ad

Jil Jil Jil Jigelu Rani

 • Jil Jil Jil Jigelu Rani
  Jil Jil Jil Jigelu Rani | జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాణి | telugu hot stories

  Jil Jil Jil Jigelu Rani – 4 | జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాణి | telugu hot stories

  Jil Jil Jil Jigelu Rani – 4 | జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాణి | telugu hot stories kamal kishan తిరుమల రావు తిరుణాలకు జమీందారు గారిని ఆహ్వానిస్తాడు. ఆ ఆహ్వానాన్ని మన్నిస్తూనే….వాళ్ళ ఇంటి ఆడవాళ్ళని పంపిస్తాడు జమీందారు. ఆ తిరునాళ్లలో తిరుమల కింద్ నలుగుతుంది దమయంతి. ఆ తరువాత కోడలిని కూడా అతని కింద పడుకోబెడుతుంది. అత్తాకోడళ్లు వాళ్ళ కుతి తీర్చుకొంటూ ఉంటారు ఎవ్వరికీ తెలియకుండా… జిగేలు రాణి నాగా నట్రా అంతా మూట కట్టుకుని వేరే ఊరికి వెళ్తుంది అక్కడ ఇంకో భూస్వామిని పడుతుంది.  వీళ్ళకి ఇదే పని మూటలు కట్టడం అలా ఒక రాజకీయనాయకుడిని పట్టి అతని ద్వారా అతనికంటే పెద్ద రాజ్యకీయ నాయకుడిని పరిచయం చేసుకుని అతన్ని సుఖపెట్టి వాటికింద నలిగి  హైద్రాబాద్లో ముఖ్య మంత్రి చేతిలో నలుగుతుంది.  ఆ తరువాత డబ్బూ దస్కం మూట కట్టుకుని గుంటూరుకి వాపసు…

  Read More »
 • Jil Jil Jil Jigelu Rani
  Jil Jil Jil Jigelu Rani | జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాణి | telugu hot stories

  Jil Jil Jil Jigelu Rani – 3 | జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాణి | telugu hot stories

  Jil Jil Jil Jigelu Rani – 3 | జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాణి | telugu hot stories kamal kishan ఏం టక్కరి వే నువ్వు మా కళ్ళు కప్పి రంకు మొగుణ్ణి మరిగావా? ఎంత టక్కరివే………………..మా కొడుకు కళ్ళు కప్పి నువ్వు చేసే నిర్వాకం ఇదా? రంగానమ్మ, అరుపులు వినగానే హడలిపోయింది దమయంతి. “అత్తయ్యా……….” అంటూ అరిచి వచ్చి కాళ్ళ మీద పడిపోయింది. “అత్తయ్యా, నన్ను రక్షించు వీడేవాదోగానీ నా శీలం దోచుకోవాలని చూశాడు. నువ్వు సమయానికి వచ్చావు లేకపోతే నేను బలైపోయ్యెదాన్ని” అంటూ మొసలి కన్నీరు కార్చసాగింది. రంగానమ్మ దమయంతి మూలుగులు విని అక్కడికి పరిగెత్తుకుని వచ్చింది తీరా సమయానికి ప్లేట్ పిరాయించేసింది. “ఎవడ్రా నువ్వు? ఏం చేస్తున్నావ్ మా కొడలిని?. ఏం చేశాడే నిన్ను?!…………నువ్వేం భయపడకు వీడి సంగతి నా కొడుకు తేలుస్తాడు”. అంటూ తిరుమల రావు చెయ్యి పట్టుకుని నడిపించుకుని…

  Read More »
 • Jil Jil Jil Jigelu Rani
  Jil Jil Jil Jigelu Rani | జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాణి | telugu hot stories

  Jil Jil Jil Jigelu Rani – 2 | జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాణి | telugu hot stories

  Jil Jil Jil Jigelu Rani – 2 | జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాణి | telugu hot stories kamal kishan పొద్దున్నే స్నానాలు కానిచ్చి దర్శనాలకి పోయ్యారు. సరోజ కూతురుని తీసుకెళ్లి పక్కూరి వీర్నాయుడు అదే మన జమీందారుకి ఇలాకా కదా అక్కడికి తీసుకు వెళ్లింది. తన సోకు చూపించడానికి ఆచారి దగ్గర బంగారపు వస్తువులు చేయించుకొని బయలుదేరింది. సరాసరి దమయంతి వెళ్ళింది., తన బంగారం చూపించింది “అప్పా………….చూసినావా? పక్కూరి మగాడు రాత్రంతా నన్ను వేసుకుని బంగారం పెట్టాడు.నేనంటే తెగ మోజు పడతన్నాడనుకో……………….” అంటూ తిప్పుకుంటూ పైట తీసి చూపించింది. “ఓసీ నీ వళ్లు బంగారం కాను. ఊళ్ళో షరాబునెవ్వరినో పట్టానన్నావ్……………. ఆడేట్టాడా ఏంటి?” “షరాబు కాదప్పా……………మంచి మొగాడు అచ్చం నాయిడు గారని దిబ్బ మీద గుడి కట్టించాడు గందా…….” “ఆయబ్బి సచిపోయినాడు కదే……..” “ఆ సచిపోయినాడు గందా……………..ఆయన కొడుకు………..అమ్మయో విశాలమైన ఛాతీ ఇంతుంటది ఆ ఛాతీ మీద…

  Read More »
 • Jil Jil Jil Jigelu Rani
  Jil Jil Jil Jigelu Rani | జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాణి | telugu hot stories

  Jil Jil Jil Jigelu Rani – 1 | జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాణి | telugu hot stories

  Jil Jil Jil Jigelu Rani – 1 | జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాణి | telugu hot stories kamal kishan ఏరా ఓబులేసు వసంత రాణి MLA గా పోటీ చేత్తందంటగా?” “అవును బాబూ….పార్టీ టికెట్ ఇచ్చినారంట….మంత్రి గోరి ఇలాకా నంటగదా….మానూర్లో పుట్టిందంట సారో…..” “నిజమేరా…..అయ్యన్నీ తరవాత గానీ DAP వేసినారా లెందా?!” తిరుమల రావు ఈ రోజున జిల్లా పరిషత్ ఛైర్మన్ ఊర్లోనే కాదు చుట్టూ పక్కల పది ఊర్లలో పెద్ద పేరు. అతను చెప్పింది వేదం….ఇనప్పాదమ్. ఊరు బాగుపడాలని కాలేజీ కట్టించాడు. ఎప్పుడూ బుల్లెట్ మీద, వస్తున్నాడంటే……..దారిచ్చే జనం….గౌరవంతో, భయం తో భక్తితో……………. ఆ సొసైటి మూర్తికి కబురు చేయి. ఒకసారి మంత్రి గారిని కలవాల్రా…. ఆయ్….అట్టాగేనండి. ఆలోచనలో పడ్డాడు తిరుమల రావు. కోటప్పకొండ తిరునాళ్ళు, ఒకో మెట్టూ ఎక్కుతూ హర హర మహాదేవ అంటూ భక్తుల కీర్తన కోలాహలం; పిల్ల తల్లుల బుజ్జగింపులు, ఆతృత…

  Read More »
error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker