Dweepamlo Kasekkinche Kajal tho Srungaram

Dweepamlo Kasekkinche Kajal tho Srungaram – 2 | ద్వీపంలో కసెక్కించే Kajal తో శృంగారం | telugu sex stories

Dweepamlo Kasekkinche Kajal tho Srungaram - 2 | ద్వీపంలో కసెక్కించే Kajal తో శృంగారం | telugu sex stories

Dweepamlo Kasekkinche Kajal tho Srungaram – 2 | ద్వీపంలో కసెక్కించే Kajal తో శృంగారం | telugu sex stories

 రచన – itachi 

Dweepamlo Kasekkinche Kajal tho Srungaram | ద్వీపంలో కసెక్కించే Kajal తో శృంగారం | telugu sex stories
Dweepamlo Kasekkinche Kajal tho Srungaram | ద్వీపంలో కసెక్కించే Kajal తో శృంగారం | telugu sex stories
ఉదయం శ్రీ నిద్రలోంచి లేచాడు, లేచిన వెంటనే కాజల్ చర్మ సౌందర్యాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. ఎండ వెలుగుకికాజల్ మొహం మెరిసి పోతుంది. ఆ మెరుపులో తన నుదిటి మీద చెమట. ఆ చెమట లో కూడా కాజల్ఎంతో అందంగా మెరుస్తోంది. 
కాజల్ నడుము మీద చెయ్యి వేసి , ఆ నడుము మీద చెమట తన చేతికి అంటుంకుంది. శ్రీ తన జేబులోఉన్న kerchief తీసి కాజల్ నడుము మెడలు నుదిటి మీద చెమట తుడుస్తున్నడు. 

కాజల్ కి మెళుకువ వచ్చింది, 

కాజల్: ఏం చేస్తున్నావు?

శ్రీ: అంటే మీ ఒంటి మీద చేమటగా ఉంటే తుడుస్తున్న. 

కాజల్: thanks 

ఆ తర్వాత వాళ్లు లేచి సముద్రం నీరుతో fresh అయ్యి. అలా పల్లు తెంపుకొడానికి బయలుదేరారు.

ఆ జంగిల్ లో ఏవో రకమైన పల్లు ఉన్నాయి, కానీ అవి రుచిగా ఉన్నాయి. 

అలా వారు ఉదయం breakfast చేశారు. ఆ చెట్ల మధ్య చాటు చూసుకుని విసర్జన కార్యాలు ముగించి, మళ్ళీగుడిసె దగ్గరకి వెళ్ళారు. 

వాళ్ళు ఒకరి గూర్చి ఒకరు తెలుసుకున్నారు. 

కాజల్ తను ఒక 4 సినిమాలో చేసింది అని ఇంకో 3 సినిమాలు ఈ సంవస్తారం చెయ్యలిసి ఉందని చెప్పింది. శ్రీ ఒక శాస్త్రవేత్త అని, తను Richard అనే సైంటిస్ట్ లాగా సమయం(టైం) కి సంబందించిన ప్రయోగాలు, సూచనలు మీద పని చేస్తుంటారని చెప్పాడు. 

అలా వాళ్ళు చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ కాలాన్ని గడిపారు. 

కాజల్ మనసులో ” ఇప్పుడు స్నానం ఎలా చెయ్యాలి వేరే బట్టలు లేవు ఇతను ఎటైనా వెళ్తే బాగుండు , నేనుస్నానం చేసే తప్పుడు నన్ను చూస్తే ఎలా , మంచొడైన సరే నమ్మలేని పరిస్థితి” అని ఆలోచిస్తుంది.

శ్రీ: ఎంటి ఎదో ఆలోచిస్తున్నారు?

కాజల్: ఏం లేదండీ, స్నానం చేయాలని ఉంది కానీ నాకు వేరే బట్టలు లేవు కదా.

శ్రీ: నా దగ్గర shirt ఉంది అది మీరు వేసుకోండి, నేను ఎటైనా వెళ్తాను ఆ లోపుె స్నానం చెయ్యండి.

కాజల్: సరే కానీ మీ బట్టలు నేను

శ్రీ: మీరు నన్ను అనుమానిస్తున్నారు కదా.

కాజల్: అయ్యో అలా కాదండీ.

శ్రీ: ఒక లని చెయ్యండి మీ చున్నీ తి నా చేతులు కట్టెయ్యంది, మా కర్చీఫ్ తో నాకు కళ్ళ గంతలు కట్టండి.

కాజల్: అయ్యో వద్దండీ.

శ్రీ : ఏం కాదు నేను ఏమీ అనుకోను.

ఇక కాజల్ శ్రీ ని అలా కట్టి అటూ వైపు తిప్పి వెళ్లి సముద్రం లో ఒడ్డు దగ్గర ఈత కొడుతూ స్నానం చేసింది. 

ఇట్లు మీ – ఇఠాచి
శ్రీ కి ఏమో కాజల్ ని చూడాలి, తన అందాలను కనువిందు చేస్కోవాలి అని ఆలోచిస్తున్నాడు. కానీ తను ఒకfamous person ఏదైనా తప్పుగా జరిగితే చాలా రిస్క్ అనుకున్నాడు.

కాజల్ స్నానం చేసి శ్రీ ఇచ్చిన white shirt వేసుకొని వచ్చి శ్రీ కట్లు విప్పింది.

శ్రీ కళ్ళు తెరచి కాజల్ ని చూసాడు, కాజల్ తన white shirt లో తొడలు కనిపించే లా కసిగా ఉంది. 
[Image: C0699-C6-D-3-C1-D-4318-9669-76753-FFEC9-A3.jpg]

ఆ తొడలు తెల్లగా vanilla ice-cream cone లా ఉన్నాయి. వాడికి వాటిని కొరికి తినెయ్యాలని అనిపిస్తుంది. 

కాజల్ కి శ్రీ shirt చాలా పొడుగ్గా ఉంది, తన తొడలు దాకా కిందకి వచ్చేసింది. కాజల్ ఆ shirt కింద ఆ boat లో దొరికిన ఒక short ని ఉత్తుకొని వేసుకుంది. శ్రీ అడిగితే ఆ short గూర్చి చెప్పింది.

ఆ short ని కాజల్ తన లంగా నాడా తీసి బిగించి కట్టుకుంది, జారకుండా.

ఇక వాళ్ళిద్దరూ మళ్ళీ, వేటకు వెళ్లారు. 

వాళ్ళు అలా 3 రోజుల్లో చాలా దగ్గర అయ్యారు, స్నేహితులు గా మారారు. 

శ్రీ మాత్రం కాజల్ మీద ఎలాంటి లొంగదీసుకునే ప్రయత్నం చెయ్యలేదు. కాజల్ శ్రీ ని నమ్ముతుంది. 

4వ రోజు దూరం లో ఒక ship వెళ్తుంది, 

కాజల్ శ్రీ ఒక పెద్ద మంట పెట్టి పొగ లేపి ఆ ship signal ఇస్తున్నారు, కానీ ఆ ship నుంచి ఎలాంటి reaction లేదు. 

కాజల్ శ్రీ నిరాశ పడ్డారు. అయినా

ఇక తప్పదని మళ్ళీ ఇంకో ship కోసం వేచి చూస్తూ ఉన్నారు

ఆ రోజు సాయంత్రం శ్రీ రెండు చెట్లు నరికేసి, ఒక మంచి కట్టల ఇళ్లుని ఏర్పాటు చేశాడు.  తప్పలేదు, కాజల్ కూడాఆకుల తో ఒక బ్లాంకెట్ మాదిరిగా తయారు చేసింది, రాత్రి నిద్రలో కప్పుకొడానికి.

మరుసటి రోజు ఉదయం శ్రీ నిద్ర లేచేసరికి పక్కన కాజల్ లేదు, బాయం అయింది, కాజల్ కోసం చుట్టుపక్కలఅంతా వెతికాడు, కానీ కనిపించలేదు. 

అర్ధ గంట తర్వాత కాజల్ వచ్చింది, శ్రీ కోపంతో కాజల్ ని చెంప దెబ్బ కొట్టి

శ్రీ: ఎక్కడికి పాయినవు, నువ్వు ఒక celebrity వి నీకేమైనా అయితే రేపు ఎవరైనా ఇక్కడికి వచ్చాక నన్నునిందిస్తారు, నేనే ఎదో చేశానని. 

కాజల్: ఏయ్ నన్ను కొడతావ , అయిన నేను ఎందుకు వెల్లానో తెల్సా నీకు 

శ్రీ: ఎందుకు?

కాజల్: వద్దులే, నీకు అనవసరం. 

శ్రీ: చూడు కాజల్ ఇక్కడ మనం మాత్రమే ఉన్నాం , మనమే సహాయం దొరికే దాకా ఒకరికి ఒకరం తోడుగా బ్రతకాలి, చెప్పు నువ్వు ఎటు వెళ్లవు.

కాజల్: నాకు periods, అది కూడా నీకు చెప్పాలా. అయినా ఎవరి personels వాళ్ళకి ఉంటాయి. నువు ఒకఆడదాని పరిస్థితి అర్థం చేసుకోవాలి. అన్ని మగవాళ్ళ లా కంఫర్ట్ గా ఉండవు ఆడవాళ్ళ life.

శ్రీ: sorry కాజల్ I’m extremely sorry.

కాజల్: సరే పోని, మన దగ్గర ఉన్న వాటర్ అయిపోయాయి, ఇప్పుడు తాగడానికి ఎలా?

శ్రీ: అయ్యో అవును కదా 3 cans అయిపోయాయి. ఆ సముద్రం water ని filter చెయ్యాలి మరి.

కాజల్: ఎలా 

శ్రీ: నేను చుస్కుంటాను. నువు కలేస్పు లోపల ఉండు నేను స్నానం చేసి వస్తాను. 

శ్రీ స్నానం చేసి, బట్టలు లేకుండా కేవలం underwear లో వచ్చాడు. కాజల్ అది చూసి సిగ్గు పడుతూ, 

కాజల్: hey ఏంటి ఇలా వచ్చావు, నీ బట్టలు ఏవి

శ్రీ: ఉతుకి ఆరేసాను. 

కాజల్: నువ్వు అలా underwear లో ఉంటే నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది. 

శ్రీ: మరి ఏం చేస్తాం.

కాజల్: నువ్వు కాస్త బయట నిల్చో చెప్తాను. 

శ్రీ వెళ్లి బయట నిల్చునాకా, కాజల్ తను వేసుకున్న short విప్పేసి బయటకు విసిరింది. లోపల నుంచి కాజల్ కేక,

కాజల్: శ్రీ ఆ షార్ట్ వేసుకో atleast

శ్రీ: మరి నీకు, ఏం కాదులే నీ shirt నాకు పొడుగు ఉంది. సరిపోద్ది. 

కాజల్ కి శ్రీ ఎలాంటి చెడు చెయ్యడూ అని నమ్మకం కుదిరింది అందుకే అలా విప్పి ఇచ్చేసింది.

శ్రీ ఆ short వేసుకుని, లోపలికి వచ్చాడు. 

1ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

Image

☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝

Watch Full video(పైన ఫోటో లో ఉన్న ఫుల్ వీడియో కోసం పక్కనున్న లింక్ ద్వార చుడండి) :- 👉👉 https://www.jabbardasth.in/?page_id=21272

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[/embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

 

 

sp;

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ

 

Dweepamlo Kasekkinche Kajal tho Srungaram – 2 , ద్వీపంలో కసెక్కించే Kajal తో శృంగారం , telugu sex stories,jabbardasth,dengudukadalu,+jabbardasth.in,telugu hot stories,actress sex stories in telugu,mahire maridi sex kathalu,romance kathalu,telugu bootu kadalu,Dweepamlo Kasekkinche Kajal tho Srungaram

 

 

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button