్రుకుంటున్నాను. కొద్దిసేపటికి నాలుకలో చలనం వచ్చింది. రెచ్చగొడుతున్న నా పాముకి గట్టి పోటీ ఇస్తుంది. రెండు పాములు ఒకదానిని మరొకటి చుట్టుకుని ఆదిపత్యం కోసం పోరాడుతున్నట్టు మా నాలుకలు పోరాడుతున్నాయి. ఒక్కసారిగా నన్ను వెనక్కి తోసి మంచం మీద పడిపోయి గట్టిగా ఊపిరి తీసుకుంటుంది. అప్పడు అర్ధమైంది నాకు పెదాల స్పర్శ తగలగానే అన్నీ మర్చిపోయాను. తను ఊపిరి కోసం నన్ను దూరం చేసింది. తను ఇప్పటికీ కళ్ళు తెరవలేదు. నేను మంచం ఎక్కి తన పక్కకి  వెళ్ళి మళ్ళీ పెదాలని అందుకున్నాను. ఈసారి ఎలాంటి అడ్డు చెప్పకుండా ఆహ్వానం పలికింది. మెల్లగా బట్టల పైనుండి ఒక సాన్ను మీద చేయి వేశాను. తన ముద్దు ఆగిపోయింది. కళ్ళలోనుండి చిన్నగా నీళ్ళు కారుతున్నాయి. నేను ముద్దు వదిలి “రజియా” అని పిలిచాను.  తను మెల్లగా కళ్ళు తెరచింది. కళ్ళు ఎర్రగా మారి నీళ్ళతో నిండిపోయాయి.

“ఆపేయానా?” అని అడిగాను. తను వద్దు అన్నట్టుగా తాలని అడ్డంగా ఊపింది. “లేచి కూర్చో” అని చెప్పాను.తను అలాగే చేసింది. తలపైనా గుడ్డ తీసెయి. తను కదలకుండా అలానే కూర్చుంది. నేను ముందుకు జరిగి తల పైన గుడ్డని తీసేశాను. తన మొహం గుండ్రంగా చంద్రబింబంలా వెలిగిపోతుంది. చంద్రుడిలో మచ్చలా తన కన్నీళ్ళు ఉన్నాయి. తన్ని హత్తుకుని మళ్ళీ పెదాలు అందుకుని చీకుతూ కింద పెదాన్ని అందుకున్నాను. తను ముద్దులో ఇంతకు ముందులా కాకుండా ఇప్పుడు కొద్దిగా సహకరిస్తుంది. ముద్దులో మునిగిపోయిన తనని వెనుక టాప్ హుక్ తీసి జీప్పునీ పూర్తిగా కిందకి లాగాను. నా వేళ్ళతో నెమ్మదిగా వీపు మీద నిమిరాను. ఒక్కసారిగా ఒళ్ళు జలదరించి పైకి ఎగిరింది. కొద్దిగా దూరంగా వెళ్ళి నన్ను చూసి మళ్ళీ ముద్దులో మునిగిపోయింది. నేను అలా నిమురుతు నడుం నుండి మెడ దాకా చేస్తున్నాను. నా చేతలకి భుజలని అటుఇటు ఊపుతుంది. మెల్లగా బ్రా హుక్స్ తెసేశాను. ఒక్కసారిగా ఛాతికి గాలి తగలడంతో ముద్దుని వదిలి నన్ను చూస్తూ ఒకసారి తన ఛాతిని చూసుకుంది. టాప్ జీప్పు తీసి మోచేతులదాగా వచ్చింది. దాని వెనుకే బ్రా కూడా టాప్ దేగ్గరకి వచ్చి ఆగింది. బ్రాని దూరం చేసిన తన ఎద పొంగులని చూసుకుని అలా తల దించుకుని కూర్చుని పోయింది. తన  గడ్డం పట్టుకుని పైకి లేపి చూశాను మళ్ళీ కన్నీళ్లు వస్తున్నాయి. తన కళ్లలోకి చూస్తూ “సిద్దామా?”అని అడిగాను తను అవును అని తల ఊపింది. తనని పడుకో బెట్టి నేను నా షర్ట్, బన్నీ తీసి పక్కన పడేశాను. తను విశాలమైన  నా  ఛాతిని, కండలు తిరిగిన జబ్బలని, పొట్ట మీద ఉన్న abs ని చూస్తూ ఉంది. ముందుకు జరిగి తన ఒంటిపై నుండి టాప్,బ్రా ని పట్టుకుని మెల్లగా లాగుతూ చేతుల నుండి తెసేశాను. తన ఒళ్ళు పాల మీగడ లాంటి రంగు, ముత్యాపూ రంగులో కొబ్బరిబొండాలు. గులాబీ రంగులో ముచ్చికలు ఆకాశాన్ని చూస్తున్నాయి.  కింద ఉన్న లేనట్టి పొట్ట, లోతైన బొడ్డు. చూస్తుంటేనే ఉద్రేకం పెరిగిపోతుంది లోపల మా వాడు ఫాంటు చింపుకుని బయటకి రావాలని చూస్తున్నాడు. వాడిని తడుతూ “తొందర వద్దు” అని సముదాయించాను. తన పక్కనే పడుకుని ముద్దుని కంటిన్యూ చేస్తూ ఒక చేతిని తీసుకుని వెళ్ళి మెల్లగా ఒకసన్ను మీద వేశాను. తను మళ్ళీ ఒక జలక్ ఇచ్చింది. సాన్ను పైన మెల్లగా మృదువుగా వేలితో రింగులు చూడుతూ ముచ్చిక దాకా వచ్చి ఆకాశాన్ని చూస్తున్న ముచ్చికపై వెలుని నిలువుగా పెట్టి మెల్లగా కిందకి తోస్తు లోపలోకంట వెలుని తోశాను. నాచేతలకి సన్ను పైకి కిందకి ఊగుతుంది. దాని బట్టి అర్దం అవుతుంది. తనలో కొద్దిగా నిప్పు రవ్వలు పడ్డాయని. మళ్ళీ చేతిని మామూలగా చేసి ముద్దుని వదిలి చెవుని చీకుతున్నాను. తన నోటినుండి ఎలాంటి సౌండ్స్ రావడంలేదు కానీ కన్నీళ్లు రావడంలేదు. అలా చెవిని చీకుతూ కిందకి వచ్చి మెడ మీద ముద్దులు కురూపించాను. అలా కిందకి వచ్చి చూస్తే సన్నులు రెండు కదలడంలో వేగం పెరిగింది. వాటిని అలానే చూస్తున్నాను. నా స్పర్శ తగిలి ఒక సన్ను రంగు ఎర్రగా మారింది. అప్పుడు వాళ్ళ ముగ్గురిమీద పట్టరానంత కోపం వచ్చింది  ఇంత సున్నిత మైనదానిని  వాళ్ళకి ఎలా చేయాలనిపించిందో. మరోదాన్ని చూస్తూ మెల్లగా దాని దేగ్గరకి వెళ్ళి కుదుళ్లనుండి నాలుకతో రాస్తూ మొత్తం ముచ్చిక వరుకు నాకుతున్నాను. సన్ను మీద నాలుక స్పర్శ తగలగానే ఒక్కసారిగా జలక్ ఇచ్చింది. అలా నాకుతూ ముచ్చికని నోట్లోపెట్టుకున్నాను తన శ్వాస లో వేగం పెరిగింది. దాన్ని వదిలి మెల్లగా నాకుతూ పొట్ట దేగ్గరకి వచ్చాను.నాలుక స్పర్శ తగలగానే అంతకంతకూ కిందకి వెళిపోతుంది. బొడ్డు దేగ్గరకి వచ్చి దాని చుట్టూ నాలుకతో రాస్తున్నాను. తను పిడికిలి బిగించి బిగపట్టి ఉంది. నాలుకని బొడ్డులో తోస్తు దాని లోతు కొలుస్తున్నాను. తన శ్వాస వేగం పెరిగి బలగా ఊపిరి తీసుకుంటుంది. ఒక చేత్తో నడుం మీద వేసి మరో చేత్తో ఫాంట్ పై నుండి పూకుని అద్దాను. అంతే కాలితో ఒక్క తోపు తోసింది. అంతే ఎగిరి కింద నేల మీద పడ్డాను. అమ్మ….అన్న మూలుగు వచ్చింది. నా మూలుగు వినగానే కళ్ళు తెరచి చూసింది. నేను నేల మీద ఉండటంతో జరిగింది అర్ధం చేసుకుంది. గబగబా లేచి నా దేగ్గరకి వచ్చి “సారి….సారి….ఏదో…తెలియకుండా……”  తన నోటిని నా చేత్తో మూసి “నేను అర్దం చేసుకోగలను.” లేవడానికి తన సాయం తీసుకుని పైకి లేచాను. మళ్ళీ మంచం మీద కూర్చుని “కనపడవు గాని రజియా నీకు చాలా స్టామినా ఉంది.” “సారీ చెప్పనుగా”. “నాకు సారీ ఏమి వద్దు గాని  మళ్ళీ తన్నమాకు”. ఏమి మాట్లాడకుండా పడుకుంది. ఈ సారి డైరెక్ట్ గా పూకూ మీద చేయి వేశాను. కళ్ళు మూసుకుని పిడికిలి బిగించి ఉంది. నేను ఫాంట్ నాడా పట్టుకుని లాగి ఊడదీశాను. ఫాంట్ లూస్ అవ్వగానే తన గుండె వేగం పెరిగిపోయింది. కళ్ళలో నీళ్ళు రావడం మొదలైయ్యాయి. బొడ్డు దేగ్గరనుండి ముద్దులు పెట్టుకుంటూ కింద వరుకు వచ్చాను.పాంటి దేగ్గరకి రాగానే ఆగిపోయాను. తల ఎత్తి తనని చూశాను.నీళ్ళు ధారాగా కారుతున్నాయి. రజియా ఒకసారి ….” అనగానే ఒకసారి మొత్తాని పైకి ఎత్తింది. అదే అదునుగా ఫాంటు,పాంటిని రెండు పట్టుకుని కిందకి లాగి  తన ఒంటి నుండి వేరు చేశాను. తన వొంటి మీద నూలు పొగులేదు అని తనకి తెలిసిన తరువాత తను మరింత బిగ దీసుకునిపోయింది. ఆ పూకుని చూడగానే దాని అందంలో తేలిపోయాను. తెల్లటి జున్ను ముక్కలాంటి పెదాలు మద్యలో గులాబీ రంగులో గొల్లి  చూడాగానే నాకు నోరు ఊరిపోయింది. తన కాళ్లని విడదీసి కాళ్ళమద్యలో వచ్చి పూకూ అందాన్ని మరింత దేగ్గరగా చూస్తున్నాను. అవి పొడిగా ఉన్నాయి. నాకు తెలియకుండా దాని మీద ముద్దు పెట్టాను. ఒక్కసారిగా తన వొళ్ళు జలక్ ఇచ్చింది.  నాలుకతో పూకూ మొత్తం నాకేస్తున్నాను. ఒక చెట్టి పూకూ పెదాలని విడదీసి గులాబీ రంగులో ఉన్న గొల్లిమీద నాలుకతో ఆడిస్తున్నాను. తన కన్నీళ్లు ఆగిపోయాయి. నాలుకతో కిందనుండి పై దాకా నాకాను. అహ్…….హామ్……అంటూ మూలిగింది. ఇదే తను మొదటిసారిగా  పలికింది. మెల్లగా తన పూకులో రసాలు ఊరడం మొదలయ్యింది.  అదే నా మొదటి గెలుపు. అని ముందుకు సాగాను. అలా నాలికని ఆడిస్తు పూకూ బొక్కలో పొడిచాను. హక్…..పైకి లేచి నన్ను చూసి పడిపోయింది. పూకులో వెళ్తున్నా నాలుక తన ఒంట్లో వేడిని పెంచేసింది. తనకి తెలియకుండా తన చేయి నా తల మీద వేసి నిమురుతుంది. నేను పొడిచిన ప్రతి సారి తెలియకుండా మొత్తాని పైకి లేపి నాలుకని ఇంకా లోపలికి తీసుకుంటుంది. నాలుకని ఇంకా లోపలికి పొడిచాను నా తాలని గట్టిగా ఒత్తూతు నరాలు బిగబట్టి “అహ్….అహ్…అమ్మ్…….మహ్………హామ్……..” అంటూ గట్టిగా అరిచి కార్చేసింది. మేము ఉన్నది పొలంలో కాబట్టి సరిపోయింది అదే ఇళ్ల దేగ్గర ఐతే అందరూ వచ్చేసేవారు. ఆ అరుపు భాను కచ్చితంగా వినే ఉంటది. తను కార్చిన రసాల్ని గుటకాలు వేస్తూ తాగేశాను. ఇలాంటి భావప్రాప్తి ఎప్పుడు అవ్వలేదనుకుంటా అంటూ పైకి లేచాను. తను పైకి చూస్తూ శ్వాసని కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. నేను కిందకి దిగి నా ఫాంట్ డ్రాయర్ తీసి నగ్నం గా తన పక్కన పడుకున్నాను. తను ఇంకా పైకి చూస్తుంది.
*“రజియా”
“హమ్”
*నీన్ను ఒకటి అడుగుతాను చెప్తావా?
అడుగు
*నీకు సెక్స్ అంటే భయమా లేక వాళ్ళంటే భయమా?    మేడం-ఆశగా నావైపే చూస్తూ)ఏంటి?

*తను ఎదురు చూస్తుంది మీ next step ఏంటి అని. ఒకటి మీరు ఇలానే ఉంటే తను మీదేగ్గరకి రావడం కాదుగదా మీ మొహంన్ని కూడా చూడదు. అదే వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా అడుగు వేస్తే నీ దేగ్గరకి వచ్చేసిద్ది. ఇప్పుడు చెప్పండి మీ కూతురు కావాలా వద్దా?(చీకట్లో బాణం వేశాను)
రీమా మేడం-నేను వాళ్ళని ఎదిరించలేను. నాకు అంతా శక్తి లేదు.(తన నిస్సహాయతని చూపిస్తూ)
*(బాణం సరిగ్గా తగిలింది)నాకు చెప్పండి వాళ్ళ సంగతి చూస్తాను.(తనని ఓదారిస్తూ
రీమా మేడం- వాళ్ళ సంగతి నీకు తెలియదు. ఆ మూర్తి చాలా తెలివైనవాడు, సైకో. నువ్వు ఏమి చేయలేవు.
*నిజమే నేను ఏమి చేయలేక పోవచ్చు కానీ మనం కలిస్తే చాలా చేయవచ్చు. వాడి నామ రూపాలు లేకుండా చేయవచ్చు.
రీమా మేడం ఆలోచించడం  మొదలుపెట్టింది
*ఇప్పటి వరుకు చేసిన తప్పులన్నీ నీ కూతురుని పణంగా పెట్టాయి. ఈ ఒక్క పని చేసి నిరు తో పాటు చాలా మంది ఆడపిల్లల జీవితం కాపాడాతారు.
నా మాటలు తన మీద ప్రభావం చూపాయి.
రీమా మేడం-సరే నేను చేస్తాను.(కన్నీళ్లు తుడుచుకుంటూ)ఏం చేయాలి?
*ఒకటి చెప్పండి మీరు ఎందుకు వాడి చేతిలో కీలుబొమ్మ అయ్యారు?
రీమా మేడం-అది పెద్ద కధ.
*చిన్నగా చెప్పండి.
రీమా మేడం-నేను కాలేజీకి వచ్చిన కొత్తలో అక్కౌంటెంట్ గా పని చేశాను. మూర్తి నన్ను రోజు గమనిస్తూ ఒకరోజు నన్ను మభ్య పెట్టి కొన్ని సంతకాలు పెట్టించాడు. తరువాత తెలిసింది నేను చేసిన పని వల్ల కాలేజీకి కోటి నష్టం వచ్చిందని చూపించాడు. అప్పటికే మూర్తి మీద నమ్మకం ఉన్న ప్రిన్సిపల్ ఆ నష్టం భాద్యత మొత్తం తనికి అప్పగించాడు. నా గోడు వినే దేవుడే లేడు. అప్పుడు మూర్తి నాకు నిజం చెప్పాడు. తన దేగ్గర నిజం ఒకటి,అబద్ధం ఒకటి ఉందని ఏంటి? అని అడిగితే నువ్వు నిర్దోషివి అనే రుజువు నా దేగ్గర ఉంది. ఇది నిజం. రెండోది నువ్వు దోషివి అనే సాక్ష్యం కూడా ఉంది. ఇదికూడా నిజమే. అబద్దం అనేది నువ్వు చెప్పేదాని బట్టి ఉంటుంది. నానుంచి ఏమికావాలి? అడిగితే
*అడిగితే?
రీమా మేడం-ఎప్పుడంటే అప్పుడు నువ్వు నా పక్కలో ఉండాలి. నాకోసం కొత్తకొత్త అమ్మాయిలుని తేవాలి. లేకపోతే నువ్వు నీ కుటుంబం రోడ్డునపడతారు. నువ్వు జైలుకి వెళ్తావు. అని చెప్పాడు. అప్పటి నుండి అలా మారాను. రాను రాను దానికి అలవాటు పడ్డాను.
*ఇప్పటికీ ఆ రుజువులు ఉన్నాయా?
రీమా మేడం-ఉన్నాయి.
*అంతా ఖచ్చితంగా ఎలా చెప్తున్నారు?
రీమా మేడం- నిరు టోపిక్ వచ్చినప్పుడు నేను ససేమిరా అని చెప్పేశాను. దానితో వాడికి కోపం వచ్చి వాటి పేరు చెప్పి భయపెట్టాడు. ఐనా సరే నేను ఒప్పుకోలేదు. అప్పుడు తప్పక వాటిని చూపించాడు. దానితో పాటు నిరుని చంపేస్తానని చెప్పాడు. నాకు తన ప్రాణమే ముఖ్యం. అందుకే అభి వచ్చి అంతా చేసిన ఏమి అనలేక పోయాను.
*రుజువులు ఎలా చూపించాడు.?
రీమా మేడం-తన ఫోన్ లో
*అలాగా మనం ఆ ఫోన్ కొట్టేస్తే సరి. నవ్వుతూ
రీమా మేడం-అది అంతా సులువుకాదు. ఒక వేల తీసిన దాన్ని ఓపెన్ చేయలేము. వాడు చాల తెలివైన వాడు highly సెక్యూరిటి softwares ఉన్నాయి. పస్స్వోర్డ్స్ ఉన్నాయి. పైగా దాన్ని ఎప్పుడు వదలడు. అది చాలా కష్టం.
*కష్టమే కానీ అసాధ్యం కాదు. అది నేను చూసుకుంటాను. నిరుని మీతో కలిపే భాద్యత నాది. అవసరమైతే మీ help అడుగుతాను కొద్దిగా చేసిపెట్టండి.
రీమా మేడం-మూర్తిని వదిలించుకుని, నిరుని కలుపుతావంటే నువ్వు ఏమి చెప్పిన చేస్తాను. నా ప్రాణం అడిగినా ఇస్తాను.
*నవ్వుతుకుంటూ)నాకు ప్రాణం వద్దు టైమ్ వస్తే నాకు కావలసింది అడిగి తీసుకుంటాను. (సళ్ళని చూస్తూ ఫాంట్ సరిచేసుకుంటూ)
రీమా మేడం-నా చూపులు పసిగట్టి) ఆ టైమ్ తొందరగా రావాలనికుంటున్నాను.
*నేను చూద్దాం అని బయటకి వచ్చేసి ఇంటికి వెళ్లిపోయాను.
ఇవాళ తొందరగానే ఇంటికి వచ్చేశాను. ఫోన్ తీసి మానసకి ఫోన్ చేశాను. ఫోన్ ఎత్తకుండ కట్ చేసింది. మళ్ళీ ఫోన్ చేసిన తరువాత ఎత్తింది.
మానస-హలో రాజా?
*ఏంటి అప్పుడే మర్చిపోయావా? మొగుడిని మర్చిపోతే పాపం తగిలిద్ది.
మానస-నవ్వుతూ)లేదు మర్చిపోలేదు. ఇందాక మేడంతో పాటు మీటింగ్ లో ఉన్నాను. అందుకే lift చేయలేదు. ఏంటి ఫోన్ చేశారు?పని ఉందా?
*అవును మనం కాబోయే భార్యాభర్తలమ్. పెళ్లి అయ్యేంతవరుకు మనం లవర్స్ గా ఉండాలి కదా.
మానస-అలాగా
*లవర్స్ అంటే చాలా పనులు చేసుకోవాలి. అవి నువ్వు మర్చి పోతున్నావు.
మానస-ఏమి చేయాలి?
*ఒక kiss,ఒక hug,ఒక….
మానస-రాజా మేడం వస్తున్నారు తరువాత మాట్లాడతాను. Ok bay.ఫోన్ పెట్టేసింది.
నేను ఫోన్ పెట్టేసి అమ్మ సరైన timeకి వచ్చిద్ది. హ అనుకుని నా గదికి వెళ్లబోతుంటే 4అత్త గదికి వెళ్ళాను. 4అత్త బాబుని ఒల్లో బెట్టుకుని నిద్ర బుచ్చుతుంది. నేను వెళ్ళగానే నా వైపు అలిగినట్టు మొహం పెట్టింది. 4అత్తకి ఎదురు కూర్చుని తననే చూస్తున్నాను. ఇంట్లో 3అత్త పడుకుని ఉంది. కోమలి, చెల్లి ఇద్దరు పుస్తకాలు కొనుక్కుంటానికి సిటికి వెళ్లారు. అమ్మ,మానస రావడానికి టైమ్ పట్టిద్ది. మంచం మీద చూడగానే 4అత్త లేచి బాబుని ఉయ్యాలలో వేసి అటునుండి బాత్రూంలోకి వెళ్లింది.ఈలోపు  నేను వెళ్ళి తలుపు వేసాను. 4అత్త బాత్రూమ్ నుండి బయటకి రాగానే చేతులు మీద ఎత్తుకుని మంచం మీద కూర్చుని ఒళ్ళోకి లాక్కున్నాను. 4అత్త నా వైపే చూస్తుంది.
*కోపం వచ్చిందా?
లేదు అని అడ్డంగా తల ఊపింది.
*లవర్ అలకని ఎలా పోగొట్టలో నాకు నాకు తెలిసిన పనులని చేస్తాను   అని తన పెదాలు అందుకున్నాను.
ఆ మెత్తటి పెదాలుని నా పెదాలు ముట్టుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోయింది. అలాగే గులాబీ రేకులు లాంటి పెదాలు అందుకుని వాటిలో ఉన్న తేనేని తాగేస్తున్నాను. 4అత్తకూడా దీనికోసమే ఎదురు చూస్తుంది అనుకుంటా, నా ప్రేమ కోసం పరితపిస్తు ముద్దులో పూర్తిగా సహకరిస్తుంది. అలా ఒకరి పెదాలు మరొకరం చీకుతూ ఉన్నాం. 4అత్త కళ్ళు మూసుకుని స్వర్గంలో తేలుతుంది. నేను 4అత్తని గట్టిగా హత్తుకుని నాలుకని 4అత్త నోట్లో తోశాను ఎలాంటి అడ్డు చెప్పకుండ నాలుకకి దారి ఇచ్చింది. నేనులోపల ఉన్న ఎంగిలి మొత్తం జుర్రుకుంటున్నాను. రెండు నాలుకలు లోపల ముద్దాడుకుంటున్నాయి. కొద్దిసేపటి నాకు తడి తగిలింది. ఎక్కడ అనుకుంటూ పెదాలని వదిలి తడిని చూశాను.నా షర్ట్ మొత్తం తడిచిపోయింది. 4అత్త కళ్ళు తెరచి నా కళ్ళు దేన్ని చూస్తుందో చూసి సిగ్గుపడింది. నాకేమో అర్ధం కావడంలేదు చొక్కకి తడి ఎలా అంటిందో అని. 4అత్త సిగ్గుపడటం  చూసి “నీకు తెలుసా తడి ఎక్కడదో? నీ చీర కూడా తడిచిపోయింది.” 4అత్త తెలుసు అని తల ఊపి చీర పైటని పక్కకి తప్పించింది. జాకిట్ కూడా తడిచిపోయింది. అందులో సల్లు రెండు ఫూట్ బాల్ సైజ్ లో పెరిగి జాకిట్ చింపడానికి సిద్దంగా ఉన్నాయి. వాటి అంచునుండి చిన్నగా  తడి కిందకి వెళ్తుంది. నాకు అర్ధం అయ్యింది కానీ ఎందుకు కారుతుందో అర్ధం కాలేదు.. చిన్నగా ముచ్చికల మీద ముద్దు పెట్టి అదే అడిగాను. 4అత్త అహ్ అని ఒక్కసారిగా ఎగిరిపడింది. 4అత్త “అది పాలు ఎక్కువైయ్యాయి.అందుకే బయటకి వచ్చేస్తున్నాయి”. “అలాగా అవి చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి అత్త.”
సిగ్గుపడి తల దించుకుంది. ముందుకు జరిగి జాకిట్ మీదనుండి సన్నుని నోట్లో పెట్టుకుని ఒకసారి చీకాను.కొద్దిగా పాలు నానోట్లోకి వచ్చాయి. “వావ్ అత్త చాలా రుచిగా ఉన్నాయి.” అత్త పెదాలలో చిన్నగా నవ్వు వచ్చింది. రెండు చేతులు రెండు సళ్ళ మీద వేసి మెల్లగా నిమురుతున్నాను.  మెల్లగా జాకిట్ హుక్స్ తప్పించాను.ఆఖరి హుక్ దేగ్గరకి వచ్చి తీసే లోపు “ఫట్” మని హుక్ తెగుపోయింది. అంతే రెండు పాలతో నిండిన కలసాలు బయటకి వచ్చి ఊపిరి తీసుకుంటున్నాయి. అత్త ఊపిరికి అనుగుణంగా అవి పైకి కిందకి ఊగుతున్నాయి. ముచ్చికలు పెద్దగా చుట్టూ ఉండే నల్ల చార ఇంకా పెద్దగా ఉంది. ముచ్చికలోనుండి చిన్నగా పాల ధార వస్తుంది. వాటి అందాన్ని చూస్తూ ఉండి పోయాను. అత్త కదలడంతో నేను ఈ లోకంలోకి వచ్చాను. నాకు తెలియకుండా ముందుకు జరిగి ముచ్చికని నోట్లో పెట్టుకుని పీల్చాను. ఒక్కసారిగా పాల ధార వచ్చి నా నోటిని నింపేసింది. అలాగే అత్త నోట్లో నుండి మూలుగు వచ్చింది చేతులు నా తల మీద వేసి నిమురుతుంది.  అలా రెండు గుటకలు వేసినతరువాత ముచ్చికని వదిలి “తాగొచ్చా? బాబుకి ఇబ్బంది ఏమి లేదుగా?”. “అహ్…పర్లేదు…..బాబు తాగేది పావు వంతే. పైగా ఇప్పుడు వీటిల్లో పాలు ఎక్కువస్తున్నాయి.అందుకే ఇలా కారిపోతున్నాయి. అదేదో మీరు తాగితే నాకు ఇబ్బందేమీ లేదు.”  “ ఐతే నేను రోజు పడుకునే ముందు తాగుతాను ఇస్తావా?”. “ఇస్తాను.” అనగానే సంతోషం తో మళ్ళీ ముచ్చికని అందుకుని చీకడం మొదలు పెట్టాను. కొద్దిసేపు తర్వాత మరోదాన్ని అందుకుని అలా చీకుతూ కొద్దిగా తాగాను. వదిలి రెండు సళ్ళని చూస్తున్నాను ఇప్పుడు వాటినుండి పాలు కారడం ఆగిపోయింది.  నేను ఏమి  చేయకపోవడంతో అత్త కళ్ళు తెరచి చూసింది. ఆ కళ్ళలో కోరిక స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.పెదాలు ఎండిపోయాయి.
*ఏంటి అత్త జిలగా ఉందా?
4అత్త-తల దించుకుంది.
*తడి వచ్చింది కదా?చెప్పు.
4అత్త-మొహం ఎర్రబడింది.)సిగ్గుగా ఉంది.
*అప్పుడప్పుడు ఇలా మాటలు మాట్లాడుతుంటే బాగుంటుంది. కాబట్టి  చెప్పు.
4అత్త-ఆ… వచ్చింది.మెల్లగా హుక్స్ పెట్టుకుంటూ.
*ఏం వచ్చింది? ఎక్కడ వచ్చింది?
4అత్త-అది…అదే…..తడి వచ్చింది.
*ఎక్కడా????
4అత్త-అదే పూకులో…… చాలా…..(సిగ్గుతో పైటని కప్పుకుంటూ)
*ఆహా…… అంత సిగ్గుపడమాకు అత్త. నేను తట్టుకోలేక పోతున్నాను. పూకులో మొడ్డని పెట్టాలనిపిస్తుంది.
4అత్త-నేను వద్దన్ననా?
*ఆహా….అది నా లవర్ అంటే. కానీ ఇప్పుడు కాదు రాత్రికి వస్తాను. పాల టాంక్ కాళీ చేసి పూకూ టాంక్ నింపేస్తాను. సరేనా. వాటేసుకుని బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టి.వెళ్ళి తలుపు తీశాను. మరలా వచ్చి అత్తతో పాటు కూరుఛున్నాను.
*అత్త మావయ్య సంగతి ఏంటి?
4అత్త-ఏమో తెలియదు. మొన్న ఫోన్ చేశాడు. ఏదో క్యాంప్ లో ఉన్నాడు అని చెప్పాడు. ఏదో కాంప్ లో ఉన్నాడు.
*(వాడు అసలు పెద్ద వేదవా?)అలాగా.మంచిది.
ఇలా మాట్లాడుకుంటుండగా బయటనుండి ఏవో మాటలు వినిపించాయి 4అత్త నేను హాల్లోకి వెళ్ళి చూసాము. అక్కడ 3అత్త, 2అత్త ఒక అమ్మాయి,అబ్బాయి ఉన్నారు. మేము వెళ్ళి 3అత్త పక్కన కూర్చున్నామ్. నాకు అబ్బాయి,అమ్మాయి ఎవరో తెలియడం లేదు. 4అత్త నా చెవిలో “2అత్త కొడుకు పవన్” అని చెప్పింది.
3అత్త-ఏంటి అక్క?అంతా బాగానే ఉందా?
2అత్త-అంతా బాగుంటే నేను ఇక్కడకి ఎందుకు వస్తాను. నాఖర్మ.విసుగ్గా.
2అత్త-ఏరా నీ అమ్మ ఎక్కడ?
*నాకు తన మాటలు అసలు నచ్చలేదు.)ఆఫీసు వెళ్లింది. వస్తు ఉంటుంది.
3అత్త-అక్క అమ్మాయి….ఎవరు?
2అత్త-ఇది నా ఇంటికి పట్టిన దరిద్రం.
పవన్-అమ్మ……
2అత్త-అది నా కోడలు.
3అత్త-పెళ్లి?
2అత్త- వీడు పారిపోయి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ప్రేమించుకున్నారంటా. కాణి కట్నం లేకుండా ఇంత పెద్ద ఇంటికి కోడలు అయ్యింది. (తన మనసులో ఉన్న బాధని కక్కుతూ)
*అలాగా కంగ్రాట్స్ భయ్యా. వల్ల ఇద్దరి చేతులు పట్టుకుని విశ్ చేశాను.
వాళ్ళ ఇద్దరు సంతోషంగా థాంక్స్ చెప్పారు. పక్కనే ఉన్న 2అత్త కళ్ళలో నిప్పులు రేగుతున్నాయి. నేను అక్కడ ఉంటే ఏదో ఒకటి జరిగిద్ది అని నేను నా గదికి వచ్చేశాను.
2అత్త-అదే రక్తం కదా.
3అత్త-పెళ్లి ఎప్పుడు జరిగింది?
పవన్-నెల క్రిందట.
3అత్త-అలా చేయడం తప్పుకదా?
పవన్-అమ్మ వొప్పికొదని ఇలా చేయవల్సివచ్చింది.
2అత్త-ఆపుతావా.ఇంకో వారం తరువాత రిసెప్షన్. మీరు అందరూ రండి. అని లేచి బయటకి వెళ్లిపోయింది.
4అత్త-ఇద్దరినీ విష్ చేసింది. నవ్వుతూ)కోడలు మంచి selectionబాగుంది. చాలా అందంగా ఉంది.
పవన్-thanks.పిన్నితన పేరు మల్లిక . నాతో పాటే పని చేస్తుంది. మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలి ఒక్కటే కూతురు. నేనంటే చాలా ఇష్టం నాకోసం ఏమైనా చేస్తుంది.
మల్లిక-నమస్తే అండి.
3అత్త-తరువాత ఏంటి?
పవన్-తలదించుకుని)అమ్మ నన్ను ఇంట్లో ఉండనివ్వదు. టౌన్ లో జాబ్ కాబట్టి.అక్కడే ఇల్లు అద్దెకి తీసుకుని ఉంటాను.
4అత్త-మంచిది. ఎక్కడున్న సంతోషంగా ఉండండి.
పవన్-అందరూ రండి పిన్ని. అని లేచి ఇద్దరు వెళ్లిపోయారు.
కొద్దిసేపటికి అమ్మ,మానసా,వచ్చేశారు. వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వెనుకే కోమలి,చెల్లి వచ్చారు. రాత్రి  భోంచేసే timeలో మానసకి పైకి రమ్మని సైగ చేశాను. తలదించుకుని సిగ్గుపడుతుంది. 2అత్త వచ్చిన విష్యం 3అత్త అమ్మకి చేపింది. కారణం తెలుసుకుని అమ్మ వెళ్దాం అని చెప్పింది. అందరూ భోంచేసి వెళ్ళి పడుకునే time కి కరెంట్ పోయింది.
నేను పైకి వెళ్ళాను. కరెంట్ పోవడం వల్ల అంతా చిమ్మ చీకటిగా ఉంది. కొద్దిసేపటికి మానస పైకి వచ్చింది. వెంటనే తన చేయి పట్టుకుని టాంక్ వెనక్కి లాగి తన పెదాలని భందించేసాను. తను కొద్దిగా నన్ను వెనక్కి తోయడానికి try చేసింది. నా బలం ముందు తన బలం సరిపోలేదు. పెదాల స్పర్శ తగల గానే పాల మీగడతో ఉన్న గులాబీరెకుల్లగా ఉన్నాయి. ఆ రుచి ప్రపంచంలో ఎక్కడా దొరకదు అని ఆబగా చీకడం మొదలుపెట్టాను. కొద్దెసేపటికి తను కూడా నా ముద్దుకు react అవుతూ నా పేదలని చీకుతుంది. ఆ వేడికి నా పెదాలు కరిగిపోతాయో అనిపిచింది. మెల్లగా నడుం మీద చేయి వేశాను.పల్చటి t shirt తగిలింది. దాన్ని పైకి జరిపి సన్నని నడుం మీద చేయి వేశాను. ఎలాంటి అచ్చదన లేని నడుం మీద చేయిపడగానే రక్తం వేయి మైళ్ళ వేగం అందుకుని ఒక్కసారిగా నన్ను తోసి రొప్పుతూ కిందకి పారిపోయింది. నేను  పైకి లేస్తూ నవ్వుకుని నా గదికి వెళ్ళాను.మంచం మీద పడుకోగానే కరెంట్ వచ్చింది. బుర్రలోకి నీరు,రీమమేడం,మూర్తి వచ్చారు. వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తూఉండగా ఒక ప్లాన్ వచ్చింది. టైమ్ చూసే సరికి 11గం!! అయ్యింది.
మెల్లగా  తలుపు తెరచి కిందకి వెళ్ళాను.4అత్త తలుపు దేగ్గరకి వేసి ఉండటంతో మెల్లగా తోశాను తలుపులు తెరుచుకున్నాయి లోపలికి వెళ్ళి తలుపుకు గడియ పెట్టి వెనక్కి తిరగగానే 4అత్త నైటీలో మంచం మీద కూర్చుని ఉంది. మెల్లగా వెళ్ళి బాబుని చూశాను మత్తుగా నిద్రపోతున్నాడు.
4అత్త-ఇప్పుడే పడుకున్నాడు.
మరి ఇంకెందు ఆలస్యం అని మంచమీదకి తోసి పక్కనే కూర్చుని సాన్ను మీద చేయివేయబోతే “పాలు బాబుకు కావాలిగా”. “పర్లేదు తనకోసం ముందుగానే రెండు బోటిల్స్ పట్టిఉంచాను. పైగా వాడు తాగేది ఒక్క బోటిల్ మాత్రమే”. “ఐతే ఇవి అన్నీ నాకే”అంటూ నైటిలో చేయి పెట్టి సన్నుని బయటకి లాగి చీకడం మొదలుపెట్టాను. అత్త మెల్లగా మూలగడం మొదలుపెట్టింది. ఒకసారి పైకి లేచి నా బట్టలు మొత్తం తీసి మంచం ఎక్కి అత్త నైటీ తీసి పక్కన పడేశాను. అచ్చు పాలరాతి శిల్పం మంచం మీద పడుకుని ఉంది. ఎర్రటి పెదాలు,కొబ్బరిబొండాలు లాంటి సాళ్లూ, నల్లటి ముచ్చికలు  వాటి నుండి పాలు కారడం. బొద్దుగా ఉన్న పొట్ట లోతైన బొడ్డు, ఉబ్బిఉన్న పూకూ, తెల్లటి తొడలు అలా చూడగానే టంగుమని లేచి యుద్దానికి సిద్దంగా ఉంది. ముందుకు జరిగి పెదాలు అందుకుని చీకుతూ కిందకి వచ్చి మెడ మీద ముద్దు పెట్టి చిన్నగా కొరికాను. “అహ్…..హమ్మా…….” నొప్పితో మూలిగింది. కిందకి జరిగి ఒకసన్నుని అందుకుని చీకుతూ వచ్చేపాలని తాగేస్తున్నాను. “అఁ……ఆహా…..హా……”అని మూల్గుతుంది. నాకు తెలియకుండా మరో సన్నుమీద చేయి పడింది. పాలు water founten లా గా చిమ్మి నా చేయిని తడిపేసింది. వెంటనే నా చేయిని తీసి టాంక్ ఖాళీ చేసే పనిలో ఉన్నాను. తాగిన కొద్ది పాలు వస్తూనే ఉన్నాయి. వచ్చే పాలని నోటినిండా తీసుకుని పైకి వెళ్ళి అత్త పెదాలు మూసి పాలని తన నోట్లోకి పోసాను. తనుకూడా మొత్తం తాగేసింది.పెదాలనుండి కొద్దిగా పాలు కిందకి వెళ్తుంటే చటుక్కున అందుకుని నాలుకతో నాకి చిన్నగా పంటి గాటు పడేలా కొరికాను. అత్త మూలుగు ఎక్కువైంది. కిందకి వచ్చి మళ్ళీ సన్నుని అందుకుని చీకుతూ మొత్తం కాళి చేశాను. అలా మరోదాన్ని అందుకుని చీకుతూ పూకులో వేలుపెట్టి ఆడిస్తున్నాను. అత్త మెలికలు తిరుగుతుంది. అత్త కాళ్ళు రెండు వెడమ్ చేసి పూకుని చీకడం మొదలు పెట్టాను.అత్త గట్టిగా మూలుగుతుంది. నాలుకని పూకులో లోపలికి ఆడిస్తు తిప్పుతున్నాను. “అహ్…..అహ్…..హ…….హమ్మ……అలాగే…..బాగుంది……చాలు… అపు…అపు……”అంటూ మూలుగుతుంది.  నేను ఒక్కసారిగా గొల్లిని కొరకడం వల్ల నా మెదని చుట్టేసి కార్చేసింది. వచ్చేధారని మొత్తం నోట్లోకి అందుకుని తాగేశాను. కొద్దిగా టెస్ట్ మారిన బాగున్నాయి. పైకి జరిగి నోటికి అంటిన రసాలని తనకి రుచి చూపించాను. అలాంటి అడ్డు చెప్పకుండా తాగేసింది. మొడ్డని పూకులో సర్ది ఒక్కసారిగా లోపలికి తోశాను. పూకూ గోడలని చీల్చుకుంటూ మొత్తంగా దిగపడిపోయింది. అత్త మొహంలో నొప్పి ఛాయలు కనిపించింది. నేను మెల్లగా అడిస్తూ ఒక్కసారిగా వేగం అందుకుని కుమ్ముతున్నాను. పూకూ నరాల్లో బిగింపు అలానే ఉంది. అత్తకి నొప్పిలోనే ఆనందం ఉంది అని గ్రహించింది. బిగబట్టి కూర్చుంది. కొద్దిసేపటికి నా మొడ్డకి దారి ఇచ్చింది.ధనధాన కుమ్ముతున్నాను.అత్త ఆనందంలో ఎగిరెగిరి పడుతుంది. ముందుకు జరిగి రెండో సన్ను అందుకుని చీకుతూ పోట్లు వేస్తున్నాను. రెండు వైపులా దాడికి అత్త ఎక్కువ ఉండలేక మూలుగుతూ సన్ను మీదకి అదుముకుంటూ కార్చేసింది. కొద్దిసేపు అలానే ఉండి అత్తని పట్టుకుని పక్కకి తిరిగి మీదకి తెచ్చుకున్నాను. అత్త కొద్దిసేపు కప్పాలా నన్ను కరుచుకుని ఉంది. తరువాత లేచి నన్నే  చూస్తుంది. సల్లు పట్టుకుని ముదుకు లాగి  వాటిని చీకడం మొదలుపెట్టాను. ఆ మత్తులో అత్త మెల్లగా మొత్తాని ఎగరేస్తుంది. నేను సళ్లు రెండు పట్టుకుని వాటిని పిసుకుతూ ముచ్చికని చీకుతూన్నాను. అత్త కొంత సేపు ఎగరడం,అలసిపోతే ముందుకు వెనక్కి ఊగుతుంది. అలా ఊగుతూ ఉంటే పూకూ గొల్లి మీద రాపిడి ఎక్కువ అయింది. అది తట్టుకోలేక మళ్ళీ కార్చేసింది. నాకు మొడ్డనరాల్లో కదలిక వచ్చింది.అది నాకు తెలియగానే  అత్త గుద్దని పైకి లేపి కింద నుండి పోట్లు వేస్తున్నాను. అత్త పంటి బిగువున బిగపట్టి నా పోట్లు తట్టుకుంటుంది. పూకులోనుండి రసాలు  పూసలుపూసలుగా,ధారగా కారుతుంది. అత్త మళ్ళీ కార్చేసి నా మీద పడిపోయింది.అలాగే అత్తని గట్టిగా పట్టుకుని పోట్లు వేస్తున్నాను. మా ఇద్దర మద్య సళ్లు రావడంతో పాలు మొత్తం వొంటిని తడిపెస్తుంది. మొద్దని లోపలికి తోసి కార్చేశాను.ఇద్దరం ఆయాసంతో ఊగిపోతున్నాము. నా మీద పడి మెల్లగా నవ్వుతుంది.ఆ నవ్వులో సంతృప్తి ఉంది.  తన పెదాల్ని చూడగానే నా కోరిక మళ్ళీ రేగింది. మెల్లగా తన పెదాలు అందుకుని చీకుతున్నాను. కొద్దిసేపు తరువాత పడుకుని రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాము. తరువాత అత్త  పైకి లేచి పూకుకి అడ్డంగా చేయి పెట్టుకుని బాత్రూంలోకి పరిగెట్టింది. అలా పెరిగెడుతుంటే అత్త పిర్రలు రెండు ఎగురుతూ కనిపించి నా కోరికకి ఊపిరి పోసింది. నేను మెల్లగా బాత్రూంలోకి వెళ్ళాను లోపల అత్త గొంతుకూర్చుని పూకుని కడుగుతుంది. నేను వెళ్ళగానే సిగ్గుతో నుంచుంది. నేను వెళ్ళి  అత్తని వాటేసుకుని షొవర్ వదిలాను.పైనుండి పడుతున్న నీళ్ళు మా వొంటి మీద ఉన్న చెమటని, పాలని కడిగేసింది నా మొడ్డా అత్త గుద్ధ మద్యలో వెళ్లిపోయింది. అత్తని ఒక చేత్తో పట్టుకుని గోడకి అనిచ్చి చెవిని కోరుకుతున్నాను. అత్త షొవర్ ఆపేసింది. అత్తని కిందకూర్చోబెట్టి మొద్దని తన నోటికి అందించాను. దానికోసమే అన్నట్టు వెంటనే నోరు తెరచి చీకడం మొదలుపెట్టింది. నేను పక్కనే ఉన్న స్టూల్ మీద కూర్చుని ఉంటే అత్త ముందుకు వొంగి చీకుతుంది అత్తని పక్కకి లాక్కుని గుద్ధ బొక్కలో వేలు తోశాను. వేలు తేలిగ్గా వెళ్లింది. ఈసారి రెండు వేళ్ళని తోశాను.