BHARATH ANE NENU

BHARATH ANE NENU – 32 |  భరత్ అనే నేను

BHARATH ANE NENU - 32 |  భరత్ అనే నేను

BHARATH ANE NENU – 32 |  భరత్ అనే నేను

BHARATH ANE NENU ,  భరత్ అనే నేను
BHARATH ANE NENU ,  భరత్ అనే నేను
అంతలో  మేడం అలాగే నన్ను చూస్తూ భరత్ చెప్పరా నేను అడిగింది చేస్తావ్ గా అంది.  నేను కోపాన్ని పంటి బిగువున దాచి పెడుతూ  తనని చూసి ఎందుకు అత్తా ఇంత కష్టపడుతున్నావ్, సింపుల్ గా నాకు నువ్వంటే ఇష్టంలేదు అని చెప్పొచ్చు కదా నేనే వేరే వాళ్ళను చూసుకునే వాడిని అని అన్నా. అంతే మేడం ముఖంలో రంగులుమారుతూ భరత్ ఏంటి ఎమ్ మాట్లాడుతున్నావ్ అని అదే ఏడుపు గొంతుతో అంది నన్ను చూసి. నేను తన కళ్ళలో ఇంకా నీళ్లు రావడం చూసి అయినా ఎలా ఎలా వస్తాయే మీ కంట్లో నీళ్లు అస్సలు ఎంత బాగా నన్ను మాయ చేసావో తెలుసా నిజంగా నేను ఇది అస్సలు ఊహించలేదు అయినా నువ్వు మరీ ఇంతలా బరి తెగించి నటిస్తావ్ అని అనుకోలేదే దొంగ దాన, అని అంటూ ఉంటే మేడం రేయ్ ఎంట్ర ఎమ్ వాగుతున్నావ్ అని అంటూ నన్ను చూస్తా అంది. నేను తనని చూసి మొహం తిప్పుకుంటు ఛి నీ మొహం చూస్తుంటేనే నాకు అసహ్యం వేస్తుంది అని అంటూ పైకి లెవబోయా మేడం నా చేతిని పట్టుకుని ఎమ్ మాట్లాడుతున్నావ్ భరత్ అని అంది. నేను తన చేతిని విడిపించుకుంటు ఎమ్ తెలీనట్లు నాటకాలు ఆడొద్దు ఇప్పటికే నిజంగా ఏడుస్తున్నట్లుగా చాలా బాగా ఆక్ట్ చేశావ్ మరీ ఎక్కువ చేయకు అని అన్నా. మేడం నన్ను కోపంగా చూస్తూ ఎమ్ వాగుతున్నావ్ నాది దొంగ ఏడుపా అని అంది. నేను అంతేకాదు నీకు నా మీద ప్రేమ లేదు నీదంతా దొంగ ప్రేమనే, నా మీద మోజు తీరిపోయింది వదిలించుకుందాం అని ప్లాన్ చేశావ్ అని అంటూ అయినా నేను నిన్ను ఎంతల ప్రేమించానే ఛ, నిజంగా నేను నీ నుండి ఇది ఎక్సపెక్ట్ చేయలేదే నువ్వు మరీ ఇలా దొంగ ఏడుపులు ఏడ్చి

నన్ను దూరం పెట్టాలని అనుకుంటావ్ అని అనుకోలేదు పోవే నువ్వు కాకపోతే ఇంకోరు పో నువ్వు కోరుకున్నట్లుగానే నిన్ను వొదిలేస్తున్న నువ్వు వొద్దు నీతో నా తొలి అనుభవం వొద్దు అని అంటూ కోపంగా లేస్తుంటే మేడం భరత్ అని గట్టిగా పిలిచింది నెను పలకలేదు మేడం మళ్ళీ పిలిచింది కానీ నేను పట్టించుకోకుండా అక్కడ నుండి లేచి బయటకు నడిచా, మేడం నేను వెళ్తుంటే భరత్ ఆగు అని ఆంటు ఉంది కాని నేను ఆగకుండా కోపంగా బయటకు వచ్చి నా రూమ్ లో కూర్చున్నా. మేడం నన్ను ఇంతలా మాయ చేస్తుంది అని నేను ఊహించలేకపోయా. తన మీద కోపం నాకు ప్రతి సెకండ్ కు పెరుగుతూ పోతుంది. తనమీద కోపం తో ఇక తనని దూరంగా పెడదాం అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా డోర్ శబ్దం వచ్చింది, తెలుసు వచ్చింది తనే అని కానీ తన మొహం చూడబుద్ది కాలేదు అలాగే సైలెంట్ గా కూర్చొని ఆలోచిస్తున్నా. బయట నుండి మేడం భరత్ భరత్ అని పిలుస్తుంది. నేను పలకకుండా సైలెంట్ గా కూర్చున్నా. మేడం బయట నుండి భరత్ తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నావ్ రా నన్ను, తలుపు తెరువు అని అంటుంది. నేను తన మాటలు వినకుండా హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని సాంగ్స్ ఫుల్ సౌండ్ లో పెట్టా. చాలాసేపు అలాగే విన్నా. 
అలా ఒక ఇరవై సాంగ్స్ విన్నాక దాహం వేసి బయటకు వెళదాం అని వెళ్లి తలుపు తెరిచా మేడం అక్కడే గుమ్మం దగ్గర కింద కూర్చుని ఏడుస్తుంది నేను తలుపు తెరవగానే లేచి నిల్చొని భరత్ చెప్పేది విను అని అంటూ ఉంటే నేను వెంటనే తలుపు మూసేసి లోపలికి వచ్చా. మేడం మళ్ళీ తలుపు సౌండ్ చేస్తూనే ఉంది. భరత్ నువ్వు తప్పుగా అనుకుంటున్నావ్ రా అని ఏడుపు గొంతుతో ఏడుస్తూ అంటూ ఉంటే నాకు చిరాకు వేసి తనను పట్టించుకోకుండా మళ్ళీ సాంగ్స్ పెట్టుకున్నా. ఎంతసేపయ్యిందో తెలీదు అంతలో నా ఫోన్ వైబ్రేట్ అయ్యింది చూస్తే సిద్దు గాడు కాల్ లిఫ్ట్ చేశా అవతల వాడు ఎరా మామా తీర్చుకున్నావా లేదా నీ అనుభవం అని అన్నాడు. నేను రేయ్ నువ్వు ఇంటికి వచ్చేయి అని అన్నా. వాడు ఏమైందో చెప్పరా అని అన్నాడు. నేను రేయ్ మీ అమ్మను నేను వొదిలేస్తున్న రా నాకు తనతో ఏ అనుభవాలు వొద్దు అని అన్నా. దానికి వాడు ఏంట్రా ఏమైంది అని అన్నాడు. నేను రేయ్ ఇంటికి వచ్చేయి మాట్లాడదాం అని ఫోన్ కట్ చేసి పక్కన పడేసి కళ్ళు మూసుకుని ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయా..
    చాలా సేపటి తరువాత సిద్దు గాడు తలుపు తెరుచుకుని లోపలికి వచ్చాడు, నేను వాడిని చూసి లేచి కూర్చున్నా. వాడు నా పక్కనకూర్చుని ఎరా ఏమైంది అని అన్నాడు, నేను వాడితో మేడం చేసిన పనుల గురించి చెప్పా. తను నా మామతో బిందు తో వేసిన ప్లాన్స్ కూడా చెప్పా. వాడు అవునా అని అంటూ మరీ ఇప్పుడేం అని అనుకుంటున్నావ్ రా అని అన్నాడు. నేను వాడిని చూస్తూ రేయ్ మీ అమ్మకు నా మీద ప్రేమ లేదు అని తెలిసాక తన మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. తను నన్ను ఎలా వొదిలించుకుందామా అని చూస్తుంది తనకి నా మీద ప్రేమ లేనప్పుడు తనతో నేను సెక్స్ చేసినా ఒకటే చేయకపోయినా ఒకటే ఎమ్ అదొక్కటేనా ఉండేది నాకు ఇంకెవ్వరు దొరకరా అని అంటూ చ్చ, పోతే పోయింది వదిలేయ్ నేను ఎంతగా ప్రేమించారా తనే నాకు అన్నీ అని అనుకున్నా కానీ తనేమో నన్ను వొదిలించుకోవడానికి ప్లాన్స్ వేస్తుంది. 
వొద్దురా మీ అమ్మ నాకు వొద్దు ఇక ఈ విషయం వదిలేయ్ మేడం ని నేను ఇక మరిచిపోతా అని అంటూ ఉంటే సిద్దు గాడు రేయ్ నీ కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తున్నాయ్ తుడుచుకో రా అని అన్నాడు నేను నా కంటి మీద చెయ్ పెట్టి చూస్తే నిజమే నాకె తెలీకుండా వచ్చాయి. నేను తుడుచుకుని వాడిని చూసా వాడు రేయ్ ఇప్పుడొద్దు మనం పొద్దున ప్రశాంతంగా మాట్లాడుకుందాం అని అంటూ పద ఇప్పటికే తొమ్మిది నర అవుతుంది తిందాం అని నన్ను పైకిలేపాడు నాకు తినాలని లేదు అని చెప్పా. వాడు పదర అని నన్ను కిందకు లాగాడు అంతలో మాఅమ్మ వచ్చి రండి బొంచేద్దాం ఇంకెంత సేపు మాటలు పెడతారు అని అంది. నేను ఏదో ఆలోచిస్తూ ముందుకు కదిలా. నేను వాడు మా అమ్మ ముగ్గురం కూర్చొని తింటున్నాం. నాకు బాధతో ఎమ్ తినాలని అనిపించలేదు అందుకే నాలుగు ముద్దలు తిని లేచి కిచెన్ లోకి వెళ్లి సింక్ లో చెయ్ కడుగుతున్నా అంతలో వెనుక నుండి భరత్ అని మేడం పిలిచింది. నేను తన వంక చూడకుండా చెయ్ కడుక్కుని బయటకు వెళ్లబోయా మేడం అంతలో నా చేతిని పట్టుకుని భరత్ చెప్పేది విను అని అంది. నేను తన్ని కోపంగా చూస్తూ తన చెయ్ విడిపించుకుంటు నీకు నేను ఇష్టం లేనప్పుడు నీతో నాకు ఏ అనుభవాలు కూడా అవసరంలేదు నిన్ను వొదిలేస్తున్న ఇప్పుడు నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు కులుక్కో అని అంటూ అయినా నీ కూతురుతో నాకు సెట్ చేస్తా సెట్ చేస్తా అని పడి పడి కొట్టుకుంటున్నావ్ నువ్వేమన్నా బ్రోకర్ దానివా అని కోపంగా అన్నా. అంతే ఆ మాట కంప్లీట్ అయ్యేలోపే నా చెవి దద్దరిల్లేలా నన్ను చేత్తో గట్టిగా కొట్టింది. నేను కోపం తో నా చేతిని పైకి ఎత్తి కొట్టబోతుండగా మా అమ్మ ఏంటి ఏమైంది అని అంటూ లోపలికి రాబోతుంటే నేను తనని వదిలేసి సింక్ దగ్గరకు వెళ్లిపోయా. మా అమ్మ లోపలికి వచ్చి ఏంటే ఏమైంది అంత సౌండ్ వచ్చింది అని అంది. మేడం ఎమ్ లేదు అని అంటూ బయటకు వెళ్ళిపోయింది. మా అమ్మ నా దగ్గరకు వస్తూ ఎరా ఏమైంది అని అడిగింది నేను ఎమ్ లేదులే మా అని అంటూ బయటకు వచ్చి నా రూమ్ లోకి వెళ్లిపోయా.. నాకు చెవి ఇంకా గుయ్యి మని అంటూనే ఉంది. నేను కోపంగా నా రూమ్ లోకి వెళ్లి కూర్చున్నా. మేడం చేసిన పనికి నాకు తన మొహం కూడా చూడాలని అనిపించడం లేదు. కొద్దిసేపు ఆలోచనల తరువాత టైం ఎంతయ్యిందో తెలీదు కానీ మెల్లగా డోర్ తెరుచుకుంది చూస్తే సిద్దు గాడు నన్ను చూస్తూ ఎరా ఇంకా అలాగే ఉన్నావా సరే ఎమ్ పర్లేదు లే మామా నీ బాధ తగ్గే మందు నేను తెచ్చాగా అని అంటూ మందు సీసా చూపించాడు. నేను వాడిని చూసి రేయ్ ఇంట్లోనా ? అని అన్నా. వాడు నన్ను చూసి ఇప్పటికి ఎన్నో సార్లు తాగా రా ఎమ్ కాదులే నేను మేనేజ్ చేస్తాలే అని అంటూ నా దగ్గరకు వచ్చాడు నేను వాడిని చూసి మరి  మీ అమ్మ మా అమ్మ ఇద్దరు ఉన్నారు కదరా ఎలా అని అన్నా. వాడు నన్ను చూసి రేయ్ నువ్వు ఆలోచనలు చేస్తూ టైం కూడా చూసుకోలేదేమో ఇప్పటికే టైం పదకొండు అవుతుంది మీ అమ్మ మా అమ్మ ఆల్రెడీ  పడుకున్నారు ఇక డౌబ్ట్ లు ఆపి మొదలుపెడదాం రా రా అని అన్నాడు. నేను మేడం మీద కోపం తో ఎలాగో నిద్ర పట్టదు కనీసం తాగితే అయిన కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది లే అని అనిపించి సరే తీయ్ అని అన్నా. వాడు మందు బాటిల్ రెండు ప్లాస్టిక్ గ్లాస్ లు sprite బాటిల్ నా ముందు పెట్టాడు. నేను మేడం గురించే ఆలోచిస్తూ ఉన్నా. అంతలో వాడు మందు మిక్స్ చేసి నా చేతికి గ్లాస్ ఇచ్చాడు నేను దాన్ని అందుకుని ఒక్కసారిగా పూర్తిగా తాగేసా.  వాడు నన్ను చూసి రేయ్ మెల్లగా తాగురా అని అన్నాడు. నేను వాన్ని చూసి ఎమ్ పర్లేదు లే అని అన్నా. వాడు కూడా మందు సిప్ చేస్తూ రేయ్ మామా నువ్వు కొంచెం తొందరపడినట్లు అనిపిస్తుంది రా అని అన్నాడు. నేను వాన్ని చూసి ఇంకో గ్లాస్ తాగి రేయ్ మేడం వేసిన ప్లాన్స్ అన్ని చెప్పి తను నన్ను ఎలా ట్రాప్ చేసిందో కూడా చెప్పాక అయినా నన్నే అంటున్నావు ఏంట్రా అని అన్నా. దానికి వాడు మామా మేడం కు నీ మీద ప్రేమ ఉండబట్టే కదరా మేఘ ను పెళ్లి చేసుకో అని అన్నది అంటూ నన్ను చూసాడు. నేను ఇంకో రెండు గ్లాస్ పోసుకుని మొత్తం తాగేసి తలను వెనుక గోడకు ఆనించి కళ్ళు ముసుకున్నా మెల్లగా నాకు మందు ఎక్కుతూ ఉంది. అలా కొద్దిసేపు ఉన్నాక సిద్దు గాడు నన్ను పిలిచాడు నేను కళ్ళు తెరిచి చూసా వాడు ఆలోచించు మామా అన్నాడు. నేను వాన్ని చూసి రేయ్ నువ్వు నా పక్క చెప్తున్నావా లేదా మీ అమ్మ పక్క చెప్తున్నావా అని అన్నా. వాడు మామా ఇక్కడ మాటర్ అది కాదు, అయినా నువ్వు కోపం లో ఉన్నావ్ ఇప్పుడొద్దు లే మనం మళ్ళీ దీని గురించి మాట్లాడదాం అని అన్నాడు. నేను వాని చెయ్ పట్టుకుని ఏంట్రా బయపడుతున్నవా నేను నిన్ను ఎమ్ అనను లేరా అని అన్నా కళ్ళు కొంచెం మూతలు పడుతుంటే.. వాడు నన్ను చూసి రేయ్ నువ్వు నన్ను ఏమంటావ్ రా, నీకు బాగా ఎక్కేసిందేమో ఏదేదో మాట్లాడుతున్నావ్ ఇక చాలు లే పడుకో అని అంటూ లెవబోయాడు. నేను వాన్ని పట్టుకుని మూడు గ్లాస్ లకే ఎక్కేస్తుందా రా నాకు.. ఇది ఫుల్ బాటిల్ ని అయినా మేనేజ్ చేయగల బాడీ రా అని అంటూ వాడిని చూసా. వాడు రేయ్ మామా కంఫర్మ్ రా నీకు ఎక్కేసింది ఇక నిద్రపోవడమే కరెక్ట్ నువ్వు అని అన్నాడు. నేను వెంటనే రేయ్ ఏంట్రా అసలైన టాపిక్ పక్కన పెట్టి వేరే టాపిక్ మాట్లాడుతున్నావ్ మీ అమ్మ గురించి చెప్పరా అని అన్నా. వాడు నన్ను చూసి ఎమ్ చెప్పాలి రా అని అంటూ ఇంకో గ్లాస్ తాగాడు వాడితో పాటు నేను కూడా వేసుకున్నా. ఎందుకో నాకు బాగా ఎక్కేసింది అని అనిపించింది. వాడు నన్ను చూసి మామా చెప్పు ఏంటి నీ బాధ అన్నాడు. నేను వాడిని చూసి రేయ్ నాకు నిజంగా మీ అమ్మను వొదళాలని లేదురా దాన్ని ఎలాగైనా అనుభవించాలి అది నన్ను మోసం చేస్తుంది, దాన్ని రేప్ చేసైనా అనుభవించాలి ఎలా అనుభవించాలి అంటే అలా ఇక అంతే అలా అనుభవించాలి అని అన్నా. రేయ్ మామా నువ్వు కొంచెం అదుపు తప్పి మాట్లాడుతున్నావ్ రా, నువ్వు నిద్రపో నీకు ఎక్కేసింది బాగా అని అన్నాడు. నేను వాన్ని చూసి హే స్టార్ట్ చేసింది నువ్వు మధ్యలో ఆపమంటే ఎలారా అని అంటూ మళ్ళీ ఇంకో గ్లాస్ తాగేసా ఇక నాకు పూర్తిగా ఎక్కినట్లు అనిపించింది మనసులో నిజమే నేను కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నానేమో అని అనిపించింది అంతలోనే మెల్లగా డోర్ తెరుచుకుంది చూస్తే మేడం, మేడం నన్ను చూసింది నేను కూడా తనని చూస్తూ ఉన్నా. మేడం కు తాగడం అంటే ఇష్టంలేదు అని తెలిసి కావాలనే మేడం చూస్తూ ఉండగానే గ్లాస్ లో మళ్ళీ పోసుకుని తాగేసా మేడం అలాగే కోపంగా చూస్తుంది. నేను కూడా అలాగే తననే సూటిగా చూస్తూ ఉన్నా. నా ఎదురుగా ఉన్నసిద్దు గాడు మామా ఇప్పుడు నువ్వు కోపంలో ఉన్నావ్ మనం దీన్ని తరువాత డిస్కస్ చేద్దాం అని అంటూ పైకి లేచాడు నేను వాన్ని కాకుండా మేడం ని చూస్తూ ఉండడం చూసి ఎరా నేను ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటే అటు ఎక్కడో చూస్తావ్ అని అంటూ తల తిప్పి చూసాడు. అక్కడ మేడం కోపంగా మా ఇద్దరిని చూస్తూ ఉండడం చూసి వీడు పట్టుకున్న మందు గ్లాస్ ను పడేసాడు, వీడికి వెన్నులో వోనుకు వచ్చిందేమో. మేడం ని చూస్తూ అమ్మా అది అది  అంటూ నసుగుతూ ఉంటే మేడం కోపంగా బయటకు పో అని అరిచింది. సిద్దు గాడు మా చెప్పేది విను అంటూ మేడం దగ్గరకు వెళ్ళాడు. మేడం వాడి చెంప మీద గట్టిగా కొట్టి బయటకు పోరా వెధవ అని మళ్ళీ గట్టిగా అంది. వాడు భయంగా నా వంక చూసి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు. మేడం వాడు వెళ్ళాక నా వంక చూసింది. నేను కావాలనే మేడం ముందు అలాగే కూర్చుని మళ్ళీ మందు ను గ్లాస్ లో పోస్తూ ఉండగా మేడం కోపంగానా దగ్గరకు వచ్చి ఆ గ్లాస్ ను విసిరి గొట్టి. నా వంక చూసి ఎరా ఏమైంది నీకు,, ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నావ్, నేనేం తప్పు చేశా చెప్పు చెప్పు అని అంటూ నా కాలర్ పట్టుకుని పైకి లేపింది. నేను పైకి లేవగానే మేడం ఏమైందో చెప్పరా నేనేం చేశా అని అంటూ ఉంటే నేను తన చేతులను నా కాలర్ మీద నుండి తీసేస్తూ పోవే అని అరిచా. 
మేడం అలాగే నన్ను చూస్తూ ఉండిపోయింది, నేను నోరు తెరిచి నీకు నా మీద ప్రేమలేదు అని తెలిసాక నాకు నీతో మాట్లాడాలని లేదు అని అన్నా. మేడం నా దగ్గర నుండి వస్తున్న మందు వాసనకు ఒక్కసారిగా తల తిప్పి ఛి అని నన్ను అసహ్యంగా చూసింది. నేను తనని చూసి ఓహ్ నీకు ఈ వాసన చూసి అంత అసహ్యంగా ఉందా మరి నువ్వు చేసిన పనికి నాకు ఎంత అసహ్యంగా ఉందొ తెలుసా నిన్ను చూస్తుంటే అని అంటూ నువ్వు ఇలా దొంగ ప్రేమ నాపై చూపిస్తావ్ అనుకోలేదే అని తనని అంటూ మళ్ళీ మందు సీసా తీసుకుని తాగబోతుంటే మేడం ఆ సీసా ను పక్కకు తోసేసి నా కాలర్ పట్టుకుని వెనుక గోడకు ఆనించి నాదీ దొంగ ప్రేమనా ? నీపై ఉన్నది దొంగ ప్రేమనా అని అంటూ కళ్ళలో నీళ్ళు కారుస్తూ నా వంక చూసింది. నేను కాదా మరి, నా మీద నీకు మోజు తీరిపోయి నన్ను వొదిలించుకుందామ్ అని ప్లాన్స్ వేస్తున్నావ్ అని అన్నా. మేడం నా చెంప మీద కొట్టి, నేను నిన్ను వదిలించుకుంటున్నానా ?  నేనా  నిన్ను వొదిలించుకుందామని ప్లాన్స్ వేసింది ? అని అంది ఏడుస్తూనే ఏమితెలియనట్లు.  ఏ,  ఏమి తెలీనట్లు నటించకు నీ ఏడుపు కూడా దొంగ ఏడుపే అని నాకు తెలుసు, నా మామతో నీ నుండీ నన్ను ఎలా దూరం చేసుకోవాలో ప్లాన్ ఆడగలేదా, ఇందాక రూంలో బిందు తో ఫోన్ లో మాట్లాడుతూ నా మీద ప్లాన్ వేయలేదా ఎం నాకు ఇవ్వన్నీ తెలీదు అనుకుంటున్నావా అని అంటూ తనని చూసా. మేడం షాక్ అయ్యి సైలెంట్ గా ఉండిపోయింది కానీ కళ్ళలో నీళ్ళు మాత్రం ఆగడంలేదు నేను తనని చూస్తూ ఏమాటకు ఆమాటే కానీ నువ్వు మాత్రం ఇందాక పీక్స్ లో ఆక్ట్ చేసావే అబ్బబ్బా సూపర్. ఇందాక నువ్వు ఏడుస్తుంటే నాకే ఈ తొలి అనుభవం మీద విరక్తి వచ్చేసింది కదే, నిన్ను ఎంతలా ప్రేమించానే అసలు నీకు నా మీద కొంచెం కూడా ప్రేమ లేదు అంతా దొంగ ప్రేమనే నీది,  ఛి నిన్నా నేను ప్రేమించింది ఇన్నాళ్లు, నాకు నువ్వు వొద్దు నీతో నా తొలి అనుభవంవొద్దు, నాకు ఇంకేం ఎవ్వరూ దొరకరా అని అంటూ కోపంగా బయటకు వెళ్తుంటే మేడం నన్ను పట్టుకుని రేయ్ నువ్వు నన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నావ్ నేను నువ్వు అనుకున్నట్లుగా ప్లాన్ వేసి ఇందాక నీతో పడుకోలేదు అది నిజంగా నీ మీద ప్రేమతోనే జరిగింది

నేను నీకు ఇంతకన్నా ఎలా చెప్పాలి రా నిజం రా నేను చెప్పేది అని అంటూ నన్ను వెళ్ళనివ్వకుండా నా వీపు ను హత్తుకుని నా వీపు మీద తల పెట్టి ఏడుస్తుంటే తన కళ్ళ నీళ్లు నా వీపుకు తగులుతున్నాయి. నేను తనని విడిపించుకుని తనని చూస్తూ ఒక్క సారంటే మోసం చేస్తే మోసపోయా ఎన్నిసార్లు మళ్ళీ మళ్ళీ మోసం చేయాలని చూస్తావ్ నీ నటనలు అన్ని నాకు తెలుసు నువ్వు నన్ను నిజంగా ప్రేమించేదానివే అయ్యుంటే నేను కోరుకుంటున్న తొలి అనుభవం ఎప్పుడో ఇచ్చేదానివి ఇలా నీ చుట్టూ తిప్పుకునే దానివి కాదు. ఇక నీ నటనలు ఆపి వెళ్లిపో నేను నువ్వు కోరుకుంటున్నట్లే నిన్ను వొదిలేస్తా ఇక నువ్వు వొద్దు నీ తొలి అనుభవం వొద్దు ఇదే కదా నీకు కూడా కావాల్సింది ఇక వెళ్ళు అని అన్నా. మేడం రేయ్ రేయ్ ఎందుకు ఇలా మాటలతో చంపుతున్నావ్ దాని బదులు ఒకేసారి నా గొంతు పిసికి చంపేయ్ నన్ను ఎందుకు ఇలా అపార్థం చేసుకుంటున్నావ్ నేను నిజంగా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా రా నిజమే నువ్వు ఆనన్నట్లుగానే నేను బిందు ను అడిగా కానీ నిజంగా నిన్ను దూరం చేసుకోవాలని కాదు నా పరిస్థితి నువ్వు అర్థం చేసుకోరా నన్ను ఇలా నీ మాటలతో వేదించకు అని అంటూ ఏడుస్తూ నన్ను కౌగిలించుకుని నా బుజంమీద తల పెట్టింది. నేను తనని విడిపించుకుంటు ఇక ఆపుతావా నీ దొంగ ఏడుపు నాకు తెలుసు నీకు నేనెంటే మోజు తీరిపోయింది అని ఇక మళ్ళీ ఎందుకు దాన్ని కవర్ చేయాలని చూస్తున్నావ్ అని అంటూ ఉండగా 
మేడం నా చెంప మీద గట్టిగా కొట్టి చెప్తే అర్థం కాదా, మనిషివా మృగానివా ఎందుకు ఇలా నన్ను మాటలతో వేదిస్తున్నావ్, నువ్వంటే నాకు ఇష్టం, నువ్వు ఏమన్నా సరే నిన్ను నేను వోదలను ఏదో విని నన్ను అపార్థం చేసుకుంటున్నావ్ నాకు నిజంగానే అలాంటి ఉద్దేశం లేదు అలా ఉండి ఉంటే నీతో ఇందాక పడుకునే దాన్నే కాదు నిజంగా అది నీ మీద ప్రేమతో జరిగింతే తప్ప ప్లాన్ వేసి చేసింది కాదు అని అంటూ ఏడుస్తూ నన్ను హత్తుకుంది.. నేను తనని పైకి లేపి తనని చూసి సరే దొంగ ప్రేమ కాదంటున్నావ్ కదా, నా మీద ఎంతో ప్రేమ ఉందంటున్నావ్ కదా సరే అంత ప్రేమ ఉందంటున్నావ్ కాబట్టి అడుగుతూన్నా, ఇప్పటికి ఇప్పుడు నా తొలి అనుభవం తీర్చు అప్పుడు నమ్ముతా నీది దొంగ ప్రేమ కాదు అని అన్నా. అంతే మేడం పలకలేదు. తనకంట్లో నుండి ఇంకా నీళ్లు కారుతూనే ఉన్నాయ్. తను సైలెంట్ గా ఉండిపోయింది. నేను తనని చూసి ఏంటి సైలెంట్ అయ్యావ్ ఓహ్ నీది దొంగ ప్రేమ అని నాకు తెలిసిపోయింది అనా ? అని అన్నా. మేడం నా వంక సూటిగా చూసింది. కళ్ళలో నుండి వచ్చిననీళ్లు ఆవిరి అయ్యి కంటి కింద ఆ నీటి చారలు కనిపిస్తున్నాయి. మేడం నన్ను అలాగే చూస్తూ కోపంగా తన చీర విప్పి పక్కన పడేస్తూ జాకెట్ ఇంకా లంగా మీదుగా నడుస్తూ వెళ్లి బెడ్ మీద పడుకుంది. కళ్ళు అలాగే తెరిచి పైన ఫాన్ ను చూస్తూ ఉంది. నాకు తనని బాధ పెడుతున్నానేమో అని అనిపిస్తున్నా ఎందుకో మద్యం మత్తులో నా కాళ్ళు మంచం వైపుకు నడిచాయి. మేడం జాకెట్ లో నుండి తన సళ్ళు తన్నుకుని వస్తు నన్ను ఊరించాయ్ బహుశా నన్ను కాదు నాలోని రాక్షసుడిని, నేను బెడ్ మీదకు వెళ్ళా. తనరెండు కాళ్ళను వెడల్పు చేసి మధ్యలో కూర్చుని తన వంక చూసా. మేడం నేను ఎమ్ చేస్తున్నానో కూడా తెలీని స్థితిలో ఆలోచిస్తూ కళ్ళలో నీళ్ళు కారుస్తూ పైన సీలింగ్ ను చూస్తుంది. సాయంత్రం ఈ కళ్ళ నీళ్లు చూసి ఆగిపోయా కానీ ఇప్పుడేందుకో వాటిని చూస్తూ ఉన్నా కూడా ఆగలేకపోతున్నా బహుశా మందు మత్తు ప్రభావం అనుకుంటా. నేను ఇక ఆగలేక మేడం లంగా బొందు ను విప్పుతూ ఉన్నా. అది ఎంతకూ రాకపోయేసరికి గట్టిగా దాన్ని పట్టుకుని లాగా, దాంతో లంగా మొత్తం ఫర్ ఫర్ మంటూ చిరిగి పొయింది నేను ఆ లంగా ను లాగి పక్కన పడేసా, నేను కూడా నగ్నంగా తయారయ్యి మేడం ను చూసా మేడం ఇంకా అలాగే కళ్ళలో నీళ్ళు కారుస్తూ పైన సీలింగ్ చూస్తుంది. నేను నా మొడ్డని పాముతూ మేడం తొడను ఒకటి నా చేతిలోకి తీసుకుంటూ నా మొడ్డని మేడం పువ్వు లోకి దూర్చా అది పావు వంతే దూరింది. నేను నా మొడ్డను బయటకు తీసి నా ఎంగిలిని చేత్తో రాసుకుని నా మొడ్డకు పూసి మేడం పువ్వులో మళ్ళీ తోసా ఈ సారి కూడా పూర్తిగా పోలేదు బహుశా మేడం ఇష్టపూర్వకంగా చేయకపోవడమే కారణం అనుకుంటా కానీ నేను ఆగకుండా మళ్ళీ నా మొడ్డను బయటకు తీసి మంచం దిగి అక్కడ పడిపోయిన మందు బాటిల్ ని తీసుకుని నా మొడ్డ పైన మందు పోసుకుని బాగా రబ్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ మంచం మీదకు వచ్చా. మేడం పూకు కు కూడా కొద్దిగా మందు పోసి బాగా రుద్దుతూ నా మొడ్డను మేడం పూకు లోకి సర్రుమని దూర్చా. అలాగే మేడం మీద పడిపోయి నా మొడ్డని ఇంకా గట్టిగా లోపలికి తోసా ఈ సారి పూర్తిగా వెళ్ళింది నేను కొద్దిగా వెనక్కు నా మొడ్డను తీసి మళ్ళీ మేడం పువ్వు లోకి గుచ్చుతూ మేడం ని చూసా మేడం గట్టిగా కళ్ళు మూసుకుని ఉంది కళ్ళలో నీళ్ళు కారుతూనే ఉన్నాయ్. నేను తప్పు చేస్తున్నానేమో అని అనిపించినా కూడా ఎందుకో ఆ మందు మత్తులో ఆగలేకపోతున్నా. మేడమ్ తొడను ఒక చేత్తో అలాగే పట్టుకుని పైకి లేపుతూ మేడం పూకు లో మళ్ళీ నా మొడ్డను గట్టిగా దింపా మేడం అలాగే కళ్ళు మూసుకుని ఉంది. ఇక నేను మేడం మీద పడి నా మొడ్డతో మేడం పూకును విరివిగా దెంగుతూ మేడం జాకెట్ ను హుక్స్ ఊడిపోయేలా పీకి తన సల్ల మీద ముచ్చికను గట్టిగా కోరికుతూ మేడం ని దెంగుతూ ఉన్నా, కోద్దిసేపటికి ఎదో నాలుకకు తడి స్పర్శ తగిలింది లేచి చూస్తే మేడం సన్ను మీద నా పంటి గాటు వల్ల వచ్చిన రక్తం కనిపించింది. పక్కన ఇంకో సన్ను మీద చూస్తే నా చేతి గొర్ల వల్ల తన సన్ను పైన ఏర్పడిన గాట్లు ఎర్రగా కనిపిస్తూ ఉంటే వెంటనే మేడం ను చూసా మేడం ఆ బాధను పంటి బిగువున భరిస్తూ గట్టిగా కళ్ళు మూసుకుంది. నేను తను అలా భరిస్తూ ఉండడం చూసి కావాలనే పక్కన ఉన్న మందు బాటిల్ తీసుకుని కొంచెం తాగి తన మొహం దగ్గరకు వెళ్లి నా పెదాలను తనపెదాలపై పెడుతూ ఉంటే మేడం నా నోటి నుండి వచ్చే మద్యం వాసనకు భరించలేక తల తిప్పుకుంది. నేను తన తలను పట్టుకుని నా వైపుకు తిప్పుకుంటూ కింద నా మొడ్డతో మేడం పూకు పగలకొడుతూ ఇందాక పంటితో కొరికిన ముచ్చికను నలుపుతూ మేడం పెదాల మీద నా పెదాలు పెట్టి నా నాలుకను లోపలికి పంపించి తన నాలుకతో ముడి వేసా మేడం ఆ మందు వాసనకు తన నాలుకను వెనక్కు తీసుకుంటూ తల తిప్పాలని చూస్తుంది కానీ నేను గట్టిగా పట్టుకుని తన ముచ్చికని నలుపుతూ మేడం పూకు మీద స్ట్రోక్స్ ఇస్తూ మేడం ని అలాగే ముద్దు పెడుతూ గట్టిగా గట్టిగా ఫోర్స్ గా దెంగుతూ అలాగే తనని పట్టుకుని కార్చుకున్నా. మేడం కన్నీళ్లు నాకు ఉప్పగా తగులుతూ ఉన్నాయ్. నేను తన పెదాలకు ఇంకా బలంగా ముద్దు పెడుతూ లేచి తన మొహం మీద ఉఫ్ అంటూ ఊదా మేడం వెంటనే తల తిప్పుకుంది. నేను నవ్వుతూ ఇక అలసటగా తన మీద నుండి దిగి పక్కన పడుకున్నా మేడం కళ్ళు తెరిచింది అలాగే సీలింగ్ ను చూస్తుంది, కళ్ళలో ఇందాకటి కంటే ఎక్కువగా నీళ్లు కారుతున్నాయ్. సడెన్ గా మేడం అటు తిరిగి వాంతి చేసుకుంది అలా వాంతి చేసుకుంటూ బాత్రూం లోకి ఏడుస్తూనే పరిగెత్తుతూ వెళ్ళింది. నేను మందు మత్తులోనే అరెరే ఇప్పుడే కదా దీన్ని వేసింది అప్పుడే కడుపొచ్చిందా అని అనుకుంటూ అలాగే మత్తుగా కళ్ళు ముసుకున్నా. మళ్ళీ ఎదో సౌండ్ వస్తే కళ్ళు తెరిచా మేడం బాత్రూం లో నుండి నడుచుకుంటూ వస్తుంది కింద లంగా లేదు జాకెట్ హుక్స్ తెగిపోయి తల దించుకుని ఏదో ఆలోచిస్తూ కళ్ళలో నీళ్లతో వస్తుంది తన సన్ను మీద నేను కొరికిన చోట రక్తం ఇంకా వస్తుంది. కానీ మేడం అదేం పట్టించుకోవడంలేదు కింద తన తొడల దగ్గర నా చేతి గొర్లతో పెట్టిన గాయాలు కనిపిస్తున్నాయ్. నాకు ఇదంతా మత్తుగా కనిపిస్తుంది, మేడం ఏదో ధ్యాసలో అలాగే వచ్చి బెడ్ మీద కూర్చుంది. బెడ్ మీద కూర్చుని చేతులు మొహానికి అడ్డం పెట్టుకుని తల కాళ్ళ మధ్య పెట్టుకుని ఏడుస్తూ ఉంది తన ఏడుపు నాకు చిరాకు తెప్పించింది అంతే వెంటనే లేచి పక్కన కింద పడినసీసా లో మందు కొంచెం ఉంటే తాగి దాన్ని పక్కన పడేసి మేడం జుట్టు పట్టుకుని పైకి లేపా మేడం నన్నే చూస్తూ ఉంది. నేను తనని చూసి ఎందుకే ఏడుస్తున్నావ్ అని అంటూ తనని అలాగే పడుకోబెట్టి మళ్ళీ తనపైకి ఎక్కి మొడ్డను పూకులో పెడుతూ స్ట్రోక్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశా నిజానికి స్ట్రోక్స్ ఇస్తున్నా అని నేను అనుకున్నా కానీ నా మొడ్డ ఇంకా లెవణుకుడా లేవలేదు నేను తన పూకుకు నా లేవని మొడ్డను కొడుతున్నా అంతే కాని మందు మత్తులో నాకు అదే హాయిగా ఉంది. తన పూకును  నా మొడ్డతో కొడుతూ తననిమల్లి ముద్దు పెట్టుకుంటూ ఉంటే మేడం ఆ వాసనకు భరించలేక తల పక్కకు తిప్పింది నేను తన చెవి మీద కొరికుతూ లంజా అని అన్నా. మేడం సైలెంట్ గానే ఉండిపోయింది నేను మేడం ని అలాగే చూస్తూ కింద మొడ్డని కొడుతూ  లంజా లంజా అని నవ్వుతూ తన పూకుకు నా మొడ్డని కొడుతూ అన్నా. మేడం ఏమనట్లేదు తన కంట్లో మాత్రం నీళ్లు కారుతూనే ఉన్నాయ్. నేను అలాగే ఊగుతూ తన మీద పడిపోయా మత్తుగా,.. ఆ మత్తులో ఎమ్ చేసానో దాని ప్రభావం ఎంటో ఏమి తెలియకుండానే అలాగే మత్తుగా నిద్రలోకి జారుకున్నా…..
ఇదండీ నా మొదటి శృంగార తొలి అనుభవం ఇక్కడితో నా మొదటి తొలి అనుభవం సమాప్తం అయ్యింది.
ఇన్ని రోజులు నా కథను సోదెలా ఫీల్ కాకుండా చదివినందుకు అందరికి ధన్యవాదాలు…
 please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button