Srungara Kathamaalika

Srungara Kathamaalika – 126 | శృంగార కథామాళిక | Telugu hot Stories

Srungara Kathamaalika - 126 | శృంగార కథామాళిక | Telugu hot Stories

Srungara Kathamaalika – 126 | శృంగార కథామాళిక | Telugu hot Stories

Mahesh.thehero

Srungara Kathamaalika | శృంగార కథామాళిక | Telugu hot Stories
Srungara Kathamaalika | శృంగార కథామాళిక | Telugu hot Stories

రాత్రి ఆలస్యంగా పడుకోవడం వలన ఉదయం 7 గంటలైనా అందరూ ఘాడమైన నిద్రలో ఉన్నాము . 
బయట అయితే బుజ్జిఅక్కయ్య కోసం బుజ్జి ఫ్రెండ్స్ – మహిని చూడటం కోసం మహి పరిస్థితిని తెలుసుకోవడం కోసం ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ , దెబ్బలు తిన్న యూత్ వారి పేరెంట్స్ తో సహా వచ్చేసి డిస్టర్బ్ చెయ్యకుండా వేచిచూస్తున్నారు . 
వదినలు తీలవారుఘామునే డ్యూటీ ఎక్కేసినట్లు అందరినీ చూసి సంతోషిస్తున్నారు .

లోపల ముందుగా లావణ్యకు మెలకువ వచ్చి వొళ్ళువిరుస్తూ లేచికూర్చుని చుట్టూ ఇంకా హాయిగా నిద్రపోతుండటంతో మహివైపు చూసి కంగారుపడుతూ రెండుచేతులతో కళ్ళుతిక్కుకుని , మహి హత్తుకున్న దిండు మొత్తం రక్తంతో ఎరుపు రంగులోకి మారిపోవడం చూసి ,  అమ్మా ……….. అని గట్టిగా కేకవేసి బెడ్ పైకి చేరి చేతికున్న కట్లు మొత్తం కూడా ఎరుపు రంగులోకి మారిపోవడంతో , కళ్ళల్లో కన్నీళ్ళతో మహి మహి …………అని బుగ్గలను స్పృశించింది .
నీరసంగా మహి కళ్ళుతెరిచి పెదాలపై చిరునవ్వుతో గుడ్ మార్నింగ్ లావణ్య ………, సడెన్ గా లేచి కూర్చుని ఎందుకే ఏడుస్తున్నావు అని తన చేతులని – అప్పటివరకూ హత్తుకున్న దిండుని చూసి స్పృహ కోల్పోయింది . 

అమ్మా , పెద్దమ్మా , బుజ్జిఅమ్మా ……….. అని కేకలువెయ్యడంతో , 
బయట అందరూ కంగారుపడిపోయి వాసంతి – చెల్లీ – మహీ ……… తలుపు తెరవండి అని తలుపులు కొడుతూ విండో లోనుండి చూస్తున్నా ఏమీ కనిపించక ఏమి జరిగిందోనని బాధపడుతున్నారు .
అక్కయ్యా …….. అంటూ లేపి ఇద్దరూ రూంలోకివెళ్లి చూసి , అక్కయ్య వెళ్లి మహీ మహీ …….. అంటూ ఏమిచెయ్యాలో తెలియక ఏడుస్తుండటం – మహి చేతులకు రక్తం చూసి , బుజ్జిఅక్కయ్య నోటివెంట మాటరానట్లు వొళ్ళంతా చెమటతో పరుగునవెళ్లి పెద్దమ్మను లేపి ఏడుస్తూ నోటివెంట మాటరానట్లు రూం వైపు చేతిని చూపించింది . 
బుజ్జితల్లీ బుజ్జితల్లీ ……… అంటూ ప్రాణంలా గుండెలపై హత్తుకొని రూంలోకివెళ్లి చూసింది .

కింద చప్పుళ్లకు మెలకువ వచ్చి పైనుండి కిందకు చూసి రేయ్ మామా – చెల్లెమ్మా ……… అని కేకవేసి వేగంగా మెట్లుదిగివెళ్లి తమ్ముళ్లూ – అంకుల్ ఏమైంది అని కంగారుపడుతూనే అడిగి , పెద్దమ్మా పెద్దమ్మా ……… బుజ్జిఅక్కయ్యా బుజ్జిఅక్కయ్యా ………. అని కేకలువెయ్యడంతో , 
బుజ్జిఅక్కయ్య పెద్దమ్మకు డోర్ వైపు చేతిని చూపించి కదల్చడంతో షాక్ నుండి తేరుకుని , బజ్జుఅక్కయ్యను ఎత్తుకునే పరుగునవెళ్లి డోర్ తెరిచింది . 
పెద్దమ్మకూ నోటివెంట మాట రావడం లేదు . 
తమ్ము ……..తమ్ముడూ …….మహి మహి రక్తం అని వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ లోపలికి చేతిని చూపించడంతో , పరుగునవెళ్లి చేతులు – దిండు – దుప్పటి మొత్తం రక్తం చూసి, రేయ్ మామా ………. కార్ అని కేకవేసి అప్పటికే అక్కయ్య లావణ్య మహిని ఎత్తుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుండటం – అక్కయ్య ఎదుస్థిన్డటం చూసి , లావణ్య ……… అంటూ ఎత్తుకుని పరుగున బయటకువచ్చాను . 
ఏడుస్తున్న బుజ్జిఅక్కయ్యను కృష్ణగాడు ఎత్తుకుని ఓదారుస్తున్నాడు . 
వదిన కారుని ఏకంగా మెయిన్ గేట్ లోపలికి తీసుకురావడంతో నలుగురమూ ఎక్కి , చెల్లీ ………. అక్కయ్యను జాగ్రత్తగా తీసుకురా అనిచెప్పి వదిన వేగంగా పోనివ్వనిచెప్పాను . 

చెల్లి , పెద్దమ్మ , అంటీ , లావణ్యవాళ్ళు ……… అక్కయ్యను బుజ్జిఅమ్మనూ బుజ్జిమహేష్ ను ఓదారుస్తూ రెండు కార్లలో బయలుదేరారు . 
అంతా తమవల్లనే అని తమ్ముళ్లు బాధపడుతుండటం – మహికి ఏమీ కాకూడదు అని బుజ్జాయిల దగ్గర నుండి అందరూ దేవుళ్లను ప్రార్థిస్తుండటం చూసి , ఎవరెవరు హాస్పిటల్ కు రావాలనుకున్నారో ఎక్కండి మహి దగ్గరకు తీసుకెళతాము అని వదినలు మరియు విషయం తెలుసుకుని పిల్లలను ఎత్తుకుని వచ్చిన అన్నయ్యలు చెప్పడం ఆలస్యం బుజ్జాయిలతోపాటు అందరూ అందరూ ………. అన్నీ కార్లలో ఎక్కడంతో వేగంగా పోనిచ్చారు .

స్పృహకోల్పోయిన మహిని చూసి బుజ్జిఅక్కయ్య వెక్కివెక్కి ఏడుస్తూ , నాన్నా …….. మహికి ఏమయ్యింది అని చేతిని అందుకొని అడిగింది .
ఏమీ కాలేదు బుజ్జిఅక్కయ్యా ………… నిన్నలానే రక్తం ఎక్కువగా పోయింది . రక్తం ఎక్కిస్తే రాత్రి నవ్వినట్లు నవ్వి , బుజ్జిఅమ్మా ………. అంటూ ప్రాణంలా హత్తుకుంటుంది అని ధైర్యం చెప్పాడు .
బుజ్జి…….అమ్మా ………. నాప్రక్కనే పడు……కో అని ప్రేమ……తో పిలి…..చింది . నేనే అక్కయ్యే నా ప్రాణం – అక్కయ్యతో తప్ప ఎవ్వ…….రితో పడుకోను , మహీ కావా…….లంటే నీ కలల రాకుమారుడిని తలుచుకుని దిండుని హత్తు……..కొని పడుకో అని నే…..నే చెప్పాను . నా వల్ల…..నే ఇలా అయ్యింది అని ఏడుస్తూనే తడబడుతూ చెప్పింది . 
బుజ్జిఅక్కయ్యా ……….. మహికి ఏమీకాదు , మహి ఆరాధించే వ్యక్తి కోసమైనా నవ్వుతూ లేచివస్తుంది చూడు అని ప్రాణంలా గుండెలపై హత్తుకొని ఓదార్చారు .

10 నిమిషాల్లో …….. వదిన నేరుగా ఎమర్జెన్సీ దగ్గరకు తీసుకెళ్లింది . కృష్ణగాడు – వదిన వేగంగా దిగి డాక్టర్ గారూ డాక్టర్ గారూ ……….. అని మహిని ట్రీట్ చేసిన డాక్టర్ మేడం ను ICU దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు .
 నేను మహిని ఎత్తుకుని ICU దగ్గరకు చేరడంతో నర్స్ చూసి డోర్ తెరిచి same బెడ్ పై పడుకోబెట్టమనిచెప్పి రక్తం చాలా పోయినట్లుందే అని కట్లు నెమ్మదిగా ఊడదీస్తోంది . 
అంతలో డాక్టర్ మేడంకు జరిగింది వివరిస్తూ పిలుచుకునివచ్చారు .
డాక్టర్ గారు చూసి అవును రక్తం చాలాపోయింది వెంటనే ఎక్కించాలి .
మేడం ………. అంటూ చేతినిచాపి బెడ్ పై పడుకున్నాను . 
సర్ ………. మీనుండి నిన్ననే తీసుకున్నాను కుదరదు మరెవరైనా ఉంటే చూడండి అర్జెంట్ అనిచెప్పారు .
డాక్టర్ డా…….క్టర్ ………. మా అమ్మది – తమ్ముడిది అదే బ్లడ్ అయితే నాదికూడా అదే అయి ఉంటుంది నానుండి మొత్తం తీసుకుని మహికి ఏమీకాకుండా చూసుకోండి అని బుజ్జిఅక్కయ్య వెక్కివెక్కి ఏడుస్తూ చెప్పడం చూసి , డాక్టర్ గారు ఆశ్చర్యపోయి , 
ఒక్కమాటకూడా మాట్లాడకుండా వచ్చి నానుండి బ్లడ్ తీసుకున్నారు . 
లవ్ యు లవ్ యు బుజ్జిఅక్కయ్యా ……… అని ఫ్లైయింగ్ కిస్ వదిలాను . 
కృష్ణగాడు ముద్దులతో ముంచెత్తి వెనక్కుజరిగి నిలబడ్డాడు . 

 కట్లు వేరుచేసి డెటాల్ తో శుభ్రం చేసి , దిండుని గట్టిగా పట్టుకుని పడుకుందేమో రెండు కుట్లు ఊడిపోయాయి . బుజ్జితల్లీ ………. మహి అని ప్రేమతో పిలుస్తావు కదూ ……… , కుట్లువేసి బ్లడ్ ఎక్కిస్తే గంటలో నవ్వుతూ లేస్తుంది అని చేతికి మాత్రమే మత్తు ఇచ్చి కుట్లువేసి కట్లు కట్టారు .
అధిచూడలేక నాన్నా ……… అంటూ అటువైపు తిరిగి ఏడుస్తూ హత్తుకుంది .

 డాక్టర్ : అవునూ మీ పేరు అని వదినను అడిగారు డాక్టర్ గారు .
మల్లీశ్వరి మేడం ………..
డాక్టర్ :  కుట్లు ఊడిపోయేంతలా దిండుని హత్తుకొని రక్తం కారుతున్నా ఉదయం వరకూ మైమరిచిపోయి పడుకుందంటే , మహి పీకల్లోతు ప్రేమలో ఉందన్నమాట …….., మల్లీశ్వరి ఇంతకూ ఆ అదృష్టవంతడు ఎవరు – నేనైతే ఒకరిని అనుకుంటున్నాను అని అడిగారు .
మల్లీశ్వరి : తెలిసినా కూడా , నాకు తెలియదు మేడం నేను డ్రైవర్ ను అని మరింత వెనక్కువెళ్లి నిలబడ్డారు . 
డాక్టర్ : మహి అంటే ఇంత ప్రాణమైన మా బుజ్జితల్లికి తప్పకుండా తెలిసే ఉంటుంది. బుజ్జితల్లీ ……..అని వెనక్కు తిరిగారు . 
బుజ్జిఅక్కయ్య ఏడుస్తూనే తెలుసు తెలుసు ………. అని బదులిచ్చింది .
కృష్ణ : డాక్టర్ గారూ …….. మీరు ఎవరిని అనుకుంటున్నారో తెలుసుకోవచ్చా ……..
రేయ్ ……….. అనగానే వాడు సైలెంట్ అయిపోయాడు .
డాక్టర్ : తప్పైతే క్షమించండి అని వేలితో నన్నుచూపించింది . 
కృష్ణగాడు వెంటనే తలదించేసుకోవడం తో ………
మౌనం అర్ధాంగీకారం అంటారు అయితే నా గెస్ కరెక్ట్ ……… అనుకున్నాను లోపలికి వెళ్లిన రక్తం ఊరికే ఉంటుందా ………. తనపని తాను చేసుకుపోయింది , పాపం ఎంత విలవిలలాడిపోయిందో ……… మహీ ఇందులో నీతప్పేమీ లేదు , హృదయం నిండా ఉన్న ప్రాణమైన వాళ్ళ రక్తం వొళ్ళంతా సర్రుసర్రున పాకి అదే గుండెను చేరితే ఎలాంటి మధురానుభూతి కలుగుతుందో ఇప్పటివరకూ నాకూ తెలియదు . ఇలానే జరుగుతుంది అని ప్రూవ్ చేసావు అని సంతోషిస్తూ ………. నేనిచ్చిన రక్తం తీసుకుని నాకు ఆపిల్ అందించి మొత్తం తినాలి ఏమో ఇప్పుడెక్కించే రక్తం తనని ఏమిచేస్తుందో అని , దేవుడా ………. వాళ్ళు ఏకమయ్యేంతవరకూ కాస్త తగ్గించు , మహీ ……… నువ్వుకూడా కాస్త కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అని ఎక్కించారు .
బుజ్జిఅక్కయ్య ఇంకా ఏడుస్తూ ఉండటం చూసి , బుజ్జితల్లీ ……… అర గంటలో ఈ రక్తం పూర్తవగానే కొద్దిసేపటికి స్పృహలోకివస్తుంది నీ ప్రాణమైన మహి అని నవ్వుతూ చెప్పింది .

నాన్నా ……… నాకు మహిప్రక్కనే కూర్చోవాలని ఉంది అని ఏడుస్తూ చెప్పడంతో , 
డాక్టర్ గారి హృదయం చలించినట్లు …….. ఇట్స్ ఆల్రైట్ అని వాడి నుండి ఎత్తుకుని మహి ప్రక్కనే కూర్చోబెట్టి కన్నీళ్లను తుడిచారు .
 బుజ్జిఅక్కయ్య : లవ్ యు మహీ ……….. అని బుగ్గపై ప్రాణమైన ముద్దుపెట్టి , అంతా నావల్లనే రాత్రి నీప్రక్కనే పడుకోవాల్సింది అని బాధపడుతోంది .
బుజ్జిఅక్కయ్యా ……….. లవ్ యు అని మహి బుగ్గలను స్పృశించడానికి చేతులు ఎత్తి , స్స్స్ ……… అంది మహి .
 డాక్టర్ : ఇట్స్ మిరాకిల్ ………… బుజ్జితల్లీ , నువ్వు ముద్దుపెట్టగానే ………… అని సంతోషిస్తోంది . 
వదిన పరుగున బయటకువెళ్లి మహి స్పృహలోకివచ్చింది . బుజ్జి వాసంతితో మాట్లాడుతోంది అని అక్కయ్యను – చెల్లిని – పెద్దమ్మ – అంటీనిలావణ్య వాళ్ళను లోపలికి పిలుచుకొనివచ్చింది .

బుజ్జిఅక్కయ్య : మహీ ………. ఇంకొక్కసారి చేతులు ఎత్తావా కొట్టేస్తాను అని కొట్టబోయి ఆగి నుదుటిపై ప్రాణమైన ముద్దుపెట్టడంతో , 
లవ్ యు బుజ్జిఅమ్మా ……….. అని బుజ్జిఅక్కయ్య బుగ్గపై ముద్దుపెట్టి మహి నవ్వడం చూసి , అందరూ కన్నీళ్లను తుడుచుకుని బుజ్జిఅక్కయ్యకు ఫ్లైయింగ్ కిస్సెస్ వదిలారు.

నేను ఆపిల్ తింటూ ……… బయటకువెళ్లి కూర్చున్నాను . 
తమ్ముళ్లు : అన్నయ్యా ………. మహీ ………
స్పృహలోకివచ్చింది అందరితో మాట్లాడుతోంది , గంటలో ఇంటికి వెళ్లొచ్చు అనిచెప్పారు .
తమ్ముళ్లు : అంతా మావల్లనే అన్నయ్యా …….. అని కన్నీళ్ళతో బాధపడుతున్నారు  

 కృష్ణ : మేడం మరొక ఆపిల్ తీసుకోవచ్చా ……. నాకోసం కాదు వాడికోసం .
డాక్టర్ : బ్లడ్ ఇచ్చాడు కదా ఎన్నైనా తీసుకో ………
కృష్ణ : థాంక్స్ మేడం అని అందుకొని బయటకువచ్చాడు . బుజ్జాయిలతోపాటు అందరూ బాధపడుతుండటం చూసి , బుజ్జాయిలూ ……… మీ అక్కయ్యను చూడాలని ఉందా ……..అయితే రండి అని డోర్ తెరిచి లోపలికి పంపించాడు . తమ్ముళ్లూ ……….. మహి perfectly ఆల్రైట్ ఎలాగో అందరూ వచ్చారు కాబట్టి మీ దెబ్బలకు కూడా డ్రెస్సింగ్ చేయించుకోండి అనిచెప్పాడు .
తమ్ముళ్లు : పర్లేదు అన్నయ్యా , ముందు మహి ………..
కృష్ణ : నర్సులను పిలిచి వీళ్ళ దెబ్బలను కూడా డ్రెస్సింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది .
నర్స్ : yes సర్ అని ఐదుగురు నర్సులను పిలిచి ప్రక్కనే ఉన్న జనరల్ వార్డ్ లోకి పిలుచుకునురమ్మన్నారు .
కృష్ణ : అంకుల్ …….. వెళ్ళండి అంతలోపు మహి నవ్వుతూ బయటకువస్తుంది అని అందరినీ పంపించారు .

బుజ్జాయిలు , ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ ……….. కృష్ణగాడు డోర్ తెరవగానే అక్కయ్యా , అక్కయ్యా ………… బుజ్జిఅమ్మా ………. అంటూ బెడ్ చుట్టూ చేరారు . 
బుజ్జిఅమ్మలూ – బుజ్జిమావయ్య – బుజ్జాయిలు – చెల్లెళ్ళూ – అమ్మా – కృష్ణ అమ్మా – పెద్దమ్మా – అంటీ – ఒసేయ్ లావణ్య లాస్య కారుణ్య ……….బాధపడకండి నాకేమీ కాలేదు నొప్పి కూడాలేదు .
 డాక్టర్ : అవునవును నొప్పి ఎలా ఉంటుంది . ప్రాణమైన వాళ్ళు బ్లడ్ ఇచ్చాక ……..
మహి సిగ్గుతో పులకించిపోతోంది .
అయినాకూడా అందరూ బాధపడుతూనే కళ్ళల్లో కన్నీళ్లను తుడుచుకుంటున్నారు .
అక్కయ్య : డాక్టర్ గారూ ………. బ్లడ్ ఎవరు ఇచ్చారు .
లావణ్య : అక్కయ్య వెనుక నుండి డాక్టర్ వైపు నో ……… అని తలఊపింది .
డాక్టర్ గారికి మొత్తం అర్థమైపోయి అర్జెంట్ గా బ్లడ్ ఎక్కించాలని చెప్పాను , ఈ బుజ్జితల్లి వుందే ఈ బుజ్జితల్లి , మహీ మహీ ……… అంటూ వెక్కివెక్కి ఏడుస్తూ డాక్టర్ గారూ నా వొంట్లోని బ్లడ్ మొత్తం తీసుకుని మహికి ఎక్కించండి , మహికి ఏమీ కాకూడదు అని చేతిని చాపింది . ఇప్పుడు మీరెలా షాక్ అయ్యారో నేనుకూడా అలానే షాక్ అయ్యాను . రోజు గ్యాప్ లోనే ఒక్కరి నుండి బ్లడ్ తీసుకోవడం ఇప్పటివరకూ ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరగలేదు అయినాకూడా నిన్న బ్లడ్ ఇచ్చిన వ్యక్తి చేతిని అందుకొని కుచ్చేసాను అనిచెప్పడంతో ,
మహి తప్ప ఎవరూ నవ్వడం లేదు . బుజ్జిఅమ్మా – అమ్మా – లావణ్య ……… i am ఆల్రైట్ ……… ఇప్పుడే ఇంటికివేళదామా …….. అనిచెప్పింది .
 డాక్టర్ : బ్యాడ్ టైమింగ్ ………. sorry ……… మహీ …….. బ్లడ్ మొత్తం పూర్తవగానే వెళ్లిపోవచ్చు కొద్దిసేపట్లో వస్తాను అని నర్సుకు జాగ్రత్తలు చెప్పి బయటకువెళ్లారు .

బుజ్జిఅక్కయ్య ……… అక్కయ్య – బుజ్జిఅమ్మ చేతులను అందుకొని బెడ్ పై కూర్చోబెట్టుకుంది .
అక్కయ్య ……… బజ్జుఅక్కయ్య చేతిని అందుకొని ముద్దుపెట్టి , కళ్ళల్లో చెమ్మతో బుజ్జిచెల్లీ …….. మొత్తం రక్తం ఇచ్చేస్తావా ……….
బుజ్జిఅక్కయ్య : మా అక్కయ్య – మహి – బుజ్జిఅమ్మ – బుజ్జిమహేష్ ………. సంతోషం కోసం ఏమైనా చేస్తాను , అవసరమైతే నా ప్రా………. అనేంతలో , 
అక్కయ్య – బుజ్జిఅమ్మతోపాటు మహికూడా బుజ్జిఅక్కయ్య మాటలను ఆపేయ్యడానికి చేతులు ఎత్తడం – మహి నొప్పితో స్స్స్ …….. అనగానే …….
బుజ్జిఅక్కయ్య ……… మహి బుగ్గపై దెబ్బవేసి , వెంటనే కళ్ళల్లో చెమ్మతో లవ్ యు లవ్ యు లవ్ యు మహీ ………. అని మహి గుండెలపై వాలిపోయి బాధపడుతోంది .
మహి :  బుజ్జిఅక్కయ్యా ……… నాకు దెబ్బ పడాల్సిందే అని నవ్వుతోంది . 
లవ్ యు మహి లవ్ యు మహి అని కొట్టిన చోట ప్రాణమైన ముద్దుపెట్టింది .
 మహి : మ్మ్మ్……… హాయిగా ఉంది . బుజ్జిఅమ్మా ఒకసారి కట్లు కట్టిన చేతులపై కూడా ముద్దులుపెట్టారంటే మరింత హాయిగా ఉంటుంది – మరింత త్వరగా డిశ్చార్జ్ అయిపోవచ్చు అని చేతులను చూపించింది . 
బుజ్జిఅక్కయ్య : కళ్ళల్లో చెమ్మతోనే అక్కయ్యా ……… నేను మహిని కావాలని కొట్టలేదు , తనపై ఉన్న ప్రేమతో నాకు తెలియకుండానే కొట్టాను , నన్ను క్ష…….
అక్కయ్య : బుజ్జిచెల్లీ ……….. తనను కొట్టే అధికారం నీకు కాక మరెవ్వరికీ ఉంది నా బంగారూ ……….., మహి అంటే బుజ్జిఅమ్మ అంటే బుజ్జిమహేష్ అంటే నా బుజ్జిచెల్లికి ఎంతప్రాణమో నాకు తెలియదా – ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరికీ తెలియదా ……….., నువ్వు ఇప్పుడే చెప్పావుకదా చేతులు పైకెత్తకు అని అంతలోనే ఎత్తింది మహికి దెబ్బలు పడాల్సిందే అని అక్కయ్య కూడా మహి నెత్తిపై మొట్టికాయ వెయ్యడంతో బుజ్జిఅక్కయ్య కన్నీళ్లను తుడుచుకుంది .
మహి : బుజ్జిఅమ్మా ……….. చిన్నప్పటి నుండీ అమ్మ ఒక్కదెబ్బకూడా కొట్టలేదు , అమ్మ దెబ్బ రుచి ఎంత మాధుర్యంగా ఉంటుందో నాకు తెలిసేలా చేశారు లవ్ యు లవ్ యు లవ్ యు sooooo మచ్ ………. వీలైనప్పుడల్లా కొడతారని ప్రామిస్ చెయ్యండి అని చేతిని ఎత్తబోయి వెంటనే కిందకు దించెయ్యడంతో లావణ్య వాళ్ళు నవ్వుకున్నారు . 
బుజ్జిఅక్కయ్య : లవ్ యు మహీ ……… అని రెండు చేతులపై ముద్దులుపెట్టి , తన సంతోషాన్ని చూసి మురిసి , మహీ ………. నాకు కూడా మా అక్కయ్య దెబ్బల రుచిని ఆస్వాదించాలని ఉంది ఆ కోరిక ఎప్పుడు తీరుతుందోనని లేచి అక్కయ్య ఒడిలో కూర్చుని , అక్కయ్య బుగ్గలపై ముద్దులుపెట్టింది .
అంటీ : బుజ్జివాసంతి ……….. జీవితంలో ఆ కోరిక తీరకపోవచ్చు . 
బుజ్జిఅక్కయ్య : కోపం వచ్చినప్పుడు కొడతానని అక్కయ్య ప్రామిస్ చేసింది అంటీ …………
అక్కయ్య : బుజ్జిచెల్లీ ………. నేనా , లేదు లేదు నా బుజ్జిచెల్లిని నాకు ఇంత కోపం వచ్చినా కొట్టను . అయినా నా బుజ్జిచెల్లిపై కోపం రానే రాదు అని ప్రాణంలా హత్తుకొని ముద్దుపెట్టారు . 
బుజ్జిఅక్కయ్య : అక్కయ్యా ………. please please please ……… ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా కొట్టండి అక్కయ్యా ………. నా ఫ్రెండ్స్ హోమ్ వర్క్ చెయ్యనప్పుడు కొట్టి ఉంటారు కదా అలా ………..
బుజ్జాయిలు : బుజ్జిఅమ్మా ………. ఇప్పటివరకూ అమ్మ అలా ఎప్పుడూ చెయ్యలేదు . మమ్మల్నే కొట్టలేదు ఇక నిన్ను ……….. అంటే కష్టమే ……….
బుజ్జిఅక్కయ్య : మా అక్కయ్య కొట్టకపోతే , మా దేవతను ప్రార్ధిస్తాను – రెండుచేతులనూ జోడించి అమ్మా ………మా అక్కయ్య కొట్టేలా మీరే ఆశీర్వదించాలి . నేనంటే మీకు ఇష్టం నాకు తెలుసు నా కోరిక తీరుస్తారని ………..
అందరూ నవ్వేశారు .

మహి నవ్వించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు అందరూ నవ్వి వెంటనే మహి చేతులను చూసి బాధపడుతున్నారు . బ్లడ్ మొత్తం ఖాళీ అయిన తరువాత నర్స్ డాక్టర్ ను పిలుచుకునిరావడానికి వెళ్లారు .
ఇంతలో తమ్ముళ్లు కొత్త కట్లతో అంకుల్ వాళ్ళ సహాయంతో వేగంగా వచ్చి అన్నయ్యలూ ……… మహీ ఎలా ఉంది అని బాధపడుతూ అడిగారు . 
కృష్ణ : తమ్ముళ్లూ ………. మహికి నిన్న జరిగినదాంట్లో మీ తప్పు ఉండచ్చేమోకానీ , ఇప్పుడు జరిగిన ప్రమాదంలో మీ తప్పు 0.000000000001% కూడా లేదు మీరేమీ బాధపడకండి . 99.9999999999% ఒక్కడిదే తప్పు అని నావైపు చూస్తున్నాడు . 
నేను కొప్పుడుతుంటే ………..
రేయ్ మామా ………. ఎవరో గుమ్మడికాయల దొంగ ఎవరంటే నేనుకాదు అన్నాడంట అలా ఉంది ముందు నువ్వు ఈ ఆపిల్ కూడా తిను ఏమో ఇప్పుడిచ్చిన రక్తం ఈ క్షణం నుండి రేపు ఉదయం వరకూ ఎలాంటి అలజడిని సృష్టిస్తుందోనని నాకు అందించాడు.

డాక్టర్ గారు కృష్ణగాడి మాటలను విని yes yes yes ……….. మహికి అలా జరగడం ఒక్కరిదే తప్పు , మీరేమీ బాధపడకండి మహి perfectly ఆల్రైట్ , ఎక్కించిన రక్తం powerfull ………. కుట్లు తొందరగా నయమైపోతాయి . ఎస్క్యూస్ మీ మీరు మీ ఫ్రెండ్ చెప్పినట్లు విని ఇంట్లో కూడా fruits ముఖ్యంగా ఆపిల్స్ ఎక్కువగా తినండి అనిచెప్పి నవ్వుకుని , తమ్ముళ్లు ఇంకా బాధపడుతుండటం చూసి మహీ మహీ ……..అని పిలుస్తూ లోపలికివెళ్లారు . మహీ ………. వాళ్ళ వల్లనే నీ రక్తం పోయిందని బాధపడుతున్నారు కాస్త పలకరించు అనిచెప్పారు . మహి చెవ్విదగ్గరకువెళ్లి వాళ్లకు తెలియదు కదా ……… నీ ప్రియుడు ఇచ్చిన రక్తం వల్లనే అని వాళ్లకు తెలియదు కదా అని ఇద్దరూ డోర్ బయట ఉన్న నావైపు చూడటంతో ప్రక్కకు వెళుతుంటే కృష్ణగాడు కదలకుండా ఆపేసాడు . 
మహి : డాక్టర్ గారూ ………. నాకు సిగ్గేస్తోంది . 
డాక్టర్ : జాగ్రత్త తల్లీ ……… రోజూ కుట్లు వెయ్యగలను కానీ నీ ప్రియుడి ఒంట్లో రక్తం అయిపొగలదు , అప్పుడు ప్రక్క బెడ్ పై అతడు ఉంటాడు అని చెప్పారు . 
మహి : జాగ్రత్తగా ఉంటాను మేడం అని బదులిచ్చి , అన్నయ్యలూ ………. తప్పంతా నాదే మీరు బాధపడకండి . ఇక ఎవ్వరూ బాధపడకుండా జాగ్రత్తగా ఉంటాను . లేకపోతే మా బుజ్జిఅమ్మ కొడతారు అని నవ్వుతూ చెబుతున్నా నవ్వించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా కూడా ఎవ్వరూ నవ్వడం లేదు . డాక్టర్ గారూ ఇక్కడ ఉంటే నా ప్రాణమైనవాళ్ళు ప్రియమైనవాళ్ళు ఇష్టమైనవాళ్ళు ఇలానే బాధపడతారు . నాకు నొప్పేమీ లేదు సో …………
డాక్టర్ : నొప్పి ఎలా ఉంటుంది మహీ ………. అని కన్నుకొట్టి , కాస్త జాగ్రత్త …….. బుజ్జితల్లీ ……….. మహి చేతులు కదిలిస్తే ఏమిచెయ్యాలో తెలుసుకదా ………., ఈ టాబ్లెట్స్ వాడండి అని రాసిచ్చి ఇక వెళ్లొచ్చు , మహీ రేపు ఇలా మాత్రం రాకూడదు కేవలం డ్రెస్సింగ్ కు రావాలి 10 నిమిషాల్లో కొత్త కట్లు కట్టించి పంపించేస్తాను all the best ………. ఎందుకో తెలుసుకదా అని నావైపు చూసి నవ్వుకున్నారు . 
నర్స్ : బిల్ ……..
పెద్దమ్మ అందుకొని వదిన ద్వారా కృష్ణగాడికి అందేలా చేశారు . 

లావణ్య : మహి దగ్గరకువెళ్లి చూసావా పెద్దమ్మ అందుకోవడం – వదిన ద్వారా కృనాల్ గారికి చేర్చడం – కృనాల్ గారు బిల్ కట్టడానికి వెళ్లిపోవడం ……….ఇద్దరూ నవ్వుకుని  డాక్టర్ గారూ ………. మహి నడవచ్చా ……..
డాక్టర్ : కుట్లు చేతికి మాత్రమే కాబట్టి ………… లావణ్య సైగలను అర్థం చేసుకుని ఓహ్ sorry ………. లేదు లేదు అనేంతలో…….
 బయట ఉన్న వీల్ చైర్ తీసుకొచ్చాను . 
డాక్టర్ : నో నో నో ………. చేతులు వీల్ చైర్ సైడ్స్ కు తగిలితే కష్టం .
పెద్దమ్మ : బుజ్జితల్లీ ………. మనమంతా ఒక కారులో వెళదాము పదా మహి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తోపాటు వస్తుంది అని కన్నుకొట్టింది .
బుజ్జిఅక్కయ్య : నవ్వుకుని నేను నా ఫ్రెండ్స్ అక్కయ్య కారులో అయితేనే వస్తాము .
అక్కయ్య : బుజ్జిచెల్లీ ……… అని ప్రాణంలా హత్తుకొని బెడ్ దిగింది . 
బుజ్జిఅక్కయ్య : అక్కయ్యా ……… ఒక్క క్షణం మహి దగ్గరకు తీసుకెళ్లండి అని మహి బుగ్గపై ప్రాణమైన ముద్దుపెట్టి , తమ్ముడికి ముద్దుపెట్టేసి వొంటిలో కరెంట్ ప్రవహించేలా చెయ్యి అని మరొక ముద్దుపెట్టి ఫ్రెండ్స్ రండి వెళదాము అని బుజ్జాయిలందరూ బయటకువచ్చి అక్కయ్యతోపాటు సగం మంది అక్కయ్య కారులో మిగతా సగం మంది వెనుకే బుజ్జిఅమ్మ బుజ్జిమహేష్ తోపాటు పెద్దమ్మ కారులో ఇంటికి బయలుదేరారు .

కృష్ణగాడు బిల్ కట్టివచ్చి తమ్ముళ్లూ , అంకుల్ అంటీ ………. వాళ్ళు నెమ్మదిగా వస్తారు మనం వెళదాము రండి అని ఒక తమ్ముడి చేతిని వాడి భుజం పై వేసుకున్నాడు .
నేనూ ఒకరికి హెల్ప్ చేద్దామని అంకుల్ may i అన్నాను . 
అన్నయ్యా ………. మహి వెంట ఒక్కరూ లేకపోతే ఎలా , మీరు మహితో ఉంటే ఎందుకో తెలియదు మా అందరికీ దైర్యంగా సంతోషంగా ఉంది . 
కృష్ణ : తమ్ముడూ తమ్ముడూ తమ్ముడూ ……….. తెలిసి అన్నావో తెలియక అన్నావో తెలియదు కానీ లవ్ యు లవ్ యు లవ్ యు soooooo మచ్ అని ఆ తమ్ముడి బుగ్గపై గట్టిగా ముద్దుపెట్టి , తమ్ముడూ ……… నా మరొక భుజం ఖాళీ రా కావాలంటే ఇద్దరినీ సంతోషన్గా ఎత్తుకుని వెళ్లిపోతాను . చెప్పండి ఎత్తుకోనా ……….
లేదు లేదు ……… నడవగలము అన్నయ్యా ……….. అని వాడి సపోర్ట్ తో నెమ్మదిగా నడుచుకుంటూ వెళ్లారు . వెళుతూ వెళుతూ ………. నా ప్లాన్ అయితేమాత్రం కాదు అని కన్నుకొట్టాడు .

చెల్లి : అన్నయ్యా ………. డాక్టర్ గారు చెప్పినది విన్నారుకదా , మహిని ఎత్తుకోండి అని లోలోపలే మురిసిపోతూ చెప్పింది . 
చెల్లీ ……….. చేతులు పైకెత్తిపట్టుకుని వీల్ చైర్లో కూర్చుంటే ఏమీకాదేమో ……..అన్నాను .
లావణ్య : కృష్ణ అమ్మా ………. రెండుసార్లు బ్లడ్ ఇవ్వగానే మనోజ్ గారు అదే మీ ప్రాణమైన అన్నయ్య వీక్ అయిపోయినట్లున్నారు . సరే అయితే మనమే ఎలాగో కష్టపడి మహికి నొప్పికలిగేలా కూర్చోబెట్టి తీసుకెళదాము . రావే దిగవే మహీ ………
చెల్లి : అన్నయ్యా ………… ఇజ్జత్ కీ సవాల్ అని నావైపు దీనంగా చూడటంతో , తప్పలేక లోపలికివెళ్లి , చేతులను తగిలించకుండా పైకెత్తి బెడ్ పై లేచి కూర్చుంటున్న మహిని అమాంతం ఎత్తుకుని వేగంగా బయటకు నడవడం చూసి , 
డాక్టర్ : కూల్ కూల్ ………. మనోజ్ కదా , మనోజ్ దానికంటే వీల్ చైర్లో తీసుకెళ్లడం బెటర్ , కాస్త నెమ్మదిగా వెళ్లు .
Sorry మేడం అని చెల్లీ – థాంక్స్ డాక్టర్ గారూ అని చేతులు కలిపి వచ్చిన లావణ్యవాళ్ళతోపాటు నెమ్మదిగా నడిచాను .

మహి మాటల్లో వర్ణించలేనంత ఆనందంతో పెదాలపై తియ్యదనంతో నా కళ్ళల్లోకే అంతులేని ప్రేమతో చూస్తూ పులకించిపోతోంది . 
మహి సంతోషాన్ని చూసి చెల్లి – లావణ్యవాళ్ళు మురిసిపోతూ , మహీ ……. ok కదా తల్లీ ……… అదే అదే నొప్పి ఏమీ లేదుకదా అని ముసిముసినవ్వులతో అడిగారు .
 మహి :  ఊహూ ……… అని తల ఊపి నా గుండెలపై తలవాల్చి , విశ్వంలో ఇలాంటి safest చోటు మరొకటి లేదేమో అన్నంతలా వొళ్ళంతా తియ్యని జలదరింపుతో నా కళ్ళల్లోకే ఆనందబాస్పాలతో ఆరాధనతో చూస్తూ I love you అని పెదాలను మాత్రమే కదిలించింది . 
ప్రక్కనే నడుస్తున్న చెల్లి – లావణ్య చూసి సంతోషించబోయి నేను ముందుకు తప్ప తనవైపు చూడకుండా నడుస్తుండటం చూసి నిరాశతో , ఒసేయ్ మహీ ……… ఇక అది చేయాల్సిందే తప్పదు తప్పదు అని మహికి మాత్రమే అర్థమయ్యేలా మాట్లాడింది . 

హాస్పిటల్ నుండి మహిని ఎత్తుకునిరావడం వదినగారు చూసి సంతోషంతో గెంతులేసినట్లు అనిపించింది . వెంటనే వెనుక డోర్ తెరిచారు . 
చెల్లీ ………. ముందు లోపల కూర్చో అనిచెప్పాను .
లవ్ యు అన్నయ్యా …….. అని అటువైపుకువెళ్లి కూర్చుంది .
 రెప్పవాల్చకుండా ప్రాణమైన ప్రేమతో చూస్తున్నా పట్టించుకోకుండా మహీ …….. చేతులు జాగ్రత్త అనిచెప్పాను .
As you say …………మనోజ్ ……… మనోజ్ గారు అని అందమైన నవ్వుతో చేతులను రోవర్ కు తగలకుండా ఉంచుకుంది .
నెమ్మదిగా లోపలకు వొంగి చెల్లి ప్రక్కనే కూర్చోబెట్టబోతుంటే లావణ్యవాళ్ళు ఏదో ముఖ్యమైనది మిస్ అవుతున్నట్లు కారు డోర్స్ దగ్గరకు చేరిపోయి విండో లోపలికి తలలను పోనిచ్చి ఆశతో చూస్తున్నట్లు అనిపించింది . చెల్లీ ……….. అని ప్రక్కనే కూర్చోబెట్టగానే మహి నా పెదాలపై ముద్దుపెట్టింది .
ఆ హఠాత్పరిమానానికి షాక్ లో ఉండిపోయి కదలకుండా అలాగే ఉండిపోయాను . మహికూడా నా పెదాల నుండి తన పెదాలను వెనక్కు తీసుకోవడం లేదు . ఇద్దరమూ ……….. ఒకరు వదిలిన శ్వాసను మరొకరము పీలుస్తున్నాము . తనకేమో తెలియదుకానీ జీవితంలో సెకండ్ కిస్ మాయలో పడిపోయినట్లు నన్ను నేను మరిచిపోయాను – వొళ్ళంతా తియ్యని జలదరింపుతో మధురాతి మధురమైన కరెంట్ షాక్ అణువణువుకీ చేరిపోయి గాలిలో తెలిపోతున్నాను . ఈ ముద్దు ఎప్పటికీ అడగకూడదు అని ఇద్దరమూ నాకైతే అనిపించింది .

బయట రోడ్డులో గట్టిగా హార్న్ వినిపించడంతో లోకంలోకివచ్చి ఏమిచేస్తున్నానో తెలుసుకుని మహి పెదాలను వదిలాను . అప్పటివరకూ ………నాలానే స్వర్గంలోకి వెళ్లినట్లు ప్చ్ ……… అంటూ అంతులేని ఆనందంతో అందమైన సిగ్గుతో చెల్లి గుండెలపై వాలిపోయి పరవశించిపోతోంది . 
మహీ …….. sorry అని నా చెంపలపై లెంపలేసుకుంటూ కాస్త దూరం వెళ్లి అటువైపు తిరిగి నన్ను నేను తిట్టుకుంటున్నాను . 

రేయ్ ……… హార్న్ కొట్టినది ఎవడురా , అని లావణ్య వాళ్ళు కిందపడిన పెద్ద రాయిని ఎత్తబోయ్యారు . వీలుకాక మహీ మహీ డార్లింగ్ యాహూ యాహూ ……… అంటూ అందరూ కారులోకి చేరిపోయి ఉమ్మా ఉమ్మా ఉమ్మా …….. అంటూ ముద్దుల వర్షం కురిపించారు . 
చెల్లి అంతులేని ఆనందంతో మహి బుగ్గలను అందుకొని లవ్ యు మహీ ……. అంటూ నుదుటిపై ప్రాణమైన ముద్దుపెట్టి ప్రాణంలా హత్తుకుంది . మహీ …….. లాంగెస్ట్ కిస్ ……… 56 సెకన్స్ అని సంతోషంతో చెప్పింది .
మహి : సంతోషంతో పరవశించిపోతూనే కృష్ణ అమ్మా …….. ఈ ముద్దు ఐడియా మా బుజ్జిఅమ్మది అని మరింత తియ్యదనంతో సిగ్గుపడుతోంది . 
లావణ్యవాళ్ళు : లవ్ యు లవ్ యు లైవ్ యు sooooooo మచ్ బుజ్జిఅమ్మా …….. ఇంటికి వెళ్ళగానే మా బుజ్జిఅమ్మను ముద్దులతో ముంచెయ్యాలి అని ప్రాణంలా తలుచుకున్నారు . 

లావణ్య మొబైల్ మ్రోగడంతో చూసి , మహీ …….. అమ్మ , ఎత్తి హలో అమ్మా ……..ఇదిగో బయలుదేరుతున్నాము 15 నిమిషాల్లో అక్కడ ఉంటాము లవ్ యు అమ్మా అని ముద్దుపెట్టి కట్ చేసింది .

చెల్లెమ్మా ………. మీరు వెళ్ళండి వెనుకే వస్తాను అని క్యాబ్ ను పిలిచాను .
మనోజ్ గారూ మేము వెనుకవెళ్లి కూర్చుంటాము మీరు కూర్చోండి అని ముందుసీట్లో నుండి మహితో సంతోషాన్ని పంచుకుంటున్న కారుణ్య లాస్య కిందకు దిగబోయారు . 
పర్లేదు నేను వెనుకే వస్తాను కదా ……… డ్రైవర్ గారు ఇంటిదగ్గర మహికోసం ఎదురుచూస్తుంటారు పదండి అని డోర్స్ అన్నింటినీ నెమ్మదిగా వేసి వెనుక క్యాబ్ లో కూర్చున్నాను . 
మహి బాధతో వెనక్కు తిరిగి చూస్తోంది . 
 చెల్లి : తల్లీ మహీ ……….. అంతటి మాధుర్యమైన ముద్దునుండి తెరుకోవాలంటే కాస్త సమయం పడుతుంది . వెనుకే వస్తారులే అని ప్రాణంలా హత్తుకొని వదిన పోనివ్వండి అనిచెప్పింది . 
ఇంటికి చేరుకునేంతవరకూ మహి వెనక్కు తిరిగి తిరిగి చూస్తూనే ఉంది . 
ఒసేయ్ మహీ ……… కృష్ణా అమ్మ చెప్పినది నిజమే , మనోజ్ గారు రాత్రికి అయిపోతారు అని అందరూ నవ్వుకున్నారు . 
మహిమాత్రం కృష్ణ అమ్మా ………. కోపం తెప్పించానా అని కళ్ళల్లో చెమ్మతో అడిగింది.
చెల్లి : తల్లీ ……… అని కన్నీళ్లను తుడిచి , అన్నయ్యకు మీరంటే ప్రాణం . నువ్వేమి చేసినా మీపై కోపమనేది రాదు . త్వరలోనే నీకూ తెలుస్తుంది . అవునూ ………. జైల్ కు వెళ్లాడని చెప్పాను కదా అయినా ప్రేమిస్తున్నావా …………
మహీ : ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా కృష్ణ అమ్మా …………, ఎందుకో ఇప్పుడే చెప్పలేను మనోజ్ ఏమిచేసినా నాకు ఇష్టమే ………, ఒకడిని చంపినా వంద మందిని చంపినా అది ఖచ్చితంగా ఒకరి మంచికోసమే అయి ఉంటుంది . 
చెల్లి : కళ్ళల్లో ఆనందబాస్పాలతో లవ్ యు లవ్ యు లవ్ యు తల్లీ అని నుదుటిపై ప్రాణం కంటే ఎక్కువైన ముద్దుపెట్టి , ఆ ఎందుకో అనేది త్వరలో నీకే తెలుస్తుంది తల్లీ ………… నువ్వు పుట్టినదే మా అన్నయ్యకోసం అని మురిసిపోతోంది .
మహి : తియ్యదనంతో నవ్వుకుని కృష్ణ అమ్మా ……… అంటీ కూడా ఇదేవిషయం చెప్పారు . కానీ అమ్మకు తెలియకుండా ఏకంగా రెండు ముద్దులుపెట్టాను . ఇప్పటివరకూ అమ్మదగ్గర ఏదీ దాచలేదు అని బాధపడింది .
చెల్లి : తల్లీ ………. త్వరలో అనిచెప్పానుకదా , ఆ త్వరలో అక్కయ్య కూడా తల్లీ మహీ ……… నువ్వు పుట్టినదే నా తమ్ము………. మహే………. మనోజ్ కోసం అని అమితమైన సంతోషంతో పరవశించిపోయేరోజు అతిదగ్గరలోనే ఉంది . ఆ రోజు వరకూ అక్కయ్య దగ్గర దాచాల్సిందే సరేనా అని మహి నుదుటిపై మరొకముద్దుపెట్టింది .
మహి : అలా అయితే ఆనందమే కృష్ణఅమ్మా …….. లవ్ యు అంటూ చేతులు తాకకుండా చెల్లి గుండెలపైకి చేరి రెట్టించిన ఆనందంతో పొంగిపోతుండటం చూసి , లావణ్య ఆనందానికి అవధులులేనట్లు మహి బుగ్గపై గట్టిగా ముద్దుపెట్టింది . ఇంటి ముందు కారు ఆగింది .

మహి : తల్లీ మహీ ……….. ఒకసారి చూడు నీకోసం ఎంతమంది ఎదురుచూస్తున్నారో అనిచెప్పింది .
లావణ్య : wow ………. అందరూ అందరూ వచ్చేసారే కానీ అందరూ బాధపడుతున్నారు అని కృష్ణగాడు డోర్ తెరువడంతో కిందకుదిగి మహిని జాగ్రత్తగా దించారు . మహి , అక్కయ్యా ……… అంటూ బుజ్జిఅక్కయ్యతోపాటు బుజ్జాయిలు మహిదగ్గరికి చేరారు . వీధిలోనివాళ్ళంతా తల్లీ మహీ ఎలా ఉంది అని బాధపడుతూ అడిగారు . 
మహి : అమ్మలూ , అన్నయ్యలూ , అంకుల్ ……… ఏమీకాలేదు రెండే రెండు కుట్లు ఊడాయి , డాక్టర్ గారుకూడా ఏమీకాలేదు త్వరలోనే నయమైపోతుంది అనిచెప్పారు. లావణ్య లాస్య చెప్పండి .
అందరూ బాధపడుతుండటం చూసి వాళ్ళకళ్ళల్లో కూడా చెమ్మ చేరడం చూసి లావణ్య ……… నాకేమీ కాలేదే please please స్మైల్ అని బుగ్గపై ముద్దుపెట్టింది .

అంతమంది మహిపై చూపిస్తున్న ప్రేమకు అక్కయ్య ఆనందబాస్పాలను కార్చడం చూసి , 
 పెద్దమ్మ : తల్లీ వాసంతి ………. నీ మంచితనంతో ఇంతమంది ఆప్యాయతను పిల్లలకు పంచావు , వేల కోట్లు ఇవ్వని సంతృప్తిని అందిస్తున్నావు . ఇంతకంటే ఏమికావాలి . 
పెద్దమ్మా ……….. ఇంతమంది ప్రేమ మాపై ఉందని తెలిసింది నా బుజ్జిచెల్లివల్లనే అని పెద్దమ్మ గుండెలపై వాలి , మహి లోపలికి నడవడం కోసం అమ్మలూ అక్కయ్యలూ ………. సైడ్ సైడ్ అని దారిని చేస్తున్న బుజ్జిఅక్కయ్య – బుజ్జాయిల వైపు చూసి లవ్ యు బుజ్జిచెల్లీ అని మురిసిపోతూ ప్రాణమైన ఫ్లైయింగ్ కిస్ వదిలింది .

శ్రీమతిగారూ ………. ఇంతకీ మీ అన్నయ్య ఎక్కడ అని అడిగాడు .
చెల్లి తియ్యని నవ్వుతో కిందకుదిగి లావణ్య జాగ్రత్త అనిచెప్పి వాడిచేతిని చుట్టేసి వెనుక క్యాబ్ లో అంటూ పే చేస్తున్న నావైపు చూపించింది .
వాడికి కోపం వచ్చేసి రేయ్ నిన్నూ ……….. 
బేబీ ………. కూల్ కూల్ అని చేతిపై టెంప్టింగ్ గా స్పృశించి జరిగింది చెవిలో గుసగుసలాడింది . 
అంతసేపా ……….. యాహూ అని సంతోషంతో గట్టిగా కేకలువేసి , చుట్టూ చూసి తలదించుకుని , చెల్లిని ఒకచేతితో తనలోకి లాక్కుని నాదగ్గరకువచ్చి , రేయ్ …….. అలా క్యాబ్ లో వస్తే అర్థం ఏంటిరా ………… నీ ప్రాణమైన చెల్లి – అంతే ప్రియమైన మ…………. 
ఆ ……….
అదే అదే అక్కయ్య ప్రాణం మరియు తన ఫ్రెండ్స్ ను ఎలా ఒంటరిగా వదిలెయ్యగలిగావురా ………..
అదీ అదీ ……… చెల్లి చెప్పలేదా అని పరుగున పైకివెళ్లిపోయాను . 
శ్రీమతి గారూ ………. బండి లైన్లోకి వస్తోంది . అంత లవ్లీ ముద్దా ……..అయ్యో నేను కళ్ళతో చూడలేకపోయానే ……….. , 
శ్రీవారూ……… మీకోసం , బుజ్జిఅక్కయ్య చూడటం కోసం లావణ్య తన మొబైల్లో రికార్డ్ చేసింది .
అందరూ ఇంట్లోకి వెళ్లిపోవడంతో అక్కడే డాన్స్ చేసి , రేయ్ ……… కారులో క్లియర్ గా రికార్డ్ అయ్యిందా ………..
చెల్లి : చిలిపినవ్వుతో ఐఫోన్ 11 ప్రో మాక్స్ ………అని వాడి బుగ్గపై ముద్దుపెట్టింది .
కృష్ణ : అయితే ఫుల్ క్లారటీ ……….., తొలిముద్దుని కాప్చర్ చేయలేకపోయాము . ఈ ముద్దుని జీవితాంతం దాచుకోవచ్చు అని మురిసిపోయాడు .

శ్రీవారూ ……….. మహి ప్రేమతో ముద్దుపెట్టగానే అన్నయ్య అలా కదలకుండా ఉండిపోయారు . కళ్ళుమూసుకుని మైమరిచిపోయారు అంటే నమ్మండి .
శ్రీమతి గారూ తమరు నాకు తొలిముద్దుపెట్టినప్పుడు ఎలా డైరెక్ట్ గా స్వర్గానికి వెళ్లిపోయానో అలానేనా ………..
Exact గా అలాగే అని తియ్యని సిగ్గుతో నలువైపులా ఎవ్వరూ లేకపోవడం చూసి లవ్ యు బేబీ ……. అని వాడి పెదాలపై ప్రేమతో ముద్దుపెట్టి , లోపలికి తుర్రుమంటూ మెయిన్ గేట్ దగ్గర ఆగి , శ్రీవారూ ………..మహి క్షేమం కోసం తెల్లవారుఘామున నుండీ సమయం చూసి 8:30 అవుతోంది ఇప్పటివరకూ అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు . అన్నయ్యను అడిగి టిఫిన్ సంగతి చూడండి అని అని మరొక ఫ్లైయింగ్ కిస్ వదిలి లోపలకు వెళ్ళింది . 

కృష్ణగాడు పైకివచ్చి అదేవిషయం చెప్పాడు . 
హమ్మయ్యా ………. వీడు ముద్దువిషయం అడగలేదు అని రిలాక్స్ అయ్యి ఫ్రెష్ అవుదాము అన్నాను . 
 నా భుజం చుట్టూ చేతినివేసి రేయ్ మామా ……….ముద్దుగురించి వదిలే ప్రసక్తే లేదు, మొదట కింద ఉన్న బుజ్జాయిల ఆకలి తీర్చడం కోసం కాస్త పోస్టుఫోన్ చేసాను అంతే ………… చెప్పు ఏమిచేద్దాము .
మహేష్ హోటల్ నుండి తెప్పిద్దాము అంటే డబ్బు తీసుకోరు – అలా అని వేరే హోటల్ నుండి తెప్పించినట్లు తెలిస్తే గోడవలైపోతాయి ఎలా రా మామా అని అడిగాను . 
అవును నిజమేరా ……… కానీ ఈ ఇంటి అడ్రస్ మహేష్ కు మాత్రమే తెలుసు రమేష్ గారికి తెలియదు సో హోటల్ బిల్ ముందే పే చేసేసి ఆర్డర్ చేసేస్తే సరి ……..
ఇంకా మాట్లాడుతున్నావే కానివ్వు అంతలోపు నేను ఫ్రెష్ అయ్యివస్తాను నెక్స్ట్ నువ్వు అవ్వవచ్చు అని ఒకసారి కిందకు చూసి అంకుల్ వాళ్ళు తమ్ముళ్లూ తప్ప అందరూ లోపల ఉండటంతో లోపలికివెళ్ళాను . 
వాడు ఇందు హోటల్ సైట్ లోకివెళ్లి ఆన్లైన్లో 60 మందికి ఆర్డర్ చేసి చూపిస్తున్న అమౌంట్ ను పే చేసేసి డెలివరీ అడ్రస్ ఇచ్చాడు . రమేష్ గారూ ……… ఇప్పుడెలా కనుక్కుంటారో చూస్తాను అని పైనుండి కిందకు చూసి , ఇంకా తప్పు తమదే అని కళ్ళల్లో కన్నీళ్లను తుడుచుకుంటూ తమ గాయాలను కూడా పట్టించుకోకుండా బాధపడుతున్న తమ్ముళ్లూ ……… మీ ప్రియమైన చెల్లికి నయమయ్యేంతవరకూ వెళ్లరనుకుంటాను ఎంతసేపని నిలబడి ఉంటారు కనీసం కార్లలో అయినా కూర్చోండి అనిచెప్పగానే ,
అన్నయ్యలు అక్కయ్య ఐరావతాన్ని తప్ప అన్ని కార్ల డోర్స్ ఓపెన్ చేసి వాళ్ళు వద్దన్నా మాకు ఈ శిక్ష పడాల్సిందేనని చెప్పినా లాక్కెళ్లి కూర్చోబెట్టడం చూసి లవ్ యు అన్నయ్యలూ ……… ఆన్నాడు .

 

134ic

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
cute school girl leaked MMs
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
click on the image for desi aunty hot affair
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo

twitter link

Telegram

https://t.me/+okNWI4Lc_yE2OGU1     

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Srungara Kathamaalika – 126, శృంగార కథామాళిక , telugu sex stories in jabardasth,dengudu kathalu,telugu actress sex stories,jabardasth telugu sex stories,telugu boothu kathalu,telugu hot stories,Srungara Kathamaalika

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page