కొద్దిగా టైట్ గా వెళ్లింది. చీకుడులో వేగం పెంచింది. అత్త గొంతులో తోసుకుంటుంది. మొడ్డపూర్తిగా గట్టిపడింది. నేను లేచి అత్తని ఎత్తుకుని మంచం మీదకి తీసుకుని వెళ్ళాను. తనని వొంగో బెట్టి పిర్రల్ని చీల్చి పూకునిండి గుద్ధ బొక్క వరుకు నాలుకతో ఆడించాను. అత్తమూగులులు వచ్చాయి. గుద్ధ బొక్క మీద నాలుకతో ఆడించాను. అత్త పిడికిలితో bedsheet పట్టుకుని మూలుగులు రాకుండా ఉండటానికి try చేస్తూ నా చేతల ముందు ఓడిపోయి  మూలుగుతుంది. పైకి లేచి మొడ్డని గుద్ధ బొక్క దేగ్గర పెట్టి పిర్ర మీద  చరిశాను ఎర్రగా మారిపోయింది అలాగే మరోదాన్ని కూడా ఎర్రగా చేసి దెంగుతున్నాను అని సిగ్నల్ ఇచ్చాను. అత్త దానికి సిద్ద పడింది. మొడ్డని మేల్లగా లోపలికి తోశాను. గుండు లోపలికి వెళ్లింది. నడుం పట్టుకుని పిర్రల మీద గట్టిగా కొట్టాను. అత్త నోటికి అడ్డుగా చేయిపెట్టుకుని ఉంది. ఇంకా ధనాధనా మని మూడు తోపుల్లో లోపలికి తోశాను. అత్త వణుకుతుంది ఆ వణుకు పిర్రల్లో కదలిక వల్ల తెలుస్తుంది. అందువల్ల అత్త మీద పడుకునిఒక చేత్తో సాన్ను పట్టుకుని చెవిని చీకుతున్నాను అలాగే మెల్లగా మొద్దని ఆడిస్తున్నాను. అత్త తొందరగానే తెరుకుని గుద్ధని కదిలిస్తుంది. ఇంకా పోట్లు మొదలుపెట్టాను. ఇంకా గంట సేపు రకరకాల యాంగిల్ లో దెంగి అత్త నోట్లో కార్చేశాను. అత్త తృప్తిగా మొత్తం తాగిసింది. నేను బట్టలు వేసుకుని నా గదికి వెళ్లిపోయాను. అత్త మళ్ళీ కష్టంగా  స్నానం చేసి నైటీ వేసుకుని  పక్క మార్చుకుని బాబుని పక్కలో వేసుకుని ప్రేమగా ఒక ముద్దు పెట్టి నిద్రలోకి జారుకునేలోపు బాబు లేచాడు. “ఇప్పటివారుకు మీ నాన్న విశ్రాంతి లేకుండా చేశాడు.ఇప్పుడు నువ్వు. అవునులే ఎవరికొడుకు” అని మనసులో అనుకుని ముందే సిద్దంగా ఉంచుకున్న పాలాడబ్బా తీసి నోటికి అందించింది. పాలు మొత్తం తాగేసి నిద్రపోయాడు. తన పక్కనే పడుకునిపోయింది.
మరుసటి రోజు ఉదయం చెల్లి నన్ను నిద్ర లేపింది. ఎందుకో తన మొహం వెలిగిపోతుంది. చెల్లి మొహం చూడగానే కొత్త ఉత్సాహం పుట్టుకొచ్చింది. ఫ్రెష్ అయ్యి కిందకి రాగానే అందరూ అక్కడే ఉన్నారు. 4అత్త బాబుని ఎత్తుకుని ఉంది. పక్కనే 3అత్త, అమ్మ ఉన్నారు. చెల్లి కోమలి టిఫిన్ చేస్తున్నారు. నేను వెళ్ళి టిఫిన్ ప్లేట్లో పెట్టుకుని వల్లదేగ్గరకి వెళ్ళాను. ఇంతలో మానస వచ్చింది. రాత్రి జరిగింది తలుచుకుని తనకి కన్ను కొట్టాను. తను సిగ్గుపడి తల దించుకుని ఉంది. తన వెనుక కోమలి ఉంది. తనుకూడా సిగ్గుపడుతుంది. అమ్మ మానసాని చూసి మాకు బాయ్ చెప్పి మానసాని తీసుకుని ఆఫీసుకి వెళ్లిపోయింది.
*ఏంటి అత్త కళ్ళు ఎర్రగా ఉన్నాయి?(నవ్వుతూ)
4అత్త-(ఈయన ఒకడు నన్ను అడ్డంగా బుక్ చేసేస్తాడు)అది….అది…..
3అత్త-అవునే ఏంటి రాత్రంతా జాగారం చేశావా ఏంటి?
*బాబు బాగా ఇబ్బంది పెట్టడనుకుంటా?
4అత్త-అవునవును రా…త్రంతా……బా…గా….ఇబ్బంది పెట్టాడు.
*ఇబ్బంది పెడితే నాకు చెప్పు అత్త నేను వస్తాను.
4అత్త-ఎందుకు నన్ను ఇరికించడానికి ) అలాగే చెప్తాను.
*మంచిది. అని బాబు ని ఎత్తుకుని ముద్దాడి టిఫిన్ తినేసి కాలేజీకి వెళ్ళాను.

కాలేజీలో వెళ్ళగానే అప్పుడే అందరూ class లోకి వెళ్తున్నారు. నేను వాళ్తోపాటు లోపలికి వెళ్లిపోయాను. year అప్పుడే స్టార్ట్ అవ్వడం వల్ల సార్స్ వచ్చి పరిచయం చేసుకున్నారు. అలాగే మేడమ్స్ కూడా వచ్చి పరిచయం చేసుకున్నారు. వాళ్ళలోరీమా మేడం కూడా ఉంది. అంతా అయ్యేసరీకి 2 పిరిడ్స్ అయ్యింది. క్లాస్ లో ఉన్న అందరికీ బుర్ర వేడెక్కిపోయింది. తరువాట్ అందరూ సార్స్ మేడంలు వెళ్ళిపోయారు. మేము  కాంటీన్ కి వచ్చాము. అక్కడ మ్యాడి,నిరు ఒక చోట ఉన్నారు. వాళ్ళని చూస్తే వాళ్లమధ్య ఏదో ఉందని స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. మా గాంగ్  మొత్తం ఒక టేబల్ మీద కూర్చున్నాము. టీ తాగుతూ ఉన్నాం. పక్క టేబల్ మీద కుర్రాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు “మామ వచ్చే ఐటమ్ చూడు మన కాలేజీలో వాళ్ళు దాని ముందు పనికిరారు. అవును మామ ఆ పార్ట్లు చూశావా. బోండాలు చూశావా ఒక్క చేతిలో సరిపోవు” వాళ్ళ మాటలు మొత్తం నాకే నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళు హీన,గుణ,మాధురి,ప్రీతి,తన లవర్ అందరూ విన్నారు. అంత అందగత్తె ఎవరా అని చూశాను.చూడగానే నాకళ్లు మెరిసిపోయాయి, తను ఎవరు కాదు.క్రాంతి. నా వైపే వస్తుంది. కాలేజీ మొత్తం తనని అంగుళం అంగుళం మొత్తం పరిశోధిస్తున్నారు. క్రాంతి మాత్రం అవేమీ పట్టించుకోకుండా మా టేబల్ దేగ్గరకి వచ్చింది.  గుణ,ప్రీతి లవర్ నోరువెళ్లబెట్టి తాననే చూస్తున్నారు. నేను క్రాంతిని కూర్చోమని చెప్పాను. హీన, ప్రీతి కోపంగా వాళ్ళని కొట్టి లేచి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళని సముదాయించడానికి వాళ్ళ వెనకే వెళ్ళిపోయారు. మిగిలిన మాధురి కూడా వెళ్లిపోయింది. క్రాంతి నా పక్కన కూర్చోవడంతో అందరూ తన మీద ఆశ వదులుకున్నారు.
