Prema Gaatlu

Prema Gaatlu – 12 | ప్రేమ గాట్లు | Telugu Boothu Kathalu

Prema Gaatlu - 12 | ప్రేమ గాట్లు | Telugu Boothu Kathalu

 Prema Gaatlu – 12 | ప్రేమ గాట్లు | Telugu Boothu Kathalu

 ITACHI639

 Prema Gaatlu | ప్రేమ గాట్లు | Telugu Boothu Kathalu
Prema Gaatlu | ప్రేమ గాట్లు | Telugu Boothu Kathalu

 

ప్రస్తుతం,

కాజల్ శివను విడిచి పరిగెత్తింది, శివ పోన్లే అని ఊకున్నాడు. మెల్లిగా కాజల్ ని పట్టించుకోకుండా ముందుకునడుస్తున్నాడు.

కాజల్ కాస్త దూరం పరిహెత్తాక, వెనక్కి తిరిగి చూసింది. శివ తన వైపు చూడకుండా నిదానంగా వస్తున్నాడు.  

కాజల్ ” అలిగినట్టు ఉన్నాడు, చూద్దాం night వరకు ఆగుతాడో లేదో ” అనుకుంది. 

అక్కడి నుంచి శివని serious గా చూస్తూ, 

కాజల్: ఏమైంది రా నన్ను పట్టుకో…. 

శివ కాజల్ పట్టించుకోకుండా అటు ఇటూ దిక్కులు చూస్తూ వస్తున్నాడు. 

కాజల్ ఇక మళ్ళీ శివ దగ్గరకి వెళ్లి hug చేసుకుంది. 

శివ: నాకు తెల్సు నువ్వే వస్తావని… సరే పద beach దగ్గరకి వెళ్దాం. 

అలా వాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. 

కాసేపటికి, 

కాజల్: ఇప్పుడు ఈ ఐలాండ్ మొత్తంలో మనం ఇద్దరం మాత్రమే ఉన్నామా? 

శివ: అవును, 

కాజల్: కాదు శివ ఇక్కడ మనకి ఏమైనా అయితే, i mean ఏదైనా emergency situation ఉంటే ఎలా? 

శివ: ఏం కాదులే కానీ ఒకవేళ ఏమైనా అయినా కూడా phone చేస్తే మెడికల్ help వస్తుంది కానీ టైం పడుతుంది.

కాజల్: ok…. 

అలా వెళ్తుండగా కాజల్ కి ఇంకా ఏం నడుస్తాం లే అనిపించి ఆగింది. 

కాజల్: నన్ను ఎత్తుకోవా? 

శివ: ఎందుకు? 

కాజల్: అబ్బా ఈ ఇసుక లో నాకు నడవొస్థలేదు.. 

శివ: ఇంత sensitive ఎంటే నువ్వు? 

కాజల్: please ఎత్తుకో…

శివ కాజల్ ని నడుము కాళ్ళు పట్టుకుని ఎక్కుతున్నాడు. 

నడుము దగర చెయ్యి సళ్ళలి కాస్త కింద ఉంది, అయితే కొంచెం దూరం నడిచాక శివ మెల్లిగా కాజల్ కుడి సన్నునిఅందిన కాడికి కసుక్కున పిసికాడు. 

కాజల్ కి ఎదో అయ్యింది. 

కాజల్: ఆహ్ … హేయ్ ఇవ్వే వద్దు… ఇక చాలు దించు… 

శివ: నిజంగా దించాలా? (అంటూ చిలిపిగా నవ్వుతున్నాడు) 

కాజల్: హా దించు.. 

శివ: ఇప్పుడే ఇక్కడే ..? (మళ్ళీ అలాగే నవ్వుతూ) 

కాజల్: అవును దించు ఇక్కడే.. 

శివ: (నవ్వుకి మాట తదపడుతు) నిల…. నిలపెట్టి దించాలా పడుకోపెట్టి దించాల… నువ్వు ఎలా అంటే అలా..? 

కాజల్: అదేంటి నిలపెట్టడం పడుకోపెట్టడం… ? (ఏమంటున్నాడో అర్థం కాక) 

శివ: అదేనే దించమన్నావు కదా నేను ready గా ఉన్న.. నువు ఎలా చెప్తే అలా…. (నవ్వుతూ అన్నాడు) 

కాజల్ కి అర్ధం అయ్యింది… 

కాజల్: ఛీ ఫో , దించు అంటే అది కాదు కిందకి దించు.. అంటున్న.. ఎప్పుడు అదే ఆలోచన, నైట్ వరకు ఆగమన్నకదా…  (శివ ని గిల్లింది, కాజల్ కిందకు దించాడు)

కాస్త దూరం లో ఒక shed ఉంది, అక్కడ మంచి సోఫా సెట్ ఇంకా candles, కూడా ఉన్నాయి. 

ఇద్దరు అక్కడికి వెళ్ళారు, కూర్చున్నారు. శివ candles వెలిగించాడు. 

అలా సముద్రం దగ్గర ఆ మంచి colorful shed కింద, కూర్చున్నారు. 

మధ్యాహ్నం సుమారు 3 అవుతుంది అనుకుంటా, కాజల్ కి ఆకలేస్తుంది. 

కాజల్: శివ ఆకలేస్తుంది. 

శివ: పద మరి మన house కి పోదాం… 

కాజల్: కానీ మళ్ళీ అంత దూరం నడవాలి అంటే.. 

శివ: అందుకే మరి నేను ఈ తిరగడం వద్దు అని చెప్పింది. పదా మళ్ళీ ఎత్తుకుని తీసుకెళ్తాను. 

కాజల్: ఎందుకు మళ్ళి అలా చెయ్యడానికా… ?

శివ: ఇంకో సారి అది ఇది అన్నవనుకో నిన్నూ…. నువ్ నా పెళ్ళానివి, 

కాజల్: ఆ అయితే…?

శివ లేచి కాజల్ దగ్గరకి వచ్చి కాజల్ జుట్టు పట్టుకుని, 

శివ: ఎంటే over చేస్తున్నావ్…? నువ్ నా ప్లెళ్లనివే, నా ఇష్టం ఉన్నట్టు ముట్టుకుంటా, (అని పెదాల మీద ఒక్క క్షణంముద్దు  పెట్టి) 

శివ: ముద్దు పెట్టుకుంటా, ఏమైనా చేసుకుంటా… ఎదో నువ్ night వరకు ఆగమన్నావు కదా అని ఆగుతున్న… 

కాజల్ కి కోపం వచ్చింది,

కాజల్: అవునా అయితే విను, నేను నీ పెళ్లాన్ని , అంటే నీలో సగభాగాన్ని, అంటే నీకు ఆ villa మీద ఎంత హక్కుఉందో నాకు కూడా అంతే హక్కు ఉంది… 

శివ: అయితే ఎంటే..? 

కాజల్: పా పోదాం వంట నువ్వే చెయ్యాలి ఇవ్వాళ, నేను కూడా owner నే.. 

శివ: ఓహో ఇలా plan చేశారా మేడం..గారు… మరి నడుచుకుంటూ వెళ్తారా లేదా ఏదైనా ఏనుగుని సిద్దంచెయ్యమంటారా అండి..?

కాజల్: మూగజంతువులని ఇబ్బంది పెట్టడం నాకు ఇష్టం ఉండదు, అయిన నువ్వు ఉన్నావు గా నన్ను ఎత్తుకునితీస్కపో,

శివ: అవునా కర్చు అవ్వుద్ది… (అలిగినట్టు మొహం పెట్టాడు)

కాజల్: ఎంత కావాలో…? (కొంటెగా)

శివ: ఎంత ఏం వద్దు కానీ ఆ blouse విప్పి ఇవ్వండి మేడం…

కాజల్: అబ్బో rate బాగానే అడుగుతున్నావు.. కొంచెం తగ్గించు.. 

శివ: నాతో బేరం ఆడితే rate పెరుగుద్ది.. so blouse and panty రెండు కావాలి…

కాజల్: వద్దులే బాబు ముందు చెప్పిన rate ఏ fix చేద్దాం.. 

శివ: అది కుదరదు, ముందే ఒప్పుకుంటే బాగుండు, ఇప్పుడు ఇదే rate మీ ఇష్టం నడిస్తే నడవండి లేదంటేఇక్కడే ఆకలితో కూర్చోండి.

కాజల్: ఓయ్ లంగా bra కూడా లేదు నాకు…

శివ: నాకు తెల్సు, అందుకే అడుగుతున్న.

కాజల్: వద్దు శివ ఎవరైనా sudden గా వస్తే, ఇందాక ధనుష్ వచ్చాడుగా..?

శివ: ఇప్పుడు ఇగ ఎవరు రారు.  Fast నాకుడా ఆకలియితుంది, పోదాం కానివ్వు… విప్పూ.. 

కాజల్: తప్పదా… (అంటూ కసి కళ్ళతో, ఇలా ఇరుకున్నా ఎంటి అన్నట్టు చూస్తూ ఉంది) 

శివ: ఏహే late చెయ్యకు, సరే నేను పోతున్న నువ్వు కూడా నడుచుకుంటూ రా.. (అని బయల్దేరాడు) 

కాజల్: ఆ ఆగు please విప్పుతున్న. 

శివ: విప్పు కానివ్వు.. 

కాజల్: దా చుస్తావే help చెయ్యి, వెనక strap విప్పు.. 

శివ: నీ ఇంతదానికి విప్పడం దీనికే (అని తక్కిన కాజల్ blouse ని లాగేసాడు. 

కాజల్ కొంగు జారకుండా చేతులతో పట్టుకుంది, శివ blouse లాగేసాక మీద కప్పుకుంది. 

ఆ transparent saree లో కాజల్ ఏదలు కనిపించి కనిపించనట్టు ఉండి, శివ లో ఆతృత పెంచుతున్నాయి. 

కాజల్ కిందకు వంగి ప్యాంటీ విప్పుడాం అనుకుంది, కానీ కొంగు జారిపోతుంది. 

శివ అది చూసి నవ్వుతున్నాడు. 

కాజల్ శివని కోపంగా చూసి, 

కాజల్ ” over చేసిందుకు నేను over చేస్తే నాకే దెబ్బడింది, పువ్వొచ్చ్చి ముళ్ళు మీద పడ్డా, ముల్లొచ్చి పూవు మీదపడ్డా నలిగేది పువ్వే అని అంటే ఇదే, ప్రొద్దున ఓ over చేశా ఇప్పుడు అసలు అక్కడికి వెల్లెలోపే మొత్తం విప్పేసేలాఉన్నాడు ” అని మనసులో గులుక్కుంటూ ఉంది. 

కాజల్: రా ఇది కూడా నువ్వే విప్పు.. కానీ చెప్తున్న అడ్వాంటేజ్ తీస్కున్నావో ..
 

శివ: సరే సరే .. ఆగు 

అంటూ కిందకి వచ్చి కాజల్ చీర లో చేతులు పెట్టి ప్యాంటీ లాగేసాడు.  

కాజల్ కావాలనే శివ లోపల తల పెట్టకుండా చేసింది. 

శివ ఒక చెయ్ లో ప్యాంటీ ఇంకో చెయ్ లో blouse పట్టుకున్నాడు. 

శివ: అయ్యో చేతులు కాలి లేవు, ఇప్పుడు నిన్ను ఎలా ఎత్తుకోవాలి..? (వ్యంగ్యంగా నవ్వుతున్నాడు) 

కాజల్: అవి ఇక అవసరం లేదు పడేసి నన్ను ఎత్తుకో.. 

శివ: ఎంటే అలా అంటావు ఆగు ఒక idea ఉంది (అంటూ వాటిని నోట్లో పెట్టుకుంది కాజల్ ని ఎత్తుకున్నాడు)

ఇక ఇద్దరు వీళ్ళకి పోతున్నారు.

కాజల్: అనుకున్న ఇదే చేస్తావు అని. 

శివ కి వాటినుంచి కాజల్ చెమట వాసన వస్తుంది, ఆ వాసన శివ ముక్కుకి తాకుతుంది. 

శివ నోట్లో అవి పెట్టుకుని “ఉమ్మ్ మ్మ్” అంటూ ఎదో మాట్లాడడానికి try చేస్తున్నాడు.

కాజల్ శివ నోట్లోంచి అవి తీసింది. 

శివ: ఆహ్ ఏముందే smellu…. మత్తెక్కస్తోంది… 

కాజల్: పిచ్చి ఇంకా ముదిరింది.. 

శివ: ఇలా చుపివ్వు నాకు….. 

కాజల్: మళ్ళీ వాటిని శివకి వాసన చూపించింది.. 

శివ: ఉఫ్ఫ్ అబ్బా కాజు ఏముందే నీ చెమట వాసన, ఆహ్… 

కాజల్: ఏయ్ చాలు ఇక fast గా నడువు..

ఇద్దరు అలా వెళ్తూ ఉండగా శివకి కింద గట్టి పడింది. అది కాజల్ తొడలకి తాకుతుంది. 

కాజల్: ఏయ్ మీ తమ్ముడికి వేరే పనెం లేదా..?

శివ: ఓహ్ వాడా, హా వాడు అంతే ఎప్పుడు గాలికి తిరుగుతూ ఉంటాడు, చెప్తే అస్సలు వినడు. అమ్మ కూడా బాగాతిడుతుంది అయిన వాడు మారడు.

కాజల్: మీ తెలివి తెళ్లరినట్టే ఉంది. నువ్వు నిజంగా అమయకుడివా లేదా కావాలనే అలా నటిస్తావా..

శివ: నటించడం ఎన్టీ?

కాజల్: అమ్మో అయాగారి oscar performance తెలిసి కూడా నేను ఇలా అడగడం ఎందుకు లే… (అని చిలిపిగానవ్వుతుంది) 

శివకి నిజంగా కాజల్ ఏమంటుంది అని అర్థం కాలేదు.

శివ: ఎంటే అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నవు..? 

కాజల్: నేను చెప్పను.. 

శివ: సరే చెప్పకు.

ఇక ఇద్దరు విల్లా కి వచ్చారు, లోపలికి వెళ్ళి కాజల్ ని కిందకు దించాడు. 

కాజల్ చేతుల్లో blouse ప్యాంటీ తీసుకొని పోయి సోఫా లో కూర్చొని వాటిని మొహం మీద వేసుకొని ఒరిగాడు. 

కాజల్: ఏయ్ పో వంట చెయ్ పో deal అనుకున్నాం కదా… (అని శివని చిరాకుగా చెప్పింది)

శివ: ఏ పోవే నువ్ చేసుకుంటే చేస్కో, ఆహ్…

కాజల్ కి కోపం వచ్చింది. 

కాజల్ వెల్లి వాటిని లాక్కొని, 

కాజల్: పో ఇక చాలు, అవ్వేమైన పువ్వులా అలా ఓ పీర్చుతున్నవూ? 

శివ: నీక్ ఏం తెల్సే నాకు ఎంత బాగుందో అలా చేస్తే.. 

కాజల్: సర్లే పో ఇక వంట చేపో నాకు ఆకలేస్తుంది. 

శివ వెళ్లి చేపిన్నట్టే వంట చేసాడు.. 

ఇద్దరూ తిని కాసేపు అసలు ఏం చెయ్యాలో తోచక నిద్ర పోయారు. 

సాయంత్రం అయ్యింది. 

శివ కి మెలుకువ వచ్చింది, లేచి చూస్తే కాజల్ పక్కన ఒంటి మీద semi transparent చీర తప్ప ఏమి లేదు. 

కాజల్ హంగులు పొంగులు అన్ని శివ కళ్ళతో scan చేస్తున్నాడు. 

మెల్లిగా నడుము దగ్గర కాజల్ చీర కాస్త పక్కకు జరిపి చెయ్యి పెట్టి మెత్తగా రాస్తున్నాడు. 

కాజల్ వెన్న పూస లాంటి నడుము మృదువుగా తాకుతుంటే శివ కి ఓపిక నశించి పోతుంది. 

అలా ఒత్తిడి లేకుండా కాజల్ నడుము మీద మొహం పెట్టి పడుకున్నాడు. 

పెదాలతో కాజల్ నడుముని తాకుతూ, బొడ్డు మీద ముద్దు పెట్టాడు. 

కాజల్ కి మెళుకువ వచ్చింది. 

శివ ముద్దుకి స్పందిస్తూ ” ఉమ్మ్ ” అని సన్నగా మూలిగింది. 

శివ ఇంకో ముద్దు పెట్టాడు, 

కాజల్: ఉం ష్

శివ: కాస్త బొడ్డు కింద మళ్ళీ ముద్దు పెట్టాడు. 

కాజల్: ఉమ్మ్ శివ అలా kiss చెయ్యకు, (కాజల్ కి నడుము దగర తిమ్మిరి పట్టినట్టు అవుతుంది) 

శివ నాలుకతో బొడ్డు నాకాడు. 

శివ నాలుక కాజల్ బొడ్డులో చల్లగా తాకింది.. 

కాజల్ లేచింది, 

కాజల్: ఏయ్ ఆపు ..

శివ: ఎందుకే ఆపుకుంటావు, చలో ఒక రౌండ్ ఎద్ధాం please ఏ… (అని ఆరాత్తీస్తు కాజల్ బొడ్డు కింద చీరకుచ్చిళ్ళు విప్పబోయాడు) 

కాజల్ వెంటనే శివ చే పట్టుకుని ఆపింది..

శివ ని నెట్టేసి bed దిగింది. 

శివ కి ఒక అనుమానం. 

అసలు లోపల లంగా లేదు, ప్యాంటీ లేదు, ఆ చీర కుచ్చిళ్ళు ఎలా ఆగాయి అని.

శివ: ఆగవే.. అసలు ఆ చీర నీ మీద ఎలా ఆగుతుంది చెప్పు.. 

కాజల్ నడుము కూడా కుచ్చిల్లో చేతులు పెట్టి, ఒక చైన్ బయటకు చూపించింది. 

అది ఒక సన్నటి వడ్డాణం. 

శివ: ఓహో అలా ఆగిందా….. అంటే ఆ చైన్ లాగేస్తే అసలు నీ ఒంటి మీద ఆ చీర కూడా ఉండదు…  

అంటూ bed దిగి దగ్గరకు వస్తున్నాడు. 

కాజల్: ఏయ్ వద్దు ఆగండి ప్లీజ్, 

కాజల్ మసులో ” రా శివ వచ్చి నన్ను పట్టుకో, నీ బాహులో నన్ను నలిపేయ్యి ” అనుకుంటుంది. కానీ బయటకిమాత్రం శివ ని కావాలనే అడ్డుకుంటూ ఉంది.

శివ వినట్లేదు ఇక కాజల్ ని పట్టుకుని విప్పెడ్డాం అనే ఫిక్స్ అయ్యాడు.. 

కాజల్ ఇక పరిగెత్తింది. 

శివ కాజల్ వెంట పడ్డాడు.

కాజల్ పరిగెత్తుతే ఎక్కడ చీర జారిపోతుందో ఎమో అని సరిగ్గా పరిగెత్తలేక hall లోకి వెళ్ళింది….

వాళ్ళు హాల్ లో చిన్నపిల్లలు దింగా సెక్యూరిటీ అధికారి ఆట అడుకున్నట్టు అటూ ఇటూ తిరిగి తిరిగి, ఇక కాజల్ కి ఆయాసంవస్తుంది. 

శివ కాజల్ ని డైనింగ్ రూమ్ లోకి వెళ్లేలా చేసి ఒక మూలకి కాజల్ ఎటూ పోకుండా చేసేసాడు. 

కాజల్ ఇక లోంగిపొక తప్పదు.. 

కాజల్ శివ కళ్ళలో కసిగా చూస్తూ, 

కాజల్: వద్దు దగ్గరకి రాకు.. 

శివ: నువ్వు వద్దంటున్నా నీ కళ్ళు కావాలంటున్నాయి కాజు. 

కాజల్: అదిగో మళ్ళీ కాజు అంటావు… 

శివ కాజల్ దగ్గరకి వచ్చి, కాజల్ ఎటూ వెళ్ళలేక గోడకు ఉంది. శివ వచ్చి కాజల్ కి అటూ ఇటూ చేతులు గోడమీదపెట్టి, lock చేసాడు. 

కాజల్ బుగ్గలు సున్నితంగా రాస్తూ, 

శివ: నీ బుగలు చుడు ఎలా ఎరుపెక్కాయి, ఎందుకు ఇలా నాతో ఆడుకుంటున్నావే… చెప్పు, నువ్వు చెప్తే నీకుబానిస ఐపోతా నేను

కాజల్ శివ మూతి మీద వేలు పెట్టి ఆపి, ప్రేమగా 

కాజల్: అంత మాట అనకు శివ, నువ్వు నాకు బానిస ఏంటి, నేను నిన్ను ఆడుకోవడం ఏంటి? తీసుకో నీ భార్య అందం నీ సొంతం. ఇక నేను నిన్ను ఆపను. 

అని శివని గట్టిగా వాటేసుకుంది. 

శివ కాజల్ ని గట్టిగా హత్తుకుంటూ, 

శివ: నువ్వు ఇలా అనాలి అనే ఇలా చేసాను. నువ్వు ఆగమ్మాన్నవుగా రాత్రి వరకు సరే ఆగుతాను.. 

శివ కాజల్ ని ఎత్తుకుని పోయి bed మీద పడుకో పెట్టి, తన పక్కన పడుకుని, నడుము మీద చెయ్యి వేసి మెత్తగానొక్కుతూ, 

శివ: ఓయ్ నీకు ఆ రోజు గుర్తుందా?

కాజల్: ఏ రోజు.. ? (శివ గడ్డం ని వేళ్ళతో నిమురుతూ)

శివ: అదే feb 17 రోజు యూరోప్ కలిసాము, మన first date. (చెయ్ ని పైకి తీసుకోమని, చుపుడువేలు కాజల్ స్థానాలమధ్య పెట్టి నొక్కుతూ అడిగాడు) 

కాజల్: ఎందుకు లేదు… మీ ఒళ్ళో ముడటి సారి ఇలా ఒరిగిన కదా. 

శివ: అప్పుడు నేను ఎంత control చేసుకున్నాను తెల్సా నీకు.. (వేలు ని అలాగే పైకి తెచ్చి కింది పెదవి రాస్తూ) 

కాజల్: మీకు చెప్పాలి, నేను కూడా చాలా control చేసుకున్న తెల్సా..

శివ: నాకు తెలుసే, నువ్వు నా మీద ఒరిగినప్పుడే అర్థం అయ్యింది  (కాజల్ మొహం మీద పడుతున్నముంగురులు పక్కకి జరుపుతూ)

ఇద్దరూ ఒకరి కళ్లలోకి ఒకరు చూసుకుంటూ, ప్రేమగా ఒకరి శ్వాస వెచ్చదనం ఒకరు ఆస్వాదిస్తూ, చిలిపిగానవ్వుకున్నారు. 

శివ: నాకు tea కావాలి..? 

కాజల్: ఇంకా tea ఏంటి బిర్యానీ ని ముందు పెట్టుకుని. (కొంటెగా మురిసిపోతూ) 

శివ: కాదు నిజంగా tea చేసి తీసుకురా.. తాగాలి అనిపిస్తుంది. (అని కూర్చున్నాడు) 

కాజల్ కాస్త ఆలోచించింది, ” ఎంటీ ఈయన మధ్యలో ఆగరు కదా, sudden గా tea అంటాడెంటి ” … 

కాజల్: ఏవండీ ఏమైంది..?

శివ: ఏం కాలేదు.. 

కాజల్: మరి ఇప్పుడు tea ఎందుకు, headache ఏమైనా ఉందా…? (అని శివ నుదిటి పట్టుకుంది) 

శివ: అబ్బా ఎం లేదే.. tea తాగాలి అనిపిస్తుంది ఆంతే…  Daily evening తాగుతాను కదా అందుకేనేమో.. 

కాజల్: సరే తీసుకొస్తాను.

అని వెళ్ళింది. 

కాజల్ kitchen లోకి వెళ్ళగానే, call వచ్చింది. 

శివ: కజు నికు call… 

కాజల్: ఎవరూ? (అని వంటగదిలోకి అరచింది) 

శివ: ఏమో… Phone hall లో ఉంది నువ్వే చూడు.. 

కాజల్ వెళ్లి phone తీసుకుంది. 

Call cut అయింది. కానీ message ఉంది. 

ధనుష్ మెసేజ్ పెట్టాడు. అది చదివి వెంటనే ఆ message delete చేసి, మళ్ళీ ధనుష్ కి “ఆయన ఇంకో గంటలోపడుకుంటాడు, నువ్వు బయల్దేరి రా, నేను కాల్ చేస్తాను అప్పుడు లోపలికి రా ” అని reply పెట్టి, ఆ reply కూడా delete చేసింది. 

కాజల్ kitchen లోకి వెళ్ళి ఆ నిద్రమాత్రలు tea లో కలిపి, 

కాజల్ ” ఇవి slow గా పనిచేస్తాయి, ధనుష్ వచ్చేలోపు ఈయన పడుకుంటాడు..” అనుకుని ఇక tea శివ కిఇచ్చింది. 

శివ tea తాగి cup పక్కన పెట్టీ కాజల్ ని మీదకు లాక్కున్నాడు. 

కాజల్: ఆహ్ మీరు tea ఎందుకు తాగారో నాకు తెల్సులెండి.. 

శివ: అవునా ఎందుకో..? 

కాజల్: నైట్ త్వరగా నిద్ర రాకొడదు అనేగా…. 

శివ: దొంగ అన్నీ తెల్సే నీకు…

కాజల్ చీర కిందకి అన్నాడు, రెండు సళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి. 

శివ క్షణం ఆలస్యం చెయ్యకుండా కాజల్ మీద పడి స్థానాలను ముద్దులు పెడుతున్నాడు. 

కాజల్: ఆహ్ ఆ మెల్లిగా తొందర ఏం ఉంది… 

శివ కాజల్ ఎడమ సన్ను ని నోట్లో పెట్టుకొని నాకుతున్నాడు. 

అలా చేస్తుంటే కాజల్ కి కుతి రేగుతుంది. 

కాజల్: ఆ ఉహ్ ఊ ఏవండీ ..

శివ పైకి వచ్చి మెడలు ముద్దు పెడుతూ, కాజల్ భుజాలు నొక్కుతున్నాడు. 

కాజల్ శివ చేసే చెస్టల కు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతుంది. 

కాజల్: ఆగు శివ…( అని లేచి ) 

శివ: ఏమైందే? 

కాజల్ శివ ని పడుకో పెట్టింది. 

శివ తను ఏం చేస్తుందా అని చూస్తున్నాడు. 

కాజల్ బెడ్ దిగి ఉన్న చీర కూడా విప్పేసి, ఆ చైన్ కూడా విప్పేసింది. 

ఒంటి మీద మంగళసూత్రం తప్ప ఏమీ లేదు.. 

Bed ఎక్కింది, bed మీద నిల్చుంది. 

శివ ” అసలు ఏం చేస్తుంది ” అని అనుకుంటూ కాజల్ నే చూస్తున్నాడు. 

కాజల్ దగ్గర దగ్గరగా వచ్చి శివ మోహంకి అటు ఇటు కాలు వేసి నిల్చుంది. 

శివకి అప్పుడు అర్ధం అయ్యింది. ప్రొద్దున చెప్పింది కదా అని. 

కాజల్: ఏవండీ ready ఆ? 

శివ: దావే late చెయ్యకు ఎప్పుడెప్పుడా అని చూస్తున్న నేను…

అంతే కాజల్ శివ మొహం మీద కూర్చుంది. 

కాజల్ పూ రెమ్మలు శివ పెదాల మీద వాలాయి. 

కాజల్ కూర్చున్న ఒక్క క్షణం లో నే శివ కాజల్ పూ రెమ్మలను ముద్దు పెట్టాడు. 

కాజల్ కి ఒక్కసారిగా ఒంట్లో నరాలన్నీ జివ్వుమన్నాయి, 

కాజల్: ఆహ్ ఆ 

అంటూ తట్టుకోలేక వణికింది. 

శివ కాజల్ కాళ్ళు పట్టుకుని కాస్త supoort ఇచ్చాడు. 

ఇద్దరు ఒకరి కళ్ళలో ఒకరు చూసుకుంటూ. 

శివ కాజల్ నడుము వెనక చెయ్యి పెట్టి, కాజల్ bed కి ముందు ఉన్న గోడకు చేతులు ఆనిచ్చి తన మదనమకరందం కలిగిన అమృత పుష్పాన్ని జుర్రెయ్యమని శివ కి అందిస్తుంది. 

శివ ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చెయ్యకుండా,  నాలుక బయట పెట్టి స్వల్పంగా కాజల్ పూ మీద ఆనిచ్చాడు. 

కాజల్ కి ఆ స్పర్శకే ఎదో అయిపోయింది. 

[Image: 7-C77-CF13-04-E9-4-D1-B-AB5-E-3-E13-F344041-A.jpg]

కాజల్: ఆహ్ ఆ … 

శివ ఇక మొదలు పెట్టాడు. 

ఒకచేత్తో కాజల్ కాలు support పట్టుకుని ఇంకో చేత్తో నడుము తన వైపు ఒత్తూతు, 

కాజల్ పువ్వులో నాలుక గుచ్చి, ఆనిచ్నాడు..

కాజల్: ఆ ఆ శివ ఉమ్మ్ (అంటూ ఊగుతుంది) 

శివ కాజల్ పూ పెదాలు నాలుకను మెత్తగా నాకుతూ ,

శివ నాలుకని పైకి కిందకి ఆడిస్తూ, కాజల్ కి పిచ్చేకిస్తున్నాడు. 

కాజల్: ఆ yes శివ ఆహ్ .. ఉమ్మ్ వాసన మత్తెక్కిస్తు ఉంది అన్నవ్ కదా… 

శివ: ఉమ్మ్ హా. ఓమ్ మని పద్మే హమ్.

కాజల్: ఆహ్ హెయ్ అది నీకెలా తెల్సు..?

శివ: ఉమ్మ్ ఎక్కడో విన్నాను…

కాజల్: మా senior ఒకరు దానిమీద ఒక magazine రాసారు. 

శివ: దాని meaning ఎంటీ..?

కాజల్: ఛీ పొ… నీకు తెలీకుండానే ఇప్పుడు అలా అన్నవా…? (అంటూ సిగ్గుపడుతుంది)

శివ కాస్త పన్ను మెత్తగా తాకించాడు, బొడిమ మీద.

కాజల్: ఆహ్ మెల్లిగా నాకు ఉమ్మ్ (అంటూ వణికిపోతూ ఉంది) 

కాజల్ అలా అనగానే శివ ఇంకా రెచ్చిపోయాడు. 

కాజల్ పూకూ ని ఒకచేతు తీసుకొచ్చి రెండు వేళ్ళతో కాస్త రెమ్మలను పక్కకి జరిపి, మధ్యలో నాలుక పెట్టి ఒత్తిడి చేస్తూగాట్టిగా నాకాడు.

కాజల్: ఆ ఆ ఆహ్ అబ్బా గుచ్చేస్తున్నవ్ శివ…

కాజల్ కి ఎంత సుఖం వస్తుంది అంటే ” దేవుడా ఎందుకు ఇప్పుడు ఆ tea లో మత్తు మందు కలిపినాన ” అనిఅనుకుంటుంది. 

కాజల్: ఆహ్ శివ ఉమ్మ్ నా వల్ల కావట్లేదు ఇలా .. ఆ ష్ ష్.. 

(కాజల్ ” ఈయన ఎంటి ఇంకా నిద్ర పోవడం లేదు” అనుకుంటుంది. ) 

అంతే కాజల్ ఇలా ఆలోచించే లోపే శివ నిద్రలోకి జారుకున్నాడు. 

కాజల్ వెంటనే శివ మొహం తుడిచి, blanket కప్పి, చీర మార్చుకుని, నిండు గా పట్టు చీర కట్టుకుని, డోర్ lock చేసి, హల్ లోకి వెళ్లి ధనుష్ కి call చేసి, 

కాజల్: hello ధనుష్ లోపలికి రా… ఆయన పడుకున్నాడు. ఇంకో 6 గంటల వరకు లేవడు…..

To be continued……    

 

9 c

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

Image

☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝

Watch Full video(పైన ఫోటో లో ఉన్న ఫుల్ వీడియో కోసం పక్కనున్న లింక్ ద్వార చుడండి) :- 👉👉 https://www.jabbardasth.in/?page_id=21272

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[/embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ

 Prema Gaatlu – 12, ప్రేమ గాట్లు  , Telugu Boothu Kathalu ,telugu dengudu kathalu – jabbardasth,telugu boothu kathalu,telugu sex stories,jabbardasth.in,త్రిబుల్ ధమాకా,telugu hot stories,telugu sex kathalu,telugu sex stories jabardast, xossipy,Prema Gaatlu

 

 

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button