ad
P3 (Prema,Paga,Poratam)

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 63 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) - 63 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 63 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

SRD79

P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories

కామిని-ఆ….నేను…..? clean చేసి తన కాళ్ళ దేగ్గర కూర్చుంది.

అతను- నా కోసం ఏమైనా చేస్తావా?
కామిని-అది నువ్వు నన్ను అడగాలా?
        ఇంతకీ ఏమి చేయాలి.?
అతను- చాలా చేయాలి…
కామిని-అంటే???
అతను-అంటే…….ఇందాక నువ్వునన్ను అడిగావుకదా?  వాడిగురించే ఆలోచిస్తున్నావా……అని
కామిని-అవును…….ఏం చేద్దామని?
అతను-చాల చేయాలి……..చాలా….చాలా…..అదికూడానువ్వే చేయాలి…..పక్కన ఉన్నమందు గ్లాస్ కాళీచేస్తు…..
కామిని-చాలా????(మందుపోస్తూ)
అతను-అవును….ఇంత వరుకు మనప్లాన్ ఏదైనా fail అయ్యిండా?
కామిని-లేదు
అతను-మన ప్లాన్ పర్ఫెక్ట్. దాని ఆచరణ పర్ఫెక్ట్,దాన్ని అమలుపెరిచేమనిషి పర్ఫెక్ట్. కానీ ఇప్పుడు…..fail అయ్యింది.
-అంటే??
 అతను- మన ప్లాన్ మార్చాలి…….., దాని ఆచరణ మార్చాలి…..,దాన్ని అమలు పరిచే మనిషిని మార్చాలి.
కామిని-అంటే ఆ ముసలోడిని తీసేస్తావా???
అతను- తీయ్యను…..వాడు నా నమ్మిన బంటు…..
కామిని-నాకు ఏమి అర్ధం కావడం లేదు. వివరంగా చెప్పు.
అతను- మందు కాళీ చేసి గ్లాస్ నేలకేశి కొట్టి.) ఛా…… అందలంలో ఉన్నవాడిని మట్టు పెట్టవచ్చు…….కానీ…..కానీ……అదృష్ట్టం ఉన్నవాడిని ముట్టు కోలేము……ముట్టు…..కోలేము…… అదృష్ట్టం ఉన్నవాడిని అదును చూసి మట్టు పెట్టాలి………అదును……చూసి……..మట్టు…..పెట్టాలి………. అందుకే ఈ సారి నా పద్దతిని మార్చాను. అందుకు నువ్వు చేయాల్సినపని……తన ప్లాన్ చెప్పాడు.
కామిని-చాలా మంచి ప్లాన్…….ఈసారి వాడు తప్పించుకోలేడు.
అతను-నేను ఎవరో వాళ్ళకి తెలియకూడదు…..మన వాడికి నేను ముందే చెప్తాను…… అంతా నువ్వు చేస్తున్నట్టు ఉండాలి.
కామిని—ఆలాగే….
అతను-రేపు ఉదయం నుండే నీ పని మొదలు.
కామిని-రేపుకద……. దా ఇంకోసారి ఆట ఆడదాం.
అతను- సరే…అని సుల్లని కామిని నోట్లో పెట్టి డెంగడం మొదలుపెట్టాడు.

కొన్ని రోజుల తరువాత 

సరళా ఇంట్లో జెన్నీ నగ్నంగా ఒకళ్ల మీద ఎగురుతుంది. అతను కింద నుండి దెంగుతూ అహ్…..అహ్…..జెన్నీ….అహ్….ఏమీఉంది నీ పూకూ……అహ్…. ఇంతలో లోపలనుండి ఒక మనిషి వచ్చి జెన్నీ ని ముందుకు వంచి వెనుక గుద్దలో సుల్లీ పెట్టి దెంగుతున్నాడు.
జెన్నీ ఆ డబుల్ మజా కి కింద ఉన్న వాడి పెదాలు ఆడుకుని హూం…..హూం,…..అనిచీకుతుంది. ఇద్దరు వేగంగా దెంగుతూ ఒకేసారి కార్చేశారు. పైన ఉన్న వాడు జెన్నీ మీద పడిపోయాడు.ఇద్దరి మద్య నలిగిపోతుంది.
పక్క గదిలో నుండి సరళా బబ్కు పాలు పడుతూ వచ్చి జెన్నీ  చూసి ఏంటి దాన్ని చంపేస్తారా ఏంటి? రోని లెగు పైకి. జెన్నీ లెగుపైకి కప్ప లా కరుచుకు పోయావు….నా మొగుడికి….. లెగు……పైకి….
అక్కడ సరళా కూడనగ్నంగాఉంది.
రోని లేచి సరళా దేగ్గరకి వచ్చి పెదాల మీద ముద్దు పెట్టి పిర్రని పిసికి వంట గదిలోకి వెళ్ళాడు.
జెన్నీ లేచి మని పక్కనే పడుకుంది.
మని-థాంక్స్ జెన్నీ.
జెన్నీ-థాంక్స్ నీక్కూడా….
సరళా-థాంక్స్ తర్వాత…… వెళ్ళి ఫ్రెష్ అవ్వండి. భోజనాలు పెడతాను. లేగండి….లేగండి……
జెన్నీ-రక్షసివే నువ్వు…..మంచందిగి washroomకి వెళ్లింది.
మణి-నిజమే….రాక్షసి….. నవ్వుకుంటూ వెళ్ళాడు.

[ఇది కొన్ని నెలల క్రితం మొదలు అయ్యింది. మొగుళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ…ఇస్తూ…..వల్ల భాదని చూడలేక, వీళ్ళ కోరికనీ చంపుకోలేక, ఇద్దరు అనుకుని వేరేఆడదాని లా తమ మొగుల్లని నికవ్వించి చూడాల్ని try చేశారు.సరళా=రోనిని, జెన్నీ=మణిని try చేశారు.ఫలితం వాళ్ళకి అనుకూలంగా వచ్చింది.
కానీ మణి రోనీలు ఇద్దరికీ ఇష్టం ఉన్న పెళ్ళాలని మోసంచేయడం ఇష్టంలేక అదే విషయం వాళ్ళకి చెప్పారు. విడివిడిగా.
ఒక ఆదివారం అందరూ సరళా ఇంటికి వచ్చారు.
సరళా-చూడండి…(మణి,రోని) మేము ఎలా ఫ్రెండ్స్ , మీరు అలా ఫ్రెండ్స్….మాఇద్దరి ఆలోచనలు ఒకటే, మీ ఇద్దరి ఆలోచనలు కూడఒక్కటే. మా శోభనం వల్ల మీరు upset అయ్యారు. అది మాకు తెలుసు. మీ తప్పులు వల్ల మీకు లేవటంలేదు….కాని మా కొరికలని…..చంపుకోలేక పోయాం. అలగాని మేము బజారుదానిలా బయటకి వెళ్లలేదు……వెళ్లము కూడా……మీరు మా బిడ్డలని accept చేశారు. అలాగే మేము మీ లోపాన్ని accept చేశాం.డాక్టర్ అడిగి కొన్ని మందులు మీకు ఇచ్చేవాళ్లం……. (మణి,రోని….మొహాలు చూసుకున్నారు)…..ఫలితం …..మాలో కొత్త అసలు రేపింది.
ఇంకా మంచి ఫలితాలు రావాలంటే మేముఒక step తీసుకున్నాం. భార్యలుగా మేము వేరే మొగుల్లని మిమ్మలని  కవ్విస్తే……..దాబి ఫలితంకూడ చాలా బాగా వచ్చింది.
కానిమీరు నిజాయితీ గా పెళ్ళాలని (మమ్మల్ని)మోసం చేయడం ఇష్టం లేదూయని చెప్పారు….అక్కడ మీరుబాగా నచ్చారు.అందుకే మీకు నచ్చింది మా అనుమతితో చేస్తున్నాం. అని మెల్లగా వాళ్ళ బట్టలు మెత్తం  తీసి తన మానాన్ని చేతులతో కప్పుకుని.నిలబడ్డారు.
అలా చూడగానే వాళ్ళ pantsలో చలనం మొదలైంది.

నాకు తెలుసు friends గా మీ భార్యల్తో చాలచేయాలి అనుకున్నారు.
మేము అనుమతి నిస్తున్నాం. వారానికి ఒకసారి ఇలా కలుస్తాం. మీరు ఏమి చేసిన ఈ గది దాటి బయటకి వెళ్లకూడదు.
మీకు ఇష్టం అయితే గదిలో ఉంటాం రండి. లేకపోతే ….. వెళ్లిపోండి.  వాళ్ళు వెనక్కి తిరిగి గదిలోకి వెళ్లారు.

అలా వెళ్తున్నా వాళ్ళ పిర్రల సౌంర్యాన్ని చూస్తూ పొడిబారిన గొంతుతో గుటకలు వేస్తూ మొహాలు చూసుకున్నారు……
ఇద్దరకి చిన్నగానవ్వు వచ్చింది. కళ్ళలో వెలుగు వచ్చింది…..ఆరిపోయిన మగతనం ఊపిరిపోసుకుని వాళ్ళతో పాటుసిద్దంగా ఉంది….వెంటనే వాళ్ళు కూడా నగ్నంగా అయ్యి ఆగదిలోకి వెళ్లారు.
అందరి మొహాల్లో సంతోషం వెళ్ళి విరిసింది.
అలా మొదలైంది.]
    
అందరూ భోజనాలు చేసి హాల్లో కూర్చున్నారు. పిల్లలు గదిలో పడుకున్నారు.
రోని మణికి సైగ చేశాడు.
మణి-సరు (సరళా),జెన్నీ……మీకు ఒకటి చెప్పాలి.
జెన్నీ-చెప్పండి…..ఇందులో think చేయడానికి ఏమి ఉంది.
మణి-నిన్న మేము ఆలిని కలిసాము…….వాడు….చాలా భాదలో ఉన్నాడు……మనం ఏమైనా………అంటే…..మనలో……
సరళా-ఏం చెప్పాలి అనుకుంటున్నావు? సూటిగా చెప్పు……
మణి-మనం అందరం చాలా ఆనందం గా ఉన్నాం.కదా….. ఆలిని……అతని భార్యని …..కూడా మనలో కలుపుకుంటే…….
సరళా-(మద్యలో)ఆపు…….మర్చిపో……అది జరగదు…….(కోపంగా……)
మణి,రోని ఇద్దరు తల దించుకుని ఉన్నారు.
జెన్నీ,సరళా ఇద్దరు గమనించారు.
జెన్నీ-నేను ఐతే ok…… కానీ సరళా కూడా ఒప్పుకోవాలి. లేకపోతే లేదు.
ఇద్దరు ఆశగా సరళా వైపు చూశారు.
సరళా-కుదరదు…..
రోని-ఎందుకు…..కుదరదు…..
మణి-అవును ఎందుకు కుదరదు…….. నీకు రోని ఎలాగో…..అలీ కూడా అలాగే……
సరళా-నిజమే……రోని ఎలాగో……అలీ కూడా అలాగే….. కానీ జెన్నీ ఎలాగో ……జూహి అలాగా……కాదు.
             ఇవి అన్నీ కాదు ………సూటిగా చెప్తాను వినండి.
భాను నాకు చెప్పింది……వాల్ల జోలికి వెళ్లవద్దు అని… అది మీరు lite తీసుకోమని చెప్పవచ్చు, నేను తీసుకుంటాను.
కానీ
వాళ్ళ జోలికి వెళ్లవద్దు అని నా బిడ్డ తండ్రి చెప్పాడు……దాన్ని నేను 1%కూడా lite తీసుకొను……
మణి-………
సరళా-మణిని మద్యలో ఆపి…..”ఎందుకు” అని అడగలేద అని అంటావు అంతేనా?
మణి—అవును అని తల ఊపాడు.
సరళా-అడిగాను……దానికి అతను “వాళ్ళు మీకు లా కాదు…….ఇవాళో రేపో మీ భర్తలు మారతారు. మీరు  సతోషంగా ఉంటారు…….
       కానీ వాళ్ళకి వేరే కావాలి……దురాశ ఆలోచనని చంపేస్తుంది… . 
       పచ్చగా ఉంది అని గంజాయిమొక్కని తులసి మొక్కల్తో కలపి పెట్టమాకండి. అది మీకు చాలా ప్రమాదం.”
మణి-కొద్ది సేపు ఆలోచించి……మేము మారి నట్టు వాళ్ళు కూడా మారి ఉంటారుగా……ఒకసారి ఆలోచించు……..
సరళా-నాకు ఆర్డమైంది. అలీ మీ ఫ్రెండ్……అతని గురించి….ఆలోచిస్తున్నారు……అది నాకుతెలుస్తుంది. మీరు ఫ్రెండ్స్.
    friendship లో  good friends,   bad friends ఉండవు…..అంతా good ఉంటుంది.
అదే నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు.
       సరే నువ్వు చెప్పినట్టు చేస్తాను. వాళ్ళు కనుక అంటే జుహి మెయిన్…..డబ్బు,బంగారానికి…….విలువ ఇచ్చిందో అంతే……అక్కడితో వదిలేయాయలి.
మణి-సరే..అలాగే….
సరళా-వంటగదిలోకి వెళ్తూ వెనక్కి తిరిగి…….ఈ విష్యం…..వాళ్ళకి తెలిసిందో …..అంతే…..మిమ్మల్ని చంపి….నేను చస్తాను….గుర్తుపెట్టుకోండి.  ఇప్పుడిప్పుడే నా కుటుంబంలో సంతోషాలు,ఆనందాలు వచ్చాయి…..
మీ స్నేహం కోసం వాటిని తాకట్టు పెట్టలేను.
అన్నాట్టు రేపు మీరు పార్టీ ఇస్తున్నారుగా…..అతనికి ఫోన్ చేసి రమ్మను.
మని- వస్త్తాడా……
 
.ఇద్దరు మొహాలు చూసుకుని తల దించున్నారు.
జెన్నీ-సరు చెప్పింది కూడా నిజమే…….ఒక సారి ఆలోచించండి.ఇద్దరిబుగ్గల్ని లాగివెళ్లిపోయింది.
 ఇద్దరు ok చెప్పుకుని వల్ల వెనకే వెళ్లారు.

కామిని ముంబైలో ఒక స్టార్ హోటల్ దిగింది. కొద్ది సేపు రెస్ట్ తీసుకుని లేచి టైమ్ చూసుకుని డ్రస్ change చేసుకుని అద్దం ముందు నిలబడి. చూసింది. 
        అప్పటి వరుకు చీర కట్టులో సంప్రదాయంగా ఉన్న కామిని….టైట్ skurtలో సెక్సీ sannyleonలా ఉంది. ఎక్కడి shapeలు అక్కడ క్లియర్ గా  కనిపిస్తునన్నాయి.    
          అద్దంలో తనని తాను చూసుకుని గర్వంగా నవ్వుకుని బయటకి వెళ్లి టాక్సీ ఎక్కి అడ్రెస్ చెప్పింది.  కొద్దిసేపటికి టాక్సీ ఒక pub ముందు ఆగింది. కారు దిగి సెక్సీగా నడుస్తూ లోపలికి వెళ్లింది.
         తను అలా వెళ్ళే టప్పుడు రోడ్డు మీద ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమంది తననే చూస్తున్నారు. మగవాళ్ళు అయితే సోళ్ళు కారుస్తూ…..ఆడవాళ్ళు అయితే అసూయతో…..
        లోపల కామిని ఒక డ్రింక్ తీసుకుని చుట్టూ చూసి ఒక టేబల్ దగ్గరకి వెళ్ళి(ఇద్దరు కూర్చుని ఉన్నారు) 
Can I sit here……
తప్పకుండ….తప్పకుండ…..
కూర్చుని  మెల్లగా డ్రింక్ తాగుతూ  వాళ్ళని చూసింది.
వాళ్ళల్లో ఒకడు దొంగ చూపు చూస్తున్నాడు. ఇంకొకడు డైరెక్ట్ గానే సోళ్ళు కారుస్తున్నాడు.
Hai sexy my name manjit…..my  friend surjit…

Hai sexy my name manjit…..my  friend surjit….

కామిని-ఓహ్…..
మంజిత్-ఇంతకు ముందు ఇక్కడ చూడలేదు మిమ్మల్ని…….
కామిని-అప్పుడప్పుడు వస్తాను….పని ఉంటే….
సుర్జిత్-తెలుగూ….. మాకు వచ్చు తెలుగు…
మంజిత్-ఇంతకీఇప్పుడు మీరు కాళీయేనా?
కామిని-అది మీకు ఎందుకు…..?
మంజిత్-అది….మేము మీకు కొంపెని ఇద్దామని….
కామిని-అంటే నాతో సెక్స్ …..అంటే…నన్ను దెంగుతారు అన్న మాట….(గ్లాస్ కాళీ చేసి)
సుర్జిత్-మీరు చాలా బొల్డ్….అంది బాబు..
కామిని-అవును.
మంజిత్- మరి రెడీ నా …దెంగీచుకొంటానికి…..(మందు గ్లాస్ కాళీ చేసి) మేము డబ్బు కూడా 
కామిని చిన్నగా నవ్వింది.
ఆ నవ్వు ,ఆ వొంపులు….ఆ సొంపుల కదలిక ….అన్నీ slow motionలో ఇద్దరకి కనిపిస్తున్నాయి.కవ్విస్తున్న.
కామిని-నన్ను డెంగటానికి ఒక అర్హత,దమ్ము కావాలి…even నన్ను ముట్టుకోవాలన్న…..సరే…. అది మీకు లేదు. ఇంకా డబ్బు అంటారా రాలిపోయిన అతులు తో సమానం…..అవి పోతు ఉంటాయి…..వస్తూంటాయి.
సుర్జిత్-అర్హత ఏంటో చెప్పండి….ఉందో లేదో చెప్తాను…..
మంజిత్-మద్యలో కల్పించుకుని)దమ్ము చాలా ఉంది…
కామిని- మీకు లేనిదే అది….ఒక తెలుగు దాని పూకూ కెలకబోతే…..ఒక తెలుగోడు…..మీ గుద్దదెంగి  వదిలాడు…… మీరు కుత్త మూసుకుని  ముంబై కి వచ్చి ముండలా……మూలాన కూర్చున్నారు…..అది మీకు ఉన్న దమ్ము……
తన నోటి నుండి వచ్చే ఒక్కో మాట ఒక్కో పిడుగు లా పడుతుంది. ఎక్కిన మత్తు వదిలిపోయింది. తను దేనిగురించి చెప్తుందో వాళ్ళకి తెలిసింది.
సుర్జిత్-ఎలా తెలుసు….నీకు?
 కామిని-అది వేస్ట్ ప్రశ్న…
సుర్జిత్-ఎంత తెలుసు?…..
కామిని-మీ గురించి….ఇంతే తెలుసు….. వాడి గురించి మొత్తం తెలుసు….(ఒక పాపేర్) తీసుకుని ఏదో రాసి ) ఇది నా నెం!!  రేపు నైట్ నా ఫ్లయిట్….తెలుసుకోవాలి అంటే కలవండి….(లేచి వెళ్తూ వెనక్కి తిరిగి) నన్ను దెంగాలంటే దమ్ము తో పాటు అర్హత కూడా కావాలి. అవి ఉంటే నేను లంజా లా మీ కాళ్ళ దేగ్గర ఉంటాను.  …….     ఇంకా మీరు ఆలోచించుకోండి…… అని  వెళ్లిపోయింది.
గుర్మిత్-ఆ పేపర్ తీసుకుని జేబులో పెట్టుకుని ఒక్క గుక్కలో మందు కాళీ చేసి ) పద వెళ్దాం.

ఒక ఫంక్షన్ హల్లో అందరూ ఫ్రెండ్స్,చుట్టాలు, అందరూ ఉన్నారు. స్టేజ్ ఎక్కి 
మణి-హాయి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ పార్టీ ఎందుకు అంటే నేను ,రోని ఒక సం!! క్రితం బిజినెస్ పెట్టం. అది బాగా లాభాలు వచ్చాయి. అందుకే కొత్తగా ఇంకో బిజినెస్స్ పెట్టం అందుకే ఈ పార్టీ….enjoy …..
సరళా-జెన్నీ వెళ్ళి నీ పాపని తీసుకుని రా అలాగే మణికి చెప్పి పాపని ని తీసుకుని రమ్మను…నేను ఆ గదిలో ఉంటాను… అని వెళ్లిపోయింది.
సరే అని వెళ్ళి పాప,పాపని ని తీసుకుని వచ్చి సరళా కి ఇచ్చారు…..
మణి=ఏం చేస్తున్నావు…సరళా…
మీరు చూడండి…..మీలే తెలుస్తుంది…… బయటకి వెళ్ళి చూడండి ఏం కావాలో….అలాగే అలీ వాళ్ళు వస్తుంటే నాకు చెప్పండి.
సరే….అని మని అక్కడనుండి వెళ్ళాడు….     
మణి  రోని  ఇద్దరు ఏర్పాట్లు అన్నీ చూసుకుంటున్నారు.      
కొద్ది సేపు తరువాత  అలీ,జుహి,సుల్తానా రావడం గమనించి. రోని కి చెప్పి మణి గదిలోకి వెళ్ళాడు.
మణి-సరూ….వాళ్ళు వస్తున్నారు.
సరే మీరు వెళ్ళి మాట్లాడుతూ ఉండండి…. మేము వస్తాం……
సరే అని వెళ్ళి వాళ్ళతో మాటలు కలిపాడు….
సుల్తానా,జుహి ఇద్దరు చుట్టూ చూస్తున్నారు….సుల్తానా ఏదో అన బోతే దూరం నుండి వస్తున్న సరళా,జెన్నీ లను చూసి కళ్ళు వెలిగిపోయాయి.పక్కన ఉన్న జుహి పరిస్తితి కూడా అలానే ఉంది.
వాళ్ళ మొహాలని చూసి ఏమి జరుగుతుందా అని మాగల్లు ముగ్గురు అటు వైపు చూశారు. 
అక్కడ సరళా,జెన్నీ చేతుల్లో పాపలని చూసి confuse అయ్యి చూస్తున్నారు.
సరళా చేతిలో పాపాకి మెళ్ళో దేవుడి బొమ్మ ఉన్న నల్లతాడు….కాళ్ళకి వెండి పట్టీలు,చేతికి వెండి గాజులూ ఉన్నాయి. కానీ జెన్నీ చేతిలో పాపకీ వొంటి నిండా బంగారం.  కొన్ని diamonds తో చేసినవి ఉన్నాయి.
ఇద్దరు దేగ్గర్కి వచ్చి నమస్కారం పెట్టి మాటలు కలిపారు.
అలీ వాళ్ళ నవ్వులని చూసి….ఆపుకోలేక…….చేతులు ముందుకు చాపాడు…జెన్నీ చేతిలో పాప అలీ చేతుల్లోకి వెళ్ళబోతే పక్కన ఉన్న జుహి జెన్నీ పాపని లాగేసుకుంది.
సరే అని అలీ సరళా పాపని ఎత్తుకుని ముద్దులు పెడుతున్నాడు… సరూ సైగ చేయటం తో మణి,రోని ఇద్దరు ఒకరి తరువాత ఇంకొకరు ఏదో సాకు చెప్పి వెళ్ళిపోయారు.
జుహి,సుల్తానా జెన్నిపాప నగలని తెరపరగా చూస్తున్నారు… వాటి విలువ, డిజైన్, బరువు అన్నీ మాట్లాడుకుంటున్నారు. వాళ్ళ చేతుల్లో నలిగి పోతున్న జెన్నీ పాపకీ చిరాకు వచీ ఏడవడం మొదలు పెట్టింది. అవి ఏమి పట్టించుకోకుండా వాళ్ళ పని వాళ్ళు ఉన్నారు. 
జెన్నీ ముందుకు వచ్చి వాళ్ళ చేతుల్లో పాపని తీసుకుని “పాపకీ ఆకలిగా ఉంది అనుకుంటా” అని పాపని తీసుకుని తన గదిలోకి వెళ్లింది.
జుహి-సరళా పాపని చూస్తూ…సరళాతో…..)నీ పాపాకి నగలు ఏమి వేయలేదే?
సరళా-అంటే…మీకు తెలుసుగా రోని…కోటేశ్వరుడు….దానికి తోడు తనకి లాభం కాదా వచ్చింది….కాన్ మాకు అలా కాదు… మేము ఉన్నది అంతా దీనిలో పెట్టాం. చేతిలో డబ్బు లేదు.. అందుకే…..next టైమ్ కచ్చితంగా నా కూతురుకి మెళ్ళో ఒక గోల్డ్ chain అన్న వేస్తాను.
 సరళా మాటలు మణి,రోని కళ్ళప్పగించి చూస్తున్నారు…..
సుల్తానా-అంటే ఇప్పుడు మీదగ్గర ఆస్తి ఏమి లేదా?
సరళా-లేదండీ…..రోని గొప్పతనం కాబట్టి మమ్ముల్ని ఈ పార్టీ లో ఉండమన్నాడు…..ఈ పార్టీ పెట్టింది కూడా అతనే…
జుహి.- అలగా….
అలీ-చైన్ కోసం అప్పటి దాకా ఎందుకు…నేను ఉన్నానుగా అని ( మెళ్ళో ఉన్న చైన్ తీసి పాప మెళ్ళో వేశాడు) అంతా క్షణాల్లో జరిగిపోయింది.
సుల్తానా-ఎందుకు….వృధా……గా….
అలీ-దీనిలో వృధా ఏమి  ఉంది
సరళా-అవునండి….ఎందుకు?…. అని మణికి సైగ చేసింది.
మణి –అవును అలీ ఎందుకు….nexttime నేను కొంటానుగా….
అలీ-ఎందుకు అందరూ….వృధా….అని అంటారు… నేను పాపాకి బాబాయిని నాకు ఆ హక్కు ఉంది…..కదా నాన్న…అని పాపని చూస్తూ…పాప నవ్వుతుంది.
అప్పుడే జెన్నీ పాపని తీసుకుని వస్తుంది…
జుహి-అంటే …ఈ పాపాకి వేస్తే ఆపపాకి వెయ్యాలి కదా….
అలీ-అలాగా…అని  
సరళా పాపని పక్కన ఉన్న సుల్తానికి ఇచ్చాడు…. సుల్తానా వెంటనే పక్కన జుహి చేతుల్లో పెట్టేసింది. చేతులు దులుపుకుంటు గొనిగితుంది.
అలీ జెన్నీ చేతులో పాపని తీసుకుని తన చేతికి ఉన్న breslet  పాప చేతికి 2చూట్ట్లు చుట్టి ) ఇపుడు సరిపోయింది.
జుహి చేతుల్లో పాప కుదుర్గా ఉండకుండా తన మెళ్ళో చైన్ లాగడం. నోట్లో పెట్టుకోవడం….మీదకి దూకి తన జుట్టు పట్టుకుని లాగడం, తన బుగ్గని కొరకడం….అన్నీ చేస్తుంది.  అన్నీ చేస్తున్న జుహికి కోపం రావడం లేదు…ఏదో తెలియని సంతోషం…. 
ఇంతలో సరళా వచ్చి పాపని తీసుకుని “సారీ ఆండీ. పాప చాలా అల్లరిది…అది నచ్చిన వాళ్ళ దేగ్గర ఇంకా అల్లరి చేస్తుంది.”
జుహి- నిజంగా నా??? 
సరళా-సరే ఆండీ పిల్లల్ని పడుకో బెట్టాలి….. అని జెన్నీ సరళా పిల్లల్ని తీసుకుని గదిలోకి వెళ్లారు.
కొద్ది సేపు మాట్లాడి అలీ వాళ్ళు కూడా ఇంటి దారి పట్టారు… దారిలో అలీ చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు. కానీ జుహి confuse లో ఉంది.
జుహి నేను జెన్నీ పాపని ఎత్తుకున్నపుడు నాకు ఏమి అనిపించలేదు…..సరళా పాపని ఎత్తుక్న్న తరువాత ఏంటి ఈ ఫీలింగ్,,,,,, ఆలాగీ వాళ్ళు ఇళ్ళకి చేరుకున్నారు.

రోని వాళ్ళ ఇంట్లో అందరూ బట్టలు మార్చుకుంటూ….
జెన్నీ-పార్టీ బాగా జరిగింది కదా… 
మణి అవును.
అందరూ హాల్లో కూర్చుని..సరళా కోసం చూస్తున్నారు…. సరళా  వచ్చింది. మణి,రోని ఆతృతగా తనని చూస్తున్నారు. తను అలీ గురించి ఏమి చెబుతుందా అని. అలాగే జెన్నీ కూడా….
సరళా-అందరినీ చూసి….సింపుల్గా….కుదరదు అని చెప్పింది.
ఇద్దరు తల దించుకుని ఉన్నారు…
జెన్నీ వాళ్ళని చూసి జాలిపడుతూ……సరళా తో “ దానికి కారణం ఉందా?”
సరళా-చూడడండి…. నాకు తెలిసి ఆలికి పిల్లలు అంటే  చాలా ఇష్టం……కానీ…..జుహి,వళ్ళ అమ్మకి డబ్బు,నగలు దర్పం అంటే చాలా ఇష్టం. ఒక మీ మాట నమ్మి వాళ్ళని కలుపుకున్న మనకి సమస్యలు వస్తాయి.  లేచి గదిలోకి వెళ్తూ వెనక్కి తిరిగి మీరు అనుకున్నది జరిగిద్ది….కానీ టైమ్ పడుతుంది…..దాన్ని మనం కాలానికే వదిలేద్దాం అది ఎప్పుడు జరిగిద్దో…అప్పటి వరుకు మీరు ఎలాంటి ఆలోచనలు పెట్టుకోవద్దు. అని తన గదిలోకి వెళ్ళి తలుపు వేసుకుంది.
 ఇద్దరు సంతోషంతో జెన్నీ ని ఒక రౌండ్ వేసుకున్నారు.

హోటల్ గదిలో టీపాయి మీద ఉన్న పేపర్ ( కామిని ఇచ్చింది) ని తదేకంగా చూస్తున్నాడు. సుర్జిత్ గుర్మిత్ చూస్తూ నిద్రలోకి జారుకున్నాడు. ఉదయం 6గం!కి సుర్జిత్ లేచి కూర్చుని కళ్ళు నలుపుకుంటు గుర్మిత్ ని చూశాడు. వాడు ఇంకా అలానే పాపేర్ ని చూస్తూ ఉన్నాడు.
సుర్జిత్-ఏంటి రాత్రి పడుకోలేదా?
గుర్మిత్- మెల్లగా తల పైకి ఎత్తి రాత్రి అంతా నిద్ర లేక నిప్పుల కుంపటిల ఉన్న కళ్ళతో తనని చూస్తూ) నిద్ర…..నిద్ర ఎలపడుతుంది….రా…ఒక ఆడది నా కళ్ళల్లోకి చూస్తూ పొగరుగా మాట్లాడితే ఎలా నోద్ర పడుతుంది, నేను తిట్టే నీచమైన తిట్లు నన్నే తీడితే ఎలా నిద్ర పడుతుంది., నా చేతకాని తనాన్ని చూపిస్తూ నా మోహన్ని నలుపు రంగుతో పులిమినప్పుడు నిద్ర ఎలా పడుతుంది.
సుర్జిత్-తన మనసులో ఉన్న భాద ని అర్ధం చేసుకుంటూ)ఐతే ఏం చేద్దాం.అనుకుంటున్నావ్?
గుర్మిత్-నేను వెళ్ళి తనని కలుస్తాను…..నువ్వు రాకపోయిన..అని ఆ పాపేర్ తీసుకుని వెళ్లబోతుంటే సుర్జిత్ ఆపి..
సుర్జిత్-సరే నేను వస్తాను….కలుస్తాను……నా ఫ్రెండ్ భాద నాడీ కూడా
గుర్మిత్ మొహం వెలిగిపోయింది. సుర్జిత్ ముందు కొద్ది ఫ్రెష్ అయ్యి తిని వెల్దం. నువ్వు వెళ్ళు. ఫ్రెష్ అవ్వు….నేను ఈలోపు తన అడ్రెస్ కనుకుంటాను…ఆ పాపేర్ ఇవ్వి.
గుర్మిత్ పాపేర్ ఇచ్చి ఫ్రెష్ అవ్వడానికి బాత్రూం లోకి వెళ్ళాడు.

దూరం నుండి ఫాతిమా వాస్తు కనిపించింది. పక్కనే ధేరపీ డాక్టర్ కూడా ఉంది. డాక్టర్ గారు-రాజా గారు ఫాతిమా కి పూర్తిగా నయం అయ్యింది. ఇంకా తనకి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. అది వినగానే నేను గౌసి, ఫాతిమా,డాక్టర్…అందరూ సంతోషించాం.
*ok థాంక్స్….మీ ఫీస్ ఎంతో చెప్పండి మేడమ్.
థెరపీ డాక్టర్-మీరు నా ఫ్రెండ్ కి ఫ్రెండ్….అంటే నీకు ఫ్రెండ్….అలాంటివి ఏమి పెట్టుకోవద్దు. అని అక్కడ నుండి వెళ్లొపోయింది.
*గౌసి,ఫాతిమా మీరు వెళ్ళి కార్లో కూర్చోండి. నేను వెళ్ళి మందులు కనుక్కుని వస్తాను.
వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. నేను డాక్టర్ దేగ్గరికి వెళ్ళి.
తన నుదుటి మీద ముద్దు పెట్టి జాగ్రత్త అని చెప్పి తన పొట్ట మీద ముద్దు పెట్టి. అమ్మని ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టమాకు. లేచి….తన తన పేదల మీద ముద్దు పెట్టి వెళ్లిపోయాను.

” మంజిత్ సుర్జిట్ ఉదయాన్నే హోటల్ కి వెళ్ళారు అక్కడ

ఇద్దరు కలిసి హోటల్ కి వెళ్లారు. రిసెప్షన్ లో కామిని పేరు చెప్పి రూమ్ కనుక్కొని తలుపు తట్టారు.

కామిని లోపల నుండి “కమింగ్ తలుపు తెరిచే ఉంది”
ఇద్దరూ లోపలికి వెళ్లారు కొద్దిసేపు తర్వాత కామిని బాత్రూం నుండి టవల్ కట్టుకుని తడి వంటి తో వచ్చింది. తనని చూడగానే ఇద్దరూ నోరు తెరిచి అలాగే చూస్తున్నారు.

 కామినిఒంటిమీద  ఉన్న చిన్న టవల్ తన భారీ ఎద పొంగుల ని తన పెద్ద తొడలని కప్పలేక పోతుంది.
తన ఒంటి మీద నీటి బిందువులు ముత్యాల లాగా మెరుస్తున్నాయి అది చూసి ఇద్దరి గొంతు ఎండిపోతుంది.
 కామినీ మీరు రారు ఏమో అనుకున్నాను కానీ వచ్చారు.
మంజిత్ అవసరం అలాంటిది
కామిని. మంచి పని చేశారు అని తన బ్రా ప్యాంటీ వేసుకుంటుంది. 
మంజిత్. ఏంటి ప్లాన్
ప్లాన్ చాలా సింపుల్ వాడిని సరైన టైం చూసి చంపేయాలి. ఇంతకీ మీరు ఉన్నార లేరా

ఉన్నాము ఎప్పుడు చంపేది.

కామిని. ఫోన్ టచ్ లో ఉండండి చెప్తాను ప్రస్తుతానికి ఇదే ప్లాన్.
సుర్జిత్. ఇందులో మోసం ఏమి లేదు గా.
కామిని. మోసం చేయడానికి మనది స్నేహబంధం కాదు శత్రువు బంధం. శత్రువు చంపే బంధం.
ఇతరులు ఇప్పుడైనా స్నేహం లో మోసం ఉంది కానీ శతృత్వం లో మోసం లేదు గుర్తుపెట్టుకో.
మంజిత్ అలాగే


మరోవైపు

కొత్తగా కట్టిన అపార్టుమెంట్లో నడుస్తూ పని ఎంత వరకు వచ్చింది
ఇంకా రెండు రోజుల్లో పూర్తి అయిపోతుంది ఉంది అని చూస్తూ చెప్పింది  ముంతాజ్.
మీ వాళ్ళందరూ వస్తున్నారా ఓపెనింగ్కి.
నాకంటూ ఎవరూ లేరు. వస్తే మీరు.
రాజ.అలీ వస్తున్నాడా అలాగే పెద్దమ్మ వాళ్లు కూడా వస్తున్నార?
ముంతాజ్. వాళ్లు రారు పెద్ద వయసు వాళ్ళు ఆలి మాత్రం వస్తాడు..
సరే అని ఇద్దరు కలిసి ఇ ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు

ఇంటిదగ్గర
అమ్మ అత్తలు మానస  కరుణ కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు
మూడవ అత్త. ఏంటి కరుణ ఎంతవరకు వచ్చింది ఏంటి పని.
కరుణ. ఏం పని చిన్నమ్మ?
మూడవ అత్త. అదే రాత్రులు నీ అరుపులు బయటకు రాకుండా సౌండ్ ప్రూఫ్ చేసే పని. నవ్వుతూ…

కరుణ. నేను కాదు…… మా… .మానస. కంగారు పడుతూ చెప్పింది

నాలుగవ అత్త. మరి మాకేంటి మానస అరుపులు నీ గొంతుల ….ఉన్నాయి
మానస తలదించుకుని చిన్నగా నవ్వుతుంది
అయినా అదేమిటో అమ్మాయి నీ అరుపులు బయటి దాకా వినిపిస్తూ ఉంటాయి. తనని టీజ్ చేస్తూ చెప్పింది మూడవ అత్త

ఇంకా వాళ్ళ మాటల సాగుతూ ఉన్నాయి కరుణా సిగ్గుతో తలదించుకుంది మానస నవ్వుతుంది ఇవన్నీ పక్కన ఉండి అమ్మ అన్ని వింటుంది.

నేను లోపలికి వెళ్ళగానే మాటలు ఆగిపోయాయి అత్తలు నవ్వడం మొదలు పెట్టారు.

ఏంటి అత్త నవ్వుతున్నారు నాకు చెప్తే నేను నవ్వుతాను 

ఏమీ లేదు రాత్రులు మేము పడే ఇబ్బంది గురించి చెప్తున్నాము అని అని చెప్పింది మూడవ అత్త

అవును అత్త నేను కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాను అని కరుణ చూస్తూ చెప్పాను.

నా మాటలు వినగానే కరుణకి సిగ్గు కోపం ఉన్న కంటి చూపు లతో నన్ను చూస్తుంది.

 నాకు నిద్ర వస్తుంది అని చెప్పి గదిలోకి వెళ్ళాను .
 నా వెనుక  కరుణ తల దించుకుని పిల్లి లా నా వెనుక వచ్చింది.
అప్పటికే పడుకున్న నా గుండె ల మీద కూర్చుని నా చెవిని మెలి తిప్పుతు నా కళ్ళ లోకి చూస్తు” ఎంటి నేను నిన్ను ఇబ్బంది . పెడుతున్నాన? 
భయం నటిస్తు ” లేదు “
మరి ఎందుకు చెప్పావు అక్కడ ? నిజం చెప్పలేదు
అంటే అది నిజమే కదా … అని నేను గట్టిగా బయట వాళ్ళ కి వినపడేలా ” అహ్…. వద్దు …. కరుణా … నేను అలసి, …. పోయాను … ఆహ్. నాకు …. ఓపిక లేదు . …. ఆ….  కొరకమాకు. కావాలంటే రాత్రి కి చేస్తాను … ఇప్పుడు పడుకొని …. అప్ …

నా అరుపులు విన్న అత్తలు మానస కంగారుగా నా గదికి వచ్చారు. 
  
కరుణ నామాట రాకుండ ఉండటానికి చేత్తో నా నోటిని మూయడానికి Try చేస్తుంది. నేను నా చేత్తో తన చేతిని తీసేస్తు్నాను . 
తను కదులుతున్ను నా చేతులని తన చేతులతో పట్టుకుని మంచానికి అదిమి పెట్టంది .
ఈలోపు నేను గుండెల మీద ఉన్న తనని అటు ఇటు చేసి నడుము మీదికి తెచ్చాను .
నేను ఇంకా అరుస్తు ఉండటం వల్ల తనకి ఏమి చేయాలో పాలుపోక నానోటిని తన నోటితో ముసేసింది. కింద నేను గింజుకుంటున్నాను . 
అదే time లో అత్తలు మానస లోపలికి వచ్చారు. లోపల జరుగుతుంది. చూసి నోరు వెళ్ళ బెట్టూరు .
వాళ్ళని చూడ గానే
” అమ్మ ఎక్కడ ? “
4 అత్త – నువ్వు వెళ్ళగానే తను భయటకి వెళ్ళింది
అలగా ….
చూశారా కరుణ నన్ను రేప్ చేస్తుంది . ఏడుపు నటిస్తు.
3 అత్త – అయినా ఎంటి అమ్మయి రాత్రి వరకు ఆగలేక పోతున్నావా.
కరుణకి వాళ్ళు చేపుతుంటే తన పరిస్తితి చూసుకుని ” ఇది అది కాదు . మీరు అనుకునట్టు అలాంటి ది ఏమి లేదు. అని సరిగ్గా కూర్చుంది . 
4 అత్త – కరుణ తల దించుకుని ఉంది. అది గమనించి ” కరుణ నాకు అర్ధమైంది నువ్వు వెళ్ళి రాజకి టి తీసుకుని రా ఈ లోపు రాజాని దారికి తెస్తం ‘ …
కరుణ – అలాగే అని గదిలో నుండి బయటికి వెళ్ళింది. 
3 అత్త – ఎందుకు రాజ దాన్ని అలా ఏడిపిస్తావు….
రాజ – ఏమి లేదు ఊరికినే …. అది అలా కోపంగా బుంగ మూతి పెట్టుకుని ఉంటె అందంగా ఉంటుంది. అందుకే అలా …. కరుణా టీ పట్టుకుని వచ్చింది.
అత్తలు ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు.
నాకు టీ ఇచ్చి పక్కన్ కూర్చుని నన్నే చూస్తున్డి. కోపంగా……
మేము టీ తాగుతూ “అఃహ్…..ఇవాళ టీ చాలా బాగుంది. కడుపు నిండి పోయింది…….ఆహా…..ఒహూ…..”
నా అరుపులు తనకి కోపం బాగా తెప్పిస్తుంది. నేను టీ తాగి కప్పు పక్కన పెట్టగానే చిరుత ఫులా నా మీదకి దూకి నన్ను కోటడం మొదలుపెట్టింది. నేను కూడా అరవకుండా అలా గీ ఉన్నాను. మానస మమ్మల్ని చూస్తూ కూర్చుంది.

 

130c

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

P3 (Prema Paga Poratam) – 63 , P3 (ప్రేమ పగ పోరాటం) , Telugu Boothu Kathalu,dengudu kathalu,telugu sex stories in jabardasth,jabardasth telugu sex stories,telugu hot stories,telugu actress sex stories

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: