BHARATH ANE NENU

BHARATH ANE NENU – 30 |  భరత్ అనే నేను

BHARATH ANE NENU - 30 |  భరత్ అనే నేను

BHARATH ANE NENU – 30 |  భరత్ అనే నేను

BHARATH ANE NENU ,  భరత్ అనే నేను
BHARATH ANE NENU ,  భరత్ అనే నేను
మేడం అప్పుడే వాష్ రూమ్ లో నుండి బయటకు వచ్చింది. నన్ను చూసి ఏంటి షర్ట్ విప్పావ్ అని అంది. నేను నవ్వుతూ నువ్వొక్కదానివి ప్రిపేర్ అవుతే సరిపోతుందా మేము కూడా కావాలిగా అందుకే ఇది అని అన్నా. మేడం ఏంటి అని అర్థం కానట్లుగా ఫేస్ పెట్టింది. అంతలో మేడం కు ఫోన్ వచ్చింది, నేను తన ఫోన్ ని తీసుకుని చూసా నా మామా కాల్ చేస్తున్నాడు. నేను కాల్ లిఫ్ట్ చేసి మేడం కు ఇచ్చా. మేడం మొబైల్ తీసుకుని బెడ్ మీద కూర్చుంటూ హ చెప్పు అంది. అవతల నుండి నా మామా ఏదో చెప్పాడు. అది వింటు ఉండగా మేడం మొహం కోపంగా మారింది, వెంటనే ఏంటి ఈ కొత్త అలవాట్లు నాకు ఆ వాసనే పడదు ఏమంటే మీరు బాధ పడతారని తాగిన రోజు రాత్రి సెపరేట్ గా పడుకోవడానికి ఒప్పుకున్నా. ఇప్పుడేంటి కొత్తగా ఇవ్వాళ చేసుకుందాం అంటున్నారు నేను ముందే చెప్తున్నా నన్ను ఇలా ఇబ్బంది పెడితే నేను ఇక మీతో జన్మలో మాట్లాడను అని అంది. నేను కొంచెం క్యూరియాసిటీ తో నా మామా ఫోన్ లో ఎమ్ మాట్లాడుతున్నాడో వినాలని మేడం ఫోన్ దగ్గర చెవి పెట్టా. అవతల నా మామా సారి సారి ఇక మళ్ళీ అడగను లే, కానీ ఒక్క విషయం నాకు ఇవ్వాళ మంచి మూడ్ ఉంది ప్రమోషన్ కూడా వచ్చింది ఎన్నాళ్ళుగానో అడుగుతున్నా నిన్ను బ్లో జాబ్ కోసం. నాకోసం ఇంకోక్కసారి ఆలోచించి అంటూ ఉండగానే ఏంటి అడగను లే అని మళ్ళీ మొదలుపెట్టారు చూడండి నాకు ముందే ఈ మందు వాసన పడదు  అయినా సరే మీకు తాగడానికి పెర్మిషన్ ఇచ్చా బుద్దిగా తాగి ఎప్పటి లాగానే మీ ఫ్రెండ్ ఇంట్లో పడుకోని పొద్దునరండి మళ్ళీ రాత్రి ఫోన్ చేసి ఇంకో సారి ఆలోచించు అని సతాయించారో జాగ్రత్త అని అంటూ నా మామా చెప్పేది వినకుండా ఫోన్ కట్ చేసి, బెడ్ మీద కూర్చొని ఏదో ఆలోచిస్తుంది. 
   నేను తన పక్కకు వెళ్లి కూర్చున్నా. మేడం నన్ను చూసి నా మామా మీద కోపంతో ఎరా మీ మగాళ్లు చెప్తే విననే వినరు మాకు ఇష్టం అయితే మేమే చేస్తాం కదా మరీ ఇంతగా సతాయించాలా అని అంటూ ఉంటే నేను మేడం చేతిని పట్టుకుని అత్తా, మామా మీద కోపం నా మీద చూపించకు అని అన్నా. మేడం నన్ను చూసి ఎమ్ నువ్వేం స్పెషల్ ఆ, నువ్వు కూడా అంతే కదా వొద్దురా నాకు ఇష్టం లేదురా బాబు అని చెప్పినా కూడా తొలి అనుభవం తొలి అనుభవం అని నన్ను వేదిస్తున్నావ్ అని అంటూ అసలు ఒక్క విషయం చెప్పరా నేనే నీకు ఎందుకు తొలి అనుభవమివ్వాలి. నాకేం అవసరం ఎమ్ నీకు పెళ్లి కాదా అది ఇవ్వదా ? పోనీ నేను ఏ కారణం తో నీతో పడుకోవాలో చెప్పు అని అంది. నేను ఎమ్ చెప్పాలా అని అనుకుంటూ ఉంటే మేడం చూడు సడెన్ గా అడిగితే ఏం చెప్పలేక పోయావ్ ఎందుకంటే అక్కడ నీకు నేను ఇవ్వడానికి సరైన కారణం ఎం లేదు అని అంటూ ఉంటే నేను మెల్లగా నా మామా చూపించలేని సుఖాన్ని నీకు చూపిస్తా అని అన్నా. అంతే మేడం ఇంకొంచెం గట్టిగా ఏంటి సుఖమా ? నాకా ? రేయ్ నీకో విషయం తెలుసా నా ఏజ్ కు వచ్చాక ఎవ్వరైనా సెక్స్ సుఖం కోసం ప్రాకులాడరు పిల్లలు బాధ్యతలు అని అనుకుంటూ పిల్లల గురించే ఆలోచిస్తారూ మా వయసు వాళ్లలో ఎవరో ఎప్పుడో సంవత్సరానికి ఒకసారి అలా సెక్స్ చేసుకుంటారు అంతే మాకు ఈ సెక్స్ యావ ఎమ్ ఉండదు మీకు లాగా అని అంటూ ఉంటే మరి మామ ఎందుకు అడుగుతున్నాడు ఆ సుఖం కోసం అని అన్నా. అంతే మేడం నన్ను చూసి కోపంగా కొవ్వు, కొవ్వు ఎక్కి అడుగుతున్నాడు నీలాగా అని అంటూ కోపంగా లేచి బయటకు వెళ్ళిపోయింది. నేను మేడం వెళుతుంటే ఇదేంటి ఇలా చెడిపోయింది అని అనుకుంటూ బెడ్ మీదే కూర్చొని అబ్బా మంచి అవకాశం మిస్ అయ్యిందే అని అనుకుంటూ వెనుక గోడకు అనుకుని కాళ్ళు చాపుకుని కూర్చుంటూ కళ్ళు ముసుకున్నా. నా మామా పాపం ఎప్పటి నుండో అడుగుతున్నా మేడం కనుకరించడం లేదంట, ఎమ్ మొగుడే కదా ఒక్కసారి అలా చీకితే ఆనందపడతాడుగా అని అనుకుంటూ అయినా నేను తనని అన్ని సార్లు సెడ్యూస్ చేసినా ఆఖరికి నా మామతో కలిసి ఫింగేరింగ్ కూడా చేసినా పువ్వులో మాత్రమ్ మొడ్డ పెట్టించుకోవటానికి ఒప్పుకోవడం లేదు ఇక నా మామకు ఎమ్ బ్లో జాబ్ చేస్తుంది అని అనుకుంటూ కొద్దిసేపు అలాగే కూర్చున్నా. ఆ తరువాత మేడం సడెన్ గా డోర్ తెరుచుకుని చేతిలో ద్రాక్ష పళ్ళను పట్టుకుని వస్తూ, ఇవి రేపటికి కుళ్లిపోయేలా ఉన్నాయ్ ఇప్పుడే తినేసేయ్ అని అంటూ నన్ను చూసింది. నేను కళ్ళు తెరిచి మేడం వైపు చూసా. మేడం నా ముందుకు తన చేతిని చాపుతూ హ్మ్ తీసుకో అంది. నేను ఎమ్ పలకకుండ సైలెంట్ గా మేడం నే చూస్తున్నా. మేడం నన్ను చూసి ఏంటి అలా చూస్తున్నావ్ తీసుకో అంది మాములుగా. నేను తల అడ్డంగా ఊపా మేడం ఎమ్ అని అంది. నేను తనను అలాగే చూసి కళ్ళుమూసుకున్నా. మేడం నా చేతిని పట్టుకుని కదుపుతూ ఏంటి ఆటలా, పటు అంటూ నా చేతిలో పెట్టడానికి చూసింది కానీ నేనుపట్టుకోకుండా చేతిని పక్కకు పెడుతున్నా. మేడం కొద్దిసేపు ట్రయ్ చేసి నన్ను చూసి ఏంటి అలక నా ? అంది. నేను కళ్ళు తెరిచి తనని చూసా. మేడం నన్ను చూసి అలిగితే అలుగు నాకేంటి అంటూ నా పక్కన ద్రాక్ష పళ్ళు పెట్టి తింటే తిను లేకపోతే లేదు అని అంటూ బయటకు వెళ్ళింది. నేను కొద్దిసేపు సైలెంట్ గా కూర్చున్నా నాకు తెలుసు మళ్ళీ మేడం వస్తుంది అని అనుకున్నట్లు గానే వచ్చి నేను అలాగే కూర్చోవడం చూసి, మరీ అంత మొండి పనికి రాదు అని అంటూ నా దగ్గరకు వచ్చి నా పక్కన కూర్చుని నాకు ఇంకో పక్క ఉన్న ద్రాక్ష పళ్ళను ఇవతల నుండి చేత్తో పట్టుకుని ఒకటి తీసి నా నోటి దగ్గర పెట్టింది, నేను అప్పటి లాగే సైలెంట్ గా కూర్చున్నా. మేడం నా పెదవి మీద ఆ తెల్ల ద్రాక్ష పండు ని నోట్లోకి ఒత్తడానికి చూస్తుంది. నేను పెదవులను గట్టిగా మూసుకుంటు తలను పక్కకు అన్నా. మేడం హబ్బా ఏంటి మరీ ఇంత పట్టు, ఏదో అన్నా దానికే ఇలా అలగాల్లా పటు అంటూ నా పెదవికి మళ్ళీ అందించింది. నేను మళ్ళీ తల అటు తిప్పా, మేడం ఏమనుకుందో కానీ అంతలో ఇప్పుడు తింటావ్ చూడు అని అంటూ తన పెదవుల మధ్య సగం పండును ఉంచి మిగితాది బయటకు పెట్టి హ్మ్ అని తినమని సైగ చేసింది. నేను మేడం వంక చూసా మేడం అలా పెట్టుకుని ఊరించగానే నాకు అనుకోకుండానే పెదవి మీద చిరునవ్వు వచ్చింది. నా చిరునవ్వు చూడాగానే మేడం నా అలక పోయింది అని తను కూడా నవ్వింది. అలా తను నవ్వగానే నాకు కూడా నవ్వు వచ్చి ఇక అలక పక్కనపెట్టి తన పెదాల మధ్య ద్రాక్షను అందుకోవడానికి చూసా. మేడం నా పక్కనే కూర్చుని నాలాగే గోడకు అనుకుంటూ నా వైపు తిరిగి నా చాపుకున్న కాళ్లపై తన కాలు ఒకటి వేసి, నా ఛాతీ మీద చెయ్ పెట్టి నా కళ్ళలోకి చూసింది పెదవులు ముందుకు పెడుతూ. నేను నా చేతితో తన వీపు మీద చెయ్ వేసి నా మీదకు గట్టిగా లాక్కుంటూ తన మొహం లోకి చూస్తూ నా పెదాలను తన పెదాలకు తగిలించి ద్రాక్ష పండు ను నా నోట్లోకి జుర్రుకోబోయా కానీ మేడం ద్రాక్షను పంటితో పట్టుకుని ఉంది. నేను నా పంటితో మేడం సగం ద్రాక్షను కొరకడానికి ట్రయ్ చేస్తుండగానే మేడం సర్రున ఆ పండును తన నోట్లోకి లాగేసుకుంది. నేను దాన్ని వేతకడానికి నా నాలుకను తన నోట్లోకి పంపించా నేను కొరకేతప్పుడు ఆ ద్రాక్ష కొంచెం చీలింది అందుకే నేమో నా నాలుక ను మేడం నోట్లో పెట్టగానే తియ్యగా అయ్యింది. నేను ఆ తియ్యదనం ఆశ్వాదిస్తూ మేడం నోట్లో ద్రాక్షను వెతుకుతున్న. మేడం ద్రాక్షను దొరకనివ్వకుండా నాలుకతో అటు ఇటు అంటూ ఉంటే నేను నా నాలుకతో వెతుకుతున్న. మా ఇద్దరి నాలుకకు ఆ పండు తియ్యదనాన్ని ఇస్తుంది. మేడం ఎంతకీ ఆ పండు ఇచ్చేలా లేదు అని నా నాలుకను వెనక్కు తీసుకుని మేడం కింది పెదవిని నా పంటి మధ్యలో పెట్టుకుని సర్రున కోరికా, మేడం స్ అంటూ మూలిగింది నేను వెంటనే మేడం నోట్లోకి నా నాలుకను తీసుకువెళ్లి ఆ పండును నా నోట్లోకి తీసుకొని మేడం ను వొదిలా మేడం నా కాళ్ళ మీద తన కాలును తీసి పెదవి మీద చేత్తో రాసుకుంటూ నా వంక చూసింది. నేను సాదించా అన్నట్లుగా మేడం ను చూసా. మేడం మూతిని హ్మ్ అని  ముద్దుగా విసుక్కుంటూ మూతిని మూడు వంకరలు తిప్పింది. మేడం అలా చేయగానే తన మొహంలో క్యూట్ నెస్ చూసి తనవీపు మీద ఉన్న చేతిని తన మెడ మీదకు తెచ్చి మేడం తలను నాకు దగ్గరగా లాక్కున్నా. మేడం నాకు సహకరిస్తూ దగ్గరికి రాగానే తన పెదాలను అందుకుని నా నోట్లో నమిలిన ద్రాక్షను తన నొట్లొకు కొంచెం పోనించి వొదిలా. మేడం నేను అలా పెట్టగానే సిగ్గు పడుతూ తల దించుకుని నేను పెట్టినదాన్ని నములుతూ కొంచెం కళ్ళు పైకి ఎత్తి నా వంక చూసింది.నేను తనమోహం లోకి చూస్తూ తియ్యగా ఉందా అని అడిగా. మేడం ఇంకా ఎక్కువగా సిగ్గు పడుతూ తల దించుకుని మెల్లగా నములుతూ తల ఊపింది. అలా తనని చూడగానే నాకు మొడ్డ ఫుల్ గా లేచింది. నేను డ్రాయేర్ ఇందాక విప్పినందుకు నా షార్ట్ లో నుండి మోడ్డ పైకి లేచి ఏదో గుడారం నిలబడి నట్లుగా నిలబడింది. నేను కేవలం షార్ట్ మీదనే ఉన్నందుకు నా షార్ట్ లో నిగిడిన మొడ్డ షార్ట్ ను తన్నుకుని బయటకు రావడంకనిపిస్తుంది. నేను అది చూసి మేడం మెడ పై ఉన్న చేతిని అలాగే వెనుక గుండా ముందుకు తీసుకు వచ్చి తన గడ్డం పై చెయ్ వేసి మెల్లగా పైకిలేపా. మేడం నా వంక నములుతూ సిగ్గుగా చూసి మింగేసింది. నేను తను నా వంక చూస్తూ ఉంటే తనను చూస్తూ నీ ప్రియుడు లేచాడు చూడు అని అంటూ నా మొడ్డ వైపు చూపించా. మేడం నా షార్ట్ లో నుండి బయటకు వస్తున్న మొడ్డను చూసి ఆశ్చర్యపోతూ ఒక గుటిక వేసింది. నేను మేడం చెవి దగ్గరకు వెళ్లి తన చెవి మీద పెదాలతో రాస్తూ తన చెవిలో అది నీ చేతి స్పర్శ కావాలి అని తహ తహ లాడుతోంది అని అన్నా. మేడం వెంటనే సిగ్గుతో కళ్ళు మూసేసుకుంది. నేను ఇంకో చేత్తో నా షార్ట్ ని మోకాళ్ళ వరకు జరిపి మేడం అని పిలిచా. మేడం మ్ అంటూ కళ్ళు తెరవగానే ఎదురుగా ఉన్న నా మొడ్డ దర్శనం ఇచ్చింది. అది నిటారుగా పైకి లేచి నిలబడి ఉంది. కథ చదువుతున్న మీ అందరిదీ లాగే నాది కూడా మొడ్డ చాలా బాగుంటుంది, మొడ్డ కొంచెం లావుగా ఉండి పైన ఉన్న గుండు అదే నాబ్ ఇంకా లావుగా ఉంది. ఇంతసేపు చేసిన దానికి నా మొడ్డ మీది నాబ్ పూర్తిగా బయటకు వచ్చి నిక్కబొడుచుకుని ఇంకా పెద్దగా లావుగా కనిపిస్తూ రెండు మూడు బొట్లు ప్రీ కం ని వొదిలింది. ఆ రసాలు నా మొడ్డ నాబ్ మీద మొత్తం తగిలి కొద్దిగా మెరిస్తూ కనిపించింది. మేడం నా మొడ్డను అలా డైరెక్ట్ గా చూడగానే ఒక్క నిముషం స్టన్ అయ్యింది ఇంత క్లారిటీగా క్లియర్ గా నా మొడ్డను మొదటి సారి చూసింది మేడం. తను అలా చూసాక వెంటనే రెండు చేతులతో మొహాన్ని కప్పేసుకుంది. గోడకు అనుకుని కూర్చున్న నేను కొద్దిగా ముందుకు వంగి మేడం భుజాల మీద రెండు చేతులు చెరో వైపు వేసి తననినా వంక తిప్పుకుంటు ఒక చేత్తో తన చేతిని మొహం మీద నుండి తీసేస్తూ ఏమిటి అత్తా మొదటి సారి మొడ్డను చూసిన పెళ్లి కూతురులా అలా ముడుచుకుపోతున్నావ్ అని అన్నా. వెంటనే మీద నా భుజాలపై కొడుతూ చి ఏంటి ఆ మాటలు మరీ పచ్చిగా అని అంది. నేను తనని నా మీదకు ఒక్కసారిగా లాక్కున్నా. మేడం ఎడమ బుజాన్ని గోడకు వేసి ఆనుకుని నా మీద పడిపోయింది వెంటనే నేను తన చెవి దగ్గరకు వెళ్లి చెవిలో మెల్లగా మొడ్డ అని అన్నా. మేడం బుజాన్ని చెవికి ఆనించుకుంటు నన్ను ముద్దుగా విసుక్కుంటూ పైకి లెవబోయింది. నేను తన వీపు చుట్టూ చెయ్ వేసి అలాగే పట్టుకుని ఎక్కడికి వెళ్తావ్ నువ్వు చేయాల్సింది నేను చేయాల్సింది ఇంకా చాలా ఉంది అని అన్నా. మేడం ఏంటి అన్నట్లు చూసింది. నేను తనని చూసి నవ్వుతూ పచ్చిగా చెప్పమంటావా అని అన్నా. మేడం వెంటనే చి వెధవ అంది నా బుజాన్ని కొడుతూ. నేను తను కొడుతూ ఉంటే తన చేతిని పట్టుకుని మేడం ను చూసి ఇక్కడ కాదు కొట్టమంది అక్కడ అని నా మొడ్డను చూపించా మేడం కొద్దిసేపటికి అర్థం చేసుకుని చీ, అని అంటూ నన్ను ఇంకా గట్టిగా కొడుతూ లెవబోయింది. నేను తనని గట్టిగా అదిమి పట్టుకుని ఇంకో చేత్తో తన చేతిని తీసుకు వెళ్లి తన అరచేతిలో నా మొడ్డను ఉంచి చేతిని మూసా. మేడం అలాగే నా మొడ్డను పట్టుకుని కళ్ళు మూసుకుంది సిగ్గుగా. నేను మేడం చెవిలో నా నాలుకను పోనించి గెలుకుతూ హ్మ్ మొదలుపెట్టు అని అన్నా. మేడం నేను నాలుకతో అలా గిలిగింత పెడుతూ ఉంటే చెవిని భుజానికి ఆనించుకుంటు నన్ను తప్పించు కుంటూ ఉంది. నా మొడ్డ మేడం చేతిలో అంతకుఅంతా పెరుగుతున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకు. అది కూడా మాక్సిమం లిమిట్ లో పెరిగి మేడం చేతిలో గట్టిపడిపోతుంది. నేను మేడం అలా సిగ్గు పడిపోతుంటే నేనే చొరవ చేసి నా మొడ్డను పట్టుకుని ఉన్న తన చేతి మీద నా చెయ్ వేసి మెల్లగా మేడం చేతిని పైకి కిందకి ఆడించడం మొదలుపెట్టా..
మేడం నేను అలా ఆడిస్తూ ఉంటే కళ్ళు మూసుకుని సిగ్గు పడుతూ ఆడిస్తుంది. నేను మేడం తల దగ్గరకు నా తల పెట్టి పెదాలను లాక్ చేశా. మేడం నాకంటే ఆబగా నా పెదాలను చీకుతూ ఉంది. నేను కింద మొడ్డ మీద నా చేతిని తీసేసా కానీ మేడం మాత్రం అలాగే ఆడిస్తూ ఉంది. మెల్లి మెల్లిగా మేడం ఆడిస్తూ నా మొడ్డను ఇంకా బలంగా ఉపసాగింది. నేను ఒక చేత్తో మేడం నడుమును చేతిలోకి తీసుకుని మెల్లగా పిసుకుతూ ఇంకో చేత్తో మేడం ను నా మీదకు ఇంకా గట్టిగా లాక్కుంటూ అంతకు అంత ఆశగా మేడం పెదాలను చీకుతూ తన నోట్లోకి నాలుకను పంపించి తన నాలుకతో యుద్ధం చేస్తూ ఉంటే. మేడం కింద తన చేతిని నా మొడ్డ పైన వేసి ఇంకా బలంగా ఊపుతూ ఉంటే నేను తట్టుకోలేక నా కాళ్ళను రెండు ఎడం చేసి పెడుతూ నా పిర్రలను పైకి లేపుతూ తన చేతిలో ఇంకా స్పీడ్ గా ఆడిస్తూ ఉంటే మేడం నాకు ముద్దు పెడుతూ ఒక కాలును నా తొడలపై వేసి నన్ను అలాగే బెడ్ కు అణిచి పట్టుకుని నా మొడ్డను ఇంకా గట్టిగా ఊపుతూ ఉంది. నేను తనను నా మీదకు ఇంకా లాక్కుంటూ తన నడుమును అందినంత వరకు కండ పట్టుకుని పిసుకుతూ తన పెదాలను చీకుతూ ఉంటే మేడం స్ అని మూలుగుతూ నా మొడ్డను ఇంకా స్పీడ్ గా ఆడిస్తూ ఉంది. నేను ఆ సుఖాన్ని తట్టుకోలేక పోతున్నా మేడం తన అరచేతిలో నా మొడ్డను చుట్టేసి ఇంకా గట్టిగా అదిమి పట్టుకుని పైకి కిందకి అంటూ ఉంటే ఆ స్పీడ్ కు తన చేతి గాజులు సౌండ్ చేస్తూ ఉంటే ఆ సౌండ్ వింటూ తన నడుమును ఇంకా గట్టిగా పిసుకుతూ తట్టుకోలేని సుఖం తో తన పెదవిని కసిగా కొరుకుతూ మ్మ్ స్స్ హ్హ్ అని అరుస్తూ ఉంటే ఎక్కడ వెంటనే కార్చుకుంటానో అనిమేడం మెల్లగా స్పీడ్ ని తగ్గించి తన చేతిని మెల్లగా కిందకు తీసుకు వెళ్లి నా వొట్టల మీద పెట్టింది. నా ఒట్టల సంచిని తన వేళ్ళతో పాముతూ ఉంటే నేను తట్టుకోలేక నా పిర్రలను తొడలతో సహా ఇంకా పైకిపైకి లేపుతూ తనచేతికి అందిస్తూ ఉంటే, మేడం తన కాలును పూర్తిగా నా రెండు తొడలపై వేసి నేను మళ్ళీ పైకి లేపకుండా గట్టిగా తన తొడ తో నా రెండు తొడలను బెడ్ కు అదిమి పెట్టి చీర మీద నుండే తన పూకును నా తొడ కు ఆనించి నా సంచిని పట్టుకుని మెల్లగా ఒత్తింది, నేను స్స్ అని అంటూ తన నడుమును ఒత్తా మేడం నా పెదవిని తన పంటి మధ్యలోకి తీసుకుని మెల్లగా కొరుకుతూ ఒక చేతిని నా ఛాతీ మీద వేసి అక్కడ మొలిచిన లేత వెంట్రుకలను పీకుతూ కింద సంచి లో బాల్స్ ను తడిమింది. నేను అలా తడమగానే ఆ సుఖం తట్టుకోలేక పిర్రలు పైకిలేపాలని చూసా కానీ మేడం నా తొడలను గట్టిగా తనతొడ తో అదిమి పైకి లేపకుండా చేస్తూ నా వొట్టలను అలా అలా పిసుకుతూ ఉంది. నేను ఆ సుఖాన్ని భరించలేక పోతున్నా. మేడం నేను కదలకుండా గట్టిగా ఎక్కడికక్కడ పట్టేసుకుని నా పెడవిని కోరుకుతూ ఉంటే నేను భరించలేక నా సుఖంవల్ల వచ్చే నొప్పిని తన నడుము మీద గట్టిగా పిసుకుతూ చూపించా. మేడం నేను పిసుకుతూ ఉంటే తన తొడని ఇంకా గట్టిగానా తొడ మీద పెట్టి అలాగే రాస్తూ మళ్ళీ మొడ్డ మీదకు చెయ్ తెచ్చి పెట్టింది. నేను మేడం చేసేవాటికి తట్టుకోలేక పోతూ తన నడుమును గట్టి గట్టిగా అందినంత వరకుపిసుకుతూ ఉన్నా. మేడం నా మొడ్డ పైన చేతిని మెల్లగా పైకి కిందకి అనడం స్టార్ట్ చేసింది. నేను గట్టిగా కళ్ళు మూసుకుని మనసులో మూలుగుతూ మేడం పెదవి ని పంటి తో తీసుకుని నడుమును పిసుకుతూ పెదవిని గట్టిగా కోరికా. మేడం ఆ నొప్పిని నా మొడ్డ పై చూపించి నా మొడ్డను ఇంకా గట్టిగా బిగించి పట్టుకుని పైకి కిందకి అనడం స్టార్ట్ చేసింది. మేడం అలా అంటూ ఉంటే నేను నా పిర్రలను పైకి ఎగేస్తూ తన చేతిలో ఇంకా స్పీడ్ గా మొడ్డను ఆడిస్తున్న. మేడం నా ఛాతీ మీద నుండి చంకల వరకు చెయ్ వేసి తన మీదకు గట్టిగలాక్కుంటు మెల్లగా తన పూకు ను నా తొడకు గట్టిగా అదుముతూ ఉంది. నేను తనపూకు స్పర్శ తగలగానే ఇంకా ఎగసి పడ్డా కానీ మేడం తొడ నన్ను కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటేఆ సుఖాన్ని తట్టుకోలేక మేడం నడుముమీద నుండి మేడం జాకెట్ మీదకు చెయ్ వేసా. మేడం అలా చేయగానే తన చేతి వేగం ఇంకా పెంచింది. నేను తట్టుకోలేక వేగంగా తన జాకెట్ మీదకు చెయ్ పోనించి ఆ సళ్ళను చేతిలోకి తీసుకుని గట్టిగా పిసికా అంతే మేడం మ్మ్ అంటూ నా మొడ్డను ఇంకా గట్టిగా ఆడించ సాగింది. మేడం అలా ఆడిస్తూ ఉంటే నా మొడ్డ ఇంకా పెద్దగా అవుతూ ఉన్న ఫీల్ నాకువచ్చి పిర్రలను పైకి ఎత్తుతూ ఉంటే మేడంతన తొడతో నా తొడ మీద గట్టిగా అనుస్తూ నన్ను కదలనివ్వకుండా పట్టి ఉంచుతూ ఉంటే ఆ సుఖాన్ని భరించలేక ఎక్కడ చూపాలో తెలీక తన సన్నును పట్టుకుని గట్టిగా పిసుకుతూ తన కింది పెదవిని పై పెదవిని మార్చి మార్చి కొరుకుతూ ఉన్నా, మేడం ఆ నొప్పికి తట్టుకోలేక ఆ నొప్పిని నా మొడ్డ మీద చూపించి ఇంకా గట్టిగా ఊపుతూ మెల్లగా తన పూకును నా తొడకు ఆనించి చీర మీద నుండే నా తొడకు తన పూకును పెట్టి పైకి కిందకి రాయడం స్టార్ట్ చేసింది, హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అని మనసు గట్టిగా మూలుగుతూ ఉంటే నేను తనసన్నును అందినంత మేర పట్టి పిసుకుతూ ఉంటే మేడం నా మొడ్డ ను ఇంకా గట్టిగా పట్టుకుని కిందకు పైకి అంటూ తన పూకు ను నా తొడకు ఆనించి చీరమీద నుండే పైకి కిందకి రాస్తూ ఉంటే ఆ మెత్తటి స్పర్శకు నా మొడ్డ ఇంకా ఎగసి పడుతూ తన చేతిలో అంతకు అంత గట్టిపడుతుంది. మేడం ఇక తట్టుకోలేక నా తొడకు తనపూకును అలాగే ఆనించి మొడ్డకు ఎదురువొత్తులు ఇచ్చినట్లుగా నా తొడ మీద ముందుకు వెనక్కు అంటుంటే నేను ఆ సుఖానికి తట్టుకోలేక మేడం కింది పెదవిని పంటి మధ్యలోపెట్టుకుని కొరుకుతూ సన్నును బలంగా పిసుకుతూ ఉంటే మేడం పూకు ను ఇంకా గట్టిగా నాతొడమీద రాయడం మొదలుపెట్టే సరికి ఆ వెచ్చటి స్పర్శను తట్టుకోలేక నా తలను లేపి హ్హ్ అని అరుద్దం అని అనుకుంటూ ఉంటే మేడం ఏమో నా తల చుట్టూ చేతిని వేసి గట్టిగా తన తల మీద అదుముకుంటూ ముద్దు పెడుతుంటే ఇక తట్టుకోలేక తన కింది పెదవిని గట్టిగా కొరుకుతూ స్ అని మనసులో మూలిగా మేడం ఆ నొప్పికి ప్రతిచర్య గా నా మొడ్డను గట్టిగా ఆడిస్తూ ఒక్కసారి పూర్తిగా కిందకు వచ్చి నా వొట్టల మీద ప్రెస్ చేస్తూ తన పూకును ఇంకా గట్టిగా తాకిస్తూ ఉంటే నేను ఇక తట్టుకోలేక మేడం ను గట్టిగా విడిపించుకుని తనను అలాగే పక్కనపడేసి తన మీద ఎక్కి, మొడ్డను తనపూకు పైన వేసి రెండు కాళ్ళు రెండు వైపులా పెట్టి అలాగే చీర మీద నుండిమేడం పూకుకు స్ట్రోక్ ఇస్తూ తన పెదవిని గట్టిగా పంటి మధ్యలో పెట్టుకుని కింది పెదవిని సర్రున కోరుకుతూ కింద తన పూకు మీద చీర ఉండగానే స్ట్రోక్ ఇస్తుంటే మేడం ఒక్కసారిగా తన పూకుతో ఎదురొత్తు ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసింది అలా చేసిన మరుక్షణమే నాకు ఎలాగో అయిపోయి తట్టుకోలేక తనని ఇంకా గట్టిగా కరుచుకుని తనని అలాగే పట్టుకుని గట్టిగా నలిపేస్తూ పెదవిని గట్టిగా కొరుకుతూ పూకు మీద మొడ్డను ఆడిస్తూ హ్హ్హ్ హ్హ్హ్ అంటూ తన ఎదురువొత్తల తాకిడికి తట్టుకోలేక గట్టిగా మూలుగుతూ కార్చుకున్నా.  మేడం నేను పూర్తిగా కార్చుకున్నంత వరకు ఎదురువొత్తులు ఇస్తూ నాకు పూర్తిగా కారిపోయేంత వరకు అలాగే సపోర్ట్ ఇచ్చింది. నేను అలాగే చీర మీద నే పూకు పై కార్చి అలసటగా తన మీద అలాగే పడిపోయా. మేడం నేను అలా పడిపోగానే నా తల మీద చెయ్ పెట్టి వెంట్రుకల లో వేళ్ళు పోనించి రాస్తూ ఉండిపోయింది.
మేడం అలా వెంట్రుకల పై రాస్తూ భరత్ అని పిలిచింది నేను అలాగే అలసటగా పడుకుని మ్ అని మూలిగా మేడం అలాగే నన్ను నిమురుతూ నీ తొలి అనుభవం తీర్చుకుంటావా అని అంది. నేను ఆశ్చర్యంగా ఏంటి అని ఇంకో సారి అడిగా నేను విన్నది నిజమేనా అనే డౌబ్ట్ తో..  మేడం నన్ను నిమురుతూ నా తలను కొంచెం పైకి ఎత్తి నా కళ్ళలోకి చూసి నీకు కావాల్సింది తీర్చుకోరా అని అంటూ కళ్ళు మూసుకుంది. నాకు ఎందుకో ఇది కలలా అనిపించింది మేడం ఏంటి తనంతకు తానే తీర్చుకోమని చెప్పడం ఏంటి అని అనిపించి,  ఎందుకైన మంచింది ఒకసారి కలనో కాదో చెక్ చేసుకుందాం అని మేడం జాకెట్ లో నుండి నిక్కబొడుచుకుని కనిపిస్తున్న ముచ్చికను గట్టిగా గిచ్చి చూసా.
 please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button