School Days

School Days – 11 | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories

School Days - 11 | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories

School Days – 11 | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories

mahindra

School Days | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories
School Days | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories

  వెన్నెల బాగ

                      వెన్నెల బాగ నదీ తీరంలో అడుగు పెట్టినప్పటి నుంచి రాజు, అప్సానా మనసులలో ఉత్సాహం వురకలేసింది. వాళ్ల మద్య ప్రేమ చిగురించిన రోజునుంచి దాచుకున్న కోరికనంతా ఆ వెన్నెల బాగ సరస్సులో తీర్చేసుకున్నారు. తీపెక్కిన శరీరాల తీట తీర్చుకుని అలిసిపోయి తియ్యటి కలలు కంటూ కునుకు తీశారు. 
 
                      తియ్యటి కలలే కాకుండా రాజుకి ఇంకో కల వచ్చింది. 

                     ఆ కలలో రాజు తన స్నేహితుడైన సూరిగానితో కలిసి కుందేల్ల వేటకి వెళ్లాడు. సూరిగాని చేతిలో పవర్ ఫుల్ బ్యాటరీ, రాజు చేతిలో ఒక దుడ్డు కర్ర. నిజానికి రాజు ఎప్పుడు సూరిగానితో కలిసి యే రోజు వేటకి వెళ్లింది లేదు. ఒక వేళ వెళ్లాలనిపిస్తే లక్ష్మన్న వెంటో లేదంటే రమణ వెంటో వెళ్తాడు. రమణ శివాపురమ్లోని గొర్రెల కాపరి. కానీ కలలో మాత్రం సూరిగాడే రాజు వెంట వున్నాడు. శివాలయం కొండ అంతా తిరిగినా వాళ్లకి ఒక కుందేలు కూడా దొరకలేదు. అలసిపోయి ఒక మోదుగు చెట్టు కింద కూర్చుని ” వచ్చేతప్పుడు ఎవుర్రా మన కెదురొచ్చింది. ఆ . . .  ఆ ఆ ముండమోపి యంగటామ్మే కదా. దొంగ లంజ మనం వూరు దాటినంక దొడ్డికి పోవచ్చు కదా ” అని ఎదురొచ్చిన ఆమెని తిట్టి ఒక బండ రాయి మీద పడుకున్నాడు.

                   “తెల్లారతానే నిద్రలేపు ” పడుకుండి పోయాడు. వున్నట్టుంది వీదురు గాలి వీచ్చింది. రాజుకి ఎదురుగా నున్న పొదలలో నుండి ఒక కుందేలు బయటకొచ్చింది. సూరిగాన్ని మేల్కొలిపి రాజు దాని వెనక పడ్డాడు. అది బెదిరిపోయి కొండనెక్కడం ప్రారంబించింది. అది కొండపైనున్న గుహలోకి దూరింది. ఆ గుహ రాజుకి పరిచియమైన గుహే అందులోనే రాజు శాంతి శివరాత్రి నాడు కలిశారు. రాజు జీవితంలోని మధురమైన రాత్రులలో అదొకటి. 

                 “దొరికి పోయింది రా ” అని గబ గబా యిద్దరూ గుహలోకి నడిచారు. కొంచెం లోపలికి వెళ్లగానే ఎవో మాటలు వినిపించాయి. “రేయ్ యీ నాకొడుకిని బతకనీ కూడదు యీనికి బసవప్ప కూతురు కావల్లంట. నరుకు లంజకొడుకుని. ” అనే మాటలు వినిపించాయి. ఒక బండరాతి చాటున నిలబడి రాజు సూరిగాడు లోపలికి తొంగి చూశారు. నలుగురు వున్నారు వాళ్లు మద్యలో వొకడు కూర్చుని దండం పెడుతున్నాడు. వాని కల్లలో భయం. ఆ నలుగురు రాజు వెతిరేక దిశలో నిల్చుండటం వల్ల వాళ్ల మొఖాలు కనపడటం లేదు.

                 ఒకని చేతిలోకి కొడవలి చేతిలోని కొడవలి వాడి మెడ మీద పడింది. అంతే నెత్తురు చింది వాడి శరీరం నేల కొరిగింది. వాళ్లు దాన్ని కొలనులోకి తోసేశారు. ఆ సంఘటన చూసిన వెంటనే రాజు రక్తం మరిగింది అయినా ఏమి చేయలేక పోయాడు.” చెతిలో కర్ర కాకుండా కత్తి వుండుంటే నరికేద్దును లంజుకొడుకుల్ని” అని సూరిగాడితో అన్నాడు. 

                ఆ శవం కొలను నీటిని తాకిన మరుక్షణం గుహలో వాతావరణం మారిపోయింది. కొలను నీటిలో అలజడి మొదలైంది. నీరు కాగుతున్నట్టు, పైకి లేస్తున్నట్టు శబ్దం వచ్చింది. నీరు కొలను గట్టుని దాటి బయటికి పొంగాయి. అవి నాలుగు చేతులులాగా రూపం సంతరించికుని పైకిలేచి ఆ నలుగురు గొంతు పట్టుకుని రాతి గోడలకేసి కొట్టాయి. నలుగురు నోటిలోనించి ఎటువంటి శబ్దం కూడా బయటికి రాలేదు. ప్రాణం లేని శవాల్లా రాలిపోయారు. 

               ఆ దృశ్యాన్ని చూసిన రాజు సూరీలు ఆశ్చ్యర్యం నుండీ తేరుకోక ముందే ఆ నీరు వారి వైపు రాసాగింది. పారిపోవడానికి ప్రయత్నించారు. వెనక్కి కూడా తిరక్క ముందే నీరు వాళ్లని తాకింది. ఆ తాకిడికి సూరిగాడు స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు. ఆ నీరు రాజు మెడ పట్టుకుని లోపలికి లాక్కుని రాళ్లకేసి కొట్టబోయింది. రాజు ప్రాణాల మీద ఆశ వదిలేసుకున్నాడు. కల్లు మూసుకుని దేవుణ్ని ప్రార్తించాడు. రాజు తల బలంగా ఆ రాతి గోడలకు తాకగానే మెలుకువ వచ్చేసింది.

               లేచి చూసేసరికి అప్సానా పక్కనున్నాడు. తన భుజాల మీద తల పెట్టుకుని నిద్రపోతొంది ఆమె. తూర్పున వుదయించే సూర్యుడు బయలు దేరడానికి సిద్దంగా వున్నాడు.ముద్దులొలికే అప్సానా ముఖాన్ని చూడగానే ఆమె నుదిటి మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. ఆమె వైపు తిరిగి దగ్గరకు లాక్కున్నాడు. ఆమె సల్లను ఛాతికి అదుముకుని, ఒక తొడను తన మీదికి లాక్కునిరెండు తొడల మద్య దూరాన్ని పెంచాడు. నిగిడిన తన దానిని ఆమె దానిలోకి తోశాడు.

              “ఆహ్ . . .” అని మూలిగింది. మొదటి సారికంటే యీసారి సులువుగానే దూరిపోయింది. ఆమె చీలికలోని పెదవులు మడత పడి కొంచెం బాదపిని పించినా అది తాత్కాలికమే. రాజు ముందుకి వెనక్కి కదులుతుంటే తాను కూడా అనుకూలంగా నడుముని కదుపుతూ సహకరించింది. 

              కొద్ది సేపటికి రాజామెను పూర్తిగా మీదకి లాక్కున్నాడు. ఆమె అతని మీద కూర్చుని పైకి కిందికి కదలడం మొదలెట్టింది. ఆ భంగిమలో ఆమెకు మరింత సుఖంగా అనిపించింది. వారిద్దరూ అలిసిపోయి భావప్రాప్తి చెందేదాక ఆమె వూగుతూనే వుంది. అతను కారిపోయిన వెంటనే రాజు ముఖం మీదికి వాలి పెదాలపైన ముద్దు పెట్టుకుంది.

              వారి మూలుగులు జలపాతపు నీరు కిందపడుతున్న శబ్దం తప్పితే ఆ ప్రదేశమంతా ప్రశాంతంగానే వుంది. వారి వెనకాల ఏదో కదులుతున్నట్టనిపించి అప్సానా భుజాల మీదుగా రాజు తల పైకెత్తి చూశాడు.

              ఒక పెద్ద పక్షి సుమారు అయిదడుగుల ఎత్తుంది. దాని కళ్లు అగ్నిగోలాల్లా ఎర్రగా మండిపోతున్నాయి. పొడవైన కాళ్లు అవే రెండుడుగులు వుంటాయి. శరీరం గద్దలా వుంది కానీ గద్దకాదు. దాని తల పైన నెమలికున్నట్టు పించం వుంది. అది వేగంగా వారి వైపు వచ్చింది. రాజు అప్సానాని తన మీదినుండి పక్కకు తోసేశాడు. ఆమె వెళ్లి సరస్సు వొడ్డున పడింది. ఆ పక్షి తన కాలి వేళ్లకు మద్యన రాజుని పట్టుకుని ఎగిరిపోయింది.

              అప్సానా ముఖం మీద నీరు పడినట్టనిపిస్తే మెలుకవ వచ్చింది. ఎవరో తన ముఖం మీద నీళ్లు చిలకరిస్తున్నారు. ఆమెకు సుఖంగా నిద్ర పడుతొంది.“కాసేపు పడుకోని” అని లేవడం ఇష్టం లేక పక్కకు వత్తిగిలి పడుకుంది. ఈసారి పిర్రమీద సూదితో పొడిచినట్టనిపించగానే వులిక్కి పడి లేచింది. ఒక పక్షి తన నగ్న శరీరాన్ని తన ముక్కుతో పొడుస్తొంది. తన నోటితో వింత శబ్దం చేస్తూ మీదకు వచ్చేసరికి వెనక్కి జరిగింది. కలలో కనిపించిన పక్షే కాకపోతే సైజు తక్కువ. 

             అవును తాను కలగనింది. తెల్లారినట్టు రాజు తానూ మరోసారి సెక్స్ చేసినట్టు కలగనింది. కానీ ఇంకా తెల్లవారలేదు. వెన్నెల వెలుగింకా పోలేదు.వెంటనే ఆమెకు రాజు గుర్తొచ్చాడు. రాజు కోసం చుట్టూ చూసింది. ఎక్కడా కనపడలేదు. కొంపతీసి ఈ పక్షి నిజంగానే వాణ్ని ఎత్తుకెల్లలేదు కదా అనే అనుమానం వచ్చింది. 
  
            ఆ అనుమానం రాగానే ఆ పక్షికి మరికొంత దూరం జరిగి తన బట్టలు వూపుతూ దాన్ని అదిలించింది. అది ఇనుమంతయినా కదలకుండా నిలబడింది. వెంటనే వస్త్రాలు దరించి రాజు కోసం వెతకసాగింది.

                గుబురు పొదలను దాటి పచ్చిక బయలులోకి అడుగు పెట్టింది. ఆ పక్షి కూడా ఆమె వెనకే వచ్చింది. ఎంత బయపెడదామని చూసినా ఆ పక్షి బెదరలేదు. చేసేదేమి లేక తనకు హాని చేయడం లేదు కదా అని వూరకుండిపోయింది. 

               ఇంతలో రాజు అరుపు వినిపించింది. ఆ అరుపువింపించిన వైపు తలెత్తి చూడగానే హడలిపోయింది. ఎదో వస్తువును చేత బట్టుకుని ఆ పచ్చిక బయలులో పరిగెత్తుకుని వస్తున్నాడు. కొంచెం దగ్గరకు రాగానే ఆ అరుపు స్పష్టంగా వినిపించింది. “పరిగెత్తు పరిగెత్తు ” అని గొంతు చించుకుని అరుస్తున్నాడు.

                 అతను ఇంకాస్త దగ్గరికి వచ్చేసరికి అతని వెనక గుంపులు గుంపులుగా తోడేళ్లు కనిపించాయి. ఆ తోడేళ్ల గుంపును చూడగానే అప్సానా రెండో ఆలోచన చేయలేదు పరిగెత్తుకుని వచ్చి నీళ్లలోకి దూకింది. ఆమె వెనకే రాజు. ఎంతో వేగంగా యీది అవతలి వొడ్డుని చేరుకుని ఆ గుడి వైపు పరుగుతీయడం మొదలెట్టారు.

 

17ic

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

School Days – 11, స్కూల్ డేస్,jabardasth telugu sex stories,telugu boothu kathalu,telugu hot stories,boothu kathalu,telugu sex stories,jabbardast sex stories,telugu rasika kathalu,telugu srungara kathalu,dengudukadalu,telugu buthu kathalu,telugu heroines sex stories,telugu actress sex stories,telugu romantic stories,jabbardasth.in,poku modda kathalu in telugu

7days

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: