Rendu Muddugummala Gumpu Dengudu

Rendu Muddugummala Gumpu Dengudu – 4 | రెండు ముద్దుగుమ్మల గుంపు దెంగుడు | dengudu kathalu

Rendu Muddugummala Gumpu Dengudu - 4 | రెండు ముద్దుగుమ్మల గుంపు దెంగుడు | dengudu kathalu

Rendu Muddugummala Gumpu Dengudu – 4 | రెండు ముద్దుగుమ్మల గుంపు దెంగుడు | dengudu kathalu

Chari113

Rendu Muddugummala Gumpu Dengudu | రెండు ముద్దుగుమ్మల గుంపు దెంగుడు | dengudu kathalu
Rendu Muddugummala Gumpu Dengudu | రెండు ముద్దుగుమ్మల గుంపు దెంగుడు | dengudu kathalu
తన ఎదురుగా ముగ్గురు వున్నారు ఒకడు కాలనీ యుత్ ప్రసిడెంట్ ఇంకొకడు మా పక్కింటి లో వుంటున్నా అబ్బాయి ఇంకా తాను షాక్ కి గురిచేసింది మాత్రం ఆ మూడో వ్యక్తి అతను ఎవరో కాదు తన భర్త . అతనిని చూస్తు షాక్ లో వున్నా నాకు ఆ యౌత్ ప్రసిడెంట్ చెసినా పనికి ఇంకా షాక్ అయ్యింధి అతను ఎమీ చేశాడంటే తన భర్త ముందరనే ఎమె లంజ లోపలకి రావచ్చ అని నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకుని లిప్ కిస్ ఇస్తున్నాడు తనకి ఒక నిమిషం ఎమీ జరుగుతోందో అర్థం కాలేదు వెంటనే తెరుకొని అతనిని తోసేసి తాను భర్త దగ్గరకి వెళ్ళింది వెంటనే అతను దాన్ని ఇటు పంప్పు అన్నాడు తన భర్త తో తాను నన్ను వెల్లవే నిన్నె అని అన్నాడు నేనూ మీరు ఎమీ చేస్తున్నారో తెలుసా అనింది

తెలుసు అని చెప్పి తనని అతని వైపు తోసడు తను వెళ్లి అతని కాళ్ల దగ్గర పడింది తరువాత నన్ను ఎమీ చేయకండి అని ఏడుస్తుంధి తను వెంటనే నిన్ను రెప్ చెయడం మా వుద్దేశం కాదు అని చెప్పి తన మొగుడి తో భయ్య నువ్వే తనకి అర్థ అయ్యెటట్ట్లు చెప్పు అని చెప్పాడు అతను కస్తూరి దగ్గర కి వచ్చి తనను పక్కన వున్నా రూంకి తీసుకువెళ్లి డోర్ క్లోస్ చేసాడు
రూమ్ లోకి వెళ్లిన తరువాత ఏమండి మీరు చేసేది అని అడిగింది తను దానికి నువ్వు ఎమీ చేస్తున్నవొ థెలుస్థుంధా అన్నాడు దానికి తాను ఏడుస్తూ జరిగిన విషయం అంతా చెప్పి వాళ్ళు ఆ ఫొటోలతో నన్ను బెదిరించి మేము చెప్పినట్టు చెయలన్నారు ఫస్ట్ నేనూ వొప్పుకొలెధు తరువాత మన పరువు పోతుందని ఒప్పుకున్నాను బట్ వాళ్ళు నన్ను చాట్ మాత్రం చెయమన్నారు అని బట్ ఈరోజు అతను అలా ప్రవర్తించడం అది మీ ముందరే నాకు ఎమీ అర్థం కావడం లేదు అనింది
దానికి అతను నీతో ఒక విషయం చెప్పాలి ఆ రోజు నిన్ను కలవడానికి ముందు నన్ను కలిసి సారి చెప్పారు దేనికి అన్నాను నీకు ఒక విషయం చెప్పాలి అని చెప్పి మత్తులో అందరం టైంప్ట్ అయ్యి అల చెసేసాం క్షెమించు భయ్య అని ఏడుస్తూ చెప్పారు మొదట్లో చాలా కొప్పడి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తా అన్నా వాళ్ళు నన్ను చాలా బ్రతిమాలారు తరువాత ఇంకా ఎప్పుడు ఇలా చేయాకండి అని చెప్పి ఇంటికీ వద్దాం అనుకొనే టైంలో వాళ్ళంతా ఎదో మాట్లడుకొని భయ్య ఒక నిమిషం అని చెప్పి నా దగ్గరికి వచ్చి మేము చేసిన తప్పుకి మేము సరి దిద్దు కోవలనుకుంటున్నాం అని చెప్పి మేము చేసింది పెద్ద తప్పే దానికి మేము ఎంత చేసిన ఆ తప్పును సరిద్దిద్దుకొలెము బట్ మా వల్ల అయింది మేము అంతా కొంత డబ్బు ఇచ్చి ఆ తప్పును సరిద్దిద్దుకొవలనుకొంటున్నాము
బట్ మేము అక్కడ చేసింది ఆమెకు తెలియదు అప్పుడు ఆమె మత్తులో వునింధి ఇప్పుడు మేము డబ్బు మీకు డైరెక్ట్ గా ఇస్తే ఆమెకు ముందుముందు తెలిసి బాధపడుతుంది అని చెప్పి ఆమెకు ఒక జాబ్ లాంటిది సెట్ చేసి ధనిములంగా ఆమెకు నెలనెలా కొంత డబ్బు సెలరీ లేక ఇస్తాం అన్నారు అప్పుడు నేనూ మిరు ఇచ్చెధి ఎమీ వుంది తను పని చేయడనికేగా డబ్బుఇస్తున్నారు అన్నాను దానికి తాను ఎమీ అక్కడ పని చేయవలసిన అవసరం లేదు అది మా ఫ్రెండ్ ఇళ్లు అక్కడ ఆ ఇంట్లో ఎవరు వుండరు దాని మైంటనెన్న్స్ చూసుకుంటే చాలు అని చెప్పారు నేనూ డబ్బు వస్తూంధి కదా అని కొద్దిసేపు ఆలోచించి సరే అని వొప్పుకున్నను తరువాత జాబ్ గురించి నికు చెప్పాడం అతను వచ్చి జాబ్ లో చేర్చడం జరిగింది నువ్వు జొబ్ లో చేరిన ఒక 10 రోజుల తరువాత ఒక రోజు వాళ్ళు నాకు వాళ్ళు చేస్తూన్న చాట్ చూపించి నా తో ఇలా అన్నారు
చూడు భయ్య నీతో దెంగుడు లో సుఖం లేదు బట్ తనకు నీ మీద మర్యాద ప్రేమ చాలా వుంది నీకు తన మీద ప్రేమ వుంటే మేము చెప్పినట్టు తనని మాతో దెంగుడికి వొప్పుకుంటె తనకి సుఖం వస్తుంది . నువ్వు కుడా డబ్బులకి చాలా కష్ట పడుతున్నావు దానికి వొప్పుకుంటె మేము నీకు ఊహించని డబ్బు ఇస్తాం అన్నారు నేనూ కొద్ది సేపు ఆలొచించాను వాళ్ళు దానికి ఎమీ భయ్య ఆలొచిస్థున్నావు మేము ఎమీ నీ పెళ్ళాన్ని లంజనీ చేయడం లేదు భయ్య మాకు ఆమె మీద కోరిక వుంది అది నీ అనుమతితో దెంగాలి అనుకుంటున్నాము మేము దెంగలనుకుంటే బ్లాక్ మెయిల్ చేసి దెంగొచ్చు అది మాకు ఇష్టం లేదు తనని మేము మన కాలనీ యూత్ మాత్రమే ధెంగుతం ఒకసారి ఆలోచించు నికు డబ్బు తనకి సుఖం రెండు దొరుకుతుంది అన్నారు వాళ్ళు చెప్పిందంతా విన్నా తరువాత ఒకటి అర్థమయింది వాళ్ళు నిన్ను దెంగాలనీకుంటె ఎలా అయిన చెసి వుండవచ్చు నన్ను నా పర్మిషన్ అవసరంలేదు బట్ నన్ను అడగల్సినా ఆవసరం లేదు పైగా మనకు డబ్బులు ఇస్తం అంటున్నారు నేనూ వాళ్లకు నాకు కొంత టైం కావలి అన్నాను వాళ్ళు ఒకే భయ్య అని చెప్పారు ఆ రొజు రాత్రి నేనూ నిన్ను దెంగీ కార్చుకున్నా తరువాత నేను నిద్ర పోతున్నట్లు నటించాను నేనూ నిద్రపోయాను అనుకొని నువ్వు నీ పూకు వాళ్లను వూహించికుంటు నన్ను దెంగండిరా అని మూలుగుతు గెలుకుంటున్నావు అప్పుడు నాకు అర్థమయింది నేనూ నికు సుఖం ఇవ్వడం లేదు అని ఆ తరువాత బాగా ఆలోచించి వాళ్ళు చెప్పిన దానికి ఒకే చెప్పాను.

తను అతను చెప్పిన తరువాత అతనితో మీకు ఎమైన పిచ్చి పట్టిందా నన్ను వాళ్లతో ధెంగించడనికి అని అరిచింది అతను నిజం చెప్పు నా వాళ్ళు నికు సుఖం వుందా థను సైలెంట్ గా వుండింది అందుకె చెబుతున్నా నేనూ చెప్పినట్ట్లు చై నికు సుఖం వస్తుంది పైగా మనకి డబ్బులు వస్తాయి అంటే నన్ను డబ్బులకి పనుకొమంటార అతను నేనూ అలా చెప్పలేదు నేనూ నీ సుఖం కోసం చేయమంటున్న దాని వల్ల మన కొడుకు భవిష్యత్ బాగుంటుంధంటె చేయవా తను మన పరువు ఏమయ్యేధి పరువును చూస్తె ఎమీ రాదు పైగా బయట వాళ్లకి నువ్వు ఇక్కడ పని చెసేట్ట్లు వుంటుంది అని చెప్పి వొప్పుకొమన్నాడు తను చాలా సేపు ఆలోచించి సరే వొప్పుకుంటాను మీ ముందరా మాత్రం కుధరధు అనింది తన భర్త వెంటనే తనని కౌగిలించుకుని తనని ముద్దడి రూమ్ నుంచి బయటికి వచ్చారు తను వాళ్లకి సక్షెస్ అయినట్టు చేయి చూపించాడు వాళ్ళు వెంటనే వచ్చి కస్తూరినీ కౌగిలించుకుని ముద్దులు పెడుతున్నారు తను వాళ్ళను తోసేసింధి తరువాత తన భర్త తన కండీషన్ చెప్పాడు వాళ్ళు సరే అని చెప్పి అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయారు తను తన భర్త తో ఇంటికీ చేరుకుంది మరుసటి రోజు మరుసటి రొజు రడీ అయ్యి అక్కడికి చేరుకొని డోర్ ఓపెన్ చెద్దమని డోర్ వైపు చూస్తె అది ఓపెన్ లో వుంది ఎవరు ఓపెన్ చెసి వుంటారు అని లోపలికి వెళ్లి చూసి షాక్ అయింది.

అక్కడ ఆ రొజు బండిలో వున్నా 26 మంది వున్నారు తను వాళ్ళను చూసి మొదట్లో భయపడిన తరువాత తెరుకొని లోపలికి వెళ్లి ఎమీ అందరూ ఒకేసారి వచ్చారు నాకు భయంగా వుంది ముందు అందరూ భయటికి వెళ్లండి అనింది
దానికి వాళ్ళు ఆగు డార్లింగ్ మేము నిన్ను ఎమీ చేయములె కాక పొతే మా దెంగించుకొవడానికి నువ్వు వొప్పు కోవడం వలన మేము నికు చిన్న పార్టీ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాము నువ్వు అనుకున్నటు ఆ రోజు లాగ చేయము లే అంటారు తను ఒకసారిగ ఊపిరి తీసుకుంటుంది తరువాత వాళ్ళు ఎమీ లేదు కేక్ తెచ్చాము అది నీ చేతులమీదుగా కట్ చేసి మా అందరికి తినిపించు మేము అంతా నికు తినిపిస్తాము . తరువాత తను కేక్ కట్ చెసి అందరికి తినిపించింధి తరువాత వాళ్ళు అందరూ తనకి తినిపించారు
అది అయ్యిన తరువాత వాళ్ళు కస్తూరి తో ఇలా అన్నారు మేము నిన్ను రోజు కు ఒకరు దెంగుతో అది మాకు నచ్చిన విధంగా దాని కోసం మేము మాలో మేము గొడవ పడకుండా మా 25 మంది పేర్లు 25 చీటీలలో రాసాము .ఎమీ 26 మంది వున్నము 25 అని చెబుతున్నాము అనుకుంటున్నవా యుత్ ప్రసిడెంట్ వల్లె ఇది జరుగుతోంది కబట్టి ఆయనే నిన్ను ఫస్ట్ దెంగుతాడు ఆ తరువాత మేము 25 మంది రోజు కొకరు నును అర్డెర్ లో ధెంగుతం అని చెప్పి ఒక చిన్న బాక్స్ తీసి తన చేతికి ఇచ్చి దీనిలో ఒక్క చీటీ ఈరోజు తీయి మిగిలింది రొజు నువ్వు ఇక్కడి కి వచ్చిన తరువాత ఫస్ట్ ఒక్క చీటీ తీసి వచ్చిన వాడి పేరు చీటీలో వచ్చిన పేరు గ్రూప్ లో పెట్టు అని చెప్పి ఒక చీటీ తియమంటారు తను సరే అని చెప్పి ఒక చీటీ తీసింది మొదటి వాడి పేరు సూరి అని వుంది అందరూ ఒక్కడ వున్నా కుర్రొడిని చూసి అరే మామ ఈ రొజు కుడా నీకే దక్కిందిరా ఛాన్స్ అని చెప్పారు . ఆ తరువాత అందరూ తనతో రెపటినుండి స్టార్ట్ చేద్దాం అని చెప్పి వెళ్లే ముందర అందరూ ఇకొక్కటి డార్లింగ్ ఇప్పుడు మా అంధరికి ఒక్కక్క కిస్ ఇవ్వాలి అంటారు మొదట్లో ఇవ్వను అనింది దానికి వాళ్ళు చూడు బేబి రేపటి నుండి ఎట్ల మాతో దెంగించుకొవలి ఇది నికి కొద్ది భయం పొగొడుతుంధి డార్లింగ్ అని చెప్పే సరికి వొప్పుకుంటుంధి ఆ తరువాత 26 మంది తనను పట్టు కొని ఒకొకరిగా లిప్ కిస్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు తరువాత తను రేపటి నుండి జరగ పొయే దాని గురించి ఆలోచించు కొని దానికి ప్రెపెర్ అవ్వలనుకొని ఇంటికీ బయలుదేరింధి

మరిపక్క నేనూ( శీరిష )
నేను తనతో ఆఫీస్ లో పని వుంది తరువాత నెను మెసేజ్ చేస్తా అని పెట్టేస.

నాకు మళ్లీ ఎదో భయం మొదలైంది నేనూ చాలా ఆలోచించాను చాట్ నుండి తప్పించుకోవడానికి బట్ నాకు వెరే ఛాన్స్ లేదు అని అర్థమయింది నన్ను నేనూ మెంటల్ గా ప్రిపేర్ చేసుకొని రాత్రి నుండి హాట్ చాట్ చేయడం కోసం

తరువాత ఆరోజు నైట్ నుండి చాట్ చేయడం మొదలు పెట్టాను మొదట్లొ వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు బూతులు చాట్ చేస్తూంటే ఇబ్బందిగా వుండేది వాళ్లకి చెబితే చాట్ లో కిక్ వచ్చేది అక్కడే ప్లీస్ అన్నారు ఎవరైన నన్ను ఎప్పుడైనా తిడితే చాట్ లో కోపంతో చాట్ చెసే దాని కాను వెటనే వెరే ఎవరైన నా న్యూడ్ పిక్ పెట్టి దాని పైన చెడ్డ కామెంట్ చేసేవాళ్ళు ఆ బాధ పడలేక వాళ్లతో చాట్ చెయడం స్టార్ట్ చేశాను మొదట్లో ఒకరు దెంగెటట్ట్లు చాట్ చేసేవాళ్ళు తరువాత ఇద్దరు చెసేటట్లు చాట్ చెసే వాళ్ళు తరువత ముగ్గురు ఇలా అందరూ చాట్ చెసే వాళ్ళు . నాకు నచ్చక రిప్లై ఇవ్వక పొతే నా న్యూడ్ పిక్ పెట్టి ఇంక బ్యాడ్ కామెంట్స్ చేసేవాళ్ళు దానికి భయపడి ఇష్టం లేకపోయిన ఎదో ఒక మెసెజ్ పెట్టె దాన్ని వాళ్ళు నన్ను చాలా పచ్చిగ తిట్టే వాళ్ళు చాట్ లో మొదట్లో నచ్చకపోయిన కొద్ది కొద్దిగా నాకు వాళ్ళు తిట్టే తిట్లు అలవాటు అయింది అల ఒక నెలరోజులు అయింది

సడన్ గా నాకు ఒక రొజు వొంటింగ్స్ అండ్ కడుపులో తిప్పుతున్నటు అనిపించి ఆఫీస్ కి వెళ్లలేదు ఓరోజు రాత్రి హెల్త్ బాగోలేదని చాట్ చేయలేదు మరుసటి రొజు అతను కాల్ చేసి ఎలవుంధి హెల్త్ అని అడిగాడు ఇంక తగ్గలేదు అనిచెప్పను దానికి అతను ఇప్పుడే వస్తాను హొస్పెటల్ కి వెల్దం అంతే నేనూ వద్దు అన్నాను దానికి అతను మెంటల్ ఆరోజ నిన్ను దెంగెట్టప్పుడు ఎవరు కండోమ్ యుస్ చేయలేదు ఐ థింక్ నువ్వు ప్రెగ్నెంట్ ఐయి వుండొచ్చు నిన్ను దెంగి 2 నెలలు అయితోంధి ఒక సారి డాక్టర్ దగ్గరకి వెల్లి చెక్ చేసుకుందాం అన్నాడు నాకు ఎమీ చేయలో తెలియక ఒక నిమిషం సైలెంట్ గా వున్నాను అతను ఎంటి అనే సరికి నేనూ ఒకె అని మెల్లగా అన్నాను నేనూ రెడీ అయ్యే లోపల అతను వచ్చాడు నేనూ ఎమీ కాదుకదా అన్నాను దానికి అతను నా ఫ్రెండ్ హోస్పేటల్ వుంది నో ప్రాబ్లెమ్ అని బయలుదేరుదాం అంటే ఒక్క నిమిషం అని చెప్పి మొహనికి కట్టుకొని అతని బైక్ లో హొస్పిటల్ కి వెల్లి చెక్ చెపిస్తే రిపొర్ట్ రావడానికి సాయంత్రం అవుతూంది అనంగానే సరే అని పక్కనే హోటల్ లో లంచ్ చేసాము సాయంత్రం వరకు వైట్ చేసి రిపోర్ట్ తీసుకున్నాం బాట్ నా బాడ్ లక్ నెను ప్రెగ్నెంట్ అని వచ్చింది నేనూ అక్కడే కూర్చొని ఏడుస్తున్నా

అతను డాక్టరు దగ్గరి కి వెళ్లి ఎవో టాబ్లెట్ తిసుకు వచ్చి ఇవి వేసుకుంటె ప్రెగ్నెంసి పోతుందాంట అన్నాడు కాకపొతే 2 డేస్ కి బ్లిడింగ్ అవుతుంది నువ్వు ఆఫీస్ కి వెల్ల లేవు అని చెప్పి నన్ను మా రూమ్ దగ్గర దించి వెళ్లిపోయాడు రూంకి వెళ్లినాక నా తమ్ముడు వచ్చేవరకు ఏడుస్తూనే వున్న తరువాత తనతో కలిసి డిన్నర్ చేసి నా రూమ్ కి వెల్లి టాబ్లెట్ వేసుకోని పనుకున్న మరుసటి రొజు మార్నింగ్ బ్లిడింగ్ స్టార్ట్ అయింది మరుసటి రోజుకి ఇంక కొద్దిగా తగ్గింది ఆతరువాత రోజు నీరసంగా వుంటే ఆరోజుకుడా ఆఫీస్ కి వెళ్లలేదు తరువాత రోజు నుండి ఆఫీస్ కి వెళ్లడం స్టార్ట్ చేసాను మల్లి వాళ్ళు చాట్ చెయడం స్టార్ట్ చేసారు మొదట్లో కొద్దిగా ఇబ్బంది పడ్డ కొద్ది కొద్దిగా దానికి నెను అలవాటు పడ్డాను వాళ్ళు నన్ను తిడుతూన్నా కుడా ఎంజాయ్ చేస్తూన్న చాట్ చేస్తూ ఫింగరింగ్ చెయడం అలవాటయింది వాళ్ళు అందరూ చాట్ చెయడం లో ఆరితేరిన వాళ్ళు అనుకుంటా వాళ్లతో చాట్ చేస్తూ డైలీ 2 లెదా 3 సార్లు ఖర్చుకుంటు వున్నాను .

5C

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Rendu Muddugummala Gumpu Dengudu – 4,రెండు ముద్దుగుమ్మల గుంపు దెంగుడు,dengudu kathalu,telugu boothu kathalu,kamasastry stories,telugu hot stories,dengudukadalu,telugu sex stories in jabardasth, xossipy

year

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: