Raaj kingVadina tho Anukokunda Jarigina Naa Anubhavam

Vadina tho Anukokunda Jarigina Naa Anubhavam   – 7 | వదిన తో అనుకోకుండా జరిగిన నా అనుభవం | telugu sex stories

Vadina tho Anukokunda Jarigina Naa Anubhavam   - 7 | వదిన తో అనుకోకుండా జరిగిన నా అనుభవం | telugu sex stories

Vadina tho Anukokunda Jarigina Naa Anubhavam   – 7 | వదిన తో అనుకోకుండా జరిగిన నా అనుభవం | telugu sex stories

 రచన –  Raaj king 

వచ్చి బయటకి తీసి ఇద్దరం.ఓకె మంచం లోపడుకున్నం కానీ నాకు మాత్రం అస్సలు నిద్ర పట్టడం లేదు నేను సంధ్య తో మాట్లాడుదాం అని ఎంతో ఆశ పడ్డాను కానీ నా ఆశలు అన్ని అడియాశలు అయ్యాయి అని చలా ఫీల్ అయ్యాను అలా ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ పడుకున్నాను తెల్లారి లేచి చూస్తే వదిన వాళ్ళు పెళ్లి కి వెళ్ళడానికి రెఢీ అవుతున్నారు వదిన నేను లేవడం చూసి రాజ్ మేము రెఢీ అవుతున్నాం నువ్వు కూడా వెళ్లి స్నానం చేసి వచ్చి రెఢీ అవ్వు అని చెప్పింది నేను సరే అని లేచి బాత్ రూం లోకి వెళ్ళాను అక్కడ బాత్రూం లో కి వెళ్ళిన నాకు అక్కడ బ్రా లు ఇంకా డ్రాయర్ లు కనిపించాయి అప్పుడు నేను ఒక్క బ్రా తీసి ఇది ఎవరిది అయ్యి ఉంటుంది అని ఆలోచిస్తున్న అక్కడ బాత్ రూం లో రెండు బ్రాలు రెండు డ్రాయర్ లు ఉన్నాయి అంటే వదిన సంధ్య ఇంతకు ముందు స్నానం చేసి ఇవి ఇక్కడే అలాగే వదిలి పెట్టరు బహుశ పెళ్లికి వెళ్లి వచ్చిన తర్వాత పిండుదాం బట్టలు అనుకున్నారు కావచ్చు అని అనుకున్నాను నాకు తెలిసి యివ్వి సంధ్య ఇంకా వదిన వే ఖచ్చితంగా ఎందుకు అంతే ఇక్కడ మొత్తం ఉన్న ఆడవాళ్ళు ముగ్గురే దాంట్లో మా అత్త అదే మా వదిన వాళ్ళ అమ్మ అయితే బ్రా వేసుకోదు ఆమె బ్రా వేసుకోదు అని నీకు ఏం తెలుసు అంటే నాకు తెలియదు కానీ నార్మల్ గా అయితే ఏజ్ బార్ అంటే ఏజ్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఆంటీ లు వేసుకోరు కదా అందుకే నేను అలా మా అత్త వేసుకోదు అని చెప్పను సో ఇవి ఖచ్చితంగా సంధ్య ఇంకా వదిన వే అనుకొని ఒక బ్రా తీసుకొని నా ముక్కు దగ్గర పెట్టుకుని వాసన పీర్చాను ఆ వాసన పీర్చగానే నా నరాలు జివ్వు మన్నాయి నా మోడ్డ లో చలనం కూడా స్టార్ట్ అయ్యింది తరువాత ఇంకో బ్రా తీసుకొని రెండు బ్రా లు కలిసి వాసన పిలుస్తూ నా నోట్లో పెట్టుకొని ముద్దులు పెడుతున్నాను ఇంకా నాకు అలా చేస్తూ ఉంటే పిచ్చి పిచ్చి గా ఉంది నా మోడ్డ కూడా లేచింది వెంటనే నా మోడ్డ బయటకి తీసి అక్కడ ఉన్న రెండు డ్రాయర్ లని కూడా తీసుకొని వాటిని కూడా స్మెల్ చూసి ఆ రెండు డ్రాయర్ లని నా మోడ్డ మీద పెట్టుకొని ఆ రెండు బ్రా లని చూస్తూ వదిన ఇంకా సంధ్య సండ్లు నొక్కుతున్నట్లు ఊహించుకుంటూ ఆ రెండు బ్రా లని పిసుకుతూ నా నోట్లో పెట్టుకొని బ్రా లకి ముద్దులు పెడుతూ వదిన ఇంకా సంద్య సండ్ల కి ముద్దులు పెడుతున్నట్లు ఊహించుకుంటూ నేను కసి ఎక్కిపోతున్నను కింద ఏమో డ్రాయర్ లని నా మోడ్డ పై వేసి నా మోడ్డ ఊపుకుంటూ ఉన్నాను అలా కొద్ది సమయం లో నాకు ఔట్ అయ్యే ముందు రెండు బ్రా లని ఇంకా రెండు డ్రాయర్ లని ఒక్క దగ్గర నా మోడ్డ దగ్గర పెట్టీ నా రసం అంతా వాటి మీద పిచికారి చేశాను అలా పిచికారి చేసి అవి ఎక్కడ ఉండే నో అక్కడ పెట్టేసి స్నానం చేసి టవల్ కట్టుకొని బయటికి వచ్చి రూం లోకి వెళ్ళాను అక్కడ వదిన అక్కడే ఉంది నన్ను చూసి వదిన బయటకి వచ్చింది నేను నా డ్రెస్ వేసుకొని బయటకి వచ్చిన తరువాత అందరూ రెఢీ అయిన తరువాత పెళ్లి కి బయలు దేరాం పెళ్లి అక్కడే ఊర్లో కాబట్టి మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి దగ్గర లోనే కాబట్టి అందరం నడుచు కుంటు వెళ్లి పెళ్లి అయన తరువాత అక్కడే తిని ఇంటికి వచ్చేసాము ఇంటికి వచ్చే సరికి నైట్ అయ్యింది ఇంకేముంది నిన్నటి లానే మేము భయట వదిన వాల్లు లోపల చి ఎన్నో ఆశ లతో ఇక్కడికి వచ్చిన నాకు నిరాశ నే మిగిలింది సంధ్య తో ఒక్క సారీ మాట్లాడటం కూడా వీలు కాలేదు చి అనవసరంగా వచ్చాను ఇక్కడికి అని నా మనసు లో అనుకున్నాను కానీ మళ్ళీ ఏం కాదు వచ్చింది మంచిగ అయ్యింది నేను ఇక్కడికి రాక పోతే సంధ్య నీ వదిన నీ చూడకుండా ఉండే వాడినా ఏం కాదు పోని సంధ్య తో మాట్లాడక పోయినా కనీసం సంధ్య నీ వదిన నీ చూస్తున్న కదా ఇంటి దగ్గర ఉంటే ఇది కూడా ఉండేది కాదు పర్లేదు లే అని అనుకొని నన్ను నేను సముజయుంచు కున్ననూ..

తరువాత రోజు పొద్దున వదిన రెఢీ అయ్యింది నేను లేవగానే వదిన రాజ్ మేము తోటల కి వెళుతున్నాం కూరగాయలు తేవడానికి మనము ఇంటికి తీసుకు వెళ్దాం కూరగాయలు అని అంటే మా మామ వాళ్ళకి అదే మా వదిన వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళకి ఎలాగూ నాకు పిల్లను ఇస్తాడు కాబట్టి మామ అని అంటున్నాను ఊకె మా వదిన వాళ్ళ నాన అంటే కొంచెం బాలేదు ఎందుకే మామ అంటున్న ఓకె అయితే వాళ్ళకి ఒక్క తోట ఉంది ఆ తోట లో కూరగాయలు పండిస్తారు అయితే వదిన ఇంకా మా అత్త ఇద్దరు తోటల కి వెళ్లి కూరగాయలు తెంపుకుని వస్తము అని ఇంకా మేము వచ్చే వరకు నువ్వు రెఢీ అయ్యి అన్నం తిని ఉండు రాగానే ఇంటికి వెళ్దాం అంది దాంతో నేను ఎంటి వదిన ఈ రోజు వెలుధామ ఇంటికి అన్నాను దానికి అవును వెళ్ళాలి కదా పెళ్లి కూడా అయిపోయింది ఇంకా ఇంటి దగ్గర అన్న ఒక్కడే ఉన్నాడు అన్న కి వంట చేసుకోవడం కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది కదా అందుకే ఈ రోజు వేలుదం అని చెప్పింది నేను సరే మరి అన్నాను అప్పుడు వదిన మళ్లీ నాతో పాప నీ చూసుకో పాప పడుకుంది సంధ్య వంట చేస్తుంది వంట కాగానే అన్నం తిని రెఢీ అవ్వు అని చెప్పింది 

తరువాత నేను వదిన తో మీరు అందరూ వెళుతున్నారా తోటలో కి మామ కూడా వస్తున్నాడా అని అడిగాను అప్పుడు లేదు నాన్న పని మీద వేరే వూరికి వెళ్ళాడు అందుకే అమ్మ నేను వెళుతున్నాం తోటలో కి అని చెప్పింది ఆ మాట విన్న నేను ఎగిరి గంతు వెయ్యాలి అనిపించింది ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో సంధ్య నేను మాత్రమే ఉంటాము సంద్య తో మంచిగ మాట్లాడు కోవచ్చు అని చాలా హ్యాపీ గా ఫీల్ అయ్యాను నేను వదిన తో సరే వదిన నేను చూసుకుంటాను పాప నీ మీరు వెళ్లి రండి అని చెప్పను వదిన వాళ్ళు సరే అని భయాలు దేరారు వాళ్ళు అలా వెళ్ళగానే నేను మెల్లిగ సంధ్య దగ్గరకి వంట రూం లోకి వెళ్ళాను సంధ్య అక్కడ వంట చేస్తుంది నేను మెల్లిగా వెళ్లి సంధ్య నీ వెనక నుండి పట్టుకొని వాటేసుకున్నాను సంధ్య ఒక్క సారిగా షాక్ అయ్యి బావ వదులు ఎవరైనా చూస్తారు అని అంది అప్పుడు నేను ఎవరు ఉన్నారే ఎవరు లేరు కదా ఎందుకు భయపడుతున్న వు అని అన్నాను అప్పుడు సంధ్య ఏమో ఎవరైనా వస్తారేమో అని అన్నాను అంది నేను ఏమో సంధ్య తో నేను మొన్న టి నుండి నీకోసం నీతో మాట్లాడాలి అని పిచ్చోడి లా ఎదురు చూస్తున్నాను కానీ అస్సలు టైమ్ దొరకడం లేదు ఇప్పుడు ఎదో దేవుడి దయ వల్ల టైం దొరికి నీ దగ్గరకి మాట్లాడుదాం అని వస్తె నువ్వు ఏమో ఇలా చేస్తున్నావు అస్సలు నువ్వు నిజంగా నన్ను లవ్ చేశావా నే అస్సలు నువ్వు నన్ను ఇష్ట పడ్డవా నిజంగా అని అన్నను ..

అప్పుడు సంధ్య నాతో ఎంటి నిజంగా ఇష్ట పడ్డనా అంటే ఏం అన్నట్లు నేను నిన్ను నిజం గా ప్రేమించ లేదు అనుకుంటున్నావా బావ హా అని కొంచెం ఫీల్ అయ్యి మళ్ళీ సంధ్య నాతో నువ్వు అయితే ఎంత నాకోసం ఎదురు చూసావు నేను అంతే ఎదురు చూసాను నేను నీతో మాట్లాడాలి అని  మాట్లాడటానికి వీలు అవ్వడం లేదు అని నేను చాలా భాద పడ్డాను ఫీల్ అయ్యాను కానీ నువ్వు ఇప్పుడు సడెన్ గా వచ్చి పట్టుకునే సరికి కొంచెం భయపడి అలా అన్నందుకు నీకు ప్రేమ లేదు నన్ను నిజంగా లవ్ చేశావా అని అంటున్నావు అని కొంచెం ఏడుపు మొహం చేసింది ..

అప్పుడు నేను అయ్యో సంధ్య నేను అల అనలేదు రా అంటే నువ్వు ఇప్పుడు నిన్ను ఎంతో ఆశ తో నీటి మాట్లాడుదాం అని వస్తె నువ్వు ఇట్లా అనేసరికి నేను అట్లా ఎదో తమాషా కి అన్ననే ఎందుకే దానికి ఫీల్ అవుతూ ఉన్నావు సరే సారీ బంగారం సారీ తప్పు అయ్యింది అని అన్నాను అప్పుడు సంధ్య ఇంకో సారి అట్లా అనకు నీకు ప్రేమ లేదు నీది నిజమైన ప్రేమ నా నీ అట్లా అన్నావు అనుకో చూడు నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ప్రాణం అంది అప్పుడు నేను సరే సారీ ఇంకో సారి అనను సారీ నా ముద్దుల పెళ్ళాం అని అన్నను దానికి సంద్య నవ్వి సరే అని అంది అప్పుడు నేను సంధ్య తో ఈ రోజు మేము వెళుతున్నాను ఎట్లా నే నిన్ను వదిలి నిన్ను చూడకుండా నేను ఉండలేను ఎలా నే నువ్వు కూడా మాతో రా కదా నే అన్నాను దానికి సంధ్య లేదు బావ నిన్ను చూడకుండా నీతో మాట్లాడకుండా నేను ఉండలేను అనే అల్ రెఢీ నాన్న నీ నిన్న నే అడిగాను కానీ నాన్న వద్దు అంటున్నాడు మళ్ళీ పోధము అన్నాడు అంది అప్పుడు నేను ఎలాగే మరి ఏం చేద్దాం అని అన్నాను అప్పుడు ఏమో బావ నాకు ఏం అర్థం అవ్వడం లేదు అంది అప్పుడు సంధ్య మళ్ళీ ఒక్క పని చెయ్యి బావ నన్ను ఇప్పుడే పెళ్లి చేసుకొని నీతో తోలుకొని పో వే ప్లీజ్ నేను నీతో వచ్చేస్తాను అని అంది అప్పుడు నేను బంగారం మన పెళ్ళికి ఇంకా టైం ఉంది ఆ టైమ్ వచ్చినపుడు ఎంత మంది వచ్చిన నిన్ను పెళ్లి చేసుకొని తీసుకొని పోతాను అన్నాను మరి ఇప్పుడు ఎలా అంది అప్పుడు నేను సరే మి నాన్న ఫోన్ నెంబర్ నీకు తెలుసా అని అడిగాను దానికి తను అవును తెలుసు అంది అయితే మీ నాన నెంబర్ నాకు ఒక్క పేపర్ మీద రాసి ఇవ్వు నేను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఫోన్ చేస్తాను అని చెప్పను దానికి సంద్య నువ్వు ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ మా నాన్న దగ్గర ఉంటే ఎట్లా అని అంది అప్పుడు నేను మి నాన్న దగ్గర ఉంటే మి నాన్న లిఫ్ట్ చేస్తే రాంగ్ నెంబర్ అని పెట్టేస్తా ను నువ్వు లిఫ్ట్ చేస్తే మాట్లాడు తాను అని చెప్పిన మళ్ళీ నేను ఆ తరువాత మా నాన్న నెంబర్ తో ఫోన్ చేస్తాను అప్పుడు నువ్వు మా నాన్న నెంబర్ కూడా గుర్తుంచు కో మీ నాన లేనపుడు మిస్డ్ కాల్ ఇస్తే నేను ఫోన్ చేస్తాను ఒక వేళ నువ్వు మిస్డ్ కాల్ ఇచ్చినపుడు నా దగ్గర ఫోన్ లేకపోతే నేను ఫోన్ తీసుకున్న తరువాత నీ మిస్డ్ కాల్ చూసి ఫోన్ చేస్తాను నీకు వీలు అయితే నువ్వు నాకు వీలు అయితే నేను ఇద్దరం ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకొని మాట్లాడు కుందం ఏం చేస్తాం ఇగ కొన్ని రోజులు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి తరువాత మన ప్రేమ విషయం ఇంట్లో తొందరగా.     చెప్పి పెళ్లి చేసుకోవాలి ఇట్లా దూరం గా ఉండటం మన వల్ల కాదు అన్నాను దానికి సంధ్య అవును బావ అని చెప్పి లోపలికి వెళ్లి పేపర్ మీద వాళ్ళ నాన్న నెంబర్ రాసి తిసుకొని వచ్చి నాకు ఇచ్చింది నేను ఆ నెంబర్ తీసుకొని జెబ్ లో పెట్టుకున్నాను ఆ తరువాత నేను సంధ్య తో మరి ఈ రోజు నేను వెళ్లి పోతున్నాను మరి నాకు ఏం ఇవ్వవా అని అన్నను దానికి తను ఏం కావాలి బావ అని అడిగింది అప్పుడు నేను నీ ఇష్టం ఎదైనా ఇవ్వు కానీ గుర్తుండి పోయేలా ఇవ్వు అన్నాను దానికి తను ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఆలోచించి నా దగ్గరగా వచ్చి తన ఎర్రని గులాబీ రంగు పెదాల తో నా పెదాలకు ముద్దు ఇచ్చింది తను అలా ముద్దు ఇవ్వగానే నేను నా చెయ్యి తన నడుము మీద వేసి నా దగ్గరకి లాక్కొని గట్టిగ వాటేసుకుని నేను కూడా సంధ్య పెదాలని నా పెదాలతో  బందించేసాను అలా ఇద్దరం ఒక్కరి పెదాలు ఒక్కరం జుర్రుతు ఉన్నాం నేను నా చెయ్యి వెనక్కి పెట్టీ తన పిర్రల మీద వేసాను వేసి మెల్లిగా తన పిర్రలని నొక్కను కింద నా మోడ్డ కూడా టైట్ అయిపోయింది నా మోడ్డ టైట్ అయ్యి సంధ్య పుకూ కి కుచుతుంది అలా నా మోడ్డ సంధ్య పుకూ కి కుచినపుడు సంద్య లో ఇంకా కసి పెరిగి పొయ్యి నా పెదాలు ఇంకా గట్టిగ కొరుకుతూ ఉంది నేను ఇంకా నా చెయ్యి నీ మెల్లిగా సంధ్య సన్ను మీద వేసాను నేను నా చెయ్యి సంధ్య సన్ను మీద వెయ్యగానే సంధ్య నా పెదాలని ఒక్క సారిగా వదిలి నా కళ్ళలోకి కసిగా చూసి నా పెదాలు మళ్ళీ అందుకుంది అలా ఇద్దరం ఒక్కరంటే ఒక్కరం అన్నట్లు గా గట్టిగ వాటేసుకొని పెనవేసుకొని ముద్దుని ఆస్వాదిస్తున్నాను వెనక తన పిర్రలని నో క్కుతు  నా కుడి చెయ్యి తో సంద్య సన్ను నొక్కుతూ మెల్లిగా తన కుడి సన్ను మీది నుండి తన రెండు సండ్ల నీ కలిపి నొక్కుతూ ఉన్నాను కింద నేమో నా మోడ్డ దాని పని అది చేస్తూ సంధ్య నీ ప్యాంట్ మీది నుండి తన పుకూ నీ దెంగుతూ ఉంది అలా కొంచెం సేపు తరువాత తన పెదాలు వదిలి ఐ లవ్ యు అని అన్నాను దానికి సంధ్య ఐ లవ్ యు టూ బావ అని నా పెదాలు మళ్ళీ అందుకొని చీకుతుంది అలా ఇద్దరం మళ్ళి ఒక్కటి పెదాలు ఒక్కరం చీకుతూ ఉన్నాను అలా ఉండగా సడెన్ గా భయట నుండి మా వదిన వాళ్ళ సప్పుడూ అయ్యింది అంటే వాళ్ళు వస్తున్నారు అని అనుకొని నేను సంధ్య ఒకరి మొఖాలు ఒకరు చూసుకొని చివరిగా ఒక్క ముద్దు పెట్టుకొని నేను అక్కడి నుండి పాప ఉన్న రూం లోకి వచ్చేసాను అంతలోనే వదిన వాళ్ళు వచ్చారు వస్తూనే రాజ్ తిన్నావా రెఢీ అయ్య వా అని అడిగింది నేను లేదు వదినా ఇంకా తినలేదు అన్నాను ఎందుకు అని అడిగి సంధ్య తో సంద్య రాజ్ కి అన్నం పెట్టలేదు నా ఇంకా వంట కాలేదా అని అడిగింది అప్పుడు సంధ్య వదిన తో లేదు అక్క ఇంకా వంట కాలేదు అంది అప్పుడు వదిన ఎందుకు లేట్ అయ్యింది అని అడిగింది అప్పుడు సంధ్య పాపం ఏం చెప్పాలో తెలియక అటు ఇటు చూస్తూ ఉంటే నేను వదిన పాప ఇప్పటి వరకూ చాలా ఏడ్చింది నేను ఎంత సముజయించిన కానీ ఎంత ఆడించిన కానీ నా మాట విన లేదు ఏడుస్తూనే ఉండే అందుకే సంధ్య వచ్చి ఎత్తుకొని ఇప్పటి వరకు ఆడించింది జస్ట్ ఇప్పుడే ఇక్కడ పడుకో బెట్టి వంట రూం లో కి వెళ్ళింది అంత లోనే మీరు వచ్చారు అని నేను కవర్ చేసి చెప్పను అప్పుడు వదిన అవునా సరే సంధ్య తొందరగా వంటా చేయు తొందరగా వెళ్ళాలి లేట్ అవుతుంది మళ్ళీ లేట్ అయితే మా ఊరికి ఆటో లు ఉండవు అని చెప్పింది దాంట్లో సంద్య నన్ను చూసి నవ్వి సరే అని వంట రూం లోకి వెళ్లి వంట చేసింది 

ఆ తరువాత వంట అయిన తరువాత మేము తిని రెఢీ అయ్యి ఇంటికి వెళ్ళడానికి భయాలు దెరము అంతలోనే వేరే ఊరికి వెళ్ళిన మా నాన కూడా వచ్చాడు మమ్మలిని చూసి వెళుతున్నారా అని అడిగాడు మేము అవును అని చెప్పావు నేను మా మామ కి మా అత్త కి అలాగే సంధ్య కి కూడా వెళుతున్నాను అని చెప్పి బయటకి భయల్ ధేరము పాపం సంధ్య నన్నే చూస్తూ ఉండిపోయింది తనని చూస్తే నాకు చాలా బాధ కలిగింది తనని వదిలి వెళుతూ ఉంటే ఏదో మిస్ అయినట్లు అనిపించింది నాకు మనుసులో ఇగ ఏం చేస్తాం అని అక్కడ బస్ స్టాండ్ లోకి వచ్చి బస్ ఎక్కాము బస్ ఎక్కిన తరువాత అక్కడ వదిన కి ఒక్క సీట్ లో ప్లేస్ ఉంటే అక్కడ వదిన నీ కూర్చో పెట్టీ నేను వెనక కి వెళితే నాకు ఒక్క ఖాళీ సీట్ దొరికింది నేను కూర్చున్నాను కానీ నా మనుసు అంత సంధ్య దగ్గరే ఉంది తన గురించి ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను అలా కొంచెం సమయం తరువాత మేము దిగవలసిన ప్లేస్ రాగానే మేము అక్కడ బస్ స్టాండ్ లో దిగినామ్ నేను పాప నీ ఎతుకున్నను వదిన బ్యాగ్ పట్టుకొని నడుస్తూ ఉంది అలా ఇద్దరం పక్క పక్కనే నడుస్తూ ఉంటే పెళ్ళాం మొగుడు పక్క పక్కకు నడిచినట్లు అనిపించింది నాకు అలా నడుస్తూ మా ఊరికి వెళ్ళే ఆటో ల దగ్గరకి వెళ్లి అక్కడ ఆటో ఎక్కి ఇంటికి వెళ్ళి పోయాం..

8c

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[/embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

 

 

sp;

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ

Vadina tho Anukokunda Jarigina Naa Anubhavam – 7 ,వదిన తో అనుకోకుండా జరిగిన నా అనుభవం , telugu sex stories,jabbardasth,dengudukadalu,+jabbardasth.in,telugu hot stories,actress sex stories in telugu,mahire maridi sex kathalu,Vadina tho Anukokunda Jarigina Naa Anubhavam

 

 

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button