PELLAMA LANJA

PELLAMA….! LANJA….! – 22 | పెళ్లమా….! లంజా….!,Telugu Hot Stories

PELLAMA....! LANJA....! - 22 | పెళ్లమా....! లంజా....!,Telugu Hot Stories

PELLAMA….! LANJA….! – 22 | పెళ్లమా….! లంజా….!,Telugu Hot Stories

Mr. All Rounder

PELLAMA....! LANJA....! , పెళ్లమా....! లంజా....!,Telugu Hot Stories
PELLAMA….! LANJA….! , పెళ్లమా….! లంజా….!,Telugu Hot Stories
అర్ధరాత్రి రెండు గంటలకి మోహన్ వాంతులు చేసుకోవడం వినిపించి పద్మ, వాణి ఇద్దరు లేచారు.

పద్మ గది తలుపు తీయగానే మోహన్ దుప్పటి నిండా వాంతులు చేసుకొని చాలా గలీజ్ గా ఉన్నాడు. బాగా దెంగి  తాగి వచ్చి ఇక్కడ వాంతులు చేసుకుంటున్నావా……… లే… నీ కంటే పశువుల నయం  అని తిట్టుకుంటూ బాత్ రూం కి తీసుకెళ్ళింది. బట్టలు మొత్తం విప్పేసి శుభ్రంగా స్నానం చేపించింది. అప్పటికి ఇంకా మోహన్ ముందు మత్తు వదల లేదు. మళ్లీ అలానే పట్టుకుని గదిలోకి తీసుకు వచ్చింది. వాణి ఆ గదిలోనే ఉంది. అప్పటికే గది శుభ్రం చేసి ఉంచింది. 
వాణి  ఆ లుంగీ ఇటు ఇవ్వు
ఇదిగో అక్క 
పద్మ మోహన్ కి లుంగీ కట్టి పడుకో పెడుతుంటే, అక్క ఈ మఙ్గా  తాగించు.
పద్మ మజ్జిగ తీసుకుని మోహన్ కి పట్టించింది.
 ఇద్దరూ కాసేపు అక్కడే ఉండి మళ్లీ గది తలుపు వేసి వచ్చి పడుకున్నారు.
 తెల్లవారితే
 వాణి లేచి అన్ని పనులు చేసుకుంటున్న పద్మ ఇంకా అప్పటికి లేగలేదు. మోహన్  కి మందు మత్తు  వదిలి పద్మ తలుపు థెయ్  అని అరుస్తున్నాడు. మోహన్  అరుపులకి పద్మా కి  మెలుకువ  వచ్చింది. వాణి కూడా ఆ గది దగ్గరికి వచ్చింది. 
పద్మ కిటికీ దగ్గరికి వెళ్లి ఎందుకు అరుస్తున్నావా .
తలుపు తియ్యి. ఆఫీస్ టైం అయితుంది. 
పద్మ తలుపు తీసి లోపలికి వెళ్ళింది. వాణి నువ్వు కూడా లోపలికి రా. ఎక్కడికి వెళ్తావు ఇక్కడ కూర్చో 
ఎందుకు పద్మ
 చెబుతా కూర్చో ……..రాత్రి ఎందుకు తాగి వచ్చావ్.
 అదీ……. అదీ……… వాణీ నా పక్కలోకి రానని చెప్పింది. 
ఎందుకు రానని చెప్పింది. 
అది……… పద్మ అని  నసుగుతూ.
ఏవితి అది
ఎవరు 
జయ….. ఏవితి అది,,,,,,, పద్మ ఆ మాట అనగానే మోహన్ వాణి వంక చూశాడు. దానివైపు చూడమాకు నీ నోటితో నువ్వే చెప్పావు. రాత్రి బాగా దెంగి  తాగి వచ్చావ్ గా. అప్పుడు నువ్వే చెప్పావు. ఐనా  నీకు ఎన్ని పూకులు కావాలి. ఇంట్లో  2 పూకులు ఉన్న  కూడా నీకు సరిపోవడం లేదు అంటే, నీ కంటే బజార్ లో తిరిగే కుక్కలు నయం.
 పద్మ ఇన్ని మాటలు మాట్లాడుతున్నా సైలెంట్ గా లేచి బయటకు వెళ్తుంటే ఎక్కడికి ఆగు అని గట్టిగా అరిచింది.
ఆఫీస్ కి టైం అవుతుంది. ఆఫీసు లేదు  ఆతు పూకు లేదు..ఏ  అక్కడ ఎవరిని ఐనా సెట్ చేశుకునవా.
ఎవరూ లేరే.

అమ్మో నేను నమ్మకూడదు.కూర్చో అని చెప్పి బయట ఉన్న తాళం తీసి, లోపల వేసి తాళం తన దగ్గర పెట్టుకుంది. ఇప్పుడు చెప్పు ఏవితి అది చెప్పు. నువ్వు చెప్పకపోతే సూర్యా కి ఫోన్ చేసి నీ బతుకు మొత్తం చెప్పేస్తాను. 
వద్దు చెబుతాను. 

మోహన్,జయ–ఫ్లాష్ బ్యాక్ :-

నేను చదువు పూర్తయిన తర్వాత నాకు ఉద్యోగం వచ్చింది. మా ఊరు నుండి త్రిబులెక్స్ ఉరికి  బయలుదేరాను.  కండక్టర్ వచ్చి టికెట్ అడిగితే త్రిబులెక్స్ ఊరికే అని చెప్పాను. పక్క సీట్లో ఉన్న ఒక జంట బాబు నీది త్రిబుల్ ఎక్స్ ఊరు ర. నేను ఎప్పుడూ మా  ఊరిలో చూడలేదే అని అడిగారు. 
నేను ఊరికి కొత్త.  నాకు అక్కడ ఉద్యోగం వచ్చింది అని చెప్పా.
ఓహ్  అలాగా.. మాది కూడా ఆ ఊరు లే, అందుకే అడిగాను. కొంచెం సేపటికి త్రిబులెక్స్ 
 ఊరు వచ్చింది. నేను ఆ జంట బస్సు దిగామ. 
నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్లాలి అని అడిగారు.  
ఇంకా ఏమీ చూసుకోలేదు. ప్రస్తుతానికి ఏ హోటల్ లో నే ఉండాలి. నిదానంగా ఒక రూమ్ చూసుకుంటానని చెప్పాను. 
మరి నాకు తెలిసిన ఇల్లు ఉంది వాళ్ళు ఒక వారం లో ఇల్లు ఖాళీ చేసి వేరే దేశం వెళుతున్నారు. నువ్వు ఉంటాను  అంటే ఆ  ఇల్లు చూపిస్తాను. 
నేను సరే అన్న
నన్ను వెంటబెట్టుకుని కొంత దూరం వెళ్ళాక వాళ్ళ ఆవిడ ని  ఇంటికి వెళ్ళమని చెప్పి పంపించి వేశాడు. నన్ను ఆ ఇంటికి తీసుకు వెళ్ళాడు. 
అమ్మ గారు……… అమ్మ గారు…. 
ఏమిటి సింగా 
అమ్మ గారు ఇంట్లో ఉండటానికి ఎవరైనా ఉంటే చెప్పమన్నారు గా 
వీరు ఈ ఊరిలో ఉద్యోగం చేయటానికి వచ్చారంట. 
కానీ మేము ఇల్లు ఖాళీ చేయడానికి  ఇంకా వారం పడుతుంది బాబు. అయినా ఇల్లు శుభ్రం చేసే వాళ్ళు ఉండాలి. ఇంతా ఇల్లు శుభ్రం చేయడం అంటే నీకు కష్టమవుతుంది. ఎవరైనా ఫ్యామిలీ అయితే బాగుంటుంది.

 సర్లేండి నేను వేరే ఇల్లు చూసుకుంటాను అని బయటకు వచ్చేసాను. కొంతదూరం వచ్చాక మళ్లీ సింగా వచ్చి పిలిచాడు. 
మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు రండి అని చెప్పాడు.
 సరే పద అని చెప్పి నేను కూడా వెళ్లాను. బాబు ఈ ఊర్లో అద్దెకి  ఎవరూ రారు నాకు తెలిసి. అందుకని నీకు ఇస్తాను. నీతోపాటు సింగరాజు, వాళ్ళ ఆవిడ కూడా ఇక్కడ ఉంటారు.ఇల్లు కూడా శుభ్రం చేస్తారు. నీకు కూడా ఇష్టమైతే చెప్పు .

నాకు ఇష్టమే నండి. సరే మేము  వెళ్ళటానికి వారం పడుతుంది. ఈలోపు ఒక గదిలో ఉండు.  
నేను సరే అన్న
 సింగరాజు ని పిలిచి ఆ గదిని  సుబ్రమ చేయిచి  అందులో సామాన్లు పెట్టించింది. వాళ్లు వెళ్ళేదాకా ఆ గది లోనే ఉన్నాను. ఆ వారం రోజులూ నాకు ఆ ఇంటి ఓనర్ భోజనం ఇచ్చేది. 

వారం తర్వాత ఇంటి ఓనర్  వెళ్ళిపోయారు. వాళ్లు వెళ్లిపోయిన తర్వాత రోజు సింగరాజు వాళ్ళ ఆవిడ వచ్చారు. 
సింగరాజు నా దగ్గరికి వచ్చి బాబూ మీ సామాను ఆ గదిలో పెట్టనా.
 ఆ పెట్టు……. ఇంతకీ నీ పేరు సింగ నా ఇంకేమైనా ఉందా. 
నా పేరు సింగరాజు బాబు. అందరూ సింగ అని పిలుస్తారు. మా ఆవిడ జయ. 

మేము ఇప్పటివరకు అమ్మగారి ఫాంహౌస్లో పని చేసుకుంటూ అక్కడే ఉండేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అమ్మ గారు లేరు కాబట్టి  మమ్మల్ని కూడా ఉండమని  చెప్పారు.

 (నిన్ను నేను వెళ్ళిన ఫార్మ్ హౌస్  కూడా అదే)
 సింగరాజు వాళ్లు వచ్చి  వారం అవుతుంది. వాళ్ళ ఆవిడ నాకు అన్నం వండి పెట్టడం, బట్టలు ఉతకటం,  ఇంటి పని కూడా తనే చేసేది. 

నేను  నెలకి కొంత డబ్బులు ఇచ్చే వాడిని. వాళ్లు పొద్దున్నే పాము హౌస్ కి వెళ్లి సాయంత్రం వచ్చే వాళ్ళు. ఒక్కసారి వాళ్ళ ఆవిడ, జయ సాయంత్రం త్వరగా వచ్చేది. నేను  ఆవిడతో చాలా తక్కువగా మాట్లాడేవాడిని.ఏమైనా కావాలంటే సింగరాజు తో మాట్లాడే వాడిని.

40c

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

PELLAMA….! LANJA….! – 22, పెళ్లమా….! లంజా….!,telugu hot stories,telugu boothu kathalu,boothukathalu,dengudukadalu,telugu sex stories,telugu adult stories

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: