School Days

School Days – 7 | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories

School Days - 7 | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories

School Days – 7 | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories

mahindra

School Days | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories
School Days | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories

పాత కోట

            రాజు అప్సానా అలోచనలనుంచి తేరుకుని రామి రెడ్డి ఇంటికి చేరుకునే పాటికి రెడ్డి గారు ఇంటి ముందర వరండాలో కూర్చొని ఉన్నాడు.
రాజు కాంపౌడ్ లోకి అడుగు పెట్టగానే 
“ఏమ్ వై బామర్ది . . . . పరీక్షలు ఎట్ల రాసినావ్ ” అని చీకట్లోనుంచి హఠాత్తుగా వచ్చి మీద చేయేశాడు రామి రెడ్డి చిన్న తమ్ముడు.
అంత హఠాత్తుగా మీద చేయి పడేపాటికి రాజు బయపడిపోయాడు. తేరుకోవడానికి కొన్ని క్షణాలు పట్టింది.   
“ఏరా మాట్లాడవు . . . . బయపడినావా. . . ” నవ్వుతా మల్లీ తనే మాట్లాడాడు.
“అవును . . . . ” అని భుజం మీద చెయ్యి తీసేశాడు చిరాగ్గా.
“మల్ల ఎగ్సామ్స్ ఎట్ల రాసినావ్. . . .  .” వరండా దగ్గరకు నడుస్తూ.
“బానే రాసినా . . . ” అన్నాడు రాజు.
“మా పాప కంటే బాగా రాసినావా. . . .” అన్నాడు వరండా మెట్లెక్కుతూ.
“నాకొచ్చినట్లు రాసినా ” అని వరండాలో కూర్చున్నాడు.

           రామిరెడ్డి ఎవరితోనే ఎదో మట్లాడుతున్నాడు. రాజు వచ్చింది సుకన్య కోసం కదా, అది  కనపడుతుందేమోనని ఇంట్లోకి తొంగి చూశాడు కానీ కనపడలేదు.
“ఏమిరా యెతుకుతాండావు. . . . ” రాజు ఇంట్లోకి తొంగి చూస్తుంటే అనుమానం వచ్చి రామిరెడ్డి అడిగాడు.
“సుకన్య లేదా. . . ” అని అడిగాడు. 
రామిరెడ్డి “ఎందుకు. . . . ” అని అడిగాడు అనుమానంగా.  
“. . నా బుక్స్ ఆయమ్మ తానే ఉన్నాయి ” అని కవర్ చేశాడు.
“పరీక్షలు అయిపోయాయి కదరా . . . . ఇంగా బుక్కులతో ఏమి పనిరా. . . . ” అని అడిగాడు.
“పనుంది . . . .  మా లెక్కలు సారు నా నోట్స్ అడిగాడు. . . ” అని ఇంకో కవర్ డ్రైవ్ యేశాడు.
“సరే, ఆయమ్మ వాళ్ల చిన్నమ్మతో పాటు దర్మారం పోయింది. రేపు సాయంత్రం వస్తాది. నేను అడిగి యిప్పిచ్చు కుంటాగనీ,
నువ్వు రేపు పాత కోటకి పోయిరా. కేశిరెడ్డి కాడ ఇత్తనం చెనిక్కాయలు ఉండాయంట పోయ్యి మన బండికి ఎత్తుకుని రా సరేనా.”అని అన్నాడు.
రాజు సరే అన్నట్టు తలూపాడు.

          పాత కోట శివాపురంకి మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. శివాపురం పక్కనున్న శివాలయం కొండ పక్కదారిలో అడ్డంగా నడుచుకుంటా పోతే గంట ప్రయాణం. ఆ అడ్డ దారిలో ఎద్దుల బండి కూడా నడవడం కుదరదు. అందుకనే పక్కనున్న టౌన్ మీద నుంచి చుట్టేసుకుని పోవాలి.

          పాత కోట ఒక మీడియం సైజు పల్లేటూరు. సుమారు నాలుగు వందల గడపలుంటాయి. కుల మత భేదాలు లేకుండా అందరూ కలిసే ఉంటారు.  ఊరికి ఉత్తరాన పెద్ద చెరువుంటే, దక్షిణాన పెద్ద కొండోకటి ఉంది. ఆ కొండ మీద ఒక పెద్ద కోటోకటి ఉండేదట. అందుకనే ఆ వూరికి పాత కోటని పేరు. ఆ కొండకి అటువైపున్న వూరి పేరు కొత్తకోట. పాత కోట, కొత్తకోటతో పాటు కోనాపురం అనే ఇంకో వూరు కలిన్తే ఒక పంచాయితి. అలాగే శివాపురం, శివారెడ్డి పల్లితో పాటు ఇంకో అడివి గ్రామమైన గంగాపురం కలిపి ఒక పంచాయితి. ఆ రెండు పంచాయితీలలోను రామిరెడ్డికి మంచి పలుకుబడి ఉంది, ఎలాంటి వ్యాపారమైనా చేయగలిగే మనిషతను.

         పాత కోట చెరువు కట్ట తూర్పు ముఖంగా ఉంటుంది. ఆ చెరువు నిండితే వంక తూర్పుగా సాగిపోయి చిత్రావతి నదిలో కలుస్తుంది.  చెరువు కట్టకు దిగువన సుమారు 40 ఎకరాల సాగు భూమి ఉంది. ఆ పొలాలకి, వూరికి మద్యన ఆ వంక పోతుంది. ఆ వంక గుండా తూర్పుకి అర్ద కిలోమీటరు నడిస్తే ఎడమవైపున,కొండకి ఆనుకుని పదెకరాల మామిడి తోట ఒకటుంది.

          సూర్యోదయానికి ఇంకా గంటన్నర పైనే ఉంది. చల్లటి గాలి ఆ మామిడి చెట్ల మీదుగా వీస్తొంది. ఆ మామిడి తోపు
మద్యలో రెండంతస్తుల మేడొకటి ఉంది. మేడ పై అంతస్తులో విశాలమైన హాలులో డబుల్ కాటు బెడ్ పైన రవికాంత్ గాడు
సంద్య పూకులో దరువేస్తున్నాడు. ఆ దంచుడుకి ఆమె రొప్పుతొంది. ఆమె సన్నులు అతని కదిలికలకు తగ్గట్టుగా పైకి
కిందికి సదులుతున్నాయి. సుమారు గుమ్మడి కాయ సైజు వక్షోజాలు అలా కదులుతుంటే చూసి తట్టుకోలేక కొరికాడు.
“అబ్బ . . ” అని అరిచింది సంద్య.
రవికాంత్ నవ్వుకుని నడుము వేగం పెంచాడు. 
సంద్య కళ్లు మూసుకుని మత్తుగా మూలుగుతుంది.
రవికాంత్ కి అయిపోవచ్చింది. అతని నడుము వేగం అంత కంతకు పెరిగింది.
సంద్యకు కూడా అతనికి సహకరించడానికి కాళ్లు మోకాల్ల దాకా మడిచి పైకెత్తింది.
అతని పోట్లకి ఎదురు పోటేస్తూ మూలగసాగింది.
“ఆ . . . “అని గట్టిగా మూలిగి అతని వేడినంతా ఆమెలోకి వంపేశాడు.అయినా ఆగకుండా ఇంకో నాలుగు ఊపులు
ఊపి దండాన్ని ఆమెలో నించి బయటకు తీసేశాడు.
“బులక్. . . ” మంటూ బయటికి వచ్చేసింది. 

ఆమె తల పైకెత్తి తన ఆడతనం వైపు చూసుకుంది. అతని వేడి, ఆమె వేడి రెండూ కలిసి ఆమె గుహలోనించి వరదలా 
పారి బెడ్ మీద పడుతున్నాయి. దాన్ని చూసి ఆమె రవికాంత్ ని చూసి చిలిపిగా నవ్వింది. 

చిరునవ్వుకని విచ్చుకున్న ఆమె పెదాలని చుంబించి, ఆమె పక్కన పడుకున్నాడు. ఎడమ చేతితో బెడ్ లాంప్ 
పక్కనున్న సిగరెట్ ప్యాకెట్ మరియు లైటర్ అందుకున్నాడు. సిగరెట్ వెలిగించి బెడ్ మీద వెల్లికిలా పడుకున్నాడు.

సీలింగ్ ఫ్యాన్ అయిదులో ఫాస్ట్ గా తిరుగుతొంది. రవికాంత్ ఆ ఫ్యాన్ వైపే చూస్తూ, సిగరెట్ పొగను విడుస్తున్నాడు.

సంద్య రవికాంత్ కి దగ్గరగా జరిగి అతని కాళ్ల మీద తన కాళ్లు వేసింది. తలని అతని భుజం దగ్గరైకి తెచ్చి ఒక చేత్తో
అతని ఎదఫలకం మీదున్న యెంట్రుకలని గట్టిగా లాగింది.

ఆ దెబ్బతో అతని మెదడులో ఫ్యాన్ గాలిలా సుడులు తిరుగుతున్న అతని ఆలోచనలుకు బ్రేక్ పడింది. కొంచెం
నొప్పిగా అనిపించడంతో ‘అబ్బ’ అన్నాడు.

ఆమె చిన్నగా ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వింది.

“మరి నా సన్నులు ఇంత గట్టిగా కొరికితే నాకు నొప్పిగా ఉండదా”అని ఆమె సన్నుపై అతని పంటి గాటు పడిన
ప్రాంతాన్ని చూపిస్తూ వొగలు పోయింది. చామన ఛాయలో ఉన్న ఆమె వక్షోజంపై నల్లని నిపుల్స్ చుట్టూ ఎర్రగా 
అతని పంటి గాట్లు పడున్నాయి. మామూలు పరిస్తితిలో అయితే ఆమె స్తన ద్వయం మీద దాడి చేసి పీల్చి పిప్పి
చేసేవాడు. 

కానీ రవికాంత్ ఇప్పుడా మూడులో లేడు. ఎదో చూసి చూడనట్టు అలా చూశాడు. మళ్లా సీలింగ్ వైపే చూస్తూ 
ఆలోచనలలో మునిగి పోయాడు.

“ఎమైంది, ఎందుకు అంతలా అలోచిస్తున్నావ్. . . ” అని అడిగింది. 

రవికాంత్ తల అడ్డంగా ఆడించి సంద్య ముఖాన్ని చూసి
“నాలుగు పిట్టలు రెడీగా ఉన్నాయి. అయిదోది దొరుకుతావుండ్లేదు” అని అన్నాడు.

“ఎవరిదా పిట్ట. . . . .” అని అడిగింది నగు ముఖం తోనే.

“శివాపురం రవి గానిది. . . . “

“ఏమైందంట. . . . “

“ఆరు నెలలు కాపు కాసిన పిట్ట వేరే పిట్టతో జతకూడిందంట. అందుకనే ఇప్పటికిప్పుడు కొత్త పిట్టను  
వెతకడం కష్టమంటున్నాడు” రవికాంత్ సిగరెట్ పొగను సీలింగ్ వైపు వదులుతూ. అది ఫ్యాను గాలిలో
కలిసి పోయింది.

“మరిప్పుడేలా. . . . .” సంద్య అనుమానంగా అడిగింది.

“టైం ఎక్కువ లేదు. ఆదివారం లోగా అయిదు పిట్టలని రామదాసుకు అప్పగించాలి. లేదంటే ఆయన 
కోపానికి బలికావలిసి వస్తుంది” అని అన్నాడు.

“అయితే ఏమ్ చేద్దామంటావు ఇప్పుడు. . . ” 
సంద్య రవికాంత్ ముఖాన్నే చూస్తొంది.

“దానికి ఒక ఉపాయం ఆలోచించాను ” అని సంద్యకి అభిముఖంగా తిరిగాడు. ఆమె పెదాల మీద అతని
చూపుడు వేలితో రాస్తూ “ఈ ఊరిలోకి ఒక కొత్త పిట్టొకటి వచ్చింది. దానికి వల వేయమని ఒకనికి చెప్పున్నాను.”

రవికాంత్ చేయి పెదాల మీదనుండి మెడ మీదకి పాకింది
“వాడు నిన్నోచ్చి పిట్ట వల్లో పడిందని దాన్ని నాకప్పగించాలంటే వాడికి ఒక ఫేవర్ కావాలని అడిగాడు.”
అని చేతిని చన్నుల మీద ఒక చుట్టు చుట్టి నడుము మీదకి చేరింది. నడుము వొంపుని గట్టిగా పిసికి అలాగే
పిర్రల మీదికి పోనిచ్చాడు. 

సంద్య మాత్రం రవికాంత్ కళ్లలోకే చూస్తూ అతని చర్యకి అనుగుణంగా స్పందిస్తోన్ది. ఆమె ముఖంలోని చిరునవ్వు
చెరకుండా రవికాంత్ ని కవ్విస్తూ “ఏమిటా ఫేవర్. . . ” అని అడిగింది.

రవికాంత్ ఆమె పిర్రలని గట్టిగా పట్టుకుని తనకేసి గట్టిగా అదుముకున్నాడు. నిగిడిన అతని మగతనం ఆమె కేసి 
గట్టిగా కుచ్చుకుంది. 

“చెప్పాలా . . .” అని అడిగాడు.
అవునన్నట్టు ఆమె తలూపింది.

రవికాంత్ చెతి మద్య వేలు సంద్య పిర్రల వెనక్ చేరి వాటి సందు గుండా కిందకి కదిలింది. సంద్య ఊపిరి గట్టిగా
బిగబట్టి అతని కళ్లలోకే చూస్తొంది. 

ఊట వూరిన ఆమె పూకు రెమ్మని కదిలించి బుడెపెని కదిలించాడు. ఆ చర్యకి తట్టుకోలేక ఆమె స్తన ద్వయాన్ని 
అతని ఛాతికేసి అదిమింది.

“వాడు నిన్ను దెంగాలంటున్నాడు ” అని ఆ మద్య వేలిని చటుక్కున లోపలికి తోశాడు.

ఆ దెబ్బ ఆమె గట్టిగా ఊపిరి ఎగ బీల్చి “వాట్ . . . .” అనింది ఆశ్చ్యర్య పోయి నమ్మలేనట్టుగా.

“అవును వాడు నిన్ను దెంగితేనే కానీ నాకా పిట్టని ఇవ్వనన్నాడు” అని అంటూనే ఆమె మదన కీలని బొటన
వేలితో నలుపుతూ, చూపుడు వేలిని ముందుకు వెనక్కి కదుపుతున్నాడు.

“ఇప్పుడు . . . . నేనేమ్ . . . . చేయాలి …..” అని అడిగింది. అతని వేలిస్తున్న సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ.
 
“వాడితో దెంగించుకో . . . . .” అన్నాడు. వేలి వేగంగా లోపలికి బయటికి తోస్తూ.

“ఎప్పుడు. . . .” అని అడిగింది.

“ఇప్పుడే. . . . ” అని ఆమె పెదాలను అందుకున్నాడు. వాటిని చీకుతూ, వేలిని వేగంగా కదిలిస్తూ అయిదు
నిమిషాలలో ఆమె అంత్య దశకు తీసుకొచ్చేశాడు.

ఆమె ఊపిరి గట్టిగా బిగ బట్టి “ఆ. . . . “అని అమె దీర్ఘం తీస్తూ స్కలించింది. స్కలనం తరువాత ఆమె వెల్లికిలా 
పడుకుని వేగంగా ఊపిరి పీల్చుకుంది. ఆ ఉచ్వాస నిచ్వాసలకు ఆమె స్తనాలు కదిలాయి.

రవికాంత్ నవ్వుతూ ఆమె పూకులో పెట్టిన వేలిని ఆమె నోటికి అందిచాడు. ఆమె ఆ వేలిని చీకుతూ అన్యమస్కంగా 
ఆ రూం డోర్ వైపు చూసింది. 

అక్కడ ఉత్తబిత్తలతో నిగిడిన మొడ్డని చేత్తో సవరదీసుకుంటూ ఒక యువకుడు నిల్చున్నాడు. ఒక్క క్షణం 
సంద్య అతని వైపు చూసి రవికాంత్ వైపు తిరిగింది. 

‘వాడే వీడు’ అన్నట్టు రవికాంత్ చిలిపిగా ఒక  నవ్వు నవ్వాడు.

పాత కోట‌‌-2

           పాత కోటకి పడమరగా చెరువుకి ఒడ్డున మీడియం గుట్ట ఉంది.ఊరు ఒకప్పుడు ఆ గుట్టకి ఆనుకొని ఉండేది. గవర్నమెంట్ క్వాటర్స్ ఇచ్చిన తరవాత చాలా మంది చెరువు మరవ దగ్గర ఇల్లు కట్టుకున్నారు. అందుకనే గుట్ట దగ్గర ఉన్న ఊరిని పాత ఊరని అంటారు. 
 
          కేశిరెడ్డి ఇల్లు కూడా పాత ఊరిలోనే ఉంది. మూడు సార్లు కొత్తకోట పంచాయితీ సర్పంచ్ గా పని చేశాడు. నాలుగో టర్మ్ నడుస్తొంది.రాజకీయాల్లో బాగానే సంపాదించి ఊరిలో రెండంతస్తుల మేడ కట్టుకున్నాడు. ఆ మేడ వెనక భాగంలో గుట్ట మొదట్లో రవికాంత్ ఇల్లు.చిన్న ఇల్లు ఒకే గది.  రవికాంత్ వాళ్ల వంశస్థులు తరతరాలుగా కేశిరెడ్డి కుటుంబానికి పాలేర్లు. అదే రవికాంత్ కొనసాగిస్తున్నాడు. ఇంటి దగ్గరున టైంలో సాయంకాల సమయంలో ఇంటి మీద కుర్చుని సిగరెట్ తాగడం అతని హాబీ.

         రెండు రోజులుగా ఇంటి దగ్గరే ఉంటూ సాయంత్రం అవగానే నూరుల్లా కొడుకు జునైద్ తో కలిసి సిగరెట్లు తాగుతున్నాడు. జునైద్ 21 ఏళ్ల యువకుడు. అనంతపురంలో ఇంజినీరింగ్ చదువు కుంటున్నాడు. 

        “ఏమన్న . . . . . ” అని మెట్లు దాటుకుని రవికాంత్ పక్కన కూర్చున్నాడు జునైద్.
రవికాంత్ చెరువులో పిల్లకాయలు క్రికెట్ ఆడుతుంటే చూస్తున్నాడు.జునైద్ మాట వినపడగానే నోటితో సిగరెట్ పొగని వదులుతూ 
వెనక్కి తిరిగి చూశాడు.

         జునైద్ సిగరెట్ కోసమని చేయి చాపాడు. రవికాంత్ సిగరెట్ ప్యాకెట్ లోనించి ఒకటి బయటికి లాగి జునైద్ చేతికి అందించాడు. జునైద్ పెదాల మద్య సిగరెట్ పెట్టుకోగానే రవికాంత్ లైటర్ తో దాన్ని వెలిగించాడు. గట్టిగా ఒక దమ్ములాగి పొగని బయటికి వదిలాడు. అతని ఫేస్ లో సంతృప్తి స్పష్టంగా కనిపించింది. 

         ఆ ఫీలింగ్ నే మాటల్లో చెప్తూ “ఆ. .  రెండేల్లనించి సిగరెట్లు తాగుతున్నాను. నో సిగరెట్ ఫీల్స్ లైక్ దిస్. ఏ బ్రాండ్ ఇది” అని అడిగాడు.
“కొత్త బ్ర్రాండ్లే బెంగళూరులో తయారైతాయి ” అని చెరువు వైపే చూస్తూ చెప్పాడు.
“నీకెలా వచ్చాయి. . . ” సిగరేట్ పొగ గుప్పు గుప్పు మని వదులుతూ.
“ఫ్రెండ్స్, మా కేశప్ప పని మీద బెంగుళూరుకి పోయినప్పుడు పరిచయమైనారు” అని చెప్పాడు. కేశి రెడ్డిని కేశప్ప అనడం రవికాంత్ కి అలవాటు. ఊర్లో అతని సన్నిహితులు చాలా మంది కేశప్పనే అంటారు.
“ఒహో. . . ” అని సిగరెట్ ని పీల్చి పారేశాడు.”ఇంకొకటీ. . . ” అన్నాడు.
“స్లోగానే తాగు ఎందుకంత ఆత్రం ” అని ఒకో సిగరెట్ తీసిచ్చాడు రవికాంత్. 
ఒక్కొక్క దమ్మే పీలుస్తూ ఎంజాయ్ చేయాలి గానీ ఇలా నిమిషానికో సిగరెట్ పీల్చేయకూడదు” అని లైటర్ చేతికిచ్చాడు.

         ఈసారి సిగరెట్ అయిపోవడానికి టైం పట్టింది. వాడు పీలుస్తున్న గంజాయి ఎఫెక్ట్ మొదలయ్యింది. అతనిలో ఉన్న భయం తాలూకు ఆలోచనలు ఎక్కువవడం మొదలయ్యింది. అతని చేతులు చిన్నగా కంపించడం రవికాంత్ గమనించాడు. రవికాంత్ పెదవుల మీద చిన్నపాటి నవ్వు మెరిసింది. 
“అయితే ఎం చేద్దామనుకుంటున్నావ్. . . . ” అని జునైద్ ముఖం చూస్తూ అడిగాడు.
జునైద్ కొంతసేపు ఆలొచించాడు. ఎదో మాట్లాడాలనుకుని నోరు తెరవబోయి తలాడించాడు.
“ఎంటి?. . .” అని రెట్టించాడు.
“కష్టం అన్నా, నాకెలాగు ఉద్యొగం రాదు. మాయప్ప నన్ను తన్నిన తన్ను తన్నకుండా తంతాడు. నీకు తెలుసు కదా మాఇంటి కథ” అని సిగరెట్ నోట్లో పెట్టుకున్నాడు.

        నూరుల్లా పెళ్లాం తమ్ముడు అనంతపురంలో ఇన్ కంటాక్స్ ఆఫిసర్. అతనే ఇంజినీరింగ్ కాలేజిలో సీట్ ఇప్పించాడు.
వీడు బాగా చదువుకుని ఏదైనా ఉద్యోగం సంపాదిస్తే ఆయన పెద్ద కూతురుని ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దామనుకుంటున్నాడు. ఆ యాంగిల్లో ఆలొచించే దానితో లవ్ ట్రాక్ నడిపి దాన్ని బెడ్ ఎక్కించేశాడు. దాన్ని దెంగక పోతే బతకలేని స్టేజికి చేరుకున్నాడు. ఇప్పుడు మనోడికి ఉద్యోగం రాలేదనుకో ఆ అమ్మాయి వీడికి చిక్కదు. అది వాడి భయం.

        వారం కింద వరకు రవికాంత్ కి, జునైద్ కి పెద్ద స్నేహం లేదు. ఒక్క గంజాయి సిగరెట్ వాళ్లిద్దరి స్నేహాన్ని బలపరిచింది. రోజు సాయంత్రంఆ సిగరెట్ తాగకపోతే జునైద్ కి ఎదోలాగుంటుంది. అదే రవికాంత్ కి జునైద్ ని తన దారిలోకి తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చింది. గంజాయి అలవాటయిన మూడో రోజు తన ప్రాబ్లం వివరించి రవికాంత్ ని సలహా అడిగాడు జునైద్. 

       రవికాంత్ ‘రేపు రా మాట్లాడదాం’ అన్నాడు. 
మరునాడు తనే ‘నేను మా ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను’ అన్నాడు.
‘కానీ దానికి డబ్బులు కావాలన్నా మాఅబ్బాజాన్ ఇవ్వనంటున్నాడని’ బాదపడ్డాడు. 
‘నాకెలాగైనా డబ్బు సాయం కావాలని’ అర్థించాడు. 

       వచ్చిన అవకాశాన్ని వదులుకునెంత పిచ్చివాడు కాదు రవికాంత్ ‘నేను చెప్పిన పని చేస్తే రెండు వారాలలో నువ్వు లక్ష  రూపాయలు సంపాదించుకోవచ్చు’ అన్నాడు.
‘ఎలా’ అని అడిగాడు.
‘ఇది చానా రిస్క్ తో కూడుకున్న పని దొరికితే ప్రాణాలే పోతాయి’అని హెచ్చరించాడు.
‘ఎందన్నా ఎదైనా స్మగ్లింగ్ లాంటి పనా’ అని తెలిగ్గా నవ్వుతూ.
‘అది నీకనవరం చేస్తానంటే చెప్పు హెల్ప్ చేస్తాను. కానీ దొరికితే పాణాలెగిరిపోతాయ్. ఏ విషయం ఆలోచించుకుని రేపు చెప్పు’ అని సీరియస్ గాచెప్పాడు. 
ఇది వారం రోజులుగా జరిగింది.

       “ఉద్యోగం  సంగతి ఇడుసు నేను చెప్పింది ఎం చేశావ్” అన్నాడు చిన్నగా.
కాసేపు ఆలోచించాడు. 
“చేస్తానన్నా” అన్నాడు.
“బాగా ఆలోచించావా. . . ” అని మరోసారి అడిగాడు.
అవునని తలూపాడు.
“సరే రా” అని మెట్లు దిగి ఇంట్లోకి తీసుకుపోయాడు.
సుమారు గంట తరవాత బయటికి వచ్చి ఇంటిముందరున్న నులక మంచం మీద కూర్చున్నారు.
“గుర్తు పెట్టుకో పొరపాటున కూడా ఈ విషయం గురించి ఎవరికి తెలీకూడదు. ఒక వేళ ఈ పని చేస్తూ ఎవరికైనా దొరికినా దీని గురించి 
చెప్పకూడదు. చెప్పాలని ట్రై చేసినా ఏమవుతుందే ఇంతకముందే చూపించినా” అని వార్నింగ్ ఇచ్చి
“ఇదిగో ఇవే పిట్టల ఫొటోలు దీన్లలో ఒకదాన్ని శుక్రవారం సాయంత్రానికి తోటలోకి తీసుకురా” అని జునైద్ ని పంపించేశాడు.

         సరిగ్గా శుక్రవారం నాటికి ఒక పిట్టని పట్టుకుని జునైద్ తోటని చేరుకున్నాడు. రవికాంత్ ఆ పిట్టని చెక్ చేసి “గుడ్” అన్నాడు. 
“నా తల మీదున్న నొప్పిని దింపేశావయ్యా”అని భుజం తట్టాడు.
“నీకేదైనా ట్రీట్ ఇవ్వాలనుంది జునైద్, ఎం కావాలో అడుగు. డబ్బు మాత్రం అడక్కు అది వచ్చేవారం ఇస్తాను” అన్నాడు.
జునైద్ ఏమాత్రం తడుముకోలేదు. “నాకు సంద్య కావాలి. దాన్ని ఒక్కసారైనా దెంగాలి ” అన్నాడు కొంచెం సిగ్గుపడుతూ.
రవికాంత్ కి ఆ మాట విన్నంతనే కోపం వచ్చేసింది. వెంటనే జునైద్ గొంతు పట్టుకుని గోడకి అదిమేశాడు.
“నువ్వు నాకు సాయం చేయక పోయింటే ఈ పాటికి నీ గొంతు నులిమేశావాన్నిరా . . .  బతికి పోయావ్ “అని వదిలేశాడు. 
“సరే అట్లే కానీ ఇప్పుడు ఇంటి పో, పొయి తెల్లారుజాము కాడ 4:30 కి వచ్చేయ్” అని బయటికి తోసేశాడు.

        చెప్పినట్లే 4:30 కి బట్టలిప్పేసుకుని మొడ్డని నిమురుకుంటూ డోర్ దగ్గరే నిలబడ్డాడు.  

సంద్య

             “ఎంటి నీకేమైనా మతిపోయిందా నేను వాడితో దెంగించుకోవడం ఎంటి? ” అని అనింది. తనే వినింది ఏమిటో అర్థం గాక.“చెప్పాను కదా, వాడు పిట్టను తీసుకొచ్చి మనకు ఫేవర్ చేశాడు. నేను వాడికి ప్రామిస్ చేశాను” అని సంద్య వైపు చూశాడు రవికాంత్.

             సంద్య ఇప్పటికి నమ్మలేక పోతొంది రవికాంత్ తనని ఇలా వేరొకడితో పడుకోమంటున్నాడంటే. 
“వాడు నీకంతగా ఫేవర్ చేశాడనిపిస్తే డబ్బీ అంతే కానీ ఇలా చేయమనడం ఏమాత్రం బాలేదు” అని తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసింది. 

            ఆమె తనతో వాదించడం రవికాంత్ కి ఏమాత్రం నచ్చడం లేదు. సంద్య ఏదో చెప్పబోయింది. ఆమె మద్యలోనే ఆపేసి “స్ స్. స్. నేను చెప్పింది చెయ్యి అనవసరమైన వాదన నాకిష్టముండదు.  అది నీకు తెలుసు ” అతని గొంతులో అధికారం కనిపించింది. అతనలా శాశించడం సంద్యకి అస్సలు నచ్చలేదు. అందుకనే ఆమె ఏమి మాట్లాడకుండా మోనం వహించింది. 

           “ఇంకా ఏమాలోచిస్తున్నావ్?. . . . ” అని ఆమె జబ్బలు పట్టుకుని వెనక్కి తోస్తూ. ఆమె రవికాంత్ వైపు చూసింది. ఆ చూపులో ఆమె చాలా భావాలు వ్యక్తపరిచింది. అవి మూర్ఖుడైన రవికాంత్ కి అవి కనపడలేదు. అతనికి కావలసింది వాడికిచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటే వాడు ఆ పిట్టను తనకు పూర్తిగా అప్పగిస్తాడు. రేపు తన గురువు దగ్గర మాట రాకుండా ఉంటుంది. అలాగే తను లక్షాధికారికూడా అయిపోవచ్చు. ఈ ఆలోచనలు తప్ప తనకి సంద్య మనోభావాలతో పనిలేదు.

           సంద్యని అనుభవించవచ్చన్ని ఎక్సైట్ మెంట్ తో తోటకి వచ్చాడు జునైద్. తననలా నగ్నంగా నిలబెట్టి వాళ్లలో వాళ్లు వాదించుకోవడం జునైద్ కి నచ్చలేదు. అందుకనే కొంచెం ముందుకు వచ్చి తన మొడ్డని సవరదీస్తూ ‘రెడీనా’ అని అడిగాడు.

          సంద్య చురుగ్గా చూసింది జునైద్ వైపు. ఆ ఒక్క చూపులో వాణ్ణి మసి చేసేయాలన్నంత కసి కనిపించింది. తాను ప్రతివ్రత అయితే వాడు కచ్చితంగా మాడిపోయే వాడేమో,తాను  ప్రాతివత్యాన్ని   పోగొట్టుకుని   చాలా    కాలమైందన్న ఆలోచన  రాగానే  ఆమె మెత్త బడి పోయింది. అయినా గొంతులో అంతే కోపాన్ని ప్రతిబింబించేలా “ముందు వెళ్లి స్నానం చేసిరా ” అని కోప్పడింది.

         “నేను ఫ్రెస్ గానే ఉన్నాను” అంటూ బేడ్ మీదకు చేరుకుని ఆమె మీద చేయి వేయబోయాడు. సంద్య ఫాస్ట్ గా రియాక్ట్ అయ్యింది. లేచి కూర్చుని “జస్ట్ డొంట్ టచ్ మీ” అని జునైద్ కి దూరంగా జరిగింది. 

         ఆమె ప్రవర్తన పట్ల రవికాంత్ కి కోపం వచ్చింది. ఆమె ఎందుకు అంతగా బెట్టు చేస్తుందో అర్థం కావడం లేదు అతనికి. ఆమె కిలా చేయడం కొత్తేమి కాదు. రవికాంత్  దగ్గరికి రాకముందు చాలా మందితో పడుకుంది. అతని దగ్గరకు వచ్చిన తరవాత కూడా పడుకుంది. ఈరోజెందుకో ఆమె తను చెప్పిన పని చేయడానికి నిరాకరిస్తొంది.

        “నువ్వు పోయి స్నానం చేసిరా, స్నానం చేయని కొత్త వాళ్లని సంద్య దగ్గరికి రానివ్వదు ” అని జునైద్ కి చెప్పాడు. “ఓకే ” అని సంద్య వైపు చూశాడు. ఆమె అసలు జునైద్ వంక చూడలేదు. “కింద స్నానాల గది ఉంది ఆడికి పోయి స్నానం చేసిరా” అన్నాడు రవికాంత్.
“జస్ట్ టెన్ మినిట్స్ లో వచ్చేస్తాను ” అని రూం లోనించి వెళ్లిపోయాడు. 

       జునైద్ రూం లోనించి నిష్ర్కమించిన మరుక్షణం రవికాంత్ కోపం కట్టలు తెంచుకుంది. లాగిపెట్టి కొట్టాలన్నంత కోపం వచ్చింది. దాని గుద్దలో మొడ్డ బెట్టి దెంగాలన్నంత కోపం వచ్చింది. కానీ ఇది తనవసరం అందుకే కోపాన్ని దిగమింగుకుంటూ 
“ఏమ్ చేస్తున్నావ్ సంద్యా. . . ఎందుకంత బెట్టు ఆ. . ఇదేమి నీకు కొత్త కాదు కదా. . . ” అని అన్నాడు నెమ్మదిగా సముదాయిస్తూ.

         సంద్య ఏమి మాట్లాడకుండా రవి వైపు చూసింది. ఆ చూపు అతనికి ఏమాత్రం అర్థం కాలేదు కోపంగా చూసిందో, అసహ్యంగా చూసిందో. రవికాంత్ ఒక్క క్షణం పాటు అయోమయంలో పడిపోయాడు ఆ చూపికి అర్థం తెలీక. ఇప్పుడు తను నిరాకరిస్తే మొదటికే మోసం వస్తుందని “చూడు సంద్యా, వాణ్ని సంతృప్తి పరచడం చానా అవసరం. ఆపిట్ట మనకి దొరికి వాళ్లు గురువు గారి దగ్గరికి సేఫ్గా చేరిందనుకో మనకు లక్షలొచ్చి పడతాయి. నాలుగేళ్లుగా కష్టపడుతుంది ఇందుకే లాస్ట్ మూమెంట్లో ఇలా చేస్తే ఎలా చెప్పు ” అని పెదాల మీద ముద్దు పెట్టి ఆమె చన్ను సన్నగా వత్తాడు.

        చానా సేపటి తరవాత సంద్య మాట్లాడింది.  అది కూడా షార్ప్ గా రవికాంత్ వైపు చూస్తూ “అంతగా నీకు పిట్ట అవసరం ఉంటే నాకు చెప్పాల్సింది. నేను కూడా ఈ పనిలో పార్టనర్ కదా? ” అని అనింది. రవికాంత్ అవునన్నట్టు తలూపి ఏదో అడగాలన్నట్టు ఆమె వంక చూశాడు. “నా వల్లో కూడా ఒక పిట్ట పడింది. దాన్ని నీకప్పగిస్తాను, మీ గురువెవరో వాడికి ఇచ్చేయ్ అంతే గానీ ముక్కు ముఖం తెలియని వాడి దగ్గర పడుకో మనడం ఏమి బాగలేదు” అని అనింది.

          రవికాంత్ తేలిగ్గా నవ్వేశాడు. “నాకు తెలుసే నువ్వు ఏ పిట్ట గురించి మాట్లాడుతున్నావో. అనవసరమైన ఆలోచనలు చేయ్యద్దు.అయినా వాని ముక్కు ముఖంతో నీకేమ్ పనే వాడి మొడ్డతో పని కనీ” అని సంద్యని వెనక్కి తోసి కసిగా ఆమె పెదవులు కొరికాడు. రక్తం రాలేదు గానీ అమె నొప్పి అనిపించింది. 

         “నేను చెప్పిన పిట్టెవరో నీకు తెలుసా” అని అడిగింది. ఆమె బుగ్గలు అతని మొరటు చేతులు నొక్కేయడం వల్ల మాట అదో రకంగా వచ్చింది. “తెలుసు. అందుకే చెప్తాన్నా తిక్క తిక్క ఆలోచనలు చెయ్యద్దు” అని వాడి చేతులు పూకు మీదకు పోనిచ్చి”    సున్తీ  చేసిన తురక మొడ్డని పూకునిండా దింపించుకుని దూల తీర్చుకో “అని పూకులో తన రెండు వేళ్లని దోపేశాడు. 

         సంద్య గింజుకుంది. పూకులో వేలిని నాలుగు సార్లు ముందుకు వెనక్కి వూపి నోట్లో పెట్టుకుని చీకాడు. అతని కళ్లలో చిలిపితనం మెరిసింది. సంద్యకది అసహ్యంగా కనిపించింది. “పద్దన్నే వస్తాను. వాణ్ని ఎనిమిదింటికల్లా బయటికి తోసెయ్ ” అని బట్టలు వేసుకుని “వాడు కొంచెం ఆత్రం గాడు తొందరగా అయిపేస్తాడు. ” అని రూం బయటికి నడిచాడు.
          
        సంద్య కళ్లల్లో నీళ్లు గిర్రున తిరిగాయి. అతన్ని ఎదిరించలేని తన నిస్సహాయతని నిందించుకుని బాదపడింది. 
అసలు తను ఎందుకు వచ్చింది తానేమ్ చేస్తోన్ది. 
తానొకప్పుడు ఎలా ఉండేది, ఇప్పుడెలా ఉంది.
ఒకప్పుడు స్వతంత్రంగా ఉండేది స్వేచ్చా జీవి. ఇప్పుడు బానిస ఆల్మోస్ట్ హౌస్ అరెస్ట్. 
నాలుగేళ్ల కింద తన మొగుణ్ని చంపిని ఎవరో తెలుసుకుందామని వీళ్లతో కలిసింది.
వీళ్లతో కలవడానికి ఒకన్ని తన ముగ్గులో దింపింది తను. అదే తను చేసిన తప్పు. 
ఒకడుతో మొదలయి అల్మోస్ట్ ఆ గ్యాంగ్ లో టాప్ పొజిషన్ లో ఉన్న మగాల్లందరి కింద నలిగింది. 
అంత చేసినా ఆ గ్యాంగ్ కి లీడర్ ఎవడో ఇప్పటికి కనిపెట్టలేక పోయింది. 
ఇంత వరకు తన పనిలో తాను సక్సెస్ కాలేదనే ఆలొచన రాగానే ఏడుపొచ్చేసింది. తన మీద తనకే అసహ్యం వేసింది.
బోర్లా పడుకుని మొఖాన్ని దిండుకేసుకుని అదుముకుని కన్నీల్లు తుడుచుకుంది. 

          ఉన్నట్టుండి వెంకనుండి ఎవరో తనలో ప్రవేశించినట్లని పించింది. జునైద్ గాడు పైన పడుకుని వెనకనుండి తనలో వాడి
దండాన్ని దూర్చి ఊగుతున్నాడు. సంద్య వుసూరు మంది. ఆమె ఏమాత్రం సహకరించకుండా అలా డెడ్ బాడీలా పడుకుని
ఉండిపోయింది. 

          ఆమె ఎంత ప్రయత్నించినా అలా ఉండలేక పోయింది. వాడు ఆమెలో చేస్తున్న రాపిడికి బాడీలో వేడి రాజుకుంది.
అప్రయత్నంగానే గుద్ద వెనక్కి ఊపుతూ ఎదురు వూగింది. ఎప్పుడైతే ఆమెలో వేడి రాజుకోవడం మొదలైందో, జునైద్ లో
వేడి తారా స్థాయికి చేరుకుని ఆమెలో కార్చేసి పక్కకు వాలిపోయాడు. 

          సంద్యకి ఈ సారి ఇంకా గట్టిగా ఏడ్వాలనిపించింది. ఆప్రయత్నంగానే కన్నీళ్లు కారిపోయాయి. చురుక్కున లేచి
జునైద్ ని చూసింది.
“ఎప్పుడైనా ఎవరినైనా దెంగావా?. . . . ” అని అడిగింది. 
“ఆ . . . దెంగాను.. . ” అని సమాదానం ఇచ్చాడు. 
ఆమె అలా ఎందుకు అడిగిందో జునైద్ కి అర్థం కాలేదు. ‘ఎందుకు’ అన్నట్టు క్వచ్చన్ మార్క్ ఫేస్ పెట్టాడు.
జునైద్ ఫేస్ అలా చూడగానే రవికాంత్ మాటలుగుర్తొచ్చాయి. ‘ఆత్రం గాడు’.
అంత వరకు మోచేతులు మీద బరువు మోపి పాక్షికంగా పడుకున్న అమె నిరుత్సాహ పడిపోయి వెనక్కి వాలిపోయింది.

          రవికాంత్ సిగరెట్ ప్యాకెట్ లోనించి ఒక సిగరెట్ తీసి వెలిగించుకున్నాడు. 
“ఎంత మందిని దెంగావ్. . . ” అని అడిగింది సంద్య.
“ఇద్దరిని” అన్నాడు “ఒకటి మా నజ్రియా రెండు నువ్వు”
సంద్య చిన్నగా నవ్వింది. “నన్ను దెంగావా నువ్వు” అని వెటకారం చేసింది.
“దాన్ని కూడా ఇలాగే దెంగావా. . . . ” అని అడిగింది.
అవునన్నాడు. 
       
         వాడిదేమ్ తప్పులేదు. నజ్రియాని దెంగడానికి వానికి సమయం చిక్కేది కాదు. అత్త స్నానికి పోయినప్పుడు బెడ్ రూంలోనూ, కిచెన్ లో ఉన్నప్పుడు బాత్రూం లోనూ కక్కుర్తి పడేవాడు. నాలుగు వూపులు వూపేలోపే ఎవరో ఒకరు అడ్డుపడేవారు. అందుకనే అదే వాడికి అలవాటయిపోయింది. నజ్రియా కూడా ఎప్పుడు ఎక్కువ సేపు చేయమని గొడవ చేయలేదు.

        “ఎవరైనా చేసుకుంటుంటే చూశావా ” అని అడిగింది.
లేదన్నాడు.
“పోనీ సెక్స్ సినిమాలైనా చూశావా ” అని అడిగింది.
అవునన్నాడు.
“ఎంత సేపు చేస్తారందులో ” అని అడిగింది.
“వాళ్లంటే గబ్బు పనులన్నీ చేస్తారు. మనం అవన్నీ చేయం ” అని మొడ్డని చేతిలో తీసుకుని “దీన్ని పెట్టి తొయ్యడమే”
అన్నాడు గర్వంగా మొడ్డని సవరదీస్తూ.
జునైద్ అనుభవం లేని తనానికి సంద్య నవ్వుకుంది.

         “గబ్బు పనులంటే “అని నవ్వింది. 
సంద్య నవ్వు. ఆ నవ్వు గురించి కచ్చితంగా మాట్లాడుకోవాలి. ఆమె నవ్వినప్పుడు ఆమె పెదాలు మరింత అందంగా తయారవుతాయి. తెల్లటి పలు వరుస తీర్చి దిద్దినట్టు మెరుస్తుంటాయి. 
         
          ఆ నవ్వు దెబ్బకి యెంతటి ముసలి వాడికైన చిలిపి చక్కలి గింతలు పెట్టేస్తుంది. నరాలు జివ్వుమంటాయి. ఆ నవ్వు దెబ్బకే రవికాంత్, కేశిరెడ్డి లాంటి వాళ్లని ఆమె పూకుకి బానిసలను చేసింది. ఒక్కోసారి కేశిరెడ్డయితే బెంగళూరు పోతున్నాని చెప్పి తోట బంగళాలో ఉండిపోయేవాడు. ఆమె పూకు నాకుతూ.  

         అలాంటి వాళ్లనే పడేసిన ఆ నవ్వు ఈ బచ్చా జునైద్ గాడెంత. వాడి నరాలు వూపిరి పోసున్నాయి. మొడ్డ గాలి బెలూన్ లా ఉబ్బింది. తట్టుకోలేక ఆమెని ఆత్రంగా ఆక్రమించుకోబోయాడు. ఆమె కాలెత్తి జునైద్ గాడి చాతిమీద పెట్టి వెనక్కి తోసింది. వెనక్కి పడబోయి చేతుల ఊతంతో నిలదొక్కుకున్నాడు.

         “నీది దీంట్లో పెట్టాలంటే ముందు నీ నోటితో దీన్ని శుబ్రం చేయాలి ” అని తన రెండు కాళ్లని వెడెల్పు చేసింది. ఆమె అందమైన పూకు కనపడేలా. ఆమె శరీరం ఆసాంతం ఛామన ఛాయతో ఉన్నా అక్కడ మాత్రం కొంచెం నల్లగా ఉబ్బి ఉంది. మద్యలో చీలిక పింక్ కలర్లో నోరూరించింది. జునైద్ పెదాలు తడుముకున్నాడు. 

        జునైద్ ముఖకవలికలు స్పష్టంగా తెలుస్తున్నా, వాడెంత సేపటికి మాట్లాడకపోయేసరికి “అయితే నీ నోటితో చెయ్యవు. . . ” కాళ్లు మూసేయబోయింది. జునైద్ ఫాస్ట్ గా రియాక్ట్ అయ్యి ఆమె రెండు కాళ్ల మద్యన తన రెండు చేతులు అడ్డం పెట్టాడు. అలాగే మళ్లా ఆమె కాళ్లని విడదీశాడు. 

         రెండు చేతులతో ఆమె తొడలని నిమిరాడు. ఆమె తొడల చర్మ స్పర్షకి పరవసించి పోయాడు. అవి పట్టంత మెత్తగా ఉన్నాయి. తనివి తీరక తన చెంపలని వాటికి ఆనించి ఆనందిచాడు. పెదాలు ఆనించి ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.

         వాడి పెదాల స్పర్షకి ఆమె నరాలు జివ్వు మన్నాయి. వాడలాగే వాడి పెదాలను తొడల మీదనుంచి రెండు తొడల మద్యకి తెచ్చాడు. రెమ్మల దగ్గరికి తెచ్చి వాసన చూశాడు. ఆమె పూకు దగ్గర మదపు వాసన మత్తుగా అనిపించింది జునైద్ కి. నాలుక బయట పెట్టి మెల్లగా రాశాడు. ఒక్కో రెమ్మని పట్టి చీకాడు. సంద్య వెనక్కి వాలిపోయి,కళ్లు మూసుకుని ఆనందిస్తొంది. 

          పూకు పెదాల లోపల జునైద్ నాలుక ఒక రౌడ్ కొట్టింది. సంద్యకి నరాలలో సలుపు పుట్టి రెండు తొడలని దగ్గరికి జరిపింది. జునైద్ నాలుకని మరింత లోపలికి జొప్పించి బయటికి తీశాడు. పూకు పెదాల మద్య నాలుకని ఉంచి లప లప లాడించాడు. ఆ పనికి సంద్య నడుముని పైకెత్తి అతనికి మరింత సహకరించింది. 

          క్లైటోరిస్ ని చప్పరించమని చెప్పి మరీ చేయించుకుంది. సుమారు పదిహేను నిమిషాల పాటు ఆ నాకుడు కార్యం జరిగింది. సంద్యసుమారు మూడు సార్లు జునైద్ మూతిమీద కార్చేసింది.చివరగా అతని జుట్టు పట్టుకుని మీదకు లాక్కుని రసాలతో తడిగా ఉన్న మూతిని అంతా ఇంచు కూడా వదలకుండా నాకేసింది. 

          జునైద్ ఆమె చేష్టలతో మరింత రెచ్చిపోయి ఆమె పెదాల అమృతాన్ని జుర్రుకోవడంలో మునిగిపోయాడు. ఆమె ప్రతి ఇంచిని పెదాలతో స్పృశిస్తూ, నాలుకతో నాకుతూ ఆనందించాడు. సంద్య అతని వీపు మీద చేతులు వేసి నిమురుతూ, చేతిని ఇంకొంచెం కిందకి జరిపి అతని లవడాని అందుకుంది. రెండు బంతులని మరొక చేత్తో అందుకుని, అతని కళ్లలోకి చూస్తూ మత్తుగా మూలిగింది. 

         పైన చర్మం లేని అతని లవడా మీద ఆమె చేతిని ముందుకి వెనక్కి ఆడించింది. లవడాని ఆమె చీలిక మీద ఆనించి పైకి కిందకి రాసుకుంది.తన క్లిట్ పైన అతని లవడాని పెట్టి తప తప మని కొట్టుకుంది. జునైద్ ఆగలేక లవడా ఆమె చేతిలో ఉన్నట్టే నడుముని ముందుకి వెనక్కి వూపుతున్నాడు. 

        చివరగా అతని మొడ్డని ఆమె పూకు చీలిక మద్యలో దూర్చుకుని “ఊ . . . . ” అని మూలిగి ఆమె నడుముని కదిలించింది. జునైద్ కూడా తన నడుముని ముందుకు కదిలించాడు. రెండు నడుములు గాలిలో గుద్దుకున్నాయి.
సంద్య “ఆ . . . ” అని మూలిగింది. అతని పిరుదుల మీద చేతులుంచి మరింత లోపలికి అదుముకుంది. 
జునైద్ లవడా అంత పొడుగు లేకపోయినా లావు మాత్రం సంద్యకి సరిపోయింది. అందుకనే ఆమెకి నిండుగా అనిపిస్తున్నాడు.
జునైద్ లవడాని పూర్తిగా బయటికి తీసి మరింత గట్టిగా పొడిచాడు. అతను చాలా తొందరగా నేర్చుకున్నాడు. 
“గుడ్” అంది అభినందనగా. జునైద్ పోట్లలో వేగాన్ని పెంచాడు. 
పోట్లలో వేగం పెరగగానే ఆమె తన రెండు కాళ్లలో అతన్ని పెన వేసి అదుముకుంది. 
“ఎందుకంత తొందర . . . స్లోగానే చెయ్యి. . . ” అనింది.
జునైద్ వేగాన్ని తగ్గించి ఒక రిథంతో పోట్లని వేయడం మొదలు పెట్టాడు.
అవసరమైనప్పుడు వేగం పెంచమని చెబుతూ, అవసరం లేనప్పుడు ఆపమని, ఆమెకు ఇష్టం వచ్చినట్లు, 
ఆమెకి నచ్చినట్లు చేయించుకుంది.

            మొదటి రెండు రౌండ్లు టోటల్ గా మిషనరి పొజిషన్లోనే జరిగిపోయాయి. జునైద్ ఆల్మోస్ట్ స్వర్గంలో ఉన్నట్టు ఫీల్ అయ్యాడు.అదే విషయాన్ని సంద్యకి చెపితే ఆమె నవ్వేసింది. ఆ నవ్వు దెబ్బకి జునైద్ మూడో రౌండ్ కి రెడీ అయిపోయాడు. మూడో రౌండ్లోఆమె అతని మీద స్వారీ చేసింది. ఆమె స్వారీ చేసినంత సేపు అతని చేతులు ఆమె బిగువైన ఆమె స్తనాల మీదే ఉన్నాయి. నిపుల్స్ నలుపుతూ,అప్పుడప్పుడు నోటితొ కొరుకుతూ ఎంజాయ్ చేశాడు. 

           తరవాత ఆమెను వెనక నుంచి  కుక్కలా రతి జరిపాడు. ఆతనికి అయిపోతుందనగా బలమైన పోట్లు వేశాడు. చివరగా ఆమెలో శాశ్వితంగా ఉండిపోవాలన్నంత ఉండిపోవాలన్నంత కసిగా గుద్ది నొక్కి పట్టి కార్చేశాడు. అలాగే ఆమె మీద వాలిపోయాడు. సంద్య అతన్ని తన మీదనుంచి పక్కకు తోసేసింది.

           కిటికిలోనించి అప్పుడే ఉదయిస్తున్న సూర్యకిరణాలు సరాసరి ఆమె ముఖం మీద పడ్డాయి. నిద్రలేమి వల్ల ఆమె కన్నులు ఆ సూర్య కిరణాలను తాలలేక పోయాయి. చేతి చాటుగా అరుణోదయాన్ని చూడ్డానికి ప్రయత్నించింది. ఆ అందమైన దృశ్యాన్ని చూడగానే ఆమెకి మరింత క్లియర్ గా చూడాలనిపించింది. లేచి బాల్కానిలోకి నగ్నంగానే వచ్చి నిల్చుంది. అల్లంత దూరంలో అరుణుడు ఎర్రటి నిప్పుముద్దలా దూరపు కొండల మద్యనుంచి ఉదయించాడు. 
          రాత్రి చీకట్లను ప్రాలద్రోలే ఆ ఉదయపు సూర్య కిరణాలు ఆమె లోనిచీకటిని తొలగించేశాయి.ఎన్నాళ్లగానో ఆమె హృదయంలో దాచుకున్న మంచు ముద్దలాంటి ఆమె ధుఃఖాన్ని కూడా కరిగించేశాయి. ఆ ధుఃఖం కరిగి కన్నీల్లై  ఆమె చెంపలగుండా కారిపోయాయి. ఆ అరుణోదయం ముగిసిపోగానే ఆమెలో కొత్త ఉత్సాహం ఆమెను ఆవహించింది.

         ఆ సమయంలో ఆమె ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది. జీవితంలో ఇంకెప్పుడు రతిలో పాల్గొనకూడదని, అలాగే ఇదే ఈ బంగళాలో చివరి 
సూర్యోదయమని.
 

      ఆ రోజు ఆమె రూపంలో ఒక కొత్త శక్తి ఉద్బవించింది.

10c

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

School Days – 7, స్కూల్ డేస్,jabardasth telugu sex stories,telugu boothu kathalu,telugu hot stories,boothu kathalu,telugu sex stories,jabbardast sex stories,telugu rasika kathalu,telugu srungara kathalu,dengudukadalu,telugu buthu kathalu,telugu heroines sex stories,telugu actress sex stories,telugu romantic stories,jabbardasth.in,poku modda kathalu in telugu

7days

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button