BARTHALA MAARPIDIMEDIUM LENGTH STORIESTelugu Boothu Kathalu
Trending

BARTHALA MAARPIDI – 18 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI - 18 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI – 18 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

కథ,కథనం: సంధ్య – కిరణ్

BARTHALA MAARPIDI

సరసం తెలియని మొద్దు వెధవ!…అదేం చెయ్యకపోగానా మొత్తని కుర్చీకదిమేసిబొటకన వేళ్లతో నా రెమ్మల్ని అడుగునీంచి పైదాకా రుద్దేసరికినా కామకీలపల్చటి పాంటీ మెటీరియల్ మీంచేబయటికి పొడుచుకొచ్చిందేమో!…దాన్నిమునిపళ్లతో మెత్తగా కొరికాడే వకూ!…దాంతో నే రెచ్చిపోయివాడి మొహాన్ని వెనక్కి తోసేసిమొత్తని పైకెత్తినా పాంటీనిదాంతో బాటు సిగ్గుబిడియాల్నీ జార్చేసుకునిమళ్ళీ వాడి తలనిఏ ఆఛ్ఛాదనా లేని నా పూరెమ్మలకదిమేసుకుంటూమొత్తని పైకెత్తి‘…!…!!’…అన్నానమ్మా!…ఇంతలోఓ మత్తైన నవ్వుతోబాటు ‘…మాంఛికాకమీదున్నావ్ సంధ్యా!…’ అంటూన్న మిళింద్ గాడి మాట చెవిన పడేసరికిపాంటీతో బాటు జారి పోయిన సిగ్గుబిడియాలు మళ్ళీ కమ్మేసుకోడంతోవాడి తలనొదిలేసిచేతుల్తో మొహాన్ని కప్పేసుకున్నావకూ!…’ అంటూ ఓ గంట ముందటి ఙ్ఞాపకాలు కళ్లముందు మెదిలేసరికి…‘…ఎలా చేయగలిగానాఆ సిగ్గు మాలిన పని!…’ అనిపించివకుళమొహం చూడ్లేకచేతుల్తో మొహాన్ని కప్పేసుకున్నాను
…‘…
అహాఁ!…మొగుడి కన్ను కప్పిరంకు మొగుడి మగతనాన్ని మొదటిసారి దిగేయించుకున్న కన్జర్వేటివ్ గృహిణిలా ఏం సిగ్గులొలకపోస్తున్నావే!తుమ్మెదగాడు నీ లిస్ట్ లో నాల్గోవాడనీవాడూ నీెమ్మల్లోకి చొచ్చుకుపోలేదనీ గుర్తుంచుకో!…’ అని నన్ను ఎద్దేవా చేసింది వకుళ‘…అలా… ఎందు కనుకుంటావ్?…’ అని ఎదురుప్రశ్నేశాను‘…అంటే!…వాడునీలోలికి దిడ్డాడా!?..’ అంది వకుళఆశ్చర్యంతో ఒక్కొక్క అక్షరాన్ని ఒత్తిపలుకుతూ‘…అవునన్నట్లుగా తలూపాను‘…ఆ ఇరుకులో అదెలా వీలైందే తల్లీ!?….’ అంది వకుళ‘….మగాడంటేనీకెంతసేపూ ఒకటే గుర్తొస్తుందేవకూ!…మరోదాన్నిజొనిపిఆడదానికిఅదే సుఖం….అంతకంటే ఎక్కువ తృప్తీఇవ్వచ్చని మర్చిపోకు!…’ అన్నాను

‘…
అలాగైతే ఏందోపాడో త్వరగా చెప్పి చావురమ్మని మన మొగుళ్ళు పిలుస్తున్నారు కూడానూ!…’ అంటూ రిసెప్షన్ దగ్గర నిలబడి మా వైపుచేతులూపుతున్న వికాస్మధులకి ‘…ఇపుడే వస్తున్నాం’ అన్నట్లుగా సైగ చేస్తూ!…, ‘…వాడి చేతులు నా పిర్రల్ని ఒడిసి పట్టేసుకున్నాయని ఇందాకేచెప్పానా!…అంచేత వాడి వేళ్ళు ఫ్రీ గా లేవనేగా అర్థం!…మిగిలింది నాలికేగా!…దాన్నుపయోగించే పది సెకన్లలో నన్ను కార్పించేశాడే ఆ మిండగాడూ!…’ అని సాగదీశాను తమకంగా!…‘…అబ్బఆ గాడిద మొడ్డగాడి నాలిక గొడ్డళ్ళని నూరే ఆకురాయిలామందంగామోటుగా ఉందికదూ!…’ అంది వకుళతొడల మధ్య అర చేతుల్నొత్తుకుంటూ!…

‘…
ఆకురాయి పోలిక కరెక్టేగానీవాడి కొననాలిక మాత్రం సూదిలా మొనతేలుందే!…దాంతో నా కామకీలని సుతారంగా రుద్దిఒడుపుగా లోపలికిజొనిపికొద్దిగా పైకున్న పూగోడని మౌతార్గన్ బటన్స్ ని నొక్కినట్లు మూడుసార్లు నొక్కేసరికి భళ్ళున కార్చేసుకున్నానే పిల్లా!…అదీ కధ’ అన్నాను మైకంగా బాక్ రెస్ట్ కి చేరబడి…‘…మరి వాడు నీ పూరసాల్ని జుర్రేసుకున్నాడా!…’ అంది వకుళ మరింత మైకంగా!…‘…ఏమోనమ్మా! …వాడడిగినట్లు తొడల్నిప్పుకుని తలని మత్తుగా వెనక్కి వాల్చితృప్తిగా కళ్ళు మూసుకున్నానంతే!…’ అంటూంటే నా మొబైల్ మోగింది… చూస్తే వికాస్!…‘…ఇక రా తల్లీ!…మొగుళ్ళు పిలుస్తున్నారూ!…’ అంటూ నే లేచిదాన్ని లేవదీశాను
‘…
నే మెచ్చిన మగాడ్ని కాజేశావే పిల్లా!…’ అంటూ లేచింది వకుళ‘…నువ్వూ చేశావ్ లే ఆ పనిమరీ అంత కావరంగా ఉంటే మనకోసం కాపుగాస్తూన్న ఆ మగాళ్లనిద్దరినీ చూసుకో!…’ అంటూ మా వైపొస్తూన్న ‘…నోమాడిక్ సింహాల’ వైపు సైగ చేశాను
నా సైగ ని గమనించి…‘…వీళ్ళేంటే సంధ్యా! …ఇప్పుడొస్తున్నారు!…ఇక డాన్సులు చేసే ఓపికలేదమ్మా నాకు…’ అంది వకుళ… చిరునవ్వులు చిందిస్తూ మా వైపొస్తూన్న ఇందాకటి కుఱ్ఱగాళ్ళని చూసి…‘…కంగారెందుకూ!…కనుక్కుందాం విషయమేమిటో!…’ అంటూ నడకని స్లో చేస్తూవకుళ చేతిని లాగాను … ‘…గుడీవినింగ్ మేమ్స్నేను మనోజ్నేను వినోద్…’ అంటూ వాళ్ళ పేర్లు చెప్పుకుని చిరునవ్వులు చిందిస్తూ మాముందు షివల్రీ ఒలకబోస్తూ మోకరిల్లిఆ పైన నిలబడ్డారుఏంటన్నట్లు కనుబొమ్మలెగరేస్తూ,ఓ అర నవ్వు నవ్వానుఇందాకా నా బొడ్లో వేలెట్టి కెలికిన వినోద్ గాడ్ని గుర్తు పట్టిదాంతో వాడు ధైర్యం పుంజుకుని ‘…కెన్ వి హావ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్…’ అంటూ మొదలెట్టాడు… మధ్యలోనే కట్ చేసి…‘…నో మోర్ డాన్సెస్ ప్లేజ్!…’ అన్నానుకొంచెం కటువుగా…‘…నో డాన్సెస్ మామ్స్..జస్ట్ ఏ ఫన్ గేమ్!…అదీ ఓ ఐదు నిముషాల సేపే !…’ అంటూ వకుళని బ్రతిమాలాడు… అంతకు ముందు దాని పిరుదుల్ని పిసికిన మనోజ్ఇప్పుడు దాని స్థనాల్ని చూపులతోనే పిండేస్తూ! …‘…పోన్లేవే సంధ్యాఐదునిముషాలే అంటున్నాడుగా! …అదేం గేమో చూస్తే పోలా!…’ అంది వకుళవాడి కసి చూపుల్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ!…

‘…
ఇందాకా నీ వెనకెత్తులు పిసికాడుఇపుడు గేమ్ పేరుతో ముందెత్తులు మర్దిస్తాడునీ ముచ్చటని నేనెందుకు నెందుకు కాదనాలిలే!…నడు!…’ .అంటూబయల్దేరాను…‘…పోవే!…నామీద నెపం పెట్టడం నీకలవాటేగా!…ఇందాకా బొడ్లో వేలు తిప్పించుకున్నావ్… ఇప్పుడీ గేమ్ లో,ఇంకే చీలికల్లో వేళ్ళెట్టించుకుని తిప్పించుకుంటావో!… నాకు తెలీదా నీ సంగతి!!…’ అని నన్ను దెప్పిపొడుస్తూ కుఱ్ఱగాళ్ళ వెనక నన్ను లాక్కెళ్ళింది వకుళ
మేం డయాస్ ని చేరేసరికే అక్కడ మాలాగే ముప్ఫైల్లో ఉన్న మరో ముగ్గురాడాళ్ళు కుర్చీల్లో కూర్చునున్నారుమమ్మల్ని చూడగానే…‘…వెల్కం మామ్స్థాంక్స్ ఫర్ జాయనింగ్ అజ్…’ అని …38DD – 22 -34 సైజులున్న ఆడ ఎంసీ అంటూంటే,దాని పక్కనే ఉన్నఒంటికంటుకుపోయిన మెరుపుల టీ షర్ట్ వేసుకున్న ఓ కండలు తిరిగిన ఆరడుగుల మగ ఎంసీ,(…ఎంసీఅంటే మాదర్ఛోద్అనే ఉర్దూ బూతు కాదండోయ్మాస్టర్ ఆఫ్ సెరిమొనీ …ఫంక్షన్ ని నడిపించే వాళ్ళు…)మా నడుముల చుట్టూ చెరో చేయీ చుట్టేసి,అదాట్న డయాస్ మీదికి లాక్కున్నాడుఇలా చెప్పాచెయ్యకుండా చెయ్యేస్తాడని ఊహించక పోవడంతో మా గుబ్బలు అప్పచ్చుల్లా అతుక్కుపోయేలా వాడి రాతిగుండెలమీదడిపోయాంనేనూవకుళ
నిలదొక్కుకోడానికి…చేతికందిన వాడి ** ని చేతి వేళ్ళతో చుట్టేసేసరికి , ‘…అబ్బ!…పన్నెండంగుళాల పైమాటే ఇది !…వకుళ దేన్నట్టుకుందో చూద్దాం..’ …అనుకుంటూ తలని పక్కకి తిప్పాను…గులాబీలు విరిసే బుగ్గల్తో అరమోడ్పుగా కళ్ళు మూసుకునుందది…మేమిద్దరం వాడి ఛాతీమీద పక్కపక్కనే పడిపోయినామా భుజాలు తగల్లేదని గమనించేసరికిఅబ్బ!…ఎంత విశాలమైంది వీడి ఛాతీఅనిపించి, ‘…ఇదేమంటుందో!…’ అనుకుంటూ వకుళ వైపు చూశానుఇంకా కళ్ళు మూసుకునే ఉందది…‘…ఎంసీ గాడి సడెన్ జర్క్ కి కార్చేసు కున్నట్లుందీ కుతి పిల్ల…’ అనుకుంటూంటే… నాకూ…అక్కడ… చెమర్చినట్లనిపించి,…‘…వీడు మమ్మల్ని కూర్చోపెడితే బాగుండును బాబూ!…లేకపోతే ఆ తడి తొడలమీంచి కిందకి కారగల్దూ!…’ అని భయపడ్డాను…
భగవంతుడు నా మొర విన్నట్లున్నాడు…ఎంసీ గాడు మా నడుముల్ని వదలకుండానే మమ్మల్ని కుర్చీలవైపు నడిపిస్తూ ‘…ఒహ్!…ఏం పల్చటి నడుములు మేమ్స్ మీవి….ఆ సెక్సీ బస్ట్ లైన్స్ అండ్ పెర్కీ బటక్స్!…పిచ్చెక్కించేస్తున్నాయ్మోడల్స్ కదూ మీరు!…ఎవరేంటీ మీ ఏజెంట్స్!…’ అన్నాడు మమ్మల్ని కుర్చీల్లో కూర్చోపెడుతూ…గర్వంతో పూడుకుపోయిన గొంతుల్ని ఎలాగో పెగల్చుకుని …‘…మేం మోడల్సేం కాదు…’ అంటూంటే…‘…ఏయ్ అనీ!…కం హియర్ మాన్…’…అంటూ పిలిచారెవరో…మాకో చిరునవ్వు తో బాటు ఓ ఎక్స్యూజ్ పడేసివెళ్ళి పోయాడు వాడు…‘…మగతనం మూర్తీభవించినట్లున్నాడు కదే వాడు…’ అంది వకుళ మైకంగా…‘…ఓ కింగ్ సైజ్ బెడ్ మీద నేనూ,అదీ వాడికి చెరో పక్కా…ఒంటి మీద నూలుపోగు లేకుండా… పడున్నట్లనిపించి…‘…~మ్…’ అన్నాను మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుంటూ…
ఇంతలో…‘…హాయ్ లేడీస్ అండ్ జంటిల్మెన్ ,ఐయామ్ అనూ ఎండ్ హి ఈజ్ అనిరుధ్ధ్….వెల్కం టు ఎరోటిక్ హాస్పెటాలిటీ సెషన్… ‘…మీ ఎంజాయ్మెంట్ కోసం మేమో సిక్స్ టు ఎయిట్ మినిట్ గేమ్ ప్లాన్ చేశాం…” అంటూ మొదలెట్టి…‘…మీరందరూ ఐదేళ్ళకి పైగా సంసారాలు చేస్తున్నారు కదూ!?…’ అని అడిగింది అనూ…‘…పదేళ్ల పైగా!…’ అన్నాం అందరాడాళ్ళం…‘…ఓకే!…ఐతే మీరు మీమొగుళ్ళని కళ్ళుమూసుకునైనా గుర్తు పట్టగలరా!?…’ అనడిగింది…‘…ఓ!…’ అన్నాం ఒక్క గొంతుకతో!…

