TELUGU HEROINLU PELLI AYINA LANJALU AYITHE 

TELUGU HEROINLU PELLI AYINA LANJALU AYITHE  – 16 | తెలుగు హీరోయిన్లు పెళ్లి అయిన లంజలు అయితే??

TELUGU HEROINLU PELLI AYINA LANJALU AYITHE  - 16 | తెలుగు హీరోయిన్లు పెళ్లి అయిన లంజలు అయితే??

TELUGU HEROINLU PELLI AYINA LANJALU AYITHE  – 16 | తెలుగు హీరోయిన్లు పెళ్లి అయిన లంజలు అయితే??

BHARATH ANE NENU ,  భరత్ అనే నేను
BHARATH ANE NENU ,  భరత్ అనే నేను
హీరోయిన్లు అందరూ తిరిగి ఇంటికి చేరుకున్నారు. కానీ రమ్యకృష్ణ రాలేదు. రమ్యకృష్ణ ఆ వారం అంత ముగ్గురితో దెంగించుకుంటూ ఉంది. అలా ముగ్గురితో ఎంజాయ్ చేసాక తిరిగి వస్తుంటే మధ్యలో ఒక ఊరి పొలిమేరలో ఉచ్చ పోసుకోడానికి ఆగింది. కార్ పక్కకి ఆపుకుని దిగింది. అది రాత్రి వేళ సమయం 9 గంటలు. రమ్యకృష్ణ ఒకటే తొలుకుంటూ వస్తుంది. అలా ఆగి పక్కకి వెళ్లి లంగా ఎత్తి ఉచ్చ పోస్తుంటే ఒక నల్లగా కండలు తిరిగి లావుగా ఉన్న పిచ్చోడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి కామ తల్లి , రాజ మాత అనుకుంటూ వచ్చి రమ్యకృష్ణ మీద పడ్డాడు. రమ్యకృష్ణ భయపడి వాడిని పక్కకి తోసేసింది. వాడు లెగిసి వెంటనే వాడి దెగ్గర ఉన్న పటం చూపించాడు. దానిలో రమ్యకృష్ణ ఉంది.  ఆ పటం చూసి రమ్యకృష్ణ ఆశ్చర్యపోయింది. నేనెప్పుడు ఇలా ఫోటో దిగాను అనుకుంది. ఆ పిచ్చోడు మాత రావాలి. నాతో రావాలి. రా మాత అని తీసుకెళ్తున్నాడు. రమ్యకృష్ణ ఏమి అర్థంకాక కన్ఫ్యూషన్ లో ఉంది. 
వాడు ఒక చిన్న కాలనీ లోకి తీసుకు వెళ్ళాడు. అక్కడ 3-4 కుటుంబాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. వాళ్లంతా నల్లగా ఉన్నారు. రమ్యకృష్ణ ఫోటోలు వాళ్ళ మెడలో ఉన్నాయి. రమ్యకృష్ణ కి ఏమి అర్ధంకాలేదు. వాళ్ళని చూస్తుంది వింతగా. వాళ్లలో నుండి ఒక ముసలోడు వచ్చి “మీకు ఇదంతా ఏమి అర్ధంకాకపోవచ్చు. నేను స్పష్టంగా వివరిస్తాను రండి.” అని తీసుకెళ్లి బల్ల మీద కూర్చోపెట్టాడు. ఆ ముసలోడు వయసు 80 పైనే ఉంటుంది. వాడు రమ్యకృష్ణ ని చూసి ఆ పటం లో ఆమెని చూపించి “ఆమె పేరు శివగామి. మాహిష్మతి రాజ్యానికి మహారాణి. 
ఒక నాడు మాహిష్మతి కి కాలేకేయులకి యుద్ధం జరిగింది. అక్కడ మీకు మాకు సంబంధం ఏర్పడింది” అంటూ మొదలు పెట్టారు. రమ్యకృష్ణ ని బల్ల మీద వాలిపోమని చెప్పి తన తల మీద ఏదో తైలం రాశారు. ఆ ముసలోడు రమ్యకృష్ణ మెథడ్ లో ఏదో నర్సన్ నొక్కి ఉంచాడు. రమ్యకృష్ణ కి ఇప్పుడు కథ చెప్తుంటే ముందు బొమ్మ కనిపిస్తుంది. 
కథ మొదలు :-
శివగామి కి ఇద్దరు పుత్రులు బాహుబలి, భళ్లాల దేవా. వాళ్ళ ఆయనకి ఖుష్టి రోగం ఉంది. అందువల్లనే రాజు కాలేకపోయాడు. ఇద్దరు పుత్రులు రాజు కావాలని చాలా ప్రయత్నిస్తున్నారు. అలాంటి సమయంలో ఒక బయట వాడు రాజ్యం లోకి అడుగుపెట్టి మాహిష్మతి రాజ్యాన్ని అంత చదివి ఎప్పటికప్పుడు బైటకి సందేశం పంపేవాడు. అలా ఒకరోజు రమ్యకృష్ణ ని చూసాడు. మహారాణి అయినప్పటికీ అందరితో కలిసి నడుస్తుంది. ఆరోజు నుండి రమ్యకృష్ణ వెనకాల నిఘా ఉంచాడు. ఒకరోజు శివగామి 
మీద దాడి జరిగింది. కట్టప్ప అనే నమ్మకస్తుడు వారితో యుద్ధం చేస్తున్నాడు. ఆ సమయం లో శివగామి ని పక్కకి లాగి తనని అంతఃపురం వైపు తీసుకెళ్తూ వెనకాల యోధులత్ఓఓ యుద్ధం చేస్తున్నాడు ఆ బయటవాడు. చివరికి అంతఃపురం చేరుకున్నాక శివగామి “నీ పేరు ఏంటి వీర?? చూస్తుంటే ఇక్కడ వాడిలాగా లేవు” అని అడిగింది. వాడు “కనచ్చి నా పేరు మహారాణి. నేను ఇక్కడవాడిని కాదు. బైట నుండి వచ్చాను. రాజ్యాలు తిరిగి వాటిలోని అందాలను చూసి లిఖించి లోకానికి చూపిస్తుంటాను.” అని చెప్పాడు. శివగామి కి చాలా కొత్తగా అనిపించింది అతన్ని చూస్తే. “మాతోపాటు నడుస్తూ మీ పని గురించి వివరించండి. కట్టప్ప నా అంతఃపురం లోకి ఎవరూ రాకూడదు. నేను, ఈ కనచ్చి తప్ప. ఇది నా ఆజ్ఞ” అని చెప్పింది. కట్టప్ప అంతఃపురం అంత కాళీ చేయించాడు. శివగామి, కనచ్చి ఇద్దరు నడవసాగారు. కనచ్చి “నేను ఎన్నో రాజ్యాలు తిరిగాను, ఎన్నో అందాలను చూసాను. కానీ మీలాంటి అందాన్ని చూడ్డం ఇదే మొదటిసారి” అని అన్నాడు. శివగామి “ఏంటి?” అని అడిగింది. “అదే అమ్మ ఇలాంటి రాజ్యాన్ని ఎక్కడ చూడలేదు” అని అన్నాడు. శివగామి కి దానిలో అంతర అర్ధం తెలుస్తుంది. లొపల లోపల తెలియని ఏదో ఆనందం. మెల్లగా శివగామి కి కసి రేగుతోంది. కనచ్చి “ఆహా ఎలా చెక్కారో గాని అచ్చం దేవ లోకపు సుందరిని చెక్కినట్టు చెక్కారు. ఇలాంటి అందం ఒకరి సొంతం అయిపోవడం చాలా బాధాకరం” అని అంటున్నాడు. శివగామి సిగ్గుపడుతుంది. శివగామి “రాజ్యం అన్నాక ఎవరో ఒకరు ఎలాలి కదా వీర” అని అంది. వాడు “కానీ ఈ రాజ్యాన్ని ఎవడు పడిత్ఏఏ వాడు ఎలితే ఆ రాజ్యానికి, ఆ రాజ్య ద్వారానికి బ్రష్టు పత్తి పోతుంది.”. శివగామి “ఇటు వైపు రండి వీర. ఇదే నా గది” అంటూ టెస్కెల్లి కూర్చోపెట్టి శీతలపానీయం అందించి తాగమంది. ఇద్దరు  తాగసాగారు. కనచ్చి “ఈ అందాన్ని వర్ణించడం మాటల్లో అయ్యేపని కాదు. బయట లోకానికి వివరించాలి అన్నా కూడా మాటలు రావు. ఈ అందం సొంతం కానందుకు బాధ పడాలో లేక ఈ మాత్రం సమయం అయిన దొరికినందుకు సంతోషపడాలో అర్ధంకావట్లేదు.” అని అంటూ కొంచెం ముందుకి జరిగాడు. శివగామి “ఇవాళ నువ్వు నా ప్రాణం కాపాడావు వీర. ఈ రాణి ఇవాళ నీది. నీ బలంతో ఇందాక వాళ్ళని కట్టిపదేశావు. నీ మాటలతో నన్ను కట్టిపదేశావు. దా వీర. ఈ రాణి ద్వారంలో ఇవాళ నీ తల్వార్ ని పెట్టు” అంటూ ఇద్దరు దెగ్గరికి జరిగి ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నారు. అలా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ పాన్పు పైన వాలి ఒకరి కౌగిట్లో ఒకరుని బందించుకుంటున్నారు. కనచ్చి అలా శివగామి కి ముద్దులు పెడుతూ కిందకి జరిగి తన చీర మీద ముద్దులు పెట్టేస్తూ కిందకి వెళ్లి లంగాని పైకి లాగాడు. వాళ్ళ ఆయన తప్ప ఎవరూ చూడని తన పూకుని వాడికి చూపించింది. అప్పటికే కొంచెం తడిసి ఉంది శివగామి పూకు. కనచ్చి వెళ్లి దాని పైన నాలుక పెట్టి నాకడం మొదలు పెట్టాడు. శివగామి ఆ నాలుకతో జరుగుతున్న ఆటకి వయ్యారాలు తిరుగుతుంది.  ఆఅహ్ ఆఅహ్ హ్మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ఆఅహ్ వీర ఆఅహ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ఎం చేస్తున్నావు వీర. ఆఅహ్ ఆఅహ్ అహ్హ్ మ్మ్ హ్మ్మ్ ఇంతవరకు ఎవరూ నాకు అలాగే చెయ్యలేదు ఆఅహ్ ఆఅహ్ మ్మ్” అంటూ అరుస్తుంది.
వాడు ఆపకుండా శివగామి పూకుని అరగంటపాటు నాకాడు. శివగామి ఇప్పుడు పూర్తిగా వాడి వశం అయిపోయింది. వాడు పైకి లెగిసి వాడి బట్టను తొలగించాడు. శివగామి తన చీర పైట లేక తన సళ్ల మధ్యన సన్నటి గీత కనిపించేలాగా సళ్ళని దర్శనం ఇస్తుంది.  అలా దెంగించుకోవడానికి కసిగా ఎదురుచూస్తున్న శివగామి ని ఆశ్చర్యం లో ముంచెత్తుత్యూయూ వాడి బారు మొడ్డని చూపించాడు. శివగామి కి అప్పటికే వాడు పూకు నాకడంతో పూర్తిగ మైకంలో కమ్ముకుపోయింది. ఇక వాడు మొడ్డ చూపించగానే క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా వాడి మొడ్దస్ని పెట్టేసుకుని కొడుతూ “వీర నీ తల్వార్ భలే ఉంది వీరా. ఈ తల్వార్ ఖరీదు ఎంతో చెప్పు” అని అడిగింది. వాడు “ఈ అందమే నా ఖరీదు” అంటూ శివగామి వైపు చూపించాడు.
శివగామి మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకుని కొట్టడం మొదసలు పెట్టింది. వాడు ఏమి చెయ్యకుండా అలా శివగామీ చేసే పనిని చూస్తున్నాడు. శివగామి స్లర్ప్ స్లర్ప్ స్లర్ప్ స్లర్ప్ అంటూ మొడ్డని చీకుతుంది. ఆ మొడ్డని లోపల దాకా తీసుకోమని చెప్పాడు కనచ్చి. శివగామి కాదు అనకుండా లోపల దాకా తీసుకుని చీకుతుంది.  అలా ఒక పావుగంట చీకినాక కనచ్చి శివగామి ని పైకిలేపి మంచం మీద కూర్చోపెట్టి తనని హత్తుకుని మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ కింద పూకు దెగ్గర మొడ్డని పెట్టాడు. శివగామి “హ్మ్మ్ మ్మ్ వీరా. నీ మొడ్డ వేదితనం అలా నా పూకుకి తగులుతుంటే నా పూకు లో కసి రేగుతోంది. ఇక ఆలస్యం చెయ్యకు వీర. దెంగు నన్ను” అంటూ వాడికి తిరిగి ముద్దులు పెడుతూ వాడి చుట్టూ చేతులు వేసింది. కనచ్చి దెంగడం మొదలు పెట్టాడు. ప్రతి పోటుకి శివగామి అరుస్తుంది “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆష్ ఆఅహ్ వీరా ఆఅహ్ నా వీరా కామ వీరా దెంగు రా ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ అలాగే దెంగు రా. శ్శ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్” అంటూ మూలుగుతుంది.  కనచ్చి శివగామి ని మెల్లగా దెంగుతున్నా కూడా వాడు చేతులు వేసి తన సళ్ళు పిసకడం, పూకు పైన వేళ్ళు పెట్టి ఆడించడం, ముద్దులు పెడుతూ వెచ్చటి స్వాస శివగామి కి తగిలేలాగా వదలడం వలన శివగామి కి ఇంకా ఎక్కువ మైకం కమ్ముకుంటుంది. అదే మైకాన్ని ఇంకా ఎక్కువ చేస్తూ వాడు శివగామి ని తిప్పి కుక్కలాగా తిప్పి పొడుకోపెట్టాడు. అలా ఒంగోబెట్టి గట్టిగా పోట్లు వేస్తూ శివగామి ని దెంగుతున్నాడు కనచ్చి. తన జీవితంలో పెళ్ళైనాక తన కన్నెరికం కూలిపోయిన క్షణం నుండి ఇప్పటిదాకా బిజ్జల దేవా దెంగిన ప్రతిసారి శివగామి వాడి మీదకి ఎక్కి ఎగిరి దెంగించుకుని పొడుకోవడమే కానీ వాడు దెంగింది లేదు ఇప్పటిదాకా. అందుకే శివగామి కి ఈ అనుభవం చాలా కొత్తగా అనిపిస్తుంది. అంతేగాక బిజ్జల దేవా వాడికి కారగానే శివగామి ని దిగి పొడుకోమని తోసేసేవాడు. శివగామి తర్వాత చేతి పని చేసుకుంటూ కూర్చొడమే సరిపోయేది. ఈరోజూ అంత కొత్తగా ఉంది. అలా అనుకుంటుండగానే శివగామి కార్చేసింది. మొడ్డ పూకులో ఉండగా కార్చి ఎన్నో యుగాలు అయినట్టు అనిపించింది శివగామి కి. ఇద్దరు కొంసేపు అలాగే పొదుకున్నారు. కొంసేపటికి కనచ్చి లెగిసి చప్పుడు చెయ్యకుండా వెళ్లి మాహిష్మతి యుద్ధ ఎత్తులు పై ఎత్తులు అన్ని ఉండే తాలపథ్రరాలను దొంగలించి అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయి కాలేకేయులకి సందేశం పంపాడు.
ఇక అక్కడ నుండి మన యువరాజులు ఇద్దరు కనచ్చి ని పట్టుకోవడం త్రిసూల వ్యూహం గురించి చర్చించడం జరిగాయి. తర్వాత రోజు కనచ్చి ని తీసుకుని వెళ్లి యుద్ధం ప్రకటించారు. అక్కడ కాలకేయుడు శివగామి తో “యుద్ధం ఓడిపోతే నిన్ను, నీ రాజ్యాన్ని ఏలి నీతో ఒక కొడుకుని కంటాను” అని అన్నాడు. ఆరోజు రాత్రి స్నానానికి వెళ్లిన శివగామి అదే విషయం ఆలోచిస్తూ కింద వేళ్ళు పెట్టుకుని ఊహించుకుంది.  అనుకోని విధంగా మాహిష్మతి యుద్ధం ఓడిపోయింది. బాహుబలి మరణించాడు. బల్లలదేవుడు చివరి దాకా పోరాడి అక్కడ నుండి గుర్రం మీద స్పృహ కొలిపోయి యుద్ధంలో నుండి బైటకి వెళ్ళిపోయాడు. ఇక కాలకేయులు మాహిష్మతి ని సొంతం చేసుకున్నారు. బిజ్జలదేవుణ్ణి శివగామి పడక మంచం ఎదురుగా బంధించి శివగామి ని అందరూ దెంగుతుంటే చూసేలాగా గోడకి సంకెళ్లతో వేలాడతీసి బంధించారు. కట్టప్ప చివరి దాకా పోరాడి చివరికి కాలేకేయులకి రాజ్యం చిక్కాక మాటకి కట్టుబడి ఇప్పుడు వాళ్ళ రాజు అయిన కాలకేయుడికి సేవలు చేస్తున్నాడు. యుద్ధం ముగిసిన 3 రాత్రులు వరకు శివగామి, బిజ్జల దేవా ఇద్దరు గదిలో బందించబడ్డారు. భోజనం ఇచ్చేవారు మూడు పూటల అంతే. నాలుగవ రోజు కాలకేయ రాజు గదిలోకి వచ్చాడు. కాలకేయ రాజు అక్కడ తలుపు తెరుచుకుని లోపలకి రాగానే శివగామి మంచం మీద నుండి లెగిసి వెనక వెనక్కి జరిగింది. కాలకేయ రాజు బిజ్జలదేవుడి మొడ్డని పట్టుకుని “ఇప్పుడు నువ్వహ్ రాకపోతే నీ మాజీ మొగుడు అయిన వీడి మొడ్డ ని కోసేస్తా. రా నా దెగ్గరికి” అని అరిచాడు. శివగామి భయపడుతూ వచ్చింది. కాలకేయుడు శివగామి ని పట్టుకుని “నేను నీకు మాట ఇచ్చాను. యుద్ధం ఓడిపోతే నీతో ఒక వారసుడిని కంటాను. వాడిని రాజుని చేస్తాను అని. కానీ నిన్ను చూస్తుంటే నాకు 100 రాజ్యాలకు సరిపడే అంత మంది వారసులుని ఇచ్చేలాగా ఉన్నావు” అని శివగామి ని చూసి నవ్వుతున్నాడు అలా వాడు నవ్వుతుంటే శివగామి వాడి నోటి నుండి వచ్చే దుర్వాసనని తట్టుకోలేకపోతుంది. మొహం పైకి ఎత్తి చూస్తే వాడి సగం కాలిన శరీరం, కూలిపోయిన పళ్ళు. తాగిన మందుతో నిండిపోయిన గెడ్డం, ఒక వింత కన్ను చూసి శివగామి కి భయం వేసింది. అప్పుడే కాలకేయుడు “నిన్ను దూరం నుండి చూసి నువ్వు కూడా మాములు లంజవే అనుకున్నాను. కానీ ఇప్పుడు తెలుస్తోంది నువ్వు నాకు దొరికిన అపురూపమైన బంగారు బాతువి అని. అందుకే ముందు నిన్ను నా దేన్గుడుకి సిద్ధం చెయ్యాలి. కనుక ముందు నువ్వు నా తమ్ముడు, వాడి అనుచరులు ఐదుగురు తో దెంగించుకో. కాదు కూడదు అంటే నీ మాజీ మొగుడు నిమిషానికి ఒక భాగం కోల్పోతాడు.” అని అన్నాడు. శివగామి భయం తో సరే అని చెప్పింది. వాడు ముందుకి ఒంగి శివగామి కి ఒక ముద్దు పెదాల మీద పెట్టాడు. ఆ ముద్దుకె శివగామి కి కళ్ళు తిరిగాయి. ఇప్పటిదాకా జరిగిన సంభాషణ ని తెలపడానికి మధ్యలో కనచ్చి ఉన్నాడు.
కాలకేయ రాజు వెళ్ళగానే వాడి అనుచరులు ఒక ఐదుగురు వచ్చారు వాళ్లలో వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుకుని చివరికి ఒకడు మిగిలారు. అందరూ బైటకి వెళ్లారు. వాడు శివగామి దెగ్గరికి వచ్చి శివగామి బట్టల్ని ఒక్క పట్టుతో లాగేసాడు. శివగామి ఇప్పుడు వాడి ముందు పూర్తి నగ్నంగా ఉంది. శివగామి మృదువైన ఒళ్ళు చూడగానే వాడికి చాలా కసిగా అనిపించి శివగామి ని అలాగే చూస్తూ దెగ్గరికి జరిగాడు.
శివగామి తన సళ్ళని, పూకుని చేత్తో మూసుకుంది. వాడు ఒక చేత్తో బిజ్జల దేవుని మొడ్డని పట్టుకుని పిసుకుతున్నాడు. బిజ్జాలుడు అరుస్తున్నారు నొప్పి తో. శివగామి కి ఎందుకు అలా  చేస్తున్నాడో అర్ధమయ్యి చేతులను తొలగించింది. వాడు వచ్చి అలాగే నుంచుని ఉన్న శివగామి ఒళ్ళంతా నాకేస్తూ పిసికేస్తున్నాడు. శివగామి కి అది నచ్చకపోయినా, ఆ కంపు తట్టుకోలేకపోతున్న అయినప్పటికీ తనకి తెలియకుండా నే తనకి లోపల గుల మొదలైంది. వాడి నాకుడికి పిసుకుడికి అనుగుణంగా “ఆఅహ్ ఆఅహ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్” అంటూ మూలుగుతుంది.
వాడికి కూడా ఇంకా కసి పుడుతుంది. శివగామి ని మంచం పైకి తోసేసి వాడి దుస్తులు తొలగించి వాడి మొడ్డని తీసి శివగామి కి చూపించాడు. తన జీవితంలో ఎన్నడూ చూడనంత పెద్దగా ఉంది వాడి మొడ్డ. వాడి మొకఅలు దాటి కింద కాలు సగం దాకా ఉంది మొడ్డ. శివగామి కి భయం తో పాటు కసి కూడా పుడుతుంది. వాడు శివగామి కాళ్ళని ఎడంగా జరిపి పూకు నాకడం మొదలు పెట్టాడు. వాడి నాలుక అక్కడ తగలడమే చాలా రాటుగా తగిలింది శివగామి కి. వాడు అంతే నాటుగా పూకుని నాకి నాకి 2 సార్లు కార్పించాడు.అలా వాడు శివగామి పూకు నాకుతుంటే శివగామి కి ఒకవైపు సుఖం, మూలుగులు ఆపుకోలేక కష్టపడుతుంది. మరోవైపు వాడు నాలుక ని లోపల దాకా పోనిచ్చి పూకుని చిత్తడి చేస్తున్నాడు. శివగామి గట్టిగా ఊపిరి శ్వాసలు వదులుతూ ముందు కనిపిస్తున్న బిజ్జాలుడు ని చూసింది. వాడు సొంగ కార్చుకుంటు కింద మొడ్డ లేపుకుంటు చూస్తున్నాడు. శివగామి “చీ వీడు అసలు మొగుడేనా. పెళ్ళాన్ని ఇంకొకడు అనుభవిస్తుంటే మొడ్డని లేపుకుంటున్నాడు” అని ఇక తన మూలుగులు బయట పెట్టి కామం తో నిండిన చూపులతో అక్కడ జరుగుతున్న రంకు ని అనుభవిస్తుంది. వాడు ఇక లెగిసి శివగామి ని మంచం మీద తిప్పి కుక్కలాగా ఒంగోపెట్టి వెనకాల నుండి పూకు లోకి మొడ్డని తోసి దెంగడం మొదలు పెట్టాడు.  శివగామి కి ఆ మొడ్డ దిగగానే అరుపులు మొదలైనవి. “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆహా ఆహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ నా పూకు ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆజ్ ఆష్ ఆఫ్ ఏయ్ ఆర్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఓఒహ్ ఓఒహ్ అహ్హ్ హ్మ్మ్ ” అంటూ అరుస్తూ ఉంది.
వాడు అలా 20 నిమిషాలు దెంగగానే ఆ పూకు గట్టితనానికి కార్చేసి అంత పూకులోనే వదిలాడు. వాడు లెగవగానే వెనకాలే ఇంకో ఇద్దరు వచ్చారు. అలా ఒక 50 మందితో 3 రోజుల వ్యవధిలో దెంగించుకుని చివరికి ఒక లంజలాగా తయారయ్యింది. ఈ 50 మంది దెంగుతున్నంతసేపు బిజ్జాలుడు అలా గోడపైన నుండి చూస్తూనే ఉన్నాడు. ఇక అప్పుడు వచ్చాడు కాలకేయుడు, వాడి తమ్ముడితో. ఇప్పటివరకు దెంగిన మొడ్డలు ఒక ఎత్తు అయితే వీళ్ళ ఇద్దరిది ఒక ఎత్తు. ఇక కాలకేయ సోదరులు ఇద్దరు శివగామి కి కడుపు వచ్చేదాకా దెంగారు. 
అలా శివగామి కి కడుపు వచ్చిన 9 నెలలకి బిడ్డ పుట్టే సమయానికి కాలకేయులు యుద్ధంలో ఉన్నారు. యుద్ధం కి వెళ్లేముందు కాలకేయుడు సైనికులు అందరికి ఒకటే చెప్తాడు. “ఈ యుద్ధం మనం గెలిచిన ఓడినా నా బిడ్డ బ్రతకాలి నా లంజ శివగామి బ్రతకాలి. ఈ లంజ, ఈ బిడ్డ బ్రతికితేనే మన వంశానికి విముక్తి.” అని చెప్పి కట్టప్ప ని శివగామి కి రక్షణ గా వదిలి వెళ్ళాడు. కాలకేయులు యుద్ధానికి వెల్లరో లేదో ఇక్కడ అంతఃపురం లో రంకు కి అలవాటు పడ్డ శివగామి మొడ్డ కోసం దులగా ఎదురుచూస్తుంది. అప్పుడు వచ్చాడు కట్టప్ప. రాగానే బిజ్జాలుడు సంకెళ్లను తెంచివేశాడు. శివగామి “కట్టప్ప. ఎం చేస్తున్నావు??” అని అరిచింది. బిజ్జాలుడు వచ్చి శివగామి ని పట్టుకుని మంచం మీదకి తోసేసి శివగామి కాళ్ళు జాపాడు. ఇక ఏ మాత్రం ఆగలేక వెళ్లి శివగామి మీద ఆకలి మీద ఉన్న కుక్కలాగా పడి శివగామి ని అనుభవించాడు. వెనకాలే కట్టప్ప కూడా వచ్చి ఒక రౌండ్ వేసుకున్నాడు. ఇక శివగామి కి దూల ఇంకా తీరలేదు. ఇద్దరిని ఒకేసారి లాక్కుని మొడ్డల్ని కొడుతోంది.
ఇక అక్కడ నుండి ప్రాణాల కోసం పోరాడి పరిగెత్తారు ముగ్గురు. కానీ చివరికి శివగామి ఒకటే బ్రతికింది. మిగతా ఇద్దరు మరణించారు. శివగామి అప్పటినుండి అక్కడ అడవిలో ఉండి తన ఇద్దరు పిల్లలు, ఒక అమ్మాయి, ఒక అబ్బాయి ని పెంచింది. అమ్మాయి పేరు త్రిష. ఇద్దరికి 17 సంవత్సరాలు నిందినాక “ఈ వంశాన్ని పెంచాల్సిన బాధ్యత మన మీదే ఉంది” అని చెప్పి శివగామి త్రిష కి తన కొడుకు కాలకేయుడు కి రంకు నేర్పించింది.ఇక ముగ్గురు దెంగుడు ఆటలు మొదలు పెట్టి కాలకేయ వంశాన్ని అభివృద్ధి చేయడం మొదలు పెట్టారు. కానీ కాలం గడిచే కొద్దీ కాలకేయ వంశం 999 మంది కి ఒక అంకె కూడా పెరగట్లేదు. ఇదెద్ఓఓ శాపం అని ఒక విచారించి ఒక మాంత్రికుడుని కలిస్తే అతను మళ్ళీ  శివగామి వచ్చి ఈ వంశాన్ని ఆదుకోవాలిసిందే కానీ అప్పటిదాకా 999 మందే బ్రతికి ఉంటారు ఈ వంశంలో అని అన్నారు.
ఇది అంత విని చూసిన రమ్యకృష్ణ కి ముందు కింద పూకు తడిసింది. ఆ ముసలోడు రమ్యకృష్ణ ని లేపి “రాజమాత, నువ్వే మాకు చివరి ఆధారం” అని అన్నాడు. చుట్టూ ఉన్నవాళ్లు కూడా మొకరిల్లి దణ్ణం పెట్టారు. అక్కడ ఉన్న మగవాళ్ళు 678 మంది. రమ్యకృష్ణ “ఇప్పుడు నేను ఎం చెయ్యాలి” అని అడిగింది. దానికి వాడు “ఇక్కడ ఉన్న మొగవాళ్ళు అందరిత్ఓఓ దెంగించుకుని మాకు ఒక పిల్లొడ్ని కని మా వంశాన్ని అభివృద్ధి చెయ్యాలి అని అడిగాడు. రమ్య ఒక్కసారిగా దడుచుకుంది. కానీ వాళ్ళ వేలాడుతున్న మొడ్డల్ని చూసి కింద తడిసింది. అందుకే ఒప్పేసుకుంది. తన అసిస్టెంట్ కి తన ఉద్యోగం చెయ్యమని చెప్పి టూర్ వెళ్తున్న అని చెప్పి అందరికి చెప్పి 10 నెలలు పాటు రాను అని చెప్పింది. ఇక ఆ 10 నెలలు రమ్యకృష్ణ పిల్లలు పుట్టేదాక దేన్గుతూనే ఉన్నారు. అప్పుడు తిరిగి ఇంటికి వచ్చేసరికి అక్కడ పరిస్థితులు అన్ని మారిపోయాయి.  రమ్యకృష్ణ ఆ అడవిలో ఉన్న రోజుల్లో మొదటి నెల:-
ఆ అపార్ట్ మెంట్ లో ఉండే కుటుంబాలు కాళీ చెయ్యగా హీరోయిన్లు అందరూ అక్కడ చేరారు. అనుష్క నెలలో రెండు వారాలు అక్కడే గడుపుతుంది. వాళ్ళ ఆయన్ని ప్రతి నెల రెండు వారాలు వేరే ఊరు పంపడానికి ఒప్పదం చేసుకుని చైర్మన్ తో దెంగించుకుంది. ఇక ఒక ఫ్లాట్ లోకి మీనా వచ్చింది. ఇంకో ఫ్లాట్ లోకి కామేష్, హేమ చేరారు. మీనా ఉన్న ఇంట్లోకి పవిత్ర కూడా వచ్చింది. పైన రెండు ఫ్లాట్ లు కాళీ వదిలారు. ఇప్పుడు హీరోయిన్లు అందరూ ఒకేచోట చేరారు.
మీనా అక్కడికి వెళ్లిన వారం తర్వాత ఒకరోజు పొద్దునే ఇంట్లోకి పాల ప్యాకెట్ తెచ్చుకుందాం అని వెళ్ళింది. అది పొద్దునే 5 గంటలకి. తనని రోజు ఎవరో ఫాలో అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది మీనా కి. ఆరోజు అపార్ట్ మెంట్ లోకి వచ్చాక కిందకి చూస్తే ఒక అబ్బాయి కనపడ్డాడు. వయసు 20 సం. లు ఉంటాయి ఏమో అంతే. రోజు వీడే తనని ఫాలో అవుతున్నాడు అని అర్ధమైంది. అలాగే చూస్తుంది వాడిని. వెనకాల నుండి ఒకడు వచ్చి మీనా ని వాటేసుకుని మీనా నైటీ చించేసి మీనా ని ఒంచాడు. మీనా “హ్మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ఆఅహ్ హ్మ్మ్ మ్మ్ అబ్బా ఆగరా మూడు రోజుల నుండి దెంగుతున్నావు. ఇంకా కసి తీరలేదా?? నీ కార్ లో వచ్చినప్పుడు నుండి నా దెగ్గరే ఉన్నావు రా. ఇప్పుడు ఈ అపార్ట్ మెంట్ అంత లంజలు ఉన్నారు రా. నన్నే ఎందుకు దెంగుతున్నావు రా??” అని అంటూ మూలుగుతుంది. వాడు వెనకాల నుండి మొడ్డని పూకులో దించి దెంగుతున్నాడు. మీనా అటు అద్దంలో నుండి బయటకు చూస్తూ వాడిని గమనిస్తుంది. వాడు “నాకు నీ శరీరం అంతగా ఇంకా వేరే శరీరం నచ్చలేదు మీనా” అంటూ దెంగుతున్నాడు. మీనా అలా వాడితో అలాగే దెంగించుకుంటు కింద ఉన్న కుర్రవాడిని చూస్తుంది. అది ఆదివారం అవ్వడంతో కాలేజ్ కూడా ఉండదు అని అక్కడే ఎదురు చూస్తున్నాడు. మీనా కొంసేపు అలాగే దెంగించుకుని కార్చుకున్నాక వాడితో “అబ్బా భలే సుఖపెట్టావు రా. ఇక చాలు రా. ఒకే మనిషితో ఇన్ని రోజులు దెంగించుకుంటే నాకే మోజు రావట్లేదు. వయసులో ఉన్నావు. నా మాట విని అపార్ట్ మెంట్ ఎదురు ఇంట్లో ఐశ్వర్య అని ఉంటుంది. వేళ్ళు. దాన్ని ఎక్కు. మా అందరిలోకి పెద్ద లంజలు ఇద్దరు. అనుష్క, ఐశ్వర్య. ముందు ఐశ్వర్య దెగ్గరికి వేళ్ళు” అని చెప్పి బట్టలు ఇచ్చి పంపేసింది. మీనా కూడా వెంటనే బట్టలు మార్చుకుని బయటకు వచ్చి తలుపు గడి పెట్టి కిందకి వచ్చి వాడి ముందు నుండి నడుచుకుంటూ వెళ్లి దెగ్గరలో ఉన్న ఒక రెస్టారెంట్ లోకి వెళ్ళింది. తను లోపలకి వెళ్లిన రెండు నిమిషాలకి వాడు వచ్చాడు. మీనా నవ్వుకుంది. మీనా ఏదో ఆర్డర్ చెప్పింది. కొంసేపటికి వాడు ధైర్యం తెచ్చుకుని వెళ్లి మీనా ఎదురుగా కూర్చున్నాడు. మీనా “ఏయ్ లెగువు. అక్కడ ఉన్నారు. లెగువు” అని అంది. వాడు నిరాశగా లెగవగానే “వచ్చి పక్కన కూర్చో” అని చెప్పింది. వాడు ఒక్కసారిగా ఆనందపడి వచ్చి మీనా పక్కన కూర్చున్నాడు. మీనా వాడిని చూస్తూ “ఇప్పుడు చెప్పు ఏంటి విషయం” అని అడిగింది. వాడు కొంసేపు నసిగాడు. కానీ మీనా గట్టిగా వాడి తొడ మీద కొట్టి చెప్పు అనగానే “విషయం అంటే ఏముందండి. మిమ్మల్ని వారం నుండి రోజు పొద్దున అక్కడ చూసి మురిసిపోయేవాడిని. మీరు నాకు చాలా బాగా నచ్చారు అంటీ.” అని అన్నాడు. మీనా “అంటీ ఆ?? అరేయ్ అలా డైరెక్ట్ గా అంటే నా అందం బాధపడుతుంది కదరా” అని అంది. వాడు “సారి అంటీ, చీ చీ సారి. మిమ్మల్ని ఏమని పిలవాలి??” అని అడిగాడు. మీనా నవ్వి వాడిని సరదాగా కొట్టి బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టి “నువ్వు అంటీ అంటే బాగుంది రా. పర్లేదు అంటీ అనే అను. బాగుంది” అని అంది. వాడు కూడా సరే అన్నాడు. ఇంతలోపు భోజనం వచ్చింది. ఇద్దరూ పరిచయం పెరిగింది. మీనా “రేయ్ మధు. పొద్దున నుండి కష్టపడి నా ఇంటి వైపే చూస్తూ ఉండిపోయావు గా. ఇదిగో ఆకలి గా ఉంటుంది గా తిను” అని వాడికి తినమని చెప్పింది. అలా మాటల్లో మీనా మెల్లగా చెయ్యి తీసి వాడి మొడ్డపైన వేసింది పాంట్ మీదగా. వాడు ఒక్కసారిగా ఝలక్ ఇచ్చాడు. మీనా సిగ్గుపడి వాడి చెయ్యి తీసుకుని తన పూకు పైన వేసుకుంది. వాడు తన చీర పైనే అలా రాస్తుంటే మీనా కి చాలా కసిగా అనిపించింది. అక్కడికి అప్పుడే వెయిటర్ వచ్చి “ఇంకేమైనా కావాలా మేడం” అని అన్నాడు. మీనా ఒక స్టార్టర్ పార్సెల్ చెప్పి పంపేసింది. మళ్ళీ వాడి చెయ్యి తీసుకుని ఈసారి బొడ్డు మీదగా చీర లోపలకి పోనిచ్చి పూకు దెగ్గర ఉంచింది. మధు ఇంక ఆ పూకులో వేలు పెట్టి కెలకడం మొదలు పెట్టాడు. ఒక 5 నిమిషాలకి మీనా కి కారిపోయేలా అనిపించే సమయానికి అక్కడ నుండి చెయ్యి తీసేసాడు. మీనా “ఏంట్రా అప్పుడు తీసావు. రేయ్ పెట్టురా మళ్ళీ లోపల చెయ్యి. ఆ చేతిలో ఏదో మాయ ఉందిరా హ్మ్మ్ పెట్టు రా” అంటూ మూలుగుతుంది.వాడు పెట్టకుండా చూస్తున్నాడు. మీనా మైకంతో వాడి చేతిని తీసుకుని తన మొహం అంతా రుద్దుకుంది. తన పూకు జిగురు అంత అంటింది. అలాగే మొహం పైన ఉంచుకుని ఆ వాసన ని పీలుస్తూ వాడిని చూస్తుంది. వాడు “అంటీ, ఐ లవ్ యూ” అన్నాడు. మీనా నవ్వుతూ “లవ్ యూ టూ రా మధు” అంటూ అక్కడ బిల్ కట్టేసి బయటకి వచ్చి ఇద్దరు మీనా ఇంటికి బయల్దేరారు. దారిలో ఒక బార్ దెగ్గర ఆపి మధు ని ఒక 12 బీర్ లు తీసుకుని రమ్మని డబ్బులు ఇచ్చింది. వాడు అలాగే అని చెప్పి వెళ్ళాడు. బీర్ లు తీసుకుని మీనా ఇంటికి వెళ్లారు. తలుపు తీసి లోపలకి వెళ్ళగానే మీనా తన పైట ని తొలగించి వాడి దెగ్గరికి జరిగి ముద్దు పెట్టింది హత్తుకుని ముద్దులు పెడుతూ మీనా చుట్టూ చేతులు పోనిచ్చాడు. మీనా బీర్ బోటల్స్ ని పట్టుకుని గదిలోకి వెళ్దాం అని చెప్పింది వెళ్ళగానే ఒక ప్లేట్ తీసుకుని దానిలో బీర్ పోసి తను మంచం మీద బోర్లా పొదుకుని ప్లేట్ ని వెనకాల పెట్టుకుని బీర్ ని తన మీద నుండి తాగమంది చెప్పింది వాడికి. వాడు , మీనా అలా కొంసేపు ఆదుకున్నాక ఇద్దరు బట్టలు తొలగించి పూర్తి నగ్నంగా తయారయ్యారు. మీనా ని అలా చూసి వాడికి మొడ్డ ఇఫ్ఫెల్ టవర్ లాగా లెగిసింది. మీనా మధు ని చూసి నవ్వుతూ వెళ్లి మంచం మీద కూర్చుని ఒక కాలు లేపి తన సళ్ళని, పూకుని, గుద్దని వాడికి చూపించి కసి ఎక్కిస్తుంది.మధు కూడా మంచం ఎక్కి మీనా పైన వాలిపోయి ముద్దులు పెట్టడం మొదలు పెట్టాడు. మీనా కూడా తిరిగి వాడికి ముద్దులు పెడుతూ “మధు. హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ అంతగా ఎం నచ్చింది రా నాలో నీకు. ఇంత బాగా ముద్దులు పెడుతున్నావు” అని అడిగింది. మధు ఏమి మాట్లాడకుండా చేతులు రెండింటిని మీనా వెనక్కి పోనిచ్చి మీనా కింద పెదవి అందుకుని తన పెదాలతో జుర్రుకోవడం మొదలు పెట్టాడు. అసలు ఊపిరి కూడా తీసుకోకుండా మీనా ని ముద్దు పెడుతున్నాడు. మీనా కి వాడికి తన మీద ఉన్న ప్రేమ అర్ధమైంది. ఇక మీనా కూడా వాడికి అనుగుణంగా ఊగుతూ ముద్దులు పెడుతుంది.
వాడు పెదాలను వేరు చేసి మీనా మెడ మీద ముద్దులు పెట్టడం మొదలు పెట్టాడు. మీనా “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ హ్మ్మ్ మ్మ్ హ్హ్మ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ అహ్హ్” అంటూ మూలుగుతుంది. వాడు కూడా అంతే బాగా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ లెగిసి ఒక్కసారిగా కింద మీనా పూకు దెగ్గరికి వెళ్లి ముద్దులు పెట్టి నాకడం మొదలు పెట్టాడు. మీనా వాడిని పూకులోకి నొక్కుకోవడం చేస్తుంది. మధు నాలుకని లోతుల్లోకి పోనిచ్చి మరీ చీకుతున్నాడు. కొంసేపటికి మీనాకి కారిపోయింది. మీనా ఊపిరి తీసుకుంటుంది. పక్కనే వచ్చి మధు పడుకుని “అబ్బా అంటీ మీ పెదవులు జాన్గేరి లాగా భలే తియ్యగా ఉన్నాయి అంటీ. మీ పూకు భలే మెత్తగా ఉంది ఆంటీ. మీ రసాలు అయితే అమృతమే ఆహా” అని పొగుడుతున్నాడు. మీనా ఈసారి వాడి వైపు తిరిగి ముద్దులు పెట్టి వాడికి అప్పుడు వాడి ముందు నుంచుని “నా ఫోటో కావాలి అన్నావు గా. ఇదిగో రా తీసుకో” అని చెప్పి నగ్నంగా నుంచుని చూస్తుంది. మధు వెంటనే ఒక మూడు నాలుగు ఫోటోలు తీసి “అబ్బా ఆంటీ మీ తర్వాతే ఎవరైనా ఆంటీ. ఏం అందం ఆంటీ మీది. కొంతమంది బొద్దుగా ఉంటేనే బాగుంటారు ఆంటీ. మీరు ఇలా బలిసిన గుద్ద, పొంగిన సళ్ళతో ఉంటేనే బాగున్నారు ఆంటీ” అని పొగుడుతూ మొడ్డని కొట్టుకుంటున్నాడు. మీనా వచ్చి వాడి మొడ్డ దెగ్గర ఒంగోని మొడ్డని పట్టుకుని “నేను ఉండగా నువ్వు చెయ్యి వేసుకోవడం ఎందుకు రా?? నేను కొడతాను గా” అని చెప్పి వాలి మొడ్డని చేత్తో కొడుతుంది.  మీనా మధు తో “ఆహా ఆఅహ్ భలే ఉంది రా నీ మొడ్డ. పట్టుకుంటే వడల్లేకపోతున్న రా. దీన్ని నా పూకులో పెట్టుకోవడం అనే ఆలోచనకె నాకు కింద తడిసిపోతుంది రా హ్మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్” అంటూ మొడ్డని కొడుతోంది. మధు పైకి లెగిసి మీనా కి మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకోమని చెప్పాడు. మీనా వెంటనే మొడ్డని పట్టుకుని నోట్లో పెట్టుకుని చీకడం మొదలు పెట్టింది. మొడ్డని అలా ఒక పావుగంట చీకి కొంసేపు కింద వాడి రెండు గోటీలని చీకి మళ్ళీ మొడ్డని చీకి వాడికి కార్పించింది.

ఆ తర్వాత మీనా వాడిని పట్టుకుని వెళ్లి మంచం మీద పొడుకోపెట్టి “నీ మొడ్డ రుచి భలే ఉంది రా. ఇక ఆటలు చాలు. అసలు రంగంలోకి వెళ్దాం. మొడ్డని దూర్చి దెంగురా నన్ను” అని చెప్పి కన్ను కొట్టింది. వాడు పైకి లెగిసి మీనా తొడలు చుట్టూ చేతులు వేసి మీనా ని వాడి వైపు లాక్కుని ఒక కాలు లేపి పూకులో మొడ్డని తోసి దెంగడం మొదలు పెట్టాడు. మీనా తన సళ్ళని నొక్కుకుంటూ “ఆహః ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ అబ్బా ఆఅహ్ ఆఅహ్” అని మూలుగుతుంది

 please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button