College Papa Sandya

College Papa Sandya – 5 | కాలేజ్ పాప సంధ్య | Telugu Boothu Kathalu

College Papa Sandya - 5 | కాలేజ్ పాప సంధ్య | Telugu Boothu Kathalu

College Papa Sandya – 5 | కాలేజ్ పాప సంధ్య | Telugu Boothu Kathalu

   రచన  :  Cream tap

 

సంద్య ఆ  నలుగురు seniors తో  కలిసి రెస్టారెంట్ కి  వెళ్తుంది కానీ పాపం రోహిత్ ఫీల్ అయ్యాడు  ఎమో అని కొంచెం dull గా కూర్చుంది

తరుణ్ : ఏంటి ఏదో జైల్  లో  కూర్చున్నట్టు అలా బయం బయం గా కూర్చున్నావ్

సంద్య : అదేం లేదు తరుణ్, అంటే కొంచెం కొత్త కదా ఇలా మీతో బయటకి రావడం అందుకే కొంచెం..

(అఖిల్  మనసులో .. మొన్న  రాజ్ గాడు చేసినదానికి రెస్టారెంట్ కి రావడమే గొప్ప అనుకుంటున్నాడు )

గుణ : హహ, ఇప్పుడొచ్చావు గా మెల్లి మెల్లి గా నీకు కూడా అలవాటు అయిపోతాదిలే

సంద్య నవ్వేసి ఊరుకుంది

అఖిల్ : రే ఇంతకీ ఏ రెస్టారెంట్  కి వెళ్దాము

తరుణ్ : sandy, ఎక్కడికి వెళ్దాము ?

(సంద్య ని sudden గా అలా పరిచయం ఉన్న దానిలా sandy అని పిలవగానే కొంచెం కొత్తగా అనిపించింది కానీ తనకి ఎవరన్నా అలా పిలిస్తే ఇష్టం)

సంద్య : నాకు ఎక్కడ అయినా పర్లేదు, మీరు చెప్పండి ఎక్కడ బాగుంటే అక్కడ

రాజ్ : రే Sanvitha కి తీసుకు వెళ్ళు

తరుణ్ : రే ఎరరిపూ.. (అనబోయి మద్యలో ఆపేశాడు పక్కన సంద్య ఉంది అని ) అది bar and restaurant రా సంద్య ని అక్కడికి తీసుకెళ్తావా

సంద్య : ఏంటి తాగుతారా మీరు అందరూ ?

రాజ్ : తప్పేముంది, సంద్య కూడా తాగుతాది

సంద్య : ఛీ, నేను ఇంకా చెడిపోలేదు బాబూ

తరుణ్ : ఏంటి నిజంగా తాగలేదా.. అయితే ఒకసారి సిట్టింగ్ కి రావాల్సిందే నువ్వు మాతో

సంద్య : అమ్మో నేను రాను, మీరు తాగేసి పడిపోతే ఎవరు తీసుకెళ్తారు, నేను అస్సల మోయలేను

(అలా car వెళ్తూ అందరూ సరదాగా జోక్ లు  వేసుకుంటూ ఒక ఫ్యామిలీ type రెస్టారెంట్ కి వచ్చేశారు, సంద్య కి కూడా కొద్దిగా బయం పోయి సరదాగా మాట్లాడుతుంది, రోహిత్ విషయమే మర్చిపోయింది)

వీళ్ళు వెళ్ళి ఒక 5 members కూర్చునే table లో కూర్చున్నారు, సంద్య పక్కన తరుణ్ కూర్చున్నాడు మిగిలిన ముగ్గురూ సంద్య కి తరుణ్ కి opposite లో కూర్చున్నారు

ఇంకో పక్క రోహిత్ ఫీల్ అవుతున్నాడు, ఏంటిది సంద్య కి ఏమైంది నా messages చూడట్లేదు కాల్ చేద్దాం అని ఫోన్ చేశాడు
సంద్య ఫోన్ చూసి వెంటనే లిఫ్ట్ చేసింది

సంద్య : హలో చెప్పు బయటకు వెళ్తా అని చెప్పా గా

(పక్కన వీళ్ళు అందరూ ఉన్నారు అని సంద్య సరిగ్గా మాట్లాడట్లేదు )

రోహిత్ : పోవే మాట్లాడకు నాతో, నేను నీకోసం ఇక్కడ wait చేస్తుంటే నువ్వేమో frinds అని చెప్పి వెళ్లిపోయావు pehh

సంద్య : sorry రా రేపు పక్కా వస్తా నీతో సడన్ గా రావాల్సి వచ్చింది

సంద్య ఫోన్ మాట్లాడుతుంది

తరుణ్ : sandy నీకు ఏం order ఇవ్వమంటావు

అది విని రోహిత్ కి ఏదో లా అనిపించింది
ఏంటి ఇది ఎవరో బాయ్స్ తో వెళ్ళిననట్టుంది, అయినా దీన్ని sandy అని పిలిచే అంతా close frnds ఎవరు, అసలు ఎవరితో వెళ్ళింది ఇది, అది  కూడా నన్ను వదిలేసి మరీ

ఇలా చాలా ఆలోచనలు తిరుగుతున్నాయి వాడి మైండ్ లో

రోహిత్ : baby, ఎవరితో వెళ్ళావు బయటకి ?

సంద్య : నేను తరవాత మాట్లాడతా రా, నాకోసం చూస్తున్నారు బాగోదు గా

రోహిత్ : అవునా సరే జాగ్రత్త baby

సంద్య : సరే సరే అని ఇంకో  మాట కూడా వినకుండా కాల్ కూత చేసేసింది

సంద్య : sorry call వచ్చింది, నాకు చికెన్ టిక్కా చెప్పండి, మీరు ఏం చెప్పుకున్నారు

గుణ : మాది పెద్ద లిస్ట్ ఏ లే సంద్య, అయినా నువ్వేంటి అంత తక్కువ చెప్పుకున్నావు అదేం సరిపోతాది
అఖిల్: dieting ఎమో రా

సంద్య : ఛీ dieting ఏమి కాదు, ఇది అయ్యాక ఇంకొకటి చెప్పుకుంటా

రాజ్ : ఏంటి dieting లేకుండానే ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా (maintain చేస్తున్నవా అనబోతుంటే తరుణ్ సైగ చేశాడు వద్దు అప్పుడే అని )

సంద్య; hmm ఆగిపోయావే dieting లేకుండానే ఇంత perfect గా ఏంటి

రాజ్ : అదే అమ్మాయిలు అందరూ కొత్తగా dieting అని trend లో వెళ్తున్నారు గా నువ్వు కూడా చేస్తున్నావేమో అని

సంద్య : నాకు అవేమీ లేవూ, నేను ఏది పడితే అది తినేస్తా నాకు నచ్చితే

(కానీ అక్కడ ఉన్న అందరి mind లో ఒకటే తిరిగింది
dieting ఏం చేయకుండా ఆ సళ్లు ఆ ఎత్తులు, ఆ పిర్రల సైజ్ uu ఎలా maintain చేస్తుంది రా బాబు)

ఆ నలుగురూ సంద్య ని ఊహించుటకుంటూ ఒక నిమిషం ఊహాల్లొకి వెళ్లారు

ఇది ఇలా ఉండగా waiter చికెన్ curry తీసుకోస్తూ అనుకోకుండా slip అయ్యి సంద్య మీద వొంపేశాడు

waiter: sorry sss ssorry mamm అని బయపడుతూ చెప్తున్నాడు

తరుణ్ : రే చూస్కోవద్దా అని serious అవుతున్నాడు వాడి మీద

రాజ్ : రే పోన్లే వదిలే రా కావాలని వొంపలేదు గా, బాబు waiter వెళ్ళి ఇంకొకటి పట్టుకురా

waiter : sirr అదీ అదీ అంటూ నసుగుతున్నాడు

రాజ్ : ఏంటి తీసుకురా వెళ్ళి

waiter : sirr అదీ కర్రీ అయిపోయింది సర్, ఇదే లాస్ట్ ఈవాళ్టికీ

తరుణ్ : చి mood మొత్తం పోయింది,ఇప్పుడు కర్రీ లేకుండా ఈ  రోటీ ఎలా తినేది

సంద్య ఎమో ఇంకో పక్క ఇప్పుడు ఇది ఎలా wash చెయ్యాలో అని ఆలోచిస్తుంది

రాజ్ కొద్దిసేపు ఆలోచించి, సంద్య కొద్దిసేపు కదలకుండా కూర్చుంటే మనం తినొచ్చు

ఎవరికీ ఏమి అర్దం కాక రాజ్ వైపు చూస్తున్నారు

రాజ్ : ఎలాగూ కర్రీ వొలిగిపొయి నీ డ్రస్ మీద పడింది గా, so  మేము ఆ కర్రీ నే తినేస్తాము నువ్వు కొంచెం సేపు కదలకుండా కూర్చుంటే

సంద్య అసలు కొంచెం కూడా ఆలోచించకుండా సరే పోని మీరు అయినా తినండి, మీరు తినేశాక వెళ్ళి wash చేసుకుంటా అని అంది

(ఆ కర్రీ సరిగ్గా సంద్య మెడ కింద సళ్ళ కి పైన వొలికింది

అది కిందకి కారుతూ oil drops సంద్య ఎత్తు సళ్లు మీదకి జారుతున్నాయి)

రాజ్ idea కి అక్కడ నలుగురూ గుటకలు మింగుతూ సంద్య బాయల్ని నామీలేసేటట్టు చూస్తున్నారు

రాజ్ first రోటీ ముక్క తీసుకుని సంద్య ఎడమ సన్ను పైన ఉన్న కర్రీ నంజుకుని తిన్నాడు

అది చూసి మిగిలిన వాళ్ళకి 90degrees లేచింది pant లోనే

రాజ్ చెయ్యి తియ్యగానే తరుణ్ సంద్య కుడి సన్ను పైన ఉన్న కర్రీ తీసుకుని తిన్నాడు

గుణ అఖిల్ కూడా ముందుకు వంగి సంద్య మెడ మీద కర్రీ ని లొట్టలేసుకుంటూ తింటున్నారు

సంద్య అంతలా పట్టించుకోవట్లేదు casual గానే తీసుకుంటుంది

వాళ్ళు అలా తింటూ ఉండగా కర్రీ మొత్తం కిందకి జారుతూ సంద్య బాయలు మీదకి వచ్చేసింది

రాజ్ అస్సలు ఒక్క సెకండ్ కూడా ఆగకుండా రోటీ ముక్క తీసి సంద్య బాయ మీద పెట్టాడు
సంద్య కి ఏదో షాక్ కొట్టినట్టు అనిపించి రాజ్ వైపు చూసింది
సంద్య రాజ్ కళ్ళు ఒకసారి లాక్ అయ్యాయి, సంద్య అలా చూస్తూ ఉండగానే రాజ్ సంద్య సన్ను మీద రోటీ ముక్క తో నొక్కిపెట్టి
ఆ రోటీ తీసుకుని తిన్నాడు

సంద్య కి నోటి లోంచి మాటలు రావడం లేదు అలా కూర్చుని ఉండిపోయింది ఇదే ఛాన్స్ అని

అఖిల్ గుణ తరుణ్ ముగ్గురూ ఒకేసారి సంద్య కుడి బాయ మీద రోటీ ముక్క నొక్కిపెట్టి పిండి తింటున్నారు, రోటీ లేకపోతే direct గా సంద్య బాయల్ని గిల్లుతున్నట్టు ఉంటాది

సంద్య కి ఎలా react అవ్వాలో అర్దం కావట్లేదు తన body మాత్రం control తప్పుతుంది అని అర్దం అవుతుంది

సంద్య ఆలోచనలో ఉండగానే తన సళ్ళ మీద నాలుగు చేతులు పడ్డాయి

తను ఏదో మైకం లోకి వెళ్ళిపోతుంది

అఖిల్ తరుణ్ సంద్య కుడి సన్ను ని పిసుకుతుంటే, రాజ్ గుణ సంద్య ఎడమ సన్ను ని పిసుకుతున్నారు

సంద్య nipples నిక్కపొడుచుకున్నాయి తనకు తెలీకుండానే వీళ్ళ కంట్రోల్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, ఆపడానికి చూస్తుంది కానీ తన body సహకరించట్లేదు

ఆ నలుగురూ వదలకుండా పిసుకుతూ సంద్య సళ్ళని పిండేస్తున్నారు, సంద్య ముచ్చికలు నిలబడి డ్రస్ పైకి కనిపిస్తున్నాయి

రాజ్, తరుణ్ ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసకుని సంద్య ముచ్చికలు shape కనిపించి ముందుకు వంగి డ్రస్ మీదే సంద్య ముచ్చికల్ని చూస్తూ పెదవి తాడుపుకుంటూ ఇద్దరూ చెరొక nipple ని పిండి కిందకి వంగి ఇద్దరు చెరొక సన్ను ని నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతూ సంద్య ముచ్చికల్ని చిన్నగా కొరుకుతున్నారు

సంద్య ఇంక మొత్తం వీళ్ళ కంట్రోల్ లోకి వెళ్ళిపోయింది ఏమీ మాట్లాడలేకపోతుంది

ఇంతలో ఒక సౌండ్ వచ్చింది రే నీ అబ్బా అఖిల్ గా ఏం ఊహాల్లొకి వెళ్లిపోయావు లెగూ

అఖిల్ తెరుకుని

ఏంటి ఇది అంత నేను ఊహించుకున్నాన అంటే సంద్య సళ్లు అనుకుంటూ సంద్య వైపు చూశాడు, సంద్య normal గానే ఉంది, సంద్య డ్రస్ కూడా normal గానే ఉంది

అఖిల్ : (ఏంటి నేను మరీ ఇంతలా ఊహాల్లొకి వెళ్లిపోయానా అనుకుంటున్నాడు )

సంద్య : ఏంటి అఖిల్ lovestory ఏమన్నా ఆలోచించుకుంటున్నవా హహ

అఖిల్ : (నేను ఏం ఊహించుకున్నానో తెలిస్తే నువ్వు గుండె ఆగి చస్తావ్ లేవే అనుకుని) hehe అదేమీ లేదూ నిన్న సరిగ్గా నిద్ర లేదు అందుకే

food order వచ్చింది అందరూ తింటున్నారు, అఖిల్ కి మాత్రం అదే ఊహాలో ఉన్నాడు ఏదోక రోజు సంద్య సళ్ళని అలానే జుర్రుకోవాలి అని

సంద్య వీళ్ళతో కొంచెం అలవాటు పడింది నార్మల్ గా మాట్లాడేస్తుంది ఫ్రండ్స్ తో మాట్లాడినట్టు

(రోహిత్ క్లాస్ కి వెళ్ళాడు కానీ వాడి ద్యాశ మొత్తం సంద్య మీదే ఉంది, అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఇది ఎవరితూ వెళ్ళింది అనుకుంటూ కూర్చున్నాడు క్లాస్ లో)

అందరూ తినేశారు

సంద్య రోహిత్ కి కాల్ చేసింది

రోహిత్ కాల్ లిఫ్ట్ చేసి

baby క్లాస్ ఇప్పుడే అయ్యింది వచ్చేస్తున్నవా నువ్వు ?

సంద్య : హా వస్తున్నా రా ఒక పావుగంట లో వస్తాను

రాజ్ : సరే రా పదండి ఇంక వెళ్దాము

car ఎక్కేశారు వెళ్తున్నారు మాట్లాడుకుంటూ

తరుణ్ : చూడు బయం పోయింది

సంద్య : hehe seniors కదా అని కొంచెం ఏదో అలా, కానీ ఇప్పుడు పర్లేదు

అఖిల్ : ఇంక నువ్వు మాతో సిట్టింగ్ వేయడమే లేట్ uu

సంద్య : ఛీ నేను అస్సలు తాగను

రాజ్ : new year కి మేము తాగించేస్తాములే, నువ్వేమి కంగారూ పడకు

సంద్య : చూద్దాం

తరుణ్ : రే గుణ సైడ్ కి ఆప రా, నేనొక reel చేసుకుంటా

(తరుణ్ instagram లో reels చేస్తూ ఉంటాడు చాలా following ఎక్కువ )

సంద్య : ఏంటి ఇక్కడా

తరుణ్ : ఇలా రోడ్డు మీద చేస్తేనే లైక్ లు గట్టిగా వస్తాయి

అందరూ కిందకి దిగారు

తరుణ్ ఏదో డాన్స్ step వేస్తుంటే అఖిల్ video తీస్తున్నాడు, సంద్య ఎమో వాళ్ళు చేసేది చాలా interesting గా అందులో లీనం అయిపోయి చూస్తుంది

సంద్య కి తెలీకుండా రాజ్ దాని పిర్రల్ని scan చేస్తున్నాడు

సంద్య: hmm బానే చేస్తున్నావు సీనియర్ డాన్స్ లు

తరుణ్ : ఏదో లే అని సిగ్గుపడుతూ వాడి reel finish చేసుకుని వచ్చి
పదండి రా వెళ్దాము ఇంక

రోహిత్ msg : బేబీ పావుగంట అన్నావు ఇంకా రాలేదేంటి

సంద్య మెసేజ్ చూసకోలేదు

మళ్ళీ car ఎక్కేశారు  

నలుగురూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ కాలేజీ కి వచ్చేశారు

రోహిత్ కాలేజీ gate దగ్గరే wait చేస్తున్నాడు సంద్య కోసం

సంద్య car లోంచి దిగగానే రోహిత్ కి గుండె ఆగినంత పని అయ్యింది

ఏంటి సంద్య వీళ్ళతోనా వెళ్ళింది అసలే పెద్ద రౌడీ బ్యాచ్ వీళ్ళది,అసలు వీళ్ళు ఎలా ఫ్రండ్స్ అయ్యారు దీనికి, రానివ్వు దాన్ని అడిగేస్తా ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాడు

సంద్య వాళ్ళకి bye చెప్పేసి రోహిత్ కి ఫోన్ చేసింది

రోహిత్ తనని చూసిన విషయం సంద్య కి తెలీదు

సంద్య : బేబీ ఇంటికి వెళ్లిపోతా రా వస్తావా

రోహిత్ : అదేంటి అప్పుడేనా అయినా ఆ రాజ్ వాళ్ళతో ఎందుకు వెళ్ళావు

సంద్య : ఏమైంది వెళ్తే జస్ట్ తినడానికే గా వెళ్ళింది నేను

రోహిత్ : అయిన వాళ్ళతో నీకు friendship ఏంటి నీకు

సంద్య : baby ఏమైంది ఇప్పుడు, మనం రేపు వెళ్దాము అన్నాను గా

రోహిత్ : ఎప్పుడూ ఇలాంటి సాకులే చెప్తావు

సంద్య : sorry రా, అనుకోకుండా వెళ్లాల్సి వచ్చింది

రోహిత్ : సరేలే, వాళ్ళు ఏమి ఏడిపించడం లేదు గా నిన్ను

సంద్య : చి చి అదేమీ లేదూ, వాళ్ళు తెలుసు నాకు ఇంతకు ముందే

(వీడికి చెప్తే మళ్ళీ లేని పోని గొడవలు ఎందుకులే అని అబద్దం చెప్పడమే బెస్ట్ )

రోహిత్ : సరే పద ఇంటికి వెళ్తా అన్నావు గా, మీ ఇంటి వరకు వస్తా

సంద్య : హహ కూల్ అయ్యావా love you రా

రోహిత్ : love  you బంగారం పదా వెళ్దాము

ఇద్దరూ busstop కి వచ్చారు, నిన్నటిలాగే ఈవాల కూడా bus rush గా ఉంది

సంద్య కి నిన్న బస్ లో ఎవరో తన పిర్రలు పీసీకిన సీన్ గుర్తొచ్చి

సంద్య : బేబీ rush గా ఉంటే వద్దులేరా వేరే బస్ ఎక్కుదాము

రోహిత్ : మళ్ళీ ఇంకో బస్ అంటే గంట wait చేయాలి , పదా ఎక్కేదాం అని తీస్కెళ్ళిపోయాడు 
 
సంద్య, రోహిత్ ఇద్దరూ బస్ ఎక్కేశారు జనం ఎక్కువ ఉన్నారు

సంద్య వెనక ఎవరో లావుగా ఒక 30-32  మద్య వయసు ఉన్న అతను నుంచున్నాడు, వాడి పొట్ట అడ్డు లేకపోతే సంద్య పిర్రలు easy గా తగిలేవీ వాడికి

సంద్య కొంచెం relief గా ఫీల్ అయింది ఈరోజు ఎవరూ అలాంటి వాళ్ళు లేరు అని

సంద్య, రోహిత్ ఇద్దరూ కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు

కొంచెం దూరం వెళ్ళేసరికి ఒక ప్లేస్ కాళీ అయ్యింది

రోహిత్ : baby ఇక్కడ కూర్చో

సంద్య వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుంది

అలా బస్ వెళ్తూ ఉండగా రోహిత్ ఆ లావుగా ఉన్న వ్యక్తి వైపు చూశాడు

వాడు కళ్ళు ఆర్పకుండా సంద్య సళ్ళ వైపు చూస్తున్నాడు, సంద్య cleavage ఏమి కనిపించట్లేదు గాని, ఆ టాప్ angle నుండి దాని బాయలు చాలా సెక్సీ గా కనిపిస్తున్నాయి వాడికి

అది చూసి రోహిత్ కి మండిపోయిందిమ వాడిని లాగిపెట్టి ఒకటి పీకుదాము అనుకుంటున్నాడు, కానీ వాడి ఆకారం చూడడానికి చాలా బయంకరంగా ఉంది

ఆ లావు  మనిషికి ఎప్పుడు చూడని ఎద సంపద చూస్తుంటే పట్టుకుని పీసీకి రసాలు కార్పించాలి అన్నంత కసిగా చూస్తున్నాడు, ఇంకా లాస్ట్ కి దిగిపోతాము అనుకునే టైమ్ లో వాడి ఫోన్ తీసుకుని సంద్య సళ్ళని టాప్ angle  నుండి ఫోటో తీసుకున్నాడు రోహిత్ కలల ముందే

రోహిత్ కి ఇంక మండిపోయీ వాడిని కొడదాం అని ముందుకు వచ్చేలోగా సంద్య  లేచి బేబీ స్టాప్ వచ్చేసింది పద దిగుదాము అని అంది

సంద్య కి ఇదంతా తెలీదు

సంద్య కి చెప్పడం ఎందుకు లే మళ్ళీ అని రోహిత్ సైలెంట్ ఐపోయాడు

సంద్య, రోహిత్ కిందకి దిగుతుంటే

రోహిత్ కి అనుమానం వచ్చి వెనక్కి చూశాడు, వాడు అనుకున్నదే జరుగుతుంది

ఆ లావు గా ఉన్న వాడు సంద్య గుద్దని కూడా ఫోటో తీసుకుంటున్నాడు మొడ్ద నలుపుతూ

రోహిత్ కి ఇంక మెంటల్ లేచింది కానీ ఏమి చేయలేని పరిస్థితి

సంద్య కి ఇదంతా తెలీదు, తను మామూలుగా బస్ దిగి రోహిత్ కి బై చెప్పేసి ఇంటికి నడుస్తుంది

రోహిత్ : సరే ఇంటికి వెళ్ళాక మెసేజ్ చే అనేసి కోపంగా వెళ్ళిపోయాడు

సంద్య : oye ఎందుకు అంత కోపం

రోహిత్ : నీ మీద కాదులే

సంద్య : మరి ఎవరి మీద

రోహిత్ : ఏం లేదు లే ఇంటికి వెళ్ళు

సంద్య : సరే sorry ఈవాల వస్తా అని రానందుకు, రేపు వెళ్దాము మనం ఒక నా

రోహిత్ : హా సరే

సంద్య ఇంటికి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి బోజనం చేసేసి మంచం ఎక్కి ఫోన్ ఓపెన్ చేయగానే

మళ్ళీ ఏదో unknown నెంబర్ నుండి మెసేజ్ వచ్చింది

ఆ రోజు theater లో చున్నీ ఇచ్చినవాడేనేమో సర్లే ఎంటొ చూద్దామని whatsapp open చేయగానే

stranger : hey hottie

సంద్య : అలా పిలవకు నన్ను

stranger : అంత hot గా ఉంటే అలానే పిలుస్తారు

సంద్య : ఆపుతావా  please, అసలు ఎవరు నువ్వు

stranger : గెస్స్ chey

సంద్య : clue ఇవ్వి

stranger : selfie పెట్టు క్లూ ఇస్తా

సంద్య : సెల్ఫీ నా ఎందుకు

stranger : క్లూ కావాలంటే పెట్టు లేదంటే మానే

రోహిత్ మెసేజ్ : oye బంగారం ఏం చేస్తున్నావు

సంద్య : ఏం లేదు baby కాలీ

సంద్య తో stranger : నేనేం పెట్టను సెల్ఫీ

రోహిత్ : తిన్నావా  

stranger నుంచి  reply  ఏం లేదూ

కొద్దిసేపటికి సంద్య కి ఆత్రం ఆగక ఎవరో తెలుసుకుందాం అని ఒక సెల్ఫీ తీసి వాడికి పెట్టింది

నైట్ డ్రస్ లో ఉంది tshirt అండ్ short  లో

వాడి రిప్లయ్ కోసం wait చేస్తుంది

రోహిత్ : oye  ఏంటి busy  ఆ రిప్లయ్ లేదు

సంద్య చూస్తుంది రిప్లయ్ కోసం ఎవరో అని, blue ticks వచ్చాయి whatsapp లో

6c

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

College Papa Sandya – 5, కాలేజ్ పాప సంధ్య , Telugu Boothu Kathalu ,telugu dengudu kathalu – jabbardasth,telugu boothu kathalu,telugu sex stories,jabbardasth.in,త్రిబుల్ ధమాకా,telugu hot stories,telugu sex kathalu,telugu sex stories jabardast, xossipy,College Papa Sandya

 

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button