…‘…
గుడ్…ముందు మీ ఐదుగురికీ ,ఓ ఐదుగురు మగాళ్ళని పరిచయం చేసి …ఆ తరవాత మీ కళ్లకి గంతలు కట్టేసి…వాళ్లతో…మాటల్లేకుండా ఒక్కొక్క నిముషం డాన్స్ చేయిస్తాం!…’ అన్నాడు అనిరుధ్ధ్…‘ వాళ్ళల్లో మీ మొగుడూ ఉంటాడు…’ అంటూ అందుకుంది అనూ…‘…ప్రతి నిముషానికీ మ్యూజిక్ మారుతూంటూంది…ఎవరి మొగుళ్ళని వాళ్ళు గుర్తు పట్టడమే కాకుండా వీలైనంతమంది పార్టర్స్ పేర్లు చెప్పాలి…దాన్ని బట్టి విన్నర్స్ ని నిర్ణయిస్తాం…ఓ సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ కూడా ఉంది…డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి…’ అంటూ ముగించింది అను…
‘…
ఒకవేళ మొగుడ్ని గుర్తు పట్టలేకపోతేనో!…’ అంది ఓ కోణంగి…‘…అప్పుడు చివరిగా మీతో డాన్స్ చేసిన అయ్య చేతిలో మిమ్మలెట్టేస్తాం…ఆతర్వాత మీ ఇష్టం…వాళ్ళిష్టం…’ అన్నాడు అనిరుధ్ధ్ కొంటెగా!… అందరూ గొల్లుమని నవ్వారు…‘…అంతపనీ జరిగితేనో!…అనిపించి నాకు గుండెలు దడదడలాడాయి…‘…వెళ్ళిపోదామే వకూ!…’ అన్నాను…బెరుకుగా…‘…ఏం పర్లేదు …కళ్ళుమూసుకునైనా గుర్తు పట్టలేవుటే నీ మొగుడ్ని!…’ అంటూ ఎద్దేవా చేసింది వకుళ …అందరూ ఓకే చెప్పింతర్వాత మగాళ్ళ పరిచయాలు మొదలయ్యాయి…
 
… చుట్టూ చేరిన మగాళ్లల్లోంచి ఓ పది మందిని డయాస్ మీదికి పిలిచాడు అనిరుధ్ధ్వాళ్లల్లో వికాస్మధు లే ఉన్నారు…‘…వాసుమిళింద్ లు ఏమైపోయారా!…’ అనుకుంటూ వెతికానుకాస్త దూరంగాచెరో టేబుల్ దగ్గరాకూర్చునున్నారురాధతోనూసుధతోనూ…‘…బహుశాలస్టీ థర్టీస్ లో ఉన్న ఆడాళ్ళనీవాళ్ళ మొగుళ్ళనే పట్టుకొచ్చారనుకుంటా సందూ!…’ అంటూ నా చెవిలో కిసుక్కుమని నవ్వింది వకుళ…‘…కరెక్టే చెప్పిందీ సిగ్గుమాలిన పిల్ల’ అనుకున్నానుమా పక్కనున్న మిగిలిన ముగ్గురాడాళ్ళనీవాళ్ల ఒళ్ళు విరుపుల్నీ చూసి
‘…
వాళ్ళనేం చూస్తావ్!…కాసేపట్లో మన్ని కౌగలించుకోబోయే మగాళ్ళని చూడువాళ్ళ శరీరాల్ని గుర్తెట్టుకుని పేర్లు చెప్పాలి కూడానూ!…’ అంటూ నా దృష్టిని వాళ్ళ వైపు తిప్పింది‘…నిజమేనే’ అనుకుంటూ ముందు వరసలో నిలబడ్డ వాళ్లని పరిశీలనగా చూస్తూ‘…ఇంచు మించు అందరూ సిక్స్ ఫుటర్స్ఓ ఇద్దరు తప్పమిగిలినవాళ్ళందరూ దిట్టంగా ఉన్నారు 5’ 11″హైట్ ఉన్నావికాస్మరో ఇద్దరుమిగిలిన వాళ్ళకన్నా పొట్టి.. మగాళ్లల్లో ఓ నలుగురు క్లీన్షేవ్స్ఫ్రెంచ్ గడ్డాలవాళ్ళు ముగ్గురుబవిరి గడ్డాలవాళ్ళు మరో ముగ్గురు….కదే వకూ!…’ అన్నాను నాలెక్కని వెరిఫై చెసుకోడానికి  ‘…అవును’ అని వకుళఅంటూంటేఅనిరుధ్ధ్కుఱ్ఱగాళ్ళూ ఆ లైన్ లో ఒకపక్కగా చేరారు
‘…
మెత్తం పదమూడు మందిమిరమ్మీ పేక ముక్కల్లాగఅంచేత మా పేర్లనీషేపుల్నీ గుర్తుంచుకునిఆపైన మూసిన కళ్లతో మాతో పేకాడుకోండి … నా పేరు అనిరుధ్ధ్’ అంటూ మగాళ్ళ పరిచయాలకి శ్రీకారం చుట్టాడుదండలకంటూకుపోయిన బనీన్ ని సర్దుకుంటూ‘…వీడిది పన్నెండంగుళాలు ఉండదుటే వకూ!…’ అన్నాను తమకంగా వాడి బైసెప్ (…దండ…) ని చూస్తూనే వకుళ వైపు ఓరగా చూస్తూ… ‘…ఇంకా పైమాటే!…ఇందాకా మనిద్దరి నడుములట్టేసుకుని మీదికి లాక్కున్నాడు చూడుబాలన్స్ సర్దుకోడానికి దాన్ని పట్టుకోడానికి ట్రై చేస్తే రెండు చేతుల వేళ్ళూ సరిపోలేదంటే నమ్ము’ అందదిచూపు మరల్చకుండా!…

నేను వినోద్అన్నాడునా బొడ్లో వేలెట్టి తిప్పిన వాడునేను మనోజ్అన్నాడు… వకుళ పిర్రల్ని పిసికినవాడు‘…మిగిలిన మగాళ్లకంటే కుఱ్ఱగాళ్ళు బలహీనంగా ఉన్నారు కదే!…’ అని గుసగుసలాడింది వకుళ‘…ఏం కాదు తల్లీ… వీళ్ళేం తక్కువ కాదుతల్లీ!…మనని వెనకనుంచి కౌగలించుకున్న వాళ్ల ఉడుం పట్లని మర్చిపోయావా!?…’ అన్నానుపరిచయాలు చెప్పుకుంటూన్న మగాళ్ళ మీదినుంచి కన్ను తిప్పకుండా!
పరిచయాలు పూర్తయేసరికి లెక్కజూస్తేమధుతో సహాఒళ్ళంతా జుత్తున్నవాళ్ళు నలుగురు ,…వాళ్లల్లో ఒకడు క్లీన్ షేవ్ధావన్అని పేరు చెప్పుకున్నాడు… ‘…వీడ్ని ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చే!…’ అంది వకుళ‘…ఆ బక్క పల్చటి ఫ్రెంచ్ గడ్డం వాడుసిన్హావీడ్నీకుఱ్ఱగాళ్ళనీఅనిరుధ్ధ్ నీ కూడా!…’ అన్నాను‘…మన మొగుళ్ళని ఎలాగూ పట్టేస్తాం’ అంది వకుళ కాన్ఫిడెంట్ గా!…
మగాళ్ళు అనిరుధ్ధ్ ని దగ్గరకి పిలిచారువాళ్లతో కొద్దిసేపు గుసగుసలాడింతర్వాతనవ్వుతూ అనూ దగ్గరకొచ్చి దాన్ని దగ్గరకి తీసుకునిచెవిలో ఏదో గుసగుసలాడి ‘…లేడీస్!…మీ హభ్భీస్ సజెస్ట్ చేసిన కొన్ని మార్పుల్ని చేద్దామనుకుంటున్నాంవినిమీ అభిప్రాయాన్ని చెప్పండి…’ అన్నాడు అనిరుధ్ధ్ఏంటో అవి!…అనుకుంటూ ఎదురు చూశాం ఆడాళ్ళం
‘…ఉత్తి డాన్స్ లో మజా ఏముంటుందిమాకిచ్చిన టైంలో ఏమైనా చేయనివ్వాలిఅన్నది మొదటి మార్పు…,. …మొగుళ్ళని గుర్తు పట్టని ఆడాళ్ళ గంతలు విప్పకూడదుఅన్నది రెండో డిమాండ్ఇదీమీ హబ్బీస్ కోరుకునేదిఏమంటారు!?…’..అంటూ మావైపు చూశాడు అనిరుధ్ధ్ఆడాళ్ళందరం గుమి గూడాంచిన్నచర్చ తర్వాతగంతలిప్పకపోతే ఓకే!…ఓ అర నిముషం డాన్స్మిగిలిన అర నిముషం పాటువాళ్ళకిష్టమైంది …చేసుకోవచ్చు …అదీ… అసలు పనితప్పఅన్న నిర్ణయానికొచ్చాం…‘…నే చెప్తా ఆమాట…’ అంటూ లేచిమెలికలు తిరిగిపోతూ చెప్పేసిందిటీనా పటేల్ అనే ఓ ఎత్తుగుబ్బల సింధీ సుందరిమగాళ్లందరూ చప్పట్లు కొట్టారు
…‘…
దట్స్ ఫైన్!…’ అంటూ అనూ ఆడాళ్ళందరినీ వరసగా కూర్చోపెట్టి గంతలు కట్టడం మొదలెట్టిందిమీనూ నాదాకా రాకముందు చూసుకున్నాను … ఎక్కడున్నానా అని!… నేను మధ్యలోనా ఎడమ వైపు వకుళనా వంతూ వచ్చిందిమెత్తటి వెల్వెట్ పాడ్స్ అనుకుంటా!…ఏమీ కనిపించడమూలేదుకళ్ళకి నెప్పీలేదు‘…విప్పుకుని మళ్ళీ పెట్టుకుందాం’ అనుకుని ట్రై చేశానురాలేదు‘…ఏంటా!…’ అనుకుని,…‘…ఓ సారి విప్పవే వకూ!…’ అన్నానుఅదీ ట్రైచేసి‘…రావటం లేదే!…’ అంది ‘…సారీ గర్ల్స్!…అది రాదుదానికో నంబర్ లాక్ ఉంది… గేమ్ ఐపోయింతర్వాత మీ హబ్బీస్ కి నంబరున్న కవర్ ఇస్తారు’ అని కొంటెగా చెప్పిందిమా ప్రయత్నాల్ని చూస్తూన్న అనూ
అందరికీ కట్టేసింతర్వాత ‘…గర్ల్మొదలెట్టే ముందు రూల్స్ మరోసారిమ్యూజిక్ మొదలుకాగానే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికీ ఒక మగాడు వచ్చి డాన్స్ మొదలెడతాడుఅర నిముషం అయ్యేసరికి ఓ బెల్దాంతోబాటే మరో రకపు మ్యూజిక్ మొదలౌతుందిమరోసారి బెల్ మోగేదాకా మీ పార్ట్నర్ ఇంకాస్తలిబర్టీస్ తీసుకోడం మొదలెడతాడుఆ మత్తులో పడకుండామాటల్లో పెట్టి …వాడి పేరు పట్టేసి నాకు చెప్పండిపార్ట్నర్ మారడానికీఅలుపు తీర్చుకోడానికీ ఓ రెండు నిముషాల గాప్ ఇస్తాంలేండి ఎందరి పేర్లు చెప్పగల్గితే అన్ని పాయంట్స్వీళ్లందరిలో మీ మొగుడూ ఉంటాడుగుర్తుపట్టక పోతే డేంజర్’ అంది అనూ‘…ఏంటో అది!…’ అని అడిగారెవరో!..‘.అపుడుఆఖరుగా మీతో డాన్స్ చేసిన పార్ట్నర్మిమ్మల్ని లేపుకుపోతాడు’ అని చిన్నగా అంది‘…ఒక్క రాత్రికేనాలేక పర్మనెంటుగానా!…’ అని జోకింది ఓ మదవతిఆడాళ్లందరూ కిసుక్కుమని నవ్వారు‘…దట్ ఈజ్ ద స్పిరిట్ఇక మొదలెడదాంఅనిరుధ్ధ్!…’ అంది అనూ

‘…
గుడ్విన్నారుగా రూల్స్అంచేత మరోసారి రిపీట్ చెయ్యనుఆడాళ్ళ వగలకి లొంగిపోయి మీ పేరు బయట పెట్టుకోకండివాళ్ళు మీ పేరు రికార్డ్ చేస్తేమీకు నెగెటివ్ పాయంట్స్మీరు తప్పించుకోగల్గితే పాజెటివ్ పాయంట్స్మరోమాటసెకండ్ హాఫ్ లో మరీ రెచ్చిపోకండిమీ చేతుల్లో నలిగే ఆడది,మీ పక్కనే నిలబడ్డ ఫ్రెండ్ భార్య కావచ్చు…’ అన్నాడు అనిరుధ్ధ్…‘…ఇట్స్ ఓకే!…నా భార్య ఒకడి చేతుల్లో నలిగితేమరోడి భార్య నా చేతుల్లో నలుగుతుందిగా!…నో ప్రాబ్లం…’ అన్నాడు ఒకడు…‘…మగాళ్లమెక్కువఆడాళ్ళు తక్కువఅందరికీ చాన్సొస్తుందా మరి!…’ అన్నాడు మరోడు…‘…ప్రతివాడికీ మినిమం మూడు…’ అన్నాడు అనిరుధ్ధ్… ‘…ఇంకేం!…మొదలెట్టండో!…ఇప్పడికే లేచిపోతూంది!…’ అని అరిచాడింకొకడు …ఆడాళ్ళతో సహాఅందరూ గొల్లుమన్నారు
మ్యూజిక్ మొదలైందిఅందరూ లేస్తూన్నట్లు కుర్చీల చప్పుడుఎవడో నా దగ్గరకొచ్చి…‘…మే ఐ!…’ అని చిన్నగా అంటూ నా ఎడం చెయ్యుచ్చుకుని లేవదీసినా నడుం చుట్టూ చెయ్యేసినన్ను దగ్గరకి తీసుకుంటూ మ్యూజిక్ తో పాటు కదలడం మొదలెట్టాడునేనూ సహకరించాను …….. ……..
ఓ నిముషం తర్వాత అతగాడు నన్ను మళ్ళీ నాకుర్చీలో కూర్చోపెట్టిమరో సారి థాంక్స్ చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు…‘…ఎలా ఉందే!…కాయా పండా!?…’ అని అడిగిందిఅప్పటికే తనకుర్చీని చేరిన వకుళ…‘…పండే!…నే తరవాత చెప్తాగానీ ముందు నువ్వు గబగబా చెప్పుటైం లేదు…’ అన్నానుదాన్ని తొందర పెడ్తూ!

…‘…
పెద్ద కష్టమేమీ అవలేదేనా మొదటి పార్ట్నర్ ని గుర్తు పట్టడంలోమనం అనుకున్న ఆ బక్కపల్చటి ఫ్రెంచ్ గడ్డం వాడు తగిలాడే!…డాన్స్ మొదట్లోనే వాడి మొహం తడిమి అతగాడిపేరు చెప్పేసేసరికి…‘…మీ ఫొటో మెమోరీ బ్రహ్మాండం…’ అని మెచ్చుకున్నాడే!…’ అంటూంటే ‘…ఏంటమ్మా వాడి పేరు!?…’ ’ అని అడిగాను…‘…ఏంటి!…నిజంగా నీకు గుర్తులేదా!…ఎవరికీ చెప్పనని ప్రామిస్ చేశాలేఅతగాడికి… తను మంచి డాన్సర్ కూడా సంధ్యాడయాస్ చుట్టూ కళ్ళుతిరిగేలాగిరగిరా తిప్పేశాడేఆ అర నిముషంలోనూ…’….అని ఊపిరి తీసుకుని కంటిన్యూ చేసింది
‘…
బెల్లు కాగానే నన్ను ఒక్క జర్క్ తో మీదికి లాక్కునే సరికి నేను చెమ్మగిల్లిపోయానమ్మా…,ఆతరవాత నన్ను కౌగలించెసుకుని నా పెదాలందు కున్నాడు సందూమనం అనుకున్నట్లు వాడు బలహీనంగా ఏం లేడమ్మా!…వాడి గెడ్డం గుచ్చుకుంటుందేమోపెదాల బదులు గుబ్బలప్పగిద్దాంఅనుకునివిడిపించుకోడానికి ట్రై చేస్తే …నా వల్ల కాలేదనుకో!… రిలాక్స్ మేమ్!…నా గెడ్డం గుచ్చుకోకుండా కిస్ చేస్తాగాఅంటూ ఎంత సుతిమెత్తగా నా పెదాల్ని జుర్రుకున్నాడో తెలుసా….వాడి మాయలో పడి నేనే తన మొహాన్ని రెండు చేతుల్తోనూ పట్టేసుకునిఅరనిముషం పైగాచివరికి కుర్చీలో కూర్చోబెడుతూన్నపుడు కూడాఅటు నా ఒంటినీఇటు నా పెదాల్నిఅప్పగించేశానంటే నమ్ము …మర్చిపోలేని అనుభవమే సంధ్యా అది’ అని ముగించిఓ రెండు సెకన్లు బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ ఆగిపోయి‘…నీ విషయం చెప్పు మరి!…’ అంటూ నన్ను తొందర పెట్టింది‘…అలాగే తల్లీ!…’ అంటూ మొదలెట్టాను
 
డాన్స్ ఫ్లోర్ మీదికిఎళ్ళగానే వాడి భుజాన్ని వెతుకుతూన్నట్లుగా చేతిని పైకెత్తి వాడి తలని తడిమి…‘…వీడో ఆరడుగుల పార్టీ…’ అనుకునివాడితో అడుగులు కలుపుతూ,…‘ హాయ్! … ఐయామ్ సంధ్య…’ అంటూ పరిచయం చేసుకున్నానే… తన పేరు చెప్పుకుంటాడని…‘…హాయ్…’ అనడం తప్ప వాడేం మాట్లాడలేదు గానీనా నడుం ని చుట్టేసిన వాడి చెయ్యి నెమ్మదిగా నా పిరుదుల మీదికీగుబ్బలమీదికి కదలడం గమనించాను…‘…బహుశా నా లోయల్ని కసిగా చూశేస్తున్నాడేమో! …రెచ్చగొడితే పేరు చెప్పుకుంటాడేమో!…’ అనుకుని …‘… మిస్టర్…’అంటూ ఏదో చెప్పబోయినదాన్లా మొదలెట్టి… ‘…ఒహ్!…మీ పేరు తెలీదు నాకు…’ అంటూ ఆగిపోయి … మ్యూజిక్ తో పాటు గుబ్బల్ని కుదిపాను!…‘…పిచ్చెక్కించేస్తున్నాయివి…’ అన్నాడు జీరగా!…ఇంతలో బెల్ మోగింది
మరుక్షణం వాడు నా పెదాల్నందుకున్నాడువాడికి సహకరిస్తూనే మొహాన్ని నిమిరానువీడో ఆరడుగుల ఫ్రెంచ్ గడ్డం వాడుఅని నిర్థారించుకునిఫలానా వాడేమోఅనిపించిట్రై చేస్తే పోలా!…అనుకునిఇక పెదాల పని చాలన్నట్లుగానా వాట్ని విడదీసుకునివాడి మొహాన్ని నా స్థనాలమీదికి లాక్కున్నానునేనా పని చెయ్యడం ఆలస్యంవాడు మోకాళ్ళమీద నిలబడిపోయినా గుబ్బల్ని రెండు చేతుల్లోనూ ఇముడ్చుకునిమొహాన్ని వాటికి ఒకటే రుద్దేసుకోడం…‘…ఇదే కరెక్ట్ టైమ్…’ అనుకుని …‘…టీనా వాటికన్నానావిబాగున్నాయా, *** జీ!…’ అన్నానే మైకాన్ని గొంతులో నింపుకుని…‘…మైగాడ్ సంధ్యా!…యూ గాట్ మీ!…’ అన్నాడే అతగాడు’ అంటూ ఆగానువకుళ వైపు చూస్తూ‘…కానీ!…పేర్లెలాగూ చెప్పుకోకూడదనుకున్నాం కదా!...’ అంది వకుళ….‘..కదా!..’ అంటూ దాన్ని కవ్వించి….‘…నేనడిగిందానికి సమాధానం చెప్పనేలేదు!…’ అన్నానే అతగాడి ముందు వగలొలకబోస్తూ…‘…టీనా వి సాఫ్ట్పైగా పుషప్ పాడ్స్ ఉపయోగిస్తూందిమీవి నాచురల్స్అండ్ వెరీ పెర్కీ…’ అన్నాడు…‘…థాంక్ యూ!…’ అంటూ వాడి మొహాన్ని మనస్పూర్తిగా నా గుబ్బలకదుముకుంటూంటే మళ్ళీ బెల్ మోగిందమ్మావెంటనే నన్ను పట్టుకొచ్చి నీ పక్కన కూలేశాడతగాడు’ అన్నాను
ఇంతలో మళ్ళీ బెల్ఒకళ్ళకొకళ్ళు బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ చెప్పుకుని కొత్త పార్ట్నర్స్ కోసం వెయిట్ చేశాం…. (end of page 96)
….వెంటనే నా కుడి అరచేతి మీద మెత్తటి పెదాల స్పర్శ తో పాటు కొనవేళ్ళ మీద గరుకు గెడ్డం తాలూకు ముళ్ళుఆ వెనకే ‘…షల్ వి!?…’ అని , మంద్రంగాచిన్నగా ఓ స్వరం వినిపించేసరికి …‘…ఓకే!…’ అంటూ లేచి నిలబడ్డాను….
…. … 
ఓ నిముషం తర్వాత మళ్ళీ బాక్నీరసంగా నేను కుర్చీలో సోలిపోతూంటే…‘…మీకిదికావాలనుకుంటా!…’ అంటూ ఎవరో కూల్ డ్రింక్ అందించారునెమ్మదిగా సిప్ చేస్తూంటే .‘…నేనెన్నడూ మర్చిపోలేని అనుభవంథాంక్స్ ’…అంటూన్న ఓ మగగొంతు…‘…నాకూనూ…’ అంటూన్న వకుళగొంతూఅతగాడు వెళ్ళిపోతూన్న అడుగుల చప్పుడూ వినిపించాయి…‘…!…ఇప్పుడు చెప్పవే సంధ్యా!…’ అంది వకుళ…‘…నాకు ఓపిక లేదేనువ్వు మొదలెట్టు…’ అన్నాను …అది ససేమిరా ఒప్పుకోలేదుఇక తప్పక మొదలెట్టాను
‘…
అబ్బ!….మహా మొరటే తల్లీ!….మీసాలూ,గెడ్డాలూ లేకపోయినాఆకురాయి లాంటి గరుకు చెంపలే వకూ అతగాడివి… నా చెవుల్లో వేడిగాలి వదులుతూమ్యూజిక్ తో పాటు కదులుతూంటే నా బుగ్గల మీదామెడ వంపుల్లోఒకటే గీరుకోడంఅంటూ ఓ లిప్త ఆగాను ..‘…ఉట్టి చెంపలు గీరుకోడమేనా!?..ఇంకేదీ గుచ్చుకోలేదా’…అని కవ్వించింది వకుళ…‘…అదెలాగూ తప్పదుగా!…డాన్స్ పేరుతో నా పిరుదులమీద చేతులేసివాట్ని ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడల్లా తన మొత్తకి ఒత్తుకున్నాడేకళ్ళు మూతలడిపోయాయనుకో ఆ ఒత్తుళ్ళకి! …

బెల్ మోగింతర్వాత..మరీ రెచ్చిపోయాడమ్మా …మోకాళ్ళమీదనిలబడిచనుమొనలు నలిపేస్తూ గుబ్బలోయలో మొహాన్ని దూర్చేసి ఒకటే రుద్దేసుకోడంవాడి గెడ్డానికి నా బ్లౌజ్ పోగులు అంటుకుపోయాయని అనుమానంవాడు ఇంకా కిందికి దిగి బొడ్డుని ముద్దులెట్టేసుకుంటూంటేకితకితల్ని తట్టుకోలేక వాడి తలని కిందికి నొక్కినట్లున్నానువాడికేమర్థమైందోనా పిరుదుల్నట్టుకుని ,మొత్తకి మొహాన్ని రుద్దుకోడం మొదలెట్టాడే!…చీరపేంటీలమీదినుంచే ముందుకి పొడుచుకొచ్చిన వాడి గెడ్డం ఒరిపిడికి నా పూరెమ్మలు విచ్చుకుంటూంటే గుండెల్లో దడ మొదలైంది వకూ… బట్టలుంటేనే ఇలా ఉందేఇక లేకపోతే!…అనుకునేసరికిఒళ్ళు జలదరించిందమ్మా!…ఇంతలో బెల్ మోగిందిగానీలేకపోతేనా!…..ఇదెక్కడికి దారి తీసేదో!…’ అనేసిబరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ మౌనంగా ఉండిపోయాను
.,.‘…
ఇంతకీ అతగాడ్ని గుర్తుపట్టావా?…’ అనడిగింది వకుళ…‘…అనూ దగ్గరో పేరు రికార్డ్ చేయించా కానీఖచ్చితంగా చెప్పలేనే!…బహుశా వీడు మీ పుట్టింటి తాలూకనుకుంటా వకూ!…’ అని ముగించి…‘…ఊ నువ్వు కానీ..’.అన్నాను…‘… మంగోలియన్ జాతి వాళ్ళమని బెంగాలీలనేమీ వెక్కిరించ నక్కర్లేదులేమ్మా!..’ అంటూ చేతికందిన నాతొడని గిచ్చి…‘ మొట్ట మొదటిసారిమొహమాటపడే మగాడు తారస పడ్డాడే సంధ్యా!…’ అంటూ మొదలెట్టింది వకుళ
…‘
మ్యూజిక్ మొదలైన ఓ పది సెకన్ల వరకూముట్టీ ముట్టనట్టుగా నా చెయ్యట్టుకునిఓ రెండడుగుల దూరంలో ఉండిపోయాడే మానవుడుజాలేసి నేనే అడుగు ముందుకేసివాడి చేతుల్నీ,మొహాన్నీతడిమానుబలమైన ముంజేతులూ,నున్నటి చెంపలూ తగిలాయివికాస్ నాటకమాడుతున్నాడా!అనిపించి మరోసారి తడమగానే తను వెనకడుగేసేసరికి ఒళ్ళు మండి… చేతికందిన వాడి దండల్నట్టుకుని బలంగా లాగేనేఅతగాడు అంగుళమైనా కదల్లేదు సరికదా!…నేనే వాడి ఛాతీ మీద పడిపోయానే!..ఇంచుమించు నా ఎత్తే ఉన్నట్లున్నాడు….దాంతో మీ ఆయన కాదని తేలిపోయిందిలేమ్మాఈలోగా వాడు‘…ఉఫ్ఫ్…’ అంటూ దూరంగా జరిగిపోయే సరికిచిర్రెత్తివాడి జుత్తట్టుకుని మీదికి లాక్కుందాం అనుకున్నదాన్నేఅందరూ ఏమనుకుంటారో అన్న బెరుకు వెనక్కి లాగడంతోవాడి చెయ్యిని నా నడుం మీదేసుకున్నానుఅతడూ దాంతో నా నడుంని చుట్టేసి మ్యూజిక్ తో పాటు లయగా కదులుతూంటే!…’ అంటూఅది చెప్తూంటే…‘…వాడి మొడ్డ గీరుకుందా!…’ అని వెక్కిరించాను
 
‘…అదీ జరిగిందనుకో!…దాంతోపాటే బెల్ కూడా మోగింది…’ అంటూ చెప్పుకుపోయింది వకుళనా మాట పట్టించుకోకుండా!…చేశేదిలేక అది చెప్పేది వింటూ ఉండిపోయాను…‘…వీడివల్ల కాదని , నేనే వాడికి దగ్గరగా జరిగిచేతుల్తో అతగాడి మెడని చుట్టేసి…‘…ఏంటీ ఉఫ్ఫ్…’ అని మూలుగుతున్నావ్…’ అన్నానే…‘గుచ్చుకుంటే అననా!?…’ అన్నాడే వాడు ధైర్యం పుంజుకుని…‘…ఏం గుచ్చుకున్నాయేంటీ!…’ అంటూ వాడ్ని రెచ్చగొట్టానే…‘…ఈ స్పాంజ్ బాల్స్
అన్నాడే… వాడి మత్తైన స్వరం నా చెవుల్లోకీచక్కటి సువాసన నా ముక్కుపుటాల్లోకీ చొచ్చుకుపోతూంటే … అతగాడి మెడని చుట్టేసి…‘…స్పాంజ్ ఎక్కడైనా గుచ్చుకుంటుందేంటీ!…’ అని గునిశానే!…దాంతో నా ప్రయత్నం ఫలించిందివాడు నా గుబ్బల్ని మెత్తగా రుద్ది…‘…ఇవీ గుచ్చుకుంటూంట!…’ అన్నాడే వాడుబిరుసెక్కిన నా చనుమొనల్ని సుతారంగా మెలి పెడుతూ… ‘…అహాఇప్పటికి కదా వీడు మూడ్ లోకి వస్తున్నాడు…’ అని సంతోషిస్తూంటే… ఆ పాడు బెల్ మోగిందమ్మా…’ అంటూ వకుళ మత్తుగా నిష్టూర్చింది …‘…ఇంతకీ వాడి పేరు కనుక్కున్నావా!?…’ అని అడిగాను
‘… 
ఆహా!…రికార్డ్ చేయించాలే దాన్ని…’ అని అది అంటూంటే నెక్స్ట్ రౌండ్ కి బెల్ మోగింది…‘…ఇప్పుడెలాంటివాళ్లు తగుల్తారో!…’ అనుకుంటూ లేచాం

కాసేపట్లోనన్ను కుర్చీ లో కూలేసినవాడి థాంక్స్ కి నీరసంగా బదులు చెప్తూ వెనక్కి వాలిపోయాను ‘…ఏమైందే!…అంతనీరసంగా థాంక్స్ చెప్తున్నావ్ ’ అంటూ వకుళ కూపీలాగింది…‘…ముందు నువ్వు కానీ తల్లీ!…ఆ తర్వాత చెప్తానూ!…‘ అంటూ బ్రతిమాలానుఎవరో అందించిన డ్రింక్ ని సిప్ చేస్తూ..‘….సరే’ అంటూ అది మొదలెట్టింది
‘…
ఈసారి తగిలిన వాడు మనవాళ్లంత ఎత్తూ ఉన్నాడే!…దాంతో ఓ క్షణం వికాస్ కాదుగదా అనిపించి,…పేరెట్టి పిలిచానే!…‘…నో ఐయామ్…***…’ అంటూతన పేరు చెప్దామని ముందుకి వంగినట్లున్నాడునా బుగ్గల మీద అతగాడి మెత్తటి మీసాల స్పర్శతోనే కాదని తేలిపోయింది.మొదటి అరనిముషంవాడి చేతులు నా నడుం మీదాపిరుదులమీదా తారట్లాడినాబెల్ కావడం ఆలస్యంఅవి నా గుబ్బల మీద సెటిలైపోయాయిబెల్ ఐయ్యేలోపల వాడు బ్లౌజ్ హుక్స్ ని తెంపేయకుండా కాచుకునేటప్పటికి ప్రాణాలు కడంటాయనుకో!…ఎందుకంటావే ఈ మగాళ్లకి వాటిమీద అంత వ్యామోహం!?…’ అంది వకుళ… తన స్వరంలో గర్వాన్ని దాచుకోడానికి కష్టపడుతూ!…
‘…
తెలియనట్లు ఫోజేం అక్కర్లేదులేమ్మా!…నీ ఆడతనాల్ని అంత దగ్గిరగా చూసిన ఏ మగాడూ ఆగలేడులే!…’ అన్నాను…‘…అక్కడికి నీ సైజులు తక్కువవైనట్లు!….సర్లే!…నీజతగాడెలా వున్నాడేంటీ!…’ అంది వకుళ…‘…విను…’ అంటూ మొదలెట్టాను

‘…
అతగాడు నా నడుంచుట్టూ చేయేసి డాన్స్ ఫ్లోర్ మీదికి తీసికెళ్తూన్నపుడే ‘…హాయ్ఐయామ్ సంధ్య…’ అని పరిచయం చేసుకునితన పేరు చెప్తాడేమోఅని వెయిట్ చేశానే!…సమాధానం రాలేదు…‘…సర్లే…’ అనుకునిఫ్రెండ్లీ గా వీపు మీద చెయ్యేసి… కిందకి జారుస్తూ వీపు వెడల్పునీదండలబలుపునీ అంచనా వేసేసరికి…‘…మధేమో!…’ అని అనుమానం కలిగిందే!… ఇంతలో వాడు సడెన్ గా వెనక్కి తిరిగిచేతులట్టుకుని మ్యూజిక్ తోపాటు కదులుతున్నా ఎందుకోఓ అడుగు దూరం మెయింటైన్ చేస్తూంటేనా అనుమానం ఇంకాస్త బలపడింది.. విషయం తేల్చుకుందామనినేనూ వాడితో కదులుతూనే ఒక షర్ట్ బటన్ విప్పి వాడి ఛాతీమీద జుత్తులో వేళ్ళు దూర్చేసరికినా గురించి ఏమనుకున్నాడోఏంపాడోఒక్క జర్క్ తోనన్ను మీదికి లాక్కునేసరికి’ అంటూ ఊపిరి తిప్పుకోడానికి ఆగేను

‘…మరోసారి కార్చేసుకున్నావా!?…’ అని వెక్కిరించింది వకుళ‘…ఆహా!.. …  మైకం లోంచి నేను తేరుకునేలోపలే అతగాడు నా పెదాల్ని అందు కున్నాడమ్మా! …నా దురదృష్టం కొద్దీ ఇంతలో బెల్ మోగింది’ అని నేనంటూంటే ‘…దురదృష్టం ఎందుకైందీ!…అదృష్టమే!…’ అంది వకుళ‘…అలాగుటే!…నెక్స్ట్ రౌండ్ లో నీకూ అలాంటి వాడు తగిలితేగానీ తెలిసిరాదు’ అన్నాను ఉక్రోషంగా!…‘…ఏమైందే!…’ అంటూ తన కుర్చీని నాదానికి దగ్గరగా జరుపుకునినా బుగ్గల్నీపెదాల్నీ తడిమి‘…ఈ రెండూ బాగా వాచినట్లున్నాయే పిల్లా!… రెచ్చిపోయి అప్పగించేసుంటావ్!…ఎలాగోచెప్పు!…’ అంది వకుళనన్ను మరింత ఆటపట్టిస్తూ!
‘….
చెప్పేందుకేముందీ!…వాడు తన నాలికతో నా పెదాల్ని విడదీసితన దాన్నినా దాంతో మెలివేసిచప్పుడ్లు చేస్తూ జుర్రేసు కోడం మొదలెట్టాడే!పక్కనుంచి మధోవికాసో చూస్తున్నారేమో అని సిగ్గుతో చచ్చిపోతూవాడిని బిగువుగా కౌగలించుకునిఛాతీమీద తల దాచుకుంటే పెదాలందవు కదాఅని పిచ్చిపని చేశానేదాంతో వాడు మరింత రెచ్చిపోయిరెండు చేతుల్తో నా మొహాన్ని ఒడిసి పట్టుకునికొంచెం వెనక్కి విరిచివాటినిఆక్రమించేసుకున్నాడే!…బెల్ అయిన తర్వాత కూడా వాడు వదుల్తేగాచేతుల్లో ఎత్తేసుకుని నన్నుకుర్చీలో కూలేసేదాకా వదల్లేదంటే నమ్ము’ అన్నాను‘…అందుకేనన్నమాట!…నువ్వంతగా జావకారిపోయావ్!…ఇంతకీ వాడ్ని గుర్తు పట్టావా!?…’ అంది వకుళ‘…ఆహా!…వాడి పేరు రికార్డ్చేయించాలే!…’ అంటూంటే మళ్ళీ బెల్
ఈ రౌండూ పూర్తైంది… కొత్త జతగాడి …‘థాంక్స్…’ కి కుర్చీలో కూర్చుంటూ ‘…వెల్ కం…’ చెప్పి చెప్పలేని ఉత్సాహంతో ‘…వకూ!…’ అని పిలిచాను … సన్నగాఅదీ తిరిగొచ్చుంటుందన్న ఉద్దేశ్యంతో!…కానీఓ అరక్షణం తర్వాత , నా పక్క కుర్చీ దగ్గర బరువైన అడుగుల చప్పుడూ, .‘…మి టూ…’ అంటూన్న వకుళ నీరసపు గొంతూ విని …‘…ఈ సారి జతగాడెవడో గానీ!…నీకు నడవడానికి కూడా ఓపిక లేనంతగానిన్ను జుర్రేసుకునిఆపైన మోసుకొచ్చికుర్చీలో కూలేసినట్లున్నాడు కదూ!… ముందు నేనే మొదలెడ్తాలే!…తర్వాత నీ భాగోతం చెప్దూగానిఈలోగా జ్యూస్ తాగి సేదతీరుబలే తమాషాగా జరిగిందిలే! ’ అంటూనాకందించిన జ్యూస్ ని మధ్య మధ్యలో తాగుతూమొదలెట్టాను… 

‘…
ఈ సారి నాకు ఓ పూర్తి మొహమాటస్తుడు తగిలాడే పిల్లా!…తన ముని వేళ్లతో,నా వేళ్ళట్టుకుని డాన్స్ ఫ్లోర్ మీదికి తీసికెళ్ళినవాడలాగేమాటామంతీ లేకుండా అడుగులేస్తూ ఉండిపోయాడే !…నాటకాలు ఆడుతున్నాడేమో అనిపించినేనూ ఊరుకున్నానుకానీ బెల్ మోగడానికి కొంచెం ముందను కుంటా!…వాడి ముని వేళ్ళు నా చనుమొనల్ని ఓ లిప్త ముట్టుకుని వెనక్కి వెళ్ళిపోయాయే…‘…ఏపాటి ధైర్యం కలవాడో చూద్దాం…’ అనుకుని ఊరుకున్నానుఈ సారి… రెండింటినీ పట్టుకుని సుతారంగా మెలిపెడుతూంటే వాడి చేతుల్నీదండల్నీ నిమిరానమ్మా!…‘…ఒడ్డూపొడుగూ ఉన్నవాడే!..’ అనుకుంటూఅడుగు ముందుకేసిగెడ్డాలూమీసాలూ ఉన్నాయో లేదో చూద్దామని వాడి మొహం నిమరబోయిందాన్నేక్రిందటి రౌండ్ అనుభవం గుర్తుకొచ్చి ఆగిపోయానమ్మా!…ఇంతలో బెల్ మోగిందివాడు చటుక్కున మోకాళ్ళమీద కూర్చుండిపోయితన ముక్కుని నా గుబ్బలకి తగిలీ తగలనట్టుగా రుద్ది వెనక్కి జరిగిపోయాడువెయిట్ చేశానుమళ్ళీ రాకపోతాడా!…అనినా ఊహ కరెక్టైందిఈ సారి ముక్కుతో పాటు రెండర చేతుల్నీవాటి వేళ్ళనీ ఉపయోగించాడుఅప్పటికీ నేనేం మాట్లాడలేదుదాంతో వాడు ఇంతవరకూఏ మగాడూ చేయని పని చేశాడే వకూ!…’ అని ఆగానుడ్రింక్ సిప్ చేయడానికి
‘…
ఏంటో అది!?…’ అందిఅప్పటికి కొద్దిగా తేరుకున్న వకుళ….‘…అడుగు బ్లౌజ్ హుక్స్ రెండింటినీ టపటపా…’ అని నేచెప్తూంటే…‘….తెంపేశాడా!?…’ అంది ఎక్కడలేని ఉత్సాహంతో!…‘…చెంపలు వాయగొట్టుండేదాన్నివాడాపని చేసుంటే!…’ అన్నాను రోషంగా!…‘…మరింకేటి చేశాడేంటీ!?…’ అని సాగదీసింది వకుళ… ‘…నాకు తెలీకుండానే విడదీసిబ్లౌజ్ ని పైకి తోసినా ఎడం చనుమొననిలపక్కునపెదాల్తో అందుకున్నాడే!…’ అన్నాను బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ!… ‘…నీ మొహం!…ఇదిఇంతవరకూఏ మగాడూ చేయని పనా!…నా మొగుడితో సహాఇప్పటివరకూ ఓ నలుగురు చేశారు!…’ అని వెక్కిరించింది వకుళ …‘…ఈ సాయంత్రం …’ అని నా ఉద్దేశ్యమే!…’ అన్నాను…‘…సర్లే!…ఆ తర్వాత వాడి జుత్తట్టుకుని దూరం తోశేసుంటావ్!…’ అంది వకుళ…‘…ఉహూ!…’ అన్నాను సిగ్గుగా!…‘…

మరి!…ఏంచేశావో త్వరగా చెప్పి చావు!…టైం లేదు…’ అని కసిరింది వకుళ…‘…వాడి తలని పవిట తో కప్పిచేతుల్తో చుట్టేశానే!…’ అన్నానుతలొంచుకుని…‘….మిగిలిన టైమంతా …వాడువాట్నిమార్చి,మార్చి జుర్రుకునుంటాడుముని పంటితో కొరుకుతూంటే ఓర్చుకునుంటావ్!…’ అంది వకుళ కసిగా!…‘…వాడ్ని తోసేసి నలుగురిలో అభాసుపాలవడంకన్నా ఓర్చుకోడమే నయం కదే!…ఇటు మరో కొత్తసుఖంఅటు పరువూ దక్కుతాయ్ కదా!…’ అన్నాను సిగ్గు పడుతూనే!…
…‘…
బరితెగించిపోయావే పిల్లా!…ఇప్పటికైనా హుక్స్ పెట్టుకున్నావాలేక నన్ను పెట్టమంటావా?…’ అంది వకుళ…‘…అవసరం లేదులే!…బెల్ కాగానే వాడే మళ్ళీ హుక్స్ పెట్టేసి …కుర్చీలో కూర్చోపెట్టేసి …థాంక్స్ చెప్పేసివెళ్ళిపోయాడ్లే!…ఇక నీ కధ కానీ!…’ అన్నాను తేరుకుని… ‘…ఇంతకీ వాడ్ని గుర్తు పట్టావా?…’అంది వకుళ…‘….కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉందికానీబహుశా…****…’ అనుకుంటా!…అదే రికార్డ్ చేయించాగానీనీ కధ చెప్పవే…’ అన్నాను
‘…
క్రితం సారికీఈ సారికీ పెద్ద తేడా లేదు సంధ్యా!…ఆ జతగాడు బెల్లయేదాకా ఓపిక పట్టాడువీడికదీలేదుడాన్స్ ఫ్లోర్ మీదికి చేరడమాలస్యంనా పిరుదుల్ని ఒడిసిపట్టుకుని తన మొత్తకి గుద్దుకున్నాడునేను సిధ్ధంగాలేనేమో!…అహ్ఁ…. అని మూల్గు నా నోట్లోంచి తప్పించుకుందే!…ఇక వాడు కల్లు తాగిన కోతైపోయాడునా ప్రాణానికి ఆమ్యూజిక్ కూడా కలిసిరావడంతోఆ అరనిముషంలోనూ కనీసం ఓ అరడజను గుద్దులుదాంతో వాడిది బాగా లేచి పోయింది!..’ అని అది అంటూంటే…‘…ఎలా తెలిసిందే!…నిమిరావా దాన్ని!…’ అన్నాను కొంటెగా
‘…అటువంటి పిచ్చిపనులు నువ్వుచేస్తావేమో గానీనా వల్ల కాదు తల్లీ!…’ అంది వకుళ కోపంగా…‘…సర్లే చెప్పు!…’ అంటూ చేతికందిన దాని తొడని నిమిరాను…‘….మొదట్లో నా పొత్తికడుపు మీద గుండు పోట్లుచివరి రెండు గుద్దుల్లోనూ…. జోడు బంతుల ఒత్తిడీ!…దాంతో అనిపించిందీ…’ అని సమర్థించుకుంది…‘…సరేతల్లీ!..కానీ!!...’ అన్నాను…‘…ఇది చాలనట్లునా మొహాన్ని రెండు చేతుల్లో పట్టుకుని పెదాలందుకున్నాడేమీసాల్లేవుగానీ మొరటు పెదాలనిపించాయే వాడివిఎలాగో కాసేపు భరించినెమ్మదిగా విడదీసుకునివాడి ఛాతీ మీద తల వాల్చానేబరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ

ఎందుకోగానీ సంధ్యావాడి బలుపుమరింత పెరిగినట్టనిపించిందే తర్వాత!…’ అని ఆగింది వకుళ‘…సందేహాన్ని తీర్చుకోడానికాఅన్నట్లుగా!…
‘…
తెలీనట్లు నాటకాలేం ఆడక్కర్లేదులే!…వాడి ఛాతీ మీద వాలిపోయిబరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూంటే నీ స్పాంజ్ బంతుల… ఒత్తిడికి వాడిదిఇంకింత.లేచుంటుందికానీ!…టైం లేదు’ అంటూ దాన్ని పొడిచాను అసహనంగా
ఇంతలో బెల్ మోగిందే నా ఖర్మానికిమరుక్షణం ఎముకలు విరిగిపోతాయా!…అన్నంత గట్టిగా కౌగలించేసుకున్నాడే నన్ను!… ఈ లోగా తన మొడ్డని ఎప్పుడు సవిరించుకున్నాడోఏం పాడోఇప్పుడది నా రెమ్మలకి కొంచెం పైన గుచ్చుకుంటూందిదాన్నితట్టుకోలేక పిరుదుల్ని అటూఇటూకదిపానమ్మాదాంతో వాడు ఆ రెండింటినీ అడుగునీంచి ఒడిసి పట్టుకునినా తొడల్ని కొంచెం విడదీస్తూ పైకెత్తి… కసిగా తన మొత్తకిగుద్దుకున్నాడే… చీరపాంటీ లమీదినుంచే లోపలికి చొచ్చుకుపోయిన ఫీలింగ్ఇంతలో బెల్ మోగింది గానీలేకపోతేనా!?…ఆ రెండింటికీబొక్కడుండేదంటే నమ్ము!…’ అని ముగించింది వకుళ… …‘ ఇంతకీ వాడ్ని గుర్తు పట్టావా?…’ అని అడిగాను‘…ఉహూలేదుమనవాళ్ళు మాత్రంకారులే!…ఏదో పేరు చెప్పేశా!…’ అంది వకుళ

ఇంతలో ఆఖరి రౌండ్ కి రెడీకమ్మని ఎనౌన్స్మెంట్అప్పుడు గుర్తొచ్చింది నాకు‘…అవునే వకూ!…మన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటావా ఈ నలుగుర్లో!…’ అని అడిగాను‘…ఉహూఈ రౌండ్ లో తగుల్తారేమో!…’ అంది వకుళ
‘…
అలా జర్గకపోతే!… వాళ్ళీపాటికే జారుకునుండుంటే!!…’…అని ఆపేశాను ఆ తరవాత జరగబోయేది గుర్తుకొచ్చి గుండెలు దడదడా కొట్టుకుంటూంటే! …దానికీ అర్థమైనట్లుంది పరిస్థితి‘…అపుడుఈ రౌండ్ జతగాళ్ళతో మనం రాత్రిఛీమనం వచ్చిన పనేమిటీ!…జరుగుతున్నదేమిటీ!…కొంపలుఅంటుకుంటాయేమోనే సంధ్యా!!…’ అంది బలహీనమైన స్వరంతో వకుళనేనేం మాట్లాడలేదు‘…ఇంతకీ ఎవరో వాళ్ళు’ అందదే!…ఓ లిప్తతర్వాత‘…నాకేం తెలుసూ!…’ అంటూండగానే ‘…గుడ్ ఈవినింగ్ మేమ్’ అంటూన్న గొంతులు విన్పించాయి‘…ఈ గొంతుల్ని ఎక్కడో విన్నట్లుంది కదేసంధ్యా!…’ అంది వకుళ‘…’ అన్నానునాకూ అదే అనిపించి
ఇంతలో మ్యూజిక్ మొదలైందికుఱ్ఱగాళ్ళు మమ్మల్ని డాన్స్ ఫ్లోర్ మీదికి తీసికెళ్ళి డాన్స్ మొదలెట్టారు… ..పక్క,పక్కనే ఉన్నట్లున్నాంవకుళ గొంతు వినిపిస్తూనే ఉంది… ‘…అవును వకుళా మేమ్మనం ఇంతకు ముందే కలిశాం!…గుర్తు పట్టారా?…’ అన్నాడు దాని పార్ట్నర్… ‘…ఇంత మందిలో మనమేం గుర్తుంటాం!?…’ అన్నాడు నా పార్ట్నర్ నవ్వుతూ….నా పిరుదుల మీద వాడి వేళ్ళు తారట్లాడడం మొదలెట్టాయ్దాంతో గుర్తొచ్చింది
‘….
వకూ!…అవకాశం కోసం ఎదురుచూస్తూన్న కుఱ్ఱగాళ్ళు కారుటే వీళ్ళూ!…’ అన్నాను…‘…నాకూ అదే అనిపిస్తూందమ్మానీ కొదమ సింహాలే వీళ్ళు!…’ అంది వకుళ…‘… అమ్మో!!…వీళ్లతో మనంఈ రాత్రిగడిపితేవీళ్ల విత్తనాలు …మనలో నాటుకుంటే!…ఇంకేమైనా ఉందా!?…’ అన్నాను …మనస్సు పరిపరి విధాలు పోతూంటే… ‘…ఛీ!…మనం వచ్చిన పనేమిటీజరుగుతున్నదేమిటీ!!…కొంపలు అంటుకుంటాయేమోనే సంధ్యా!!…’ అంది వకుళ… బలహీనమైన స్వరంతోకాసేపు నేనేం మాట్లాడలేదు….‘…వకూఓ ఐడియా తట్టిందే!…’ అని నేనంటూంటే…‘ అహ్ఁనెమ్మదీ!…’ అంటున్న వకుళ మత్తైన గొంతు వినిపించింది…‘..ఎవరినమ్మా!…అంత మత్తుగా వారిస్తున్నావ్!? ’ అన్నాను….‘…ఇందాకానీ బొడ్లో వేలెట్టి తిప్పినవాడు….ఇపుడు నా ప్రాణాలు తోడేస్తున్నాడేచీర కుచ్చెళ్ళు ఊడలాగేస్తాడేమో, .అని భయంగా ఉందే!…. ఇంతకీ ఐడియా తట్టిందంటున్నావేంటీ?…’ అంది వకుళ
…‘…
తర్వాత చెప్తాలేగానీ!…నా పిరుదులు కసిగా నలిగిపోతున్నాయే తల్లీ! …హాల్లోకి రాగానేనీ …వెనకెత్తులకిమసాజ్ …చేశాడే!…నేనిప్పుడు వాడి పాల పడ్డట్టున్నానే!…ఏంటమ్మా వాడి పేరు!? …’ అన్నాను…‘…తర్వాత చెప్తాలే!…’ అంది వకుళ…‘…సర్లే!…ఇంతకీ వీళ్లకి చీరల వాళ్ళతో అనుభవం లేనట్లుంది!…’ అన్నాను…‘…నా లెక్క ప్రకారం వీళ్లకిఎవరితోనూ ఆఅనుభవం లేదు…’ అని వకుళ అంటూంటే… మొదటి అర నిముషం ఐపోయినట్లు బెల్ మోగింది…‘…దాని గురించికనుక్కో!…నేనూ అదే పని చేస్తా!…’ అన్నానువాడి చేతుల్ని నా పిర్రలమీదినుంచి నడుం మీదికి లాక్కుంటూ!…మళ్ళీ బెల్ మోగేదాకా మిగిలిన ఆ కొద్ది క్షణాలూకుఱ్ఱగాళ్ల తడమడాలతోనలుపుడ్లతోముద్దుల్తో మత్తుగా గడిచిపోయాయిఫైనల్ బెల్ మోగడంతోవిధిలేక మమ్మల్ని చేతుల్లో ఎత్తేసుకుని కుర్చీల్లో కూర్చోబెట్టారువాళ్ళు

…‘…ఇప్పుడు చెప్పవే!…నీ ఐడియా ఏంటో!…’ అంది వకుళ….‘…ఏముందీ!…ఎలాగూ మనకివీళ్ళతోతప్పేట్లు లేదు….తనకి …అసలు పనిలో అనుభవం లేదని ఒప్పేసుకున్నాడులే మనోజ్అదేహాల్లోనీ పిర్రల్ని పిసికినవాడుఅటువంటి వాళ్లకి…’ అని నేనంటూండగానే…‘…నీ బొడ్లో వేలెట్టి తిప్పిన వినోద్ కూడా అంతేలేమ్మా… ఇటువంటి వాళ్ళకిపనినేర్పించడం బలే సరదాగా ఉంటూందని ఓ పేపర్లో చదివానే!…అప్పటి నుండీ నాకలా చేయాలని పిచ్చ కోరికే!!…’ అంది వకుళ…‘…నాకూనూ!…మన ముచ్చటా తీర్చుకోవచ్చు…’ అన్నాను…‘…భేషుగ్గా ఉంది…, అలాగే కానిద్దాందేనికీ ఆలస్యం!?…’ అంది వకుళ తొందర పడిపోతూ…‘…ఆగూ!…ఆర్గనైజర్స్ ప్రోగ్రాం ని ముగించాలిగా!…’ అన్నాను దానిలో పేట్రేగిపోతూన్న కామాన్ని జోకొడుతూ

ఇంతలోఅనూఅనిరుధ్ధ్ ల గొంతులు వినిపించాయి….ముందరే రిహార్స్ చేసుకున్న డైలాగుల్లా ఉంది… ‘…థాంక్యూలేడీస్…’ అని అనిరుధ్ధ్అండ్ జెంటిల్మన్ అని అనూమా ‘…ఎరోటిక్ హాస్పెటాలిటీ ప్రోగ్రాం…’ లోఉత్సాహంగా పాల్గొన్నందుకుఎంజాయ్ చేసినందుకూధన్యవాదాలుఅంటూఇలా ప్రతీ వాక్యాన్నీ ఇద్దరూ పంచుకుని చెప్తున్నారు…‘…ఒప్పందం మరొకసారి గుర్తు చేసుకుందాం! …లేడీస్మీరందరూకళ్లకి గంతలు కట్టుకుని… వేరు,వేరు పార్ట్నర్స్ తోఐదు రౌండ్స్ డాన్స్ చేశారు… వాళ్లల్లోమీ మొగుళ్ళుఅదేమా గెస్ట్ లిస్ట్ ప్రకారం… మీ మొగుళ్ళు……’ అని ఆపారు ఎఫెక్ట్ కోసం… అనుకున్నట్లు గానే అందరూ గొల్లున నవ్వారు…‘…కూడా ఉంటారుమీ మొగుడ్ని గుర్తు పట్టాలి!…కదా!…’అని ఆగారురెస్పాన్స్ కోసం …. ‘…అవును…’ అన్నారు ఆడాళ్ళు…‘…సో!…మొగుడ్ని గుర్తుపట్టిన వాళ్లని గంతలిప్పి వదిలేస్తాంతప్పు చెప్పిన వాళ్ళని గంతలతోనేఐదో రౌండ్లో డాన్స్ చేసిన పార్ట్నర్స్ కి అప్పగిస్తాంఅదీమీ మొగుళ్ల కభ్యంతరం లేకపోతేనే!…’…అని ఆపాడు అనిరుధ్ధ్
‘…
అన్యాయంఅభ్యంతరం ఒక్క మీ మగాళ్ళకేనా!…మా ఆడాళ్ళ అభిప్రాయానికి విలువలేదా!…’ అంది అనూమా అందరి తరఫున వకాల్తా పుచ్చుకుంటూ…‘…అవును…’ అంటూ అరిచారు ఆడాళ్ళు…‘…ఏంటో వీళ్ళ కోరిక!…’ అన్నాడు అనిరుధ్ధ్…‘ …నువ్వు మగాళ్లని విడివిడిగా కనుక్కో!…నేను ఆడాళ్ళని కనుక్కుంటా!…’ అంటూ అందర్నీ ఒక దగ్గరకి జమజేయడం మొదలెట్టింది అనూ… నా గుండెలు దడదడా కొట్టుకోడం మొదలెట్టాయి…‘…ఏం చెప్దామే వకూ!…’ అన్నాను బెరుకుగా…‘…నే చూస్తాగా!…’…అని భరోసా ఇచ్చిందదిఇంతలో అనూ ఆడాళ్ళందర్నీ గుంపుగా చేర్చి…‘…ఏంటి మీ అభిప్రాయం!?…’ అని జనరల్ గా అని… ‘… మీరు చెప్పండి వకుళ!…’ అంది… ‘…మేం గుర్తు పట్టలేకపోతే కదా!…’ అందది బింకంగానా చెయ్యి లాగింది అనూ…‘…డిటో!…’ అన్నాను పక్కనే ఉన్న వకుళని ముట్టుకుని
 
మీరేమంటారు!?…’ అని ఇంకో ఆవిడనడిగింది…‘…ఇంటికెళ్ళింతర్వాత మన మొగుళ్ళు మనకెలాగూ తప్పరు!…అవకాశం వచ్చినప్పుడైనా!!…’ అందా ఇల్లాలు… ‘…చాటు మాటుగా అంటే పర్లేదుగానీ …పబ్లిగ్గా ఎలా ఒప్పుకుంటాం!…‘అని వగలు పోయంది ఆవిడ పక్కనున్న మరో పతివ్రత…. …‘…ఓహ్ గర్ల్స్మొహమాటాల్ని గట్టున పెట్టండిమన మొగుళ్ళని గుర్తుపట్తలేకపోతే ఇదిఎలాగూ తప్పదుగా!…అపుడుఐదుగుత్లోమనకి నచ్చిన పార్ట్నర్ ని ఎన్నుకుందాం!…ఏ మంటారూ!?…’ అందో ధైర్యశాలిని…‘…యస్…’ అన్నాంఅందరంఒక్క గొంతుకతో!…
‘…
గుడ్ఇక …మీరుమీ మొగుళ్ళనిగుర్తు పట్టిందీలేనిదీతేల్చుకోవాలి… ’ అంటూఒక్కొక్కళ్ళనే పక్కకి తీసికెళ్ళి అడగడం మొదలెట్టింది అనూ
‘…
ఏ ఒక్కర్తి గుర్తు పట్టినా చెవి ఇచ్చుకుంటాను…’ అని నా చెవిలో కువకువ లాడింది వకుళ…‘…వాళ్ళ సంగతలా ఉండనీనువ్వు గుర్తు పట్టావే!!…’ అన్నానుదాని కొంటె మాటలు వింటూనే యమ్.సిల మాటలమీదో చెవేసి… ‘…గుర్తు పట్టినానువ్వూనేనూచెప్తామేంటీ!…’ అందదినవ్వుతూ
కాసేపట్లో అనూ సర్వే పూర్తైంది…‘…రిజల్ట్ చెప్పు అనూ!…అన్నారెవరో‘…ఏంటా తొందర!?…’ అంటూ వెక్కిరించింది అనూఇంతలో అనిరుధ్ధ్ కూడా వచ్చాడు‘…కంగ్రాట్యులేషన్స్ యంగ్ లేడీస్!…మొగుళ్ళందరూ భార్యల నిర్ణయాలకి కట్టూబడుంటామని మాటిచ్చారుసోషల్ వి ప్రొసీడ్?…’ అన్నాడు అనిరుధ్ధ్ … ‘.. షూర్’ అంటూ ఏదో లిస్ట్ తీసినట్లుకాగితాల చప్పుడు వినిపిస్తూందిఒక్కొక్కళ్ళకీ రిజల్టు చెప్పివాళ్ళ కిలకిల నవ్వుల మధ్య …వాళ్ళ కోరిక ప్రకారం పార్ట్నర్ ని ఏర్పాటు చేసి‘…విష్ యూ అన్ ఎరోటిక్ నైట్!…’ అని పంపిచేస్తున్నారు… కావాల్నే వెనక్కుండిపోయాం

…‘…
నెక్స్ట్ నీ టర్న్ సంధ్యా!…అంటూ అనూ నా చెయ్యందుకునే సరికి గుండెలు దడదడా కొట్టూకున్నాయ్‘…కాసేపు కాగితాలు తిప్పిన చప్పుడుతర్వాత‘…సారీ సంధ్యా!…నువ్వుకూడా నీ మొగుడ్ని గుర్తు పట్టలేక పోయావ్!…సో!…ఎనీ చాయస్?…’ అంది అనూఅడ్డంగా తలూపాను‘…అలాఐతే!…ఇదిగోనీ డీఫాల్ట్ పార్ట్నర్’…అంటూ నా చేతిని ఒక మొరటు చేతిలో పెట్టిందివాడెవడో గానీనన్నమాంతం చేతుల్లోకెత్తేసుకుని …ఎటో… బయల్దేరబోయాడు‘…జస్ట్ ఎ మినిట్’ అంటూ వాడ్ని ఆపి‘…అనూ!…ఎక్కడకి పంపిస్తున్నారు నన్ను!…’ అని అడిగాను‘…మీ రూం కే!…’ అని తన సమాధానం‘…ఈ గంతలెప్పుడు విప్పుతారూ!…’ అనడిగాను బలహీనంగా‘.నంబర్ కీ ఉన్న కవర్ మీ రూం లోనే ఉంటూందిమీ ప్రస్తుతపు పార్ట్నర్ ని గుర్తు పట్టిపేరెట్టి పిలిచినపుడుఅలా చేయ లేకపోతేతెల్లారింతర్వాత!…అంతవరకూ వాళ్ళు మీతోటి మాట్లాడరు… కోఆపరేట్ చెయ్యండి….హావ్ ఏన్ ఎరోటిక్ నైట్బై!…’ అంది అనూ
నన్నెత్తుకున్నవాడెవడో గానీచాలా బలంగా ఉన్నట్లున్నాడుఓ రెండుమూడు నిముషాలు నడిచినా అలుపేలేదు వాడికిలిఫ్ట్ తలుపులు తెరుచుకున్నచప్పుడునన్ను లోపలికి తీసుకెళ్ళినట్లు తెలుస్తూనే ఉంది… ‘…ఎవడో వీడుట్రై చేద్దాంఅనుకునిహాయ్ఐయామ్ సంధ్యమీరూ!…’ అన్నాను …వాడేం మాట్లాడలేదుఇంతలోమరో జంట లిఫ్ట్ లో ప్రవేశించిన చప్పుడు‘…అహ్!…’ అంటూన్న ఓ ఆడ గొంతుక సన్నని మూల్గు
….‘…వకుళ కాదుగదా!…’ అనుకుంటూనెమ్మదిగా ‘…వకూ!…’ అన్నాను…‘….నేనే తల్లీ…’ అందదిఇంతలో ‘…ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్…’ అన్న రికార్డెడ్ మెసేజ్.. లిఫ్ట్ లోంచి బయటికి మోసుకొచ్చికారిడార్ లో నడుస్తున్నారు మా వాహకులు….‘…వకూ! …మనం బుక్ చేసిన రూమ్స్ థర్డ్ ఫ్లోర్ కదే!… ఎక్కడికి తీసికెళ్తున్నారు మననీ?…’ అన్నాను…‘…ఏమో!…ఎక్కడికి?…అంటేఏం చెప్పనూ!…ఎందుకో!…అంటే చెప్పగల్ను కానీ!…’…అందదిఅంత టెన్షన్లోనూ కిలకిలా నవ్వుతూ!…‘….ఛీనవ్వాపుసిగ్గులేనిదానా!…!…గుర్తొచ్చిందిమిళింద్ వాళ్లతో రూమ్స్ మార్చుకున్నాంగా!…’ అంటూంటేనన్ను కిందికి దింపాడునన్ను మోస్తూన్న వాడుతాళం తీస్తూన్న చప్పుడుకాసేపు తరవాతమళ్ళీ నన్ను ఎత్తేసుకునిసున్నితంగాఓ పరుపు మీద పడుక్కోబెట్టి నట్లున్నాడుఓ అడుగు లోపలికి దిగిపోయిపైకి లేచిన ఫీలింగ్…‘…బలే మెత్తగా ఉందికొనుక్కోవాలిలాంటిది…’అనుకుంటూంటే
నాకు కొంత దూరం లో పరుపు దిగిపోయిపైకి లేచిన మెత్తటి చప్పుడుదాంతోపాటే…‘…ఉహ్…’ అన్న వకుళ మూల్గు… ‘…వకూ!…నువ్వేనా!…’ అంటూంటే….నా మెడవంపు కి కొంచెం కిందుగాగుబ్బలమీదగెడ్డపు ములుకులగుచ్చింతలుఒళ్ళు ఝల్లు మంది వాటి ఒరిపిడికి… ‘…పడుకో బెడుతూంటే బ్లౌజ్ లోంచి ఉబికాయో!…ఏం పాడో!…ఈ అదుపులేని స్థనాలు!…’ అనుకుంటూ… బోర్లా తిరిగి వాటిని పరుపుకి అదుముకుంటూంటే… ‘…కాసేపటి క్రితండాన్స్ లోఇంత మొరటుగా గుచ్చుకోలేదుగా!…’ అనిపించినాఏమోలే!…అనుకునిమత్తుగా కళ్ళుమూసుకునితర్వాత జరగబోయే దానికి ఉత్కంఠత తో ఎదురుచూస్తూంటే

…‘…
ఏయ్సంధ్యా!…’ అంటూకొద్ది దూరం నుంచివకుళ పిలుపు…‘….ఏంటే!…’ అన్నాను…‘…మనిద్దర్నీఒకే పరుపు మీద పక్కపక్కనే పడుకోబెట్టి వాయిస్తారేంటమ్మా ఈ కుఱ్ఱగాళ్ళు…’ అందది…‘…అక్కడితో ఆగుతుందా!…నీ వాడు నా మీదికీనీ వాడు నా మీదికీ!…ఇంతకీఒకే పరుపు మీద ఉన్నామంటావా మనం!?…మాట దూరంగా వినిపిస్తూందినా వైపు చెయ్యి చాపు!…నా కుడి చెయ్యి నీకందాలి…’ అంటూ చాపాను …‘…ఊఁనేనూనూ…’ అంది వకుళదాని చెయ్యి అందలేదు…‘…ఏమే!…ఏ చెయ్యి చాపావ్?…’ అన్నాను…‘…కుడి చెయ్యేనే!…ఎహ్ఆగరా!…బ్లౌజ్ మీంచే అలా నలిపీసీకుముచ్చట పడి కుట్టించుకున్నదిచిరిగి పోగల్దు… ఓ క్షణం ఆగవే!…వీడికి బ్లౌజ్ హుక్స్ విప్పడం కూడా రాదుఇదిగో!…ఇలా విప్పాలి!…ఉహ్ఊడలాగేయడంలో ఘటికుడవే!…నెమ్మదీ!..ఆగుఇంకో మోచేయి మీద ఆనుకుంటాను….’ అనినాతోనూదాని సరసుడితోనూఒకే బిగిన మాట్లాడేస్తూసరసుడితో బ్లౌజ్ విప్పించుకుంటూన్న దృశ్యం మనో ఫలకం మీద మెదిలిఎంజాయ్ చేస్తూంటే

నా వీపు మీద …నా పార్ట్నర్ చేతి వేళ్ల స్పర్శచూపుడు వేళ్ళతో భుజాల దగ్గర మొదలెట్టిబ్లౌజ్ అడుగుదాకా రుద్దివాట్ని నా బ్లౌజ్ లోపలికి చొప్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడుఎడం ఉంటేగా! …కాసేపు వాడి బాధ చూసి…‘…దేనికోసం వెతుకుతున్నావ్!…’ అన్నానుసమాధానం రాకపోడంతోబ్రాసియర్ హుక్ కోసమా!…’ అన్నాను నా చేతుల్ని వీపుమీదికి తీసికెళ్ళివాడి రెండు చేతి వేళ్లని పట్టుకునివీపు కొంచెం పైకెత్తినా బ్లౌజ్ అడుగు హుక్ వైపు తీసికెళ్ళ బోయాను… వాడికేమనిపించిందోగానీఒక్కసారి నా పట్టుని విడిపించుకునినా జోడు బంతుల్ని అరచేతుల్లో ఇముడ్చుకునిమర్దించడం మొదలెట్టాడుఓ క్షణం వాడి మర్దనాల్ని అనుభవించి…‘…వద్దురా!..బ్లౌజ్ పిగిలిపోతుందీ!….’ అని అరిచివాడి చేతుల్ని గీరాను…‘…ఉఫ్ఫ్…’ అంటూ వదిలేశాడు వాడుజాలనిపించి…‘…సారీ!…’ అన్నాను
‘…ఏంటమ్మావద్దంటున్నావ్!…తర్వాత సారీ చెప్తున్నావ్?…ఉహ్ఈ చేతిమీంచి కూడా లాగీ!…ఆ తరవాత నీ ఇష్టంఅబ్బ!…సున్నితం!..అంత మొరటుగా నలిపీసీకు!…చెప్పవే!…’…అంది వకుళమళ్ళీ నాతోనూతన పార్ట్నర్ తోనూ మార్చిమార్చి మాట్లాడేస్తూ!…‘…ఏముందీ!…నీ లాగేనేనూ నా సరసుడి చేత బ్లౌజ్ విప్పించుకుంటున్నాను…’ అన్నాను…‘…ఎలా విప్పించుకుంటున్నావో చెప్పచ్చుగా!…’ అంది వకుళ…‘…వాడి చేతి వేళ్ళట్టుకునివాడి చేత అడుగు హుక్ విప్పించివదిలేశానే!…ఆ తర్వాత వాడు అందుకు పోయాడుబోర్లా పడుక్కునిపరుపుకొత్తేసుకున్ననా గుబ్బల్ని కుదుళ్ల దగ్గర్నుంచి వేళ్లతో రుద్దడం మొదలెట్టిమెత్తటి పరుపు లోకి చొచ్చుకుపోయిన నా నిపుల్స్ ని తవ్వి పట్టుకోడానికి ట్రై చేస్తున్నాడే!… …అహ్ఉమ్మ్ఇక చెప్పలేనే తల్లీదొరికించుకున్నాడమ్మా వాట్నిట్విస్ట్ చేసేస్తున్నాడమ్మా కసిదీరా!…’ అంటూవాడి మొరటుతనానికి బానిసనైపోయిఆ సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ … మత్తుగా కళ్ళు మూసుకున్నాను
… ..‘…
ఇష్ష్!…ఛీవదులుఅలా సాగదీసితెంపేస్తావేంటీ వాట్ని!…’ అంటూన్న వకుళ మూల్గులతో తెలివొచ్చి..‘…వేట్నమ్మా తెంపించు కుంటున్నావ్!. …లంగా బొందునా!…లేకపోతేఅక్కడట్రిమ్ చేసిన వెంట్రుకల్నా!!…’ అన్నాను…‘…ఛీ పాడుపిల్లా!…మీ ఆయనకోసం నేనక్కడి వెంట్రుకల్ని… పూర్తిగా… తీసేసుకున్నాననిపొద్దున్నే చెప్పానా!…’ అని నన్ను అదిలించి… ‘…అమ్మ్..మా!…ఆపు…..’…అంటూ తన పార్ట్నర్ ని కసిరి, ‘…వేటిని!? … ’ అంటావా

నువ్వు ఇంగ్లీషులో వాటి పేరూజరుగుతూన్న క్రియచెప్పబట్టికదా గదా!…నాకీ యమచెర!…, …నావి దొరికిపోయికసిగా నలుగుతున్నాయేఈ వకుళపిల్ల మెత్తగా నలిపించుకుంటూసుఖపడిపోతూంది కదా!… అన్నకుళ్ళుతో చేశావ్ కదూ ఆపని!…’ అంటూ నన్ను ఆడిపోసుకుని…‘…ఇంతకింతా అనుభవిస్తావ్!…’ అంటూ నాకు శాపనార్థాలు పెట్టి…‘…ఎంతసేపూ అవేనా!…ఈ పాంటీ సంగతి చూడచ్చుగా!…’ అని తన పార్ట్నర్ ని పురికొల్పిందది
మరుక్షణం నా ఒంటిమీంచి చీరతో సహా నా పాంటీ ఊడిపోయింది
‘….పగ తీరిందా వకూ!…అన్నానుకసిగా!…‘…లేకపోతే!…ఇంకెంతసేపుంటామే అసలు పని లేకుండా!…నేనోర్చుకోలేనమ్మా ఈ నలుపుళ్ళనీపిసుకుళ్ళనీ! …’ అంది వకుళ …నాకూ చర్రుమంది… ‘…సర్లే!…ఇంతకీ దిగడ్డాడా!…లేదా!…’ అన్నానుసిగ్గుబిడియాలొదిలేసి‘…ఎక్కడాత్రోవ తెలిసినట్లు లేదు వీడికి ఇంకా బొడ్డుమీదే తారట్లాడిస్తున్నాడుమొడ్డని దాన్ని.పట్టుకుని దోపుకుందామంటే వెనక్కి జరిగిపోతున్నాడు….’ అంది వకుళ !…‘…సిగ్గు పడుతున్నాడేమోనమ్మా!…’ అన్నాను‘…!…చిమిడిపోయిన సిగ్గు!…’ అంది వకుళ చిర చిరలాడుతూ
…‘…
మొదటి రెండు రాత్రులూ సరిగ్గా ఇలాగే జరిగిందిటే!…నీలాంటి ఓ శోభనపు పెళ్ళికూతురికిదాంతో మూడో రాత్రి బొడ్డుదగ్గర్నుంచి పూరెమ్మల్లదాకాఆముదం రాసిగదిలోకి పంపించిందటేఆ పిల్ల తల్లి!…’ అన్నాను‘…
ఐతే!…ఏమైందేంటీ?…’ అంది వకుళ‘…ఏముందీబొడ్లో దోపడానికి ట్రై చేస్తూన్న పెళ్ళికొడుకు గాడి మడ్డకిందికి జారికరెక్ట్ గా పిల్లదాని పూకు..లోకి చొరబడ్డంఅది కెవ్వు… మని కేకేయడంక్షణాలమీద జరిగిపోయాయిట!…’ అన్నాను‘…ఇప్పుడు ఆముదం ఎక్కడ్నుంచి తెచ్చేదే!…’ అంది వకుళ‘…రెమ్మల్లో ఊరిందాన్ని ఏం చేసుకుంటావేంటీ!?…’ అన్నాను‘…బానే ఉందే నీ ఐడియా!…మరి నీసంగతేంటో?….’ అంటూ కూపీలాగింది వకుళ
వీడూ అంతే!..దోవే తెలీదు….అప్పటికీ వాడికి తేలిగ్గా ఉంటుందికదా అని వెలకిలా తిరిగితేపేపర్ నాప్ కిన్ తో నా గుబ్బల్ని తుడిచిబోర్లా తిప్పేశాడే ఎందుకంటావ్!…’ అని వకుళనడిగాను‘…కాసేపు క్రితం మిళింద్ గాడి మడ్డ గుడిచావ్ గా!…వాడి మదాన్ని ఒళ్ళంతా పాముకునుంటావ్అది వాడిచేతులకంటిందేమో!…’ అంది వకుళ‘…ఛీ’ అని పైకన్నాఅవునేమో అనిపించింది మనస్సులో!…
‘…
సర్లేవేవీడి మడ్దని పట్టుకుని త్రోవ చూపిద్దామంటే …చేతులకందడే!…తరిమి పట్టుకుందామంటే కళ్లకీ పాడు గంతలొకటీ ఏ బూతు సినిమాలో చూశాడోకుక్కలా చొరబడాలని ఉబలాటం మాత్రం ఉందివాడినా నడుం ని పట్టుకునిపై పైకెత్తివాడి మడ్డనీ… దాని తొలి జిగటనీనా తొడలకీ … పిర్రలకీ రుద్దుతున్నాడేగానీవెళ్లవలసిన చోటికి వెళ్లడే!…ఏం చేసేదే!…’ అని వాపోయాను‘…ఈసారి వాడి మడ్డ నీపిర్రల మధ్య తగిలినపుడుఒక్క జర్క్ లోవెనక్కి జరుగుఏదో ఓ బొక్కలోకి చొరబడక పోదుఆ తరవాత పట్టేసుకుని దోపేసుకోవచ్చు’ అందది… ‘…నీకేంచెప్తావ్!!…తప్పుడు బొక్కలోకిదూరిపోతే చచ్చేది నేనూ!…ఐనా దేవుడి మీద భారమేసి ట్రై చేస్తాలే!…’ అన్నాను
నేనామాట అంటూండగానేఅవకాశం రావడంతో వకుళ సలహాని అమలు చేశానుచేశానే గానీ..‘…అమ్మ్మా…’ అని మూల్గానుకళ్ళు బైర్లు కమ్ముతూంటే!…వెంటనే నా కుడి చెవి గింగుర్లెత్తేటట్టు…‘…సంధ్యా!…నా సలహా ఫలించిందికదూ!…’ అన్నవకుళ సిగ్గుమాలిన పరామర్శనా కుడి చెయ్యిని విసిరేసరికి వేళ్లకి తగిలినఓ పొడుగాటి దాన్నికసిగా మెలిపెట్టాను… వెంటనేనా వేళ్లని తోసేస్తూన్న మరో మెత్తటి వేళ్ల స్పర్శ తో పాటు ‘…ఇష్ష్ఈ మగాళ్ళు చాలనట్లునువ్వుకూడా ఏంటేవీట్ని మెలి తిప్పేయడం… ’ అన్న వకుళ మందలింపుతోబాటు…‘…ఎలా వచ్చావే తల్లీఇంత దగ్గరగా!?…’ అనే ఆశ్చర్యపు ప్రశ్న

…‘…
తెలీదే!…’ అన్నాను నీరసంగా… ‘….ఏం జరిగిందో చెప్పు…’ అందది
‘…
ట్రై చేస్తాఅని నీతో అన్నానా!…ఆ మాట అంటూండగానే నా పార్ట్నర్ గాడి మగతనపు గుండు పిరుదుల అడుగున రుద్దుకోడం మొదలెట్టిందేవెంటనే వాట్ని ఇంకొంచెం పైకెత్తినీ ఐడియాని అమలు చేస్తూసడెన్ గా వెనక్కి ఓ జెర్క్ ఇచ్చానేగానీనా పూ రెమ్మలు చీలిపోతూన్న ఫీలింగ్ఒళ్లంతా నీరసం కమ్మేసిందమ్మాఆ ఎదురుచూడని చొరబాటు అదురుకి…‘…ఈ వకుళ పిల్ల చెప్పగానే అమలు చేయడం నా బుధ్ధి తక్కువ…’అని నన్ను నేనే తిట్టుకుంటూనిస్సత్తువగా పరుపు మీద బోర్లా పడిపోయిమంచం తలకట్టు దగ్గర చేతికందిన దాన్ని గట్టిగా పట్టేసుకున్నానే!…ఏదో తిరిగినట్లు అనిపించిందిఇదిగో నీ పక్కనున్నాను…’ అన్నాను బలహీనంగా!
‘…
ఇదీ బానేఉందిమెల్లిగా మాట్లాడుకోవచ్చుఇంతకీపూర్తిగా దిగడ్డాడా!…’ అని అడిగింది వకుళ…‘…ఏంటా సిగ్గుమాలిన ప్రశ్నా!?…ముట్టుకోడానికి వీల్లేకుండా వాడు నా ఎడం చేతిని పట్టేసుకున్నాడుమరింక..కళ్లకి ఈ గంతల్తో ఎలా తెలుసస్తుందేంటీ!…’ అని సాగదీశాను…‘…ఇప్పటిదాకా ఓ నలుగురు మగాళ్లదగ్గర పడుక్కున్నావ్!… స్పర్శ బట్టి చెప్పలేవూ!…వాడి బాల్స్ తగుల్తున్నాయా నీ పూరెమ్మలకి!?…’ అందదిగట్టిగా
‘…
ఇంతకు ముందు లేదుగానీఉమ్మ్మ్ఁమ్మా…. ఇప్పుడునీ పుణ్యమా అనిఅహ్ఁ …హ్ఁతగుల్తున్నాయమ్మా వాడి వృషణాలూ!…’ అన్నాను… ఎగూపిరి మీద…‘…దిగేశేవాడువాడూదోపించుకునేదానివి నువ్వూనూ!…మధ్యలో నాపుణ్యమేమిటో!…’ అంటూ సన్నాయి నొక్కులు నొక్కిందది…‘…తెలుగు భాష రాని వాళ్ళకి కూడా అర్థమయేలాస్పర్శబాల్స్ అంటూ సంస్కృతం పదాలూఇంగ్లీషు పదాలూ ఉపయోగించి చెప్తున్నావ్ గా తల్లీ!…దాంతో వాడికి విషయం అర్థమైనాలోకి పూర్తిగా దిగడిలంగరేసికూర్చున్నాడులే!…నీ సిట్యుయేషన్ ఏంటో చెప్పు మరీ!…నావల్ దాకా దోపించుకున్నావా!…’ అన్నాను
మరుక్షణం…‘…ఎహ్య్చాలూ!…ఇంకెంత దాకా బాబూ!…’అంటూన్న వకుళ మత్తైన ఒగపులూ!…ఓ అరక్షణం బరువైన నిష్టూర్పులతో గడిచింతర్వాత…‘…పగ తీర్చుకున్నావుగా పాడు పిల్లా!…’ అంటూ వకుళ మందలింపుతోబాటు…‘…అంత పనీ జరిగిందిలే…’ అంటూన్నదాని మత్తైన ఒప్పుకోలూదాని నోట్లోంచి ఒకదాని వెంట మరోటి తోసుకొచ్చాయ్..

…‘.. 
సో!…ఎంజాయ్ చేస్తున్నావన్నమాట!…ఇంతకీ కదులుతున్నాడా వాడూ!?…’ అని అడిగాను…‘…ఏంటా పిచ్చిప్రశ్నా?…మంచం చప్పుడ్లు వినిపిస్తున్నాయా!?…’ అని దాని ఎదురు ప్రశ్న…‘…అవును కదూఅదీ చెప్పాలేమోనేఈ కుఱ్ఱగాళ్లకీ!…’ అని దానికి బదులు చెప్పి…‘…మూవ్ ఇట్ మేన్…’ అన్నానుగట్టిగా
మరుక్షణం ‘…ఉమ్మ్మ్మా…’ అని మూల్గాంఅదీనేనూనూఇద్దరి మంచాలూ ఓ అర క్షణం కిరకిర లాడిఆగిపోయాయి…‘…ఎహ్ఎగైన్…’ అంది వకుళ… మళ్ళీ సీన్ రిపీట్… ‘…పోటు పోటుకీ అడుక్కోవాలేంటమ్మా ఈ కుఱ్ఱవెధవల్నీ…’ అన్నానుఈసారి నిశ్శబ్దం తర్వాత…‘…బ్లూ ఫిలిమ్స్ చూడని బుధ్ధిమంతులేమోనే వీళ్ళు…’ అని నాకు గుసగుసగా బదులు చెప్పి..‘…కీప్ మూవింగ్ ఇట్ఇన్ అండ్ అవుట్…’ అందదిస్వరం పెంచి
అప్పట్నుంచీనా నోట్లోంచీవకుళ నోట్లోంచీ….‘….హ్ఁ… …..అహ్హ్ఁ…., .‘….హ్ఁ… …..అహ్హ్ఁ…’ , .. ‘....అమ్మ్.. , ఉహ్ఊమ్. ...అమ్మ్.. , ఉహ్ఊమ్…’ అన్న..జంట మూల్గులు…,ఆగిఆగి వస్తున్నాయ్…‘…ఇంచుమించు ..నిముషానికి మూడుసార్లుమైకంగామెత్తగా ..మూల్గుతున్నామే సందూ!…బలే లయగా ఉంది కదూ!…..’ అంది వకుళ…‘…కుఱ్ఱగాడి పోట్ల ప్రభావమే తల్లీ!…అణుచుకుందామని ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఆపుకోహ్ఁ… లేకపోతున్నానమ్మా!…’ .’అన్నాను…‘…నా వల్లాఉహ్ఊమ్….కావటం లేదూ!…ఇంతకీ ఎంతుందేంటీ…’ అంది వకుళఎహ్ఏదీ!…’ అనడిగానునా జతగాడి పోటుని ఓర్చుకుంటూ
….‘….అదే!…నిన్ను …ఎహ్…’ అనిపించిన నీ మిండగాడి … మొడ్డ…’ అంది వకుళ కసిగా! …..‘.ఎంత సిగ్గు మాలినదైపోయిందీ వకుళ!..అనుకుని….ముట్టుకోలేదుకదే!…ఎలా చెప్పగల్నూ!…’ అన్నాను …తప్పించుకోడానికి… ‘….ముట్టుకోపోయినా దింపించు… ‘....అమ్మ్.. ’…కుంటున్నావుగా!…ఎంత లేదన్నాఓ నాలుగు మొడ్డలు ‘…ఊమ్….’ రుచి చూసిన దానివి!…చెప్పూ!…అందది ఒగరుస్తూ
‘…
ఇక తప్పదు…’ అనుకుని… ‘…ఉంటుందేమో!…ఓ ఏడు అంగుళాలు….కానీ… బాగా లావే తల్లీ వీడిదిసీసా మూతిలోబిరడాలాగ బిగిసి పోయాడే! …దింపుతూం…‘…..అహ్హ్ఁ….,’… టే… చచ్చి.. .పోతానేమో అనిపించిందేమొదట్లో! …. ….బాగా …నరాలు తేలి ఉన్నట్లుందే వీడిది…‘….బయటికి లాగు…….‘….హ్ఁ…’ తూంటేమెత్తటి మలుపులూఎత్తు పల్లాలూ ఉన్న …నున్నటి ఘాట్ రోడ్డు మీద బెంజ్ కార్ లో వెళ్తూన్నట్లుందే!
… 
వాడు … తనదాన్నితీస్తూంటే …‘ పని మీద బయటికెళ్ళే ప్రియుడి ఎడబాటు ని ఓర్చుకోలేక….గుమ్మం దాటివెంట పడేప్రియురాలి లాగ…’ నా పూరెమ్మలుదిమ్మ దాటివాడి మొడ్డ వెంటపడుతున్నాయే….దాంతోపని మానుకుని…‘…ఇదిగో వచ్చే!…’ అంటూ వెంటనే వెనక్కొచ్చేసే ప్రియుడిలాగ వెంటనేచొర. ....అహ్హ్ఁ…., డి …పోతున్నాడే వకూ!…ఇప్పటికే ఓ రెండు సార్లుఐపోయిందమ్మా నాకు….’…అన్నాను మత్తుతో కళ్ళు మూతలడి పోతూంటే
‘… నా జతగాడిది బాగా వెడల్పే!…’ అంటూ మొదలెట్టిందదినేనడగకుండానే….‘……’ కొట్టాను…‘… బాగా నిగిడి… పొట్టవైపు కొద్దిగా వంగినట్లుందేదాంతో వాడు దింపుతూంటే నా పూరెమ్మలు…...అమ్మ్….పక్కలకి విచ్చుకుపోయినట్లూఉందే సంధ్యా!… అక్కడితో ఆగాడా!… పూర్తిగా దింపిన తర్వాత… రుబ్బురోలు పొత్రం తిప్పినట్లుమొడ్డ గుండుని..పూగోడలకి రుద్దుతున్నాడే!…ఇప్పుడు కూడా!…అందులోనూ… నా గొల్లికికొంచెంపైనమాంసపు గోడకిఅదేపనిగా రుద్దడం….ఆ పని చేసిన ప్రతి సారీ….‘….ఇష్ష్…’ ఇప్పుడుకూడాకార్చుకున్నానంటే నమ్ము.. అప్పటికీవీడు బయటికి లాగేస్తూంటే …ఉహ్ఊమ్ప్రాణాలు తోడేస్తూన్నట్లుందే సంధ్యా…’…అంది వకుళ

ఇంతలో కుఱ్ఱగాళ్ళు లంగరేసి ఆగారు….‘…మ్మ…. కాసేపు ప్రాణానికి తెరిపిగా ఉందే!…’ అంటూ నా పక్కన జేరిన వకుళ…‘…ఎందుకాగారంటావ్?…’ అని వెంటనే కూపీ లాగింది
‘…
అలుపు తీర్చుకుంటున్నారేమోనే!…అదీ ఓ నేరమే!!…అవునూ!…నీ జతగాడిదిబాగా వెడల్పన్నావుగా!…ఎన్ని వేళ్ల వెడల్పేంటీ!?…’ అని అడిగాను..కాస్త విశ్రాంతి దొరకడంతో బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ….‘…ఏమోనమ్మా! …చెప్పలేనూ!…ఆ మాటకొస్తేనువ్వు చెప్పగలవేటి!…నీ జతగాడి లావు!?…’ అందది… ఆయాసంగా!…‘…వేళ్లతో కొలుద్దాం!….రిజల్ట్స్ బట్టిమనం పార్ట్నర్స్ మారుదాం…’ అన్నాను…‘…ఎందుకే!?…’అంది వకుళనా అనుమానం కరెక్ట్ ఐతే మనం తొందరగా గంతలిప్పించుకోవచ్చు…’.అన్నాను..

.‘…
అలాగే!…మరి గుఱ్ఱాలని లేపుదామా!…’ అంటూ…..‘…కదలండిరా!…కదలండీ!…ఆగిపోయారేంటీ!…స్టీమ్ ఇంజెన్ పిస్టన్ లా కదలాలి…’ అంటూ వాళ్లని అదిలించింది వకుళ… …. ‘…అదీఅరవై మైళ్ల స్పీడు లో వెళ్తూన్న దానిలాగ!…’ అని కసిగా కలిపాను మా మాటలకిఇక రెచ్చిపోయారు మా జతగాళ్ళుఓ రెండు నిముషాల తర్వాత…‘…కూపనైందా!…’ అనడిగానునా జతగాడి దరువు వేగానికి పరుపుమీద …బోర్లాసోలిపోయితలకట్టు దగ్గర కడ్డీ ని ఊతంగా పట్టుకుని
…‘….
ఆఁదిగోఅయ్యింది…’….అంటూన్న దాని మాట నా చెవి దగ్గరగా వినిపించింది…. వెంటనే… ‘…ముందు నువ్వు …నా వేళ్ళనినిమురు… నా …వాడి …లావు తెలుస్తూందీ!…’..అంటూ నా కుడి చేతి వేళ్లని ఓ రింగులా చేసి , దాని వైపు జాపానుఅది నా వేళ్లని నిమిరి‘…అబ్బఎంత తడో!! …….వాడి గూటం కాండం దగ్గర ఓ పులిపిరి కాయలాంటిది ఉండాలిఉందా!…’ అని గొణిగిందది ….రొప్పుల మధ్య….‘…ఉహూఁ !…’ అని…. ‘…రి నీవాడి లెక్క!?…’ అన్నాను… మావాడి దెంగుడిఅదురుకి వణుకుతూన్న కంఠంతో!
…‘…
దో!…‘..అంటూ వకుళ జాపిన చేయి నా మొహం దగ్గరకొచ్చినట్లుందిగుప్పుమనే… ఆడమగకలగలుపు మదం వాసననా ముక్కుల్ని నింపేసింది‘ దేంటేనీ వేళ్ళ మీద ఇండీ’…అంటూంటే‘…ఇప్పుడే మళ్ళీ ఐపోయిందే!…’ …అని వకుళ .నీరసంగా అంటూంటేదాని వేళ్లని లెక్కెట్టానుఒకటిరెండూమూడు’ అనుకుంటూ… ‘…లెక్క సరిపోయిందే వకూ!…ఇకమనం ప్లేసులు మారాలిరూఢి చేసుకోడానికి’ అనిసన్నగా చెప్పి వకుళ ని తట్టాను

వెంటనే అది మొదలెట్టింది‘….ఉమ్మ్నెమ్మదీఇలా గొడితే….నీ ఫ్రెండ్ దగ్గరకెళ్ళి పోతా!…’ అంటూ!…‘…ఏం బావుకుందామని వస్తున్నావే!…దిమ్మతిరిగి పోతూంది నాకిక్కడ’ అంటూ నా పాత్ర పోషించానువెంటనే పని చేసింది మా ప్లాన్మరో క్షణం లో నన్నూదాన్నీ పక్క మంచాల మీదికి దొర్లించినట్లున్నారునా మీద వకుళఎక్కుందిఓలిప్త
‘…
పిల్లా!…రెమ్మలు పొడిగా తుడుచుకో!…లేకపోతేపట్టుకోలేం!…’ అన్నానుదాని చెవిలో!…‘…దేంతో తుడుచుకోనే!…ఏ బట్టా లేదూ!…’ అందదిబలహీనంగా ‘…బెడ్ షీట్ కి తుడిచేసీ!…ఏదీ దొరక్క పోతే!…’ అంటూ దాన్ని నా మీదినుంచి పక్కకి దొర్లించినేను దాని మంచం మీదకి దొర్లాను
 
ఆ మంచం మీద చేరగానే నే చేసిన మొదటి పనిచేతికందిన బట్టకి పూరెమ్మల తడి ని తుడిచేసుకుంటూ…‘…వకూ!…మర్చిపోకు…’ అంటూ దానికి గుర్తు చేస్తూంటేనా నడుంనిచాలా అలవాటైన ఓ బలిష్టమైన చెయ్యి చుట్టేసినన్ను పక్కకి తిప్పేస్తూమీదికి లాగేసుకుంది… వాడి తడి మొడ్డ నా పిరుదుల అడుగునుంచి దూరితొడలని విడదీస్తూవాటికి వకుళ పిల్ల తడిని పామేస్తూ,…నా పొత్తికడుపు వైపు వెళ్తూంటేఆ పాముడ్ని తప్పించు కోడానికినా ఎడం తొడని పైకి ముడుచుకుంటూంటే….‘…సంధ్యా!…ఇంకా దిగడ్లేదుగానీనన్నూనీలాగేకుక్కలా వంగోబెట్టిదెంబోతున్నాడే వీడు …మీరే పొజిషన్ లో ఉన్నారేంటీ!?… అంటూన్న వకుళ పరామర్శ
‘…
నాకూ గృహాప్రవేశం కాలేదింకా!….నన్నుసిధ్ధం చేస్తున్నట్లున్నాడు… ఎడం వైపు తిప్పి పడుక్కోబెట్టినా వెనక జేరివాడి మొడ్డకంటిన నీ తడినినా పిర్రలకీతొడలకీ పామేస్తున్నాడే తల్లీ!…ఎలా తప్పించుకోవాలో తెలీటం లేదు…’ అన్నాను

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth.in

Akkatho Modati Anubhavam, boothu kadhalu, Boothu Kathalu, Boothu Bommalu, boothu kadalu in telugu, Telugu puku kathalu, Telugu Puku Lanjalu, telugu boothu kathalu meekosam, telugu boothu kathalu online,Telugu Boothukathalu Akkatho Modati Anubhavam,telugu sex storiesdownload telugu dengudu kathalu, telugu vallaku boothu kathalu and boothu videolu chatting, telugu script kathalu, telugu puku kathalu, boothu kadalu bommalatho, telugu incest stories, aunty banthula, aunty kathalu, puku dengudu kathalu in telugu, bommalu, andhra aunties dengulata 3gp videos, pachhi boothu kathalu in telugu, telugu naziya matala gadhi, sarasamaina boothu kathalu, andhra boothu, pushpa puku, namitha boothu telugu, pachi puku, mallu kuliyal photo, pooku rasam, telugu boothu kathalu download,Telugu boothu kathalu, soumya reddy boothu kathalu, telugu kathalu, telugu kamakeli kathalu in telugu script, telugu aunty.telugu kamakeli kathalu, telugu srungara boothu kathalu pdf, Telugu Vallaku Boothu Kathalu in Telugu Script. Manali Denguthara Meku Pedda Maddala Unaya Aithe Mamanli Kullapodavandi raaa boothu videolu, boothu kathalu in telugu, telugu lanjalu, andhra boothu kathalu, telugu boothu kathalu with pictures,nude pulpy auntys,xossip

Also Read : 

Bhrthala marpidi 8

mahire maridi 10

GIRLS HIGH SCHOOL – 6

VADINANTE IDHERA – 7 

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226