SUDHA RAANI

SUDHA RAANI- 7 | సుధా రాణి | Telugu Boothu Kathalu

SUDHA RAANI- 7 | సుధా రాణి | Telugu Boothu Kathalu

SUDHA RAANI- 7 | సుధా రాణి | Telugu Boothu Kathalu

  Ravi9kumar

SUDHA RAANI | సుధా రాణి | Telugu Boothu Kathalu
SUDHA RAANI | సుధా రాణి | Telugu Boothu Kathalu

 

ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకుంటూ ఉంటే ఆ చెట్టు దగ్గర నుంచి మా వద్దకి ఉమ గారు వస్తూ ముందుగా దివ్య తో మాట్లాడుతూ “ఒకరిని ఒకరు కౌగిలంచుకొని ఇద్దరూ ఎమ్ చేయాలని ఇలా ఇంటి వెనక్కి వచ్చారు దివ్య ? ….. అయిన అల్లుడుకి ఈ స్తలం తెలిసే సమస్యే లేదు. కచ్చితంగా ఇక్కడికి నువ్వే తీసుకొచ్చి ఉంటావు కదా” అని ఉమ గారు అంటూ ఉంటే దివ్య ఆమెతో “అమ్మా అదీ …. అంటే బావ ఇల్లు చూడాలి అంటే చూపిస్తున్నా ” అని కొద్దిగా బయపడుతూనే చెప్పింది .

 

అందుకు ఉమ గారు వెటకారంగా దివ్యతో “ఇల్లు చూడాలి అంటే ఇంట్లో చూపించాలి అంతేగానీ ఇలా ఇంటి వెనక్కి అదికూడా గడ్డి వాము వెనక కూడా చూపిస్తారా ! ఇక అపవే కూతురా …. నీ సంగతి తరువాత , అక్కడ నీ మేనత్త , నీ పేరునే పిలుస్తూ నీ కోసం వెతుకుతూ ఉంది . మర్యాదగా ఇంట్లోకి వెళ్ళి మీ అత్తకి ఎం కావాలో చూడు . ఇక్కడ నా అల్లుడు ఎం చూడాలో అవన్నీ విప్పి మరీ నేను చూపిస్తా గా ….అని చెప్పింది.

 

ఆమె మాటలకి దివ్య కొద్దిగా నసుగుతూ “మా …. ఎం మాట్లాడుతున్నావ్ !అని అంటే ఉమ గారు “ఓయ్ …. మూసుకొని ఇంట్లోకి పోవే” అని చాలా కోపంగా చెప్పింది. ఉమ గారి కోపం చూసి మరో మాట మాట్లాడకుండా విసుక్కుంటూ అక్కడ నుంచి ఇంటి వైపు నడిచింది.

 

దివ్య వెళ్ళేదాక తననే చూసి తను వెళ్ళింది అని నిర్ధారించుకొని నేరుగా నా దగ్గరకి వచ్చిన ఉమ గారు , నా చెయ్యి పట్టుకొని దివ్య వెళ్లిన వైపు కాకుండా ఇంకో వైపుకు తీసుకెళ్తూ ఉంది. అలా నన్ను నేరుగా ఆ ఇంటికి ఇంకో వైపుకు తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఉన్న ఒక గది దగ్గరకి వచ్చి నా చేయిని వదిలేసింది. అలా నా చేయిని వదిలేసి , ‘ఎవరూ మమ్మల్ని చూడటం లేదుగా’ అన్నట్టు అనేలా చుట్టూ చూసికొని ఆ గది తలుపు తెరిచి తను ముందుగా ఆ గది లోపలకి వెళ్ళి లోపల అంతా చూసి బయట ఉన్న నన్ను ఆ గదిలోకి లాక్కెళ్లి ఆ తలుపు కూడా మూసేసి గొళ్ళెం పెట్టింది.

 

ఆ మూసిన తలుపు దగ్గర నుంచి నా వైపుకి వచ్చి నన్ను తాకుకుంటూ నా వెనక్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న నులక  మంచం మీద కూర్చొని చేతులు వెనక్కి పెట్టుకొని మత్తుగా నాతో “ఇదేమైన బాగుందా అల్లుడు …..  పెళ్లి కాని నా కూతురిని ముద్దు పెట్టుకోడానికి ప్రయత్నిస్తావా ఆ అమ్మో !” అని మత్తుగా అంటూ ఉంటే ఆమె మత్తు మాటలు వింటూ నేను “ అంటే ఆంటీ అదీ ….” అంటూ నసుగుతూ ఉన్నాను.

 

నా మాటలకి ఆమె “ఓయ్ ! ఏంటి ఆంటీ అని అంటున్నావ్ ? ప్రేమగా నోరార అల్లుడు అల్లుడు అని అంటూ ఉంటే …. ఇవే అస్సలు బాగుండటం లేదు.  ‘ అత్త ’ అని ప్రేమగా పిలిస్తే ఎంత బాగుంటుంది హా చెప్పయ్య అల్లుడు ” అని అంటూ కైపుగా పెదాలు కొరుక్కుంటూ ఉంది.

 

ఆమె అలా పెదాలు కొరుక్కుంటూ ఉంటే ఆమె చేసే పని చూస్తూ తడబడుతూ ఆమెతో “అది కాదండీ ….. దివ్య తో అలా చేయడం తప్పే ఇంకెప్పుడూ అలా చేయను , నన్ను నమ్మండి. అని అన్నాను .

 

అందుకు ఉమ గారు కొద్దిగా కోపంగా మంచం మీద నుంచి పైకి లేచి నాకు దగ్గరగా వచ్చి నాతో “ రేయ్ మగడా …. అత్త అని పిలిస్తే అరిగిపోతావా , అండీ ఆంటీ అంటూ సంపకురా …. ఏంటి ! నా కూతురుని ముద్దు పెట్టుకోవడం తప్పా, హుం …… మరీ ఆ తప్పు ఎందుకు చేయబోయావ్” అని అంటూ నా కాలర్ పట్టుకొని నా కళ్ళలోకి సూటిగా చూస్తూ ఆమె పై పెదవిని ఆమే తన పంటితో కైపుగా కసిగా కోరుక్కుని నాతో “ ఇలా అమాయకంగా ముద్దుగా బొద్దుగా ఉంటే నాకే ముద్దు పెట్టుకోవాలని అనిపిస్తూ ఉంది , నా కూతురు అసలే కన్నె పిల్ల అందుకే అపుకోలేక ‘ముద్దు పెట్టు బావ’ అని ముద్దుగా ప్రేమగా అడిగింది .  అందుకేగా తమరు అలా ముద్దు పెట్టుకోబోయారు…. అన్నీ చూస్తూనే , అన్నీ మాటలు విన్నాను …. మరీ నా కూతురు అడిగిన వెంటనే ముద్దు పెట్టుకోబోయవ్ కదా , మరీ ‘నాకు కూడా ముద్దు పెట్టు బావ ’ అని అంటే నాకు పెట్టవా బావ ముద్దు ? ” అని అడిగింది.

 

ఉమ గారి మాటలు విని ముందు చాలా ఆశ్చర్యంతో ఆమెతో “హా … అదేంటి బావ అని అంటున్నారు !” అని అంటే ఆమె “ఏ నేను బావ అంటే అరిగిపోతావ ముద్దు పెట్టవా బావ ….అని మళ్ళీ బావ అంటూ అడుగుతూ ఉంది.

 

ఆమె అలా అడుగుతూ ఉంటే నేను అయోమయంగా ఆమెతో “ముద్దు పెట్టాలా !” అని ఆశ్చర్యంగా అడిగాను. అందుకు ఆమె “ఎం బావ ముద్దు పెట్టమనే కదా అడిగా , ఇంకేదో ఇంకెక్కడో పెట్టమని అన్నట్టు అలా ముఖం పెట్టావే ! అయినా ఆ ఇంకోటి ఇంకోచోట పెట్టే అవకాశం కూడా నువ్వు అడిగితే ఇచ్చేస్తానేమో ! అంత ముద్దొస్తున్నావ్ బావ ఊ హమ్మ్ …. ఇక నా పెదాలని నీ పెదాలతో మూసేయ్ ….. ఎక్కువ ఆలస్యం చేయకు ” అని చెప్పి కళ్ళు మూసుకుంటూ నా కాలర్ ని వదిలి నా నడుము చుట్టూ తన చేతులని బిగించి పట్టుకుంది.

 

ఇప్పుడు ఈమెకి ముద్దుపెట్టాలా అని అనుకుంటూ ఉండగా నాకు ఒక్క సారిగా సుధ గుర్తుకు వచ్చి ఆమె కౌగిలి నుంచి విడిపించుకొని ఆమెతో “ నన్ను క్షమించండి …. నేను చేయలేను” అని చెప్పి ఆ గది తలుపు తెరుచుకొని సుధని కలవడానికి పరిగెత్తుకుంటూ ఇంటి ముందుకు వెళ్లిపోయాను. 

 

ఇంట్లో ఎవ్వరూ లేరు. సుధా నాన్న గారు , అన్న ఇద్దరు పని మీద ఇందాకే బయటకి వెళ్లారు. ఇక సుధా వదిన అయిన ఉమ గారు ఇంటి వెనుక నుంచి ఇంకా రాలేదు. సుధా అలాగే దివ్య ఇద్దరు ఎక్కడా కనిపించడంలేదు . అసలు , సుధ ఎక్కడుందో అని వెతుక్కుంటూ వెళ్తూ వెళ్తూ వంట గదిలో ఉందా అని ఆ గది దగ్గరకి వెళ్ళి లోపలకి తొంగి చూసా అక్కడ సుధ లేదు , కానీ అక్కడ సుధ అమ్మ సుశీల గారు ఏదో వంట చేస్తూ ఉన్నారు.

 

నేను రావడం ఆమె గమనించిందేమో , ఆమె తలని వెనక్కి తిప్పి నన్ను చూసి నాతో “ ఏం మనవడా త్వరగానే వచ్చావ్ ….. వెళ్లిన పని బాగా జరిగిందా !” అని అంటూ నన్ను చూసి నవ్వుతూ ఉంది. ఆమె ఏమంటుందో అర్ధం కాక నేను ఆమెతో “ నువ్వేం అంటున్నావో అర్ధం కాలేదు …. అసలు నేను ఎక్కడికీ వెళ్లలేదు అమమ్మఅని అంటే ఆమె వంట చేసే వైపుకి తల తిప్పుకొని వంట చేస్తూ అటు తిరిగే  నాతో “ సర్లే సర్లే …. సమయం వస్తే అన్నీ జరుగుతాయిలే…. ఇక తమరు ఇలా వంట గదిలోకి రావడానికి కారణం ఏమిటో నేను తెలుసుకోవచ్చా మనవడా” అని అడిగింది.

 

అందుకు నేను “ అంటే సుధా ఆంటీ ఇక్కడ ఉందేమో అని ఇలా వచ్చా ఇక్కడ లేదుగా” అని అన్నా. నా మాటలకి ఆమె “నా కూతురుని అస్సలు వదలబుద్ది కావడం లేదా పిల్లోడా …. కనబడక పోయేసరికి ఇల్లంతా వెతుకుతున్నావా హమ్మ్” అని అంటే నేను “అలా ఎం కాదు, ఒక విషయం గురించి మాట్లాడాలి అందుకే వెతుకుతున్నా అమమ్మ.  సరే ఇక్క వెళ్తా” అని అన్నాను. ఆ వెంటనే సుశీల గారు నాతో “ఒక్క క్షణం , నాకు కాస్త సాయం చేసి అప్పుడు వెళ్ళి నా కూతురుని వెతుక్కో ” అని నా వైపు పూర్తిగా తిరిగింది.

 

అప్పుడు చూసా సుశీల గారిని, పాత నలిగిన కాటన్ చీర కట్టుకొని చెమటలు కార్చుకుంటూ , జారిపోయిన పైట కొంగుతో, చెమటలు పట్టి తడిచిన జాకెట్ తో నా వైపే చూస్తూ ఉంది. పైట పూర్తిగా కింద పడిపోవడంతో పెద్ద గుండ్రని ఆకారంలో ఉన్న ఆమె సళ్లు జాకెట్ మీదనుంచే సగం సళ్లు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అలాంటి చిన్న జాకెట్ వేసుకొని ఉంది ఆమె. అసలు , లోపల బ్రా వేయలేదు అనుకుంటా చెమట వల్ల ఆమె ముచ్చికలు వాటి ఆకారం బాగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఆమె ముచ్చికలు నిగుడుకొని ఉండడం స్పష్టంగా కనిపించాయి.

 

వాటిని చూసిన వెంటనే అప్పటి దాకా మత్తబడి ఉన్న నా మడ్ద మళ్ళీ నిగడడం మొదలెట్టింది. నేను ఆమె సళ్ళని తదేకంగా చూడడం గమనించిన ఆమె నాతో “ చూశావా మనవడా !” అని అంటే నేను తడబడుతూ ఏదో చెప్పబోతూ ఉంటే మళ్ళీ సుశీల గారు నాతో “ అదే …. నా పైట కింద పడిపోయింది. నా చేతులకేమో వడ పిండి అంటుకొని ఉంది , కాస్త ఈ పైట వేసి ఆ కొంగు నా బొడ్డులో దోపవా” అని చాలా తియ్యగా అడిగింది.

 

ఆమె అలా అంటూ ఉంటే నాలో కామం నిద్రలేయడంతో  ఆమె చూస్తుంది అనే ద్యాశ కూడా లేకుండా నా మడ్డని బాగా నిగడ బెట్టి ఆమె పైట వేయడానికో లేక మిగిలిన ఆ చీర కూడా తీసేయాలనో నాకే తెలియకుండా నేరుగా ఆమె దగ్గరకి వెళ్ళాను.

 

అలా వెళ్తూ వెళ్తూ ఆమె సళ్ళని చూస్తూ పెదాలు చప్పరిస్తూ నెమ్మదిగా నా చేతులతో ఆమె నడుమును పట్టుకున్నా. అలా ఆమె నడుమును పట్టుకోగానే ఆమె నాతో “ ఓయ్ కొంటె పిల్లోడా ! నేను పట్టుకోమనింది పైటని బాబు నా నడుము కాదు” అని అంటూ ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుతూ ఉంది

 

ఆమె అలా అనడంతో వెంటనే నేను ఎం చేస్తున్నానో ఆ పనిఅర్ధం అయి వెంటనే ఆమె నడుము మీద నుంచి నా చేతులు తీసేసి ఆమెతో “కావాలని పట్టుకోలేదు ఏదో పోరపాటున అలా జరిగి పోయింది సారీ” అని అన్నాను .

 

అందుకు ఆమె “పొరపాటున అన్నావ్ కదా …. పర్లేదు . ఇక నా పైట వేసి కొద్దిగా నా చెమట కూడా తుడవవా” అని అనింది. ఆమె నుదుటి మీద ఉన్న చెమటని ఆమె కొంగుతో తుడిచి పైట ఆమె బుజం మీద వేయబోతూ ఉంటే ఆమె నాతో “ అప్పుడే వేస్తావా మనవడా …. ఇంకా చెమట ఉంది చూడు అదికూడా తుడిచి అప్పుడు వెయ్యి వేయించుకుంటా” అని మత్తుగా చెప్పింది.

 

ఆమె చెప్పిన మాటలు కొద్దిగా వింతగా ఉండంతో ఆమె కళ్ళలోకి చూస్తూ ఉంటే సుశీల గారు నాతో “ నా మొహంలో చూడడం కాదు నా మెడ కింద చెమట పట్టుంది చూడు” అని కన్ను కొట్టింది. అలా ఎందుకు కన్ను కొట్టిందో అర్ధం కాక ఆ మెడ కింద చూశాను. ఆ మెడ మీద నుంచి ఒక చెమట బొట్టు నెమ్మదిగా మెడ కిందకి కారుతూ సళ్ళ చీలిక లోనుంచి ఆమె జాకెట్ లోకి వెళ్ళిపోయింది.

 

అప్పుడు చూశాను ఆమె సళ్ళ చీలికని చాలా దగ్గరగా , సరిగ్గా ఆమె సళ్ళ చీలిక దగ్గర ఒక పెద్ద పుట్టు మచ్చ ఉంది. ఆ పుట్టు మచ్చ చూస్తూ ఉంటే నా మడ్ద ఇంకా ఇంకా లావుగా అయ్యి జిల మొదలైంది. ఆమె ముందు నా మడ్ద రుద్దుకోకుండా ఉండలేక ఆమె చూస్తుంది అని కూడా మర్చిపోయి నా మడ్దని ఒక చేత్తో పిసుక్కుంటూ మరో చేత్తో ఆమె పైటతో మెడ మీద ఉన్న చెమటని తుడుస్తూ నా చేతిని కొద్ది కొద్దిగా కిందకి సళ్ళ మీదకి పోనిస్తూ ఆ చెమటని తుడుస్తూ ఉన్నాను .

 

సుశీల గారు నా చేత చెమట తుడిపించుకుంటూ నన్ను చూస్తూ కొద్ది కొద్దిగా నా వైపుకి వస్తూ చివరకి పైన నా గుండెలకి ఆమె సళ్ళని పూర్తిగా ఆనించి , అలాగే కింద నా నిగిడిన మడ్డకి ఆమె ఉపస్తు బాగాన్ని చీరమీదనుంచే ఆనించి నాతో “ తుడిచింది చాలు కానీ నా పైట వేస్తే నేను చిల్లి గారెలు వేస్తాను మనవడా అప్పుడు ఏంచెక్కా నా చిల్లి గారె రుచి చూడవచ్చు” అని చెప్పింది.

 

ఆమె కావాలని అలా చిల్లి గారె అని అన్నదో లేక మామూలుగా అన్నదో అర్ధం కాక ఇంకా అక్కడే ఉంటే ఆమె సళ్ళని పిసికేస్తానేమో అని బయపడి ఆమె పైట బుజం పై వేసి ఆమె చెప్పినట్టు ఆ కొంగుని ఆమె బొడ్డులో దోపి అక్కడ మరో క్షణం ఉండకుండా వంట గది నుంచి బయటకి వెళ్లిపోయాను.

 

సుశీల మాటలలో )

 

నా కూతురు తీసుకొచ్చిన ఈ మనవడు రవి, వంట గడిలోనుంచి వెళ్లిపోగానే నా మనసులోనే నేను
పిల్లోడు స్పీడ్ అనుకున్నా అబ్బే …. నెమ్మదస్తుడే .  హుం  ఇలా ఉన్న వీడు  నా కూతురు సుధ కి  ఎలా దగ్గరయ్యాడో ఏమో ! అదేమో చాలా నెమ్మదస్తురాలు , వీడు కూడా ఇలానే ఉంటే ఎలా జరిగిందబ్బా !

 

లేదు నేను అనుకున్నట్టు వీడు నెమ్మదస్తుడు కాదు, అమ్మో ! నా ముందే వాడి మడ్ద నిగడ బెట్టి ఒక చేత్తో అదుముకుంటూనే నా పైట వేశాడు. వీడు మాములోడు కాదు

 

అసలు ఈ రోజు ఉదయాన్నే నా కూతురు సుధా మొహం సంతోషంతో వెలిగిపోవడం , నన్ను చూసి సిగ్గు పడడం నేను గమనించానురా మనవడా . ఒక ఆడదాని మోహలో అంత సంతోషం ఎందుకు వస్తుందో గ్రహించలేని ఆడదాన్ని కాదు నేను . అసలు సుధ సిగ్గు చూసిన వెంటనే , అలాంటి సిగ్గు .. నా శోబనం జరిగిన మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే మా అమ్మని, అమ్మ పక్కనే ఉన్న నా చెల్లిని చూస్తే నాకు వచ్చిన సిగ్గు గుర్తుకు వచ్చింది. నా కూతురు అలా ఎందుకు నీతో (మనవడు రవితో ) ఉంటుందో నాకు అనవసరం. దాన్ని సంతోషంగా చూస్తున్నా అది చాలు నాకు . కూతురు మొఖంలో సంతోషం చూడడం కన్నా ఇంకేం కావాలి. అందుకే మీరు మీ గదిలో ఎం చేసుకున్నారో గ్రహించి కూడా ఆ విషయం వదిలేశాను.

 

పోరా మనవడా , నా దగ్గర రగులుకున్న వేడిని నా కూతురు దగ్గర వెళ్ళి తీర్చుకో పోరా కొంటె మనవడా … కాదు కాదు …. ఇంకా మనవడు ఏంటి , అల్లుడు గారు కదా . హుం హమ్మ్ పొండి అల్లుడు గారు నా కూతురు దగ్గరకి వెళ్ళి మీ వేడి దించుకోండి’ అని అనుకుంటూ నాలో నేను నవ్వుకుంటూ తిరిగి వడలు వేయడం మొదలెట్టాను.

 

రవి మాటలలో )

 

నేను వంట గది నుంచి బయటకి వచ్చి సుధా ఎక్కడుందో వెతుకుతూ ఉండగా ఆ ఇంటికి ఇంకో వైపు కొన్ని అరటి చెట్లు అలాగే ఇంకో కొన్ని చెట్లు ఉన్న దగ్గర సుధ మరియు దివ్య ఇద్దరు చిన్నగా నడుచుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు.

 

సుధ కనబడగానే కొద్దిగా పరుగు లాంటి నడకతో తన దగ్గరకి వెళ్ళి సుధతో “ మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి” అని సుధతో అన్నాను. నా మొహం చూసి సుధ ఇంకో మాట నాతో మాట్లాడకుండా దివ్య తో “ ఏమి అనుకొకె ఇప్పుడే వాడితో మాట్లాడి మళ్ళీ ఇక్కడికే వస్తాఅని చెప్పింది .

 

దివ్య తో అలా చెప్పి నా చెయి పట్టుకొని నేరుగా తన గదిలోకి తీసుకెళ్ళి నాతో “ మళ్ళీ నన్ను దెంగుతా అని మాత్రం చెప్పకురా నువ్వు అడిగితే కాదనలేను , అలాగని దెంగించుకోలేను హుం …. స్స్ ” అని అంటూ ఉంటే నేను తన చెయ్యి పట్టుకొని మంచం మీద కూర్చో బెట్టి తన పక్కనే కూర్చొని తన చేతిని పట్టుకొని నాతో “ ఇక నేను వెళ్లిపోతా సుధా , నీకు తోడుగా రావడం వరకే కదా మనం అనుకుంది . నిన్ను క్షేమంగా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చా . ఇక ఇక్కడ నాకు పని లేదుగా వెళ్లిపోతానేఅని అన్నాను .

 

నేను వెళ్లిపోతా అని అన్నందుకు అనుకుంటా అప్పటిదాక నవ్వుతూ చిలిపిగా నాతో ఉన్న సుధా ఒక్క సారి ఆ నవ్వు మాయం అయి పాలిపోయిన మొహంతో నన్ను చూస్తూ నాతో “ ఎందుకు రా అలా వెళ్లిపోతా అని అంటావ్ …. అంటే కేవలం నన్ను క్షేమంగా తీసుకురావడమే నీ పని, అంతేనా !

 

సరే వెళ్ళు . కానీ ఎక్కడికి వెళ్తావో ముందు చెప్పు” అని అంటే ఏమని చెప్పాలో తెలియక ఆ ఉన్న నిజం తనతో అంటూ “ఏమో ఎక్కడికో తెలియదుఅని అన్నాను.

 

నా మాట విని నాతో “తెలియదు అంటే ఏంటి హా …… ఎవ్వరూ లేరన్నావ్ నిజమేనా లేక అందరూ ఉన్నార? చెప్పరా” అని గట్టిగా అడిగింది. తను అలా ఆడగేసరికి నేను “నీ దగ్గర అబద్దం చెప్పలేదు సుధా , నిజంగా నాకు ఎవ్వరూ లేరు. ఎక్కడి వెళ్లాలో తెలియదు” అని అన్నాను. నా మాటలు విన్నాక కొద్దిగా సందేహంగా నాతో  “మరీ విజాగ్ బస్ ఎదుకు ఎక్కావ్? ఎక్కడికి వెళ్దాం అని ఎక్కావ్ ?

 

ఎక్కడికి వెళ్లాలో తెలియక ముందు బస్ ఎక్కి కూర్చున్నా . అప్పుడు గమ్యం లేని ప్రయాణం నాది , కానీ నువ్వు కలిశాక , నితో పరిచయం ఏర్పడిన తరువాత ; నీతో ఇలా నీ ఇంటికి అనుకోకుండా వచ్చాను. ఎవరు లేని నాకు అందరూ ఉన్నారు అని అనుకునే వరకు వచ్చా” అని చెప్పాను.

 

నా మాటలు విని సుధ నాతో “మరి, దొరికిన దాంతో సంతోష పడక వెళ్లిపోతా అని అంటే ఎలా రవి,  ప్లీస్ రా ….. మనసులో ఏదో పెట్టుకొని నాకు చెప్పకుండా ఇలా వెళ్లిపోతా అని అనకు తట్టుకోలేను,  ఏడుపొస్తుంది దయచేసి ఎవరన్నా ఏమన్నా అన్నరేమో చెప్పారా” అని అంటూ ఏడవడం మొదలెట్టింది.

 

సుధా ఏడుపు చూస్తుంటే నాలో ఉన్న బయం స్తానంలో బాద వచ్చి నాకు కూడా ఏడుపు వచ్చే లా ఉంది. ముందు సుధా ఏడుపు అపాలని తన కన్నీరు తుడుస్తూ తనతో “నీ వాళ్ళు ఎవ్వరూ నన్ను ఏమి అనలేదు” అని అన్నాను.
అందుకు సుధా “ నీ వాళ్ళు అని అంటున్నావే , నా వాళ్ళు నీకు ఏమీ కారా ? అసలు నేను నీకు ఏమీ కానా? మన మద్య ఎలాంటి సంబందం లేదా?  చెప్పరా నా కళ్ళలోకి సూటిగా చూస్తూ చెప్పు అబద్దం మాత్రం చెప్పకు” అని అంటూ ఉంది.

 

తన మాటలు విని ఎం చెప్పాలో అర్ధం కాక, తన కళ్ళలోకి చూడలేక తనని చూడకుండా తల దించుకొని మౌనంగా ఉన్నాను . నా మౌనం చూసి సుధా నా తలని తన వైపుకి తిప్పుకొని నాతో “ ఏరా నాకు నీకు సంబందం లేదా !” అని చాలా భారమైన మనసుతో బాద నిండిన గొంతుతో అంటూ ఉంటే నాకు దుఖం అస్సలు ఆగలేక తనని కౌగిలించుకొని సుధా బుజం మీద తల పెట్టుకొని భోరున ఎక్కుళ్ళు పెడుతూ ఏడవడం మొదలెట్టాను.

 

సుధా అడిగిన ప్రశ్నకి నా దగ్గర సమాధానం ఉన్నా ,  చెప్పలేక పోవడం వలన ఏడుస్తున్నానా ? లేక ఇంతవరకూ బందుత్వవం అంటే ఏమిటో , అలాగే బందువులు ఎలా ఉంటారో తెలియని నాకు ; ఒక్క సారిగా ఇలా బందువులు కాని బందువులు దొరకడం , వాళ్ళతో నాకు తెలియకుండానే చాలా దగ్గర అవ్వడం వలన ఏడుస్తున్నాన ? లేక వాళ్ళతో దగ్గర అవుతూ కూడా అలా దగ్గర అవుతున్న విషయం సుధ దగ్గర దాయడం నాకు నచ్చక ఏడుస్తున్నాన ? ఎందుకు ఇలా చిన్న పిల్లోడు ఏడ్చినట్టు ఎడుస్తున్నానో అర్ధం కావడం లేదు.

 

చాలా సేపు ఏడ్చి ఏడ్చి నాలో ఉన్న బాద అంతా ఆ ఏడుపు రూపంలో దిగిపోయాక ఇక నామనసులో ఉన్న ఆ భారం దించుకోవాలని జరిగిన ఒక్కో విషయం సుధతో చెప్పేయాలి అని నిర్ణయించుకున్నాను. తన వాళ్ళు నాతో చాల సన్నిహితంగా ఉండడం తనకి తెలిస్తే నన్ను అసహ్యించుకున్నా నాకు బాదలేదు కాని , తన వాళ్ళని తప్పుగా అర్ధం చేసుకొని అసహ్యించుకుంటే ఎలా ? అని  ఆ విషయం గురించి ఆలోచిస్తుంటే బయం వేసి ఇప్పుడు చెప్పాలో చెప్పకూడదో అర్ధం కాక సతమత మవుతూ ఉన్నాను.

 

అలా సతమతమవుతూ ఉన్న నా తలను  తన బుజం మీదనుంచి తన చేతులోకి తీసుకొని నన్నే చూస్తూ నాతో  ముందుగా సుధనే మాట్లాడుతూ “ ‘నువ్వు ఎవరో , నీకు నాకు సంబందం లేదు’ అని నువ్వు చెప్పినా నేను అలా అనుకోను. నువ్వు ‘నా వాడు’ అని నా మనసులో అనుకున్న మరక్షణమే నితో నాకు పెళ్లి అయిపోయింది. అప్పటికే నాకు భర్త ఉన్నాడా , లేడా …  అనే విషయం ఎప్పటికీ  ఆలోచించను.

 

నీతో కలిసి జీవిచాలని ఉంది, ఎప్పటికీ నిన్ను వదులుకోకూడదు అని చాలా గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నా. అలాగే నాకు తాళి కట్టిన భర్తను , నా వాళ్ళని వదులుకోవాలని అనకోవడం లేదు. నాది స్వార్ధం అనుకుంటావో , ప్రేమ అనుకుంటావో , లేక కామం అనుకుంటావో నీ ఇస్టం .

 

కాని , ఒక్కటి మాత్రం నిజం రా, నిన్ను నా మనస్పూర్తిగా ప్రేమిస్తున్నా. నాకు నువ్వు కావాలి,నీపాటు నా వాళ్ళు కూడా కావాలి. నాకు తెలిసి నా వాళ్ళు ఎవ్వరూ నిన్ను ఒక్క మాట కూడా అనరు. నాకన్నా ఎక్కువ నిన్నే ప్రేమగా చూసుకుంటూ ఉన్నారు. అన్నీ చూస్తున్నాగా . ఇక నీ మనసులో ఎలాంటి ఆలోచనలు పెట్టుకోకుండా మన వాళ్ళతో హాయిగా సంతోషంగా ఉండు” అని చెప్పింది.

 

తన మాటలు అన్నీ విన్నాక తనతో “నేను , కామంతో నీతో పడక సుఖం కోరుకుంటూ ఉంటే నాలాంటి వాడిని ఎందుకు సుధా ఇంతలా ప్రేమిస్తున్నావు. నీ ప్రేమకి నేను అర్హుడినొ కాదో నాకు తెలియటం లేదు. నీ ప్రేమ కావాలని ఉంది కానీ … నా కామం వల్ల జరగకూడనివి ఏమైన జరుగుతాయో చాలా బయంగా ఉంది” అని అన్నాను.

 

నా మాటలు పూర్తిగా విన్నాక సుధా కొద్ది సేపు ఆలోచించడం మొదలెట్టింది. కొంత సమయం తరువాత నాతో “ ఒక్క మాట అడుగుతా సూటిగా చెపుతావా” అని అంటే ఏమి అడుగుతుందో ఏమో అని ఏమి చెప్పకుండా మౌనంగా ఉన్నాను.

 

అయినా కూడా సుధా నాతో “ నా మేనకోడలు దివ్య నీతో చనువుగా ఉందని బయంగా ఉందా” అని అడిగింది.
అందుకు నేను అవును అన్నట్టుగా తల ఊపాను. నా సైగ అర్ధం చేసుకొని నాతో “ అది చిన్న పిల్లరా …. దాని జీవితంలో ఇప్పటిదాకా ‘బావ’ వరుసైన ఎవ్వరూ లేరు. మొదటి సారి నువ్వు బావ వరుస అవుతావు అని తెలియడం , అందులోనూ ఇలా ముద్దుగా బొద్దుగా అందంగా అమాయకుడిలా ఉండడంతో నీతో సరదాగా ఉండాలని అనుకునంది. అందుకే అది అలా చనువుగా బావ బావ అంటూ నితో తిరుగుతూ ఉంది.

 

అసలు ఇందాక దివ్య , నీకు గోరు ముద్దలు తినిపిస్తా అని అన్నప్పుడే నీ మొహంలో బయం నేను చూశానురా మొగుడా …. అందుకు ఇందాక దివ్యని పిలిచి తన మనసులో ఏముందో తెలుసుకున్నా. ఇందాక నువ్వు నాతో మాట్లాడుతా అన్నప్పుడు ఈ విషయం గురించే నామేనకోడలు తో మాట్లాడుతూ ఉన్నా.

 

ఎంతైనా నా మొగుడు బయం పోగొట్టాలని నా ప్రయత్నం నేను చెయ్యాలని చేశా. దివ్య సంగతి ఇక వదిలేయ్, ఇక నుంచి నా వాళ్ళు అని అనకు మొగుడా. ఇది నీ అత్తారిల్లు . అంటే వీళ్ళు నీ వాళ్ళు కూడా .

 

ఇక నువ్వు బయపడుతున్న నీ కామం సంగతి అంటావా , అదుపులో పెట్టుకుంటే ఎలాంటి సమస్య ఉండదు ఇక ఏ బయాలు పెట్టుకోకుండా నవ్వుతూ నన్ను సుఖపెడుతూ నన్ను నవ్విస్తూ ఉండాలి సరేనా ” అని అంటూ నా బుగ్గలు చిన్నగా లాగి మళ్ళీ నాతో “ ఈ బుగ్గలతో ఎన్ని కన్నె మనసులు కొల్లగొడతావో అమ్మో అలా చేశావో ఊరుకునేదే లేదు హమ్మ్ …. జాగ్రత్త మొగుడా” అని నవ్వుతూ చెప్పింది .

 

తన నవ్వు చూస్తూ నా బాద భారం అంతా పూర్తిగా వదిలేసి తను చెప్పినట్టు హాయిగా సంతోషంగా ఉండాలని నా మనసులో నిర్ణయించుకున్నాను. ఆ తరువాత నన్ను కొంత సేపు రెస్ట్ తీసుకో అని సుధ చెప్పి తను ఆ గదిలో నుంచి బయటకి వెళ్ళింది. తను వెళ్లిన వెంటనే అలానే అదే మంచం మీద పనుకొని నిద్రపోదానికి సిద్దం అయ్యాను.

 

కథ ఇంకా కొనసాగుతుంది ……
11C

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

 

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

Instagram link

twitter link

Telegram

channel :  https://t.me/+CD5VY4aWuUFhZGRl

group : https://t.me/+okNWI4Lc_yE2OGU1     

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

మాహి (రే) మరిది

అమ్మా నీ పొదుగు భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్ ఒక భార్య కథ-రమ్య

Also Read

 

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

SUDHA RAANI- 7, సుధా రాణి, Telugu Boothu Kathalu ,telugu dengudu kathalu – jabbardasth,telugu boothu kathalu,telugu sex stories,jabbardasth.in,త్రిబుల్ ధమాకా,telugu hot stories,telugu sex kathalu,telugu sex stories jabardast, xossipy, SUDHA RAANI

quarter

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button