BARTHALA MAARPIDI

BARTHALA MAARPIDI – 40 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI - 40 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI – 40 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

కథ,కథనం: సంధ్య – కిరణ్

ఉహూఁ!…చూడ్లేదు , చూడను కూడానూ!…మీ అక్కకి మొహమాటం జాస్తిఅట్లా అని …… కోరికకి లోటేమీ లేదు!…అంచేత మేం ఒకళ్ళ రంకులు మరొకళ్ళం తెలుసుకోం… పొరపాట్న కళ్లబడ్డా దానిగురించి మాట్లాడుకోం!…అన్నాడే నా బ్లౌజ్ విప్పేస్తూ!…నిజమా!?…’ అని అడిగాను
‘…
ఊఁ!…ఐనా ఆ గోలెందుకిప్పుడు!…నిన్నేంచేశాడో చెప్పు…’ అందది
ఒక్కడుగు వెనక్కి జరిగి ‘…ఒహ్!…బ్రాసియర్ కూడా మానేసి ఉత్తి పాంటీ మాత్రమే వేసుకున్నావన్నమాటఏదీ!…తలవెనక అరచేతులెట్టుకుని ప్రదర్శించు నీ గుబ్బల అందాల్ని!…’ అంటూ భుజాలట్టుకుని నన్ను వెనక్కి తోశాడే !…మొహమాటపడుతూనే తన కోరిక తీర్చిబోనస్ గా భుజాల్ని కూడా కుదిపానే అక్కా!…’ అన్నానుదాని మొహంలోకి చూస్తూ
‘…
సిగ్గులేకుండా , సినిమా వాంప్ లాగ వీటిని పైకీ , కిందికీ కదిపావన్నమాటచూసేసరికి వెఱ్ఱెక్కిపోయుంటుంది నీ బావకిఏమన్నాడూ! …ఏం చేశాడూ!…’ అందది వేడిగా!
‘…
అడిగాడుగదమ్మా!…తప్పుతుందా!…’ …ఇక ఏమన్నాడంటావా!…ఒహ్!… ఏం బింకంఏం పొంకంవీటిది!?…’…అంటూ కుదుళ్ళదగ్గర్నుంచీ ఒడిసి పట్టుకునికసుక్కునపిసికే సరికిఒళ్ళు ఝల్లుమనడంతో ఓ అడుగు వెనక్కేశానేనా చను మొనలట్టుకుని మీదికి లాక్కుందామనుకున్నాడు గానీ మొదటి ప్రయత్నంలో అవి అంకలేదు… మరో సారి ట్రై చేశాడునలుపుళ్ళకవి పొటకరించడంతో ఈ సారి దొరికిపోయాయి
‘…
కాకపోతే …వే …కాస్త చిన్నవిఐనా పర్లేదులే …సాగదీస్తే సరీ!…’ అంటూ నా చనుమొనల్ని రెండు చేతుల చూపుడు , బొటకన వేళ్ళ కాంబినేషన్ తో పట్టుకుని బయటికి లాగి , ‘…బ్రహ్మాడం…’ అంటూ తలని ముందుకొంచాడు
తను చెయ్యబోతూన్నది అర్థమై , చటుక్కున ఓ అడుగు వెనక్కేసిసాగి పోయిన …వాటిని లోపలికి ఒత్తుకుని, ‘…ఈ లెక్కన వకుళవి చూస్తే మూర్ఛ పోతావు…’ అంటూ వెనక్కి తిరిగి మంచం మీద బోర్లా పడిపోయి… తనవైపు ఓరగా చూసి ,కావాలనే కళ్ళు మూసు కున్నానే …తనని రెచ్చగొట్టడానికి…’ అంటూ దాని వైపు చూశాను
‘…
దానివి చిన్నప్పట్నించీ పొడుగే!…’ అని…‘…అవునూ!…అతగాడెలా ఉంటాడో!…’ అందది , పక్క చూపులు చూస్తూ
‘…
ఎవరూ?!…’ అన్నానుఎవరిగురించోఅర్థమైనా…‘…అదే వకుళ మొగుడుమొరటు మనిషేమో కదూ!…’ అందదిఓ లిప్త నా కళ్ళల్లోకి చూసి చూపులు తిప్పేసుకుంటూ
‘…
ఓహో ! మధా!…అతగాడిమీద మనసైందేంటీ!…’ అని కవ్వించాను…‘…!…పోవే!…నీ విషయం చెప్పు ముందు!…’ అందది తప్పించు కుంటూ
సిగ్గు పడుతూందితరవాత కనుక్కోవచ్చులే … అనుకుని …‘…నా తొడల్నీపిరుదుల్నీ మెత్తగా పిసుకుతూఏయ్! …వెనక్కి తిరుగూ!…’ అంటూ బ్రతిమాలాడే బావ … ’ అన్నాను…‘…తిరిగావా!?…’ అని అడిగిందది
‘…
ఉహూఁ!…’ అంటూ ఓ లిప్త బట్టల్తో ఉన్న తన ఒంటిని కిందినుండి పైదాకా చూసి మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకున్నానేబుఱ్ఱ లో లైట్ వెలిగి , తను ఒంటిమీదున్న బట్టల్ని పరపరా ఒలిచేసుకుంటూంటే , అరమోడ్పు కళ్ళతో తన శరీరాన్ని చూశానమ్మా!…
కండలు తిరిగిన ఛాతీ కాదుగానీ విశాలమైనదే!…దానిమీద జుత్తు ఉన్నామధు ఛాతీ మీదున్నంత దట్టం కాదు… దండలు బలంగానే ఉన్నాయి… విప్పేసిన బట్టల్ని కుర్చీ మీద పడేయడానికి వెనక్కితిరిగినపుడు చూశావీపు మీదా , పిరుదుల మీదా కూడా జుత్తుపొట్ట ఇంచుమించు లేనట్లే…’ అనుకుంటూ చూపుని ఇంకాస్త కిందికి జరిపానమ్మామదన్ జీజూ దానంత లావుకాకపోయినాఇంకాస్త పొడుగ్గా… ఉంది , బావ మగతనం…’ అని చెప్తూంటే
‘ 
మదన్ జీజూ !…అంటే గోయల్ జీ కదూ!…అంత లావా అతగాడిది!…’ అంది సుజాతక్క జీరగా… ‘ …అం!…త ముచ్చటగా ఉంటే లేడీస్ ఛాయిస్ రౌండ్ లో అతగాడ్నే సెలక్ట్ చేసుకుందుగానిలే!…మధు మీఇంటికి వచ్చి పోవల్సిన వాడేగా…’ అన్నాను …కన్ను గీటుతూ
‘…
ఛీ!… నీ కధ త్వరగా పూర్తి చెయ్యితల్లీ!…’ అందది ..‘.సర్లే…’ అంటూ కంటిన్యూ చేశాను

సంధ్యా!..వెలకిలా తిరుగూ!… అంటూ …దాన్ని… సవిరించుకుంటూ తను నా దగ్గరకొస్తూంటేఇలాగే నయంలేక పోతే నేను చాలా …లూజ్… అనుకుంటాడు కుమార్ బావ… అనుకుని…‘…ఉహూఁ…’ అంటూ మొరాయించాను
‘…
ఒహ్!…ఇలా… నీకభ్యంతరంలేదా!…మీ అక్క అస్సలొప్పుకోదలా చేస్తానంటే!…’ అంటూ నా వెనక జేరి నా పిర్రలకి తన మగతనాన్ని రుద్దడం మొదలెట్టాడే!…నిజమా!?…’ అన్నాను
‘…
అలా చేయించుకోవచ్చని కూడా నాకు తెలీదు…’ అందది…‘…అంటేనీ పరిచయస్తులందరూ ముద్దపప్పులన్నమాట!…వెరైటీలన్నీ చూపించమని మధుకీమదన్ జీజూకీ చెప్తాలే!…’ అన్నాను… ‘…తల్లీ!…నాబాధ నే పడతానుగానీతొందరగా నీ కధ పూర్తి చెయ్యి…’ అందది
‘…
అలాగైతే …… తప్ప మరో మాట రాకూడదు నీ నోటిలోంచి!…’ అన్నాను… ‘ఊఁ…’ అందది బుధ్ధిగాసరే విను… అంటూ మొదలెట్టి
‘…
ఏంటదీ!…అలా ఒద్దు బాబూ!…’ అంటూ ముద్దరకురాలి లాగ తెలియనట్లు ఫోజు కొడుతూనే పొత్తికడుపుని పరుపుకదుముకుంటూ పిర్రల్ని పైకెత్తానే!… విచ్చుకున్న నా పూరెమ్మలు తనకి దర్శనమివ్వగానే…‘…ఇదీ కరెక్ట్ పొజిషన్ …’ అంటూ చటుక్కున ముందుకడుగేసి , తన …డ్డని వాట్లోకి జొనిపాడమ్మా! … ’ అన్నాను
‘…
ఇష్ష్ఊఁ…’… అందది
‘…
బొడిపె లోపలికి వెళ్తూండగానేఇష్ష్…’ అని మూల్గాల్సి వచ్చిందే అక్కాఆ చొబాటుకి…’ అంటూ బరువుగా నిష్టూర్చి
వేళ్ళతో బావ మగతనాన్నితడుముకునే సరికి ‘…నా అంచెనా తప్పేమో!…’ అనిపించింది… దాంతో ముడుచుకునున్న తొడల్ని కాస్త ఎడం చేశానేనెమ్మది నెమ్మదిగా బావది… లోపలికి ప్రవేశిస్తూంటే నా తొడలు మరింత ఎడమౌతూ వచ్చాయి
రిబ్స్ మీద బావ చేతివేళ్ళ కదలిక గమనించిపట్టుకోసం కాబోలుఅనుకుంటూ మోచేతుల మీద కాస్త పైకి లేచానుస్థనాల్ని అప్పగించడానికి… అనుకున్నట్లుగానే వాటిని… ఊతంగా పట్టుకుని ….కసుక్కున గెంటాడుదిమ్మతిరిగిపోవడంతో…‘…పోటుపోటుకీ ఉబ్బుతూందేంటి బాబూ బావది!… అని మనస్సులో అనుకుంటూతన గెంట్లకి అనుకూలంగా తొడలిప్పుకుని ..య్!…నెమ్మదీ… అని వగలు పోయాను
‘…
ఆ మాట నీ మొగుడ్ని మరింత రెచ్చగొట్టినట్లుందిదిరిపోయే స్పీడు తో దున్నడం మొదలెట్టాడుపరుపునీదాని మీది బెడ్ షీట్లనీ పట్టుకుని ఆపుకోడానికి ప్రయత్నించానువీలు కాలేదుఆఖరి ప్రయత్నంగా మంచం మీద బోర్లా పడిపోయాను… తలకట్టు చేతులకి చిక్కింది… దాన్నట్టుకుని మైకంగా కళ్ళు మూసుకున్నానే అక్కా!…’ అంటూ ఆగానుఊపిరి తిప్పుకోడానికి
‘…
ఆ పొజిషన్ లోనే విదిలేశాడా!…’ అంది సుజాతక్క … తమకం పొర్లుతూన్న గొంతుతో
‘…
ఉహూఁ!…కొంచెం సేపు తరవాత నా పొత్తికడుపుకింద చేతి వేళ్ళు తారట్లాడడం మాత్రం తెలిసిందమ్మా!…కితకితలుగా అనిపించడంతో నా మొత్తని కొద్దిగా పైకెత్తానే!… ఇక చూసుకో! …దాన్ని వాటంగా పైకెత్తుకుని పక్పక్పక్… మని చప్పుడ్లు చేసుకుంటూ దెండం… మొదలెట్టాడే!…’… అంటూంటే… ‘…ఏంటా బూతుకూతలూ!…’ అని సాగదీసిందది …బొంగురుపోయిన గొంతుతో
‘…
అంతకన్నా సరైన పదం దొరకక!…’ అన్నానుదాని కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూస్తూ …‘…సర్లే!…దాంతో ముగింపేనా!…’ అంది సుజాతక్క , నా చూపులు విడదీసుకుంటూ
‘…
ఉహూఁ!… వెలకిలా తిప్పిఒళ్ళూఒళ్ళూ పూర్తిగా అతుక్కుపోయేలా మీదెక్కేసినన్ను బానిసలా వాడుకుని , ఆపైన అడుక్కంటా గెంటింతర్వాతఅప్పుడూ!…’ అన్నానుతొడల మధ్య చెమ్మని ఒత్తుకుంటూ
‘…
నీమొగుడు నన్ను ఇంతకన్నా బానిసని చేసుకున్నాడులేమ్మా!…’ అంది సుజాతక్క మంద్రంగా… నేనేం మాట్లాడలేదు , కావాలనే!
