Prince

Prince – 24 | ప్రిన్స్ | Telugu Boothu Kathalu

Prince - 24 | ప్రిన్స్ | Telugu Boothu Kathalu

Prince – 24 | ప్రిన్స్ | Telugu Boothu Kathalu

 funpart 

Prince | ప్రిన్స్ | Telugu Boothu Kathalu
Prince | ప్రిన్స్ | Telugu Boothu Kathalu

 

సుమతి పైకి వెళ్ళి ఉమాదేవి ఇచ్చిన మందులు ఇచ్చి ఉమాదేవి చెప్పిన విషయం చెప్పింది ‘‘థ్యాంక్స్ సుమతి… ఈ రోజు నాకోసం ఎవరు వచ్చినా పైకి రానివ్వకు నేను పడుకుంటా… అంటూ ఆ టాబ్లెట్ వేసుకుని పడుకోడానికి వెళ్ళిపోయాడు. సుమతి గంతులోసుకుంటూ కిందకి వచ్చే సరికి ఉమాదేవి సుమతి ఇటురా… అని బెడ్ రూంలోకి పిలిచి తలుపేసి కర్రతీసుకుంది… వెంటనే పరిస్థితి అర్ధమైన సుమతి పరిగెత్తుకొళ్ళి బాత్రూమ్ దూసి తలుపు చాటున దాక్కుంది… ‘‘రావే…. నువ్వు బయటలకు రా…’’ అంటూ పిలిచింది. ‘‘రాను మీరు కొడతారు… నేనేం చేశాను?’’ అంది సుమతి. ‘‘ఏం చేశావా? హవ్వ… అలా ఫోటోలు తీస్తారా? అసలు మతుందా నీకు!’’ అంది ఎంత కోపం ప్రదర్శద్దామన్నా ఉమాదేవికి నవ్వాగడంలేదు. ‘‘మీ వల్లే… నేను చెబితే మీరు నమ్మలేదు అందుకే ఫోటో తీశా…’’ అంది సుమతి. ‘‘ఏంటీ! నేనేం నమ్మలేదు…?’’ అంది ఉమాదేవి. ‘‘నేను పొద్దున్న మీకు చెప్పానా… అబ్బాయిగారిది పెద్దగా ఉందంటే నమ్మలేదుగా… అందుకే ఫోటో తీసుకొచ్చానంది’’ సుమతి. ఇంక నవ్వాపుకోవడం ఉమాదేవి వల్ల కాలేదు… నవ్వుతూనే… అందుకని అలా ఫోటోలు తీస్తారా? హావ్వ ఈ పోటోలు ఎవరైనా చూస్తే…? అసలు ఏదో రోజు ఆ అబ్బాయే చూస్తే… ? ఏమనుకుంటాడు?’’ అంది ఉమాదేవి. ‘‘అబ్బాయి గారు అప్పుడు నిద్రపోతున్నారు… నేను మీకు చూపించాక డిలీట్ చేసేస్తా….’’ అంది సుమతి. ‘‘నోర్మూయ్… చేసింది ఎదవపని… పైగా సమర్శించుకుంటున్నావ్!? అసలు నువ్వు బయటకు రా… నిన్ను రెండు పీకకపోతే గానీ నాకు కోపం తగ్గదు…’’ అంది ఉమాదేవి. ‘‘మీరు నవ్వతున్నారు, అంటే కోపం పోయిందిగా… కొట్టనంటేనే వస్తా’’ అంది సుమతి. ఆ మాటతో ఉమాదేవికి నవ్వు కంట్రోల్ చేసుకోలేక పకపక నవ్వేస్తూ కర్ర పడేసి మంచంమీద కూర్చుని నవ్వడం మొదలుపెట్టింది. దాంతో కొంచెం ధైర్యమోచ్చిన సుమతి బయటకోచ్చి తనుకూడా నవ్వడం మొదలుపెట్టింది. ‘‘ముందు ఆ ఫోటో డిలీట్ చెయ్ అంది నవ్వుతూనే’’ ఉమాదేవి. సుమతి ఫోన్ తీసుకుని ఫోటో డిలీట్ చేసి చూపించింది. ‘‘అసలు నీకు బుద్దుందా!? అలా ఫోటోలు తీయ్యోచ్చా? అసలు ఎందుకు తీశావ్? నిజం చెప్పు’’ అంది ఉమాదేవి. ‘‘నిజం అమ్మగారు మీకు చూపించడానికే తీశా…’’ అంది సుమతి. ‘‘అవునే నాకో డౌట్ వచ్చింది… ఇంకెంతమంది ఫోటోలుతీశావ్? నా ఫోటోలు కూడా… ’’ అంటుండగానే… సుమతి కల్పించుకుని… ‘‘ఛీ.. ఛీ… నేనింకెవరి ఫోటోలు తియ్యలేదు… అయినా మీ ఫోటోలు తీసుకుని నేనేం చేసుకుంటా?’’ అంది సుమతి. ‘‘అసలు నీకు అలా ఫోటో తీయాలని ఎందుకు అనిపించిందో నాకు అర్ధం లేదు’’ అంది ఉమాదేవి (ఉమాదేవి సుమతి చేసిని పని అస్సలు జీర్ణంచుకోలేక పోతోంది). నేను పొద్దున్న చూశా… అబ్బాయిగారిది నిజంగానే చాలా పెద్దది అమ్మగారు… మీకు చెబితే మీరు నమ్మలేదు… అందుకే ఫోటో తీసి చూపిద్దామని తీశా… మీరు చూసి మళ్ళీ నన్నే కొడుతున్నారు’’ అంది సుమతి. ‘‘అసలు నీకు అంత పెద్దగా ఉందని ఎందుకనిపించిందే?’’ అంది ఉమాదేవి. ‘‘ఏంటీ మీకు అనిపించలేదా? మీరూ చూశారుగా!?’’ అంది సుమతి. ‘‘ఏముంది! డ్రాయర్లో పెద్దగా ఉబ్బెత్తుగా ఉంది అంతేగా…’’ అంది ఉమాదేవి. ‘‘అయ్యో అమ్మగారు మీరు సరిగా చూడలేదేమో… ఆయనది పడుకుంటేనే తొడ పక్కదాకా ఉంది కనీసం జానడు ఉంటది… అదే లెగిస్తే ఇంకా పెద్దదుండదు!? పైటా లావుగా కూడా ఉంది!’’ అంటూ ఏదో పెద్ద విశేషం కనిపెట్టినట్టు చెప్పింది సుమతి. ఉమాదేవికి ఎంత కోపం ప్రదర్శిద్దామన్నా నవ్వు ఆగడం లేదు, సుమతి అమాయత్వానికి ఏడిపించాలనిపించి ‘‘అవునా!? ఏదీ చూపించు’’ అంది ఉమాదేవి. ‘‘ఉండండి చూపిస్తానని మళ్ళీ ఫోన్ తీసి… అయ్యో మీరేగా డిలీట్ చేయామన్నారు… చేసేశా… ఈ సారి మళ్ళీ తీసినప్పుడు చూపిస్తా’’ అంది సుమతి. ‘‘ఓసినీ… మళ్ళీ తీస్తావా?’’ ఈసారి మాత్రం ఉమాదేవికి కోపం వచ్చింది. ‘‘మరి మీరేగా నమ్మట్లేదు’’ అంది సుమతి. వామ్మో ఇది అన్నంతపనిచేస్తుంది అనిపించి… ‘‘వద్దులే… నాకు చూడాలనిపిస్తే నేను వచ్చి చూస్తా… నువ్వు ఇంకోసారి ఫోటోలు గిటోలు తీశావో ఛంపెస్తా’’ అంది ఉమాదేవి. ‘‘అమ్మగారూ… నాకో డౌట్… ఒక్కప్పడు అబ్బాయిగారు సన్నగా ఉండేవారు… తరువాత ఆయన అలవాట్ల నుండి బయటపడటానికి ఎక్స్ ర్ సైజ్ చేసి బాడీ పెంచానన్నారు… ఆయన మగసిరి కూడా ఎక్స్ ర్ సైజ్ చేసి పెంచుంటారా?’’ అంది సుమతి. ఉమాదేవికి నవ్వాగడం లేదు… ‘‘ఏమో నాకేం తెలుసు… వెళ్ళి ఆయన్నే అడుగు… చెబుతాడు’’ అంది ఉమాదేవి. ‘‘ఈ సారి టైం చూసుకుని అడుగుతా…’’ అంది సుమతి. ‘‘హవ్వ… ఏమని అడుగుతావే?’’ అంది ఉమాదేవి. ‘‘అబ్బాయ్ గారు… నేను మొన్న మీది చూశాను… చాలా పెద్దగా ఉంది… అంతపెద్దగా మీరు పెంచారా? లేకపోతే ముందునుంచే అంత పెద్దదా? అని అడుగుతా!’’ అంది సుమతి. ‘‘అడుగు… రెండు పీకి తన్ని తరేమేస్తాడు నిన్ను… అప్పడైనా నీకు బుద్దొస్తుందేమో…’’ అంది ఉమాదేవి. ‘‘ఏంకాదు.. అబ్బాయ్ గారు నేను బోలెడన్ని సీక్రెట్ లు మాట్లాడుకున్నాం… అయనేం తప్పుగా అనుకోరు… ఆయన ఇంలాంటి విషయాలు సీరియస్ గా తీసుకోరు…’’ చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పింది సుమతి. ఇది అడిగినా అడుగుతుంది… కొపం దీసి నాకు ఫోటో తీసి చూపించానని చెబుతుందేమో… ‘‘అడిగితే అడిగావ్ గానీ… ఫోటోలు తీశాననో… నాకు చూపెట్టాననో చెబుతావేమో… ఛంపేస్తా’’ అంది ఉమాదేవి. ‘‘నేనెందుకు చెబుతా!? కావాలంటే మీరే చూస్తానన్నారుగా మీరే చూసుకోండి’’ చాలా సింపుల్ గా చెప్పేసింది సుమతి. ‘‘నీ బెంద… నువ్వు అడిగినా ఫీలవ్వడేమో గానీ, ఫోటో తీశావని తెలిస్తే ముందు నీమీదున్న నమ్మకం పోతుంది’ అర్ధమైయ్యేలా చెప్పింది ఉమాదేవి. ‘‘అవునమ్మగారు నీకు ఆ ఆలోచన రాలేదు… నేను చెప్పను’’ అంది సుమతి. ఇంకా ఇక్కడే ఉంటే ఇదే టాపిక్ నడుస్తుందని ‘‘సరే పద జావ పెట్టిస్తా… అబ్బాయ్ గారికి’’ అంటూ చికెన్ లోకి నడిచింది.

కొంచెం సేపటి తరువాత సుమతి జావ తీసుకుని ప్రిన్స్ దగ్గరకు వెళ్ళింది… ప్రిన్స్ ని నిద్రలేపి జావ ఇచ్చింది… జావ తాగుతూ ప్రిన్స్ ‘‘సుమతీ ఏమీ అనుకోకపోతే నాకో చిన్న సాయం చేస్తావా?’’ అన్నాడు ప్రిన్స్. ‘‘ఏంటయ్యగారు?’’ అంది సుమతి. నీకు తెలిసిన వాళ్ళెవరైనా ఉంటే నాకు మందు బాటిల్ తెప్పిస్తావా…? ఈ హ్యాంగోవర్ తగ్గాలంటే అదే కరెక్ట్… ’’ అన్నాడు ప్రిన్స్. ‘‘ఎందుకు నాకు తెలుసు మందు ఎక్కడ అమ్ముతారో… నేను తెస్తా… పేరు చెప్పండి’’ అంది సుమతి. ప్రిన్స్ నవ్వి ‘‘ఏంటీ? నువ్వు తెస్తావా? ఎప్పుడైనా షాప్ కి వెళ్ళావా?’’ అన్నాడు ప్రిన్స్. ‘‘వెళ్ళాను… రంగారావు నాతో చాలా సార్లు మందు బాటిల్ తెమ్మని నన్ను పంపించాడు’’ అంది సుమతి. ‘‘సరే అయితే ఎంతదూరం?’’ అడిగాడు ప్రిన్స్… ‘‘దగ్గరే ఓ కిలోమీటర్ ఉంటది’’ అంది. ప్రిన్స్ బయటలకు వెళ్ళే పరిస్థితిలో లేడు దాంతో ఇంక తప్పదని సుమతికి ఓ మూడు వేలు ఇచ్చాడు… ‘‘ఇన్ని డబ్బులెందుకు?’’ అంది సుమతి. ‘‘నువ్వు అక్కడకి వెళ్ళి షాపులో అతనికి నాతో ఫోన్ మాట్లాడించు, ఇక్కడ ఏ బ్రాండ్ లు దొరకుతోయో నాకు తెలీదు కదా… అందుకే’’ అన్నాడు. సరేనని డబ్బులుతీసికెళ్ళి ప్రిన్స్ చెప్పినట్టే చేసి మందు బాటిల్ కొనుక్కోచ్చింది… వస్తుండగా సుమతిని చూసిన ఉమాదేవి… సుమతి చాలా జాగ్రత్తగా చెంగుచాటున బాటిల్ దాసుకుని మరీ తీసుకురావడం చూసి ‘‘ఏంటే? ఎక్కడికి వెళ్ళావ్? ఏంటది దాచుకుని మరీ తీసుకోస్తున్నావ్?’’ అంది. ‘‘మందు అబ్బాయిగారు తెమ్మంటే తెస్తున్నా’’ అంది సుమతి. ఉమాదేవికి ఉన్న అనుభవంతో అర్ధమైంది ప్రిన్స్ కి ఇంకా తగ్గలేదని… ‘‘టాబ్లెట్ వేసుకున్నా తగ్గలేదా!?’’ అంది ఉమాదేవి. ‘‘ఊహౌ…’’ అంటూ తల అడ్డంగా ఊపింది. ‘‘సరే వెళ్ళు’’ అని ఉమాదేవి కూడా నవ్వుకుని లోపలకి వెళ్ళపోయింది. పైకి వెళ్ళిన సుమతి సుభ్రంగా బాటిల్, గ్లాస్… మంచింగ్ కి ఓ ఆమ్లోట్ వేసి అన్ని చక్కగా ఓ ప్లేట్ లో పెట్టకుని మరీ ప్రిన్స్ బెడ్రూమ్ కి తీసుకెళ్ళింది… సుమతిని అలా చూసిన ప్రిన్స్ నవ్వి… ‘‘నువ్వు సూపర్ సుమతి’’ అని లేచి మందు బాటిల్ అందుకుని ఓ పెగ్ పోసుకుని తాగి. ‘‘చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నీకు… బాగా రూమ్ సర్వీస్ చేశావ్… నువ్వు ఎప్పుడైనా తాగావా!?’’ అడిగాడు ప్రిన్స్. ‘‘ఓ తాగాను’’ అంది సుమతి. సుమతి సంగతి ఓ విధంగా తెలిసిన ప్రిన్స్ కి పెద్ద ఆశ్చర్యం అనిపంచలేదు… ‘‘మరి నీకు గ్లాస్ తెచ్చుకోలేదు!? తెచ్చుకో నాకు కంపెనీ ఇద్దువు గానీ…’’ అన్నాడు. ‘‘చీ… నాకొద్దు… నాకు నచ్చదు’’ అంది సుమతి. ‘‘మరి తాగానన్నావ్?’’ అన్నాడు ప్రిన్స్. ‘‘కావాలని తాగలేదు… బలవంతంగా ఓసారి పోశారు… ఇంకోసారి బ్రతిమాలితే తాగాను’’ అంది సుమతి. ‘‘ఎలా ఉంది? ఎందుకు నచ్చలేదు?’’ అడిగాడు ప్రిన్స్. ‘‘ఛీ… ఏంటిబాబుగారు అది మరీ కషాయంలా ఛేదుగా, వగరుగా ఉంటది… తాగాక గొంతు పొట్ట మండుతుంది? అసలు ఎందుకు తాగుతారు’’ అంది. ‘‘తాగాక నీకు ఏమీ అనిపంచలేదా?’’ అన్నాడు ప్రిన్స్. ‘‘ఏదో కొంచెంసేపు కళ్ళు తిరినట్టు అనిపిస్తుంది తరువాత పెద్దగా ఏమీ తెలియలేదు ఎందుకంటే నేను పడుకుని ఉంటాకదా…’’ అంది. ‘‘పడుకుంటావా? అంటే కళ్ళు తిరిగి పడిపోయావా!?’’ అన్నాడు. ‘‘కాదు అయ్యగారు… వాళ్ళ కింద పడుకుంటాకదా…!’’ అంది సుమతి. సుమతి మాటకు అర్ధమేంటో, వెంటనే అర్ధమైన ప్రిన్స్… ‘‘ఓ… అదా…! సరే నేనోటి అడుగుతా చెప్పు… నీకు మామూలుగా చేయించుకున్నదానికి? మందు తాగి చేయించకున్నదానికి తేడా ఏమీ అనిపించలేదా?’’ అడిగాడు మరో పెగ్ తాగుతూ ప్రిన్స్ (ప్రిన్స్ కి ఈ టాపిక్ మంచి టైంపాస్ లా అనిపించింది… అదీకాక సుమతి తో నిన్న మాట్లాడినప్పడు సుమతి ఇలాంటి విషయాలలో పెద్దగా సిగ్గుపడదు, పైగా సీరియస్ గా కూడా తీసుకోదని తెలుసు). ‘‘ఊ… అని కొద్ది సేపు ఆలోచించి… నాకేమీ పెద్ద తేడా అనిపించలేదు…. కాకపోతే అబ్బాయిలు కొన్ని సార్లు ఎక్కువ సేపు చేస్తారు’’ అంది సుమతి. ‘‘నువ్వు సూపర్ సుమతి’’ అన్నాడు ఇంకోసారి. ఈ టాపిక్ తో సుమతిలో కొంచెం ధైర్యం వచ్చి ‘‘అబ్బాయిగారు…. నేనోటి అడుగుతా… నచ్చకపోతే కోప్పడకూడదు’’ అంది. ‘‘ఏంటీ అడుగు’’ అన్నాడు. సుమతి మెల్లగా ప్రిన్స్ దగ్గరగా వచ్చి… ‘‘పొద్దున్న మీరు పడుకున్నప్పుడు మీది కనబడింది!…’’ అంటూ తరువాత ఏమి మాట్లాడాలా అని ఆలోచిస్తోంది. ఏం అంటుందో అర్ధంకాని ప్రిన్స్  ‘‘ఏం కనబడింది?’’ అన్నాడు. ‘‘అదే అబ్బాయ్ గారు… ఇది…’’ అంటూ ప్రిన్స్ మగసిరి వైపు చూపించింది. ప్రిన్స్ ఒక్కనిమిషం షాకైయ్యడు…. కానీ అసలు ఏం అడుగుతుందోనని ‘‘సరే అయితే…’’ అన్నాడు నవ్వుతూ. ఆ నవ్వుతో ఇంకొంచెం ధైర్యం వచ్చి… ‘‘చాలా పెద్దగా ఉంది… నేను అంత పెద్దది ఎప్పుడూ చూడలేదు… దానికి కూడా ఎక్స్ ర్ సైజ్ చేసి పెంచారా? మీ బాడీ పెంచినట్టు?’’ అడిగేసింది సుమతి. ప్రిన్స్ కి నవ్వాగలేదు… వెనక్కిపడి పకపకా నవ్వుతున్నాడు. ‘‘అయ్యగారు నేను నిజంగానే అడుగుతున్నాను!’’ కొంచెం చిన్నబుచ్చకుంది ప్రిన్స్ నవ్వుతో సుమతి. నవ్వాపుకుంటూనే ‘‘ఆ… దానికి కూడా రాయికట్టి ఎక్స్ ర్ సైజ్ చేయించి పెద్దది చేశా…’’ అంటూ ఇంకా గట్టిగా నవ్వాడు. ‘‘వామ్మో రాయి కట్టారా? ఎలా కట్టారు?’’ అంటూ అడిగిందే అంతే క్యూరియాసిటీతో. సుమతి అమాయకత్వానికి ఇంకా నవ్వోచ్చిన ప్రిన్స్ టాపిక్ కంటిన్యూ చేయాలని ‘‘రాయికి తాడు కట్టి మరో వైపు నా దానికి కట్టి నేను లేచి కూర్చునే ఎక్స్ ర్ సైజ్ చేసేవాడిని, ఆ రాయి బరువుకి నాది రోజూ కొంచెం కొంచెం సాగి పొద్దదైయిపోయింది’’ నవ్వు ఆపుకోలేక, ఆపుకోలేక… ఆపుకుంటూ చెప్పాడు. ‘‘అవునా!? మరి అలా చేసినప్పుడు నొప్పిపుట్టదా?’’ అడిగింది సుమతి. సుమతి అమాకత్వానికి నవ్వాగడం లేదు ప్రిన్స్ కి… ‘‘ఎందుకు పుట్టదు… పుడుతుంది… అలా పుట్టినప్పుడు లేపుకొని చేత్తో కొట్టుకుని  నొప్పి తగ్గించుకునే వాడిని’’ అన్నాడు. ‘‘అవునా…! అవును చేత్తో కొట్టుకోవడం ఎందుకు మీరు వాడుకోడానికి అమ్మాయిలు ఉన్నారుగా?’’ అంది సుమతి. ‘‘అప్పట్లో లేరు… నాది బాగా పెద్దగా ఉందని తరువాత వచ్చారు’’ అన్నాడు (ఇంక ప్రిన్స్ వల్ల కావడం లేదు… నవ్వి, నవ్వి కళ్ళమ్మటా నీళ్ళు, కడుపులో నొప్పి చూడా వస్తోంది). ‘‘అలా ఎవరు చేసిన పెద్ద దవుతుందా?’’ అంది సుమతి. వామ్మో ఎవరికైనా అలా అని చెప్పినా చెబుతుందని ‘‘ఓయ్… నేను జోక్ చేశా… అలా చేస్తే నరాలు సాగి ఇంటర్నట్ బ్లీడింగ్ అయ్యి ఛస్తాడు…, కొంపదీసి నిజమనుకునేవు’’ అన్నాడు ప్రిన్స్. ‘‘ఏంటయ్యగారూ మీరు… నేను నిజంగానే అడిగాను అంత పెద్దది ఎలా అయ్యిందా అని. ‘‘సుమతి మడ్డసైజ్ జెనిటికల్ దాని సైజ్ మన చేతిలో ఉండదు… ఏవో కొన్ని మందులుంటాయని తెలుసు కానీ వాటిని వాడాల్సిన అవసరం నాకు పడలేదు… కానీ నేను ఎక్స్ ర్ సైజ్ లు చేస్తున్నప్పడు వాడిన కొన్ని సప్లమెంట్ వల్ల కావోచ్చు నా బాడీతో పాటూ దాని సైజ్ కూడా కొంచెం పెరిగుండొచ్చు’’ అన్నాడు. ‘‘అయినా సెక్స్ లో సైజ్ తో సంబంధం ఉండదు… చిన్నదైనా పెద్దదైనా చేసే విధానాన్ని బట్టి సుఖం ఉంటుందిగానీ, సైజ్ ని బట్టి కాదు’’ అన్నాడు. ‘‘ఏం కాదు… పెద్ద మడ్డ ఉన్నవాళ్ళు దెంగినప్పుడు బాగా లొపలకి దిగుతుంది… అప్పడు కొంచెం నొప్పి ఎక్కువ పుట్టినా కొత్తగా ఉంటుంది’’ అంది కాన్పిడెంట్ గా సుమతి. ‘‘‘అవునా… సుమతి ఇప్పటికీ ఎంతమంది వాడుకున్నారు నిన్ను?’’ అడిగాడు ప్రిన్స్. ‘‘చాలా మంది… లెక్క చెప్పలేను…’’ అంది సుమతి. ‘‘సుమతి అంతమందితో నీకు ఎప్పుడూ ఇబ్బందిగా గానీ తప్పుగా గానీ అనిపించలేదా?’’ అడిగాడు ప్రిన్స్. ‘‘నేనేమైనా కోరి పడుకున్నానా? వాళ్ళు అవసరం కోసమో… నా అవసరాల కోసమో పడున్నా’ అంది సుమతి. ‘‘నీకు నచ్చి లేదా కోరిక పుట్టి ఎప్పుడూ పడుకోలేదా?’’ అడిగాడు ప్రిన్స్. ‘‘ఊ…. అంటూ చాలా సేపు ఆలోచించి లేదయ్యగారు… కానీ వాళ్ళు చేస్తారని, చేయాలనుకుంటున్నరని తెలిసినప్పడు మాత్రం చేయించుకోవాలనిపిస్తుంది… అంతే’’ అంది సుమతి.

ప్రిన్స్ కి సుమతిని చూస్తే జాలేసింది… ‘‘సుమతి నీకు పెళ్ళనప్పుడు నీకు ఎన్ని సంవత్సరాలు?’’ అడిగాడు (ప్రిన్స్ ఇంకా మందు తాగుతున్నాడు). ‘‘తెలీదయ్యగారు నేను హస్టల్లో 8 క్లాసు చదువుకునే దాన్ని… ఉండొచ్చు 16,17 సంవత్సరాలు’’ అంది సుమతి. ‘‘అదేంటీ? 8th క్లాస్ అంటే అంత వయస్సుండదే?’’ అన్నాడు. ‘‘లేదయ్యగారు నా చిన్నప్పుడే మా అమ్మ, నాన్న చనిపోయారు… మా మావయ్య పెంచేవాడు, నేను చదువుకోలేదు… వాళ్ళింట్లో పని చేసేదాన్ని… నేను కొంచెం పెద్దయ్యాక మా అత్త నన్ను హాస్టళ్ళో జాయిన్ చేసింది. అక్కడ నేను ఐదో క్లాస్ నుండి చదువుకోవడం మొదలు పెట్టాను, మాక్లాస్ లో నేను అందరికన్నా పెద్దదాన్ని… అక్కడే పెద్దమనిషయ్యా… తరువాత మా ఆయన వెనకపడి మరీ నన్ను పెళ్ళి చేసుకున్నాడు’’ అంది సుమతి. ‘‘సుమతి నీకు పెళ్ళవ్వక ముందు సెక్స్ చేసుకున్నారా?’’ అడిగాడు ప్రిన్స్. ‘‘లేదయ్యగారు అతను చాలా సార్లు అడిగాడు కానీ, పెళ్ళి చేసుకుంటే తప్ప ముద్దు కూడా పెట్టుకోనివ్వ నన్నాను, అందుకే పెళ్ళి చేసుకున్నానే చేసుకున్నాం’’ అంది సుమతి. అదీసంగతి ఇదింకా మామూలుగా ఒప్పకోదని పెళ్ళి చేసుకుని మోజుతీరేదాకా వాడుకుని వదిలేశాడన్నమాట అనుకుని మందు తాగుతూ ఆలోచనలో పడ్డాడు. ఈ మాటలు, మాటల్లో సుమతిలో ఆశక్తి పెరిగి ‘‘అయ్యగారూ… అయ్యగారూ…. ఒకసారి చూపించరా?’’ అంది సుమతి. సుమతి ఏం అడుగుతుందో అర్ధమైన ప్రిన్స్… నవ్వి… ‘‘ఎందుకు ఆల్రడీ చూసేశావుగా?’’ అన్నాడు. ‘‘పూర్తిగా చూడలేదు… పైగా అది లేచినప్పుడు చూడలేదు… అందుకే ఓ సారి చూపించరా…?’’ అంది. ‘‘చూసి ఏం చేస్తావ్?’’ అన్నాడు ప్రిన్స్. ‘‘ఏం చెయ్యను చూస్తారు… పెరిగితే ఎంత పెద్దదవుతుందో!’’ అంది సుమతి. ‘‘సరే నువ్వు చూసి ఊరుకుంటావ్, మరి లేచిన మావాడు ఊరుకోడుగా!?’’ అన్నాడు. ‘‘నేనున్నాగా… నేను కార్పిస్తాను’’ అంది చకచకా లేచి రడీ అవుతూ… సుమతి సీరియస్ అని ప్రిన్స్ కి అర్ధమైంది… కానీ ప్రిన్స్ కి మోరాలిటీ అడ్డం వచ్చింది… ఏంటీ అమ్మాయి… అసలు ఏం కోరుకుంటోంది!. ‘‘సుమతీ… అసలు నీకు ఏం కావాలి? సెక్స్ చేసుకోవాలని ఉందా? లేక నాతో చేసుకోవాలనుందా?’’ అన్నాడు. ‘‘అదేం కాదు… నాకు మీ మడ్డ చూడాలని ఉంది’’ అంది సుమతి తనకి ఏం కావాలో సూటిగా చెబుతూ. ‘‘మరి తరువాత చేయాలనిపిస్తే?’’ అడిగాడు. ‘‘మీకు కావాలంటే చేసుకోండి… నాకేం చేసుకోవాలనిపించడం లేదు’’ అంతే సుటిగా చెప్పింది. ఇప్పటిదాకా నా మడ్డ చూసిన ఏ ఆడది ఆగలేదు… ఇది ఆగుతుందా….? తెలుసుకోవాలనిపించింది ప్రిన్స్ కి. ‘‘సరే మరి లెగిస్తే నాకు కార్పించే బాధ్యత నీదే… కానీ నాక్కూడా నీతో సెక్స్ చేయాలని లేదు… సరేనా?’’ అన్నాడు ఇప్పుడైనా బయటపడుతుందెమోనని. ‘‘సరే అటూ లేచి ప్రిన్స్ ఒంటిమీదున్న షార్ట్ లాగేసి ఆబరాగా మడ్డపట్టుకుని పడుకున్నప్పడు ఎంతుదో చూసింది తన చేతితో కొలిచి చూస్తోంది. సుమతి షడన్ గా అడగడం, అప్పటిదాకా ఆ ఆలోచన లేకపోవడంతో ప్రిన్స్ మడ్డ పూర్తిగా ఎరెక్ట్ అవ్వలేదు. కానీ సుమతి చేస్తున్న పనికి ప్రిన్స్ కి నవ్వోచ్చింది. ‘‘ఇది పడుకుంటేనే లేచినంత ఉంది!… లెగిస్తే ఎంతుంటది?’’ అని అడిగింది. ‘‘నా బొడ్డు దాకా వస్తుంది… అందుకే నేను ఎక్కవ లూజ్ నైట్ ఫ్యాంట్ వేసుకుంటా… దాచుకోడానికి ఈజీగా ఉంటుందని’’ అన్నాడు. కానీ ప్రిన్స్ కి సుమతి క్యూరియాసిటీకి నవ్వు ఆగడం లేదు. ఇంక ఆగకూడదన్నట్టు సుమతి ఆవేశంగా ప్రిన్స్ మడ్డ తన నోటిలోకి తీసుకుంది… ఎన్నో మడ్డలు చీకిన అనుభవం మరి… ఒకచేత్తో మడ్డ పట్టుకుని మడ్డని నోటిలో పెట్టుకుని కుల్ఫీ చీకినట్టు ఆబగా చీకడం మొదలుపెట్టింది. సాధారణంగా మనస్సుతో ఆలోచించే ప్రిన్స్ సుమతి అమాయకత్వమో…? మందు ప్రభావమో…? అందరి మగాళ్ళలా మనస్సుతో మానేసి, మడ్డతో ఆలోచించి సుమతి ఆపాలనే ఆలోచనే రాలేదు. సుమతి లేత పెదాలు, మొదలు గట్టిగా పట్టుకుని సుమతి నోట్లోకి పెట్టుకుని చీకడం మొదలు పెట్టేసరికి తన మడ్డలో రక్తం చేరుకోవడం మొదలై ప్రిన్స్ ‘‘ఆ.. అంటూ మూలుగుతూ వెనక్కు వాలిపోయాడు… సుమతి తన మోగాళ్ళ మీద లేచి సీరియస్ గా తన ఉద్యమం కొనసాగిస్తోంది… మధ్య, మధ్యలో తీసి చేతితో ఆడిస్తూ… ఇంకెంత పెరిగిందన్నట్టు చూసుకుని మళ్ళీ నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతోంది. కొద్దిసేపటికే సుమతి నోటిదాడికి ప్రిన్స్ పూర్తి ఎరెక్షన్ లోకి వచ్చేశాడు… తన ఓరల్ ని ఎంజాయ్ చేయడం మొదలు పెట్టాడు. సుమతి మద్య, మద్యను తన మడ్డను తోలు వెనక్కి తోసి బుడిపెను నాలుకత రాస్తూ, ఒక్కోసారి పూర్తిగా నోటిలో కుక్కేసుకోవడం కోసం ట్రై చేస్తోంది… పట్టక ‘‘ఆక్… ఆక్…’’ అంటూ కుస్తీలు పడుతోంది. సుమతి శ్రద్ధగా చేస్తున్న ఓరల్ కి ప్రిన్స్ కూడా మూడ్ లోకి వచ్చి తన రెండు కాళ్ళతో సుమతిని మెలేసి దగ్గరకు లాక్కున్నాడు. సుమతిలో కూడా వేడి మొదలైంది… ఒక చేత్తో తన సళ్ళు నలుపుకుంటూ తన నోటీకి చెప్పిన పని మాత్రం ఆపడం లేదు. కొద్ది సేపటికి ఆపింది… ఎందుకాపిందా అని తలెత్తి చూశాడు ప్రిన్స్…. తన జానతో ఒకటి, రెండు సార్లు పైనుండీ, కింద నుండీ కొలిచి… సరిపోవడం లేదని తన మూరతో కొలుస్తూ తన అర చేతి వరకూ ఉండడంతో… ‘‘వామ్మో… ఇది దగ్గర, దగ్గర నా మూరెడుంది, నా నోటిలో పూర్తిగా పట్టడం లేదు’’ అంది. ప్రిన్స్ కి మళ్ళీ నవ్వోచ్చింది. మళ్ళీ సిరియస్ గా ఎందుకు ఆపాలనకున్నట్టు మళ్ళీ తన నోటిలో పెట్టుకుని చీకడం మొదలుపెట్టింది… ప్రిన్స్ కి సీలింగ్ చూస్తూ సుమతి ఓరల్ ని ఎంజాయ్ చేయడం నచ్చకి లేచి నిలబడ్డాడు… సుమతి కూడా కొంచెం తన పోజీషన్ మార్చుకుని మళ్ళీ చీకడం మొదలుపెట్టింది. సుమతి నోటిలోకి తీసుకోడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ప్రిన్స్ సుమతి తల పట్టుకుని గట్టిగా అదిమాడు… దాంతో ప్రిన్స్ మడ్డ సుమతి గొంతులోకి దిగిపోయి ఊపిరాడక కొట్టుకుని… ‘‘వామ్మో అంత గట్టిగా తోయకండి ఊపిరాడడం లేదు…’’ అంది. సరే… సరే… సారీ అన్నాడు. మరొ కొద్ది సేపు చీకి ‘‘ఏంటయ్యగారూ ఇంకా రావడంలేదు… నాకు నోరు నొప్పెడుతోంది’’ అంది సుమతి. ప్రిన్స్ నవ్వి ‘‘అప్పుడేనా ఇంకొంచెం కష్టపడు నాకు అంత తొందరగా అవ్వదు’’ అన్నాడు గర్వంగా… చేతితో ఫాస్ట్, ఫాస్ట్ గా కొడుతూ నేను ఇలా చేస్తే అందరకికి ఐదు నిమిషాలలో కారిపోతుంది… నేను చాలా సేపటి నుండీ చీకుతున్నా మీకు అవ్వడం లేదు అంది. ‘‘నాకదంతా తెలీదు… వాడు లెగిస్తే నువ్వే చూసుకుంటానన్నావ్ చూసుకో’’ అన్నాడు. సరేనని సుమతి మళ్ళీ తన పనిలో పడింది. ఎందుకో ప్రిన్స్ కి వాళ్ళను ఎవరో గమనిస్తున్నారనిపించి  వెనక్కి తిరిగి చూసి ‘‘ఓయ్ తలుపు కూడా వేయలేదు… ఎవరైనా చూస్తే…!’’ అన్నాడు. ‘‘ఇక్కడికెవరు వస్తారు?’’ అంది. ‘‘కిందున్న దేవి వస్తే? పైగా డోర్ తీసుంది మన మాటలు బయటకు వినపడతాయి… ముందు డోర్ వేసి రా…’’ అన్నాడు. సరేనని లేచి వెళ్ళి బయట ఎవరైనా ఉన్నారేమోనని చూసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది… ఇలా కాదు గానీ నువ్వు తల ఇక్కడ పెట్టి పడుకో… అని సుమతి మంచం చివర తల పెట్టెలా పడుకోమని తన నోటితో మన మడ్డని తోసి, చేతితో తన తల పట్టుకుని మెల్లగా స్ట్రోక్స్ ఇవ్వడం మొదలు పెట్టాడు. యాంగిల్ అనువుగా వుండడంతో మెల్ల మెల్లగా ఇందాకటి కన్నా లోతుగా దిగుతోంది… సుమతి చేతులు పూర్తిగా ఫ్రీ అవడంతో సుమతి ఒక చేత్తో… తన సళ్ళని నలుపుకుంటూ… మరో చేతితో తన పూకును రుద్దుకోవడం మొదలుపెట్టింది… మెల్లగా ప్రిన్స్ వేగం పెంచడంతో ఓ ముక్క మూలుగుతూ, మరో పక్క గట్టి గట్టిగా నలుపుకుంటోంది… సుమతి బాగా ఎంజాయ్ చేయడం చూసిన ప్రిన్స్ మనస్సులో సుమతి దెంగాలనిపించింది. కానీ ప్రిన్స్ ఎప్పుడూ ఇంత అనాలోచితంగా సెక్స్ కి సిద్దపడలేదు, ఎప్పడు ప్రిన్స్ తో సెక్స్ కోరుకుని వచ్చిన వాళ్ళల్లో తన నుండి ఏదోది ఆశించి వచ్చే వాళ్ళే ఎక్కువ అందుకని ప్రిన్స్ ఎవరితో గడపాలనుకున్నా ఒకటికి, రెండు సార్లు ఆలోచించి చేస్తాడు. కానీ ఈ సారి ఆ ఆలోచనలేమీ లేకుండా ఇంత దూరం వచ్చేశాడు. అందుకనే దీనిని ఇంతటితోనే ముగించాలనుకున్నాడు, ఇంతకన్నా దూరం వెళ్ళాలని ఉన్నా కంట్రోల్ చేసుకుని మద్య, మద్యలో సుమతికి హెల్ప్ చేస్తున్నట్లు తన చేతితో సుమతి మరో స్థనాన్ని పిసుకుతూ… కొంచెం కొంచెం వేగం పెంచి తన నోటిలో కొంచెం జాకెట్ మీదుగా పొట్టమీదకు కొంచెం వదిలేశాడు… ఒక్క నిమిషం పాటూ ఊపిరి పీల్చుకున్న సుమతి… మొత్తం నోటిలోనే పోయోచ్చుగా అయ్యగారు… చూడండి ఒళ్ళంతా పడింది ఇప్పడు కడుక్కొని వెళ్ళాలి… అంది.

15ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

Image

☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝

Watch Full video(పైన ఫోటో లో ఉన్న ఫుల్ వీడియో కోసం పక్కనున్న లింక్ ద్వార చుడండి) :- 👉👉 https://www.jabbardasth.in/?page_id=21272

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=J7kOR4sxaB4[/embedyt]

[/embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

 

Prince – 23,ప్రిన్స్ , Telugu Boothu Kathalu ,telugu dengudu kathalu – jabbardasth,telugu boothu kathalu,telugu sex stories,jabbardasth.in,త్రిబుల్ ధమాకా,telugu hot stories,telugu sex kathalu,telugu sex stories jabardast, xossipy,Prince

 

sp;

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button