Geetha - (Dhatena)ITACHI639

Geetha – (Dhatena) – 4 | గీత – (దాటేనా) | telugu dengudu kathalu

Geetha - (Dhatena) - 4 | గీత - (దాటేనా) | telugu dengudu kathalu

Geetha – (Dhatena) – 4 | గీత – (దాటేనా) | telugu dengudu kathalu

 రచన – ITACHI639

ఇంటికి వెళ్ళాక, ముందు వాకిలి ఊడుస్తూ విమల కనిపించింది.

గీత: హేయ్ ఏంటి నిన్న నేను స్కూల్ నుంచి వచ్చే వరకు నువు ఊరికి పోయావు

విమల: ఓహ్ అదా ఒక పని పడి పోయాలే

గీత: సరే.

ఇంట్లోకి వెళ్లిన కాసేపటికి ఎవరో పిలుస్తున్నట్టు అనిపించింది. బయటకి వచ్చింది

చూస్తే ఒక ఆవిడ ఉంది.

గీత: ఏంటండీ?

స్వరూప: అది మీ పై పోర్షన్ కాళిగా ఉంది కదా రెంట్ కి ఇస్తారేమో అని, మేము అటు మూడో గల్లీలోఉంటాము, అక్కడ ఓనరు పాతిల్లు కుల్పెసి కొత్త ఇల్లు కట్టుకుంటారు అట. మిమల్ని అడుగుదాం అనివచ్చాము.

గీత: అది మా ఆయన్ని అడగాలండి, మీకు టైం ఉంటే 9వ తారీకు ఆయన వస్తారు అప్పుడు ఒకసారికలవండి.

స్వరూప: సరే అండీ నేను వచ్చే వారం వస్తాను.

గీత: మీరు ఎవరెవరు ఉంటారు?

స్వరూప: నేను మావారు మా కొడుకు డిగ్రీ చదువుతున్నాడు.

గీత: సరే

ఇక స్వరూప వెళ్ళింది.

రాత్రి పావు తక్కువ తొమ్మిది అయ్యింది. విమల ఉదయ్ ఇద్దరూ వచ్చారు.

గీత వాళ్ళని చూసి లోపలికి ఆహ్వానించింది.

విమల: అదే వార్తలు చుస్తారంటా బావ

గీత: తెలుసు అక్కా నిన్న చూసాడు, మీ టీవీ కరాబ్ అయ్యింది అంటగా

విమల: అవును

గీత కూర్చోండి.

వాళ్ళు ఒక సోఫా లో కూర్చున్నారు. ఈటివి పెట్టి, 

గీత: అక్కా టీ తాగుతారా?

విమల: హ్మ్మ్ తీసుకురా

గీత వంట గదిలోకి వెళ్ళింది. పాలు కాస్తుంది. 

ఉదయ్: గీత కొన్ని మంచి నీళ్ళు వివ్వవా

” ఈయన నిన్నలా చేస్తాడా అయినా ఇప్పుడు అక్క ఉంది గా చెయ్యడు, ఒకవేళ చేస్తే ” 

గీత: బావ ఫ్రిడ్జ్ లో ఉన్నాయి వచ్చి తీస్కో

విమల: నేను తెస్తాను ఉండు

ఉదయ్: ఆగు నువ్వెందుకు నేనే తెస్తాను. 

ఉదయ్ వంట గదికి రాగానే, కొంగుని కుచ్చిళ్ళు చేసి గీత నడుము కనిపిస్తుంది. దాన్నే కసిగా చూస్తూ లోపలికివచ్చాడు. 

” చెయ్యి వేస్తాడా వెయ్యడా ఈరోజు ” 

ఫ్రిజ్ తలుపు తీస్తున్నట్టే తీస్తూ మూసి గీత నడుము మీద రెండు వేళ్ళతో గీసాడు. ఒక్కసారి వేడి ఒళ్లంతాపాకింది.

గీత: ఇస్స్….

 కళ్ళు మూసుకుని మూలిగింది.

ఆ వేళ్ళని అలాగే నొక్కుతూ, చిన్న గొంతులో మాట్లాడుతూ,

ఉదయ్: నచ్చిందా గీత

అలా చేస్తుంటే తేలిపోతుంది. వణుకుతూ ఊగిపోతోంది.

గీత: మ్మ్…బావ

గీత వెనక నిల్చోని జెడ పక్కకి జరిపి ముక్కుని మెడ కింద వీపులో గుచ్చాడు. గీత కి ఒళ్ళు పులకరించింది. 

గీత: ఆహ్… బావ

[Image: B77-AC65-D-C2-F7-4357-9612-E458830-C0-A25.jpg]

ఎడమ చేత్తో నడుము మెత్తని కొవ్వు నాలుగు వేళ్ళు పెట్టి రుద్దుతున్నాడు.

గీత: ఆ…బావ వద్దూ

ఉదయ్: వద్దంటే మరి ఎందుకు పిలిచావు నన్ను హ్మ్మ్….?

గీత: నీళ్ళు తీసుకుంటావు అని

ఉదయ్: అబ్బద్దం చెప్పకు నిన్న నేను ముట్టుకుంది నచ్చి ఇవాళ కూడా టచ్ చేస్తానా చెయ్యనా అనిపిలిచావు అవునా కాదా

గీత: కాదు

నడుము పిసికాడు.

గీత: ష్.. అవును అవును

ఉదయ్: ఇంతా లేతగా ఉన్నావు మీ ఆయన సరిగ్గా పట్టు పట్టినట్టు లేడు

గీత అలా నొక్కుతుంటే ఊపిరి భారం పెరుగుతుంది. ఊగిపోతోంది.

గీత: ఆ…నీ అంత పట్టడు మా ఆయన.

ఉదయ్: నువ్వు ఎంత బాగున్నావో, అసలు మీ ఆయన దుబాయ్ లో ఎలా ఉంటున్నాడు నిన్ను ఇక్కడపెట్టుకుని

” గీత ఏం చేస్తున్నావే, వీడు నిన్ను మాటల్లో పెట్టి టెంప్ట్ చేస్తున్నాడు వదిలించుకో పిచ్చిదాన ” 

గీత: వొదులు బావ ప్లీస్ 

ఉదయ్: సరే టీ పెట్టుకుని రా మీ అక్క వెయిటింగ్.

వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఒక్కసారి కుదుట పడి

” అసలు ఏం చేస్తున్నా నేను, ఏం జరిగింది ఇప్పుడు, ఇలా ఎందుకు అతన్ని రెచ్చగొట్టాను. ఏమైంది నాకు ” 

అని తనకు తానే నెత్తి కొట్టుకుని చాయ్ కప్పులో పోసుకుని తీసుకెళ్ళి ఇచ్చింది.

ఉదయ్ టీ తాగుతూ ఒక కన్నుతో టీవీ చూస్తూ ఇంకో కన్నుతో గీత ని చూస్తున్నాడు. ఒక్క అంగుళం గీతనడుము కనిపిస్తుంది. ఉదయ్ చూడడం చూసి, చీర కప్పుకుంది. ఉదయ్ చిన్నగా నవ్వుకుని టీవీ దిక్కుచూసాడు. ఇక వార్తలు అయ్యాక ఉదయ్ వెళ్ళిపోయాడు.

విమల: ఎంటే ఎదో టెన్షన్ గా ఉన్నావు స్కూల్ లో ఏదైనా ఇబ్బందా?

” స్కూల్ లో కాదే నీ మొగుడు నిన్ను దున్నినట్టే నన్ను కూడా దున్నుదాం అని చూస్తున్నాడు. ” 

గీత: లేదక్కా మా ఆయన కోసం ఇంకో వారం ఆగాలి.

గీత దగ్గరకి జరిగింది, చిలిపిగా చూస్తూ,

విమల: ఏంటి గీత దురదగా ఉందా?

గీత ముందు సిగ్గుపడింది కానీ నోరు విప్పింది. చూపుకిందకి వేసుకుని,

గీత: అవును అక్కా

విమల: వస్తాడు లే, అంతగా కావాలి అనుకుంటే ఉన్నవాటితో సరిపెట్టుకోవాలి

” ఉన్నవాటితో అంటే దీని మొగుణ్ణి వాడుకో అని ఇదే సిగ్నల్ ఇస్తుందా ” 

అయోమయంగా మొహం పెట్టింది,

గీత: అంటే ?

విమల: అవే ఈ మధ్య దొరుకుతున్నాయిగా అవి వాడుకో ఏం చేస్తావు

గీత: ఏమో అక్కా బాగుంటాయా?

విమల: నాకేం తెలుసమ్మ నేను ఎప్పుడూ వాడలేదు, నీకు కావాలి కదా అని చెప్తున్న. సరే వెల్లోస్తాను.

విమల వెళ్ళాక గట్టిగా తలుపేసింది. చిరాకుగా తను చేసిన పనికి తన మీద తనకే విసుగొచ్చింది. అద్దంముందు నిలబడి లెంపలు వేసుకుంది. 

అప్పుడే గౌతం విడియో కాల్ చేసాడు. ఎత్తింది. గీత దిగులుగా ఉన్న మొహం చూసి,

గౌతం: ఓయ్ ఏమైంది అలా ఉన్నావు?

గీత: ఏం లేదు కాస్త అలసటగా ఉంది.

గౌతం: ఓ అవునా నిద్రపోతావా ప్రొద్దున కాల్ చెయ్యనా?

గీత: ఇంకా ఎప్పుడు వస్తారు మీరు?

గౌతం: చెప్పిన కదా 9th కి వస్తా అని

గీత: రేపు రావడం కుదరదా?

అని విసుగ్గా అడిగింది.

గౌతం: అలా వచ్చే వీలుంటే తప్పకుండా వెచ్చేవడిని కదా డార్లింగ్

తప్పు చేసింది అన్న ఆలోచన తనకి భాదకలిగించింది. గీత కళ్ళలోంచి నీళ్ళు కారుతున్నాయి.

గౌతం: గీత ఏమైందీ, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు?

గీత: మీరు కావలండీ నాకు మూడు నెలలు అన్నారు ఒక నెల late చేసారు.

గౌతం: గీత ఓపిక పట్టు నాకు మాత్రం నిన్ను చూడాలి అని లేదా ఒక పది రోజులు అంతే వచ్చేస్తా ok నాఎడవకే, ఇక్కడ నాకు నిద్రపట్టదు.

గీత కళ్ళు కొంగుతో తూడుచుకుని. 

” ఏం చెయ్యాలండీ ఇవాళ నేను చేసిన పనికి నా మీద నాకే అసహ్యంగా ఉంది ” 

గీత: సరే రేపు ప్రొద్దున చేస్తాను గుడ్ నైట్.

9వ తారీకు,

(Message)గౌతం: గీతా ఇంటికి వస్తున్న ఇంకో గంటలో ఉంటాను.

గీత: హా నా స్కూల్ టైం కూడా అయిపొయింది ఇంకో పావుగంటలో  ఇంటికి వెళ్తాను.

” అబ్బా ఇంకా బెల్లు కొట్టట్లేదు ఏంటి “

ఇవాళ గౌతం వస్తున్న రోజు, మూడు నెలలుగా తన భర్త కోసం గీత, భార్య కోసం గౌతం ఎప్పుడెప్పుడుకలుస్తామా అని ఎదురుచూస్తున్న రోజు. స్కూల్ లో ఉన్న పనులన్నీ ఆఖరి పీరియడ్ లో కాళిగా ఉండకుండాచేసుకుని, తన భర్త కోసం, ఎప్పుడు బడి చుట్టీ ఇస్తే అప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఉత్సాహంగా స్టాఫ్ రూం లోతన బాగ్ పట్టుకుని ఎదురుచూస్తుంది. 

బెల్లు మోగింది, అంతే టక్కున లేచి బయటకు పరిగెత్తింది. అప్పుడే ఎదురుగా భరత్ వచ్చాడు.

భరత్: మిస్ మిస్….good evening… ఒకటి అడగాలి 

తొందరలో తన భర్త కోసం తహతహలాడుతూ,

గీత: భరత్ ఎదున్న రేపు అడుగు సరేనా నేను వెళ్ళాలి.

గీత మొహం లో ఎన్నడూ లేనంత సంతోషం చూసాడు భరత్, గీత అడుగులో వేగం కనిపిస్తుంది. రోజూదిగులుగా మెల్లిగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళే గీత ఇవాళ పరుగుల పోటిలా కుందేలు పరుగులు తీసింది. రోజూలాగే గీత ని ఆ కిరాణా కొట్టు దాకా వెంబడించి ఆగిపోయాడు. 

గీత ఇంట్లోకి వెళ్లి, అన్ని తలుపులు మూసి, వెంటనే స్నానం చేసి, మంచి పట్టు చీర కట్టుకుని, కురులుఆరపెట్టుకుని, గడియారం ముళ్ళు చూస్తూ హాల్ లో కూర్చుంది. గౌతం రావడానికి ఇంకా 30 నిమిషాలుఅయినా పడుతుంది.

అలా సోఫా లో కూర్చొని కురులు వేళ్ళతో తిప్పుకుంటూ, వేళ్ళు నలుపుకుంటూ, గడియారం ముళ్ళుఅడుగులు లెక్కపెడుతుంది.

గేట్ చప్పుడు అయ్యింది. అంతే గీత అరికళ్ళలో అలజడి మొదలైంది. గేట్ ముస్తున్న చప్పుడు కూడాఅయ్యింది. ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుని, గట్టిగా ఊపిరి తీసుకుని, బూట్లు అడుగు అలికిడి దగ్గరగా రావడంతెలుస్తుంది.

గౌతం: గీతా………..

కళ్ళు తెరిచింది, అంతే గీత గుండె వేగం పెరిగింది, పెదాల్లో చిరునవ్వు, ఒంట్లో వణుకు, కళ్ళలో కుతూహలం, తనువంతా తుత్తరతో ఊరికి గుమ్మం దగ్గర నిల్చొని, ఒక చేతిని తలుపుకు ఆనిచ్చి బూట్లు విప్పుతూ కళ్ళనిండా ప్రేమతో గీత ని చూసి నవ్వాడు గౌతం.

బూట్లు విప్పి, లోపల అడుగుపెట్టాడో లేదో, వెంటనే గట్టిగా వాటేసుకుని, గౌతం కి ముద్దుల వర్షంకురిపించింది. చెంపలు, ముక్కు, నుదురు, గడ్డం ముద్దులు పెడుతూనే ఉంది. కళ్ళలోంచి ఆనందంతోఇన్నలా బరువు దిగిపోతూ, ” ఉమ్మ ఉమ్మ ” అని శబ్దం వచ్చేలా గౌతం బుగ్గలు ముద్దు చేస్తుంది. గౌతం కిగీత అలా మీద పడిపోతుంటే నవ్వేసింది. గీత కి నడుము పట్టుకుని ఇంకా హత్తుకుని, చెవిలో,

గౌతం: ఆగు ఆగవే….

ఆగింది. గౌతం నే కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూస్తుంది. గీత మొహం రెండు అరచేతులతో చెంపలు కప్పేసి, 

గౌతం: ఎలా ఉన్నావే, క్షమించు నిన్ను వెయిట్ చేయించాను.

గీత: అలా అంటారేంటి, మనకోసమే కదా ఇదంతా.

గీత నుదుట ముద్దు ఇచ్చాడు. ముక్కు ముద్దు ఇచ్చాడు.

గౌతం: ముందూ నేను fresh అయ్యి వస్తాను, ఒక కాఫీ పెట్టావా?

గీత: హ్మ్మ్…..నేను కూడా ఇంకా తాగలేదు, మీ కోసమే ఎదురుచూస్తూ ఉన్నా వచ్చిందగ్గర్నుంచి.

గీత వెళ్లి కాఫీ చేసి తీసుకొచ్చింది. తాగినాక, cup పక్కన పెట్టి, గీత చెయ్యి పట్టుకుని ఒళ్ళోకి లాక్కున్నాడు. ఇద్దరూ ఒకరి కళ్ళలో ఒకరు చుస్కున్నారు. గీత సిగ్గు పడుతుంది.

ఎడమ చేతిని గీత నడుము మీద వేసి మెత్తగా రాస్తున్నాడు. మెడలో మొహం పెట్టి గదవ కింద ముద్దుపెట్టాడు.

గీత సిగ్గు పడుతూ లేచి నిల్చుంది. చెయ్యి పట్టుకుని మళ్ళీ లాగాడు. కూర్చుంది. 

గౌతం: ఎంటే ఇంకా ముద్దుగా ఉన్నావు ఇవాళా?

గీత: పోండీ…

గీత మొహం పెట్టుకుని, నుదుట ముద్దు పెట్టి, కుడి చేతిని గీత ఎడమ వైపు నడుము పిసికాడు.

గీత: మ్మ్…..

కుడి బుగ్గ ముద్దు పెట్టాడు. గీత తిరుగు ముద్దు పెట్టింది. పెదాలు బొటన వేలితో రాస్తూ కింది పెదవి పట్టిలాగాడు. భుజాల మీదకు చెయ్యి పోనిచ్చి కౌగిలించుకున్నాడు. ఇద్దరూ అలాగే సోఫాలో పడిపోయారు. 

గీత నుదురు, చెంపలు, గడ్డం మీద ముద్దు పెట్టి చీర కొంగు లాగాడు. పాల తెలుపు మెడ దాని ఇంకామామిడి పళ్ళలంటి రెండు సళ్ళు జకిటికి ఒత్తుకుంటూ చీలిక చేస్తున్నాయి. మీదకి వింగి అక్కడ ముద్దుపెట్టబోతుంటే గీత సిగ్గుతో చిన్నగా నవ్వి చూపుతిప్పుకుంది.

అక్కడ రెండు సళ్ళ మధ్యలో ముద్దు పెట్టాడు.  అలా ముద్దు పెడుతూ నడుము నొక్కాడు.

గీత: ఆహ్….

గౌతమ్: నెల నుంచి నీ దగ్గరకు ఎప్పుడు వస్తానా నా ముద్దుల గీతని ఎప్పుడు ముద్దు పెట్టుకుంటాను అనిఎంత వెయిట్ చేసానో. ఉమ్మ్ ఉమ్మ్…

అని మెడలు మొత్తం ముద్దులు పెడుతున్నాడు. గీత కళ్ళు మూసుకుని గౌతమ్ తల పట్టుకుని ఇంకా తనఎదకేసి ఒత్తుకుంటుంది. కాళ్లకు కాళ్ళు పెనవేసి గీత కాలిని పక్కకి జరిపి తన మధ్యభాగంలో నడుమునొక్కుతున్నాడు.

గీత: ఆహ్….. నేను కూడా ఎదురుచూసాను.

ఒక ఉక్కు విప్పాడు. ముద్దు పెట్టాడు. ఇంకో ఉక్కు విప్పి అలా నాలుగు ఉక్కులు విప్పి ముద్దుపెడుతూ జాకిటివిప్పేసాడు. తక్కున గౌతమ్ ని వాటేసుకుంది.

గీతను ఎత్తుకుని బెడ్రూం కి తీసుకెళ్ళి బెడ్డు మీద దింపాడు.

తన చొక్కా విప్పి, పాంట్ విప్పాడు, గీత సిగ్గుతో కళ్ళు మూసుకుని ఏం చేస్తాడా అని చూస్తుంది.

చీర కుచ్చిళ్లని తాకాడు, వేళ్ళు గీత బొడ్డుకి తగలగానే జనికింది. కుచ్చిళ్ళు విప్పి చీర లాగేసాడు. లంగా నాడాకూడా విప్పి కిందకి జరిపాడు. బెడ్డు ఎక్కి గీత బొడ్డుని ముద్దు పెట్టాడు. గీత ఒళ్లంతా బరువెక్కింది. నడుముముద్దులు పెడుతూ పైకి వచ్చి కుడి సన్ను ముద్దు పెట్టి మళ్ళీ కిందకి వెళ్లి గీత లోదుస్తులు లాగుతున్నాడు. గీతవెంటనే లైట్ ఆఫ్ చేసింది. తన పాల తొడల మీదుగా మెత్తగా లాగి పక్కన విసిరేసి, తను కూడా విప్పేసి, గీతరెండు కాళ్ళు ఎడం చేసి మీద పడుకున్నాడు. గీత రెండు చేతులు గౌతమ్ మీద వేసి హత్తుకుంది. గౌతమ్నడుము కిందకి దించాడు, తన అంగం గీత ఆడతం మీద ఒక్కసారి తగిలింది. అంతే గీత కి కరెంట్ షాక్కొట్టినట్టు అయ్యింది. పిడికిలి బిగించి, గట్టిగా ఊపిరి తీసుకుంటూ, గౌతమ్ ఇంకా గట్టిగా హత్తుకుంది. గౌతమ్ మెల్లిగా అంగాన్ని పూకులో దించాడు. 

గీత: ఆ……

గీత మొహం ముద్దులు పెడుతూ, నడుము కదిలిస్తున్నాడు. 

గీత: ఉమ్మ్..ఆ….

గౌతమ్: హా గీత…..ఎన్ని రోజులు అయ్యిందే ఆ….

ఊగుతున్నాడు. గీత కాళ్ళు పైకీపి గౌతమ్ కాళ్ళని వెనక పెనవేసి ఇంకా ఒత్తుకుంది. దాంతో మోడ్డ పూర్తిగాదిగింది. గౌతమ్ ఇన్ని రోజులూ ఆపుకున్నా ఉత్సాహంతో ఊగుతున్నాడు.

గీత: ఆ…. ఉమ్…. మ్మ్….

గౌతమ్: ఆన్….. గీత i love you నే…..

అంతే ఏడు ఎనిమిది పోట్లకి గౌతమ్ కి అయిపోయింది. మోసపోసుకుంటూ గీత మీద పడి ముద్దులు పెట్టిపక్కకు జరిగాడు.

గీత పట్టుమని పది నిమిషాలు కూడా సుఖపడలేదు, కానీ ఉన్న ఉత్సాహమంతా ఒకేఒక్క ఉరుముతోపోయింది.

పది నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకుంది. గౌతమ్ లేచి గీత కి మొహం మీద మూడు ముద్దులు పెట్టి కొన్ని నీళ్ళుతాగాడు.

గీత నడుము మీద చెయ్యేసి పట్టుకుని,

గౌతమ్: డార్లింగ్….

గీత: హా…..

గౌతమ్: వంట ఏం చేసావు?

గీత: చికెన్ వండాను మీకు ఇష్టం కదా

గౌతమ్: సరే నేను కాసేపు అలా మా స్నేహితున్ని కలిసిస్తాను, ఒక important పని ఉంది. నువు ఆలోపుఅన్నం వండు

గీత: సరే….

గౌతమ్ డ్రెస్ వేసుకుని, వెళ్ళిపోయాడు. గీత లేచి కూర్చొని, 

” అసలు ఈయన ఒక్కసారి కూడా ఛా…  ఏదైనా వాడమని అడుగుదాం అంటే ఏం అనుకుంట్రారో అడగాలావద్దా…”

లేచి నైటీ వేసుకుంది. జుట్టు కొప్పేసుకుని వెళ్ళి వంట మొదలు పెట్టింది.

గౌతమ్ తిరిగి వచ్చాక, తిన్నారు.

తిన్నాక కాసేపు గౌతమ్ అక్కడ ఎలా ఉన్నాడో, ఏం చేశాడో అని కబుర్లు మాట్లాడుకున్నారు. గీత తన స్కూల్గురించి చెప్పుకున్నారు. ఇంతలో గీత అమ్మ వాళ్ళు కూడా ఫోన్ చేస్తే మాట్లాడుకుంటూ సమయంగడిచిపోయింది.

ఇద్దరూ వెళ్ళి బెడ్డు మీద ఒరిగారు. గౌతమ్ గీతని దగ్గరకి తీసుకుని, నడుము పిసుకుతూ, బుగ్గలు ముద్దుపెడుతున్నాడు.

గీత: దుబాయ్ లో నాకేం తీసుకురాలేదా?

గీత అడిగితే కానీ గుర్తుకు రాలేదు తనకి.

గౌతమ్: ఓహ్ మర్చిపోయాను, తెచ్చానే

వెంటనే వెళ్ళి బాగ్ లోంచి ఒక డబ్బా తెచ్చాడు.  అది ఒక గిఫ్ట్ బాక్స్, గీతకి ఇచ్చాడు. 

గీత తీసుకొని, ఎంటా అని చూస్తుంది.

గౌతమ్: విప్పి చూడూ

గీత విప్పింది. మూత తీసింది. లైట్ వెలుగు అందులో వజ్రం మీద పడి గీత కళ్ళలోకి తాకింది. గీత కళ్ళుఆనందంతో మెరిసిపోయాయి. బుగ్గలు ఎరుపెక్కి, సంతశంగా చిరునవ్వుతో గౌతమ్ ని చూసింది.

గీతని చిరునవ్వుతో చూస్తూ, నుదుట ముద్దు పెట్టాడు.

గౌతమ్: diamond necklace.

గీత: ఇంత కరీదైనది?

గౌతమ్: కరీడైంది అనకు నీకు నచ్చిందా లేదా?

గీత కి సంతోషానికి అవధులు లేవు, ఆ నెక్లెస్ చాలా బాగుంది. బంగారు పూతతో మధ్యలో మూడు పువ్వులఆకారంలో వజ్రాలు గుచ్చి ఉంది. దగదగా మెరిసిపోతుంది. దాన్ని తీసి మెడకి పెట్టుకుంది. గౌతమ్ వెనక్కువెళ్లి, క్లిప్పు పెట్టాడు. వెళ్ళి అద్దం ముందు నిల్చొని చూసుకుంది.

గీత: థాంక్స్ అండి చాలా థాంక్స్.

లేచి గీత ని వెనక నుంచి కౌగిలించుకుని, 

గౌతమ్: నాకు థాంక్స్ ఎందుకు బంగారం, నువ్వు ఎంత అందాగా ఉంటావో, ఇది అక్కడ నాకు కనిపించింది. అప్పుడే ఒక్కటే ఆలోచన, నువ్వింత అందంగా ఉంటావు, ఇది నీ మెడలో ఉంటే ఇంకా అందంగాఉంటుంది.

బుగ్గ ముద్దు పెట్టాడు. వెనక్కి తిరిగి, గౌతమ్ పెదాలు ముద్దు పెట్టింది. గీత తల పట్టుకుని, ఇంకా పై పెదవిరెండు పెదాల మధ్య పట్టుకుని ముద్దు పెడుతున్నాడు. ఒకసారి వదిలి మళ్ళీ పెట్టుకున్నారు. అలా వెనక్కిపడుతూ బెడ్డు మీద పడి, కుడి చేత్తో గీత నైటీ లేపి, మెడలో ముద్దులు పెడుతూ, తన పైజామా కిందకిలాక్కొని, ఒక్కక్షణం కూడా ఆగకుండా అంగాన్ని లోపలికి తోసాడు. గీత మళ్ళీ గట్టిగా హత్తుకుంది. ముందుకువెనక్కి ఊగుతూ పుకులో రాపిడి చేస్తున్నాడు. గీత సుఖంగా మూలుగుతుంది.

గీత: ఆహ్…. ఇంకా ఆహ్…

గౌతమ్: హా….. ఎంత ఆపుకున్నానో బంగారం నేను, 

పెదాలు ముద్దు పెట్టాడు.

గీత: ఉం….. అహ్…. మ్మ్….

గీత నడుము పట్టుకుని కాస్త గట్టిగా తోస్తున్నాడు. కొద్దిగా వేగం కూడా పెంచాడు.

గీత కి చాలా సమ్మగా ఉంది. ఒంట్లో వేడి పుట్టి, తన తేనె పుట్ట కరిగి రసాలు కారుస్తుంది. ఆ క్రమంగా గౌతమ్రాపిడి ఇంకా సులభం అయ్యింది. 

గీత: ఆహ్….. అహ్..

తిరిగి గౌతమ్ కి ముద్దులు పెడుతుంది.

నాలుగు ముద్దులు పెట్టెలోపే గౌతమ్ నెమ్మదించాడు.

కళ్ళు మూసుకుని అలాగే పడుకుంది. గౌతమ్ పక్కకి పడి  గీత కి చెంప మీద ముద్దు ఇచ్చి అలసి నిద్రలోకిజారుకున్నాడు.

ప్రొద్దున్నే లేచాక, గీత ఇంటి ముందు ముగ్గీతుంటే, విమల వచ్చింది. 

విమల: ఓయ్ గీత ఏంటి ఆలస్యంగా లేచావు ఇవాళ మరిది గారు వచ్చారు ఆహా…..

 సిగ్గుపడుతూ నవ్వింది. 

గీత: పో అక్కా నువ్వు నీకు తెలీదా

బయటకి అలా మాట్లాడుతున్నా, లోపల తను ఆశించినంత సుఖం పొందలేదు అని దిగులుగానే ఉంది. గౌతమ్ ఎప్పటిలాగే కొన్ని ముద్దులు పెట్టి కొద్దిసేపు ఉతసాహంగా చేసాడు. పడినంత సేపు గీత సుఖంగానేఉంది కానీ తన తనువు ఇంకా ఎక్కువ సుఖాన్ని కోరుతుంది. వయసు వేడికి సరిపడా ఆట సాగట్లేదు.

ఇక ఇంటి పనులు చేసుకుని స్నానం చేసి టిఫిన్ చేసింది, ఈ లోపు గౌతమ్ కూడా ఫ్రెష్ అయ్యాడు. ఇద్దరూటిఫిన్ తిన్నారు. ఇంతలో గౌతమ్ కి కాల్ వచ్చింది. అంతే గంట పాటు ఒకటే ఫోన్ లో అది చెయ్యాలి ఇదిచెయ్యాలి అని తన ఉద్యోగ వ్యవహారాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. గీత తల గోక్కుంటూ చూస్తుండగానే ఇంకోగంట అలాగే గడిచింది.

ఇక గీత కి విసుగేసి, తానే మార్కెట్ కి వెళ్లి గురగాయలు తెచ్చి వంట మొదలు పెట్టింది. ఆ సమయంలో కూడాగౌతమ్ పని పని అని లాప్టాప్ ముందు కూర్చొని నొక్కుతూనే ఉన్నాడు. 

తను పనిలో ఉన్నాడు ఆటంకం ఎందుకులే అని గౌతమ్ పని ముగిసేదాక గీత కూడా తినకుండా గౌతమ్కోసం ఆగింది. గౌతమ్ పని అయ్యాక, గట్టిగా ఊపిరి తీసుకుని, ఆకలితో గీత ని చూసి,

గౌతమ్: ఉష్….. ఛ అంతా మెదడు కరాబ్ చేసారు, ఏంటో ఏమో ఈ పని, వంట చేసావా, తిందామా?

గీత చాలా చికాకుగా ఉంది. మౌనంగా కూర్చొని గౌతమ్ కి సమాధానం ఇవ్వడం లేదు.

గౌతమ్: ఏమైందీ?

గీత: లేచిందగ్గర్నుంచీ అదే పని, నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు

గౌతమ్: ఏం చెయ్యను పని అలాంటిది. 

తన భర్త ఆలోచన కూడా తను అర్థం చేసుకోగలదు. తను చేస్తున్న ఉద్యోగం అటువంటిది. 

మధ్యాహ్నం, స్వరూప తన కొడుకుని తీసుకుని వచ్చింది. గౌతమ్ వాళ్ళని చూసాడు,

గౌతమ్: ఏం కావాలండీ?

స్వరూపా: గీత గారూ లేరా?

గీతని పిలిచాడు,

గీత: ఓహ్ స్వరూప గారు మీరా, (గౌతమ్ ని చూసి) ఏవండీ వీళ్ళు మన పై portion రెంట్ కి ఉంటాం అనివచ్చారు. నాకు తెలీదు మీరు వస్తారు వచ్చాక కలవ్వండి అని చెప్పాను.

గౌతమ్: ఓ అవునా

స్వరూప: నేను మా బాబు శ్రీరామ్, మా అయన సంతోష్ ఉంటాము. రెంటి ఎంతో చెపితే?

గౌతమ్: ముందు ఇల్లు చూడండీ

స్వరూప: ఆ చూసాము, పోయిన వారం గీత చూపించింది. మాకు నచ్చింది.

వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే గీత శ్రీరామ్ ని చూసింది. తెల్లగా గౌతమ్ ఎత్తులో మంచి రింగుల జుట్టూ, కొంచెం గడ్డంతో కాలర్ టీషర్ట్ వేసుకుని చేతులు మంచి కందలతో ఉన్నాయి.  శ్రీరామ్ ఒకసారి గీతని చూసినవ్వాడు. కుర్రాడి స్మైల్ చూడగానే గీత కి ఎదో తెలీని అలజడి. శ్రీరామ్ చాలా అందంగా ఉన్నాడు. కాలేజ్కుర్రాడు. మంచి నవ్వు కల మొహం.  వీళ్ళ ముందు కాస్త ఇబ్బంది పడుతూ ఫొన్ తీసి ఎదో నొక్కుంటూ తలదించుకుని నిలపడ్డాడు.

ఇక కిరాయి విషయాలు మాట్లాడుకున్నాక,

గౌతమ్: మరి ఎప్పుడు వస్తారు?

మధ్యలో శ్రీరామ్ జోక్యం చేసుకున్నాడు. 

శ్రీరామ్: అన్నా మా పాత ఇల్లు వాళ్ళు ఇంకో 10 రోజుల్లో demolish చేస్తా అన్నారు. నాకేమో ఎల్లుండి నుంచి డిగ్రీ semester పరీక్షలు ఉన్నాయి. మేము మా exams ఒక 5 days లో అయిపోతాయి next day వస్తాము. అంటే exams మధ్యలో నాకు study disturb అవ్వుదీ సామాన్లు shift చెయ్యడంలో.

గౌతమ్: అవును చదువు ముఖ్యం చిన్నా, ఆ శ్రీరామ్ కదా. అవును అయితే వచ్చే వారం మీ వీలు చూసుకునిరండి. ఏదైనా ఉంటే నాకు కాల్ చెయ్యండి. మా గీత కూడా సాయంత్రం కాలిగానే ఉంటుంది. అడగొచ్చు.

వాళ్ళు గౌతమ్ ఫోన్ నంబర్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు.

సాయంత్రం గీత పక్కింటి విమల తో ముచ్చట్లు పెడుతూ పూట గడిపింది. గౌతమ్ ఇంట్లోనే ఎదో చుస్కుంటూగడిపేశాడు. రాత్రి కూడా తిని పడుకోవడం అయ్యింది.

తెల్లారి సోమవారం, గీత అన్నీ సిద్ధం చేసి, గౌతమ్ కి ఒక ముద్దు పెట్టి స్కూల్ కి బయల్దేరింది.

గౌతమ్: కార్ ఉండికూడా నడుచుకుంటూ ఎందుకు పోతావే?

గీత: దగ్గరే కదండీ, రోడ్ దాటాలి అంతే ఇంత మాత్రానికే కార్ ఎందుకు. అయినా అలా నడుస్తే నాకు కాస్తఅటూ ఇటూ తిరిగినట్టు ఉంటుంది.

గౌతమ్: హ్మ్మ్… నీ ఇష్టం.

గీత వెళ్ళే దారిలో గులాబీ మొక్కని చూసింది దానికి ఒక్క పువ్వు కూడా లేదు. ఇంటోల్లు త్పుకున్నారేమోమరోసారి తీసుకుందాం అనుకుని వెళ్ళింది. స్కూల్ గేట్ లోపల అడుగుపెట్టగానే భరత్ పరిగెత్తుతూహుషారుగా వచ్చి ముందు నిలబడ్డాడు.

భరత్: good morning miss.

వాడి హుషారు మొహం చూసి చిరునవ్వుతో,

గీత: good morning, భరత్ ఇంకా class కి వెళ్ళలేదా?

కుడి చెయ్యి ముందుకి చాచి గీత గుండెల ముందు పెట్టి,

భరత్: మిస్ ఈ rose మీకోసమే

వాడి కళ్ళలో గీత మీద చాలా ఇష్టం కనిపిస్తుంది. గీత కి గులాబీ అంటే ఇష్టం. భరత్ అది తెలుసుకుని ఇలారెండో సారి కూడా ఇవ్వడం తనకి నచ్చింది. ఈ మధ్య భరత్ క్లాస్ లో కాస్త కుదురుగా ఉండడం, శ్రద్ధగా పాఠంవినడం గీత గమనించింది. భరత్ మీద కొంచెం తనకు తెలీకుండా తనకే ఇష్టం పెరుగుతుంది.

గీత: ఎందుకు భరత్ నాకోసం ఇలా పువ్వు తెచ్చావు?

భరత్: మిస్ అది.. ఆరోజే చెప్పాను కదా మిస్, మీరు చాలా బాగుంటారు. నేను స్కూల్ కి వచ్చే దారిలో ఒకగులాబీ మొక్క కి పూలు చూస్తే అవి మీకే ఇవ్వాలి అనిపిస్తుంది. అందుకే తెచ్చాను.

గీత: థాంక్స్ సో మచ్ భరత్

భరత్ ఆరాటంగా గీత చెయ్యిని చూస్తున్నాడు. గీత కూడా భరత్ కళ్ళనే చూస్తుంది, ఎందుకు అలాచూస్తున్నాడా అని. చేతులు వెనక్కి అనుకుని పువ్వు జెడలో చెక్కుకుంది. అప్పుడే భరత్ మొహంలోచిరునవ్వు.

గీత కూడా చిలిపిగా నవ్వుకుని వెళ్ళింది.

Morning break సమయంలో భరత్ స్టాఫ్ రూమ్ కి వచ్చాడు. గీత ముందు గాబరాగా నిలపడ్డాడు. 

గీత: ఏంటి భరత్?

భరత్: మిస్ మీరు నన్ను ట్యూషన్ కి వెళ్ళమన్నారటా, ఎవరి దగ్గరకి వెళ్ళాలి?

గీత: ఫిజిక్స్ సార్ దగ్గరకి వెళ్లూ

భరత్: మిస్ ఆయన సైన్స్ మాత్రమే చెప్తారు, మిస్ మీరు చెప్పొచ్చుగా ట్యూషన్, అది నాకు మాథ్స్ రావట్లేదు, మీరు మాథ్స్ చెప్తారు కదా.

గీత కి అది సరి అనే అనిపించింది. భరత్ నిజంగానే గణితంలో వెనకపడ్డాడు, మిగతావి బాగానేచదువుతాడు.

గీత: భరత్ నిజమే కానీ నేను ఎప్పుడూ ఎవ్వరికీ ట్యూషన్ చెప్పలేదు.

భరత్: మిస్ మీరు మాథ్స్ బాగా చెప్తారు, ఆ సైన్స్ సార్ చూస్తే నాకు భయమేస్తుంది.

గీత కి నవ్వొచ్చింది.

గీత: ఎందుకు భరత్?

భరత్: ఏమో మిస్ నేను మీతో ఇలా మాట్లాడినట్టు ఆయనతో మాట్లాడలేను.

గీత: సరే భరత్ రోజు సాయంత్రం ట్యూషన్ ఒక్కరోజు రాకున్నా నేను ఊరుకోను మరీ చెప్తున్నా

భరత్ మొహంలో ఇంకా ఎదో అడగాలని తదపడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది.

గీత: ఇంకా ఏదైనా అడగాలా భరత్?

భరత్: అది మిస్, నేను ఫీస్ ఎక్కువ ఇవ్వలేను

గీత: దేనికి ఫీస్?

భరత్: ట్యూషన్ కి

గీత: అవసరం లేదు భరత్, నువ్వు చదువుకుంటే అదే సంతోషం.

నిజంగా భరత్ గీత ఒప్పుకుంటుంది అనుకోలేదు. కళ్ళు మెరిసిపోతన్నాయి.

భరత్: థాంక్యూ మిస్

క్లాస్ కి వెళ్తూ ఆగి తిరిగి వచ్చి

భరత్: మిస్ మీ ఇళ్లు నాకు తెలీదు.

గీత: అయ్యో భరత్, నువు సాయంత్రం నాతో మా ఇంటి దాకా రా మా ఇల్లు చూసి, రేపటి నుంచి ట్యూషన్ కిరా

భరత్: ఓహ్ ok మిస్.

సాయంత్రం, భరత్ గీత కోసం స్కూల్ గేట్ ముందు నిలబడి వెల్లునలుపుకుంటూ ఎదురుచూస్తున్నాడు. హరీష్ వచ్చాడు.

హరీష్: ఏంట్రా ఇంకా ఇంటికి పోవట్లేదు

” వీడెంటి ఇప్పుడు, నేను ట్యూషన్ కి పోతున్నా అంటే వాడికి కూడా కావాలని అంటాడెమో, అప్పుడు మిస్ఇద్దర్కి చెప్తాను అని ఫీస్ అడుగుతే ఛ “

భరత్: ఏం లేదురా మన గీత మిస్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎదో సామాన్లు సాడురుతున్నరంటా, రమ్మంది, మిస్ కోసంవెయిట్ చేస్తున్నాను. నువ్వు కూడా రారా నేను ఒక్కన్నే అవన్నీ మొయ్యలేనేమో

హరీష్:  అమ్మో సామాన్లు మొయ్యడం నాతో కాదు, మళ్ళీ ఏదైనా కింద పడేస్తే వద్దు సర్ రేపు కలుద్దాం.

హరీష్ వెళ్ళిపోయాక, భరత్ నవ్వుకున్నాడు. గీత రానే వచ్చింది.

గీత: హ్మ్మ్…. భరత్ వెళ్దామా

భరత్: మీ కోసమే వెయిటింగ్ మిస్.

ఇద్దరూ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. గీత పచ్చ రంగు చీరలో చాలా అందంగా ఉంది. తన నడుము అంటే భరత్ కి పిచ్చి, అది చూడాలి అని భరత్ కి లోపల లాగేస్తుంది. ఎలా ఎలా అని ఆలోచిస్తూ కాస్త నెమ్మదిగానడుస్తున్నాడు. గీత మామూలుగా నడుస్తూ భరత్ ముందు నడుస్తుంది. అప్పుడు అలా గీత ని వెనక పైనుంచి కింది దాక కళ్ళారా చూస్తూ, రొడ్డుని కూడా పట్టించుకోకుండా గీత నడుమును చూస్తూఅడుగులేస్తున్నాడు. గీత బొడ్డు కిందకి చీర కట్టుకుని, ఇవాళ కాస్త ఎక్కువే కనిపిస్తుంది నడుము. పాలమీగడలా సున్నింతగా గాలికి కొంగు లేగుస్తూ బొడ్డు కింద కొవ్వు అడుగులేస్తుంటే ఊగుతూ చాలా కసిగాఉంది. 

గీత ఒకసారి ఇటు చూడగానే చూపు తిప్పుకున్నాడు. తన కొంగు ఊగుతున్నది గమనించి లాగిసరిచేసుకుంది. గీత ముందుకు చూస్తూ నడుస్తుంటే భరత్ మాత్రం చూపంతా గీత మీదే ఉంది. ఇవాళ పట్టీజాకిటి వేసుకుంది, తన వీలుకో పుట్టు మచ్చ కనిపించట్లేదు.

ఇక గీత ఇంటికి వచ్చారు. 

భరత్: మిస్ నేను వెళ్తాను రేపు వస్తాను.

గీత: లోపలికి రా భరత్ ఒకసారి

లోపలికి వెళ్ళాక గౌతమ్ ఉన్నాడు. భరత్ ని కొత్తగా చూసి,

గౌతమ్: ఎవరు ఈ అబ్బాయి?

గీత: మా క్లాస్ ఏ అండీ ట్యూషన్ కి రమ్మన్నాను. 10th క్లాస్ కదా.

గౌతమ్: ఆ బాగా చదువుకోవాలి బాబు.

భరత్: సరే సార్

అని తలూపాడు.

గౌతమ్: ట్యూషన్ కి వస్తావు కదా నేను ఒకటి అడగనా?

భరత్: చెప్పండి సార్

గౌతమ్: ఇంట్లో మేడం ఒక్కత్తే ఉంటుంది, నువ్వు అప్పుడప్పుడు ఏదైనా చిన్న చిన్న పనులు చేసి పెట్టాలిమరి.

గీత: ఏంటండీ మీరు, పిల్లాడితో, నా పనులు నేను చేసుకోలేనా ఎంటి?

గౌతమ్ నవ్వాడు, 

భరత్ ఎందుకా అని చసుతున్నాడు.

గౌతమ్: ఆ అంత ఎత్తున్నాడు వీడు చిన్న పిల్లడెంటీ, నీ పేరేంటి బాబు?

భరత్: భరత్ సార్

గౌతమ్: మేడం ఏం చెయ్యమన్నా చేస్తావుగా భరత్

భరత్: తప్పకుండా సార్

గీత: ఆయన అలాగే అంటారు గానీ నువ్వు వెల్లు రేపు సాయంత్రం 7 కి రావాలి రోజు, 7 to 9 ok నా?

భరత్: ok Miss, వెళ్లోస్తాను. Bye.

భరత్ వెళ్ళిపోయాక, 

గౌతమ్: త్వరగా రెఢీ అవ్వు సినిమా కి పోదాం సెకండ్ షో

గీత: కానీ ఇలా సడెన్గా

గౌతమ్: నడూ ఫాస్ట్

గీత: సరే ఒక్క పావుగంటలో పోదాం.

ఇద్దరూ theatre కి పోయారు టికెట్స్ తీసుకొని, లోపలికి వెళ్తే ఎక్కువ జెనం లేరు, అక్కడక్కడా కొందరుఉన్నారు. అంతా చీకటి. వీళ్ళు కూర్చున్న లోనే అటు మూలకి ముగ్గురు ఇటు వైపు గీతా గౌతమ్. వెనక చూస్తేఎవరూ లేరు. ముందుకి ఒక వరస కి ముందు వరుసలో కార్నర్ సీట్ లో ఇద్దరు దంపతులు ఉన్నారు.

అతను వాళ్ళావిడ బుజాల మీద చేయేసి షో మొదలు కాకముందే మెడలో ముద్దు పెడుతుంటే తనునెట్టేసింది.

” అబ్బా ఇతనేవరో దానికోసమే వచ్చినట్టు ఉన్నాడు, కావాలనే కార్నర్ సీట్ లో కూర్చున్నారు.   నా మొగుడుఉన్నాడు, ఈయన అందుకే తీసుకొచ్చారా ఏంటి, అబ్బా ” 

అనుకుంటూ ఉండగా గౌతమ్ గీత మీద చెయ్యేసి సీట్ లో ఒరిగాడు. గౌతమ్ చెయ్యి తన భుజాల మీదపడగాగే పొంగిపోయింది. 

అప్పుడే ఇక షో మొదలైంది.

గీత:————-

Theatre లో ac వసారు, అది చల్లగా నా మెడలో తాకుతుంటే వనుకువస్తుంది, అప్పుడే మా ఆయన నామెడ చుట్టూ భుజాల మీద వెచ్చగా చేయ్యేసాడు. నేను ఇంకా దగ్గరగా జరిగి ఆయన ఛాతీ మీద ఒరిగాను. నిజానికి రెండు సీట్ల మధ్యలో హ్యాండిల్ లేకపోతే నాకు ఆయన్ని గట్టిగా కౌగలించుకోని చూడాలి అని ఉంది. సినిమా స్టార్ట్ అయ్యింది, చూస్తున్నాము. ఆయన నా మీద చెయ్యి వెయ్యడం కానీ 10 నిమిషాలు గడిచినాఏమీ చెయ్యట్లేదు. ఏదైనా నా అనుమతి కోసం ఆగుతున్నరేమో అని నేను నా ఎడమ చెయ్యిని ఆయనకి నొక్కిపెట్టాను. అయినా సరే ఏ స్పందనా లేదు. సినిమాలో లీనం అయ్యారు. అప్పుడు నేను ముందుకు చూస్తుంటేముందు కూర్చున్నా ఆ జంట కూడా మాలాగే దగ్గరగా కూర్చున్నారు. అతను కూడా గౌతమ్ నా మీద వేసినట్టేతన భార్య మీద కుడి చెయ్యేసి పట్టుకున్నాడు. నేను చూస్తున్నాను. ఆ చెయ్యి కదులుతుంది. ఎందుకు. కదులుతుంది, అన్న ప్రశ్న ఆ క్షణం నాలో కుతూహలం పెంచింది. 

కొంత సమయానికి అతను ముందుకు వొంగి ఆమె తొడల మీద తల వాల్చాడు. నాకు తెలుస్తుంది, ఆమెకళ్ళు మూసుకుంది. తల సీట్ కి ఒరిగించి వాలిపోయింది. ఒక్కో క్షణం కదులుతుంది. నాకు తెలుస్తుంది ఆమెమెడలు వణుకుతున్నాయి. ఊహించుకోగలను, అతను తన నడుము ముద్దాడుతున్నాడు. 

నేను సినిమా చూడట్లేదు, వాళ్ళనే చూస్తున్నా, నేను చూస్తూ ఉన్నా అతను సీట్ లోంచి లేచి ఆమె ముందుమోకాళ్ళ మీద కూర్చున్నాడు. ఇంకెవరైనా చూస్తున్నారో లేదో నాకు తెలీదు కానీ నేను మాత్రం వాళ్ళనేచూస్తున్న, ఆమె అతడి తల్లో చేతులు పెట్టి ఇంకా దగ్గరకి నొక్కుకుంటుంటూ కళ్ళు మూసుకుని పెదవిచప్పరిస్తు జనుకుతూ ఉంది. ఆ చీకట్లో నాకు సరిగ్గా కనిపించట్లేదు కానీ, ఆ అమ్మాయి పరిస్థితిఊహించుకోగలను, ఊపిరి బిగపట్టి, అతడి చేస్తలకు కదులుతూ అటూ ఇటూ సీట్ లో మేసులుతూ ఉంది.

మా గౌతమ్ నా మీద చేయ్యేసాడే కానీ నా వైపు ఒక్కసారి కూడా చూడట్లేదు, వాళ్ళిద్దరూ అసలు సినిమాచూడట్లేదు వేరే లోకంలో ఉన్నారు.

ఇంతలో ఇంటర్వల్ కి లైట్స్ వేసారు, అంతే వాళ్ళు టక్కున లేచి సరిగ్గా కూర్చుని ఆమె కొంగు సరిచేసుకుంది.

ఇక ఇంటర్వల్ తర్వాత మళ్ళీ అదే పని, ఆమె మీద చెయ్యేసి, తలకి తల ఆనిచ్చి చెంపలు ముద్దుచేస్తున్నాడు. ఆమె కూడా తిరిగి ముద్దు పెడుతుంది. ఆమె అతడి ఎడమ వైపు ఇంటే తన కుడి చేతుకదులుతుంది. మధ్యలో హ్యాండిల్ ఉంటుంది, నడుము పట్టుకునే అవకాశం లేదు, నేను ఆశ్చర్యపోయాను, చీకట్లో ఆమె కొంగులో చెయ్యి పెట్టి, కుడి చేత్తో కుడి సన్ను ని పిసుకుతున్నాడు. అందుకే అలా సుఖంగా సీట్లోఊగుతుంది. హఠాత్తుగా అతన్ని నెట్టేసింది, ఇద్దరూ ఏమో మాట్లాడుకున్నారు, లేచి వెళ్ళిపోయారు. నాకుతెలుసు వాళ్ళు ఇక ఆపుకోలేక ఇక్కడ కుదరట్లేదు అని ఇంటికి వెళ్లి రాత్రికి చేసుకుంటారు అని.

నేను ఇక ఎదో మిగిలినా సినిమాలో కాస్త కామెడీ గా ఉంటే చూస్తూ నవ్వుకుంటూ ఉన్నా. నన్ను కనీసం ఒక్కముద్దు కూడా ఇవ్వలేదు మా ఆయన. నాకు అస్సలు ఉండాలని అనిపించట్లేదు, గౌతమ్ కోసం ఉన్నానుఅంతే. సినిమా అయిపోయింది. ఇంటికి వెళ్ళే దారిలో రెస్టారెంట్ లో భోజనం చేసి వెళ్లి పడుకున్నాము.

వచ్చిన రోజు ఎంత ఉత్సాహంగా మా మీద పడ్డారో, అలా నిన్న లేదు ఇవాళ లేదు. ఎదో ఆలోచనలో ఉన్నారుడిస్టర్బ్ చెయ్యడం ఎందుకులే అని నిద్రపోయాను.

చూస్తుండగానే వారం ఉత్తిగే గడిచింది, రేపు వెళ్తారు ఆయన, నిన్న అదే 2 minutes Maggie తంతుజరిగింది. నిజానికి 2 minutes కూడా లేదు ఏం చెప్పుకొని. నా మొగుడు నాకు అన్నీ ఇస్తాడు కానీ అదిఇవ్వడు, నాకు మాత్రం చాలా కుతి వస్తూ ఉంటుంది. 

——————————————

తర్వాతి రోజు,

గౌతమ్: గీత వెల్లోస్తాను, జాగ్రత్తా

గీత: వెళ్ళాక కాల్ చెయ్యి.

గౌతమ్: హ్మ్మ్…. చేస్తాను

గీత దిగులుగా మొహం కిందకు వేసుకుని నిల్చుంది. వేలితో తల పైకి ఎత్తుతూ,

గౌతమ్: ఏంటీ?

గీత: ఒకసారి ఆలోచించండి అవసరమా ఈ ఉద్యోగం, ఇక్కడే ఎదో ఒకటి చెయ్యొచ్చు కదా, పోని మీ ఊరిలోఉందాం. ఎదో ఒకటి చేస్కోండి. ఈ ఇల్లు రెంట్ కి ఇస్తే నేలకి 20 వేలు వస్తాయి.

గౌతమ్: గీతా నీకు నేను చెప్పా కదా మళ్ళీ అదే మాట, నాకు మాత్రం నీతో ఉండాలి అని లేదా, ఓపిక పట్టవే. పోనీ నువ్వు అమ్మా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటావా ఇక్కడ ఒక్కదానివే ఉండలేక పోతున్నావా?

గీత: లేదు ఉంటాను. 

ఇద్దరూ కౌగిలించుకున్నారు. గీత కి ముద్దు పెట్టి

గౌతమ్: మరి వెల్లోస్తాను జాగ్రత్తా, ఆ పైన రెంట్ కి వచ్చాక వాళ్ళతో ఏదైనా ఇబ్బంది అనిపిస్తే కాలిచేసెయ్యమను. మనకేం డబ్బులు తక్కువై రెంట్ కి ఇవ్వట్లేదు. ఆ కుర్రాడికి నీ ఫోన్ నంబర్ ఇచ్చాను నీకే రెంట్పైసల transfer చేస్తాడు కర్చులకి వాడుకో. 

గీత: హా…. నేను చుస్కింటాను. మీరు జాగ్రత్తా. 

గౌతమ్ వెళ్ళిపోయాడు. గీత అన్ని తలుపులు వేసుకుని, మొగుడు దూరం ఉన్నప్పుడు ఒకబాధా, ఇంట్లోఉన్నప్పుడు అనుకున్నంత పట్టించుకోడు అని ఒక బాధ. కానీ తనంటే ప్రేమ, గీత చాలా ప్రేమగాచుస్కుంటాడు, ఇక కాలం గాడిస్తే అన్నీ అలవాటు అయిపోతాయి అని తనకు తాను చెప్పుకునిమిట్టమద్యానం కాలి కడుపుతో నిద్రలోకి జారుకుంది.

——————————————————————————————————————

గౌతమ్ దుబాయ్ వెళ్ళాడు. మళ్ళీ నాలుగు నెలలు, ఈలోపు గీత ఏం చేస్తుంది? 

4c

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=J7kOR4sxaB4[/embedyt]

[/embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ

Geetha – (Dhatena) – 4, గీత – (దాటేనా) ,telugu dengudu kathalu, jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy,Geetha – (Dhatena)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button