‘…
ఇంగా నా ఆడతనాన్ని మేలుకొలిపిన మగాడు నీమొగుడేలే తల్లీ!…’ అందది కాసేపు మౌనం తరవాత… ‘…ఉహూఁ!…’ అని ఊరుకున్నానుఅదెంతవరకూ మనసిప్పుతుందో చూద్దామని
ఏం చెప్పాలా!…ఎంతవరకూ చెప్పాలా!?…అని ఆలోచిస్తూన్నట్లుగా కాసేపు మౌనంగా ఉండిపోయింది సుజాతక్క … నేనూ మాట్లాడలేదు
ఇంతలో వంటింటి తలుపు దగ్గర కదలిక కనిపించిందినెమ్మదిగా తల తిప్పి చూశాను… స్నాక్స్ ట్రే పట్టుకుని వకుళ నిలబడుంది , రావాలావద్దా అని ఆలోచిస్తూదాన్ని ఆగమని సైగ చేసి, ‘…తిండానికేమైనా తెస్తానే అక్కా!…నీరసంగా అనిపిస్తూంది…’ అంటూ లేచాను …ఊఁఅందది నన్ను పట్టించుకోకుండా
చకచకా వంటిల్లు జేరానుట్రే చేతులో పెట్టి ‘…ఏమేఏవంటూంది సుజాతక్క?…ఎంజాయ్ చేసిందిటా?…ఎవరితోనేంటీ?!…’ అంటూ ప్రశ్నలు కుప్పించింది వకుళ …‘…నీ సిక్స్ పాక్ తోనే!…ఇప్పుడిప్పుడే నోరిప్పుతూందిఇక్కడెలాఉంది వ్యవహారం?…’ అన్నానుమమ్మల్ని గమనించకుండానేముసిముసిగా నవ్వుకుంటూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూన్న దీపా మేడమ్ నీమాధురీ దీదీనీ ఓర కంట చూస్తూ
‘…
వీళ్ళూ అంతే! …అదీనేను నీ మదన్ జీజూ పెర్ఫార్మెన్స్ ని పూసగుచ్చినట్లు చెప్పాక!!…’ అంది వకుళ…‘…సరేకాసేపుండివాళ్ళనీ తీసుకురామాదగ్గరకిఅందరి అనుభవాలు అందరూ వింటారు…’ అంటూ వెనక్కి తిరిగిందాన్నే , మళ్ళీ వెనక్కొచ్చి …‘…అవునూ!…ఎలా ఉంది మదన్ జీజూ …ని…?’ అన్నాను


‘…
అదో పెద్ద కధమనం మళ్ళీ కూర్చున్నపుడు వివరంగా చెప్తాలే!…ఓ పక్క వాయిస్తూనే నా అంగాల్నీ , నీ అంగాల్నీ పోల్చడమే నీ జీజూ ఉద్యోగంనువ్వు చెప్పావేంటీ తనకినా …వాటిసైజుల , కొలతల గురించీ , బిగువుల గురించీనూ!…’ అందది చిరుకోపంతో
…‘…
ఉహూఁ…’ అంటూ అడ్దంగా తలాడించాను
‘…
మరి? , నన్ను కిస్ చేసింతర్వాతఅనుకున్నట్లుగానే ఉన్నాయి వకూనీ పెదాల బిగువులూఅప్పగించే పధ్ధతీనూసంధ్యకి తెగ మొహమాటంఅంటాడా!…’ వీటిని…’ అంటూ తల స్థనాలని తడుముకుని , ‘…పిసుకుతూసంధ్య వాటికన్నా కొంచెం సాఫ్ట్ అయినాచక్కటి పొంకంఅంటాడా!…పై మొనల్ని పుణికి… సంధ్య వాటికన్నా బాగా పొడుగివిఅని సర్టిఫికేటు పడేసి , గుబ్బల మధ్యలో మొహం రుద్దుకుంటూచెవుల్లో కితకిత లెడుతున్నాయి వకూ ఇవిఅంటూ మరింత సాగదీసేస్తాడా! … బొడ్డు చుట్టూ ముద్దులు కురిపిస్తూదాంట్లో చిటికెన వేలెట్టి , సంధ్య దానికన్నా నీదే లోతెక్కువ వకూఅంటాడా!… దాంట్లోకి దిగేస్తూ …సంధ్యదిప్లమ్ కేక్ లా బిగువూ , మెత్తదనల కలయికలా ఉంటుందినీది నోరూరించే ఐస్ క్రీంలామెత్తగా ఉంటూందంటాడా!
చొరబాటు కి , అరిటాకులా నువ్వూ , గులాబి రేకులా నేనూ వణుకుతామంటాడా! , రికి మన ఎదురొత్తులిచ్చే అలవాట్లనీ కూడా పోలుస్తాడా!…నువ్వు చెప్తేనే కదా ఇవన్నీ తెలిసేదీ!…’ అందది… కందగడ్దలా ఎఱ్ఱబడ్డ మొహంతో… ‘…నీ మొహం!…’ అని తీసిపడేసినాదానికి ఎలా సర్ది చెప్పాలా?…అని ఆలోచిస్తూంటే
‘…
మరి ఈ విషయాలు చెప్పలేదేం మాకు?!…ఇప్పుడే మదన్ ని నిలదీస్తానాగు!…’ అంటూన్న మాధురీ దీదీ పరిహాసపు గొంతు వినిపించింది… ‘…ఏం ఒద్దు దీదీ!…’ అని వకుళ సిగ్గుల మొగ్గౌతూ వారిస్తూంటేగుమ్మం లోపలికి ఓఆడుగేసి చూశాను …తలుపు పక్కనే నిలబడుందావిడకొంచెం వెనకాతలే దీపా మేడమ్ఇద్దరి మొహాలలో చిలిపి నవ్వు చిందుతూంది
‘…
రండిఅక్కడ హాల్లో సుజాతక్క ఒక్కర్తే ఉంది…’ అంటూ వెనక్కి తిరిగే సరికి …సన్నగా ఘల్లు మని మువ్వలు చప్పుడు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూంది సుజాతక్క… ‘…ఆగక్కా!…అందరూ మనవాళ్ళే!…’ అంటూ వకుళ సన్నగా పిలిచేసరికి ఆగిపోయింది
‘…
అహ్!…ఈ మువ్వల చప్పుడ్లేనన్నమాటమాకు మాస్టర్ బెడ్ లో వినిపిస్త!…భలే ఉన్నాయి సుజాతా!…ఎక్కడ కొన్నారూ?…’ అంటూ దాని పక్కన చేరింది…‘…ఛీ!…నిజమా!…’ అంటూ ముడుచుకుపోతూన్న సుజాతక్కని చెయ్యుచ్చుకుని ఆవిడ డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరకి దారి తీస్తూంటే మిగిలిన ముగ్గురం వాళ్ల వెనకే బయల్దేరాం
‘…
ఎవరూ!?…’ అని దీపా మేడమ్ సన్నగా అడగడం… ‘…వికాస్…’ అని సుజాతక్క గొణగడం , …‘…మాంఛి పనివాడనుకుంటా కదూ!…’ అని ఆవిడ కూపీ… సన్నగాఊఁ… అంటూ ఈవిడ సర్టిఫికేటూమాకు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయిదార్లో పడుతున్నారు… అనుకున్నాంవికాస్ తో తొడపరిచయమున్న మేం ముగ్గురం
అందరం డైనింగ్ టేబుల్ చుట్టూ సెటిలయ్యాం

 
ఇంతలో డ్రింక్స్ ట్రే లు పుచ్చుకుని వచ్చారు… వికాస్ , మధు లు… లేటెస్టు సరసుల్ని చూసి , సిగ్గుల మొగ్గలైపోయారు సుజాతక్కా , దీపా మేడం లు …కొంటెగా నవ్వుతూ ఆడాళ్ళందరికీ తలోటీ ఇచ్చి వెళ్తూంటే …‘…వాళ్లని ఎక్కువ తాగద్దని చెప్పు…’ అంటూ నా తొడగీరింది మాధురీ దీదీ
‘…
సరే!…’నంటూ , ‘…మధూ…’ అని పిలుస్తూ నే బయల్దేరానునావెనకే వికాస్ ని పిలుస్తూ వకుళ…‘…ఏంటీ?…’ అన్నారువెనక్కి తిరిగారు వాళ్ళు
పిలిచామే గానీ … ఓ అరగంట క్రితమే మరో మగాడి పక్కన పడుక్కున్నామన్న విషయం గుర్తు రావడంతోసిగ్గు ముంచుకొచ్చిందిద్దరికీ … ‘…మిమ్మల్ని ఎక్కువగా తాగద్దంటున్నారు అందరూ!…’ అంది వకుళపక్క చూపులు చూస్తూ
…‘…
ఎందుకో!…’ అన్నారు మా వైపు గుచ్చిగుచ్చి చూస్తూ… ‘…పెర్ఫార్మెన్స్ దెబ్బతింటుందనీ!…’ అన్నాను ఒళ్ళు మండి
మొహాలూమొహాలూ చూసుకుని ‘…నిజమే గురూ!…’ అనుకుని…, చటుక్కున ముందుకొంగి , నన్ను మధూవకుళని వికాస్ దగ్గరకి లాక్కుని పెదాలమీద ముద్దులెట్టేసి , వెనక్కి తిరిగారు
‘…
మాంఛి చనువుందన్న మాట మీ నలుగురి మధ్యా!…’ అంది దీపా మేడమ్ , మేం దగ్గరకొచ్చాక… ‘…ఛీ …ఊరుకోండి మేడమ్…’ అంటూ మా సీట్లల్లో కూర్చున్నాంనేనూ , వకుళా
‘…
ఒప్పుకోవే సంధ్యా!…నాగురించి మదన్ జీ కి చెప్పావ్ కదూ!…’ అని ఇందాకటి విషయాన్ని లంకించుకుంది వకుళ , టాపిక్ మార్చడానికి
‘… 
బుర్ర లేదే వకూ!…నీబిగుతు… గురించి ఓ ఆడదానికెలాతెలుస్తాయ్!?…. నిన్నూ , దాన్నీ వాడుకున్న మగాడు చెప్పాలి గానీ!? అంది సుజాతక్క నన్ను సపోర్టు చేస్తూ
‘…
అంటే మధో , వికాసో అనా!…’ అంది దీపా మేడమ్… ‘…ఇంకా మధుకీ , మదన్ కీ అంత చనువేర్పడలేదుటైమూ లేదు…’ అంది మాధురీ దీదీ
‘…
మరో విషయం మర్చిపోతున్నారుమనం ఆడాళ్ళం , మొగుళ్ళ సైజుల గురించీపనితనంగురించీ గొప్పలు చెప్పు కుంటాం కానీ , తమ స్త్రీ విజయాలగురించి డబ్బాలు కొట్టుకునే మగాళ్ళు మాత్రం సొంత భార్య పొంకాల గురించీబిగువుల గురించీ ఛస్తే చెప్పుకోరు …పక్కింటి వాళ్ళ పెళ్ళాల గురించి మాట్లాడుతారు గానీ!!…’ అని కుబుసం విడిచిన తాచుపాములా బుసకొట్టింది సుజాతక్క
‘…
అహ్!…మాంచి లాజిక్ బుర్ర సుజాతా మీది!! …అంటే చెప్పింది వికాసే నన్నమాట !…’ అంది మాదురీ దీదీ…‘..నిజం… ఊఁ… విప్పండింక సుజాతా!…మీ వాయింపు దస్త్రం!…’ అంది దీపా మేడం …
‘…
నా తరవాత మీరూ చెప్తానంటేనే!…’ అంది , దీపా మేడంమాధురీ దీదీలవైపు చూస్తూ… సరే నంటూ ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళిద్దరూ
‘…
ఆ ముష్టి మూలుగుల మ్యూజిక్ ఒకటి పెట్టారుగా!…దాంతో మొదలైంది కధప్రతి మొగాడూపక్కవాళ్ళు చూస్తున్నారని కూడా చూడకుండా ఒకటే ముద్దులూనలుపుళ్ళూనూ… మీ ఆయన తో మొదలైంది ఆని…’ అంటూ దీపా మేడం వైపు చూసి, ‘…అక్కడ్నుంచిమీ ఆయన చేతుల్లోకీఆ పైన మీ ఆయన చేతుల్లోకీ… ’ అంటూ మాధురీ దీదీ వైపూ ,వకుళ వైపూ చూపు తిప్పితరవాత నా మొగుడి చేతుల్లో చేరిఆఖరునఇదిగో !…దీని మొగుడి చేతుల్లో పడ్డాను …’ అంటూ నా మొహం లోకి చూసింది
…‘…
అందరం అలా మారిన వాళ్ళమే!…కాకపోతే మొదలొక చోటాఆఖరు మరో చోటానూ!…,వికాస్ తో మొదలెట్టి , మధుచేతుల్లోకీ , నా మొగుడి చేతుల్లోకీ , ఆ తరవాత మీ ఆయన చేతుల్లోకీ…’ అంటూ సుజాతక్క వైపు చూసి , ‘…ఆపైన మీ ఆయన కౌగిట్లోకి చేరానమ్మా! …అంతే….పై ఫ్లోర్ చూసొద్దామా!…అంటూ మేడ మెట్లెక్కించేశాడు…’ అంది మాధురీ దీదీదీపా మేడం వైపు చూసి అరసిగ్గుతో నవ్వుతూ
‘…
నేనూ అంతే!…మీ ఆయన చేతుల్లో నలిగి…’ అంటూ మాధురీ దీదీ చేతిని తట్టి , ‘…అక్కడ్నుంచి వికాస్ చేతుల్లో పడి , ఆ పైన ప్రొఫెసర్ చేతుల్లోకొచ్చి , తరవాత నీ బావ తో నలిపించుకుని …’ అంటూ నా చేతిని గోకి… ‘… ఆఖరుగా … ఇథ్థే ఆనా దీపా భాభీ…’ అంటూ ప్రేమగా పిలిచిన నీ మొగుడి మీద మోజు తీరకమీ బెడ్ రూం చేరానమ్మా తనతో బాటు!…’ అంటూ వకుళ వైపు చూసిందిదీపా మేడం
‘…
ఎందుకో అంత మోజు!? ’ అంటూ చూపుడు వేలితో ఆవిడని పొడిచింది సుజాతక్కకొంటెగా నవ్వుతూ…‘…ఎందుకేంటీవాళ్ల స్టేట్ వాడనీ!…’ అని వెక్కిరించింది మాధురీ దీదీ
‘…
అదెలాగూ ఉందనుకో!…ఆడదాన్ని ముట్టుకుంటే కందిపోతుందేమో!…అన్నట్లుగా ప్రవర్తించే బిమల్ బాబు తోనూఅదే స్టైల్ లో ఉండే అతగాడి మేధావి వర్గపు స్నేహితులతోనూ పదిహేనేళ్ళు గడిపింతర్వాత , అనుకోకుండా ఓ మొరటు మనిషి పాలబడితే ఒంటికి పండగ కాదూ!…’ అంది దీపా మేడమ్
‘…
అంచేత మనస్ఫూర్తిగా నలిగిపోయానంటావ్!…అంది సుజాతక్క… ‘…అదెలా జరిగిందో వివరంగా చెప్పచ్చుగా!…’ అంది మాధురీ దీదీ… ‘…మధు పక్కన పడుక్కోడానికి తహ,తహ లాడిపోతున్నారు వీళ్ళు…’ అనిపించింది వాళ్ల ఆత్రం చూసేసరికి
‘…
మీ వెనకే లాండింగ్ దాకా మెట్లెక్కాంలే మాధురీ , నేనూ మధూఆ తరవాతే ఆలస్యం భరించలేనట్లు… అమాంతంగా నన్ను చేతుల్లోకెత్తేసుకుని పైకి పరిగెట్టాడుపడేస్తాడన్న భయంతో తన మెడని రెండు చేతుల్తోనూ పెనవేసి , అరమోడ్పుగా కళ్ళు మూసు కున్నానుదాంతో నువ్వూ , బిమల్ , పిల్లల గదిలోకెళ్ళే టైమ్ కి మేమూ మాస్టర్ బెడ్ చేరాం… అనుకోకుండా కళ్ళు తెరిచానేమో .. నా మొగుడి కళ్లతో కలిసేసరికి సిగ్గుతో చచ్చిపోయానంటే నమ్ముకానీ తను మాత్రం స్పోర్టివ్ గా కన్ను గీటాడుఎంజాయ్ చెయ్యి… అన్నట్లుగా!…’ అని మొదలెట్టింది దీపా మేడం
‘…
ఊఁ…’ కొట్టాం అందరం
‘…
గదిలోకి తీసికెళ్ళగానే కిందికి దింపేస్తాడని అనుకున్నా!…కానీ సరాసరి మంచం మీద కుదేసి , నా మీదడిపోయి పెదాల్ని ఆక్రమించేసుకున్నాడు …గడ్డాలూమీసాలూ గుచ్చుకోడంతో పట్టుమని పది సెకన్లు ఓర్చుకోలేక విలవిల్లాడి పోయాననుకో!…ఎందుకో పెదాల్ని విదిలేసి,మోచేతుల మీద పైకి లేచి , జాకెట్ లోంచి పొంగుతూన్నవీటినీ… వాటి మధ్య ఉన్న ఆ పాడు పుట్టుమచ్చనీ , కన్నార్పకుండా చూడడం మొదలెట్టాడమ్మా!…’ అంటూ వంకర్లు తిరిగిపోయింది దీపా మేడం
‘…
ఆ పుట్టు మచ్చని ఇంతకు ముందు చూడ్లేదా?…మీ ఇద్దరికీ ఇది మొదటిసారి కాదనుకుంటా!…’ అంది మాధురీ దీదీ , వంకర నవ్వుతో…‘…అప్పుడు చీకట్లోనే!…’ అంటూ ఇంకిన్ని సిగ్గులొలకపోసిందిదీపా మేడం
‘…
ఏమీ కాదుఅంతా లైట్ లోనే!…లేని పుట్టుమచ్చని ఎలా చూస్తాడూ!…ఈ మధ్య కాలంలో పుట్టుకొచ్చిందేమో!…’ అంటూ నా చెవి కొరికింది వకుళ.. … ‘…నీకు రా లేదూ బొడ్డు పక్కన!…అలాగే ఆవిడకీ వచ్చిందేమో!!…’ అన్నాను కొంటెగా

 .

10ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Akkatho Modati Anubhavam, boothu kadhalu, Boothu Kathalu, Boothu Bommalu, boothu kadalu in telugu, Telugu puku kathalu, Telugu Puku Lanjalu, telugu boothu kathalu meekosam, telugu boothu kathalu online,Telugu Boothukathalu Akkatho Modati Anubhavam,telugu sex storiesdownload telugu dengudu kathalu, telugu vallaku boothu kathalu and boothu videolu chatting, telugu script kathalu, telugu puku kathalu, boothu kadalu bommalatho, telugu incest stories, aunty banthula, aunty kathalu, puku dengudu kathalu in telugu, bommalu, andhra aunties dengulata 3gp videos, pachhi boothu kathalu in telugu, telugu naziya matala gadhi, sarasamaina boothu kathalu, andhra boothu, pushpa puku, namitha boothu telugu, pachi puku, mallu kuliyal photo, pooku rasam, telugu boothu kathalu download,Telugu boothu kathalu, soumya reddy boothu kathalu, telugu kathalu, telugu kamakeli kathalu in telugu script, telugu aunty.telugu kamakeli kathalu, telugu srungara boothu kathalu pdf, Telugu Vallaku Boothu Kathalu in Telugu Script. Manali Denguthara Meku Pedda Maddala Unaya Aithe Mamanli Kullapodavandi raaa boothu videolu, boothu kathalu in telugu, telugu lanjalu, andhra boothu kathalu, telugu boothu kathalu with pictures,nude pulpy auntys,xossip

BARTHALA MAARPIDI – 40, భర్తల మార్పిడి , Husband Swap STORIES,telugu sex stories,dengudukadalu,telugu boothu kathalu,kamasastry stories,kamasastry kathalu,dengulata telugu stories episodes,telugu sex stories jabardast,jabbardasth sex stories,xossipy,BARTHALA MAARPIDI

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button