P3 (Prema,Paga,Poratam)

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 52 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) - 52 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 52 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

SRD79

P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
ఇంటిదేగ్గర 
    నేను ఇంటికి వెళ్ళి కొద్దిసేపు బాబుతో ఆడుకుని పడుకుని పోయాను.ఎక్కడో ఫోన్లో

        ఏంటి ఫోన్ చేశావు చాలా రోజుల తరువాత?
చాలా ఆకలిగా ఉన్నారుగా ఏమైనా కావాలా?
 దానికోసమే ఎప్పటి నుందో చూస్తున్నాను ఎప్పుడు?     ఎక్కడ      (ఆత్రంగా)
2 రోజుల తరువాత ##### ఫ్యాక్టరీ లో  తింటం తినకపోవడం మీ ఇష్టం.
కచ్చితంగా తింటం. అని ఫోన్ పెట్టి. రేయ్ రాజా గా ఈసారి కచ్చితంగా పోతావు. 
ఏంటి అన్న చాలా సంతోశంగా ఉన్నారు?
ఎప్పటి నుండో బాసు చెప్పిన పని అవ్వటంలేదు ఇవాళ ఛాన్స్ దొరికింది. ఆ రాజగాడు చావబోతున్నాడు. రేయ్ మీరు వెళ్ళి ##### ఫ్యాక్టరీ బాంబ్ పెట్టండి. ఈ సారి వాడి ముక్కలుకూడా దొరక కూడదు. అన్నీ చూసుకో.  
అలాగే అన్న అక్కడనుండి వెళ్లిపోయాడు. 

మద్యాహ్నం colloge లో ఉండగా. నజీరా ఫోన్ చేసింది.
*ఏంటి రజియా?
నజీరా-sir రేపు మనం ఒక ఫ్యాక్టరీ చూడటానికి వెళ్ళాలి. మీరు ఎప్పుడో చెప్పారుగా కొత్త ఫ్యాక్టరీ పెడదామనుకుంటున్నారుగా ఆ processలో ఈ ఫ్యాక్టరీ ఉందని తెలిసింది. మీకు ఒకేనా?
*నేను…..కొత్త ఫ్యాక్టరీ…… సరే రేపు వెళ్దాం.
నజీరా-అలాగే sir. ఫోన్ పెట్టేసింది.
 ఫోన్ పెట్టేయగానే రీమా మేడమ్ వచ్చింది.
రీమా-so స్టూడెంట్స్ వచ్చే నెల నుండి మీ ఫైనల్ ఎక్సమ్స్ start అవుతున్నాయి. అందరూ కష్టపడి చదవండి exams రాయండి.all the best.
అందరూ- తాక్స్ మేడం.
మాధురి, హీన,గుణ నావైపు చూస్తున్నారు. అది సునీత చూసి  “ఏంటి అందరూ రాజని చూస్తున్నారు?”
హీన-నీకు తెలియదుగా రాజా వల్ల మేము క్లాస్ లో గుర్తింపు వచ్చింది. తను బాగా చదువుతాడు.చదివిస్తాడు. అందుకే ఈసారికూడా మమ్మల్ని గట్టెకిస్తాడని 
గుణ-అవును భయ్యా….. 
సునీత-నిజమా? ఐతే నేను కూడా.
*ఏంటి నేను కూడా? మీకు కొత్తగా చెప్పేదిమే లేదు. రోజు ఏమి చదవమను చెప్పానో అవి రివిజన్ చేస్తే చాలు. 
మాధురి-అలాగా ఐతే ok.
*ఇంతకు ముందులా కుదరదు. నాకు ఆఫీసు పనులు ఉన్నాయి. మీకు మీరే సాయం చేసుకోండీ.
అందరూ-అలాగే…

మరుసటి రోజు…

అన్న నువ్వు చెప్పినట్టు బాంబ్ పెట్టము లోపలికి వెళ్ళిన 15 ని!!! తరువాత పేలుతుంది.

మంచిది. ఎవరికి అనుమానం రాదుగా.
     రాదు అన్న. 
మీరు వచ్చేయండి.


నేను, నజీరా కొత్త ఫ్యాక్టరీ చూడటానికి కారులో బయల్దేరము.

నజీరా-sir ఇప్పుడు మనం చూడ బోయే ఫ్యాక్టరీ మీద నేను కొంత గ్రౌండ్ వర్క్ చేశాను.
*మంచిది. ఏమైనా తెలిసిందా?
నజీరా-అవును తెలిసింది sir. అప్పట్లో దీన్ని మీ నాన్నగారు కొనటానికి చూశారు. 
*అలాగా?
నజీరా-కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు బాగా రేటు పెంచారు.అక్కడే కొద్దిగా ఆలోచించాలి సర్. వాళ్ళకి చెపితే ఒకసారి ఫ్యాక్టరీ మొత్తం చూసుకోమని చెప్పారు.
*ఇది ఇంకా మంచిది. కానీ ఒక్క ని!! (ఇంతలో ఫ్యాక్టరీ వచ్చేసింది) అమ్మకి ఫోన్ చేశాను.
అమ్మ-ఏంటి నాన్న ఫోన్ చేశావు?
*అమ్మ నాన్న ఏమన్నా ఫ్యాక్టరీ కొంటానికి try చేసి కొనలేకపోయారా?
అమ్మ-(కొద్దిగా ఆలోచించి) అవును రుద్ర. మా పెళ్లి ఐనా తరువాత try చేశాడు. కానీ డబ్బు అందక కొనలేకపోయాడు.
*సరే అమ్మ. ఇప్పుడు ఆ ఫ్యాక్టరీ నేను కొంటున్నాను.
అమ్మ-మంచిది. మీ నాన్న చాలా సంతోషిస్తాడు.
*ok బాయ్ అమ్మ. ఫోన్ పెట్టేసి నజీరా మనం ఏమి చూడనవసరం లేదు.
నజీరా-ఏంటి సర్ మనం కొనటంలేదా?
*కొంటున్నాం వాళ్ళు అడిగిన డబ్బుకే. దానికి చూడటం ఎందుకు? ఆ పనులు ఏమిటో చూడు.
నజీరా-అలాగే సర్ మీ ఇష్టం.
 నేను కారుని ఇంటి వైపు తిప్పను. నజీరాని ఆఫీసులో దింపి  ఇంటికి వచ్చేశాను.
నేను ఇంటికి వచ్చిన తరువాత T V పెట్టగానే వార్తల్లో ఫ్యాక్టరీ short circuit వల్ల కాలిపోయింది అని చెప్తున్నారు. అది నేను కొనాలనుకున్నదే. ఇంకా నయ్యం చుట్టూ ఎవరు లేరు. వెంటనే టి‌వి కట్టేశాను. (ఎలాగో కొత్తది కట్టాలని అనుకుంటున్నం అందుకని పాతది కూల్చాలి మంచిపని జరిగింది.)

మరో వైపు తమ ప్లాన్ ఫైల్ అయినందుకు కోపంతో రగిలిపోతున్నారు. ఫోన్ మొగుతుంది

అన్న ఫోన్ మొగుతుంది  అని ఇచ్చాడు.
వాడు నెం!! చూసి బాసు…… ఫోన్ ఎత్తగానే.
బాస్-కంగారూ పడవద్దు. టైమ్. రావాలి .టైమ్ వస్తే అప్పుడు వెనకడుగు వేయవద్దు.ఫోన్ పెట్టసాడు.
అలాగే బాస్. ఫోన్ పెట్టేశాడు.

ఆ రోజు రాత్రి 4అత్తని తనివితీరా దెంగి తృప్తీ పరిచాను. నాగదికి వచ్చి నిద్ర పోయాను.

మరుసటి రోజు రాత్రి 3అత్తని తృప్తీ పరుస్తున్నాను. కుదిరినప్పుడు అనసూయని తన ఆఫీసులో, పిన్నిని ఇంటిదేగ్గర దెంగుతున్నాను.
అలా రోజులు గడుస్తున్నాయి. మాకు ప్రేపరేషన్ holydays ఇచ్చారు. ఇంటికి రాగానే చెల్లి, కోమలి నా దేగ్గరకి వచ్చారు? ఇద్దరు ముబావంగా ఉన్నారు.
*ఏంటి అలా ఉన్నారు?
చెల్లి-అది అన్న రేపు fest జరుగుతుంది. #### collageలో 
*అక్కడా? అక్కడ మన ఇందు నందు చదువుతున్నారు. ఇంతలో వాళ్ళు వచ్చేశారు.
నందు-అవును అన్నయ్య అక్కడ మేము మా ఫ్రెండ్స్ ఒక స్టాల్ పెట్టము. నువ్వు టిక్కెట్స్ కోనాలి.
*సరే ఎన్ని ఉన్నాయి.
ఇందు-20 అన్నయ.
*అన్నీ ఇచ్చేయి.
ఇందు-అన్నీ వద్దులే అన్నీ ఒకరికే అమ్మితే మావాళ్లు ఏడుస్తారు. 10 తీసుకో. అని ఇచ్చింది.
అవి తీసుకున్నాను.
నందు-అన్న. మాతో పాటు రావచ్చుగా. మా ఫ్రెండ్స్ ని పరిచయం చేస్తాము. కావాలంటే line కూడా వేసుకోవచ్చు.
ఆ మాట వినగానే కోమలి బిక్క మొహం వేసింది. చెల్లి అడ్డుపడి.
చెల్లి-కొద్దిగా ఆగండి. రేపు అన్నయ్య మాతో వస్తున్నాడు. కాబట్టి ఆ ఆలోచన మార్చుకోండి. కోపంగా.
కోమలి కొద్దిగా రిలాక్స్ అయ్యింది.
*రేపు మీ colloge మొత్తం వస్తుంది. అక్కడ అందరం ఎంజాయ్ చేద్దాం.
ఇందు,నందు అలాగే అని నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు.
*సొ ఆదేనా మీరు అడిగేది.
చెల్లి-అవును మేము అడిగే లోపే ఇలా జరిగిపోయింది.
*సరే వస్తాను. రేపు మొత్తం మీతోనే. Happyనా?
చెల్లి-థాంక్స్ నన్ను వాటేసుకుంది. అలాగే అటు వైపు ఉన్న కోమలిని లాగింది. కోమలి వచ్చి నా మీద వాలింది. కొద్దిసేపు అలానే ఉండగానే కోమలి సిగ్గుతో లేచి వెళ్లిపోయింది.

మరుసటి రోజు 
రెడీ అయ్యి కారుతో వాళ్ళకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను.
*ఎంత సేపు తొందరగా రండి మనకి లేట్ అవుతుంది.
వాళ్ళు వచ్చారు. ఇద్దరినీ చూడగానే నా కళ్ళు మతాబుల్లగా వెలిగిపోయాయి. ఇద్దరు అప్సరసల్లాగా ఉన్నారు.

 

ఇద్దర్ని కారులో ఎక్కించుకుని పిన్ని ఇంటికి వెళ్ళాను. పిన్ని నన్ను చూడగానే రసాలు కారడం మొదలైంది. ఆ కోరిక తన కళ్ళలో కనిపిస్తుంది. పరిగెట్టుకుంటూ కార్ దేగ్గరకి వచ్చింది.

పిన్ని-ఏంటి అస్సలు కనిపించడం లేదు?
*collageకదా టైమ్ లేదు. ఇందు,నందు ఎక్కడ? వాళ్ళని తీసుకెళ్లడానికి వచ్చాను.
వాళ్ళ పేర్లు వినగానే కోమలికి కోపం వచ్చింది.
పిన్ని-collage లో ఏదో స్టాల్ అంట తొందరగా వెళ్ళిపోయారు.
*సరే మేము వెళ్తున్నాము. బాయ్ పిన్ని.
చెల్లి కోమలి కూడా బాయ్ చెప్పారు. కారు పోనిచ్చాను. అద్దం నుండి ఇద్దర్ని చూస్తున్నాను. అది చెల్లి చూసి ఏంటి అన్న కోమలి అంత బాగుందా? అలా చూస్తున్నావు? కోమలి సిగ్గుపడి చెల్లిని చిన్నగా గిల్లింది.      
*లేదు ఇద్దరు చాలా బాగున్నారు.
 అలా మాట్లాడుకుంటూ fest జరిగే collogeకి వచ్చేశాము. కార్ దిగగానే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కనిపించారు. ఇద్దరు నావంకే చూస్తున్నారు. నేను వేళ్ళమని చెప్పడం తో సంతోషంగా వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తరువాత ఒకసారి చుట్టూ చూశాను. నాకళ్లు మెరిసిపోయాయి. నేను అప్సరసల మద్య ఉన్నట్టు అనిపించింది. చుట్టూ అందమైన అమ్మాయిలు ఒకరిని చూసి మరొకరిని చూసే టైమ్ లేదు. అలా అందర్నీ చూసుకుంటూ అందాల్ని ఆస్వాదిస్తూ ముందుకు అడుగులు వేస్తున్నాను. అలా వెళ్తుంటే నా కాళ్ళు ఒక స్టాల్ దేగ్గర ఆగిపోయాయి. అది ఎవరిదో కాదు. ఇందు నందులది అక్కడ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో ఉన్నారు. అందరూ అమ్మాయిలే కానీ అక్కడ ఇద్దరు అబ్బాయిలు కూడా ఉన్నారు. అది నాకు అంతగా ఏమి అనిపించలేదు  ఇందు,నందులు వాళ్ళతో చనువుగా ఉన్నారు. అక్కడ అనిపించింది. వాళ్ళు చుట్టూ గమనించకుండా ఇందు నందుల నడుముల మీద చేతులు వేసి నొక్కుతున్నారు. ఇందు నందులు అది పట్టింకుకోకుండా ఉన్నారు. అలాగని వాళ్ళని ఆపటంలేదు. నేను లోపలికి వెళ్ళాను. ఇందు,నందులు నన్ను చూసి షాక్ తిన్నారు. కానీ అబ్బాయిలు అది పట్టించుకోకుండా వల్లపనిలో ఉన్నారు. ఇద్దరు వాళ్ళ చేతులని తీసేశారు. కానీ అబ్బాయిలు మళ్ళీ నొక్కడం మొదలుపెట్టారు.
ఇందు-అన్నయ్య…..
నందు-ఇంత తొందరగా?????
అన్నయ్య అన్న మాట వినగానే అబైలు ఇద్దరికీ చెమట్లు పట్టేశాయి.
ఇందు-వీళ్ళు….
*మనం తరువాత మాట్లాదాం ప్రస్తుతానికి ఎంజాయ్. అని నవ్వుకుంటూ బయటకి వచ్చేశాను.  
 నా నవ్వుని చూసి వాళ్ళు రిలాక్స్ అయ్యారు. అలా నడుస్తూ ఉంటే అనసూయ మేడమ్ కనిపించింది. ఎవరితోనో మాట్లాడుతుంది. తను నన్ను చూసి నవ్వుతూ రమ్మని పిలిచింది. నేను అక్కడకి వెళ్ళాను. అక్కడ మేడమ్ వాళ్ళని నాకు ఫ్రెండ్స్ అని పరిచయం చేసింది.
అనసూయ-పదండి ఆఫీసుకి వెళ్ళి మాట్లాదాం. అని లోపలికి నడిచింది.తన వెనుకే నేను, తన ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు. కొంత సేపు మాట్లాడినా తరువాత తన ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళిపోయారు. ఇంకా గదిలో ఇద్దరమే ఉన్నాము. తను లేచి వెళ్ళబోతే చేయి పట్టుకుని మీదకి లాక్కున్నాను. వచ్చి నా వొల్లో పడింది. అసలే వచ్చినప్పటి నుండి అనడాలని చూసి మనోడు ఎప్పుడో గట్టిపడింది. తను వచ్చి వొళ్ళో పడగానే గునపం గుచ్చుకుంది.  
     నా కళ్లలోకి చూసి నా పెదాల మీద చిన్నగా ముద్దు పెట్టి లేచి తలుపు వైపు వెళ్లింది.
*ఎక్కడికి?…
నవ్వుతూ తలుపులు వేసి గొళ్ళెం వేసింది. దేగ్గరకి వచ్చి. “టైమ్ లేదు తొందరగా మొదలపెట్టు.”
సరే అని షర్ట్ తీస్తుంటే వద్దు అని ఆపి “వద్దు టైమ్ లేదు ఇలాగే కానివ్వు”
కనీసం కాయలు ఇచ్చేది ఉందా రసం తాగాలి.
పైటని కింద పడేసి “అవికూడా మొత్తం కాదు” అని జాకిట్ ఒక హుక్స తీసి బ్రాని పైకి లాగింది. అంటే రెండు కొబ్బరి బోండాలు బయటకి వచ్చాయి.
వాటిని చూడగానే నోరు ఊరింది. వెంటనే ఒకాదాన్ని చీకడం మొదలుపెట్టాను. “అహ్…. రాజా టైమ్ లేదు…..ప్లీజ్” అంటూ నా తాలని అదుముకుంటుంది. అది అబ్యర్ధన అని పూర్తిగా తెలుస్తుంది. నాకు సరి అనిపించి టేబల్ కి support ఇచ్చి ఒంగి బెట్టి చీర పైకి లేపి మొద్దని తీసి సరి చేసి ఒక్క పోటు వేశాను. పూకూ లో తడి ఉండటం వల్ల మొత్తం వెళ్లిపోయింది. తన నోటిలో నుండి నొప్పితో కూడిన మూలుగు వచ్చింది. ఒక సారి టైమ్ చూసుకుని ధనాధనా మని స్పీడ్ పెంచి దెంగుతున్నాను. తను కూడా పరిస్తితి అర్ధం చేసుకుని నా పోట్లు భరిస్తుంది. గదిలో తప్ తప్ మని sounds వస్తున్నాయి. అలాగే మూలుగులు పెరుగుతున్నాయి.
                బయట ఇందు నందు మాట్లాడుకుంటూ నడుస్తున్నారు. 
ఇందు-నందు……వాళ్ళని మన పక్కన చూసి అన్నయ్య ఏమనుకున్నాడో?
నందు-…..
ఇందు- అమ్మ నాన్నకి చెప్తాడేమో?…..
నందు-….
ఇందు-అబ్బా…..మాట్లాడేవెంటి…… ( కోపంగా తోసింది)  
దాంతో నందు బాలన్స్ తప్పి గార్డెన్ లోకి వెళ్లి కింద పడింది. ఇందు కంగారుగా నందు దేగ్గరకి వెళ్ళి sorry sorry చూసుకోలేదు. ఏదో ఆలోచనలో అలా చేశాను. 
నందు-లేచి దుమ్ముని దులుపుకుంటు )పరెదులేవే…..నేను అదే ఆలోచిస్తున్నాను. కానీ నాకు ఏమి తోచటం లేదు…. ఒకసారి చుట్టూ చూసింది.
చుట్టూ పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉండటం వల్ల ఆ ఇద్దరు కనిపించరు. నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే నందు ఒక దృశ్యం కనిపించి కాళ్ళు ఆగిపోయాయి కళ్ళు పెద్దవి అయ్యాయి. అది ఏమి పట్టించుకోని ఇందు ఏదో మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తుంది. పక్కన నందు లేకపోయేసరికి వెనక్కి తిరిగి చూసింది.  నందు అలా బొమ్మలా ఉండే సరికి కోపంగా ఊగిపోతు “దీనికి అస్సలు భయం లేదు. నం……..”వచ్చి నందు చూసేదీ చూసి గొంతులో మాట గొంతులో ఆగిపోయింది. లోపల రాజా అనసూయని ఒంగో బెట్టి వాయిస్తున్నాడు. అది చూడగానే ఇద్దరికీ చెమటలు పట్టేసి మొహం తడిచిపోయింది. ఇద్దరు ఒకరి మొహాలు చూసుకుని తప్పు అని కళ్ళు చెప్తున్నా కాళ్లు కదలనని చెప్తున్నాయి. నందు చిన్నగా నవ్వి తల ఊపింది. సరే అని ఇందు తల ఊపింది.చుట్టూ ఒకసారి చూసి ఒక అడుగు ముందుకు వేశారు. లోపల మాటలు,మూలుగులు వస్తున్నాయి కానీ అవి బయట వాళ్ళకి వినపడటంలేదు. live గా చూడటం వల్ల ఇద్దరి రక్తం వేగంగా పరిగెడుతుంది.కళ్ళు ఎర్ర బడ్డాయి. ఇద్దరు కిటికీ అతుక్కునిపోయి చూస్తున్నారు.
                            లోపల అనుని వాయిస్తూ ఒక చేత్తో సన్ను పీసుకుతూ మరో చేత్తో తన పొట్ట మీద చేయి వేసి బొడ్డులో వేలుతిప్పుతూ  తన పెదాలు చీకుతున్నాను. కొద్దిసేపటికి తన పూకులో కార్చేసి తన మీద వాలిపోయాను. అను పక్కనే ఉన్న కూర్చిమీద కూర్చునిపోయి అలసట తీర్చుకుంటుంది.
         అలా అను తప్పుకోగానే నా 10” మొడ్డ ఇందు,నందుల కంట పడింది. నా మొద్దని చూడగానే ఇద్దరి గొంతు ఎండిపోయింది. వాళ్ళకి తెలియకుండా చేతులు పూకూ,సన్నుల మీదకి వెళ్ళి మొద్దని చూస్తూ కెలుక్కుంటున్నారు. ఒకసారి ఇద్దరు మొహాలు చూసుకుని వాళ్ళ చేతులు ఎక్కడ ఉన్నాయో చూసుకుని సిగ్గుపడి చేతులు తీసి లోపల చూస్తున్నారు. ఇంకా పని అయ్యిందని గ్రహించి అక్కడనుండి జారుకున్నారు. 
అనసూయ – రాజా నా కోసం ఒక పని చేస్తావా?
*చెప్పు
అనసూయ- నాకోసం సమయం కేటాయిస్తావా?
*ఇప్పుడు చేస్తున్నానుగా.
అనసూయ-అలా కాదు ఒక వారం కుదిరితే ఒక నెల పొద్దున సాయంత్రం కలుస్తావా?
*ఏంటి అమ్మాయి గారికి చాలా తొందరగా ఉంది.
అనసూయ-ఉండదా మరి. మా ఆయనకి బిడ్డని ఎత్తుకోవలని తొందరగా ఉంది.
*మరింకెందుకు లీవ్ పెట్టి ఇంట్లో ఉండు.
అనసూయ-ఏంటి జోకులా?(తల దించుకుని)
*సారీ…సారీ…. ఏం చేయమంటావు?
అనసూయ-అదే ఇందాక చెప్పానుగా. అదే
*సరే వస్తాను. ఇక్కడ ఆఫీసు లోనేగా.
అనసూయ-అవును. ఇది మనకి గెస్ట్ హౌస్.
*ఒక పని చేస్తావా?
అనసూయ-చెప్పు చేయకపోతే అప్పుడు అడుగు.
*నీ మొగుడిని లోపల కార్చవద్దు అని చెప్పు.
అనసూయ-ఐతే ఇవాల్టినుండి పూకూ దర్శనం కూడా ఉండదు.
*అంటే ఆకలితో ఉంచుతావా ఏంటి.?
అనసూయ-ఉంచుతాను. మరి ఐతే బాక్ డోర్ ఉందిగా దాన్ని వాడమని చెప్తాను.
*ఆహా….మంచిపని. పనిలోపని నేను కూడా వాడతాను. నీ గుద్ధ నన్ను రెచ్చగొడుతుంది.
అనసూయ-ఐతే ఈసారి దాని అంతు చూస్తావనమాట.
ఇద్దరం నవ్వుతూ బట్టలు వేసుకుని బయటకి వచ్చాము. నేను వెళ్ళి చెల్లితో కలిశాను. ఫెస్ట్ అయ్యిపోవడం తో ఇంటిదారి పట్టాము. ఇందునందులు తరువాత వస్తానని చెప్పారు. దారిలో నేను డ్రైవ్ చేస్తుంటే చెల్లి కోమలి వెనుక కూర్చున్నారు. 
చెల్లి-ఏంటి అన్న ఎలా ఉన్నారు? మా collage అమ్మాయిలు.?
*బాగున్నారు.
చెల్లి-ఎవరైనా పడ్డారా?(కోమలి చెల్లిని కొట్టింది. కానీ చెల్లి నవ్వుతూ)
*అబ్బే …అంతా మసాలా లేదు. మరి నీ లవర్ ఏమంటున్నాడు?
కోమలి కళ్ళు పెద్దవి చేసి ఇద్దర్ని చూస్తుంది. చెల్లి ok అని సైగ చేసింది.
చెల్లి-అలా నడుస్తుంది……..
*నాకు చెప్పు..పరిగెట్టిస్తాను……..
చెల్లి-వద్దు బాబు నేను చూసుకుంటాను.
*మరి కోమలి????? నీకు ఉన్నారా? లవర్???
కోమలి-కంగారూ పడుతూ చెల్లిని చూస్తుంది. 
చెల్లి-నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పింది.)ఉన్నారు అన్నా.

*(బండిని పక్కన ఆపి వెనక ఇద్దర్ని చూసి) ఇది మసాలా మాటర్ అంటే. కోమలి ఎవ్వర్ని ప్రేమించావో చెప్పాల్సిందే అది ఇప్పుడే.

కోమలికి చెమటలు పట్టడం మొదలుపెట్టాయి. అది గమనించి. చెల్లి 
చెల్లి-బాబు కొద్దిగా ఆగు. నేను ఎప్పుడు చెప్తానో అప్పుడు తనుకూడా చెప్తుంది. అప్పటి వరుకు తనని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు.
*నువ్వు చెప్పవచ్చుగా 
చెల్లి-టైమ్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను.
*సరిపోయింది. ఇంకా బండి స్టార్ట్ చేసి ఇంటికి వచ్చేశాను.
          అనసూయ ఇంటికి వెళ్ళగానే జరిగింది తన మామయ్యకి చెప్పింది అలాగే backdoor వాడుకోవచ్చని చెప్పింది. వారసుడు కోసం చూస్తున్న తన మామయ్య బిడ్డ కనే వరుకు ముట్టుకొనని చెప్పసాడు.
        నేను రోజు ఉదయం, సాయంత్రం అనసూయతో సెక్స్ చేసేవాడిని అలా నెల రోజులు గడిచాయి. ఇంకా ప్రాజెక్టు మొదలుపెట్టమని చెప్పడంతో నా టీమ్ ని సెట్ చేసి అందర్నీ పిలిచాను. 
Mec teemకి లీడర్ నేను. cse teemకి ప్రీతి. అందరూ వచ్చి కూర్చున్నారు.
ప్రీతి వెళ్ళి కూర్చుంది. ఏంటి అన్నట్టు చూశాను.
ప్రీతి-నాతో సహ అందరికీ నువ్వే లీడర్. ఎందుకంటే ఇది నీ ప్రాజెక్టు.
*అలాగే. ఇప్పుడు ప్రాజెక్టు చేసేది ఏమి లేదు. నేను చేసేశాను. కానీ దాని గురించి మీరు తెలుసుకోండి. ఆ details మీకు ఇస్తాను.
అందరూ-అలాగే.
*కాకపోతే మనకి 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి.
ప్రీతి-ఏంటి?
*1 మన presentation differentగా ప్లాన్ చేశాను. 2 నిరు partispent చేయడం.
నిరు కంగారూ గా చూస్తుంది.
*2వది నేను solve చేశాను.
నిరజా-1st ది?
*ప్రెసెంటేషన్ collageలోనే కాదు collage బయట అంటే outoff స్టేట్ 2&3 సార్లు ఇవ్వాలి. దానికి అందరం వెళ్ళాలి.
అందరూ-అలాగే.
హీన-అక్కడ ఉండేది ఎక్కడ?ఎలా?
*దాని గురించి నేను అన్నీ చూసుకుంటాను. No tension. కాక పోతే మీరందరూ కలసి ఒక్కటిలా పని చేయాలి. Adjust అవ్వండి. అది బ్రేక్ అయ్యితే నేను చాలా గట్టిగా తీసుకుంటాను. మా తరపున అంటే mech తరుపున నేను హామీ ఇస్తున్నాను. ప్రీతి నువ్వు హామీ ఇవ్వగలవా?
ప్రీతి-నిరజా వైపు చూసింది. తను ok అని సైగ చేసింది.)ఇస్తున్నాను. Done
*ok. మీకు work ఇస్తాను. దాని పూర్తి చేయండి.ఒక వేళ నేను లేకపోతే హీన మిమ్మల్ని leed చేస్తుంది. రేపు మీకు బుక్స్ ఇస్తాను. దానిలో ఏం చేయాలో అన్నీ ఉంటాయి.
అందరూ అలాగే.
So meeting over. We meet next day.bay.
Bay.
ఇంటికి వెళ్ళగానే భాను ,జయా, కమలా వచ్చి ఉన్నారు. చేతుల్లో స్వీట్స్ ఉన్నాయి. అమ్మ వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంది. వల్ల పక్కన రజియా కూర్చుని ఉంది. నేను రాగానే నిలబడింది. నేను వెళ్ళి అమ్మ పక్కన కూర్చుని 
*ఏంటి చాలా రోజుల తరువాత?
భాను-అది కాదు రాజా మేము ఎప్పుడు నిన్ను చూస్తున్నాం. కానీ నువ్వు చూడటం లేదు.
*అలాగా?
అమ్మ-వీళ్ళు ముగ్గురు నెల తప్పరంటా నోరు తీపి చేద్దామని వచ్చారు. నువ్వు మాట్లాడు నేను టీ తీసుకుని వస్తాను. అని అమ్మ లోపలికి వెళ్లింది.
ముగ్గురు స్వీట్స్ ని ఒకేసారి నోట్లో పెట్టసారు. కష్టం మీద తిని కూర్చున్నాను. రజియా గ్లాస్లో నీళ్ళు పోసి ఇచ్చింది. తాగుతుంటే 
భాను-రజియా నీ గదిలో ఉండు మేము రాజా తో మాట్లాడి వస్తాము. అని రాజియని పంపించేసింది.
కమల-ఎందుకు అక్క ఉండనివ్వవచ్చుగా చూడు ఎలా చిన్న బుచ్చుకుని వెళ్తుందో. (వెళ్ళే రజియని చూస్తూ)
 భాను-దాన్ని చెల్లి అనుకుంటే ఉండనిచ్చేదానిని. ఇప్పుడు అది నా కూతురు. కొన్ని చోట్ల కూతురు ఉండకూడదు. ఉండనివ్వను.
జయా-బాగా చెప్పావు.భాను.
*tuch చేశావు భాను. ఏం కావాలో అడుగు ఇస్తాను.
భాను-నిజంగా…. నా  పక్కన కూర్చుని ఫాంట్ మీద నుండి jip మీద చేయివేసి మొడ్డని పట్టుకుని ఇది కావాలి.
*shedలో ప్రోగ్రాం పెడదాం.
భాను-అక్కడ వద్దు.
జయా-నా clinicలో పెట్టుకుందాం.
భాను అమ్మ రావడం చూసి నాకు దూరంగా కూర్చుంది.
*అలాగే కానివ్వండి.
అమ్మ-సరే టీ తాగుదురుగానీ ఉండండి. ఇప్పుడే చెప్పాను.
భాను-లేదమ్మగారు. రజియా పెట్టింది. అక్కడకి వెళ్ళి తాగుతామ్.
అమ్మ-సరే మీ ఇష్టం.
భాను, జయా,కమల అమ్మకి బాయ్ చెప్పి రజియా గదికి వెళ్లారు.
నేను అమ్మ మాట్లాడుకుంటూ కూర్చున్నాము.
రజియా తో అందరూ కొద్దిసేపు మాట్లాడి ఇంటికి వెళ్లారు.మరుసటి రోజు లేవగానే  full concentration మొత్తం ప్రాజెక్టు మీద పెట్టాలి అనుకుని collage కి వెళ్ళాను. 
అక్కడ అందరూ నా కోసమే చూస్తున్నారు. నేను వెళ్ళి ఒక్కొకరికి ఒక్కో బుక్ ఇచ్చాను.
*so friends మీ దేగ్గర్ ఉన్న వాటిల్లో మన ప్రాజెక్టు  deatails ఉన్నాయి. వాటి మీద research చేయండి. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ బుక్స్ ఎవ్వరికీ ఇవ్వవద్దు. అలా ఇస్తే మన ప్రాజెక్టు లీక్ అవుతుంది. అది నాకు ఇష్టం లేదు. ఎందుకంటే ఆ బుక్ తీరేగిసిన వాళ్ళకి తెలిసిఉంటుంది మనది చిన్న చితకా ప్రాజెక్టు కాదని.
హీన-అవును నేను చూశాను.
ప్రీతి-అవును నేను కూడా చూశాను. Im  so exited.
*good. అక్కడ ఏదైనా leek అయ్యిన ఎవరిదేగ్గరనుండి leek అయ్యిందో నీకు తెలిసిపోతుంది. సొ జాగ్రత్త.
అందరూ-అలాగే
*ఇంకో 3నెలలు మీకు ఇదే పని. ఎందుకంటే prentation ఏ మాత్రం తగ్గకూడదు. తరువాత 2నెలలు మీరు phycially ఇన్ ప్రాజెక్టు. తరువాత మన prentation. ఇది మన టైమ్ టేబల్.
మరుసటి వారం జయా క్లినిక్ లోపల ప్రోగ్రాం పెట్టం. చాలా రోజుల తరువాత కలవడం వల్ల తనివితీరా దాహం తీర్చుకుని వెళ్లారు. తరువాత రోజు అనసూయని డెంగటం మొదలు పెట్టాను. అలా ఒక నెల మొత్తం ఇటు వీళ్ళకి అటు తనకి కేటాయించేశాను.
               నెల తర్వాత ఒక ఆదివారం టిఫిన్ చేసి నా గదిలో ప్రాజెక్టు వర్క్ చేస్తున్నాను. చెల్లి కోమలి ఏదో పని మీద వెళ్లారు. 4అత్త,3అత్త బాబు తీసుకుని గుడికి వెళ్లారు. అమ్మ ఏదో పని చేసుకుంటుంది. మానస అమ్మకి సాయం చేస్తుంది. ఇంట్లోకి ఇందు,నందు వచ్చారు. కొద్దిసేపు అమ్మతో మాట్లాడి నా గదికి వచ్చారు. లోపలికి వచ్చి పని చేస్తున్న నన్ను అలానే చూస్తున్నారు. అలికిడి విని అటు చూసి
*ఏంటి ఇందు నందు బాగున్నారా?
ఇందు-ఊ!!!!
*పిన్ని కూడా వచ్చిందా?
ఇందు-లేదు. అత్తల్తో కలసి గుడికి వెళ్లింది.
*ఏంటి నందు అన్నీ ఇందు చెప్తుంది. కొత్తగా నీకు ఏమైంది.
నందు-కొత్త విషయాలు తెలిస్తే ఇలాగే ఉంటాం అని తలుపు వేసింది.
*ఏంటో అవి?
నందు-నీకు తెలియదా?లేక నా నోటి నుండి విందామనుకుంటున్నావా?
*నా పని పక్కన పెట్టి వాళ్ళ వైపు చూశాను వాళ్ళ,కళ్ళు,మొహంలో ఏదో ధైర్యం, ఏదో నమ్మకం కనిపిస్తున్నాయి.
*ఏంటి పిలుపు మారింది.?
నందు-పనులు బట్టి పిలుపు ఉంటుంది.
*అది సరే ఇంతకీ నా గురించి మీకు ఏం తెలిసింది.? కొద్దిగా భయం నటిస్తూ
నా భయం చూసేసరికి వాళ్ళ నవ్వు తోపాటు నమ్మకం కూడా పెరిగింది. ఇంకా సాగతీయ్యకూడదని సైగ చేసికుని
నందు- అదే ఫెస్ట్ లో అనసూయ మేడం తో కలవడం మేము చూశాం.
ఇందు-అవును నేను చూశాను. మేడంతో అలా చూశాం.
*అది జరిగి చాలా కాలం అయ్యింది. అప్పుడు అడక్కుండ ఇప్పుడు వచ్చారంటే వీళ్ళ మనసులో ఏదో ఉంది. అది తెలుసుకోవాలి.)ఇంకా భయం నటిస్తూ తప్పయిపోయింది….. నన్ను క్షమించండి……
ఇందు-నిన్ను క్షమించడం కుదరదు.
నందు-కానీ మాకు ఒకటి కావాలి.
*వణికిపోతు నటిస్తూ) ఏం కావాలి?
ఇద్దరు మొహాలు చూసుకుని
నందు-మాకు 5000 కావాలి.
(మరి 5000…….  వీళ్ళకి blackmail చేయటం కూడా రాదు అదే వేరే వాళ్ళు ఐతే 50 వెలో ,లేక లక్ష అడిగే వారు. ఇంకా ప్లేట్ తిప్పే టైమ్ వచ్చింది.)
*నేను కూర్చున్నా మంచం మీద నుండి లేచి మంచం పక్కన కుర్చీలో కూర్చుని)5వేలు కాదు గదా 5పైసలు కూడా ఇవ్వను.
ఇద్దరు ఏం జరుగుతుందో అర్దం కాక నోరు తెరచి ఒకరి మొహాలు మరొకరు చూసుకున్నారు)
నందు-లేక పోతే మేము వెళ్ళి నీ సంగతి మొత్తం పిన్ని చెప్తాను.
*చెప్పుకోండి.
ఇద్దరు-చూస్తూ ఉండు చెప్తామ్.

last 176

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

P3 (Prema Paga Poratam) – 52 , P3 (ప్రేమ పగ పోరాటం) , Telugu Boothu Kathalu,dengudu kathalu,telugu sex stories in jabardasth,jabardasth telugu sex stories,telugu hot stories,telugu actress sex stories

Tags

Related Articles

6 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: