Srungara Kathamaalika

Srungara Kathamaalika – 125 | శృంగార కథామాళిక | Telugu hot Stories

Srungara Kathamaalika - 125 | శృంగార కథామాళిక | Telugu hot Stories

Srungara Kathamaalika – 125 | శృంగార కథామాళిక | Telugu hot Stories

Mahesh.thehero

Srungara Kathamaalika | శృంగార కథామాళిక | Telugu hot Stories
Srungara Kathamaalika | శృంగార కథామాళిక | Telugu hot Stories

మహి తన మనసులో ఉద్భవించిన ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానాల కోసం చెల్లి కళ్ళల్లోకే చూస్తూ నడుస్తోంది .
మహీ ………… జాగ్రత్త అని బుజ్జిఅక్కయ్య ప్రక్కనే లోపలికివెళ్లింది .
చెల్లి నేరుగా మహి రూంలోకి తీసుకెళ్లి బెడ్ పై లావణ్య దిండుని వెనుక సరిచెయ్యగానే గోడకు ఆనుకునేలా కూర్చోబెట్టింది .
మహీ ………. నీ ప్రశ్నలకు సమాధానాలన్నింటికీ నీ మనసే చెబుతుంది . దాని గురించి ఆలోచించకుండా రెస్ట్ తీసుకో , వంట చేస్తాను వేడివేడిగా మీ బుజ్జిఅమ్మ బుజ్జిచేతులతో తిని హాయిగా పడుకో అని నుదుటిపై ప్రాణం కంటే ఎక్కువైన ముద్దుపెట్టింది . లావణ్య రాత్రికి ఇక్కడే ఉంటారుకదా ……….
లావణ్య వాళ్ళు :  కృష్ణ అమ్మా ……….. దీనికి మానిపోయేంతవరకూ ఇక్కడ నుండి కదిలేది లేదు .
లవ్ యు ………..అని అంటీతోపాటు వంట గదివైపు వెళ్ళింది .

అక్కయ్యతోపాటు బుజ్జిఅక్కయ్య మహిప్రక్కనే కూర్చుంది , బుజ్జిఅమ్మను – బుజ్జి మహేష్ నూ బెడ్ పై కూర్చోబెట్టుకుంది , చుట్టూ లావణ్యవాళ్ళు మహి లవ్ గురించే ఆలోచిస్తూ నిలబడ్డారు . కళ్ళల్లో చెమ్మతో కట్లపై ముద్దులుపెట్టి , మహీ ………. ఇంకా నొప్పిగా ఉందా అని అడిగింది బుజ్జిఅక్కయ్య .
మహి : ఎక్కడో ఆలోచిస్తున్నట్లు వెంటనే తేరుకుని , బుజ్జిఅక్కయ్య కళ్ళల్లో చెమ్మను చూసి లేదు లేదు బుజ్జిఅమ్మా ……….. మీరు ఎప్పుడైతే ప్రాణంలా హత్తుకున్నారో అప్పుడే హుష్ కాకి అని కళ్ళల్లో చెమ్మతోనే నవ్వుతూ బుజ్జిఅక్కయ్య కళ్లపై ప్రాణమైన ముద్దులుపెట్టి , బుజ్జిఅమ్మా ………. అమ్మ ఒడిలో పడుకుంటానా జోకొడతారా అని ప్రేమతో అడిగింది .
బుజ్జిఅక్కయ్య : పెదాలపై చిరునవ్వుతో చేతులు జాగ్రత్త మహీ అని అక్కయ్య ఒడిలో పడుకోగానే , బుజ్జిఅక్కయ్య ………. మహి భుజం పై జోకొట్టింది . 
అక్కయ్య తన కన్నీళ్లను తుడుచుకుని ఇద్దరి నుదుటిపై ప్రాణమైన ముద్దుపెట్టి , బుజ్జిచెల్లీ ………. నిద్ర రావడం లేదా అని అడిగారు .
బుజ్జిఅక్కయ్య : మహికి తినిపించి మీతోపాటు పడుకుంటాను అక్కయ్యా ………..
అక్కయ్య : నా బుజ్జిచెల్లికి మేమంటే ప్రాణం అని ముద్దుపెట్టింది .

ఇలా జరుగుతుండగానే రెండు నిమిషాలముందు బుజ్జిఅక్కయ్య ఫ్రెండ్స్ అమ్మావాళ్ళు నిద్రపోతున్న బుజ్జిఅక్కయ్య ఫ్రెండ్స్ ను ఒకచేతితో ఎత్తుకుని మరొక చేతిలో వంట పాత్రలు పట్టుకుని లోపలికివచ్చి వంట గదిలో సౌండ్స్ వినిపిస్తుంటే వెళ్లి , రాధ – తల్లీ కృష్ణ ……….. మా బుజ్జివాసంతికి మాటిచ్చాము భోజనం మాఇంట్లోనే అని , చూడండి అందరమూ తీసుకొచ్చాము స్టవ్ ఆఫ్ చెయ్యండి అని అన్నీ పాత్రలనూ ఉంచి , ఇంతకీ మా బుజ్జివాసంతి మహీ ఎక్కడ అని అందరికీ ప్లేట్లలో వడ్డించుకొని ఏకంగా రూంలోకి వచ్చి చూసి సంతోషించారు .

బుజ్జిఅక్కయ్య : అమ్మలూ ………. నా ఫ్రెండ్స్ కూడా వచ్చారు . బుజ్జిఅక్కయ్య ఫ్రెండ్స్ నిద్రలోనే బజ్జుఅమ్మ – మహి , బుజ్జిఅమ్మ – మహి , బుజ్జిఅమ్మ – మహి ……… అని కలవరిస్తుండటంతో , అమ్మలూ …………
అమ్మలు : అవును బుజ్జివాసంతి ……… మీ అక్కయ్యనూ – నిన్నూ పొడవబోవడం – మహి అడ్డురావడం – రక్తం రావడం చూసి మీకేమయ్యిందోనని భయపెడుతూనే బాధపడుతూనే నిద్రపోవడం వలన ఇలానే కలవరిస్తున్నారు .
బుజ్జిఅక్కయ్య : అమ్మలూ ………… వాళ్ళు నా ప్రాణమైన బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ పడుకోబెట్టండి మంత్రం వేస్తాను రాత్రంతా హాయిగా నిద్రపోతారు అని లేచివెళ్లి లవ్ యు my ఫ్రెండ్ అని కీర్తి బుగ్గపై ప్రాణమైన ముద్దుపెట్టింది .
మ్మ్మ్మ్మ్…….. అంటూ ముఖంలో కంగారు వెళ్ళిపోయి కీర్తి తన తల్లిని మరింత హత్తుకొని హాయిగా పడుకోవడం చూసి , అందరు అమ్మల పెదాలపై చిరునవ్వుతో బెడ్ పై పడుకోబెట్టారు . 
ఉమ్మా ఉమ్మా ……… అంటూ ఐదుగురికి ముద్దుపెట్టగానే కీర్తిలానే పెదాలపై చిరునవ్వుతో ప్రశాంతంగా నిద్రపొయారు . 
బుజ్జిఅక్కయ్య టవల్ అందుకొని ఆరుగురి నుదుటిపై పట్టిన చెమటను తుడిచి ఫ్రెండ్స్ హాయిగా నిద్రపోండి మనమంతా ఉదయం కలుద్దాము అని వాళ్ళ చెవులలో గుసగుసలాడి , అమ్మలూ ……….. చూశారుగా నా మంత్రం ఎలాపనిచేసిందో ……..
మా బంగారుకొండ మా బుజ్జివాసంతి అని ఆనందబాస్పాలతో దిష్టి తీసి , మహిదగ్గరకువెళ్లి తల్లీ ……. ఎలా ఉంది నొప్పిగా ఉందా అని కళ్ళల్లో చెమ్మతో అడిగారు .
అమ్మలూ ………. మా బుజ్జిఅక్కయ్య నాకు హాస్పిటల్లోనే మంత్రం వేసింది అని బుజ్జిఅక్కయ్య బుగ్గపై ముద్దుపెట్టి నవ్వుతూ చెప్పడంతో , అందరూ ఆనందించారు .

మహీ నీకోసం బుజ్జివాసంతికోసం అందరికోసం భోజనం అందరమూ తీసుకొచ్చాము.
 బుజ్జిఅక్కయ్య : అమ్మలూ ……… నాకు ఇవ్వండి , నేను మహికి – అక్కయ్యకూ – బుజ్జిఅమ్మకూ – బుజ్జిమహేష్ కు తినిపిస్తాను . 
అమ్మలు :  నీకు మేము తినిపించమా ………..అని ఉత్సాహంతో అడిగారు .
అక్కయ్య : నో నో నో ………… నేనున్నానుకదా , లవ్ యు అక్కాచెల్లెళ్ళూ ………. అని నవ్వుతోంది .
బుజ్జిఅక్కయ్య : లవ్ యు లవ్ యు లవ్ యు sooooooo మచ్ అక్కయ్యా ……. ఉమ్మా ఉమ్మా ఉమ్మా ………… 
అమ్మలు : వాసంతి నిన్ను కొట్టాలి అన్నంత కోపం వస్తోంది , మాకు ఆ మాత్రం అదృష్టం కూడా ఇవ్వవా …………. , చూస్తూ ఉండు తొందరలోనే నిన్ను తాళ్లతో కట్టేసి మా బజ్జువాసంతికి ప్రేమతో తినిపిస్తాము .
మహి – లావణ్యవాళ్ళు సంతోషంతో నవ్వుకున్నారు . మహి లేచి బుజ్జిఅక్కయ్య బుగ్గలపై నుదుటిపై ప్రాణమైన ముద్దులుపెట్టి ఆ ………. అని నోటిని తెరిచింది .
 బుజ్జిఅక్కయ్య : మురిసిపోయి , లవ్ యు మహీ ………. అంటూ బుజ్జిచేతులతో బుజ్జిముద్దను కలిపి ప్రేమతో తినిపించి , ఆ వెంటనే బుజ్జిమహేష్ – బుజ్జిఅమ్మకు – అక్కయ్యకు తినిపించి సంతోషంతో నవ్వుతూనే ఉంది . 
లవ్ యు బుజ్జిఅమ్మా – బుజ్జి తల్లీ – బుజ్జిఅక్కయ్య ……… అంటూ నలుగురూ ఒకేసారి ప్రాణమైన ముద్దులుపెట్టి , అక్కయ్య ప్రేమతో తినిపించడం చూసి చెల్లితోపాటు అందరూ కళ్ళల్లో ఆనందబాస్పాలతో పరవశించిపోయారు . 

అమ్మలు ………. అందరికీ ఒక్కొక్క ప్లేట్ అందించారు . 
మహి : బుజ్జిఅమ్మా ……….. అమ్మకు – బయట ఉన్న మీ ప్రాణమైన తమ్ముళ్లకు కూడా తినిపించొచ్చుకదా , చూడండి ఎంత ఆశతో చూస్తున్నారో ……….
చెల్లి ఊ ఊ ……… అంటూ తలఊపింది .
మహి ………… నో నో నో …….. నేను – నువ్వు – బుజ్జిమహేష్ – బుజ్జిఅమ్మ – అక్కయ్య ఒక జట్టు ……. అమ్మకు ఈ జట్టులో స్థానం లేదు తను వాళ్ళ అన్నయ్యలతోపాటు తింటుందిలే అని కన్నుకొట్టింది .
చెల్లి : అయ్యో రామా ………. అని లెంపలేసుకుని , లవ్ యు బుజ్జిఅక్కయ్యా – లవ్ యు మహి …….. అంటూ వంట గదిలోకివెళ్లి రెండు ప్లేట్లలో వడ్డించుకొని బయటకువెళ్లింది .

అన్నయ్యా – శ్రీవారూ ……… ఆకలేస్తోందా ? . లోపల సంతోషాలను చూసి నన్ను నేనే మరిచిపోయాను . మహి గుర్తుచేసేదాకా మీ ఆకలి గుర్తురాలేదు లవ్ యు లవ్ యు అంటూ మా ఇద్దరినీ మెట్లపై కూర్చోబెట్టి , చెల్లి మాకంటే పైమెట్టుపై కూర్చుని తినిపించి తినింది . 
లావణ్య బయటకువచ్చి చూసి పరుగున లోపలికివెళ్లి , బుజ్జిఅమ్మా …….. మీరు చెప్పినది అక్షరాలా సత్యం వాళ్ళు ముగ్గురూ ఒక జట్టు అని సంతోషంతో చెప్పింది .
అయినా వాళ్ళ గురించి నాకు అనవసరం లావణ్య , నేను – మా అక్కయ్య ఫ్యామిలీ అంతే , మహీ ………. ఎక్కువ తినాలి అప్పుడే హాయిగా నిద్రపడుతుంది అని నలుగురూ కళ్ళల్లో ఆనందబాస్పాలతో తిని బుజ్జిఅక్కయ్యకు ముద్దులతో తినిపించారు . 
ఆ మాటతో ……….. లావణ్య వాళ్ళు బుజ్జిఅక్కయ్య ముందు నోరు తెరవబోయి నో నో నో …….. అని ఒకరినొకరు చూసుకుని నవ్వుతూ బ్రతికిపోయాము అనుకున్నారు .

చెల్లీ ………. మహి ఎలా ఉంది అని అడిగాను .
రేయ్ మామా ………. నువ్వు ఎంత దూరమవుదామనుకున్నా కుదరదు , మహి హృదయం మొత్తం ఉన్నది నువ్వే అది గుర్తుపెట్టుకో అని ఆ ఆ ……. అంటూ కుమ్మేస్తున్నాడు .
బుజ్జిఅక్కయ్య ఉందికదా అన్నయ్యా ……… నొప్పే తెలియనీకుండా నవ్విస్తూ , అక్కయ్యతోపాటు నలుగురికీ తినిపిస్తోంది అక్కయ్య ఆనందానికి అవధులు లేవు , నాకు మీకు కూడా తినిపించమని మహి కోరితే ……… వాళ్ళు ఐదుగురూ ఒక జట్టు అని మనం వేరే జట్టు అని బయటకు పంపించేసింది మన బంగారుకొండ అని సంతోషంతో పొంగిపోయి ఇదిగో అన్నయ్యా మీరే చూడండి అంటూ మొబైల్లో చూయించింది .
ముగ్గురమూ చూసి కళ్ళల్లో ఆనందబాస్పాలతో లవ్ యు లవ్ యు లవ్ యు బుజ్జిచెల్లీ ………. అని పరవశించిపోతున్నాము . చెల్లి మళ్లీ ప్లేట్ నిండా వడ్డించుకునివచ్చి కడుపునిండా తినిపించి తనూ తిని నీళ్లు అందించి గుడ్ నైట్ అన్నయ్యా ……… గుడ్ నైట్ రా ఈ రాత్రికి ఈ ముద్దుతో సర్దుకో అని వాడి పెదాలపై ప్రేమతో ముద్దుపెట్టి లవ్ యు అనిచెప్పి తియ్యని నవ్వుతో వెళ్ళిపోయింది చెల్లి .
లవ్ యు డార్లింగ్ అంటూ గుండెలపై చేతినివేసుకొని మెట్లపై నిలువునా వాలిపోయి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు .
రేయ్ మామా ………. ఆ ముద్దులో ఎంత మాధుర్యం ఉంటుందో తెలుసా ? , త్వరలోనే అక్కయ్య నుండి అలాంటి ముద్దు కాదు కాదు ముద్దులు పదుల వందలు వేలు లక్షలు కోట్లు …………. నువ్వు ఆస్వాదించాలనేదే మాకోరిక రా …….. ఇంకా ఎప్పుడురా మామా అని కూర్చుని నన్ను గట్టిగా చుట్టేసాడు .
రేయ్ మామా ………. చెబుతుంటేనే నాకు సిగ్గేస్తోంది రా అని తియ్యని జలదరింపుకు లోనయ్యి అక్కయ్య ఫోటోని చూస్తూ ఇప్పుడు నేను ఊహల్లోకి వెళ్ళిపోయి మెట్లపై నిలువునా వాలిపోయి , కొన్ని క్షణాల తరువాత నీవల్లనే కదరా ఆలస్యం అవుతున్నది . అమ్మ ……… అమ్మను రప్పించడంలో ఎంతవరకూ వచ్చిందిరా ? అని చిరుకోపంతో చూసాను .
కూల్ కూల్ రా మామా ……. వారం సమయం ఇచ్చావు కదా నాకు వదిలెయ్యి . నువ్వు అక్కయ్య ఊహల్లో విహరించు , అంతవరకూ ఆగలేకపోతే నాకు తెలుసు ఆగలేవని సో సో సో ……….
సో ………. అంటూ వాడిప్రక్కనే లేచి కూర్చున్నాను .
అంతవరకూ ఆగలేకపోతున్నావు కాబట్టి అప్పటివరకూ మహి ప్రేమను ఆస్వాదించు …………..
రేయ్ రేయ్ …………
వాడు వెంటనే లేచి పైకి పరిగెడుతూ ఒక్క ముద్దు ఏంటిరా నువ్వు అడగాలే కానీ తన సర్వస్వాన్ని అర్పిస్తుంది పాపం అంత ప్రాణం రా నువ్వంటే అని క్లాస్ చుట్టూ రౌండ్స్ వేసి ఆయాసపడుతూ బెడ్ పై వాలిపోయాడు .
నేనూ ఆయాసపడుతూ గోడ దగ్గర ఆగి పైనుండి కిందకు చూస్తూ …….. రేయ్ ఇక్కడ ………..
తెలుసు తెలుసు అక్కడ ఉన్నది కేవలం అక్కయ్య మాత్రమే – మహి ఎవరురా అక్కయ్య ప్రాణం కాదా ……… సో లాజిక్ గా మాట్లాడితే మహి కూడా నీ హృదయంలో ఉన్నట్లే నువ్వే ఆలోచించుకో ………. అక్కయ్య – బుజ్జిఅక్కయ్యను ప్రాణాలకు తెగించి కాపాడిందిరా ……….. , రేయ్ మామా ………. మహికి విషయం తెలిసినా – మహి నీ లైఫ్ లో ఉన్నా మహితోపాటు మరొక ఇద్దరూ ఉన్నారనుకో ఉన్నా ………. నీలో మొదట ఐక్యమయ్యేది అక్కయ్యనేరా ……… మీరిద్దరూ ……… తనివితీరా మనసారా ప్రాణంలా కలిసిపోయి ఒక్కటిగా అయ్యి బయటకు వచ్చిన తరువాతనే ఎవరైనా సరేనా ……… నా మాటలు తికమకగా ఉండొచ్చు కానీ భావం మాత్రం అదే , రేపో ఎల్లుండో ……… మహి తన ప్రేమ విషయం చెప్పొచ్చు అని అనుకుంటున్నాను ……… చూద్దాము ఏమిజరుగుతుందో బాగా ఆలోచించి ఒక నిర్ణయానికి రా , తను బాధపడితే మొదట కన్నీళ్లు కార్చేది నువ్వే గుర్తుపెట్టుకో ……..,

ఇంతలో వదినవాళ్ళు పెద్ద బాక్స్ ను పైకి తీసుకొచ్చి మహేష్ సర్ ………. మీరు రెడీ చేయమన్న ఫోటోలు చాలా బాగా వచ్చాయి బ్యూటిఫుల్ లవ్లీ ………గుడ్ నైట్ అనిచెప్పి కిందకు వెళ్లిపోయారు .

ఫోటోలా ………… అంటూ కృష్ణగాడు బాక్స్ ఓపెన్ చేసి అక్కయ్య పట్టుచీరలో చిరునవ్వులు చిందిస్తూ బుజ్జిఅక్కయ్య బుగ్గపై గట్టిగా ప్రాణంలా ముద్దుపెడుతున్న ఫోటో ఫ్రేమ్ చూసి పెదాలపై చిరునవ్వుతో , రేయ్ మామా ………. సెకండ్ ఫోటో బుజ్జిఅమ్మ బుజ్జిఅక్కయ్యకు ముద్దుపెడుతున్న ఫ్రేమ్ – నెక్స్ట్ బుజ్జిమహేష్ తో మాట్లాడుతున్న ఫ్రేమ్ – అక్కయ్య మేము చిన్నప్పుడు ఇచ్చిన పట్టుచీరలో బుజ్జిఅక్కయ్యను చేతులు చాపి ఆనందబాస్పాలతో పిలుస్తున్న నిలువెత్తు ఫ్రేమ్ …… ఇలా పెద్ద బాక్స్ మొత్తం మేము అక్కయ్యను చూసిన క్షణం నుండీ చెల్లి , పెద్దమ్మ , అంటీ ……… తీసిన ఫోటోలు వీడియో లలోనుండి అక్కయ్య బుజ్జిఅమ్మ బుజ్జిమహేష్ బుజ్జిఅక్కయ్య చిరునవ్వులు చిందిస్తున్న ఫోటోలన్నింటినీ ఫ్రేమ్స్ చేయించినట్లు ఉండటం చూసి వాడి ఆనందానికి అవధులు లేవు .
రేయ్ మామా ………. సూపర్ గా ఉన్నాయిరా అంటూ అమాంతం కౌగిలించుకుని , ఏదో గుర్తుకొచ్చినట్లు మళ్లీ వెళ్లి మొత్తం ఫోటోలను చూసి రేయ్ రేయ్ రేయ్ ……… అన్యాయం , పాపం రా ……….మహి ఎక్కడరా …….. ఒక్క ఫోటోలోనూ లేదు ………

ఏమీ మాట్లాడకుండా కొన్ని కొన్ని ఫోటోలనే లోపల బెడ్రూంలోకి తీసుకెళ్లి మేకులు కొట్టి అందంగా ఒక్కొక్క ఫోటోనే తగిలిస్తుంటే , రేయ్ మామా ……… please please రా అంటూనే ఫోటోలను అందిస్తున్నాడు .

కింద అందరూ భోజనం చేసిన తరువాత బుజ్జిఅమ్మా – వాసంతి ………. వెళ్ళొస్తామ, మహి జాగ్రత్త నిద్రలో తగిలించుకోకు , బెడ్ పై నువ్వొక్కటే పడుకో , ఒసేయ్ లావణ్య మీరందరూ కింద పడుకోండి అని తన తల్లి చెప్పి , పిల్లలను నెమ్మదిగా ఎత్తుకుని బుజ్జిఅమ్మా ……… మీ ఫ్రెండ్స్ ను తెల్లవారగానే పిలుచుకునివస్తాము అనిచెప్పారు .
లవ్ యు అమ్మలూ ……… అంటూ అక్కయ్య చెల్లితోపాటు బుజ్జిఅమ్మ కూడా బయటవరకూ వదలడానికి వస్తుంటే , 
బుజ్జిఅమ్మా ………. అని పిలవడంతో మహిప్రక్కనే కూర్చుని , హాయిగా నిద్రపోతున్న బుజ్జిఅమ్మ బుజ్జిమహేష్ ను జోకొట్టింది .

అక్కయ్య , అంటీ , పెద్దమ్మ ………. గేట్ వరకూ కాకుండా వాళ్ళ ఇంటిదగ్గర వరకూ వదలడానికి వెనుకే వెళుతుంటే ,
వాసంతి – తల్లీ కృష్ణ ………. మేము వెళతాము , ఇక భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు చూడండి ప్రతి ఇంటి ముందూ ఒక పోలీస్ అని కౌగిలించుకుని బుజ్జాయిలను జోకొడుతూ వెళ్లారు . 
అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ ఇళ్లల్లోకి వెళ్లేంతవరకూ ఒకరిచేతులను మరొకరు పట్టుకుని బయటే రోడ్ పై నిలబడ్డారు .

లోపల నలుగురూ …….. బుజ్జిఅక్కయ్య ముందు మోకాళ్లపై కూర్చుని చేతులు అందుకొని ప్రేమతో ముద్దులుపెట్టి , బుజ్జిఅమ్మా బుజ్జిఅమ్మా ……….. 
 బుజ్జిఅక్కయ్య : ఏదో ముఖ్యమైన విషయమే అడగబోతున్నట్లున్నారు ఆడిగేయ్యండి ………., ఆగండి ఆగండి కొంపదీసి తమ్ముడు జైల్ జీవితం గురించి కాదు కదా …….
మహి :  లావణ్య – లాస్య ……….. 
నలుగురూ : ఆగవే తెలుసుకోవాలికదా , బుజ్జిఅమ్మా బుజ్జిఅమ్మా ………….అని తడబడుతూ ఒకరిముఖాలు మరొకరు చూసుకోవడం చూసి అయితే అదేనన్నమాట.
మహి : ఒసేయ్ లావణ్య – లాస్య ………. మనోజ్ గారు ఇక్కడ నా హృదయంలో నిండిపోయారే , వారు ఎందుకు వెళ్లినా అది మంచికోసమే అయ్యుంటుంది నేనేమీ వినాల్సిన అవసరం లేదు , నేను పుట్టినదే మా అక్కయ్య మరియు వారికోసమే , నా జీవితం వారి పాదాక్రాంతం అని కన్నీళ్లు కార్చింది . 
బుజ్జిఅక్కయ్యతోపాటు అందరూ లేచి అధికాదే అని కన్నీళ్లను తుడిచి ప్రాణంలా ముద్దులుపెట్టారు .
 బుజ్జిఅక్కయ్య : లవ్ యు లవ్ యు లవ్ యు soooooo మచ్ మహి అని ప్రాణంలా హత్తుకొని , అవును మహీ లావణ్య లాస్య ………. తమ్ముళ్ళిద్దరూ హంతకులు ఒకడిని చంపడం వలన 14 ఏళ్ళు జైలుపాలయ్యారు . కానీ మా అమ్మ మీ కృష్ణ అమ్మ జైలులోనే జన్మించడం నాన్నను కలవడం అదంతా వేరే విషయం . తొమ్మిదేళ్లు కారాగారం అనుభవించి జైలర్ ను పోలీసులను బెదిరించి శిక్ష పూర్తికాకముందే బయటపడ్డారు అని మహివైపు చూసింది . 
మహి ప్రాణం కంటే ఎక్కువైన ప్రేమ వలన బుజ్జిఅక్కయ్య మాటలను పట్టించుకోకపోవడం చూసి , లవ్ యు లవ్ యు లవ్ యు sooooooo మచ్ మహీ అంటూ లోలోపలే మురిసిపోతోంది . 

బుజ్జిఅక్కయ్య : గుటకలు మింగుతున్న లావణ్య లాస్య ………. లను చూసి లోలోపలే నవ్వుకుని , మహీ ………. ముందుగానే చెప్పాను తమ్ముడి జీవితంలో ఇలాంటి సమస్యలు చాలానే ఉన్నాయని , అన్నింటినీ తట్టుకుని దృడంగా ఉండాలని . తమ్ముడిని ప్రేమించడం ప్రేమించకపోవడం ఇక మీఇష్టం . అక్కయ్యకు ఈ విషయాలను చెప్పి మమ్మల్ని దూరం ………….
మహి :  బుజ్జిఅమ్మా ………. మీరులేని జీవితాన్ని అస్సలు ఊహించలేము . ఇప్పుడు ఇలా అమ్మ చిరునవ్వులు చిందిస్తోంది అంటే కారణం ఎవరు మీరు మాత్రమే . లావణ్య ,లాస్య ……… అక్కయ్యకు మాత్రం జైలు విషయాలు తెలియకూడదు అనిచెప్పింది . 
హమ్మయ్యా ………. హత్య – జైలు జీవితం గురించి అక్కయ్యకు తెలిస్తే ఇంకేమైనా ఉందా తమ్ముడు ఆడుతున్న ఈ చిలిపి నాటకం తెలిసిపోతుంది . అమ్మ రాకముందే ఇద్దరుమాత్రమే కలవడం బాగోదు అని గుండెలపై చేతినివేసుకొని , మహీ ……… తమ్ముళ్లు అదే నీ హీరో ప్రియుడు ఏదీచేసినా లోకకళ్యాణం కోసమే………..
బుజ్జిఅమ్మా ………. మీరు చెప్పినా చెప్పకపోయినా మనోజ్ పై ప్రేమ ఏమాత్రం తగ్గదు. నా జీవితం మీ పెద్ద తమ్ముడి సొంతం అని బుగ్గపై ముద్దుపెట్టి ప్రాణంలా హత్తుకొని స్స్స్…….. అంటూ చేతులను తీసేసింది .
అంతే బుజ్జిఅమ్మ – లావణ్య వాళ్ళ కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు వచ్చేసి , అందరూ ఉఫ్ఫ్ ఉఫ్ఫ్ ……… అంటూ ఊదారు .
మహి కళ్ళల్లో కన్నీళ్లను చూసి మహీ ……… అంత నొప్పిగా ఉందా అని బాధతో అడిగారు .
లవ్ యు బుజ్జిఅమ్మా లవ్ యు ఫ్రెండ్స్ ………. ఇవి కన్నీళ్లు కాదు మీకు నేనంటే ఎంత ప్రాణమో చెప్పడానికి వచ్చిన ఆనందబాస్పాలు అంటూ సంతోషంతో మళ్లీ కౌగిలించుకోబోతే , 
మహీ మహీ ……… అని ఆపి కన్నీళ్లను తుడుచుకుని ప్రాణమైన ముద్దులుపెట్టారు .

అప్పుడే అక్కయ్యావాళ్ళు లోపలికివచ్చి చూసి అమితమైన ఆనందంతో బుజ్జిఅక్కయ్య – మహి నుదుటిపై ప్రాణమైన ముద్దులుపెట్టారు .
చెల్లి : బుజ్జిఅక్కయ్యా ……….ఇప్పటికే ఆలస్యం అయ్యింది . మీ ప్రేమను కాస్త ఉదయం వరకూ దాచుకోండి అని నిద్రపోతున్న బుజ్జిమహేష్ ను ఎత్తుకుని , మహితోనే పడుకుంటావా లేక ……….
బుజ్జిఅక్కయ్య : ఆశతో చూస్తున్న మహివైపు చూసి , అమ్మలుమహిని బెడ్ పై ఒంటరిగా పడుకోమనిచెప్పారుకదా ………., మహీ …….. నాకు నిద్రలో కాలువేసే అలవాటు ఉంది అని ఒక్క జంప్ తో అక్కయ్య గుండెలపై చేరిపోయింది .
పెద్దమ్మ – అంటీ : బుజ్జిఅమ్మను ఎత్తుకుని నిజం చెప్పు బుజ్జి వాసంతి తల్లీ ……….. మీ అక్కయ్యను హత్తుకోకుండా పడుకోలేను అనిచెప్పి అందరూ నవ్వుకున్నారు .
బుజ్జిఅక్కయ్య అక్కయ్యను ప్రాణంలా హత్తుకొని బుగ్గపై గట్టిగా ముద్దుపెట్టి , మహీ ……….. అర్థం చేసుకో లవ్ యు అని కిందకు దిగి చెవిదగ్గరకువెళ్లి ఇంకా నీ హీరో పైన ప్రేమ ఉంటే నన్ను కాదు వారిని ప్రేమతో హత్తుకొని పడుకున్నట్లు హాయిగా నిద్రపోండి అని గుసగుసలాడి గుడ్ నైట్ కిస్ పెట్టేసి అక్కయ్యా ………. మన రూంలోకి వెళదాము పదా అని అక్కయ్య గుండెలపైకి చేరింది .

అందరూ మహికి మహి ఫ్రెండ్స్ కు గుడ్ నైట్ చెప్పారు . పెద్దమ్మ బుజ్జిఅమ్మను తన రూం కు తీసుకెళ్లింది . తల్లీ కృష్ణ …….. మనం మన ఇంట్లో పడుకుందామురా అనిచెప్పడంతో బుజ్జిమహేష్ ను అక్కయ్య లగ్జరీ బెడ్ పై ఒక చివరన పడుకోబెట్టి , అక్కయ్యా – బుజ్జిఅక్కయ్య ……… గుడ్ నైట్ అని ముద్దుపెట్టబోతుంటే , 
బుజ్జిఅక్కయ్యే ముద్దుపెట్టి పదండి పదండి మేము తొందరగా వాకిలి వేసుకుని మా అక్కయ్య వెచ్చని కౌగిలిలో మాట్లాడుతూ నిద్రపోవాలి అనిచెప్పడంతో , 
క్షణం కూడా ఆలస్యం చెయ్యకుండా చెల్లీ – అంటీ నవ్వుతూ బయటకువచ్చేశారు . 
అక్కయ్యా …….. డోర్స్ వేసేయ్యండి అనిచెప్పి అక్కయ్య ముసిముసినవ్వులను చూసి మురిసిపోతూ బెడ్ పై వాలిపోయారు . 
అక్కయ్యా ………. తమ్ముడి గురించి ఏమైనా చెప్పండి అని అడుగగానే ,
అక్కయ్యకు అంతులేని ఉత్సాహం వచ్చేసి ప్రక్కనే పడుకున్న బుజ్జిఅక్కయ్యవైపు తిరిగి అందమైన నవ్వుతో ముద్దుల వర్షం కురిపిస్తూ , జోకొడుతూ చెప్పుకొచ్చింది .

కింద చెల్లి మాటలు వినిపించగానే కృష్ణగాడు పరుగున బయటకువెళ్లి పైనుండే రేయ్ ………. అని ప్రేమతో పిలిచాడు . 
గుడ్ నైట్ ………. చెప్పాను కదా ముద్దుతో సరిపెట్టుకోమని , అంటీ పదండి లోపలికి ………
కృష్ణ : లవ్ యు లవ్ యు ……… ఒక్కసారి ఓకేఒక్కసారి please రా అని ప్రేమతో పిలిచాడు .
అంటీ : చెల్లి చిలిపిదనంతో నవ్వడం చూసి , కృష్ణా ………. వెళ్లు అని చిలిపి నవ్వుతో చేతితో బుగ్గపై ముద్దుపెట్టింది . 
చెల్లి : లవ్ యు అంటీ అని కౌగిలించుకోవడం ఆలస్యం , వాడు పోల్ పట్టుకుని కిందకు జారి , లవ్ యు అంటీ గుడ్ నైట్ అని చెల్లిని అమాంతం ఎత్తుకున్నాడు .
చెల్లి : మెట్లు దిగి రావచ్చుకదా ………. నిన్న అంటే అది వేరు అని చెంపలపై ప్రేమతో కొట్టి పెదాలను మూసేసింది .
అంటీ లోపలికివెళ్లి తాళం వేసుకునేంతవరకూ ఉండి చెల్లి పెదాలపై ముద్దులుపెడుతూ పైన ఇంటి డోర్ వరకూవచ్చి కిందకు దించి , వెనకనుండి చేతితో కళ్ళుమూసేసి బుగ్గలపై ముద్దులుపెడుతూ రూంలోకి తీసుకొచ్చి సర్ప్రైజ్ అంటూ చేతిని తీసేసాడు .
చుట్టూ ………. అక్కయ్య – బజ్జుఅక్కయ్య – బుజ్జిఅమ్మ – బుజ్జిమహేష్ – తను – పెద్దమ్మ – మహి ఫ్రెండ్స్ – అంటీ – బుజ్జక్కయ్య ఫ్రెండ్స్ ………… సంతోషంతో చిరునవ్వులు చిందిస్తున్న ఫోటోలను మరియు మధ్యలో మూడు ఫోటోలు అందమైన అలంకరణతో ,
మొదటిది నా బుగ్గలపా అక్కయ్య – అమ్మ ముద్దులుపెడుతున్న ఫోటో
ఆట చివరన చెల్లి – కృష్ణగాడు బుజ్జిఅక్కయ్యను ముద్దులుపెడుతున్న ఫోటో 
మా రెండింటి మధ్యలో బుజ్జిఅక్కయ్యను అక్కయ్య – బుజ్జిఅమ్మ ముద్దులుపెడుతున్న ఫోటో చూసి ఆనందం పట్టలేక ఏకంగా వాడిమీదకు ఎగబ్రాకి ముఖమంతా ముద్దుల వర్షం కురిపించి , చివరి ఫ్రేమ్ తగిలిస్తున్న నాకు ఫ్లైయింగ్ కిస్ వదిలింది .
చెల్లీ ………. ok నా అని అడిగాను .
బ్యూటిఫుల్ అన్నయ్యా ……….. స్వర్గంలో ఉన్నట్లుగా ఉంది . 
లవ్ యు చెల్లీ ………… 
అన్నయ్యా ………… ఒకరోజంతా ఇక్కడే ఉండిపోవాలని ఉంది . 
అంతకంటే సంతోషమా చెల్లెమ్మా ……….. గుడ్ నైట్ అని కురులపై ముద్దుపెట్టి బయటకువచ్చి గుండెలపై చేతినివేసుకొని అక్కయ్యనే తలుచుకుంటూ హాయిగా నిద్రపోయాను . 
లోపల చెల్లి వాడి గుండెలపై వాలి ఏదో అనుకుంటే స్వర్గంలోకే తీసుకొచ్చావురా లవ్ యు లవ్ యు soooo మచ్ అనిసంతోషం పట్టలేక బుగ్గను కొరికేసి ,
స్స్స్…….. అంటుంటే నవ్వుతూ లవ్ యు శ్రీవారూ ……… బుజ్జిఅక్కయ్య చూసిందంటే ……..అంటూ ఏకమయ్యేలా హత్తుకొని ఒక్కొక్క ఫోటోనే చూసి సంతోషంతో మాట్లాడుకుంటూ హాయిగా నిద్రపొయారు .

 

134ic

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
cute school girl leaked MMs
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
click on the image for desi aunty hot affair
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo

twitter link

Telegram

https://t.me/+okNWI4Lc_yE2OGU1     

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Srungara Kathamaalika – 125, శృంగార కథామాళిక , telugu sex stories in jabardasth,dengudu kathalu,telugu actress sex stories,jabardasth telugu sex stories,telugu boothu kathalu,telugu hot stories,Srungara Kathamaalika

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page