Panimanishi - Panikoche Manishi

Panimanishi – Panikoche Manishi – 3 | పనిమనిషి – పనికొచ్చే మనిషి | Dengudu Kathalu

Panimanishi - Panikoche Manishi - 3 | పనిమనిషి - పనికొచ్చే మనిషి | Dengudu Kathalu

  Panimanishi – Panikoche Manishi – 3 | పనిమనిషి – పనికొచ్చే మనిషి | Dengudu Kathalu

bhavana

Panimanishi Panikoche Manishi , పనిమనిషి - పనికొచ్చే మనిషి
Panimanishi Panikoche Manishi , పనిమనిషి – పనికొచ్చే మనిషి
ఉదయం పూటే మొదలెట్టేశాడా?!…….ఎందుకొచ్చిందే………..ఎలాగూ కడుపుతో ఉన్నావ్; ఇదే వంక పెట్టుకుని ఊరికి వచ్ఛేయ్; అప్పుడుకానీ తిక్క కుదరదు ఈ మగాళ్ళకి……….దులిపేసినట్లున్నాడు, పిచ్చి పిల్ల ఎలా తట్టుకుంటున్నావే” అంటూ తెగ సానుభూతికురిపించింది నాగరత్నం.

ఆ రోజే ప్రయాణం కావడంతో పెర్మిషన్ తీసుకుని వచ్చ్చేశాడు పట్టాభి. 
పక్కింటి వాళ్లకి ఎదురింటి వాళ్ళకీ తన భర్తని చూస్తూఉండమని ఏర్పాట్లు చేసింది అలివేలు.
సాయంత్రం అందరూ బయలుదేరి బండి ఎక్కేశారు. పట్టాభి  వాళ్ళ ఆవిడని పంపలేక పంపించాడు.  ఉన్న రెండు రోజులూ అన్యమస్కంగానే ఉన్నాడు పట్టాభి. రోజూ ఫోన్ చేస్తున్నాడు మొదటి రోజు మాట్లాడింది. ఆ తరువాత పూజలూ., బంధువుల రాకతో అలివేలు ఎక్కువ మాట్లాడలేదు.

రావుగారు విషయం తెలుసుకున్నారు. బెంగాలీ పాప కోమలిని రమ్మన్నారు; కోమలి క్షణాల మీద ఊడిపడింది.
కోమలిని పట్టాభిని ఎదురుగా కూర్చోబెట్టారు రావు గారు.
కోమలి ముందు ఓపెన్ అయ్యాడు పట్టాభి. అలివేలు వెళ్ళేముందు రాత్రి తనని రెచ్చ్చగోట్టిందేఈ., తాను చాచి కొట్టింది., ఆ తరువాత కిటీచెన్లో ఇబ్బంది పడింది అంతా వివరించాడు. కానీ కోమలి కోరినప్పుడు కోరిక తీర్చలేదని ఆ బాధ మనసులో ఉంది పోయింది. కానీ ఇప్పుడు అలివేలుకి ఫోన్ చేస్తే……అంతగా స్పందించట్లేదని……..

తాను వెళ్తే……….పెళ్ళాం మీద మోజుతో వచ్చాడని అంటారని రావు గారు సర్ది చెప్పారు. కడుపుతో ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులతో ఉంటె…….ఆడ పిల్లలు అలానే ఉంటారు. రెండు రెజుల్లో ఆడిట్ ఉంది అయినా ఇప్పుడు నువ్వెళ్ళి చెయ్యగలిగింది ఏమీలేదు.  నేను మీ మావగారితో మాట్లాడుతాను అంటూ ఫోన్ చేశారు.

సీమాంత ముహూర్తం  ఎపుడో కనుగొన్నారు రావు గారు. ఉత్సవాలు అయినా తరువాత వచ్ఛే ముహూర్తంలో చేద్దామని చెప్పారుట. అదే చెప్పారు రావుగారు.

ఒక రెండు రోజులు కోమలిని మీ ఇంట్లో ఉండమంటావా? కొంచెం సుఖపడుదువుగాని అంటూ ఏం కోమలీ నీకు ఒకేనా అని అడిగారు రావు గారు.
“వద్దండీ. వాళ్ళేమనుకున్నా నేను వెళ్తాను. ఈ రోజు శనివారం రాత్రి బయలుదేరి సోమవారం డ్యూటీకి వచ్చ్చేస్తాను అంటూ…బయలుదేరాడు పట్టాభి.
రావడమైతే వచ్చాడు కానీ రోజంతా ఎదురుచూసినా అలివేలుని చూపించలేదు అత్థగారు.
కానీ మర్యాదలకు మాత్రం లోటు రానివ్వలేదు. బావమరిది కూడా బావగారిని నెత్తి మీద పెట్టుకుని చూశాడు.

అందరి పరిచయాలు చేశారు మామగారు.
ఇదిగో ఇది మా తమ్ముడి భార్య అంటూ పరిచయం చేశారు. చాలా అందంగా ఉంది..
తన చూపులో ఒక కైపుంది. shake హ్యాండ్ చెయ్యడానికి చెయ్యి చాపింది. ఆ చేతుల్లో ఒక కరెంటు పాసయ్యింది పట్టాభికి. ఇది మీ చిన్నఅత్త కూతురు విజ్జి 9 చదువుతోంది అంటూ…లంగా వోణీలో ఒక అమ్మాయిని పరిచయం చేశారు.
అత్తగారు అందుకుంది. ఇది పెద్దమనిషయి 3నెలలయింది..అంటూ అడక్కుండానే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది.
“నన్నెవరూ పరిచయం చెయ్యరు…నేనే పరిచయం చేసుకుంటాను. అంటూ మంజుల ముందుకు వచ్చింది.
“బావగారూ.., మీ ముద్దుల భార్యకు చెల్లెల్ని, నా పేరు మంజుల, బి.టెక్ ఫైనల్ ఇయర్”..

అచ్చూతీర్చిదిద్దినట్లు అలివేలులానే ఉంది. కాకపోతే అలివేలు సైజులంత పెద్దవి కావు.

తనే అలివేలయితే ఎంత బాగుండు అనుకుంటూ పైనుండి కిందకు చూసాడు.
ఎక్కడలేని సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది మంజులకి.
అది గమనించింది అత్తగారు.
ఇక ఉండలేక అడిగేశాడు “అలివేలు ఎక్కడ” అని.
ఊళ్ళో ఉత్సవాలు, కాబట్టి వేకువ ముహూర్తంలోనే చూడాలంది అత్తగారు.

అలివేలు మీద విరహం చంపేస్తోంది. దానికి తోడు అదే పోలికలతో ఉన్న మంజుల’ నిముషానికొకసారి ఇదిగో బావగారూ అదిగో బావగారూ అంటూ మర్యాదలతో చంపేస్తోంది. ఎక్కడ అలివేలనుకుని మీదకు లాక్కుంటానో అని అదిరిపడుతున్నాడు పట్టాభి.

బావగారూ స్నానానికి నీళ్లు తోడాను, రండి. అంటూ తీసుకెళ్ళింది.
అప్పుడు వచ్చింది నాగరత్నం నేను స్నానం చేయిస్తానంటూ…..బాత్రూమ్ లోకి దురుసుగా వచ్చ్చేసింది. గోలెంలో నీళ్లు పోసుకోబోతుంటే…..ఆగు బాబూ నేను చేయిస్తాను అంటూ…కొంగు తీసి పైట తీసేసి నడుముకి కట్టుకుంది.

తలస్నానం చేస్తారా? అల్లుడుగారూ అంటూ…..ఊఁ అనేలోపు గబగబా కుంకుడికాయలు కలిపిన రసం పోసేసింది.
అయ్యో అత్తగారూ ఏంటండీ అంటూ నీళ్లు తీసుకుని ముఖం మీద పోసుకున్నాడు.
అప్పటికే వేసుకున్న రవిక తడిచిపోయింది. ఆ రవిక చాటున బలిసిన పొంగుల ముచ్చ్చికలు జాకెట్ ని చించేసేలా పొడుచుకొస్తున్నాయి.

అత్త్తగారూ నేను చేస్తాను. పాపం మీ బట్టలు తడిచిపోయ్యాయి. మీరు వెళ్ళండి మిమ్ముల్ని అలా చూస్తే నాకే సిగ్గేస్తోంది.
అంటూ మొహం తిప్పుకున్నాడు.
“ఎంటల్లుడూ నువ్వు చూడ్డానికి కూడా పనికిరామా….? అంత అసహ్యంగా ఉన్నానా?” అంటూ నిష్టూరం ఆడింది.
“అత్తయ్యా అలా ఏం లేదు. మీరు అందంగానే ఉన్నారు. మీ అమ్మాయి కన్నా మీరే చాలా అందంగా ఉన్నారు. మిమ్ముల్ని అలా చూస్తే ఏదోలా ఉంది అందుకని” అంటూ నసిగాడు.

“అల్లుడూ…, నువ్వు మా ఇంటల్లుడివి; మీ కోరింది ఏదన్నా తీర్చాలి. ఏం చేస్తాం మీ ఆవిడని చూడకూడదని నియమం. లేకపోతే ఇంత సేపు మిమ్ముల్ని ఇలా అలివేలుకి దూరం చేస్తామా ఏంటి?!”

“ఏమో అత్తయ్యా……అలివేలుకి రెండు రోజులు దూరంగా ఉండగలిగాను గానీ నా వల్ల కాలేదు…….అందుకే మిమ్ముల్ని అలా చూస్తే……ప్యాంట్లో ఇబ్బందిగా ఉంది……”అంటూ ఇబ్బందిగా కదిలాడు.

“సరే అల్లుడూ…., మీరు విరహంతో ఉన్నారు…మీ కోరిక తీర్చడం మా ధర్మం……..మీకోసం నేను త్యాగం చేస్తాను, రండి…,”అంటూ పట్టాభి చేతులను తన మీద వేసుకుంది; తన పథకం పారినందుకు సంతోషిస్తూ.  అత్తయ్యగారూ నా బాధకు నన్ను వదిలెయ్యండి…నేను చేస్తాను స్నానం..మిమ్మల్ని అడిగితే వద్దురుగాని…….. ప్రేమించినదాన్ని దొంగ ముద్దు పెట్టుకుంటే ఆనందంగానీ ఇలా ఇష్టంలేకుండా దేనిబడితే దాంతో………….బాగుండదు; ఇంతకన్నా నేను మీకు చెప్పలేను మీరు వెళ్ళండి” అంటూ స్నానం చేయ్యసాగాడు.

నాగరత్నం మ్రాన్పడిపోయింది పట్టాభి మాటలు విని. కొంత సంభాళించుకొని “నీ వీపు రుద్దుతానులే బాబూ..” అంటూ సబ్బు నురుగు పట్టించి వీపు మీదా రాయసాగింది. నాగరత్నానికి మానసు మనసులో లేదు. పట్టాభి వద్దన్నకొద్దీ ఆ నిరాధరణని భరించలేకపోతోంది.
ఒక రకమైన వ్యామోహం రత్నాన్ని లొంగదీసుకొంది.

“నువ్వు ఈ ముక్కాలి పీఠ మీద కూర్చో…………..కళ్ళు మూసుకో బాబూ…నురగ కళ్ళలోకి పోతే మండుతుంది” అని కూర్చోబెట్టి కుంకుడికాయల రసాన్ని తీసుకుని తలకి నురుగు పట్టించింది.

తన వంటి మీద బట్టలు అన్నీ తీసేసింది.
“బాబూ…తల రుద్దుతానూ………” కదలకుండా ఉండూ అన్నట్లు చెప్పి తన అందాలతో తలపై రుద్దసాగింది.
చను మొనలు పట్టాభి తలకి తగిలిన ప్రతిసారీ నాగరత్నానికి మగతగా మూలుగులు వస్తున్నాయి.

40 ఏళ్ళలో ఎక్కువగా సుఖపడినట్లు లేదు అందుకే ఆ బలమైన అందాలలో ఇంకా పస తగ్గలేదు.

పట్టాభి తలపైన మెత్తగా తగులుతున్నాయి. అవి చేతులనుకొన్నాడు పట్టాభి.అత్తగారి చేతులు ఎంత మెత్తగా ఉన్నాయి! అనుకొంటూ అత్తగారిని అదే అడిగాడు.

“అత్తయ్యా మీ చేతులు చాలా మెత్తగా ఉన్నాయండీ……..మీరు అలా తల మర్దనా చేస్తుంటే మనసు దూదిపింజలా ఉంది” అంటూ.

“పోనీలే అల్లుడూ నీకు ఇలా అయినా సేవ చేసుకుంటున్నాను” అంటూ ఇంకా ఆబగా రుద్దసాగింది.
“కళ్ళు అలానే మూసుకుని ఉండూ ముఖం మీద సబ్బు పట్టిస్తున్నానూ అంటూ సబ్బు నురుగు బాయ్లకి పట్టించి వాటితో మొహం మీద రుద్దసాగింది.

నాగరత్నానికి వళ్ళు గాలిలో తేలిపోతోంది. అల్లుడి ముఖానికి తన పాలిండ్లు తగిలేసరికి వాటి మొనల్లో కోరిక విచ్చుకత్తులతో పొడుచుకొస్తోంది.

పట్టాభి ముఖానికి రత్నం మొనలు సాలిడ్గా తగులుతున్నాయి. వాటిని చేతి వేళ్ళనుకున్నాడు పట్టాభి “అత్తయ్యా…..మీ వేళ్ళు ముఖానికి తగిలితే ఏదోలా ఉంది. అవి సాలిడుగా ఉన్నా ఏదోలా ఉంది” అన్నాడు.

“…చేతులు పట్టుకోవాలని ఉందా?!……మొహమాటపడకు పట్టుకో అల్లుడూ………..” అంటూ ఇంకా ముఖానికి అదిమి పెట్టింది తన పరువాలని.

పట్టాభి చేతులు సాచి నాగరత్నం గుబ్బల్ని రెండు చేతులతో పట్టుకున్నాడు.

అంతే

‘హా..” అన్నమూలుగు రత్నం నోటి నుండి తప్పించుకుంది.

“మీరు మరీ సున్నితమనుకుంటా అత్తయ్యగారు, మెత్తగానే పట్టుకున్నాను కదండీ…………చాలా మెత్తగా ఉన్నాయి. పాపం మామయ్యగారు మీతో ఎలా పడుతున్నారో………” ఆటపట్టిస్తున్నట్లు అన్నాడు.

“హా….మీ మామగారి మీద అంత జాలి పడక్కర్లేదు. నీకు పట్టుకోవడం రాదులాగుంది, నువ్వే గట్టిగా పట్టుకోలేదు; ఇక మీ మాగారి సంగతేందుకులే………….” అలిగినట్లు నటిస్తూ…..అంది.

“నేను గట్టిగా పట్టుకోలేదా?! ఇప్పుడు చూడండి అంటూ గట్టిగా పట్టుకుని పిసికాడు.

“హుమ్….., నీకే పట్టుకోవడమే రావట్లేదు………..మా అయన నలిపితే నరాలు తెగిపోయ్యేవి” అంటూ రెచ్చగొట్టసాగింది.

“నరాలా?! నరాలు తెగిపోవడమేంటతయ్యా…….”

“చేతి ఎముకలూ., నరాలు అల్లుడూ……….., ఆయన షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తే………..చెయ్యి అప్పడంలా నలిగిపొయ్యెది, నీకు ఆ పట్టు రాదల్లుడూ……ఎందుకులే…..అవన్నీ… ఈ కాలం కుర్రాళ్ళకి రమన్నా రావు” నిష్టూరమాడినట్లు అంది.

“అలానా……….ఇప్పుడు చూడు అంటూ రెండు చల్లనూ గట్టిగా పట్టుకుని చేతుల్లో బిగించి కసిగా నలపసాగాడు పట్టాభి…. ….నాగరత్నం కిక్కురుమనలేదు. దాంతో పట్టాభి అహం దెబ్బతింది. ఎలాగైనా అత్తగారితో తన పట్టు గట్టిదే అనిపించుకోవాలని ఏం చేస్తున్నాడో అర్ధం కాక
మొనలతో సహా కసిగా నలిపేయసాగాడు.

నాగరత్నానికి పూల సజ్జలో రసాలు ఊరిపోసాగాయి.

“అల్లుడూ…….నీకు రావట్లేదు కానీ నా చేతులు పట్టుకుని నా వేలు నోట్లో పెట్టుకుని నలగొట్టు…..జాగ్రత్త్త అంత గట్టిగా కొరికేవు మళ్ళీ మీ మావగారు నా పెళ్ళాన్ని ఏదేదో చేసావు అంటారు” అంటూ చనుమొనని పట్టాభి నోట్లో పెట్టింది.
పట్టాభికి తెగింపు వచ్చ్చేసింది. ఆ రెండు చేతుల్నీ(బరువులను) చేతుల్లోకి తీసుకుని పొడుచుకొచ్చిన వేలుని(చను మొనని)  గట్టిగా పట్టుకుని కొరికేశాడు.

“hhhhhhhh aaaaaaa హహ హ హ హ హ హ హ హ హ హ”అల్లుడూ సాదించావు అంటూ కార్చేసుకుంది నాగరత్నం.

“చూశారా?! నేనంటే ఏంటో ఇప్పటికైనా తెలిసిందా?……ఇప్పుడు వీపు రుద్దండి”. అన్నాడు విజయాన్ని సాధించినట్లు.

“ఒక్క నిముషం అల్లుడూ…….”అంటూ ఆర్గజం తెరలు తెరలుగా వస్తూండటంతో తీర్చుకొని
“ఏమనుకోకు అల్లుడూ…, ఒకటికి వస్తోంది. నేను ఇక్కడ వెళ్తే మీకు అభ్యంతరం ఉండదుగా” అంటూ అడిగింది.

“అయ్యో., ఏంటత్తయ్యా………మీరు మరీనూ….. మీరు ఇక్కడే వెళ్ళండి నేను అందాకా ఆగుతాను”
“సరే అల్లుడూ….” అంటూ కూర్చుని ధారగా వదిలేసింది.

ఆ చప్పుడు జర్స్ మంటూ చప్పుడు చేస్తోంది. చిన్న పట్టాభి ఆ చప్పుడుకి నిద్రలేచాడు.. అత్తగారు బానే జోరుగానే వదిలారు. అనవసరంగా నేనేంటి టెంప్ట్ అవుతున్నాను అనుకొంటూ………..”అయిపోయిందా మీకు; నాక్కూడా వస్తోంది అత్తయ్యా……..మీరు వీపు రుద్దేస్తే…………నేను పోసేసుకుని స్నానం చేసేస్తాను”
“నన్ను వెళ్ళమంటావా……….అల్లుడూ…”అంటూ పెద్దరికంగా అడిగింది.
“కాదత్తయ్యా……….కుంకుడు రసం పోశారు కదా అది కళ్ళలోకి పడుతోంది. కళ్ళు తీరవలేను……..మీరు వీపు రుద్దితే నీళ్లు పోసేసుకుని ఆ తరువాత ట్యాంక్ కాళీ చెయ్యాలి” అన్నాడు.

“ట్యాంక్ నేను కాళీ చేయిస్తాలే అల్లుడూ…….నువ్వు కూడా చిలిపి వాడివే……..”అంటూ సింక్ దగ్గరకు తీసుకెళ్లింది.
“ఇప్పుడు పోసుకో, నేను అటు తిరుగుతాను” అంటూ అల్లుడి వెనుకే నిలబడింది
పట్టాభి లేచిన మగతనాన్ని బయటికి తీసి వేడి చల్లారగానే రెండు నిముషాలకి కొద్దీ కొద్దిగా ధారగా వదిలాడు.

నాగరత్నం నగ్నంగా ఉంది. తన పిరుదులను అల్లుడి పిర్రలకి రాస్తూఒఒ…..ముందు వైపు వఛ్చి అతని బలానికి ఎదురుగా నిలబడింది. దాంతో తెలియకుండానే నాగరత్నం తొడల్లో జోరుగా వదిలాడు.

ఆ ప్రవాహంలో ఆడతనం తడిచి ముద్దయిపోయింది. నాగరత్నం సింకు మీదే అటూ ఇటూ పక్కలకి తిరుగుతూవు తన పిరుదులపై, ఆడతనం పై పోయించుకొంది.
తన పూ పెదాలు తెరిచి ఆ జోరుని మొత్త్తం మొత్త్త మీద, నిగిడిన తన మూలకు మీద పోయించుకొని కిందకు కూర్చొంటూ బొడ్డు మీదా, బలమైన బరువు మీద పోయించుకొంది.
మనసులో  “నా స్నానం కూడా అయిపోయిందల్లుడూ……….”అనుకొంటూ చివర చిలికిన చుక్కల్ని పెదాల మీద చిలికించుకొంది.

అత్తగారు దూరంగా ఉందనుకొని “అత్తగారూ అయిపొయింది. కళ్ళు కనపడకపోతే చాలా ఇబ్బంది” అంటూ చెయ్యి చాపాడు చెయ్యి అందుకుందామని.
నాగరత్నం “అల్లుడూ…….నువ్వు నా మీద పోసావ్…..నేను కూడా కళ్ళు మూసుకునే ఉన్నాను. చూడలేం కదా…..నా బట్టలు తడిచిపోయ్యాయి………అయినా పోసుకోవడానికి అంతలా లేపుకోవాలటయ్యా……..చూడలేక కళ్ళు మూసుకోవాల్సి వచ్చింది. నేను కూడా నీళ్లు పోసుకోవాలి. ముందు నీ వీపు రుద్దుతాను పదా……అంటూ తీసుకెళ్లింది.

ముక్కాలి పీఠ మీద కూర్చో పెట్టి సబ్బు పట్టించి తన బలిసిన చళ్ళతో వీపంతా రాస్తూవు……….ముందు వైపుకి వచ్చింది నిలబడు అల్లుడూ………..అంటూ బాయలతో సబ్బు పట్టించి రుద్దుతూవు………కేరింతలు కొడుతున్న మనసుని అదుపులో పెట్టుకుని అల్లుడితో పాటూ తానూ స్నానం చేసి అల్లుడు విడిచిన తువ్వాలు కట్టుకుని “దండెం మీద వేసాను తువాలూ…….చూసుకో….”
అంటూ బయటపడింది. బాత్రూమ్లో నుండి తడిచిన చీర, లంగా జాకెట్ పుచుకుని తడిచిన వంటితో గెంతులేసుకుంటూ వచ్చిన తోడికోడలును చూసి
“ఏంటక్కా ఆనందంతో తడిచి ముద్దాయినట్లున్నావ్., అల్లుడు రెమ్మలు అదరగొట్టినట్లున్నాడు. వంటి మీద బట్టలు కూడా వేసుకోలేదు అంటూ అడిగింది నాగరత్నం చెల్లెలు.
‘ఊరుకోవే, రెమ్మలు అదరగొట్టాడుట..రెమ్మలు…, అసలు కార్యం కాక ఆధార్ కార్డు ATMలో పెట్టాట్ట, అలా ఉంది నా పరిస్థితి, ఆకలి తీరక నేనేడుస్తూంటే……”
“అసలు కార్యం కాలేదా ?! నీకే లొంగలేదంటేవాడు మామూలోడు కాదక్కా …….ఇక మాకు దక్కేదేంటి?… పెరుగు చిలుక్కోవడమేనా? ఏంటి”
“ఏమోనే……రామాయణం మొత్తం చదివాడు…….నాకు మాత్రం భారతం కనపడింది”.

“గురుడికి ఆ యావ లేదేమోనే…..అయినా……పని కాకుండా ఎవ్వరు రమ్మన్నారు నిన్ను…నాకు చెప్పినా నేను తిప్పుకునేదాన్ని కొంగుకు కట్టేసుకుని”
“అబ్బే …….వాడు పట్టాభి రాముడే…..ముక్కూ చెవులూ కోసేయ్యగలడు, జాగ్రత్త”
“ముక్కూ చెవులూ కోసింది లక్ష్మణుడే …….. రాముడు కాదు”
“సరే ప్రయత్నించు….ఎవ్వరి ముక్కు చెవులకి ఎవ్వరు గ్యారంటీ” అంది నాగరత్నం.
“అంటే….నేను లొంగ దీసుకోలేనంటావ్” అంది సవాలు చేస్తున్నట్లు…….
“బట్టలు కట్టుకోవడానికి వస్తాడుగా…ప్రయత్నించు”. అంటూ బట్టలు కట్టుకుని చెల్లెల్ని ముందుకు తోసింది.  ఆడవాళ్ళకి సహజంగా ఉండే చాపల్యంఏదన్నా సాధించడానికి ఎంతకైనా తెగిస్తాం. మా అందాలే మాకు ఆయుధాలు. 
ఇదిగో ఇది చూశావా…..  స్ప్రే. ఇది వేసుకుంటే మొగాళ్ళు అచ్చోసిన ఆంబోతులా వెంటపడతారు”.
అంటూ పాత పట్టుకుని చీర లాగేసింది. జాకెట్ తీసెసింది. మురిపంగా బయపడ్డ యవ్వనాన్ని బ్రా పై నుండే నిమురుతూ………34D కప్స్,  హుక్ కోసం వెనక్కు చేతులు జాపి బ్రా తీస్తూ…. తోడికోడలు కళ్లలోకి చూసింది.
“బానే ఉంది సంబడం………నీవి పెద్దవేలే….తరవాత ఏంటి? కిందది కూడా తీసేస్తావా………..?! అంది నాగరత్నం.
తోడికోడలు అన్నట్లుగానే……..లంగా నాడా పట్టుకుని లాగేసింది.
 
“అక్కా………నువ్వు వెళ్ళి టిఫిన్ రెడీ చేసి తీసుకురా………..”
“నేను తీసుకురానా…………” అంటూ మాటవినపడింది.
“ఒసే ముదురు టెంక నువ్వేందుకొచ్చావే……………..వచ్చేసింది ప్రాణం తీయడానికి ముదరక్క” అంటూ విజితని కసురుకుంది.
 కూతురు ముందు నగ్నంగా నిలబడలేక కాళ్ళు ముడుచుకొంది……..సిగ్గుతో  ఒక చేత్తో ఛాతీ దాచుకోలేక దాచుకుంటూ, “పోవే……  అన్నిటికీ ముందంటావ్, వెళ్ళి బావగారికి టిఫ్ఫినూ, లడ్డూ తీసుకురా పో……..” అంటూ విజ్జితని పంపించింది.
 
“అక్కా…….సిగ్గెస్తోందే…………..”అంటూ వళ్ళు దాచుకోలేక సిగ్గుపడింది.
“ఇప్పటికీ గుర్తుకొచ్చిందా………….సిగ్గనేది ఒకటుందని…………పెద్ద క్యాబరే డాన్సర్ లా………అన్నీ విప్పేసుకుని.,తెగ చూపిస్తోంది. ఇందాక ఏదో స్ప్రే అన్నావ్ అదేదో కానీ………..” అంది నాగరత్నం.
 
ఇంతలో విజ్జీ టిఫ్ఫిను, అన్నీ ప్లేట్లో పెట్టుకుని వచ్చింది.
“పెద్దమ్మా అన్నీ తెచ్చాను. బావగారికి ఇచ్చేదా………………………………..?!”
“నువ్వుకాదే మీ అమ్మ తీసుకెళ్లి ఇస్తుంది”
“అమ్మా…………?! ఇలా గుడ్డల్లేకుండానా………….అయినా ఇలా కూడా బాగుందిలే…….సినేమా ఆక్టర్ అనూష్కలా ఉంటుంది. ఇలా వెళ్తే బావ అక్కడే లేపి…………నా నోటితో నేను చెప్పలేను బాబూ……” తిప్పుకుంటూ అంది.
 
“ఒసేయ్ ముదురక్కా…….ఆపుతావా?!!!” అంటూ కసిరింది నాగరత్నం.
 
“అమ్మా……ఆ స్ప్రే వేసుకుని, నాన్నకి రెండు టాబ్లెట్లు కూడా వేస్తావుగా…….మరి బావకి ఎందుకు ఇవ్వలేదు”
 
“బావకి అవసరం లేదే………….అతగాడు ఒక అచ్చోసిన ఆంబోతు, కుమ్మటం మొదలు పెడితే………ఇంకో ఆప్షన్ ఉండదు……..కుమ్మించుకోవడం తప్పా….”
 
“వెయ్యమ్మా………పడుంటాయ్…………..మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలంటే ఎక్కనుండి తెస్తావ్……….అప్పుడు సున్నుండలు పెట్టినా….. మనతోనే చేస్తాడని రూలేముంది. అలివేలక్క ఉంది కదా………..?! దాంతోనే అన్నీ అంటే………మళ్ళీ స్ప్రే కొట్టుకుని నిలబడాలి.
 
“ఏంటే………..నఖరాలు పోతున్నావ్…? నోరు మూసుకుని పాయసం తీసుకురా….అందులో కలిపి తినిపిద్దాం”
 
“ఆల్రెడీ వేశానమ్మా………..”
 
అమ్మో!, ఇది ఆవలిస్తే పేగుల్లెక్కెట్టేస్తుంది………..నేనంటే నాకు బాబులా ఉంది…….. అనుకొంటూ…….. “సర్లే….,ఇక వెళ్ళు”
 
“ఉండమ్మా…….. స్ప్రే  వేసుకోవాలిగా…………..నేను వేస్తాను” అంటూ స్ప్రెయర్ తీసుకుని వాళ్ళ అమ్మ చెయ్యి పట్టుకుని పైకి లేపి చంకల్లో వేసింది. వాళ్ళ అమ్మ చుబుకం ఎత్తి……ఉఫ్ఫ్ అని ఊది, గొంతుకు దగ్గర వేసింది……..ఛాతీ గుబ్బలు పట్టుకుని గుబ్బల మధ్యలో బొడ్డు చర్మాన్ని లాగి వెడల్పు చేసి బొడ్డు మీద………..వేసి అమ్మా, వంగోవే అంటూ…. వాళ్ళ అమ్మ పిర్రల మధ్య స్ప్రే కొట్టింది.
 
“ఒసేయ్…,ఏంటే నాకు ఈ-సేవ?! పిర్రల మధ్య ఎందుకూ?!, చంకెత్తుతావ్., పైవి పట్టుకుంటావ్…, అసలే వళ్ళు వేడెక్కి చస్తుంటే……!!!!”
 
“నాకే ఎదోలా ఉందే ఈ స్ప్రే కి; మరీ ఎక్కువ కొట్టకే………గురుడు పవర్ మొత్తం దాని కాళ్ళ మధ్యే కాపురం పెట్టేస్తాడు” అంది నాగరత్నం.
 
“కాపురమే పెడతాడో లేక అత్తగారూ………. పొరపాటున మీరు నా గదికి వచ్చారు. మీది వేరే గది అంటాడో?!” అంది విజిత.
 
“నువ్వేళ్ళవే…..వెళ్ళు….నువ్వేళ్ళి……..అల్లుడిది………..బాగా……… నీ సైజుకి తగ్గట్టు మాట్లాడవే……….”
 
“బాగా……..?! తరువాత ఆపేశావే…చెప్పు ఎదో ఒకటి, నాకెందుకు పెద్దమ్మా………..కాళ్ళ మధ్య స్ప్రే కొట్టలేదు. అమ్మా, కాలెత్తవే……..స్ప్రే కొడతాను అంటూ పసక్ పసక్ అని కొట్టింది.
 
“అమ్మా……..ఒక్క ముద్దు పెట్టుకోవచ్చా……..అంటూ లిప్ స్టిక్ తన పెదాలకి రాసుకుని వాళ్ళ అమ్మ పెదాలకి ముద్రవేసింది.
 
“అమ్మో……….ఇది ఇప్పుడే ఇలా ఉందంటే……..ఓటు హక్కు వచ్చాక! దీన్ని అస్సలు పట్టుకోలేం………నువ్వు కానీవే త్వరగా డ్రస్ చేసుకో……..ఇదిగో ఈ సున్నుండలు కూడా పెట్టు” అంటూ ఇచ్చింది నాగరత్నం.
 
“ముందు ఇవి తీసుకెళ్లమ్మా…….అమ్మా చీర కట్టుకో………” అంటూ ప్లేట్ ఇఛ్చి, వాళ్ళ అమ్మకి జార్జెట్ చీర కట్టింది., కేవలం చీర మాత్రమే కట్టింది.
“ఒసేయ్ ముదురు టెంక, జాకెట్ ఏది?”
“జాకెట్ ఎందుకమ్మా……….ఇలా చూశాడంటే………బావ ఏం హాట్ గా ఉన్నారాంటీ…………..అంటూ నిన్ను చుట్టేసి…, ఎత్తి మంచం మీద పడేసీ……….ఇక ఒకటే దరువు” అంటూ మెలికలు తిరిగింది విజిత.
“పిచ్చి పిచ్చి వేశాలెయ్యక, నేనేమన్నా రెడ్ లైట్ బోర్డు పెట్టుకున్నా అనుకున్నావా…………..? ఇలా జాకెట్లో మురిపిస్తేనే……….పిల్లాడికి వళ్ళు పదునెక్కి విరుచుకుపడతాడు. నువ్వు లోపలికొచ్చావా? చంపేస్తాను” అంటూ జాకెట్ వేసుకుని పైన హుక్ తీసేసి జాకెట్ కోసలు లోపలికి తోసుకోంది. దాంతో ఆ బరువులు తాళ్లలేక జాకెట్ను నిగడతంతున్నాయి.

ఈ బరువులకి ఇంత జాకెట్ ఎంటమ్మా….
మమ్ముల్ని విడుదల చెయ్యవూ అన్నట్లు బయటకు దూకలేక తన్నుకుని వస్తున్నాయి. చీర కొంగు ఆ పొంగుల మధ్య సన్నని తాడులా తీసుకొని భుజం మీద వేసుకొంది. తన డ్రస్ చూసుకొని.
గదిలోకి నడిచింది.
అప్పడే స్నానం ముగించి టవల్తో తల తుడుచుకుంటూ బయటకు వచ్చాడు. అద్దం ముందు నిలబడి తన కండలు తిరిగిన బాడీని అద్దంలో చూసుకొంటూ మురిసిపోతూ………..ఉండగా……
 
“పట్టాభీ, అంటూ పిలుపు వినపడింది.
 
పట్టాభీ తను నగ్నంగా ఉన్న విషయం తెలుసుకొని నెత్తి మీద టవల్ నడుముకి కట్టుకొన్నాడు.
“ఆ మీరా………….ఏంటండీ టిఫిన్ తెచ్చారా………..?” అంటూ ఆవైపు తిరిగాడు.
 చిన్నతా మీ పేరెంటి” అంటూ అడిగాడు

“వినీత……..”

“వినీతా……….చాలా బాగుంది మీ పేరు…….కానీ మీ పేరు అనూష్క అని విన్నానే”
“అనూష్కా……?! ఎవరు చెప్పారు?…..అలివేలా………?!” అంటూ ఆశ్చర్యంగా అడిగి, ప్లేట్ టీపాయ్ మీద పెట్టి  టీపాయ్ జరిపి తను కింద కూర్చుంది.
“అలివేలు చెప్పలేదు నేనే అనుకున్నాను అచ్చూ హీరోయిన్ అనూష్కా శేట్టిలా ఉన్నారు మీరు. అందుకే అలా అన్నాను.
“ఏంటల్లుడుగారూ నన్ను కాక పడుతున్నారు?! ఏంటి కతా?!” అంటూ కళ్ళెగరేసింది  

ఒక కాలు మడిచి టీపాయ్ ముందు కూర్చుని “తినండి అల్లుడుగారూ…..నెయ్యి కూడా వేశాను. ఇదిగో ముందు ఈ పాయసం తాగండి.  నేనే చేశాను మీకోసం అంది.
 
వినీత గుబ్బలు హుక్కులు తన్నేసుకుంటూ బయటకు దూకుతున్నాయి. వాటి మీద విజ్జీ కొట్టిన స్ప్రే కి మెడ కింద నుండీ తడిచి గుబ్బలు మెరుస్తూ చాలా టెంప్టింగ్ ఉంది. 

జాకెట్ హుక్ ఒకటి ఊడిపోయింట్లుంది పాపం అలానే వేసుకొంది. అయితే మాత్రం ఆ గుబ్బలు మాత్రం చాలా కవిస్తున్నాయి. ఎలాగోలా అలివేలుని చేరుకుని శని, ఆదివారాలు కుత్తిగా కోరిక తీర్చుకోవాలి. సోమవారానికి ఆడిట్ కి వెళ్లిపోవాలి అనుకున్నాడు కానీ……….ఈ లోపలే లోపంలేకుండా శీలం పొయ్యేలా ఉంది. ఏం చెయ్యాలి అనుకొంటూ

వినీతని నఖశిఖ పర్యంతం చూశాడు.
జాకెట్లోంచి పొడుచుకొచ్చిన బంతుల మధ్య చీర కొంగు, వీటి మధ్య నన్ను నలిపేశారు నేను అలిగాను అనుకొంటూ ఎక్కడో ఇరుక్కుపోయింది.
చీర కొంగు ఆ నడుముని కూడా పూర్తిగా కప్పలేక రెపరెపలాడుతూ అల్లాడుతోంది. 

నడుము దాచిన లోతైన బొడ్డు పల్చటి చీరలో చాలా కసిగా ఉంది.
 
ఆ బంతుల మధ్య నుండి చూపు పక్కకు పోదే……… చూపేంటీరా ఇలా ఇరుక్కుపోయింది. పాపం ఆ కొంగు సమున్నతమైన వక్షాల మధ్య చిక్కుకుని…..శల్యమయిపోయింది. నా చూపుకూడా చిక్కిపోయింది కదా అనుకొంటూ ఎగసి పడుతున్న బంతుల్నే చూస్తున్నాడు.
 
“వినీత గారూ……ఇంకో జాకెట్ వేసుకోవచ్చుగా……హుక్ ఊడిపోయినట్లుంది” అంటూ గుబ్బలను తదేకంగా చూడసాగాడు.
 
“అవును పట్టాభీ., ఊడిపోయింది ఏం చెయ్యనూ…… అయినా……….మీ మాగాళ్ల చూపేంటీ….ఎప్పుడూ అక్కడే ఉంటుంది” అంది వయ్యారు ఒలికిస్తూ…. మన వినీత ఉరఫ్ అనూష్క.
 
“అట్లా మరీ చూపిస్తే…………..చూపేక్కడ పెట్టుకోవాలి?!”
 
“ముందు తినయ్యా……….ఆడది కనబడితే చాలు అలా కళ్ళప్పగించేయ్యడమే……..”
 
“నేనలాంటి వాడినేమీ కాను. మీరు మొత్తం విప్పుకున్నా నిగ్రహంగా ఉండగలను”
“ఆ అలాగే. నీలాంటి మగాళ్ళని ఎంతమందిని చూసుంటాను నేను. నాతో నా నీ సవాలు?!”
 
“నేను మగాడిని కాకపోతే మరి అలివేలుకి కడుపేలా అయ్యింది?!”
 
“అబ్బా….గొప్ప పోయింటే పట్టావుగానీ…………మగాడంటే………ఆడది నగ్నంగా నిలబడ్డా……….వంగి తన బంతులు చూపించినా………ఏ విధంగా ఏం XXX చూపించినా……..రెచ్చిపోగూడదు.., అది మగతనమంటే…………పిల్లలెముందిలే……….పొరపాటున పెళ్ళాం కమిట్ అయితే తండ్రి అవ్వడం ఎంత సేపు”.
 
“అంటే…నేను, నువ్వు నగ్నంగా నిలబడితే tempt అవుతాను అని నువ్వంటావ్…, !“
 
“నువ్వే కాదు బాబూ నీది కూడా టెంప్ట్ అవ్వకూడదు. నేను ఏ విధంగా నిన్ను రెచ్చగొట్టినా……నువ్వు లేపుకోకూడదు. సరేనా……….????????!!!!!!!”.


“సరే………….అదీ చూస్తాను”.

 

“చూస్తానంటే కాదు. ఓడిపోతే నేను చెప్పినట్లు చెయ్యాలి. మాటివ్వు మీ ఆవిడ మీద ఒట్టెయ్య్” అంటూ చెయ్యి చాపిండి వినీత

 

“సరే వినీత గారూ…………….మా ఆవిడమీదే కాదు మీ మీద కూడా వట్టేస్తున్నాను”.  అంటూ వినీత బరువుల మీద చెయ్యెసి ‘ఒట్టు’ అని గిచ్చాడు.

 
పడ్డాడు గురుడు దారిలో;…. స్ప్రే పనిచేస్తున్నట్లుంది అనుకోని జాకెట్ హుక్స్ తీసేసి విప్పి పట్టాభికి బలిసిన పరువాలు చూపించి, కోసలు లాగి గుబ్బల మీద ముడేసుకుంది. 

 27c

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Panimanishi Panikoche Manishi – 3, పనిమనిషి – పనికొచ్చే మనిషి ,dengudu kathalu, jabardasth telugu sex stories,telugu actress sex stories, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu sex stories in jabardasth

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: