SUDHA RAANI

SUDHA RAANI- 12 | సుధా రాణి | Telugu Boothu Kathalu

SUDHA RAANI- 12 | సుధా రాణి | Telugu Boothu Kathalu

SUDHA RAANI- 12 | సుధా రాణి | Telugu Boothu Kathalu

  Ravi9kumar

SUDHA RAANI | సుధా రాణి | Telugu Boothu Kathalu
SUDHA RAANI | సుధా రాణి | Telugu Boothu Kathalu

 

అలా నేను చూస్తుండగానే అన్విత పరిగెత్తుకుంటూ నా దగ్గరకి వచ్చి నాతో “ఏంటి అన్నయ్య నన్ను చూసి కూడా వెళ్లిపోతున్నావ్ నేను చూడడానికి కూడా పనికిరానా అంతేలే హుం ”అని అంటూ బుంగ మూతి పెట్టింది . ఆ బుంగ మూతి చూస్తూ ఉంటే చాలా ముచ్చట వేసి తనతో “అలా కాదు నువ్వేదో పనిలో ఉన్నావేమో అని” తనతో అంటూ ఉంటే వెంటనే తన అలక ఎటుపోయిందో ఏమో ! మరుక్షణం నవ్వుతూ నాతో “అవునా ! సరే . నీకో విషయం చెప్పనా, నిన్ను చూసిన వెంటనే మా అమ్మ సుధారాణి మీద చాలా కోపం వచ్చింది ” అని చిత్రంగా అనింది. అదేంటి అలా ఎందుకు అని తెలుసుకోవాలని నేను అన్విత తో “అదేంటి తన మీద కోపం దేనికి ” అని అడిగాను.

నా ప్రశ్నకి సమాదానంగా తను “దేనికా …. చూడగానే ముద్దు పెట్టుకోవాలనేలా ముద్దుగా ఉన్న నిన్ను , నాకు అన్నయ్యని చేసింది … అందుకే నాకు కోపం వచ్చింది ” అని అంటూ నా పక్కకి వచ్చి నాచేయిని తన సంకలోకి వచ్చేలా పట్టుకొని మళ్ళీ “ గుర్తుంచుకో , ఏదో మాట వరసకి మాత్రమే నువ్వు అన్నయ్యవి అంతే” అని అంటూ మళ్ళీ నాతో “అటు వెళ్తూ మాట్లాడుకుందాం అన్నయ్య పద” అని నన్ను తనతో తీసుకెళ్తూ మాట్లాడడం మొదలెట్టింది.

అన్విత అలా నా చేతిని తన సంకలో వచ్చేలా పట్టుకోవడం తో నా మోచేతికి తన సళ్లు తగలడం తో వాటి గట్టిదనం నేను గ్రహిస్తూ ఉన్నాను. కొన్ని అడుగులు వేశామో లేదో తనకి ఒక జామ చెట్టు ఆ చెట్టుకి ఉన్న జాగా కాయ కనిపించి అక్కడే నన్ను అపి నాతో “ హై అటు చూశావా జామ కాయ …. నాకు అది కావాలి అన్నయ్య .. నన్ను ఎత్తుకోవా నేను దాన్ని కోస్తాను ” అని ఆంటూ నా ముందుకు వచ్చి గెంతుతూ ఉంది.

తను అలా గెంతుతూ ఉంటే చిన్న పిల్లలా అనిపించి తనని ఎత్తుకొని పైకి లేపుతూ ఉన్నాను. నేను అలా ఎత్తుతూ ఉంటే తను ‘ఇంకా ఇంకా పైకి .. అలాగే లేపు అన్నయ్య’ అని అరుస్తూ ఉంటే తను చెప్పే ప్రకారం నేను ఇంకా పైకి లేపుతూ ఉన్నాను . తను ఆ జామ కాయ అందుకుందో లేదో అని తల పైకెత్తి చూడబోయాను , తను ఎం చేస్తుందో కనపడ లేదు కానీ అందంగా లోతుగా ఉన్న అన్విత బొడ్డు నాకంటికి కనిపించింది.  అంతే కాక ఆ బొడ్డు ఇప్పుడు నా నోటికి అందుబాటులో ఉంది.

ఎప్పుడైతే అన్వి బొడ్డు చూశానో అదే క్షణం తన వంటి నుంచి ఒక పరిమళ సువాసన రావడం నేను గ్రహించాను. ఆ వాసన పీలుస్తూ ఉంటే అదో మత్తులా ఉండడంతో నేను వెనక్కి పడబోయాను, అందుకనే వెనక్కి పడడం నేను నివారించడానికి ముందుకు అన్నాను . ఆ ప్రయత్నంలో అనుకోకుండా తన బొడ్డుమీడ నా పెదాలు పెట్టాను.
 
బహుశా నా మీసాలు తన బొడ్డుకి గుచ్చుకున్నట్టు ఉన్నాయి, అందుకే చిలిపిగా నవ్వుతూ మత్తుగా నాతో “ హుం అబ్బా అలా కనిపించిన వెంటనే ముద్దు పెట్టేయాలా చీ పాడు”  అని ఆంటూ మళ్ళీ ఆ జామ కాయ కోయడానికి సిద్దం అయింది.

నేను కావాలని తన బొడ్డును ముద్దు పెట్టలేదు , ఏదో పొరపాటున అలా జరగింది అని తనతో చెప్పాలని అనుకోని తనని పిలుస్తూ “ సారీ అన్విత , వెనక్కి పడబోతూ ఉంటే అలా పడకుండా ఉండాలని ముందుకు అన్నాను, అప్పుడు అనుకోకుండా నీ బొడ్డును ముద్దు పెట్టుకున్నా” అని చెప్పాను.

నేను చెప్పే మాటలు పూర్తిగా విని అప్పుడు నాతో “ ఎందుకు సారీ , నేనేమైనా తిట్టానా లేదుగా ….. అయినా పొరపాటున ముద్దు పెట్టిన లేక కావాలని ముద్దు పెట్టినా ; నేను ఏమీ అనుకోను” అని చెప్పి మళ్ళీ “ హమ్మ జామ కాయ కోసేశాను ఇక కిందకి దించు” అని చెప్పింది.

తన కిందకి దించమని చెప్పడంతో నేను నిదానంగా కిందకి దించుతూ ఉంటే నా మొహానికి తన సళ్లు తాకుతూ కిందకి దిగాయి. తన సళ్ళ స్పర్శ ని ఆశ్వాదిస్తూ ఉన్నాను. తన సళ్లు నా మొహానికి తగిలిన సంగతి తను గ్రహించిందో లేదో నాకు అర్ధం కాలేదు .  తనని పూర్తిగా కిందకి దించగానే అన్విత తను కోసుకున్న జామ కాయని కొంచెం కొరికి తింటూ నాతో “ థాంక్స్ అన్నయ్య ఎప్పుడూ ఇలా చెట్టుకు ఉన్న కాయని కోసుకు తినలేదు చాలా రుచిగా ఉంది” అని అంటూ తింటూ ఉంది.

చిన్న పిల్లలా తింటూ ఉన్న తనని చూస్తూ నా మనసులో ‘ఈ అమ్మాయి ఎప్పుడు ఎలా మాట్లాడుతుందో , ఎలా ప్రవర్తిస్తుందో అర్ధం కావడం లేదు ! .. ఏది ఏమైనా తను మాత్రం అల్లరి పిల్ల అని కచ్చితంగా అర్ధం అవుతూ ఉంది .. అచ్చు సుధారాణి లాగానే .. సుధారాణి కూడా నాతో చాలా అల్లరి చేసింది కదా ’ అని అనుకుంటూ ఉన్నాను.

తను కోసుకున్న ఆ జామ కాయని సగం తిని మిగిలిన సగాన్ని నానోటికి అందిస్తూ నాతో “ నువ్వూ తిను” అంటూ చాలా ప్రేమగా నానోటికి అందిచింది . తను అలా ప్రేమగా నా నోటికి అందిస్తూ ఉంటే కాదనలేక ఆ జామ కాయని నాచేత్తో పట్టుకొని తినడం మొదలెట్టాను. నిజంగా చాలా రుచిగా ఉంది, ఆ రుచిని ఆశ్వాదిస్తూ ఉన్నాను.

అప్పటికే సాయత్రం అయ్యి చీకటి పడడం మొదలైంది, ఇక నేను అన్విత ఇద్దరం ఇంటి లోపలకి వెళ్ళాము. ఆ ఇంటి లోపలకి వెళ్ళగానే అక్కడ సుశీల ,సుధారాణి , ఉమ ముగ్గురూ అక్కడే హాళ్ల లో కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. ముగ్గురు ఉదయం కట్టుకున్న చీరలు కాకుండా వేరే చీరలు కట్టుకొని  ఉన్నారు.

ఎందుకో దివ్యని చూడాలని అనిపించి దివ్య ఎక్కడుందో అని చూసా . కానీ, నాకు కనిపించలేదు . దివ్య  ఎక్కడుందో వేతకాలని నేను అనుకుంటూ ఉండగా ఇంటి లోపలకి వచ్చిన మా ఇద్దరినీ చూసిన సుశీల అమమ్మ మాతో “మేమందరం స్నానం చేసేసాము , ఇక మిగిలింది మీరిద్దరే . మీకు వేడి నీళ్ళు సిద్దంగా ఉన్నాయి. త్వరగా స్నానం చేసేయండి” అని మాతో చెప్పి తను మళ్ళీ తన కూతురుతో మాట్లాడుతూ ఉంది.

ఆ వెంటనే సుధారాణి తన కూతురితో “ హే అన్వి , నీ కోసం మీ అమ్మమ్మ గదిలో వేడి నీళ్ళు పెట్టించాను. నీ బట్టలు కూడా అక్కడే పెట్టా వెళ్లి స్నానం చేసుకో” అని చెప్పింది. సుధా మాటలు వినిన అన్విత తన అమ్మకి ఏదో చెప్పబోతూ ఉంటే సుధారాణి అడ్డుకొని “ ఇంకా అక్కడే ఉన్నావే …. వెళ్ళి స్నానం చేయవే” అని కొంచెం కోపంగా చెప్పింది. సుధా అలా కోపంగా చెప్పేసరికి ఇంకేమీ మాట్లాడకుండా నేరుగా సుశీల అమమ్మ గదిలోకి వెళ్ళింది.  

ఇక నేను నేరుగా సుధా గదిలోని బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళి చూసేసరికి అక్కడ ఇత్తలి గంగాలంలో గోరువెచ్చని నీరు సిద్దం చేసి ఉన్నారు. స్నానం చేద్దాం అనుకోని బట్టలు విప్పబోతూ ఆ బాత్రూమ్ తలుపు మూస్తూ ఉండగా ఎవరో నేను ఉన్న గది తలుపు వేసిన శబ్దం వినిపించి వెనక్కి తిరిగి చూశాను.

అలా వెనక్కి చూసేసరికి ఆ గది తలుపు దగ్గర వెనక్కి తిరిగి నిల్చొని తలుపు మూస్తూ ఉన్న ఉమ కనిపించింది. తనని చూసిన నేను నా మనసులో ‘తను ఇప్పుడే సుధారాణితో మాట్లాడుతూ ఉందిగా , మరీ ఎం చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చింది? అసలు ఈ సమయంలో ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చింది’ అని ఆలోచిస్తూ ఆ బాత్రూమ్ నుంచి గది లోకి వెళ్లబోతూ ఉండగా ఉమ అక్కడ నుంచే చేతితో సైగలు చూస్తే మెల్లిగా నాతో మాట్లాడుతూ “ అక్కడే ఉండు నేను నీ దగ్గరకి వస్తున్నా” అని చిన్నగా అంటూ నేరుగా బాత్రూమ్ లోకి వచ్చి బాత్రూమ్ తలుపు ముసి నాకు ఎదురుగా నిల్చుంది.

ఉమ నాకు చాలా దగ్గరగా ఉండడం వలన తన వంటి నుంచి చందనం సోప్ వాసన రావడం నేను గ్రహించాను. అలా ఆ వస్తున్న వాసన పీలుస్తూ తనతో “ఏంటి అత్త ఇలా వచ్చావ్ , నేను స్నానం చెయ్యాలిగా” అని తనతో అంటే తను  “ హుం చేయవయ్యా అల్లుడు నేనేమైనా వద్దన్నానా …. లేదుగా ” అని నాతో అంటూ తన పైట తీసి చీర కుచ్చిళ్ళు విప్పడం మొదలెట్టింది.

తను అలా పైట విప్పగానే నేను తనతో “ మీరంతా స్నానం చేశారు అని అమమ్మ చెప్పిందిగా .. మరి చీర ఎందుకు విప్పుతున్నావ్ అత్త ! ” అని నేను అడుగుతూ ఉన్నా.

నేను అడిగే దానికి సమాదానం చెప్పకుండా చీర పూర్తిగా విప్పేసి లంగా జాకెట్ తో నా ముందు నిల్చొని నా కళ్ళలోకి కైపు గా చూస్తూ తన పెదాలు కొరుక్కుంటూ నాతో “రే మగడా ….. చీర విప్పేసి లంగాతో నీ ముందు నిల్చొని ఉంటే ఇంకా అర్ధం కాలేదా అల్లుడూ ….. హుం అబ్బా రా రా నా రంకు మొగుడా ఇక్కడే నా పూకుని పగల దెంగురా హుం” అని అంటూ నన్ను గట్టిగా వాటేసుకొని నా మెడ మీద ముద్దులు పెట్టడం మొదలెట్టింది.

నాకు ముద్దులు పెడుతూ  ఉన్న ఉమ తన చేతికి కిందకు దించి నా మడ్డని పట్టుకొని పిసుకుతూ నాతో “ స్స్ బావ రే నీ మడ్దని లేపవా … హమ్మ్ నాకోసం నా పూకు కోసం లేపవా” అని అంటూ నా పంచె ముడి లాగేసింది.

నా పంచ ఊడిపోవడంతో నా మడ్దని నేరుగా తన చేతులతో పట్టుకొని నాతో “ దీంతోనే కదా ఉదయం నా నోటిని దెంగావు అబ్బా కసిగా దెంగావుగా నా బట్టా …. ఇప్పుడు కూడా నా నోటిని దెంగరా హా” అని అంటూ అక్కడే మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని అప్పుడే లేస్తున్న నా మడ్దని తన నోట్లోకి తీసుకొని నా మడ్ద తోలు వెనక్కి లాగి నాలికతో నాకుతూ నెమ్మదిగా చీకడం మొదలెట్టింది.

నా మడ్దని ఉమా చీకుతూ ఉంటే నేను తన తల పట్టుకొని తనతో “ ఎందుకే నేనంటే అంత కసి హుం చీకవే బాగా చీకు ….. హా అబ్బా నీ నోటిని దెంగా స్స్” అని ములుగుతూ మళ్ళీ తనతో “ ఒసే ఒసే నా మడ్దని కొరక్కే లంజ ..  హా నీ పూకులో నా మడ్ద .. హబ్బా ఇలాగే నా మడ్ద చీకుతూ ఉంటే నాకు కసి పెరిగి నీ పూకుని పగల దెంగుతా నీ యమ్మ” అని అంటూ తనని పచ్చిగా తిడుతూ ఆ చీకుడు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాను.

నా మాటలు విని నాతో “ అవును రా నా మొగుడా నేను నీకు లంజనే ..  నీ లంజ పెళ్ళాం ఎలా చీకుతుందిరా నా మొగుడా …. హుం …. చెప్పు నా బట్టగా , ఒరే సుల్లిగా నన్ను దెంగుతా దెంగుతా అంటావే ….. నువ్వు దెంగుతా అంటే కాదంటానా , సమ్మగా దెంగించుకోనా” అని చెప్పి మళ్ళీ నా మడ్దని చీకుతూ ఉంది.

ఉమ చీకుడు తట్టుకోలేక ఎలాగైనా దాన్ని దెంగాలని నిర్ణయించుకొని దాన్ని పైకి లేపి తన పెదాలపై కసిగా ముద్దు పెట్టి ఉమ అత్తని వెనక్కి తిప్పాను. అలా వెనక్కి తిప్పి తను వేసుకున్న లంగా పైకి లేపి నా మడ్దని తన పూకుమీద రాస్తూ తనతో “ నీ అమ్మని దెంగా …. ఇందాక ‘ఇప్పుడే నన్ను దెంగవద్దు’ అని అన్నావుగా నా లంజా …. మరి ఇప్పుడేమో , ‘దెంగు అల్లుడు నా పూకుని  పగల దెంగు’ అని అడుగుతున్నావే దొమ్మిరి లంజా హా …. దింపనా నా మడ్దని నీ ముదురు పూకులో గట్టిగా దింపనా హా చెప్పవే” అని అంటూ తన పూకు పెదాల పైన నా మడ్దని రుద్దుతూ అడుగుతూ ఉన్నాను.

నేను తన పూ పెదాలని నా మడ్డతో రుద్దుతూ ఉంటే సహించలేక  నాతో “ అప్పుడు ఇప్పుడూ ఒకటే అంటున్నా అల్లుడు, ఇప్పుడే నన్ను దెంగకు అని ; కానీ నిన్ను చూస్తూ ఉండలేకున్నారా …. ఇందాక నువ్వు లోపలకి రాగానే నీ మడ్ద గుర్తుకొచ్చి నా పూకులో రసాలు ఊరాయి రా …. మా అత్త ,నీ పెళ్ళాం సుధా ఇద్దరూ చూడకుండా నా పూకుని రుద్దుకున్నా కూడా నా జిల తీరలేదురా హబ్బా స్ .. అందుకే నీ మడ్ద అయిన చీకాలని ఇక్కడికి వచ్చా కానీ నా ప్రమేయం లేకుండా నీతో నా పూకుని పగల దెంగించుకోవాలనే నా మనసులోని కోరిక నీకు చెప్పేసా అల్లుడూ …. అబ్బా అలా నీ మడ్డతో రుద్దామాకయ్యా హా తట్టుకోలేకున్నా” అని సమాదానం చెప్పింది.

ఉమ చెప్పిన మాటలు అర్ధం అయినా కూడా తీకమకగా ఉండడంతో తనతో “ ఏమిటే అత్తా అలా తిక్క తిక్కగా సమాదానం చెపుతున్నావ్ .. నీ పూకుని దెంగమంటావు తీరా నీ పూకు దగ్గరగా నా మడ్ద పెట్టి దెంగనా అత్త అని అడిగితే ; వద్దు ఇప్పుడు వద్దు అని అంటావ్  హుం ఇలా సంపకే  … దెంగమంటావా లేక ఆపేయనా ఏదో ఒకటి సరిగ్గా చెప్పవే దొమ్మిరి లంజా” అని అంటూ తన సళ్ళని పట్టుకొని పిసకడం మొదలెట్టాను.

నేను తన సళ్ళని పిసుకుతూ ఉన్నా కూడా తను చిన్నగా మూలుగుతూ నాతో “స్స్ హమ్మ్ అబ్బా అల్లుడూ అలా పచ్చిగా తిట్టడం ఎక్కడ నేర్చుకున్నావయ్యా హా నువ్వు అలా తిడుతూ ఉంటే చాలా కసిగా ఉంది

ఎక్కడ నేర్చుకుంటే దేనికి , నిన్ను చూస్తుంటే  ఇంకా పచ్చిగా తిట్టాలని ఉంది ఒసే ఒసే కసిగా ఉంటే దెంగిచ్చుకో లేకపోతే …… హుం అబ్బా అసలు దెంగమంటావా వద్దా చెప్పు అత్తా , బలవంతంగా నిన్ను దెంగాలని అనిపిచడం లేదు ప్లేస్ చెప్పు ” అని అడుగుతూ ఉన్నా.

సరిగ్గా నాకు సమాదానం చెప్పే లోపల నేను ఉన్న గది తలుపు తీసిన చప్పుడు వినిపించడంతో తనని అలాగే నా మడ్దని తన పూకుమీద ఉంచి తనని కౌగిలించుకొని వచ్చింది ఎవరో అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను.

నేను అలా ఆలోచిస్తూ ఉండగా నేరుగా ఎవరో బాత్రూమ్ డోర్ దగ్గరకి వచ్చి తలుపు తడుతూ నాతో “ బావ నేనే దివ్య ని …. స్నానం మొదలెట్టేశావా” అని అడిగింది.

దివ్య గొంతు విని ఉమ నాతో “ అమ్మో నా కూతురు వచ్చింది ఇప్పుడెలా ” అని కొద్దిగా కంగారు పడి నా కౌగిలి నుంచి విడిపించుకోడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే నేను తనని ఇంకా గట్టిగా పట్టుకొని తన చెవిలో మెల్లిగా “కంగారు పడకు అత్త విషయం ఏమిటో అడిగి నీ కూతురిని పంపించేస్తాలే” అని తనతో చెప్పను.

అలా చెప్పి నా మనసులో ‘ఇదేంటి ఉమ అత్తని దెంగబోయే సమయంలో దివ్య వచ్చిందే …. బహుశా ఇక్కడికి తన అమ్మ వచ్చినట్టు తెలియదేమో’ అని గ్రహించి తనతో “ ఓ .. దివ్య నువ్వా …. హుం నా స్నానం ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు  …. ఇంతకీ నీకు ఎం కావాలి ” అని అడిగాను.

అందుకు దివ్య నాతో “ఎం వద్దులే బావ , నువ్వు స్నానం చేస్తున్నావుగా నీ వీపు రుద్దాడానికి నన్ను హెల్ప్ చేయమంటావేమో అడుగుదాం అని వచ్చా …. అయిన అలా తలుపు మూసి మాట్లాడుతున్నావే తలుపు తెరవచ్చుగా” అని అడుగుతూ ఉంది.

దివ్య మాటలు వినిన ఉమ మెళ్లిగా నాతో “ఏందిరా నా కూతురు తలుపు తెరవమని అంటుంది ….. చాలా దూరం వెళ్ళినట్టుంది మీ వ్యవహారం , నా కూతురు వచ్చిన పూకుమీద నీ మడ్ద పెట్టి నా కూతురుతో మాట్లాడుతున్నావే అమ్మో నువ్వు మామూలోడివి కాదురా నా మొగుడా …. కొంపదీసి నా కూతురు అడిగినట్టు తలుపు తెరుస్తావా ! ” అని సందేహంగా అడిగింది.

తను అలా అడిగేసరికి “తలుపు తీస్తానో లేదో ఆ సంగతి పక్కన పట్టి నా మడ్ద చివర ఉన్న నీ పూకు సంగతి చెప్పవే టక్కులాడి దెంగమంటావాఅని నేను అడుగుతూ ఉన్నా.

నేను అడుగుతూ ఉన్నా కూడా ఉమ సరిగ్గా సమాదానం చెప్పడం లేదు.  ఇక అటు  గది లోపల నుంచి దివ్య నాతో “ ఏంటి బావ ఏమీ మాట్లాడవు , మద్యానం నీతో మాట్లాడాలని అనుకున్న కానీ నువ్వు కనపడలేదు …. ఇప్పుడైనా తలుపు తియ్యి బావ” అని నన్ను పిలుస్తూ ఉంది.

ఒక వైపు కూతురు తలుపు తియ్యి అని అంటూ ఉంది, మరో వైపు తన అమ్మ , లంగా జాకెట్ తో నా ముందు నిల్చొని నాకు ఏమి సమాదానం చెప్పకుండా మౌనంగా ఉంది. ఉమ చేసే ఆలస్యం వల్ల నాలో సంహనం కోల్పోయి ముందుగా దివ్య తో “ ప్లేస్ దివ్య …. ఏమి అనుకోకు …. నన్ను ఒక్కడినే స్నానం చేయనీ” అని చెప్పా. 

నేను అలా చెప్పడం ఊహించలేమో అప్పుడు దివ్య నాతో “అంతేలే ఏదో బావ అని చనువుగా అడిగితే ఒక్కడివే చేస్తా అని అంటావా …. పో బావ నేను వెళ్లిపోతున్నాఅని చెప్పింది . అలా చెప్పిన కొద్ది సేపటికి తలుపు తీసి మళ్ళీ మూసిన చప్పుడు వినిపించగానే తను వెళ్ళిపోయింది అని నిర్దారించుకున్నాను.

ఇక నా ముందు ఉన్న ఉమని నా కౌగిలినించి వదిలి నావైపుకు తిప్పుకొని తన కళ్ళలోకి చూస్తూ తనతో “నాతో దెంగుడు ఇష్టం లేకపోతే ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావ్ ఉమ …. నాకు స్నానం చేయించడానికా

అలా కాదు అల్లుడు ….  చెప్పాగా నిన్ను చూస్తూ ఉంటే నీమడ్డతో సుఖ పడాలని ఉంది కానీ ..

మళ్ళీ కానీ ఏంటి …. చెప్పేది సూటిగా చెప్పు ఉమ

చూడు అల్లుడు , అందరూ ఆడవాళ్ళు ఒకేలా ఉండరు . ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విదంగా ఉంటారు. నీకు నా ఆడతనం ఇవ్వాలని ఆశగా ఉన్న కూడా ఏదో అడ్డంకి ఉంది. ఆ అడ్డంకి ఏమిటో అర్ధం కావడం లేదు రా …. అందుకే సమాదానం చెప్పు అని నువ్వు అడుగుతున్నా కూడా ఏమని చెప్పాలో తెలియక మౌనంగా ఉన్నాను” అని చెప్పింది.

తన మాటలు పూర్తిగా విన్నాక తనతో “ సారీ ఉమ , నువ్వు ఇలా నాకు సమాదానం చెప్పలేని స్తితిలో ఉన్నవని నాకు తెలియదు. నిజం చెప్పాలంటే నీ మనసు అర్ధం చేసుకోవడంలో నేను fail అయ్యాను, నీ మనసు తెలుసుకోకుండా ఎప్పుడూ నా కామంతో నిన్ను దెంగాలని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను ఉమ . నన్ను క్షమించు” అని తనతో అన్నాను.

నా మాటలు వినిన ఉమ నాతో  “చా క్షమాపణలు దేనికి అల్లుడు వద్దు అలా అనకు . నా సంకోచం వల్లనే కదా నువ్వు ఎటూ తేల్చుకోలేని స్తితికి వచ్చి నన్ను అడిగావు . ఇక ఏమీ ఆలోచించకు …. ఇప్పుడు మాత్రం నేను నీతో దెంగించుకోలేను అల్లుడు” అని తన నిర్ణయాన్ని చెప్పింది.

తన నిర్ణయం విన్నాక తనతో “పర్లేదు లేద అత్త … ఇప్పుడు నిన్ను దెంగక పోతే ఏమి. కానీ,  అత్తా ఒక్కటి మాత్రం చెపుతా విను ; నువ్వంటే నాకు ఇష్టం అత్త . ఎందుకో నా మనసులోని మాట నీకు చెప్పాలని అనిపించింది ” అని నామనసులో తన మీద ఉన్న ఇష్టాన్ని తనతో చెప్పాను . అప్పుడు ఉమ నా బుగ్గ గిల్లి నాతో “ హుం మొత్తానికి నా మీద ఉన్న ఇష్టాన్ని చెప్పావు అది చాలు అల్లుడు” అని చెప్పి మళ్ళీ నాతో “ సరే ఎలాగో నా పూకుని ఇవ్వలేకపోతున్నా కనీసం నీకు నాచేత్తో స్నానం చేయిస్తా” అని నాకు స్నానం చేయించడానికి సిద్దం అయ్యింది.

కానీ నేను మాత్రం తనతో “ అత్త ఏమి అనుకోకు … నువ్వు స్నానం చేయించే రోజు మనకి తియ్యని జ్ఞాపకంలా ఉండిపోవాలని నా మనసు కోరుకుంటూ ఉంది . కాబట్టి ఇప్పుడు వద్దు” అని తనతో అంటే ఉమ నాతో “అబ్బో … కనిపించవుకాని చాలా కొంటె పిల్లోడివి అల్లుడు నువ్వు , సరే ఇక నేను వెళ్తాను” అని తను విప్పిన చీరని కట్టుకొని మొహం కడుక్కొని ఆ బాత్రూమ్ తలుపు తెరిచి బయటికి వెళ్ళింది.

ఇక నేను స్నానం చేసి నేను తెచ్చుకున్న బట్టలలో నుంచి నైట్ ప్యాంటు టి షర్ట్ వేసుకొని రెఢీ అయ్యాను. ఆ గదిలో రెఢీ అవుతూ ఉంటే సుధారాణితో మాట్లాడాలి అని అనిపించి తను ఎక్కడుందో చూసుకుంటూ ఆ గది నుంచి బయటకి వెళ్ళాను.

నేను ఆ ఇంటి హాల్ లోకి వెళ్ళేసరికి పని మీద వెళ్లిన రాఘవరావు గారు ,రఘు గారు ఇద్దరు ఇంటికి వచ్చిఉన్నారు. వారు స్నానం కూడా చేసినట్టున్నారు. ఆ ఇంట్లో ఉన్న అందరూ ఒకే చోట చేరి సరదాగా మాటాడుకుంటూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆ ఇంటి కుటుంబంలో నేను కూడా ఒకడిని అని నాకు తెలుస్తూ ఉంటే చాలా సంతోషమగా ఉంది , ఈ సంతోషానికి కారణం నా సుధారాణి అని గుర్తొచ్చి నేరుగా తన దగ్గరకి వెళ్ళి తన పక్కన కూర్చున్నాను. వారి మాటలు వింటూ ఉన్నాను.

కొద్ది సేపటికి అంటే అప్పుడు ఇంచు మించు సాయత్రం 8 గంటల సమయం లో రాత్రి భోజనాలు తినడానికి అందరూ సిద్దం అయ్యారు. మామూలుగా చాలా ఆలస్యంగా రాత్రి భోజనం తినడం నాకు అలవాటు ,కానీ ఎప్పుడూ ఇంత త్వరగా తింటారు అని తెలియని నాకు వీళ్ళ అలవాట్లు చాలా కొత్తగా ఉన్నాయి.

నాతో సహా రాఘవరావు గారి ఇంటి సబ్యులు అందరూ భోజనాలు చేయడానికి కూర్చున్నాము. అందరూ కూర్చొని సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ ఒక్కో వంటకం తింటూ మా భోజనాలు పూర్తి చేశాము.

తినిన కొద్ది నిముషాల తరువాత అందరూ నిద్రపోదానికి సిద్దం అవుతూ ఎవరెవరు ఎక్కడ ఏఏ గదులలో పనుకోవాలో మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. ముందుగా సుశీల అమమ్మ నన్ను , ఉదయం నుంచి నేను నా బట్టలు ఉన్న సుధారాణి గదిలోనే పనుకోమని చెప్పడంతో నేను ఆ గదిలోకి వెళ్ళి మంచం మీద పనుకొని రాత్రి నుంచి జరిగిన ఒక్కో సంఘటన జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాను.

అలా జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండగా కొద్ది సేపటికీ సుధారాణి నేను ఉన్న గదిలోకి వచ్చి నా మంచం మీద కూర్చుని నాతో “ ఇందాక భోజనాలు చేసేటప్పుడు నిన్ను గమనించాను రవి , చాలా సంతోషంగా ఉన్నావు … అంతలా నిన్ను సంతోష పెట్టిన ఆ విషయం ఏమిటో నేను తెలుసుకోవచ్చా

నిజమే సుధా , నా మనసు చాలా ప్రశాంతంగా సంతోషంగా ఉంది, నేను ఇలా ఉండడానికి ముక్య కారణం సుధారాణి అనే నువ్వే

నేనా ?

నువ్వే .. నేను ఎప్పుడూ ఇలా ఒక కుటుంబంలో ఒకడిలా కలిసి భోజనం చేయలేదు , సరదాగా అందరూ నవ్వుతూ సంతోషంగా భోజనం చేస్తూ ఉంటే మనసు చాలా ప్రశాంతగా ఉంది …. ఇలాంటి ఒక సంతోషం నేను పొందడానికి కారణం నువ్వేగా , నన్ను ఇక్కడికి తీసుకురాకుండా ఉంటే ఈ సంతోషం పొందేవాడిని కాదుగా
ఏది ఏమైన మీ అందరూ నాకు చాలా నచ్చారు, మీ అందరితో ఇలా సంతోషంగా ఉండాలని కోరికగా ఉంది సుధా

ఉండు మాతోనే ఇక్కడే ఉండు …. ఎవ్వరూ అడ్డు చెప్పరు ,ఎవరన్నా ఏమన్నా అంటే నాకు చెప్పు … నేను చూసుకుంటా” అని నాతో అంటూ నాకు బారోసా ఇస్తూ ఉంది.

అప్పుడే సుధారాణి కూతురు అన్విత నాకు గుర్తుకు వచ్చి సుధారాణి తో తన గురించి అడుగుతూ “అవును నీ కూతురు అన్విత ఎక్కడ పనుకుందా 

అదా , నా దగ్గర పనుకోమని నేను చెపితే లేదు నేను నా మేనత్త, వదిన మద్యలో పనుకుంటాను వాళ్ళతో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ నిద్రపోతాను అని ఉమ గదిలోకి వెళ్ళింది

అవునా మరి మామ్మయ్య ….

అన్నయ్య హాల్ లో పనుకుంటాడు అని వదిన చెప్పింది

హుం అయితే ఇక ఈ గదిలో నేను నా పెళ్ళాం సుధారాణి మాత్రమే ఉంటామనమాటఅని అంటూ కన్ను కొట్టాను .

నేను ఎందుకు కన్ను కొట్టానో అర్ధం చేసుకున్న సుధారాణి నాతో “అయ్యో నేను ఈ రాత్రికి నీదగ్గర పడుకోవడం లేదండి మొగుడు గారు , నేను మా అమ్మ దగ్గర పడుకుంటా” అని నాతో చెప్పి నాకు తెలియకుండా ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుతూ ఉంది. 

తను కావాలని నాతో అలా అనిందేమో అని నేను “అదేంటే సుధా ‘అండి’ అని కొత్తగా పిలుస్తున్నావు 

మరి మీరు నాకు కొత్త మొగుడు కదా , మరి మొగుడు గారిని ‘అండి’ అని పిలుస్తారుగా

సరే నువ్వు ఎలా అయినా పిలువు , కానీ  నువ్వు మాత్రం ఇక్కడే ఉండు.  మనఇద్దరం ఇక్కడే పడుకుందాం” అని అన్నాను. 

కానీ సుధా మాత్రం “అమ్మో ఇక్కడే నీదగ్గర పడుకుంటే మళ్ళీ నా ఆడతనం చూపించమని ఆడగతావు నేను కాదనలేను…  అందుకే ? …. ” అని సంగం చెప్పి , మిగతాది చెప్పడం ఆపేసి కొంటెగా చూస్తూ ఉంది.
తను అలా మద్యలో ఆపేయడం తట్టుకోలేక “హా అందుకే …  వెళ్ళి మీ అమ్మ దగ్గర పనుకుంటావా ఒసే ఒసే రాక్షసి నా మడ్డకి పస్తులు పెట్టకే

నువ్వు ఎన్ని చెప్పినా ఇక్కడ మాత్రం పనుకోను బాబు” అని చెప్పి నాలిక బయటకి పెట్టి నన్ను ఎక్కిరిస్తూ “బాయ్ రా నా మొగుడా మళ్ళీ ఉదయాన్నే వస్తా” అని అంటూ ఆ గది నుంచి వెళ్తూ వెళ్తూ కావాలనినన్ను ఇంకా రెచ్చగొట్టాలని పిర్రలు తిప్పుకుంటూ ఆ గదినుంచి బయటకు వెళ్ళింది.

నిజం చెప్పాలంటే ఈ రోజు సుధారాణితో కలిసి నిద్రపోవాలని మాత్రమే అనుకున్న , దెంగాలనీ అనుకోలేదు . కానీ తను అలా నన్ను ఆటపట్టిస్తూ ఉంటే తన మీద కోరిక మొదలైంది . నాతో ఉంటుందేమో , నాతో నిద్రపోతుందేమో అని అనుకున్నా .. కానీ తను మాత్రం నన్ను ఈ గదిలో ఒంటరిగా వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది.

సరే ఇక ఈ రాత్రికి నేనొక్కడినే పనుకోవాలని అర్ధం అయి ఆ గదిలో ఉన్న ట్యూబులైట్ ఆపేసి బెడ్ లైట్ వేసుకొని నిద్రపోడానికి కళ్ళు మూసుకున్నాను. కొత్త ప్లేస్ అయినా కూడా కొద్ది నిముషాలలోనే నిద్రపట్టేసింది. అలా నిద్రపోతూ ఉండగా ఎవరో నన్ను నిద్రలేపుతూ నన్ను పిలుస్తున్నట్టు అనిపించింది, నిద్ర మత్తుతో నిండిని కళ్ళతో కళ్ళు తెరచి చూసే సరికి మంచం పక్కన అన్విత నిల్చొని నన్ను తట్టుతూ ‘రవి అన్నయ్య లే నిద్ర లే’ అని నన్ను పిలుస్తూ ఉంది.

ఆ బెడ్ లైట్ వెళుతురువల్ల ఇంకా నా కళ్ళు నిద్రమత్తులో ఉండడం వల్ల తను రావడం కల ఏమో అనుకున్నా కానీ కల కాదు , అది నిజమే .  నిజంగా అన్విత నా గదిలోకి వచ్చి నన్ను పిలుస్తూ నిద్రలేపుతూ ఉంది. ఇది నిజం అని అర్ధం అయిన వెంటనే  నిద్ర మత్తు వదిలేసి పైకి లేచి ట్యూబు లైట్ వేశాను.

టైమ్ చూస్తే 11 గంటలు అవుతూ ఉంది , ఎప్పుడో 9 గంటలకి పనుకున్న .  మద్య నిద్రలో అన్విత నన్ను ఎందుకు నిద్రలేపుతుందో అర్ధ కాక మంచం మీద పనుకొని ఉన్న నేను పైకి లేచి తనని చూసి తనతో ‘ఏంటి అన్వి , టైమ్ చూశావా 11 అయింది… ఇప్పుడు ఎందుకు నిద్రలేపుతున్నావ్’ అని అంటూ ఆ ట్యూబు లైట్ వెళుతురులో తనని తను వేసుకున్న డ్రస్ పూర్తిగా చూశాను .

ఒక లూస్ స్లీవ్ లెస్ టి షర్ట్ వేసుకొని , పిర్రలు కూడా కనిపించేలా షార్ట్  వేసుకొని నా ముందు నిల్చొని ఉంది. అలాంటి డ్రస్ లు వేసుకున్న అమ్మాయిలని ఇంతవరకు నిజంగా చూడలేదు, ఎప్పుడో సినిమాలలో చూసా అంతే. మొదటి సారి ఒక అమ్మాయి నా ముందు చిన్న చడ్డీ లాంటి షార్ట్ వేసుకొని ఉండడంతో నాకు కొత్తగా వింతగా అనిపించింది.

తన డ్రస్ లో చాలా సెక్సీ గా కనిపిస్తూ ఉంటే కన్ను ఆర్పకుండా తననే చూస్తూ ఉన్నాను. నేను తనని చూస్తూ ఉంటే  అన్విత నన్ను చూసు కొద్దిగా సిగ్గుపడుతూ “అంటే అన్నయ్య …. అత్తయ్య గదిలో నిద్రరావడం లేదు పైగా అత్త గురక పెడుతూ ఉంది , అప్పుడే నువ్వు గుర్తొచ్చావ్ , ఈరోజు నీ పక్కన పనుకోవాలని అనిపించింది …. వచ్చాను . ప్లేస్ రా అన్నయ్య ఇక్కడే పనుకుంటా” అని ముద్దు ముద్దుగా అడుగుతూ ఉంటే కాదనలేక సరే అన్నాను.
అన్విత ముద్దు ముద్దు మాటలు నచ్చాయో లేక అన్విత సెక్సీ body నచ్చిందో లేక తను వేసుకున్న డ్రస్ నచ్చిందో’ ఏమో కానీ మొత్తానికి నాతో నా పక్కనే పనుకోడానికి నేను ఒప్పుకున్నాను.

నేను ఒప్పుకున్న వెంటనే నేను వేసిన ఆ ట్యూబు లైట్ ఆపేసి నా మంచం పైకి ఎక్కి నేను కప్పుకొని ఉన్న దుప్పటిలో దూరి నన్ను గట్టిగా పట్టుకొని ‘థాంక్స్ అన్నయ్యఅని నా బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టింది.

తను నన్ను గట్టిగా పట్టుకోవడంతో నా బుజానికి తన సళ్లు అలాగే తన గట్టి ముచ్చికలు తగులుతూ ఉంటే వాటిని వాటి గట్టిదనాన్ని ఆశ్వాదిస్తూ తల పక్కకి తిప్పి బెడ్ లైట్ కాంతిలో అందమైన అన్వితని చూస్తూ ఉన్నాను . తనని అలా చూస్తూ తన గట్టి ముచ్చికల గట్టిదనాన్ని గ్రహిస్తూ ఉండగా నా మడ్డలో చలనం మొదలైంది.

కథ ఇంకా కొనసాగుతుంది ……

 18C

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

 

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=J7kOR4sxaB4[/embedyt]

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

Instagram link

twitter link

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

మాహి (రే) మరిది

అమ్మా నీ పొదుగు భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్ ఒక భార్య కథ-రమ్య

Also Read

 

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

SUDHA RAANI- 12, సుధా రాణి, Telugu Boothu Kathalu ,telugu dengudu kathalu – jabbardasth,telugu boothu kathalu,telugu sex stories,jabbardasth.in,త్రిబుల్ ధమాకా,telugu hot stories,telugu sex kathalu,telugu sex stories jabardast, xossipy, SUDHA RAANI

quarter

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button