School Days

School Days – 8 | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories

School Days - 8 | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories

School Days – 8 | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories

mahindra

School Days | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories
School Days | స్కూల్ డేస్ | Jabardasth Telugu Sex Stories

తోట బంగళా రహస్యం 

                 ఇంటి ముందర వరండాలో చెక్క కూర్చీలో కాలు మీద కాలేసుకుని కూర్చున్నాడు కేశిరెడ్డి. నోటిలో సిగరెట్ పొగలు 
సుడులు తిరుగుతూ గాల్లో కలిసిపోతొంది. డ్రైవర్ గంగులప్ప ట్రాక్టర్ రిపేర్ చేస్తున్నాడు. ఆ పక్కనే కోటప్ప వడ్రంగి పని చేస్తున్నాడు. వాడి చేతిలోని పెద్ద భాడిసే ఆ మొద్దును చక్కని వ్యవసాయ పనిముట్టుగా మార్చే పనిలో మునిగిపోయి ఉంది. కేశిరెడ్డి కూర్చీ పక్కనే కూర్చుని ఆయన కేదో చెప్తున్నాడు. 

                “ఏరా గంగులప్ప, నిన్నదంకా ఆ ట్రాక్టర్ బాగనే ఉంది కదరా. అప్పుడే ఏమైంది.” అని అడిగాడు విసుక్కుంటూ.
“ఏమో తెలీదన్నా. ఆయిలు ఏమైనా మార్చాలేమో” అని ఇంజనను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడంలో మునిపోయి” రేపొక సారి 
మెకానిక్ ను పిలిపిస్తే మంచిదన్నా” అని అన్నాడు కేశిరెడ్డి వైపు తిరుగుతూ.
“ఏరా రవి ఊర్లో వేరే ట్రాక్టర్ ఉందేమో కనుక్కో” అని రవికాంత్ ని పురమాయించాడు.
“ఇప్పుడా . . . అంత అర్జంట్ అయితే ఎలాన్నా, ఉండేదే రెండు మనది కాక ఆ నూరుల్లా గాడిది. అదికూడా మూలపడింది”అని
అనాడు.
“ఆ శివాపురం రామిరెడ్డి గాడికి ఇత్తనం చెనిక్కాయలు పంపాల్రా” అన్నాడు సిగరెట్ పొగ వదులుతూ.
“రేపు పంపిస్తే పాయ” అన్నాడు రవికాంత్.
“ఈ పొద్దే పంపిస్తామన్నాను. వాడు మనిషిని కూడా పంపిస్తానన్నాడు. అయినా మనకు రేపు చానా పనుంది కదరా,
ఇప్పుడెం చేసిది”అని నుదురు రుద్దుకున్నాడు.
“ఎందుకన్న అంత టెంక్షన్ పడతావ్. రేపు రమ్మని ఫోన్ చేయి. మనం ఎలా చెపితే అలా ఇనేవోడు. అలాంటి వాళ్లకి అంత
సీను ఇయ్యకూడదు” అని అన్నాడు.       
“ఇయ్యాల్రా. వానితో మనకు చానా పనుంది. మొదటి యాపారం కదరా సరైన సమయానికి పంపకపోతే యెట్ల” అని అన్నాడు.
రవికాంత్ క్షణం పాటు కన్నార్పకుండా కేశిరెడ్డి కళ్లలోకి చూశాడు. కేశిరెడ్డి నగుతా 
“వానికి ఎర్రకొండ కింద పదెకరాలున్నాయి. అందుకనే ఈ యాపార సంబందాలు. వీలయితే మనూరి తారురోడ్డు కంట్రాక్ట్ కూడా
వానికే ఇయ్యాల” అని అన్నాడు.

                 వాళ్లీ సంభాషణ ఇలా జరుగుండగానే రాజు ఆ ఇంటి ఆవరణలోకి అడుగు పెట్టాడు. సూరిగాడు అతని వెంట ఉన్నాడు. రాజు గాడిని చూసి కేశిరెడ్డి “ఎవర్రా వాడు?” అని రవికాంత్ ని అడిగాడు. 
రవిగాడు కొంచెం కిందికి వంగి కేశప్ప చెవిలో “నాగప్ప కొడుకన్నా వాడు, ఎనకున్నోడు అంజినప్ప కొడుకు. ఇద్దురు తోడు దొంగలు.” నసిగాడు. 
రాజు గాడు నాగప్ప కొడుకని తెలియగానే కేశప్ప సంతోషంతో చప్పట్లు కొట్టినంత పని చేసినాడు. 
“ఏన్దిరా అన్నీ ఇట్ల కలిసొత్తాండాయి” అని అన్నాడు రవికాంత్ తో.
“రాప్పా. . . రా. .  ఇట్ల కుర్చో”అని “ఏమప్పా . . . మీ నాయన కోసం వస్తివా. . . ” అని అడిగాడు.   
“లేదు సామీ,మా రామిరెడ్డి గారు పంపించినారు. మీ కాడ చెనిక్కాయలు ఉండాయంట కదా” అని అన్నాడు కొంచెం వినయంగా.
“మా నాయన కూడా యీడే ఉండాడా సామీ” అని అడిగినాడు.
“ఆ ఉండాడురా నా పని మీదే యేరే ఊరు పోయిండాడు లే. అయినా ఆ రామిరెడ్డి ఎవర్నో పంపిస్తాడనుకుంటే నిన్ను పంపించినాడే. ఉండు ఆ యప్పకు ఫోన్ చేయల్ల” అని లోపలికి పోయి పది నిమిషాల తరవాత వచ్చినాడు.
“మ్మేయ్ . . . ఇంటికి యెవురన్నా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి తాగేకి మంచి నీళ్లిద్దామని కూడా ఉండదా నీకు” అని పెళ్లాన్ని గదిమాడు బయటికి వస్తూనే. 
             కేశప్ప పెద్దకూతురు స్వప్న రెండు స్టీల్ చెంబుల్లో నీళ్లు తెచ్చింది. ముతక చీర కట్టుకుని ఉందామె. వెంట్రుకలు చెదిరిపోయి జుట్టంతా చిందర వందరగా ఉంది. పదికి పైగా గ్రామాలను శాశించే వోని కూతురు ఇట్లా ఉంటాదని ఎవరైనా చెపితే మనం నమ్మము.

             నీళ్లివ్వడానికని వంగి “తీసుకో” అనింది రాజు వైపు నవ్వుతూ. ఆమె మేని రంగు ఛామన ఛాయ. ముఖం కూడా అదే రంగులో ఉంటుంది. కన్ను, ముక్కు మరియు నోరు అన్నీ తీర్చి దిద్దినట్టుంటాయి. తెలుగుదనం, చిలిపి దనం కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తాయామెలో. ఎప్పుడు కూడా సాంప్రదాయబద్దమైన బట్టలే కడుతుంది. ఆమెను చూసిన వాళ్లు మాకు ఇలాంటి కూతురు, చెల్లెలో, అక్కో, మనవరాలో ఉండుంటే బాగుండు కదా అనుకుంటారు. బుద్దిలోనూ,గుణంలోనూ ఉత్తమురాలు.

             అలాంటి ఆ అమ్మాయి ఆ ఇంట్లో అకారణ ద్వేషాన్ని బరిస్తొంది. దానికి కారణం ఆమె తల్లయినా ఆమె ఉనికిని ఆ ఇంట్లో వాళ్లు బరించలేక పోతున్నారు. కేశప్ప పెండ్లాం పెళ్లికి ముందే నెల తప్పింది. అది దాచిపెట్టి ఆయన కిచ్చి పెండ్లి చేసినారు. పెండ్లయిన రెండు నెలలకు కానీ అది కేశప్ప ఇంట్లో తెలీలేదు. తెలిసినంక కూడా కేశప్ప పెండ్లాం ఆ కడుపు తీయించుకోవడానికి ఒప్పుకోలేదు. పలితం స్వప్న అనుభవిస్తొంది.

             స్వప్నకి 16 యేళ్లప్పుడు ఒక అమావస్య నాడు అన్నంలో గంజి వంచుతుంటే ఆమె తమ్ముడు సొమానాథ్ కాలు మిందికి ఒలికింది. చర్మం కాలి బొబ్బలు లేచాయి.కేశప్పకి తన ప్రమేయంతో పుట్టిన సోమనాథ్ అన్నా, వాని యనక పుట్టిన రాజ్యలక్ష్మి అన్నా చానా ఇష్టం. అది అనుకోని సంఘటనే అయినా ఆమె మీద ఉన్న కోపం ఆ సంఘటనతో మరింత ఎక్కువైంది. జుట్టు పట్టుకుని గదిలోకి ఈడ్చి పిర్రలు వాయగొట్టేశాడు చింత బరికెతో.
“ఈ పొద్దు నుంచి దీన్ని తోటలో పని చేసే వాళ్లకి కూడు చేసి పెట్టే పనికి ఏసెయ్” అని పెండ్లానికి ఆర్డర్ వేశాడు. ఒల్లంతా వాతలు వచ్చిన స్వప్న శరీరాన్ని చూసి కేశప్ప పెండ్లాం ధుఃఖం ఆపుకోలేక పోయింది.ఆ రోజు మద్యహ్నమే స్వప్న తోట బంగళాకి మారిపోయింది. అప్పటికి ఆ తోట బంగళా పూర్తీగా నిర్మించలేదు. ఆ బంగళా కట్టే కూలీలకు అన్నం చేసిపెట్టడమే ఆమె పని బంగళాలో పూర్తీగా నిర్మించబడిన కింద గదులలో ఆమె బస.

               బంగళాకి మారిన మొదటి రోజు సుమారు రాత్రి మూడు గంటలకి పైన ఆమెనెవరో నిమురుతున్నట్టు కలగనింది. ఉలిక్కిపడి లేచి చూస్తే కేశప్ప. “ఏమ్మా దెబ్బలు గట్టిగా తగిలాయా?” అని ప్రేమగా పలకరించాడు. కేశప్ప ఎప్పుడు స్వప్నని అంత ప్రేమగా మాట్లాడలేదు.
ఆ ప్రేమకు కరిగిపోయిన స్వప్నలో ధుఃఖం పెల్లుభికింది. కేశప్ప భుజం మీద వాలిపోయి వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది. కేశప్ప ఆమె తల మీద చేయి వేసి ప్రేమగా నిమురుతూ వోదార్చాడు.
“దెబ్బలెక్కడ తగిలాయో చూపించు వెన్న రాస్తాను” అని చేతిలో ఉన్న వెన్న గిన్నేను చూపించాడు.
“వద్దులే నాన్న నేను రాసుకుంటాను” అని వెన్న గిన్నెను చేతిలోకి తీసుకోబోయింది.
“పర్వాలేదులేమ్మా నేనే రాస్తాను యాడో చూపించు “అన్నాడు. ఆమె మగాళ్లకు చూపించలేని చాలా చోట్లలో దెబ్బలు తగిలాయి. పిర్రల మీద సల్ల మీద, పొత్తి కడుపు మీదా చింత బరికె వాతలున్నాయి. అతనికి అవన్నీ చూపించడం ఎలా అని తటపటాయించింది.  
“పర్వాలేదమ్మా నువ్వు నాకు పుట్టకపోయినా నీకు నేను నాన్ననే కదా ” అని ఆమె బోర్లా పడుకోబెట్టి వీపు మీద వెన్న రాయడం మొదలెట్టాడు. కమిలిపోయిన చర్మం మీద వెన్న చలువ తగులుతుంటే హాయిగా అనిపించింది స్వప్నకు. అంతకంటే ఆమె మిద కేశప్ప చూపిస్తున్న ప్రేమకు పొంగిపోయింది. ఆ సమయంలో ఆమె ప్రపంచంలో తనకంటే అదృష్టవంతురాలు మరొకరు లేరని ఆనందపడిపోయింది. ఆ ప్రేమ కోసమే కదా తను 16 యేళ్లగా ఎదురు చూసింది. అందుకనే కేశప్ప యేమి చెపితే అది చేసింది. 

            “కొంచెం జాకెట్టు విప్పేయమ్మ వీపు మీద రాయడం కష్టంగా ఉంది” అనగానే జాకెట్టు పీకేసి పక్కపెట్టి సల్లు కేశప్పకి కనపడకుండా వెంటనే బోర్లా పడుకుంది. 
వీపు మీద కూడా రాసిన తరవాత “పిర్రల మీద కూడా దెబ్బలు తగిలాయా తల్లీ” అని అడిగాడు. అవునని తలూపింది.
“చూపించమ్మా . . . .వెన్న రాస్తాను” అని పిర్రల మీద చేయి వేసి ప్రేమగా నిమిరాడు.
ఆమె తటపటాయిస్తుంటే “నేను మీ నాయన్నే కదమ్మా” అని ప్రేమ కురిపించాడు. 
ఆమె సిగ్గు పడుతూ సల్లకు జాకెట్ అడ్డం పెట్టుకుని లేచింది. “ఆ పక్కకు తిరుక్కో విప్పుతానని ” చెప్పింది.
కేశప్ప చిన్నగా నవ్వుకుని పక్కకు తల తిప్పుకున్నాడు.
చక చకా పైట లంగా విప్పేసి బోర్లాపడుకుని సిగ్గుతో ముఖాన్ని దిండుకేసి అదిమి”ఇంక తిరుగు నాన్న” అనింది.
కేశప్ప తల తిప్పగానే బోర్లించిన కుండల్లా అంత పెరిగిన కూతురి పిరుదులు చూడగనే కళ్లు పెద్దవయినాయి.
వాటి మీద నల్లగా కమిలిపోయి కరుడు గట్టి ఉన్నాయి చింత బరికె వల్ల ఏర్పడిన వాతలు. పిరిదుల మీద చేయి వేసి నిమరగానే ఆ వాతల వాపు తెలిసొచ్చింది కేశప్పకి. స్వప్న మీద జాలిపడిపోతూ “ఎంత పాపిష్టోన్ని తల్లి ఇంతలా కొట్టాను” అని తనను తానే నిదించుకున్నట్టు మాట్లాడాడు. 

               కేశప్ప తన గురించి అంత ప్రేమగా మాట్లాడుతుంటే స్వప్న కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయి. చిన్న తప్పు చేసినా జాలిలేకుండా దండిచేవాడే గానీ ఎప్పుడు జాలి చూపించలేదు. కరుడు కట్టిన ఆ మొరటు చేతులు చెంపలు పగల కొట్టడమే గానీ ప్రేమగా తల మీద చేయి వేసి నిమిరి ఎరగడు. అలాంటి వాడు ఈ రోజు ప్రేమగా తన ఒంటిమీది దెబ్బలకు వెన్న రాస్తుంటే ఆనందంతో పరవశించిపోతొంది. 

              ఉన్నట్టుండి కేశప్ప చేయి ఆమె రహస్య ద్వారం మొదట్లో తగలగానే ఉలిక్కిపడి “నాన్నా. . . .” అని కేక పెట్టి ఒక చేత్తో అమె రహస్య ప్రదేశం కనపడకుండా మూసేసింది. 
“ఏమ్మా . . . . ” అని అన్నాడు. వెంటనే ఆమె చేయిని చూసి నవ్వుకుని “తొడల మీద కూడా వాతలున్నాయి తల్లీ వెన్న రాయక పోతే నొప్పిగా ఉండదు” అని ఆమె చేతిని తాకకుండా తొడల వెనక భాగమంతా వెన్న రాశాడు.

              “ఈ పక్కకు తిరుగమ్మా వెన్న రాస్తానని ” అన్నాడు. “చీ పో నాన్న . .  .నాకు సిగ్గు” అని సిగ్గు పడిపోయింది స్వప్న.
“నాన్న దగ్గర సిగ్గెందుకు తల్లీ” అని ఆమె జబ్బలు పట్టుకుని వెల్లికిలా తిప్పేశాడు. ఒక చేతిని సల్లకి, రెండో చేతిని తన రహస్య ప్రదేశానికి అడ్డం పెట్టి కల్లు మూసుకుని ఉండిపోయింది.

              “చూడు ఎంతలా సమిలిపోయిందో” అని పొత్తి కడుపు భాగంలో వెన్న రాశాడు. నాజూకైన నడుము స్వప్నది. ఆ నాజూకైన నడుము మీద పడిన వాత మీద వెన్న రాసి, ఆమె లోతైన బొడ్డు చుట్టూ వేలితో సున్న చుట్టాడు. ఆమె నడుము భాగం కొద్ది క్షణాల పాటు కంపించింది.ఆ సమయంలో స్వప్న భారంగా ఊపిరి తీసుకోవడం కేశప్ప గమనించాడు. చను గుబ్బలు కూడా అంతే భారంగా కదిలాయి. 

              ఆమె స్తనాలు వయస్సుకు తగ్గట్టు గానే పచ్చిగా ఉన్నాయి. చన్నుల పైనున్న ఒకేఒక్క వాతపై వెన్న రాసి చను మొనలని నలిపాడు.చను గుబ్బల పైన వెన్నరాసి ఒక్కొక్క చన్నునే పిసకడం మొదలెట్టాడు.స్వప్న శరీరం వేడెక్కడం స్టార్ట్ చేసింది.ఆమె ఊపిరి తీసుకోవడంలో మార్పు స్పష్టంగా తెలుస్తొంది. చన్నులను వదిలి పొత్తికడుపు కింద భాగాన్ని చేరాడు. ఆమె చేయి ఇంకా అక్కడే అడ్డంగా ఉంది. చేతిని పక్కకు జరిపాడు.

              ఆమె రహస్యాంగము. చుట్టూ నూనూగు వెంట్రుకలతో ఇంకా తెరుచుకోని ప్రదేశము. వేలికి వెన్న రాసుకుని ఆమె చీలికని అడ్డంగా మీటాడు. స్వప్న నరాలు జువ్వుమని లాగాయి. “నాన్నా. . . .” అని లేచి కూర్చుని రెండు చేతులతో రహస్యాన్ని కప్పేసింది. “ఏమైందమ్మా. . . . ” అని గడ్డం పట్టుకుని పైకి లేపాడు. ఆమె ఆ ప్రదేశముని అతనికి చూపించడానికి కూడా ఇష్టం లేనట్టు తల దించుకొనే ఉంది. చూడు ఇంకా ఎన్ని వాతలున్నాయో అని తొడల మీద వెన్న రాయడం మొదలెట్టాడు. అతని చేయి లోతొడలను చేరేపాటికి ప్రతిఘటించడం ఆపేసి అతని చేతికి దారిచ్చింది. ఒక చేత్తో లోతొడలను చేరుతూనే ఇంకో చేత్తో ఆమె శరీరాన్ని బెడ్ మీదకు తోసేశాడు.

             మెల్లగా ఆమె రెమ్మలని పట్టుకు విడదీశాడు. భయం పోగొట్టడానికని “నేను నీ నాన్ననే కదా ఏమి కాదులే ” అని చీలికపై వేలితో రాశాడు. మొదటి సారి తానుకాకుండా పరాయి మనిషి ఆమె రహస్యాంగాన్ని తాకడం.స్వప్నకి ఒల్లు జలదరించి పోతొంది. తలని గట్టిగా పట్టుకుని ఊపిరి బలంగా పీలుస్తొంది. రెమ్మల మద్యలో వేలిని ఆడిస్తూనే బొటన వేలితో ఆమె మదన కీలని తాకాడు. స్వప్న ఒక జెర్క్ ఇచ్చి అతని చేతిని పట్టుకు ఆపేసింది. అయిదు నిమిషాల మర్దనా తరవాత ఆమె జీవితంలోనే మొదటి భావప్రాప్తిని పొందింది. ఆమె శరీరం కొన్ని నిమిషాల పాటు కంపించి మొదటి స్కలనం చేసింది. అలాగే కల్లు మూసుకుని ఆ సుఖాన్ని ఆనందిస్తూ అనంతలోకాల్లో విహరిస్తొంది.

             ఉన్నట్టుండి ఏదో గరుకు పదార్థం ఆమె రహస్యాంగంలోకి చేరినట్టనిపిస్తే కళ్లు తెరిచి చూసింది. కేశప్ప ఆమె రెండు తొడల మద్యన చేరి, ఆమె తొడలను భుజాల మీద వేసుకుని నాలుకను ఆమెలోకి జొప్పించి ముందుకి వెనక్కి ఆడిస్తున్నాడు. ఆమె పైకి లేవబోతే ఆయన మొరటు చేతులు ఆమెని బెడ్ కి అణిచి పెట్టేశాయి. నాలుకతో ఆమె కన్య పూకులోకి దూరి వస్తూనే బొటన వేలితో ఆమె గొల్లిని కెలుకుతున్నాడు. రెమ్మలని చప్పరిస్తూ నాలుకతో ఆ బుడిపెను సాన పెడుతుంటే స్వప్న నోట్లో తడారిపోయింది. పదిహేను నిమిషాల అతని నాలుక పని తనానికి ఆమె మూడు సార్లు భావప్రాప్తిని పొందింది. 

            ఎప్పుడు ఎరగని ఆ సుఖానికి స్వప్న శరీరం అలసి కాసేపు నిద్రపోయింది. అలా పడుకుండి పోయిన స్వప్నని చూసి కేశప్ప బట్టలన్నీ విప్పేసుకుని, తన లావు పాటి దండాన్ని సవర దీసుకున్నాడు. అతని కళ్లలో కామం కొట్టొచ్చినట్టు కనిపించింది. ఆమె తల భాగాన్ని చేరుకుని సవరదీసిన తన లావుని ఆమె లేత పెదాల మద్య ఉంచి పైకి కిందికి ఆడించాడు. స్వప్న కళ్లు తెరిచి చూసి ఏదో మాట్లాడటానికి నోరు తెరిచింది. ఆమె నోరు తెరవగానే అతని దండం అమాంతం ఆమె అంగిటిని చేరింది. ఆమె తల పట్టుకుని ఇంకా గట్టిగా అతని నడుముకేసుకుని అదుము కున్నాడు. ఆమె వూపిరాడక కళ్లు తేలేసే సమయానికి దండాన్ని బయటికి లాగేశాడు. ఊహించని ఆ పరిణామానికి స్వప్న షాక్ తినింది.

             ఆమెకు తేరుకునే సమయాన్ని కూడ ఇవ్వకుండానే రెండు తొడల మద్యన చేరుకుని అతని లావుపాటి దండాన్ని ఆమె కన్యతనానికి గురిపెట్టాడు. కేశప్ప ఏమి చేయడానికి సిద్దపడ్డాడో స్వప్నకి అర్థం అయిపోయింది. వెంటనే వెనక్కి జరిగి “ఎం చేస్తున్నావ్” అని అడిగింది. ముందులాగే ఆమెను బుజ్జగించడానికి చానా కబుర్లు చెప్పాడు. నేను నాయన్ని కదా చేస్తే ఏమి తప్పులేదన్నాడు. మీ అమ్మకు కూడా ఇలాగే చేశానన్నాడు. వెన్న రాసినట్టే సుఖంగా ఉంటుంది తల్లీ అని నైస్ చేయడానికి ప్రయత్నించాడు.
“అమ్మ చెప్పింది ఇలాంటి పని చెయ్యద్దని, చేస్తే తన లాగే భాద పడతావని చెప్పింది” అని “వద్దు నాన్న నీకు దండం పెడతానని” ఏడ్చింది.
అయిదు నిమిషాల ప్రతిఘటన తరవాత కేశప్ప ఓపిక నశించింది. తను ఏ ఆడదాన్ని ఇంతసేపు బంగపోయింది లేదు. ఏ ఆడదాని పూకు ఇంతసేపు నాకి నైస్ చేసింది లేదు. అయినా స్వప్న ప్రతిఘటించడం అతని అహంభావాన్ని దెబ్బ తీసింది.

             “రావే లంజా” అని దగ్గరకు లాక్కుని రెండు చేతులు వెనక్కి ఇరిచి పట్టుకుని తన గూటాన్ని ఆమె గుహకి గురి చూసి నూకాడు. మొదటి సారి గురి తప్పినా రెండో సారి మాత్రం సఫలం అయ్యాడు. గుండు వరకు వెల్లింది. మూడో నూకుడుకి ఆమె రెమ్మలని కోసుకుంటూ, ఆమె కన్యత్వాన్ని చింపేసి సగం దారికి చేరుకుంది. ఎప్పుడైతే అతని గూటం స్వప్న కన్యత్వాన్ని తాకిందో అప్పుడే ఆమె ఎవరో కత్తితో కోసిన ఫీలింగ్ వచ్చేసి “అబ్బా. . . నొప్పి. . .  నొప్పి. . . తీసెయ్ . . . తీసెయ్ . . . నాన్న” అని వెర్రి కేకలు పెట్టింది.మెలికలు తిరిగి పోతూ అతని పట్టునుండి విడింపించుకోవడానికి గింజుకుంది. కేశప్ప తన లవడాని బయటికి లాగ గానే ఆమె గుండె వేగం కొద్దిగా తగ్గి ఊపిరి పీల్చుని వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది. కనికరం లేని ఆ కసాయి లాగినట్లే బయటికి తీసి, వెంటనే గట్టిగా లోపలికి తోశాడు. ఈ సారి అతని గూటం ఆమె గుహాంతర్బాగాన్ని తాకింది. ఆ తోపుడుకి ఆమె గుండెకు తాకినట్లైంది. ఆ నొప్పిని బరించలేక “అమ్మా . . . . .” అని వెర్రి కేకొటి పెట్టిస్పృహ తప్పి పడిపోయింది. చలనం లేని ఆ శరీరం ఎంతసేపు ఊగాడో ఆ మొరటు మనిషి చివరగా పిచికారి చేసి వెల్లిపోయాడు. పోతూ పోతూ అమె బట్టలను యధావిదిగా తొడిగి వెల్లిపోయాడు.

            స్వప్న దగ్గర లేని తండ్రి ప్రేమని నటించి, ఆమె శరీరం అతని స్వాదీనంలోకి రాగానే  అనుభవించాలన్న కోరికతో ఆమె దగ్గరకు వచ్చాడు. దానికి కారణం ఆమె తల్లి స్వప్నను మేన మామ దగ్గరకు పంపి పెళ్లి చేయాలను కోవడమే. స్వప్నకు పెళ్లి చేయడం కేశప్పకు ఏ మాత్రం ఇష్టం లేదు పైగా ఆమె పెద్దమనిషి అయిన కాడ నుండి ఆమె మీద మనసుంది. ఆమె తన భార్యకు పుట్టిందన్న ఒక కారణం చేతనే ఇన్నాల్లు ఏమి చేయలేక పోయాడు. ఇప్పుడామెకు పెళ్లనగానే కోపం వచ్చి ఈ పనికి పూనుకున్నాడు.

           ఆ పైశాచికత్వానికి పలితంగా పదిరోజులకి కానీ మామూలు మనిషి కాలేదు. ఆమెను తోట బంగళాలోనే ఉంచి తెలిసిన డాక్టరు చేత వైద్యం చేయించాడు. స్వప్న తల్లికి ఈ విషయం తెలిసినా అతని మూర్ఖత్వానికి ఎదురు చెప్పలేక పోయింది. మరుసటి అమావస్య దాక కేశప్ప ఆమెను తాకలేదు. కానీ అమావస్య నాడు మాత్రం తన పైశాచికత్వాన్ని ఆమెకు రుచిచూపించాడు. నెలకు రెండు మూడు సార్లు ఆమెను అనుభవించినా అమావస్య నాడు మాత్రం అతని మృగత్వానికి అడ్డులేకుండా పోయేది. ఆమె యోని ద్వారమే కాకుండా గుదమయాన్ని కూడా ద్వంసం చేసేసేవాడు. చానా సార్లు తన మేన మామ కాడికి వెల్లిపోదామని ప్రయత్నించినా కేశప్ప కన్నులు కప్పలేక పోయింది. నాలుగేళ్ల పాటు ఈ నరకాన్ని భరించింది. ఆ ఇనప పంజరంలో పడి ప్రతి అమావస్యకి తన శరీరానికి కేశప్ప పెడుతున్న నానా చిత్రహింసలు పడింది.

           తోట బంగళా నిర్మాణం పూర్తయ్యక సంద్య ఆ బంగళాకి తీసుకు రావడంతో ఆమెకు స్వాంతన చేకూరింది. సంద్య ఆ బంగళాకి వచ్చిన తరవాత ఆమెకు అమావస్య నాటి నరకం తప్పింది. బంగళా నుంచి ఇంటికి మారినా కానీ అప్పుడప్పుడు ఆమె అతని లవడా రుచి  మాత్రం చూస్తూనే ఉంది.

           బంగళాలో ఉండగా ఎన్నో సార్లు ఆమె ఆ అమావస్య నాటి రహస్యాన్ని చేదించాలని ప్రయత్నించింది. కానీ ఆమె వల్ల కాలేదు. కానీ రెండు నెలల క్రితం ఆ ప్రయత్నంలో సఫలీకృతురాలయింది. అప్పటి నుండి ఆమె కేశప్ప ఇనప పంజరం నుండీ బయట పడటానికి సరైన సమయం కోసం ఎదురుచూస్తొంది.

తోట బంగళా రహస్యం

                           ” ఆ . . .  రామప్పకి చెప్పిండాను మీరీపొద్దు ఈడనే ఉండి రేపు పోదురులే ” అని పంచె పైకి అదుముకుని కుర్చీలో కూర్చున్నాడు. రాజు ఏమి మట్లాడక పోయే సరికి “ఏమిరా మట్లాడవు “అని అన్నాడు. “ఏమి లేదు సామీ, మా రెడ్డి సాయంత్రానికల్లా వచ్చెయ్ మన్నాడు” అని గొణిగాడు.“అదేప్పా ట్రాక్టర్ లేదు . . . . రేపు దాన్ని రిపేరీ చెపిత్తాం. . . ఈ రాత్రికి ఈడే ఉండండి. . రవీ. . . ” అని కేకేశాడు. “చూడప్పా యీల్లిద్దరినీ తోటలో ఉండమను. . . . ” అన్నాడు. 

                          రవికాంత్ మెల్లిగా ఆయన చెవి భాగం దాకా వంగి ఎదో నసిగాడు. వానికి రాజు గాడు తోటలో ఉండటం ఇష్టం లేదనుకుంటా. వెంటనే కేశప్ప”ఏమి కాదులేప్పా . . . మన నాగని కొడుకే కదా”అని చెప్పాడు. “అది కాదన్నా . . .” అని తన అయిష్టతను వెల్లబుచ్చబోయాడు. “ఊ .. . . ” అని చెయ్యిఅడ్డపెట్టి “కోటప్పా. . . ” అని అరిచాడు. ఏదో పని ముట్టుని సరి చేస్తున్న కట్టిపని కోటప్ప”ఏమన్నా. . . “అని ముందుకి వచ్చాడు. “చేసిన పని చాలు వాల్లిద్దరని తోటకి పిలచకపో . . . “అని వెనక్కి తిరిగి “ఒసేయ్”అని పెళ్ళాన్ని కేకేశాడు. “నీ కూతురుని పిలిచి వాళ్లకి బంగళాలో ఏమికావాలో చూసుకోమను. నాగప్ప నా కొడుకు మీ ఇంటికి ఇంటికి వస్తే ఇలానేనా చూసుకుండేది అంటే నేను తట్టుకోలేను. గట్టిగా చెప్పి పంపించు దానికి” అని ఆర్డర్ వేశాడు. 

                     నాగప్ప మీద కేశప్ప పెళ్లానికి ఎటువంటి మంచి అభిప్రాయం లేకపోయినా నాగప్పపెళ్లాం రంగమ్మఅంటే ఎనలేని అభిమానం. ఆమె గుండె నిబ్బరం చూసి చాలా ఆశ్చ్యర్య పడిపోతుంది కేశప్ప పెండ్లాం. రంగమ్మ బక్క పలచగా ఉన్నా, మొగుడు తాగుబోతు ఇంటిని పట్టించుకోకుండా వూర్లు పట్టుకుని తిరిగుతున్నా, మగాడిలా కూలినాలి చేసుకుని మరీ కొడికులిద్దరిని ప్రయోజకులని చేస్తొంది. 

                    తోట బంగళాకి ఎటువంటి అతిధులు వచ్చినా వాళ్ల భాద్యత స్వప్నదే. వాళ్ల భాగోగులు చూడడమే కాకుండా
అవసరమైతే వాళ్ల పక్కలోకి కూడా పనికి వస్తుంది కదా అని కేశప్ప ఉద్దేశం. అదే అనుమానం స్వప్న వాళ్లమ్మ దగ్గర 
వెళ్లబుచ్చింది.”చా ఊరుకోవే చిన్న పిల్లలు వాళ్ల గురించి అలా ఆలోచిస్తే ఎలా” అనింది.    

                    కేశప్ప కాడ సెలవు తీసుకుని గేటు దాటగానే “బాబు ఇప్పుడే పోదామా తోటకి “అని అడిగినాడు. 
                  “బాబాయ్ నీకు ఊర్లో ఏమి పని లేదా” అని సూరిగాడు అడిగాడు. 
                  “ఉందప్పా మిమ్మలిని తోటకాడ ఇడిసేసి నేను మల్లా ఇంటికి రావల్ల”అని అన్నాడు.
                  “అవునా అయితే మాకు ఊర్లో రొంత పనుంది. ఆ పని చూసుకొని తోట కొస్తాము నువ్వు కూడా నీ
పని చూసుకొని ఆడికొచ్చెయ్” 
                  “సరే బాబు” అని టవాలు భుజం మీద వేసుకుని ఊర్లోకి వెల్లిపోయాడు.

                  కోటప్ప సందు దాటగానే “మనకేమ్ పనుందిరా ఊర్లో ” అని సూరిగాడి తలమీదొకటిచ్చాడు రాజు. సూరిగాడు
నవ్వి “ఈ ముసలోడెందుకన్నా మనతో పాటి ఏ పడుచు పిల్లనో తీసుకపోవాలి గానీ ” అని ఊర్లోకి దారి తీశాడు. పాత కోటలో 
సూరిగానికి ఒక ఖాతా ఉంది దాన్ని చూడ్డానికి ఈ ఎత్తు. 
      
                  పాతకోట క్వార్టర్స్ లోకి అడుగు పెట్టి ఒక చింత చెట్టుకింద నిలబడ్డారు. పాతకోటలో అతి బేవర్స్, ఆ వూరి క్రికెట్ 
కేప్టెన్ మంజునాథ్ ఎదురొస్తూ “ఎం వై రాజుగా, ఎం మా వూరికి వచ్చినావు ” అని చెయ్యందించాడు. వాడికి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి
“ఏమి లేదు రా, మీ వూరి సర్పంచుతో పనుండి” అని అన్నాడు.  

                  “రాండ్రా కూల్ డ్రింక్స్ తాగుదురు” అని చింత చెట్టుకింద బడ్డీ కొట్టు దగ్గరికి లాక్కుపోయాడు. రెండు కూల్ డ్రింక్స్ ఒకసిగరెట్ ప్యాకెట్ ఆర్డర్ చేశాడు. స్కూల్ గురించి, క్రికెట్ గురించి, ఎక్సామ్స్ గురించి, రిజుల్ట్స్ వచ్చిన తరవాత ఏ కాలేజిలో జాయిన్ అవ్వాలన్నదాని గురించి ఇలా ప్రతి నిమిషానికి టాపిక్ మారిపోతొంది. అరగంట అర నిమిషంలా గడిచి పోయింది.

                 అరగంట తరవాత ఇద్దరమ్మాయిలు ఆ అంగడి దగ్గరకు వచ్చారు. రాజు తన కళ్లు తనని మోసం చేస్తున్నాయోమోనని “ఒరే సూరి ఒక సారి గిల్లరా “అని చేయి చాపాడు. “గిల్లాల్సిన అవసరం లేదు ఆ అమ్మాయే ” అని అన్నాడు. “నీ ఫిగర్ ఏమో గానీ దాని పక్క నున్నది మాత్రం గిన్నె కోడి రాత్రికి వస్తుందేమో అడుగు” అని మంజునాథ్ గాన్ని ముందుకు తోశాడు. “రేయ్ సాయివులు వాళ్లు. . . నీ యబ్బ. . .మడ్డ కోసి కారం పెడతారు ” అని హెచ్చరించాడు సూరిగాన్ని.

                రాజు సూటిగా వాళ్ల దగ్గరికి చేరుకున్నాడు. ఇంకా నమ్మకం కుదరక నిజమా కాదా అని తెలుసుకోవడానికి “హాయ్” అన్నాడు.“హాయ్. . . . వాట్ ఎ సర్పైజ్ ” అని ఆశ్చ్యర్య పోయింది అప్సానా. “నువ్వు ఇక్కడేమ్ చేస్తున్నావ్ ” అని అడిగింది. తను చూసిందినిజమే అని నమ్మకం కుదరగానే రాజు మనసు ఉల్లాసంతో ఉరకలేసింది. తనకింకెప్పుడు కనపడదనుకున్న అమ్మాయి మల్లీ కనపించింది. ఈ సారి కచ్చితంగా వదలకూడదనిపించి చిన్నగా కొంచెం పక్కకి పిలిచి “నువ్వంటే నాకిష్టం . . . ఐ వాంట్ టు కిస్ యు ” అని అన్నాడు.

             ఆమాట వినపడగానే అప్సానా ఎర్రటి ముఖం ఇంకా ఎర్రగా మారిపోయింది. కళ్లు ఎర్రబడ్డాయి. కోపంతో ఆమె ముక్కు పుటాలు ఎగిసి పడుతున్నాయి. “అయితే నేనిచ్చిన పేపర్ చదవలేదా” అని కోప్పడింది. రాజుకి మాత్రం ఆమె ముఖం అంత కోపంలో కూడా చానా ముద్దుగా కనిపించింది. “ఇదిగో నా దగ్గరే ఉంది. దానిలో ఏముందో అని భయం వేసి చదవలేదు ” అని తన జేబులోని పేపరు తీసి అప్సానాకి చూపించాడు. “ఒక వేల నేనంటే ఇష్టం లేదని రాసుంటే . . ” అని కొంత సేపటి మోనం తరవాత “నేను తట్టు కోలేను. . . . . . దానికంటే చదవడమే మంచిదనిపించింది” అని తల పైకెత్తి ఆమె కళ్లలోకి చూశాడు. రాజు కళ్లలో ఆమెకు అదో రకమైన ఆందోళన కనిపించింది. అతని మీదున్న కోపం పోయింది. “ఒక సారి చదివి చూడు” అని నూర్జహాన్ తో పాటు ముందుకి కదిలింది. కొంచెం ముందుకెల్లి వెనక్కి వచ్చి “ఎక్కడ స్టే చేస్తున్నావ్ ” అని అడిగింది. “కేశిరెడ్డి తోట బంగళా” అని సమాదానం ఇచ్చాడు. అప్సానా కనుమరుగయ్యెంత వరకు అలా చూస్తుండి పొయాడు.

                  కేశిరెడ్డి తోట బంగళా రెండస్తుల మేడ. ఎకరం విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఆ మేడ ముందు వివిద రకాలయిన పూల మొక్కలతో, వెనకాల పచ్చటి మైదానంతో ఆ మేడ నందన వనంలా ఉంది. ఆ మేడను చూడగానే సూరిగాడు నోరెల్ల బెట్టాడు. “ఒరేయ్ నా జీవితం ఇంత పెద్ద మేడలో అడుగు పెడతానన్న ఆలోచన కూడా ఎప్పుడు రాలేదురా” అని ఆశ్చ్యర్య పోయి నడుస్తున్నాడు. రాజుకి కూడా ఆశ్చ్యర్యంగానే ఉంది. తన తండ్రేమో సాదారణవ్యక్తి. అలాంటి వాడి కొడుకైన తనకు ఇలాంటి పెద్ద భవనంలో బస. అదే అనుమానాన్ని సూరిగాడు వ్యక్తం చేశాడు.దానికి సమాదానంగా కోటప్ప“మీ నాయనే ఈ మేడ కట్టడానికి కారణమని మా కేశప్ప అంటాంటాడు అప్పుడప్పుడు. ఇంకా చెప్పాలంటే మీ నాయనే దగ్గిరుండి ఈ మేడ కట్టించాడు”అని చెప్పాడు. 
 
                   రాజుకి నమ్మబుద్ది కాలేదు. నిజానికి ఈ ఊరికి వచ్చినప్పటినుంచి తనకి ఏదీ నమ్మబుద్ది కావడం లేదు. లేకపోతే తాగుబోతు నాకొడుకైననాగప్ప ఈ భవనం కట్టడానికి కారణమంటే నమ్మడానికి ఎవ్వడు నమ్మడు. 

                  ” కోటప్పా నువ్వెప్పుడైనా ఈ కోట లోకి అడుగు పెట్టావా ” అని కొటప్పని అడిగాడు సూరిగాడు. “లేదు బాబు”  అని సమాదానం ఇచ్చాడు.” జాగ్రత్త బాబు .  . . కొంచెం ఒల్లు దగ్గర పెట్టుకుని ఉండండి. పొయొస్తాను” టవాలు భుజం మీదేసుకుని వెల్లిపోయాడు. ఆయన పోయిన వంకే చూస్తూ“జాగ్రత్తగా ఉండాల దయ్యాలు గన ఏమైనా ఉండాయా ఏమి” అని కోటని కిందనుండి పైకి చూశాడు సూరి. అతని అలా కనిపించలా ఆ బంగళా ” బాగానే ఉందే” అన్నాడు రాజు వైపు చూస్తూ. 

                 వెనక్కి తిరగగానే ఎదురుగా స్వప్న కనిపించింది. సూరిగాడు ఆమెను అంత దగ్గరగా అంత సడెన్ గా చూసేపాటికి ఉలిక్కి పడ్డాడు. “ఎమైంది?. . ” అని అడిగింది. “అంత దగ్గరగా వచ్చి నిలబడితే దడుసుకోరా ” అని స్వప్న వైపు, రాజు వైపు చూసి అన్నాడు. స్వప్న చిన్న నవ్వు నవ్వి ‘రండి’ అని బంగళాలోకి దారి తీసింది. “ఎందా ముసలాడు జాగ్రత్తగా ఉండమంటాడు దయ్యాలు గియ్యలేమైనా ఉండాయా ఈడ” అని అడిగాడు బంగళాలోకి వెళ్తూ. స్వప్న దానికి సమాదానంగా నవ్వేసి “ఈడ నేనూ ఇంకో ఆడమనిషి తప్పితే ఇంకెవరూ ఉండరు ” అంటుండగానే జుట్టు ఇరబోసుకుని సంద్య మెట్లు దిగుతూ కిందికి వచ్చింది. “అయితే ఆయమ్మేన దయ్యము “అని అన్నాడు సంద్యను చూస్తూ సూరిగాడు. “అవును సెక్సీ దయ్యం” అనింది స్వప్న.

                 ఆ బంగళాలో విసురైన మెట్లు ఉన్నాయి పై అంతస్తుకి. బంగళా మద్యలో పెద్ద శాన్డలియర్ ఒకటి వేలాడుతొంది. రాత్రి పూట విద్యుత్ కాంతి వెలుగులో దాని షోకు రెట్టింపు అవుతుంది. పెద్ద హాలు దానిని వివిద అలంకరన వస్తువులతో అలంకరిచబడి ఉంది. కిచెన్ ముందరగా పెద్ద డైనింగ్ టేబుల్ సుమారు ముప్పై మంది ఒకేసారి భోజనం చెయ్యొచ్చు. దాని పైన ఒక ఇనప ఫ్రేమ్ ఒకటి టేబుల్ సైజులో ఉంది. దాని మీద కొన్ని కొవ్వత్తులు అంటిచబడి ఉన్నాయి. ఎందుకవని భోజనం చేస్తూ సంద్యని అడిగాడు. ఉన్నట్టుండి కరెంట్ పోతే వాటిని వెలిగిస్తారని చెప్పింది. అప్పుడు గుర్తొచ్చింది రాజుకి పల్లెల్లో కరెంట్ నిషేదమని ఏదో మొక్కుబడి కోసం పగలు మూడు గంటలు, రాత్రి పూట ఎప్పుడు పోతుందో ఎప్పుడు వస్తుందో దానికే తెలీదు.ఒక్క డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరే కాదు భవనం మొత్తం అలాంటి ఏర్పాట్లే ఉన్నాయి. కొన్ని చోట్ల కొవ్వత్తులు వాటి చుట్టూ గాజు గ్లాసుల్లాంటివి ఉన్నాయి. బయట మాత్రం కాగడాలు ఉన్నాయి.

                భొజనం అయ్యాక బంగళా చూద్దువు రా అని సంద్య రాజుని, స్వప్న సూరిని వెంట బెట్టుకుని పోయారు. రాజు తనికి కనిపించిన ప్రతి దాన్నినిశితంగా పరిశీలిస్తున్నాడు. ఆ బంగళాలో కిటికీలకి, తలుపులకి పటిష్టమైన చెక్కనే ఉపయోగించారు. వాటి మీద అందమైన శిల్పాలని మలిచారు.ఎక్కువ భాగం లతలని అందమైన ఆడపిల్లల బొమ్మలని మలిచారు. పట్టె మంచాలపై రతి భంగిమలని మలిచారు. అన్నీ అద్బుతంగా ఉన్నాయి.

                వాటిని చూడగానే సూరిగాడి మగాడు లేచి నిల్చున్నాడు. ముందర స్వప్న నడుస్తుంటే వెనకాల ఆమె పిరుదులని చూసి ప్యాంట్ పైనేపిసికేసుకుంటున్నాడు. బంగళా అంత ఆమెను అలా తిరుగుతూ చూస్తూ ఆనందించాడు. చివరి రూంలోకి వెల్లగానే వెనకనుండీ వాటేసుకుని ఆమె ముందరి ఎత్తులని అందుకున్నాడు. స్వప్న వాన్ని విసిరి కొట్టింది. 
               “ఎంత ధైర్యం రా నీకు” అని కోప్పడింది.
               “ఈ మాత్రం ధైర్యం చేయక పోతే మీకు ఇష్టం లేదని తెలిసేది కాదు కదా ” అని బెడ్ మీద కుర్చున్నాడు.
               “మీరలా . . మీ సన్నుల మద్య సందును చూపిస్తూ, ఆ నడుము కనపడేలా చీరని కట్టుకుని ఉంటే నాకు లేచి నిలబడింది” అని ప్యాంట్ చూపించాడు. అక్కడ గుడారం అంత ఎత్తుకు లేచి ఉంది. స్వప్న ఆ ఎత్తుని చూసి ఎంత పొడుగు ఉంటుందో అనుకుంది. వెంటనే 15 ఏళ్ల పిల్లగాడు వాడిది ఎంతుంటుందిలే అని నవ్వుకుంది. ఆ నవ్వు బయటికి కనపడకుండా సూరిగాడి వైపు కోపంగా చుర చురా చూసి వెళ్లిపోయింది.

              సూరిగాడు ఆమెను వెంబడించాడు. స్వప్న తన గదికి వెళ్లి తలుపు మూయబోయింది. సూరిగాడు ఆ తలుపు మూసుకునే లోగా ఆ గదిని చేరుకున్నాడు. తలుపు మూయకుండానే వెనక్కి జరిగింది. “ఎంటండి ఏ మాట చెప్పకుండా అలా వచ్చేస్తే నేనేమనుకునేది” అని ఆమె ముందు నిల్చున్నాడు. “ఎంట్రా చెప్పేది, ఎదో ఇంట్లో ఒక రాత్రి ఉండటానికి వచ్చావు కదా అని ఇల్లు తిప్పి చూపిస్తే నా మీదే పడటానికి చూస్తావా ” అని కోపంగా కసిరింది. “పెద్ద పోటు మగోడని లేపి మరీ చూపిస్తున్నాడు ” అని గొణుక్కుంది. ఆ మాట సూరిగానికి వినపడగానే ప్యాంట్ కిందకి పీకి పారేశాడు. “ఈ మాత్రం మగతనం చాలా” అని నాగు పాములా బుసకొడుతున్న అతని మగతనాన్ని చూపించాడు. “ఈ మగతనానికి మా వూర్లో ఇద్దరాడాళ్లు పడి చచ్చిపోతారు తెలుసా ” అని వాడి దాన్ని చేతిలో పట్టుకున్నాడు.

              వాడలాంటి పని చేస్తాడని స్వప్న ఊహించలేదు. సుమారు 6 అంగులాల వాడి పొడుగు కిందికి పైకి అలా వూగుతుంటే గుండే వేగం పెరిగింది. తనకి తెలీకుండానే ఆశ్చ్యర్యంతో నోరు అంత తెరిచింది. ఆమె ఇంత వరకు కేశిరెడ్డిని తాప్పితే వేరే మగాడిని చూడలేదు. కేశిరెడ్డిది సుమారు 7-8 అంగులాలు ఉండవచ్చు. తనకెప్పుడు చేతితో కొలిచే అవకాశం రాలేదు గనీ ఆమె లోతులో దిగినప్పుడు పొడుగు లావు అంచనా వేసింది. వీడు రెండో వాడు.ఏ నాలుగో, అయిదో ఉండచ్చని అనుకుంది. కానీ వాడికి అంత ఉండచ్చని ఆమె వూహించలేదు. మగాళ్ల పొడుగు లావుల గురించి స్వప్నని సంద్య బాగా ఎడుకేట్ చేసింది ఖాలీ సమయాల్లో వాళ్లకదే పని. 

             ఎందుకో స్వప్నకి ధైర్యం చేసి వాన్ని మీదెక్కించు కోవాలనిపిస్తొంది. అందుకనే వాన్ని బయటికి పోరా అని చెప్పలేక పోయింది. కానీ ఆమెను సమీపించబొతే కొంచెం వెనక్కి జరిగింది. ఆమె ఎంత వెనక్కి జరిగినా అందుకోవడాని సూరి ముందుకి వెళ్తూనే ఉన్నాడు. 

              చల్లగా వీపుకి గోడ తగలడంతో స్వప్న కదలడం ఆగిపోయింది. సూరి ఆమె ముందు నిలబడి ఆమె కల్లలోకి చూశాడు. ఇద్దరిది ఒకే ఎత్తు కావడంతో వారి కళ్లు సులభంగానే కలుసుకున్నాయి. సూరిగాడి కళ్లలోకి చూడలేక స్వప్న తల దించుకుంది. ఆమె గడ్డం పట్టుకొని పైకి లేపి ఆమె బుగ్గలను తడిమాడు. పెదాల మీద బొటన వేలితో సున్నితంగా స్పృశించాడు. ఆ స్పర్షకి స్వప్న పరవశించి పోయింది. అనుకోకుండానే ఆమె పెదాలు వణికాయి. వణుకుతున్నమె పెదాలపై సూరి గాని పెదాలతో తియ్యటి ముద్దుని పెట్టాడు.

             స్వప్నలో కోరిక తారస్తాయి చేరి సూరిగాడిని గట్టిగా అతుక్కుపోయింది. వాడి మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ, వాడి పిరుదుల మీద చేయి వేసి నకేసి గట్టిగా అదుముకుంటొంది. ఆమె ఎదలను సూరిగాని చాతికేసి అదిమేస్తొంది.

             సూరిగాడు స్వప్న గోడకి అదిమిపెట్టి నడుముని ఆమె నడుము కేసి రుద్దేశాడు. ఆమె తలను పైకెత్తి ఆమె రెండు చెంపలని అదిమేసి సున్నాలా కనపడుతున్న ఆమె పెదాలని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. ఆమె తిరిగి స్పందించింది. ఆమె కూడా అతని పెదాలని నోట్లోకి తీసుకుంది.ఆమె కింద పెదవిని నోట్లోకి తీసుకుని చీకాడు. ఆమె అతని పై పెదవిని చీకుతొంది. 

              అతని చేయి ఆమె భుజం మీదనుంచి కిందకి జరిపి ఆమె ఎదలను తడిమాడు. ఆ స్పర్షకి ఆమె ఒళ్లు జలదరించింది. “ఆ . . . .” నోరు తెరిచి నిట్టూర్చింది. స్వప్న రొమ్ముపై సూరిగాని చెయ్యి నున్నితంగా అదుముతూ ఆమె కోరికను మరింత పెంచేశాడు. జాకెట్ పైకెత్తి ఆమె తెల్లటి గుండ్రంగా ఏమాత్రం బిగి సడలని ఆమె రొమ్ములను చేత్తో పట్టుకుని వత్తాడు. వాని చేతి మీద ఆమె చేయి వేసి మరింత గట్టిగా అదుముకుంది. 

               కేశిరెడ్డి మొరటు బండ చేతులలో పడినా కూడా స్వప్న రొమ్ములు అంత బిగువుగా ఉన్నాయంటే ఆశ్చ్యర్యమే.

              గుండ్రటి ఆమె రొమ్ములని నోటితో అందుకోవడానికి కొంచెం కిందికి వంగబోయాడు సూరిగాడు. ఆమె అతనిని వారించి చీరా జాకెట్ పూర్తీగా విప్పేసింది. లంగా కూడా తీసేయాలా అన్నట్టు సూరిగాని వైపు చూసింది. చిన్నగా నవ్వి సూరిగాడు దగ్గరికి జరిగి స్వప్న పెదాలందుకున్నాడు. చేతులు కిందకి జరిపి లంగా బొద్దు లాగేశాడు. అది కాళ్ల దగ్గరికి జారి కుప్పలా కింద పడిపోయింది. 

             నిగిడి ఉన్న సూరిగాడి మగతనం  ఆమె ఆడతనానికి వేడిగా తగిలింది. ఆ వేడి స్పర్ష స్వప్నని వివశురాలని
చేసింది. సూరి తన మగతనంతో స్వప్న ఆడతనం మీద ఒత్తిడిని ఎక్కువ చేశాడు. వాడి మగతనం సరిగ్గా ఆమె బుడిపె మీదే ఉండడంతో స్వప్న నరాలు జివ్వుమన్నాయి. కొంత సేపు ఆమె మెదడు పని చేయడం మానేసింది.

             ఆమెకు ఎమి జరుగుతుందో అర్థమయ్యే సమయానికి ఆమె మెత్తటి పరుపు మీద వెల్లికిలా పడుకుని ఉంది సూరిగాడు ఆమె మీదకు జేరి ఆమె రొమ్ములను నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతున్నాడు.

తోట బంగళా రహస్యం

              సంద్య బంగళాలో ఉన్న 12 గదులని రాజుకి చూపించింది. ప్రతి గదిలోనూ ఇద్దరు పడుకోవడానికి సౌకర్యంగా
వుండగలిగే మంచం ఒకటుంది. రెండు గదులలో మాత్రమే పందిరి మంచాలున్నాయి. ఒకటి స్వప్న గదిలో, ఇంకొకటి
పూజా మందిరం పక్క గది. ఆ గది రాజుని అమితంగా ఆకర్షించింది. ఆ గది తలుపు పైన యువతి యువకుల శ్రుంగార
దృశ్యాన్ని అద్బుతంగా మలిచారు. ఆ తలుపుకి కీ హోల్ సరిగ్గా ఆ యువతి యోని ద్వారం దగ్గర ఉండటం రాజుకి నవ్వు
తెప్పించింది. ఆ గది బంగళాలో ఉన్న అన్ని గదుల కంటే వైశాల్యంలోనూ, విస్తీర్ణంలోనూ పెద్దది గానే ఉంది.

             ఆ గదిలో ఉన్న పందిరి మంచం ఆ బంగళాలోని అన్ని గదుల కంటే పెద్దది దృడమైనది కూడా. నల్లటి రంగులో 
మిల మిలా మెరిసిపోతొందది. ఆ మంచం పట్టీల మీద శ్రుంగార దృశ్యాలను ఒక వరుస క్రమంలో మలిచారు. ముద్దు 
ముచ్చటలను మొదలుకుని అంగచూషన, వివిద రకములైన రతి భంగిమలు చక్కగా మలిచారు. ఆ భంగిమలన్నింటిని
కలుపుతూ ఒక లత అల్లుకుపోయింది. ఆ లతకు అక్కడక్కడ ఆకులు మొలిచినట్టు చెక్కారు. ఆ లత మంచం మీది నుండి
పందిరి గుంజల మీదుగా పందిరిని అల్లుకున్నట్టు చెక్కారు. 

               ఆ అతి సుందరమైన దృశ్యాలను చూడగానే రాజు గుండేలు జల్లుమన్నాయి. నరాలు బిర్రు బిగుసుకున్నాయి. 
రాజుకేమ్ ఖర్మ ఆ బొమ్మలను చెక్కిన వాడికే నరాలలో కోరిక ఉవ్వెత్తున ఎగిసుంటుంది. లేకపోతే ఇంత అందంగా చెక్కిన
వాటిని చూసి ఎలా తట్టుకుని ఉంటాడు. వెంటనే రాజుకి అప్సానా గుర్తొంచింది.ఆ టైంలో అప్సానే గన తన తోడుగా ఉండుంటే 
ఈ మంచం మీదే పడేసి దెంగే వాడినని మనసులోనే అనుకున్నాడు. ఇప్పుడామె ఎక్కడ చిక్కుతుంది. ఆ చీటిలో ఆమె
ఏమిరాసిందో అనిపించగానే, గుండెల్లో దడ ఇంకో విదంగా మారిపోయింది. ఒకసారి ఆ బొమ్మలను తాకాలనిపించి ఆ 
బొమ్మలను ముని వేళ్లతో తాకాడు. ఆ బొమ్మల నునుపు తెలిసొచ్చింది రాజుకి. రాజు వాళ్ల నాన్న కూడా తలుపుల మీద,
బల్లల మీద బొమ్మలు చెక్కేవాడు. వాటిని ముట్టుకున్నప్పుడల్ల గరుకుగా మొనలు తేలి ఉండేవి. కానీ ఈ బొమ్మలు చానా 
నున్నగా ఉన్నాయి. ఎవరో నిపుణుడైన శిల్పి చెక్కి ఉంటాడనిపించింది. 

               రాజు అలా ఆ బొమ్మల మీద చేయి వేసి నిమురుతుంటే చూసి సంద్య తనలో తానే నవ్వుకుంది. పిల్లాడు తట్టుకోలేక
పోతున్నాడనుకుంది. వెంటనే వీడు తన మీద పడితే ఎలా తప్పించుకోవడమా అని అలోచించింది. రాజు ఆమె నవ్వుకోవడం 
చూసి కొంచెం నెర్వెస్ గా ఫీల్ అయ్యాడు. ఒక ఇబ్బందికరమైన నవ్వు నవ్వి, మంచం మీదున్న పరుపుని ముట్టుకున్నాడు.
మెత్తగా దూది పింజలా అనిపించింది. దాని మీద ఎక్కి పడుకోవాలనిపించింది. పడుకున్నాడు. తెల్లటి మెత్తటి ఆ పరుపు మీద
పడుకోగానే రాజుకి మేఘాలలో తేలిపోతున్నట్టనిపించింది. రాజుకో ఫాంటసి ఉండేది మేఘాల్లో శ్రుంగారం జరపాలనేది అతని కోరిక.
అది ఎలాగు తీరదు కాబట్టి ఇలాంటి ఒక పరుపు మీదైనా ఒకసారి రతి జరపాలనుకున్నాడు. అది అప్సానా లాంటి అందమైన పిల్ల
అయితే మరీ రంజుగా ఉంటుంది అని అనుకున్నాడు.

               ఇలాంటి ఒక పానుపు ఖచ్చితంగా సున్నితమైన శరీరాలు కలిగిన వారే ఉపయోగిస్తుంటా రనిపించింది. వెంటనే సంద్య వైపు చూశాడు. ఆమె శరీరం కూడా సున్నితమైనదా కాదా అన్నట్టు. అతని ముఖంలో నవ్వు వెలిగిపోతొంది. ఆ నవ్వు ఆ మెత్తటి పానుపు ఇచ్చే హాయి పలితం. కానీ అతని ముఖం లోని నవ్వుని సంద్య అపార్థం చేసుకుంది.  ఏమి చేయాలో అర్థం కాక తలదించుకుంది. వాడు పిలిస్తే బెడ్ మీదికి వెల్దాంలే అనుకొని.
  
               ఆ మంచానికి ఉన్న పందిరికి లోపలి భాగంలో ఒక అద్దం అతికించబడి ఉంది. మెత్తటి ఆ పానుపుని స్పృశిస్తూ ఆ అద్దంలోతన ముఖాన్ని చూసుకున్నాడు. తన నవ్వు ముఖాన్ని చూసుకొని ఆనందంతో పల్లిచ్చబెట్టాడు. అలా కొన్ని క్షణాలు ఆ అద్దంలో తన ముఖాన్ని చూసుకున్నాక ఉన్నట్టుండి ఆ అద్దంలో దృశ్యం మారిపోవడం గమనించాడు. ముఖం మీద నవ్వు పోయి ఆశ్చ్యర్యం వచ్చింది. అద్దంలోని ప్రతిబింభం తెలుపు నుండి నలుపుకి మారింది. ఆ నల్లటి నలుపులో నుండి ఎర్రటి గోళాల్లాంటి కళ్లు ప్రత్యక్షం అయ్యాయి. బయంకరమైన ఒక ముఖం అద్దం లోనుంచి బయటికి వచ్చి రాజు మీదకి దూకినట్లు బ్రాంతి చెందాడు. ఆ బ్రాంతికి అతనికి గుండె బద్దలైనట్లు ఫీల్ అయ్యాడు. పిరికివాడు అయితే అక్కడే చచ్చిపోయేవాడు. గట్టిగా ఆర్తనాదం చేయాలని పించింది. ఆ అరుపు గొంతులోనే ఆగిపోయింది. ఒల్లంతా చెమటలు పట్టేశాయి. లటుక్కున మంచం మీదినుంచి కిందకి దూకేశాడు.

               “ఏమైంది?” అని సంద్య అడిగింది గాబర పడిపోతూ.
               “ఏమీ లేదు” అన్నాడు ఒక ఇబ్బందికరమైన నవ్వు ముఖం మీదకి తెచ్చుకుని.
               “మరి చమటలు పట్టేశాయే” అనింది.
               “చానా వేడిగా ఉంది” అన్నాడు.
               “కిటికీలు తెరవడం మరిచిపోయాను. . . . ఎండాకాలం కదా ” అని కిటికీని తెరిచింది. చల్లటి గాలి ఆ గదిని వ్యాపించింది. అయినా ఆ మంచాన్ని చూస్తుంటే చెమటలు పట్టడం ఆగలేదు రాజుకి.
                “రా వేరే గదులని చూపిస్తాను” అని గది తలుపుని సమీపించింది.
                ఆమెని వెనక్కి పిలిచి “ఇది మనుషుల కోసం చేసిందేనా ” అని అడిగాడు. ఆమె సమాదానం చెప్పకుండా రాజు వైపు
వింతగా చూసింది. “నువ్వెప్పుడైనా ఈ బెడ్ మీద పడుకున్నావా” అని అడిగాడు. ఈ సారి మాత్రం లేదని సమాదానం ఇచ్చింది.
“ఈ రూం ఒక ప్రత్యేకమైన గెస్ట్ కోసం రిజర్వ్ చేయబడి ఉంటుంది. వేరే వాళ్లు పడుకుంటే కేశిరెడ్డికి కోపం వస్తుంది. అందుకనే ఎవరు
పడుకోరు” అని బయటికి నడిచింది. రాజు బయటికి వెళ్లబోతూ ఒకసారి తిరిగి ఆ మంచం వైపు చూశాడు. ఎప్పటిలాగే ఆ మంచం 
నిశ్చలంగా, సుందరంగా ఉంది.

               ఆ గది పక్కనే పెద్ద తలుపులున్న ద్వారంతో కూడిన పూజా మందిరం. ఆ తలుపులు కూడా నల్లగా ఆ మంచపు పట్టీల్లానే ఉన్నాయి. “ఆ పూజ గదిలోకి కూడా నో ఎంట్రీ” అని మెట్లేక్కుతూ పై అంతస్తులోకి దారి తీసింది సంద్య. పై అంతస్తులోని గదులని, ఆమెకి ఎంతో ఇష్టమైన బాల్కానిని చూపించింది. అక్కడి నుండి చూస్తే పచ్చటి ఆ మామిడి తోటతో పాటు అయిదు మైళ్లు దూరంలో ఉన్న కొండలు అబ్దుతంగా కనపడతాయి. ఆ సీనరీ చూడగానే రాజు గుండెల్లో భయంతో కూడిన దడ కొంచెం తగ్గింది.

              “రా బంగళా మీది నుండి చూస్తే ఇంకా బాగుంటుంది” అని టెర్రస్ మీదికి వెళ్లే మెట్లను అనుసరించింది. సంద్య చానా ఉత్సాహంగా కనిపిస్తొంది. బహుశా రాజు గానీ, సూరి గాడు కానీ ఆమె మీద ఎటువంటి సెక్సువల్ ఇంటెరెస్ట్ చూపించక పోవడమే కారణం. వాళ్లు టెర్రస్ పైకి వెళ్తుండగా సూరి, స్వప్న ఒకరి వెనకాల ఒకరు గదిలోకి వెళ్లడం రాజు చూశాడు. అప్రయత్నంగానే నవ్వుకుని సంద్య వెంట టెర్రస్ పైకి చేరుకున్నాడు.

             అక్కడి నుండి చూస్తే ఊరంతా కనపడుతుంది. పడమర ఉత్తరం వైపు కొడలు, దక్షిణం వైపు ఊరు చాలా అబ్దుతంగా కనపడతాయి. వాటిని మైమరిచిపోయి చూస్తూ అక్కడ ఉన్న ఈజీ చెయిర్ లో వెనక్కి వాలి కూర్చున్నాడు. ఒకసారి నాగప్ప ఆ బంగళాలో వారం రోజులు ఉండవలసి వస్తే ఆయన సంద్య కలిసి బెడ్ మీద అలిసి పడుకున్నప్పుడు ఆయనతో చెప్పి రెండు ఈజీ చెయిర్లని చేయించింది. దానికిగానూ ఎన్నో ఏళ్లగా ఆ తోట పక్కనే పెరిగి ఒక తుమ్మ చెట్టుని నరికేశారు పాపం. 

              “ఇక్కడే ఉండు తినడానికి స్నాక్స్ తీసుకొస్తాను” అని సంద్య కిందికి వెళ్లిపోయింది. ఆ ప్రదేశాన్ని చూస్తూ జేబులో చేయిపెట్టి అప్సానా ఇచ్చిన చీటి బయటికి తీసి చదువుకున్నాడు. అతనిమనసంతా ఉల్లాసంగా అయిపోయింది. అతని ముఖం మీద నవ్వు ప్రత్యక్షమయింది. ఎగిరి గంతేయాలనిపించింది. కానీ అది రాజు పద్దతి కాదు.  

             అతని పద్దతిలో అలా వెనక్కి వాలి పడమటి కొండల్లో అస్తమిస్తున్న సూర్యున్ని చూస్తూ ఆ ఆనందాన్ని ప్రకృతితో కలిసి ఆనందిస్తున్నాడు. సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు కొనాపురం కొండల్లోని ఒక పెద్ద బడరాయి సూర్యున్ని చీల్చేసినట్లు కనపడుతొంది. ఆ బండ రాతిమీదున్న ఒక చెట్టు ఆ ఎర్రటి సూర్యుని మద్యలో ఉంది.ఆ దృశ్యం ఎవరో చిత్రకారుడు గీసిన ఒక సిలౌటేలాగా కనపడుతొంది. ఆ దృశ్యాన్ని చొడగానే రాజుకో చిలిపి ఆలోచన వచ్చి నవ్వుకున్నాడు.
 
            “ఎందుకలా నవ్వుతున్నావ్? ” అని సంద్య ఒక ప్లేట్లో ఆలు చిప్స్, కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ ని కూర్చీల ముందరున్న టేబుల్ పై పెట్టింది. “ఆ సూర్యుని మద్యలో ఉన్న రాతిని చూశావా. . . ఆ రాతిమీదున్న చెట్టు . .  . దాని కిందున్న వాలు ప్రదేశాన్ని . . . అక్కడ నా ప్రియ సఖితో పాటు ఆమె నా యద మీద నగ్నంగా పడుకుని ఉంటే. . ఆమె వీపు మీద నా చేతి వేళ్లతో సుతారంగా మీటుతూ కిందకి వెళ్లి . . .ఆమె పిరుదుల సందులోకి నా మద్యవేలు దూరగానే ఆహ్హ్. . . అని నా కళ్లలోకి చూసింది ” అని సంద్యా వైపు తిరిగాడు నవ్వుతూ.

            రాజు అలా మాట్లాడుతాడని ఆమె ఊహించలేదు. ఆ బంగళాలోకి వచ్చిన కాడనుంచి అతను సైలెంట్ గానే ఉంటున్నాడు. అతన్ని అలా చూసి పసి పిల్లాడు ఏమి తెలీదేమో అని అనుకుంది.అకస్మాత్తుగా అంత చనువుగా రొమాన్స్ గురించి మాట్లాడుతుంటే ఆశ్చ్యర్యపోయింది. కొద్దిసేపు ఏమ్ మాట్లాడాలో అర్థం కాక నోరెల్లబెట్టింది. రాజు మాత్రం కన్నార్పకుండా ఆ బండరాతి కిందకి వేగంగా వెల్లిపోతున్న సూర్యున్ని చూస్తున్నాడు.

           “ఏమ్ బాబూ . . . . కలలు కంటున్నావా. . . ” అని అడిగింది వ్యంగ్యంగా నవ్వుతూ.
           “అవును  . . . ” అని అన్నాడు.         
            సంద్య ఆ సమాదానం వూహించలేదు. మరో సారి నోరెల్లబెట్టి ” నీ వయస్సులో వూహలు సహజం. ఆకర్షనీయంగా కనపడిన అమ్మాయినో ఆంటీనో వూహించుకొని ఆనందపడుతుంటారు. అతి వూహించుకొని మనసు పాడు చేసుకోవద్దు. అదిగో ఈ చిప్స్ తిను. . . ” అని తాను ఆ చిప్సుని నోట్లో పెట్టుకుని కొరికింది.

            సూర్యాస్తమయం అయ్యెంత వరకు రాజు అలా చూస్తూ ఉండి పోయాడు. సూర్యుడు పూర్తీగా సూర్యుడు కనపడకుండా పోగానే సంద్య వైపు తిరిగి “నిన్నటి వరకు నావి ఒట్టి వూహలే, కానీ ఈ పేపరు ముక్క చదివాక అవి నిజం అవుతాయని ఆశ మొదలైంది. అందుకనే నా వూహలకి మసాలా పెంచేశాను” అని ఆ కాగితపు ముక్కని సంద్యకి అందించాడు.
                      “ఒక్క ముద్దే చాలంటే ఇంకెప్పుడు కనపడద్దు
                 ఇంకా ఎక్కువ కావాలంటే శనివారం పాత పేటకి రా
                                                                                  -అప్సానా”
             “ఈ వూరికి వచ్చేటంత వరకు ఆ పేపరుని నేను చదవలేదు. రామిరెడ్డే గన నన్ను ఈ వూరికి పంపకపోయింటే. . . ” అని సంద్య వైపు చూసి “చానా మిస్సయ్యే వాణ్నేమో కదా ” అని అన్నాడు నవ్వుతూ.

              సంద్యా పేపర్ చదివి ఆశ్చ్యర్య పోయింది. 15 యెండ్లకే వీళ్లకి ఎన్ని ఆలోచనలు ఉన్నాయో అని ముక్కున వేలేసుకుంది. కుతూహలం ఆపుకోలేక “ఎవరీ అమ్మాయి? ” అని అడిగింది.  

              “నాతో పాటే ఎగ్సాం రాసింది. చానా అందంగా ఉంటుంది,అందంగా నవ్వుతుంది. ఒక్క వారంలోనే చాలా మంచి ఫ్రెండ్ అయ్యింది. నేను చానా తక్కువ మందితో మనసారా మాట్లాడతాను. వాళ్లలో ఆ అమ్మాయి ఒకత్తే. అంత అందమైన అమ్మాయిని ఒక్క ముద్దయిన అడక్కపోతే ఆ అందానికే అవమానం అందుకే అడిగాను. కానీ ఆ అమ్మయి మాత్రం ముద్దుకంటే ఎక్కువే ఇస్తానంటా వుంది” అని చెప్పాడు.

           “కాక పోతే సాయివులమ్మాయి. పేరు అప్సానా” అని చెప్పాడు.

           “సాయివులా జాగ్రత్త. . . . ” అని రాజు వైపు చూసి ” నాకో డౌటు. . . ముద్దుకంటే ఎక్కువగా ఎమిస్తుందని అనుకుంటున్నావ్ “అని అడిగి వాడేమి చెబుతాడో అని ఆత్రంగా ఎదురుచూసింది.
 
            రాజు మాత్రం నవ్వేసి “మీకు తెలీదేముందండి. మీరు రోజు చేసేదదేకదా” అని చురకంటించాడు.

           “అంటే రోజూ ఎమ్ చెస్తానని రా నీ ఉద్దేశం” అని అడిగింది.

           రాజు ఆమె వైపు చూసి తేలిగ్గా నవ్వేశాడు. “రాజకీయంగా ఎదగడానికి మా వూరి బసవప్ప బసవప్ప గాడు పెళ్లాన్ని మాత్రమే పడుకోబెట్టాడు. వీడు ఈ కేశిగాడు తల్లిని చెల్లిని పడుకోబెట్టేసే రకం. సర్పంచ్ సీటు కోసం వస్తాది అని తెలీగానే ఏమి ఆలోచించకుండా వాడి చెల్లిని మా నాయన కాడ పడుకోబెట్టేశాడంట. అలాంటోడు ఇంత అందంగా నున్న నిన్ను తెచ్చి ఇంత పెద్ద బంగళాలో పెట్టాడంటే . . . .ఆ మాత్రం అర్థం చేసుకోలేని తిక్కోన్ని కాదు ” అని నువ్వు పడుకోవడానికే ఇక్కడ ఉన్నావని చెప్పకుండా చెప్పేశాడు. 

           “అంటే . . . . నేను వ్యభిచారిననా నీ ఉద్దేశం ” అని అడిగింది.

           “అవుననీ చెప్పను . . . కాదని కూడా చెప్పను. . .  వాడవసరానికి నిన్నిక్కడ పెడితే, నువ్వు నీ అవసరం కోసం ఉన్నావని నా ఉద్దేశం. వాడవసరం. . . గవర్నమెంట్ అధికారుల కాడ, రాజకీయ నాయకుల కాడ నిన్ను పడుకోబెట్టి పనులు చేయించుకోవడం. ఇంక నీయవసరం. . . . అది ఎలాగైనా ఎంత కష్టం అయినా నీ మొగున్ని చంపిందెవరో తెలుసుకోవడం అంతేనా . . . ” అని సంద్య వంక వూరికి దూరంగా కొండ మీదున్న కోట వంక చూస్తూ చెప్పాడు.    
 
            మొదట ఆమె ఆశ్చ్యర్య పోయినా తమాయించుకుంది. అయినా వీడికెలా తెలుసనే కుతూహలం ఆమె కళ్లలో కనపడే సరికి రాజు చిన్న నవ్వి ” నా కళ్లకి ఒక దరిద్రమైన శాపం ఉందిలెండి. వూర్లో జరిగే ప్రతి రంకు నా కళ్లకే కనపడుతుంది. నేను ఎంత వద్దనుకున్న అవి నా వెంట పడతాయి. లాస్ట్ టైం ఈ వూరికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు చంద్రరెడ్డి వాళ్ల బోరు దగ్గర కలిసున్నప్పుడు చూశాను.”అని సంద్యని చూశాడు.

               ఆమె ఏమి మాట్లాడకుండ రాజునే చూస్తూంది. అతడు చెప్పేది నిజం కాదు అన్నట్టు చూసింది.

               తన మాటలు నిజం అని నిరూపించడానికని తను చూసింది చెప్పాడు.”చెరుకు తోటలో ఆయన నీ మీద పడుకుని పైకి. . . కిందికి. . . ” అని చేతులు ఆడించి చూపించాడు.
 
               “సరే. . సరే ఆ రోజు నువ్వు మేమ్మాట్లాడు కున్నది విన్నావు ” అని చెప్పింది. 
 
              “అవును . . .కానీ వాడు నువ్వు మాట్లాడుకున్న మూడు రోజులకి వాణ్ని చంపేశారు” 

              “యాక్సిడెంట్ అయ్యి చచ్చిపోయాడు దొంగ నాకొడుకు, నాతో పడుకుని కూడా నిజం చెప్పలేదు వాడు ” అని వాడి మీద అక్కసు వెల్లగక్కింది. 

              “అంటే వాడు చెప్పింది నిజం కాదా ” అని అడిగాడు ఆమె సమాదానం చెబుతుందని ఆశతో. కానీ రాజు ఆమె ముఖంలో మార్పుని గమనించి తల పక్కకు తిప్పి వెలుతురు తగ్గి చీకటిని ఆహ్వానిస్తున్న సాయంత్రంలో ఆ వూరుని చూస్తున్నాడు.

               “అయినా ఇలా అందరి రంకు తెలుసుకుని ఎం చెస్తావ్ ” అని టాపిక్ మార్చింది.

               “మొదట్లో చూసే కొద్ది చూడాలనిపించేది. కానీ వారు చేసే వికృత పనులు, విషపు ఆలోచను అర్థం చేసుకోవడం మొదలయ్యాక విరక్తి పుట్టి చూడటం మానేయాలని ప్రయత్నించాను. అబ్బే నేను ఎంత గట్టిగా వద్దనుకుంటే అంతే వేగంగా నాకు కనపడేవి. తరవాత చూసి చూడనట్టు వదిలేశాను. ఒకత్తైతే ఒకనితో నీ పెళ్లాం బిడ్డను చంపేయ్ మనిద్దరం లేచిపోదాం అనింది ఒక రోజు ” అని సంద్య వైపు చూశాడు.
       
               “ఎవరది?” అని అడిగింది.
 
               “దాని గురించి ఇప్పుడెందుకు అదొక ఉదాహరణ అంతే దానికంటే క్రూరులు ఉన్నారు. ఇవన్నీ ఎవరికైనా చెబుదామంటే వాళ్లు వేరే వాళ్లతో వాగి సంసారాలు గబ్బులేచిపోతాయని చెప్పనంతే. కేవలం సెలెక్టెడ్ ఫ్రెండ్స్ మాత్రమే చెబుతుంటాను. మా శాంతి,లక్ష్మన్న ఇప్పుడు మీరు అంతే” అని అన్నాడు.  
  
                “సెలెక్టెడ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే?” అని ప్రశ్నించింది.

                “నా సీక్రెట్ ఎవరి దగ్గరైతే సేఫ్ గా ఉంటుందనిపిస్తే వాళ్లు. మిమ్మలిని ఎందుకు ఎంచుకున్నానంటే మీరు చాలా రోజుల
నుండి చాలా సీక్రెట్లు దాస్తున్నారు కాబట్టి. కేశిరెడ్డి లాంటి వాళ్ల సీక్రెట్లనే నువ్వు దొంగలిస్తున్నారంటే . . . .మిరు నిజంగా అసాద్యులు” అని బాంబు పేల్చాడు.

               “అంటే వాళ్లేమి చేస్తున్నారో నీకు తెలుసా?” అని నవ్వుతూ అడిగింది. ఆ నవ్వు కర్థం అనవసరంగా డబ్బా కొట్టకు అని. రాజు ఆమె నవ్వులోని అర్థాన్ని గ్రహించాడు. 

               “దొంగ సారా కాయడం , అడవిలో ఉన్న గుప్త నిదులు వెతికి బయటికి తీసి అమ్మడం లాంటివి నాకు తెలుసు. ఇవన్నీ నాకు వారంలో తెలిసినవి మాత్రమే ” అని ఆమె వైపు చూశాడు.

                సంద్య స్టన్ అయిపోయింది. విశ్మయం చెందింది. తన చెవులను తానే నమ్మలేక పోయింది ఎందుకంటే వాళ్ల కోసం పని చేసే వాళ్లకు కూడా వాళ్లెం చేస్తారో కూడా తెలీకుండా పని చేయించుకుంటారు. అలాంటిది రాజుకి అన్ని విషయాలు ఎలా తెలిశాయో అర్థం కాలేదామెకు.  
     
                  “ఇప్పటికైనా నమ్మకం కుదిరిందా ” అని అడిగాడు.

                  నమ్మక తప్పలేదామెకు. చానా సేపు వరకు ఆమె వాడికి ఇంకెంత తెలుసోనని పరీక్షించింది. అలాగే రాజుకి ఏమాత్రం సెక్స్ గురించి తెలుసోనని కూడా పరీక్షించింది. వానికి చానా విషయాలుతెలుసని అర్థం చేసుకుంది.మాటల మద్యలో “మీరనవసరంగా బయపడాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు మీతో పడుకోవడం ఇష్టం లేదు. నేను కోరుకున్న వాళ్లతో తప్పితే పక్క వాళ్లతో నేను చచ్చినా పడుకోను” అని చెప్పే సరికి ఆమెకెంతో రిలీఫ్ అనిపించింది. కారణం ఆమె ఎవరి దగ్గర పడుకోకూడదని నిర్ణయం తీసుకోవడమే.

                   దానితో పాటే వీడిని ఉపయోగించుకుని ఈ విషపు కూపం నించి బయటపడాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. 

12c

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

School Days – 8, స్కూల్ డేస్,jabardasth telugu sex stories,telugu boothu kathalu,telugu hot stories,boothu kathalu,telugu sex stories,jabbardast sex stories,telugu rasika kathalu,telugu srungara kathalu,dengudukadalu,telugu buthu kathalu,telugu heroines sex stories,telugu actress sex stories,telugu romantic stories,jabbardasth.in,poku modda kathalu in telugu

7days

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: