MAHIRE MARIDI

MAHIRE MARIDI – 3 | మాహి (రే) మరిది | POOKU DENGUDU KATHALU

MAHIRE MARIDI - 3 | మాహి (రే) మరిది | POOKU DENGUDU KATHALU

MAHIRE MARIDI – 3 | మాహి (రే) మరిది | POOKU DENGUDU KATHALU

కథ,కథనం: rajsunrise

MAHIRE MARIDI

 

ఏదో సమ్మగా అనిపించివొల్లంత భారంగా అనిపించింది మాహికి. బొడ్డు మొత్తం వాడి వేళ్ళతో పిసుకుకుంది. ఇంకా ఇంకా ఏదో ఏదో కావాలి అన్పిస్తుంది. వొనుకుతున్న చేతితోవాడి వైపు చూసి గట్టిగ కళ్ళు మూసుకొని చేయి ని మెల్లి మెల్లిగా కిందకు తెస్తుంది. gps ఉన్న కార్ లాగ వాడి వేళ్లు వెళ్తుంటే ఏదో తీయని తెలియని టెన్షన్. మెల్లిగా పూకు మీద పెట్టుకుంది వాడి చేయిని. ఒక టన్ను బరువు పడినట్టుగా అయింది మాహికి పూకు మీద. ఒక పక్క బయంఒక పక్క కోరిక కలగాపులగం అయ్యి పిచ్చేకిపోయింది మాహికి. ఇంతకూ ముందు వొచ్చిన ఉహని నిజం చేస్తూవాడి వేళ్ళతో తన పూకు ని మృదువుగా రాసుకుంది. ఏదో తెలియని హాయిమైకం కమ్ముతున్నట్టుగా అయ్యింది. వాడి చేయిని లేపి frock ని కొంచెం పైకి అనుకుంది. ఫ్యాన్ గాలి చల్లగా తొడలకు తాకింది. వాడి చేయి తొడల మీద వేస్కుంది. వాడు ఇంతకూ ముందు బొమ్మలో తన తొడలు పెన్సిల్ తో రాసినట్టుగాఇపుడు కూడా వాడి వెల్ల గోళ్ళు పెన్సిల్ కొనాలా మాహి మెత్తటి తొడలకు తగిలేసరికి పువ్వు తడి తడి అయ్యింది మాహికి. వేళ్ళతో తొడలు బాగా రుద్దుకుంది మైకం కమ్ముతుంటే. వాడు నిద్ర లో మేసిలాడు. చేయి వొదిలేసింది. వాడు నిద్రలో గట్టిగ పట్టాడు మాహి తోడని. స్స్స్స్స్…అమ్మ. అనుకుంది పెదవులు బిగపట్టి. కాసేపు అలాగే ఉండి, వాడి చేయి మీద చేయి వేసి తొడల పైనుండి మెల్లిగా పూకు మీదకు తెచుకుంది. మొత్తం చేయి ని పూకు మీద పెట్టుకుంది పాంటి పైనుండి. అప్పటికే మాహి పాంటి తడి తడిగా అయింది. వాడి చేయి మీద చేయి వేసి గట్టిగ నొక్కింది పూకు ని పాంటి పైనుండి. స్స్స్స్.హాఆఅ.. అనుకుంది మనసులోనే. సల్లు ఎగసి పడుతున్నాయి కోరికతో. కొంచెం తొడలు వెడల్పు చేస్కుంది అప్రయత్నంగానే. వాడి వేలుని పట్టుకొని పు చిలికలో రాసుకుంది మెల్లిగా పైకి కిందకి. అలా రాసుకునేసరికి, పిచ్చెక్కిపోయింది మాహికి కి కోరికతో, అలాగే లేపి వాడిని పైన

పడుకోపెట్టుకొని కసిదీరా దేన్గించుకోవాలి అనే కోరిక మొదటిసారి కలిగింది. ఆ ఆలోచన రాగానే మాహి కి పిచ్చేకిపోయి వాడి చేతిని పైకి లేపి పాంటి ని కిందకి జర్చేసింది. ఫ్యాన్ గాలి పూకు కి చల్లగా తాకేసరికి వొనుకు లాంటిది వొచ్చింది మాహి కి. వాడి చేయి మొత్తం బోర్ల పూకు మీద వేస్కుంది. ఇదే మొదటిసారి ఒక మొగాడి చేయి తన పూకు మీద పడడం. వాడి చేయి మొత్తం పూకు ని కవర్ చేసేసరికి వాడి గరకు చేయి పూకు కి గుచ్చుకున్నట్టుగా అయింది మాహికి. వాడి చేయి మీద చేయి వేసి నొక్కుకుంది గట్టిగ పూకు కి . మాహి పూకు రసం వాడి అరచేయికి అంటింది. వాడి వేలుని తన వేలితో కలిపి గట్టిగ నొక్కుకుంది పూకు దిమ్మలని.
ఆ రాపిడికి పిచ్చేకిపోయిఇన్ని రోజులు ఉహల్లొ ఉన్నది నిజం అవుతుండే సరికి ఆపుకోలేక విడతలు విడతలుగా తన రసాన్ని వాడి చేతి మీద వొదిలేసింది గట్టిగ వాడి చేతిని పూకు కేసి నొక్కుకుంటూ.
కొంచెం సేపు మగతగా ఉంటె అలాగే పడుకొనిమెల్లిగా పూకు మీద నుండి శరత్ చేయి ని పక్కనపెట్టిపాంటి ని మొత్తం లాగేసి వాడి చేతికి అంటిన తన మధన రసాన్ని తుడిచింది. తన పూకు వైపు చూసుకుంది. రసం కారి కింద బెడ్ షీట్ కి కూడా అంటింది. అదే పాంటి తో పూకు మొత్తం క్లీన్ చేసిచప్పుడు చేయకుండా లేచి బాత్ రూం లోకి వెళ్లి క్లీన్ చేస్కొని తమకంగా రాసుకుంది పూకు పెదాలను. చిన్న కసిగా చూస్తూ మడ్డతో పూకు పెదాల మీద రాసి నట్టుగా అయ్యితల విదిల్చుకుంది నవ్వుకుంటూ. టవల్ తో తుచుకొని ఫ్రెష్ పాంటి వెస్కొని fridge దెగ్గరకు వెళ్లి ఒక బాటిల్ నీళ్ళు తాగేసింది. మనసువయసు పోరు రెండు కాస్త కుదుటపడ్డాయి. మెల్లిగా వొచ్చి బెడ్ మీద పడుకుంది.

శరత్ వైపు తృప్తిగా చూసింది. ఎం జరిగిందో తెలియనివాడు హాయిగా నిద్ర పోతున్నాడు. వాడి మీద బెడ్ షీట్ కప్పివాడి సైడ్ జరిగి మీద కాలు వేసి గట్టిగ పట్టుకొని పడుకుంది మాహి. ఉదయం 7 గంటలకు మెలుకువ వొచ్చింది శరత్ కి. మత్తుగా కళ్ళు తెరిచిపక్కన చూసాడు. మాహి మంచి నిద్రలో ఉంది. లేచి కూర్చున్నాడు. చేతులని ముఖానికి రాస్కున్నాడు. ఏంటో జిగట జిగట గా అనిపించింది ఎడమ చేయిఏంటి అబ్బ అని ఆ చేయి వాసన చుస్కున్నాడుఏదో ఒక విదమైన గాటు వాసన వొచ్చింది వాడికి. అర్ధం కాలేదుమాహి వైపు తిరిగి చూసాడు. అలా చూసే సరికి వాడి నిద్ర మొత్తం పోయింది. మాహి ఒక కాలు సైడ్ కి అని పడుకుందిస్కర్ట్ పైకి లేచి పాంటి కనిపిస్తుంది తెల్లగా. తొడలు తెల్లగా మెరిసిపోతున్నాయి. ఎంత వొద్దు అనుకున్న వాడు చూడకుండా వుండలేకపోతున్నాడు. పాంటి ఉన్న చోట దొంగ చూపులు చూసాడు. పూకు పెదాల మధ్యన ఇరికి పాంటి పై నుండి పూకు షేప్ తెలసిపోతుంది. వొదిన లేస్తుందేమో అనే బయం ఒక పక్కపాంటి ఉన్న చోట చూడాలని ఆత్రుత ఒక పక్కఒక్కిరి బిక్కిరి అయ్యాడు వాడు. వొదిన మంచి నిద్రలో ఉంది అని confirm అయ్యాక గట్టిగ ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు. తదేకంగా వొదిన తొడలుపాంటి ని మర్చి మర్చి చుస్కుంటే వాడి మొడ్డ లేచింది అప్రయత్నంగా. అదే మొదటిసారీ వాడికి ఒక ఆడదాని మీద కోరిక లాంటిది కలగడం. వొదిన తొడలు టచ్ చేయాలి అని అన్పించింది. మెల్లిగా వొనుకుతున్న చేతిని తొడల వైపు తీస్కెళ్ళాడు. కరెక్ట్ గా టచ్ చేసే టైం కి మాహి మెదిలింది. భయంతో అలాగే పడుకున్నాడు. కళ్ళు గట్టిగ మూసుకున్నాడు గుండె దడ దడ లాడుతుంటే. మాహి కి మెలుకువ వొచ్చింది. లేచి కూర్చొని వొళ్ళు విరుచుకుంది. కిందకు చుస్కుంటే స్కర్ట్ పైకి వచ్చి పాంటి కనపడుతుంది . చప్పున కిందకు అనుకొనిశరత్ వైపు చూసింది తల తిప్పివాడు మంచి నిద్రను నటిస్తున్నాడు. హమ్మయ్య చిన్న చూడలేదు అనుకొని వాడి తల మీద చేయి పెట్టి ప్రేమతో రాసి మంచం మీద నుండి లేచి హాల్ లోకి వెళ్ళింది. బ్రెష్ చేసి టీ పెట్టుకొని తాగేసరికి రిలాక్స్ గా అనిపించింది మాహికి. సోఫా లో కూర్చొని టీవీ పెట్టుకుంది. టీవీ చూస్తుండే కాని మనసులో ఏవేవో ఆలోచనలు. మంచిచెడుగిల్టీ ఫీలింగ్తొక్కలే ఎంజాయ్..ఇలా పరి పరి విదాలుగా ఆలోచనల పరంపరలు. తల విదిల్చుకొని స్నానం చేయడానికి బాత్ రూం లోకి వెళ్ళింది. వొంటి పైన గోరు వెచ్చని నీళ్ళు పడేసరికి హాయిగా అనిపించింది. అలా చాల సేపు స్నానం చేసి లంగా వోని కట్టుకొని బయటకు వొచ్చింది. శరత్ వైపు చూసింది వాడు నిజంగానే నిద్ర పోతున్నాడు. మాహి టిఫిన్ రెడీ చేసి వొచ్చి శరత్ ని లేపింది. వాడు లేచి బ్రెష్ చేసి డైనింగ్ టేబుల్ దెగ్గరకు వొచ్చాడు. మాహి కి వాడి కళ్ళలోకి చూసి మాట్లాడాలంటే ఏదో విదంగా ఉంది రాత్రి జరిగినదానికి. వాడు టిఫిన్ చేస్తూ “వొదిన..”అన్నాడు. ఏంటి అన్నట్టుగా చూసింది తను కూడా టిఫిన్ చేస్తూ. “రాత్రి..” అని అంటూ ఉండగానే మాహి కి పొల మారింది. “అయ్యో ఏమైంది వొదిన.” అంటూ గ్లాస్ లో వాటర్ పోసి ఇచ్చాడు. వాటర్ తాగింది

ఇంకా గుండె వేగంగానే కొట్టుకుంటుంది. కొంచెం తేరుకొని “రాత్రి ఏంటి.” అంది వాడికి ఏమైనా తెలిసిందా నేను చేసిన నిర్వాకం అని బయపడుతూ. “ఎం లేదోదిన..రాత్రి పడుకున్నాను కదా..ఉదయం లేచి చూసే సరికి నా ఎడమ చేయి sticky గా అయింది..ఏంటో నాకు అర్ధం కాలేదు. వాసన చుస్తే ఏదో ఘాటుగా అనిపించింది..నువ్వేమైన దోమల మందు స్ప్రే చేసావా వొదిన.” అన్నాడు. గతుక్కుమంది మాహిఎం చెప్పాలో అర్ధం కాలేదు కాసేపు “హా చిన్న.రాత్రి దోమలు ఎక్కువగా ఉంటె స్ప్రే కొట్టాను.” అంది పేస్ కి చెమటలు పడుతుంటే తుడుచుకుంటూ.

2iC

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=J7kOR4sxaB4[/embedyt]

[/embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

 

MAHIRE MARIDI – 3 , మాహి (రే) మరిది ,telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy,MAHIRE MARIDI

 

sp;

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button