BARTHALA MAARPIDI

BARTHALA MAARPIDI – 30 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI - 30 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI – 30 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

కథ,కథనం: సంధ్య – కిరణ్

.నా వెనక ఏదో చప్పుడు కావడంతో ఓర కంటితో వెనక్కి చూశానుమెట్లకింది బాత్ రూం లోంచి బయటికొస్తున్న వాసు కనిపించేసరికి మెట్లవైపు పరిగెత్తాను… తనని రాధ కూడా చూసిందేమో!…
… 
ఎఱ్ఱగా కందిపోయిన మొహంతో తొడలమీంచి కారిపోతూన్న జంట మదపు చుక్కల్ని , కార్పెట్ మీదాతెల్లటి మార్బుల్ ఫ్లోర్ మీదా విదజల్లుతూ వంటింటివైపు పరిగెత్తింది
…‘…
అహ్!…సంధ్యా!… మన్మధుడి రాక ని గమనించి , నలకూబరుడి ఒళ్ళోంచి లేచితొడలమీంచి కారిపోతూన్న మదపుటేరులు అరికాళ్లని తడిపేస్తూంటే… తడబడుతూన్న అడుగులతో నందనవనం పచ్చిక మీద బంగారుపాదాల అచ్చులు ఒత్తుతూ పొదరింటి వైపు పారిపోతూన్న రతీదేవిలా లేదూ మా ఆవిడ !!…’
అన్న వాసు మాట చిన్నగా నా చెవిలో వినిపించేసరికికార్పెట్ వైపు చూశానులీలగా తెల్లటి పాదాల ముద్రలు కనిపించేసరికి మొహంలోకి రక్తం ఎగజిమ్మినట్లైంది ‘…ఛీ!…సిగ్గుమాలిన సామ్యం!!…’ అని కసురుతూ చటుక్కున దూరంగా జరిగాను
(…
మిత్రులకోసం ఓ చిన్న సమాచారంప్రశ్నరతీమన్మధుల్నీ, …రంభానలకూబరుల్నీ …సరసులైన దంపతులుగా… చెప్పుకుంటారు … ఈసెటప్ లో రంభ ఎవరో గుర్తు పట్టండి )

ఇదేమీ పట్టించుకోకుండా మధు రాధ వెనకే పరిగెట్టాడుగానీ…‘ వాటి…’ మీద కాలు జారడంతోఅతి కష్టం మీద బాలన్స్ ఆపుకుంటూ ఆగిపోయాడుఅది చూసిందేమో రాధ!…తలుపు ఓరగా తెరిచి …మధుని ‘….వెవ్వెవే!…’ అంటూ వెక్కిరించి భడాల్న తలుపేసేసింది
‘…
నీ వల్ల కదూ రాధ తప్పించుకుని పారిపోత!…’ అంటూ నేను అందుబాటులో లేకపోయినా నా వైపు చెయ్యి విసిరాడు మధుతన కసిని చూసి , తోసుకొస్తూన్న నవ్వాపుకుంటూ మరోవైపు పరిగెత్తాను
‘…
నవ్వులాటగా ఉందికదూ!…నా చేతికి చిక్కు!…చెప్తా నీ పని …’ అంటూ నా వెనక పడ్డాడు మధు
తనని అలవోకగా తప్పించుకుంటూ అటూ , ఇటూ తిరిగాను హాల్లోదాంతో ‘…పట్టుకో గురూ దీన్ని … జాయెంటుగా దెంగుదాం … లంని…’ అన్నాడు మధువాసునుద్దేశించి… ‘…అంతకన్నానా!?…’ అంటూ తనూ పడ్డాడు నా వెనక
ఖో ఖోఆడిన అలవాటుతో చులాగ్గా పరిగెత్తుతూ ‘…ఆశదోశ…’ అంటూ వెక్కిరిస్తూబాగ్ లు అడ్దం పెడుతూ ఇద్దర్నీ తప్పించుకుంటూ తిరిగాను ఇంకాసేపుఅంత ఫాస్ట్ గా పరిగెత్తడం అలవాటు లేదేమో!… ఈ మగాళ్ళకిఅర నిముషం ఆగిపోయిఎగసెగసి పడుతూన్న నా గుబ్బల్ని కసిగా చూస్తూ ఆగిపోయారు!…
వాళ్ళ నిగిడిన …డ్డల్ని చూసేసరికి నా గుండెలు దడ దడలాడాయి…‘…ఇద్దరూ కలిసి దెంగుతామంటున్నారు కూడానూ!! …ఎవరుఎక్కడ దోపేస్తారో వాటిని!!!… ఆ బొ… క్కలో పెడతానంటే మాత్రంఛస్తేఒప్పుకోకూడదు…’ అన్న ఆలోచన మనస్సులో మెదలగానే నాపూకుచెరువైపోయింది
ఇంతలో మగాళ్ళు తేరుకునిమళ్ళీ వెనకపడ్డారుకాసేపట్లో బాగ్ లు లాగేసుకున్నారు నా చేతుల్లోంచి ….ఐనా నేను లొంగకుండా తప్పించు కున్నాను మరో అర నిముషంసేపు
‘…
ఇలా కాదు మధూచేతులు బారజాపి నువ్వు ముందునించి కవర్ చెయ్యి!…నే వెనకనీంచి చేస్తాను…’ అని సలహా ఇచ్చాడు వాసు
‘…
కే!…’ అంటూ చేతులు చాపి నన్ను కవర్ చేస్తూ వచ్చాడు మధు
‘…
అన్యాయం…’ అంటూ మెట్ల వెనకనీంచి అరిచింది వకుళ…‘…ఇలా ఒచ్చీసీ సంధ్యా!…’ అంటూ పిలిచింది రాధ , వంటింటి తలుపు ఓరగా తెరిచి
ఇదీ బాగుందనికార్పెట్ మీదుగా అటువైపు పరిగెత్తానుఅదే నే చేసిన పొరపాటు… కార్పెట్ చివర కంటికి కనిపించని రాధ మదపు చుక్క వల్లకాలు జారి… నా వెనకే వస్తూన్న వాసు చేతుల్లో పడ్డాను
ఒక్కసారి నా బరువు మీద పడడంతో తనూ ఓ రెండడుగులు వెనక్కి తూలిఆరడుగుల మెత్తటి దివాన్ మీద కూలబడ్డావెంటనే సర్దుకుని ,నా నడుంని చేతుల్తో చుట్టేసి చనుమొనల్ని సుతారంగా మెలిపెట్టడం మొదలెట్టాడు
అతడి పట్టు విడిపించుకోవాలనే కోరిక లేక పోయినానేను మెలికలు తిరిగిపోయానుఅప్పటికే వెనకనీంచి నా పిరుదుల మధ్య గుచ్చుకుంటూన్న వాసు మగతనం… ‘…ఏ తప్పుడుబొక్క లోకెళ్తూందో!…’ అన్న భయంతో!
‘…
వదలకు గురూ!…ఇదిగో వస్తున్నా!…’ అంటూ బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూనిగిడిన మడ్డని సవిరించుకుంటూ మా వైపు అడుగేశాడు మధు
మరో కొత్తఅనుభవాన్ని పొందబోతున్నాననే భావనతో …మనస్సు పులకరించినా ఒళ్ళు మాత్రం జలదరించింది
నా వణుకు తన ఒంట్లోకి కూడా పాకినట్లుంది!…‘…భయంగా ఉందా సంధ్యా!…రిలాక్స్చెరో బొక్కా చూసుకుంటాంలే!…’ అన్నాడు వాసు నన్ను బుజ్జగిస్తూ!
…‘…
క్క..నా కిష్టం లేదు వాసూ!…’ అని వేడుకున్నానుగుమార్గం దగ్గర తారట్లాడుతున్న అతగాడి …….డ్డని ముని వేళ్ళతో తప్పించిఅరచేత్తోబొక్కని కవర్ చేసుకుంటూ
…‘…
వకుళ చేయించుకుందిగా!…నీకెందుకంత భయం!?…ఇది ఇంకో వెరైటీ!!…’ అంటూ నా అరచేతిని తప్పించి మళ్ళీ ట్రై చెయ్యబోయాడు
…‘…
వకుళ తట్టుకోలేదని …దీన్ని… సన్నం చేసుకుని దోపావా!…నా దగ్గరకొచ్చేసరికి …గాడిదదానిలా నిగుడ్చుకుని… దోపుతా నంటావా!?… అని వగలుపోతూ
….
ఖాళీగా ఉన్న చేతిని వాసు మెడ చుట్టూ వేసి రొమ్ము విరుచుకుంటూ తన ఛాతీ మీదికి జరిగినా మెడ వెనక్కి తిప్పిపెదాలని లంచం పెడ్తూఅతగాడి …డ్డగుండు ని… పూరెమ్మల ద్వారం దగ్గరకొచ్చేట్లుగా సర్దుకునిమొత్తనికొద్దిగా పైకెత్తిమళ్ళీ వాసు ఒళ్ళో కూలబడ్డాను
నేననుకున్నట్లు కాకుండా! …అతగాడి అంత పెద్ద …దూలం… , పుసుక్కున దిగడిపోయింది …నొప్పీలేకుండా!!
అంటే!…‘ ఇప్పటికే , నా… పూకు… పాకాల చెరువైపోయిందా??…’ అన్న ప్రశ్న మనస్సులో మెదులుతూండగానే
‘…
నీ పెదాల రసాల్లాగేనీ పూచెరువు మదపాకం కూడా తియ్యగా ఉందే సంధ్యా!…’ అంటూ , నాలుకతోతన పెదాలమీద పడ్డ నా మదపు చుక్కల్ని నాక్కుంటూనే… సీలింగు వైపు చూస్తూన్న తన …డ్డని కిందికి ఒత్తుకుంటూన్న మధు , ఓ అడుగు దూరం లో కనిపించేసరికి భయంతో గుండెలు మోకాళ్ళల్లోకి జారిపోయినాతమకంతో గుబ్బలు మాత్రం పొంగాయి
వాట్ని కసిగా చూస్తూనా తొడల్ని రెండుచేతుల్తో పక్కలకి విరగదీసి…‘…ఏం గురూ!…నా దానికీ స్థలముందా!!?…’ అని వాసుని అడిగాడు మధుముందస్తుగానే తనడ్డ …గుండుని వాచిపోయిన నా పూపెదాల మీద రుద్దుతూ
…‘…
కమాన్ఇన్ …నో ప్రాబ్లం!…’…అంటూ …తన వీపు దివాన్ బాక్ రెస్ట్ కి ఆనుకునేలా వెనక్కి జరిగితనుకూడా నాతొడల్ని మరింత విప్పి…‘…ఊఁఇక్కడ కాలెట్టిఇదోఇక్కడదోపు…’ అంటూ మధుని ఆహ్వానించాడు వాసు
‘…
ఛీ!…నో ప్రాబ్లం… అంటావేంటీ!?… …బా… నీదైనట్టూ!!…ఐనా …పక్కింటి వాడి పెళ్ళాన్ని ఎదురింటివాడితో పంచుకున్నట్లు

ఏంటా సిగ్గుమాలిన ఆహ్వానం!??…’ అని ఎఱ్ఱ బడ్డ మొహంతో వాసుని గదుముతూనే …
‘…
ప్లీజ్ మధూ!…ఇప్పుడు నా వల్ల కాదుఅంతగా ఐతే!…వాసుదైపోయింతర్వాత!!…’ అన్నానుసిగ్గు పడుతూనే మధు …డ్డని పక్కకి తప్పిస్తూ
…‘…
రిలాక్స్ సంధ్యా!…మీ ఆడాళ్ళ పూకులు పుష్పక విమానాలుఅవసరం కొద్దీ విచ్చుకుంటాయని నీకు తెలీదూ!…డెలివరీలప్పుడు ఎంత సాగుతాయో గుర్తు తెచ్చుకో!!…’
‘…
ఛీ!…అది వేరూదివేరూనూ!!…’ అన్నాను కళ్ళు వాల్చుకుని
‘…
మొహమాటపడుతూంది గురూ!…తను రెడీయే!!…ఊఁ!!!… కానీ!!!!…’ అంటూ మధుని ప్రోత్సహించాడు వాసు
‘…
ఏవంటావ్ సందూ!…నీకంత కష్టంగా ఉంటే మానేస్తాప్రామిస్!!…ట్రై చెయ్యనా!!?…’ అని గొణిగాడు మధుముందుకి వంగి నా చెవి దగ్గర నోరు పెట్టి
…‘….
ఏమో!…నేను మరోభారీ దూలాన్ని… కూడా నా పూ చెరువులో ఇముడ్చుకోగలనేమో!!…’ అనిపించి… ‘…ఊఁ…’ అంటూ ఒక లిప్త మధు కళ్ళతో కళ్ళు కలిపిసిగ్గుతో విడదీసుకునివేలి గోళ్ళతో అతగాడి మడ్డని చిన్నగా దువ్వి , మరో క్షణంలోదానిచొరబాటుకి కూడా గుండె దిటవు చేసుకుంటూ కళ్ళు మూసుకున్నాను
….
ఓ క్షణం వెయిట్ చేసినా ఏమీ కాలేదుపూకులోవాసు …మగతనపు బలుపుపెరగడం తెలుస్తూనే ఉందిగానీ …పూరెమ్మల మీద రెండవ …మగతనంస్పర్శకూడా లేదు….‘…వెళ్ళిపోయాడా మధుకొంపదీసి!…’ అనుకుంటూ మొహమాటంగా కళ్ళు తెరిచాను …కొద్దిగా పైకి లేచిదీక్షగా నా మొహంలోకి చూస్తున్నాడు మధు….నా రియాక్షన్ కోసమేమో!…
… ‘…
నేను కోరుకున్నదిదొరకలేదనే…’ నిరాశ మొహంలో కనిపించిందేమో!…కవ్వింపుగా నవ్వుతూ నా పెదాల్ని అందుకున్నాడుసిగ్గు పడుతూనే అతగాడి మెడ చుట్టూ చేతులేసి పెదాలప్పగించానే గానీపట్టుమని పది సెకన్లు నిలవలేక విడదీసేసుకుని , నా గుబ్బలమీద తారట్లాడుతున్న వాసు వేళ్ళని పక్కకి తప్పించి , మధు జుట్టు పట్టుకునిఅతగాడి తలని ఎగిసి పడుతూన్న నా స్థనాలమీదికి లాక్కుని ఆక్సిజన్ కోసం ఒగర్చూంటే

.మరినాకో!?…’ అన్నాడు వాసుఓ అరక్షణం ఆగి
ఏం చెయ్యాలో తోచకనా చేతుల్ని వాసు మెడచుట్టూ పెనవేసివీపుని కొద్దిగా విరిచిఅతగాడికి పెదాలందించాను
సన్నగా నవ్వుతూ నా పెదాల చుట్టూ ముద్దులు కురిపిస్తూ , వాటి మీద …డినికొన నాలికతో నాకాడేగానీవాటినితన వాటితో … మూసేయ్యలేదు
ఒంట్లో రక్తమంతా వాట్లోకి ప్రవహించినట్లనిపించితమకంతో వీపుని విల్లులా విరిచి …వాటినిఅప్ప గించదానికి ప్రయత్నించాను …నా …బాని గమనించి …వాట్నిసుతారంగా అందుకుని జుర్రుకోడం మొదలెట్టాడు వాసు….ఇంతలో
ఓ పక్క నాగుబ్బలు నలుగుతూనే ఉన్నా… క్రిందిపెదాల చుట్టూ కూడా అదే రకమైన …కొననాలికస్పర్శకాకపోతే అదింకాస్త గరుకుగా ఉంది
‘…
మరో మగాడు… కూడా వచ్చాడా!…పంపకానికి?…’ అన్న ఆలోచన మనస్సులో మెదలగానేఒళ్ళు ఝల్లు మంది
నా యోని శీర్షం లోంచి …దో… టపక్కునబయటికి పొడుచుకొచ్చింది…‘…నా కామ కీల కాదుగదా!…’ అనుకుంటూకళ్ళతో చూడ్డానికి వీల్లేకవేళ్ళతో తడుముకున్నాను … దే!…
‘…
ఎంతపచ్చి కాముకినైపోయానూ!?…’ అని… నన్ను నేనే తిట్టుకునిదాన్నిలోపలికి తోసుకుని… ‘…ఎవరో తేల్చుకోవాల్సిందే!…’ అనే పట్టుదలతోమళ్ళీ పైనీంచీచేతి వేళ్లతో తడుముకోడం మొదలెట్టాను
గుబ్బలని మర్దిస్తూన్న చేతులమీద దట్టమైన జుత్తు వేళ్ళకి తగిలేసరికి … ‘…ఇవి …మధు చేతులే!…’ అని రూఢి చేసుకునిఇంకాస్త కిందికి జరిపాను
వేళ్ళకి దృడమైన జబ్బలు తగిలాయి తప్పనా …పూకునినాకుతున్ననాలుక తాలూకుతల దొరకలేదుమోకాళ్లని కాస్త పైకి ముడుచుకుని… తలని పైకి లాక్కుందామని ట్రై చేస్తే నా పాదాలు అతగాడి చంకల్లో ఇరుక్కుపోయాయి
నా పాదాల మీదాఅరికాళ్ళల్లోనూ …అక్కడి జుత్తు పెట్టిన కితకితల్తో నా సందేహం తీరిపోయినాఎందుకో!…మనస్సులో చిరు నిరాశ… …‘…ఛీ!!…’ అనినన్ను నేనే తిట్టుకున్నాను!…మరోసారి

నేను తొడల్ని ఇంకాస్త …విప్పుకోడంతో నా పూరెమ్మలు మరింత విచ్చుకున్నాయేమోదిమళ్ళీ బైటికొచ్చేసింది….ఈ సారి మాత్రం దాచుకోలేక పోయాను
‘…
భలే ఉంది సంధ్యా ఇది!…’ అంటూ మధు నాలిక దాన్ని ట్రేస్ చేస్తూంటేఎలాగో పెదాల్ని వాసు అధీనంలోంచి విడిపించుకుని ‘…ఒద్దు బాబూ!…’ అంటూ మొత్తని మెలికలు తిప్పేశాను
‘…
ఏయ్ సంధ్యా!…ఏమైంది!?…’ అంటూ మళ్ళీ నా పెదాల్ని ఆక్రమించుకుని , మొత్తని కదలకుండా పట్టేసుకున్నాడు వాసు …
ఇంతలో ఏం చేశాడో మధుభళక్కున …కార్చేసుకున్నానుఎందుకో!…సడెన్ గా పూరెమ్మల్లోపల ఒత్తిడి తగ్గిందికానీపూ బొడిపె మీద సన్నటి మంటదాన్ని రుద్దుకోడానికి కూడా ఓపిక లేక నిస్త్రాణగా ఉండిపోయాను
‘…
ఏయ్!…ఏం చేశావ్ బాసూ!?…’ అన్నాడు వాసు… ‘…కామ కీలని ముని పంటితో చిన్నగా కొరికాను గురూ!…’ అన్నాడు మధు
‘…
చిన్నగానా!…పెచ్చూడిపోయేలా కొరికి!!…’ అంటూ మధు జబ్బని గిల్లాను
‘…
ఈజీ సంధ్యా!…రతి పారవశ్యంతో చేశాడేమోలే!…నేను కిస్ చేస్తూంటే నువ్వు గోళ్లని నా మెడలో దింపేయలేదూ!!…అలాగే!!!…’ అంటూ మధుని వెనకేసుకొచ్చాడు వాసు… ‘…సిగ్గుమాలిన సమర్థన!…’ అని నేను గొణుగుతూంటే….
‘… 
థాంక్స్ వాసూ!…ఎలా గ్రహించావేంటినేనేదో చేశానని…!?…’ అంటూ వాసుని ప్రశ్నిస్తూ…‘…సారీ సంధ్యా!…నొప్పెట్టిందా!?…’ అంటూ నా కామకీల (క్లిటారిస్ని సున్నితంగా నాకడం మొదలెట్టేడు
అతగాడి మొహాన్ని మొత్తకి అదిమేసుకోవాలన్న బలమైన కోరికని అణచుకుంటూ ‘…భలే మాటకారివీపనివాడివీ ఐపోయావులే ఈ రెండు పూటల్లో!…’ అంటూ మధు జుత్తుని పీకుతూవాసేం చెప్తాడా !…అని ఎదురుచూశాను ఉత్కంఠతతో
‘…
ఎలానంటావా!…సంధ్య …పూ వరదలోవీడుబైటికి కొట్టుకొచ్చేశాడు…’ అన్నాడు వాసుమళ్ళీ తన మడ్డని కసిగా లోపలికి గెంటుతూ!
‘…
అమ్మయ్య!…ఇందాక టంత టైట్ గా లేదు లే!…’ అని మనస్సులో అనుకున్నా పైకి మాత్రం ‘…బ్బ…’ అని మూల్గాను
ఈలోగా మధు తన నాలిక కొనని నా …పూకు… లోపలికి జొనిపిజిస్పాట్ ని కెలికి ‘…ఇంకా గాప్ ఉందివాసూ!…’ అన్నాడు….
‘…
అంటే!…నేను మరోడ్డని కూడా పట్టించుకోడానికి సిధ్ధంగా ఉన్నానా!…’ అన్న ఆలోచన మనస్సులో మెదలడంతో మరోసారి కార్చేసుకున్నాను
‘…
ఉఫ్ఫ్!…మరో వరద!!…’ అంటూ పైకి లేచాడు మధుఅతగాడి ముక్కుకంటుకున్న నా …తెల్లటితడిని చూసి సిగ్గుతో చిమిడిపోతూ అరమోడ్పుగా కళ్ళు మూసుకున్నాను
‘…
ఇంకేంఅమ్మాయి రెడీగా ఉందినువ్వూ దోపీసీ!!…’ అంటూ వాసు తనడ్డనికొద్దిగా బైటికి లాగాడు
‘…
ఊఁ…’ అంటూ ఎడం కాలిని దివాన్ మీద నా నడుం కి దగ్గరగా పెట్టితనమగతనాన్నినా క్లిటారిస్ కి కొంచెం దిగువన , పూరెమ్మల్లోకి జొనుపుతూంటే ఒళ్ళు దడ దడలాడిగుబ్బలకి దిగువగా పెనవేసిన వాసు చేతుల్ని పక్కలకి తోసేస్తూ పైకి లేద్దామని ట్రై చేశాను
‘…
చూసుకోవాలనుందా సంధ్యా!?…’ అంటూ వాసు నా వీపుని పైకెత్తుతూంటే ‘…ఛీ…’ అంటూ వెనక్కి విరుచుకుపోయాను
‘…
ఏయ్!…మొహమాటపడకు!…’ అంటూ నన్ను పైకి లేపి , ‘…మొట్టమొదటిసారేమో!…నాకూ చూడాలని ఉంది…’ అంటూ వాసు పక్కకి వంగిఓ చేతిమీద తల్పశాయిలా పడుక్కుని, ‘…లైవ్ ఏక్షన్…’ చూడ్డానికి రెడీ ఐపోయాడు
‘…
నాకూనూ!…’ అంటూ మధు ఇంచుమించుసగం దాకా లోపలికి జొనిపేసరికికళ్ళు బైర్లు కమ్మేయడంతోవాట్నిఅరమోడ్పుగా మూసుకుని వెనక్కి సోలిపోతూంటేఓ చేయి నా నడుం బేస్ ని సపోర్ట్ చేయడం, ‘…మరిసం…’ అంటూన్న ఓ గొంతుని…‘…ఇష్ష్వింటే కరిచీసీగల్దు …’ అంటూ ఆపేస్తూన్న మరో గొంతూ వినిపించడంతో దెబ్బతిన్న ఆడపులిలా చివుక్కున లేచి చేతులమీద ఆనుకుని‘…ఏంటంటున్నాడు వాసూ!?…’ అని ఘాటుగా అంటూమధు వైపు కళ్ళల్లోంచి నిప్పులు కురిపిస్తూ చూశాను
‘…
ఏం లేదు సందూ!…నీకు ఇబ్బందిగా లేదుకదా!… అంటున్నాడు…’అని మాట సర్దుతూతన …డ్డని కొసకంటా గెంటాడు మధు
ఆ గెంటుకి …ప్రాణాలు జిల్లార్చుకుపోతూంటే ‘…అమ్మ్మ్మ్మో!…’ అని మూల్గి , మెడని వెనక్కి విసిరేసరికి… వాసుతో చూపు కలిసింది…‘…నిజం సంధ్యా!…’అంటూ తన మడ్డని ఇంకాస్త బైటికి లాక్కోబోయాడు వాసు
అంత నొప్పిలోనూ నవ్వాగలేదువాసు మొహం చూశేసరికివిచ్చుకున్న నా పెదాలని చూసేసరికి ధైర్యం వచ్చినట్లుంది వాసుకి
చేత్తో మధు వీపుని తడ్తూ తన మడ్డని పూర్తిగా బైటికి లాగిమళ్ళీ లో..లికిదింపాడు
… 
వాసు సిగ్నల్ నాకర్థమైనా మధు గ్రహించలేదేమో!…రెండు …డ్డలూఒకదానికి మరొకటి అడ్డొచ్చి ఆగిపోయాయినాకు నోట మాట రాలేదు… ‘…అలా కాదు మధూ!…’…అంటూ వాసు అంటూన్న మాటలు లీలగా వినిపించాయిఈ లోగా …మగాళ్ళు ఏం సర్దుబాటు చేసుకున్నారో ఏంటో!…
… 
ఒకళ్ళది బైటికెళ్తూంటే మరొకడిది లోపలికి రావడం మొదలైందిఅప్పటికీఎప్పుడూ నా పూరెమ్మల్లోఒకటింపావు …డ్డలు… ఉండిపోడంతోనా పూరెమ్మలు మరింత పక్కలకి సాగిపోయిన ఫీలింగు….
మగాళ్ళు స్పీడు తగ్గించారోపెంచారోతెలీలేదుగానీఎప్పుడూ నా పూరెమ్మల్లోఉండిపోయే……డ్డలుఒకటింపావు నుంచి ఒకటిన్నరఒకటింముప్పావు కి పెరిగిపోయాయి
మొదట తిప్పలు పడ్డాకాసేపట్లో నా పూపెదాలు అలవాటు పడిపోయాయో ఏమో!…ఆ జాడ్యం… పై పెదాలకి కూడా పాకడంతో …అవి నా అదుపు తప్పి ‘…హ్హఁ… , హ్హఁ… , !…హ్హఁ… , హ్హఁ… ’ అంటూ జంటగా మూల్గేస్తున్నాయి
ఏం చెయ్యలేక …‘…ఎప్పుడు కార్చుకుంటారో బాబూ ఈ మగాళ్ళు…’ అని ఎదురుచూస్తూ అరమోడ్పుగా కళ్ళు మూసుకుంటూంటే…‘…ఎవరైనాచూస్తున్నారేమో!…’ అన్న ఆలోచన మనస్సులో మెదిలింది… …భయంతో బలవంతంగా కళ్ళు తెరుచుకునిచుట్టూ చూశాను
నా ఎడం పక్కఓ ఐదడుగుల దూరంలో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లాబ్ కమ్ బెడ్ ఉందిదాని తలుపులు మూసుకునే ఉన్నాయి…‘…ఈ జోడెద్దుల వ్యవసాయంపూర్తయ్యేదాకా , నా మొగుడూ – సుధ లని బిజీగానే ఉంచు దేవుడా!…’ అని మొక్కుకుంటూ చూపు కుడి వైపుకి తిప్పాను
మెట్లకిందనించి వకుళ నవ్వుతూ …బ్రహ్మాండంఅన్నట్లుగా చూపుడు వేలూబొటకన వేలూ కలిపి సైగ చేసింది. ‘…సిగ్గు మాలిన పిల్ల!…దాని మొగుడికీరంకుమొగుడికీ జాయంటుగా నా …పూక్షేత్రాన్నిబలి పెట్టి నవ్వుతుందా!?… దీన్నినా మొగుడిచేతావెంకట్ గాడిచేతాఇలాగే… జాయెంట్ గా దెంగించాలి…’ అని కసిగా అనుకుంటూమెట్ల పైకి చూశాను …
పై బెడ్రూం తలుపు ఇంకా మూసేఉందిమిళింద్ గాడు నిద్దరౌతున్నాడేమో!…అనుకుంటూ , చూపుని కిందికి దింపి ఇంకాస్త కుడివైపు తిప్పాను
ఓరగా తెరిచున్న వంటింటి తలుపులోంచిఓ తొడా …ఓ చన్నూఓ కన్నూ బైటపెట్టి చూస్తూంది రాధఓ పెద్దింటి మొహమాటపు కాముకిలానాతో చూపు కలవగానే , సిగ్గుపడుతూనే నవ్వి , తలుపు మూసేసుకుంది

 .

9ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Akkatho Modati Anubhavam, boothu kadhalu, Boothu Kathalu, Boothu Bommalu, boothu kadalu in telugu, Telugu puku kathalu, Telugu Puku Lanjalu, telugu boothu kathalu meekosam, telugu boothu kathalu online,Telugu Boothukathalu Akkatho Modati Anubhavam,telugu sex storiesdownload telugu dengudu kathalu, telugu vallaku boothu kathalu and boothu videolu chatting, telugu script kathalu, telugu puku kathalu, boothu kadalu bommalatho, telugu incest stories, aunty banthula, aunty kathalu, puku dengudu kathalu in telugu, bommalu, andhra aunties dengulata 3gp videos, pachhi boothu kathalu in telugu, telugu naziya matala gadhi, sarasamaina boothu kathalu, andhra boothu, pushpa puku, namitha boothu telugu, pachi puku, mallu kuliyal photo, pooku rasam, telugu boothu kathalu download,Telugu boothu kathalu, soumya reddy boothu kathalu, telugu kathalu, telugu kamakeli kathalu in telugu script, telugu aunty.telugu kamakeli kathalu, telugu srungara boothu kathalu pdf, Telugu Vallaku Boothu Kathalu in Telugu Script. Manali Denguthara Meku Pedda Maddala Unaya Aithe Mamanli Kullapodavandi raaa boothu videolu, boothu kathalu in telugu, telugu lanjalu, andhra boothu kathalu, telugu boothu kathalu with pictures,nude pulpy auntys,xossip

BARTHALA MAARPIDI – 30, భర్తల మార్పిడి , Husband Swap STORIES,telugu sex stories,dengudukadalu,telugu boothu kathalu,kamasastry stories,kamasastry kathalu,dengulata telugu stories episodes,telugu sex stories jabardast,jabbardasth sex stories,xossipy,BARTHALA MAARPIDI

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button