Maarpu

Maarpu – 3 | మార్పు  | telugu sex stories

Maarpu - 3 | మార్పు  | telugu sex stories

Maarpu – 3 | మార్పు  | telugu sex stories

 రచన –    ppandu

Maarpu | మార్పు  | telugu sex stories
Maarpu | మార్పు  | telugu sex stories

 

నేను ఇంటికి వచ్చి అన్నం తిని హాస్టల్ కి వెళ్ళిపోయాను. ఎంత ఆలోచించిన అమ్మకు ఎలా తెలిసిందో అర్ధం కావడం లేదు. ఉదయం హాస్టల్ నుంచి అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్లి పాలు పితికి అమ్మగారికి ఇచ్చి మా ఇంటికి వచ్చాను. అమ్మ అప్పడికే పాలు పితికింది నేను పాలు ఇవ్వవలసిన వాళ్లకు ఇచ్చి వచ్చాను.స్నానం చేసి కూర్చున్నాను. అమ్మ గంజి అన్నం పెట్టింది.

అమ్మ:- ఎక్కువ ఆలోచించకు నీవు నిద్రలో మాటలాడతావు దాని వల్ల నాకు ఈ విషయాలు తెలుసు.

నేను:-  అమ్మ సాగరిక దాని నోటికి వచ్చినట్లు సీత అక్క ముందు మాట్లాడింది సీత అక్క ఇప్పుడు కోపంగా ఉంది.

అమ్మ:- కోపంగా ఉంటె నీకు వచ్చిన నష్టం ఏంటి నీవు చదువుకోవడానికి వెళ్తున్నావు అది గుర్తుకువుంచుకో. అమ్మాయిలు వెంట తిరగడం వల్ల నీవే నష్టపోతావు నీకు పెళ్లి ఈడు వచ్చిన తరవాత నేనే మంచి అమ్మాయి ని చూసి పెళ్లి చేస్తాను.

నాకు అమ్మ చెప్పిన మాటలు మంచిగా అనిపించాయి ఇద్దరినీ పట్టించుకోకుండా నా పని నేను చేసుకుంటాను అని నిర్ణయించుకొని బస్సు స్టాండ్ కి వెళ్ళాను అక్క సీత అక్క ఉంది. బస్సు వచ్చింది నేను బస్సు ఎక్కి వెళ్లి డ్రైవర్ పక్కన కూర్చున్నాను డ్రైవర్ తో ఎదో సోది వేస్తున్నాను. పెద్దాపురం లో దిగి కాలేజీ కి వెళ్ళిపోయాను. అక్క ను కానీ సాగరికను కానీ పట్టించుకోలేదు.

అమ్మ చెప్పినట్లు నేను వాళ్ళ ఇద్దరినీ పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ప్రశాంతం గా ఉంది. ఇంత లో నా రంకుమొగుడి (విజయ్ బాబు) దిగబడ్డాడు. సీత అక్క కు ఉత్తరం ఇవ్వమన్నాడు.

నేను:- మీ వల్ల అక్క నా తో మాటలాడడంలేదు

విజయ బాబు:- నేను ఏమి చేశాను.

నేను:- ప్రేమించారు అన్నారు అని మొన్న కాలేజీ లో ఎవ్వరో అక్కను ఏడిపిస్తుంటే గొడవపడ్డాను అప్పుడు నుంచి అక్క నాతో మాట్లాడడం లేదు.

విజయ్ బాబు:- కుర్ర నచ్చావురా.. నేను ఎదో ఒకటి చేసి ఇస్తాను.

రెండురోజులతరవాత అమ్మగారు ఈ పుస్తకాలూ అన్నయ్య ఇవ్వు అన్నారు. నేను బస్సు స్టాప్ కి వెళ్లే ముందు ప్రెసిడెంట్ గారి ఇంటికి వెళ్లి ఆపుస్తకాలు ప్రెసిడెంట్ అమ్మగారికి ఇచ్చాను. ఆ పుస్తకాలలో సీత పుస్తకం ఉంది దానికి ఇచ్చే అన్నారు. నేను బస్సు ఎక్కడం మా వూరు కుర్రోళ్లతో  కబురులలో పడి  అక్క కు బుక్ ఇవ్వడం మర్చిపోయాను.

కాలేజీ లో స్పోర్ట్స్ ఉండడం వల్ల క్లాస్ లు ఏమి జరగలేదు అందరం గ్రౌండ్ లో ఉన్నాము. ప్యూన్ వచ్చి ప్రిన్సిపాల్ గారు నిన్ను పిలుస్తున్నారు అని తీసుకొని వెళ్ళాడు అక్కడ సీత అక్క, సాగరిక ఉన్నారు. సీత అక్క ఏడుస్తుంది.

ప్రిన్సిల్ గారు:- ఈ లెటర్ ఏంటి అక్క అక్క అని నీవు చేసే పని ఇదా అని తిడుతున్నారు.

లెటర్ చుస్తే లవ్ లెటర్ ఇది రంకుమొగుడి పని అని అర్ధం అవ్వింది. నేను ఏమి మాటలాడలేదు ప్రిన్సిపాల్ గారు నన్ను సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. అక్క తో మాట్లాడదాం అనుకుంటే అక్క ఏడుస్తూ వెళ్ళిపోయింది. ఇంకో గంటలో కాలేజీ లో విష్యం మోగిపోయింది . నేను కాలేజీ నుంచి ఇంటికి వచ్చాను అక్కడ ప్రెసిడెంట్ గారు ఉన్నారు నన్ను కొట్టడం మొదలు పెట్టారు నీ బ్రతుకు ఎంత నీవు నా కూతురికి ఉత్తరం రాస్తావా అని నన్ను అమ్మని తిడుతున్నారు.

లంజాకొడకా నీ బాబు అమ్మ పారిపోయి వస్తే అదే పోనిలే అని చేరదీస్తే నీవు చేసే పని ఇదా అని ఉతికేసారు. సమయానికి వార్డెన్ వచ్చి “బావ ఇంక కొడితే వాడు చచ్చిపోతాడు” అని ప్రెసిడెంట్ గారిని ఆపి తీసుకొని వెళ్లారు. మా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అందరు అదొలాగ చుస్తునారు. అమ్మ అత్తయ్య నన్ను లోపలి తీసుకొని వెళ్లారు. అమ్మ నన్ను డాక్టర్ దగ్గరకు తీసుకొని వెళ్ళింది డాక్టర్ గారు దెబ్బలకు   కట్టలు కట్టారు ఇంజక్షన్ చేసారు.ఈ దెబ్బలు వల్ల జ్వరం వచ్చింది నాలుగు రోజులవరకు తగ్గలేదు.

అమ్మ:- నేను ముందే చెప్పన ఇది చదుకునే వయసు అమ్మాయలు వద్దు అని నీవు నా మాట వినలేదు చూడు ఇప్పుడు ఏమైందో.

నేను:- అమ్మ నేను ఆ ఉత్తరం రాయలేదు విజయ్ బాబు రాసారు.

అమ్మ:- వెళ్లి అమ్మగారికి చెప్పు కుదేరితే ప్రెసిడెంట్ గారికి చెప్పమని

నేను అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్ళాను అక్కడ అమ్మగారు వార్డెన్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఉన్నారు. నన్ను చూసి

ప్రెసిడెంట్ గారు:- ఏరా నోటిలో ఎవ్వడి మొడ్డ పెట్టుకున్నావు రా కొడుతుంటే ఆ ఉత్తరం నేను రాయలేదు విజయ్ రాసాడు అని చెప్పలేవా. ఇలా  ఐతే ఎలా బ్రతుకుతావు అని నవ్వుతున్నారు. మీ ప్రిన్సిపాల్ కి చెప్పను కాలేజీ కి వేళ్ళు అన్నారు.

నాకు కోపం,ఏడుపు తన్నుకొని వస్తుంది కానీ ఏమి చెయ్యలేని పరిస్థితి. ఆ రోజు నుంచి అమ్మగారి ఇంటికి, ప్రెసిడెంట్ గారి ఇంటికి వెళ్లడం మానేసాను.

కాలేజీ కి వెళ్ళడానికి బస్టాండ్ కి వెళ్ళాను అక్కడ మా వూరు కుర్రోలు ఉన్నారు అందరు నన్ను జాలిగా చుస్తునారు. దెబ్బలు తగిలిన చోటు చుస్తునారు. అక్కడ ఇంకా నల్లగా ఉంన్నాయి ముట్టుకుంటే నెప్పి వస్తుంది.

పది రోజులైనా ఇంకా నెప్పులు తగ్గలేదు అంటే ఎంత గట్టిగా కోటెడు ఆ లంజాకొడుకు. ఐన ముందు నుంచి జాగరత్త గా ఉండు పెద్ద ఇంటివాళ్లతో వ్యవహారం నీవే వినలేదు మీ అయ్యా లగే నీవు కూడా తింగరినా కొడుకువి . ఇంత లో బస్సు వచ్చింది కాలేజీ కి వెళ్ళాను

ప్రిన్సిపాల్ గారిని కలిసితె క్షమాపణ పత్రం రాయమన్నారు. నేను రాసి ఇచ్చిన తరవాత సీత ను పిలిచారు ఆ పత్రం సీతకు ఇచ్చి సంతకం తీసుకొని నన్ను క్లాస్ కి పంపారు.

క్లాస్ లో అందరు నన్ను అదొలాగ చుస్తునారు. సాగరిక నీతో మాట్లాడాలి అని సైకిల్ స్టాండ్ దగ్గరకు రమ్మని చెప్పింది. నేను వెళ్ళాను

సాగరిక:- సారీ పండు ఆ లెటర్ చూసి నాకు కోపం వచ్చింది వెంటనే అక్కకు చెప్పను అక్క నేను ప్రిన్సిపాల్ దగ్గరకు వెళ్ళాము.

నేను:- షర్ట్ పైకి లేపి దెబ్బలు చూపించాను . ఊపిరి గట్టిగా తీసుకున్న నెప్పి వస్తుంది ఇలాంటి దెబ్బలు చాల ఉన్నాయి. మంచం మీద పాడుకోలేను కుర్చీని నిద్రపోతున్నాను. ఏమి తప్పు చేశాను చెప్పు. నీలాంటి అందగర్తి వచ్చి ఇష్టపడుతున్నాను అంటే వద్దు అంటున్నాను అంటే నాకు మొడ్డ లేగకకాదు లేక ధర్యం లేక కాదు. నేను చేసే పని మా అమ్మ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది. నీ ఆవేశం వల్ల మా అమ్మ నాన్నల పరువు ప్రతిష్టే పోయాయి.

నాకు ఉంటుంది నిన్ను పిచ్చిపిచ్చి గా ప్రేమించాలి కానీ ఆ కోరికలను అన్ని అణుచుకుంటున్నాను.  కేవలం ఉత్తరం రాసినందుకే ఇలా  కొడితే ప్రేమ దోమ అని తెలిసితె నన్ను మా అమ్మను చంపేస్తారు. నన్ను క్షమించు.

ఇంతక ముందు పుస్తకాలూ కావాలి అంటే సాగరిక ను అడిగేవాడిని కానీ ఇప్పుడు మానేసి నేను కాలేజీ లైబ్రరీ లో చదుకుని మూడు గంటల బస్సు కి వెళ్తున్నాను. కాలేజీ లో పిక్నిక్ కి తీసుకొని వెళ్తున్నారు కాబట్టి రెండు రోజులు సెలవలు ఇచ్చారు.  నేను ఆ రెండు రోజులు లైబ్రరీ లో చదువుకోవడానికి వెళ్ళాలి అని నిర్చయించుకున్నాను.

నేను లైబ్రరీ లో చదువుకుంటున్నాను ఇంత లో సాగరిక వచ్చి నా పక్కన  కూర్చింది.

నేను:- టూర్ కి వెళ్లలేదా.

సాగరిక:- వెళ్ళలేదు. నీవు లేకపోతే నాకు మజా రాదు.

నేను:- కొంచం పక్కకు జరుగు ఎవ్వరైనా చుస్తే బాగోదు.

సాగరిక:- ఎవ్వరైనా అడిగేతే నేను డౌట్స్ అడుగుతున్నాను అని చెప్పుతాను.  

నేను:- అమ్మ తల్లి ఇప్పుడు వరకు నీవు చేసిన సహాయం చాలు ఇంక నన్ను వదిలే నా మానాన్న నేను బ్రతుకుతాను.

నా చేతులను కట్టుకొని బెంచ్ మీద పెట్టి కట్టిన చేతులమీద నా తలా పెట్టుకొని కందకు చూస్తునాను.

సాగరిక:- సరే వెళ్ళిపోతాను నీ దెబ్బలను చూసినతరవాత నాకు చాల కోపం వచ్చింది వెళ్లి సీత అక్కను తిట్టాను. అక్క కూడా నిన్ను ఆలా కొట్టినందుకు చాల బాధపడుతుంది నా ముందే ఏడిసింది. సీత అక్క వాళ్ళ అమ్మగారు, నాయనమ్మ గారు కూడా ప్రెసిడెంట్ గారి మీద కోపంగా ఉన్నారు.

నేను:- సాగరిక కొంచం పక్కకు జరిగి కురుచో ప్లీజ్ నాకు కంగారుగా ఉంది

సాగరిక:- కంగారు ఎందుకు.

నేను:- ఏమో నా వళ్ళు అంత అదొలాగ ఉంది మొదటి సారి ఇంత దగ్గరగా ఉన్నావు ప్లీజ్ కొంచం పక్కు జరుగు నాకు లేనిపోని ఆలోచనలు రానివ్వకు.

సాగరిక:- లేనిపోనీ ఆలోచనలు అంటే.

నేను:- ఇంత పక్కన కూర్చున్నావు పైగా అంగుళం దూరం లో తగలడానికి సిద్ధం గా ఉన్న వాటిని చూస్తూ మంచి ఆలోచనలు ఎలా వస్తాయి.

సాగరిక:- ఓహ్ నీలో ఈ కళలు కూడా ఉన్నాయా.

నేను:- ఎందుకు ఉండవు నేను మగాడిని కాదా అందమైన అమ్మాయి కోరి కంటికి విందు చేస్తుంటే మడికట్టుకొని కూర్చోవడానికి నేను తేడాగాడిని కాదు. ప్లీజ్ జరగవే నీమీద ఉన్న ప్రేమను కామం గా మార్చకు.

సాగరిక:- మల్లి చెప్పు.

నేను:- ఏమి లేదు అని అక్కడనుంచి వెళ్ళిపోయాను.

ఇంతలో సీత కనిపించింది.

సీత:- పండు నిన్ను అమ్మ ఇంటికి పిలిచింది.

నేను:- అమ్మగారు సరే వస్తాను

సీత:- అమ్మగారు ఏమిటి కొత్తగా.

నేను:- కొత్తగా ఏమి కాదు అమ్మగారు నాకు కళ్లు నెత్తిమీదకు వెళ్లి మిమ్మలిని ఆలా పిలిచాను ఇంక ఎప్పుడు ఆ తప్పు చెయ్యను. మల్లి నేను దెబ్బలు తినలేను నేను చనిపోతే మా అమ్మను చూసుకోవడానికి ఎవ్వరు ఉండరు.

నేను సీత తో మాట్లాడుతుంటే సాగరిక వచ్చింది.

సాగరిక:- ఇంత జరిగిన దాని గుద్దే నాకు. ఒక్క సారి ఆ  ఉత్తరం చుస్తే అది నీ చేతి రాత కాదు అని గుర్తుపట్టచ్చు చూడలేదు. నీవు కాలేజీ నుంచి ఇంటికి వెళ్లే సరికి వాళ్ళ నాన్న నీకోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు అంటే  దీనికి నీ మీద ఉన్న అభిప్రాయం ఏమిటో చూడు. ఇంక వాళ్ళ నాన్న చిన్నపుడునుంచి చూసాడు ఐన నీ మీద నమ్మకం లేదు. సరే ఆవేశం లో కొట్టాడు కనీసం ఇన్ని రోజులు అవ్వింది ఆ ఇంటినుంచి ఒక్క సారైనా కబురు వచ్చిందా. అది నీ విలువ ఆ ఇంటిలో.

ఇన్ని జరిగిన దాని గుడ్డ అంటేనే ఇష్టం వెళ్లి నాకు. ఇన్ని రోజులనుంచి నేను చేసిన తప్పును క్షమించమని అడుగుతున్నాను కనీసం పట్టించుకోలేదు అది ఒక్క సారి అమ్మ పిలుస్తుంది అంటే సిగ్గు సారం లేకుండా సరే అమ్మగారు అని మొడ్డ ఊపుకుంటా వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావు ఛీ నీ బ్రతుకు రోడ్ లో ఉన్న కుక్క కు నీకు తేడా ఏమిటి.

నిన్ను అక్క అని పిలవడానికి సిగ్గుగా ఉంది.

నేను:- అమ్మగారు మీరు వెళ్ళింది అని పంపాను. సాగరిక అమ్మగారికి కోపం తెప్పించకు మన ప్రేమ విష్యం ఇంటిలో చెప్పింది అంటే నీకు నాకు ఇత్తడైపోతుంది.

సాగరిక:- మన ప్రేమ..

నేను:- అదే… నీ ప్రేమ.. అని లైబ్రరీ వైపుకు నడిచాను.  నా వెనలక సాగరిక వచ్చింది నేను వెళ్లి ఒక బెంచ్ మీద కూర్చున్నాను సాగరిక వచ్చి నా ముందు కూర్చుంది.

అదే అక్కడకుర్చున్నావు నా పక్కన కూర్చోవా.

సాగరిక:- నీ పక్కన కూర్చుట నీవు ఏమి చేస్తావో నాకు తెలుసు నన్ను నేను కాపాడుకోవాలి అంటే నీకు దూరంగానే కూర్చోవాలి అని నవ్వుతుంది.

ఎదురుగా కూర్చున్న సాగరిక కాళ్ళను కావాలని తగిలించాను తగిలించిన ప్రతిసారి వెనకకు తీసుకుంటుంది.

నేను:- సాగరిక పక్కకు వచ్చి కూర్చోవచ్చుకదా కాళ్ళు తగులుతున్నాయి.

సాగరిక:- ఇక్కడైతే కేవలం కాళ్లే తగులుతాయి నీ పక్కన కూర్చుటే వేటికి ఏమి  తగిలిస్తావో నాకు తెలియదు అని అక్కడ నుంచి లెగిసి వెళ్ళిపోయింది.

రెండున్నరకు నేను సాగరిక బస్సు దగ్గరకు వెళ్తున్నాము. కావాలని నా చేతిని తన చేతికి తగిలిస్తున్నాను నన్ను ఆపి నేను ముందు నడుస్తాను నా వెనక రా అని ముందు నడుస్తుంది.  బస్సు ఎక్కాము వెనక సీట్ లో నేను కూర్చున్నాను నా ముందు సీట్ లో సాగరిక కూర్చుంది. ఎండకు బస్సు ఇంకా వేడిగా ఉంది. సాగరిక వోణి చెంగుతో చెమట తుడుసుకుంటుంది దానితోనే విసురుకుంటుంది. సీట్ కడ్డీ మీద బుర్ర పెట్టి వద్దు అన్న పక్కన కూర్చిని వంటిలో వేడి ఎక్కించావు ఆ వేడితో పాటు ఈ ఎండలు తట్టుకోలేకపోతున్నాను. ఎలా చల్లార్చుకోవాలో ఎవ్వరు చల్లారుస్తారో.

కోపం గా చూసింది. తల్లి నిప్పులు కురిపించకు ఈ వేడి చాలు అని నా మోకాలు సీటుకి ఆనించి పడుకున్నాను. లెగిసి చుస్తే బస్సు సాగరిక వాళ్ళ వూరు దాటుతుంది బస్సు ఆపించి దిగి మా వూరు కి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాను.

సాయంత్రం ప్రెసిడెంట్ గారి ఇంటికి వెళ్ళాను. ప్రెసిడెంట్ గారి అమ్మగారు ఇంటికి రావడం లేదు అని తిట్టి జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది అన్ని మర్చిపోయి మామోలుగా పనికి రమ్మన్నారు.

ఉదయం కాలేజీ కి వెళ్ళాను సాగరిక బస్సు లో రాలేదు. నేను లైబ్రరీ కి వెళ్ళాను. సీత లైబ్రరీ కి వచ్చింది

సీత:- పండు నీతో మాట్లాడాలి

ఇద్దరం కాలిగా ఉన్న మా క్లాస్ కి వెళ్ళాము.

సీత:- నా మీద కోపం గా ఉందా

నేను:- లేదు చిన్న అమ్మగారు. మీ మీద నాకు ఎప్పుడు కోపం రాదు.

సీత:- నేను ఇంత చేసిన నీకు నా మీద కోపం లేదా.

నేను:- లేదు అమ్మగారు

సీత:- అమ్మగారు అని పిలుస్తున్నావు అక్క అని పిలవవ

నేను:- లేదు అమ్మగారు నేను పిలవలెను

సీత:- ఎందుకు

నేను:- నాకు మీరుఅంటే చాల అభిమానం, ఇష్టం నన్ను మనిషిగా గుర్తించింది మీరే కానీ మీ మీద నాకు ఇష్టం వేరే రూపం దాల్చకుండా ఉండాలి అని మిమల్ని అక్క అని పిలిచాను. ఈ సంఘటన వల్ల నాకు ఒక విష్యం అర్ధం అవ్వింది నేను మిమ్మలిని అక్క అని పిలిచినా నా మనసులో మీ మీద ఇష్టం ప్రేమ గా మారింది అని అర్దమవ్వింది. నాకు మీ మీద ప్రేమ ఇంకా పెరగకుండా ఉండాలి అంటే నేను మీకు దూరం గా ఉండాలి అందుకనే మీ ఇంటికి రావడం లేదు, పైగా నేను వస్తే మీ మీద తప్పుడు నిందలు వేస్తారు అది నాకు ఇష్టం లేదు.

ఇప్పుడు నన్ను మీ నుంచి దూరం గా ఉంచుకోవాలి అంటే నాకు ఎప్పుడు మీరు మా యజమాని నేను మీ  పని వాడిని అని గుర్తుకు ఉంచుకోవాలి. అందుకని నేను మిమ్మలిని అమ్మగారు అని పిలుస్తాను.

మీ మీద ఈ అభిప్రాయం తెచ్చుకున్నందుకు నన్ను క్షమించండి. ఈ విష్యం మన ఇద్దరిమధ్యన ఉంచండి మీ నాన్నగారికి తెలిసితె నన్ను చంపేస్తారు మా అమ్మ ఒంటరిదిఅయిపోతుంది.

సీత లెగిసి వెళ్ళిపోయింది.

నేను లైబ్రరీ కి వెళ్లి చదువుకుంటున్నాను సాగరిక వచ్చింది

సాగరిక:- నిన్న బస్సు లో ఎక్కడివరకు వెళ్లవు.

నేను:- మీ ఊరుదాటుతుంటే మెళుకువవచ్చింది. ఐన మా వూరు వచ్చిన తరవాత నన్ను ఎందుకు లేపలేదు

సాగరిక:- ఎందుకు లేపాలి అన్ని ఎదపనులుచేసుకుంటూ.

నేను:- నేను ఏమి చేశాను నా మనాని నేను పడుకుంటే.

సాగరిక:- నిన్న ఎలా పడుకున్నావు

నేను:- నా మోకాళ్ళు సీట్ కి ఆంచి పడుకున్నాను

సాగరిక:- మోకాళ్ళు సీట్ కి ఆనిస్తే మరి నీ పదాలు ఎక్కడ కి వస్తయి అవి నాకు ఎక్కడ తగులుతాయి.

నేను:- ఛీ ఛీ ఛీ ఛీ….. నా బ్రతుకు నా ముందు నడుస్తుంటే ఎంత బాగున్నాయి అని సంబరపడ్డాను కానీ వాటిని నా పదాలు తాకుతుంటే పంది  లాగా పడుకున్నాను.. సాగరి నన్ను క్షమించు ఈ తప్పు మల్లి జరగకుండా చూసుకుంటాను..

సాగరిక:- ఈ మధ్యన ఆయాగారు మంచి జోరుగా ఉన్నారు. కొంచం తగ్గించుకోవాలి.

మా ఇద్దరి మధ్య సన్నిహితం పెరుగుతూవస్తుంది కానీ మా హద్దులో మేము ఉంటున్నాము.

ఆ రోజు బస్సు లో నేను సత్య ఏదో మాటలాడుకుంటున్నాము పెద్దాపురం వచ్చింది.

సాగరిక:- ఏంటి మీ ఇద్దరు చాల సీరియస్ మాటలాడుకుంటున్నారు విష్యం ఏంటి.

నేను:- అదా మా ఊరిలో స్కూల్ టీచర్ అనగానే సీత వచ్చింది మేము మాటలు ఆపాము . మల్లి ఇంటర్వెల్ లో అడిగింది. కాలేజీ నుంచి బస్టాండ్ కి వల్లే టప్పుడు  అడిగింది. తనకు చెప్పాలి అనేసరికి ఎవ్వరో ఒక్కలు వస్తున్నారు. రావడం పక్కన పెట్టు సాగరిక లో ఆ ఆత్రుత చూసి కొంత సేపు ఆటపట్టించాలి అనిపించింది.

నేను మా ఊరిలో దిగలేదు సాగరిక వాళ్ళ ఊరిలో దిగాను సాగరిక తో ఉదయం నుంచి మంచి ఉత్సాహాయం గా ఉన్నావు ఒక ముద్దు ఇస్తే చెపుతాను.

సాగరిక:- ముందు చెప్పు తరవాత ముద్దు ఇస్తాను.

నేను:- అది అందరి లో చెప్పే విష్యం కాదు.

సాగరిక:- నీవు ఎక్కడ చెపితే బాగుంటుందో ఆలోచించి చెప్పు నేను అక్కడికి వస్తాను.

తరవాత రెండు రోజులు తనను ఎక్కడకి తీసుకొని వెళ్లాలో అర్ధం కాలేదు.

నేను:-సాగరి నేను ఓడిపోయాను నిన్ను ఎక్కడికి తీసుకొని వెళ్లాలో నాకు అర్ధం కావడం లేదు నీవే చెప్పు

సాగరిక:- కనీసం ఈపని కూడా చెయ్యలేవు ఇంకేమి మొగాడివిరా. ఈ ఆదివారం మా మామిడి తోటలో పిండి కొట్టే పని ఉంది ఆ పనికి వస్తే నేను అక్కడ ఉంటాను  ఈ సారి  నీ మొగతనం చూపించు.

నేను:- సాగరి ఇది చాల కష్టం..

సాగరిక:- నా మీద ప్రేమ ఉంటె అక్కడికి రా.

నేను:- ఈ రోజు మూడు గంటల బస్సు కి వెల్దాము క్లాస్ తరవాత లైబ్రరీ లో కలుదాం.

మధ్యాహ్నం లైబ్రరీ లో ఇద్దరం కలుసుకున్నాము సాగరిక నా ముందు కూర్చుంది.

నేను:- సాగరి ఇది రామాయణం కాదు అందరు వినడానికి బూతుపురాణం

సాగరిక వచ్చి నా పక్కన కూర్చుంది

మన స్కూల్ లో రమణ మాస్టారు ఉన్నారు కదా ఆయన మా వురి షావుకారు పెళ్ళని తగులు కున్నాడు. మన సత్య ఉదయం ఆరటిగెల ఇవ్వడానికి  షావుకారు ఇంటికి వెళ్ళాడు. షావుకారు బస్సు ఎక్కడానికి వెళ్ళాడు అంటే వీడు బస్సు దగ్గర షావుకారి ఆరటిగెల ఇచ్చి ఇంటికి వస్తుంటే షావుకారి పెళ్ళాం మన స్కూల్ కి వెళ్తూ కనిపించింది. అక్కడ ఎవ్వరో ఉండడం చూసి వాడికి అనుమానం వచ్చి నాకు చెప్పాడు.

నేను ఉదయం స్కూల్ కి వెళ్లి కాపలాకాసాను. ఐదు గంటలకు రమణ మాస్టారు స్కూల్ కి వచ్చారు, ఐదు నిమిషాలకు షావుకారి పెళ్ళాం వచ్చింది.

షావుకారి పెళ్ళాం:- ఈ రోజు తొందరగా వెళ్ళాలి మా అత్తా కు అనుమానం వచ్చింది. మనం కొన్ని రోజులు కలవకుండా ఉంటె ఇద్దరికీ మంచిది.

రమణ మాస్టారు:- తొందర గా అంటే ఎలా.

షావుకారి పెళ్ళాం:- నీకు ఎంత దెంగిన కసి తీరదు ఇక్కడనుంచి వెళ్ళిన తరవాత వళ్ళు నెప్పులు మా ఆయనకు అనుమానం రాకుండా చూసుకోవాలి. రాత్రి పాడుకుంటానే గాని ఎప్పుడు తెల్లారుతుంది అని నా శరీరం ఎదురుచూస్తుంది.

రమణ మాస్టారు:- మీ అత్తకు ఎందుకు అనుమానం వచ్చింది.

షావుకారి పెళ్ళాం:- ఏమో ఆ ముసలి లంజ కూడా నా లాంటిదే నాకు నీవు దొరకవు దానికి ఎవ్వరు దొరకలేదు. దాని మొగుడు కూడా నా మొగుడులాగా డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలి అని అత్త్రుత  కానీ ఇంటిలో ఉన్న పెళ్ళని ఎలా దెంగాలి అన్న ఆలోచన లేదు పైగా చిన్న వయసులోనే భర్త పోయాడు. ఇంకా మా ఆయన కూడా వాళ్ళ నాన్న బాటలో డబ్బులు సంపాదించాలి అని  అత్త్రుత వారానికి ఒక్క సారి దెంగుతాడు. వాడు డబ్బులు సంపాదించాలి అన్న దూల లో కొంత నన్ను సుఖపెట్టాలి అని ఆలోచిస్తే ఇలా  నీ పక్కలో పడుకొని ఆ కోరికలు తీర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.

రమణ మాస్టారు:- లంజ ఈ రోజు తొందరగా వెళ్ళాలి అన్నావు ఈ సోది ఆపి పాంగ చాపు అని లోపల పెట్టి దెంగుతున్నాడు

షావుకారి పెళ్ళాం:- ఈ దెంగుడు మీ ఆవిడ పిల్లోడిని తీసుకొని వచ్చే వరకేనా లేఖ తరవాత కూడా ఉంటుందా.

రమణ మాస్టారు:- దాని మొకం పెళ్లి ఐన పది రోజులకు ముట్టుకోనిచ్చింది రెండు సార్లు దెంగాను మల్లి ముట్టనివ్వలేదు ఇంకో పదిరోజులకు కడుపు వచ్చింది. కడుపు ఉన్న సంవత్సరం అక్కడే ఉంది పురుడు పోసుకున్న తరవాత నేను బాబును చేసుకోలేను అని ఈ సంవత్సరం కూడా అక్కడే ఉంది ఈ నెలలో బాబు మొదటి పుట్టినరోజు తరవాత తీసుకొని వస్తాను.

షావుకారి పెళ్ళాం:-  ఐతే ఈ దెంగుడు నెలరోజులేనా
 
20 నిముషాలు వరకు దెంగేడు లెగిసి దాని నోటిలో పెట్టాడు అది వాడి మొడ్డ చీకి వదిలింది. తరవాత కడుగుకొని వెళ్ళిపోయింది.  

సాగరిక:- అందుకనేనా ఈ మధ్య నీ ప్రవర్ధనలో తేడా వచ్చింది. ఈ విష్యం రేపు చెప్పచు కదా.

నేను:- నేనే చెప్పవచ్చు కానీ నాకు నీ మీద ప్రేమ ఉంది ఒంటరిగా ఉంటె తప్పు పని చేస్తాను అని భయం గా ఉంది అందుకనే ఇప్పుడు చెప్పను. టప్పుడు పని చేసి నిన్ను దూరం చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు.

సాగరిక:-మరి ఆదివారం నీకోసం ఎదురు చూస్తాను వచ్చి నీ ప్రేమను నిరూపించుకో.నేను మా అన్న షాప్ కి వెళ్తాను అక్కడనుంచి నేను అన్నతో వెళ్ళిపోతాను అని వెళ్ళిపోయింది

నేను కొంత సేపు లైబ్రరీ లో ఉండి బస్సు ఎక్కడానికి వెళ్తున్నాను సీత కనిపించి

సీత:- ప్రేమించాను అన్నావు మరి సాగరిక తో  ఇక ఈకలు పాకపకాలు ఏంటి.

నేను:- ఏమి చెయ్యను నీ ఆలోచనలు నుంచి నన్ను నేను దూరంగా ఉంచుకోవాలి అంటే నీ మీద నుంచి దృష్టి సాగరిక మీదకు పెట్టాలి అని వెళ్ళిపోయాను.

4ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

Image

☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝

Watch Full video(పైన ఫోటో లో ఉన్న ఫుల్ వీడియో కోసం పక్కనున్న లింక్ ద్వార చుడండి) :- 👉👉 https://www.jabbardasth.in/?page_id=21272

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=J7kOR4sxaB4[/embedyt]

[/embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ

 

Maarpu – 3,మార్పు  , telugu sex stories,jabbardasth,dengudukadalu,+jabbardasth.in,telugu hot stories,actress sex stories in telugu,mahire maridi sex kathalu,romance kathalu,telugu bootu kadalu,Maarpu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button