Srungara Kathamaalika

Srungara Kathamaalika – 63 | శృంగార కథామాళిక | Telugu hot Stories

Srungara Kathamaalika - 63 | శృంగార కథామాళిక | Telugu hot Stories

Srungara Kathamaalika – 63 | శృంగార కథామాళిక | Telugu hot Stories

Mahesh.thehero

Srungara Kathamaalika | శృంగార కథామాళిక | Telugu hot Stories
Srungara Kathamaalika | శృంగార కథామాళిక | Telugu hot Stories

తన కోసం తనను సంతోషపరచడం కోసం పొలం లో కష్టపడి జీవితాంతం గుర్తుంచుకునేలా అమూల్యమైన సర్ప్రైజ్ ఇచ్చినందుకు ఒకవైపు సంతోషంతో గర్వపడుతున్నా , నా కన్నీళ్లను చూస్తూ నాతోపాటు అంతే బాధను అనుభవిస్తున్నట్లు కన్నీళ్లను కారుస్తూ నుదుటిపై పెదాలను తాకించి వీపుపై రెండుచేతులతో ప్రాణంలా నిమురుతూ గుండెలపై హత్తుకున్న మాదగ్గరికి అమ్మవచ్చి , 

 మాఇద్దరినీ అలాచూసి చలించిపోయి కారుతున్న కన్నీళ్లను తుడుచుకుని నాన్నా ………….. అని తలపై ముద్దుపెట్టి , చేతితో కురులను ప్రాణంలా స్పృశిస్తూ మళ్లీ మళ్లీ కారుతున్న కన్నీళ్లను మరొకచేతితో తుడుచుకుంటూ , మా బుజ్జి నాన్న గురించి మాకు తెలియదా , మేము ఏమైనా అంటే బాధపడాలి , మీ అక్కయ్య చెప్పినట్లు మా ప్రాణం పోయినా ఆయన మాటలు మేము వింటామా నువ్వే మా ప్రాణం అని అక్కయ్యతోపాటు ఇద్దరినీ గుండెలపైకి తీసుకుని బాధపడుతోంది .

తల్లి నా తండ్రి ఆయన అన్న మాటలకు ఊపిరి తీసుకోకపోవడం చూసి నా గుండె ఆగిపోయినంతపనిఅయ్యింది , వెంటనే నువ్వు ఏదైతే చేసి ఊపిరి అందించావో అధిచూసిగానీ మళ్లీ నా గుండె కొట్టుకోవడం మొదలెట్టింది అంటూ చేతులతో ప్రేమగా స్పృశిస్తూ ప్రాణంలా ముద్దులుపెడుతూ మాఇద్దరినీ శాంతిపజేస్తోంది.

అక్కయ్యలా అమ్మలా ప్రాణంలా కాకున్నా నాన్న ప్రేమను ఏమాత్రం కాసింతైనా పొందలేని తన దూరదృష్టాన్ని తలుచుకొని వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తుంటే , అక్కయ్యకు అర్థమయినట్లు కన్నీళ్ళతో తడిచిన నా కళ్లపై ముద్దుపెట్టి మరింత ప్రాణంలా గట్టిగా హత్తుకొని త…….మ్ముడూ ………..అని కన్నీళ్లను తుడుచుకుని నా కళ్ళను తుడిచి , నాన్నకు నువ్వు నచ్చలేదు అది నిజం , దాన్ని మేము మార్చలేకపోయాము మమ్మల్ని క్షమించు . నువ్వు బాధపడటంలో తప్పేమీ లేదు తప్పంతా నాది అమ్మదే మమ్మల్ని క్షమించు అని నుదుటిపై ప్రాణం కంటే ఎక్కువైన ముద్దుపెట్టి , తమ్ముడూ ……. జరిగింది మరిచిపోయి ఏదైనా మాట్లాడు లేదా మాపై కోప్పడు లేదా మమ్మల్ని కొట్టి శిక్షించు అని మాట్లాడుతుంటే ,

అక్కయ్య నోటిని చేతితో మూసేసి బాధపడుతూనే అక్కయ్యా ……….అని ప్రాణంలా పిలిచాను . 

అమ్మా …………నాతమ్ముడు మాట్లాడాడు అని కన్నీళ్ళతోనే ఆనందించి ఇద్దరూ నన్ను ముద్దులతో ముంచెత్తారు . 

తమ్ముడూ …………నాన్నకు ఇష్టం లేకపోతేనేమి నీకు ఏలోటు లేకుండా చూసుకుంటాము , నువ్వు ఒక్కమాట చెప్పు నాన్నతో మాట్లాడొద్దు అని అమ్మతోపాటు ఇద్దరమూ కూడా మాట్లాడము , ఊ……….అను చాలు , అవును నాన్నా మీఇద్దరి కంటే నాకు ఇంకెవరూ ముఖ్యం కాదు , నా బంగారాలను అత్యంత పవిత్రమైన రోజున ఏడిపించారు నేను కూడా మాట్లాడను అని నా కురులను స్పృశిస్తూ మాట్లాడుతుంటే , 

అ……..మ్మా………. నాకు నా ప్రాణం కంటే ఎక్కువైన అక్కయ్య ప్రేమ అమ్మ ప్రేమతోపాటు ఇంతైనా నాన్న ప్రేమ ఆస్వాదించాలని ఉంది , అలా చేయకపోవడంలో మీతప్పు ఏమీ లేదు నేనే నాన్నకు నచ్చేలా ప్రవర్తించలేదేమో , కాబట్టి నాకోసం మీరు అలా చెయ్యొద్దు ఇక రేపటి నుండి నాన్నకు నచ్చేలా నడుచుకుంటాను .

అది ఎప్పటికీ జరగదేమో తమ్ముడూ ……….నిన్ను ఇంటికి తీసుకురావడమే ఆయనకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు , ఇంకొక్కసారి ఆయన నాతమ్ముణ్ణి ఏమైనా అంటే నేను ఏమిచేస్తానో నాకే తెలియదు ఈ హృదయం తట్టుకుంటుందో లేదో కాబట్టి నాన్న ప్రేమను కూడా మన అమ్మప్రేమలోనే చూసుకుందాము తమ్ముడూ ……….., నువ్వు బాధపడితే మేము ……………అంటూ ఆగిపోయి లవ్ యు soooooooo మచ్ తమ్ముడూ అని అమ్మతోపాటు ప్రాణంలా హత్తుకుంది .

అయితే ఇక నాన్న ప్రేమను పొందలేనా అని బాధపడుతుంటే , జరిగున సంఘటనను నానుండి తొలగించడానికి ముద్దులతో ప్రేమతో ఓదారుస్తూ చాలాసేపటివరకూ విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు .

సుమారు గంట తరువాత మెయిన్ డోర్ దగ్గరికి పరుగునవచ్చి రేయ్ మహే……..అని సంతోషంతో కేక వేయబోయి మమ్మల్ని అలాచూసి ఆగిపోయి తన జీవితంలో ఇలాంటిది చూస్తానా అని  కళ్ళల్లో చెమ్మతో బాధపడుతూ వచ్చి ప్రక్కనే కూర్చుని , రేయ్…….మహేష్ , అక్కయ్యా ……..ఏమైందిరా అని కళ్ళల్లో నీళ్లను తుడుచుకుంటూ అడిగాడు . మధ్యాహ్నం వరకూ ఈ ఇంటిలో సంతోషాన్ని చూసిన అక్కయ్యలంతా ఆ సంతోషాన్ని ఊరంతా చెప్పుకుని పండగ చేసుకుంటున్నారు , అదే విషయం చెబుదామని వస్తే నేనేదైతే జీవితంలో చూడలేనేమో అనుకున్నది చూస్తున్నాను . రేయ్ ఏమి జరిగిందిరా ………చూడు నువ్వు బాధపడుతోంటే అక్కయ్యా అమ్మా ఎంత బాధపడుతున్నారో అని వాడుకూడా ఏడుస్తున్నాడు . 

కృష్ణ కన్నీళ్లను తుడిచి జరిగింది మొత్తం అమ్మ చెప్పింది . 

అంటీ నిజం మాట్లాడుతున్నాను కావాలంటే తరువాత నన్ను కొట్టండి , రేయ్ మీ నాన్న ఎప్పుడూ ఇలానేరా నాకు ఊహ తెలిసినదగ్గర నుండి చూస్తున్నాను కదా ఊరిలో ఎవరితో సరదాగా మాట్లాడరు , ఇక మేము పిల్లలంటే ఎప్పుడూ కోపమే కసురుకునేవారు కూడా అని నెమ్మదిగా చెప్పాడు . 

నువ్వు చెప్పినది నిజమే కృష్ణ ఊరందరితోపాటు మాకు కూడా తెలుసు ఇప్పుడు ఈవిషయం కూడా తెలిస్తే …………

అమ్మా , అమ్మ…………..వద్దు వద్దు అని కృష్ణగాడితోపాటు నేనుకూడా , చెబితే మరింత ఊరందరి కోపానికి గురి అవుతారు …………..అని చెప్పాము.

అమ్మ కళ్ళల్లో చెమ్మతో మా ఇద్దరినీ హత్తుకొని ఏమి మాట్లాడాలో అలా ఉండిపోయింది . 

 మళ్లీ సాయంత్రం వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్లో చేసిన స్పెషల్ వంటలను ఒకరి తరువాత మరొకరు మాకు అందించి ఆనందాన్ని పంచుకోవడానికి అమ్మావాళ్ళు , అక్కయ్యలు వస్తున్నా , వాళ్ళ ఆనందాన్ని పోగొట్టకూడదని అమ్మ కృష్ణను మాత్రమే గేట్ దగ్గరకు పంపించి , అలసిపోయి నిద్రపోతున్నారని నవ్వుతూ చెప్పి పంపించమని చెప్పింది . 

అలాగే అమ్మా అని కృష్ణగాడు కొద్దికొద్దిసేపటికే వెళ్లి వాళ్ళు అందించిన వంటలను నవ్వుతూ అందుకొని అమ్మకు అక్కయ్యకు చెబుతాను అని పంపించి లోపలికివచ్చి తలుపులేసి మళ్లీ నా బాధను చూసి బాధపడుతున్నాడు.

 నా మూడ్ మార్చడానికి అక్కయ్య, తమ్ముడూ టీవీ చూస్తావా ………..అని ఆడిగుంది.

ఊహూ………..అని అక్కయ్య ఒడిలో గువ్వపిల్లలా వొదిగిపోయాను .

కృష్ణగాడివైపు సైగచేసి తమ్ముడూ క్రికెట్ వస్తూ ఉంటుంది .

అవునురా ………..20– 20 మ్యాచ్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటుంది నాకు కూడా చూడాలని ఉందిరా మీ పెద్ద టీవీలో , మా ఇంట్లోని చిన్న టీవీలో చూసినట్లే ఉండదు please రా అని పిలిచాడు . 

నీ ప్రాణమైన ఫ్రెండ్ కోరిక తీర్చవా తమ్ముడూ చూడు పాపం ఎంత ఆశపడుతున్నాడో అని , ఆశతో ఎదురుచూస్తున్న వాడివైపు చూపించి , నా ప్రియమైన తమ్ముళ్లతోపాటు నేనుకూడా చూస్తాను అనిచెప్పి నుదుటిపై ప్రాణమైన ముద్దుపెట్టింది.

నాకు ఇష్టం లేకపోయినా కృష్ణగాడికోసం సరే అని అక్కయ్యతోపాటు లేచి వెళ్లి హత్తుకునే సోఫాలో కూర్చున్నాను . 

అమ్మ సంతోషంతో కృష్ణ కురులను చేతితో నిమిరి వొంగి నాతలపై ముద్దుపెట్టి వెనుకే నిలబడింది.

కృష్ణగాడు టీవీ on చేసి రిమోట్ తో ఛానెల్స్ మారుస్తూ క్రికెట్ దగ్గర ఆగి wow సూపర్ స్కోర్ రా మహేష్ 11 రన్ రేట్ తో కొడుతున్నారు 10 overs మిస్ అయిపోయాము అంటుండగానే k l రాహుల్ సిక్స్ కొట్టడంతో సిక్స్ సిక్స్ ……..అంటూ ఎంజాయ్ చేస్తూ నావైపు తిరిగి హైఫై చూపించాడు .

నేను మాత్రం ఏవిధమైన ఫీల్ లేనట్లు అక్కయ్య గుండెలపై బాధతోనే ఉండిపోయాను.

అమ్మా తమ్ముళ్ళకి ఎనర్జీ కోసం బూస్ట్ అని చెప్పడం ఆలస్యం , అమ్మ వంట గదివైపు పరిగెత్తింది.

నాకు వద్దు వాడికి మాత్రమే అని మళ్ళీ తలుచుకొని దుఃఖిస్తూ అక్కయ్యను గట్టిగా చుట్టేసాను . 

తను బాధపడితే నేను మరింత బాధపడతానని అక్కయ్య వెనువెంటనే కన్నీళ్లను తుడుచుకుని , తమ్ముడూ మధ్యాహ్నం తిన్నావు కొద్దిగా బూస్ట్ అంతే అని ప్రాణంలా హత్తుకొని నుదుటిపై ముద్దుపెట్టింది .

ఇంతలో అమ్మ రెండు పెద్ద పెద్ద గ్లాస్ లలో బూస్ట్ కలిపి తీసుకొచ్చి కృష్ణకు ఒకటి అందించి , అక్కయ్యకు తాగించమని మరొక గ్లాస్ అందించింది .

కృష్ణగాడు మ్యాచ్ కేరింతలు వేసి వేసి అలసిపోయినట్లు గట గటా తాగడం చూసి నేను చిన్నగా నవ్వి వెంటనే మళ్లీ అదే మూడ్ లోకి వెళ్ళిపోయాను . 

అక్కయ్యా ……….. నవ్వాడు అని కృష్ణగాడు , అవును కృష్ణ ………తమ్ముడూ నవ్వావు కదూ అంటూ మరింత నవ్వించడానికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా నాపెదాలపై నవ్వు చిగురించనేలేదు . బాధ సంతోషాన్ని అంతలా dominate చేసేస్తోంది . 

సరే సరే నవ్వడానికైనా లేకపోతే బాధపడతానికైనా శక్తి కావాలి కదా తమ్ముడూ నా బంగారం కదూ నా బుజ్జి కదూ తాగు అని నోటికి అందించినా , నాకు వద్దే వద్దు అని పెదాలను బిగిపెట్టి తలఊపి , నా ముఖాన్ని అక్కయ్య గుండెలపై దాచుకున్నాను . 

అమ్మా కృష్ణగాడు కూడా ఎంత ప్రయత్నించినా నామనసు మాత్రం పదే పదే దానినే గుర్తుచేసి బాధపెడుతుంటే , ఏకంగా అక్కయ్య మీదకు ఎక్కి కూర్చుని కళ్ళల్లో చెమ్మతో మెడపై తలదాచుకున్నాను . 

 ఎంత ప్రేమ ఉంటే ఇంత బాధ కలుగుతుంది ,నాన్న చాలా పెద్ద తప్పు చేసావు అని మనసులో అనుకుని అక్కయ్య కళ్ళల్లో చెమ్మతో , వద్దులే తమ్ముడూ ఒకేసారి డిన్నర్ చేసేద్దాము అని గ్లాస్ ను అమ్మకు అందించి , బుగ్గలను అందుకొని కన్నీళ్లను తుడిచి నుదుటిపై మాటల్లో చెప్పలేని ప్రేమతో ముద్దుపెట్టి కృష్ణతోపాటు మ్యాచ్ చూడు తమ్ముడూ అనిచెప్పింది .

మ్యాచ్ మొత్తం కృష్ణగాడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్లు నన్ను cheer up చెయ్యడానికి చెయ్యని ప్రయత్నం అంటూ లేదు , చివరికి సిక్స్ తో మ్యాచ్ గెలవగానే వాడు లేచిమరీ ఎగిరి గెంతులేసి రేయ్ మహేష్ సూపర్ థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్ రా ఇండియా గెలిచేసింది రారా అని చెయ్యి అందుకొని లేపడానికి ప్రయత్నించినా అక్కయ్య ఒడిలో నుండి కదలక వాడినే చూస్తూ ఉండిపోయాను .

అమ్మ ప్లేటులో అన్ని రకాల వంటలను వడ్డించుకొని రావడం చూసి అక్కయ్య సమయం చూస్తే 8:30 అవ్వడంతో , అమ్మా నాకు కూడా ఆకలి వేస్తోంది తమ్ముళ్లూ మీకు అని అడిగింది .

నాకు కూడా అక్కయ్యా ………..అని కృష్ణగాడు అన్ని ఐటమ్స్ చూసి పెదాలను తడుముకోవడం అమ్మ అక్కయ్య చూసి నవ్వుతోంటే లోలోపలే ఆనందం కలుగుతున్నా బయటకు మాత్రం ఏ ఫీల్ లేనట్లు కన్నార్పకుండా ఉన్నాను . 

నాన్నా ఫ్రెష్ అయ్యివచ్చి తింటారా ఇప్పుడే తినిపించనా అని అమ్మ అడిగింది . 

ఒసేయ్ అమ్మా ఆకలి చంపేస్తోంది తిన్న తరువాత నెమ్మదిగా ఫ్రెష్ అవుతాము గానీ ముందు తినిపించు ఏమంటావు కృష్ణ అనిచెప్పింది . 

అక్కయ్యా ……….నేను ఇంట్లో తింటాను మీరు తినండి అని బదులిచ్చాడు . 

కృష్ణ నీ ఫ్రెండ్ తోపాటు ఇక్కడే తినాలి , నీకు ఇష్టం అనికూడా తెలిసిపోయింది అని అక్కయ్య చిరునవ్వుతో చెప్పింది . 

వాడు సిగ్గుపడి సరే అక్కయ్యా అని తల ఊపాడు .

అమ్మ మొదట నా బుజ్జి నాన్న బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కు అని తినిపించింది . 

థాంక్స్ అమ్మా ……….అని తిని సూపర్ అని లొట్టలేసుకుంటూ తిన్నాడు . 

నెక్స్ట్ నాకు ముద్ద కలిపి తినిపించడానికి నోటిదగ్గరకు తీసుకొస్తే ,

 అక్కయ్యను చుట్టేసి అ………మ్మా ……..నాకు ఆకలిగా లేదు తినబుద్ధికూడా కావడం లేదు అక్కయ్యకు తినిపించండి అని బాధపడుతూనే చెప్పాను . 

తమ్ముడూ నువ్వు తినకపోతే నాకు వద్దు , 

రేయ్ నాకు కూడా వద్దు అని కృష్ణగాడు , 

మీరంతా తినకపోతే నాకు కూడా వద్దు అని అమ్మ టీ టేబుల్ పై కూర్చుంది .

అక్కయ్యా …………మీకు ఆకలి అనిచెప్పారు కదా తినండి అనిచెప్పాను . 

నా తమ్ముడు తింటేనే నేను తినేది లేకపోతే ఇలాగే ఉండిపోతాను అంతే అని ఆకలివేస్తున్నా నాకోసం తిననట్లు ముఖం పెట్టింది .

రేయ్ నువ్వు పాలు తాగలేదని అక్కయ్యా , అమ్మ కూడా తాగలేదు . ఇప్పుడు నువ్వు తినకపోతే వాళ్ళు తినరు నేను కూడా తినను , ఇలాగే పడుకుంటాము . తినకుండా పడుకుంటే కడుపునొప్పి వేస్తుందని నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటాను . నువ్వు తట్టుకుంటావు అక్కయ్యకు నొప్పివేస్తే ………..అనేంతలో ,

అక్కయ్యా ………తింటాను అని చెప్పి అమ్మా ……..ఆ ఆ అని నోరుతెరిచాను . 

నా బంగారుకొండకు అక్కయ్య అంటే ప్రాణం అని చీరకొంగుతో నా కన్నీళ్లను తుడిచి ప్రేమతో తినిపించింది . 

తింటూనే అక్కయ్యకు వాడికి మరియు మీకు అని చెబుతుండగానే ఒక్కొక్కముద్ద నొట్లొకిపెట్టింది . 

థాంక్స్ కృష్ణ అని అమ్మ కళ్ళతోనే సైగచేసి ఏకంగా మూడుసార్లు ప్లేట్ నిండా తీసుకొచ్చి మధ్యాహ్నం తిన్నదే ఎంత ఆకలి వేసిందో నాపిల్లలకు అని సంతోషంతో  తినిపించి చాలు అన్నాక నీళ్లు తాగించి , కృష్ణ ఏదైనా కామెడీ మూవీ పెట్టు కలిసి సరదాగా చూద్దాము నిమిషంలో వచ్చేస్తాను అనిచెప్పి వంటింట్లోకివెళ్లి చేతులను కడుక్కుని చీరకొంగుతో తుడుచుకుంటువచ్చింది . 

అమ్మా మహేష్ ప్రక్కనే కూర్చోండి అని సోఫా చివరకు జరిగాడు .

థాంక్స్ కృష్ణ అని కురులను నిమిరి మాప్రక్కనే కూర్చుని , కృష్ణ మంచి మూవీ పెట్టావు ఎంచక్కా నవ్వుకోవచ్చు అని నావీపుపై ప్రేమతో స్పృశిస్తూ బుగ్గపై ముద్దుపెట్టింది . 

అమ్మా , కృష్ణగాడు కామెడీకి నవ్వుతూ నన్ను మరియు నన్ను చూసి మూడీగా ఉన్న అక్కయ్యను నవ్వించడానికి చెయ్యని ప్రయత్నం అంటూ లేదు . 

కొద్దిసేపటి తరువాత కృష్ణ అని వాళ్ళ అన్నయ్య బయట నుండి పిలవడంతో టైం చూసి రేయ్ ఆలస్యం అయ్యింది వెళ్ళాలి , జరిగిందంతా మరిచిపోయి హాయిగా పడుకో అమ్మా అక్కయ్యా గుడ్ నైట్ అనిచెప్పి రేపు ఉదయమే వచ్చేస్తాను స్మైల్ స్మైల్ ……….అని నావైపు సైగలుచేస్తూ నిరాసతోనే వెళ్ళిపోయాడు . 

అమ్మా అక్కయ్యా ఒకరినొకరు చూసుకుని వాడిని రాత్రికి ఉండమని చెబుదామనుకుని వెంటనే తన తల్లి నుండి వేరుచెయ్యడం ఇష్టం లేక ఆగిపోయారు. 

అమ్మా అక్కయ్యల ప్రేమలతో మరికొంతసేపు మూవీ చూసినా నేను అలాగే ఉండటంతో అక్కయ్యకు ఐడియా వచ్చినట్లు అమ్మా నాకు నిద్రవస్తోంది పైకివెళతాము అనిచెప్పింది అక్కయ్య .

ఈరోజుకు నేనుకూడా మీతోనే పడుకుంటాను పదా తల్లి అని బదులిచ్చింది . 

నో అని సడెన్ గా చెప్పి నవ్వుని ఆపుకుంటూ అమ్మా నీ బుజ్జినాన్న నవ్వుని చూడాలనుకుంటున్నావా లేదా ………

నాకు అదితప్ప ఇంకేమి కోరిక లేదు తల్లి ……….

అయితే నువ్వు కిందే పడుకో ఉదయానికల్లా నీ బుజ్జి నాన్న నవ్వడం చూస్తావు అని నా ముఖమంతా ముద్దులుపెట్టి తమ్ముడూ మన రూమ్ కు వెళదాము అనిచెప్పింది . 

ఒక్క క్షణం కూడా మా అక్కయ్య నుండి వేరవ్వాలని లేదు అని అక్కయ్యను గట్టిగా చుట్టేసాను . 

అక్కయ్యకు అర్థమై నాతమ్ముడిని వదిలి నేను ఉండగలనా ………ఇలాగే హత్తుకో తమ్ముడూ అని ఆనందంతో పొంగిపోయి ముద్దుపెట్టి నెమ్మదిగా నడిపించుకుంటూ వెళతాను సరేనా అని లేచి సైడ్ నుండి హత్తుకునే పైకి నడిచాము . 

మెట్లపై ఎక్కడ పడిపోతామేమోనని అమ్మ మావేనుకాలే పైన రూమ్ వరకూ వచ్చింది. అమ్మా గుడ్ నైట్ ఇక వెళ్లు అని డోర్ దగ్గరే ఆపడంతో ,

అక్కయ్యను చిరుకోపంతో చూసి వెళతానులేతల్లీ ……అని నా నుదుటిపై ముద్దుపెట్టి గుడ్ నైట్ చెప్పి , తల్లి ఏమిచేస్తావో తెలియదు ఉదయానికల్లా నా బుజ్జి దేవుడు ఇంతకుముందులా చిరునవ్వులు చిందిస్తూ వచ్చి నాకు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పాలి అని నన్నే వెనక్కు తిరిగి తిరిగి చూస్తూ అడుగులు భారంగా వేస్తుంటే , అక్కయ్య నవ్వుకుని గుడ్ నైట్ అమ్మా అని తలుపులు వేసేసింది .

తియ్యని నవ్వుతో తమ్ముడూ అని నా బుగ్గలను ప్రేమతో అందుకొని నుదుటిపై ప్రాణమైన ముద్దుపెట్టి , మధ్యాహ్నం నుండి టాయిలెట్ వెళ్ళలేదు వెళతావా అని అడిగింది. 

ఊ ………అన్నట్లు తలఊపాను .

ముందు నేను వెళ్ళిరానా అని అడిగింది .

తల ఊపడంతో , నవ్వుకుని ఒకే ఒక్క నిమిషం ఇలా వెళ్లి అలా వచ్చేస్తాను అని నన్ను సోఫాలో కూర్చోబెట్టి మొబైల్ లో గేమ్ పెట్టి అందించి తలపై ముద్దుపెట్టి వెళ్లి ఖాళీ చేసి ముఖం కడుక్కుని నేను ఇచ్చిన చీర చాటున నడుమువైపు చూస్తే చెమట పట్టి ఉండటంతో , ఇప్పుడు నా తమ్ముడి మూడ్ మార్చవలసింది ఈ భాగమే కదా శుభ్రన్గా ఉండాలి అని చిలిపినవ్వుతో టవల్ ను వెచ్చటి నీటిలో తడిపి నడుముచుట్టూ తుడుచుకుని పర్ఫెక్ట్ అని చీర సరిచేసుకుని ముఖం తుడుచుకుంటూ బయటకువచ్చి చూస్తే గేమ్ ఆడకుండా మొబైల్ ప్రక్కన పెట్టేసి బాధపడుతున్న నన్నుచూసి చలించిపోయి ప్రక్కనే చూర్చుని , చేతులతో చుట్టేసి ముద్దులుపెడుతూ తమ్ముడూ బాత్రూం వెళ్లు అని డోర్ వరకూ వదిలింది . 

వెంటనే రూంలోని అన్ని లైట్స్ మరియు AC on చేసి , బెడ్ ను నీట్ గా సర్ది , బాత్రూం నుండి రాగానే కనిపించేలా బెడ్ పైకి చేరి చీర కొంగుని ప్రక్కకు లాగేసి నడుము మొత్తం అందంగా కనిపించేలా వాలిపోయింది .

బాత్రూం డోర్ తెరిచి అక్కయ్య సోఫాలో లేదని బెడ్ పై చూడగానే అందమైన నవ్వుతో చేతితో నడుము వయ్యారాలను తాకిస్తూ తమ్ముడూ నీకు ఇష్టమైన స్వీట్ ను ఎంతసేపు కావాలంటే అంతసేపు కొరుక్కుని తినెయ్ అని ప్రేమతో ఆహ్వానించింది . 

వెంటనే కళ్ళల్లో చెమ్మతో అక్కయ్య గుండెలపైకి చేరిపోయి నిలువునా ప్రక్కనే వాలిపోయి చేతులతో చుట్టేసి , నావల్ల కావడం లేదు అక్కా పదే పదే అదే గుర్తుకువస్తోంది . చివరికి నాకు అత్యంత ఇష్టమైనది మా అక్కయ్య అందిస్తున్నా కూడా ఆస్వాదించలేకపోతున్నాను , నాకు జీవితాంతం ఇలాగే మా అక్కయ్య గుండెలపైనే ఉండిపోవాలనివుంది . మా అక్కయ్య , అమ్మ నుండి ఎవరో నన్ను దూరంగా లాగేస్తారేమో అని ఒకటే ఆలోచనలు , అదే జరిగితే నేను నేను ………..,

తమ్ముడూ ………అని కళ్ళల్లో చెమ్మతో అది ఎవరో నాకు అర్థమయ్యింది . చివరికి ఆ భగవంతుడు వచ్చినా నా తమ్ముడిని నా నుండి వేరుచెయ్యలేరు అని ఏకమయ్యేలా హత్తుకొని ప్రాణంలా ముద్దులుపెడుతూ , ఏమీ ఆలోచించకుండా హాయిగా నిద్రపో అని చేతితో బెడ్ వెనుక ఉన్న లైట్స్ అన్నింటినీ ఆఫ్ చేసి , భుజాలవరకూ దుప్పటి కప్పుకొని జోకొట్టింది . 

లవ్ యు అక్కయ్యా ,లవ్ యు అక్కయ్యా …………అంటూనే చాలాసేపటికి నిద్రలోకిజారుకున్న కొన్ని నిమిషాలకే అక్కయ్యా ………అని కేకవేస్తూ లేచి కూర్చున్నాను . 

తమ్ముడూ అని అక్కయ్య కూడా లేచి లైట్స్ on చేసి ఏమైంది బంగారు అని ముఖమంతా పట్టిన చెమటను చూసి కంగారుపడుతూ అడిగింది . 

అక్కయ్యా …………ఇక్కడే ఉన్నారా అని ఏకంగా అక్కయ్య మీదకు ఎగబ్రాకి విడిపోనట్లు చుట్టేసి గుండెలపై వాలిపోయి , నన్ను వదిలి వెళ్లకు అక్కయ్యా అని కన్నీళ్ళతో వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ చెప్పాను .

కలగన్నావా తమ్ముడూ నేను నిన్నువదిలి ఎక్కడికీ వేళ్ళను అంటూ బుగ్గలతో చెమటను తుడిచి నుదుటిపై పెదాలను తాకించి జోకొట్టడంతో , అక్కయ్య ఓడిలోనే నిద్రలోకి జారుకున్నాను . 

మరికొద్దిసేపటికే అమ్మా అక్కయ్యా ………..అని కేకవేసి కళ్ళుతెరిచి అక్కయ్య ఓడిలోనే ఉండటం చూసి ఏకమయ్యేలా హత్తుకొని అక్కయ్యా కళ్ళుమూస్తే చాలు అవే కలలు వస్తున్నాయి , నేను ఇక నిద్రపోను మా అక్కయ్యనే చూస్తూ ఉండిపోతాను అని గుండెలపై వెచ్చగా వాలిపోయి తలెత్తి అక్కయ్య కళ్ళల్లోకే చూస్తున్నాను .

క్షణక్షణానికి అక్కయ్యకు నాన్న మీద కోపం పెరిగిపోతూనే ఉంది . లేదులే తమ్ముడూ అంటూ బుగ్గపై చేతితో ప్రేమతో స్పృశిస్తూ చెమటపట్టిన నుదుటిపై ముద్దులుపెట్టి , మొబైల్ అందుకొని కింద ఉన్న అమ్మకు కాల్ చేసి వెంటనే పైకి రమ్మని కంగారుపడుతూ చెప్పడంతో మరు క్షణంలో పరుగున ముందుకువేసిన తలుపుతీసుకొని లోపలికివచ్చి మమ్మల్ని చూసి కంగారు కంగారుగా ఏమైంది తల్లి నా బుజ్జి నాన్నకు నిద్రపట్టడం లేదా అనిబెడ్ పై కూర్చుని కురులను స్పృశిస్తూ అడిగింది .

 నన్ను ప్రాణంలా చుట్టేసి నా కలల గురించి అమ్మకు బాధతో తడబడుతూ చెప్పింది . 

ఎవరు నాన్నా ………… మా ఆయనేనా అన్నంత పని చెయ్యగలరు . కానీ మేము ఊరికే ఉంటామా ఆయన్నే వదిలి నీతోనే ఉండిపోమూ అని నాకు ధైర్యం చెప్పి నా కాళ్ళను తన ఒడిలోకి తీసుకుని ప్రేమతో నొక్కుతూ ఇద్దరమూ ఎక్కడికీ వెళ్ళము హాయిగా నిద్రపో నాన్నా ………..ఉదయానికి అంతా సర్దుకుంటుంది అని ప్రాణంలా జోకొట్టారు . 

అక్కయ్యను ఒకచేతితో చుట్టేసి మరొక చేతితో అమ్మచేతిని అందుకొని నాగుండెలపై ఉంచుకుని ఇద్దరినీ ప్రాణంలా మార్చి మార్చి చూస్తూ ఉదయం నుండి కలిగిన అలసట వలన కళ్ళుమూతలుపడుతున్నా ఎక్కడ కలలు వస్తాయోనని వెంటనే కళ్ళుతెరిచి చూస్తూ ఎప్పుడో అర్ధరాత్రికి నిద్రలోకి జారుకున్నాను . అమ్మా నువ్వు కూడా ఇక్కడే పడుకో అనిచెప్పింది .

తల్లి లైట్ ఇలాగే ఉంచు అని నన్ను నెమ్మదిగా మధ్యలో పడుకోబెట్టుకొని జోకొడుతూ వాలిపోయారు . నిద్రలోనే ఇద్దరిచేతులను పట్టుకుని అక్కయ్యా , అమ్మా ……..అక్క…….య్యా , ఆ….మ్మ……….. అని కలవరిస్తూనే ఉన్నాను . 

అక్కయ్య కూడా నన్ను జోకొడుతూనే బుగ్గపై పెదాలను తాకించి నిద్రలోకిజారుకున్నా,  అమ్మ మాత్రం తెల్లవారేంతవరకూ మేము హాయిగా నిద్రపోయేలా నిద్రపోకుండా చూసుకుంది.

 68ic

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Srungara Kathamaalika – 63, శృంగార కథామాళిక , telugu sex stories in jabardasth,dengudu kathalu,telugu actress sex stories,jabardasth telugu sex stories,telugu boothu kathalu,telugu hot stories

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: