Saksham : Aame (amma) Tho Andaru

Saksham : Aame (amma) Tho Andaru – 3 | సాక్ష్యం : ఆమె (అమ్మ) తో అందరు | telugu hot stories

Saksham : Aame (amma) Tho Andaru - 3 | సాక్ష్యం : ఆమె (అమ్మ) తో అందరు | telugu hot stories

Saksham : Aame (amma) Tho Andaru – 3 | సాక్ష్యం : ఆమె (అమ్మ) తో అందరు | telugu hot stories

mahindra

Saksham : Aame (amma) Tho Andaru | సాక్ష్యం : ఆమె (అమ్మ) తో అందరు | telugu hot stories
Saksham : Aame (amma) Tho Andaru | సాక్ష్యం : ఆమె (అమ్మ) తో అందరు | telugu hot stories

ఆ X ఎవరని ఆలోచించ…కుదర్లే…
నెక్స్ట్ డే తెలిసింది కింది ఫ్లాట్ నాగరాజు వాడి కొడుకు శివ హైదరాబాద్ వెళ్లారు అని..
అంటే మల్లి కలిసేది వచ్చే గురు వారం…

గుర వారం రానే వచ్చింది ..ఉదయం 9 :30 . నాన్న విజయ్ ఆఫీస్ కు వెళ్ళిపోయాడు. అమ్మ టిఫిన్ రెడీ చేస్తుంది నాకు ….నేను బాత్ రూమ్ లో కింద పడ్డాను..
స్కూల్ బంద్. …

టైమ్ 10 :00 . నేను హాల్ లో పడుకున్నాను..(.గమనిస్త్తున్న)…
టైమ్ 10 :30
కింద ఇంటి ముసల్ది పద్మ బెల్ కొట్టింది,”” అమ్మ “”వెళ్లి తలూపి తీసి , నేను రావడం కుదరదు అని చెప్పి వచ్చింది….
టైమ్ 10 45
ముసల్ది మల్లి తలుపు కొట్టింది…ఒక గంట వచ్చి “” ఒక్కసారి కార్పించు ఇద్దరికీ “””అని…
అమ్మ (భారతి ) నేను రాను అని చెబుతుంది….

వెంటనే శివ ఇద్దరినీ ( పద్మ భారతి ) తోసుకుంటూ హాల్ లో ఉన్న నా దగ్గరికి వచ్చాడు…అరే రే మహి ఏమయిందిరా నీకు ..పద మా ఇంట్లో A C రూమ్ లో పాడుకుందువుకు గాని అని …
నన్ను వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకు వెళ్ళాడు…అమ్మ వద్దు వద్దు వద్దు అని అంటూనా వినలే.
రెండు నిమిషాల్లో నేను నాగరాజు ఇంట్లో ఉన్న …నా ప్లాన్ సక్సెస్ …

శివ నాగరాజు ల ప్లాన్ కూడా సక్సెస్అమ్మ దూడ వెనకాల ఆవు లా నాగరాజు ఇంట్లోకి ప్రవేసింది.. …అక్కడ””” రెండు పందెం ఎద్దులు””” లేపుకుని “””రెడీ గ ఉన్నాయ్ “””అమ్మ పొల్లం””” దున్నడానికి…

నాగరాజు ఫ్లాట్ త్రి బెడ్ రూం ,హాల్ , సెపెరేట్ బాత్ రూమ్స్, కిచెన్,””””””బుక్స్ ర్యాక్స్ “””కూడా ఉన్నాయి.
నన్ను ఏ సి రూమ్ పడుకో బెట్టారు.నాకు దగ్గరగా అమ్మ కూర్చుంది …

పద్మ శివ నాగరాజు మా పక్కనే ఉన్నారు…
నాగరాజు మా అమ్మ కు సైగ చేస్తున్నాడు..పక్కకి రమ్మని…అమ్మ తల అడ్డం గా ఊపుతుంది.
నాకు అర్టం అయింది..నేను ఇక్కడ “””పడుకుంటే”””……అక్కడ””” అమ్మ పడుకుంటుంది “””” వాళ్లతో అని…

కాసేపు ముచ్చట్లూ ….
నాగరాజు : మహి మీ ఇంట్లో ఏమి టిఫిన్ చేసారు రా ?
నేను ( మహి ) : వడలు…అని అన్న నేను…
నాగరాజు : మీ “”అమ్మ వడ””” సూపర్ రా , వడ మధ్యలో “””బొక్క కరెక్ట్ సైజు””…అన్నాడు… అమ్మ కు మొడ్డ చూపిస్తూ …
శివ : బొక్కలో “”” పెడితే”””ఇంకా సూపర్ అన్నాడు నవ్వుతూ ..
అమ్మ కోపం గా నవ్వుతుంది .
నేను : మరి మీ ఇంట్లో వడ ఎలా ఉంటది అన్న …
శివ : పాచి పోయింది ,అన్నాడు..
అమ్మ :గట్టిగా నవ్వింది…. గర్వంగా .మెత్త ఫై ఒత్తుకుంటూ …
పద్మ: 15 సంవత్సరాలు రాత్రి పగళ్లు “””వాడితే “””ఎలా ఉంటది…మరి అంది..

నాగరాజు : ఇంకా మీ ఇంట్లో ఏమి స్పెషల్ అన్నాడు .?
నేనే : అంతే…స్పెషల్ గా ఏమి లేవే అన్నాను…

దానికి నాగరాజు
మీ అమ్మ దగ్గర లావూ “””బొండాలూ”” , బొందలా “””మధ్యలో చిన్న చిన్న ద్రాక్ష లు””, రెండు లావు పాటి పొడవైన సొరకాయలూ ,… మధ్యలో వడ, వడ బొక్కలో తేనే..
“””””వెనకాల గ్రుందని పూరీలు”””””””””””..ఉన్నాయ్ రా అన్నాడు…
శివ : మొడ్డపై కి లేపుకుంటూ గట్టియిగా నవ్వతూ న్నాడు …అమ్మ వైపు చూస్తూ ..

నేను : మరి మీ ఇంట్లో ఏమి స్పెషల్..అన్నాను..దానికి…
పద్మ : మా ఇంట్లో స్పెషల్ “”” 2 L sprite బాటిల్స్ “””రెండు ఊన్నాయి.. అంది…
అందరూ నవ్వరూ …
పద్మ : కావాలంటే మీ అమ్మను అడుగు …చాల రోజుల నుండి తాగుతుంది..అంది..
అమ్మ : దానికి సిగ్గు పడుతుంది అమ్మ ….. ఇంకా చాలూ ఆపండి అంది..
నేను : మా ఇంట్లో కూడా ఉంది గా sprite అన్న…
శివ: ఆ bottle లో “”ఒక drop “” కూడా లేవూ రా ,,,అన్నాడూ..
పద్మ : అందుకే మీ అమ్మ మా ఇంట్లోవి drops తాగుతుంది.అని అంది.
అమ్మ :నవ్వుతూ ….ఇంకా చాలూ ఆపండి అంది…

పద్మ : అందుకే మీ అమ్మ మా ఇంట్లోవి drops తాగుతుంది.అని అంది.
అమ్మ :నవ్వుతూ ….ఇంకా చాలూ ఆపండి అంది…

సమయం మధ్యాహ్నం 12
నాకు అర్టం అయింది..నేను ఇక పడుకోక పోతే నాకు నిద్ర మాత్రలు ఇచ్చి ఐన… అమ్మ తో వాళ్ళ పని చేసుకుంటారు…అని…
నేను అమ్మ వైపు జరిగి పడుకుంటున్నట్లు నటించా,..ఐదు నిమిషాల తరువాత నన్ను పిలిచింది..మహా మహా అన్ని…నేను పలకలేదు ….
నాగరాజు వచ్చి అమ్మ సళ్ళు ఒత్తుతూ పెదాల ఫై ముద్దు పెట్టి….మరి కాసేపు ఆగి దీని తీసుకురారా అని శివ కు చెప్పి పక్క రూమ్ కు పోయాడు…
అమ్మ నన్ను తట్టుతూ జోకొడుతుది…అమ్మ తొడ నాకు దగ్గరగా ఉంది…అమ్మ చేయి..మెత్తగా నాకు తగులుతుంది….

కాసేపు ఆలాగే కళ్ళు మూసుకున్న..
……..నన్ను తట్టుతూ జోకొడుతుది……. తొడ నాకు దగ్గరగా ఉంది….. చేయి తగులుతుంది కర్రుగా “”” కర్రుగా “”నాకు తగులుతుంది….

నాకు అర్తం అయింది ఈ చేయి అమ్మడి కాదు అని..నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచా…
అమ్మ place లో పద్మ ఉంది..ముసల్ది …చుటూ కాళీ…ఎవరు లేరు…మరి అమ్మ శివ నాగరాజు ఎక్కడ…కాసేపు ఆలాగే కళ్ళు మూసుకున్న..
……..నన్ను తట్టుతూ జోకొడుతుది……. తొడ నాకు దగ్గరగా ఉంది….. చేయి తగులుతుంది కర్రుగా “”” కర్రుగా “”నాకు తగులుతుంది….

నాకు అర్తం అయింది ఈ చేయి అమ్మడి కాదు అని..నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచా…
అమ్మ place లో పద్మ ఉంది..ముసల్ది …చుటూ కాళీ…ఎవరు లేరు…మరి అమ్మ శివ నాగరాజు ఎక్కడ.
అప్పటికి నా వయసు 10 -11 . అమ్మ వయసు 27 .
గ్రుందని..పిర్రలు…లావాటి తొడలు సినిమా జోతికలా ఉంటది…
కాసేపట్లకి ముసల్ది గుండె ఫై చేయి వేసి రెండు నిముషాలు రుద్దింది.
నెమ్మదిగా కిందికి వెళ్లి నా తొడ లో చేయి పెట్టింది..
నా మొడ్డ కొద్దిగా లేచింది… .నూనుగు ఆతులు
చిన్నతి బాల్స్ ..ను పిసికింది నాది పూర్తి గా ముందుకు వచ్చింది…స్కిన్ కిందికి లాగి గుపెట్లో కి తీసుకుని విజయ్ లా లేపలేడేమో అనుకున్న… .
..పర్వాలేదు ..బాగానే ఉంది .. కొద్దీ రోజులు పోతే…””మంచి సైజ్””” కు వస్తుంది ,
వాళ్ళ అమ్మ( భారతి) “”( పూవు ) లూస్””” చేసుకోక పోతే వీడిది పెట్టొచ్చు…
లూస్ ఐతే వీడి చేయి పెట్టాలి …అని అంది…
పద్మ లేచి వెళ్లి పోతు డోర్ క్లోజ్ చేసింది..
వెంటనే నేను లేచి కూర్చున్న ..నా మొడ్డ ఆలాగే గట్టిగా ఉంది…
ముసల్ది పద్మ అన్న మాటలకూ చాలా ఆనందంగా ఉంది..అమ్మ కు నాది పెట్టవచ్చు అనే సరికి ఏనుగు మీద యూనిట్లు ఉంది నాకు….

ముసల్ది పద్మ అన్న మాటలకూ చాలా ఆనందంగా ఉంది..అమ్మ ( పూవు )కు నాది పెట్టవచ్చు అనే సరికి ఏనుగు మీద ఉన్నట్లు ఉంది నాకు….

రూమ్ మొత్తం వెతికా విండో డోర్స్ రాక్స్ ఎక్కడ చిన్న హోల్ కూడా కనబడ లేదు… అంతా బ్లాక్ చేసి నట్లుఉంది నా రూమ్ …
వచ్చిన అవకాశం మిస్ ఔతుంది అని బాధ పడ్డ….

కాసేపటికి “””అమ్మ “”””గెట్టిగా నవ్వింది…పక్కరూమ్ నుండి…
చిన్న ఆశ …నెమ్మది గా ఆ నవ్వుల వైపు వెళ్ళ .. బుక్స్ రాక్స్ ఉంది…
మల్లి నవ్వింది..అమ్మ
రెండు బుక్స్ తీసా , బుక్స్ వెనక చిన్నఇటుక సైజ్ లో చెక్క కనిపించింది. ఇక ఆనందం అంత ఇంట కాదు ….అమ్మ ను ఉత్త బిత్తల చూస్తాను అని.. ….
చెక్క తీసి వేసా అటువైపుబెడ్ రూమ్ కనిపించింది…..

అమ్మ మంచం మీద కూర్చొని ఉంది..”””పైట””” జారింది…
జాకెట్ హుక్స్ తీశారు..బొండాల్లాగా.”””సళ్ళు “””బయట ఉన్నాయ్..
“””పిసికించు కోవడానికి “””
కొంచెం కింద నడుము దగ్గర ఒక మడత ,బొడ్డును కప్పింది…
చీర కుచ్చిళ్ళు జారాయి.. “”” లంగా బొందె “””నీటుగా కనిపిస్తుంది,…”””ఊడటానికీ””””…
ఒక జానెడు లంగాకింద “””అమ్మ వడ “””రెడీ గా ఉంది….””””పగలడానికి”””….
అమ్మ సొరకాయలు ను లంగా చీర కప్పాయి………….

అమ్మ కు దగ్గరగా చూసా అక్కడ ఆకు వక్క సున్నం ఒక ప్లేట్ లో ఉన్నాయ్….అంటే లంచ్ చేసేసారు అనుకుంటా…
పక్కనే శివ కూర్చున్నాడు…షర్ట్ లేదు…షార్ట్ వేసుకున్నాడు…వాడి రాడ్ ఉబ్బి ఉంది…
అటువైపు నాగరాజు లుంగీ లో ఉన్నాడు… వీడికి షర్ట్ లేదు

పద్మ డోర్ ఓపెన్ చేసి ఎంటర్ అయింది ..మహా (నేను ) ఏమి చేస్తున్నాడు అని
అడిగింది .అమ్మ..
దానికి పద్మా “””నీ బొక్కలో ఎన్ని రాడ్లు దూరుతున్నాయో””” రాసుకుంటున్నాడు అని అంది…..దానికి అందరు నవ్వారు..

పద్మ (ముసల్ది ) వెళ్లి “””అమ్మ సళ్ళ “””ను పట్టి పిసికి చూసి …”””””.పొగరు తగ్గ లేదు “””రా శివ అంది…..మనవడితో…

నడుం మడత లో చేయి వేసి నీ కు వయసు ఎంత భారతి అని అంది..,
దానికి అమ్మ 27 అంది…

దానికి పద్మ “”” దెంగడానికి”””కరెక్ట్ వయసు””..అని కొడుకు నాగరాజు వైపు చూసింది…

నాకు ఇక్కడ సుల్ల లావూ అవుతుంది…అది చూసేకొలది,…
అమ్మ ఆకు వక్క సున్నం కలిపి ,శివ కు అందించింది ..వాడు దాని తిన్నాడు..
ముసల్ది పద్మ అమ్మ జడ పూర్తిగా ఊడబీకి….సళ్లకు కప్పింది……
సళ్ళు పిసికి జాకెట్ పట్టుకుంది…..అమ్మ కు అర్తం అయి చేతు లు పైకి లేపింది….
జాకెట్ జారీ బయటకు వచ్చింది….

పద్మ “”” అమ్మ వీపు మొత్తం “”” తడిమి..వీపు మీద ముద్దులు పెట్టింది అమ్మకు…
అమ్మను కొద్దిగా ముందుకి “”వంచి పిర్రలు “””చూసి లంగా ఫై వత్తి ..మీరు ఇద్దరు భలే భలే అదుష్టవంతులు అంది..రాజు ,శివ వీపు చూస్తూ .
.నాకు పూర్తిగా అమ్మ పద్మ శివ కనిపిస్తున్నారు ,,,
అమ్మ మల్లి నార్మల్ గా కూర్చుంది…ముసల్ది లంగా ను పైకి జరిపి “””పూకు లో వేళ్ళు”” పెట్టి తిప్పింది.
అమ్మ అబ్భ్ ఆబ్ అని అరిచింది…
ముసల్ది పద్మ భారతి”” నీ పూకు బాగా కండపట్టింది””…ఇంత దెంగిన లూస్ కాలేదు అని అంది.
పద్మ వేళ్ళు రుచి చూస్తూ ,,మహా (నేను) విజయ్ కొడుకేనా అని అంది…
అంతా ఒక్కసారి భారతి వైపు చూసారు ..
నాలో ఎదో అలజడి…కాదు…అంతదా…అవ్వును..అంతుందా..అని..
పర్లేదు చెప్పు అంది…ముసల్ది వీపు నిమురుతూ…
నా కొడుకే…కానీ ..వాడికి నాన్నలు ఎందరో అంది.
అర్థం కాలేదు అని అన్నడ్డు శివ…

నా కొడుకే…కానీ ..వాడికి నాన్నలు ఎందరో అంది.
అర్థం కాలేదు అని అన్నడ్డు శివ…

దానికి అమ్మ మా “””మామా ఫణింద్ర నా సీల్ ఓపెన్ “””చేసి…ప్లాన్ ప్రకారం విజయ్ కొడుక్కిచ్చి కి ఇచ్చి పెళ్లి చేసాడు. రాత్రి అప్పుడప్పుడు విజయ్ “”లంగా”” లేపే వాడు..
విజయ్ ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు బిజినెస్ ఫై టౌన్ కు వెళ్లి వచ్చేవాడు. మా మామా ఫణి విజయ్ వెళ్లిన తరువాత “”పైకి ఎక్కి””” …””వచ్చే ముందు”” దిగేవాడు…
.మా మామా ఫణి ఇంట్లో లేనప్పుడు , వాళ్ళ బంధువులు కు””” ఒంగేదాన్ని””

మహా మరి ఎవరి విత్తనం……..

టైమ్ మధ్యాహ్నం మూడు గంటలు ..నేను ఆ చిన్న సందులోంచి అన్ని వింటూ చూస్తున్న…
నాగరాజు వచ్చి అమ్మ వి సళ్ళు పిసుకుతున్నాడు,,,””నోట్లో నోరు పెట్టి”””,,నాలుక జుర్రుకుంటున్నాడు…తల పైకి లేపి…
అమ్మ వీపు ఇప్పుడు నా వీపు ఉంది,””’
అమ్మ ఇంకా మంచం ఫై కూర్చుంది ,,,సళ్ళు బయట ఉన్నాయ్, లంగా తొడలపైకి ఉంది.. డ్రాయేర్ లేదు..అమ్మకు..
ముసల్ది పద్మ శివ షార్ట్ లో చేయి పెట్టి దడ్డు బయటికి తీసింది..శివ నాకు అమ్మకు ఎదురుగా ఉన్నాడు.
వాడి ది 7 అంగుళాల పొడవు మొడ్డ బయటికి వచ్చింది . . లావు ఆరతి పండు సైజ్ లో ఉంది..
అది అమ్మకు పెడితే ఊపిరి ఆడదేమో అనుకున్న,,
ముసల్ది ఒక సారిగా నోట్లో పెట్టుకుంది…
నాగరాజు అమ్మను నలుపు తుంటే , పద్మ శివ ది కూడుస్తుంది.

కాసేపు పతికి అమ్మ కు”” మైకం””” కమ్మింది…నాగరాజు ,పద్మకు సైగ చేసాడు…

ఎందుకా అని నేను ఆర్థ్రతగా చూసా …. వాళ్ళు చాలా పద్దతి ప్రకారం ,నిటూ గా అమ్మ కు డీల్ చేస్త్తున్నారు…

పద్మ ,శివ ఇద్దరు భారతి కి స్పృహ కోల్పోవటం మైకం కమ్మ టం గమనించారు….

ఇంకా భారతి పెదాలు నాగరాజు నోట్లోనే ఉన్నాయ్….. పద్మ లేచి భారతి తొడల ఫై నుంచి లంగా లోపల చేయి పెట్టింది …చేయి బయటికి తీసింది పద్మ…వాళ్ళు చాలా ఆచర్యంగా ,ఇంత ఇంత తొందరగా”” కార్చుకుంటది””” అనుకోలేదు…అంది పద్మ.

అమ్మ కు ఏమి జరుగుతోదో ఏమో , మన స్పృహ లో లేదు..ముసల్దానికి పద్మ కి అర్తం అయింది …ఇక దీని పూకులో “”గూటం కొట్ట వచ్చు “””అని…
భారతి లంగా ఇక ఊడబీకాలేదు…
పద్మ..లేచి..నాగరాజు ను తప్పించి,….ఊగిపోతున్నా భారతిని మెల్లాగ్గా ఒంచి…లంగా నడుమువరకు జరిపింది…అమ్మ””” ఒంగి “”” బల్లి లాగా పరుపు ను కర్చుకుంది. …

ఇప్పుడు అమ్మ పిర్రలు నా వైపు క్లీన్ గా చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయ్…

పద్మ అమ్మ రెండు పిర్రలు విడదీసిఉంది ..నాకు అమ్మ పూకు పూర్తిగా దగ్గరగా కనిపించింది.
కొద్దిగా ఆతులు రెండు నిలువు పెదాలు , ముదురు రంగులో ఉన్నాయ్..తెల్లగా ,జిగట కారింది పూకు పెదాల వెంబడి…పూకు బయటకు ఉబ్బి ఉంది…
పద్మ మనవడు శివ కు కన్నుకొట్టింది ,,,.వాడు అమ్మ వెనుకకు వచ్చి ,అమ్మ పిర్రల ఫై చేయి వేసి మొడ్డ పూకు పై ఉంచి కస్సక్కున్న దించాడు …భూమి గడారు దించి నట్లు ..అబ్బా ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ అంది అమ్మ ,,,
శివ ఒక పిస్టన్ లా బయటికి తీసి మల్లి దించాడు…
అబ్భ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ అంది అమ్మ …
ఈ సారి అమ్మ పట్టు తప్పింది.

నాగరాజులో కళ్ళలో ఒక ఆనందం…నా వారసుడు”” కేక””” పెట్టించాడు అని , వయసు మీద ఉన్న “””ఆడ గుర్రం “”పై ఎక్కి స్వారీ చేస్తున్నాడు అని …కాబోలు,,,
( నాకు ప్రాణం పోయినంత పని అయిం

నాగరాజులో కళ్ళలో ఒక ఆనందం…నా వారసుడు”” కేక””” పెట్టించాడు అని , వయసు మీద ఉన్న “””ఆడ గుర్రం “”పై ఎక్కి స్వారీ చేస్తున్నాడు అని …కాబోలు,,,
( నాకు ప్రాణం పోయినంత పని అయింది )

పద్మ భారతి దగ్గరకి వచ్చింది,,,శివ కు అర్థం అయి మొడ్డ కొద్దిగా బయటకు తీశాడు…
భారతి ఇంకా పింటికింద నొప్పి బిగ పట్టింది..
పద్మ భారతి తో ఓర్చుకో ,,,””ఇంకొక్క పోటులే”” .అని ..భారతి ని బాగా వంచి భుజాలను గట్టిగ పుట్టుకుంది .
వెంటనే శివ ఒక్క తొక్కు తొక్కాడు …అంటే…భారతి,,,,అమ్మహ్ అమ్మహ్ అంది.
పద్మ గట్టిగ పట్టుకునే సరికి భారతి postion నుండి కదలలేదు…ఇక శివ గట్టిగ ఊపి ఊపి దెంగుతున్నాడు…పద్మ భారతిని కదల కుండా వంచింది….మొత్తం 7 ఇంచు లు లోపలి దించాడు శివ,

అలా భారతి ని శివ ముపై నిముషాలు దెంగి దెంగి కార్చుకున్నాడు…శివ కార్చి కిందికి దిగాడు.
భారతి లంగా కు ఆయిల్ మొత్తం తుడిసింది పద్మ…తరువాత రౌండ్ కి…

భారతి ని వెల్లకిలా తిప్పింది పద్మ …భారతి కళ్ళు మూసుకుంది… ..కాళ్ళు రెండుగా చీల్చింది.,,
నాకు ( మహా )పూకు చేతి కండేంత దూరం లో ఉంది…

నాగరాజు 5 ఇంచులు ఉంటది కానీ లావూ మోచేతిలా ఉంది….

ఈ దెబ్బకు అమ్మ కు పగలడం ఖాయం అనుకున్న…
వాడు మోకాళ్ళ కింద చేతులు వేసి కాళ్ళు మడిచి…భుజాలు పట్టుకొని …ఒక తోపు తోసాడు…””””భారతి పూకు చీల్చు””” కుంటూ దూరింది…
భారతి అబ్భ్ అబ్భ్ అబ్భ్హ్ అంది…
వాడు అలాగే వత్తి పట్టి 45 నిముషాలు దెంగాడు…

పద్మ శివ గాడి ది చీకుతుంది….

తరువాత శివ బెడ్ పై పడుకుంటే అమ్మమీద పడుకుంది,,… …నాగరాజు నోట్లో పెట్టాడు

తరువాత అమ్మ ను నేలపైనుంచి వంచి లోపలి పెట్టారు ఒకరు మార్చి ఒకరు…

ఆలా ఆరు గంటలవరకు భారతిని వాడుకున్నారు  కాసేపటి తరువాత…
వాళ్ళు శివ నాగరాజు తొక్కినా తొరువాత ,అమ్మ భారతి ను మా రూమ్ కి తీసుకు వెళ్ళ,,,

విజయ్ ని ఫణింద్ర ఎందుకు పనికి రాకుండా , తెలివి లేకుండా పెంచాడు.విజయ్ చాలా అమాయకుడు.
పాపం ఇప్పుడు ఎలావచింది అంటే “””పెళాన్ని ఒకరి తరువాత ఒకరు ఎక్కుతుంటే “””వాడి లుంగీ త్తో పూకు శుభ్రం చేసుతుంటున్నాడు .
ఎందుకంటే”” నా ముందరే మా అమ్మ ను దెంగిన “”సందర్భాలు ఎన్నో . ఉదాహరణ గా అపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ, కమిటీ మెంబెర్స్ మాట్లాడానికి ఇంటికి వచ్చారు.మా నాన్న మెంబెర్స్ అందరు బయట హాల్ లో మాట్లాడు తున్నారు . ఒనేర్ మా అమ్మ ను రూమ్ లోనికి తీసుకు వచ్చి వంచి నైటీ లేపి కసుక్కున దూర్చాడు వాడి మొడ్డ . వారి కి తెలియదు నేను నిద్రపోలదు అని .

శివ నాగరాజు లను ఆపడం ఎవరి వల్ల కావడం లేదు..
ఎందుకంటే విజయ్ ఉదయాన్నే ఆఫీస్ కి వెళ్తాడు…నేను స్కూల్ కి వెళ్తా….
అమ్మ ఇంట్లో ఒక్కతే…అమ్మ ని అని రకాలుగా అనుభ విస్తున్నారు….

ఒక రోజు అపార్ట్మెంట్ ఓనర్ నాగరాజు , సెక్రటరీ, ట్రెజరర్ ,కమిటీ మెంబెర్స్ అందరు ఇంటికి వచారు…మొత్తం 12 వచ్చారు.
నేను నా రూమ్ లో పడుకున్న …నాన్న వాళ్ళ తో మాట్లాడు తున్నాడు ,అమ్మ కిచెన్ లో ఉంది.. .
నేను ఒకవైపు తిరిగి పడుకున్న అద్దం కు ఎదురుగా .. నా వెనుక వైపు బీరువా హంగేర్…అన్ని కనిపిస్తాయి,,,,అద్దం లో …
కాసేపటికి అమ్మ నా రూమ్ లో కి నా కు ఎదురుగా వచ్చి (తలుపు ఓరగా మూసి )మహా మహా అని పిలిచింది…
నేను పలకలే..నటిస్త్తున్న …అలాగే పిలుస్తూ ..ఉంది….నో రెస్పాన్స్ .
అమ్మ తొడల పైకి నైటీ లేపి డ్రాయర్ తీసింది…నాకు ఆర్తం కాలే అమ్మ కు ఏమి అయింది అని ..తెల్లని తొడలు మాత్రం కనిపించాయి….పూకు లేదు.
నాకు కొద్దిగా డ్రాయేర్ నుంచి మదపు వాసనా వచ్చింది.
మరో నిమిషింలో నాగరాజు గుంపు నుండి తపించు కుని లోనికి డోర్ క్లోజ్ చేసి వచ్చాడు

అమ్మ నా మంచాని కి అటువైపు వెళ్లి ,(నేను ఇటు వైపు తిరిగి పడుకున్న అందుకని ) చెబితే వినవు గా నువ్వు అంటూ నైటీ పైకి లేపి బీరువా పట్టుకుని వంగింది
అమ్మ గ్రుందని గుడ్డ పూకు నాకు అద్దం లో కనిపించాయి…
నాగరాజు అమ్మ పిర్రల ఫై ముద్దు పెట్టాడు…
అమ్మ లేచి వెన్నక్కి తిరిగి …ఖర్మ రా బాబూ ….నీతో ఎలా…అని ..
పెయింట్ జిప్పు తీసి లోపల నుండి మొడ్డను బయటకు తీసింది…దాన్ని రెండు సార్లు ఊపి…పక్కనే ఉన్న వాసిలిన్ తీసుకుని …దానికి కొంచెం పట్టించింది,…
నైటీ పైకి లేపి పూకుకు పట్టించుకుంది….

నా కు అద్దం లో పూర్తిగా వాళ్లిద్దరూ కనిపితున్నారు.
అమ్మ””” వెనక్కి వంగి”” బీరువా సపోర్ట్ పట్టుకుంది…
వాడు లేటు లేకుండా …దూర్చాడు….””వాడి మొడ్డ పూకులోనికి పోవడం బయటికి రావడం క్లీన్ గా కనిపిస్తుంది.
వాడు సర్రు సర్రు మని దెంగుతున్నాడు…అమ్మ బీరువా కు అత్తుకు పోతోంది…

ఆలా పది నిముషాలు దెంగి దెంగి , కార్చి వెళ్ళాడు..అమ్మ అలాగే పిర్ర ఫై నుండి మంచి మీద కూర్చుడి…కాసేపు తేరుకుని నైటీ కి పూకు రుద్దుకుంటూ బయటకు వెళ్ళింది.

ఆలా పది నిముషాలు దెంగి దెంగి , కార్చి వెళ్ళాడు..అమ్మ అలాగే పిర్ర ఫై నుండి మంచి మీద కూర్చుడి…కాసేపు తేరుకుని నైటీ కి పూకు రుద్దుకుంటూ బయటకు వెళ్ళింది..

అవకాశం వచ్చినప్పుడు అల నాగరాజు భారతి స్వర్గం చుస్త్తున్నారు.
నా కు అవకాశం వచ్చి నప్పుడు నేను వాళ్ళను చుస్త్తున్న.

ఒక అరగంట తరువాత నేను లెచి ,బయటికి నడిచా…నిద్ర నటిస్త్తూ …

అమ్మ : మహా ఇప్పుడే లేచావా …అంది…
నేను అవ్వును అన్న…(చాల సేపు అయింది”” నాది లేచి.””అనుకుని)
అమ్మ : ఎమైనా పెట్ట మంటావా ? తినడానికి
నేను: ఇప్పడు వద్దు అన్న…(నువ్వు”” పెట్టించుకున్నావ్ గా””” )
అమ్మ నైటీ వెనుక వైపు చూసా ..వాడి రాసాలు నైటీ కి అంటుకున్నాయి ..

మీటింగ్ సారాంశయం , అపార్ట్మెంట్ ఓనర్ సెక్రటరీ, ట్రెజరర్ ,కమిటీ మెంబెర్స్ అందరు ఇంటికి వచారు…మొత్తం 12 వచ్చారు.
అందులో కమిటీ మెంబెర్స్ ఆరుగురు ( youth )

తరువాత ఓనర్ సెక్రటరీ, ట్రెజరర్..ఆరుగురు (middle aged )
వీళ్ళు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్
నాగరాజు : ఓనర్ కం సెక్రటరీ I వయసు 45 ,
మధుసూదన్ : సెక్రటరీ II . వయసు 50
గిరిధర్ : సెక్రటరీ III . వయసు 52
వాసు : సెక్రటరీ IV . 5 8
ట్రెజరర్ : నాయుడమ్మ .
వీళ్ళందరికీ భారతి వయసు గల కూతురు , కొడుకులు ఉన్నారు.

నాయుడమ్మ . వయసు పెద్దగా లేదేమో…కానీ బాడీ మొత్తం లూస్ గా ఉంది…గాలి తీసిన బెలూన్ లాగా ముడతలు పడింది.

మీటింగ్ సారాంశయం:
వాసు : నాయుడమ్మ ను 26 వయసు నుంచి ట్రెజర్ గా ఉంది మా నలుగురికి సాయం చేసీ నాయుడమ్మ కు నడుం నొప్పి వచ్చింది ,.. కనుక ట్రెజర్ గా భారతి ని తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు.అన్నారు అమ్మ ను చూస్తూ …

నేను : నాకూ ఎక్కడో తేడా అనిపిస్తుంది..
నాగరాజు : మీరు ఎక్కడి నుండైనా పని చేయ వచ్చు….మీ ఇంటిలో…లేదా అప్పారాట్మెంట్ ఆఫీస్ లో..ఫైల్స్ మా ఇంట్లో ఇన ఇవావచు..అని..అన్నాడు.

నేను : వాళ్ళు ప్లాన్ వేరేలా ఉంది అనిపిస్తుంది.

గిరి : మా అమ్మ పిర్రలవైపు చూస్తూ ..మీరు డైలీ 4 హావర్స్ చాలూ..మిగిలితే ,నాయుధమ్మో..పద్మ నో చూసుకుంటారు.

మధు: మీకు మంత్ల్య్ 5 డేస్ రెస్ట్ అన్నాడు..

నేను : కన్ఫర్మ్ ,,దీన్ని లూస్ చేసి పంపిస్తారు..అని అమ్మ వైపు చేశా..
అమ్మ సిగ్గు పడుతూ ఆలోచితుంది.

 

4ic

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Saksham : Aame (amma) Tho Andaru – 3, సాక్ష్యం : ఆమె (అమ్మ) తో అందరు,telugu hot stories,telugu boothu kathalu,telugu sex stories,jabbardasth.in,telugu srungara kathalu,dengudukadalu

30

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: