PELLAMA LANJA

PELLAMA….! LANJA….! – 12 | పెళ్లమా….! లంజా….!,Telugu Hot Stories

PELLAMA....! LANJA....! - 12 | పెళ్లమా....! లంజా....!,Telugu Hot Stories

PELLAMA….! LANJA….! – 12 | పెళ్లమా….! లంజా….!,Telugu Hot Stories

Mr. All Rounder

PELLAMA….! LANJA….! , పెళ్లమా….! లంజా….!,Telugu Hot Stories
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న దానికి వస్తే,

ఆ రోజు సాయంత్రం మోహన్ ఇంటికొచ్చాక కొంచెం సేపటికి అందరూ కూర్చుని టీవీ చూస్తున్నారు మోహన్ పిల్లలతో కాసేపు ఆడుకున్నాడు.
పద్మ :వాణి పిల్లలకి పాలు పట్టి ఇంకా పోదొకో పెట్టు నేను అన్నం తీసుకొని వస్తా.
 వాణి: సరే అక్క పద్మ లోపలికి వెళ్లి తరవాత వాణి ఇద్దర్నిపిల్లల మోహన్ దగ్గర నుండి తీసుకుని ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కసారిగా పిల్లలకి పాలు పడుతుంది.వాణి  పిల్లలకి పాల్పడుతుంటే మోహన్ వాణి ఇంకా అదే పని గా చూస్తున్నాడు వాణి  మోహన్ ని గమనించలేదు. లోపలనుండి బయటకి వచ్చేటప్పుడు మోహన్ ని పద్మ  చూసింది ఒక్కసారిగావాణి  అని అరిచింది.
ఏమిటి అక్క 
పద్మ : ఎక్కడ మగోడు నీ బాయ్యలు వక అదే పని గా చూస్తున్నాడు చూడు. నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు అని పిల్లల్ని తీసుకునిఇద్దరూ లోపలికి వెళ్లారు. లోపలికి వెళ్ళాక ఎదురు గుండా ఎవరు  చూస్తున్నారని చూషికొని పని లేదా…? అలా ఏదో మైకం ఉంటే ఎలా అని అరిచింది.

ఇద్దర్నీ పడుకోబెట్టి రా అన్నం తిందాం
 వాణి: సరే అక్క వాణి ఇద్దరిని పడుకోబెట్టి బయటకి వచ్చింది. అందరూ కూర్చొని అన్నం తింటున్నారు.వాణి  మాత్రం ఏదో ఆలోచిస్తూ కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు గా నిదానం గా తింటుంది.

పద్మ  ఏమైంది ఎందుకలా ఉన్నావు అని అడిగింది.
వాణి :ఏమిలేదా అక్క 
పద్మ : చెప్పు ఏమి ఏమైంది.
వాణి : కొంచెం తల  నొప్పిగా ఉంది.
పద్మ : మరి ఎందుకు మొహమాట పడతావు చెప్పొచ్చుగా.ఏవండీ అన్నం తిని డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లండి.

వాణి :….సరిగా  నిద్ర లేక.అక్క …………… పడుకుంటే పోతుందిలే 
పద్మ :నీకు తెలియదు లే నువ్వు ఊరుకో 
వాణి : లేదాఅక్క  రెండు రోజుల నుంచి నిద్ర సరిగా రావడం లేదు అందుకే తలనొప్పి వచ్చింది.
 పద్మ:ఎందుకని నిద్ర రావడం లేదు 
వాణి : అది అది నాకు వేరే గది కావాలి పోడోకోవటానికి 
 మోహన్:నేను చెబితే విన్నావా వానికి వేరే గది చేద్దామంటే నువ్వే వద్దు వద్దు అన్నావు. ఏమండీ మొగుడు గారు మొన్నటిదాకా కడుపుతో ఉంది. ఇప్పుడుఇద్దరు బిడ్డల తల్లి. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవలసిన బాధ్యత మనది కాదు. కడుపు  చేయడం కాదు కాపాడుకోవడం ఇలాంటివి తెలియాలి.
 సరే వాని నువ్వు నేను ఒకే గదిలో పడుకుందాం
వాణి : నువ్వు ఎందుకు అక్క నేను పడుకుంటా లే 
పద్మ :అబ్బా కొన్ని రోజులు మొగుడు గారి పక్కలో లేకపోతే ఏమీ కాదులే.(వత్తుతూ పలుకుతూ).

 మోహన్: అదేమిటి ఆఖరికి నేను ఒంటరిగా పడుకోవాలి
 వాణి: అక్క  ఏమీ భయంలేదునేను పడుకుంటా లే .
 నువ్వు బావ గారి దగ్గర పడుకో
 పద్మ సరే నీ ఇష్టం అని అందరూ భోజనం చేసి వాణి కి కావలసిన అన్నిరూమ్ లో సరిది   ఎవరి గదికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు మోహన్ వాళ్ళు వెళ్ళిన పది నిమిషాలకు పూకు దాచుడు కార్యక్రమం మొదలు పెట్టారు. వాణికి  ఆ శబ్దాలు  కొంచెం కొంచెంగా వినిపిస్తున్నాయి.

వాణి తనకి   ఏదో కావాలి అనిపిస్తుంది. వాళ్ల కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత అంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంది నిదానంగా తన నైటీని పైకి లేపి తన పూకు లో  వేలు పెట్టి ఆడిస్తోంది కానీ ఆ చేతి వేళ్ళుసరిపోవడంలేదు. ఇంకా ఏదో కావాలని అనిపిస్తోంది ఇంకా స్పీడ్ గా ఆడిస్తుంటే వాణి చేతి గాజులు శబ్దం  వస్తుంది. అదిపద్మకి  వినపడి గదిలోనుండి బయటకి వచ్చింది. పద్మ బయటికి రావడం గమనించిన వాణి  గబగబా తన నైటీని కిందకి లాక్కుని పడుకున్నట్లు గా నటించింది. ఏమిటి నిద్ర రావడం లేదా అని అడిగింది. ఇప్పుడే నిద్ర పడుతుంది అని చెప్పింది వాణి  ఎందుకు గాజుల చప్పుడు వస్తుంది అని 
 అడిగింది. వాణి కి  మాత్రంపూకు లో జిల  ఆగడం లేదు ఏమి చేయాలో అర్థం కావడం లేదు. నిదానంగా పైకి లేచి తన చేతి గాజులు తీసేసింది. ఎటువంటి శబ్దం చేయకుండా వంట గదిలోకి వెళ్ళి కార్రోట్  గానే వంకాయ గాని ఉన్నాయేమో అని చూచింది . కానీ ఏమీ కనిపించలేదు. 

వానికి మాత్రం చాలా అసంతృప్తిగా అసహనంగా ఉంది ఇంకా అక్కడ నుండి తన గది లోకి వెళ్తుండగా బయట వంకాయ మొక్కలు ఉండడం గుర్తొచ్చింది వెంటనే బయటకి వెళ్లి రెండు లావుపాటి వంకాయలు కోసుకుంది. వాటిని తీసుకొని లోపలికి వచ్చి ఒకసారి మోహన్, పద్మ ఉన్న రూమ్ లోకి చూసింది ఇద్దరు గట్టిగా వాటేసుకొని పడుకోన్నారు. అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ నిదానంగా బాత్రూం కి వెళ్ళింది. తన నైటీని పైకిలేపి లావుపాటి తన పూకు లో పెట్టుకొని ఆడిస్తుంది. తనకి ఇంత వరకు 2మడ్డలు  మాత్రమే దూరాయి. కానీ వేళ్ళతో కానీ 

 వంకాయలు తో కానీ కొట్టుకోవడం అలవాటు లేదు. వాణి  మాత్రం చాలా స్పీడ్ గా కొడుతుంది.

పద్మా కి వాణి బాత్రూం లోకి వెళ్ళిన తర్వాత తలుపు వేసిన శబ్దం వినబడింది అప్పటికే పది నిమిషాలు అయింది కానీ ఇంకా బాత్ రూమ్ నుండి బయటకు రలేదు. పద్మ కి అనుమానం వచ్చి లెగిసి బయటకి వచ్చింది. బాత్రూం లో నుండి శబ్దాలు మూలుగులు వస్తున్నాయి. ఆ శబ్దాలు ఏమిటో పద్మ కి బాగా తెలుసు. కొంచెం సేపటికి లోపలనుండి అమ్మ అని  సుఖవంతమైన మూలుగు వినబడింది. పద్మ మనసులో ఇంకా ఇక్కడ ఉండడం బాగోదని తన గదికి వెళ్లి పోయింది. వాణి  రెండు రోజుల నుంచి నిద్రలేదు వేరే గదిలో అంటే ఏమిటో ఇప్పుడు పద్మకి బాగా అర్థం అయ్యింది. తనలాగే వానికి కూడా కోరికలు ఉంటాయి కదా అని పద్మ ఆలోచిస్తుంది. ఈ లోపల వాణి బాత్రూమ్ నుండి తిన్నగా తన గదిలోకి వెళ్ళిపోయింది. అందరూ పడుకున్నాక అర్ధరాత్రి రెండు గంటలప్పుడు పిల్లవాడు ఏడుస్తుంటే మళ్ళీ తన చన్ను తీసి పాలు పట్టింది. వాణి కి మళ్ళీ క్రింద అగ్గి రాజేసింది.


ఆ చీకుడికి కింద పువ్వులో తేనెలూరి ఊట ఊరుతుంది. ఇంకా చేసేది ఏమీ లేక ఇంకో వంకాయ తీసుకొని తన నైటీని పైకి జరుపుకొని వంకాయ పెట్టుకొని ఆడిస్తుంది అసలే ఊట ఊరి ఉండడంవల్ల తప్పక ….. తప్పక…. మని శబ్దాలు వస్తున్నాయి. ఆ శబ్దాలు పద్మ కి వినబడి రూమ్ లోకి వచ్చి తొంగి చూసింది. వాణి వంకాయ పూకు లో పెట్టుకొని కొడుతూ, తన రెండు సళ్ళని గట్టిగా నొక్కుకుంటూ ఉంది. తన రెండు సళ్ళ నుండి పాలు ధారగా కారుతున్నయి.

కొంచెం సేపటికి వానికి సంతృప్తిగా అనిపించింది వంకాయనిపూకు లో నుండి బయటకు తీసి పక్కన పెట్టింది. పద్మ సైలెంట్ గా తన గదికి వెళ్లి పడుకుంది తెల్లవారుజామున ఐదు గంటలకి మళ్ళీ లేచి వాణి దగ్గరికి వచ్చి చూసింది. వాణి ప్రశాంతంగా పడుకుని ఉంది. తన నైటీ అంత పాల దారాలతో మరకలు కనిపిస్తున్నాయి. పక్కనే 2 లావుపాటి వంకాయలు చూసింది. వాటికీ వాణి పూకు రసాలు అంటుకొని ఉన్నాయి. వాణి పూకు వేడికి అక్కడక్కడ అ వంకాయలు కమాలిపోయి ఉన్నాయి. వాటిని చూడగానే పద్మకి ఒక చిలిపి ఆలోచన వచ్చింది. వెంటనే వాటిని తీసుకొని కిచెన్ లోకి వెళ్లి కడగకుండానే కట్ చేసి కూర చేసింది. 

ఆ కూరని తన మొగుడికి బాక్స్ లో పెట్టింది అన్ని పనులు అయిన తర్వాత మోహన్ కి క్యారేజీ ఇచ్చింది. కొంచెం సేపటికి వాణి లేచి హడావిడిగా తన పక్కన చూసుకుంది రాత్రి పెట్టిన రెండు వంకాయలు కనిపించలేదు. బాత్రూంలో కూడా చూసి వచ్చింది. మళ్ళీ తన గదిలోకి వెళ్ళి దుప్పటి కింద,దుడు కింద చూసుకుంది. కానీ అవి అక్కడ కూడాలీవు. పద్మ లోపలినుండి వాణిని గమనిస్తూనే ఉంది.పద్మ వచ్చి ఏమిటి అని అడిగింది. వాణి కొంచెం అనుమానంగా ఏమి లేడు అని చెప్పింది. సరే రా టిఫిన్ చేద్దాం అని పద్మ వాణి పిలుచుకొని వెళ్ళింది.వాణి మాత్రం ఆ రెండు వంకాయలుఏమి అయిపోయాయి అని ఆలోచన లోనే ఉంది.అక్క అడుగుదాం అంటే అలా అడగడం బాగోదు. లేకపోతే బావ ఏమైనా తీశాడు అని పలు అనుమానాలు వస్తున్నాయి.పద్మ మాత్రం వాణి ని గమనిస్తూనే ఉంది. వాణి ఎక్కడ పడితే అక్కడ వెతుకుతూనే ఉంది. ఆ రోజు సాయంత్రం వరకు వాణివంకాయలు ఆలోచన ఉంది. ఏమిటివాణి పొద్దున్నుంచి ఏదో పోగొట్టుకున్నట్లు గా అన్ని గదులు వెతుకుతున్నావు.

ఏమీ లేదు అక్క.


ఆ రోజు రాత్రి అందరూ పడుకున్నాక వాణి మళ్ళీ వంకాయలు కోసుకొని వచ్చి తన పువ్వులో మకరందాన్ని బయటికి తీసింది.పద్మ మొగుడుతో దెంగించుకున్నక బయటకు వచ్చి వాణి బెడ్ రూమ్ లోకి చూసింది. అప్పటికే కరుచుకొని పడుకుంది.పద్మ నిదానంగా మళ్లీ తన మొగుడి పక్కలో పడుకున, నిద్ర రావడం లేదు అటు ఇటు కదులుతోంది. వాణి

వాడినా వంకాయలు మళ్లీ మొగుడికి కూర చేసి పెట్టాలని చాలా ఉబాలాటం గా ఉంది. పద్మకి తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటలకు మళ్లీ మూలుగులు వస్తున్నాయి. 

కొంచెం సేపు ఆగి బయటకి వచ్చి వాణ్ణి బెడ్రూమ్ లోకి నడిచింది వాణి వంకాయ తో తన పూకు గట్టిగా కుట్టుకుంది. వాణి పూకు లో నుండి తెల్లగారసం కారుతుంది. వానికి చివర దశలో ఉన్నట్లు ఉంది చాలా స్పీడ్గా వంకాయని ఆడుస్తుంది. అః ఆహ్ అః అంట తన రసాల్ని పూకు లో నుండి బయటికి వదిలేసింది పూకు లో నుండి వంకాయ బయటకు తీయగానే లోపలి నుండి కొంచెం నీళ్లు లాగా కారింది .వెంటనే తన లంగా చీర కిందకి లాక్కుని రెండు వంకాయలను తీసుకుని బయటకి వచ్చింది అది గమనించిన పద్మ వెంటనే తన రూం కి వెళ్ళిపోయింది. వాణి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పద్మ ,వాణి ఎక్కడికి వెళ్తుందో అని బయటకి వచ్చింది వాణి ఆ రెండు వంకాయలను ఎక్కడ పడవేస్తుందని బయటికి వెళ్లి చూస్తుంది కానీ అవి ఎక్కడా కనిపించలేదు చాలా సేపు అయిన తర్వాత కూడా పద్మకి కనిపించలేదు ఇంకా మొగుడికి క్యారేజీ టైం అవుతుంది అని కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది. అలా వెళ్లగానే 2 వంకాయ రుచి పద్మ కి ఎక్కడలేని సంతోషం వచ్చింది. వెంటనే వాటిని తీసుకొని మళ్ళీ మొగుడికి కూర వండింది.

ఆ రోజు సాయంత్రం మొగుడు ఇంటికి వచ్చి, పద్మతో ఏమిటి రెండు రోజుల నుంచి వంకాయ కూర వండు తున్నావు……?
బాగోలేదా అని అడిగింది పద్మ
చాలా బాగుంది అన్నాడు మోహన్.
కూర వండింది నేనే అయినా ఆ క్రెడిట్ మొత్తం వాణిదే
ఇదంతా విన్న వాని ఒక్కసారిగా షాక్ కి గురయింది ఏమిటి క్రెడిట్ మొత్తం నాదే అని అంటుంది అక్క. అంటే నేను వాడిన వంకాయ కూర వండి బావ కి పెట్టింది అన్నమాట.

అక్క ఒకసారి లోపలికిరా అని వాణి, పద్మ చెయ్యి పట్టుకొని గబగబా లోనికి తీసుకు వెళ్ళింది. అక్క ఏమిటిది.
నేనేం చేశాను అని పద్మ చాలా అమాయకంగా చెప్పింది.
అక్క నువ్వు అంత చూసావ్ అని నాకు అర్థమైపోయింది కానీ ఆ వంకాయ కూర ఛీ …ఛీ… బావకి.

పద్మ :అబ్బా అమ్మడు దీనిలో తప్పేమీ లేదు .చూశావుగా కూర చాలా బాగుంది అని చెబుతున్నాడు నా మొగుడు నువ్వు కూడా విన్వగా. మరి నువ్వు చేసినప్పుడు అనిపించలేదా చి ….చీ……లు.. నువ్వు చేస్తున్న పని చూసి నాకు ఆలోచన వచ్చింది అందుకే చేశా సరి రా వెళ్దాం.


అక్క ప్లీజ్ బావ తో మాత్రం చెప్పవద్ద సర్లే చెప్పను.

ఏమిటి ఇంతసేపు ఏం మాట్లాడుకున్నారు లోపల ఈ వంకాయ కూర గురించి అడిగితే లోపలికి వెళ్లారు ఏమిటి అన్నాడు మోహన్. వెంటనే వాణి, గ్యాప్ ఇవ్వకుండా ఏమీ లేదు బావ అక్క కి వంకాయ కూర ఎలా ఉండాలో చెప్పే అంతే ఈ విషయం నీకు చెప్పవద్దని చెబుతుంది. అంతే అంతే అంది.

పద్మ వాణి వెంక కొర కొర కోపంగా చూసింది వాన్ని వెంటనే తలదించి ప్లీజ్ అని కళ్ళతో సైగ చేస్తుంది. ఏదైతే ఏమి కూర మాత్రం బాగా చేశావ్ అని మరోసారి పొగిడాడు మోహన్ . 

వాణి తన గదిలోకి ఇంకా వెళ్ళిపోయింది వాణి వెళ్ళిన కాసేపటికి పద్మ మొగుడు దగ్గరికి వెళ్లి 3 రోజులు ఆఫీస్ కి సెలవు పెట్టండి.ఎందుకు అన్నాడు మోహన్. ఇంట్లో పని ఉంది మూడు రోజులు సెలవు పెట్టండి. పని ఏమోటో చెప్పొచ్చు కదా అని అన్నాడు మోహన్. ఏ పని ఏమిటో చెబితే గానీ సెలవు ఇవ్వరా మీ ఆఫీసులో.

మోహన్ ఆఫీస్ కి ఫోన్ చేసి మూడు రోజులు సెలవు పెట్టాడు.


ఆ రోజు రాత్రి పద్మ మొగుడు దగ్గరికి వెళ్లకుండా వాణి పక్క లోకి వెళ్ళింది.

అదేమిటి అక్క ఇక్కడికి వచ్చావు బావ ఒక్కడే ఉన్నాడు గా వెళ్ళు అంది.

ఇవాళ ఇక్కడే పడుకుంటా నీతో చాలా మాట్లాడాలి.

ఏమిటి అక్క చెప్పు ఏం మాట్లాడాలి.

రేపు నా మొగుడితో నీకు శోభనం చేయిస్తా.

అక్క నా గురించి వదిలేయ్ నేను బావ తో చాలా సుఖ పడ్డాను. ఇద్దరు బిడ్డల తల్లిని కూడా అయ్యాను అంతకంటే నాకు ఏమి కావాలి చెప్పు. అంతకంటే ముఖ్యంగా నా ఆలనా పాలనా నా కంటే నువ్వే ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నావు నాకు అది చాలు ఇంకేమీ వద్దు

సరే మరి రెండు రోజుల నుంచి వంకాయలతో ఎందుకు కొట్టుకుంటున్నావ్

పిల్లలు పాలు తాగుతున్న అప్పుడు కింద జిల్ల రేగుతునది అక్క.

మరి మామూలుగానే సల్ల మీద చెయ్యి వేస్తే కుత్తలో కుంపటి లాగా ఉటుంది. అలాంటిది

సళ్ళ లో పాలు ఉంటే కుత్తా లొనుచి సాడు కారుతుంది మరి. అందుకే నా మొగుడితో నీకు శోభనం చేయిస్తా. ఇంకా నువ్వు ఏమీ మాట్లాడ వద్దు.

అయినా అదేమిటి వాణి అక్కడ అడివి లాగ పేచేసావ్ కొంచెం తీసుకోవచ్చుగా. రేపు తీసేస్తా

రేపు రేపటి దాకా ఎందుకు. ఇప్పుడే నేను తీస్తా రా.

అక్క నువ్వు ఎందుకు అక్క ఆ పనికి.

నువ్వు రా అని పద్మ బాత్ రూం లోకి తీసుకెళ్లి లంగా పైకి లేపింది.వాణి చేతులు చేతిలో

అడ్డుపెట్టింది.

ప్లీజ్ అక్క నాకు సిగ్గుగా ఉంది.

ఎందుకే సిగ్గు ,,,, నేను ఆడ దాన్నే కదా…. సిగ్గు లేదు చింతకాయ లేదు. చేతులు తియ్యి

వాణి చేతులు తీయగానే పద్మకి వాణి మదన మందారం దర్శనం ఇచ్చింది. కొంచెం తొడలు వెడల్పు చే అని రేజర్ తీసుకుని ఆతులు మొత్తం గోరిగింది. పద్మ వాణి పూకు

వాకా కన్నార్పకుండా చూస్తోంది.

ఏమిటి అక్క అలా చూస్తున్నావు అని అడిగింది. ఏమి లేదే మొదటి సారి వేరే ఆడదాన్నీ చూడడుమా అందుకే అలా చూస్తున్నా.

అందరికీ ఉండేది కదా …..?
అందరికీ ఉండేది కానీపూకులో కూడా రకరకాల పూకు లు ఉన్నాయి.  1.కొని పూకులో గొల్లి బయటికి వస్తుంది.

2.కొని పూకులో గొల్లి బయటకి కనిపించదు.
3.పూకు పెదాలు బాగా పెద్దవిగా ఉంటాయి పూకు పెదాలు లోపలికి చొచ్చుకు ఉంటాయి.
4.కొన్ని పూకులు అయితే ఎప్పుడూ సాడు కరుతూనే ఉంటాయి.ఆ పూకులకి గొల్ల జిల్ల తీరటం చాలా కష్టం.
ఇప్పుడు తెలిసిందా పూకు పురాణం గురించి అంది పద్మ నవ్వుతూ.
బాగుందా అక్క నీ పురాణం
సరే నే చంకలు కూడా శుభ్రం చేస్తా అని పద్మ వాణి జాకెట్ తీసేసి శుభ్రం గా గోరిగింది.
వాణి నీకు చంకల్లో చెమట ఎక్కువగా పడుతుంది కదూ.
అవును అక్క నేను మా ఊరిలో ఉన్నప్పుడు పొలం పనులు చేసే దాన్ని కదా.
చంకల్లో చెమట పట్టి జాకెట్టు తడిస్తే చూడటానికి భలే ఉంటుంది.

సరే ఇక పడుకుందాం పద అని ఇద్దరూ బయటికి వచ్చి పడుకున్నారు. తెల్లవారుజామున ఐదు గంటలకే పద్మ లేచి మొగుడు గది దగ్గరికి వెళ్లి సైలెంట్గా తలుపు వేసి తాళం పెట్టింది. టిఫిన్ రెడీ చేసి వానిని లేపింది వాణి టిఫిన్ రెడీ చేసా. నేను బజార్ కి వెళ్తున్నా. మీ బావ టిఫన్అడిగితే కిటికీలోనుంచి ఇవు అంది.ఆ గదికి తాళం వేశా.
తాళం ఎందుకు అక్క.
నీకు ఎందుకులే గాని చెప్పింది చెయ్ నేను నే శోభనకి కావలసినవన్నీ తీసుకొని వస్తా.

నువ్వు ఆ గది తలుపు మాత్రం తేయొద్దు అని చెప్పి పద్మ బయటికి వెళ్ళింది. పద్మ వెళ్ళినా అర్ధగంట కి వాణి లేచి టిఫిన్ చేసింది. బావని చూసింది కానీ ఇంతవరకు లేగలేదు. బజారుకి వెళ్ళిన పద్మ తిరిగి వచ్చింది. లేగిశాడా అని అడిగింది.
ఇంకా లెగలేదా అని అంది
సరే నువ్వు స్నానం చేసి పిల్లలకి పాలు ఇవ్వు అని చెప్పి మొగుడిని లేపింది.  పద్మ మోహన్ ఇద్దరూ టిఫిన్ చేసారు. ఈ లోపల వాణి స్నానం చేసి వచ్చింది. మొగుడిని కూడా స్నానం చేసి రమ్మంది. మోహన్ కూడా స్నానం చేసి గదిలోకి వెళ్ళాడు. మోహన్ గదిలోకి తాళం పెట్టింది. పద్మ తెలుపు ఎందుకు వేశావు అన్నాడు. పద్మ కిటికీ దగ్గరికి వెళ్లి మీరు ఈ మూడు రోజులు ఈ గదిలోనే ఉండాలి ఈ మూడు రోజులు మీకు ఓన్లీ ఫుడ్ మాత్రమే నో బెడ్ అని చెప్పింది. ఒసేయ్ ఎందుకే లంజా నో బెడ్ అని అంటున్నావు.
లంజా గింజా అన్నావంటే ఫుడ్ కూడా కట్ చేస్తా కింద మూసుకొని పైనుంచి తెరుచుకుని ఉండు.
ఒసేయ్ మొగుడితో ఎలెనిన మాట్లాడేది అని అన్నాడు.
మోహన్ అబ్బా మీరు లంజ అనవచ్చా….
ఒసేయ్ ముందు తెలుపు తీయ
నేను తీయను అని చెప్పి పద్మ పక్కకి వెళ్ళిపోయింది.

మోహన్ కిటికీ దగ్గరికి వచ్చి వాణి వాణి అని పిలుస్తున్నాడు వాణి వచ్చి ఏమిటి బావ అంది తాళం తియ్యి అని అన్నాడు. తాళం అక్క దగ్గర ఉంది బావ. ఆ లంజని పిలువు.
అక్క బావ పిలుస్తున్నాడు
ఏమిటి మళ్ళీ లంజా అంటున్నావ్
ఒసేయ్ అసలు తలుపు ఎందుకు వేస్తావో చెప్పు ఈ మూడు రోజులు సెలవు ఎందుకు పెట్టామనివే లంజా………….!

పద్మ మొగుడు ఉన్న కిటికీ దగ్గరికి వెళ్లి దగ్గరికి రా అని కిందది అంటే ఇది (మడ్డ అని చూపిస్తూ) మూసుకోమని చెప్పా. ఇప్పుడు పైది కూడా మూసుకో ఎక్కువ మాట్లాడావనుకో
మడ్డ కోసి మటన్ కూర వండుతా
అసలు నన్ను లోపల ఉంచవలసిన అవసరం నీకు ఏంటి అది చెప్పు నాకు
ఉస్ అర వద్దని అని చెప్పానా
నువ్వు రా వాణి అని చెప్పి ఇద్దరు అక్కడ నుండి వెళ్లిపోయారు
అక్క

అక్క బావ అని ఎందుకు లోపల ఉచ్వా . నా మొగుడి జబ్బు నీకు కూడా అటుకుందా…? అది కాదు అక్క ఏమి తప్పు చేశాడు అని అడుగుతున్నా .ఏమీ లేదు నువ్వు వెళ్లి పిల్లలిద్దరికీ పాలు పట్టి త్వరగా రా
పద్మ వానికి తనని శోభనంనాడు కట్టుకున్న చీర జాకెట్ లంగా తీసి ఉంచింది ఈ లోపల
వాణి పద్మ దగ్గరికి వచ్చింది. ఇదిగో ఈ బట్ట కట్టుకో అని ఇచ్చింది.
కొత్త బట్టలు కొన్నావా
కాదు ఇవి నా శోభనం రోజు బట్టలు వాణి వాటిని తీసుకొని కట్టుకొంది పద్మ మంచం మీద మల్లెపూలు పరిచింది.

అది చూసి వాణి షాక్ అయింది అక్క ఎన్ని మల్లెపూల…….ఆ ….ఆ

ఏమి వద్దా నా మొగుడు నీ పువ్వు నలుపోతాడో ఈ పువ్వులునలుపోతాడో చూద్దాం. పద్మ మంచం చుట్టూ మల్లెపూలు కట్టింది. శోభనామ గాడి పూర్తయింది ఇంకా నే పని నా మొగుడు పనినే మిగిలి ఉంది అని ఇద్దరూ బయటికి వచ్చారు.

వాణి ని వెనక్కి తిరగమని తలలో మల్లె పూలు పెట్టింది. చీర బొడ్డు కిందకి లాగి సరి చేసింది. ఇప్పుడు సూపర్ గా ఉన్నావు. సరే నేను నా మొగుడి దగ్గరికి వెళ్తున్న నువ్వు బయటకు రావద్దు అని మొగుని దగ్గరికి వెళ్ళింది. పద్మ గది దగ్గరికి వెళ్లిన, మోహన్ ఏమి మాట్లాడలేదు. తన వెంట ఒక్కసారి కోపంగా చూసి మళ్ళీ తల పట్టుకున్నాడు.

అది అలా ఉండాలి అన్ని మూసుకొని అని అంది పద్మ నవ్వుతూ.

ఒసేయ్ లంజా నేను ఒంటరిగా ఉంటే నీకు నవ్వులాటగా ఉందా అసలు నన్ను ఈ గదిలో ఎందుకు ఉంచారు చెప్పు.

ఈ గదిలో నాకు బోర్ కొడుతుంది
మొగుడా బోర్ కొట్టుకోవడం ఎందుకు నీ మడ్డ కోటకో.
ఒసేయ్ నీ యమ్మ గదిలో ఒక్కడినే ఏమి చేయాలి గాలి లంజ. 

46c

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

PELLAMA….! LANJA….! – 12, పెళ్లమా….! లంజా….!,telugu hot stories,telugu boothu kathalu,boothukathalu,dengudukadalu,telugu sex stories,telugu adult stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button