Dweepamlo Kasekkinche Kajal tho Srungaram

Dweepamlo Kasekkinche Kajal tho Srungaram – 3 | ద్వీపంలో కసెక్కించే Kajal తో శృంగారం | telugu sex stories

Dweepamlo Kasekkinche Kajal tho Srungaram - 3 | ద్వీపంలో కసెక్కించే Kajal తో శృంగారం | telugu sex stories

Dweepamlo Kasekkinche Kajal tho Srungaram – 3 | ద్వీపంలో కసెక్కించే Kajal తో శృంగారం | telugu sex stories

 రచన – itachi 

Dweepamlo Kasekkinche Kajal tho Srungaram | ద్వీపంలో కసెక్కించే Kajal తో శృంగారం | telugu sex stories
Dweepamlo Kasekkinche Kajal tho Srungaram | ద్వీపంలో కసెక్కించే Kajal తో శృంగారం | telugu sex stories
కాజల్ కాళ్ళు ముడుచుకుని ఉంది.

[Image: A185-D1-DF-E60-F-4229-979-F-282-AC37-A59-FD.jpg]

[Image: 02-FE51-AF-91-FD-4912-A5-AF-6-F758487-C117.jpg]

 కాజల్ తెళ్ళని  తొడలు చూసి శ్రీ కి mood వస్తుంది, తనకి తెలీకుండానే మోడ్డ లేచింది. అలా మోడ్డ లేవడం వల్లశ్రీ short లో ఒక tent మాదిరి ఆకారం వచ్చినది. 

కాజల్ కి అర్ధం అయింది శ్రీ కి లోపల లేచింది అని, తన తొడలను చూసే అని. 

శ్రీ మాత్రం ఆ కాజల్ తొడలు చూస్తూ మై మరచిపోయాడు. 

కాజల్: ఏయ్ శ్రీ బయటకి నడు నా దగ్గరకి రాకు. 

కాజల్ మొహం లో నవ్వు మొకం పోయి ఎదో కాస్త ఇబ్బంది expression చూసి

శ్రీ: ఎందుకు అలా చూస్తున్నావు, ఏమైంది ఎదో టెన్షన్ పడ్తున్నవు.

కాజల్: ఏంటి నువ్వు ముందు బయటకి పో నా ముందు ఉండకు. 

కాజల్ కి అర్ధం అయింది శ్రీ కి లేచన విషయం వాడికే తెలీటం లేదు అని.

శ్రీ బయటకి వచ్చాడు, నడుస్తుంటే ఎదో తేడాగా అనిపిస్తుంది, అప్పుడు తెలిసింది మోడ్డ లేచుంది అని. అందుకేకాజల్ అలా చూసింది అని.

శ్రీ: కాజల్ నువ్వు ఏమి వెరోలా ఆలోచించకు, నేను అలాంటి వాడిని కాదు. నిన్ను ఏమి చెయ్యను, నా మీద నమ్మకంఉంచు.

కాజల్ కాస్త కుదుట పడింది.

శ్రీ కాజల్ తో అలా కాస్త నడుద్దాం అన్నాడు. వాళ్ళు అలా సముద్రం ఒడ్డున walking కి వెళ్ళారు. 

వచ్చి సాయంత్రం వెలా తిని చలి మంట ముందు కూర్చున్నారు. శ్రీ మాత్రం కాజల్ మీద నుంచి చూపులుతిప్పుకోలేక పోతున్నాడు. 

కాజల్ కి నీళ్ళు కావాలి అంటే, శ్రీ తను ఆకుల తో ఒక ఫిల్టర్ లాగా తయారు చేశాడు, నీళ్ళు పోస్తే ఉప్పు అంతఆకుల్లో ఆగి, ఉత్తి నీరు మాత్రమే గిన్నెలో పడుతుంది. 

వాళ్ళు నీళ్ళు తాగి ఇక పడుకుంటున్నారు. 

ఆకాశం మేగాలు లేకుండా చాలా స్పష్టంగా నక్షత్రాలతో మెరుస్తుంది. శ్రీ అది చూసి 

శ్రీ: కాజల్ మనం Pacific మహాసముద్రం కి దక్షిణంగా ఉన్నాము.

కాజల్: నీకెలా తెల్సు. 

శ్రీ: నాకు తెల్సు, ఆ నక్షత్రాల పోసిషన్ బట్టి చెప్పగలను. 

కానీ చలి బాగా వేస్తుంది. కాజల్ చలికి వణుకుతుంది.

కాజల్ శ్రీ పక్కకి వచ్చి పడుకుంది, 

కాజల్: శ్రీ నన్ను hug చేస్కో, చలి బాగా వేస్తుంది. 

శ్రీ: కానీ కాజల్ అది నువ్వు మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతావు. 

కాజల్: ఏమ్ కాదు ప్లీజ్ నా వల్ల కావట్లేదు ఈ చలికి. 

వాళ్లిద్దరూ కౌగిలించుకుని పడుకున్నారు. 

శ్రీ: కాజల్ నువ్వు ఏమి అనుకోను అంటే నేను నీ shirt లో దూరిపోతాను, మన శరీరాలు రెండు మంచి వేడినిరాజేస్తాయి. నేనేం అంటున అని అర్థం అవుతుందా.

కాజల్: ఆ అర్థం అయింది.

శ్రీ: మరి నీకు ok నా?

కాజల్ ఏమీ మాట్లాడలేదు, శ్రీ ఇక కాజల్ shirt లొకి దూర్తున్నడు.

కాజల్: ఏయ్ కానీ నన్ను నీ చేతులతో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ముట్టుకుంటే మాత్రం చంపేస్తాను.

శ్రీ : సరే నాకు తెల్సు నీ ఉద్దేసం

శ్రీ: కాజల్ నీ నడుము దాగర రెండు buttons విప్పు

కాజల్: ఎందుకు?

శ్రీ: shirt కొంచెం loose అవ్వుడ్డి, నేను దూరిపోతాను, లేకపోతే నిన్ను ముట్టుకోవల్సి వస్తది.

అంత చీకటి ఏమి కనిపించటం లేదు, కేవలం స్పర్శ తోనే వాళ్లకు వాళ్ళ శరీరాలు తెలుస్తున్నాయి. 

శ్రీ కాజల్ dress లో దూరిపోయాడు.

కానీ శ్రీ కి తన చేతులు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి తెలీడం లేదు. కాజల్ వీపు తన chest కి తాకుతుంది, కాజల్ పిర్రలువాడి తిదలకు, వాడి మొహం కాజల్ మేడల దగ్గర ఉంది.

కాజల్: ఏమిటి ఎదో ఇబ్బంది పడుతున్నారు

శ్రీ: చేతులు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి తెలీడం లేదు.

కాజల్ పైన ఒక button విప్పేసి, చేతులు sleeves లోంచి తీసి శ్రీ ని ఆ sleeves లో పెట్టుకోమంది. 

శ్రీ అలానే చేశాడు.

కాజల్ శ్రీ ఇంకా దగ్గరిగా జరిగింది, వాళ్ళిద్దరికీ ఆ స్పర్శకి ఊపిరి ఆడడం లేదు, ఒకరినొకరు, వెచ్చదనాన్నిఅనుభూతి చెందుతున్నారు.
కానీ కాజల్ కి ఇంకా చలి కాస్త పెడుతుంది. 

శ్రీ: కాజల్ నేను నా చేతులు నీ మీద వేస్తాను.

కాజల్ ఒప్పుకుంది. శ్రీ కాజల్ ని చేతులు వేసి గట్టిగా హత్తుకున్నాడు.
[Image: 2522-CC65-CDAE-4-EAC-A7-DF-B49-D90-E24052.jpg]
శ్రీ: ఇప్పుడు ఎలా ఉంది?

కాజల్: శ్రీ చెప్పడానికి సిగ్గుగా ఉంది, కానీ వెచ్చగా కాదు నాకు ఇంకా ఎదో అనిపిస్తుంది. 

శ్రీ: నాకు కూడా….. కాజల్ నికు ఒకటి చెప్తాను తప్పుగా అనుకోవుకదా?

కాజల్: ఏంటి?

శ్రీ: నిజంగా కాజల్ నేను కాబట్టి ఇలా ఉంటున్న, వేరే ఇంకెవరైనా అయితే, నా సామిరంగా

కాజల్: నాకు అర్ధం కాలేదు.

శ్రీ: నిన్ను ఇప్పుడే రేప్ చెయ్యాలి అనిపిస్తుంది. 

కాజల్ ఒక్కసారి భయపడి,దూరం జరగడానికి పరయత్నించుంది. కానీ శ్రీ ఆ ఛాన్స్ లేకుండా తన ని గట్టిగావాటేసుకున్నాడు. 

శ్రీ: భయపడకు నేనేం చెయ్యనులే.

శ్రీ వేసుకున్న short కాజల్ పిర్రల దగ్గర గుచ్చుతున్నట్టు అవుతుంది, 

కాజల్: శ్రీ ఆ short విప్పెయ్యి, గుచ్చుతోంది.

శ్రీ: కానీ?

కాజల్: నువ్వేం చెయ్యవుగా 

శ్రీ ఆ short విప్పేసాడు, కానీ ఇప్పుడు అసలు సమస్య మొదలు అయింది.

శ్రీ మోడ్డ tip కాజల్ పిర్రల దగ్గర మధ్యలో రాసుకుపోతుంది.

కాజల్ ఆ స్పర్శ కు పెదాలు చప్పరిస్తు ఉంది.

శ్రీ మాత్రం స్వర్గం అనుభూతి చెందుతున్నాడు. తనకు తాను చాలా ఓపిక గా , నిగ్రహంగా ఉన్నాడు.

కాజల్ కి ఆ మోడ్డ వేడి తగులుతూ, తన తొడల మధ్య వేడి రాజేసింది.

కాజల్: శ్రీ నీది నాకు తాకుతుంది. 
శ్రీ: కాజల్ ఒక పని చెయ్యి ఎలాగో మనకి ఈ ఆకుల blanket ఉందిగా నీ shirt కూడా విప్పెయ్యి, నేను నీ మీద కాలువేసి పడుకుంటాను.నికు కూడా కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది.
వాళ్ళు ఇక అదే పని చేశారు, కాజల్ shirt విప్పేసింది. శ్రీ తన మీద కాలు వేసి పడుకున్నాడు. 

అయినా సరే శ్రీ ది కాజల్ తొడ పక్కన తాకుతుంది. కాజల్ అది ఒకంతుకు వేడిగా ఉంది అని lite తీసుకుంది.

కాజల్ పూకులో రసాలు ఉరుతున్నాయి. తన తొడలు కాస్త తడిచాయి, శ్రీ అది గమనించి కాస్త దూరం అయ్యాడు.

ఉదయం శ్రీ కి మెళుకువ వచ్చింది, శ్రీ కాజల్ మొహం చూస్తూ ఉండి పోయాడు. 

కాజల్ లేచింది, కళ్ళు తెరిచింది, శ్రీ తనని చూస్తున్నాడు.

కాజల్: ఎంటి అలా చూస్తున్నావు?

శ్రీ: నువ్వు చాలా ముద్దొస్తున్నవు కాజల్.

కాజల్: సరే కానీ లెగు బయటికి వెళ్ళు నేను బట్టలు వేసుకుంటాను.

కాజల్ తన బట్టలు , అంటే అదే లంగా జాకెట్ వేసుకొని బయటకి వచ్చింది. 

వెనక వైపు చూస్తే శ్రీ ఒక చెట్టు దగ్గర నిల్చొని, మోడ్డ కొట్టుకుంటున్నాడు. 

కాజల్ కి అర్ధం కాలేదు శ్రీ ఏం చేస్తున్నాడా అని, దగ్గరకి వెళ్ళింది, చూసింది, అప్పుడే శ్రీ తన వీర్యాన్ని మొత్తంకార్చెసాడు. 
[Image: B9-E4-A9-E2-5-E64-45-E7-86-F6-D1-F2-DDD9-F420.jpg]
కాజల్ అది చూసి ఆశ్చర్య పోయి, 

మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగింది. 

శ్రీ కాజల్ ని చూసి ” నువ్వేంటి ఇక్కడ’?” అని అడిగాడు. 

కాజల్: ఏమీ లేదు నువ్వు ఎక్కడున్నావు అని చూస్తూ వచ్చాను, కానీ నువ్వేమో ఇలా చేస్తున్నావు. 

కాజల్ అలా ఓపెన్ గా మాట్లాడడం శ్రీ కి shocking గా అనిపించింది.

శ్రీ: ఇలా అంటే ఎంటి నువ్వు చూసావా?

కాజల్: హా చూసాను. నన్ను చుసేగా నువ్వు అలా చేసావు. 

శ్రీ: మరి ఏం చెయ్యను, నీ అంత అందగత్తెను పక్కన పెట్టుకొని ఏ మగాడైనా ఊరికే ఉండగలడా

కాజల్ అది పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోయింది. 

కాజల్ గొంతులో ఎదో తేడాగా ఉంది, దగ్గుతుంది, మంటగా ఉంది అంటుంది. 

శ్రీ కి కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది.

అప్పుడు తెలిసింది ఆ ఆకుల నుంచి నీరు తాగడం వల్లే అలా అయింది అని.

ఇక వాళ్ళు ఆ నీరు తాగకుండా ఉన్నారు.
శ్రీ: ఓహ్ కాజల్ మరి ఎలా తప్పదు నువ్వే కదా short విప్పెయ్య ఆని అన్నావు.  

2ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

Image

☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝

Watch Full video(పైన ఫోటో లో ఉన్న ఫుల్ వీడియో కోసం పక్కనున్న లింక్ ద్వార చుడండి) :- 👉👉 https://www.jabbardasth.in/?page_id=21272

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=J7kOR4sxaB4[/embedyt]

[/embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

 

 

sp;

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ

 

Dweepamlo Kasekkinche Kajal tho Srungaram – 3 , ద్వీపంలో కసెక్కించే Kajal తో శృంగారం , telugu sex stories,jabbardasth,dengudukadalu,+jabbardasth.in,telugu hot stories,actress sex stories in telugu,mahire maridi sex kathalu,romance kathalu,telugu bootu kadalu,Dweepamlo Kasekkinche Kajal tho Srungaram

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button