IDI KATHA KAADU

IDI KATHA KAADU | ఇది కథ కాదు (బయటకు చెప్పుకోలేని) – A Story That Can’t Be Told – 2 | JABBARDASTH

IDI KATHA KAADU | ఇది కథ కాదు (బయటకు చెప్పుకోలేని) - A Story That Can't Be Told - 2 | JABBARDASTH

IDI KATHA KAADU | ఇది కథ కాదు (బయటకు చెప్పుకోలేని) – A Story That Can’t Be Told – 2 | JABBARDASTH

MADANA(మదన్మోహన్)
IDI KATHA KAADU | ఇది కథ కాదు (బయటకు చెప్పుకోలేని) - A Story That Can't Be Told - 1 | JABBARDASTH
IDI KATHA KAADU | ఇది కథ కాదు (బయటకు చెప్పుకోలేని) – A Story That Can’t Be Told – 1 | JABBARDASTH
ఇది కధ కాదు
(బయటకు చెప్పుకోలేని నాలుగు గోడల మధ్య జరిగే కధ)
మదన్మోహన్

“అది కాదురా అక్క కాపురం ఎలా ఉంది. అక్క బావా అన్యోన్యంగా ఉన్నారా. ఏమీ ఇబ్బంది లేదు కదా” అని అడిగింది అమ్మా.

“అమ్మా అక్క బావా పైకి బాగానే ఉన్నారే. కాక పోతే వాళ్లు బెడ్ రూం ఏమిచేసుకుంటున్నారో నాకు తెలీదు కదా” అన్నాడు కొడుకు చిలిపిగా.

అమ్మ కొడుకును ముద్దుగా దూరంగా నెట్టి
“చీ ఫో వెధవా అన్నీ బూతు మాటలు. పోయి డైనింగ్ టేబుల్ ముందు కూర్చో టిఫిన్ తెస్తాను” అంది అమ్మ.

“అది కాదే అమ్మా! ఇంతింత కట్నాలు పోసి ఆర్భాటంగా పెళ్లిళ్లు చేసేది ఎందుకే? వాళ్లిద్దరూ “ఆ పని” అదేనే నువ్వు అనుకొనే బూతు పని చేసి బిడ్డలను కనడానికేగదే. ” అన్నాడు కొడుకు.

అమ్మ ముసి ముసి గా నవ్వు కుంటూ “ఏడిచావులే వెధవా! అన్నీ వెధవ మాటలు.” అని ముద్దుగా కసురుకుంది అమ్మ.

“అది కాదే పెళ్లి అయినతరువాత చేసుకొనే “ఆ పని” బూతు, కానీ ఆ పని చేసినందువలన పుట్టిన బిడ్డలు ముద్దు. అంతేనా” అన్నాడు నవీన్ అమ్మను ఆట పట్టిస్తూ.

“ఓరి నాయనోయి వీడికేదో గాలి సోకింది. అందుకే పిచ్చి పిచ్చి గా మాట్లాడుతున్నాడు.” అంది అమ్మ

“అది కాదమ్మా ఉన్న మాట మాట్లాడితే బూతు అంటావేంటే తల్లి. ఈ భూమి మీద రాత్రి 11 తరువాత ప్రతి ఇంట్లో జరిగే భజన కార్యక్రమం ఇదేకదా” అన్నాడు నవీన్ అమ్మను tease చేస్తూ.

“ఒరేయి ఇదేంట్రా బాబూ! పొద్దున్నే నన్ను ఇలా తగులుకున్నావు పోరా బాబూ అక్కడ కూర్చో టిఫిన్ తెస్తాను” అంది అమ్మ.

ఇంకా ఈ బూతు పంచాంగం పొడిగిస్తే అసలుకే మోసం వస్తుందని, నవీన్ గాడు వచ్చి టేబుల్ ముందు కూర్చున్నాడు.

వాడి అమ్మ దోసల ప్లేట్ తెచ్చి వాడి ముందు పెట్టింది. తనూ ఒక ప్లేట్ తెచ్చుకొని వాడి పక్కనే కూర్చుంది. ఇద్దరూ దోసలు లాగిస్తున్నారు.

“అమ్మా”
“ఏంట్రా”
“ఇందాక అన్నావే తగులుకోడం! అంటే ఏంటే”
అమ్మ కొడుకు వంక చూసి పక్కున నవ్వింది.
“కొంప దీసి మీ అక్కా బావా ఉన్న బెడ్ రూం లోకి తొంగి చూసావేంట్రా. వచ్చిన్నప్పటి నుండి దాని గురించే మాట్లాడుతున్నావు”
“అక్క బావకు అంత సీను లేదులే కానీ “దాని గురించి” అన్నావు దేని గురించే”
కొడుకు బూతు మాటలతో అమ్మకు కూడా బాగా మూడ్ వచ్చినట్టుంది.
“అదేరా ఆడా మగా చేసుకొనే సెక్స్ గురించి”
“అంటే తగులుకోడం అంటే సెక్స్ చెయ్యడమా”
“ఓరి సన్నాసీ! తగులుకోడం అంటే మొగుడు ఉండగానే పరాయి మగాడితో సెక్స్ చెయ్యాలనుకోడం” అంది అమ్మ
“పోనీలేవే ఆ సంగతి మనకెందుకు. నేనేం నిన్ను తగులుకోడంలేదుగా” అంటూ చెయ్యి కడుక్కోడానికి వాష్ బేసిన్ వద్దకు వెళ్లాడు. అట్నించటే తన రూం కు వెళ్లాడు.
ఇంకా ఉంది

కొడుకు మాటలతో అమ్మ మనసులో అలజడి రేగింది.
“ఏంటి వీడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. కొంపదీసి వీడికి నా మీద కోరిక కలగలేదు కదా!. ఇన్నాళ్లు అక్క ఉందని తనలోనే ఆ కోరికను దాచుకున్నాడా. లేకపోతే ఎన్నడూ ఒక్క బూతు కూడా మాట్లాడని వాడు ఈ రోజు ధారాళంగా బూతులు అదీ నాతో మాట్లాడేస్తున్నాడు.” అని మనసులో మధనపడసాగింది అమ్మ.

అమ్మ మీద కొడుక్కు కోరిక కలగడం, అమ్మ కూడా కొడుకు గిరించి ఆలోచించడం, ఇలా జరగడానికి కారణం వారి మధ్య ఉన్న పరిస్తితుల ప్రభావం. అమ్మకు కొడుక్కు మధ్య ఉన్న ఒంటరితనం . కొడుక్కు ఇప్పుడిప్పుడే మొడ్డ లేచే వయసు లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాడు. ఆ మొడ్డను ఏదో ఒక పూకులో దోపెయ్యాలని ఆలోచన, ఆతురత. అమ్మకు కూడా కోరికలు తీర్చుకోవాలనే తపన కలిగించే నడి వయసు. అమ్మ కొడుకు ఏమి చేసుకున్నా చూచేవారు, అడిగేవారు లేని ఏకాంతం.

వయసులో ఉన్న తండ్రి పక్కన కూతురు, వయసులో ఉన్న కొడుకు పక్కన తల్లి కూర్చుంటే, అగ్ని పక్కన ఆజ్యం పెట్టినట్టే అని పెద్దలు చెబుతారు. అనగ క్రమక్రమంగా కరిగిపోతారు, ఒకరిలో ఒకరు కలిసి పోతారు. చూద్దాం ఈ తల్లి కొడుకులు ఎలా కరిగిపోతారో, ఈ ఇద్దరి మధ్యలో ఎవరెవరు దూరి వాల్ల పూకుల్లో కారే వెన్నను ఎలా కరిగించుకుంత్టారో. అంతా కాలమే నిర్నయిస్తుంది.

“ఒరేయి నవీనా ఇలా రారా”
“ఏంటమ్మా”
“రాత్రంతా ప్రయాణం చేసి వచ్చావు చిరాగ్గా లేదట్రా. బాత్ రూం కు పద తలంటి స్నానం పోస్తాను”
“సరేలేవే నేను చేస్తానుగా”
“నీ మొహం నువ్వేం చేస్తావు. నీకు ఒళ్లు రుద్దుకోవడమే చేతకాదు. నేను పోస్తాను కానీ బాత్ రూం కు పద” అంది అమ్మ.
అమ్మ స్నానం చేయిస్తుంది అనగానే నవీన్ గాడి లవడా నిగిడింది. లోపల కట్ డ్రాయర్ వేసుకున్నాడు. కట్ డ్రాయర్ లో నుండి నవీన్ గాడి మొడ్డ జొన్న కండె లా లావుగా ఉబ్బెత్తుగా కనపడుతూ ఉంది. రాగానే అమ్మకు తన మొడ్డ చూపించి భయపెట్టడం ఇష్టం లేక ఒక పల్చటి టవల్ చుట్టుకున్నాడు.

ఇంతలో వాడి అమ్మ షాంపూ బాటిల్ తీసుకొని వచ్చింది. పల్చటి జాకెట్ వేసుకొని ఉంది. లోపల బ్రా లేదు. అమ్మ లావుపాటి సళ్లు సగం జాకెట్ బయటే ఉన్నాయి. అమ్మ కట్టుకున్న పల్చటి చీరలోనుండి అమ్మ టొడలు పిర్రలు జవజవలాడుతున్నాయి. అమ్మ లోపలకు రాగానే కిందికి జీరాడుతున్న చీర అంచులు మోకాళ్ల పైకి ఎత్తి నడుము దగ్గర దోపింది. ఇప్పుడు అమ్మ పచ్చటి తొడలు మోకాళ్ల పైదాకా కనపడుతున్నాయి. అమ్మ అర్ధ నగ్న ప్రదర్శన చూడగానే నవీన్ గాడి మొడ్డ spring లా లేచింది.

“ఏరా అలాగే కూర్చున్నావు. ఆ టవల్ విప్పి హాంగర్ మీద వెయ్యి” అంది అమ్మ.
టవల్ విప్పితే తన నిగిడిన మొడ్డ అండర్వేర్ లో నుండి క్లియర్ గా కనపడుతుంది. నవీన్ గాడికి కూడా అదే కావాల్సింది. అమ్మను tempt చెయ్యడమే వాడి కోరిక. అందుకని అమ్మ అలా అనగానే చటుక్కున టవల్ విప్పి ఒట్టి అండర్వేర్ తో నిలబడ్డాడు.

నవీన్ అలా నిలబడగానే అమ్మ చూపు కొడుకు మొల మీద పడింది. అండర్వేర్ లో నుండి వేలాడుతున్న కొడుకు మొడ్డ, మొడ్డ కింద వేలాడుతున్న వట్టకాయలు ఊగుతూ కనిపించాయి. అమ్మ నరాలు ఒక్క సారి జివ్వుమన్నాయి. అలాగే కన్నర్పకుండా కొడుకు లావుపాటి మొడ్డ వంక చూస్తూ దాని పొడుగు లావు అంచనా వేసింది.

కొడుకు లవడా దాదాపు 7 లేక 8 అంగుళాల పొడుగు 3 అంగుళాల లావు ఉండొచ్చు ఔకొంది. ఆ మాట అనుకోగానే అమ్మ నోట్లో నీళ్లు ఊరాయి. అమాంతం కొడుకు మొడ్డను నోటినిండా దోపుకోవాలనే ఆలోచనను బలవంతంగా ఆపుకొంది. ఇదంతా క్షణాలలో జరిగిపోయింది.

అమ్మ చూపు తన నిగిడిన మొడ్డ మీద పడటం గమనించాడు నవీన్. అమ్మయ్య సగం పని అయిపోయింది అని సంతోష పడ్డాడు.

“ఒరేయి నవీన్ ఆ స్టూల్ మీద కూర్చో” అంది అమ్మ.

నవీన్ స్టూల్ మీద కూర్చున్నాడు. అమ్మ తన చేతిలోకి షాంపూ తీసుకొని వాడి తల మీద పోసి రుద్దుతూ ఉంది. అమ్మ కొబ్బరి బోండాల్లాంటి సళ్లు నవీన్ మొహానికి తగులుతున్నాయి.

“ఒరేయి వెధవా కళ్లు మూసుకోరా షాంపూ నురగ కళ్లలొకి పోతుంది” అంది అమ్మ.

“అలాగేలేవే” అంటూ కళ్లు చటుక్కున మూసుకున్నాడు.

అమ్మ తన తల మీద షాంపూ రుద్దుతుంటే అమ్మ బలిసిన సళ్లు వాడి మొహానికి తగులుతున్నాయి. ఆ మెత్తటి అమ్మ సళ్ల స్పర్శకు తట్టుకోలేక నవీన్ తన రెండు చేతులు అమ్మ నడుం చుట్టూ చేతులు వేసాడు. అమ్మ పిర్రలు తడుముతూ దగ్గరకు లాక్కున్నాడు.

“వదలరా వెధవా. నా ఒళ్లంతా తడుస్తుంది” అంది అమ్మ తల రుద్దుతూ.
నవీన్ దగ్గరకు లాగడంతో అమ్మ సళ్లు కొడుకు మొహానికి అదుముకున్నాయి. అమ్మ రెవిక అంతా తడిసి అమ్మ సళ్లు క్లియర్ గా కనపడుతున్నాయి. కొడుకు అల్లరి భరించలేక చెంబెడు నీళ్లు నెత్తిన కుమ్మరించింది.
“ఒరేయి వెధవా నీ అల్లరి ఎక్కువ అయింది కానీ చక్కగా ఒళ్లు రుద్దుకో నేను పోతున్నాను” అంది చేతులు కడుక్కుంటూ.

“అమ్మా అమ్మా అదేంటే ఒళ్లు రుద్దకుండా పోతున్నావు. కాస్త ఒళ్లు కూడా రుద్దవే నీకు పుణ్యం ఉంటుంది” అన్నాడు గోముగా కొడుకు.
“హార్నీ… రేవులో తాడిలాగా ఎదిగావు. ఇంకా అమ్మ ఒళ్లు రుద్దాలా వెధవా..” అంటూ సోప్ తీసుకొని నవీన్ గాడిని ఒంగోబెట్టి వీపు రుద్దింది. వాడిని ముందు వైపు తిప్పుకొని వాడి విశాలమైన గుండే పొట్ట కసా కసా రుద్దింది.
ఆ రుద్దడంలో నవీన్ కట్టుకున్న అండర్ వేర్ కిందికి జారి వాడి మొడ్డ దిమ్మ మీద పెరిగిన ఆతులు తొంగిచూస్తున్నాయి. వాటిని చూచింది అమ్మ.
“ఏంట్రా అక్కడంతా అడవిలా పెంచావా. అండర్వేర్ బయటకు కనపడుతున్నాయి. అలా పెంచకూడదు రా. స్మెల్ వస్తుంది పైగా దురద పెడుతుంది.” అంది అమ్మ.
“సరేనమ్మా ఇవ్వళే శుభ్రం చేసుకుంటాను” అన్నాడు కొడుకు.

అమ్మ కింద కూర్చుని పైన తొడలు గజ్జల దగ్గరనుండి మోకాళ్ల దాకా రుద్దుతూ ఉంది. ఆ రుద్దడంలో అమ్మ చేతులు కొడుకు నిగిడిన లవడాకు తగులుతున్నాయి. అమ్మ కావాలని నొక్కుతూ ఉందో లేక రుద్దుతుంటే తగులుతున్నాయో కని అమ్మ అండర్వేర్ పైనుండి రుద్దే రుడ్డుడుకు కొడుకు మొడ్డలు వట్టలు పులకించి పోతున్నాయి.
అలా కాసేపు రుద్ది “ఒరేయి వెధవా ఇంక నాలుగు చెంబులు నీళ్లు దిమ్మరించుకొని రా” అంటూ అమ్మ పిర్రలు ఊపుకుంటూ బయటకు వెళ్లింది.
“అమ్మయ్య తన నిగిడిన మొడ్డ మీద అమ్మ చూపు పడిండి. ఇంక పర్లేదు. అమ్మతో సెక్స్ లో ఇంక రెచ్చి పోవచ్చు” అని అనుకున్నాడు నవీన్.
తన అండర్ వేర్ కిందికి జార్చాడు. నల్లని ఆతుల మధ్య ఎగిరెగిరి పడుతున్న తన మొడ్డను రెండు చేతులతో సవర దీసాడు. గూట్లో ఉన్న ready shaver అందుకున్నాడు. మొడ్డ మీద పెరిగిన ఆతులకు సోప్ పట్టించాడు. 10 నిమిషాలు కష్టపడి తన మొడ్డ మీద పెరిగిన ఆతుల తుప్పను నున్నగా గొరిగాడు. వట్టకాయల మీద గజ్జల్లో అక్కడక్కడ పెరిగిన ఆతులను కూడా గొరిగేసాడు.
ఇప్పుడు నవీన్ గాడి మొడ్డ వట్టలు నిగ నిగ మెరిసిపొతున్నాయి. మొడ్డ కూడా బాగా నిగిడి 90 డిగ్రీల కోణంలో నిలబడి ఉంది. వట్టల్లో ఊరిన రసం మొడ్డ కొట్టడం ద్వారా బయటకు వస్తే గానీ మొడ్డ శాంతించేటట్టు లేదు.

నవీన్ గబా గబా ఒళ్లు తుడుచుకున్నాడు లోపల అండర్ వేర్ వేసుకోలేదు. లుంగీ కట్టుకున్నాడు. బాత్ రూం నుండి బయటకు వచ్చాడు.
“అమ్మా అమ్మా ఎక్కడున్నావే అమ్మా” అని అరుచుకుంటూ కిచెన్ లోకి వెళ్లాడు.
అమ్మ అటు తిరిగి వంట చేస్తూ ఉంది.

“అమ్మా అమ్మా” అంటూ అరుస్తున్న కొడుకు అరుపులు విని వెనక్కు తిరిగింది.
“అమ్మా నువ్వు చెప్పినట్టే చేసా. చూడు ఎలా ఉందో” అంటూ లుంగీ విప్పేసాడు.
అమ్మ కళ్లు ఒక్క సారిగా బైర్లు కమ్మాయి. కళ్లకు ఎదురుగా 8 అంగుళాల పొడుగు, 3 అంగుళాల లావుతో, నున్నగా ఒక్క ఆతు ముక్క కూడా లేకుండా నిగ నిగ లాడుతూ నిగిడిన కొడుకు మొడ్డ, ఆ మొడ్డ కింద జామకాయల్లాంటి వట్టకాయలు, ట్యూబ్ లైట్ కాంతిలో మెరిసిపోతుంటే, క్షణ కాలం అలాగే చూస్తూ ఉండి పోయింది అమ్మ.
“వామ్మో ఇదేంటి వీడు సిగ్గు లేకుండా లుంగీ విప్పుకొని తిరుగుతున్నాడు” అని అనుకొని
“ఒరేయి జడ్డి వెధవా పొద్దుటే ఈ ధర్మ దర్శనం ఏంట్రా బాబూ చూడలేక సిగ్గుతో చచ్చి పోతున్నాను.
కాస్త ఆ లుంగీ కట్టుకొని ఏడు” అంది అమ్మ ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుతూ.
“అదేంటమ్మా ఇక్కడ ఉన్నది మనం ఇద్దరమేగా” అన్నాడు నవీన్.
“ఓరి నీ దుంప తెగ అది కాదురా. మన పక్కింటి వనజ అసలే మొగుడు వదిలేసిన ముండ. ఆవురావురు మంటూ ఉంది. నిన్ను ఇలా చూసిందనుకో ఇట్టే ఎగరేసుకుపోతుంది” అంటూ అమ్మ కొడుకు దగ్గరకు వచ్చి వాడి నడుము చుట్టూ లుంగీ బిగించింది.

తల ఎత్తి కొడుకు కళ్ల లోకి ప్రేమగా చూసింది. కొడుకు మొహాన్ని రెండు చేతులతో పట్టుకొని ప్రేమగా దగ్గరకు తీసుకుంది. కొడుకు బుగ్గల మీద నుడుటిమీదా చుప్ చుప్ చుప్ మంటూ ముద్దులు పెట్టింది.
“రాజా! ఇదేంట్రా ఇంత లావు ఇంత పొడుగ్గా పెంచావు. ఓరి దేవుడా! నీ దాన్ని చూచి నా నోట్లో తడారిపోయింది రా బాబూ. కాస్త లుంగీ సరిగా కట్టుకో వెధవా. నీ దానికి న దృష్టే తగిలేట్టుంది. సాయంత్రం పుల్లా రెడ్డి షాప్ నుండి ఒక కిలో జీడిపప్పు పకం పట్రా. నీ బుజ్జి ముండకు దిష్తి తీసి ఈ వీధిలీ ఉన్న ఆడవాళ్లందరికీ పంచి పెడతాను. అందరూ నీ దాన్ని చీకినట్టు ఫీల్ అవుతూ జీడిపప్పు పాకం నాకేస్తారు.” అంది అమ్మ ప్రేమతో. అంతలోనే తమకం ఆపుకోలేక కొడుకును గట్టిగా వాటేసుకుంది.
నవీన్ కూడా అమ్మ నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి అమ్మ ను తన కేసి అదుముకున్నాడు. అమ్మ కళ్లు మూసుకొని కొడుకు కౌగిలిలో కరిగిపోతుంటే, నవీన్ ఇదేసందని తన చేతులు అమ్మ ఎత్తైన గుండ్రటి పిర్రల మీడికి జార్చి అమ్మ పిర్రలు పిసుకుతున్నాడు. అమ్మకు కొడుకు చేస్తున్న చిలిపి పని అర్ధం అయింది.
“పిసికింది చాలు గాని నీ రూం కు పోయి తల తుడుచుకో లేకపోతే జలుబు చేస్తుంది” అని నవీన్ గాడిని దూరంగా నెట్టింది.
thanks అమ్మా అంటూ నవీన్ అమ్మ బుగ్గ మీద ఒక తియ్యటి ముద్దు పెట్టి తన రూం లోకి వెళ్లాడు.

అప్పటి నుండి నవీన్ కు ఒకటే ఆలోచన. అమ్మ పూకు ఎలా నాకాలి. అమ్మ కుత్తలో వాడి బలిసిన మొడ్డ పెట్టి ఎలా దెంగాలి. “అమ్మ నా నున్నటి మొడ్డ చూచిందని, నా మొడ్డకు మొహం పెట్టి రుద్దిందని, అమ్మ దగ్గరకు పోయి “అమ్మా అమ్మా నీ పూకు నాకుతా నీ కుత్త దెంగుతా” అంటే అమ్మ నా కాళ్లు విరగ్గొట్టి నా చేతిలో పెట్టే ప్రమాదం ఉంది. అంత పని చెయ్యకపోయినా కొడుకు తన తో “అమ్మా నీ కుత్తలో మొడ్డ పెట్టి దెంగుతాను అంటే ఏ తల్లి ఒప్పుకుంటుంది. పైగా అలా అడగడానికి కొడుక్కు ధైర్యం ఉండాలి కదా. దానికన్నా అమ్మ ఉబ్బిన పూకు, అమ్మ లావుపాటి టొడలు, గుండ్రటి పిర్రలు తలుచుకుంటూ మొడ్డ నలుపుకోడం బెటర్” అని అనుకున్నాడు నవీన్. కాని కాలం ఒక తీరుగా ఉండదు కదా. నవీన్ గాడి కోరిక తీరాలని ఉందేమో దానికి అనుకూల అవకాశం కూడా అకస్మాతుగా అలా అలా తోసుకొచ్చింది..

ఆ రోజు ఆదివారం. ఉదయం 7 గంటలు. యువకులకు morning erection కామన్. పొద్దుటే నిద్ర లేచి పీకే పనేం లేదు కాబట్టి తీరిగ్గా వెల్లకిలా పడుకొని లుంగీ చెంగులు పక్కకు తప్పించి, నిగిడిన తన 8 అంగుళాల మొడ్డను నలుపుకుంటూ enjoy చేస్తున్నాడు నవీన్. యమ స్పీడ్ లో pump కొడుతున్నాడు.
నవీన్ కు ఎంతకూ కారడం లేదు. అమ్మ ఉబ్బిన పూకును ను తలుచుకుంటున్నాడు. అమ్మ మీద ఎక్కి, తొడలు విడదీసి, అమ్మ కుత్తలో మొడ్డ దోపి దెంగుతున్నట్టు ఊహించుకుంటూ ఆనందిస్తున్నాడు.

ణవీన్ గాడి మొడ్డ కూడా బాగా నిగిడి జండా కర్ర లాగా సీలింగ్ చూస్తూ ఉంది. అలా మొడ్డ కొట్టుకుంటుంటే నవీన్ కు కారిపోయేట్టుంది అని పించింది. అందుకని స్పీడ్ పెంచాడు.

ఇంతలో కిచెన్ లో నుండి “ఒరేయి నవీనా!” అని అమ్మ పిలిచింది.

అప్పటికే నవీన్ గాడు అమ్మ ను దెంగుతున్నట్టు కళ్లు మూసుకొని మొడ్డ కొట్టుకున్నాడు. అమ్మను దెంగే మహోత్సవంలో అమ్మ పిలిపు వాడికి వినపడలేదు.

“అమ్మా అమ్మా నీ పూకు దెంగా నీ కుత్తలో నా మొడ్డ పెట్టి దెంగా” అని కలవరిస్తూ మొడ్డ కొట్టుకోడంలో స్పీడ్ పెంచాడు. నవీన్ గాడు స్పీడ్ పెంచేకొద్దీ వాడి మొడ్డ కూడా వాడి చేతిలో అలా అలా పెరిగిపోతూ ఉంది.

వాడి సంగతి తెలియని అమ్మ “ఒరేయి వెధవా ఏమి చేస్తున్నావురా” అని అరుస్తూ ఉంది.

నవీన్ ఎంతకూ పలకక పోయేసరికి, వాడి అమ్మ “ఈ వెధవ ఏమి చేస్తున్నాడో ఏమిటొ” అనుకుంటూ వాడి బెడ్ రూం దగ్గరకు వచ్చింది. మూసి ఉన్న బెడ్ రూం తలుపులు నెట్టింది.

నవీన్ మొడ్డకొట్టుకొనే పనిలో బిజీ గా ఉన్నాడు. అమ్మ పిలుపు తో, డోర్ తెరుచుకోడంతో ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు. నవీన్ ఒక్క సారిగా కన్ గారు పడ్డాడు. నవీన్ మొడ్డ జాడించడంలో సగం లో ఉన్నాడు.

అమ్మ ఒక్క సారిగా డోర్ దగ్గర కనపడెసరికి నవీన్ కు ఏమి చెయ్యడానికి తోచలేదు. కనీసం మొడ్డను లుంగీ తో కవర్ చేద్దామనే ఆలోచన కూడా రాలేదు. చటుక్కున తన లుంగీ అంచుని మొడ్డ మీదికి లాక్కున్నాడు. మొహం పక్కకు తిప్పాడు. కళ్లు మూసుకొని నిద్ర పోతున్నట్టు సన్నగా గురక పెడుతున్నాడు.

ఇంతలో అమ్మ “నవీన్ నవీన్” అంటూ పిలుస్తూ బెడ్ రూం లోకి ఎంటర్ అయింది. నిద్ర పోతున్న కొడుకును చూచింది. “పాపం చిన్న వెధ నిద్రపోతున్నాడు. అందుకే పలకలేదు అంటూ బెడ్ దగ్గరకు వచ్చింది.

“ఒరేయి చిన్నా! రాజా!” అని ముద్దుగా పిలిచింది. నవీన్ నిద్ర పోతున్నట్టు కళ్లు మూసుకొని “ఉమ్మ్మ్మ్” అని మూలిగాడు.

“వెధవ మాంచి నిద్రలో ఉన్నాడు” అని అనుకొంది అమ్మ. బయటకు వెళ్దామని వెనక్కు తిరిగింది. అలా తిరుగుతున్నప్పుడు లుంగీలో ఉన్న నిగిడిన కొడుకు మొడ్డ జందా కర్రలా నిటారుగా లుంగీలో ఎత్తుగా నిలబడి ఉండటం అమ్మ కళ్లకు కనపడింది. అంతే అమ్మ కళ్లు కొడుకు మొడ్డకు అతుక్కుపోయాయి.

అసలే masturbation మధ్యలో ఆగిందేమో కొడుకు మొడ్డ టైట్ గా నిటారుగా నిలబడి ఉంది. అమ్మ కొడుకు మొడ్డ కేసి కన్నార్పకుండా చూస్తూ ఉంది. అలా 2 నిమిషాలు గడిచాయి. అమ్మ తన నిగిడిన లవడా వంక చూడ్డం, కొడుకు ఓరకంటితో చూస్తున్నాడు. అమ్మ తన మొడ్డ వంక చూస్తోంది అని తెలియగానే కొడుకు మొడ్డ కూడా వీరంగం తొక్కసాగింది. ముందుకు వెనక్కు ఊగుతూ ఉంది.

“ఈ వెధవ నిద్రపోతున్నాడా లేదా” అని నిర్ధారణ చేసుకోడానికి అమ్మ మరలా ఒక సారి కొడుకు దగ్గరగా వచ్చి “ఒరేయి నవీన్” అని పిలిచింది. నవీన్ లో ఉలుకు పలుకు లేదు. నవీన్ కు లోలోపల భయంగానే ఉంది. తాను దొంగ నిద్ర పోతున్నట్టు అమ్మకు తెలిస్తే అమ్మ తాట తీస్తుంది. కాని ఇంతదాకా వచ్చాక తెగించాడు. ఏమి జరుగుతుందో అని ఓరకంటితో చూస్తున్నాడు.

కొడుకు గాఢ నిద్రలో ఉన్నాడని అమ్మ నిర్ధారించుకుంది. నెమ్మదిగా బెడ్ దగ్గరగా వచ్చింది. బెడ్ పక్కన కాసేపు నిలబడింది. అమ్మ చూపు నవీంగాడి ఎత్తుగా ఉన్న లుంగీ మీదనే ఉంది. అమ్మ కొంచెం ముందుకు ఒంగి కొడుకు మొడ్డను దగ్గరగా చూస్తూ ఉంది. అమ్మ చెయ్యి కొడుకు లుంగీ మీద పడింది. నెమ్మదిగా కొడుకు లుంగీ అంచులు పక్కకు తప్పించింది. లుంగీ ఆచాదన తొలగిన కొడుకు మొడ్డ స్వేచ్చగా ఊగుతూ ఉంది.

లావుగా 8 అంగుళాల పొడుగున్న కొడుకు మొడ్డను అంత దగ్గరగా చూడగానే అమ్మ కళ్లు బైర్లు కమ్మాయి. “వామ్మో ఇంత లావు ఇన్ త పొడుగు మొడ్డ వీడికెలా వచ్చింది. వీడి తండ్రికి కూడా వీడి వయసులో ఇంత పొడుగు మొడ్డ లేదే” అని ఆశ్చర్యపోయింది అమ్మ. మరల కొడుకు మొహం లోకి చూసింది. నిద్ర పోతున్నాడు అని నిర్ధారించుకుంది. కొడుకు నడుం దగ్గర బెడ్ మీద కూర్చుందు. ముందుకు ఒంగి మరల కొడుకు నిగిడిన మొడ్డ వంక తనివిదీరా చూసింది. తన చేతిని మెల్ల మెల్లగా కొడుకు మొడ్డ మీద వేసింది. చెయ్యి చురుక్కుమంది. తన చెయ్యి వనక్కు లాక్కుంది. “ఇదేంటి వీడి మొడ్డ ఇంత వేడిగా ఉందే” అనుకొంది. అమ్మ అలా తన చెయ్యి మొడ్డ మీద వేసేసరికి నవీన్ గాడి ఒళ్లు జలదరించింది. “దీనమ్మ స్వర్గ సుఖం అంటే ఇదేనేమో” అని అనుకున్నాడు.
కొడుకు మొడ్డను పట్టుకున్న అమ్మ మెల్ల మెల్లగా పైకి కిందికి ఆడించసాగింది. అమ్మ ఆ విధంగా తహ మొడ్డను పట్టుకొని పైకి కిందికి ఆడిస్తుంటే, నవీన్ గాడికి గుండే కొట్టుకోడం ఎక్కువ అయింది. తన నోటినుండి వచ్చే మూలుగులను బలవంతంగా ఆపుకుంటున్నాడు. కళ్లు మూసుకొని నిద్ర నటిస్తున్నాడు.
(ఇంకా ఉంది)

 

1Ic

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

 

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=J7kOR4sxaB4[/embedyt]

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

Instagram link

twitter link

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

మాహి (రే) మరిది

అమ్మా నీ పొదుగు భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్ ఒక భార్య కథ-రమ్య

Also Read

 

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

 IDI KATHA KAADU,ఇది కథ కాదు (బయటకు చెప్పుకోలేని) – A Story That Can’t Be Told – 2,JABBARDASTH, JABBARDASTH.IN,telugu hot stories ,telugu sex stories,telugu boothu kathalu,telugu srungara kathalu,jabardast sex stories,jabardasth sex stories,telugu sex stories jabardast,jabardasth telugu sex stories,

telugu stories, telugu short stories, telugu novel, telugu fiction, telugu thriller, telugu horror, telugu romance, telugu comedy, telugu suspense, telugu drama, telugu fantasy

#telugustories, #telugushortstories, #telugunovel, #telugufiction, #teluguthriller, #teluguhorror, #teluguromance, #telugucomedy, #telugususpense, #telugudrama, #telugufantasy

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button