BARTHALA MAARPIDI

BARTHALA MAARPIDI – 36 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI - 36 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI – 36 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

కథ,కథనం: సంధ్య – కిరణ్

మరి నువ్వేం చేశావ్?…’ అందదికొంటెదనం తో మెరుస్తూన్న కళ్ళతో
‘…
ఏయ్!…ఛీ!…తెల్లారిపోయింది…’ అంటూ , ‘…వీటిని…’ అని నా గుబ్బల్ని కనురెప్పలార్పి చూపించి… నిమురుతూన్న తన చేతుల్ని తప్పించడానికి పెనుగులాడానే! …ఏం పర్లేదుఓ ఐదు నిముషాలుఅంటూ ఓ చేత్తో నా రెండు మణికట్లనీ పట్టుకుని మంచం తలకట్టు వైపు అవలీలగా విరిచేసిమెడ మీదాకిందాఇంకాకిందాముద్దుల వర్షం కురిపిస్తూంటే మొహమాటం గా తొడలు ముడుచు కున్నానమ్మా!…అంతే!…’ అని ఆగిపోయానుఒళ్లంతా పులకింతలు పెట్టేసరికి
‘… 
చెప్పవే!…ఆతరవాతేం చేశాడో!…’ అందది జీరగా
‘…
ఏముందీ!…తన ఎడం తొడని నా పొట్టమీదేసి …పైకీకిందికీ రుద్దేసరికి… కితకితల్నిఓర్చుకోలేక వీటిని… అంటూ నా తొడల్ని అర చేతుల్తో రుద్దుకుని… కొద్దిగా విప్పుకున్నానమ్మా!… మరుక్షణం మీదికెక్కేసిఅరవిచ్చుకున్న నా తొడల్ని , తన తొడల్తో విదీసి…, దిడి పోయాడమ్మా …కళ్ళు బైర్లు కమ్మేశాయనుకో!…’ అన్నాను మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుంటూ …
‘…
ఆ తరవాత ఓపికున్నంతసేపు …దున్నిచిప్పిల్లిపోయుంటాడుఅంతేనా!…పొద్దున్నే పక్కన జేరి నిద్ర లేపితే ఇలాగే ప్రవర్తిస్తారమ్మా మగాళ్ళూ !…’ అందది బొంగురు పోయిన గొంతుతో
‘…
ఉహూఁచటుక్కున లేచి పోయి , వెనక్కి తిరిగి పడుక్కుండిపోయాడే!…కోపమెందుకొచ్చిందా తనకిఅని ఓ లిప్త ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయానమ్మా ’ అన్నాను…‘…ఇటువంటి అలకలు తెలీవు తల్లీ నా మొగుడికి!…నేర్పించి పుణ్యం కట్టున్నావేమో!…రోజూ నేను ఛావాలిఇంతకీ ఏమైందీ!?…’ అందది
‘…
పక్కకి తిరిగి పడుక్కునేమెడ వెనక్కి తిప్పిఏయ్!…రా!!…అని పిలిచాడే…’ అన్నాను…‘…ఎందుకూ!?…’ అందది… ‘…ఆదే అర్ధం కాక మెల్లిగా పైకి లేచి , తన నడుం మీంచి కాలేసి , అవతలకి దాటబోయానమ్మానా నడుం మీద చెయ్యేసినన్ను కిందికి తోసేసినా చేతి మణికట్టట్టుకుని తన పొత్తికడుపు మీదికి లాక్కునితన అరచేతిని నా వెన్నుపూసమీదికి జార్చినా శరీరాన్ని తనవీపుకి అణిచేసు కుంటూ… నీ కోరిక తీర్చుకోవా!?…అని కొంటెగా నవ్వాడే!…’ అన్నానుబరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ… ‘…మరి నువ్వేం చేశావ్!?…’ అందదినాకన్నా బరువుగా ఊపిరిపీలుస్తూ
‘…
ఛీ!…నాకటువంటి పాడుకోరికలేమీలేవు… అంటూ చెయ్యి విడిపించుకోడానికి పెనుగులాడానమ్మా!…’ అన్నాను… ‘…ఎందుకూ చెయ్యి విడిపించుకోడం !?…’ అందది , ఆశ్చర్యంగా… ‘…విడిపించుకోక!?…పొట్టకంటుకుపోయేలా నిగిడిపోయిన మీ ఆయన …దానికి అంటిన నా జి …ముని వేళ్ళకి తగుల్తూంటే ఇంకేం చేస్తానేంటీ!…’ అని ఎదురు ప్రశ్నేశాను
‘…
హ్హహ్హ…!…అది కాదా నీకోరిక?…మరింకేంటో!!?…’ అందది పగలబడి నవ్వుతూ
‘…
ఆడదానివైన నీ కన్నా మీ ఆయనకే అర్థమైందిలే నా మనసు…’ అన్నాను మొహం ముడుచుకుని…‘…అదేంటో! , మాఆయనేంచేశాడో!! చెప్పేడు!…’ అందది సగం చిరాకుతో
‘…
తన అరచేతిని నా వెన్ను పూసమీంచి , పిరుదులమీదికి జార్చిఅంకినంత మేరకి రెండిట్నీ అరచేతిలో ఇమిడ్చేసుకుని నన్ను పైకీ , కిందికీ ఓ మూడు సార్లు కదిపిఊఁ… కానీ!…లా …నా వీపుకి రుద్దుకోవాలనేగా నీ కోరికా!…అన్నాడమ్మా!…’ అన్నాను
ఙ్ఞాపకాలతో మొహం బరువెక్కుతూంటే తలదించుకుని
‘…
రుద్దేసుకున్నావా!?…’ అంది వకుళ , ఎఱ్ఱబడిపోయిన మొహంతో…‘…రుద్దేసుకోక!?…అంత సుతి మెత్తగా నా ముద్దు , మురిపాలని చెల్లిస్తూంటే , కాదని ఎలా అననూ!…’ అని సాగదీశాను
‘…
నీదేం పోయిందీ!…ఒక్క పూటకి నీ కోరిక తీర్చుకుని వెళ్ళిపోతావ్ఆ తరవాతుంది నా పనిమీ సంధ్య చెయ్యగా లేంది , నీకేమైందీ!
అంటూ రోజూ నా భరతం పడతాడు…!…’ అందది కోపంగా… ‘…అంతగా నువ్వు తట్టుకోలేకపోతే నన్ను పిలు…’ అన్నాను కొంటెగా
‘…
అలాగే!..ఇం ఇంకేం మప్పావు తల్లీ నా మొగుడికి!?…చెప్పూ! ’ అని వాపోయింది వకుళ
‘…
నేనేం నేర్పలేదమ్మా!…తనకే తట్టింది…’ అన్నాను…‘…ఏంటదీ!…’ అందది జీరగా!…

‘…కాసేపు తన వీపుకి నా గుబ్బల్ని రుద్దుకోనిచ్చిఆపైన నన్ను అదాట్న ముందుకి లాక్కునినా తొడని తన నడుం పైకి లాక్కుని పిర్రల్ని పిసికేస్తూ… తన మొత్తకొత్తేసుకుని చొడి పోయాడే!…ఆ అదురుకి నా చేతుల్ని తన మెడ చుట్టూ పెనవేయక తప్ప లేదమ్మా …అప్పుడునావి… ’ అంటూ నా చను మొనల్ని ఓ సారి తడుముకుని…‘…నీ మొగుడి గుండెలకి నొక్కుకు పోయాయో!…ఏం పాడో!!….ఉఫ్ఫ్… అన్నాడే తను!…అప్పుడైందనుకుంటానమ్మా , నీ మొగుడికి ఙ్ఞానోదయం!…’ అన్నాను కొంటెగా నవ్వుతూ
‘…
ఏంటా దిక్కుమాలిన ఙ్ఞానం!?…’ అందదివిషయం చూచాయగా అర్థమవడంతో రుసరుసలాడుతూ
‘…
ఎంత బిఱ్ఱ బిగిసినా మా ఆవిడ వాటి కన్నా నీ ములుకులు చిన్నవికదా సంధ్యా!…రెచ్చగొడితే తనవీ నీ వాటిలా బిగిసి పోతాయి కదా! …అప్పుడు తనూ నీలాగ వాటేసుకుంటే ఎలా ఉంటుందోకదా!…అబ్బ!!…ఏమైనా ప్రస్తుతం నీ మొగుడికి పట్టింది ఆ భాగ్యం…’ అంటూ నన్ను అమాంతం వెలకిలా తిప్పేసి మీదెక్కిపోయి వెఱ్ఱిగా దున్నేశాడే నీ మొగుడూ!…ఎంతైనా నీ మొగుడి మనసు లో ఉన్నది నువ్వేలేమ్మా… ’ అన్నాను గోమూగా
‘…
ఉహూఁతెలీదులే!… ఆ తరవాత …విదిలేశాడా!…’ అందది… తృప్తితో మొహం చాటంత చేసుకుని
‘…
ఎక్కడా!…కాసేపు తరవాత , ఉన్నట్లుండి ఆగిపోయినన్ను గభాల్న మీదికి లాక్కునినా ఒంటిని తన ఛాతీకి రుద్దుకుంటూ తన మొత్తనెగరేసిఆపైన నా తొడలకిందినుంచి రెండు చేతులూ దూర్చి , అమాంతం పైకెత్తేసి… పిర్రల్ని కసిగా పిసికేస్తూ తన మొత్తకి గుద్దుకోడం మొదలెట్టాడే!…ఎన్ని సార్లు కార్చేసుకున్నానో లెక్కేలేదుకళ్ళు మూతలడిపోతూంటే నీ మొగుడి గుండెలమీద సోలిపోయానమ్మా!…తను నన్ను మళ్ళీ వెలకిలా ఎప్పుడు తిప్పాడో!…ఎంత సేపు దున్నాడో తెలీలేదుగానీ నీ మొగుడి పిచికారీ కి నా పూగోడలు చురచురలాడేసరికి మెలుకువొచ్చిందమ్మా!…’ అన్నాను
‘…
ఆ పైన తనని పక్కకి దొర్లించి బాత్ రూం లోకి పరిగెత్తావా!…’ అంది వకుళ
‘…
పరిగెత్తే ఓపిక మిగిల్చాడనుకున్నావా నీమొగుడూతడబడుతూన్న అడుగుల్తో తూలిపోతూ వెళ్ళాలే!…అదీ వెంటనే కాదనుకో! …పిచికారీ కొట్టేసి సోలిపోయిన నీ మొగుడి తలమీది రింగుల్లోవీపు మీది వెంట్రుకల్లోవేళ్ళు జొనుపుతూ , బయటికి లాక్కుంటూకాసేపు ఆడుకుని , తను కదులుతూంటే …మధూ!…లే!!… అన్నానే గోమూగాతను ‘…ఉఃహూఁ…’ అంటూ నా పిర్రల్ని పిసికేస్తూ పైకెత్తిమరొక్క పోటు… పొడిచినా చేత మరో సోలెడు కార్పించి , తనూ కార్చి మళ్ళీ సోలిపోయాడే!…అప్పుడూ!…’ అన్నాను సిగ్గుగా …
‘…
అప్పుడైనా ఇచ్చావా బహుమతీ!…’ అందది…‘…ఇంకేం బహుమతీ!…నీ మొగుడి కామానికి ఎప్పుడో బానిసనైపోయాగా!…’ అని సాగదీశాను
‘…
అక్కడికి నీ మొగుడికి నేను బానిసని కానట్లూ!…తెలీనట్లు నటించకుపనైపోయింతర్వాత నువ్వు వెంకట్ కీ , మిళింద్ కీ ఇచ్చిందీనేను జయ్ కీనీమొగుడికీ ఇచ్చిందీ …పూర్తిగా తృప్తి పరిచిన మగాడికి ఆడదిచ్చేదీనూ… ’ అందది నాకళ్ళల్లోకి గుచ్చి గుచ్చి చూస్తూ
‘…
ముద్దులా!… వెంట్రుకల్లో వేళ్ళు దూరుస్తూ ఆడుకున్నానని చెప్పానే!…అపుడు పెట్టేసుకున్నాలేమొహం మీదామెడల మీదాచంకల్లోఒక చోటనేంటీఅంకిన చోటల్లా!…’ అన్నాను సిగ్గుపడుతూనే దాని కళ్ళల్లోకి చూస్తూ
‘…
ఆ తరవాత నా మొగుడ్ని పక్కకి దొర్లించి స్నానానికెళ్ళావా!…జిగట కడిగేసుకున్నావా! ’ అందది
‘…
ఉహూఁ!…నీ మొగుడ్ని దొర్లించగలనేంటీ , బెల్లించిబ్రతిమాలిబామాలిపక్కకి దింపేసరికి తల ప్రాణం తోకలోకొచ్చిందిఆ పైన , ఓ పది నిముషాలు సేదదీరిఅప్పుడు బయల్దేరాను …స్నానానికిఇక కడుక్కోడమంటావా!…ఆ పనిచేసినట్లు గుర్తు లేదునువ్వు చేశావా!?…ఐనా ఎందుకంత గుచ్చిగుచ్చి అడుగుతున్నావ్??…’ అన్నాను
‘…
నేనూ ఉండిపోయాలే!…నీలాగకడుక్కోనూ లేదుఇక ఎందుకడుగుతున్నానంటావా!…ఓ భయం దొలిచేస్తూందే బుర్రని…’ అందది
‘…
ఏంటదీ!…’ అన్నాను మనస్సు పరిపరి విధాల పోతూంటే!…
‘…
నువ్వు చెప్పింది నువ్వే మర్చిపోయావా!… సారవంతమైన సమయంలో , ని… అయిపోయింతరవాత … ఆడది ఓ పదినిముషాల పాటు కదలకుండా వెలకిలా పడుక్కుంటే అది విడుదల చేసే అండాల్లోకి మగాడి వీర్యకణాలు ప్రవేశించడం తేలికని…’ అందది కుండ బద్దలుకొట్టినట్లు


‘…
అవునునిన్న మిళింద్ గాడితో ఆపని మనమిద్దరం చేశాం…’ అన్నాను గుండె దడదడలాడుతూంటే…‘ ఇవాళా చేశాంనా మొగుడితో నువ్వూనీ మొగుడితో నేనూనూ!…’ అంది వకుళ …ఎగసిపడుతూన్న గుండెల్ని అరచేతుల్తో ఒత్తుకుంటూనేను మౌనంగా ఉండిపోయాను …పరిష్కారం ఆలోచిస్తూ
‘…
అక్కడితో అయిందా!…ఈ సాయంత్రం గ్రూప్ పార్టీ కూడా ఉంది…’ అందదినిశ్శబ్దాన్ని ఛేదిస్తూ
…‘…
పర్లేదు లేవే!…ఈ మధ్య మార్కెట్ లో ఐ– పిల్స్… అని వస్తున్నాయట… , …డెభ్బై రెండు గంటల్లోగా అవి వేసుకుంటేఏ సమస్యా ఉండదట…’ అన్నాను…… వెంకట్ గాడు చెప్పింది గుర్తుకొచ్చి
‘…
అంటున్నావ్… ఎవరు చెప్పారేంటీ!…నీ స్టూడేంట్లా!…’ అందది నవ్వుతూ

‘… ఈ మధ్య ఎడ్వటైజ్ మెంట్ల పుణ్యమా అని ,వాళ్ళకి తెలిసినా ఆశ్చర్యం లేదులే!..కానీ మనకి చెప్పేంత ధైర్యం చెయ్యరు…’ అన్నాను , మాట తప్పించడానికి ట్రై చేస్తూ
‘…
మరెవరు చెప్పారూ!?…’ అందదివదలకుండా… ‘…వెంకట్ గాడు…’ అన్నాను తప్పించుకోలేక
’…
అహ్!…నీ మొదటి సరసుడుకదూ వాడు!!…ఆపని చేద్దాం…’ అని ధైర్యం పుంజుకుని , ‘…సర్లే , అదలా ఉంచుసాయంత్రానికి కావల్సిన ఏర్పాట్లు చేసుకుందాం… మొదటిది గెస్ట్ లిస్ట్వెంకట్ గాడిని , వాడి భార్యనీ కూడా పిలిస్తే ఎలా ఉంటూందీ! ’ అందది ఉత్సాహంగా
‘…
నా మొహం లా ఉంటూంది!…’ అన్నాను
‘…
ఐతే బాగుంటూందన్న మాట!…అటూ నీ జీజూ– దీదీఇటు మన ప్రొఫెసరూ– మేడం … ముసలి జంటలేగా!…ఓ కుఱ్ఱ జంటని పిలిస్తే , వాళ్ళకీమనకీ రంజుగా ఉంటూంది… ఐదు బెడ్ రూమ్స్ ని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చులే!…’ అందది , గబగబా ప్లాన్లేసేస్తూ
‘…
నీకు వాడిమీద మోజుందని నాకు తెలుసులే తల్లీ… ఇప్పుడు వీలుకాదుమరోసారి ఏర్పాటు చేసుకుందాం… ’అంటూ దాని ప్రపోజల్ కొట్టేసి…,
‘…
ఈ మొరటు అలవాట్లేనమ్మా నీ మొగుడు అదుపులో ఉంచుకోవాల్సిందీ!…మాధురీ దీదీతోనోనీ కొత్త బాసిణి తోనోవాళ్ళ మొగుళ్ల ముందుఅలా చేస్తే కొంపలంటుకోవూ!…ఇంతకీ ఎవరమ్మా వాళ్ళూ ’ అన్నాను మభ్యపెట్టి విషయం తెలుసుకోవాలని
‘…
తినబోతూ రుచెందుకూ!?..’ అందది… నేనేం మాట్లాడలేదు… ‘… సర్ప్రైజ్ …అన్నాగా!…కాస్త ఓపిక…’ అందది నన్ను బుజ్జగిస్తూ
‘…
సర్లే!…ప్లాన్ కంటిన్యూ చెయ్యిమగాళ్ళ చేత ప్రామిస్ లు చేయించడం దగ్గర పక్క దోవ పట్టాం!…’ అన్నాను
‘…
ఎన్ని ప్రామిస్ లు చేయించినా లాభం లేదమ్మా!…ఇంటికెళ్ళింతర్వాత … పెట్టిన ఒట్లన్నీతీసి గట్టున పెట్టేసి వీలున్నప్పుడల్లా దెప్పుతూంటారు మగాళ్ళు…’ అందది…‘ అవును…’ అన్నాను …
‘…
అందాకా ఎందుకూ!…నిన్న రాత్రి నేను నీ మొగుడితోనూనువ్వు నా మొగుడితోనూ చేసినవిఅదీ అందరి ముందూచేస్తే …ఏ కారణం వల్లైనా చేస్తేఓర్చుకుంటారనుకుంటావా మన వాళ్ళూ!…’ అందదిలెక్చర్ మోడ్ లో
‘…
అందుకేగా!…గేమ్ లో ఐటమ్స్ ని జాగ్రత్తగా సెలక్ట్ చేసుకోవాలనంటూంట!…’ అన్నాను …
‘…
అంతే కాదుఎవరి మొగుళ్ళని వాళ్ళు …హెచ్చరించాలని కూడా చెప్పాలిఅందరికీ!…’ అంది వకుళ లేచి , ఒళ్ళు విరుచుకుంటూ
‘…
పదకొండు దాటిందే!… స్నానాలు చేసి తయారయ్యేసరికి మగాళ్ళు వచ్చేస్తారు …’ అంటూ నేనూ లేచేను
ఓ అరగంట పైగా , తీరిగ్గా స్నానాలు చేసి ( …క్లీన్కూడా చేసుకుని…) కిందికి దిగేసరికి మగాళ్లు వస్తూన్న కలకలం… ఏవో డబ్బాలు మోసుకొస్తున్నారు ఇద్దరూ
భోజనం చేస్తూ సాయంత్రం ప్లాన్ గురించి వివరించాం
‘…
అసలు పనిరెండు రౌండ్సేనా!…’ అన్నాడు మధు…‘…టైం ఉండదు…’ అన్నానునేల చూపులు చూస్తూ
‘…
ఎక్కువైతే తృప్తుండదులే మధూ… , …ఓకేఅలా ఐతేఇప్పటికేటి.పిఐన మగాళ్లకి తక్కువ చాన్సులూకొత్త వాళ్ళకి ఎక్కువ చాన్సులూ ఇవ్వాలి …’ అని ప్రపోజ్ చేశాడు వికాస్ …వకుళని చూస్తూ
‘…
టి.పి…’ అంటే ఏంటీ!…’ అనేసింది వకుళ… నే వారిస్తూన్నా పట్టించుకోకుండా!… ఇటువంటి అవకాశం వదులుకుంటాడా నా మొగుడూ! …వకుళ కి కనపడేలా తన తొడల్ని నిమురుకునిఅదే చేత్తో దాని తొడల్నీ నిమిరివీటి పరిచయం ’ అన్నాడు కొంటెగా కన్ను గీటుతూ
‘…
ముట్టుకోకుండా చెప్పచ్చుగా!…’ అన్నాను …ఎఱ్ఱబడ్డ మొహంతో
‘…
ఇలా నా!…’ అంటూ పిడికిలిని ముందుకీ , వెనక్కీ ఆడించాడు మధు…‘…ఛీ…’ అన్నానుఅది చూడలేక కంచం ముందునుంచి లేస్తూ! …
‘…
దీనికన్నా నీమొగుడి పధ్ధతే నయం తల్లీ!…’ అంది వకుళ , అదీ లేస్తూ
కాసేపట్లో మగాళ్ళు కూడా ముగించి మా పక్కన చేరారుఎక్కడ రెస్ట్ తీసుకుందాం!?…అంటూ
మీరిద్దరూ కింద బెడ్ రూమ్స్ లో పడుక్కోండిసంధ్య పిల్లల రూం లోనూ , నేను మాస్టర్ బెడ్ మీదా!…’ అంది వకుళ అథారిటీగా
అంత తేలికగా ఒదుల్తారా మగాళ్ళూ!…‘…నీతో డిస్కస్ చెయ్యవలసింది చాలా ఉంది సంధ్యా!…గెస్ట్ రూం లోకి రా!…’ అన్నాడు వికాస్నా చెయ్యట్టుకుని… ‘…కరెక్ట్ , మేమిద్దరం మా బెడ్ రూం లోకెళ్తాం…’ అన్నాడు మధువకుళ నడుంని చుట్టేస్తూ
‘…
అలా ఐతే సాయంత్రం ప్రోగ్రాం కాన్సిల్…’ అంది వకుళ విడిపించుకోడానికి పెనుగులాడుతూ…‘…ఇప్పుడలిసిపోతే సాయంత్రం అభాసు పాలౌతారుఅదీ కొత్త గెస్టుల ముందు…’ అన్నాను చెయ్యి విడిపించుకుకోడానికి ప్రయత్నిస్తూ
ఏ కళనున్నారో!…ఒదిలేశారు మగాళ్ళుబ్రతుకుజీవుడా!…అనుకుంటూ మేడమీదికి పరిగెత్తిచెరో గదిలో దూరి తలుపులేసుకున్నాం
……. …….. …. …… …..
టక టకా చప్పుడ్లకిఉలిక్కి పడి లేచి చూశా… ‘…సంధ్యా దీదీ వకూ దీదీ…’ అంటూ తలుపు బాదుతూన్న రూప గొంతు వినేసరికి నిద్ర పారిపోయింది… బధ్ధకంగా లేచెళ్ళి తలుపు తీశాను… మాస్టర్ బెడ్ రూం తలుపు దగ్గరుందదిచప్పుడు వినగానే వెనక్కి తిరిగి, ‘…ఇక్కడున్నారా దీదీ!…’ అంటూ లోపలికొచ్చి బిస్కెట్స్ , టీ పాట్ , ఉన్న ట్రేని టేబుల్ మీదెట్టి ‘…వకూ దీదీ ఏరీ?…’ అంది అన్ని వైపులా వెతుకుతూ
‘…
వాళ్ళ రూం లో పడుక్కుంది , నే లేపుతాలే!…అవునూఆ వెనక రెండు గెస్ట్ రూమ్స్ క్లీన్ చేశారా?…’ అన్నాను…‘…అయ్యాయి దీదీ , వకూదీదీ బెడ్ షీట్స్ ఇస్తారేమో అని…’ అంటూ నసిగిందది… ‘…మేం తెస్తాంలే!…’ అన్నాను బాత్రూం వైపెళ్తూఅది ఇంకా అక్కడే నిలబడుందిఏంటన్నట్లుగా చూశాను… ‘…గెస్టులొస్తున్నారా!…’ అని దాని కూపీ…‘…అన్నీ దీనికే కావాలి…’ అని మనస్సులో అనుకుని …అవునుఅని పైకి చెప్పి బాత్రూం లోకెళ్ళిపోయాను
నేను బైటికొచ్చేసరికి వకుళ మంచంమీద బాసంపట్టేసుకుని కూర్చునుందిటీ సిప్ చేస్తూ…‘…బెడ్ షీట్స్ కావాలని రూప వచ్చింది…’ అన్నాను , మరో కప్పులో టీ పోసుకుంటూ…‘…నేనిచ్చి పంపించాలేతొందరగా రెడీ కా… ఐదౌతూంది…’ అందది…‘…ఏం కట్టుకోవాలా!…’ అని ఆలోచిస్తూంటే పక్కనున్న పాకెట్ లోంచి నా పార్టీ చీర , స్పెషల్ బ్లౌజ్ తీసి మంచం మీద పడేసి…‘…ఒంటిమీద మూడో గుడ్డగా పెట్టీకోటేసుకుంటావో!…పాంటీ వేసుకుంటావో నీ ఇష్టం…’ అంటూ లేచిందది
‘… 
మరో పావుగంటలో తయారై అద్దం ముందు నిలబడి కుచ్హ్చెళ్ళు సర్దుకుంటూ చూసుకున్నాను… బాగ్రౌండ్ లో లైటుంటే తొడల సైజులు స్పష్టంగా తెలుస్తూనే ఉన్నాయి… పెట్టీ కోట్ వేసుకోవాల్సిందిఅనుకుంటూ తలెత్తానుఎన్నడూ లేందినా స్థనాలు బైటికి ఉబకడం గమనించి … ముచ్చటపడికుట్టించుకున్న బ్లౌజ్ ( …అదే ,కిషన్ గాడి చేత కొలతలు తీయించుకున్నది…) అప్పుడే టైట్ అయిందాలేక ఇవి… పెద్దవయ్యాయాఅనుకున్నానుఅలవోకగా నా గుబ్బల్ని తడుముకుంటూ
…‘…
కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తున్నాయిలే!…నడు…’ అంటూ వకుళ లోపలికొచ్చింది…‘…నోరు ముయ్యవే!…’ అంటూ దాని వెనకే బయల్దేరాను
మాంచి కలకలంగా ఉంది హాల్లో!…బెర్ముడా , కాలర్ లేని బనీన్లల్లో మా మొగుళ్ళు హడావిడి చేస్తున్నారు , ఐదు టూ సీటర్ సోఫాలని గుండ్రంగా ఎరేంజ్ చేయించడానికి.

 .

10ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Akkatho Modati Anubhavam, boothu kadhalu, Boothu Kathalu, Boothu Bommalu, boothu kadalu in telugu, Telugu puku kathalu, Telugu Puku Lanjalu, telugu boothu kathalu meekosam, telugu boothu kathalu online,Telugu Boothukathalu Akkatho Modati Anubhavam,telugu sex storiesdownload telugu dengudu kathalu, telugu vallaku boothu kathalu and boothu videolu chatting, telugu script kathalu, telugu puku kathalu, boothu kadalu bommalatho, telugu incest stories, aunty banthula, aunty kathalu, puku dengudu kathalu in telugu, bommalu, andhra aunties dengulata 3gp videos, pachhi boothu kathalu in telugu, telugu naziya matala gadhi, sarasamaina boothu kathalu, andhra boothu, pushpa puku, namitha boothu telugu, pachi puku, mallu kuliyal photo, pooku rasam, telugu boothu kathalu download,Telugu boothu kathalu, soumya reddy boothu kathalu, telugu kathalu, telugu kamakeli kathalu in telugu script, telugu aunty.telugu kamakeli kathalu, telugu srungara boothu kathalu pdf, Telugu Vallaku Boothu Kathalu in Telugu Script. Manali Denguthara Meku Pedda Maddala Unaya Aithe Mamanli Kullapodavandi raaa boothu videolu, boothu kathalu in telugu, telugu lanjalu, andhra boothu kathalu, telugu boothu kathalu with pictures,nude pulpy auntys,xossip

BARTHALA MAARPIDI – 36, భర్తల మార్పిడి , Husband Swap STORIES,telugu sex stories,dengudukadalu,telugu boothu kathalu,kamasastry stories,kamasastry kathalu,dengulata telugu stories episodes,telugu sex stories jabardast,jabbardasth sex stories,xossipy,BARTHALA MAARPIDI

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button