MEDIUM LENGTH STORIES

Naa Autograph Sweet Memories – 163 | ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్ | jabbardasth.in

Naa Autograph Sweet Memories - 163 | ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్ | jabbardasth.in

Naa Autograph Sweet Memories – 163 | ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్ | jabbardasth.in

prasad_rao16

Naa Autograph Sweet Memories - 1 || ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్
Naa Autograph Sweet Memories – 1 || ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్
మొదటి పరిచయం లోనే మానస అంత చనువుగా మాట్లాడుతుండే సరికి రాముకి ఒకవైపు ఆమె తనతో అంత చనువుగా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నదో అర్ధం కావడం లేదు…ఇంకో వైపు తన మనసులో ఈ పరిచయం ఎంత వరకు వెళ్తుందో చూద్దాం అనుకుని మాట్లాడుతున్నాడు.

రాము : మీరు అందంగా ఉన్నారనే కదా….కాఫీ షాప్ లో అంత సేపు చూస్తూ ఉన్నాను….
మానస : మీరు నావైపు అదే పనిగా చూడటం నేను కూడా గమనించాను…..
రాము : ఇంతకు నన్నెందుకు పిలిచారు…..
మానస : ఏం లేదు…నా కారు స్టార్ట్ అవడం లేదు…కొంచెం డ్రాప్ చేస్తారేమో అని పిలిచాను…మీకు అభ్యంతరం లేకపోతేనే…

[Image: d455ef2d1493e3a4065ca940b160b0b1.jpg]

రాము : ఇంత అందమైన అమ్మాయి పిలిస్తే ఎవరైనా లిఫ్ట్ ఇవ్వకుండా ఉంటారా…ఇంకొకరు మిమ్మల్ని పికప్ చేసుకునే అవకాశం ఇంకొకళ్లకు నేను ఎందుకు ఇస్తాననుకున్నారు…..(అంటూ నవ్వాడు.)
మానస : మీరు నన్ను మరీ పొగుడుతున్నారు….నేను అమ్మాయిని కాదు…..
ఆమాట వినగానే రాము మానసను పైనుండి కింద దాకా చూస్తూ….
రాము : చూడటానికి మీరు అమ్మాయి లాగే ఉన్నారు కదా…..మళ్ళీ ఈ confusion ఏంటి….
రాము తన వైపు అలా confuse గా చూసేసరికి మానస ఒక్కసారిగా నవ్వింది.
మానస ఒక్కసారిగా అలా నవ్వగానే రాము ఆమె వైపు అలాగే చూస్తూ….
రాము : మీరు నవ్వితే చాలా అందంగా ఉన్నారు మానస గారు….
మానస : థాంక్స్ రాము గారు….కాని ఒక్క విశయం మాత్రం నాకు నచ్చలేదు….
రాము : ఏంటది….
మానస : మీరు నన్ను గారు….మీరు…..అనడం నచ్చలేదు….మానస అని పిలవండి చాలు….
రాము : అంటే….నన్ను కూడా పేరు పెట్టి పిలవాలనుకుంటున్నారా….
మానస : అవును….
రాము : కాని మనకు పరిచయం అయ్యి ఒక్క గంట కూడా కాలేదు….మీరు….సారీ….నువ్వు చాలా ఫాస్ట్…..
మానస : గంట కూడా అవకపోవడం ఏంటి….కాఫీ షాప్ లో రెండు గంటలపైగా కళ్ళతో మాట్లాడుకున్నాం కదా….
రాము : నీతో మాట్లాడటం చాలా కష్టం మానసా….మీ ఆయన ఎలా తట్టుకుంటున్నాడో….పాపం….
మానస : ఆయన గురించి నువ్వేం బాధ పడక్కర్లేదు….ఆయన ఎక్కువ ఊర్లు పట్టుకుని తిరుగుతుంటారు….

రాము : అవునా….ఇంతకూ నా డౌట్ క్లియర్ చేయలేదు….
మానస : ఏంటి…ఆ డౌట్….
రాము : నిజంగా మీకు గుర్తు లేదా….
మానస : గుర్తుంటే ఎందుకు అడుగుతాను….
రాము : అదే….ఇందాక నువ్వు అమ్మాయి కాదని అన్నావు కదా….దాని గురించి….
మానస : ఓహ్…అదా….నేను అమ్మాయిని కాదు….ఆడదాన్ని….
రాము : రెండిటికీ తేడా ఏంటి….
మానస : పెళ్ళి కాని వాళ్ళను అమ్మాయి అంటారు….పెళ్ళైన వాళ్లను ఆడవాళ్ళంటారు….
రాము : కాని మీరు నాకు అమ్మాయిలాగే కనిపిస్తున్నారు…..(అంటూ మానసను పైనుండి కింద దాకా చూసాడు.)
మానస : అబ్బా….ఛా….నువ్వు నన్ను మరీ ఎక్కువ పొగుడుతున్నావు….
రాము : నిజంగా మానస….చాలా అందంగా ఉన్నావు….నీకు పెళ్ళి అయిందంటే ఎవరూ నమ్మరు….
మానస : థాంక్స్ రామూ….
రాము : సరె…వెళ్దామా… (అంటూ కారుకి రెండో వైపు వెళ్ళి డోర్ తెరిచిపట్టుకుని) మేడమ్ గారు….వచ్చి కూర్చుంటే బయలుదేరుదాం….(అంటూ మహారాణి గారు వస్తుంటే సేవకుడు ఎలా గౌరవార్ధం నమస్కారం చేస్తాడో అలా చేసాడు.)
రాము అలా జోవియల్ గా ఉండటం చూసి మానస నవ్వుతూ కారులో కూర్చున్నది.
రాము కార్ డోర్ క్లోజ్ చేసి కారు ముందు వైపు నుండి తన డ్రైవింగ్ సీట్ వైపు వస్తూ మానస వైపు చూస్తున్నాడు.
మానస కూడా రాము వైపు నవ్వుతూ చూస్తున్నది.
రాము కార్ డోర్ తీసుకుని లోపల డ్రైవింగ్ సీట్లో కూర్చుని మాననస వైపు తిరిగి….
రాము : ఇంతకు తమరు…ఎక్కడ డ్రాప్ చేయాలి….

[Image: depositphotos_133061920-stock-photo-beau...ng-car.jpg]

మానస : నేను ఎక్కడ దిగాలో తెలియకుండానే నన్ను కార్ ఎక్కించుకున్నారా….
రాము : ఎలాగూ ఎక్కిన తరువాత మీరు చెబుతారు కదా…..
మానస : నేను మీరు వెళ్ళే దారి కాకపోతే డ్రాప్ చేస్తారా…..
రాము : తప్పకుండా డ్రాప్ చేస్తాను….ఇంత అందమైన అమ్మాయి అడిగితే కాదనకుండా ఎలా ఉంటాను….
మానస : నువ్వు నన్ను మరీ ఎక్కువ పొగుడుతున్నావు….
రాము : నేను నీ గురించి నిజమే చెబుతున్నానని ఇందాకే చెప్పాను…నువ్వు ఎక్కడ దింపమంటె అక్కడ దింపుతాను…
మానస : నువ్వు చాలా ఖాళిగా ఉన్నట్టున్నది…..
రాము : అంతే….మీ ఆడాళ్ళు ఎప్పుడూ ఇంతే….పోనీలే డ్రాప్ చేస్తామని ముందుకొస్తే ఖాళీగా ఉన్నావా అని అంటారు. పట్టించుకోకుండా వెళ్తుంటే ఇంత అందమైన అమ్మాయి అడిగితే హెల్ప్ చేయవా అంటారు….రెండు మాటలు మీరే మాట్లాడతారు… (అంటూ బుంగ మూతి పెట్టుకున్నట్టు నటించాడు.)
మానస : అబ్బో….మీకు అలగడం కూడా వచ్చా…..(అంటూ నవ్వింది.)
రాము : అబ్బా….అలా….అంత అందంగా నవ్వొద్దు….ప్లీజ్….
మానస : ఏం….అలా నవ్వితే ఏమయింది….

[Image: depositphotos_133061820-stock-photo-beau...ng-car.jpg]

మానస : నువ్వు నన్ను మరీ ఎక్కువ పొగుడుతున్నావు….
రాము : నేను నీ గురించి నిజమే చెబుతున్నానని ఇందాకే చెప్పాను…నువ్వు ఎక్కడ దింపమంటె అక్కడ దింపుతాను…
మానస : నువ్వు చాలా ఖాళిగా ఉన్నట్టున్నది…..
రాము : అంతే….మీ ఆడాళ్ళు ఎప్పుడూ ఇంతే….పోనీలే డ్రాప్ చేస్తామని ముందుకొస్తే ఖాళీగా ఉన్నావా అని అంటారు. పట్టించుకోకుండా వెళ్తుంటే ఇంత అందమైన అమ్మాయి అడిగితే హెల్ప్ చేయవా అంటారు….రెండు మాటలు మీరే మాట్లాడతారు… (అంటూ బుంగ మూతి పెట్టుకున్నట్టు నటించాడు.)
మానస : అబ్బో….మీకు అలగడం కూడా వచ్చా…..(అంటూ నవ్వింది.)
రాము : అబ్బా….అలా….అంత అందంగా నవ్వొద్దు….ప్లీజ్….
మానస : ఏం….అలా నవ్వితే ఏమయింది….

రాము : నిన్ను అలాగే చూడాలనిపిస్తుంది….ఇలాగే కారులోనే ఉండాలనిపిస్తుంది….

ఆ మాట వినగానే మానస కొంచెం కోపంగా చూసింది…..దాంతో రాము తడబడుతూ…

రాము : సారీ మానసా….మనసులో ఉన్నది చెప్పాను….

రాము అలా అనగానే మానస మళ్ళీ ఒక్కసారిగా గట్టిగా నవ్వింది.

రాము : నువ్వు మామూలు దానివి కాదు…ఇంతలోనే ఎంతలా భయపెట్టావు…ఇంతకు ఎక్కడకి వెళ్ళాలో చెబితే వెళ్దాం…

దాంతో మానస తను ఉండే ఏరియా చెప్పి…..

మానస : నువ్వుండేది ఎక్కడ…..

రాము తను ఉండే ఏరియా చెప్పాడు.

మానస : అబ్బో…..నేను ఉండే దానికి కరెక్ట్ గా ఆపోజిట్ లో ఉన్నది…..నేను క్యాబ్ లో వెళ్తాలే….

రాము : పర్లేదు….నేను డ్రాప్ చేస్తాను…..

రాము అలా అనగానే మానస మెదలకుండా ఉన్నది.

రాము కార్ స్టార్ట్ చేసి గూగుల్ లో మానస చెప్పిన అడ్రస్ టైప్ చేసి సెర్చ్ కొట్టేసరికి వెంటనే వాళ్ళు వెల్లాల్సిన రూట్ మ్యాప్ display చేసింది.

రాము తన ఫోన్ ని కారులో ఉన్న bluetooth కనెక్ట్ చేసి మానస వైపు చూసి ఒకసారి నవ్వి కారు స్టార్ట్ చేసి కనిపిస్తున్న రూట్ ప్రకారం పోనిస్తున్నాడు.

కొద్దిదూరం వెళ్ళిన తరువాత రాము మానస వైపు తిరిగి ఆమె వైపు చూస్తూ….

రాము : ఒక్క విషయం అడగనా….

మానస : ఏంటది….

రాము : నీకు పిల్లలు ఉన్నారా…..

మానస : ఏం….ఎందుకలా అడిగావు….

[Image: 014274.jpg]

రాము : ఏం లేదు….పెళ్ళి అయిందన్నావు కదా….పిల్లలు ఉన్నారేమో అని అడిగాను….

మానస : ఇంకా పిల్లలు లేరు…..

రాము : పెళ్ళై ఎన్నేళ్ళు అవుతుంది…..

మానస : ఆరేళ్ళు అవుతుంది….

రాము : నిజంగానా…..(అంటూ ఆశ్చర్యంగా మానస వైపు చూసాడు.)

మానస : అవును….అయినా అలా అడిగారేంటి….

రాము : నిన్ను చూస్తుంటే కొత్తగా పెళ్ళి అయినట్టు ఉన్నది…..(అంటూ మానస వైపు చూసి నవ్వి మళ్ళి రోడ్ వైపు చూసి డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాడు.)

మానస : నువ్వు నన్ను మరీ ఎక్కువగా flirt చేస్తున్నావు….(అంటూ చిన్నగా నవ్వింది.)

రాము : నాకు అమ్మాయిలతో…..సారీ….ఆడవాళ్ళతో ఫ్లర్ట్ చేయడం రాదు మానసా….అదే వచ్చుంటే ఇప్పటికి చాలా మంది అమ్మాయిలు నా చుట్టూ ఉండేవారు…..

మానస : నువ్వు మాటలు బాగా చెబుతావు రామూ….

రాము : సరె….ఆ సంగతి వదిలెయ్….ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు…..

మానస : అంటే….

రాము : హౌస్ వైఫా…..లేకపోతే ఏదైనా జాబ్ చేస్తున్నావా…..

మానస : నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావో చెప్పు…..

రాము : నీ కలుపుగోలుతనం…..స్పీడు చూస్తుంటే ఖచ్చితంగా జాబ్ చేస్తున్నావని అనుకుంటున్నా…..

మానస : అవును…అపోలో హాస్పిటల్స్ లో చేస్తున్నాను…..

[Image: 000367.jpg]

రాము : అవునా….ఏం జాబ్ అక్కడ….సూపర్ వైజరా….

మానస : హలో…..నేను అక్కడ డాక్టర్ ని…..

రాము : నిజంగా….నువ్వు డాక్టర్ వా…..(అంటూ ఆశ్చర్యంగా చూసాడు.)

మానస : అవును….అంతలా ఆశ్చర్యపోతున్నావెందుకు…..

రాము : అంటే…డాక్టర్ అంటే చాలా హుందాగా…రిజర్వ్ డ్ గా ఉంటారు కదా…నిన్ను చూస్తుంటే నాకు అలా అనిపించడం లేదు….అందుకని అలా అడిగాను….

మానస : అంటే…నేను హుందాగా లేనా…..(అంటూ తెచ్చిపెట్టుకున్న కోపంతో రాము వైపు చూసింది.)

రాము : అలా అని కాదు మానస….డాక్టర్లు ఇంత జోవియల్ గా….నవ్వుతూ సరదాగా ఉండటం నేను ఎవరినీ చూడలేదు….నిన్నే మొదటిసారి చూస్తున్నాను……(అంటూ చిన్నగా నవ్వాడు.)

మానస : అదేం లేదు…..మొదటి నుండి నా స్వభావమే అంత…..

రాము : ఇంతకు నీ స్పెషలైజేషన్ ఏంటి…..

మానస : సైక్రియాటిస్ట్…..

రాము : అంటే….పిచ్చి డాక్టర్ వా……(అంటూ గట్టిగా నవ్వాడు.)

మానస : ఓయ్….పిచ్చి డాక్టర్ ఏంటి….నేను సైక్రియాటిస్ట్ ని….అంటే మనుషుల మెంటల్ బాలన్స్ చేయడం…డిప్రెషన్ లో ఉన్నవాళ్ళకు కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం అలా…..అంతే కాని నేను ఏమీ పిచ్చాసుపత్రిలో ఉండటం లేదు…..

రాము : సారీ మానసా….ఏదో సరదాకి అన్నాను….ఫీల్ అవకు….(అంటూ చిన్నగా నవ్వాడు.)

మానస : సరె….ఇంతకు నువ్వేం చేస్తుంటావు…..
రాము : సైక్రియాటిస్ట్ ని అన్నావు కదా….గెస్ చెయ్యి…..

మానస : (రాము వైపు పైనుండి కింద దాకా చూస్తూ….) నీ మాటలను బట్టి చూస్తుంటే అమ్మాయిల వెంట పడే రోమియో లాగా కనిపిస్తున్నావు….నీ బాడీని, హెయిర్ కటింగ్ చూస్తుంటే ఏదో డిపార్ట్ మెంట్ కి సంబంధించిన జాబ్ చేస్తున్నావని అనిపిస్తున్నది….కాని నీ స్టేటస్ అంటే….నీ కారు….నువ్వు ఖర్చు పెట్టే విధానం చూస్తుంటే బిజినెస్ మ్యాన్ లా కనిపిస్తున్నావు….

రాము : అమ్మో….ఇన్ని వేరియేషన్సా…..ఒక్కటి చెప్పు…..
మానస : నాకు తెలిసి డిపార్ట్ మెంట్ కి సంబంధించిన జాబ్ చేస్తున్నావని అనుకుంటున్నా…..

[Image: 014987.jpg]

రాము : వావ్….నువ్వు మామూలు దానివి కాదు….ఇంతకాలం సైక్రియాటిస్ట్ అంటే ఏదో అనుకున్నా….నువ్వు చెప్పే విధానాన్ని బట్టి చూస్తుంటే ఈ సబ్జెక్ట్ లో చాలా డెప్త్ ఉన్నది….
మానస : మరి ఏమనుకుంటున్నావు….నేను చెప్పింది కరెక్టేనా…..
రాము : నువ్వు చెప్పింది చాలా కరెక్ట్…..
మానస : ఏంటి….డిపార్ట్ మెంటా….లేకపోతే నేను చెప్పిన మూడు కరెక్టేనా….
రాము : మూడు కరెక్టే…..
మానస : అలా ఎలా…నేను చెప్పినవి మూడూ ఒక వ్యక్తిలో ఉండటానికి వీల్లేదు…రోమియో….డిపార్ట్ మెంట్….బిజినెస్ మ్యాన్….మూడు ఒకదానికొకటి సంబంధం లేని ఫీల్డ్స్ కదా….
రాము : కరెక్టే…నేను మొదటి నుండి చాలా జోవియల్ గా ఉంటాను…ఇక నా ఈ సోషల్ స్టేటస్ మాది బాగా బలిసిన ఫ్యామిలి….అందరూ బిజినెస్ చేస్తుంటారు….ఈ కారు కూడా నా తమ్ముడు శివరామ్ నాకు గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాడు….ఇక నా జాబ్ కూడా నువ్వు ఊహించినదే పోలీస్ డిపార్ట్ మెంట్ లో పని చేస్తుంటాను…..
మానస : నిజంగా నువ్వు డిపార్ట్ మెంట్ లో పనిచేస్తుంటావా…..ఇంతకు డిసిగ్నేషన్ ఏంటి….
రాము : అవును…..D.C.P (Deputy Commissioner of Police)…..Crime Branch…..
మానస : D.C.P…(అంటూ రాము వైపు ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ…) కాని నువ్వు చూస్తే అంత ఏజ్ ఉన్నట్టు అనిపించదు…
రాము : మానసా….మానసా…..నేను SI నుండి రాలేదు…డైరెక్ట్ IPS చేసాను…అందుకే D.C.P గా జాయిన్ అయ్యాను.
మానస : అవునా…కాని నీ స్వభావం చూస్తే పోలీస్ అని అసలు అనుకోరు….అయితే ఇందాక కాఫీ షాప్ లో నీతో మాట్లాడుతున్న అతను కూడా పోలీసేనా…..

[Image: 015005.jpg]

రాము : అవును….నా సబార్డినేట్…..ఒక కేసు గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం….
మానస : ఓహ్…..అయినా కేస్ డిస్కషన్స్ అన్నీ స్టేషన్ లో సీక్రెట్ గా జరుగుతాయి కదా….మరి మీరేంటి….కాఫీ షాప్ లో డిస్కస్ చేస్తున్నారు…..
రాము : (మానస వైపు చూసి నవ్వుతూ….) ఏంటి….D.C.P అనే సరికి మళ్ళీ మీరు అంటున్నావు…..నెర్వస్ గా ఫీల్ అవుతున్నావా…..
మానస : సహజమే కదా….అసలు పోలీసులతో పరిచయాలంటేనే కొంచెం భయంగా ఉంటుంది….అలాంటిది….D.C.P అంటే……
రాము : అందుకే నేను నా జాబ్ గురించి ఎవరితోను డిస్కస్ చేయను…..నువ్వు ఫ్రీగ ఉండు…..
మానస : సరె…..అయితే ఒకపక్క నీ సబార్డ్ నేట్ తో కేసు డిస్కస్ చేస్తూ నాకు సైట్ కొడుతున్నావా….
రాము : ఏదో అలా కలిసొచ్చింది…..(అంటూ నవ్వాడు.)
మానస : సరె….మా ఇల్లు వచ్చింది….ఇక్కడ ఆపండి…..
రాము కారుకి కనెక్ట్ చేసి ఉన్న గూగుల్ రూట్ మ్యాప్ చూసేసరికి కరెక్ట్ గా వాళ్ళింటి ముందు ఉన్నారు.
రాము : నువ్వు పక్కన ఉంటే ఇంత సేపు జర్నీ చేసిన సంగతి కూడా తెలియలేదు….
మానస : నువ్వు మరీ ఎక్కువ పొగుడుతున్నావు రామూ…..సరె….కాఫీ తాగి వెళ్దువుగాని…లోపలికి రా….
రాము : ఇంకోసారి వస్తాలే మానసా….
మానస : అంటే….నువ్వు నన్ను మళ్ళీ కలవాలనుకుంటున్నావా…
రాము : మరి….ఇంత అందమైన ఆడదాన్ని ఎవరైనా సరే మళ్ళీ మళ్ళి చూడాలనుకుంటారు…ఒక్కసారితో ఎండ్ చేసుకుంటారా…..
మానస : నేను కూడా ఒక్కసారితో పరిచయాన్ని ఎండ్ చేసే దాన్ని కాదులే….లోపలికి రా….కాఫీ తాగుదాం….

[Image: 015336.jpg]

రాము : అబ్బా….ఇప్పుడే ఇద్దరం కాఫీ షాప్ నుండి వచ్చాము….అంతలోనే మళ్ళీ కాఫీనా….
మానస : సరె…కాఫీ వద్దులే…కొద్దిసేపు ఉండి వెళ్దువుగాని వచ్చేయ్…మొదటి సారి మా ఇంటికి వచ్చావు…అలా వెళ్ళడం నాకు ఇష్టం లేదు….
దాంతో రాముకి ఇక ఒప్పుకోక తప్పలేదు.
సరె అన్నట్టు తల ఊపుతూ కారు పార్కింగ్ లో పెట్టి ఆమె వెనకాలే వాళ్ళింట్లోకి వెళ్లాడు.
ఇద్దరూ ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తరువాత మానస హాల్లో ఉన్న సోఫా చూపిస్తూ, “ఇక్కడ కూర్చో…చాలా చిరాగ్గా ఉన్నది ఇప్పుడే ఫ్రెష్ అయ్యి ఐదు నిముషాల్లో వస్తాను,” అంటూ తన సెల్, హ్యాండ్ బ్యాగ్ అక్కడే సోఫాలో పెట్టి బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళింది.
డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఫ్లాట్ చాలా అందంగా డెకరేట్ చేసి ఉన్నది.
రాము అలవాటు ప్రకారం హాల్లో సోఫాలో కూర్చుని ఒకసారి ఇంటి మొత్తాన్ని చూసాడు.
అప్పటికి టైం రాత్రి 9:30 అయింది.
రాము అలా కూర్చుని టైం చూసుకుంటూ మానస ఎప్పుడు వస్తుందా అని బెడ్ రూమ్ వైపు చూస్తున్నాడు.
కాని ఇప్పట్లో బెడ్ రూమ్ డోర్ తెరుచుకునేలా లేకపోయే సరికి రాము సోఫాలో నుండి లేచి చిన్నగా నడుస్తూ బాల్కనీ లోకి వచ్చి బయట కనిపిస్తున్న వ్యూ చూస్తూ ఇంకో ఐదు నిముషాలు గడిచినా మానస బెడ్ రూమ్ లోనుండి బయటకు రాకపోయే సరికి ఇక విసుగొచ్చి బెడ్ రూమ్ దగ్గరకు వచ్చి తలుపు తీస్తూ…..
రాము : మా….న…సా……
అంటూ పిలవబోయిన రాముకి ఎదురుగా కనిపించిన దృశ్యం చూసి అతని మాట పూర్తిగా నోట్లో నుండి బయటకు రాలేదు.

బెడ్ రూమ్ లో మానస అప్పుడే స్నానం చేసి భుజాల కింద నుండి టవల్ కట్టుకుని డ్రసింగ్ టేబుల్ ముందు నిల్చుని అద్దంలో చూసుకుంటూ మొహానికి, చేతులకు క్రీమ్ రాసుకుంటున్నది.

మానస ఒంటి మీద టవల్ ఆమె పిర్రల కిందకు తొడల దాకే కవర్ చేయడంతో ఒక్క వెంట్రుక లేకుండా నున్నగా బంగారు రంగులో మెరిసిపోతున్న తొడలు, కాలి పిక్కలు, నడుము కింద దాకా దట్టంగా వేలాడుతున్న పట్టులాంటి మెత్తటి కురులు చూసేసరికి రాముకి నోట మాట రాక అలాగె చూస్తుండి పోయాడు.
మానస తన ముందున్న అద్దంలో ఒకసారి తనను తాను చూసుకుని ఒంటి మీద ఉన్న టవల్ తీసి బెడ్ మీదకు విసిరేసింది.
మానస తన ప్యాంటీని బాత్ రూమ్ లోనే వేసుకుని….బ్రా మాత్రం తన చేతులకు తగిలించుకుని బెడ్‍రూమ్ లోకి వచ్చింది.
మానస నున్నటి వీపు….సన్నని నడుముకింద పెద్ద పెద్ద పిర్రలు కళ్ళ ముందు అన్ని అందాలు కనిపించేసరికి రాము చేయి అతనికి తెలియకుండానే అతని చేయి ప్యాంటు మీదకు వెళ్ళింది.
బెడ్ రూమ్ లోపల తనను రాము నగ్నంగా చుస్తున్నాడని గమనించని మానస తన చేతులను వెనక్కు పోనిచ్చి బ్రా హుక్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నది.

[Image: 015313.jpg]

కాని మానస సళ్ళ సైజు పెరగడంతో బ్రా హుక్ పట్టడం లేదు.
దాంతో మానస తన సళ్ళను నొక్కి పెట్టి బ్రాహుక్ పెట్టడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నది.
మానసని అలా నగ్నంగా చూస్తున్న రాముకి మనసాగడం లేదు.
వెంటనే వెళ్ళి ఆమెను కసితీరా దెంగాలని అనిపిస్తున్నది.
కాని రాము తనను తాను కంట్రోల్ చేసుకుంటూ అక్కడే బెడ్ రూమ్ డోర్ దగ్గరే నిలబడి మానస అందాలను కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాడు.
డాక్టర్ అవడంతో మానస తన ఒంటి మీద శ్రధ్ధ ఉండటంతో ఒంపుసొంపులతో మెరిసిపోతుంది.
కొద్దిసేపు మానస బ్రా హుక్ పెట్టడానికి తంటాలు పడిన తరువాత అతి కష్టం మీద బ్రా హుక్స్ పెట్టుకుని వెంటనే బ్రా బాగా బిర్రుగా ఉండటంతో, ” అబ్బా…మొగుడి చేయి పడకపోయినా…నా పిసుకుడికే సళ్ళు ఇంతలా పెరుగుతున్నాయి …అదే మగాడి చేయి పడితే ఇంకా ఎంతలా పెరుగుతాయో….సాయంత్రం షాపింగ్ కి వెళ్ళినప్పుడు బ్రా సైజు మార్చి తీసుకోవాలి….అసలు ఒక నెల కూడా సరిగా రావడం లేదు టైట్ అయిపోతున్నాయి…” అని అనుకుంటూ తన ముందు ఉన్న అద్దంలో చూసుకుంటూ, అబ్బా….ఈ బ్రా, ప్యాంటీలో ఎంత అందంగా ఉన్నావే మానసా….ఇలా నిన్ను ఎవడైనా చూసాడంటే….నీ పూకులో మడ్డ దూర్చకుండా ఉండడు,” అని అనుకుంటూ స్నానానికి వెళ్ళే ముందు బెడ్ మీద పెట్టిన నైటీ తీసుకోవడానికి పక్కకు తిరిగింది.
కాని మానసకు బెడ్ రూమ్ డోర్ దగ్గర తనను నగ్నంగా చూస్తున్నట్టు అనిపించడంతో ఆమె ఒక్కసారిగా తల తిప్పి బెడ్ రూమ్ డోర్ వైపు చూసింది.

అక్కడ నిల్చుని తననే కన్నార్పకుండా చూస్తున్న రాముని చూసి మానస వెంటనే నిటారుగా నిల్చుని తన చేతులతో తన ఒంటిని దాచుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నది.
రాము తనను కన్నార్పకుండా చూడటంతో మానసకు ఏం చేయాలో అర్ధం కాక మొహం లోకి కోపాన్ని తెచ్చుపెట్టుకుని, “రామూ…..ఏంటిది….అలా చూడటం తప్పు కదా,” తడబడుతూ అన్నది.
మానస అలా అనగానే రాము ఉలిక్కిపడి ఆమె వైపు చూసి, “సారీ మానసా….నువ్వు ఇంకా రాలేదని….పిలుద్దామని వచ్చాను….కానీ నీ అందం చూసేసరికి నోట మాట రాక అలాగే నిల్చుండిపోయాను,” అన్నాడు.
రాము అలా అనగానే మానస చాలా ఆనందపడిపోయింది.
కాని ఆ సంతోషాన్ని బయటకు కనబడనీయకుండా జాగ్రత్త పడుతూ, “అలా అని డ్రస్ మార్చుకుంటుంటే….అలా చూస్తుండిపోతావా….” అన్నది.
“అబ్బా….దేవకన్యలా ఇంత అందంగా ఉంటే….బుధ్ధి ఉన్న వాడు ఎవడూ వచ్చిన ఛాన్స్ వదులుకోడు….” అంటూ రాము చిన్నగా బెడ్ రూమ్ లోకి వచ్చాడు.
రాము అక్కడనుండి వెళ్ళిపోకుండా బెడ్ రూమ్ లోకి రావడం చూసి మానస కంగారుగా అతని వైపు చూస్తూ, “ఏయ్… రాము…ఏంటి లోపలికి వస్తున్నావు….బయటకు వెళ్ళు,” అంటున్నది.
మానస మొహంలో తెచ్చిపెట్టుకున్న కోపం….తనను వెళ్లమంటున్నప్పుడు ఆమె గొంతులో కూడా ఏదో మాట అనాలి కాబట్టి అంటున్నది అన్న విషయం రాములో ఉన్న పోలీస్ బుధ్ధి వెంటనే గ్రహించింది.
దాంతో రాము ఇంకా ధైర్యంతో మానస వైపు చూసి చిన్నగా నవ్వుతూ, “కాఫీ షాపులో నిన్ను చూడగానే నా మతి పోయింది మానసా…..తరువాత నువ్వు వచ్చి లిఫ్ట్ అడిగే సరికి నా కోరిక తీరుతుందనే ఆశ కలిగింది….ఇప్పుడు నిన్ను ఇలా చూసిన తరువాత నన్ను నేను కంట్రోల్ చేసుకోవడం నా వల్ల కాదు….” అంటూ మానస దగ్గరకు వస్తున్నాడు.
మానస కూడా భయపడుతున్నట్టు నటిస్తూ చిన్నగా వెనక్కు అడుగులు వేస్తున్నది.
రాము అలా తన వైపు చిన్నగా వస్తుంటే మానస చిన్నగా వెనక్కు అడుగులు వేస్తూ అతని వైపు కన్నార్పకుండా చూస్తున్నది.

[Image: maxresdefault.jpg]

అలా వెనక్కు నడుస్తున్న మానస గోడ తగలడంతో బెడ్ మీద ఉన్న నైటీ తీసుకుని వేసుకున్నది.
ఆ నైటీ కూడా ట్రాన్స్ పరెంట్ గా ఉండటంతో మానస అందాలను ఏమాత్రం దాచలేకపోతున్నది.
వైట్ కలర్ ట్రాన్స్ పరెంట్ నైటీ లోనుండి మానస భుజం మీద నల్లటి బ్రా స్ట్రాప్ కనిపిస్తూ బరువైన సళ్ళు మాంచి షేపులతో ముందుకు పొడుచుకు వచ్చి సవాల్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంటేనైటీ వంటికి అతుక్కుపోవడంతో సన్నని నడుముపలుచని పొట్ట…..బొడ్డుతో సహాకళ్ళ ముందు కనిపిస్తూ ఊరిస్తున్నాయి.
నడుము కింద నైటీ తొడల మధ్యలో కి పోయి….మానస బలిసిన త్రికోణం లాంటి పొత్తి కడుపు లీలగా కనిపిస్తుంది.
ఇక మానస నున్నటి తొడలైతే అరటి బొదెల్లా కసెక్కిస్తున్నాయి.
ఆ ట్రాన్స్ పరెంట్ నైటీలో మానస అలా సెక్సీగా కనిపిస్తుంటే రాము కళ్ళకు శృంగార దేవతలా కనిపిస్తుంటే…అక్కడే ఆమె బట్టలు విప్పేసి తన మడ్డని మానస పూకులోకి దింపేయాలన్నంగా కసెక్కిపోయాడు రాము.
రాము చిన్నగా మానస దగ్గరకు వస్తుంటే….మానస మాత్రం గోడకు ఆనుకుని వెనక్కు వెళ్ళడానికి మార్గం లేక అలాగే నిలబడి రాము వైపు చూస్తున్నది.

 334ic

 

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
cute school girl leaked MMs
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
click on the image for desi aunty hot affair

 

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/jabbardasth1 \

Naa Autograph Sweet Memories – 163, ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్,telugu boothu kathalu,telugu hot stories,kamasastry stories,telugu sex stories,dengudukadalu,telugu romantic stories,telugu srungara kathalu,jabbardasth.in,Naa Autograph Sweet Memories

7days

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button