KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 171 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం

KALASI VACHINA ADRUSTAM - 171 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 171 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

కథ,కథనం: శివ రెడ్డి

kalasi vachina adrustam

telugu sex stories

దారంతా  నవ్యా  నన్ను అనుకునే నడవ సాగింది  , గుడిలో పూజారి  దీనికి ఎం చెప్పాడు  ఏమో గాని  ఇప్పుడు నన్ను వదిలే ట్లు లేదు అనుకొంటూ  తన కంపెనీ  ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇంటికి చేరుకున్నాము.
 
“శివ ఇక్కడే  బొంచేసి వెళ్ళు” అంది శైలజా
“మాతోనే  తింటాడు  లే అక్కా ,  ఇంతకూ  మేము వెళ్ళేటప్పుడు   మా మీదకు   ఎనుములు వచ్చాయి  తెలుసా “
“ఎం జరిగింది ?”
“మేము  గుడికి వెళుతుంటే ,  వాటిని ఎవరో  తరిమి నట్లు ఉన్నారు  అన్నీ  పరిగెత్తుతూ వచ్చాయి”
“మరి మీరు ఎలా తప్పించు కొన్నారు “
“హీరో ఉన్నా డుగా ,  రక్షించ దానికి   , అక్కడ పెద్ద బండ ఉంటె తను  ఎక్కి   దాని మీదకు మమ్మల్ని  లాక్కున్నాడు,  అవి వెళ్ళిన తరువాత మేము వెళ్ళాము”
“అందుకే గా  శివ  ఉంటె  మీకు  ఎం భయం లేదని  తనతో వెల్ల మన్నా “
“అవ నక్కా  తను ఉంటె  ఎం భయం ఉండదు”
 
“ఇంక పొగిడింది చాల్లే  గానీ , భోజనం  వడ్డించు పొండి”
 
“చెసిన పని చెప్తే ,  ఇదిగో ఇలా  తీసేస్తాడు, అక్కా ” అంటూ అక్కడ నుంచి లేచి వెళ్ళింది  ఇంట్లో భోజనం వడ్డించడానికి.
 
వాళ్ళు వడ్డించి భోజ నానికి పిలిచారు.    అందరం కలిసి  భోంచేసాము.    
 
“నేను  ఆ ఇంటికి వెళుతున్నా” అంటూ  శైలజా  కు చెప్పి బయలు దేరాను.
 
“మీరు కూడా వేల్లండే  ఇక్కడ పడుకోవడానికి అందరికీ  స్థలం  ఉండదు ”  అంది శైలజా.
 
“అక్కా మేము ఎలాగో  సర్దు కొంటాము ” అన్నారు  ఇద్దరు
“నేను వెళతాను  అక్కా ” అంది  నవ్యా.
 
“శివా , ఇది కూడా  వస్తుంది , దీన్ని తీసుకొని వెళ్ళు అక్కడే పడుకుంటుంది ” అంది
 
నవ్యా   నా వెంట రాగా  ఇద్దరం  శాంతా  వాళ్ళ ఇంటికి బయలు దేరాము.    
కొద్ది దూరం వెల్ల గానే  ఒక్క సారిగా   విలేజ్  మొత్తం  కరెంటు పోయింది.  ఆ చీకటికి భయపడి  నవ్యా నన్ను  గట్టిగా పట్టుకుంది వెనుక నుంచి.
 
“చీకటంటే నాకు భయం , ప్లీజ్  కొద్దిగా చిన్నగా నడవండి ,  నన్ను పట్టుకొని నడవండి ” అంటూ  నా పక్కకు  వచ్చి  నా చేతిని  భుజం  దగ్గర పట్టుకుంది.
 
“ఇది  ఉరు , మనం అడవిలో  లేము, అయినా  నేను ఉన్నాగా  , మీకు ఎం భయం లేదు ” అంటూ  నా చేతిని  తన నడుం  చుట్టూ వేసి  తనను నాకేసి అదుము కొంటూ  చిన్నగా నడవ సాగాను.
 
5 నిమిషాల్లో   చేరాల్సిన మేము  ఇద్దరం  ఒకరి కొకరు  రాసుకుంటూ  10 నిమిషాల్లో ఇంటికి వచ్చాము.    తను భయంతో  నా వంటి మీద ఎక్కడ పడితే  అక్కడ చెయ్యి వేసి  నన్ను టెంప్ట్  చేసింది.   
 
ఇంటి ముందు  వేసిన మంచాల మీద కూచొని ఉన్నారు అందరూ.    అక్కడ అరుగు మీద  పైన ఒక  కిరోసిన్  ల్యాంప్  వేలాడ దీసి పెట్టారు.  
 
గేట్‌లోకి  ఎంటర్ కాగానే  తను నా నుంచి దూరంగా  జరిగి  నా వెనుక  రాసాగింది.   
“నవ్యా , మిగతా వాళ్ళు ఎక్కడ ? , మీరు వెళ్లి తినండి ఇప్పటికే లెట్ అయ్యింది ” అంది శాంతా
“లే దక్కా , మేము  అక్కా వాళ్ళ ఇంట్లో తినేసి వచ్చాము , వాళ్ళు  అక్కడే పడుకుంటాము అన్నారు” అంటూ   వాళ్ళు కూచున్న మంచం మీద కుచోంది.
 
నేను లోపలి వెళ్లి  డ్రెస్ మార్చుకొని వచ్చి వాళ్లతో చేరాను.
 
“ట్రాన్స్ఫోరం  కాలి పోయింది అంట   ఇంక  కరెంటు  రేపు వస్తుంది , రాత్రికి   రాదు ” అంటూ చావు కబురు చల్లగా చెప్పింది  రాజి.
 
“మిద్ది మీదకు ఎవరు వెళతారు , కింద ఇంట్లో  చాలా వేడిగా ఉంటుంది ,  రాత్రికి ఇక్కడే బైట పడుకోవాల్సి ఉంటుంది”  అంది శాంతా
 
“ఈ రోజు  వెరైటీ  గా పొలం  లో పాడుకుందాము  అక్కడైతే  గాలి బాగా వస్తుంది ” అంది  రాజీ
“ఇప్పుడు అంత  దూరం వెళ్లి  అక్కడ  ఎం పడుకుంటారు లే ” అంది రాజీ  వాళ్ళ అమ్మ
“ఇంకా  8.30  కూడా కాలేదు  అప్పుడే  ఎం పడుకుంటాము  కొద్ది సేపు  అక్కడ పొలం లో  వెన్నెల్లో ఆడుకుంటాము ఆ  తరువాత పడుకుంటాము  , అన్నా  నువ్వు మాకు తోడుగా  వస్తావు కదా ” అంటూ  నన్ను  అందరి కంటే ముందే  పిక్స్ చేసింది.
 
“శివా  వచ్చే టి  గా ఉంటె  వెళ్లి పడుకోండి  ఎం ఫరవాలేదు లే”
రాజీ  తో పాటు   తన  ఫ్రెండ్స్  బయలు దే రారు ,   వాళ్లకు తోడుగా నవ్యా  జత చేరింది. వీళ్ళకు కావాల్సిన బట్టలు తీసుకొని రావడానికి  పని మనిషిని పంపారు.   అందరం మాట్లాడుతూ   పొలం లోకి చేరుకున్నాము. 
అక్కడున్న కొట్టం  లో   ఉన్న బండల మీద   తెచ్చిన  దుప్పటిలు ,  దిండ్లు వేసింది  తిమ్మాంబ.
 
మబ్బుల చాటు నుంచి  చంద్రులు  మెల్లగా  తన కాంతులు  విరజిమ్ముతూ  బయటకు  వచ్చాడు.    ఆ వెన్నెల్లో  పొలం అంతా  వెన్నల కాంతులతో  ఆర బోసి నట్లు  గా ఉంది. 
 
ఏదైనా  అట  ఆడు కుందాం   ఇంత  తొందరగా  పడుకున్నా నిద్ర  రాదు  అంటూ  వాళ్లలో వాళ్ళు మాట్లాడు కొని   ,  ఓ  అగ్రిమెంట్  కు వచ్చారు   డింగ్  డాంగ్  ఆడాలని
 
నాతొ  కలిపి మొత్తం 6 మంది.   తప్ప ట్లు వేసి రాజీ  ని దొంగగా నిర్ణయించారు.   గేమ్ లో రూల్స్ ఏటంటే  
1. దొంగ  గా ఉన్న వాళ్ళు   20  కౌంట్ చేస్తూ కళ్ళు మూసుకుంటుంది అందరూ దాక్కోవాలి.  
2. దొంగ  గా ఉన్న వాళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళను   చూడగానే  డింగ్  డాంగ్  అంటారు.    
3. దొంగ ఎవరిని మొదట చూసి డింగ్  డాంగ్ చెప్తుందో వాళ్ళే తరువాత దొంగ కానీ  దొంగ గా ఉన్న వాళ్ళు  అందరినీ  డింగ్  డాంగ్ చెయ్యాలి   అందరిని డింగ్ డాంగ్ చేస్తేనే  మొదట  వారి  దొంగ అవుతారు.  ఎ  ఒక్కరైనా  డింగ్  డాంగ్ చెప్పకుండా   అక్కడున్న బండను(స్పాట్) తాకితే  దొంగే  తిరిగి   కంటిన్యూ చేయాలి. 
4.అలా వరుసగా మూడు సార్లు దొంగ అయిన వాళ్ళు ,  మిగిలిన  వాళ్ళు చెప్పిన విధంగా చెయ్యాలి  అది పనిష్‌మెంట్.
 
నవ్యా  కు  ఎదో డౌట్ ఉంటె   అడిగి తెలుసుకుంది.  అందరికి  ఆ   ఆట  తెలిసినట్లు ఉంది ఒక్క నవ్యా కు తప్ప.  
“నాకు తెలియదు , కానీ  మొదట రాజీ  కదా  దొంగ నేను చూసి తెలుసుకుంటా లె ”  అంటూ     ఆటకు రెడీ అయ్యింది. 
 
నవ్యా ,  రాజీ  ఫ్రెండ్స్  లో ఒకరు  నైటీ  వేసుకున్నారు  రాత్రిళ్లు పడుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది  అని .   రాజీ   టీ షర్టు కింద   మోకాళ్ల కింద  వరకు  స్కర్ట్ వేసుకుంది. తిమ్మాంబ  ఆ సాయంత్రమే స్నానం చేసినట్లు ఉంది లంగా వోని  వేసుకొని ఉంది.
 
రాజీ    కళ్ళు మూసుకొని కౌంట్ చేయడం మొదలు పెట్ట  గానే   అందరూ  దూరంగా   నలుగు దిక్కులా పరిగెత్తి  చెట్ల  వెనుక  దాక్కున్నారు.  రాజీ  కి  ఆ   ఆటలో  టెక్నిక్  తెలిసి నట్లు ఉంది.  గట్టిగా మాట్లాడుతూ   తను నిలబడ్డ బండ  తనకు కనబడే ట్లు ఇటూ అటు తిరుగుతూ ఉంది  , ఎందుకంటే  ఎవరన్నా వచ్చి ఆ బండను  తాకితే  తనే  తిరిగి దొంగ  వాళ్ళు  తాకక  ముందే  వాళ్ళను  డింగ్  డాంగ్ చెప్పాలని తన ప్లాన్. 
 
తను బండ  దగ్గరకు వెళ్ళగానే ,  లేచిన నా మొడ్డను ఉచ్చోసి పడుకో పెడదాము అని  కొద్దిగా దూరంగా  వెళ్లి   లేచిన మొడ్డను ఆడిస్తూ  పోసుకోసాగా ను .   పూర్తిగా పోసుకొని ,   లుంగీ ని సర్దు కొంటూ  ముందు కు చూసాను . ఎప్పటి నుంచి   నా మొడ్డ వైపు చూస్తూ ఉందొ  కానీ ,  కళ్ళు నోరు రెండు తెరుచు కొని నా లుంగీ  వైపు చూస్తుంది నవ్యా
“ఏయ్ , ఎప్పుడొచ్చావు” అన్నాను  తనను  distrub  చేస్తూ.
“నీ వెనుకే వచ్చాను కాకా పొతే ,  నువ్వు ఇటూ వైపు వచ్చావు , నేను చెట్టు చుట్టే సి నిన్ను surprise  చేద్దాం అని  వచ్చాను , కానీ  నువ్వే  నన్ను  surprise  చేసావు  అంది  నా దగ్గరకు వస్తూ”
 
“అందులో surprise  ఏముంది , అందరికీ  ఉండేది నాకూ ఉంది గా” 
“అందరికి  ఎంత ఉందొ  నాకైతే  తెలీదు  కానీ  , నేను చుసిన  వాటి కంటే  నీదే  పెద్దది ” అంది అనాలోచితంగా
“ఎన్ని చూసా వెంటి ?  ఇంతవరకు “
“ఎక్కువ ఎం చూడ లేదులే  ,  B.Tech  చదివేటప్పుడు , మా  సీనియర్  ఒకడు  చుపించాడు మొదటి సారి , ఇప్పుడు నా కొలీగ్  ఒకడు పెళ్లి చేసుకుంటా అని   తనది  చూపెట్టాడు.”
“మరి పెళ్లి చేసుకునే వాడిది చూసాక , ఇంకా వేరే వాళ్లది ఎలా చూస్తావు “
“నాకు ఆ పట్టింపులు ఎం లేవులే ,  లైఫ్  అన్నాక  ఎంజాయ్ చెయ్యాలి ” అంటూ  నా దగ్గరి కి జరిగి  నా లుంగీలో  తన చెయ్యి పెట్టి  నా మొడ్డను తడమ సాగింది. 
తను పాస్ట్ అనుకొన్నా కానీ , మరీ  ఇంత  పాస్ట్  అనుకోలేదు.
 
లుంగీ  చేరు గులు  తప్పించి  తన చేత్తో  డైరెక్ట్  గా  నా మొడ్డను పట్టుకొని ముందుకు వెనక్కు  ఆడించింది.     ఓ రెండు సార్లు ముందుకు వెనక్కు  అనగానే  నా మొడ్డ తన చేతి నిండుగా  నిగిడి   లుంగీ  లోంచి బయటకు పొడుచు కొని  రాసాగింది.  
 
తన  మోకాళ్ల మీద నా ముందు   కూచొని  నా మొడ్డను తన నోట్లోకి  తీసుకుంది  ఎటువంటి ఆలస్యం లేకుండా.   
వెచ్చని తన పెదాల మద్య నా మొడ్డ  తన నోట్లో  వెళ్ళడం చూస్తూ  అటో మేటిక్  గా నా రెండు చేతులు తన తల వెనుక  వేసి  నా మొడ్డను తన నోట్లోకి తోస్తూ   ముందుకు వెనక్కు  ఉగ సాగాను.
 
మా ఇద్దరి  రిధం  కుదిరే  సరికి    నా మొడ్డ  సగం పైన తన నోట్లోకి దూరి పోయింది.   తన పెదాలతో నా మొడ్డ గుండు పట్టుకొని   పీలుస్తూ  తన రెండు చేతులు నా పిర్రల మీద వేసి తన  లోనికి తీసుకొంటు  నా మొడ్డ గుండు  తన అంగిట్లో  తాకుతూ ఉండగా  నేను కళ్ళు మూసుకొని  ఎంజాయ్ చెయ్య సాగాను.
 
దూరంగా  రాజీ డింగ్ , డాంగ్  అంటూ  ఒక్కరోక్కరినే అవుట్ చేయ సాగింది.       చివరగా మిగిలింది మేము ఇద్దరే,    వాళ్ళు మాకోసం వెతుక్కుంటూ రావచ్చు అనుకొంటూ  నా చేత్తో తన తల మీద తడుతూ   తన నోట్లోంచి  నా అయుదాన్ని బయటకు పీకి  విషయం చెప్పాను , వాళ్ళు మన కొసం చూస్తూ ఉంటారు అని.
 
రాజీ  నే   తరువాత కూడా  దొంగను చేసి  ఈ సారి  మిగిలిన పని ముగిద్దాము  అని చెప్పి  తనకు  ఓ  చిన్న ట్రిక్ చెప్పాను   రాజి ని   తిరిగి దొంగగా చేయడానికి.
 
వాళ్ళు ఉన్న చోటుకు  దగ్గరగా ఉన్న  ఓ   నిమ్మ చెట్టు వెనక్కు చేరి  దాని కొమ్మలు  కదిలించ మని చెప్పాను  నవ్యా కు. నేను చెప్పి నట్లు తను రాజి  వాళ్ళు ఉన్న  వైపు  ఉన్న చెట్టును కదిలించ సాగింది.
 
వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్న  వైపుకు  opposite గా ఉన్న    చెట్టు వెనుక నేను కుచోన్నాను.  రాజి  నవ్యా వైపు వెళ్ళగానే  నేను  స్పాట్ ను టచ్ చేస్తే రాజీ  తిరిగి దొంగ గా ఉంటుంది. 
 
మేము అనుకున్నట్లే    ఆ చెట్టు కదలికలు చూసి  రాజీ  అటువైపు పరిగెత్తింది.   తను అటు వెళ్ళగానే నేను వెళ్లి స్పాట్ టచ్ చేసి అక్కడ కుచోన్నాను.   రాజి  ఆ చెట్టు వెనక్కు చేరి  నవ్యా ను చూసి   డింగ్  డాంగ్  అని గట్టిగా  అరిచింది. 
 
“నన్ను  డింగ్ డాంగ్ చెప్పావు కానీ అక్కడ చూడు స్పాట్ ”  అంటూ నేను కూచున్న  ప్లేస్ చూపింది.
 
“అబ్బా మల్లీ నేనే దొంగ నా ,  అన్నా నిన్ను ఈ సారి దొంగ ను చేస్తాను చూడు మొదట నీకు  డింగ్ డాంగ్ చెప్పి ” అంటు స్పాట్ కు వెళ్లి కళ్ళు మూసుకొని  20  అంకెలు లెక్క పెట్ట సాగింది.
please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth              

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button