*ఒక్క దెబ్బకి కాలేజీ మొత్తాన్ని నీ వైపు తిప్పుకున్నావు. డ్రింక్ ఇస్తూ.
క్రాంతి-ఇందులో నా తప్పేంటి?
*తప్పు మొత్తం నీదే ఆ అందం ఏంటి? ఆ structure ఏంటి?……
క్రాంతి-ఆగు…అగు….
*పాపం బిడ్డలకి ఈపాటికే కోటింగ్ మొదలైంది అనుకుంటా
క్రాంతి-point కి వద్దామ?
*అలాగే.
క్రాంతి- మీ బాబాయి చెప్పుకోదగ్గది ఏమి లేదు.ఆయన కి  2 చెడ్డ అలవాట్లు ఉన్నాయి. అవి పెళ్లి అయినకొత్తలో మీ తాతతో గొడవపడి తన ఆస్తి తీసుకుని వచ్చేసి సిటీలో స్తిరపడ్డారు. అప్పుడప్పుడు మీ తాతని చూడ్డానికి వచ్చేవాడు. మీ నాయనమ్మ చనిపోయిన తరువాత మానేశాడు. మీ పిన్ని బలవంతం మేరకి వచ్చేవాడు. ఆయనకి  అమ్మాయిలు, పేకాట,బెట్టింగ్. వంటి అవ లక్షణాలు ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు అమ్మాయిలు తప్ప మిగతా 2 ఉన్నాయి. తనకి అన్నీ అప్పులే. ఇంక మీ పిన్ని వరలక్ష్మి చాలా మంచిది. తన పేరుమీద ఒక అపార్ట్మెంట్,ఒక ఇల్లు ఉంది. అపార్ట్మెంట్ అద్దెకి ఇచ్చి వచ్చే డబ్బులతో వాళ్ళు జీవనం సాగిస్తున్నారు. మిగిలింది వాళ్ళ పిల్లలు ఇందు,నందు. ఇంటర్ లో జాయిన్ అయ్యారు. ఇద్దరు ఒకేలా ఉంటారు,ఆలోచిస్తారు. చిలిపితనం ఎక్కువ.  ఇంకా మీ బాబాయికి అయితే మొండితనం లేకపోతే పిరికితనం . ఒక సేటు అప్పు తీర్చమని వార్నింగ్ ఇవ్వడానికి చూస్తున్నాడు.
*ఎప్పుడు?
క్రాంతి-actuvalగా ఐతే ఇవాలే కానే సేటు పని మీద ఊరికి వెళ్ళాడు. అందుకే ప్రోగ్రాం రేపటికి ఫిక్స్ చేశారు.
*మంచిది. ఎక్కడ వాళ్ళ ఇల్లు.?
క్రాంతి- ఇదిగో అడ్రసు. ఒక పేపర్ ఇచ్చింది.
*థాంక్స్. అని జేబులో పెట్టుకున్నాను.
అని  ఇద్దరం నడుచుకుని బయటకి వెళ్ళాం. అక్కడ busstopలో  మా గాంగ్ కూర్చుని ఉన్నారు. మగాళ్ళకి ఆడాళ్ళు అక్షింతలు బాగా వేసినట్టు ఉన్నారు. నేను వెళ్ళి క్రాంతి ని అందరకి ఫ్రెండ్ అని పరిచయం చేశాను. నా ఫ్రెండ్ అనగానే తనని మా gangలో జాయిన్ చేసుకున్నారు. తను అందరకి హాయి చెప్పి టైమ్ లేదని చెప్పి వెళ్లిపోయింది. తనతో పాటు అమ్మాయిలు కూడా వెళ్ళిపోయారు. ఇంకా మిగిలింది. నేను గుణ ఉన్నాం. ప్రీతి తన లవర్ తీసుకుని వెళ్లిపోయింది. దూరంగా మ్యాడి, నిరు కనిపించారు. నిరు hostal కి వెళ్లిపోయింది. మ్యాడి వెళ్లబోతుంటే పిలిచాను. మేము ముగ్గురం కలసి పక్కనే ఉన్న టీ కొట్టుకి వెళ్ళి కూర్చున్నామ్. టీ తీసుకుని తాగుతూ
*అబ్బాయిలు నాకు ఒక హెల్ప్ చేయాలి.
మ్యాడి-నీకు హెల్ప్ కావాలా వ్హెప్పు భయ్యా.
*అది మనం ఒకడిని కొట్టాలి.
ఇద్దరు అదో రకంగా నన్ను చూస్తున్నారు.
గుణ-నువ్వే కొట్టాలి అనుకుంటే నలుగురుని కొట్టేయగలవు. మరి మా సాయం ఎందుకు?
*ఎందుకంటే నేను కొడితే పడుకుంటాడు. కానీ అది జరగూడదు. నిలబడి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి.
గుణ-ok ఎప్పుడు? ఎక్కడ?
*ఇప్పుడే. కానీ ఎక్కడో మనం వెళ్ళి చూసుకోవాలి?
మ్యాడి- లేటుఎందుకు? వెళ్దాం.
*పదండి వెళ్దాం
అని బైక్ మీద ఎక్కించుకుని ఒకసారి అడ్రెస్ పేపర్ చూసుకుని ఆ ఇంటికి కొద్ది దూరంలో వెళ్ళి ఆగాము. ఆ ఇంటికి వచ్చే దార్లు అన్నీ ఒకసారి చూసుకుని ఒక చోట ఆగాము. అక్కడ దిగి చుట్టూ చూశాను రోడ్డు మీద పెద్ద పెద్ద చెట్లు బాగా ఉన్నాయి. పైనుండి వెలుతురు రావడం లేదు. ఎవరైనా సరే ఈదారి నుండి రావలసిందే.
*మన target ఈదారిలో వస్తాడు. మనం సాయంత్రం పని మొదలుపెడదాం. అని అక్కడనుండి వెళ్లిపోయాము.
భోంచేసి కొద్దిసేపు గుణ ఇంట్లో గడిపాము. సాయంత్రం టైమ్ చూసుకుని అక్కడకి వెళ్ళాము. చీకటిగా ఉంది. చెట్ల వల్ల ఇంకా చీకటి కమ్మెసింది.
*ముగ్గురం మొహానికి కర్చీఫ్ తో కట్టుకుని ఉందాం. గుర్తు పట్టకుండా.
గుణ-అలాగే.
*కొట్టేటప్పుడు, కొట్టిన తరువాత మీ నోటి నుండి మాటలు రాకూడదు.
మ్యాడి-అలాగే.
*నేను మెల్లగా కొట్టిన  మీరు కొద్దిగా గట్టిగా కొట్టండి.
ఇద్దరు-అలాగే.

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

P3 (Prema Paga Poratam) – 13 , P3 (ప్రేమ పగ పోరాటం) , Telugu Boothu Kathalu

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: