Prema Gaatlu

Prema Gaatlu – 10 | ప్రేమ గాట్లు | Telugu Boothu Kathalu

Prema Gaatlu - 10 | ప్రేమ గాట్లు | Telugu Boothu Kathalu

 Prema Gaatlu – 10 | ప్రేమ గాట్లు | Telugu Boothu Kathalu

 ITACHI639

 Prema Gaatlu | ప్రేమ గాట్లు | Telugu Boothu Kathalu
Prema Gaatlu | ప్రేమ గాట్లు | Telugu Boothu Kathalu

 

ప్రస్తుతం, 

చుట్టూ సముద్రం ఆ నక్షత్రాల వెలుగుని చూస్తూ ఉంది కాజల్.

ఇంతలో శివ కాజల్ మీద ఉన్న blanket లాక్కొని కప్పుకున్నాడు. అయితే కాజల్ ఇంకో blanket తీసుకొనికప్పుకుంది. 

శివ దాన్ని కూడా లాగేసుకున్నాడు. 

కాజల్: ఓయ్ ఇవ్వు blanket నాకు వద్దా, ఇయ్యి.. 

అని లాకున్న, ఎంత గుంజినా శివ ఇవ్వలేదు. కాజల్ సరే అని అలాగే పడుకుంది. 

ఉదయం 9 గంటలకు కాజల్ కళ్ళు తెరిచింది. ఒంటి మీద చీర మాత్రమే ఉంది, లోపల ఏమీ లేవు. 

కాజల్ ” ఏంటి ఈ waste fellow రాత్రి ఆ నిద్ర మాత్రలు వేసి, ఛి ఛి అలా చెయ్యడు, మరి బట్టలు ఎందుకు ఇలా విప్పేసాడు” అని అనుకుంటుంది. 

శివ అప్పుడే washroom నుంచి బయటకు వచ్చి, 

శివ: లేచారా మహారాణి గారు

కాజల్: ఏయ్ ఏంటి, బట్టలు ఎందుకు విప్పేసావు? ( కోపంగా)

శివ: ఏమో నే రాత్రి, నిన్ను hug చేసుకొని పడుకోవాలి అనిపించింది, అందుకే… అయినా అంత మొద్దు నిద్ర ఎంటే, నేను మొత్తం విప్పేస్తున్న లేవలేదు. 

కాజల్: అవును అదే కదా నేనే అది ఆలోచిస్తున్న.. ఏయ్ నిజం చెప్పు ఆ pills వేసావు కదా నాకు. 

శివ: ఏ ఉర్కో, అదేం లేదు.. 

కాజల్: హేయ్ hug చేసుకోడానికి కింద కూడా విప్పల్సిన అవసరం లేదు కదా..

శివ: అంటే అది.. (నవ్వుతూ)

కాజల్: అది ఎంటీ, ఏం చేసావుర పిచ్చి..  

శివ: ఏం చెయ్యలేదు కానీ…. అక్కడ చూసాను… ఏయ్ please ఒకసారి మళ్ళీచూపించవా, night నువ్వు లేస్తే తిడతావు అని సరిగా చూడలేదు. (అంటూ bed ఎక్కుతున్నాడు)

కాజల్: ఏయ్ పో దగ్గరకి రాకు, నేను ఈ ఐలాండ్ అంత చూడాలి, కాసేపు అలా బయటకు వెళ్దాం ..

శివ: వచ్చాక చుపిస్తావా?

కాజల్: అప్పుడు చూద్దాం లే.

కాజల్ ” పిచ్చి నా మొగుడా, బలవంతం చేసి చూడొచ్చు కదా, ఎందుకు అంత సెన్సిటివ్ గా ఉంటావు” అనుకుంటూ,

కాజల్: నువ్వు బయటకి వెళ్తే నేను చీర కట్టుకుంటా. 

కాజల్ లేచి చీర కట్టుకుని , వంట గదికి వెళ్లి breakfast చేస్తుంది. 

ఇద్దరు తిన్నారు. స్నానం చేసారు, ready అయ్యారు. 

బయటకి వచ్చారు, శివ కాజల్ చూసి stunn అయ్యాడు, తను కట్టుకున్న చీర ని చూసి. 

[Image: 90-A4014-D-EC1-D-4025-A575-3-AE1-B7-B43-F12.jpg]

Sleeveless blouse, వీపులో ఒక్కటే తాడు, కాజల్ వీపు అంతా కనిపిస్తుంది, కొంగు ఉండీ ఉండునట్టు ఉంది. 

ఆ చీరలో కాజల్ అణువణువు, ప్రతి భాగం shape లు బాగా కనిపిస్తూ, చెక్కిన శిల్పంలా చాలా అందంగా ఉంది.

శివ ఆగలేకపోయాడు వెళ్లి కాజల్  ని కౌగిలించుకుని మెడలు ముద్దులు పెట్టాడు. 

కాజల్: ఆహ్ ఆగు, ఏంటి ఇలా?

శివ: అబ్బా ఇలా తయారయ్యావు ఎంటే, please నా వల్ల కాదు 

అంటూ కాజల్ కొంగు తీసేసుకున్నాడు. 

కాజల్ ఆపింది. 

శివ: ఓయ్ వచ్చినదగ్గర్నుంచి చూస్తున్న, please ఏ ఏంటో నాకు అస్సలు ఆగట్లేదు

కాజల్ శివ మీద చెయ్యి వేసి, 

కాజల్: ఒకటి చెప్పాలా, నాకు కూడా (సిగ్గుపడుతూ)

శివ: మరి దా 

కాజల్: ఆగు, night వరకు

శివ: ఏయ్ రాత్రి వరకు అంటే కష్టమే

కాజల్: రాత్రి వరకు ఉంటే నికో gift ఇస్తాను?

శివ కాజల్ బుగ్గ గిల్లి, దగ్గరకి తీసుకొని,

శివ: ఏం ఇస్తావు?

కాజల్ శివ మీద ఒరిగి, శివ చెవిలో, సిగ్గుపడుతూ

కాజల్: రాత్రి వరకు ఓపిక పట్టావనుకో, నీ మొహం మీద కూర్చుంటా… (అంటూ సిగ్గుపడుతూ శివ కళ్ళలోచూస్తుంది)

కాజల్: ఇక నీ ఇష్టం , ఆగుతవా…. ఆలోచించు కో … bumper offer .

అంటూ ఇక శివ ని వదిలేసి ముందుకు నడిచింది.

[Image: 7-B5-E1-C73-5-FCA-409-F-B470-E9-B3-A15-F2-C0-E.gif]

5 నిమిషాల ముందు,

రుద్ర కైలాష్ తో మాట్లాడుతున్నాడు, (కైలాష్ రుద్ర తమ్ముడు, expert sniper) 

రుద్ర: ఏరా వాళ్ళని follow అవుతున్నవా?

కైలాష్: హా అన్నా ఇప్పుడే విల్లా లోంచి బయటకి వచ్చారు. నేను 300 మీటర్స్ దూరంగా ఉన్నాను.

రుద్ర: సరిగ్గా చెయ్, గుర్తుంది కదా శివ ని కాదు, వాడి పెళ్ళాన్ని చంపాలి, నాకొడుకు అది వాడి ముందే చనిపోతేకుమిలి కుమిలి ఏడావాలి… 

కైలాష్: ok అన్నా, దాన్ని చంపి నికు call చేస్తా.

[Image: 8-E7259-E8-AC93-4384-BA54-B804-E942-CB1-D.jpg]

రుద్ర పక్కనే aaron ఉన్నాడు. 

Aaron: రుద్ర మీ తమ్ముడు చేయగలడా…

రుద్ర: చూడు aaron మా వాడి కంటే sniper expert ని నువ్వు చూపిస్తే ఇక్కడే నన్ను నేను చంపుకుంట. అయినా నువ్వే వాడితో ఎన్నో సార్లు ఎందర్నో చంపించావు నీకుతెలీదా…

Aaron: తెలుసు కానీ ఈ విషయం వేరు, అక్కడ  ఉన్నది శివ గాడు. వాడంటేనే నాకు భయం. వాడివల్ల నా కొడుకు పోయాడు. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన వినకుండా మీ తమ్ముడ్ని పంపించావు.. 

రుద్ర: 300 మీటర్స్ దూరం ఉన్నాడు అంట వాడు, ఒకవేళ గురి తప్పిన తప్పించుకోడానికి 10 నిమిషాలు, ఆ లోపుమా కైలాష్ తప్పించుకుంటాడు. ఎందుకంటే ఐలాండ్ లో ఆ శివ వాడి పెళ్ళాం తప్ప help కి ఎవరూ లేరు. అయినావాడి గురి తప్పాలిగా, దేవుడు దిగి రావాలి వాడి గురి తప్పాలి అంటే.

కాజల్ ముందుకు పరిగెత్తుతూ శివ కి దూరంగా వెళ్తుంది, శివ కాజల్ ని చూస్తూ, 

శివ: ఏయ్ కాజు ఆగు, 

కాజల్: ఇదిగో మళ్ళీ కాజు అన్నవో నేను వెళ్ళిపోతాను. 

శివ: అంటానే నా పెళ్ళాన్ని నేను ఏమన్నా అంటా… 

కాజల్ పరిగెత్తుతూ ఉంది, శివ కాజల్ వెంట పడ్డాడు. 

కైలాష్ కాజల్ కి గురి పెట్టాడు, తన స్కోప్ నుంచి కాజల్ తల నేరుగా కనిపిస్తుంది. 

కాజల్ పరిగెత్తుతూ ఉంది, కైలాష్ కాజల్ వేగానికి. ధీటుగా గురి చేస్తూ ఉన్నాడు. Point fix అయితే కాల్చడమేలేటు.. 

[Image: 6701-C40-A-2-D2-E-4-E67-95-EC-4-A7-CC874-CD3-C.gif]

కాజల్: రా శివ పట్టుకో నన్ను, 

శివ: ఏయ్ please ఏ ఆగు, ఒక ముద్దివ్వే please…

కాజల్: నన్ను పట్టుకుంటే ఇస్తాను. (అంటూ నవ్వుకుంటూ ఒకసారి ఆగింది) 

కైలాష్ ” ఎస్ ఐపోయావే ” (అంటూ trigger మీద వేలుపెట్టి )

ధనుష్: శివ బ్రో నేను వచ్చేశా… 

కాజల్ ధనుష్ ని చూసి షాక్ అవుతూ ఉంది, 

కైలాష్ ” yes చావవే” (అనుకుని trigger నొక్కాడు) 

ధనుష్: వదినా నీ చెప్పు తెగింది కింద పడిపోతావు. 

Bullet barrel దాటి కాజల్ దగ్గరకి వచ్చేలోపు,

అంతే కాజల్ కిందకు వంగి, చెప్పు చూసుకుంది. 

Bullet కాజల్ మీదనుంచి వెళ్ళింది. 

ధనుష్ శివ bullet ని చూసారు. కానీ కాజల్ కి ఆ విషయం తెలీదు. 

శివ కాజల్ దగ్గరకి వెళ్లి , పట్టుకుని, 

శివ: దోరికేసావే ఇప్పుడు. 

కాజల్ ధనుష్ చూస్తూ, 

కాజల్: ధనుష్ నువ్వేంటి ఇక్కడ…?

ధనుష్: అంటే పోయిన సారి ఇక్కడకి వచ్చినప్పుడు నా వస్తువు ఒకటి మర్చిపోయాను, అది తీసుకుందాం అని. 

కాజల్ శివ చెవిలో, 

కాజల్: అతనేంటి ఇక్కడ పొమ్మను శివ. మనం ఎందుకు వచ్చాము ….

శివ: రేయ్ తీస్కున్నావుగా పో…

ధనుష్: అయ్యో పోతా లే… మిమ్మల్ని disturb చేసే ఉద్దేశం నాకు లేదు. Sorry

అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు.

శివ: దొరికావే, ఇప్పుడు ఎలా తప్పించుకుంటావు చూస్తా (కాజల్ మొహంలో మొహం పెట్టి, lipkiss చెయ్యడానికిదగ్గరకి వస్తున్నాడు) 

కైలాష్ “ఓహ్ షీట్, అది ఇప్పుడే వంగాల, ఏం పర్లేదు మళ్ళీ try చేస్తాను” అనుకుని గురి పెట్టాడు కానీ శివ అడ్డు ఉన్నాడు. 

అలా చూస్తూ ఉన్నాడు, కాజల్ కనిపిస్తుంది అని wait చేస్తూ ..

శివ కాజల్ మొహంలో మొహం పెట్టి , మెత్తగా బొటన వేలితో కాజల్ కింది పెదవి రాస్తూ, 

శివ: ఒక్క ముద్దు కోసం నన్ను పరిగెట్టిస్తావా… ఇప్పుడు నా ఇష్టం ఉన్నట్టు పెడతాను ఎటు పోతావో పోవే.. 

కాజల్ శివ కళ్ళలోకి చూస్తూ, 

కాజల్: మాటలు ఎక్కువ చేతలు తక్కువ అబ్బాయి గారికి (శివని రెచ్చగొట్టింది) 

శివ ఇక అమాంతం కాజల్ రెండు పెదాలు నోట్లోకి తీసుకొని కాజల్ మూతిని నోటితో పట్టి నములుతున్నాడు. 

కాజల్: ఉమ్మ్ మ్మ్ (అంటూ మూలుగుతుంది)

కాజల్ శివ తల పట్టుకుని, పక్కకి జరిపి శివ కి తన పై పెదవి అందించింది, శివ పై పెదవిని రెండు పెదాలతో పట్టి చీకుతున్నాడు. 

5 నిమిషాలు గడిచాయి…

కాజల్ కి ఊపిరి ఆడడం లేదు, శివని కాస్త నెట్టేస్తుంది, కానీ నెట్టెయ్యడం ఇష్టం లేక శివకి సుఖాన్ని పంచాలనితనని తానే ఆపుకుంటూ, తన నాలుక శివ కి అందిస్తూ బానిస అయిపోతుంది.

[Image: 859639-F5-B0-AC-4-FF7-8-B32-5-A48-A9-E5-ECFF.gif]

అలా వాళ్ళు 10 నిమిషాలు విరహతాపంతో ఒకరిని ఒకరు ముద్దడుకుంటు ఎంగిలి మార్చుకుంటూ ఉన్నారు. 

ఇదంతా కైలాష్ తన scope లోంచీ చూస్తూ…

కైలాష్: మీ romance కోసం కాదే నేను వచ్చింది, ఒరేయ్ శివ ఎంత తింటావురా దాన్ని వదులు రా అది నేనుకాల్చడం కాదు, నీ నాకుడికే ఊపిరి ఆగి సచ్చెలా ఉంది … ( అని గులుక్కుంటున్నడు) 

శివ కాజల్ నడుము పట్టుకుని , మెత్తగా పిసుకుతూ కాజల్ కి కుతి లేపుతూ, ఒకచే తన వెంట్రుల్లో కి పోనిచ్చి కాజల్ జుట్టు పట్టి లాగి ముద్దు వదిలాడు. 

కాజల్: ఆహ్ uh uh……బాబోయ్ చంపేసావు (శివ కళ్ళలోకి ఇంకా కసిగా చూస్తూ)

అంటూ గట్టిగా ఊపిరి తీసుకుంటూ ఉంది. 

కైలాష్ కి కాజల్ face కనిపించింది, ఇక shot కి trigger మీద వేలు పెట్టాడు. 

ఇంతలో శివ మళ్ళీ కాజల్ పెదాలు అందుకున్నాడు.

కైలాష్ ఏ క్షణం కాజల్ కనిపిస్తే ఆ క్షణం shot ఎద్దాం అనుకున్నాడు, కానీ 2 నిమిషాలకి తనకి చిరాకేసింది, 

కైలాష్ ” ఒరేయ్ నీ కామం పాడుగాను, నీకే దొరికిందా ఇక పెళ్ళాం, అంతగానం ఏంట్రా , కొంచెం జరుగురా…, నీయమ్మ ఇద్దర్నీ ఈసేస్త ఏమన్నా కానీ, దెబ్బకి రెండు తలల పెలిపోవాలి” అని అనుకుంటూ ఉండగా.. 

Scope ముందు ఎవరో చెయ్యి పెట్టి disturb చేశారు.

ధనుష్: ఏం బ్రో మంచి romance scene scope లకెళ్ళి చుస్కుంటా enjoy చేస్తున్నవా? ఉమ్మ్

ధనుష్ కైలాశ్ పక్కనే ఉన్నాడు, కైలాష్ ధనుష్ ని కొడదాం అనుకునే లోపే, ‘clitch’ అని gun unlock sound కైలాష్ చేవి దగ్గర వినిపించింది. 

[Image: BB990-B49-3984-492-C-8-A65-89-FDC370-B674.jpg]

అంటే ధనుష్ కైలాష్ తల దగ్గర gun పెట్టిండు. 

ధనుష్: ఎవడు పంపించాడురా నిన్ను? 

కైలాష్ టక్కున ధనుష్ చేతిని కొట్టి ధనుష్ gun కింద పడేలా చేసి sniper ని ధనుష్ వైపు తిప్పబోయాడు. 

ధనుష్ కూడా sniper పట్టుకుని, తను వైపు రాకుండా అడ్డు పడ్డాడు. 

ఇక కైలాష్ కత్తి తీసి ధనుష్ మీదకి వచ్చాడు. 

ధనుష్ చాలా fast గా కైలాష్ చేతు పట్టి కత్తి వదిలించాడు. 

ధనుష్: అర్రే, అసలు నేను కూడా ఒక కత్తి తెచ్చుకుంటే బాగుండు కదారా. అసలు నువ్వు చెప్పొచ్చు కదారా మాశివని చంపడానికి వస్తున్న అని.  (నవ్వుతున్నాడు)

కైలాష్: ఎవడ్రా నువ్వు పిల్ల పూకొడ, నాకు అడ్డు పడిందే కాకుండా జోక్ చేస్తున్నావు. (అని రెచ్చిపోయి ధనుష్ నిమొహం మీద ఒక్కటి కొట్టాడు) 

ధనుష్: బ్రో కొడతావెంటి బ్రో, నేను మాట్లాడుతుంటే..  (అంటూ మళ్ళీ నవ్వుతున్నాడు)

కైలాష్: ఎవడ్రా నువ్వు కొడితే నవ్వుతావు, 

అని కడుపులో పటపటా ధనుష్ ని గుద్ధి గుద్ధి కింద పడేశాడు. 

శివ ఒకచేత్తో కాజల్ నడుము చుట్టేసి కాజల్ ని తన వైపు ఒత్తుకుంటూ, మొత్తం కాజల్ మీద పడిపోతున్నాడు, ఎంత అంటే శివ దాడికి కాజల్ వెనక్కి వంగి పోతుంది. కానీ శివ మాత్రం ఇంకో చేత్తో కాజల్ తల పట్టుకుని కాజల్ వెనక్కి పోకుండా లాగుతున్నాడు. 

కాజల్ శివ తల పట్టుకుని లాగి, విడిపించుకుని,

కాజల్: చాలండి… 

శివ: please please 

అంటూ మళ్ళీ అందుకున్నాడు… 

కాజల్: ఉమ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ (అని మళ్ళీ శివకి వద్దంటూనే ముద్దుపెట్టింది ) 

10 నిమిషాల క్రితం aaron దగ్గర,

Aaron కి ఒక informer నుంచి call వచ్చింది, 

Informer: aaron సాప్ వో ధనుష్ ఐలాండ్ కే పాస్ జారహాహే, మై అభి దేకా సాప్ (aaron భయ్య ఆ ధనుష్ island దగ్గరకి పోతుండు నేను ఇప్పుడే చూసా)

Aaron: ok టీక్ హై…. 

Aaron call cut చేసి… భయపడుతూ,

 Aaron: రేయ్ చెప్తే విన్నావు కాదు, ఆ ధనుష్ గాడు ఐలాండ్ కి పోతుండు అట మీవాడికి ఫోన్ చేసి వెనక్కిరమ్మనూ… 

రుద్ర: what నిజమా, ధనుష్ ఎందుకు పోతున్నాడు అక్కడికి, shut 

ఇద్దరికీ భయం మొదలైంది, 

Aaron: వాడికి ఫోన్ చేసి వెనక్కి రమ్మని faast ఆ ధనుష్ కి దొరికాడో, శవం కూడా దొరకదు… ఇంకా చుస్తావెంట్రాఫోన్ చెయ్… 

రుద్ర కైలాష్ కి ఫోన్ చేసాడు, కానీ కైలాష్ అప్పటికే ధనుష్ తో fight లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఫోన్ ఎత్తలేక పోతాడు. 

రుద్ర: వాడు call lift చెయ్యట్లేదు రా.. 

Aaron: అయిపోయింది, వాడు finish..

కైలాష్ అలా కింద పడేసునా  ధనుష్ నవ్వుతూ, 

ధనుష్: బ్రో నిన్ను ఎవడు పంపించాడు చెప్పు బ్రో, మనకి ఎందుకు ఈ గొడవలు… 

ధనుష్ నవ్వుతుంటే వాడికి కోపం వస్తుంది, ధనుష్ ని మళ్ళీ తన్నాడు. 

ధనుష్ కి దవడలోంచి రక్తం కారుతోంది. అయినా సరే మళ్ళీ నవ్వుతున్నాడు. 

ధనుష్: బ్రో నా మాట విను నిన్ను ఎవడు పంపించాడు అని చెప్తే ఇక్కడ నుంచి ప్రాణాలతో వెళ్తావు లేదంటే నిన్నుఇక్కడే ఇప్పుడే పాతేస్తా.

వాళ్లిద్దరూ అలా ముద్దడుకుంటు ఉంటే కాజల్ ఎంగిలి శివ, శివ ఎంగిలి కాజల్ ఇద్దరు ఒకరి నాలుక ఒకరునాకుతూ, ఇద్దరి లాలాజల నోట్లోంచి కిందకు కారితు, కాజల్ వంగి ఉంది కాబట్టి, కాజల్ మీద జలపాతం లా కారుతూ కాజల్ ఛాతీ లోకి పోతుంది. 

కాజల్ ఆ వేడి ధార అలా తన మెడమీదుగా జారుతుంటే ఎదో తెలియని అనుభూతి. 

శివ ఇక కాజల్ పెదాలు విడిచి, కాజల్ మొహం ని ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అని ముద్దుల వర్షం కురిపిస్తున్నాడు. 

ధనుష్ అలా అనగానే కైలాష్ కి మండింది, 

కైలాష్: ఏంట్రా నీకు చెప్పేది, నిన్ను ఇప్పుడే సావదెంగుత బచ్చా నాయాల… 

ధనుష్: ఛీ బ్రో నన్ను దెంగుతా వా, ఆడవాళ్ళు దొరకరా నికు లేదా చెక్కగాడివ..?

కైలాష్: రేయ్ నేయబ్బ ఐపోయావ్ర నువ్వు…

అని ధనుష్ ని ఎత్తి చెట్టుకి ఏసి కొట్టాడు. 

ధనుష్: బ్రో చెప్తే వినట్లేదు నువ్వు సరే ఎవరు కర్మకి వాళ్ళే బాధ్యులు… 

అంతే ధనుష్ కైలాష్ మీద దూకి పటాపటా చెంపలు వాయించి, పాట్ పాట్ ని డొక్కలొ గుద్ధి, అసలు కైలాష్ కి తిరిగి కొట్టే గాప్ ఇవ్వకుండా కుమ్ముతున్నాడు.

అక్కడ శివ మాత్రం కాజల్ ని ఆకలి మీద ఉన్న పులి జింక రక్తం తాగినట్లు, కాజల్ మొహం ని ముద్దులు పెడుతూఉంటే శివ ఉమ్ము కాజల్ మొహానికి అంటుతూ ఉంది. 

అలా చేస్తూ శివ నడుము మీద ఉన్న చేతిని వీపు లో పాముతూ వేళ్ళతో సున్నితంగా రాస్తూ కాజల్ కి ఒళ్ళు తిమ్మిరిపట్టిస్తున్నాడు. 

కాజల్ తట్టుకోలేక మళ్ళీ శివ పెదాలు అందుకుని ఈసారి కాజల్ శివ మీద దాడి చేస్తుంది.

ధనుష్ దెబ్బలకి కైలాష్ కూలిపోయాడు.

ధనుష్ కైలాష్ collar పట్టుకుని, 

ధనుష్: బ్రో ఇప్పటికైనా నిన్ను ఎవరు పంపించారు అని చెప్పు… నిన్ను ప్రాణాలతో వదిలేస్తాను. 

కానీ కైలాష్ ధనుష్ ని తన్ని పక్కకు పడగొట్టి, పక్కన పడున్న ధనుష్ gun తీసుకొని ధనుష్ ని shoot చేసాడు.. 

ఇక్కడ, 

శివ కాజల్ ముద్దాడుకుంటూ ఒకటి వీపులో ఒకరు చేతులు వేసుకుని, పాముకుంటూ, ఇంతకు ముందు లేనంతగాకసితో ఒకరు నాలుకతో ఒకరు యుద్దం చేసుకుంటూ, 

శివ కాజల్ వీపుల్లో ఉన్న blouse strap లాగుతున్నాడు, 

కాజల్ ముద్దు విడిచి, 

కాజల్: వద్దండీ… 

శివ: please please (అంటూ strap లాగేసాడు) 

కాజల్: అబ్బా నైట్ వరకు ఆగండి అంటే మీరు మరీనూ.. 

శివ: చెప్పు night వరకు నువ్వు ఆగగలవా…? (కాజల్ కళ్ళలోకి కసిగా చూస్తూ) 

కాజల్: వద్దనాన వద్దు.. 

అయినా వినకుండా శివ strap లాగేసాడు. 

కాజల్ వెంటనే శివ ని విడిచి మళ్ళీ strap మూడి వేసుకుని, శివకి దూరంగా వెళ్ళింది. 

ఇక్కడ కైలాష్ ధనుష్ ని shoot చేసాడు, కానీ bullets రాలేదు..

ధనుష్: bro అది empty gun, ఎదో show కోసం తెచ్చుకున్న. (అంటూ మళ్ళీ నవ్వుతున్నాడు) 

కైలాష్ కి అసలు empty gun పెట్టుకుని, ఇంకా ఏ weapon లేకుండా తన లాంటి killer కి ధనుష్ అడ్డుపడుతున్నాడు అన్న ఆలోచనే భయంన్ని కలిగించింది. 

ధనుష్ వెంటనే ఆ sniper దగ్గరకి వెళ్లి కింద పడి ఉన్న కైలాష్ కత్తిని తీసుకొని… 

ధనుష్: బ్రో నా gun లో bullets లేవు కానీ నీకత్తి కి పదును ఉందన్నో… ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా తప్పించుకుంటావోచూస్తాను… (అంటూ ఇక కైలాష్ దగ్గరకి వస్తున్నాడు) 

కైలాష్ ఇక చేసేది ఏం లేక తప్పించుకోడానికి పరిగెత్తాడు… 

ధనుష్ వాడి వెంట పడ్డాడు, కానీ కైలాష్ కాస్త వెంగంగా పరిగెడుతున్నాడు. 

ఇక ధనుష్ వాడు దొరకడు అని కత్తి కాదు gun కావాలి అని, పాయి ఆ sniper ని dettach చేసుకొని open place కి వచ్చి, కైలాష్ కి గురి పెడుతున్నాడు. 

అప్పుడే ఒడ్డుకి ఆ informer గాడు స్పీడ్ బోట్ లో వచ్చి కైలాష్ ని ఎక్కించుకున్నాడు. 

ధనుష్ కైలాష్ ని shoot చేదాం అనుకుంటే అది ఆ informer కి తగిలింది. 

ఎలాగోలా కైలాష్ తప్పించుకున్నాడు.

కైలాష్ రుద్రకి call చేసాడు, 

కైలాష్: అన్నా ఒకడు వచ్చి అంతా చెడగొట్టాడు, ఇక నేను వాడినుంచి తప్పించుకున్నాను…. Sorry అన్న..

రుద్ర: సరే కానీ నువ్వు safe ఏ గా.. జాగ్రత్తగా రా.. 

ఇది విని

aaron: ఏంటి ధనుష్ నుంచి తప్పించుకున్నాడా మీ తమ్ముడు, great రా వాడు. ఏమో అనుకున్నా……

————————————————

శివ కాజల్ పెళ్లి చూపుల తరువాత, after lockdown,

ధనుష్: చూపులకి వెల్లొచ్చావట నాకు చెప్పలేదు.

శివ: అంటే నువ్వు నీ పని లో busy ఉంటావు అని, నికు చెప్పలేదు.  ఇదిగో ఫోటో చూసి ఎలా ఉందో చెప్పు. 

ధనుష్ కాజల్ ఫోటో చూసి, 

ధనుష్: అన్నా వదిన అంత అందంగా అసలు ఇంక ఎవరైనా ఉంటారా.. ఉండరు. చాలా బాగుంది. నువ్ చాలా అదృష్టవంతుడివి పొ… 

శివ: ఆపార ఇక, బాగుంది అన్నావు చాలు.

ధనుష్: సరే నువ్ నాకేదైన చెప్పాలా? 

శివ: చెప్పడానికి ఏముంది, ఈపాటికే నికు అర్థం అయ్యింది అనుకుంటా? (అంటూ ధనుష్ ని serious గాచూసాడు) 

ధనుష్: ok ఇప్పటి నుంచి వదిన మీద ఈగ కూడా వాలనివ్వను.. 

శివ: ఈగ వాలితే తను చుస్కుంటుంది కానీ, ఎవరైనా…… 

ధనుష్: నేను చుస్కుంటా అన్నా…. ఇక నుంచి నేను వదిన bodygaurd ని. 

 

8c

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

Image

☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝

Watch Full video(పైన ఫోటో లో ఉన్న ఫుల్ వీడియో కోసం పక్కనున్న లింక్ ద్వార చుడండి) :- 👉👉 https://www.jabbardasth.in/?page_id=21272

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=J7kOR4sxaB4[/embedyt]

[/embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ

 Prema Gaatlu – 10, ప్రేమ గాట్లు  , Telugu Boothu Kathalu ,telugu dengudu kathalu – jabbardasth,telugu boothu kathalu,telugu sex stories,jabbardasth.in,త్రిబుల్ ధమాకా,telugu hot stories,telugu sex kathalu,telugu sex stories jabardast, xossipy,Prema Gaatlu

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button