Xxx Apartment Telugu lo

Xxx Apartment Telugu lo – 3 | Xxx appartment తెలుగు లో | telugu dengudu kathalu jabardast

Xxx Apartment Telugu lo - 3 | Xxx appartment తెలుగు లో | telugu dengudu kathalu jabardast

Xxx Apartment Telugu lo – 3 | Xxx appartment తెలుగు లో | telugu dengudu kathalu jabardast

Rockstar Rocky

Xxx Apartment Telugu lo | Xxx appartment తెలుగు లో | telugu dengudu kathalu jabardast
Xxx Apartment Telugu lo | Xxx appartment తెలుగు లో | telugu dengudu kathalu jabardast

అందాల రాశి అమాయకురాలు 
[Image: Rashi-In-Hyper-2.jpg]
రాశి ఖన్నా ఓకా అమయకురాలు, పస్ట్ ర్యాంకర్ Xxx అపార్ట్మెంట్ లో గది నం. 401 లో ఉంటుండి ఇంకా ప్రతి టీచర్ పెవరేట్ స్టూడెంట్
రాశి ఖన్నా గురించి చెప్పలంటే తనాని క్లాస్ లో అందరు హెలానా చెస్తు ఉంటారు కారణం తనకి అందం ఉన్నపటికీ ఆ అందనికి తగ్గ బటలు కానీ మేకప్ కానీ వెసుకోడు గ్లాసెస్ పెటుకోని మొదటి బెంచ్ లో కుర్చోని క్లాస్ వింటుండి తనని ఎవరు ఎన్నీ మాటలు అన్నా పట్టించుకునేది కాదు తన పని తను చుసుకునేది ఇలా జరుగుతున్న తన జీవితం మలుపు తిరిగింది 
ఎప్పుడు పుస్తకాలనే చుసే రాశి రాజ్ వచ్కాకా రాజ్ ని చుడాటం మోడలుపేట్టిండి అలా చుస్తు చుస్తు రాజ్ మీద ప్రేమా పెంచుకుండి రాజ్ తో ఎలగైనా మాట్లడలి అని ఎన్నో సార్లు ప్రయత్నించింది కానీ రాజ్ నిచూడటం తోనే మాట మాట్లదేది కాదు అక్కాడే ఉండి పోయెడి రాజ్ తన లా కాదు అందరితో కలిసి ఉంటాడు నాతో మాట్లాడతాడా అని తనకు అనుమనం వచిండి ఎలగయైనా మాట్లడలి అని నిర్ణయించుకుంది
ఇకా మారుసటి రోజు రాశి రాజ్ దగ్గారకు వెల్లిండి లోపాల ఎంతో భయపడుతూ ఉండి రాజ్ తన ఫ్రెండ్ అజయ్ తో మాట్లదుతున్నాడు అప్పుడు రాశి వెల్లి రాజ్ ని పిలిచిండి 
రాశి: రాజ్ నీతో కొంచం మట్లడాలి
రాజ్: ఎంటి రాశి ఖన్నా ఎమ్ మాట్లడాలి
రాశి: ఆది……….నేను ……..ఆహ్ … ఆది నువ్వు ఇంగ్లీష్ బాగ చదువుతావు కదా నాకు కొంచం హెల్ప్ చెస్తా వేమో అని ….. ఆహ్ …. అడగలనిపించిండి
రాజ్: సారే రిలాక్స్ రాశి ఖన్నా ఎందుకు అంతలా వనుకితున్నవ్. ? 
రాశి: ఆహ్ ఆహ్ అధీ ఎమి లేదు … ఆహ్ నెన్ వెల్తా మారి సాయంత్రం…..మా ….. మా ఇంటికి వచేసేయి…..ఆహ్ …..thank u
రాజ్: హ సారే అలాగే వస్తా
అని అనగనే రాశి నవ్వుతు ఆక్కాడ నండి వెల్లిపోయిండి
రాశి వెల్లిపోయకా అజయ్”ఆరే రాజ్ దానికి ఎమ్ నెర్పిస్తావ్ రా ఎందుకు వస్తా అని ఒపుకున్నవ్ ” 
రాజ్ “ఆరే మామా నికు విశయం అర్థం కాలేదు రా నేను తానకి ఇంగ్లీష్ నెర్పిస్తే తనూ నాకు రాని సబ్జెక్టులు నెర్పిస్తుండి అంతే , హెల్ప్ చెయ్యడం లో తప్పు లేడు మామా ఐనా తనూ మారి అందంగా లేకుండా ఎమ్ లేదు లే ” అంటు నవవుతున్నాడు అప్పుడు అజయ్”ఐనా నువ్వు ఇలా వధినలకు ఇలాoటి అందం లెని రాశి లకు హెల్ప్ చెస్తు ఉంటే ఇగా నిక్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ దొరకదు రా” అని అన్నాడు రాజ్ కి కొంచం కోపం వచిండి ఐనా పటిన్చుకోలేడు 

ఇకా సాయంత్రం రాజ్ రాశి వల్లా ఇంటికీ వెల్లాడు , డోర్ బెల్ కొట్టగనే వల్లా అమ్మ వచి తలుపు తిసిండి రాజ్ వల్లా అమ్మ ని చుసి షాక్ అయ్యడు [Image: Anushka%2BShetty%2BPhotos%2BIn%2BWhite%2...4%2529.jpg]

ఆ డోర్ తిసాకా రాజ్ చుసిండి అనుష్క ని 
అనుష్క ని చుసి రాజ్ అహచర్యపోయాడు అనుష్క మోడరన్ డ్రెస్ లో ఉండి రాజ్ అనుష్క ని చుస్తున్నాడు అప్పుడు అనుష్క “ఎవరు …… ఎమ్ కవాలి” అంటు మత్తు ఎక్కించే విధం గా అడిగిండి అలా అడిగే సరికి రాజ్ కి మాట పడిపోయిండి రాజ్ అప్పుడు “ఇడి …. ఆహ్ … ఆహ్ రాశి ఖన్నా వల్లా ఇల్లు ఇహ్ ….నా … “అంటు ఆదిగడు అనుష్క “హా అవూను ఇది రాశి ఇల్లే నేను వల్లా అమ్మా ని “అని అంది రాజ్ షాక్ అయ్యడు “ఎంటి అమ్మ నా మిమ్మల్ని చుస్తే రాశి కి అక్క లా ఉన్నారు ” రాజ్ అలా అంటు ఉండగా అనుష్క రాజ్ బుగ్గ ని పట్టుకోని “నాటి బాయ్ రా లోపాలికి “అంటు బుగ్గ పట్టుకొని లోపాలికి తిసుకెలిండి రాజ్ లోపాలికి వెల్లగనే “రాజ్” అని పిలిచిండి రాశి, రాశి ని చుసి మల్లి షాక్ అయ్యడు రాజ్ , రాశి మోర్డెన్ డ్రెస్ వెసుకోని ఉండి[Image: maxresdefault.jpg] రాశి ని అలా చుసే సారికి రాజ్ మొడ్డ లేచిండి , రాశి రాజ్ దగ్గారకు వచ్చి “రాజ్ నా బెడ్ రూమ్ లోకి రా అక్కడ చదువుకుందాం ” అని అంది రాశి వల్లా అమ్మతో “అమ్మా నువ్వు పార్టీ కి వెల్తా అన్నావు కదా లేట్ అవతుండి నువ్వు వెల్లూ మరి “అని అంది అనుష్క అప్పుడు “హా అవును స్వీటీ నేను వెళ్తాను ఇకా, బై “అంటు రాశి చెప్పి వేనక్కి తిరిగి రాజ్ బుగ్గ ని మల్లి పట్టుకోని “బై నాటీ “అంటు వెల్లిండి 

ఇక రాజ్ రాశి బెడ్ రూమ్ కి వెల్లరు రాజ్ కి రాశి ని చుస్తే ఎంతో మూడ్ వస్తుండి రాశి వెసుకున్నా డ్రెస్ ని చుసి అహ్చర్య పోయాడు తను ఇంట్లో ఇలా ఉంటుండి మరి కాలేజీ లో ఉంటే ఎం అవుతుంది అని మనసులో అనుకున్నాడు రాశి వెసుకున్నా డ్రెస్ లో తన సల్లు క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి ఆ సల్ల ని చుస్తే వెంటేనే పిసాకలి అంటు మనసులో అనుకుంటున్నాడు రాజ్ రాశి సల్ల ని పిసుకుతునాట్టు ఉహిన్చుకుంటునాడు అప్పుడు మనసులో “అజయ్ గానికీ మాత్రం ఈ విశయం తెలిస్తే వాడు చస్తాడు రాశి ఇలా ఉంది అని తెలిస్తే అంటూ మనసులో అనుకుంటు తన సల్ల ని చూస్తూ పిసాకలని ఉహిన్చుకుంటునాడు ఇలా ఉండగా రాశి రాజ్ ని పిలిచిండి ” రాజ్ …. రాజ్ ఎమైండి… ఎం అలోచిస్తున్నవ్ “అని అనగనే రాజ్ కి కొంచం టెన్షన్ గా అనిపించిండి రాజ్ “ఎమి లేదు ” అoటే…, రాశి ” ఇలా చదవడం బోర్ కొడుతుంది కదా నువ్వు చాలా సెపటి నంచి చెప్తునే ఉన్నవు జ్యూస్ ఎమైన తిసుకురానా అని అంది . .రాజ్ “హా సారే వెల్లూ, వెల్లి తిసుకురా “అని అన్నాడు సరే అని రాశి వెల్లిండి వెల్లె దరిలో ఎగిరి గంతేస్తు”ఓహ్ యేస్ రాజ్ నా రూమ్ కి వచ్చాడు మేము ఇద్దరం కలిసి ఉన్నం అనుకుంటు [Image: Rashi-Khanna-Hot-11.jpg]సంతోషపదుతుండి రాజ్ ఎమో “ఈ రాశి ఎంట్రా ఇలా ఉంది, ఎలాగైనా దాన్ని దెంగాలి “అని మనసులో అనుకుంటునాడు 

రాశి ఓక గ్లాస్ లో రాజ్ కి జ్యూస్ తిసుకవెల్లిండి రాజ్ కి ఇస్తు ఉండగా చెయి స్లిప్ అయి రాజ్ ప్యాంటు మీద పడింది రాశి “ఓ ఎంటి ఇలా జరిగిండి ” అంటూ బయపడింది రాజ్ తనతో మాట్లడడెమో అని రాశి టెన్షన్ తో అరుస్తు రాజ్ ” I’m sorry ….అంటు అటు ఇటు చస్తుండి రాజ్ ” ఏమి పర్వలేడు it’s ok 
నేను బాత్రూమ్ కి వెల్లి క్లీన్ చెసుకుంటా అని అన్నాడు కానీ ఈ లోపే రాశి టెన్షన్ లో నా దగ్గర ఓకా కెర్చీఫ్ ఉంది అంటు కెర్చీఫ్ ని తిసి రాజ్ పాంటు మీద క్లీన్ చెస్తుండి రాశి కి తెలియని విశయం ఏంటి అంటే రాజ్ మొడ్డ అప్పటికే లేచి ఉండి రాశి అలా క్లీన్ చెస్తు ఉంటే మొడ్డ మీద రాశి చేతు ని అనుబవిస్తు రాజ్ enjoy చెస్తున్నాడు , రాశి క్లీన్ చెయ్యడం అయిపోయకా రాజ్ మొడ్డని గమానించిండి ఇకా లేచి కుర్చీ లో కుర్చుండి కాసేపటికి రాజ్ రాశి తో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు 
రాజ్: రాశి నువ్వు ఎందుకని ఇప్పుడు వెసుకునట్టు గా బట్టలు కాలేజీలో వెసుకోవు
రాశి: రాజ్ మా అమ్మ నాకు ఎప్పుడు ఇలాంటి బట్టలే తెస్తుండి కానీ నేనే వెసుకోను
రాజ్: ఎందుకు రాశి, ఈ బట్టల్లో నువ్వు చాలా బాగున్నవ్
రాశి: కని రాజ్, నా చిన్నప్పుడు ఇలాంటి బట్టలే వేసుకునేదాన్ని కానీ చిన్నపుడే నా సల్లు పెద్దాగ అయే సరికి స్కూల్ లో అందరు అబ్బాయిలు నన్నే చుసే వాళ్ళు నా స్నేహితుల కి నా పై అసుయ కలిగిండి అవి అంతా పెద్దాగ ఉందడం వల్లా.
ఒకాసరి అయితే స్కూల్ బస్సు లో ఇద్దరు కుర్రల్లు పిసకాబొయారు , ఇవి అనిటికి కరణం నా బాడీ ఎ అని నేను అప్పటినుంచి చిన్న సైజు బ్రా లు వేసుకోవడం మొదలుపెట్టాను ఇక బట్టలు కుడా అలనే వేసుకుంటున్నాను 

రాజ్: అయ్యో రాశి, పక్క వల్లూ ఎం అనుకుంటే ఎంటి వాళ్లని పట్టించుకోకూ , నికు ఎలా ఉంటే ఇష్టమో అలనే ఉండు వాళ్ళు ఎవరు నిన్ను వద్దు అనడానికి  
అంటూ రాజ్ రాశి కి ధైర్యం చెప్పాడు రాశి కి కళ్ళలో నీళ్లు తిరిగాయి వెంటనే రాజ్ ని ముద్దు పెట్టుకుండి రాజ్ కుడా తిరిగి ముద్దు పేట్టాడు అలా కసేపు ముద్దు పెట్టూకునకా రాశి ఆ ముద్దు ని ఆపి “రాజ్ సారీ రాజ్ అనుకోకుండ అలా ముద్దు పెట్టేసా “అని అoటే రాజ్ “రాశి ఇప్పుడే కదా నీకు చెప్పను నీకు ఎలా నచ్చీతే ఆలా ఉండు”అని అనగనే రాశి మల్లి ముద్దు పెట్టిండి అలా కసేపు ముద్దు పెట్టూకునకా

రాశి: రాజ్ నాకు నువ్వు అoటే ఇష్తం రాజ్ నిన్ను చుసిన మొదటి రోజు నంచె నితో ఎప్పుడు మాట్లడాలా ఎప్పుడు ఒంటరిగ కలవలి అంటు అనుకుంటు ఉన్నా మొత్తానికి ఇవాలా జరిగిండి రాజ్ ఇది నా ఫస్ట్ కిస్
రాజ్: రెడీ గా ఉండు రాశి ఈ రోజు నికు చాలా ఫస్ట్ లు జరుగుతాయి అని అంటు మల్లి ముద్దు పెటాడు తరువాత రాశి ని
” సారే ని బట్టలు విప్పేసేయి ఇంకా నువ్వు ఎంత అందాన్ని దాచావో నేను చుస్తా” అని అనాగనే
రాశి: నీకు చూడాలని ఉందా రాజ్ ఒక్క నిమిషాం, చుపిస్తా[Image: rashi-khanna-hot-navel-trial-room-scene-...rthy-2.jpg]
అంటూ రాశి తన బట్టల ని ఒక్కోటిగా విప్పుత్తుండి రాజ్ కి తన సల్ల ని చుపించిండి రాజ్ వాటిని పిసాకలి అని కొరికగా ఉన్నాడు ఇకా రాశి చూపించిగానే పిసకడం మొదలుపెట్టాడు రాశి కి అదే మొదటిసారి కావడం తో ఎంతగానో ఆనందీస్తుండి అలా కాసేపు పిసికాక ఇంకా ఎం దాచావో చుపిన్చు అని అన్నడు రాజ్. రాశి తన పాంటి ని తిసేసిండి క్లీన్ గా ఉన్నా తన పూకు ని చస్తుంటె రాజ్ అగలేకా పోయాడు ఇకా వెంటనే రాశి ని పడ్కోబెట్టి పూకు నాకడం మొదలు పేట్టాడు
రాశి “ఆహ్ అహ్ రాజ్ ….. అహ్ హ్మ్ అహ్మ్ మ్మ్ అహ్ అహ్మ్ మ్మ్ రాజ్ …. ఆహ్ ఆహ్ ………
ఇది నోపిగా ఉండి అహ్ అహ్ అహ్ హ్మ్ అహ్మ్మ్ “అంటు అరుస్తుండి మొదటిసారి కవడం వల్లా తోండరాగా కర్చేసిండి ఇకా రాజ్ కుర్చీ లో కుర్చోని తన మొడ్డని చీకమని చెప్పడు
రాశి కి మొడ్డని చికాడం మొదటిసారి అయ్యనపట్టి రాజ్ మూడ్ పెంచెలా చికిండి రాజ్ “ఆహ్ ఆహా హా ఆహ్ రాశి బాలే చికుతున్నవ్ఇంకా గట్టిగ చికు ఆహ్ అహ్ హ్మ్ఇంకా గట్టికా జుర్రుకో నా మొడ్డని ఆహ్ అహ్మ్ అహ్మ్ ఇంకా లోపాలికి అని చికు “అంటు ఓక 10 నిమిషాల కి కర్చేసు రాజ్ 
రాజ్ రాశి “ని పూకు రెడీ గా పెటుకో రాశి మొదటిసారి కబట్టి నోప్పి ఉంటుండి ఆ నొప్పి ని దాటితేనే సుఖం వస్తుండి సరే నా కస్తా ఓర్చుకో ” అని చెప్పడు
 రాశి సారే అన్నటుగా తల ఊపింది ఇక రాజ్ రాశి పూకు లో మొడ్డని పేట్టాడు రాశి మొదటిసారి కావడం తో ఎంతగానో నోపి నోపి అంటు అరుస్తుండి రాజ్ “ఓర్చు కో రాశి ఓర్చు కో ఇంకా కసేప్ అయితే అంతా సుఖమే అంటూ అలా దెంగుతునే ఉన్నాడు ” రాజ్ మాటలు వింటూనే రాశి ” ఆహ్ ఆహ్ అయ్యో అబ్బా ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ అబ్బా ఆహ్ ఆహ్ హ్ హ్మ్ మ్మ్ అబ్బా ఆహ్ ఆహ్ అహ్ హ్మ్ హ్మ్ మ్మ్ హ్మ్”అంటు అరుస్తునే ఉండి రాశి ఎక్కువ ఓర్చుకో లేదు అని రాజ్ కి అర్థం అయింది ఇక వెంటనే కర్చేయాలి అని ఇంకా వేగం గా దెంగడం మొదలుపెట్టాడు అలా దెంగుతూనే ఉన్నాడు ఓకా అరగంట కి రాజ్‌ కార్చడానికి సిద్దం అయ్యడు రాశి తన పూకు లో కరుస్తా అని అడిగితే మొదటిసారి కదా నేను చుస్తాను నా సళ్ళ మీద కార్చు అని ఆదిగిండి రాజ్ కుడా అలగే అని రాశి సల్లా మీద కర్చేసాడు
ఇక కాసేపటికి మరో రేండు రౌండ్లు వెసారు రెండో రౌండ్లో రాశి నోపి ని మర్చిపోయిసుఖాన్ని అనుబవిస్తుండి
 ముడో రౌండ్ అయిపోయకా రాశి రాజ్ కి I love you చెప్పిండి రాజ్ కుడా తిరిగిi love you చెప్పడు రాశి తర్వత రెండు రోజులు కాలేజీ వెళ్ళలేదు ఆ రెండు రోజులు రాజ్ ఇంట్లో వదిన ని కాలేజీ లో టీచర్ తమన్నా ని, రాశి వల్లా అమ్మ పార్టీ కి వెల్లకా రాశి ని దెంగుతూనే ఉన్నాడు 

ఇక మూడవ రోజు రాశి మోర్డెన్ డ్రెస్ వెసుకోని మేకప్ వెసుకోని కాలేజీ కి వెల్లిండి
తనని చుసి హెలానా చెసినా వల్లూ అందరు రాశి ని చుసి అచార్య పోయరు రాశి ఇలా కాలేజీ కి వచిండి అని ఒకరినుంచి ఓకరికి తెలిసింది అలా అజయ్ కి కుడా తెల్సింది అజయ్ వెల్లి రాజ్ కి చెప్పడు
” రాజ్ ఆహ్ పుస్తకాల పురుగు స్టైల్ గా కాలేజ్ కి వచిందాట “అని చెప్తు ఉండగానే రాశి అక్కడికి వచిండి [Image: Raashi-khanna-Ayogya-prmotions-5.jpg]రాశి వచి “రాజ్ బేబీ ఇటు రా …. “అంటు పిలిచిండి రాజ్ వెల్లి రాశి ఓక ముద్దు ఆది చుసిన అజయ్ షాక్ అయ్యడు అప్పుడు రాజ్ “హ ఆ అజయ్ చెప్పడం మార్చిపోయాను తనూ నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ రాశి ” అంటూ పరిచయం చెసాడు[Image: cartoon-panic-boy-forgotten-action-shock...754388.jpg]
అజయ్ షాక్ అయ్యాడు  

ఆరోజు నుండి రాశి ని చూసి అందరు అమ్మాయిలు అసూయతో ఉన్నారు అబ్బాయిలు ఏమో కామం తో చూస్తున్నారు కానీ రాశి రాజ్ తో ఉండడం చూసి అందరు అహ్చర్య పోయారు రాజ్ అదృష్టవంతుడు అని అనుకుంటున్నారు[Image: raashi-khanna-rashi-khanna-photos-images-67639.jpeg]

క్లాసురూమ్ లో

రాశి, రాజ్ లాస్ట్ బెంచి లో కూర్చున్నారు క్లాస్ జరుగుతున్న సమయం లో రాజ్ రాశి కింద కెలుకుతూనే ఉన్నాడు
రాశి వేసుకున్న బట్టలు చిన్నవి కావడం తో తొడలని పట్టుకొని ఆడుతున్నాడు క్లాస్ కి క్లాస్ కి మధ్యలో వచ్చిన బ్రేక్ సమయంలో ఇద్దరు ముద్దు పెట్టుకుంటున్నారు రాశి అందరు చుస్తునారు అనేది పట్టించుకోకుండా రాజ్ కి తిరిగి ముద్దు పెట్టింది మిగతా అబ్బాయిలు చూసి కసి తో కొట్టుకుంటున్నారు
ఇలా ఉండగా maths పీరియడ్ స్టార్ట్ అయింది maths సార్ కి రాశి ఫేవరెట్ స్టూడెంట్ వచ్చి రాగానే ముందు బెంచిలో రాశి లేకపోవడం చూసి రాశి కన్నా కాలేజీ కి రాలేదా అని అడిగాడు
అప్పుడు రాశి ” సార్ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను” అని లేచి నిల్చుంది ఆలా లేవగానే రాజ్ వెనకాల పిర్రలను పిసకడం మొదలుపెట్టాడు

సార్ : రాశి ఏంటి బెనక బెంచి కి వెళ్లవు
రాశి : సార్ ఈరోజు నుంచి నేను ఇక్కడే ఉంటాను సార్, మీరు క్లాస్ చెప్పండి

అని అంది ఆలా మాట్లాడున్న అంత సేపు వెనకాల రాజ్ పిర్రలతో ఆడుకుంటున్నాడు రాశి కూడా మత్తు గా మాట్లాడుతుంది

సార్ : రాశి నువ్వు బానే ఉన్నావా, ఎందుకు ఆలా మాట్లాడుతున్నావు
రాశి : ఏమి లేదు సార్, మీరు క్లాస్ స్టార్ట్ చెయ్యండి

సార్ క్లాస్ చెప్పడం మొదలుపెట్టడు ఆలా చెప్తూ ప్రశ్నలు వేసాడు వాటికీ రాశి సమాధానం చెప్పింది
సార్ ఒక ప్రాబ్లెమ్ బోర్డు మీద రాసి, దీన్ని ఎవరు సాల్వ్ చేస్తారు ఆని అడిగాడు
రాశి : నేను చేస్తాను సార్, నేను చేస్తా ఆ ప్రాబ్లెమ్
అంటూ లేచింది కానీ రాజ్ బెంచి కి అడ్డం గా ఉన్నాడు రాశి ముందు నుంచి తన పిర్రలు రాజ్ మొఖానికి తగిలేలా వెళ్ళింది
బోర్డు దగ్గరికి వెళ్ళాక గుద్దని వంపి మత్తు గా మాట్లాడుతూ వెనకాల రాజ్ ని చూస్తూ ప్రాబ్లెమ్ సాల్వ్ చేసింది ” వెరీ గుడ్ రాశి” అని సార్ అన్నాడు
రాశి తిరిగి వచ్చి బెంచ్ లోపలికి వెళ్ళేపుడు సళ్ళు తగిలించి లోపలికి వెళ్ళింది
ఇక లోపలికి వచ్చాక రాజ్ మళ్ళీ రాశి తొడలతో ఆడుకుంటున్నాడు రాశి మెల్లిగా ములుగుతుంది ” మ్మ్మ్ మ్మ్మ్ హ్మ్మ్ మ్మ్మ్ మ్మ్ అహ్మ్మ్ అహ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్ మ్మ్ “[Image: 947b8006a58668e00088f75c2093cea8.jpg]

రాశి ని మళ్ళీ ఇంకొక ప్రశ్న వెయ్యాలి అని వెనక్కి తిరిగి చూస్తే రాశి ములుగుడు చూసాడు
సార్ : రాశి నువ్వు బాగానే ఉన్నావా, నీకు ఏమైంది రాశి ఆలా ములుగుతున్నావు?
రాజ్ : సార్ తనకి వొంట్లో బాలేదు అనుకుంట సార్, నేను తనని క్యాంపస్ డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్లనా?
సార్ : హ సరే రాజ్ నువ్వు తనని తీసుకువెళ్ళు
అని అన్నాడు
రాజ్ రాశి ని పట్టుకొని బెంచ్ బయటకు వచ్చాడు అది చూసి కొందరు అబ్బాయిలు తీసుకెళ్లి దెంగు అని మనసులో అనుకున్నారు
సార్ మనసుకో ” రాశి నా ఫేవరెట్ స్టూడెంట్ తను ఒక్కతే క్లాస్ వినేది తనకి ఎం కాకూడదు ” అని అనుకున్నాడు

రాజ్ బయటకి వచ్చాక పక్కన ఉన్న క్లాసురూమ్ కాలిగా ఉండడం చూసాడు అందులోకి రాశి ని తీసుకువెళ్ళాడు

లోపలికి వెళ్ళకా

రాశి : రాజ్ తొందరగా రా క్లాస్ అయిపోయే లోపు కానివ్వాలి
అంటూ రాజ్ ని దగ్గరకు లాక్కుంది
రాజ్ వచ్చి రాశి కి ముద్దు పెట్టాడు కాసేపటికి రాజ్ రాశి ని మోకాళ్ళ మీద ఉంది మొడ్డని చీకమని చెప్పాడు రాశి అలాగే చేసింది
రాజ్ ” ఆహ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ మ్మ్మ్ అహ్మ్మ్ రాశి మ్మ్మ్ మ్మ్మ్ ఆహ్ మ్మ్మ్ అలాగే మ్మ్మ ఇంకా లోపలికి తీస్కుకో అహ్మ్మ్ మ్మ్మ్ అంటూ అన్నాడు రాశి అలానే చీకుంతుంది ఆలా ఒక పావుగంట చికాక 
రాశి ” రాజ్ ఎవరన్నా వస్తారేమో ఎలా చేద్దాం “అని అంది అప్పుడు రాజ్ ” నువ్వు ఎం ఆలోచించకు అని చెప్పి డోర్ లాక్ వేసి రాశి ని డోర్ పట్టుకో అని చెప్పి వెనకాల నుండి కాలు లేపి దెంగడం మొదలుపెట్టాడు 
” ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ అహ్మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్మ్ రాజ్ ఆహ్ మ్మ్మ్ మ్మ్మ్ డోర్ మ్మ్మ్మ్ ఆహ్ డోర్ దగ్గర ఉంటే ఎవరు రారు అంటావా ఆహ్ మ్మ్ మ్మ్మహమ్ హ్మ్న్ హ్మహమ్ అహ్హ్ మ్మ్మ్ ” అంటూ అరుస్తూఉంది
ఆలా కాసేపు దెంగినక రాజ్ కింద పడుకొని రాశి ని పైన ఎక్కి దెంగుకో అని చెప్పాడు రాశి నవ్వుతు వచ్చి పైన ఎక్కి రాజ్ కి ముద్దు పెట్టి ఎగరడం మొదలుపెట్టిది ఆలా వాళ్ళు ఈ ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి దెంగించుకుంటూనే ఉన్నారు
ఇలా ఉండగా ఒక అరగంట కి బెల్ మోగింది కాలేజీ అయిపొయింది రాశి వెళ్దాం అంది కానీ రాజ్ వినలేదు ఆలా రాజ్ ఎగరుతున్నాడు రాశి ఏమో ” రాజ్ మా ఇంటికి వెళ్ళకా దెంగించుకుందాం ఇక్కడ ఇప్పుడు అయితే అందరు చూస్తారుపదా వెళ్దాం ” అని అంది
ఇక చేసేది ఎం లేక రాజ్ సరే అన్నాడు ఇక అక్కడ నుండి రాజ్ రాశి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు [Image: ae80677ceeef9b96bcc47195d655189e.jpg]

రాశి వాళ్ళ ఇంట డోర్ బయట
రాజ్ : రాశి మనం ఇవ్వాళా కొత్త పొజిషన్ ట్రై చేద్దాం
అంటూ రాశి పట్టుకొని బుజాలని పిసుకుతున్నాడు
రాశి : రాజ్ ఒక్క నిమిషం అగు మా అమ్మ వస్తుంది తలుపు తియ్యని, తను వెళ్ళకా నువ్వు ఏ పొజిషన్ కావాలంటే ఆ పొజిషన్లో నే కానిద్దాం
అంటూ అనగానే రాశి వాళ్ళ అమ్మ అనుష్క వచ్చి తలుపు తీసింది తలుపు తియ్యగానే రాజ్ ని పట్టుకొని లోపలికి లాక్కువేలింది
లోపలికి వెళ్లినాక
అనుష్క రాశి తో ఇలా మాట్లాడింది 
అనుష్క : స్వీటీ, నువ్వు నాకు ఒక పని చేసి పెట్టాలి
రాశి : (కంగారుగా ) ఏంటి అమ్మ ?
అనుష్క : స్వీటీ, నేను ఈరోజు పార్టీ కి అని డ్రెస్ ఆర్డర్ ఇచ్చాను అది రెడీ అయిందట నువ్వు వెళ్లి తీసుకురా
రాశి : ( రాశి కి ఇంకా టెన్షన్ ఎక్కువ అయింది ) ఏంటి……,….., ఇప్పుడు వెళ్లి తీసుకురావాలా……..?
అనుష్క : హా స్వీటీ పార్టీ కి లేట్ అవుతుంది వెళ్లి త్వరగా
రాశి : కానీ అమ్మ ఆ షాప్ చాలా దూరం కదా ఇప్పుడే వెళ్లాలా, నువ్వు ఇంతసేపు ఎం చేసావు
అనుష్క : అయ్యో మాట్లాడుకునే టైం లేదు స్వీటీ త్వరగా వేళ్ళు
అంటూ రాశి కి స్కూటీ కీస్ ఇచ్చి పంపించింది

రాశి వెళ్లిన కొద్దీ క్షణాలలో
రాజ్ : అహ్హ్ ఆంటీ నేను వెళ్తాను మరి
అంటూ డోర్ దగ్గరికి వెళ్ళబోయదు
అనుష్క : ఇప్పుడే ఎందుకు రాజ్, నా కూతురు వచ్చాక దాన్ని దెంగవా, ఇప్పుడే వెళ్లి ఎం చేస్తావ్
రాజ్ : ( ఒక్కసారి గా షాక్ లో ) అహ్హ్ ఆంటీ ఆహ్ మీరు ఎం అంటున్నారు, మేము ఫ్రెండ్స్ మాత్రమే
అనుష్క : నాకు చెప్పకు రాజ్, నాకు అంత తెలుసు, రాశి లో వచ్చిన మార్పుని నేను ఆ మాత్రం అర్థం చేసుకోలేనా
రాజ్ : ఆంటీ అది……..ఆహ్… ఆంటీ మేము లవ్ చేసుకుంటున్నాము… ఆహ్…..
అనుష్క : ఎక్కువ ఎం ఆలోచించకు రాజ్ నాకు అంత తెలుసు అని చెప్తున్నా కదా, సరే కానీ ఇది చెప్పు నా కూతుర్ని ఎన్ని సార్లు దెంగావు
రాజ్ : ఆంటీ అది మీతో ఎలా చెప్పడం
అనుష్క : సరే చెప్పవా, పర్వాలేదు లే, వచ్చి ప్యాంటు విప్పేసేయ్
రాజ్ : ( షాక్ తో ) ఆంటీ ఎం అంటున్నారు మీరు
అనుష్క : రాజ్ నువ్వు నా కూతురు ని దెంగుతున్నావు కదా మరి నువ్వు దాన్ని సుఖపెడుతున్నావో లేదో నేను తెలుసుకోవద్దా
రాజ్ : ఆహ్ కానీ……
అనుష్క : ఏంటి రాజ్ అలాగే ఉంది పోయావు, అది తెలుసుకుందాం అనే కదా రాశి ని బయటకు పంపాను 
రాజ్ ఆ మాటలు విని అక్కడే ఆగిపోయాడు అనుష్క వెళ్లి రాజ్ ని పట్టుకొని రాశి బెడ్ రూమ్ కి తీసుకువెళ్ళింది
లోపలికి వెళ్ళకా రాజ్ ని బెడ్ మీద తోసేసి అనుష్క తన బట్టలను విప్పుతుంది

అది చూస్తున్న రాజ్ కి మూడ్ వస్తుంది కానీ కంట్రోల్ చేసుకున్నాడు
ఈలోపే అనుష్క వచ్చి రాజ్ ప్యాంటు ని కిందకు జరిపి మొడ్డని బయటకి తీసింది
రాజ్ మొడ్డ బుసలు కొడుతూ దర్శనం ఇచ్చింది[Image: Anushka-Shetty-hand-job-in-half-saree-ta...photos.jpg]

అప్పుడు
 అనుష్క : రాజ్ ఎందుకని దాచుకుంటున్నావు నన్ను దెంగాలని లేదా
అంటూ మొడ్డని చేతిలో పట్టుకొని అడిగింది రాజ్ ఇక కంట్రోల్ చేసుకోలేక పోయాడు 

రాజ్ : ఆహ్ ఆహ్….. కానీ ఆహ్….. ఈలోపు రాశి వస్తే
అనుష్క : ( నవ్వుతు ) అయ్యో పిచ్చి రాజ్, తనని నేను చాలా దూరం పంపాను తను రావడానికి ఒక గంట అయినా పడుతుంది
 రాజ్ మొఖంలోకి ఒక చిరు నవ్వు వచ్చింది
రాజ్ మనసులో ” అనుష్క ఆంటీ ని ఇప్పుడు ఎంత దెంగితే రాశి ని అంత ల దెంగచ్చు, దీనికి చుక్కలు చూపించాలి ” అని అనుకున్నాడు
రాజ్ : ఆంటీ రాశి అప్పుడయినా సరే ముందు తను నా మొడ్డని చీకుతుంది ఆ తర్వాతే మేము స్టార్ట్ చేస్తాము
అనుష్క : హోం అవునా…….., సరే అయితే….
అంటూ అనుష్క బెడ్ మీదకి ఎక్కి రాజ్ మొడ్డని పట్టుకొని
“బానే పెద్దగా ఉంది ని మొడ్డని ” అని అంటూ నోట్లోకి తీసుకుంది
అనుష్క చీకే విధానానికి రాజ్ ఎంతో ఆశ్చర్యపోయాడు
” ఆహ్ ఆంటీ నువ్వు మ్మ్మ్ అహ్హ్ బలే చీకుతున్నావు మ్మ్మ్ ఆహ్ ఇంకా గట్టిగా చీకు మ్మ్మ్ బాగుంది హ్మ్మ్ “
అంటూ అన్నాడు రాజ్
ఆలా ఒక పావు గంట చికినాక రాజ్ కార్చేశాడు
అనుష్క రాజ్ కార్చింది మొత్తాన్ని తాగేసింది అనుష్క ఇలా తాగేస్తుంది అని అనుకోలేదు
అప్పుడు రాజ్ ” ఆంటీ నిజం చెప్పనా రాశి కూడా ఎప్పుడు ఇలా చీకలేదు అంత బాగా చికావు నువ్వు “
అనుష్క లేచి” పొగడ్తాలు ఆపు రాజ్, ఇక దున్నడం మొదలు పెడదామా “
రాజ్ : ” హా మీరు ఎలా అంటే అలానే ఆంటీ “
అనుష్క : చా……., అయితే ముందు నేను మీద ఎక్కి ఎగురుత తరువాత నువ్వు ఎంత దెంగుతావో చూస్తా
అని అంటూ రాజ్ పైకి ఎక్కి ఎగరడం మొదలు పెట్టింది[Image: AnushkaShettyRidingCockFuckedinPussy.jpg]
అనుష్క ” ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ హ్మ్మ్ అహ్హ్ అహ్మ్మ ని మొడ్ద ఆహ్ ఆహ్ బలే ఉంది రాజ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహా హా అ య్ అహ్మ్మ్ అహ్మ అహ్మ్మ్మ్మ రాజ్ ఆహ్ ఆహ్ అహా మొడ్డని తీసుకొని చాలా రోజులు అయింది అంటూ ఒక 20 నిముషాలు ఎగిరాక బెడ్ మీద పడుకుంది
రాజ్ ఇదే సమయం అనుకోని మొడ్డని ఇంకా లోపలికి దూర్చి గట్టిగ దెంగడం మొదలుపెట్టాడు [Image: Hot-topless-Anushka-Shetty-naked-hot-pun...ke-sex.jpg]
అనుష్క ” ఆహ్ ఆహ్ రాజ్ ఆహ్ ఏంటి ఈ దెంగడం ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ మ్మ్. అహ్హ్ ” అంటూ అరుస్తుంది
రాజ్ ఆపకుండా ఇంకా గట్టిగా పోట్లు వేస్తున్నాడు
అనుష్క నొప్పి ని మర్చిపోయి సుఖాన్ని అనుభవితుంది
” హ్మ్మ్ మ్మ్మ్ మ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హామ్ అహ్మ్మ్ మ్మ్మ్ హ్మ్మ్ అహ్మ్మ్ అహ్మ్మ్మ్ మ్మమన్ మ్మ్మ్ అహ్హ్ హ్మ్మ్ అహ్హ్ మ్మ్మ్ ” అంటూ మెల్లిగా ములుగుతుంది
ఆలా ఒక పావుగంట దెంగాక రాజ్ అనుష్క పూకులో కార్చాడు

తరువాత వాళ్ళు ఇద్దరు క్లీన్ చేసుకొని హాల్ లోకి వెళ్లారు అప్పుడు
రాజ్ :ఆంటీ నేను ఎలా దెంగానో చెప్పనేలేదు
అనుష్క : హా వయసులో చిన్న కానీ పోట్లు వెయ్యడం లో చాలా పెద్ద వాడివి
రాజ్ : ( నవ్వుతు ) ఆంటీ చూసారు కదా ఇక రాశి ని నేను సుఖపెడుతా అని ఒప్పుకుంటారా

అనుష్క : హా ఒప్పుకుంటున్న
రాజ్ : అయితే నేను రాశి దెంగితే ఇక మీకు ఏ ప్రాబ్లెమ్ లేదు కదా
అనుష్క : హా లేదు, కానీ ఒక కండిషన్
రాజ్ : (కొంచం షాక్ తో ) ఏంటి ఆంటీ అది
అనుష్క : నువ్వు నా కూతురితో పాటు నన్ను కూడా దెంగాలి
రాజ్ : ( నవ్వుతు ) ఓ అంతేనా తప్పకుండ దెంగుతా
ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా రాశి వచ్చింది

రాశి వచ్చి అనుష్కకి డ్రెస్ ఇచ్చింది
అనుష్క : ఓహ్ థాంక్ యు స్వీటీ
అని అంటూ రూమ్ లోకి వెళ్ళింది
రాశి రాజ్ దగ్గరకు వచ్చి ” బేబీ నీకు కోపం వచ్చిందా లేట్ అయ్యాను అని….., సారీ బేబీ అక్కడ షాప్ లో చాలా లేట్ అయింది…..” అని అంటుంది
రాజ్ ” నువ్వు ఏమి టెన్షన్ పడకు రాశి అంత మంచే జరిగింది “అని అన్నాడు

రాశి కి ఏమి అర్థం కాలేదు ఈలోపు అనుష్క వచ్చింది
అనుష్క ని ఆ డ్రెస్ లో చూసి రాజ్ ” వావ్ ఆంటీ చాలా అందంగా ఉన్నారు ” అని అన్నాడు[Image: 78c3ae042a6c89e81418bc78710b02ab.jpg]
రాశి రాజ్ ని గిల్లింది
అనుష్క ” thank you naughty ” అని చెప్పి
రాశి తో ” స్వీటీ నేను వెళ్తాను మరి పార్టీ కి లేట్ అవుతుంది, మీరు బెడ్రూమ్ కి వెళ్తారా లేక హాల్ లోనే నా ” అని అంటూ వెళ్ళింది
రాశి కి అర్థం కాలేదు
ఇక అనుష్క వెళ్ళకా రాజ్ రాశి ని హాల్ లోనే ఒక అరగంట దెంగాడు
దెంగిన తర్వాత సోఫా మీద ఇద్దరు పడకున్నారు
రాశి : రాజ్ నేను వెళ్ళకా ఎం జరిగింది మా అమ్మ మాటలు నాకు అర్థం కాలేవు
రాజ్ : మీ అమ్మ కి మన విషయం చెప్పేసాను, అందుకు మీ అమ్మ ఒప్పుకుంది
రాశి : ( సంతోషం తో ) ఏంటి నిజామా, మా అమ్మ ఒప్పుకుండా
రాజ్ : హా అవును అందుకే ఆలా బెడ్రూమ్ ఆహ్ హాల్ ఆహ్ అని అడిగింది
రాశి : హోం నాకు చాలా సంతోషం గా ఉంది రాజ్ మా అమ్మ కి ఎలా చెప్పాలి అనుకున్న కానీ మొత్తానికి ఎలాగోలా తెలిసింది
లవ్ యు బేబీ
అంటూ ముద్దు పెట్టింది
రాజ్ మనసులో ” పిల్ల తో పాటు తల్లి కూడా నా సొంతం అయింది ” అనుకుంటూ నవ్వుతున్నాడు
ఇక కాసేపటికి అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయాడు

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Xxx Apartment Telugu lo – 3, Xxx appartment తెలుగు లో,telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy,Oka Gruhini Nundi Naa Koduku Friend Ki Lanja Dhaaka Naa Prayanam, Xxx Apartment Telugu lo

quater

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button