Paarijathalu(6va Katha -"Abhinava Sumathi")

Puligaadi Kathalu 6.Babitha – 5 | పులిగాడి కథలు 6.బబిత | telugu adult stories

Puligaadi Kathalu 6.Babitha - 5 | పులిగాడి కథలు 6.బబిత | telugu adult stories

Puligaadi Kathalu 6.Babitha – 5 | పులిగాడి కథలు 6.బబిత | telugu adult stories

పులి

Puligaadi Kathalu 6.Babitha | పులిగాడి కథలు 6.బబిత | telugu adult stories
Puligaadi Kathalu 6.Babitha | పులిగాడి కథలు 6.బబిత | telugu adult stories
రమ్య రెమ్మల్లో

ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు నా వయసు ఇరవైఆరు. ఇరవయ్యొక్క సంవత్సరాలకి డిగ్రీ పూర్తిచేసి వెంటనే ఉద్యోగం తెచ్చుకుని గత అయిదు సంవత్సరాలుగా ఉద్యోగం చేస్తున్నాను. అప్పుడప్పుడూ మందు కొట్టే అలవాటు తప్ప ఇంకేమీ అలవాట్లు లేకపోవటం వలనా, ఇంటికి దగ్గరగానే ఉద్యోగం అవటంవలనా, సంపాదించినది అంతా జాగ్రత్తగా కూడబెట్టి ఉంచాను. అయిదు సంవత్సరాల మచ్చలేని ఉద్యోగ రికార్డు వలన ప్రమోషన్ వచ్చి సిటీకి బదిలీ చేశారు. నేను కూడబెట్టుకున్నవి, పెద్దవాళ్ళు సాయం చేసినవి కలిపి ఉద్యోగానికి దగ్గర్లో ఒక అపార్థమెంట్ కొనుక్కున్నాను. ఇంట్లో అందరూ వచ్చారు, బంధువులు కూడా వచ్చారు. గృహప్రవేశం అవీ చేసి, కావాల్సిన సామానులు అన్నీ సమకూర్చి వారం రోజులు ఉండి, అందరూ ఎవరి ఊళ్ళకి వాళ్ళు వెళ్లారు. అప్పుడప్పుడే మిగతా అపార్ట్మెంట్ వాసులు కొద్దికొద్దిగా పరిచయం అవుతున్నారు. అందరితో కొత్తగా పరిచయాలు అవుతున్నాయి. ఉద్యోగంలో కూడా స్థిరపడ్డాను. ఇలా ఉండగా నా ఎదురింటి తలుపు మాత్రం ఎప్పుడూ మూసే ఉండటం గమనించాను. ఎవరూ లేరేమో అనుకున్నాను. వాచ్ మాన్ ని అడిగితే ఆ ఇంట్లో ఒక చిన్న కుటుంబం ఉంటారని చెప్పాడు. ఇంటాయన, భార్య, చిన్న పాప అని అన్నాడు. పొద్దున్నే పనికి వెళ్ళటం, రాత్రికి ఫుల్లుగా తాగేసి దాదాపు పడిపోయేంతగా తూలుకుంటూ దేక్కుంటూ ఇంటికి చేరటం, నా యాగీ చేస్తూ పెళ్ళాన్ని వేధించటం అతని దినచర్య అనీ, భార్య ఇంటిపట్టునే ఉంటుంది. పాప కూడా చిన్నది అవటం వలన ఇంట్లోనే ఉంటుంది. అతని వ్యవహారం మూలంగా ఎవరూ అతనితో మాట్లాడరు, అతని భార్యతో ఎవరైనా మాట్లాడితే అనుమానంతో ఆమెని వేధిస్తాడు, అందుకే ఆమె మీద జాలితో ఉన్నా కూడా, ఆమెని ఇబ్బంది పెట్టటం ఇష్టం లేక అందరూ ఆమెని ఒంటరిగా వొదిలేశారని చెప్పాడు.
మనకెందుకు వొచ్చిన గొడవలే అని నేను కూడా వొదిలేసాను. నా ఉద్యోగం తో నేను బిజీగా ఉన్నాను, ఒకరోజు బాగా ఆలస్యంగా నేను పని ముగించుకుని ఇంటికి వస్తోంటే, మా అపార్థమెంట్ గేట్ దగ్గర ఒకతను నేలమీద పడున్నాడు. వాచ్ మాన్ అతనిని చూసి కూడా పట్టించుకోనట్టు తన పని తాను చేసుకుంటున్నాడు. అందరికీ సాయం చేస్తూ ఉండే వాచ్ మాన్ ఏమిటీ ఇలా చేస్తున్నాడు అని అనుకుంటూ వెళ్ళాను. అదే విషయం అడిగితే, అతను, మీరు మొన్న అడిగారు కదా మీ ఎదురింటి వాళ్ళ గురించి, ఇతనే, మీ అనుమానం నాకు అర్ధం అయ్యింది, ఇతనిని లేపి ఎందుకు ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లలేదు అనే కదా అని అంటే, నేను, అవును ఎందుకు అని అడిగాను. అప్పుడు వాచ్ మాన్, ఇప్పుడు మనం సాయం చేసి ఇతనిని ఇంట్లో దిగబెడితే, రేపొద్దున లేచాక, నేను మత్తుగా పడుంటే నన్ను ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చినవాడితో నువ్వు సరసాలు ఆడుతూ కూర్చున్నావా అని భార్యని హింసిస్తాడు, అందుకే ఆవిడ మీద జాలితో ఇక్కడ ఎవ్వరూ అతనిని ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లరు అని అన్నాడు.నేను ఆశ్చర్యపోతూ ఇలాంటి వింత జంతువుని చూడాల్సిందే అని అటువైపుకి వెళ్లి చూసాను. చూడగానే ఎక్కడో చూసాను అనిపించి పరీక్షగా చూస్తే గుర్తుపట్టాను, మా ఆఫీసులోనే గుమస్తా, కాకపోతే వేరే సెక్షన్. అప్పుడప్పుడూ అటూ ఇటూ ఫైళ్లు మార్పిడి జరిగినప్పుడు కనిపిస్తాడు. ఇవన్నీ వాచ్ మాన్ కి చెప్పకుండా, సరే సాయం పట్టు నేను తీసుకెళ్తాను అని అంటే, వద్దు సార్, పాపం వాళ్లావిడకి లేనిపోని ఇబ్బందులు అని అంటే, నేను చూసుకుంటాను అని అంటూ అతనిని ఇంటికి తీసుకెళ్ళాను.

తలుపు కొడితే వాళ్ళావిడ తలుపు తీసింది. చూడగానే ఆకట్టుకునే అందం, పొందికగా వుంది. కానీ ఎదో కోల్పోయిన దానిలా నిస్సత్తువగా వుంది. కళ్ళలో, మొహంలో ఆ బాధని తొలగిస్తే తను చాలా అందంగా ఉంటుంది అనిపించింది. మమ్మల్ని చూడగానే భయంతో ఆవిడ కళ్ళు పెద్దవి అయ్యాయి. కానీ పక్కకి జరిగి లోనికి దారిచ్చింది. తలుపు దగ్గరే సోఫా ఉంటే అందులో పడుకోబెట్టాము. వాచ్ మాన్ ఆమెతో చెప్పాడు, నేనెంత చెప్పినా వినకుండా ఈ సారు తీసుకొచ్చారు నాదేమీ తప్పులేదు అని. నేను నవ్వుతూ, నువ్వేమీ తప్పు చెయ్యలేదు నువ్వు వెళ్ళు అని అతనిని పంపించేసాను. ఆమెవైపు తిరిగి, నేను మీ ఎదురింట్లోనే ఉంటాను, మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది రాదు, తను మిమ్మల్ని ఏదైనా ప్రశ్నిస్తే నాతో మాట్లాడమని చెప్పండి అని చెప్పి నా ఇంటికి వచ్చాను. మరుసటి ఉదయం ఎవరో తలుపుని దబదబా బాదుతుంటే మెలుకువ వచ్చింది. తలుపు తీసి చూస్తే అతను నానా వీరంగం చేస్తున్నాడు, అతని భార్య తలుపుచాటు నుంచి బిక్కుబిక్కున చూస్తోంది. అతను ఆవేశంలో ముందూ వెనుకా చూసుకోకుండా నానారకాలుగా వాగుతున్నాడు. అతను పూర్తిగా వాగేవరకు ఆగి, నెమ్మదిగా చిటికె వేస్తూ అయిపోయిందా నీ రొద అని అడిగాను. అతను కోపంగా తలెత్తి నావైపు చూసి, వెంటనే కోపం మొత్తం దిగిపోగా మనిషి భయంతో వణుకుతూ, దణ్ణం పెడుతూ సార్, మీరా సార్, తప్పైపోయింది సార్, చూసుకోకుండా ఆవేశంగా ఏదేదో వాగాను. పెద్ద మనసు చేసుకుని నన్ను క్షమించండి సార్ అని అంటూ దాదాపుగా కాళ్లమీద పడిపోతున్నాడు. అతని భార్య తలుపు చాటునుంచి ఆశ్చర్యంతో చూస్తోంది. అప్పటికే పోగైన మిగతా అపార్థమెంట్ వాసులు కూడా ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు.

నేను అతనిని నా ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లి తలుపు వేసి, కూర్చోబెట్టి, నీ ఉద్యోగం సంగతి నీకు తెలుసు, ఇక్కడ తప్ప నీకు ఎక్కడా ఉద్యోగం రాదు, నువ్వు ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేస్తె ఉన్నది కూడా ఉండదు. నువ్వు ఎలాగైనా తాగు, చావు, కానీ నీకు సాయం చేసినందుకు ఏమీ తెలియని అమాయకురాలిని హింసించటం తప్పు, నీకు చేతగాక ఆ అక్కసుని నీ పెళ్ళాం మీద చూపించటం తప్పు. నువ్వు ఇంట్లో రహస్యంగా నీ పెళ్ళాన్ని హింసిస్తే తను నీ మీద భయం వల్లనో, కూతురి భవిష్యత్తు మీద భయం వల్లనో ఎవ్వరికీ చెప్పదు, కానీ చూసేవాళ్ళకి అర్ధం అవుతుంది. అందుకే నువ్వు ఈసారి ఎలాంటి వెధవ పనిచేసినా నువ్వు ఇంక ఉండవు, నీకు తెలియనిది కాదు, మన డిపార్ట్మెంట్ పని అంతా పోలీస్ మరియు కోర్ట్ తోనే ఉంటుంది. నాకు చాలా మంది ఆఫీసర్లు, జడ్జిలు తెలుసు కూడాను. మళ్ళీ నువ్వు ఎవరినైనా హింసించావు అని తెలిస్తే ఇంక నువ్వు బయటకి రాకుండా జీవితాంతం బొక్కలోనే ఉండేలా ఏర్పాటు చేస్తాను అని చెప్పాను. అతను పూర్తిగా భయపడిపోయి, వద్దు సార్, మీరు చెప్పినట్టుగానే చేస్తాను. ఇక నుంచి నా భార్యని ఏమీ అనను, మీరు మాత్రం నా మీద దయ ఉంచి నన్ను ఎలాంటి ఇబ్బందుల్లోకి తొయ్యొద్దు సార్ అని బ్రతిమాలితే అలాగే అని అంటూ అతనిని పంపించాను. మరుసటి రోజునుంచి అతని మందు అలవాటు మాత్రం మారలేదు కానీ అతని ఇల్లు మాత్రం ప్రశాంతంగా ఉంటోంది. ఆవిడని బాధిస్తున్న శబ్దాలు ఆగిపోయాయి. అప్పుడప్పుడూ ఆమె బయటకి రావటం, చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో మాట్లాడం జరుగుతోంది. వాళ్ళ పాప కూడా ఆనందంగా మిగతా పిల్లలతో ఆడుకుంటోంది. బాధ కాస్త తగ్గేసరికి ఆమె మొహంలో కాంతి వచ్చింది. నా కళ్ళకైతే అప్సరసలా కనిపిస్తోంది. వీలు దొరికినప్పుడల్లా ఆవిడని దొంగచూపులు చూస్తూ ఉన్నాను.

తలుపు కొడితే వాళ్ళావిడ తలుపు తీసింది. చూడగానే ఆకట్టుకునే అందం, పొందికగా వుంది. కానీ ఎదో కోల్పోయిన దానిలా నిస్సత్తువగా వుంది. కళ్ళలో, మొహంలో ఆ బాధని తొలగిస్తే తను చాలా అందంగా ఉంటుంది అనిపించింది. మమ్మల్ని చూడగానే భయంతో ఆవిడ కళ్ళు పెద్దవి అయ్యాయి. కానీ పక్కకి జరిగి లోనికి దారిచ్చింది. తలుపు దగ్గరే సోఫా ఉంటే అందులో పడుకోబెట్టాము. వాచ్ మాన్ ఆమెతో చెప్పాడు, నేనెంత చెప్పినా వినకుండా ఈ సారు తీసుకొచ్చారు నాదేమీ తప్పులేదు అని. నేను నవ్వుతూ, నువ్వేమీ తప్పు చెయ్యలేదు నువ్వు వెళ్ళు అని అతనిని పంపించేసాను. ఆమెవైపు తిరిగి, నేను మీ ఎదురింట్లోనే ఉంటాను, మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది రాదు, తను మిమ్మల్ని ఏదైనా ప్రశ్నిస్తే నాతో మాట్లాడమని చెప్పండి అని చెప్పి నా ఇంటికి వచ్చాను. మరుసటి ఉదయం ఎవరో తలుపుని దబదబా బాదుతుంటే మెలుకువ వచ్చింది. తలుపు తీసి చూస్తే అతను నానా వీరంగం చేస్తున్నాడు, అతని భార్య తలుపుచాటు నుంచి బిక్కుబిక్కున చూస్తోంది. అతను ఆవేశంలో ముందూ వెనుకా చూసుకోకుండా నానారకాలుగా వాగుతున్నాడు. అతను పూర్తిగా వాగేవరకు ఆగి, నెమ్మదిగా చిటికె వేస్తూ అయిపోయిందా నీ రొద అని అడిగాను. అతను కోపంగా తలెత్తి నావైపు చూసి, వెంటనే కోపం మొత్తం దిగిపోగా మనిషి భయంతో వణుకుతూ, దణ్ణం పెడుతూ సార్, మీరా సార్, తప్పైపోయింది సార్, చూసుకోకుండా ఆవేశంగా ఏదేదో వాగాను. పెద్ద మనసు చేసుకుని నన్ను క్షమించండి సార్ అని అంటూ దాదాపుగా కాళ్లమీద పడిపోతున్నాడు. అతని భార్య తలుపు చాటునుంచి ఆశ్చర్యంతో చూస్తోంది. అప్పటికే పోగైన మిగతా అపార్థమెంట్ వాసులు కూడా ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు.

నేను అతనిని నా ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లి తలుపు వేసి, కూర్చోబెట్టి, నీ ఉద్యోగం సంగతి నీకు తెలుసు, ఇక్కడ తప్ప నీకు ఎక్కడా ఉద్యోగం రాదు, నువ్వు ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేస్తె ఉన్నది కూడా ఉండదు. నువ్వు ఎలాగైనా తాగు, చావు, కానీ నీకు సాయం చేసినందుకు ఏమీ తెలియని అమాయకురాలిని హింసించటం తప్పు, నీకు చేతగాక ఆ అక్కసుని నీ పెళ్ళాం మీద చూపించటం తప్పు. నువ్వు ఇంట్లో రహస్యంగా నీ పెళ్ళాన్ని హింసిస్తే తను నీ మీద భయం వల్లనో, కూతురి భవిష్యత్తు మీద భయం వల్లనో ఎవ్వరికీ చెప్పదు, కానీ చూసేవాళ్ళకి అర్ధం అవుతుంది. అందుకే నువ్వు ఈసారి ఎలాంటి వెధవ పనిచేసినా నువ్వు ఇంక ఉండవు, నీకు తెలియనిది కాదు, మన డిపార్ట్మెంట్ పని అంతా పోలీస్ మరియు కోర్ట్ తోనే ఉంటుంది. నాకు చాలా మంది ఆఫీసర్లు, జడ్జిలు తెలుసు కూడాను. మళ్ళీ నువ్వు ఎవరినైనా హింసించావు అని తెలిస్తే ఇంక నువ్వు బయటకి రాకుండా జీవితాంతం బొక్కలోనే ఉండేలా ఏర్పాటు చేస్తాను అని చెప్పాను. అతను పూర్తిగా భయపడిపోయి, వద్దు సార్, మీరు చెప్పినట్టుగానే చేస్తాను. ఇక నుంచి నా భార్యని ఏమీ అనను, మీరు మాత్రం నా మీద దయ ఉంచి నన్ను ఎలాంటి ఇబ్బందుల్లోకి తొయ్యొద్దు సార్ అని బ్రతిమాలితే అలాగే అని అంటూ అతనిని పంపించాను. మరుసటి రోజునుంచి అతని మందు అలవాటు మాత్రం మారలేదు కానీ అతని ఇల్లు మాత్రం ప్రశాంతంగా ఉంటోంది. ఆవిడని బాధిస్తున్న శబ్దాలు ఆగిపోయాయి. అప్పుడప్పుడూ ఆమె బయటకి రావటం, చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో మాట్లాడం జరుగుతోంది. వాళ్ళ పాప కూడా ఆనందంగా మిగతా పిల్లలతో ఆడుకుంటోంది. బాధ కాస్త తగ్గేసరికి ఆమె మొహంలో కాంతి వచ్చింది. నా కళ్ళకైతే అప్సరసలా కనిపిస్తోంది. వీలు దొరికినప్పుడల్లా ఆవిడని దొంగచూపులు చూస్తూ ఉన్నాను.

ఈ సంఘటన జరిగిన వారం రోజులకి ఎవరో తలుపు కొడుతుంటే తీశాను. ఎదురుగా ఎదురింటామ, రండి లోపలికి అని ఆహ్వానించాను. కూర్చోండి అని కుర్చీ చూపిస్తే తను కూర్చుంటూ, నా పేరు రమ్య, మీకన్నా చిన్నదాన్ని, నన్ను మీరు అనొద్దు, పేరు పెట్టి పిలవండి అని అంది. నేను, రమ్య, చాలా మంచి పేరు, మీకు.. సారీ.. నీకు తగ్గట్టుగానే చాలా అందంగా వుంది అని అంటే తను సిగ్గుపడుతూ నవ్వింది. అప్పుడు తనని పరీక్షగా చూసాను. చక్కటి కళ కలిగిన మొహం, చక్కటి చనుకట్టు, సన్నటి నడుము, కూర్చుని ఉండటం వల్ల మిగతాది కనపడలేదు, లేచాక చూద్దాంలే అనుకుంటూ, కాఫీ తాగుతావా రమ్యా అని అంటే, లేదండీ ఇప్పుడే తాగాను, మీరు చేసిన సాయానికి కృతఘ్నతలు చెప్పుకుందాం అని వచ్చాను అని అంటే, నేను నవ్వేస్తూ, దానిదేముంది, ఇరుగుపొరుగూ అన్నాక ఆ మాత్రం సాయం చేసుకోవాలి అని అంటే, తను నవ్వుతూ, ఇక్కడ చాలామంది ఇరుగుపొరుగు ఉన్నారు కదా, కానీ మీరు మాత్రమే సాయం చేసారు అని అంది. దానిదేముందిలే అని అంటూ, నీకు ఎలాంటి సాయం కావాలన్నా మొహమాట పడకుండా అడుగు అని అన్నాను. తను లేచి వెళ్తోంటే తన ఉన్నతమైన తన జఘన సౌందర్యం చూసి, ఏమి ఈ అందము అని అనుకుంటుండగా, తను మరోసారి థాంక్స్ చెబుతూ ఈ ఆదివారం మధ్యాహ్నం మా ఇంటికి భోజనానికి రాగలరా అని అడిగితే, నేను ఆనందంగా (మనసులో ఆనంద నృత్యం చేస్తూ), తప్పకుండా, మీరు ఆహ్వానిస్తే ఎలా తిరస్కరిస్తాను అని అన్నాను. తను ఆనందంగా నవ్వుతూ, అయితే ఎల్లుండి కలుద్దాం అని అంటూ తన ఇంటికి వెళ్ళింది.
ఆదివారం ఉదయం, ఉదయాన్నే లేచి నా యధావిధి కార్యక్రమం ప్రాకారం నా మిత్రుడితో సూర్యోదయ సమయంలో జాగింగ్ చేసి తన జీప్ లో ఇద్దరం ఇంటి దగ్గరకి చేరాము. మా అపార్థమెంటు దగ్గరకి వచ్చేసరికి రమ్య మొగుడు కింద బీడీ తాగుతూ కనిపించాడు. అతన్ని చూడగానే, అతని చరిత్రా, అతను వేసిన వెధవ వేషాలు, అతను చేసిన నాటకాలు అన్నీ నా మిత్రుడికి చెప్పి నేను తనని ఎలా బెదిరించానో చెప్పాను. నా మిత్రుడు నవ్వుతూ, ఇప్పుడు నా పోలీస్ జీపులో నుంచి నువ్వు దిగుతుంటే తను ఉచ్చ పోసుకుంటాడు. నేను రెండు మూడు మాటలు మాట్లాడుతాను అప్పుడు చూడు ఎలా ఉంటాడో అని అంటూ మా ఇంటి దగ్గర బండి ఆపాడు. పోలీస్ జీపులోనుంచి దిగుతున్న మమల్ని చూసి భయంతో స్థాణువులా నిలబడిపోయాడు. నేను తన దగ్గరకి వెళ్లి, నా ఫ్రెండ్, నన్ను ఇంటిదగ్గర దించటానికి వచ్చాడు అని అంటే, తను చెమట తుడుచుకుంటూ, అలాగే సార్, నమస్తే అండీ అని అంటూ నా ఫ్రెండ్ కి సలాం చేసాడు. నా ఫ్రెండ్ నమస్తే అని అంటూ, నీ గురించి చాలా విన్నాను, ఎప్పుడో నిన్ను మూసెయ్యాల్సింది, ఆఫీస్ లో కూడా నీ మీద పెద్దగా సదభిప్రాయం లేదు, అందరు నీ తాగుడు గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు, పైగా నీ కుటుంబాన్ని తెగ హింసిస్తున్నావు అనే మాటకూడా ఉంది, అసలు నీ లాంటి వాళ్ళని ఎప్పటికీ బయటకి రాకుండా బొక్కలో తోసెయ్యాలి, నీ అదృష్టం, ఎదో ఈ నా ఫ్రెండ్ లాంటి వాళ్ళ వలన తప్పించుకుంటున్నావు. వళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మంచిగా ఉంటె బ్రతికిపోతావు, లేదంటే నీ బ్రతుకు జిల్లజిల్ జిగాజిగా నీ జీవితం భగాభగా అని అంటూ నాతో మా ఇంటికి వచ్చాడు. నేను నా మిత్రుడు ఇద్దరం కాసేపు
సంభాషించుకుని అతనికి వినపడేలాగా నా మిత్రుడు, నీకు వీడిమీద ఏదైనా అనిపించినా, కనీసం కలలోకి వచ్చినా కూడా చెప్పు, ఇలాంటి వెధవలని సునాయాసంగా బొక్కలోకి తోసేయ్యొచ్చు. అడిగేవారు ఎవ్వరూ లేరు. ఇలాంటి వెధవలని పూర్తిగా కుమ్మెయ్యొచ్చు అని అంటూ ఇంక నేను వస్తాను అని తను వెళ్ళాడు. 
మధ్యాహ్నం రమ్య ఇంటికి భోజనాకి వెళ్తే రమ్య మొగుడు వాకిట్లో కలిసి, సార్ మీ ఫ్రెండ్ మరీ భయంకరంగా ఉన్నాడు సార్, అసలు ఏమీ లేకుండా కుమ్మేస్తాను అంటున్నాడు, ఇప్పటికే చాలా సార్లు ఉచ్చ పడిపోయింది సార్, మీరే ఎదోలాగా కాపాడండి, మీరు ఏమి చెబితే అది చేస్తాను, దయచేసి నన్ను కాపాడండి అని కాళ్ళమీద పడి దేకుతూ బ్రతిమాలుతుంటే రమ్య కళ్ళలో ఆశ్చర్యం, అదే సమయంలో అదో రకమైన ఆనందం, తనని ఇన్నాళ్లు హింసించిన వాడు నా ముందర మోకరిల్లి తన కాళ్ళ మీద దేకుతుంటే తన మనసు పులకరింతలు నాకు తెలుస్తున్నాయి. నేను అతనితో, అదంతా నీ ప్రవర్తన మీద ఆధారపడి ఉంది, నువ్వు వళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఉంటే నీకు ఎలాంటి ఇబ్బందీ ఉండదు, ఆ తరువాత నీ ఇష్టం అని అంటూ, ఇది నీకోసం అని అంటూ రమ్యకి ఒక అందమైన ప్రకృతి పెయింటింగ్ ఇచ్చాను. రమ్య మొహమాట పడుతూ అయ్యో వద్దండీ, ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఎందుకు అని నసుగుతుంటే, అక్కడే పక్కన నిలబడి వణుకుతూ ఉన్న తన మొగుడు, ఊరుకోవే, సారుకి కోపం తెప్పించకు, వారు అంత అభిమానంతో ఇస్తున్నప్పుడు తీసుకో అని అన్నాడు. ఇల్లంతా బోసి గోడలతో ఉంది, రమ్య పెయింటింగ్ తీసుకుని  సోఫాకి ఎదురుగా ఉన్న గోడకి తగిలించబోతుంటే, మొగుడు దానిని తన చేతిలోనుంచి తీసుకుంటూ, ఇక్కడ కావాలా నీకు, నేను పెడతాను కదా, నీకెందుకు శ్రమ, నువ్వు సారుకి ఏమి కావాలో చూడు అని అంటూ తను వెళ్లి ఆ పెయింటింగ్ తగిలించాడు. రమ్య నన్ను కూర్చోబెట్టి నాకు తాగటానికి కాఫీ ఇచ్చింది. మొగుడు కూడా అక్కడే నిలబడి ఉంటే, మీ ఇంట్లో నీకు మొహమాటం ఏమిటి, కూర్చో అని అంటే కూర్చున్నాడు. రమ్య లాగే తన వంట కూడా అద్భుతంగా ఉంది. సుష్టుగా ఆరగించి కాసేపు రమ్యతో పిచ్చాపాటి మాట్లాడి నా ఇంటికి చేరాను. రమ్యతో గడిపిన ఆ కాసేపు నాకు బాగా నచ్చింది. ఎలాగైనా తనతో వీలైనంత ఎక్కువ సమయం గడపాలని ఆలోచన చేస్తున్నాను. సాయంత్రం వేళ అలా విశ్రాంతి తీసుకుంటుండగా తలుపు శబ్దం అయితే తలుపు తీశాను. ఎదురుగా రమ్య, చేతిలో కాఫీతో.
తనని చూడగానే ఆనందంగా రా రమ్యా అని అంటూ లోపలికి ఆహ్వానించాను. తను కాఫీ నాకు ఇస్తూ, మధ్యాహ్నం మీరిచ్చిన పెయింటింగ్ చాలా బాగుంది, నాకు ప్రకృతి అంటే చాలా ఇష్టం, కానీ నాలుగు గోడల మధ్యనే బ్రతికేస్తున్నాను. అందుకే సోఫాకి ఎదురుగా పెట్టుకున్నాను. రోజంతా సోఫాలో ఉండగా చూస్తూ ఉండొచ్చు అని. నేను తనని కుర్చీలో కూర్చోబెడుతూ, నీకు కావలి అంటే నా దగ్గర చాలా నాచురల్ వండర్స్ కి సంబంధించిన పుస్తకాలు ఉన్నాయి, నీకు కావాలంటే అవి తీసుకుని నువ్వు చదువుకోవచ్చు అని అన్నాను. తను చాలా ఆనందంగా చిన్న పిల్లలా సంబరపడిపోతూ, చాలా థాంక్స్ అని అంది. ఇద్దరం కబుర్లు చెప్పుకుంటూ చాలా సేపు గడిపాము. తన కూతురు ఆటలు ముగించి ఇంటికి వచ్చేవరకు సమయం తెలీకుండా గడిచిపోయింది. తను వెళ్తోంటే, ప్రస్తుతానికి ఇవి చదువు అని అంటూ రెండు పుస్తకాలు ఇచ్చాను. అలా తను నా దగ్గర పుస్తాకాల కోసం రావటం ఇద్దరం బోలెడు కబుర్లు చెప్పుకోవటం జరుగుతోంది. ఇంట్లో నేను ఒక్కడినే కాబట్టి తను ఏమి వండినా నాకు కూడా తెస్తుంది. అలా ఇద్దరం బాగా దగ్గర అయ్యాము. కానీ అప్పటికి నాకు తన మీద దెంగాలనే కోరిక లేదు. దానికి కారణమైన విషయాలు కొన్ని జరిగాయి, ఆ తరువాత తన మీద అభిమానం కామంగా ఎలా మారింది, తనుకూడా మనస్ఫూర్తిగా నాకింద ఎలా నలిగింది, ఇంకా నలుగుతోంది అనేది పోను పోను తెలుస్తుంది.
మొదట్లో చెప్పినట్టు నాకు అప్పుడప్పుడూ మందు కొట్టే అలవాటు ఉంది. ఇప్పటివరకూ ఒంటరిగానే తాగేవాడిని, కానీ ఇప్పుడు జీవితంలో కాస్త సెటిల్ అయ్యాక మరీ ఒక్కడినే ఏమి తాగుతాము అనిపించి, ఎదురింటి వాడిని ఒక రోజు సాయంత్రం మందు కొడదాం ఇంట్లోనే ఉండు అని అంటే, తను మహా ఆనందంగా అలాగే సార్ అని అన్నాడు. నేను డబ్బులు ఇచ్చి మంచిది తీసుకురమ్మని చెప్తే, అది మీకు తెస్తాను, నాకెందుకు సార్ ఇంత ఖరీదైనది, పైగా ఈ ఖరీదైన మందు ఎక్కను కూడా ఎక్కదు, నాకు మామూలుది సరిపోతుంది అని అంటూ ఇద్దరికీ వేరువేరు సీసాలు తెచ్చాడు. దానితోపాటు సరంజామా అంతా తెచ్చి తన ఇంట్లో పెట్టి నన్ను పిలిచాడు. నేను, మీ ఇంట్లో ఎందుకు రమ్య, పాప ఉంటారు వాళ్లకి ఇబ్బంది అని అంటే, నేను వాళ్ళని పెట్టిన ఇబ్బందితో పోలిస్తే ఇది ఎంత సార్, పైగా రమ్యే సలహా ఇచ్చింది, మిమ్మల్ని ఇక్కడికే తీసుకురమ్మని, చికెన్ కూడా తెప్పించింది, వెళ్లి తీసుకొస్తాను, తను వేడివేడిగా నంజుకోవటానికి కావాల్సినవి ఎప్పటికప్పుడు చేస్తాను అని చెప్పమంది అని అంటూ తను చికెన్ కోసం వెళ్ళాడు. సరే రమ్యే పిలిచినప్పుడు కాదనేది ఏముంది అని అనుకుంటూ ఫ్రీగా ఉండటంకోసం లుంగీ కట్టుకుని ఎదురింటి వెళ్ళాను. నన్ను చూడగానే ఆనందంగా నవ్వుతూ, నా మాట మన్నించి వచ్చినందుకు థాంక్స్, మీకు ఎప్పుడు కావాలనిపించినా మొహమాట పడకుండా రండి, మీకోసం ఎప్పుడైనా ఏమి కావాలన్నా వండిపెడతాను అని అంటూ నన్ను సోఫాలో కూర్చోబెట్టి తను కావాల్సిన గ్లాసులు గట్రా తీసుకొస్తాను అని లోపలికి వెళ్ళింది.
తను గ్లాసులు అవి సర్దుతుండగా మొగుడు వచ్చాడు. చికెన్ రమ్యకి ఇచ్చి సారుకి కావాల్సినట్టుగా వొండు అని అంటూ, మీకోసం ఐసుగడ్డలు తెచ్చాను సారూ అని అంటూ ఐస్ ప్యాకెట్ పక్కనే ఉన్న గిన్నెలో పెట్టాడు. ఇద్దరం మందు పోసుకున్నాము, నేను తీసుకొచ్చిన జీడిపప్పులు ప్లేటులో పెట్టి రమ్య తీసుకొచ్చింది. నేను సోఫాలో రిలాక్స్ అవగా తను ఎదురుగా కింద కూర్చున్నాడు. అదేంటి కింద కూర్చున్నావు అని అంటే, నాకు ఇలాగే అలవాటు సార్ మీరు కానివ్వండి అని అంటే ఇద్దరం చీర్స్ చెప్పుకున్నాము. నేను ఒక గుక్క వేసేలోపు అతను గ్లాస్ ఖాళీ చేసేసాడు. తను తెచ్చుకున్న పచ్చడి ప్యాకెట్ నాకుతూ మధ్యమధ్యలో పప్పులు తింటూ తన లోకంలో ఉన్నాడు. నేను నెమ్మదిగా తాగుతున్నాను. మధ్య మధ్యలో రమ్యని చూస్తూ. నేను చూస్తున్నాను అని తెలిసి తను కూడా అప్పుడప్పుడూ నన్ను చూస్తూ మనోహరంగా నవ్వుతోంది. తన మొగుడు తాగుతూ చాలా కబుర్లు చెప్తున్నాడు, ఆఫీస్ లో ముచ్చట్లు, చాడీలు, ఇరుగు పొరుగు ఏమేమి చేస్తుంటారు, వాళ్లమీద పుకార్లు, ఒకటని పొంతన లేకుండా ఏవేవో మాట్లాడుతున్నాడు. నేను కూడా అతని వాగుడు ఆనందిస్తూ, వంటపనిలో బిజీగా ఉండి సహజమైన అందంతో మెరిసిపోతున్న రమ్యని చూస్తూ, అప్పుడప్పుడూ తన కళ్ళకి అడ్డుపడుతున్న తన ముంగురులు చూస్తూ, జరిగిన పైట చాటున జాకెట్లో ఉబికి ఊరిస్తున్న తన సళ్ళని చూస్తూ, చెంగు జరిగినప్పుడు కనీకనిపించని తన బొడ్డుని చూస్తూ రమ్య అందాలని ఆస్వాదిస్తూ హాయిగా విశ్రాంతిగా ఉన్నాను.
అలా కాసేపటికి అతను, నాకు అయిపొయింది సార్, రమ్య ఉంటుంది మీరు నింపాదిగా కానివ్వండి అని అంటూ తూలుకుంటూ వెళ్లి మంచం మీద పడి గురకపెట్టి నిద్రపోయాడు. నేను కూడా ముగించేస్తాను అని అంటే, రమ్య పర్లేదు మీరు కానివ్వండి, నేను మీకు కంపెనీ ఇవ్వటం నచ్చలేదా అని అంటే, అయ్యో అదేమి మాట నువ్వు ఉంటానంటే నిన్ను ఎదురుగా పెట్టుకుని రాత్రంతా ఇక్కడే ఉండగలను అని అంటే, తను సిగ్గుపడుతూ, అలా అయితే మీరు ప్రశాంతంగా కానివ్వండి అని అంటూ లేచి లోపలికి వెళ్లి చికెన్ వేపుడు తీసుకొచ్చి ఎదురుగా పెట్టింది. మీకోసం మొదటి సారి చేసాను, ఎలా ఉందో చెప్పండి అని అంది. ఒక ముక్క నోట్లో పెట్టుకుని, ఆహా అద్భుతం అని అంటే, నిజంగానా, లేక నన్ను మురిపించటానికి అంటున్నారా అని అంటే, ఏమాత్రం అబద్ధం లేదు నిజంగానే బాగుంది అని అంటూ మరో ముక్క నోట్లో వేసుకున్నాను. రమ్య చేసిన కోడి వేపుడు నంజుకుంటూ మరో గంటసేపు కూర్చిని రమ్యతో సరదాగా కబుర్లు చెప్తూ గడిపేశాను. తను కూడా బాగా కబుర్లు చెబుతూ మంచి కంపెనీ ఇచ్చింది. తరువాత భోజనం చేసి ఇంటికి వచ్చి పడుకున్నాను. నేను ఇంటికి బయలుదేరుతుండగా, మీకు ఎప్పుడు కావాలనిపించినా మొహమాట పడకుండా రండి. ఆయన లేకపోయినా పర్లేదు. ఎప్పుడు ఎక్కడ తాగుతూ పడుంటాడో తనకే తెలీదు అని రమ్య అంటే, అలాగే తప్పకుండా, నీలాంటి అందమైన కంపెనీ ఉంటే తప్పకుండా వస్తాను అని అన్నాను. తను నవ్వుతూ ఇంట్లోకి వెళ్లి తలుపేసుకుంది. ఆ రాత్రి మొదటి సారి రమ్య అందాలమీద కోరికకి బీజం పడింది.
అప్పుడప్పుడూ వాళ్ళింట్లో మందుకొడుతూ రమ్యతో పూర్తిగా దగ్గర అయ్యాను. మొగుడు తాగేసి పడుకున్నాక నాతో కబుర్లు చెబుతూ గడిపేది. పోను పోనూ రమ్యతో నేను గడిపే సమయం పెరుగుతూ పోతోంది. మొగుడు ఎలాగూ తాగటం మీద మోజు కాబట్టి ఇవన్నీ పట్టించుకునే స్థితిలో లేదు. ఇలా ఉండగా ఒక రోజు ఆఫీస్ లో రమ్య మొగుడు ఎదో వెధవ పని చేసాడు. చెప్పిన పనిని తన సొంత తెలివితేటలతో చెయ్యటానికి ప్రయత్నం చేసి మొత్తం కంపుచేసి వదిలాడు. నీకింక ఉద్యోగం లేదు అని ఇంటికి పంపించేశారు. మా సెక్షన్ కాదుకాబట్టి ఆలస్యంగా ఆ రోజు సాయంత్రం నాకు విషయం తెలిసింది. నేను ఇంటికి వెళ్లేసరికి నా ఇంటిముందు నిలబడి నాకోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. వెళ్ళగానే నా కాళ్ళమీద పడి సార్ మీరే ఏదైనా దారి చూపించండి సార్, మీరు చెబితే నాకు మళ్ళీ ఇంకొక అవకాశం ఇస్తారు అని బ్రతిమాలాడాడు. నేను, నాకేమి తెలియదు, అనవసరంగా ఇంకొక సెక్షన్ లో తలపెట్టను, అందుకే నీకు ఎన్నోసార్లు చెప్పాను, అతితెలివి వాడొద్దు అని అంటూ నా తలుపు మూసేశాను. తను కాసేపు అక్కడే ఉండి నెమ్మదిగా కాళ్ళీడ్చుకుంటూ తన ఇంటికి వెళ్ళాడు. కాసేపటికి తలుపు కొట్టిన శబ్దం అయితే మళ్ళీ వచ్చాడేమో, ఈసారి బాగా ఝాడించాలి అని అనుకుంటూ తలుపుతీశాను. ఎదురుగా రమ్య. తనని చూడగానే కోపం మాయమవ్వగా, ఆనందంగా రా రమ్య అని అంటూ లోనికి ఆహ్వానించాను. తను తలుపు వేసి లోపలికి వస్తూ, నేను ఎందుకు వచ్చానో మీకు అర్ధం అయ్యే ఉంటుంది అని అంది. 

నేను తనతో అర్ధం అయ్యింది అని అంటే, రమ్య, నేను మీతో ఒకే ఒక్క విషయం చెప్తాను. నేను ఒక్కదాన్నీ అయ్యుంటే ఈపాటికే ఎటొకటు పోయేదానిని, వీలైయే ఈ దరిద్రాన్ని వదులుకుని పైకి పోయేదానిని, కాకపొతే నా కూతురు చిన్నది, దానిని ఎలాగోలా చదివించి ఒక మంచి భవిష్యత్తు చూపిస్తే ఆ తరువాత ఆయన ఎలా పోయినా నేను పట్టించుకోను, నేను బ్రతకటం కోసం కాదు, నా కూతురికోసం మిమ్మల్ని అర్ధించటానికి వచ్చాను అని అంటే, నేను తనతో, నాకు తెలుసు ఈ విషయం అంతా, నీ మీద అభిమానంతో నేను నీకోసం అతని ఉద్యోగం తీయకుండా ఈపాటికే ఆపించాను, కానీ తను అడిగిన వెంటనే ఈ విషయం చెబితే విలువ లేకుండా పోతుంది, అందుకే ఒకటి రెండురోజులు ఏడవనివ్వు ఆ తరువాత చెబుదాం అని అంటే, తను ఆనందంగా మీ మేలు మర్చిపోలేను అని అంటూ నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుంది. తన ఎద పరువాలు నా ఛాతికి వత్తుకుంటుంటే భలే హాయిగా అనిపించి తనని అలాగే ఉంచేసాను. కాసేపటికి తను తేరుకుని నా నుంచి విడిపడుతూ, సారీ ఎదో తెలీని ఆనందంలో మిమ్మల్ని కౌగిలించుకున్నాను అని అంది. నేను కోపం నటిస్తూ, తెలిసి చేసినా తెలీక చేసినా తప్పు తప్పే, శిక్ష పడాలి కదా అని అంటే, తను భయంగా మీరు ఏమి శిక్ష వేసినా సిద్ధమే, కానీ నా చిన్నదాని భవిష్యత్తు మీ చేతిలో వుంది అని అంది. నేను, సరే అయితే నువ్వు నన్ను కౌగిలించుకుని పెద్ద నేరం చేసావు కాబట్టి, ఈసారి మళ్ళీ మరింత గట్టిగా కౌగలించుకుని నీ నేరం మాఫీ చేసుకో అని అన్నాను. తను తలెత్తి నా వైపు చూసి, చిలిపిగా నవ్వుతున్న నన్ను చూసి ఆనందంగా, ఆమ్మో ఎంత భయపెట్టారో అని అంటూ మరింత గట్టిగా నన్ను కౌగిలించుకుంది. నా కౌగిట్లో కరుగుతూ, శిక్ష అయిపొయింది అనేవరకూ నేను వదలను అని అంటే, ఈ శిక్ష వంతుల వారీగా ఉంటుంది, ఇది ఎప్పటికీ అయిపోయేది కాదు అని అంటూ నేను కూడా తనని గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాను.

మరుసటి రోజు రమ్య మళ్ళీ ఉదయాన్నే వచ్చింది. ఏంటి విషయం అని అంటే, మీకు తెలిసిందే, మా ఆయన మిమ్మల్ని బ్రతిమాలమని పంపించాడు, నీ మాట అయితే వినే అవకాశం ఉంది అని అంటూ నన్ను పంపించాడు అని అంది. తనని నా కౌగిట్లోకి తీసుకుంటూ మరి వింటానంటావా నీ మాట అని అంటే, తను నవ్వుతూ, ఏమో మరి, నా ప్రయత్నం నేను చెయ్యాలి కదా అని అంది. తన కౌగిట్లో వెచ్చదనానిని ఆస్వాదిస్తూ, చివరికి తన ఉద్యోగం కోసం నిన్ను ఇలా వాడుతున్నాడు అన్నమాట అని అంటే, తను బాధగా నవ్వుతూ, సారు ఏమి అడిగినా కాదనకు అని చెప్పి మరీ పంపించాడు అని అంది. నేను తనని గట్టిగా హతుకుంటూ, మరి ఏమి ఆడినా కాదనవా అని అంటే, మీరు కాబట్టి ఇక్కడిదాకా వచ్చాను, వేరే ఎవరైనా అయివుంటే నేను నా కూతురు విషం తాగి చచ్చిపోయేవాళ్ళం అని ఏడుస్తూ అంది. నేను తనని సముదాయిస్తూ, నాకు తెలుసు నీ మొగుడు నిన్ను తారుస్తున్నాడు అని, కానీ నేను ఇలాంటి పరిస్థితులని వాడుకోను, నీ అంతట నీవుగా నన్ను ఇష్టపడి వస్తే అప్పుడు వేరేలా ఉంటుంది. అంతవరకూ నేను నిన్ను ఏమి చేయను అని అన్నాను. తను ఆనందంగా నవ్వుతూ, నాకు తెలుసు మీ మనసు గురించి, మీ మంచితనం గురించి, అందుకే నాకు మీ మీద నా మనసులో ఎంతో ఉన్నత స్తానం ఉంది అని అంది. నేను తనతో, నువ్వు ఇంటికి వెళ్లి నీ మొగుడిని పంపించు అని అన్నాను. తను సరే అంటూ వెళ్లి అతనిని పంపించింది. తను రాగానే కోపంగా, ఇంకో సారి నీ పెళ్ళాంతో ఇలాంటి పిచ్చిపిచ్చి వేషాలు వేయించావంటే మక్కెలు ఇరగదీపిస్తాను అని బెదిరించి అతను కాళ్ళ మీదపడి బ్రతిమాలుతుంటే, రేపు ఉదయం ఆఫీస్ కి రా, ఎదో ఒకటి చేస్తాను అని అంటే తను ఆనందంగా ఇంటికి వెళ్ళాడు.  ఆ సంఘటన జరిగాక రమ్య నాకు మరింతగా దగ్గర అయ్యింది, తను స్వేచ్ఛగా నా ఇంటికి వస్తూపోతూ ఉంది. కౌగిళ్ళనుంచి ముద్దులు పెట్టుకునే స్థాయివరకు మా బంధం పెరిగింది. మొగుడు ఉద్యోగం ఎదో వెలగబెడుతున్నాడు. నా ప్రోత్సాహంతో రమ్య నెమ్మదిగా తన జీవితం గురించి ఆలోచించటం మొదలుపెట్టింది. సెలవలు రావడంతో, పైగా మొదటి సారి కాస్త స్వేచ్ఛ దొరకడంతో కూతురిని వాళ్ళ స్కూల్ తీసుకెళ్తున్న విహార యాత్రలకి పంపించింది. నేను తనని ప్రోత్సహిస్తూ, నాకు తెలిసిన మిత్రుడు, శ్రీనివాస్ అని ఒకతను ఉన్నాడు, అతనూ, అతని భార్య పద్మజ నీలాంటి పరిస్థితులలో ఉన్నవారికి సాయం చేసి వాళ్ళ కాళ్లమీద వాళ్ళు నిలబడేలా చేస్తారు. ఒక్కసారి వాళ్లని కలిసి నీ చదువుకి తగ్గట్టు ఏమి చేస్తే బాగుంటుందో వాళ్ళ సలహా తీసుకో. ఆ తరువాత నాకున్న పలుకుబడితో నీకు ఏదోలా ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాను, అప్పుడు నువ్వూ నీ కూతురూ ఈ తాగుబోతు శాడిస్ట్ వెధవ నుంచి దూరంగా బ్రతకొచ్చు, ఇప్పుడంటే చిన్నది కానీ, నీ కూతురు పెద్దది అయ్యేసరికి ఈ వెధవకి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది అని చెప్పాను. ఎలాగూ నేనంటే భయం కాబట్టి మిమ్మల్ని ఏమీ చెయ్యడు అని అన్నాను. తను ఆలోచించి మీరు చెప్పినది చాలా బాగుంది, వీలుచూసుకుని నన్ను వారి వద్దకి తీసుకెళ్లండి అని అంది. సరే అయితే రేపు నేను ఆఫీస్ కి వెళ్లడం లేదు, రేపే వాళ్ళ ఇంటికి వెళదాం అని చెప్పి, తను ఇంటికి వెళ్ళాక నేను శ్రీనివాస్ కి ఫోన్ చేసి వాళ్ళు ఇంటివద్దనే ఉంటున్నారు అని ధృవీకరించుకుని రేపు ఉదయం రమ్య అనే ఆవిడని తీసుకొస్తున్నాను అని చెప్పాను. వాళ్లిద్దరూ సరే అన్నారు.

మరుసటి రోజు శ్రీనివాస్ పద్మజ ఇంటికి రమ్యని తీసుకెళ్ళాను. తలుపు తీయగానే శ్రీనివాస్ నన్ను ఆనందంగా చూస్తూ, చాలా రోజులు అయ్యింది సోదరా అని అంటే, అవును ఈమధ్య మన సెషన్స్ కుదరటంలేదు అని అన్నాను (అప్పుడప్పుడూ వీలు కుదిరినప్పుడు పద్మజతో నేనూ శ్రీనివాస్ త్రీసమ్ సెషన్స్ వేసుకుంటాము). నా వెనుక చాటుగా నిలబడి ఉన్న రమ్యని పక్కకి లాగి తను రమ్య అని శ్రీనివాస్ కి పరిచయం చేస్తే, తను ఆశ్చర్యపోయి వెంటనే మొహం ఆనందంతో చాటంత అవుతుండగా, ఎలా ఉన్నావు రమ్య అని ఆప్యాయంగా పలకరించాడు. రమ్య కూడా శ్రీనివాస్ ని చూసి ఆశ్చర్యపడి, మీరా, ఇన్నాళ్ళకి మిమ్మల్ని ఇలా చూడటం ఆశ్చర్యంగా ఉంది అని అంది. నేను వాళ్ళిద్దరినీ చూస్తూ, మీకిద్దరికీ ఇంతకు ముందే పరిచయం ఉందా సోదరా అనిఅంటే, శ్రీనివాస్ నవ్వుతూ, తను కాలేజీ లో నా జూనియర్, తనంటే నాకు చాలా ఇష్టం, కానీ ఆ విషయం తనకి చెప్పే ధైర్యం చెయ్యలేక పోయాను. చదువు సగంలో ఉండగా తనకి హడావిడి పెళ్లిచేసి చదువు మానిపించేసారు అని అన్నాడు. ఆ తరువాత నా కాలేజీ అయిపోయాక తన క్లాస్ మెట్ పద్మజని పెళ్లి చేసుకున్నాను అన్నాడు. రమ్య ఆశ్చర్యపోతూ పద్మజని పెళ్లి చేసుకున్నారా అని అంటుండగానే పద్మజ లోపలినుంచి వచ్చి తలుపు వద్దనే నిలబడి మాట్లాడుకుంటున్న మమ్మల్ని చూస్తూ, ఏంటి గుమ్మంలోనే బాతాఖానీ పెట్టారు అని అంటూ రమ్యని చూసి ఆనంద ఆశ్చర్యంతో, రమ్యా, నువ్వా , ఎన్నాళ్ళయిందే నిన్ను చూసి అని అంటూ తనని గట్టిగా హత్తుకుంది. రమ్యకూడా తనని గట్టిగా హత్తుకుంది. ఆనందంగా హత్తుకున్న ఆ స్నేహితురాళ్ళని నేను, శ్రీనివాస్ ఆనందంగా చూసాము.

ఇంట్లోకి వెళ్ళాక అందరం కూర్చొంటే, పద్మజ, రమ్యా ఏంటే నీకొచ్చిన కష్టం అని అడిగింది. రమ్య నిర్లిప్తంగా నవ్వుతూ, ఏముంది కట్నం తీసుకోకుండా పెళ్లి చేసుకుంటాను అని అంటే నా సవతితల్లి హడావిడిగా పెళ్లి చేసేసింది. పెళ్లి తరువాత తెలిసింది, రోజూ తాగి రావటం నన్ను కొట్టడం, హింసించటం, అప్పుడప్పుడూ బలాత్కరించటం. కూతురు పుట్టింది, దాని భవిష్యత్తు కోసం అతని హింసని భరిస్తూ వచ్చాను. ఈమధ్యే మా ఎదురింట్లో వచ్చిన ఈయన, ఆ హింసని భరించలేక నా మొగుడికి పెట్టాల్సిన చోట్ల వాతలు పెడితే ఇదిగో, ఈయన ప్రోత్సాహంతో కనీసం నా కూతురి భవిష్యత్తు అయినా బాగుంటుంది అన్న ఆశతో ఇలా వచ్చాను, అనుకోకుండా మిమ్మల్ని కలిసాను అని చెప్పింది. తన కష్టానికి వాళ్లిద్దరూ బాగా చలించిపోయారు. నీకు ఎలాంటి భయం లేదు, అతని నుంచి నీకు వెంటనే విముక్తి కలిగేలా మేము చూసుకుంటాము, ఆ తరువాత నీ చదువు పూర్తి చేపించి ఎదో ఒక దగ్గర నువ్వు స్థిరపడేలా చేద్దాము, అప్పటివరకూ నువ్వూ మాతోనే ఉండు అని అన్నారు, నేనుకూడా అదే సరైన దారి, నాకున్న పరిచయాలతో నీకు ఎదో దగ్గర మంచి ఉద్యోగం నేను చూస్తాను అని అన్నాను. ఈలోగా నా ఫోన్ మోగితే ఎత్తాను, అటునుంచి నా ఆఫీస్ వాళ్ళు, సార్ మీరు మళ్ళీ పెట్టుకోమని చెప్పిన మీ ఎదురింటి తాగుబోతు గుమస్తా మళ్ళీ ఎదో గొడవ చేసాడు, ఇప్పుడే మీ ఫ్రెండ్ పోలీస్ అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్లాడు అని చెప్పారు. నేను సరేలే, పీడాపోయింది అని అంటూ ఆ ఫోన్ పెట్టేసి నా ఫ్రెండ్ కి ఫోన్ చేసి, ఏరా వాడిని అరెస్ట్ చేసావంట అని అంటే, అవునురా తాగేసి నానా యాగీ చేస్తున్నాడు అని అంటే, నాకు ఒక్క సాయం చేయరా అని అడిగాను, నా ఫ్రెండ్, వీడిని వదిలిపెట్టమని మాత్రం అడగొద్దు అని అంటే, నేను, వదిలిపెట్టటం కాదు, ఇంక మరెప్పటికీ బయటకి రాకుండా చూడు, అదే నాకు నువ్వు చేయాల్సిన సాయం అని అన్నాను. నా ఫ్రెండ్ వికటాట్టహాసం చేస్తూ, ఈ సాయం అయితే వెంటనే చేసేస్తాను, ఇంక వీడి సంగతి నాకు వదిలెయ్యి, నేను చూసుకుంటాను అని అంటూ ఫోన్ పెట్టేసాడు.

ఫోన్ పెట్టగానే శ్రీనివాస్, ఏంటి సోదరా ఎవరిని బయటకి రాకుండా చూసుకోమని చెప్తున్నావు అని అంటే, ఇంకెవరినీ, రమ్య మొగుడిని, తాగి నానా యాగీ చేసాడంట, బొక్కలో తోశారు, ఇంక ఎప్పటికీ బయటకి రాకుండా చూసుకోమని మన పోలీస్ ఫ్రెండ్ కి చెప్పాను అని అంటే, పద్మజ ఆనందంగా, మరీ మంచిది, ఇప్పుడు రమ్యకి వాడినుంచి సులభంగా విముక్తి దొరుకుంది అని అంది. కాసేపు పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకుని ఇంటికి చేరాము. ఇంటికి చేరగానే రమ్య ఆనందంగా నన్ను కౌగిలించుకుని మీరు చేసిన సాయం ఈ జన్మలో మర్చిపోలేను అని అంటూ నన్ను సోఫాలో కూర్చోబెట్టి నా ఎదురుగా నిలబడి తన పైటని తొలగించి జాకెట్లో ఏపుగా ఎదిగిన తన గుండ్రటి సన్నులని చూపిస్తూ, మనస్ఫూర్తిగా నన్ను మీకు అర్పించుకుంటున్నాను. ఇప్పటివరకు నాకు సెక్స్ అంటే బలాత్కారమే, మీతోనే మనస్ఫూర్తిగా నా తోలి సంగమం, నన్ను ఏలుకోండి అని అంటే నేను ఆనందంగా లేచి నిలబడి తనని గట్టిగా కౌగిలించుకుంటూ తన నోటిని నా నోటితో మూసేసి కసిగా ముద్దు పెట్టాను. చేతులతో తన మెత్తటి పిరుదులని గట్టిగా పట్టేసి వాటిని కసిగా పిసికేస్తూ తనని ముద్దాడాను. సమ్మగా తన పిర్రలని పిసుకుతుంటే తను హాయిగా మూలుగుతూ నా వీపుని గట్టిగా రుద్దుతూ నన్ను తనలో కలిపేసుకోవాలనే ఆరాటంతో వాటేసుకుంది. కాసేపు తన పిర్రలతో ఆడుకుని తన చీర కుచ్చిళ్ళు తొలగించి తనని లంగా జాకెట్లో నిలబెట్టాను. వెనక్కి జరిగి తనని నేను చూస్తోంటే తను సిగ్గుతో కిందకి చూస్తోంటే, తన దగ్గరకి జరిగి తలని పైకెత్తి తన కళ్ళలోకి చూస్తూ లంగా బొందు లాగగా తన పాదాల దగ్గర అది కుప్పలా పడిపోయింది. ఇప్పుడు తను కేవలం కింద ప్యాంటీ, పైన జాకెట్లో ఉంది. ఎంతో సెక్సీగా కనపడుతున్న తనని ఆశగా చూస్తూ తన ముందు మోకాళ్లమీద కూర్చుని సరిగ్గా తన తొడలు కలిసే చోట తన ప్యాంటీ మీదనుంచి అక్కడ నా నోటితో వేడి గాలి ఊదుతూ ముద్దు పెట్టాను.

తను ఆహ్హ్ అని మత్తుగా మూలిగింది. నేను తన ప్యాంటీ విప్పబోతోంటే తను వద్దన్నట్టు పట్టుకుంది, తల పైకెత్తి తన కళ్ళలోకి చూస్తూ వద్దా అని అంటే, సిగ్గుగా చూస్తూ, కావాలి అన్నట్టు తలూపుతూ తన ప్యాంటీని వదిలేసింది. నేను తన పాంటీని కిందకి లాగుతుండగా తన చేతిని తన త్రికోణానికి అడ్డం పెట్టుకుంది. తన ప్యాంటీ విప్పేసి పక్కన పడేసి అడ్డుగా ఉన్న చేతులమీద ముద్దులు పెడుతూ, చేతి వేళ్ళని నోట్లోకి తీసుకుని సున్నితంగా కొరుకుతుంటే తన చేతిని అడ్డం తీసేసింది. గుబురుగా పెరిగినా ఆతులతో అరణ్యంలా ఉన్న తన పూకుని చూస్తూ, ఏంటి మరీ ఇంతలా పెంచావు అని అంటే, మీలా మనసైనవాడు ఉంటే నున్నగా పెట్టుకునేదానిని, వాడు అప్పుడప్పుడూ చేసే బలాత్కారం కోసం ఎందుకు అని బాధగా అంటే, వాడి పీడా ఇంక విరగడ అయినట్టే అని అంటే, తను, ఇప్పటికి ఇలా సర్దుకోండి, అవగానే స్నానం చేసేటప్పుడు మొత్తం తీసేసి నున్నగా చేసి మీకు అందిస్తాను అని అంది. అంటూ నన్ను పైకి లాక్కుని నాకు ముద్దులు పెడుతూ, ఇంక నేను ఆగలేను ప్రేమగా చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అనుభవించాలని ఉంది అని అంటూ అక్కడే సోఫాలో పడుకుని నన్ను తనమీదకి లాక్కుంది. పై పనులు ఏమీ చెయ్యకుండా వెంటనే దిగేసే అలవాటు నాకు లేదు, పైపనులతో పూర్తిగా వేడెక్కించి దెంగితే ఆ సుఖమే వేరు, కానీ రమ్య పరిస్థితి వేరేలా ఉంది, సరే ఇలాగే కానిద్దాం అని అనుకుంటూ నేను తన మీదకి చేరి తన కాళ్లమధ్యలో సర్దుకున్నాను. తను మా ఇద్దరిమధ్య తన చెయ్యి పెట్టి నా మొడ్డని తన పూకు కేశసంపద మధ్యన దారి చూపిస్తూ దారిలో సర్దింది. బాగా తడిగా సులభంగా సగంవరకు దిగిపోయింది. నేను, అప్పుడే ఇంతలా తడిసిపోయావు అని ఆశ్చర్యంగా తనని చూస్తే, తను సిగ్గుపడుతూ, పద్మజ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండగానే నన్ను మీకు అర్పించుకుందాం అని నిర్ణయించుకున్నాను, అప్పటినుంచీ మీతో నా మనసులో రమిస్తూనే ఉన్నాను, అందుకే ఇలా అని అంటుంటే, నేను నవ్వుతూ, సరే అని అంటూ ఇంకాస్త లోపలికి తొయ్యబోతే ఎదురు తిరిగింది, రమ్య ఇబ్బందిగా మొహం పెట్టి, నెమ్మదిగా, ఇంతకన్నా లోపలికి ఎప్పుడూ పోలేదు, అతను తాగి బలవంతంగా చేస్తే ఇంతకంటే చెయ్యలేదు అని అంటే, సరే అయితే అని అంటూ నడుములో కాస్త బలం తెచ్చుకుని క్రమంగా జోరు పెంచుతూ నెమ్మదిగా దిగేసాను. బిరుసుగా ఉన్న దారిలో నెమ్మదిగా జారుతూ మా మొత్తలు కలుసుకునేలా చివరిదాకా దిగేసాను. తను ఇబ్బందిగా మూలుగుతూ నిండుగా ఉంది. కాసేపు ఉండండి అని అంటే అలానే నెమ్మదిగా గుల్లిస్తు తన పూగుబురు పట్టుకుచ్చులా నాకు తగులుతుంటే ఆ మెత్తదనానిని ఆస్వాదిస్తూ అక్కడే కాసేపు ఉండిపోయాను. కాసేపటికి తను తేరుకోగా నెమ్మదిగా దరువువేస్తూ, మొదలైన కాసేపటికే తను కార్చుకోగా, రమ్య, ఇంక చాలు, మొదటిసారి ఇంత లోతుగా, కాసేపు ఆగండి అని అంటే, నీకోసం నేను కూడా చాలా రోజులుగా వేచి ఉన్నాను, మొదటి సారి నీతో, కాసేపు ఓర్చుకో, త్వరగా ముగించేస్తాను, నాకు కూడా అవనివ్వు అని అంటూ వేగంగా దెంగేసి త్వరగానే కార్చేసుకున్నాను. 

తను లేచి వెళ్లి కడుక్కుని వచ్చి, వంట చేస్తాను ఈలోగా మీరు విస్రాంతి తీసుకోండి అని అంటూ చకచకా వంటపని మొదలుపెట్టింది. నేను కూడా తనకి సాయం చేస్తోంటే, అదేంటి మీరు ఇక్కడ, మగవాళ్ళు వంటగదిలోకి రాకూడదు అని అంటే, నేను నవ్వుతూ అదంతా ఆడవాళ్ళని వంటింట్లో ఎప్పటికీ ఉంచేలా కనిపెట్టారు, ఇంట్లో అందరూ, ముఖ్యంగా జంటలు, సమానంగా పనులు పంచుకోవాలి అని అంటూ తనకి సాయంచేయగా, ఇద్దరం చెరోచెయ్యి వేసేసరికి త్వరగానే వంట ముగిసిపోయింది. రమ్య నాకు కొసరి కొసరి వడ్డిస్తోంటే నేను సుష్టుగా ఆరగిస్తూ మధ్యమధ్యలో తనకి తినిపిస్తూ ఉంటే నేను తన మీద చూపిస్తున్న ప్రేమకి తన కళ్ళు వర్షిస్తోంటే, నేను తన కన్నీళ్లు తుడుస్తూ ఇద్దరం ఆనందంగా భోజనం ముగించాము. భోజనం ముగించి విశ్రాంతిగా టీవీ చూస్తోంటే తను ఇప్పుడే వస్తాను అని స్నానానికి వెళ్లి గంటసేపటికి బయటకి వచ్చింది. ఏంటి ఇంత సేపా స్నానం అని అంటే, తను సిగ్గుగా నవ్వుతూ మీకు చేసిన వాగ్దానం నెరవేర్చేసరికి ఈ సమయం అయ్యింది అని అంటే, మొదట నాకు అర్ధం కాలేదు, కాసేపటికి వెలిగింది, ఇందాక సోఫాలో తను పూకుని నున్నగా గొరుగుతాను అని ప్రామిస్ చెయ్యడం. నేను తనని ఆనందంగా చూస్తూ అయితే కింద బుజ్జిదానికి గుండు కొట్టవన్నమాట, నున్నగా అయిందా అని అంటే, తను సిగ్గుపడుతూ, నున్నగా అయినవి చాలా ఉన్నాయి, కాసేపట్లో మీరే చూస్తారుగా అని అంటూ వచ్చి నా కౌగిట్లో వాలిపోయింది. నేను తనని అలానే ఎత్తుకుని మంచం మీదకి తీసుకెళ్ళాను.
మంచం మీదకి చేరుతూనే ఆత్రం ఆపుకోలేక తాను వేసుకున్న నైటీ తీసేసాను. ఎలాగూ విప్పాలి కదా అనుకుందేమో లోపల ఇంకేమి వేసుకోలేదు. బయటపడిన తన నగ్న దేహాన్ని చూస్తూ, అబ్బా ఎంత అందంగా ఉందో, పిచ్చి సన్నాసి, ఇంతటి అందం అప్పనంగా దొరికితే అనుభవించకుండా హింసించి ఇప్ప్పుడు బొక్కలో కూర్చున్నాడు వెర్రి పీనుగ అని తన మొగుడిని మరో సారి తలుచుకుని తన అందాన్ని తృప్తిగా చూస్తున్నాను. ఎక్కడెక్కడో పెరిగిన జుట్టుని మొత్తం గీకేసి నున్నగా నిగనిగలాడుతున్న తన అందాలని కళ్ళ నిండా నింపుకుంటూ  చూస్తున్నాను. గుండ్రంగా పొంకంగా ఉన్న తన సళ్ళని చూస్తూ నాలుక తడుపుకుని తల వంచి ఒక ముచ్చికని నోట్లోకి తీసుకుని సుకుమారంగా చీకాను. నెమ్మదిగా అలా చీకుతుంటే అది నెమ్మదిగా సాగుతూ బొటన వేలెడంత అయ్యింది. దానిని నా వేళ్ళమధ్య పట్టుకుని నలుపుతూ రెండో ముచ్చికని నోట్లోకి తీసుకుని పీల్చాను. దానిని కూడా మొదటి దానిలా చేసి రెండిటిని వేళ్ళ మధ్య పట్టుకుని నలుపుతుంటే తను కళ్ళు మూసుకుని సుఖంతో మత్తుగా మూలుగుతూ ఉండగా నేను మళ్ళీ నా నోటితో తన సళ్ళ మీద సుకుమారంగా దాడి చేసాను. నా చీకుడు, నలుపుడికి తను సుఖంగా మూలుగుతూ నన్ను పట్టుకుని గట్టిగా నా తలని తనకేసి అదుముకుంటూ మొదటిసారి, కళ్లుతేలేసి కార్చేసుకుంది. అలలుఅలలుగా తనలో సుఖం పొంగిపొరలుతోంటే మంచం మీద ఎగిరెగిరి పడుతూ కార్చుకుని కాసేపటికి నిశ్చలంగా అలానే మంచం మీద పడిపోయింది. తన ఊపిరి వేగం తగ్గి యధాస్థితికి వచ్చేవరకూ నేను కూడా అలానే ఉండి తన ఊపిరి మామూలు స్థితికి వచ్చాక మళ్ళీ తన సళ్ళని నెమ్మదిగా స్పృశిస్తూ తన ముచ్చికలని అలానే నిక్కబొడుచుకుని ఉండేలా చేసాను. పూర్తిగా తేరుకున్నాక తను సిగ్గుతో ఆనందంతో నావైపు చూస్తూ నన్ను పైకి లాక్కుని నాకు వెచ్చగా తడిగా ముద్దు పెట్టింది. నేను కూడా తనకి ముద్దు పెట్టి మళ్ళీ కిందకి జారి ఈసారి బొడ్డుమీద కాసేపు ముద్దులు కురిపించి మరికాస్త కిందకి జరిగాను.
కిందకి జారుతున్న నా గమ్యం ఏమిటో తనకి తెలుసు కాబట్టి అప్రయత్నంగా తన తొడలని మూసేసి బలంగా బిగించేసింది. నేను తనని బలవంతం చెయ్యకుండా తన తొడలు కలిసేచోట వెచ్చటి ఊపిరి వొదులుతూ తన తొడలని మార్చి మార్చి నాకుతూ సున్నితంగా కొరుకుతూ కాసేపు తనని ప్రేరేపించాను. నేను చేస్తున్న పనులకి తను కూడా స్పందిస్తూ నెమ్మదిగా తన కాళ్ళని వదులు చేసింది, నేను కూడా సాయంచేస్తూ నా చేతులు తన తొడల మీద వేసి తన కాళ్ళని దూరం జరుపుతూ తన పంగని పరిచాను. పరుచుకున్న తన పంగ మధ్యలో నున్నగా ఉబ్బిన బూరెలాగ ఉన్న తన పూకుని చూస్తూ, బిర్రుగా అతుక్కుని ఉన్న తన పూపెదాలని సుతారంగా మీటుతూ తన చీలిక మీద మృదువుగా సవరిస్తూ దగ్గరగా జరిగి నా ముక్కుతో తన పూకుని తడుముతూ కొద్దిగా విచ్చుకున్న తన పూపెదాల మధ్యన ముక్కుపెట్టి ఆ తీయటి పూసువాసనని గాఢంగా పీల్చుకుంటూ నా నరనరాల్లో తన పరిమళాన్ని నింపుకుంటూ ఆపుకోలేక చుపుక్ మంటూ తన పూకుమీద నా పెదాలని గట్టిగా అణిచిపెట్టి ముద్దుపెట్టాను. ఆ ముద్దుకు తను ఉలిక్కిపడి మంచం మీద ఇంతెత్తున ఎగిరిపడి అప్రయత్నంగా నా తల మీద తన చేతులు వేసి నా తలని తన పూకుకేసి ఒత్తుకుంది. నేను అదే ఊపులో మరో ముద్దు పెట్టి నా నోరు తెరిచి తన పూకుని నా నోట్లోకి పీల్చేసి నాలుకతో కెలికెయ్యటం మొదలుపెట్టాను. తను హాయిగా మూలుగుతూ ఎక్కువసేపు చెయ్యకుండానే మరోసారి కార్చేసుకుంది. తను కార్చుకునేవరకు ఆగి తన పూకుని శుభ్రంగా పీల్చేసి ముద్దులు పెడుతుంటే ఇంక చాలు అని అంటూ నన్ను పైకి లాగి తన కౌగిట్లో బంధించేసింది.

14c

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Puligaadi Kathalu 6.Babitha – 5,పులిగాడి కథలు 6.బబిత,telugu adult stories,kamasastry stories,www.jabbardasth.in,kamasastry kathalu,thodi kodallu sex stories telugu,dengudukadalu,okekutumbam kathalu,telugu boothu kathalu,telugu sex stories, xossipy

today

 

Also Read :

Girls High School 6

Barthala maarpidi 9

vadinante idera 7

Mahire Maridi 10

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: