ad
Pramila Teacher

Pramila Teacher – 4 | ప్రమీలా టీచర్ | telugu actress sex stories

Pramila Teacher - 4 | ప్రమీలా టీచర్ | telugu actress sex stories

Pramila Teacher – 4 | ప్రమీలా టీచర్ | telugu actress sex stories

adultindia

Pramila Teacher - 1 | ప్రమీలా టీచర్ | telugu actress sex stories
Pramila Teacher – 1 | ప్రమీలా టీచర్ | telugu actress sex stories
కాసేపటికి భావసంతృప్తి పొందిన తరువాత వేడినీళ్ళతో స్నానం చేసి ఫ్రెష్ అయ్యి సత్యవతికోసం ఎదురు చూస్తూ కూర్చున్నాను. 

 

ఒకగంట తరువాత కాంపౌండ్ వాల్ గేట్ శబ్దానికి పైనుండి చూసిన నాకు సత్యవతి రావడం కనిపించింది. మా అత్తగారు ఉన్నా లేకున్నా మా ఇంటిలోకి కావాల్సిన కిరాణా, కూరగాయలు వగైరా అవసరానికి కావలసిన వస్తువులన్నీ తనే చూసుకుంటూ ఉంటాది. కిరాణా సరుకుల కోసం వెళ్లినట్లుంది ఏదో సంచి బరువుగా మోసుకుంటూ వచ్చి కిచెన్ లో పెట్టి వాళ్ళింటికి వెళ్తూ వెళ్తూ నా గదిలోకి వచ్చి “ఇప్పుడే స్నానం చేసి వచ్చేస్తా బుజ్జమ్మా… బయట కొంచెం వేడిగా ఉంది …. వచ్చాక వంట చేసుకుని వచ్చేస్తా” అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది.

 

ఒక గంట తరువాత స్నానం చేసి వచ్చినట్లుంది. చక్కటి తెలుపురంగు పై పూల డిజైన్ ఉన్న చీర కట్టుకుని వచ్చింది. వంట చేసి మా ఇద్దరికీ కూడా భోజనం తెచ్చేసినట్లుంది.  తనని చూస్తూ ఉంటే నాకు ఒకవైపు ఆసక్తి, ఒకవైపు అసూయ కలిగాయి. 

 

అసలు మా మామగారు తనతో యెట్లా తొడ సంబంధం కలిపాడా అనేది ఆసక్తి అయితే రోజూ కడుపు నిండుగా తన మొగుడిదో లేదా మా మామగారిదో పెట్టించుకుంటుందనేది మరియు ఆ భాగ్యం నాకు లేదే అనే అసూయ ఒకవైపు.

 

టైం ఎనిమిదవుతోంది. మా మామగారినుండి ఫోన్. పొలంలో మోటార్ కాలిపోయిందట. ఎలెక్ట్రీషియన్, లైన్ మాన్ ఇద్దరూ వచ్చారంట. కొంచెం పని ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ నలుగురికీ భోజనం పొలానికి పంపేయమని. సత్యవతి వాళ్ళాయనను పంపుతున్నానని చెప్పారు. నన్ను ఒక్కదానివే ఉండలేకపోతే సత్యవతిని తోడు పడుకొమ్మని చెప్పమన్నారు. 

 

సత్యవతి మొగుడు వచ్చి కేరేజ్ తీసుకుపోయాడు. మళ్ళీ వంట చేసి సత్యవతి నన్ను డిన్నర్ కి పిలిచింది. తాను నాకు వడ్డిస్తుంటే నేను నాతో తననీ కూర్చోమన్నాను. తాను తరువాత తింటాననీ,  మొహమాటంగా చూస్తుంటే నేను “సత్యవతీ, నాకన్నీ తెలుసు కదా …. పైగా మా చిన్నత్తగారివాయే … మొహమాట పడకుండా నాతో భోజనం చెయ్యి” అన్నాను చొరవగా. 

 

తాను ఇక లాభం లేదనుకుందేమో నా ముందు డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చుని నాకు వడ్డించి తాను నాతో పాటే కబుర్లు చెప్తూ భోజనం చేసింది. భోజనం అయిపోయిన తరువాత మేమిద్దరమూ న రూంలో కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుంటున్న సమయానికి సత్యవతి దగ్గరున్న బేసిక్ ఫోన్ రింగయ్యింది. అవతల్నుండి మా మామగారు. సత్యవతి అసౌకర్యంగా నావైపు చూస్తూ బయటికి వెళ్ళబొయింది. నేను వారించి “మాట్లాడుకో … నాకేమీ ఇబ్బంది లేదు” అన్నాను.    

 

ఫోన్ ఎత్తి “హలో అయ్యగారండీ!” అంది.

 

స్పీకర్ వాల్యూం ఎక్కువైనట్లుంది. అవతల్నుండి మాటలు వినపడుతున్నాయి.  అట్నుంచి “ఏంటే? కోడలి రూంలో ఉన్నావా యేటి” అని అడుగుతున్నారు మా మామగారు.

 

తాను నా వైపు ఇబ్బందిగా చూస్తోంది. నేను కళ్ళతో తాను బయట ఉన్నట్లు చెప్పమని సైగ చేసి …. మామూలుగా మాట్లాడమన్నట్లు సైగ చేసాను.

 

తాను “లేదు చెప్పవయ్యా … నీ ప్రక్కనెవరైనా ఉన్నారేమోనని అట్లా అన్నాను” అంది.

 

“మీ అక్కలేదుకదా నైట్ డ్యూటీ ఇంట్లోనే అన్నాను కదా …. శోభనానికి తయారుగా వచ్చావేంటే? ఇక్కడేమో ఈ మోటారు సరిగ్గా పెంట పెట్టేసింది. మీ ఆయన వాళ్లిద్దరూ ఉన్నా ఏమైనా అవసరమైతే చూసుకోవాలికదా  అందుకే ఉండిపోయానే …. కోడలు ఒక్కత్తే ఉంది కదా … తోడు పడుకోమన్నాకదా? బయట నాకోసం చూత్తాన్నావా? యేటి చేస్తాను … నాకు నా బుడ్డోడు టింగున లెగిసిపోయున్నాడు ….. ప్రక్కకి పోయి చేతిపని కానిచ్చేత్తాను …. కోడలు పిల రేపు స్కూలుకి వెళ్ళిపోయాక ఈరోజు నాగా రేపు తీర్చేత్తాను. ఇంకా పడుకో రాత్రికి పొలంలోనే పడుకుండి పోతాను. మధ్యలో వచ్చి నిద్ర లేపినట్లుంటాది. తెల్లారి వచ్చేత్తాను” అంటున్నాడు మామగారు.

 

ఇంకా దాపరికం ఎందుకనుకుందో లేక ఎట్లాగూ నాకు తెలిసిపోయిందనుకుందో “మధ్యాన్నం ఇరగదీసేశావుకదా …. ఇంకేటి. ఈ మధ్య నీకు బాగా గులెక్కి కొట్టుకుంటాన్నావు …. ఎప్పుడో నీ మొడ్డని కోసి కారం పెట్టేస్తేగానీ నా పూకుకి రెస్ట్ దొరకదు. పొలంలోనే ఉన్నావా? ఇంకెవరినైనా తగులుకున్నావా? అసలే నీకు పూకుల పిచ్చ ఎక్కువ” అంటూ నిశ్శబ్దంగా నావైపు చూసి నిశ్శబ్దంగా నవ్వింది.

 

“నీయమ్మ అనుమానం ముందు పుట్టి తరువాత ఆడది పుట్టిందంట. నా పెళ్ళానికి మన విషయం తెలిసినా అది ఏమీ అనలేదు గానీ నువ్వేటే నాటకాలు దెంగుతున్నావు. రేపు టిఫిన్ చేసేసి నీ గుద్ద పగలదెంగితే గానీ నీ గుల తీరదు … నీ మొగుడు ఎందుకో నావైపు చూత్తాన్నాడు … ఏమైనా అవసరమేమో పెట్టేస్తున్నాను” అని ఫోన్ పెట్టేసాడు.

 

ఫోన్ ప్రక్కన టేబుల్ మీద పెట్టి కొంచెం సిగ్గుగా బయటకెళ్ళి నాకు త్రాగడానికి పాలు పట్టుకొచ్చి ఇచ్చి క్రింద పడుకోవడానికి చాపకోసం బయటకి వెళ్ళబొయింది.

 

నేను “సత్యవతీ నా మంచం మీద పడుకో …. చాపెందుకు” అన్నాను .  

 

తాను ఇబ్బందిగా చూస్తూ ఉంటె మళ్ళీ నేనే “అసలే మా చిన్నత్తగారివి …. అన్నీ తెలిసాక ఇంకా సిగ్గెందుకు … ఎవరికి చెప్పకు .. నేనెవరికీ చెప్పను” అంటూ తనని పడుకోమన్నాను.

 

తను కొంచెం ఇబ్బందిగా సరేనని ఇప్పుడే వస్తానంటూ బయటకెళ్ళి రెండు మల్లెపూల దండలు తెచ్చి నాకొకటి నా జడలో పెట్టి తానొకటి తన జడలో పెట్టుకొంది.

 

నా ప్రక్కన మేని వాల్చిన సత్యవతిని చూస్తుంటే ప్రియుడికోసం సిద్ధపడిన అభిసారిక గుర్తొస్తోంది. ఏదో పని మనిషి, చదువులేనిది అనే కానీ తాను చాలా డీసెంట్ గా ఉంటుంది.  పైగా తాను కట్టుకొన్న తెల్లచీర తనకొక సెక్స్ అప్పీల్ తెచ్చి పెట్టినట్లుంది … పైగా ఏదో పెర్ఫ్యూమ్ వేసుకున్నట్లుంది మా మామగారికోసం. జడలో మల్లెపూల వాసం ఆ వాసన కలగలిపి ఏదో గమ్మత్తైన వాసన.

 

నేను తనని పరీక్షగా చూస్తున్న విషయం గమనించి సిగ్గుగా “యేటి బుజ్జమ్మా …. అట్లా చూస్తున్నావేంటి?” అంది.

 

నేను కొంచెం తమాయించుకుని “సరేగానీ నీకూ మామగారికి యెట్లా జతకుదిరింది ? అని అడిగాను.

 

తన నవ్వి ఇందుకా నన్ను ప్రక్కన పడుకోబెట్టుకున్నాది? ఇట్టా అయితే ఎల్లిపోతాను అంది.

 

నేను అన్నీ తెలిసాక చెప్పొచ్చుకదా అన్నాను 

 

కాసేపటి తరువాత తాను చెప్పడం ప్రారంభించింది
సత్యవతి చెప్పిన కథ: 
నా వయసు 13 సంవత్సరాలప్పుడు మా  కుటుంబ పరిస్థితులు బాగోలేక మా నాన్న మాకు దూరపు బంధువులూ, ధనవంతులైన మీ మామగారి దగ్గర పనికి కుదిర్చాడు. మీ అత్త నాక్కూడా మేనత్త వరసవుతుంది. ఈ ఇంటికి వచ్చేసరికి నా పిడత పగిలిపోయింది అంటే పెద్ద మనిషినై పోయా అన్నమాట. ఈ ఇంటికి వచ్చేసరికి సరైన పోషణ లేక ఇబ్బంది పడేదాన్నేమో నేను కొంచెం సన్నగా ఉండేదాన్ని. 
ఏ మాటకామాటే చెప్పుకోవాలి మీ అత్తయ్య నన్ను చాలా బాగా చూసుకునేది . వాళ్ళు తినేదే నాకు పెట్టేది. ఇంట్లో ఉన్న ఇంకో పడక గదిలో ఉన్న మంచం మీదే పడుకోమనేది. ఇంట్లో మగ పిల్లలున్నారు నీ బట్టలు అన్నీ సరిగ్గా ఉండాలి. ఎప్పుడూ నీట్ గా ఉండాలి అంటూ స్నానం అన్నీ పూర్తయితే గాని నన్ను రోజువారీ పనిలోకి రానిచ్చేది కాదు. పట్టు పరికిణీ, లంగా ఓణీలు అన్నే ఆవిడే కొనిపెట్టేది. మీ ఆయన మరిదులకంటే పెద్దదాన్నేమో వాళ్లిద్దరూ నన్ను అక్కా అని పిలిచేవారు. ఇంట్లో అన్నీ కుదిరేసరికి నా శరీరంలో మార్పులు రాసాగాయి. కుదమట్టంగా తయారయ్యాను. అన్నీ ఇక్కడే దొరికేసరికి మా ఇంటికి వేళ్ళ బుద్ధయ్యేది కాదు. కానీ మీ అత్తమ్మే ప్రతి నెలా చేతిలో డబ్బులు పెట్టి, మా వాళ్ళు తినడానికి నెలసరి కిరాణా సరుకులిచ్చి పంపేది. అప్పట్లో డైరెక్ట్ బస్సు ఉండేది కాదు. ఆడపిల్ల ఒంటరిగా వెళ్తే మంచిది కాదని మీ మామగారు  ఎప్పుడైనా మా ఊళ్ళో ఉన్న పొలం పనులమీద మా ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనతో పంపేది. అప్పుడు ఆయనకు రాజ్ దూత్ బైక్ ఉండేది. ఆయనతో పాటు  పచ్చని పొలాల మధ్య ఉన్న రోడ్ మీద బైక్ మీద  వెళ్తుంటే నాకు భలే సరదాగా ఉండేది. మా అమ్మానాన్నలకు కాసింత పోషణ ఇస్తున్న మీ అత్తామామలంటే నాకెంతో గౌరవం భక్తీ. మీ అత్తగారికి  ఉన్న ఒకే ఒక్క బలహీనత ఎప్పుడూ వ్రతాలూ,పూజలు, భజనలు అంటూ తిరిగేది. మీ మామగారేమో కాయకష్టం చేసిన మనిషి. రోజంతా కష్ట పడి ఊళ్ళో పంచాయితీ వ్యవహారాలన్నీ చూసుకుని ఇంటికి వచ్చేసరికి ఈవిడేమో భజనలో లేక పూజలో అని బయటకి వెళ్తే ఆయనకీ నేనే భోజనం పెట్టేదాన్ని. అప్పుడప్పుడూ ఆయన సరదాగా మందు త్రాగి వచ్చేవాడు. అట్లా అని ఎప్పుడూ నన్ను అగౌరవంగా చూసేవాడు కాదు. ఆయన అన్నం తినే ముందు ఏమీ సత్యా నువ్వు తిన్నావా అని అడిగేవాడు. లేకపోతే ఆయనతోనే తినమనే వాడు. పొలం కబుర్లూ ఊళ్ళో కబుర్లూ మీ అత్తయ్యలేక పోయేసరికి నాకే చెప్పేవాడు. బాగా నవ్వించేవాడు. అత్తమ్మ ఏమైనా పూజాపునస్కారాలకు వెళ్ళినప్పుడు మామగారి కోసం ఎదురు చూసేదాన్ని.           అట్లా మూడు సంవత్సరాలు గడిచేసరికి సరైన పోషణ వల్ల నేను ఒక పనిమనిషి గా కంటే ఈ ఇంట్లో ఉన్న మనిషిలాగే నా శరీర సౌష్టవం రూపు దిద్దుకుంది. నాకు పదిహేడేళ్లు వచ్చేసరికి అత్తమ్మ ఒక రోజు “లంగాఓణీలు నిన్ను కప్పలేకపోతున్నాయే. ఇంకా చీరలు కట్టుకో అంటూ తన పాత చీరలు ఉంటె అవి ఇచ్చి చీర కట్టుకోవడం నేర్పింది. కొన్ని కొత్త చీరలు కొనిపెట్టింది. పదిహేడేళ్ళకి నేను ఎత్తులో గానీ, లావులో గానీ అచ్చం మీ అత్తలాగానే ఉండేదాన్ని. రోజూ పాలూపెరుగులతో అన్నం తింటమేమో నా శరీరం మిసమిసలాడటం మొదలెట్టింది. అప్పుడు కూడా నెలనెలా మామయ్యతోనే మా ఇంటికి వెళ్లేదాన్ని. ఇట్లా ఉండగా ఆ సంవత్సరం ఊళ్ళో వెంకన్నబాబు గుడిలో ఆలయ ప్రతిష్ట, ధ్వజస్థంభం నిలబెట్టడం తో పదిరోజులపాటు   ఉత్సవాలు జరిగాయి. అత్తయ్యకి భక్తి ఎక్కువేమో ఆ పదిరోజులూ ప్రతిరాత్రీ జరిగే భజన కార్యక్రమాలకు వెళ్లిపోయేది. మామయ్యేమో ఉత్సవ కమిటీలు, భజనలు ఏమీ ఉండేవి కాదు తొమ్మిదింటికల్లా ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేసి నిద్ర  పోయేవాడు.  
ఆ పదిరోజుల్లో మూడో రోజనుకుంటా అత్తమ్మ భజనకి గుడికి వెళ్ళాక నేను స్నానం చేసి లంగా ఎదకు కట్టుకుని చీర భుజం మీద వేసుకుని ఇంట్లోకి వెళ్తున్నాను. ఆలోపు “ఏమే! గుళ్లో భజన ఉందేమో ఇంకా ఎళ్ళలేదా”  అంటూ వినిపించేసరికి చూద్దును కదా “మామయ్య”. నేను అట్లా నిలబడిపోయి ఆయన వైపు చూసి  “నేను మావయ్య” అంటూ గబగబా ఇంట్లోకి వెళ్లి చీర కట్టుకుని బొట్టు పెట్టుకుని బయటకి వచ్చాను. 
ఆయన చుట్ట వెలిగించుకుంటూ బయట కూర్చుని ఉన్నాడు. ఆయన్ని భోజనానికి పిలుద్దామని వెళ్లేసరికి నన్ను చూసి “ఏమే సత్యా! మీ అత్త చీర నీ భుజం మీద చూసి నువ్వనుకున్నానే. ఏమీ అనుకోమాక” అంటూ నవ్వాడు. కొంచెం త్రాగినట్లున్నాడు. మాట తూలతాంది.  నేను తత్తర పడి సిగ్గేసి “సరే మామయ్యా .. భోజనానికి రా” అని పిలిచాను. మడికి నీరెత్తి వస్తన్నా … చీదరగా ఉంది . స్నానం చేసి వస్తాను అంటూ ఆరుబయట నూతి దగ్గరికి తూలుకుంటానే వెళ్లి స్నానం చేయసాగాడు. అప్పట్లో గోచీలు పెట్టుకుని ఆరుబయట స్నానం చెయ్యడమేమో లైట్ వెలుగులో ఆయన పెట్టుకున్న గోచీలో నుండి మామయ్య లవడా నిక్కీ ఉండటం కనిపించింది. వయసులో ఉన్న నాకు ఏదోలా అనిపించింది. 
నాకే సిగ్గేసి లోపలికి వెళ్ళిపోయి అన్నం పెట్టడానికి ఏర్పాట్లు చెయ్యసాగాను. ఇంతలో టవల్ కట్టుకుని బయటే నిలబడి  “సత్యా! లుంగీ ఇవ్వవే” అంటూ పిలిచాడు మామయ్య. సరే అని అల్మారాలో లుంగీ తీసి బయటకి పట్టుకెళ్లి ఇస్తున్నప్పుడు ఆయన దగ్గర ఏదో ఘాటువాసన. మందు తాగొచ్చినట్లున్నాడు గురువుగారు. లుంగీ తీసుకోబోతూ తూలి నా మీద పడ్డాడు. నేను కంగారులో ఆయన్ని పొదివి పట్టుకున్నాను. సరిగ్గా నా చన్నుల  మీద ఆయన ముఖం …. అరక్షణం పాటు నాకేదో అయిపోయినట్లయింది. కొంచెం ఎక్కువ త్రాగినట్లున్నాడు నాపైనుండి లేవడానికి కష్ట పడుతున్నాడు. నా మెదడు దొబ్బిందో లేకపోతే నా శరీరం కోరుకుందో ఆయననుండి తప్పించుకోకుండా “పడిపోతావు మామయ్యా … నేను తీసుకెళ్తాలే” అంటూ గదిలోకి నడిపించసాగాను. నా భజం చుట్టూ ఆయన చెయ్యి వేసుకున్నాను. అరచేతులేమో నా సళ్ళ మీద పారాడుతున్నాయి. తగిలీ తగలకుండా చేతులు సళ్ళ మీద కదులుతుంటే నాకేదో అయిపోతోంది. అట్లానే నడిపించుకెళ్లి “నువ్వు క్రింద కూర్చుని తిని మళ్ళీ లేవలేవు గానీ అన్నం గదిలోకి తెస్తానుండు” అని మంచం మీద కూలేశాను. దాహం మంచం మీద కూర్చునే క్రమంలో తన చేతిలో ఇరుక్కున్న నా చీర చెంగు క్రిందకి పడిపోయింది. కూర్చునేటప్పుడు తన ముఖం నా ముఖం దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆయన నుండి వచ్చే వేడి ఊపిరి నన్నేదో చేసింది.  

4c

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Pramila Teacher – 4, ప్రమీలా టీచర్,telugu actress sex stories,telugu boothu kathalu,mahire maridi,telugu hot stories,triple dhamka sex story,jabbardasth.in,telugu sex stories,telugu heroines sex stories

all time

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: