Avanthipura Simhasanam

 • Avanthipura Simhasanam | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

  Avanthipura Simhasanam – 15 | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

  Avanthipura Simhasanam – 15 | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu prasad_rao16 విక్రమవర్మ : అవును జలజ…ఆ గుళికలను ఉపయోగించడం వలన ఒక…

  Read More »
 • Avanthipura Simhasanam | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

  Avanthipura Simhasanam – 14 | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

  Avanthipura Simhasanam – 14 | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu prasad_rao16 మంజుల : (వెంటనే తల ఎత్తి ఆదిత్యసింహుడి వైపు చూస్తూ)…

  Read More »
 • Avanthipura Simhasanam | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

  Avanthipura Simhasanam – 13 | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

  Avanthipura Simhasanam – 13 | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu prasad_rao16 ప్రభావతి తన చేతిని ఆదిత్యసింహుడి చుట్టూ వేసి దగ్గరకు లాక్కుంటూ…

  Read More »
 • Avanthipura Simhasanam | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

  Avanthipura Simhasanam – 12 | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

  Avanthipura Simhasanam – 12 | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu prasad_rao16 ఆదిత్యసింహుడి బలమైన పిసుకుడికి తెల్లని ఛాయలో మెరిసిపోతుండే ప్రభావతి సళ్ళు…

  Read More »
 • Avanthipura Simhasanam | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

  Avanthipura Simhasanam – 11 | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

  Avanthipura Simhasanam – 11 | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu prasad_rao16 దాంతో పద్మ ఒక్కసారి గట్టిగా మూలుగుతూ, “ఏంటి ప్రభూ…ఆ గిల్లడం….అలా…

  Read More »
 • Avanthipura Simhasanam | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

  Avanthipura Simhasanam – 10 | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

  Avanthipura Simhasanam – 10 | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu prasad_rao16 కళావతి : నువ్వు నీ అన్నగారి దగ్గరకు వెళ్తావని నాకు…

  Read More »
 • Avanthipura Simhasanam | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

  Avanthipura Simhasanam – 9 | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

  Avanthipura Simhasanam – 9 | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu prasad_rao16 ఇక ఆ రెండు రోజులు ఆదిత్యసింహుడు పక్కనే ఉన్న అరణ్యం…

  Read More »
 • Avanthipura Simhasanam | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

  Avanthipura Simhasanam – 8 | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

  Avanthipura Simhasanam – 8 | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu prasad_rao16 ప్రభావతి తనను గమనించిందన్న విషయం గ్రహించిన ఆదిత్యసింహుడు లోపల ఉన్న…

  Read More »
 • Avanthipura Simhasanam | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

  Avanthipura Simhasanam – 7 | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu

  Avanthipura Simhasanam – 7 | అవంతీపుర సింహాసనం | Telugu Boothu Kathalu prasad_rao16 కళావతి : (సంతోషంగా ఆదిత్యసింహుడి వైపు చూసి నవ్వుతూ) నీతో…

  Read More »
Back to top button

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page