P3 (Prema,Paga,Poratam)

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 51 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) - 51 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 51 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

SRD79

P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories

అలా ముగ్గురం పెళ్లి లో కలసిపోయామ్. నేను కమల,భాను, రజియా కలసి కొత్త జంటతో ఫోటో దిగామ్. నేను వెళ్తుంటే జయా ఆపి కొత్త జంట తో ఫోటో దిగామ్.

నేను పెళ్లికొడుకుతో మాట్లాడుతుంటే భాను జయాని పక్కకి తీసుకెళ్లింది.
భాను-ఎలా ఉందే లోపల కడుక్కుని ఉండాలసింది.
జయా-మొత్తం తడిగా ఉంది. అది కారుకుంటూ మోకాళ్ళ దేగ్గరకి వచ్చింది. భలే కొత్తగా ఉంది.అది మాటల్లో చెప్పలేకపోతున్నాను. నా రాత బాగుంటే నేను తల్లిని కావచ్చు.
భాను-అవునా? అలాగైతే నేనుకూడా. (నవ్వుతూ)
కమలా-నేను కూడా.
 ముగ్గురు నవ్వుకుని ఒకరినొకరు వాటేసుకుని చిన్నగా కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. రజియా వాళ్ళని చూస్తుంది. నా మాటలు విని ముగ్గురు నా వైపు చూశారు. పక్కనుండి రజియా నన్ను  ప్రేమగా చూస్తుంది. ఫోటో పని అయ్యింది. ఇంకా భోజనాలు మీద పడ్డం.మాతో పాటు కొత్త జంట కూర్చున్నారు. మేము నలుగురము ఆకలిగొన్న పులుల్లాగా తిండి మీద పడ్డం. రజియా,పెళ్ళికొడుకు మా అందరని వింతగా చూస్తున్నారు. భోజనాలు అయ్యిన తరువాత సాయంత్రం అయ్యింది. అందరికీ బాయ్ చెప్పి రాజియని తీసుకుని ఇంటి దారి పట్టాను.

రజియా తన గదికి వెళ్లింది. నేను ఇంటికి వెళ్ళాను. ఇంటికి వచ్చేసరికి రాత్రి అయ్యింది. అమ్మ అప్పుడే భోజనాలు పెడుతుంది. తినక పోతే తిట్టిద్దని రెండు ముద్దలు తిని అందరితో మాట్లాడి నా గదికి వెళ్ళి మంచం మీద పడగానే నిద్రలోకి జారుకున్నాను.

 మరుసటి రోజు 
                  Collageలో అడుగు పెట్టగానే ఫోన్ మోగింది.
*హలో ?
అనసూయ-నేను అనసూయని. ఎక్కడన్నావు?
*ఇప్పుడే collageలోకి వచ్చాను. ఎందుకు?
అనసూయ-ఏమీలేదు ఊరికినే నువ్వు గుర్తుకువచ్చావు అందుకే……
*నేనా?లేకా నా తమ్ముడా?
అనసూయ-నీ తమ్ముడా ఎవరు?
*అదే మొన్న నీ చిట్టి చెల్లితో ఆడుకున్నాడే వాడు.
అనసూయ-నా మాటలు అర్ధమై)అమ్మో  వాడా లేదులేదు. వాడికి అసలు దయ అనేది లేదు. నా చెల్లికి ఎంత కష్టం తెచ్చాడో ఇప్పటికీ తేరుకోలేకపోయింది.
*సరే ఇంకేంటి?
అనసూయ-ఏమీలేదు మామయ్య వస్తున్నాడు తరువాత మాట్లాడుతాను. అని ఫోన్ పెట్టేసింది.
*మామయ్య వచ్చాడా? ఒకసారి కలిస్తే పోలా? ఎందుకు లేటు ఇప్పుడే వెళ్దాం. అని బండి వెనక్కి తిప్పాను.

దూరం నుండి రీమా మేడం నన్ను చూసి నాతో మాట్లాడానికి నా వైపు వచ్చింది. నేను అది గమనించకుండా బండి తిప్పి బయటకి వెళ్లిపోయాను.
రీమా మేడం దిగాలుగా నన్ను చూస్తూ ఉండిపోయింది.   
 
 చెల్లి collageకి వెళ్ళి అనసూయ రూంకి వెళ్ళాను. అక్కడ తన మామయ్యతో మాట్లాడుతూ కనిపించింది. నన్ను చూడగానే సంతోషంతో కళ్ళు వెలిగిపోయాయి. నేను లోపలికి వెళ్ళాను. 
అనసూయ-మామయ్య ఇతను రాజా. నన్ను పరిచయం చేస్తూ.
అ మామయ్య-ఇంతకు ముందు చూశాను.నిన్ను.
*అవును. మేడమ్ కీ ఈ మద్యనే తెలుసు.
అ మామయ్య-చెప్పు ఏంటి? మేడం తో ఏమైనా పని ఉందా?
*లేదు మేడంతో కాదు మీతోనే పని ఉంది. అందుకే వచ్చాను.
ఇద్దరు నా వంక అదోలా చూస్తున్నారు.
అ మామయ్య-నాతో నా?….. ఏం పని?
మొదలు పెట్టె ముందు అ మామయ్యని చూశాను. 6అడుగుల ఎత్తు,కొర మీసాలు,దిట్ట మైనా శరీరం అన్నీ కలగలాపి మల్లయోధుడులా ఉన్నాడు. తన కళ్లలోకి చూడగానే కొద్దిగా భయం వేసింది. పక్కనే నీల్ల గ్లాసు తీసుకుని నీళ్ళు గటగటా  తాగేశాను. గొంతు సవరించుకుని.
*నేను చెప్పేది పూర్తిగా వినండి. తరువాత మీరు ఏది చెప్పితే అది జరిగిద్ది.
అ మామయ్య-అలాగే.
*నేను ఇక్కడకి వచ్చింది అనసూయ మేడం గురించి మాట్లాడానికి.
అనసూయ-నా గురించా? ఏంటి? అది మావయ్యతో?
*చెప్తాను. మొత్తం చెప్తాను.
అనసూయ-ఒకవేళ మా ఇద్దరి మద్య జరిగింది మామయ్యకి చెప్తాడ?) tensionతో చెమటలు తుడుచుకుంటుంది.
*అనసూయని చూస్తూ )భయపడాల్సిన పని లేదు. ఎవరికి ఏ హాని జరగదు. తను నెమ్మదించింది.
అ మామయ్య-చెప్పు. కొడలి గురించి కాబట్టి మొదలు పెట్టు.
*అలాగే. ఎవరు మద్యలో అడ్డుపడవద్దు.
ఇద్దరు అలాగే.
*మీ కొడుకు చనిపోయిన తరువాత అనసూయకి పెళ్లి చేయవచ్చుగా.
అ మామయ్య-తన మనసులో ఎవరు లేరు.అని చెప్పింది.
*ok మనసులో ఎవరు లేరు. కానీ మనసుకు దేగ్గరకి ఉన్న వారు ఐతే ఇంకా బెటర్.
అ మామయ్య-ఎవరు? నీకు తెలుసా?
తరువాత జరగబోయేదానికి నన్ను నేను సిద్దం చేసుకున్నాను.
*మీ…….మీ…మీరే. 
నా మాట విని ఇద్దరకి నోటి మాట రావడంలేదు. అ మామయ్య తెరుకుని కాలితో నా కూర్చిని తన్నాడు. నేను కింద పడ్డాను.లేచి నిలబడగానే నన్ను కొట్ట బోయాడు. తన చేతిని పట్టుకున్నాను. తన కళ్ళు కోపంతో రగిలిపోతుంది. 
*నేను చెప్పేది పూర్తిగా విన్న తరువాత మీరు ఏం చేసిన నేను దానికి సిద్దంగా ఉన్నాను.
తను శాంతించాడు ప్రస్తుతానికి. వెళ్ళి కూర్చున్నాడు. ఎలాగైనా తనని పూర్తిగా శాంతించాలి లేకపోతే నా పని అంతే. నేను వెళ్ళి కుర్చీ సరిచేసి కూర్చున్నాను.
అ మామయ్య-ఎంతో తొందరగా చెప్పు. కోపంగా
*ఇప్పుడు నేను అడిగే వాటికి మీరు ఒక్క మాటలో answer చేయాలి.
అ మామయ్య- అలాగే అని తల ఊపాడు.
*మీ ఆవిడ చనిపోయిన తరువాత మీరు ఎవరి కోసం బ్రతికారు?
అ మామయ్య- నా కొడుకు కోసం.
*తరువాత మీ కొడుకు చనిపోయిన తరువాత ఎవరి కోసం బ్రతికారు?
అ మామయ్య- అనసూయ ని చూస్తూ)నా కొడలి కోసం.
*అంటే తన మంచి చెడ్డ అన్నీ మీరు చూస్తున్నారు.
అ మామయ్య-అవును.
*తన దేగ్గర ఇప్పుడు చాలా ఆస్తి ఉంది అనుకుంటా అది ఎవరది అయిన.
అ మామయ్య-ఉంది. మొత్తం తన పేరుమీద ఉంది.
*ఇంకా మీరు ఎంత కాలం బ్రతుకుతారు?
అ మామయ్య-10,15 సం!! (తల దించుకుని
*ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చెప్పండి. మీరు బ్రతక దానికి మీ కొడుకు, ఆయన తరువాత కోడలు ఆసరాగా ఉన్నారు. మీ కొడుకు పోతే మిమ్మల్ని ఆసరాగా చేసుకుని మీ కోడలు బ్రతుకుతుంది. మరి మీ తరువాత?
అ మామయ్య- తల దించుకుని ఉన్నాడు.
*అనసూయ మేడం తెలివిగలదే కానీ, తనని మోసం చేసే వాళ్ళు ఈ లోకంలో ఉన్నారా?
అ మామయ్య- తల పైకి ఎత్తి నీళ్ళు నిండిన కళ్ళతో తన కొడలిని చూస్తూ.)ఉన్నారు.
*తనని కాపాడాలన్న, తనకి సమస్యని ఎదుర్కునే ధైర్యం కావాలన్న తనకి ఒక ఆసరా కావాలా ?
అ మామయ్య- కళ్ళు తుడుచుకుంటూ) అవును. 
*ఆ ఆసరా మీరే ఇవ్వాల తనకి.?
అ మామయ్య-ఎలా? పైగా నేనే ఎందుకు?
*ఎందుకంటే ఈ లోకంలో తనకి మీరు, మీకు తను తప్పితే ఎవరు లేరు. అందుకే మీరు.
అ మామయ్య-కానీ…..కానీ……
*ఇంకో మాట మీ ఇద్దరది ఒకటే ప్రపంచం. కొన్ని సం!! తరువాత మీరు వెళ్లిపోతారు. తరువాత తను ఒంటరి అవుతుంది. తనని జీవితాంతం ఒంటరిగా ఉంచుతారా?
అ మామయ్య-లేదులేదు అలా జరగకూడదు.
*అనసూయ మేడమ్ ఇక్కడకి రండి. ఇక్కడ కూర్చోండి. అని అ మామయ్యకి ఎదురుగా ఉన్న కుర్చీ చూపిస్తూ.
తను ఏదో ఆలోచిస్తూ మెల్లగా వచ్చి కూర్చోంది.
*ఇది మీ ఇద్దరకి సంభందించింది కాబట్టి ఇద్దరి ముందు చెప్పాను.
అ మామయ్య-నాకు టైమ్ కావాలి.
అనసూయ-నాక్కూడా టైమ్ కావాలి.
*వాళ్ళ ఇద్దరివంక చూస్తూ.)లేదు అస్సలు టైమ్ లేదు. కానీ మీరు అడిగారు కాబట్టి మీకు 5ని!!! ఇస్తున్నాను. నేను వెళ్ళి మీకు coffe ,నాకు టీ తీసుకుని వస్తాను. ఈలోపు మీరు ఒప్పుకోవాలి. అని నేను అక్కడ నుండి బయటకి వచ్చేశాను.
        అ మామయ్య తల మీద చేయి పెట్టుకుని సీలింగ్ చూస్తున్నాడు. అనసూయ గోళ్ళు ఆడించుకుంటూ తల దించుకుని కూర్చుంది. ఇద్దరు దీర్ఘ ఆలోచనలో మునిగిపోయారు.
     నేను ప్యూన్ పిలచి నాకు కావాల్సినవి తీసుకుని రమ్మని చెప్పి పంపించాను. కొద్ది సేపటికి వాటిని తీసుకుని వచ్చాడు. టైమ్ 5ని!! దాటింది. ప్యూనుకి లోపల పెట్టమని చెప్పి తన వెనకే వెళ్ళాను. ప్యూన్ అన్నీ టేబల్ మీద పెట్టి వెళ్లిపోయాడు. నేను వెళ్ళి తలుపు వేసి అక్కడకి వెళ్ళి నా cupలో టీ పోసుకుని వల్ల cupల్లోcoffe పోసి ఇద్దరకి ఇచ్చాను. ఇద్దరు తీసుకున్నారు. 
*5ని!! అయ్యింది. రేపే మీ పెళ్లి. అని 
నేను నా cup తీసుకుని బాల్కనీ లోకి వచ్చాను. అ మామయ్య నా వెనుకే వచ్చి నా పక్కనే నిలబడ్డాడు. ఇద్దరకి లోపల అనసూయ కనిపిస్తుంది.
అ మామయ్య-చూస్తూ చూస్తూ కూతురు లాంటి దాన్ని పెళ్లి ఎలా చేసుకొను?
*2 మాటలు. 1. మీరు తన కన్నా తండ్రి కాదు. 2.మీరు అసలు తండ్రి కాదు. ఐనా మీకు చెప్పే అంతటి వాడిని కాదు.
అ-మామయ్య-నేను అలా చూడలేక పోతున్నాను. నాకు అస్సలు దారి కనిపించడంలేదు.
*అస్సలు చూడవద్దు. అందుకే కొద్దిగా వక్రంగా చూడండి. మీకు దారి కనిపిస్తుంది.
అ మామయ్య-అంటే.
*అంటే…..మీతో నేను ఫ్రీగా మాట్లాడలేకపోతున్నాను. (చేయిని ముందుకు చాచి)friends??????
అ మామయ్య-కొద్దిగా ఆలోచించి)అలాగే తమ్ముడు అని చేయి కలిపాడు.
*ok భయ్యా. ఒక సారి మేడంని చూడండి. ఆ శరీర సౌష్టవం, ఆ మేలిమి రంగు, ఆ వొంపులు ఇప్పటి వరుకు మీరు అలా చూడలేదు. కానీ ఇప్పుడు చూడండి. అని లోపలికి వెళ్ళాను.అనసూయ దేగ్గరకి వెళ్ళి కూర్చున్నాను.
నా మాటలు అ మామయ్య మీద బాగానే ప్రభావం చూపాయి. అనసూయని గమనించడం మొదలుపెట్టారు.
         నేను లోపలికి వెళ్ళాను. అనసూయ కోపంగా ఎందుకు అలా చేశావు?
*మరి ఇంకెలా చేయమంటావు?
అనసూయ-అంటే?
*అనుభవంతో చెప్తున్నాను. నీలో చాలా వేడి ఉంది. 
అనసూయ-ఐతే?(సిగ్గుపడుతూ)
*ఆ టైమ్ లో నేనే కాదు వేరే ఎవరు ఉన్న మీరు గాడి తప్పుతారు. అది నాకు ఇష్టం లేదు.
అనసూయ-అదో చెప్పా బోయి ఆగిపోయింది)ఎలా చేయడం? నా వల్ల కాదు.
*ఏమి ఉండదు. ఇప్పటి వరుకు ఒక ఇంట్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఒక గదిలో ఉంటారు. అంతే.
అనసూయ-ఐనా నేను నిన్ను మర్చిపోలేను.
*నాకు తెలిసి మీ మామయ్య నీకు ప్రేమలో ఎలాంటి లోటు ఉందనివ్వరని. నీ మనసులో ఇప్పటివారుకు మీ మామయ్య గురించి ఉన్న గౌరవాన్ని ప్రేమగా మార్చు. ఇంకా జీవితం మొత్తం సంతోషమే. అప్పటికి నీకు ఏమైనా తక్కువ ఐతే నేను ఉన్నానుగా.
అనసూయ –తల దించుకుని అలాగే అని తల ఊపింది. )కానీ పెళ్లి రేపు కాకుండా….
*ok మరుసటి రోజు పెట్టుకుందాం. అది conform.
అనసూయ-అలాగే.
నేను బయట ఉన్న అతన్ని లోపలికి రమ్మని చెప్పాను. అతను అనసూయని చూస్తూ లోపలికి వచ్చాడు.
*ఆ-మామయ్య తో) చూడండి.పెళ్లి మరుసటి రోజు. పెళ్లి తరువాత మీరు ఈ collage పనులు వేరే వారికి అప్పగించండి. మీకు కొద్దిగా relaxగా ఉంటది. 
ఇద్దరు అలాగే అన్నారు. 
*నేను మరుసటి రోజు వస్తాను. తరువాత పెళ్లే. బాయ్. జాగ్రత్త. అని అక్కడ నుండి వచ్చేశాను.
          నేను వచ్చిన తరువాత అక్కడ నిశ్శబ్దం అలుముకుంది. చాల సేపు తరువాత 
 అ-మామయ్య-అనసూయ ……?
అనసూయ-ఉమ్మ్…….
అ-మామయ్య-నీకు ఇష్టమేనా?
అనసూయ-ఏమో. 
 అ-మామయ్య-నీ మీద ఎలాంటి ఒత్తిడి లేదుగా?
అనసూయ-లేదు. మరి మీరు.
అ-మామయ్య-పెద్దరికంలో నేను చేసిన తప్పునీ అంటే నీ జీవితం సవరించాలని అనే విష్యం మర్చిపోయాను. తను వచ్చి నాకు నా కర్తవ్యం గుర్తు చేశాడు. కానీ కష్టం ఏమిటంటే నా కర్తవ్యం పూర్తిగా నేను పూర్తి చేయాలి. ఏమో ముందు ముందు ఎలా ఉంటుందో?
అనసూయ-ఏమో ఎలా ఉంటుందో….?
అ-మామయ్య-ఇంతకీ ఆ అబ్బాయి????
అనసూయ-అతను…..రవి కొడుకు……మామయ్య….రాజా……
అ-మామయ్య-అంటే రాజశేకర్ మనవడు కదా.
అనసూయ-అవును.
అ-మామయ్య-కనిపిస్తున్నాయి తాత పోలికలు. అవును రాజా చెప్పినట్టు ఈ పనులు చూసుకోవడానికి  ఎవరైనా ఉన్నారా?
అనసూయ-లేరు.
అ-మామయ్య-మా ఫ్రెండ్ కూతురు ఇక్కడ పని చేస్తుందిగా తానే సరైంది.
అనసూయ-మీ ఇష్టం మామయ్య.  మరో వైపు collageలో

రీమా మేడమ్-రాజని చూసి 3 రోజులు అయ్యింది. ఇవాళ పిలుస్తున్న వెళ్లిపోయాడు. నా కూతురుని కలిపిన తరువాత తనకి కావలసింది ఇస్తానని చెప్పాను. తను చెప్పక పోయిన తనకి కావలసింది తన కళ్ళలో కోరిక బట్టి తెలుస్తుంది. ఇప్పటి వరుకు తనకి ok చెప్పకుండా నేను తప్పు చేశాను. ఎలాగైనా తనని రమ్మని చెప్పాలి. కానీ ముందు నిరుకి చెప్పాలి. కానీ ఎలా???????ఎలా????? ఎలాగైనా చెప్పాలి.
అప్పుడే నిరు collage అయి ఇంటికి వెళ్తూ కనిపిస్తుంది. నిరుకి ఫోన్ చేసి లోపలికి రమ్మని చెప్పింది. నిరు లోపలికి వచ్చింది.
నిరు-ఎంటమ్మ? రమ్మన్నావు?
రీమా-అమ్మ నిరు నీతో మాట్లాడాలి. కానీ ఎలా మొదలుపెట్టాలో అర్దం కావడం లేదు.
నిరు-కంగారులేదు అమ్మ మామూలుగా చెప్పు.
రీమా-రాజా గురించి.
నిరు-రాజా గురించా? మామూలుగా చెప్పు.
రీమా-నేను చేసే చెడ్డ పనులు రాజాకి చూశాడు. నువ్వు వెళ్ళిపోయిన తరువాత నేను ఒంటరి అయ్యాను. నన్ను చాలా రకాలుగా save చేశాడు. నిన్ను కలిపితే తనకి కావాల్సింది చేస్తానని తనకి మాట ఇచ్చాను.
నిరు-చెయ్యి అమ్మ. ఇందులో ఆలోచించాలసింది ఏముంది?
రీమా-అంటే నిరు…..నువ్వు చిన్న పిల్లవి కాదు. నీకు అన్నీ తెలుసు…..
నిరు-direct point కి రా. అమ్మా
రీమా-రాజని సుఖపెట్టమన్నాడు. తల దించుకుని
నిరు-షాక్ గా చూస్తూ)తను ఆడిగడా?
రీమా-లేదు. తన కళ్లలో కోరిక బట్టి చెప్పాను. 90% అదే.
నిరు-నాకెందుకు చెప్తున్నావు?
రీమా-నీకు తెలియకుండా ఏమి జరగకూడదు. తరువాత తెలిస్తే నన్ను తప్పుగా అనుకోకూడదు.
నిరు-రాజా విషయంలో నేను తప్పు అనుకొను. ఐనా ఇప్పుడు ఎందుకు?
రీమా-thanks. 2 రోజులు నుండి రాజా రావటంలేదు. ఇవాళ నేను పిలుస్తున్న వెళ్లిపోయాడు. నామీద కోపం వచ్చింది అనుకుంట. నువ్వు ఊ అంటే తనకి ఫోన్ చేసి sorry చెప్పి రమ్మంటాను.
నిరు-సరే నీ ఇష్టం. ఎక్కడ కలుస్తావు?
రీమా- ఇంట్లో కాకుండా బయట కలుస్తాము.
నిరు- నేను ఉంటానానా?
రీమా-తల దించుకుని ఉంది.
నిరు-నేను బయటకి వెళ్తాను. మీరు ఇంట్లో కలుసుకోండి.
రీమా-అలాగే.
నిరు-నేను ఇంటికి వెళ్తున్నాను. ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడో చెపితే నా పని చూసుకుంటాను. అని అక్కడ నుండి వెళ్లిపోయింది.
రీమా వెంటనే నాకు ఫోన్ చేసింది.
*ఇంటికి వచ్చి నా రూమ్ లో అనసూయ పెళ్లి ఆలోచనలో మునిగిన నన్ను ringtone బయటకి లాగింది. ఫోన్ ఎత్తి)హలో ?
రీమా-రాజా?
*అఁ చెప్పండి మేడం?
రీమా-ఏంటి 2 రోజులు నుండి collageకి రావటంలేదే?
*నేను ఏదో చెప్పబోతే
రీమా-నా మీద కోపం వచ్చిందా?
*ఏంటి మేడం ????)అంటే……
రీమా-అదే నా కూతురు నా దేగ్గరకి ఇస్తే నీ కోరిక తీరుస్తానని చెప్పి ఇంకా చెప్పలేదని కోపం వచ్చిందా?
*ఓహ్ ఆదా మాటర్… మేడం సల్లు,పిర్రలు గుర్తుకు వచ్చి తమ్ముడు రెడీ అని తల ఎగరేస్తున్నాడు) అవును.
రీమా-ఐతే రేపు collage అయ్యిన తరువాత ఇంటికి రా (సిగ్గుపడుతూ)
*ఆహా మొత్తానికి ఒప్పుకున్నారు. కానీ మర్చిపోయినందుకు మీకు శిక్ష ఉంది.
రీమా-శిక్ష అదేంటి?
*అది ఇప్పుడు కాదు మంచం మీద చెప్తాను. శిక్ష అక్కడే వేస్తాను. నన్ను నిరాశ పరచకూడదు.
రీమా-సిగ్గుపడుతూ)అలాగే.
*రేపు సాయంత్రం కలుద్దాం. బాయ్.
రీమా-ok బాయ్.
మరుసటి రోజు collageలో వెళ్ళగానే ఫ్రెండ్స్ అందరూ గుమిగూడిపోయారు. ఎలా గడిచిందో తెలియదు. సాయంత్రం అయ్యింది.
సాయంత్రం బండి తీసుకుని రీమా మేడమ్ ఇంటికి వెళ్లాను. 

నాకోసమే అన్నట్టు రీమా మేడం ఫుల్లుగా  రెడీ  అయ్యి కూర్చుంది. పైట జారిపోతే సర్దుకుంటూ కూర్చుంది.   p

నేను లోపలికి వెళ్ళగానే సర్దుకుంటున్న మేడం చూశాను నా కళ్ళు  ఆ కొండల మీద పోయింది
. వాటిని చూస్తూ ఉండిపోయాను. నన్ను చూడగానే వెళ్ళి కూర్చో మని చెప్పింది. మేడం మాటలు నాకు ఏమి వినిపించడంలేదు. బాగ్ కింద  పడేసి వెళ్ళి తన పెదాలు అందుకున్నాను. వాట్నీ చీకడం మొదలు పెట్టాను. మేడం కూడా పూర్తిగా సహకరిస్తుంది. కొన్ని ని!! తరువాత ముద్దుని ఆపాను. అప్పటి వరుకు కళ్ళు మోసుకుని ఉన్న మేడం కళ్ళు తెరచి నన్ను చూస్తుంది. తన కళ్ళలో ఎర్ర జీరాలు తనలో ఎంత కామం ఉందో చెప్తున్నాయి.మేడం ఇప్పుడే వస్తాను కూర్చో అని వెళ్ళి తలుపు వేసింది. అలా వెళ్తుంటే వెనక తన గుద్దని చూస్తూ ఫాంట్లో ఉన్న టెంటుని సరిచేసుకున్నాను. మేడం లోక్ వేసి వచ్చి నా చేయి పట్టుకుని బెడ్ రూంలోకి తీసుకెళ్లింది. ఇప్పుడే వస్తాను మళ్ళీ వెళ్ళబోతుంటే చేయి పట్టుకుని లాగి ఒళ్ళో కూర్చో బెట్టుకున్నాను.
వదులు వెళ్ళి ఏమైనా తీసుకుని వస్తాను.
అవసరం లేదు నాకు కావలసింది. ఇస్తే చాలు. మళ్ళీ తన పెదాలు అందుకున్నాను. తన పెదాలు చీకుతూ సల్లు మీద చేయి వేశాను. వాటిని పిసుకుతూ  నాలుకని తన నోట్లోకి తోశాను. తనుకూడా నాలుకకి దారి ఇచ్చింది. అలా చీకుతూ సల్లు గట్టిగా పిసుకుతున్నాను. తను ఫాంటు మీదనుండి నా దాన్ని పట్టుకుని ఆదిస్తుంది. ఇద్దరిలో కామం తార స్తాయికి చేరింది. ఇద్దరం లేచి నిలబడి వేగంగా బట్టలు మొత్తం తీసి మంచం మీదకి చేరిపోయాము. నా మొద్దని తన నోటికి అందించాను. నా మొద్దని చేత్తో పట్టుకుని కొలుస్తున్నట్టు చూస్తుంది.
ఇంత లావు ఉంది సరిపోయిద్దా? చూద్దాం. అని చిన్నగా ముద్దు పెట్టి ఎదర గుండుని చీకుతుంది.
నేను అలా తన చీకుడును ఆస్వాదిస్తూ మెల్లగా ఆడిస్తున్నాను. తన పక్కనే పడుకుని పూకుని చూశాను రసాలు కారడం మొదలుయాయ్యాయి. నున్నగా షేవ్ చేయడం వల్ల మెరుస్తుంది. చటుక్కున దాన్ని అందుకున్నాను. అంటే తను చీకడంలో వేగం పెంచింది. నేను లనే చీకుతూ రెండు వెళ్ళాను లోపలికి తోశాను తేలిగ్గా వెళ్లిపోయాయి.ఇంకా వెళ్లని ఆడించడం మొదలుపెట్టాను. నా మొద్ద పూర్తిగా నిగిడి గట్టిపడింది. అందువల్ల మేడమ్ నోట్లో పట్టడం లేదు. కింద పూకూ రొచ్చుగా అయ్యింది. నేను వేళ్ళని అడిస్తూ ఒక వేలును గుద్ధ బొక్కలో తోశాను. తను హూం……హూం……అని మూలుగుతూ ముడ్డిని కడుపుతుంది. అలా ఆడిస్తూనే ఉన్నాను . మేడమ్ తట్టుకోలేక కార్చేసింది. నేను లేచి తన కాళ్ళు మద్యలోకి వచ్చి మొద్దని సెట్ చేశాను. తను ఏదో చెప్పేలోపు సగం దిగపడిపోయింది. అమ్మ ని గట్టిగా అరిచింది. తను ఆపు…..అపు…..అంటుంది నేను నేను అవి పతీంచుకోకుండా మొత్తం మొద్దని లోపల దింపేశాను

ఇంకా మెడ పడుకుని వస్తున్న కన్నీళ్లని తాగేసి పెదాలు అందుకుని చీకుతూ సళ్ళని పిసుకుతున్నాను. కొద్దిసేపటికి తను గుద్ధ కదపడం మొదలు పెట్టింది.

నేను కాళ్ళు పైకి వేసుకుని కుమ్మడం మొదలు పెట్టాను.తను తట్టుకోలేక గట్టి గట్టిగా అరుస్తుంది. అమ్మ……అమ్మ…..నొప్పి…..వద్దు……తీసేయ్..
[/url]కొద్దిసేపు తరువాత అరుపులు కాస్ట్ మూలుగులుగా మారాయి. నేను దెంగుతూ టాల్ పైకి అట్టి చూశాను. తలుపు దేగ్గర నిరు నిలబడి మమ్ముల్నే చూస్తుంది. తన బుగ్గలు ఎరుపెక్కాయి. కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి. ఒక చేయి తన ఫాంటులో ఉంది. నిరు నన్ను చూసి కంగారూ పడింది. వెళ్ళబోతే ఉండు అని సైగ చేశాను. తను అలాగే నిలబడి ఉంది. ఎలా వచ్చావు అని సైగ చేశాను. తన దేగ్గర్ ఉన్న స్పేర్ keyని చూపించింది. నిరు చూస్తుంది అని వేగం పెంచాను. మేడమ్ అదే టైమ్లో కార్చేసుకుంది. తనని అటువైపు వొంగో బెట్టి మొడ్డని తీసి పట్టుకుని ఒక్కసారిగా లోపలికి తోశాను. సగం వెళ్లింది
ఇంకో పోటు వేయడంతో మొత్తం వెళ్ళిపోయినిది. నా మొడ్డని చూసి నోరెళ్ళబెట్టింది. తన అమ్మాపూకులోకి వెళ్ళడం ఇంకా ఆశ్చర్యం వేసింది. తను గుటకలు వేస్తూ చూస్తుంది
నేను మేడమ్ నడుం పట్టుకుని వాయిస్తున్నాను. గదిలో టాప్ టాప్ అని సౌండ్వస్తుంది. నా మోలా తగిలిన ప్రతిసారి తన పిర్రలు రెండు వాటర్ బెలూన్స్ లాగా ముందుకు వెళ్తున్నాయి. అలా వెళ్ళిన ప్రతిసారి గుద్ధ కన్నం నన్ను ఊరిస్తుంది.
మేడమ్ ని దెంగుతూ “మేడమ్ నిరు ఎక్కడ? ఎక్కడికైనా పంపించారా?”
తన పేరు వినగానే తను కంగారూ పడి వెళ్ళబోతే ఉండమని సైగ చేశాను. తను అలాగే ఫాంట్లో చేయి తీసి గోడకి అనుకుని అమ్మ ఏమి చెపుతుందో అని వింటుంది.
అది తనకి క్లాస్ ఉందని చెప్పింది. ఇంకా రాలేదు.
తనకి తెలుసా నేను వస్తున్నది.
హూం…..తెలుసు.
నేను నిరు కళ్లలోకి చూస్తూ “మేడం నిరు విష్యం మీకు చెప్పాలి. దానికి నూవు ఒప్పుకోవాలి”
నిరు (కొంపదీసి నేను వచ్చానని చెప్తాడా?లేక నన్ను కూడా దెంగుతాడా)
మేడం-ఎంతో చెప్పు
నిరు పెళ్లి గురించి
ఏంటి నువ్వు చేసుకుంటావా? దానికైతే నేను ఏ అడ్డు చెప్పను.
నిరు బొమ్మలాగా నివ్వెరపోయి చూస్తుంది.
మేడం-నూవ్వైతే అప్పుడప్పుడు నాపూకు గులా తీరుస్తావు. ఇప్పటికే నాకు 5సార్లు కార్పించావు.
అది కాదు మేడం నిరు మన collageలో మ్యాడిని ప్రేమిస్తుంది. నాకు తెలసి ఇద్దరు ప్రేమించుకుంటున్నారు.
మ్యాది పేరు వినగానే నిరు మొహం వెలిగిపోయింది. తాన్ అమ్మ ఏమి చెపుతుందో అని చూస్తుంది.
మ్యాడినా? ఎవరు?
అదే మేడం నిరు సీనియర్ మాధవ.
వాడా నేను అస్సలు ఒప్పుకొను. కావాలంటే చెప్పు నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను. వాడిని మాత్రం నేను ఒప్పుకొను.
నిరు మొహం మళ్ళీ నీరసించిపోయింది. తల దించుకుని నీళ్ళు నిండిన కళ్ళతో వెళ్ళబోతే ఉండమని సైగ చేశాను.
చూడు మేడం వాళ్ళ ప్రేమని ఒప్పుకోవాలి ప్రేల్లిని ఒప్పుకోవాలి.
అస్సలు ఒప్పుకొను. ఆ లేని వాడికి ఇచ్చి పెళ్లిచేయను.
ఎలా ఒప్పుకోవో నేను చూస్తాను. అని మొడ్డని తీసి గురి చూసి గుద్దలో పొడిచాను అది సగం దిగపడిపోయింది

ప్పటివరుకు పూకు ఆనందంలో మునిగిన తను గుద్దలో దిగపడే సరికి కెవ్వుమని కేక వేసి అమ్మో నొప్పి తీసేయ్….తీసేయ్….అని అరుస్తు ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. తనని కదలనివ్వకుండా అలాగే డెంగడం మొదలుపెట్టాను.
మేడం అరుపులకి నిరుకి కంగారూ భయం రెండు వచ్చాయి. లోపలికి రాబోతుంటే వద్దు అని సైగ చేశాను. తను ఆగిపోయింది.
నేను అలాగే డేగుతున్నాను. మేడం నా నుండి తప్పించుకుంటాని అన్నిరకాలుగా ట్రై చేస్తుంది. గుద్ధలో మంటతో తను విలవిలల్లాడిపోయితుంది.
ఇప్పుడు చెప్పు ఒప్పుకుంటావా?లేదా?
మేడం నొప్పితో ఏడుస్తూ “ ఒప్పుకుంటున్నాను ముందు తీసేయ్.”
నమ్మోచ్చ?
నాకూతురు మీద ఒట్టు వాళ్ళ ప్రేమకి పెళ్ళికి ఒప్పుకుంటాను.
ఆ మాట వినగానే  నిరు మొహం వెలిగిపోయింది. తనని వెళ్ళమని సైగ చేయడంతో తను వెళ్లిపోయింది. టైట్ గుద్ధాని డెంగడం వల్ల నాకు అయిపోయే టైమ్ వచ్చింది వెంటనే మొడ్డని తీసి పూకులోకి తోసి కొన్ని శోట్స్ తరువాత నా పాలతో తన పూకుని నింపేశాను. అలాగే తన మీద పడుకున్నాను. కొద్దిసేపు తరువాత నేను లేచి బాత్ రూమ్కి వెళ్ళాను. నా మొద్ద చుట్టూ కొద్దిగా రక్తం కనిపించింది. నాకు మేడం మీద జాలి వేసింది. నేను ఫ్రెష్ అయ్యి తనని ఎత్తుకుని బాత్ రూంలోకి తీసుకెళ్లి వేదినీళ్లతో గుద్దకి కాపురం పెట్టాను. తను నన్ను కృతజ్ఞతతో చూస్తుంది. నేను బయటకి వచ్చేశాను తను ఫ్రెష్ అయ్యి మెల్లగా గోడని పట్టుకుని కుంటుకుంటూ వచ్చి మంచం మీద కూర్చుంది. పక్క కబోర్ద్లో నైతి తీసి తనకి ఇచ్చాను.తను వేసుకుని టాబ్లెట్స్ ఇస్తే వేసుకుని పడుకుంది. నేను బట్టలు వేసుకుని వెళ్ళబోతే కింద నుండి అమ్మ…..అని పిలుపు వచ్చింది. మేడం కి అర్ధం అయ్యింది నిరు వచ్చింది అని. వెళ్తున్నా నాకు బాయ్ చెప్పింది. నేను వెళ్తూ వెళ్తూ నిరుకి బాయ్ చెప్పి వెళ్లిపోయాను.  అలసిపోవడం వల్ల ఇంటికి వెళ్ళగానే నిద్ర పట్టేసింది.
నేను వెళ్ళిన కొద్దిసేపటికి నిరు తన గదిలోకి వెళ్లిపోయింది. టీ పెడతానికి  రీమా మేడమ్ తన గదిలో నుండి బయటకి రాగానే గుమ్మం దేగ్గరకి రాగానే కాలు జారింది. వెంటనే తెరుకుని నిలబడింది. చూస్తే కింద తడిగా ఉంది. నీళ్ళు ఒలకలేదు ఇక్కడికి తడి ఎలా వచ్చిందో తనకి అర్ధం కాలేదు. ఆ తడిని వేళ్ళతో అందుకుని ముక్కు దేగ్గర పెట్టుకుంది. ఘాటుగా తగిలింది వాసన సగం అర్ధం అయ్యింది. ఆ వెళ్లని నోట్లో పెట్టుకుంది.   పూర్తిగా అర్ధం అయ్యింది. అది పూకూ రసం. ఒక్కసారి తన ఆలోచనలు వేగం అందుకుని గమ్యానికి చేరుకున్నాయి. ఇంట్లో ఉన్నది తను తన కూతురు. ఇది తనది కాదు. అంటే నిరు……… లోపల జరిగింది మొత్తం చూసిందా? మరి చూసి ఎందుకు వెళ్లలేదు.? అంటే తనకి రాజా అంటే ఇష్టమా???? కానీ రాజా నిరు ప్రేమ ఒప్పుకునేలా చేశాడు. నేను ఒప్పుకున్నాను కానీ???? ఇవి అన్నీ ఎందుకు నిరుని అడిగితే తెలిసిపోతుంది. వంట గదిలోకి వెళ్ళి టీ పెట్టి రెండు కప్పులతో నిరు గదిలోకి వెళ్లింది. నిరు మంచం మీద చదువుకుంటూ కనిపించింది. మేడం టీ తో లోపలికి వెళ్ళగానే నిరు పుస్తకం పక్కన పెట్టి తన అమ్మని చూసింది. ఒక్కసారిగా మంచం మీద సరస క్రీడ, అలాగే తన గురించి తెలియడం కదాలాడింది. మేడం టీ అని చెప్పడంతో ఊహల్లో నుండి బయటకి వచ్చి టీ కప్ తీసుకుంది.
రీమా- నీతో ఒక మాట్లాడాలి. ఒక ఫ్రెండ్ లాగా
నిరు-(ప్రేమ సంగతి కాబోలు) అలాగే.  ఎంటమ్మ?
రీమా-నువ్వు ఎవరినో ప్రేమించావంట? దానికి నేను ఒప్పుకుంటున్నాను.
నిరు-కనీసం ఎవరని అడగవా?(రాజా చెప్పే ఉంటాడు మ్యాడి అని)
రీమా-తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పారు. మ్యాడి, మాధవరవేగా?
నిరు-అవును.
రీమా-ఇదే సరైన టైమ్. అడగటానికి) రాజా మీద నీ అభిప్రాయం ఏంటి?
నిరు-(కళ్ల ముందు తన ఆయుధం కడలాడింది)తను చాలా మంచి వాడమ్మ.
రీమా-అంతేనా ?
నిరు-అంతే ఇంకేముంటుంది?
రీమా-అలాగే. గంట క్రితం నువ్వు ఇంటికి వచ్చావా?
నిరుకి పరం పోయింది. ధగ్గుతూ కొద్దిసేపు తరువాత నార్మల్ అయ్యి తల దించుకుంది.
రీమా-పర్లేదు చెప్పు.
నిరు అవును అన్నట్టు తల ఊపింది.
రీమా-ఇప్పుడు చెప్పు రాజ మీద నీ అభిప్రాయం చెప్పు?
నిరు-ఆది…… రాజని మొదటిసారి చూడగానే ప్రేమించాను. కానీ తను అప్పటికే కరుణ తనని ప్రేమిస్తుందని తనకి తెలిసిపోయింది.  ఒకరోజు కరుణ లేనప్పుడు ధైర్యం చేసి చెప్తానికి తన దేగ్గరకి వెళ్ళాను. తన ఫ్రెండ్స్ మాటలు విని ఆగిపోయాను.
రీమా-ఏం చెప్పాడు?
నిరు-ప్రేమించడం కాదు ప్రేమించబడటం గొప్ప అని ఆ ప్రేమని వదులుకొనని.చెప్పాడు. (కన్నీళ్లు ధారగా వచ్చాయి)
రీమా-అలాగా?
నిరు-తరువాత నన్ను మ్యాడి ప్రేమిస్తున్నాడని. అప్పుడు నీ ఇష్యూ జరిగింది. నేను ఒంటరి అయ్యాను. అప్పుడు మ్యాడి నన్ను ప్రాణం లాగా చూసుకున్నాడు. అప్పుడు గుర్తుకు వచ్చాయి రాజా మాటలు. అప్పుడే నిర్ణయం తీసుకున్నాను మ్యాడిని పెళ్లిచేసుకుంటానని. (కన్నీళ్లు తుడుచుకుంటూ
రీమా-మరి నీ ప్రేమ?
నిరు-ఏమో.
రీమా-ఇలా అడగా కూడదు  కానీ అడుగుతున్నాను.
నిరు-ఏంటి?
రీమా-రాజాతో సెక్స్ చేస్తావా?
నిరు-అమ్మ మాట వినగానే మొహం ఎర్రబడింది.)ఏమో.
రీమా-ఇందాక మమ్మల్ని చూశావుగా ఏమనిపించింది.?
నిరు-పూకూ పెదాల్లో తడి మొదలైంది)ఏమో.
రీమా-నీకు ఇష్టమైతేనే రాజా ఒకసారి కలువు దాని తరువాత నీ మనసులో కేవలం నీ భర్త మాత్రమే ఉండాలి. అలా కాకుండా రాజా కూడా మనసులో ఉంటే మీ జీవితాలు నాశనం అవుతాయి.(కప్పులు తీసుకుని వెళ్లబోయింది)
నిరు-నేను ఒప్పుకుంటాను…కానీ రాజా????
రీమా-రాజని ఒప్పించడం కష్టమే. కొంత సమయం తరువాత చెప్తాను.
నిరు-ఎలాగో కాదు అమ్మ.రాజకి నిజం తెలియకూడదు.
రీమా-సరే నేను చూసుకుని నీకు చెప్తాను.
నిరు-థాంక్స్ అమ్మ (వెళ్ళి వాటేసుకుంది. రీమా తన కూతురుని ప్రేమగా నిమురుతుంది)
నేను ఇంటికి వెళ్లిపోయాను.

మరుసటి రోజు     నేను లేచి తొందరగా తయారయ్యి రీమా మేడమ్ ఇంటికి వెళ్ళాను. మేడమ్ అప్పుడే collageకి వెళ్లడానికి రెడీ అయ్యింది.
రీమా-ఏంటి ఇంత పొద్దున్నే?
*మీరు గుర్తుకువచ్చారు.
రీమా-మళ్ళీ ఇప్పుడా? మా వల్ల కాదు.ఇప్పటికే కుంటుతు నడుస్తున్నాను 
*అది కాదు వేరే పని ఉంది. మీరు నాతో రండి. ఇవాళ లీవ్ పెట్టండి.
రీమా-అలాగే కానీ ఎందుకు?
*దారిలో చెప్తాను. అని తనని తీసుకుని అనసూయ ఇంటికి వెల్లము దారిలో ఒక ఫోనే చేసి మొత్తం arrengements అయ్యినావో కనుక్కుని పెట్టేశాను. మేడంకి ఏమి అర్ధం కావడం లేదు. 
రీమా-ఏంటి ఏం జరుగుతుంది.
*పెళ్లి. మనిద్దరికి.
రీమా-సిగ్గుపడుతూ)అంతలేదు ఏంటో చెప్పు.
*ఏమి లేదు మనం పెళ్లి చేయాలి. ఇంతలో మా గమ్యం వచ్చింది. 
                ఇద్దరం దిగి లోపలికి వెళ్ళాం. అక్కడ అనసూయ, ఆ మామయ్య ఇద్దరు రెడీ అయ్యి గదిలో చెరో మూలాన నిలబడి ఆలోచిస్తున్నారు. నాకు పరిస్తితి అర్ధమైంది. రీమా మేడమ్ అనసూయ చూసి షాక్ అయ్యింది. ఆ మామయ్య చూసి గుర్తుపట్టింది. నేను వెళ్ళి ఇద్దరు చేతులు పట్టుకుని లాకెళ్లి కారులో కూర్చోబెట్టాను. నేను ఎదురు కూర్చున్నాను. నా పక్కనే రీమా కూర్చుంది. కార్ బయల్దేరింది. రీమా మనసులో పెళ్లి కూతురు అనసూయ అని కానీ పెళ్లి కొడుకు ఎవరో అర్ధం కావడం లేదు. మెల్లగా నా దేగ్గరకి వచ్చి 
రీమా-పెళ్లికూతురు సరే మరి పెళ్లి కొడుకు ఎవరు?
*అదే పెళ్లి కూతురు పక్కన కూర్చున్నాడు. అతనే.
రీమా-అతన?మేడమ్ మామయ్య కదా?
*అవును. ఇప్పుడు పెళ్లి వాళ్ళకే. నువ్వు అమ్మాయి తరుపున నేను అబ్బాయి తరుపున.
రీమా-ఇప్పుడు అర్ధమైంది.
కారు rigistar ఆఫీసు ముందు ఆగింది. అందరం దిగాము. అంతా నిశ్శబ్దం ఆవహించింది. 
*చూడండి కొన్ని ని!! లో మీ పెళ్లి జరుగుతుంది. అక్కడ ఇలాగే ఉంటే కష్టం. అలాగే ఈమె రీమా నా collage మేడం. అనసూయ మేడం తరుపున నేను మీ తరుపున. ఇంకా లోప్లైకి వెళదామా?
ఆ మామయ్య-అలాగే. 
అందరం లోపలికి వెళ్లాము. ఒక మనిషి వచ్చి మొత్తం తతంగం జరిపించాడు. మొత్తానికి పెళ్లి జరిగిపోయింది. ఈ లోపు అనసూయ, రీమా మంచి ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు. సాయంత్రం అయ్యింది. ఇద్దరు దండల్తో వాళ్ళ ఇంటి ముందు ఆగాము. రీమా లోపలికి వెళ్ళి హారతి పళ్ళెం తో వచ్చింది. నవ దంపతులకి హారతి ఇచ్చింది.
రీమా-లోపలికి అడుగు పెట్టలంటే ముందు మీరు ఎవరితో వచ్చారు? మీకు ఏమి అవుతారు చెప్పి లోపలికి రావాలి.
*అవును చెప్పాల్సిందే. ముందుగా మేడం మీరు.
అనసూయ-సిగ్గుతో తల దించుకుని)నేను నా మావయ్య పెళ్లి చేసుకుని వచ్చాము.
*ఇప్పుడు మీరు.
ఆ మామయ్య-నేను నా మేనకోడలు వచ్చాము.
రీమా- చీటింగ్ పేర్లు చెప్పలేదు.
*పర్లేదు.పదండి లోపలికి రండి. 
అందరం లోపలికి వచ్చాము. రీమా అనసూయని తీసుకుని లోపల గదిలోకి వెళ్లింది. అక్కడ ఇద్దరు ఆశ్చర్యంతో గదిని చూస్తున్నారు. గాడి మొత్తం పూలతో అలంకరించబడింది. రీమా అనసూయని  కూర్చోబెట్టి బయటకి వచ్చింది.
రీమా-రాజా నాకు లేట్ అవుతుంది. నీరు వచ్చి ఉంటుంది. నేను వల్తాను.
*అలాగే 
రీమా వెళ్లిపోయింది.ఇంకా మిగిలింది.నేను ఆ మామయ్య లోపల అనసూయ.
*సర్ its టైమ్. ఇక నుండి అంతా మీ చేతుల్లో ఉంది. లోపల మీరు సగంలో ఆగిపోయిన జీవితం ని ముందుకు నడపాలి. తన నమ్మకం ఎలాగో గెలుచుకున్నారు. ఇప్పుడు ప్రేమని గెలుచుకోండి. తలుపు తెరిచాను. లోపల అనసూయ కూర్చుని ఉంది.
ఆ మామయ్య-నేను చేయగలిగింది చేస్తాను. అని నన్ను hug చేసుకున్నాడు. 
*నేను వెళ్తాను. అను వచ్చేశాను. ఆ మామయ్య తలుపులు వేసుకుని లోపలికి వెళ్ళి అనసూయ పక్కన కూర్చున్నాడు.
అనసూయ తన భుజం మీద తల ఆనిచ్చింది. తను అనసూయ బుగ్గని నిమురుతు తన కళ్లలోకి చూస్తున్నాడు. అనసూయ లేచి తన వొల్లో కూర్చుని కల్లోకి చూస్తూ “నా మైండ్లో ఒక్క ఆలోచన ఉంది అందుకే ముందడుగు వేశాను. మీరు కూడా ఒక్క ఆలోచన పెట్టుకోండి.” తను అలాగే తల ఊపి తన పెదాలు అందుకున్నాడు. ఇద్దరు అలా 5ని!! ముద్దు పెట్టుకున్నారు. ఇద్దర్లో వేడి రాజుకుంది. తన మొద్ద లేచి పంచే లోపల నుండి అనసూయకి గుచ్చుకుంటుంది. తనని గట్టిగా హత్తుకుని ఆబగా పెదాలు చీకుతుంది. తను కూడా అనసూయని కింద పడుకోబెట్టి మీద పడుకున్నాడు. అలా ఇద్దరు పెదాలు చీకుతూ ఉన్నారు. ఊపిరి కోసం ఇద్దరు లేచి కూర్చున్నారు. ఇద్దరి కళ్ళలో కోరిక కనిపిస్తుంది. అనసూయ తన బట్టలు తీయడం మొదలు పెట్టింది. అది చూసి తను కూడా బట్టలు తీయడం మొదలుపెట్టాడు. ని!!ల్లో ఇద్దరు నగ్నంగా తయారయ్యారు. మెల్లగా అనసూయ మీదకి మెల్లగా వచ్చాడు  సళ్ళని చూసి ఒకదాన్ని అందుకున్నాడు.దాన్ని చీకుతూ, మరోదాన్ని పిసుకుతున్నాడు. అనసూయలో మూలుగులు ఎక్కువ అయ్యాయి. “అహ్………….అహ్………” తను ఇంకా రెచ్చిపోయి మార్చి మార్చి చీకుతూ పిసుకుతున్నాడు. అలా చీకుతూ కిందకి వచ్చాడు. పూకూ మొత్తం నున్నగా రసాలతో నిండిపోయింది. మొద్దని పూకూ ముందుపెట్టి తన కళ్లలోకి చూస్తూ “నీ జీవితం కోసం” లోపలికి నేట్టాడు. సగం వెళ్లిపోయింది. తనని మీదకి లాక్కుని “మన జీవితం కోసం” తన పెదాలు అందుకుంది. అలా పెదాలు చీకుతూ మిగిలిన సగాన్ని లోపలికి తోశాడు.  అనసూయ మూలుగు తన గొంతులో ఆగిపోయింది. అనసూయ normal  అయ్యిన తరువాత  మెల్లగా వాయించడం మొదలుపెట్టి వేగం పెంచాడు. కొద్దిసేపు తరువాత అనసూయ బిగదీసుకుని తనని గట్టిగా హత్తుకుని కార్చేసింది. తను ఆగకుండా అలాగే వాయిస్తూ ఉన్నాడు. అనసూయ మళ్ళీ ట్రాక్ లోకి వచ్చింది.  అలకొద్దిసేపు వాయించేసరికి అనసూయ మళ్ళీ కార్చుకోవడానికి దేగ్గర పడింది. అంతలోనే  తను పూకులో కర్చేశాడు. అనసూయ చివరి వరుకు వచ్చి అర్ధాకలితో ఉండిపోయింది.  అలసట వల్ల ఇద్దరు నిద్రపోయారు.

                మరుసటి రోజు ఆ మామయ్య నిద్ర లేచాడు. పక్కనే అనసూయ నిద్ర పోతుంది. తన మొహంలో అమాయకత్వం, తృప్తీ కనిపిస్తుంది.   ఆ మామయ్య లేచి ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చాడు. ఈలోపు అనసూయ లేచి కూర్చుంది. మామయ్యని చూడగానే దుప్పటి కప్పుకుంది. ఆ మామయ్య నవ్వుకుని వెళ్ళి కూర్చున్నాడు. అనసూయ దుప్పటి తీసుకుని అలాగే బాత్రూంలోకి వెళ్లిపోయింది. కొద్దిసేపు తరువాత నైటీ వేసుకుని వచ్చింది.ఇద్దరు మంచం మీద కూర్చున్నారు.
అనసూయ-మామయ్య వెళ్ళి టీ తీసుకుని వస్తాను. వెళ్ళి టీ సుకుని వచ్చింది. ఇద్దరు టీ తాగుతూ 
ఆ మామయ్య-నీతో మాట్లాడాలి.
అను-చెప్పు మామయ్య.
ఆ మామయ్య-ఇప్పుడు కూడా మామయ్యనా?
అను-భర్తని మామయ్య అనికూడా అంటారు. సరే ఎంటో చెప్పండి.
ఆ మామయ్య-అది…అది…. రాత్రి నిన్ను సంతోషపెట్టలేదు.
అను-లేదు..లేదు మామయ్య.
ఆ మామయ్య-నేను చెప్పేది పూర్తిగా విను.
అను-అలాగే
ఆ మామయ్య-ఏదో రాజా చెప్పడాని నిన్ను పెళ్లి చేసుకున్నాను. రాత్రి నిన్ను సుఖపెట్టడానికి ట్రై చేశాను. చేయలేకపోయాను. పైగా పిల్లల్ని పుట్టిస్తానో లేదో తెలియదు. అందుకని…..
అను-అందుకని?
ఆ మామయ్య-నీ మనసులో ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళతో సుఖపడవచ్చు. వాళ్ళతో పపిల్లల్ని కనవచ్చు. కానీ ఎవరికి తెలియకూడదు. కొద్దిగా ఆలోచించు నేనే చెప్తున్నాను.
అను-………(రాత్రి పరిస్తితి గుర్తుకువచ్చింది)
ఆ మామయ్య-అది..నాకెందుకో రాజా అయితే మంచిది అనిపిస్తుంది. కావాలంటేనేను మాట్లాడతాను.
అను-మీ ఇష్టం మామయ్య. మీరు ఏం చేసిన నేను అడ్డు చెప్పను. కానీ రాజాతో నేను మాట్లాడతాను. భర్తగా మీకు తెలీకుండా చేస్తున్నని తను అనుకోవాలి. అలాగే ఒక భర్త అలా అడిగితే తను లోకువ అయిపోతాడు.
ఆ మామయ్య-అలాగే.
అను-బయట తనని కలుస్తాను. ఇంటికి రాడు. ఇంటిదేగ్గర నేను మీదానిని.(లేచి తన ఒళ్ళో కూర్చుని బుగ్గ మీద ముద్దుపెట్టింది.)
ఇద్దరు మంచం మీద వాలి ఇద్దరు మళ్ళీ ప్రేమలో మునిగిపోయారు.

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

P3 (Prema Paga Poratam) – 51 , P3 (ప్రేమ పగ పోరాటం) , Telugu Boothu Kathalu

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: