KALASI VACHINA ADRUSTAMMEDIUM LENGTH STORIESTelugu Boothu Kathalu
Trending

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 34 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM - 34 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 34 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

కథ,కథనం: శివ రెడ్డి

kalasi vachina adrustam

telugu sex stories

జరిగింది అంతా కలలో లాగా అనిపించింది ఇద్దరికీ,  కాని గందర్వుల  మాటల  ఓ వైపు సంతోషం , మారో వైపు భయం కలిగించాయి .   ఆ తటాకం చుట్టుపక్కల ఎవ్వరైనా అడా మగా కలిస్తే  వారికి సంతానం కలుస్తుంది అనే మాట వాళ్లకు సంతోషాన్ని ఇచ్చింది.  కాని  వాళ్ళు పెట్టిన శాపం కొద్దిగా భయాన్ని,  ఆ శాపం తొలిగిపోయేటప్పుడు తమకు ఎనలేని సంపద చేరుతుంది అనేది సంతోషం కలుగచేసింది.

మరుసటి రోజు  విపరీతమైన వర్షం  కురిసింది ఆ ప్రాంతం అంతా,   అది చూసి  మనం ఇక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం లేదని వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వాళ్ళ ఊరికి వచ్చేశారు.

సరిగ్గా అది జరిగిన  నెల రోజులకి  అక్కడ గందర్వులు చెప్పిన మాటలు నిజం అనడానికి సూచనగా రాజి ముట్లు ఆగిపోయాయి,   అలా రాజీ  గర్బవతి అయ్యింది.  రాజి ప్రసవించ గానే వారి పెట్టిన శాప ప్రభావం కనబడింది.   అలా  అప్పు డప్పుడు కూతురు చేష్టలు వారిని భయపెట్ట సాగాయి. 

ఆ విధంగా ఇద్దరు  జరిగింది అంతా గుర్తుకు తెచ్చుకొని  నిద్రలోకి జారుకొన్నారు.

అలా కొన్నిసంవత్సరాలు   ఎటువంటి విచిత్రం జరక్కుండా గడిచిపోయింది.   ఓ రోజు చేలో  గోర్లు మేపుతున్న మనోడికి అక్కడ మెరుస్తున్న  మూడు రాళ్ళు కనబడ్డాయి.  కూతురుకు ఆడుకోవడానికి పనికొస్తాయని,  సద్ది తెచ్చుకొన్న గుడ్డలో మూట  కట్టి  బుజాన వేసుకొని ఇంటికి వచ్చాడు.    

తను ఇంటికి వస్తూనే ఎప్పుడు  ఎదురొచ్చే కూతురు , ఇంట్లో మూల చాపమీద పడుకోవడం చూసి 
“ఏమైంది బిడ్డా   అక్కడ పడుకోన్నావు అన్నాడు “. ఇంతలో  దొడ్లో ఉన్న రాజి   తనను బయటకు తీసుకోని వెళ్లి  , నీ కూతురు పెద్దమనిషి అయ్యింది  అని చెప్పింది.  పెద్ద పండగ చేయక పోయినా, దానికి కొత్త బట్టలు కుట్టిచ్చి  15  రోజుల తరువాత  నలుగు పెట్టిద్దాము  , వచ్చిన వాళ్ళకు  రైక గుద్దలన్నా ఇయ్యాక పొతే  ఎం బాగుంటుంది  అని చెప్పింది.

“ఇప్పుడు అంత డబ్బులు  ఎక్కడ నుంచి తేనే ?  పోనీ  మీ  దొరసానమ్మగారిని  అడుగుతావా ” 
“సరే ఇంకా  టైం ఉందిగా అప్పుడు చూద్దాం లే , సద్దిగుడ్డ  ఇలా తే  ఉతికి  ఆరేస్తా  రేపటికి కావాలికదా  ”  అని తన బుజం మిద ఉన్న సద్దిగుడ్డ తీసుకోని
“ఎం  కట్టావు  ఇందులో , బరువుగా ఉన్నాయి ”  అంటూ  విప్పి  అందులోంచి బయట పడి మెరుస్తున్న రాళ్ళు చూసి.
“యాడ దొరికినాయి మామా ఇవ్వి  , ఎం రాళ్ళు  ఇవి ”  అని అడిగింది
“అక్కడ చేలో దొరికితే తెచ్చినానే , పిల్లాడి ఆదుకొంటుంది అని , ఇంతకీ  ఎం రాళ్ళు  అవి “
“ఏమో మామా , నాకు డౌట్ గా ఉంది , నేను దొరసానమ్మకు చూపిస్తా , ఇవి మెరుస్తున్నాయి ”  అంటూ  అప్పటి కప్పుడు వాటిని పైట చేరుగులో ముట  కట్టుకొని  దొరసానమ్మ ఇంటికి వెళ్ళింది.

అక్కడే ఉన్న  చోదరి , ఆ రాళ్ళు చూసి ,   మీ  పంట పండిందే , నీ  మొగుడికి దొరికిన రాళ్ళు  చాలా విలువైనవి , కొన్ని లక్షలు  చేస్తాయి , రేపు  వాన్ని  నాతొ పాటు పట్నం రమ్మను , నాకు తెలిసిన సెట్ వున్నాడు , వాడు  అమ్మి పెడతాడు అని   రాజి ని ఇంటికి పంపించాడు.

అంతా తన కూతురు పెద్ద మనిషి కాగానే , మీకు  సంపదలు వచ్చి చేరతాయి అని వాళ్ళు చెప్పింది చెప్పినట్లు  జరిగుతుంది ,  ఓ వైపు సంతోషం , ఇంకో వైపు  ఆ తరువాత తన కూతురు ఎ విధంగా తయారు అవుతుందో అని ఓ పక్క భయపడ సాగాడు.
 
“ఇప్పుడు భయపడి మనం ఎం చేయలేము కానీ ,  జరిగింది ఎలాగు  జరుగుతుంది , దాన్ని మనం అప లేము  మన జాగ్రత్తలో మనం ఉందాము.  అమ్మిని గురించి నువ్వు ఏమి దిగులు పెట్టు కోవద్దు , రేపు  షావుకారు రమ్మన్నాడు ఆయనతో వెళ్ళు ఆ రాళ్ళు అమ్మి పెడతానన్నాడు” అని రాజి  మొగినికి ధైర్యం చెప్పింది.
 
మరుసటి రోజు  దొరతో  కలిసి  ఆ రంగు రాళ్ళూ అమ్మడానికి హైదరాబాదు కు వెళ్ళారు.   అక్కడ ఆ ఉరి దొరకు తెలిసిన మార్వాడి ఆ రాళ్ళు చూసి ఆశ్చర్య పోతూ , నా 55  జీవితం లో ఇంత  విలువైన రాళ్ళూ నేను చూడలేదు,   వీటిని  ఒక్క బోంబే లో తప్ప ఇక్కడ ఎవ్వరు కొనలేరు. నాకు 1%   ఇస్తే నేను మీతో  వచ్చి వీటిని అమ్మి పెడతా అన్నాడు.
 
“ఏరా  , ఎం చేద్దాం , ఇక్కడ దిన్ని ఎవరూ కోన లేరు అంట ,  ఆయనతో పాటు బాంబే వెళదామా ?”
 
“అయ్యా , మేరు ఎంత చెపితే  అంత , నాకేం తెలుసు  అయ్యా  ”  అన్నాడు.    సేటుకు  సరే అని చెప్పాడు.   వెంటనే  సేటు  ముగ్గారికి  విమానం టికెట్లు బుక్ చేసి ఆ రోజు సాయత్రం ముగ్గురు కలిసి వెళ్ళారు.
 
అక్కడ ఓ రెండు రోజులు ఉండి  మొత్తానికి ఓ  ౩ కోట్లకు  వాటి మూడింటిని  అమ్మేసారు.  ఆ డబ్బు లావాదేవీలు అన్నీ  పెద్దాయన దగ్గరుండి చూసుకొన్నాడు.   హైదరాబాదు కు వచ్చిన వెంటనే వాడి చేత ఓ రెండు మూడు బ్యాంక్ అకౌంట్లు ఓపెన్ చేయంచి  అందులో  ఆ డబ్బులు ట్రాన్సఫర్ చేసి , వాడి చేతికి  ఓ  10 లక్షలు ఇచ్చి  ఊర్లో మంచి ఇల్లు కట్టుకో ఆ తరువాత  మిగిలిన డబ్బులు   ఇక్కడే  ఏదైనా కొనిపిస్తాను అని చెప్పి ఊరికి తీసుకోని వచ్చాడు.
 
సుటుకేసు  నిండా ఉన్నా డబ్బులు చూసి రాజి  కి మూర్చ వచ్చినంత పని అయ్యింది.   ఇవి కాదె  ఇట్లాంటి పెట్టెలు ౩౦  పట్టేంత డబ్బు వచ్చింది , కాని పెద్దాయన అంతా నా పేరు మిద బ్యాంక్ లో  వేయించాడు , ఇక్కడ ఈ డబ్బుతో  ఇప్పుడు  ఇల్లు కట్టు కొందాము ఆ తరువాత  మిగిలిన డబ్బుతో  అయ్యగారు అక్కడే హైదరాబాదులో ఇల్లు కొనిస్తా నన్నాడు , వాటి మింద వచ్చే బాడిగలు చాలు ,  మనం పని చేయాల్సిన పని లేదు అన్నాడు.
 
ఆ డబ్బులు పెట్టి  తన ఉన్న గుడిసె పక్కన ఇంకా కొంత స్తలం కొని పెద్ద  మిద్దె  అన్ని సౌకర్యాలతో  కట్టించు కొన్నాడు.    అంత డబ్బులు వచ్చినా  రాజి  దొరసనమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం మాన లేదు.    నారప్ప  పెద్దాయనను విడిచి పెట్టలేదు.    డబ్బులు వచ్చినా  వాళ్ళ వినయం  చూసి పెద్దాయన  వాళ్లకు కావలిసినంత సహాయం చేసాడు.
రాజి పెద్దమనిషి  అయిన 9  నెలలకు  వాళ్ళ పూరి గుడిసె  కాస్త  మేడ అయ్యింది.     ఇంతకూ మునుపు లాగా గొర్ల కాడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం రాలేదు  నానాకూతుర్లకు.   పెద్దాయన మాటమీద   కూతురుకు  చదవడం రాయడం నేర్పించాడు.  
 
ఇంటి పట్టునే వుండడం మూలానా ,  ఇంకా  సరియైన తిండి తింటూ వుండడం వలన  చూస్తూ చూస్తూ వుండంగానే  యాది  మిస్ ఇండియాను మించిపోయే కొలతలతో తెల్లగా మిల మిలా పెరిసిపోసాగింది. 
 
ఆ ఊర్లో కుర్ర కారు  ఎప్పుడు నారిగాడి మిద్ది ముందే తిరగ సాగారు యాదీ కోసం , ఇంతకు మునుపు  తన జత గాళ్ళతో ఆకోవాలని ఉన్నా వాళ్ళ అమ్మ ఎప్పుడు రాజి వెంట ఉంటూ  కట్టడి చేయసాగింది.  ఎంత కట్టడి చేసినా తోడూ గాళ్ళతో  ఆడుకోవడానికి అప్పుడప్పుడూ వెళ్ళసాగింది. 
 
ఆ ఈడు ఆ ఊర్లో  అమ్మాయిలు ఎదో విదంగా , ఎక్కడో చాన్స్ దొరికినప్పుడు పిడతలు పగల కొట్టిచ్చుకొన్నారు.  వాళ్ళ చెప్పిన అనుభవాళ్ళు వింటూ విపరీతంగా వేడెక్కి పోతూ , తనకు కుడా ఆ అనుభవం కావాలని తహ తహ లాడ సాగింది.
 
ఆ ఏడు ఆ ఊర్లో  గంగమ్మ తల్లికి  పెద్ద ఎత్తున జాతర చేయాలని తలపెట్టారు ,  ఆ తల్లి తమ ఇల వేలుపు కావడం మూలానా , జాతరకు అయ్యే కర్చు అంతా నేనే పెట్టు కొంటాను అని నారిగాడు పెద్దాయనను వప్పించాడు.
 
అదే ఊర్లో  ఉంటున్న రంగా రెడ్డి కొడుకు  దివాకర్ రెడ్డి  కాలేజిలో చివరి సంవత్సరం పరిక్షలు రాసి వచ్చాడు.   చూడ్డానికి  సినిమాలో ప్రభాస్ లా ఉంటాడు.   కాలేజిలో ఉండగా కాలేజి కంతకీ పెద్ద పోటుగాడని పేరు.   వాళ్ళ  ఫ్రెండ్స్ అందరూ  వాన్ని నీగ్రో  అని  పిలుస్తారు.    అలా పిలవడానికి  కారణం  వాళ్ళు రెండో సంవత్సరం లో ఉండగా జరిగింది.   హాస్టల్ లో వార్డన్ లేనప్పుడు అందరూ కలిసి  ఓ  బ్లూ  క్యాసెట్స్ తెచ్చుకొని చూసి వేడెక్కి  టౌన్ కు సాని కొంపలకు వెళ్ళారు వేడి దించుకోవడానికి.  వాళ్ళు మెత్తం 4 మిత్రులు.  
 
అక్కడికి వెళ్ళిన తరువాత ,   వీళ్ళను చూసి   కుర్రాళ్ళకు trining  ఇవ్వడానికి అన్నట్లు ,  బొక్కలు బాగా సాగిన  అంటిలను   పంపింది అక్కడున్న ఓనర్ నాంచారమ్మ.
మిత్రులందరికి పక్క పక్క రూముల్లోకి పంపింది.   సినిమాలు చూసి వేడైతే  ఎక్కారు కానీ , రూమ్ లోపలి వచ్చి ,  అంటిలు  బట్టలు విప్పాగానే  దివాకర్ మిత్రులు ముగ్గురూ డ్రాయర్ లోనే కార్చేసుకొన్నారు.   ఎలాగోలా అంటిలు తంటాలు పడి  , పడుకొన్న వాళ్ళ  మోడ్డలు లేపి ,  కాళ్ళ తెరిచి  అక్కడ తగిలించి తగిలించగానే   మల్లో మారు కార్చుకొని  నీరసంగా ఇంక చాలులే అంటూ బయటకు వచ్చి అక్కడున్న సోఫాల్లో కుచోన్నారు మనోడి కోసం.
 
దివాకర్ ను లోపలి తిసికేల్లిన అంటి ,  తన బట్టలన్నీ విప్పుకొని  దివాకర్ వైపు చూసింది.  వయస్సులో తనకన్నా పెద్దగున్నా ,  ఆవిడ సంపదంతా  సమ్మాగా ఉండడం చూసి  మనోడి ప్యాంట్ టైట్  అయ్యింది.  అక్కడ ఉబ్బడం చుసిన  అవిడి మనోడి దగ్గరికి వచ్చి ,  మనోడి వంటిమీద బట్టలన్నీ ఒక్కొకటే తీసి చివరాకర్న  మనోడి ప్యాంటుతో పాటు చేడ్డిని కుడా కిందికి పీకింది. 
 
తను కిందికి రూలు కర్రలాగా మనోడి ముందు వేలాడుతున్న  12 అంగుళాల  దివాకర్ మొడ్డ చూసి  నోరెళ్ళ బెట్టింది.   తను 18 ఏట నుంచి ఈ వ్రుత్తి లో ఉంది ఈ 10 ఏళ్లలో  ఎందరో  మొగేల్లను చూసింది కాని ఇలాగా  చిన్న సైజు గాడిద మొడ్డ లాగా వేలాడు తున్న మనోడి మొడ్డ లాంటి దాన్ని ఎప్పుడూ చూళ్ళేదు. 
 
అదేదో సామేతన్నట్లు వప్పుకోన్నాకా  అది 12  అయినా లేక దానికి రెట్టింపు అయినా తప్పుతుందా అని , పడుకొని  దివాకర్ 12 అంగుళాల దాన్ని పట్టుకొని  తన పెదాల మద్య పెట్టుకొంది.   వేచ్చాగా పూకు పెదాలు తన మొడ్డ కొనకు తగలగానే  , అంతకు మునుపు సినిమా చూసి వేడెక్కిన మనోడు , ఆ తరువాత  తన ముందరే బట్టలన్నీ విప్పుకొని , పంగ తీసి పుకులో తన మొడ్డ పెట్టుకోగానే ,  ఎక్కడ లేని  ఆవేశంతో తన శక్తినంతా పిర్రల్లోకి తెచ్చుకొని ఒక్క నూకు నూకాడు.  మనోడి  దెబ్బకు  కెవ్వున  ఆ బిల్డింగ్ అంతా వినబడే తట్లు కేక వేస్తూ,  పూకు లోంచి  గొంతు లోకి  వచ్చినట్లు  కేక్కరించ సాగింది.
మనోడు  ఇదేమి పట్టనట్లు బిర్రుగా  అప్పుడే కన్నెరికం చేసినట్లు టైట్ గా ఉన్న  ఆ సాని దాని బొక్క  కుల్ల బోడవ సాగాడు.  వాడి మొడ్డ  మందానికి  దాని పూకు పెదాలు చిట్లి ,  వాడు గుద్దే గుద్దుడుకు కళ్ళు తేలేసింది.    అదేమీ పట్టనట్లు  ఓ  20  నిమిషాలు  దాని ముందర బస్కీలు తీసి , దాని బొక్కంతా నింపేసి  నింపాదిగా బట్టలేసుకొని తన మిత్రుల దగ్గరికి వచ్చాడు. 
 
అంతరకు  ఆ రోములోంచి వచ్చిన అరుపు విని , మనోడు బయటకు రాగానే  లోపలి వెళ్ళిన నాంచారమ్మకు కన్నెరికం చేసిన పిల్ల లాగా అక్కడ పరుపంతా రక్తం తో తడిసి ,  ఓ 10  మంది కలిసి  రేప్ చేసిన తరువాత  ఎలా నడుస్తారో  అలా నడుస్తున్న ఆ రూములో ఉన్న ఆవిడను చూసి ,  ఏమైందే  అంతగా అరిచావు  అంది.   ఏమైందా  కనబడలా ఎదో  మనుషులతో దెంగిచ్చు కొమంటే దెంగిచ్చు కోవచ్చు కానీ వాడు గాడిదకు పుట్టినట్లు ఉన్నాడు.  అందుకే  వాడి మొడ్డ గాదిడంత ఉంది  దాంతో  దెంగితే   ఇలాగే అవుతుంది.  ఇంకెప్పుడూ వాన్ని ఇక్కడకు రానికు, మోడ్డతోనే చంపేస్తాడు  అంటూ  చెప్పింది.
 
నాంచారమ్మ లోపలి వెళ్ళినప్పుడు తీసిన తలుపులు వేయలేదు , వాళ్ళు మాట్లాడిని మాటలన్నీ దివాకర్ మిత్రులు ముగ్గురూ విన్నారు.   డబ్బులిచ్చి తిరిగి వస్తున్నప్పుడు   వాళ్ళతో అంది నాంచారమ్మ , మీరు  రండి కాని  మీ ఫ్రెండ్ ను మాత్రం తేకండి  అంది.
 
అప్పటి నుంచి మనోడికి  నీగ్రో  అని  పేరు పడిపోయింది. ఆ తరువాత దివాకర్ బాడీ చూసి , కాలేజిలో  కొందరు అమ్మాయిలు మనోడి వెంట పడ్డారు కానీ ఎదో ఒక సందర్బంలో ఏకాంతంగా ఉన్నాప్పుడు మనోడి సైజు చూసి జడుసుకొని వాడి తో తెగ తెంపులు చేసుకొన్నారు.
 
 
కాలిజి అయ్యి ఇంటికొచ్చిన వారానికి  , ఇంట్లో పనికొచ్చిన ముగ్గురు బిడ్డల తల్లి , మనోడి అందానికి పడిపోయి వాడితో ఓ సారి పడుకొంది, మనోడి దెబ్బకు దాని పూకు పగిలి పెకయ్యి నానా రాద్దాంతం చేసింది , రంగారెడ్డి ఎలాగోలా డబ్బులిచ్చి మేనేజ్ చేసి ,  ఊర్లో  ఇట్లాంటి పనులు చేసి నా పరువు తియకు అని దివాకర్ కు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు.
 
ఇట్లాంటి విషయాలు పల్లెటూర్లో ఓ క్షణంలో ఊరంతా పాకి పోయింది.  రంగారెడ్డి కొడుక్కి గాడిద మొడ్డ ఉందని.

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth.in

Akkatho Modati Anubhavam, boothu kadhalu, Boothu Kathalu, Boothu Bommalu, boothu kadalu in telugu, Telugu puku kathalu, Telugu Puku Lanjalu, telugu boothu kathalu meekosam, telugu boothu kathalu online,Telugu Boothukathalu Akkatho Modati Anubhavam,telugu sex storiesdownload telugu dengudu kathalu, telugu vallaku boothu kathalu and boothu videolu chatting, telugu script kathalu, telugu puku kathalu, boothu kadalu bommalatho, telugu incest stories, aunty banthula, aunty kathalu, puku dengudu kathalu in telugu, bommalu, andhra aunties dengulata 3gp videos, pachhi boothu kathalu in telugu, telugu naziya matala gadhi, sarasamaina boothu kathalu, andhra boothu, pushpa puku, namitha boothu telugu, pachi puku, mallu kuliyal photo, pooku rasam, telugu boothu kathalu download,Telugu boothu kathalu, soumya reddy boothu kathalu, telugu kathalu, telugu kamakeli kathalu in telugu script, telugu aunty.telugu kamakeli kathalu, telugu srungara boothu kathalu pdf, Telugu Vallaku Boothu Kathalu in Telugu Script. Manali Denguthara Meku Pedda Maddala Unaya Aithe Mamanli Kullapodavandi raaa boothu videolu, boothu kathalu in telugu, telugu lanjalu, andhra boothu kathalu, telugu boothu kathalu with pictures,nude pulpy auntys,xossip

Also Read

 

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button