Anumanam Theepi Bhahumanam

Anumanam Theepi Bhahumanam – 1 | అనుమానం తీపి బహుమానం | jabardast telugu sex stories

Anumanam Theepi Bhahumanam - 1 | అనుమానం తీపి బహుమానం | jabardast telugu sex stories

Anumanam Theepi Bhahumanam – 1 | అనుమానం తీపి బహుమానం | jabardast telugu sex stories

Sailaja777

Anumanam Theepi Bhahumanam | అనుమానం తీపి బహుమానం | jabardast telugu sex stories
Anumanam Theepi Bhahumanam | అనుమానం తీపి బహుమానం | jabardast telugu sex stories
ఇది పూర్తిగా ఒక కల్పిత కథ. ఈ కథలో పాత్రలు, పేర్లు, స్ధలములు ఎవరిని ఉద్దేశించినవికావు.
నా పేరు శైలజ ప్రస్తూతం నా వయసు 36. 5.5 ఎత్తుతో తేల్లగా 34C-32-36 కోలతలతో అచ్చమైన తేలుగు ఆడబిడ్డలా ఉంటాను. సిగ్గు బిడియం తో ఉన్న సాంప్రదాయం కలిగిన ఒక పరి పూర్ణ హిందు మహిళని.. భర్తే దేవుడు లా కోలిచే ఒక మహిళని.. ఇతర మగ వారిని సోదరులు లా బావించే దానిని.. నా భర్త private కంపేనీ లో job. నాకు అధికారికంగా ఇద్ధరు పిల్లలు ప్రస్తుతం బాబు కి **, పాప కి **.. “నాకు ఇంకో పాప కూడా ఉన్నది. వయసు ప్రస్తుతం ** వ సంవత్సరం.‌ నాకు మరో పాప ఉన్నట్లు మా ఇంటిలో ఎవరికి తేలియదు. ఇంత కి ఆ పాప నాకు ఎలా పుట్టింది? ఎపుడు పుట్టింది. పాప పుట్టడానికి ముందు జరిగిన పరిణామాలు ఎమిటి?” అన్నదే.. ఈ కథ ఇపుడు మీకు వివరిస్తూన్నాను. ఈ కథ లో 
హిరోయిన్ : శైలజ
హిరో : లేరు 
విలన్ : అత్త, భర్త, ఇంటి చూట్టు పక్కవాళ్ళు
రఘనాధపురం అనే చిన్న గ్రామంలో పుట్టి డిగ్రీ వరకు చదువుకున్నాను.  నేను సాంప్రదాయ బద్దంగా ఉండే.. సిగ్గు బిడియం కలిగిన ఒక సాధారణ భారతీయ వనితని. డిగ్రీ పూర్తి అవ్వగానే దేవరపల్లి గ్రామానికి చేందిన ఒక గుమస్తా ఉద్యోగి తో నా పేళ్ళి జరిగింది. భర్తే దైవం.. భావించి.. ఏ పరాయి మగవారుతో ఎపుడు మాటాలాడలేదు. అందరిని సోదర బావం తో చూసాను.
కథ లో కి వేలితే..
6 సంవత్సరాల క్రితం అపుడు నా వయసు 29. ఇద్దరు పిల్లలు కూడా పుట్టారు. పిల్లలు పుట్టకుండా ఆపరేషన్ కూడా చేయించుకోవడం జరిగింది. PG చివరి సేమిస్టర్ చదువుతున్నాను. నా క్లాస్ మేంట్ అబ్బాయిలు ప్రాజిక్ట్ వర్క్ కోసం రికార్డ్స్ కోసం మా ఇంటికి వచ్చేవారు. వారు నాతో సరదాగా ఉండేవారు. నేను అబ్బాయిలని తమ్ముడు అన్నయ అని పిలిచే దానిని. అబ్బాయిలు మా ఇంటికి రేండు మూడు సార్లు రావడం వలన మా ఇంటి చూట్టుపక్కల వాళ్ళు.. మా అత్తయ్య గారు.. మా వారికి లేని పోని మాటలు చేప్పి నా మీద అనుమానం పుట్టించారు. అప్పటి నుండి రోజు గోడవలు మొదలైనాయి. రోజు ఎదో ఒక వంకతో గోడవ పడటం. అలా ఆరు నేలలు భరించాను. నా PG చదువు పూర్తి అయింది. అయిన సరే గోడవలు ఆగలేదు.. 6 నేలల నుండి పడక సుఖం లేదు.. మనఃశాంతి లేదు.. “అనుమానం పేనుభుతం” గా మారింది. ఒక రోజు ఒక అబ్బాయి రికార్డ్ కోసం మా ఇంటికి వచ్చాడు. చాలా సమయం ఉండి రికార్డ్ వ్రాసుకుని వేళ్ళి పోయాడు. ఆ రోజు మా అత్తగారు నన్ను బయటకు గేంటి నా బట్టలని బయటకు విసిరేసారు. వీధి లో ఉన్న అందరి ముందు నాకు లేని రంకు అంట కట్టి తగిలేసింది. ఇంతలో ఇంటికి వచ్చిన మావారు కూడా నన్ను వేళ్ళి పోమన్నారు. ఎక్కడికి వేళ్ళాలి అని అడిగితే.. నీ రంకు మొగుళ్ళు ఉన్నారు గా అక్కడికి పో అని తలుపులు వేసుకున్నారు.  నేను మౌనం గా మా పుట్టింటికి వేళ్ళి పోయాను. మా తల్లిదండ్రులు చదువు లేని వారు మరియు కూలీ పని చేసుకుని బ్రతికే వారు. నేను డిప్రషన్ లోకి వేళ్ళాను. అలా ఆరు నేలలు గడిచాయి. ఒక రోజు మా ఊరి పేద్దమనిషి మా ఇంటికి వచ్చి.. ఎంత కాలము మీ అమ్మనాన్నల మీద ఆధారపడతావు.. నీవు చదువుకున్నావు గా ఎదైన ఉద్యోగం చేసుకో మని సలహ ఇచ్చి వేళ్ళి పోయారు. నాకు అది సరైనది అనిపించింది. మొదట స్కూల్స్ లో ప్రయత్నించాను.. ఎక్కడ ఖాళీలు లేవు. కాలేజ్ లు ప్రయత్నించగా.. చివరగా ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ లో లేక్చరర్ గా జాబ్ వచ్చింది. కాని.. నా జీతం ₹ 6,000 మాత్రమే.. అంతే కాకుండా మా గ్రామం నుండి కాలేజ్ కి సూమారు గా 20 కిలోమీటర్లు ఉంటాది. ఇంటిలో పరిస్థితులు.. వలన మరియు నా మానసిక స్థితి సరిగా లేక నా మనసు కుదిట పడతాది అని ఆలోచించి ఆ ఉద్యోగం లో చేరడం జరిగింది. నా అదృష్టం కొలది.. మాకు 5 కిలోమీటర్ల దూరం లో ఉన్న గ్రామానికి చేందిన ముగ్గురు విధ్యార్ధులు అదే కాలేజ్ లో చదువుతున్నారు.. వాళ్ళ పరిచయం వలన రోజు కి ఒకరి బైక్ మీద కాలేజ్ కి వేళ్ళి వస్తా ఉండేదానిని. నాకు సమయం డబ్బు కూడా ఆదా (save) అయ్యేవి..
వాళ్ల తో రోజు ఉండటం వలన వాళ్ళు నాకు బాగా దగ్గర అయ్యారు.. వాళ్ళు అన్ని విషయాలని నాతో పంచుకునే వారు.. అంటే అమ్మాయిల గురించి.. ఆంటీల గురించి.. కాలేజ్ లో మేడంల గురించి వివిధ రకాలు గా కామేంట్లు చేసుకునే వారు.. నేను కూడా వాళ్ళు చేసే కామేంట్లతో సంతోషం గా ఉండేదానిని.. ఒక సారి నా గురించి కామేంట్స్ చేస్తూంటే.. నేను సైలేంట్ గా వాళ్ళ వేనుకకి వేళ్ళి విన్నాను.. శైలజ మేడం సన్నులు బలే ఉంటాయే అని ఒకడు అంటే..‌ ఇంకోకడు శైలజ మేడం నడుము మీద మడత చాలా బాగుంటాది అని ఒకడు.. ఇంకోకడు గుద్దలు బాగుంటాయి అని ఇలా నా లోని మూడు బాగాలని వాళ్ళు పంచుకున్నారు. నాకు మనసులో ఆనందంగా ఉన్నది.. కాని పైకి తేలియనివ్వకుండా.. వాళ్ళతో ఎమి మాటలాడుకుంటున్నారు అని అడిగాను. ఎమి లేదు మేడం సరదాగా జోక్స్ వేసుకుంటున్నాము అన్నారు.. ఎమి జోక్స్ ఎమిటి అని అడిగాను. మీకు తేలిసిందే కదా.. అని అంటే.. అబ్బో.. నా మీదే కదా మీరు జోక్స్ వేస్తున్నారా అంటు నవ్వూతూ.. వాళ్ళతో కలిసిపోయాను.. వాళ్ళు కూడా నాతో బాగా కలిసిపోయారు. అప్పటి నుండి.. వాళ్ళు అందరి మీద వేసే సేక్సీ కామేంట్లని నేను కూడా ఎంజాయి చేస్తూ.. ఆ ముగ్గరు చేసే చిలిపి పనులని కూడా నాతో పంచుకునేవారు..‌ వాటిని ఓపికగా విని నేను ఆనందించేదానిని. అలా వాళ్ళ సహవాసం వలన నేను డిప్రషన్ లో నుండి బయటకు వచ్చాను మరియు భర్త పిల్లలనిల కూడా మరిచాను.. కొన్ని రోజులకి వాళ్లు నాకు బాగా దగ్గర అయ్యారు. కాని నన్ను ఎపుడు తాక నివ్వలేదు.. వాళ్ళు నన్ను తాకడానికి ప్రయత్నించిన నేను.. నవ్వూతూ.. దూరం జరిగే దానిని.. అలా కొన్ని రోజులు గడిచిపోయాయి.. ఒక సారి.. ఆ మూగ్గురు విధ్యార్ధులు.. నాతో XYZ కంపేనీ వాళ్ళు పిక్నిక్ ప్రోగ్రం పేట్టారు. మేము వేళుతున్నాము. అక్కడ అందరు సరదాగా ఉండవచ్చు. పిక్నిక్ కి బిచ్ కి తీసుకువేలుతున్నారు. మీరు కూడా మాతో సరదాగా రండి అన్నారు.. నేను ఎంత మంది వేలుతున్నారు అని అడిగాను.. వాళ్ళు 30 మందిమి 10 మంది అబ్బాయిలు.. మీతో కలిపి 20 పేళ్ళి అయిన ఆడవాళ్లు.. మొత్తం వివిధ గ్రామాల నుండి వస్తూన్నారు అని చేప్పారు.. అవునా.. బలే సరదాగా ఉంటాది అని చేప్పేసరికి నేను ఆలోచనలో పడ్డాను. ఎందుకంటే.. “చిన్న వయసు లో పిక్నిక్ కి వేళతాను అంటే.. తల్లిదండ్రులు నీవు చిన్న పిల్లవు ఎక్కడకు వేళ్ళతావు అన్నారు. కాలేజ్ రోజులలో పిక్నిక్ అంటే.. ఎదిగిన పిల్లవి ఇపుడు ఎక్కడకి ఒంటరిగా వేళ్ళవద్దు పేళ్ళి అయ్యాకా మీ ఆయనతో కలిపి వేళ్ళు అన్నారు.. పేళ్ళి అయ్యాకా మొగుడు ఎక్కడకు తీసుకు వేళ్ళింది లేదు.. ఏదో సాయంత్రం పూట ఎపుడైనా సరే వేళితే పార్కు కి తీసుకు వేళ్ళి వేంటనే తీసుకు వచ్చేవారు.. అంతే.. ఎపుడు సరదా లేదు”.. కొంత సేపు ఆలోచించిన తరువాత నాకు కూడా మనసు కలిగింది.. సరే నేను వస్తాను ఎంత డబ్బులు ఇవ్వాలి అని అడిగాను..₹ 2000 ఖర్చుల కి ఇస్తే సరిపోతాది అని అని చేప్పారు.. అంత డబ్బు నా అని అడిగాను. వాళ్ళు ఆటలు పాటలు.. ఉన్నాయి.. మూడు పూటలా తిండి మరియు తీసుకు వేళ్ళి తీసుకు వస్తారు అని చేప్పారు. నేను సరే అని ₹ 2000 డబ్బులు ఇచ్చి ఎపుడు అని అడిగాను.. ఈ శుక్రవారం మేము వచ్చి తీసుకు వేళతాము అన్నారు.. సరే అన్నాను.. మేము వేళ్ళిన తరువాత మీ మోబైల్ కి ఒక సిక్రేట్ నంబర్(OTP) వస్తాది. అది ఈ నంబర్ కి ఫోన్ చేసి చేప్పండి అని 91 xxxxxxxx నంబర్ ఇచ్చారు. వాళ్ళు వేళ్ళిన రేండు గంటలకి నాకు ఒక మేసేజ్ వచ్చింది. అది చూసాను. వాళ్ళు చేప్పిన నంబర్ కి ఫోన్ చేసాను. ఒక స్ర్తీ ఫోన్ లో మాటలాడుతుంది. నాకు వచ్చిన నంబర్, పేరు, అడిగిన వివరాలు చేప్పాను. ఆ స్ర్తీ మీకు వివరాలతో కూడిన మేసేజ్ వస్తాది అది చదువుకుని మీరు ఆవిధంగా నడుచుకోండి అని ఫోన్ పేట్టేసింది. తను ఫోన్ పేట్టిన ఒక్క నిమిషం లో నాకు మేసేజ్ వచ్చింది.  అందులో.. పార్టీ రోజు వాళ్ళు చేప్పిన బట్టలు మాత్రమే వేసుకుని రావలి అని, ఏమి ఎమి బట్టలు ధరించుకు రావాలో అందులో వివరించడం జరుగింది. ఆ మేసేజ్ చదివి శుక్రవారం వారం కోసం వేచి ఉన్నాను. 
మరి మీరుకూడా వేచి ఉంటారా శుక్రవారం కోసం. మీ యొక్క అముల్యమైన అభిప్రాయాలని నాకు తేలియ చేయమని మనవి.. కామేంట్స్ మరిచిపోవద్దు..
శుక్రవారం రోజున..
ఆ రోజు రాత్రి నాకు నిద్రసరిగా పట్టలేదు. ఎందుకంటే జీవితం లో మొట్టమొదటిసారి గా ఒంటరిగా పిక్నిక్ కి వేలుతున్నందుకు ఆనందం వేసింది. “ఎపుడు ఎక్కడకి వేళ్ళవద్దు అన్న నా తల్లిదండ్రులే పిక్నిక్ కి వేళ్ళమని ప్రోత్సహించడం నాకు చేప్పలేని సంతోషాన్ని ఇచ్చింది.”
నేను ఆ రోజు ఉదయం 4 గంటలకే లేచి తలస్నానం చేసి.. నాకు ఉన్న చీరలలో ఒక మంచి పూర్తి మగ్గం వర్క్ తో ఉన్న షిఫాన్ చీర ని కట్టుకుని తలలో పూవ్వులు (కనకంబరం, మల్లేపూవ్వులు కలిపి) పేట్టుకుని, మేడలో మంగళసూత్రాలు, బంగారపు గోలుసు.. వేసుకుని నుదిటిన కుంకుమ, పాపిట దగ్గర సింధరం కళ్ళకు కాటుక పేట్టుకుని ఒక చేతికి డజను గాజుల చోప్పున రేండు చేతులకి రేండు డజనుల గాజులు వేసుకుని, కాళ్ళాకు(legs) పట్టీలు, చేవులకు దిద్దులు సరిచూసుకుని అందంగా తయారు అయ్యాను.. ఉదయం 4:45 గంటలు కావస్తుండటంతో ఒక విధ్యార్ధి పేరు రిషి (అసలు పేరు కాదు) వచ్చి నన్ను తన బైక్ మీద ఎక్కించుకుని వాళ్ళ ఊరు తీసుకు వేళ్ళాడు.. ఒక మిని బస్ ఉన్నది. లోపట అప్పటికే అందరు నా కోసం ఎదురు చూస్తూన్నారు. నేను కూడా ఆడవాళ్ళ పక్కన కూర్చున్నాను.. మేము ఎక్కిన వాహనము కదిలింది. శీతాకాలం కావడంతో వాహనము వేగానికి చలి అనిపించింది.  ఆ ఆడవాళ్ళు, కాని మగవాళ్ళు గాని ఎవరు నాకు పరిచయం లేదు. ఒక అబ్బాయి తప్ప. వారి సీట్లలో వారు నిద్రపోతున్నారు. నేను కూడా కొంత సేపటికి నిద్రలోకి జారుకున్నాను. రేండు గంటల ప్రయణం తరువాత ఒక తోటలో మిని బస్ ఆపారు. అందరం ఆ మిని బస్ దిగాము. చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నది. పక్షుల కూతలు వినసంపుగా అనిపించాయి. ఇంత లో ఒకడు అందరిని ఒక చోటకి (place) రమ్మన్నాడు. అందరం వేళ్ళాము.. 
ఒక కొత్త ముఖము (బస్ లో కనపడని) మా ముందుకి వచ్చింది. ముందుగా ఇక్కడకి వచ్చిన అందరికి నా ధన్యవాదములు. అంటు తనని తాను గా నా పేరు కార్తీక్, నా వయసు 25, ఈ సమావేశం నిర్వాహకుడిని అని చేప్పి పరిచయం చేసుకున్నాడు. ఇక్కడ నాతో పాటు నా సహయకులు ఐదుగురు ఉన్నారు. వారు ఒకేరకమైన దుస్తూలు ధరించి ఉన్నారు. ఈ ఐదుగురు కోజ్జా(gay) లు. కావున మహిళలు విరిని చూసి ఎవరు ఆందోళన చేందవలసిన అవసరం లేదు. మా ఈ ప్రతినిధులు ఎవరు ఏ మహిళని కూడా తాకరు కాని ఉత్తేజ పరుస్తారు మరియు సహయ సహకారాలు అందిస్తారు. ఇక్కడకి వచ్చిన అబ్బాయిలు అందరు డిగ్రీలు చదువుతున్నావాళ్ళు, మహిళ లు అందరు బాగా చదువుకున్నావాళ్ళే. కొందరు ఉద్యోగాలు చేస్తూంటే మరి కోందరు గృహిణి లు గా ఉన్నారు. ఇక్కడ కులము, మతము ఎట్టి పరిస్థితులలో ప్రస్తావించకుడదు. ఎవరు కులము, మతము గురించి ప్రస్తావించిన వారిపైన కూడా భారీ జరిమానా విధించడం జరుగుతుంది.
తరువాత ఈ రోజు మన కార్యక్రమాలు అని చేప్పడం మొదలు పేట్టాడు. ముందుగా మీ మోబైల్ ఫోన్లు స్వీచ్ ఆఫ్ చేసి, డబ్బులు మీరు తేచ్చుకున్న హేండ్ బ్యాగ్ లలో పేట్టి మా ప్రతినిధులకి ఇవ్వవలసిందిగా మనవి‌ చేస్తూన్నాము. మీ బ్యాగ్ లని మీ ఎదురుగానే సీలు చేసి భద్రపరచటం జరుగుతుంది. మీరు “ఈ రోజు సమావేశానికి మీ అర్హత గుర్తింపు పత్రము, మీ మేడలో ఉన్న మంగళసూత్రాలు మాత్రమే. ఒక వేళ మీ మేడలో మంగళసూత్రాలు పోరపాటున తీసిన లేక జారిపడిపోయిన వారిని ఈ సమావేశము నుండి తీసివేయడం జరుగుతుంది మరియు ₹ 50,000 లు జరిమానా కూడా విధించబడును. కావున ఈ రోజు సమావేశంలో అత్యంత ముఖ్యమైన పాత్ర మీ మంగళసూత్రాలకు ఉన్నది”. మీరు ధరించిన నగలు మీ శరీరం పైన ఉండాలి. వాటి బాధ్యత మాత్రం పూర్తిగా మీదే. యాజమాన్యం ఎట్టి పరిస్థితులలో మీ నగలకు బాధ్యత వహించదు. మీరు ధరించిన వస్ర్తములు లకు మరియు మీరు ఇచ్చిన బ్యాగ్ కి మాత్రమే యాజమాన్యం బాధ్యత వహిస్తుంది. కావున మీరు ధరించిన నగలని మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులలో తీయవద్ధు అని మనని చేయుచున్నాను. ఒకవేళ మీ నగలు మేము తీయమని చేపితే అపుడు మాత్రమే మీ నగలకు మా యాజమాన్యం బాధ్యత వహిస్తూంది. మేము ఈ సమావేశంలో సాధ్యమైనంత గా మీమ్ములని రంజింప చేసి సంతోష పరుస్తాము అని ఆశిస్తూన్నాము. కావునా అందరు మాకు సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. 
ఇపుడు సమయం 7:30 అవుతుంది. 8:00 నుండి 8:30 అల్పాహరం, 8:30 నుండి 9:30 వరకు వ్యక్తిగత పరిచయాలు, 9:30 నుండి 2:00 ఆటలు అందరు పాల్గోనాలి, 2:00 నుండి 3:00 మధ్యహానం భోజనాలు, 3:00 నుండి రాత్రి 9:00 వరకు సముద్రం లో స్నానాలు మరియు ఆటలు అన్నారు.  ఇక్కడ జరిగే ప్రతి ఆట కి భారీ బహుమతులు ఉంటాయి. ₹ 5,000 రూపాయల నుండి ₹ 1,00,000 వరకు బహుమతులు ఉంటాయి. ప్రతి ఆట లో వొడిన ప్రతి వాళ్ళకు, వాళ్ళు చూపిన ప్రతిభని బట్టి ₹ 100 రూపాయల నుండి ₹ 10,000 రూపాయల వరకు కూడా బహుమతులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. “ముఖ్యవిషయం ఎమిటంటే ఇలా రోజంతా అన్ని ఆటలు ఆడి కనీసం ₹ 10,000 లు కూడా సంపాధించ లేని వాళ్ళ నుండి మేము ₹ 50,000 జరిమానా విధించడం జరుగుతుంది. అంతే కాకుండా ఒక్క ఆట ఆడకపోయిన లేక ఆట మధ్యలో మానివేసిన కూడా ₹ 50,000 జరిమానా విధించడం జరుగుతుంది”. “బహుమతులు ఆడవాళ్ళకి మాత్రమే”. మగవాళ్ళు కొన్ని ఆటలు ఆడతారు మధ్యహన్నం భోజనాలు తరవాత ఇక్కడ నుండి వారిని పంపివేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఆటలు ఆడటం ఇష్టం లేని వారు ఇపుడు అయితే ₹ 25,000 జరిమానా కట్టి వేళ్లి పోవచ్చు అన్నారు. అందరు ఉత్సహంగా ఆటలు ఆడి పాటలు పాడదాం అని వస్తే మీరు మమ్ములని వేళ్ళిపోంటారేటండి అని అడిగారు. ఎవరికైనా అభ్యంతరం ఉంటే వేళ్ళి పోవచ్చు అని చేప్పాడు. అందరు చాలా ఉత్సాహంగా మేము ఆటలు ఆడటానికి సిద్ధం గా ఉన్నాము అని అరిచారు. ఒక్కోక్క ఆట కి ఒక్కో రకమైన నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఆ నియమ నిబంధనల ని అతిక్రమించిన వారికి ₹ 5,000 నుండి ₹ 25,000 ల వరకు జరిమానా విధించబడును. అందరు సంతోషం గా అలాగే అన్నట్లు గా హోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహోహో.. అంటు అరుపులు కేకలు పేట్టారు.
కార్తీక్ అందరు మంచి ఉత్సాహంతో ఉన్నారు సంతోషము అంటు.. ఇక్కడ కు వచ్చిన ప్రతి మహిళ కూడా గృహిణి మాత్రమే. వారు ఏవిధమైన వస్ర్తములు ధరించి రావాలో ముందుగా వారి వారి మోబైల్ కు మేసేజ్ లు పంపడం జరిగింది. ప్రతి గృహిణి చీర, జాకేట్, లంగా, లోపట బ్రా, పాంటీ తప్పని సరిగా ధరించి, మేడలో తప్పని సరిగా మంగళసూత్రాలు మరియు నుదిటన కుంకుమ, అల్లిక వేసిన జడలో మల్లే పూవ్వులు, చేతికి గాజులు తప్పని సరిగా ఉండాలి. ప్రతి గృహిణి కూడా వివిధ గ్రామాలు, పట్టణాల నుండి వచ్చిన వాళ్ళు. “ఇక్కడ నిర్వహించే ఆటలు కల్పిత శృంగారభరిత ఆటలు (Romantic Fantasy) ఉంటాయి కాని శృంగారం (Sex) ఉండదు. ఎవరు అయిన శృంగారం (Sex) చేయ ప్రయత్నించిన మా ప్రతినిధులకి చేప్పితే శృంగారం (Sex) చేయ ప్రయత్నించిన వారిపైన తగు చర్యలు తీసుకొనబడును”. ఇక్కడ ఉన్న ఒక మహిళ కి మరోక మహిళ పరిచయం లేదు కావున  ఏ ఒక్కరు మీరు ఇక్కడ ఆడే ఆటల గురించి మీ కుటుంబ సభ్యులకు తేలుస్తాది అనే భయము ఉండదు. అన్ని ఆటలు వీలైనంత బాగా నీసంకోచం గా ఆడి.. దోచుకో (గేలుచుకో) గలిగినంత ధనమును దోచుకుని ఇంటికి సంతోషం గా వేళ్ళండి.  మా కమిటీ ప్రతి నిధులు మీమ్ములని ప్రతి విషయం గమనిస్తూనే ఉంటారు. అలాగే మా ప్రతినిధులు సహయ సహకారాలు కూడా అందించడం జరుగుతుంది. “పరిచయం మొదలుకుని రాత్రి 9 గంటల వరకు మీరు చూపించిన ప్రతిభ కి Grand prise money ₹ 1,00,000 గేలుపోందవచ్చు”. చివరిగా మీరు అందరు మేము చేప్పినట్లుగానే మీరు వస్ర్తములు ధరించి వచ్చారు అని అనుకుంటున్నాము. అందరికి ధన్యవాదములు.
ఈ రోజు ని అల్పాహరం తో మొదలు పేడదామా అని అడిగారు. అందరు ఉత్సాహంతో ఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓ ఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓ అని అరిచారు. అందరు అందులోని గృహిణిలు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. బహుశా తన భర్తలు కూడా లేరుగా వారికి నచ్చినట్లు ఉండవచ్చు అంతే కాకుండా శృంగారభరితమైన ఆటలు కూడా ఉన్నాయి అంటున్నారు గా అందుకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు అని మనసులో అనుకుని అల్పాహరం భుజించాను. ఒక్కోక్కరి ముఖాలు వేలుగుపోతున్నాయి. అల్పాహరం పూర్తి చేయడం అయింది. మాకు ఏర్పాటు చేసిన కూర్చీలలో కూర్చూన్నాము. కార్తీక్ (నిర్వాహుకుడు) మరల చేప్పడం మొదలు పేట్టాడు. ఒక్కోక్క మహిళ కి 3 నిమిషాలు సమయం, అబ్బాయికి 2 నిమిషాల సమయం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు ఎన్ని ఎక్కువ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇస్తే మీ పని తీరు అంత అద్భుతం అని భావించడం జరుగుతుంది. అందరు ఉత్సాహంగా అరుపులు కేకలు వేశారు. మొదటి ఆట అయిన పరిచయాలతో మొదలు పేడదామా అని అడిగాడు. అందరు మరలా అలాగే… అలాగే త్వరగా మొదలు పేట్టండి అని ఒకటే అరుపులు కేకలు.. 
‌మరి మా ప్రియమైన పాఠకులారా మీరు మొదటి ఆటని ఆడాటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? అయితే ఆలస్యం ఎందుకు కామేంట్స్ చేయండి??????

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Anumanam Theepi Bhahumanam – 1,అనుమానం తీపి బహుమానం,jabardast telugu sex stories,telugu dengudu kathalu jabardast,dengulata telugu stories episodes,jabbardasth telugu boothu kathalu,jabbardasth. in, telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,www.jabbardasth.in,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy

quater

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button