KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 57 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM - 57 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 57 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

కథ,కథనం: శివ రెడ్డి

kalasi vachina adrustam

telugu sex stories

నన్ను చూస్తూనే 
“శివా ?   ఉన్నావా  పోయావా  భే  ,  ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందిరా  నిన్ను చూసి , ఇక్కడే ఉన్నావు అని తెలుసు కానీ  , నాకు  తీరిక లేకుండా పోయింది కలవడానికి , నేను వీళ్ళకు చిన్న టెస్ట్ పెట్టి వస్తా  నువ్వు లోపల లోపల కూర్చో  ”  అంటూ  అక్కడున్న  receptionist  కు  నన్ను  లోపలికి  తీసుకెళ్ళమని చెప్పాడు.
 
ముగ్గురినీ   ఓ  బోర్డ్ రూమ్ లోకి తీసికెళ్ళి ,   అక్కడే ఉన్న ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసి  ,  3  కోక్  బాటిల్స్  మా ముందు పెట్టి  వెళ్ళింది.
“ఇందులోనే  ఏదైనా జాబ్  దొరికితే  చేస్తావా ?  ” అన్నాను  నూర్ వైపు చూస్తూ.
 
“ఇందులోనా , నాకు  ఎం  జాబ్  దొరుకుతుంది,   ఇందులో  దొరికితే  అంతకంటే  అదృష్టమా   అంది”
“ఎదో  ఒకటి ,  మా వాడు రానీ  చూద్దాం , ఇక్కడైతే  నీకు  ప్రిపేర్ కావడానికి కుడా ఈజీ గా ఉంటుంది “. మేము మాట్లాడు తుండగా  బాలు  లోపలికి వచ్చాడు.
“బాలూ ,  ఇదిగో  ఈ  రెండు దయ్యాలు  నా మరదళ్ళు ,  పేర్లు  నూర్ , షాహిన్ ,  ఈ పెద్దదేమో  డిగ్రీ పరిక్షలు రాసింది పోలీస్ కావాలంట.  చిన్నది  ఇంటర్  పరిక్షలు రాసింది. తనకు  C.A చేయాలని ఉంది.   కానీ  ఇద్దరు  సొంతంగా  తమ కాళ్ళ మిద  నిలబడి , అంటే  ఏదైనా  జాబ్ చేస్తూ  చదువుకోవాలనుకొంటున్నారు.   అందుకే నీ  దగ్గరకు తీసుకోని వచ్చా ” అన్నాను  వాళ్ళను ఇద్దరినీ  పరిచయం చేస్తూ.
 
“వీళ్ళకు  అబ్యంతరం లేకపోతె  నాదగ్గరే  జాబ్ చేయమను  ఇద్దరికీ  చేయడానికి బోలెడంత పని ఉంది.   మన  ఆఫీస్ పక్కనే  C.A కోచింగ్  సెంటర్ కుడా ఉంది.  ఆ  డైరెక్టర్  నాకు బాగా తెలుసు. “
 
“నేను  చెబుతున్నా నని  వాళ్ళకు  ఉద్యోగాలు  కల్పించి  ఇవ్వడం లేదుకదా ? “
 
“ఒరే ,   నువ్వు చెప్పావని  కాదు  , నాకు నిజంగా  మనుషులు  అవసరం ఇప్పుడు ,  అందులోనా నీ  మరదళ్ళు  అంటున్నావుగా, మనకు తెలిసిన వాళ్ళు  అయితే  నాకు కొద్దిగా నమ్మకంగా ఉంటుంది.  అందులోనా  ఈ నెల   పోలీస్  S.I  లకు  నోటిఫికేషన్  పడుతుంది.    ఆ నోటిఫికేషన్ వచ్చిందంటే  ఇక  ఇక్కడ సందడే  సందడి”.     వాడు  receptionist  కాల్ చేసి    నూర్ , షాహిన్  లకు   సెంటర్ మెత్తం చూపించమని  పంపాడు.   వాళ్ళు వెళ్ళిన తరువాత 
“ఏంట్రా  శివా ,    తురకోళ్ళు  మరదళ్ళు  ఎప్పుడయ్యారురా  ” అన్నాడు.     ఇంట్లో  వాళ్ళ పరిస్తితి  వివరించి , వాళ్ళు  పల్లె నుంచి వచ్చారు  ఊర్లో   మతాలూ పట్టింపు లేకుండా అందరూ  వరుసలతో పిలుచుకోంటారుగా  అలాగే  మరదళ్ళు  అయ్యారు  అని    చెప్పాను.
 
“మామా వాళ్ళు  కష్టపడితే  మనదగ్గరే  ఉండమను  , పెద్దామయికి  ఇక్కడ బోలెడంత  admin  వర్క్  ఉంటుంది .  చిన్నమ్మాయికి  అకౌంట్స్  నాకు ఎలాగూ  ఓ మనిషి హెల్ప్ కావాలి , మా accountent కు assistent గా ఉంటుంది.   S.I  notification వస్తే   మార్నింగ్  క్లాస్ లుకు  అటెండ్ అవుతుంది  ఆ తరువాత ఆఫీస్ పని చేసుకోమను “
 
“నువ్వు  సరిగ్గా  గైడ్ చేస్తావనే  కదా  నీ దగ్గరకు  వచ్చింది”
“నన్ను  పోగిడేయకు ,  ఇంతకీ  నీ జాబ్  ఎలా ఉంది , మీ అమ్మగారు ఎక్కడున్నారు”
“జాబ్   బాగుందిరా ,  ఇప్పుడు  బెంగుళూరు నుంచి ఇక్కడికే  ట్రాన్స్ఫర్  అయ్యింది , అమ్మ ఇక్కడే ఉంటుంది నాతోనే ”  అంటూ  ఇంటి  అడ్రస్ తో  పాటు  నా ఫోన్ నెంబర్  కుడా ఇచ్చాను.
నువ్వు వాళ్ళను గురుంచి  మరిచిపో  మామా,  పెద్దామ్మాయి  S.I  అవ్వగానే ఇక్కడ నుంచి పంపుతాను ,  చిన్నమ్మాయి  C.A అయిన తరువాతే  ఇక్కడ నుంచి  బయటకు వస్తుంది.  వాళ్ళకు  ఎం కావాలన్నా  నన్ను డైరెక్ట్ గా అడగమను.”
 
“జీతం  ఎంత  ఇమ్మంటావో  నువ్వే చెప్పు  ,  లేకుంటే  నేను తక్కువ  ఇచ్చాను  అని నామీదకు  కొట్లాటకు  రాకు ( మేము  రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు  ఓ సారి  ఇలాగే  నేను చెప్పిన వాళ్ళకు తను డబ్బులు తక్కువ ఇచ్చాడు అని  , కొట్టేందుకు  వెళ్ళాను  , మేము  కలిసిన  కొత్తలో)”
“అంటే  అప్పుడు జరిగిన  సంగతి ఇంకా మరిచిపోలేదా ” అన్నాను 
“అప్పుడున్న  శివాకు   ఆ టెంపర్  కరెక్ట్  లే , అది  ఎలా మరిచిపోతాము. “
“వాళ్ళు చేసే పనికి  అందరికి  ఎంత ఇస్తావో  అంతే  ఇవ్వు , నేను చెప్పాను అని వాళ్ళను  నెత్తిన పెట్టుకోకు ,  మిగిలిన స్టాఫ్ ను ఎలా  ట్రీట్ చేస్తావో  అలాగే  వీళ్ళను ట్రీట్ చెయ్యి అంతే  గానీ వీళ్ళను ప్రత్యేకంగా చూడాల్సిన పనిలేదు”
“సరే  అయితే  వాళ్ళకు ఇప్పుడే  జీతం ఇంతా అని  చెప్పను , ఓ  నెల పని చెయనీ  , వాళ్ళ పనిని బట్టి  అప్పుడు జీతం  నిర్ణయిస్తాను”
“నీకు  ఏది మంచిది అయితే అలాగే చేయి ”  అన్నాను .     institute  గురించి  మాట్లాడుకొంటుండగా    వీళ్ళు  వచ్చారు.   
“మీరు  ఇద్దరూ  రేపు  9.30   ఆఫీస్  కు  రండి , మీ పనులేంటో   రేపు చెపుతాను,    institute  చూసారుగా  , నచ్చిందా ” అన్నాడు బాలు
“బాగుంది  సార్ , థాంక్స్ ”  అంది  నూర్ ,   అక్కతో   జత కలుపుతూ  “థాంక్స్ ”  అంటూ  షాహిన్  వంత  పాడింది.
 
తెల్లగా ,  మిస్ ఇండియా  contestent కున్న కొలతలతో  ఓ సైజు అటూ   ఇటూ  ఉన్న  ఇద్దరు అక్క చెల్లెళ్ళు  ఆ  institute అందాన్ని  రెట్టింపు చేయడం  ఏమాత్రం  అబద్దం  కాదు అనిపించింది.
 
బాలుకు   ఇంకో సారి  థాంక్స్ చెప్పి,  ఎలాగు  వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు కాబట్టి అప్పుడప్పుడూ  వస్తుంటా లే  అని చెప్పి  బయటకు వచ్చాము.   వాళ్ళను తీసుకోని  టీ  తాగుదామని  ఓ హోటల్ కు వచ్చి   స్నాక్స్  తో పాటు  టీ ఆర్డర్ చేసాను.
 
“సో  , ఇంతకీ   రేపటి నుంచి ఇద్దరూ  జాబ్  హోల్డర్స్ అన్నమాట ” అన్నాను.
“చాలా  థాంక్స్  బావా ”  అంది  నూర్.      చిన్నదాని వైపు చుస్తే  కళ్ళు  అర్ప కుండా  ఆరాధనతో  నా వైపే  చూస్తుంది.  నేను తనను చూడడం చూసి కంగారుగా , నేను ఎం  అడిగానో  అర్తం కాక  వాళ్ళ అక్క వైపు చూసింది.
“ఏంటి  షాహిన్ ,  అక్కడ  నాకు చెడ్డ పేరు రాకుండా మీ వర్క్  మీరు చేసుకోండి,  మీకు జీతం  ఎంత ఇవ్వాలన్నదీ మీరు ఈ నెల రోజులు  చేసే పనిని బట్టి ఉంటుంది, ఒకే నా “
“హా  ,  ok ”  అంది
“వాళ్ళు  ఏమి ఇయ్యకున్నా  , మాకు  అక్కడ చదువుకోవడానికి  , మెటీరియల్  ఇస్తే  చాలు ” అంది  నూర్
“అలా ఎం  ఉండదులే ,  మీరు చేసే పనిని బట్టి   అది  ఫిక్స్ చేయమన్నా , కాబట్టి  ఈ వన్  మంత్  జీతం  వచ్చిన రోజున  ఇదే  హోటల్  లో నేను  మీకు పార్టీ  ఇస్తా, సరేనా “
“పార్టీ  మేము  ఇవ్వాలి  నువ్వు కాదు ” అంది  నూర్
“ఎవ్వరో  ఒకరు లే ,అప్పుడు చూద్దాం ”  అంటూ    స్నాక్స్  తో పాటు  టీ  తాగి,    వాళ్ళను  షబ్బీర్ వాళ్ళ ఇంట్లో దింపాను.    వాళ్ళకు  బై  చెప్పి  ఇంటి దారి పట్టాను. దార్లో  కళావతి  నుంచి ఫోన్ .  కార్  సైడ్  కు ఆపుకొని  ఫోన్  లిఫ్ట్ చేసాను.
“హాయ్ , శివా బాగున్నావా  ”

“హాయ్ , ఏంటి  surprise  ” అన్నాను.

“ఏంటి ఫోన్ చేయకూడదా “

“అది కాదు  ,  సడన్ గా చేస్తే  అందుకు  అడిగా “

“ఎం  లేదు  సాయంత్రం  వీలుంటే  ఓ సారి రావా ,  7 కి  కావాలంటే  రాత్రికి  9  వేల్లుదువు గానీ ” అంది

“ఏంటి అమ్మాయి గారికి  తెగ  గుర్తుకు వస్తున్నాను “

“అదేం కాదులే  నువ్వు ఇక్కడికి  రా చెప్తాను  అంది.”  సరే   వస్తాలే  అంటూ  కాల్  కట్ చేసాను.   కీ ర్తనా వాళ్ళను పిక్ చేసుకోవడానికి ఇంకా గంటా గంటన్నర ఉంది అనుకుంటూ  ఇంటికి వెళ్లాను .    డ్రెస్ మార్చుకొని  T.V అన్ చేసాను.  ఈ లోపునా  ఇంటి  బెల్ మోగినట్లు అనిపించింది.   మనది కాదులే  అనుకోని  T.V  లో  మునిగి పోయాను.  మల్లి  బెల్ మొగేసరికి T.V సౌండ్ తగ్గించి ఎవరై ఉంటారబ్బా అనుకొంటూ  వెల్లి  తలుపు తీసాను.   ఎదురుగా  మల్లేస్  తన వెనుక  ఓ అమ్మాయి.
 
“సార్  , మా మరదలు  మొన్న చెప్పాను  కదా  మీకు తన గురించి,  దీని పేరు అర్చనా,  సారుకు  నమస్తే చెప్పు  ” అంటూ తన వెనుక ఉన్న అమ్మాయిని ముందుకు తోసాడు.
“నమస్కారం సారూ ” అంది  అర్చనా  అనే అమ్మాయి.
“మన సారే , నీకేం  కావాలో  అడిగి చెప్పిచ్చుకో ,  సారూ నేను షాప్ లోకి వెళుతున్నా ” అంటూ  ఆ మదవతిని నాకు అప్పగించి తలుపు వేసుకొని వెళ్ళిపోయాడు.  నా డోరు  ఆటో లాక్ , తన వెనుకే  లాక్  అయిపోయింది.
 
“హాయ్  అర్చనా , నీపేరు  బావుంది.  ఇంతకీ  ఎం చదువుతున్నావు , మీ బావ నువ్వు ఎదో  కంప్యూటర్ చేస్తున్నావు అన్నాడు కానీ తనుకు నువ్వు ఎం చదువుతున్నావో  తెలియదు “
“థాంక్స్ ,సార్  BCA  final year లో ఉన్నా సార్ , ఇప్పుడు  ప్రాజెక్ట్  వర్క్ సబ్మిట్ చెయ్యాలి, దానికి  హెల్ప్ కావాలి సార్ ” అంది సిగ్గుపడుతూ. 
 
మామూలు  అడవాళ్ళ కంటే హైటు  5.  7 ఉంటుంది అనుకొంటా.  నలుపు  కలర్  కానీ  మొహం చాలా కలగా ఉంది ,  తన కళ్ళు పెద్దవి , తన మొహానికి అందం ఆ కళ్ళే .  ఆ మోహంలో తలుక్కున మిరిసే దానిమ్మ గింజలవంటి తన పలువరుస కొట్తోచ్చి నట్లు కనబడుతుంది తను నవ్వినప్పుడల్లా, ఆ పళ్ళని మూసి ఉంచే పెదాలు  దొండ పండ్ల లాగా ఎర్రగా ఉన్నాయి తనేదో అప్పుడే లిప్స్టిక్ వేసుకోన్నట్లు.   ఆ హైట్  కు తగ్గట్టు అవయవ సంపద.  నిండైన  రొమ్ములు ఠీవిగా తన చాతీ మీద  అతికించినట్లు  ఉన్నాయి.  తన రోమ్ములకి  తన  బొడ్డు కు మద్యన చాలా గ్యాప్  ఉంది.   తను కట్టిన  హాఫ్ శారీ ఆ గ్యాప్ ను  బాగా చూపిస్తుంది.   తన వెనుక ఉన్న బరువైన పిర్రలు మోయడానికి  అన్నట్లు బలిసిన పిక్కలు తన లంగాలోంచి  పొడుగ్గా కనపడసాగాయి.   ఇదే స్ట్రక్చర్  ఎ  యూరోప్  లో గానీ  USA  గానీ  ఉంటె  కచ్చితంగా పొట్టి స్కర్ట్ లు వేసి , రోడ్డు మిద జనాల్ని  చంపేసేవాళ్ళు.
 
“నీ  పేరుతొ పాటు  నువ్వు కుడా  చాలా అందంగా ఉన్నావు అర్చనా ” అన్నాను.
“అందురూ  నన్ను , నల్లగా ఉన్నారు అంటుంటే  మీ రెంటి సారూ  అందంగా  ఉన్నాను  అంటున్నారు”
“అందం అనేది  చూసే  మనిషి లో ఉంటుంది,  నల్లగున్నవి  అందంగా ఉండకూడదని రూల్  ఏమి లేదుగా , నిన్ను నల్లగా ఉన్నారు అన్నవాళ్ళ  మనసు  నల్లగా వుంటుంది  అందుకే నీ అందం వాళ్ళకు నచ్చలేదు. ” మీరు  ఊరికే పొగుడుతున్నారు సారూ”
“నిజం అర్చనా ,  కావాలంటే  నీ  ఫిగర్ ఎ  మిస్ యూనివర్స్ తక్కువ లేదు కావాలంటే  చూడు ”  అంటూ  నా laptop  ఓపెన్ చేసి  మిస్ ఇండియా  contestent సైజు  చూపించా ,  నెట్ లో     36 – 23 – 35  అని  ఉంది.
“ఇప్పుడు చెప్పు  నీ  సైజు లు కుడా  దీనికి  కొద్దిగా అటో  ఇటో  ఉన్నాయి కదూ ” అన్నాను డైరెక్ట్ గా తన రొమ్ముల వైపు చూస్తూ ,
తను  సిగ్గుపడుతూ   “కొద్దిగా   ఎక్కువ  మద్యలో  , మిగిలినవి అన్ని  కరెక్టుగా  ఇంతే సారూ ”
“యా ఉంటె  ఓ  .5  లేదా  ఇంకో  ఇంచి ఎక్కువ ఉండవచ్చు  అంతే ”  అన్నాను
“ఉండొచ్చు  సారూ ”  అంది సిగ్గు పడుతూ
“నిజం అర్చనా ,  యు  అర్  సెక్సీ ”
“థాంక్స్  సారూ”

“ఇంతకీ  , నీ ప్రాజెక్ట్  ఏంటి చెప్పు ?”
“నేను  ఇంకా ఎం చేయాలో నిర్ణయించు కోలేదు సారూ  , నాకు  దాని గురించి  ఎమీ  తెలీదు , మీరే  హెల్ప్ చేయాలి ”
“నేను హెల్ప్ చేస్తా కానీ,  నీకు  చేసిన ప్రాజెక్ట్ కావాలా  లేకుంటే  నువ్వే  చేస్తావా ?”
“చేసిన ప్రాజెక్ట్  వద్దు సారూ , నాకు  జావా ప్రోగ్రామింగ్  వచ్చు ,  కొద్దిగా గైడ్ చేస్తే నేనే ప్రాజెక్ట్ చేస్తాను  సారూ ”
“సరే అయితే  నేను కొన్ని ప్రాజెక్ట ల  లిస్టు  ఇస్తాను , అందులో నీకు నచ్చింది చూడు అప్పుడు  ఎలా చేయాలో నేను చెప్తాను  “అంటూ  నా laptop  లో  ఓ వర్డ్ పేజి ఓపెన్ చేసి అందులో ఉన్న లిస్టు  ఓపెన్ చేసి తనను చూడ మన్నాను.  తను నా పక్కన కూచొని  లాప్ టాప్ చూడ సాగింది.

“నువ్వు చూస్తుండు , నేను  టి చేసుకొని వస్తాను ”  అంటూ  తనకు laptop  ఇచ్చేసి  నేను కిచెన్ లోకి వెళ్లి టీ చేసి  రెండు కప్పులో పెట్టుకొని తీసుకోని వచ్చాను.
“థాంక్స్ సారూ ”  అంటూ టి తాగుతూ  అందులోని ప్రాజెక్ట్స్ చూడ సాగింది.   తనకు అర్తం కాని ప్రాజెక్ట్స్  గూర్చి కొద్దిగా ఎక్స ప్లే యిన్ చేసే కొద్ది  చివరికి  ఓ రెండు ప్రాజెక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని , వాటిలో  ఏది చేస్తే  తనకు మంచి మార్కులు వస్తాయో  చెప్పమంది.     వాటిలో ఒకటి  సెలెక్ట్ చేసి  తనను ఆ ప్రాజెక్ట్ చేయమన్నాను.  దాని  గురించి కొద్దిగా explain చేసి  రేపటి నుంచి  ఈవెనింగ్  రమ్మని చెప్పా.

“థాంక్స్  సారూ ,  మీరు  ఇంత  ఫ్రీ గా ఉంటారను కోలేదు”
“మరి  ఫ్రీ గా ఉంటూ  కుడా  నన్ను సారూ సారూ  అని పిలుస్తుంటే నాకు ఎలాగో  ఉంది , శివా అని పిలు  సారూ  వద్దు బాలే ”
“అమ్మే , మా బావ వింటే  అంతే  సంగతులు”
“పోనీ  మీ బావ లేనప్పుడు  పిలు ,  మీ బావ ఉన్నప్పుడు  సారూ  అని పిలు ”  అంటూ  తనతో పాటు  బయటకు బయలు దేరాను.  తను ముందు  నేను తన  పిర్రల సైజును చూస్తూ తన వెనుకే  నడవ సాగాను.   తను ఎదో  అడగాలని  ఆగి  వెనుకకు తిరిగింది.  నేను నా చూపులు తన గుద్ద మీద  ఉంచడం వలన  తను  ఆగిపోయింది అని గ్రహించ లేదు.  సరిగ్గా  తన తల నా తల కొట్టుకోన్నాయి,  ఆ జర్కు  కు  ఇద్దరం నిలదొక్కుకోవడానికి అన్నట్లు  ఒకరిని ఒకరు పట్టుకొన్నాము. నా చేయి సరిగ్గా తన నడుం మీద   తన చేయి నా బుజాలు పట్టుకొంది.   ఓ  క్షణం  ఒకరు కొకరు సారీ చెప్పుకొని.     బయటకు వచ్చాము.  నేను తాళం  వేసి తన వెనుకే కిందకు వచ్చాను.  కారు తీసుకోని  కిర్తనాను  పిక్ చేసుకోవడానికి వెళ్లాను. నేను వెళ్ళే సరికి  , కిర్తనా వాళ్లు  నా కోసం  వెయిట్ చేస్తున్నారు ,   “ఎంత సేపైంది వచ్చి ?”
“ఇప్పుడే వచ్చాము ”
“ఇంతకీ  అన్నీ  చూసారా ?  ఏమీ  ఇబ్బంది లేదుగా ?”
“ఎం ఇబ్బంది  లేదు  అన్నీ బాగా నే చూసాము.  కానీ  నాన్న  రాత్రికి ఊరికి వేలతాడంట ”
“అప్పుడే  ఎందుకు  రేపు  రాత్రికి  వేల్లుదురులే ”
“లేదు బాబు ,  వెళతాను  నేను ఇక్కడ ఉండి  చేసేది  ఏమి  లేదుగా ”
“మరి  మనము టికెట్లు బుక్ చేసుకోలేదుగా ”
“పరవాలేదులే , ఎదో ఒకటి చేద్దాం  అక్కడికి వెళ్లి”
“యశోద   వాళ్ళ నాన్నగారు కుడా  ఈ రాత్రికే  వెళుతున్నాడు,  సరే అయితే  ఇంటికి వెళ్లి  బట్టలు సర్దుకొని  , శాంతా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి  యశోద వాళ్ళ నాన్నను పిక్ చేసుకొని అప్పుడు వెళదాము ”  అంటూ ఇంటికి చేరుకొన్నాము.    కిర్తనా వాళ్ళ నాన్నబ్యాగు సర్ది  రడి  చేసింది . ఈ లోపుల నేను శాంతా కు ఫోన్ చేసాను

“హాయ్ , ఇప్పుడే నేను నీకు ఫోన్ ట్రై  చేస్తున్నాను లక్కీ గా నువ్వే ఫోన్ చేసావు ”
“అవునా , ఇంతకీ  ఎందుకు ఫోన్ చేసావు ”
“మా నాన్న గారు  మిమ్మల్ని భోజనానికి రమ్మన్నారు ,  నువ్వు , కిర్తనా  వాళ్ళ నాన్న  ముగ్గురూ  రావాలంట , నువ్వు ఫోన్  కిర్తనా వాళ్ళ నాన్నగారికి అంట ఇవ్వు , నాన్న మాట్లాడుతారు అంట ”   నేను ఫోన్ కిర్తనా వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇచ్చాను.

తను  బోజనానికి మొహమాటంగా  వొప్పుకొన్నాడు.    వాళ్ళు వెళ్ళే  ట్రైన్ రాత్రి  11 గంటలకు  కావడం వలన భోచేసి వెళ్ళొచ్చు  అని  చెప్పగా సరే అన్నాడు.  మేము ఇంకో  30  నిమిషాల్లో  అక్కడ ఉంటాం అని ఫోన్ పెట్టేసి  వాళ్ళ ఇంటికి బయలు దేరాము.  మద్యలో కళావతి నుంచి ఫోన్,   నేను  ఈ రోజుకు రాలేను  relatives  ను  స్టేషన్  లో డ్రాప్ చేయాలి అని చెప్పి ఫోన్ పెట్టేసాను.

శాంతా వాళ్ళ నాన్న గారు  తనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవ్వరో  రైల్వేస్  లో  ఉన్నారని వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి  కిర్తనా వాళ్ళ నాన్నగారి  టికెట్ కోసం మాట్లాడారు.    స్టేషన్ కు వెళ్ళిన తరువాత అక్కడ  ఓ  ఆఫీసర్ ను కలిస్తే  అతను  టికెట్ ఇప్పిస్తాడు అని చెప్పాడు.   అందరం కలిసి బొంచేసి  , కీర్తన , వాళ్ళ నాన్నగారు , యశోద వాళ్ళ నాన్నగారు  బయలు దేరగా  వాళ్ళను తీసుకోని స్టేషన్ కు వచ్చాము.

స్టేషన్ లో  శాంతా వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పిన ఆఫీసర్ ను కలిసి వాళ్ళు వెళ్ళాల్సిన ట్రైన్ కు  ఎదో  కోటా  లో  ఓ  సీట్  ఇప్పించగా , పెద్దవాళ్ళ ఇద్దరినీ ట్రైన్ ఎక్కించి  మేము ఇంటికి బయలు దేరాము.

please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth

 

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button